فهرست نخست‌وزیران ترکیه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

'فهرست نخست‌وزیران ترکیه بعد از پیروزی انقلاب

جنگ استقلال (۱۹۲۰–۱۹۲۳)[ویرایش]

جمهوری ترکیه (از ۱۹۲۳)[ویرایش]

No. نام
(Born–Died)
پرتره Term of Office حزب سیاسی کابینه Elected رئیس‌جمهور
Term of Office
۱ عصمت اینونو
(۱۸۸۴–۱۹۷۳)
Inonu Ismet.jpg ۱ نوامبر ۱۹۲۳ ۶ مارس ۱۹۲۴ حزب جمهوری‌خواه خلق 1 İnönü I ۱۹۲۳ مصطفی کمال آتاترک

۱۹۲۳–۱۹۳۸
۶ مارس ۱۹۲۴ ۲۱ نوامبر ۱۹۲۴ 2 İnönü II
۲ علی فتحی اوکیار
(۱۸۸۰–۱۹۴۳)
Ali Fethi Okyar.jpg ۲۱ نوامبر ۱۹۲۴ ۶ مارس ۱۹۲۵ حزب جمهوری‌خواه خلق 3 Okyar
(1) عصمت اینونو
(۱۸۸۴–۱۹۷۳)
Inonu Ismet.jpg ۶ مارس ۱۹۲۵ ۱ نوامبر ۱۹۲۷ حزب جمهوری‌خواه خلق 4 İnönü III
۱ نوامبر ۱۹۲۷ ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۰ 5 İnönü IV
۲۷ سپتامبر ۱۹۳۰ ۴ مه ۱۹۳۱ 6 İnönü V ۱۹۲۷
۴ مه ۱۹۳۱ ۱ مارس ۱۹۳۵ 7 İnönü VI ۱۹۳۱
۱ مارس ۱۹۳۵ ۲۵ اکتبر ۱۹۳۷ 8 İnönü VII ۱۹۳۵
۳ جلال بایار
(۱۸۸۳–۱۹۸۶)
rowspan=2 ۲۵ اکتبر ۱۹۳۷ ۱۱ نوامبر ۱۹۳۸ حزب جمهوری‌خواه خلق 9 Bayar I
۱۱ نوامبر ۱۹۳۸ ۲۵ ژانویه ۱۹۳۹ 10 Bayar II عصمت اینونو
Inonu Ismet.jpg
1938–1950
۴ رفیق سایدام
(۱۸۸۱–۱۹۴۲)
Refik Saydam.jpg ۲۵ ژانویه ۱۹۳۹ ۳ آوریل ۱۹۳۹ حزب جمهوری‌خواه خلق 11 Saydam I
۳ آوریل ۱۹۳۹ ۸ ژوئیه ۱۹۴۲[۱] 12 Saydam II ۱۹۳۹
احمد فکری توزر (کفیل)
(۱۸۷۸–۱۹۴۲)
Ahmet Fikri Tüzer.jpg ۸ ژوئیه ۱۹۴۲ ۹ ژوئیه ۱۹۴۲ حزب جمهوری‌خواه خلق
۵ شکرو سراج‌اغلو
(۱۸۸۷–۱۹۵۳)
Mehmet Şükrü Saracoğlu.jpg ۹ ژوئیه ۱۹۴۲ ۹ مارس ۱۹۴۳ حزب جمهوری‌خواه خلق 13 Saracoğlu I
۹ مارس ۱۹۴۳ ۷ اوت ۱۹۴۶ 14 Saracoğlu II ۱۹۴۳
۶ رجب پکر
(۱۸۸۹–۱۹۵۰)
Mehmet Recep Bey Peker.jpg ۷ اوت ۱۹۴۶ ۹ سپتامبر ۱۹۴۷ حزب جمهوری‌خواه خلق 15 Peker ۱۹۴۶
۷ حسن ساکا
(۱۸۸۵–۱۹۶۰)
Hasan Hüsnü Saka.jpg ۱۰ سپتامبر ۱۹۴۷ ۱۰ ژوئن ۱۹۴۸ حزب جمهوری‌خواه خلق 16 Saka I
۱۰ ژوئن ۱۹۴۸ ۱۶ ژانویه ۱۹۴۹ 17 Saka II
۸ شمس‌الدین گون‌آلتای
(۱۸۸۳– ۱۹۶۱)
Mehmet Şemsettin Bey Günaltay.jpg ۱۶ ژانویه ۱۹۴۹ ۲۲ مه ۱۹۵۰ حزب جمهوری‌خواه خلق 18 Günaltay
۹ عدنان مندرس
(۱۸۹۹–۱۹۶۱)
Adnan Menderes VI. Yasama Dönemi.jpg ۲۲ مه ۱۹۵۰ ۹ مارس 1951 Democrat Party 19 Menderes I ۱۹۵۰ جلال بایار

