فهرست وزیران اعظم امپراتوری عثمانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
وزیر اعظم امپراتوری عثمانی
Seal of the grand vizier
لقبعالی‌جناب
اقامت‌گاهباب عالی
گمارندهسلطان
بنیادگذاری۱۳۲۸
نخستین دارندهAlaeddin Pasha
دارندهٔ نهاییAhmet Tevfik Pasha
برافتاده۱ نوامبر ۱۹۲۲
جانشینینخست‌وزیر ترکیه

وزیر اعظم امپراتوری عثمانی (ترکی استانبولی: Vezir-i Azam‎ یا Sadr-ı Azam (Sadrazam); زبان ترکی عثمانی: صدر اعظم یا وزیر اعظم) در واقع همان نخست‌وزیر است که دارای اختیارات تام بوده که توسط خود سلطان انتخاب و عزل می‌شده‌است.

سلطنت مطلقه (۱۳۲۰–۱۸۳۹)[ویرایش]

وزیر اعظم دوره سلطان
تصویر لقب
نام
(زاده-درگذشت)
از تا مدت
Alaeddin Pasha

(d. 1331)

۱۳۲۰ ۱۳۳۱ ۱۱ سال عثمان یکم


(1299–1326)

اورخان یکم


(1326–1362)

Nizamüddin Ahmed Pasha
(1281–1380)
۱۳۳۱ ۱۳۴۸ 17 years
Mehmet Hacı Pasha
(?)
۱۳۴۸ ۱۳۴۹ 1 year
Sinanüddin Fakih Yusuf Pasha
(d. 1364)
۱۳۴۹ September
۱۳۶۴ †
(Died in office)
۱۵ سال
مراد یکم


(1362–1389)

Kara

Çandarlı Halil Hayreddin Pasha
(1330–1387)

۱۳۶۴ 22 January
۱۳۸۷ †
(Died in office)
۲۳ سال، ۲۱ روز
Çandarlı Ali Pasha
(d. 1406)
۱۳۸۷ ۱۴۰۶ †
(Died in office)
19 years
بایزید یکم

(1389–1402)
Süleyman Çelebi

(1402–1406)
Osmancıklı
Imamzade Halil Pasha
(?)
۱۴۰۶ ۱۴۱۳ ۷ سال محمد یکم

(1413–1421)
آماسیه
Bayezid Pasha
(d. 1421)
۱۴۱۳ July
۱۴۲۱ †
(Fell in battle)
۸ سال
Çandarlı Ibrahim Pasha the Elder
(d. 1429)
۱۴۲۱ ۱۴۲۹ †
(Died in office)
۸ سال مراد دوم

(1421–1444)
Koca آماسیه
Mehmed Nizamüddin Pasha

(d. 1439)
۱۴۲۹ ۱۴۳۹ ۱۰ سال
Çandarlı Halil Pasha the Younger
(d. 1453)
۱۴۳۹ 1 June
۱۴۵۳ †
(Imprisoned, executed)
۱۴ سال، ۱۵۱ روز
محمد دوم

(1444–1446)
مراد دوم

(1446–1451)
محمد دوم

(1451–1481)
Zaganos Pasha
(d. 1469)
۱۴۵۳ ۱۴۵۶ ۳ سال
Mahmud Pasha Angelović
(1420–1474)
First term
۱۴۵۶ ۱۴۶۸ ۱۲ سال
Rum Mehmed Pasha
(d. 1470)
۱۴۶۸ ۱۴۶۹ 1 year
İshak Pasha
(d. 1487)
First term
۱۴۶۹ ۱۴۷۲ ۳ سال
Mahmud Pasha Angelović
(1420–1474)
Second term
۱۴۷۲ ۱۴۷۴ †
(Executed)
۲ سال
Gedik Ahmed Pasha
(d. 1482)
۱۴۷۴ ۱۴۷۷ ۳ سال
Karamani Mehmed Pasha
(d. 1481)
۱۴۷۷ 4 May
۱۴۸۱ †
(Executed)
۴ سال
İshak Pasha
(d. 1487)
Second term
۱۴۸۱ ۱۴۸۲ 1 year بایزید دوم

(1481–1512)
Koca
Davud Pasha

(1446–1498)
۱۴۸۲ ۱۴۹۷ ۱۵ سال
Hersekzade Ahmed Pasha
(1459–1517)
First term
۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱ سال
Çandarlı Ibrahim Pasha the Younger
(1429–1499)
۱۴۹۸ ۱۴۹۹ †
(Died in office)
۱ سال
Mesih Pasha
(d. 1501)
۱۴۹۹ November
۱۵۰۱ †
(Died in office)
۲ سال
خواجه (جنسی)
Ali Pasha

(d. 1511)
First term
۱۵۰۱ ۱۵۰۳ ۲ سال
Hersekzade Ahmed Pasha
(1459–1517)
Second term
۱۵۰۳ ۱۵۰۶ ۳ سال
خواجه (جنسی)
Ali Pasha

(d. 1511)
Second term
۱۵۰۶ July
۱۵۱۱ †
(شورش شاهقلی)
۵ سال
Hersekzade Ahmed Pasha
(1459–1517)
Third term
۱۵۱۱ ۱۵۱۱ ۵۹ روز
Koca
Mustafa Pasha

(d. 1512)
۱۵۱۱ ۱۵۱۲ †
(Executed)
1 year
Hersekzade Ahmed Pasha
(1459–1517)
Fourth term
۱۵۱۲ 28 November
۱۵۱۴
۲ سال، ۳۳۱ روز سلیم یکم

(1512–1520)
Dukakinzade Ahmed Pasha
(d. 1515)
18 December
۱۵۱۴
8 September
۱۵۱۵ †
(Executed)
۲۶۴ روز
Hersekzade Ahmed Pasha
(1459–1517)
Fifth term
8 September
۱۵۱۵
26 April
۱۵۱۶
۲۳۱ روز
خواجه (جنسی)
Sinan Pasha

(1459–1517)
26 April
۱۵۱۶
22 January
۱۵۱۷ †
(Fell in battle)
۲۷۱ روز
Yunus Pasha
(d. 1517)
22 January
۱۵۱۷
13 September
۱۵۱۷ †
(Executed)
۲۳۴ روز
Piri
پیری محمد پاشا
(1465–1532)
25 January
۱۵۱۸
27 June
۱۵۲۳
۵ سال، ۱۵۳ روز
سلیمان یکم

(1520–1566)
ابراهیم پاشای پارگایی
(1495–1536)
27 June
۱۵۲۳
14 March
۱۵۳۶ †
(Assassinated)
۱۲ سال، ۲۶۱ روز
ایاز محمد پاشا
(1483–1539)
14 March
۱۵۳۶
13 July
۱۵۳۹ †
(Died in office)
۳ سال، ۱۲۱ روز
چلبی (عنوان)
Lütfi Pasha
(1488–1564)
13 July
۱۵۳۹
April
۱۵۴۱
۱ سال، ۲۶۲ روز
خواجه (جنسی)
Süleyman Pasha

