فهرست نرم‌افزارهای مدل‌سازی سه‌بعدی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
یک تصویر ساخته شده با نرم‌افزار Gilles Tran

در ادامه لیستی از نرم‌افزارهای مدلسازی سه بعدی معروف آمده است. نرم‌افزارهای مدلسازی سه بعدی برنامه های کامپیوتری هستند که برای توسعه توصیف ریاضی از هر سطح سه بعدی اشیا استفاده می شوند.

نرم‌افزار مجوز پشتیبانی از رندر سه بعدی
3D-Coat نرم‌افزار تجاری آری
3D Slash فری میوم آری
3DVIA Shape نرم‌افزار تجاری نه
AC3D نرم‌افزار تجاری نه
Alibre Design نرم‌افزار تجاری آری
Anim8or رایگان افزار آری
Animation:Master نرم‌افزار تجاری آری
ArchiCAD نرم‌افزار تجاری آری
ARCHLine.XP نرم‌افزار تجاری آری
AutoCAD نرم‌افزار تجاری آری
AutoQ3D Community گنو جی پی ال نسخه 2 + آری
AutoQ3D نرم‌افزار تجاری آری
Autodesk 123D رایگان افزار نه
Autodesk 3ds Max نرم‌افزار تجاری آری
Autodesk Inventor نرم‌افزار تجاری آری
Autodesk Maya نرم‌افزار تجاری آری
Autodesk Mudbox نرم‌افزار تجاری آری
Autodesk Revit نرم‌افزار تجاری آری
Autodesk Softimage نرم‌افزار تجاری آری
Bforartists nfhگنو جی پی ال نسخه 2+ آری
Blender nfhگنو جی پی ال نسخه 2+ آری
BricsCAD نرم‌افزار تجاری آری
BRL-CAD گنو ال جی پی ال and پروانه بی‌اس‌دی آری
Bryce نرم‌افزار تجاری آری
CATIA نرم‌افزار تجاری آری
Carrara نرم‌افزار تجاری آری
Cheetah3D نرم‌افزار تجاری آری
Cinema 4D نرم‌افزار تجاری آری
CityEngine نرم‌افزار تجاری نه
Clara.io فری میوم آری
DAZ Studio رایگان افزار آری
DeleD 3D Editor گنو جی پی ال نسخه 2 آری (internal raytracing engine)
DesignSpark Mechanical فری میوم نه
Electric Image Animation System نرم‌افزار تجاری آری
Exa Corporation نرم‌افزار تجاری آری
Figuro.io رایگان افزار نه
Flux رایگان افزار نه
Form-Z نرم‌افزار تجاری آری
fragMOTION نرم‌افزار تجاری نه
FreeCAD گنو ال جی پی ال آری
Geomodeller3D نرم‌افزار تجاری آری
HDR Light Studio (lighting software) نرم‌افزار تجاری نه
Hexagon نرم‌افزار تجاری نه
Houdini نرم‌افزار تجاری آری
IRONCAD نرم‌افزار تجاری آری
K-3D گنو جی پی ال نسخه 2 آری
LAI4D رایگان افزار آری
LightWave 3D Trialware آری
Makers Empire 3D فری میوم آری
MASSIVE نرم‌افزار تجاری آری
Metasequoia نرم‌افزار تجاری آری
MikuMikuDance رایگان افزار آری
Milkshape 3D نرم‌افزار تجاری نه
Modo نرم‌افزار تجاری آری
Moi3D نرم‌افزار تجاری آری
Onshape نرم‌افزار تجاری آری
Open CASCADE گنو ال جی پی ال آری
OpenSCAD گنو جی پی ال آری
Paint 3D in Windows 10 Pre-installed with Windows 10 Creators Update آری
PlastiSketch نرم‌افزار تجاری نه
Poser نرم‌افزار تجاری آری
PowerAnimator نرم‌افزار تجاری آری
Promine نرم‌افزار تجاری آری
Pro/ENGINEER نرم‌افزار تجاری آری
Quake Army Knife گنو جی پی ال آری
RaySupreme نرم‌افزار تجاری آری
Realsoft 3D نرم‌افزار تجاری آری
Remo 3D نرم‌افزار تجاری آری
RFEM نرم‌افزار تجاری آری
Rhinoceros 3D نرم‌افزار تجاری آری
ROBLOX Studio رایگان افزار نه
Sculptris رایگان افزار نه
Scia Engineer نرم‌افزار تجاری آری
Seamless3d MIT نه
SelfCad فری میوم نه
Shade 3D نرم‌افزار تجاری آری
Silo نرم‌افزار تجاری نه
Sketchup فری میوم آری
Solid Edge نرم‌افزار تجاری آری
solidThinking نرم‌افزار تجاری آری
SolidWorks نرم‌افزار تجاری آری
SpaceClaim نرم‌افزار تجاری آری
Strata 3D نرم‌افزار تجاری آری
Sweet Home 3D رایگان افزار آری
Swift 3D نرم‌افزار تجاری نه
Tekla Structures نرم‌افزار تجاری نه
TrueSpace رایگان افزار آری
Unigraphics نرم‌افزار تجاری نه
Wings 3D پروانه بی اس دی آری
Wolfram Mathematica نرم‌افزار تجاری آری
Vectary رایگان افزار نه
Vectorworks نرم‌افزار تجاری آری
ViaCAD نرم‌افزار تجاری آری
ZBrush نرم‌افزار تجاری آری
Zmodeler رایگان افزار آری
ZWCAD نرم‌افزار تجاری آری