فهرست نویسندگان روس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نویسندگان روس
Tolstoy
Dostoyevsky
Bulgakov
Solzhenitsyn
Pushkin
Turgenev
Chekhov
Blok
Bunin
Tsvetaeva
Gogol
Lermontov
Gorky
Pasternak
Mayakovsky
Goncharov
Leskov
Shchedrin
Yesenin
Babel
بلی
Krylov
Mandelstam
Akhmatova
فهرست


آ[ویرایش]

ا[ویرایش]

ب[ویرایش]

پ[ویرایش]

ت[ویرایش]


چ[ویرایش]


خ[ویرایش]

د[ویرایش]


ر[ویرایش]

ز[ویرایش]

ژ[ویرایش]

س[ویرایش]

ش[ویرایش]


ف[ویرایش]

ک[ویرایش]

گ[ویرایش]

ل[ویرایش]

م[ویرایش]

ن[ویرایش]

و[ویرایش]

ه[ویرایش]

ی[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. Ali-Akbar Dehkhoda, 1136
  2. محمد معین، جلد پنجم ۴۰۲
  3. نادژدا کروپسکایا

منابع[ویرایش]

  • گروه نویسندگان (۱۳۷۹نویسندگان روس، ترجمهٔ گروه مترجمین، به کوشش به سرپرستی خشایار دیهیم.، تهران: نشر نی، ص. ۱۰۱۲، شابک ۹۶۴-۳۱۲-۵۲۷-۰
  • دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۳۴لغت‌نامه دهخدا جلد ۱۵ شماره مسلسل ۱۰۲، به کوشش زیر نظر دکتر محمد معینتهران: دانشگاه تهران، سازمان لغت‌نامه، ص. ۱۳۰۱
  • دکتر محمد معین (۱۳۶۳فرهنگ فارسی جلد پنجم، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، ص. ۷۵۶، شابک ۱۲۲۹ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک)
  • نادژدا کروپسکایا (۱۳۶۰یادها، ترجمهٔ ز. اسعد، تهران: انتشارات پژواک، ص. ۵۳۲