(1467–1547)
April
۱۵۴۱
28 November
۱۵۴۴
۳ سال، ۲۴۱ روز
Damat
رستم پاشا
(1500–1561)
First term
28 November
۱۵۴۴
6 October
۱۵۵۳
۸ سال، ۳۱۲ روز
Kara
قره احمد پاشا
(d. 1555)
6 October
۱۵۵۳
29 September
۱۵۵۵ †
(Executed)
۱ سال، ۳۵۸ روز
Damat
رستم پاشا
(1500–1561)
Second term
29 September
۱۵۵۵
10 July
۱۵۶۱ †
(Died in office)
۵ سال، ۲۸۴ روز
Semiz Ali Pasha
(d. 1565)
10 July
۱۵۶۱
28 June
۱۵۶۵ †
(Died in office)
۳ سال، ۳۵۳ روز
سوکلو محمد پاشا
(1506–1579)
28 June
۱۵۶۵
12 October
۱۵۷۹ †
(Assassinated)
۱۴ سال، ۱۰۶ روز
سلیم دوم

(1566–1574)
مراد سوم

(1574–1595)
Şemsi Pasha
(1492–1580)
12 October
۱۵۷۹
28 April
۱۵۸۰ †
(Died in office)
۱۹۹ روز
Kara للگی
مصطفی‌پاشا
(1500–1580)
28 April
۱۵۸۰
7 August
۱۵۸۰ †
(Died in office)
۱۰۱ روز
Koca
خواجه سنان پاشا
(1506–1596)
First term
7 August
۱۵۸۰
6 December
۱۵۸۲
۲ سال، ۱۲۱ روز
Kanijeli Siyavuş Pasha
(d. 1602)
First term
24 December
۱۵۸۲
25 July
۱۵۸۴
۱ سال، ۲۱۴ روز
عثمان‌پاشا اوزدمر اوغلی
(1526–1585)
28 July
۱۵۸۴
29 October
۱۵۸۵ †
(Died in office)
۱ سال، ۹۳ روز
خواجه (جنسی)
Mesih Pasha

(d. 1589)
1 November
۱۵۸۵
14 April
۱۵۸۶
۱۶۴ روز
Kanijeli Siyavuş Pasha
(d. 1602)
Second term
14 April
۱۵۸۶
2 April
۱۵۸۹
(Deposed)
۲ سال، ۳۵۳ روز
Koca
خواجه سنان پاشا
(1506–1596)
Second term
14 April
۱۵۸۹
1 August
۱۵۹۱
۲ سال، ۱۰۹ روز
سردار فرهاد پاشا
(d. 1595)
First term
1 August
۱۵۹۱
4 April
۱۵۹۲
۲۴۷ روز
Kanijeli Siyavuş Pasha
(d. 1602)
4 April
۱۵۹۲
28 January
۱۵۹۳
۲۹۹ روز
Koca
خواجه سنان پاشا
(1506–1596)
Third term
28 January
۱۵۹۳
16 February
۱۵۹۵
۲ سال، ۱۹ روز
محمد سوم

(1595–1603)
سردار فرهاد پاشا
(d. 1595)
Second term
16 February
۱۵۹۵
7 July
۱۵۹۵
۱۴۱ روز
Koca
خواجه سنان پاشا
(1506–1596)
Fourth term
7 July
۱۵۹۵
19 November
۱۵۹۵
۱۳۵ روز
للگی
محمدپاشا تکلو
(d. 1595)
19 November
۱۵۹۵
28 November
۱۵۹۵ †
(Died in office)
۹ روز
Koca
خواجه سنان پاشا
(1506–1596)
Fifth term
1 December
۱۵۹۵
3 April
۱۵۹۶ †
(Died in office)
۱۲۴ روز
Damat
داماد ابراهیم پاشا
(1517–1601)
First term
4 April
۱۵۹۶
27 October
۱۵۹۶
۲۰۶ روز
Cağalazâde Yusuf Sinan Pasha
(1545–1605)
27 October
۱۵۹۶
5 December
۱۵۹۶
۳۹ روز
Damat
داماد ابراهیم پاشا
(1517–1601)
Second term
5 December
۱۵۹۶
3 November
۱۵۹۷
۳۳۲ روز
خواجه (جنسی)
Hasan Pasha

(d. 1598)
3 November
۱۵۹۷
9 April
۱۵۹۸ †
(Imprisoned, executed)
۱۵۷ روز
جراح
Mehmed Pasha

(d. 1604)
9 April
۱۵۹۸
6 January
۱۵۹۹
۲۷۲ روز
Damat
داماد ابراهیم پاشا
(1517–1601)
Third term
6 January
۱۵۹۹
10 July
۱۶۰۱ †
(Died in office)
۲ سال، ۱۸۵ روز
Damat Yemişçi
Hasan Pasha

(1535–1603)
22 July
۱۶۰۱
4 October
۱۶۰۳ †
(Executed)
۲ سال، ۷۴ روز
Yavuz Ali Pasha
(d. 1604)
16 October
۱۶۰۳
26 July
۱۶۰۴ †
(Died in office)
۲۵۳ روز
احمد یکم

(1603–1617)
للگی
Sokolluzade Mehmed Pasha

(d. 1606)
5 August
۱۶۰۴
21 June
۱۶۰۶ †
(Died in office)
۱ سال، ۳۲۰ روز
مردم بوسنی
درویش محمدپاشا بوسنوی
(1569–1606)
21 June
۱۶۰۶
9 December
۱۶۰۶ †
(Executed)
۱۷۱ روز
Kuyucu
کیوک مراد پاشا
(1535–1611)
11 December
۱۶۰۶
5 August
۱۶۱۱ †
(Died in office)
۴ سال، ۲۳۷ روز
Damat کموتینی
Nasuh Pasha
(d. 1614)
5 August
۱۶۱۱
17 October
۱۶۱۴ †
(Executed)
۳ سال، ۷۳ روز
Kara Damat ورزا
Mehmed Pasha

(d. 1619)
First term
17 October
۱۶۱۴
17 November
۱۶۱۶
۲ سال، ۳۱ روز
Damat
Halil Pasha

(1570–1629)
First term
17 November
۱۶۱۶
18 January
۱۶۱۹
۲ سال، ۶۲ روز
مصطفی یکم

(1617–1618)
عثمان دوم

(1618–1622)
Kara Damat ورزا
Mehmed Pasha

(d. 1619)
Second term
18 January
۱۶۱۹
23 December
۱۶۱۹ †
(Assassinated)
۳۳۹ روز
Güzelce
Ali Pasha
(d. 1621)
23 December
۱۶۱۹
9 March
۱۶۲۱ †
(Died in office)
۱ سال، ۷۶ روز
اهرید
Hüseyin Pasha

(d. 1622)
9 March
۱۶۲۱
17 September
۱۶۲۱
(Lynched)
۱۹۲ روز
Dilaver Pasha
(d. 1622)
17 September
۱۶۲۱
20 May
۱۶۲۲ †
(Lynched)
۲۴۵ روز
Kara
Davud Pasha
(1570–1623)
20 May
۱۶۲۲
13 June
۱۶۲۲ †
(Executed)
۲۴ روز مصطفی یکم


(1622–1623)