۱۹۵۰–۱۹۶۰
۹ مارس ۱۹۵۱ ۱۷ مه ۱۹۵۴ 20 Menderes II
۱۷ مه ۱۹۵۴ ۹ دسامبر ۱۹۵۵ 21 Menderes III ۱۹۵۴
۹ دسامبر ۱۹۵۵ ۲۵ نوامبر ۱۹۵۷ 22 Menderes IV
۲۵ نوامبر ۱۹۵۷ ۲۷ مه ۱۹۶۰[۲] 23 Menderes V ۱۹۵۷
۱۰ جمال گورسل
(۱۸۹۵–۱۹۶۶)
rowspan=2 ۲۸ مه ۱۹۶۰ ۵ ژانویه ۱۹۶۱ بدون حزب
نظامی
24 Gürsel I Natl. Unity Cttee.
۱۹۶۰–۱۹۶۱
۵ ژانویه ۱۹۶۱ ۷ اکتبر ۱۹۶۱ 25 Gürsel II
امین فخرالدین اوزدیلک (کفیل)
(۱۸۹۸–۱۹۸۹)
No image.png ۳۰ اکتبر ۱۹۶۱ ۲۰ نوامبر ۱۹۶۱ بدون حزب
نظامی
۱۹۶۱ جمال گورسل

۱۹۶۱–۱۹۶۶
(1) عصمت اینونو
(۱۸۸۴–۱۹۷۳)
Inonu Ismet.jpg ۲۰ نوامبر ۱۹۶۱ ۲۵ ژوئن ۱۹۶۲ حزب جمهوری‌خواه خلق 26 İnönü VIII
۲۵ ژوئن ۱۹۶۲ ۲۵ دسامبر ۱۹۶۳ 27 İnönü IX
۲۵ دسامبر ۱۹۶۳ ۲۰ فوریه ۱۹۶۵ 28 İnönü X
۱۱ سعاد خیری اورگوپلو
(۱۹۰۳–۱۹۸۱)
Suat Ürgüplü.jpg ۲۰ فوریه ۱۹۶۵ ۲۷ اکتبر ۱۹۶۵ بدون حزب 29 Ürgüplü
۱۲ سلیمان دمیرل
(۱۹۲۴– ۲۰۱۵)
Suleyman Demirel 1998.jpg ۲۷ اکتبر ۱۹۶۵ ۳ نوامبر ۱۹۶۹ Justice Party 30 Demirel I ۱۹۶۵
۳ نوامبر ۱۹۶۹ ۶ مارس ۱۹۷۰ 31 Demirel II ۱۹۶۹ جودت سونای

۱۹۶۶–۱۹۷۳
۶ مارس ۱۹۷۰ ۲۶ مارس ۱۹۷۱[۳] 32 Demirel III
۱۳ نهاد اریم
(۱۹۱۲–۱۹۸۰)
Nihat Erim in Washington D.C (cropped).jpg ۲۶ مارس ۱۹۷۱ ۱۱ دسامبر ۱۹۷۱ بدون حزب 33 Erim I
۱۱ دسامبر ۱۹۷۱ ۱۷ آوریل ۱۹۷۲ 34 Erim II
۱۴ فرید ملن
(۱۹۰۶–۱۹۸۸)
No image.png ۱۷ آوریل ۱۹۷۲ ۱۵ آوریل ۱۹۷۳ Republican Reliance Party 35 Melen
۱۵ نعیم تالو
(۱۹۱۹–۱۹۹۸)
No image.png ۱۵ آوریل ۱۹۷۳ ۲۵ ژانویه ۱۹۷۴ بدون حزب 36 Talu ۱۹۷۳ فخری کوروترک

۱۹۷۳–۱۹۸۰
۱۶ بولنت اجویت
(۱۹۲۵–۲۰۰۶)
Bülent Ecevit-Davos 2000.jpg ۲۵ ژانویه ۱۹۷۴ ۱۷ نوامبر ۱۹۷۴ حزب جمهوری‌خواه خلق 37 Ecevit I
۱۷ سعدی ایرماک
(۱۹۰۶–۱۹۹۰)
No image.png ۱۷ نوامبر ۱۹۷۴ ۳۱ مارس ۱۹۷۵ بدون حزب 38 Irmak
(12) سلیمان دمیرل
(۱۹۲۴– ۲۰۱۵)
Suleyman Demirel 1998.jpg ۳۱ مارس ۱۹۷۵ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۷ Justice Party 39 Demirel IV
(16) بولنت اجویت
(۱۹۲۵–۲۰۰۶)
Bülent Ecevit-Davos 2000.jpg ۲۱ ژوئن ۱۹۷۷ ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۷ حزب جمهوری‌خواه خلق 40 Ecevit II ۱۹۷۷
(12) سلیمان دمیرل
(۱۹۲۴– ۲۰۱۵)
Suleyman Demirel 1998.jpg ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۷ ۵ ژانویه ۱۹۷۸ Justice Party 41 Demirel V
(16) بولنت اجویت
(۱۹۲۵–۲۰۰۶)
Bülent Ecevit-Davos 2000.jpg ۵ ژانویه ۱۹۷۸ ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ حزب جمهوری‌خواه خلق 42 Ecevit III
(12) سلیمان دمیرل
(۱۹۲۴– ۲۰۱۵)
Suleyman Demirel 1998.jpg ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰[۴] Justice Party 43 Demirel VI
۱۸ بولنت اولوسو
(۱۹۲۳– ۲۰۱۵)
rowspan=2 rowspan=۲|۲۰ سپتامبر ۱۹۸۰ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۳ بدون حزب
نظامی
44 Ulusu Natl. Security Council
۱۹۸۰–۱۹۸۲
فخری کوروترک