Mere
Hüseyin Pasha
(d. 1624)
First term
13 June
۱۶۲۲
8 July
۱۶۲۲
۲۵ روز
Lefkeli Mustafa Pasha
(d. 1648)
8 July
۱۶۲۲
21 September
۱۶۲۲
۷۵ روز
مراد چهارم

(1623–1640)

خواجه (جنسی)
Mehmed Pasha

(d. 1626)
21 September
۱۶۲۲
5 February
۱۶۲۳
۱۳۷ روز
Mere
Hüseyin Pasha
(d. 1624)
Second term
5 February
۱۶۲۳
30 August
۱۶۲۳
۲۰۶ روز
Kara تیراندازی با کمان
Ali Pasha

(d. 1624)
30 August
۱۶۲۳
3 April
۱۶۲۴ †
(Executed)
۲۱۷ روز
چرکس
Mehmed Pasha

(d. 1625)
3 April
۱۶۲۴
28 January
۱۶۲۵ †

(Died in office)

۳۰۰ روز
حافظ (قرآن)
Ahmed Pasha

(1564–1632)
First term
8 February
۱۶۲۵
1 December
۱۶۲۶
۱ سال، ۲۹۶ روز
Damat
Halil Pasha

(1570–1629)
Second term
1 December
۱۶۲۶
6 April
۱۶۲۸
۱ سال، ۱۲۷ روز
غازی
خسرو پاشا بوشناق
(d. 1632)
6 April
۱۶۲۸
25 October
۱۶۳۱
۳ سال، ۲۰۲ روز
حافظ (قرآن)
Ahmed Pasha

(1564–1632)
Second term
25 October
۱۶۳۱
10 February
۱۶۳۲ †
(Lynched)
۱۰۸ روز
Topal
Recep Pasha

(d. 1632)
10 February
۱۶۳۲
18 May
۱۶۳۲ †
(Executed)
۹۸ روز
صافی کف پا
Mehmed Pasha

(1589–1637)
18 May
۱۶۳۲
2 February
۱۶۳۷
۴ سال، ۲۶۰ روز
Bayram Pasha
(d. 1638)
2 February
۱۶۳۷
26 August
۱۶۳۸
۱ سال، ۲۰۵ روز
پرواز
Mehmed Pasha

(d. 1638)
27 August
۱۶۳۸
24 December
۱۶۳۸ †
(سقوط بغداد (۱۶۳۸))
۱۱۹ روز
Kara تیراندازی با کمان
Mustafa Pasha

(1592–1644)
23 December
۱۶۳۸
31 January
۱۶۴۴ †
(Executed)
۵ سال، ۳۹ روز
ابراهیم یکم

(1640–1648)
Sultanzade Mehmet Pasha
(1603–1646)
31 January
۱۶۴۴
17 December
۱۶۴۵
۱ سال، ۳۲۰ روز
Nevesinli Salih Pasha
(d. 1647)
17 December
۱۶۴۵
16 September
۱۶۴۷ †
(Executed)
۱ سال، ۲۷۳ روز
Kara
Musa Pasha
(d. 1649)
16 September
۱۶۴۷
21 September
۱۶۴۷
۵ روز
Hazarpare
Ahmet Pasha
(d. 1648)
21 September
۱۶۴۷
8 August
۱۶۴۸ †
(Lynched)
۳۲۲ روز
تصوف
Mehmed Pasha

(d. 1649)
8 August
۱۶۴۸
21 May
۱۶۴۹ †
(Exiled, executed)
۲۸۶ روز محمد چهارم

(1648–1687)
Kara Dev
Murat Pasha
(1595–1655)
First term
21 May
۱۶۴۹
5 August
۱۶۵۱
۲ سال، ۷۶ روز
Damat فرشته
Ahmed Pasha

(1604–1662)
5 August
۱۶۵۱
21 August
۱۶۵۱
۱۶ روز
آبازین‌ها
Siyavuş Pasha I

(d. 1656)
21 August
۱۶۵۱
27 September
۱۶۵۱
۳۷ روز
مردم گرجی
Mehmed Pasha

(d. 1665)
27 September
۱۶۵۱
20 June
۱۶۵۲
۲۶۷ روز
Tarhoncu Ahmed Pasha
(d. 1653)
20 June
۱۶۵۲
21 March
۱۶۵۳ †

(Executed)

۲۷۴ روز
Koca
Dervish Mehmed Pasha

(d. 1655)
21 March
۱۶۵۳
28 October
۱۶۵۴
۱ سال، ۲۲۱ روز
İpşiri Mustafa Pasha
(1607–1655)
28 October
۱۶۵۴
11 May
۱۶۵۵ †
(Executed)
۱۹۵ روز
Kara Dev
Murat Pasha
(1595–1655)
Second term
11 May
۱۶۵۵
19 August
۱۶۵۵
۱۰۰ روز
مردم ارمنی
Suleyman Pasha

(1607–1687)
19 August
۱۶۵۵
28 February
۱۶۵۶
۱۹۳ روز
Deli غازی
Hüseyin Pasha

(d. 1659)
28 February
۱۶۵۶
5 March
۱۶۵۶
۶ روز
Zurnazen Mustafa Pasha
(d. 1666)
5 March
۱۶۵۶
5 March
۱۶۵۶
4 hours[۱]
آبازین‌ها
Siyavuş Pasha I

(d. 1656)
5 March
۱۶۵۶
25 April
۱۶۵۶ †
(Died in office)
۵۱ روز
Boynuyaralı Mehmed Pasha
(d. 1665)
26 April
۱۶۵۶
15 September
۱۶۵۶
۱۴۲ روز
Köprülü Mehmed Pasha
(1575–1661)
15 September
۱۶۵۶
31 October
۱۶۶۱ †
(Died in office)
۵ سال، ۴۶ روز
Köprülü Fazıl Ahmed Pasha
(1635–1676)
31 October
۱۶۶۱
19 October
۱۶۷۶ †
(Died in office)
۱۴ سال، ۳۵۴ روز
Kara
قره مصطفی پاشا
(1635–1683)
19 October
۱۶۷۶
25 December
۱۶۸۳ †
(Executed)
۷ سال، ۶۷ روز
Kara
İbrahim Pasha
(d. 1687)
15 December
۱۶۸۳
18 November
۱۶۸۵
۱ سال، ۳۳۸ روز
بلوند
Süleyman Pasha

(d. 1687)
18 November
۱۶۸۵
18 September
۱۶۸۷ †
(Deposed)
۳ سال، ۳۰۴ روز
آبازین‌ها

Siyavuş Pasha II
(d. 1688)

18 September
۱۶۸۷
23 February
۱۶۸۸ †
(Murdered)
۱۵۸ روز
سلیمان دوم


(1687–1691)

Ayaşlı İsmail Pasha
(1620–1690)
23 February
۱۶۸۸
2 May
۱۶۸۸
۶۹ روز
الکلیسم
Mustafa Pasha

(d. 1690)
30 May
۱۶۸۸
7 November
۱۶۸۹
۱ سال، ۱۶۱ روز
Köprülü Fazıl Mustafa Pasha
(1637–1691)
10 November
۱۶۸۹
19 August
۱۶۹۱ †
(Fell in battle)
۱ سال، ۲۸۲ روز
احمد دوم

(1691–1695)
آقچه‌قوچه
Ali Pasha

(1620–1693)
24 August
۱۶۹۱
21 March
۱۶۹۲
۲۱۰ روز
حاجی
Merfizonlu Ali Pasha

(d. 1698)
23 March
۱۶۹۲
17 March
۱۶۹۳
۳۵۹ روز
Bozoklu Mustafa Pasha
(1638–1698)
17 March
۱۶۹۳
13 March
۱۶۹۴
۳۶۰ روز
Sürmeli Ali Pasha
(1645–1695)
13 March
۱۶۹۴
22 April
۱۶۹۵
۳۵۹ روز
مصطفی دوم


(1695–1703)

الماس
Mehmed Pasha

(1661–1697)
3 May
۱۶۹۵
11 September
۱۶۹۷ †
(نبرد زنتا)
۲ سال، ۱۳۱ روز
Amcazade Köprülü Hüseyin Pasha
(1644–1702)
17 September
۱۶۹۷
4 September
۱۷۰۲
۴ سال، ۳۵۲ روز
پابرهنگی
Mustafa Pasha

(d. 1703)
4 September
۱۷۰۲
24 January
۱۷۰۳ †
(Executed)
۱۴۲ روز
Rami Mehmed Pasha
(1645–1706)
25 January
۱۷۰۳
22 August
۱۷۰۳
(Deposed)
۲۰۹ روز
نشانچی
Kavanoz Ahmed Pasha
(d. 1705)
22 August
۱۷۰۳
16 November
۱۷۰۳
۸۶ روز احمد سوم

(1703–پاترونا خلیل)
Damat
Hasan Pasha

(1658–1713)
18 November
۱۷۰۳
28 September
۱۷۰۴
۳۱۵ روز
حاجی
Kalaylıkoz Ahmed Pasha [tr]
(d. 1715)
October
۱۷۰۴
25 December
۱۷۰۴
۸۵ روز
Baltacı
Mehmed Pasha

(1652–1712)
First term
25 December
۱۷۰۴
3 May
۱۷۰۶
۱ سال، ۱۲۹ روز
Damat
Çorlulu Ali Pasha
(1670–1711)
3 May
۱۷۰۶
15 June
۱۷۱۰
۴ سال، ۴۳ روز
Köprülü Numan Pasha
(1670–1719)
16 June
۱۷۱۰
17 August
۱۷۱۰
۶۲ روز
Baltacı
Mehmed Pasha

(1652–1712)
Second term
18 August
۱۷۱۰
20 November
۱۷۱۱
۱ سال، ۹۴ روز
آقا (عنوان)
Yusuf Pasha

(d. 1713)
20 November
۱۷۱۱
11 November
۱۷۱۲
۳۵۷ روز
نشانچی
Süleyman Pasha

(d. 1715)
12 November
۱۷۱۲
6 April
۱۷۱۳
۱۴۵ روز
Hoca Ibrahim Pasha [tr]
(d. 1713)
6 April
۱۷۱۳
7 April
۱۷۱۳ †
(Executed)
۱ روز
Damat Silahdar
Ali Pasha

(1667–1716)
27 April
۱۷۱۳
5 August
۱۷۱۶ †
(Fell in battle)
۳ سال، ۱۰۰ روز
حاجی
Halil Pasha

(d. 1733)
21 August
۱۷۱۶
26 August
۱۷۱۷
۱ سال، ۵ روز
نشانچی
Mehmed Pasha [tr]
(d. 1728)
26 August
۱۷۱۷
9 May
۱۷۱۸
۲۵۶ روز
Damat نوشهیر
داماد ابراهیم پاشای نوشهری
(1662–1730)
9 May
۱۷۱۸
1 October
۱۷۳۰ †
(پاترونا خلیل)
۱۲ سال، ۱۴۵ روز
Damat Silahdar
Mehmed Pasha [tr]
(d. 1737)
16 October
۱۷۳۰
23 January
۱۷۳۱
۹۹ روز محمود یکم، سلطان امپراتوری عثمانی

(1730–1754)
Kabakulak Ibrahim Pasha [tr]
(d. 1743)
23 January
۱۷۳۱
11 September
۱۷۳۱
۲۳۱ روز
Topal
توپال عثمان پاشا
(1663–1733)
21 September
۱۷۳۱
12 March
۱۷۳۲
۱۷۳ روز
Hekimoğlu Ali Pasha
(1689–1758)
First term
12 March
۱۷۳۲
14 July
۱۷۳۵
۳ سال، ۱۲۴ روز
مردم گرجی
İsmail Pasha [tr]
(d. 1738)
14 July
۱۷۳۵
25 December
۱۷۳۵
۱۶۴ روز
Silahdar سادات
Mehmed Pasha [tr]
(d. 1757)
10 January
۱۷۳۶
5 August
۱۷۳۷
۱ سال، ۲۰۷ روز
Muhsinzade Abdullah Pasha [tr]
(1661–1757)
22 August
۱۷۳۷
19 December
۱۷۳۷
۱۱۹ روز
Yeğen Mehmed Pasha [tr]
(d. 1745)
3 December
۱۷۳۷
23 March
۱۷۳۹
۱ سال، ۱۱۰ روز
İvaz Mehmed Pasha
(d. 1743)
17 March
۱۷۳۹
23 June
۱۷۴۰
۱ سال، ۹۸ روز
نشانچی کم‌بینایی حاجی
Ahmed Pasha

(d. 1753)
22 July
۱۷۴۰
7 April
۱۷۴۲
۲ سال، ۲۵۹ روز
Hekimoğlu Ali Pasha
(1689–1758)
Second term
21 April
۱۷۴۲
4 October
۱۷۴۲
۱۶۶ روز
سادات
Hasan Pasha

(d. 1748)
4 October
۱۷۴۲
10 August
۱۷۴۶
۳ سال، ۳۱۰ روز
حاجی
Tiryaki Mehmed Pasha [tr]
(1680–1751)
11 August
۱۷۴۶
24 August
۱۷۴۷
۱ سال، ۱۳ روز
سادات
Abdullah Pasha

(d. 1760)
24 August
۱۷۴۷
2 January
۱۷۵۰
۲ سال، ۱۳۱ روز
تندنویسی
Mehmed Emin Pasha

(d. 1753)
9 January
۱۷۵۰
1 July
۱۷۵۲
۲ سال، ۱۷۴ روز
Köse
Bahir Mustafa Pasha
(d. 1765)
1 July
۱۷۵۲
16 February
۱۷۵۵
۲ سال، ۲۳۰ روز
عثمان سوم

(1754–1757)
Hekimoğlu Ali Pasha
(1689–1758)
Third term
16 February
۱۷۵۵
19 May
۱۷۵۵
۹۲ روز
Naili Abdullah Pasha
(d. 1758)
19 May
۱۷۵۵
24 August
۱۷۵۵
۹۷ روز
نشانچی Silahdar
Bıyıklı Ali Paşa [tr]
(d. 1755)
24 August
۱۷۵۵
23 October
۱۷۵۵ †
(Executed)
۶۰ روز
Yirmisekizzade Mehmed Said Pasha
(d. 1761)
25 October
۱۷۵۵
1 April
۱۷۵۶
۱۵۹ روز
کوسه (ترکیه)
Bahir Mustafa Pasha

(d. 1765)
First term
30 April
۱۷۵۶
3 December
۱۷۵۶
۲۱۷ روز
Koca
Ragıp Pasha

(1698–1763)
12 January
۱۷۵۷
8 April
۱۷۶۳ †
(Died in office)
۶ سال، ۸۶ روز
مصطفی سوم

(1757–1774)
Tevkii Hamza Hamid Pasha [tr]
(1688–1770)
11 April
۱۷۶۳
29 September
۱۷۶۳
۱۷۱ روز
کوسه (ترکیه)
Bahir Mustafa Pasha

(d. 1765)
Second term
29 September
۱۷۶۳
30 March
۱۷۶۵ †
(Dismissed, executed)
۱ سال، ۲۱۳ روز
Muhsinzade Mehmed Pasha [tr]
(1704–1774)
First term
30 March
۱۷۶۵
7 August
۱۷۶۸
۳ سال، ۱۳۰ روز
Silahdar
Hamza Mahir Pasha [tr]
(1727–1771)
7 August
۱۷۶۸
20 October
۱۷۶۸
۷۴ روز
Yağlıkçızade Mehmed Emin Pasha [tr]
(1724–1769)
20 October
۱۷۶۸
12 August
۱۷۶۹ †
(Dismissed, executed)
۲۹۶ روز
Moldovancı Ali Pasha [tr]
(d. 1773)
12 August
۱۷۶۹
12 December
۱۷۶۹
۱۲۲ روز
İvazzade Halil Pasha
(1724–1777)
13 December
۱۷۶۹
25 December
۱۷۷۰
۱ سال، ۱۲ روز
Silahdar
Cihangirli Mehmed Paşa [tr]
(1710–1788)
25 December
۱۷۷۰
11 December
۱۷۷۱
۳۵۱ روز
Muhsinzade Mehmed Pasha [tr]
(1704–1774)
Second term
11 December
۱۷۷۱
6 August
۱۷۷۴ †
(Died in office)
۲ سال، ۲۳۸ روز
عبدالحمید یکم


(1774–1789)

İzzet Mehmed Pasha
(1723–1784)
11 August
۱۷۷۴
7 July
۱۷۷۵
۳۳۰ روز
Moralı Derviş Mehmed Pasha [tr]
(1735–1777)
7 July
۱۷۷۵
5 January
۱۷۷۷
۱ سال، ۱۸۲ روز
Darendeli Mehmed Pasha [tr]
(1714–1784)
5 January
۱۷۷۷
1 September
۱۷۷۸
۱ سال، ۲۳۹ روز
Kalafat Mehmed Pasha [tr]
(d. 1792)
1 September
۱۷۷۸
22 August
۱۷۷۹
۳۵۵ روز
Silahdar سادات
Mehmed Pasha [tr]
(1735–1781)
22 August
۱۷۷۹
20 February
۱۷۸۱ †
(Died in office)
۱ سال، ۱۸۲ روز
İzzet Mehmed Pasha
(1723–1784)
20 February
۱۷۸۱
25 August
۱۷۸۲
۱ سال، ۱۸۶ روز
حاجی خواهرزاده و برادرزاده
Mehmed Paşa [tr]

(1726–1787)
25 August
۱۷۸۲
31 December
۱۷۸۲
۱۲۸ روز
Halil Hamid Pasha
(1736–1785)
31 December
۱۷۸۲
30 April
۱۷۸۵ †
(Executed)
۲ سال، ۱۲۰ روز
Şahin Ali Paşa [tr]
(d. 1789)
30 April
۱۷۸۵
25 January
۱۷۸۶
۲۷۰ روز
Koca
Yusuf Pasha

(1730–1800)
First term
25 January
۱۷۸۶
28 May
۱۷۸۹
۳ سال، ۱۲۳ روز
سلیم سوم


(1789–1807)

جنازه Kethüda
Hasan Pasha

(d. 1810)
28 May
۱۷۸۹
2 January
۱۷۹۰
۲۱۹ روز
غازی Cezayirli
Hasan Pasha

(1713–1790)
2 January
۱۷۹۰
30 March
۱۷۹۰ †
(Died in office)
۸۷ روز
Şerif Hasan Pasha [tr]
(d. 1791)
16 April
۱۷۹۰
12 February
۱۷۹۱ †
(Assassinated)
۳۰۲ روز
Koca
Yusuf Pasha

(1730–1800)
Second term
12 February
۱۷۹۱
۱۷۹۲ ۳۲۳ روز
Damat
Melek Mehmed Pasha [tr]
(1719–1802)
۱۷۹۲ 21 October
۱۷۹۴
۲ سال، ۲۹۳ روز
Safranbolulu İzzet Mehmet Pasha
(1743–1812)
21 October
۱۷۹۴
23 October
۱۷۹۸
۴ سال، ۲ روز
کم‌بینایی
Yusuf Ziyaüddin Pasha

(d. 1819)
First term
23 October
۱۷۹۸
24 June
۱۸۰۵
۶ سال، ۲۴۴ روز
Bostancıbaşı
Hafız İsmail Pasha [tr]
(1758–1807)
24 September
۱۸۰۵
13 October
۱۸۰۶
۱ سال، ۱۹ روز
Keçiboynuzu İbrahim Hilmi Pasha [tr]
(1747–1825)
13 October
۱۸۰۶
3 June
۱۸۰۷
۲۳۳ روز
مصطفی چهارم


(1807–1808)

Çelebi Mustafa Pasha [tr]
(d. 1811)
3 June
۱۸۰۷
28 July
۱۸۰۸
۱ سال، ۵۵ روز
Alemdar/Bayrakdar
Mustafa Pasha

(1750–1808)
29 July
۱۸۰۸
15 November
۱۸۰۸ †
(Committed suicide)
۱۰۹ روز محمود دوم


(1808–1839)

Çavuşbaşı
Memiş Pasha [tr]
(d. 1809)
16 November
۱۸۰۸
December
۱۸۰۸
۱۵ روز
Çarhacı Ali Pasha [tr]
(d. 1823)
December
۱۸۰۸
March
۱۸۰۹
۹۰ روز
کم‌بینایی
Yusuf Ziyaüddin Pasha

(d. 1819)
Second term
March
۱۸۰۹
February
۱۸۱۱
۱ سال، ۳۳۷ روز
لازها
Aziz Ahmed Pasha

(d. 1819)
February
۱۸۱۱
July
۱۸۱۲
۱ سال، ۱۵۱ روز
Hurşit Ahmed Pasha
(d. 1822)
July
۱۸۱۲
30 March
۱۸۱۵
۲ سال، ۲۷۲ روز
Mehmed Emin Rauf Pasha
(1780–1860)
First term
30 March
۱۸۱۵
6 January
۱۸۱۸
۲ سال، ۲۸۲ روز
Burdurlu Derviş Mehmed Pasha [tr]
(1765–1837)
6 January
۱۸۱۸
5 January
۱۸۲۰
۱ سال، ۳۶۴ روز
سادات
Ispartalı Ali Pasha [tr]
(1756–1826)
5 January
۱۸۲۰
21 April
۱۸۲۱
۱ سال، ۱۰۶ روز
Benderli Ali Pasha
(d. 1821)
21 April
۱۸۲۱
30 April
۱۸۲۱ †
(Executed)
۹ روز
حاجی
Izmirli Salih Pasha [tr]
(d. 1828)
30 April
۱۸۲۱
11 November
۱۸۲۲
۱ سال، ۱۹۵ روز
Bostancıbaşı Deli
Abdullah Pasha [tr]
(d. 1823)
11 November
۱۸۲۲
4 March
۱۸۲۳
۱۱۳ روز
Silahdar
Turnacızade Ali Pasha [tr]
(d. 1829)
4 March
۱۸۲۳
13 December
۱۸۲۳
۲۸۴ روز
Mehmed Said Galip Pasha
(1763–1829)
13 December
۱۸۲۳
15 September
۱۸۲۴
۲۷۷ روز
Mehmed Selim Pasha
(1771–1831)
15 September
۱۸۲۴
26 October
۱۸۲۸
۴ سال، ۴۱ روز
Topal
İzzet Mehmed Pasha
(1792–1855)
26 October
۱۸۲۸
28 January
۱۸۲۹
۹۴ روز
Reşid Mehmed Pasha
(1780–1836)
28 January
۱۸۲۹
17 February
۱۸۳۳
۴ سال، ۲۰ روز
Mehmed Emin Rauf Pasha
(1780–1860)
Second term
17 February
۱۸۳۳
8 July
۱۸۳۹
۶ سال، ۱۴۱ روز
عبدالمجید یکم

(۱۸۳۹–۱۸۶۱)
Koca
Hüsrev Mehmed Pasha

(1769–1855)
8 July
۱۸۳۹
3 November
۱۸۳۹
۱۱۸ روز
Proclamation of the Gülhane Edict

تنظیمات (۱۸۳۹–۱۸۷۶)[ویرایش]

The Gülhane edict was announced soon after عبدالمجید یکم's sword girthing, ushering in the تنظیمات period, a time of major bureaucratic and administrative reform.

وزیر اعظم دوره سلطان
تصویر لقب
نام
(زاده-درگذشت)
از تا مدت
Koca
Hüsrev Mehmed Pasha

(1769–1855)
3 November
۱۸۳۹
29 May
۱۸۴۱
۱ سال، ۲۰۷ روز عبدالمجید یکم

(۱۸۳۹–۱۸۶۱)
Mehmed Emin Rauf Pasha
(1780–1860)
Third term
29 May
۱۸۴۱
7 October
۱۸۴۱
۱۳۱ روز
Topal
İzzet Mehmed Pasha
(1792–1855)
7 October
۱۸۴۱
3 September
۱۸۴۲
۳۳۱ روز
Mehmed Emin Rauf Pasha
(1780–1860)
Fourth term
3 September
۱۸۴۲
31 July
۱۸۴۶
۳ سال، ۳۳۱ روز
Koca
مصطفی رشید پاشا
(1800–1858)
First term
31 July
۱۸۴۶
28 April
۱۸۴۸
۱ سال، ۲۷۲ روز
İbrahim Sarim Pasha
(1801–1853)
28 April
۱۸۴۸
13 August
۱۸۴۸
۱۰۷ روز
Koca
مصطفی رشید پاشا
(1800–1858)
Second term
13 August
۱۸۴۸
26 January
۱۸۵۲
۳ سال، ۱۶۶ روز
Mehmed Emin Rauf Pasha
(1780–1860)
Fifth term
27 January
۱۸۵۲
7 March
۱۸۵۲
۴۰ روز
Koca
مصطفی رشید پاشا
(1800–1858)
Third term
7 March
۱۸۵۲
7 August
۱۸۵۲
۱۵۳ روز
محمد امین عالی پاشا
(1815–1871)
First term
7 August
۱۸۵۲
4 October
۱۸۵۲
۵۸ روز
Damat
Mehmed Ali Pasha

(1813–1868)
4 October
۱۸۵۲
14 May
۱۸۵۳
۲۲۲ روز
Mustafa Naili Pasha
(1798–1871)
First term
14 May
۱۸۵۳
30 May
۱۸۵۴
۱ سال، ۱۶ روز
Kıbrıslı
Mehmed Emin Pasha

(1813–1871)
First term
30 May
۱۸۵۴
24 November
۱۸۵۴
۱۷۸ روز
Koca
مصطفی رشید پاشا
(1800–1858)
Fourth term
24 November
۱۸۵۴
4 May
۱۸۵۵
۱۶۱ روز
محمد امین عالی پاشا
(1815–1871)
Second term
4 May
۱۸۵۵
1 December
۱۸۵۶
۱ سال، ۲۱۱ روز
Koca
مصطفی رشید پاشا
(1800–1858)
Fifth term
1 December
۱۸۵۶
2 August
۱۸۵۷
۲۴۴ روز
Mustafa Naili Pasha
(1798–1871)
Second term
2 August
۱۸۵۷
23 October
۱۸۵۷
۸۲ روز
Koca
مصطفی رشید پاشا
(1800–1858)
Sixth term
23 October
۱۸۵۷
7 January
۱۸۵۸ †
(Died in office)
۷۶ روز
محمد امین عالی پاشا
(1815–1871)
Third term
11 January
۱۸۵۸
8 October
۱۸۵۹
۱ سال، ۲۷۰ روز
Kıbrıslı
Mehmed Emin Pasha

(1813–1871)
Second term
8 October
۱۸۵۹
24 December
۱۸۵۹
۷۷ روز
ترجمه
Mehmed Rüşdi Pasha

(1811–1882)
First term
24 December
۱۸۵۹
27 May
۱۸۶۰
۱۵۵ روز
Kıbrıslı
Mehmed Emin Pasha

(1813–1871)
Third term
27 May
۱۸۶۰
6 August
۱۸۶۱
۱ سال، ۷۱ روز
عبدالعزیز یکم

(1861–1876)
محمد امین عالی پاشا
(1815–1871)
Fourth term
6 August
۱۸۶۱
22 November
۱۸۶۱
۱۰۸ روز
Keçecizade
فؤاد پاشا
(1814–1869)
First term
22 November
۱۸۶۱
6 January
۱۸۶۳
۱ سال، ۴۵ روز
Yusuf Kamil Pasha
(1808–1876)
6 January
۱۸۶۳
3 June
۱۸۶۳
۱۴۸ روز
Keçecizade
فؤاد پاشا
(1814–1869)
Second term
3 June
۱۸۶۳
5 June
۱۸۶۶
۳ سال، ۲ روز
ترجمه
Mehmed Rüşdi Pasha

(1811–1882)
Second term
5 June
۱۸۶۶
11 February
۱۸۶۷
۲۵۱ روز
محمد امین عالی پاشا
(1815–1871)
Fifth term
11 February
۱۸۶۷
7 September
۱۸۷۱ †
(Died in office)
۴ سال، ۲۰۸ روز
Mahmud Nedim Pasha
(1818–1883)
First term
7 September
۱۸۷۱
31 July
۱۸۷۲
۳۲۸ روز
مدحت پاشا
(1822–1883)
First term
31 July
۱۸۷۲
19 October
۱۸۷۲
۸۰ روز
ترجمه
Mehmed Rüşdi Pasha

(1811–1882)
Third term
19 October
۱۸۷۲
15 February
۱۸۷۳
۱۱۹ روز
Ahmed Esat Pasha
(1828–1875)
First term
15 February
۱۸۷۳
15 April
۱۸۷۳
۵۹ روز
Şirvanlı Mehmed Rüşdi Pasha
(1828–1874)
15 April
۱۸۷۳
14 February
۱۸۷۴
۳۰۵ روز
Hüseyin Avni Pasha
(1820–1876)
14 February
۱۸۷۴
25 April
۱۸۷۵
۱ سال، ۷۰ روز
Ahmed Esat Pasha
(1828–1875)
Second term
25 April
۱۸۷۵
21 August
۱۸۷۵ †
(Died in office)
۱۱۸ روز
Mahmud Nedim Pasha
(1818–1883)
Second term
21 August
۱۸۷۵
11 May
۱۸۷۶
۲۶۴ روز
ترجمه
Mehmed Rüşdi Pasha

(1811–1882)

Fourth term

12 May
۱۸۷۶
13 December
۱۸۷۶
۲۱۵ روز مراد پنجم

(1876)
عبدالحمید دوم

(1876–1909)
Promulgation of قانون اساسی عثمانی ۱۸۷۶

دور اول مشروطیت در امپراطوری عثمانی (۱۸۷۶–۱۸۷۸)[ویرایش]

Under pressure from the Young Ottomans which overthrew his relatives عبدالعزیز یکم and مراد پنجم، عبدالحمید دوم promulgated a قانون اساسی عثمانی ۱۸۷۶ and parliament upon his ascension to the throne.

وزیر اعظم دوره مجلس دولت سلطان
تصویر لقب
نام
(زاده-درگذشت)
از تا مدت
ترجمه
Mehmed Rüşdi Pasha

(1811–1882)
Fourth term
13 December
۱۸۷۶
19 December
۱۸۷۶
۶ روز Mütercim Rüşdi IV عبدالحمید دوم

(1876–1909)
مدحت پاشا
(1822–1883)
Second term
19 December
۱۸۷۶
5 February
۱۸۷۷
۴۸ روز Midhat II
İbrahim Edhem Pasha
(1819–1893)
5 February
۱۸۷۷
11 January
۱۸۷۸
۳۴۰ روز Edhem
I
(1876)
II
(1877)
Ahmed Hamdi Pasha
(1826–1885)
11 January
۱۸۷۸
4 February
۱۸۷۸
۲۴ روز Hamdi
احمد وفیق پاشا
(1823–1891)
First term
4 February
۱۸۷۸
14 February
۱۸۷۸
۱۰ روز Vefik I
تعلیق قانون اساسی عثمانی ۱۸۷۶

استبداد (۱۸۷۸–۱۹۰۸)[ویرایش]

Abdul Hamid II suspended the constitution and parliament in the aftermath of the جنگ روسیه و عثمانی (۱۸۷۷–۱۸۷۸), and ruled the Ottoman Empire for the next three decades in a personal dictatorship. Historians have dubbed this era of Ottoman history as İstibdat (خودکامگی).

وزیر اعظم دوره دولت سلطان
تصویر لقب
نام
(زاده-درگذشت)
از تا مدت
احمد وفیق پاشا
(1823–1891)
First term
14 February
۱۸۷۸
18 April
۱۸۷۸
۶۳ روز Vefik I عبدالحمید دوم

(1876–1909)
Mehmed Sadık Pasha
(1826–1901)
18 April
۱۸۷۸
28 May
۱۸۷۸
۴۰ روز Sadık
ترجمه
Mehmed Rüşdi Pasha

(1811–1882)
Fifth term
28 May
۱۸۷۸
4 June
۱۸۷۸
۷ روز Mütercim Rüşdi V
صفوت پاشا
(1814–1883)
4 June
۱۸۷۸
October
۱۸۷۸
۱۱۹ روز Saffet
Tunuslu
خیرالدین تونسی
(1820–1890)
October
۱۸۷۸
28 July
۱۸۷۹
۳۰۰ روز Hayreddin
Ahmed Arifi Pasha
(1830–1896)
28 July
۱۸۷۹
September
۱۸۷۹
۳۵ روز Arifi
کوچوک
Mehmed Said Pasha
(1838–1914)
First term
18 October
۱۸۷۹
9 June
۱۸۸۰
۲۳۵ روز Said I
Mehmed Kadri Pasha

(1832–1884)

9 June
۱۸۸۰
12 September
۱۸۸۰
۹۵ روز Kadri
کوچوک
Mehmed Said Pasha
(1838–1914)
Second term
12 September
۱۸۸۰
2 May
۱۸۸۲
۱ سال، ۲۳۲ روز Said II
Abdurrahman Nureddin Pasha
(1833–1912)
2 May
۱۸۸۲
12 July
۱۸۸۲
۷۱ روز Nureddin
کوچوک
Mehmed Said Pasha
(1838–1914)
Third term
12 July
۱۸۸۲
30 November
۱۸۸۲
۱۴۱ روز Said III
احمد وفیق پاشا
(1823–1891)
Second term
1 December
۱۸۸۲
3 December
۱۸۸۲
۲ روز Vefik II
کوچوک
Mehmed Said Pasha
(1838–1914)
Fourth term
3 December
۱۸۸۲
24 September
۱۸۸۵
۲ سال، ۲۹۵ روز Said IV
کامل پاشا
(1833–1913)
First term
25 September
۱۸۸۵
4 September
۱۸۹۱
۵ سال، ۳۴۴ روز Kâmil I
Ahmed Cevat Şakir Pasha
(1851–1900)
4 September
۱۸۹۱
8 June
۱۸۹۵
۳ سال، ۲۷۷ روز Şakir
کوچوک
Mehmed Said Pasha
(1838–1914)
Fifth term
9 June
۱۸۹۵
3 October
۱۸۹۵
۱۱۶ روز Said V
کامل پاشا
(1833–1913)
Second term
3 October
۱۸۹۵
7 November
۱۸۹۵
۳۵ روز Kâmil II
Halil Rifat Pasha
(1820–1901)
7 November
۱۸۹۵
9 November
۱۹۰۱ †
(Died in office)
۶ سال، ۲ روز Rifat
کوچوک
Mehmed Said Pasha
(1838–1914)
Sixth term
13 November
۱۹۰۱
15 January
۱۹۰۳
۱ سال، ۶۳ روز Said VI
Mehmed Ferid Pasha
(1851–1914)
15 January
۱۹۰۳
22 July
۱۹۰۸
۵ سال، ۱۸۹ روز Avyonyalı Ferid
Young Turk Revolution, قانون اساسی عثمانی ۱۸۷۶ repromulgated

دومین سلطنت مشروطه (۱۹۰۸–۱۹۲۰)[ویرایش]

The ترکان جوان force عبدالحمید دوم to reinstate the constitution and parliament on 24 July 1908. Political parties were introduced in the Second Constitutional Era.

  حزب اتحاد و ترقی

  Liberty Party, Freedom and Accord Party

وزیر اعظم دوره حزب دولت مجلس سلطان
تصویر لقب
نام
(زاده-درگذشت)
از تا مدت
کوچوک
Mehmed Said Pasha
(1838–1914)
Seventh term
22 July
۱۹۰۸
6 August
۱۹۰۸

(Resigned)

۱۵ روز Independent Said VII عبدالحمید دوم

(1876–1909)
کامل پاشا
(1833–1913)
Third term
5 August
۱۹۰۸
14 February
۱۹۰۹
(Censored)
۱۹۳ روز Kâmil III
Liberty Party
III
(۱۹۰۸)
Hüseyin Hilmi Pasha
(1855–1922)
First term
14 February
۱۹۰۹
14 April
۱۹۰۹
(Deposed)
۵۹ روز حزب اتحاد و ترقی Hilmi I
Ahmet Tevfik Pasha (Okday)
(1845–1936)
First term
14 April
۱۹۰۹
5 May
۱۹۰۹
(Deposed)
۲۱ روز Independent Tevfik I
محمد پنجم

(1909–1918)
Hüseyin Hilmi Pasha
(1855–1922)
Second term
5 May
۱۹۰۹
15 August
۱۹۰۹
۲۵۲ روز حزب اتحاد و ترقی Hilmi II
15 August
۱۹۰۹
12 January
۱۹۱۰
(Resigned)
Hilmi III
İbrahim Hakkı Pasha
(1862–1918)
12 January
۱۹۱۰
30 September
۱۹۱۱
(جنگ عثمانی و ایتالیا)
۱ سال، ۲۶۱ روز Hakkı
کوچوک
Mehmed Said Pasha
(1838–1914)
Eighth and ninth term
30 September
۱۹۱۱
31 December
۱۹۱۱
۲۹۶ روز Said VIII
IV
(۱۹۱۲)
31 December
۱۹۱۱
22 July
۱۹۱۲
(Deposed)
Said IX
غازی
احمد مختار پاشا

(1839–1919)

22 July
۱۹۱۲
29 October
۱۹۱۲
(Resigned)
۹۹ روز Independent Muhtar
کامل پاشا
(1833–1913)
Fourth term
29 October
۱۹۱۲
23 January
۱۹۱۳
(Deposed)
۸۶ روز Freedom and Accord Party Kâmil IV
محمود شوکت پاشا
(1856–1913)
23 January
۱۹۱۳
11 June
۱۹۱۳ †
(Assassinated)
۱۳۹ روز Independent Şevket
Said Halim Pasha
(1865–1921)
12 June
۱۹۱۳
3 February
۱۹۱۷
(Resigned)
۳ سال، ۲۳۶ روز حزب اتحاد و ترقی Said Halim
V
(۱۹۱۴)
طلعت پاشا
(1874–1921)
First and second term
4 February
۱۹۱۷
4 July
۱۹۱۸
۱ سال، ۲۴۶ روز Talaat I
4 July
۱۹۱۸
8 October
۱۹۱۸
(Resigned)
Talaat II محمد ششم

(1918–سرنگونی سلطنت عثمانی)
احمد عزت پاشا
(1864–1937)
14 October
۱۹۱۸
11 November
۱۹۱۸
(Resigned)
۲۸ روز İzzet
Independent
Ahmet Tevfik Pasha (Okday)
(1845–1936)
Second term
11 November
۱۹۱۸
12 January
۱۹۱۹
۱۱۳ روز Tevfik II
12 January
۱۹۱۹
24 February
۱۹۱۹
Tevfik III
24 February
۱۹۱۹
3 March
۱۹۱۹
(Resigned)
Tevfik IV
Damat
Mehmed Adil Ferid Pasha

(1853–1923)
First, second, and third term
4 March
۱۹۱۹
15 May
۱۹۱۹
(Resigned)
۲۱۰ روز Freedom and Accord Party Ferid I
19 May
۱۹۱۹
20 July
۱۹۱۹
Ferid II
Independent
21 July
۱۹۱۹
30 September
۱۹۱۹
(Resigned)
Ferid III
Ali Rıza Pasha
(1860–1932)
2 October
۱۹۱۹
9 February
۱۹۲۰
۱۵۳ روز Ali Rıza I
VI
(۱۹۱۹)
9 February
۱۹۲۰
3 March
۱۹۲۰
(Resigned)
Ali Rıza II
Salih Hulusi Pasha (Kezrak)
(1864–1939)
8 March
۱۹۲۰
2 April
۱۹۲۰
(Resigned)
۲۵ روز Hulusi
قانون اساسی عثمانی ۱۸۷۶ suspended

آخرین وزیران اعظم (۱۹۲۰–۱۹۲۲)[ویرایش]

Following the end of the Second Constitutional Era in 1920, the Ottoman Empire was in a state of diarchy, with the government based in Constantinople and the government based in Ankara both asserting themselves as the legitimate Turkish government. محمد ششم abolished the constitution and suspends parliament when the مجلس نمایندگان عثمانی voted in support of the National Pact in the جنگ استقلال ترکیه.

وزیر اعظم دوره حزب کابینه سلطان
تصویر لقب
نام
(زاده-درگذشت)
از تا مدت
Damat
Mehmed Adil Ferid Pasha

(1853–1923)
Fourth and Fifth terms
5 April
۱۹۲۰
۱۹۹ روز Independent Ferid IV محمد ششم

(1918–سرنگونی سلطنت عثمانی)
21 October
۱۹۲۰
Ferid V
Ahmet Tevfik Pasha (Okday)
(1845–1936)
Third term
21 October
۱۹۲۰
4 November
۱۹۲۲
(Resigned)
۲ سال، ۱۴ روز Tevfik V
سرنگونی سلطنت عثمانی

During the Conference of London, Ahmet Tevfik Pasha recognized the ambassador of the دولت ملی مجلس بزرگ as the legitimate government of Turkey. On 1 November 1922, the مجلس ملی کبیر ترکیه voted to سرنگونی سلطنت عثمانی. Ahmet Tevfik Pasha was the last grand vizier of the Ottoman Empire, and resigned from the premiership on November 4, 1922, without a replacement.

نخست‌وزیر دولت ملی مجلس بزرگ (۱۹۲۰–۱۹۲۳)[ویرایش]

نخست‌وزیر دوره حزب کابینه مجلس رئیس
از تا مدت
۱ غازی

مصطفی کمال آتاترک

(1881–1938)

3 May

۱۹۲۰

24 January

۱۹۲۱

۲۶۶ روز مستقل Atatürk I

(۱۹۲۰)

مصطفی کمال آتاترک

(1920–1923)

۲ فوزی پاشا

(1876–1950)

24 January

۱۹۲۱

19 May

۱۹۲۱

۱ سال، ۱۶۶ روز Çakmak I
19 May

۱۹۲۱

9 July

۱۹۲۲

Çakmak II
۳ رئوف اربای

(1881–1964)

12 July

۱۹۲۲

4 August

۱۹۲۳

۱ سال، ۲۳ روز Orbay
۴ علی فتحی اوکیار

(1880–1943)

14 August

۱۹۲۳

27 October

۱۹۲۳

۷۴ روز Okyar
Declaration of the Republic of Turkey

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt:5, İsmail Hami Danişmend

منابع[ویرایش]