۱۹۸۲–۱۹۸۹
۱۹ تورگوت اوزال
(۱۹۲۷–۱۹۹۳)
Turgut Özal cropped.jpg ۱۳ دسامبر ۱۹۸۳ ۲۱ دسامبر ۱۹۸۷ Motherland Party 45 Özal I ۱۹۸۳
۲۱ دسامبر ۱۹۸۷ ۳۱ اکتبر ۱۹۸۹ 46 Özal II ۱۹۸۷
علی بوزر (کفیل)
(۱۹۲۵–۲۰۲۰)
No image.png ۳۱ اکتبر ۱۹۸۹ ۹ نوامبر ۱۹۸۹ Motherland Party
۲۰ ییلدیریم آک‌بولوت
(۱۹۳۵–)
No image.png ۹ نوامبر ۱۹۸۹ ۲۳ ژوئن ۱۹۹۱ Motherland Party 47 Akbulut تورگوت اوزال
Turgut Özal cropped.jpg
۱۹۸۹–۱۹۹۳
۲۱ مسعود ییلماز
(۱۹۴۷–۲۰۲۰)
No image.png ۲۳ ژوئن ۱۹۹۱ ۲۰ نوامبر ۱۹۹۱ Motherland Party 48 Yılmaz I ۱۹۹۱
(12) سلیمان دمیرل
(۱۹۲۴– ۲۰۱۵)
Suleyman Demirel 1998.jpg ۲۰ نوامبر ۱۹۹۱ ۱۶ مه ۱۹۹۳ True Path Party 49 Demirel VII
اردال اینونو (کفیل)
(۱۹۲۶–۲۰۰۷)
No image.png ۱۶ مه ۱۹۹۳ ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ Social Democratic Populist Party سلیمان دمیرل
Suleyman Demirel 1998.jpg
۱۹۹۳–۲۰۰۰
۲۲ تانسو چیللر
(۱۹۴۶–)
rowspan=3 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ ۵ اکتبر ۱۹۹۵ True Path Party 50 Çiller I
۵ اکتبر ۱۹۹۵ ۳۰ اکتبر ۱۹۹۵ 51 Çiller II
۳۰ اکتبر ۱۹۹۵ ۶ مارس ۱۹۹۶ 52 Çiller III ۱۹۹۵
(21) مسعود ییلماز
(۱۹۴۷–۲۰۲۰)
No image.png ۶ مارس ۱۹۹۶ ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ Motherland Party 53 Yılmaz II
۲۳ نجم‌الدین اربکان
(۱۹۲۶–۲۰۱۱)
Necmettin-Erbakan.jpg ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ Welfare Party 54 Erbakan
(21) مسعود ییلماز
(۱۹۴۷–۲۰۲۰)
No image.png ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹ Motherland Party 55 Yılmaz III
(16) بولنت اجویت
(۱۹۲۵–۲۰۰۶)
Bülent Ecevit-Davos 2000.jpg ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹ ۲۸ مه 1999 Democratic Left Party 56 Ecevit IV
۲۸ مه ۱۹۹۹ ۱۸ نوامبر 2002 57 Ecevit V ۱۹۹۹ احمد نجدت سزر
Ahmet Necdet Sezer.jpg
۲۰۰۰–۲۰۰۷
۲۴ عبدالله گل
(۱۹۵۰–)
۲۵ رجب طیب اردوغان
(۱۹۵۴–)
Recep Tayyip Erdogan.PNG ۱۴ مارس ۲۰۰۳ ۲۹ اوت ۲۰۰۷ حزب عدالت و توسعه 59 Erdoğan I
۲۹ اوت ۲۰۰۷ ۶ ژوئیه ۲۰۱۱ 60 Erdoğan II ۲۰۰۷ عبدالله گل

۲۰۰۷–۲۰۱۴
۶ ژوئیه ۲۰۱۱ ۲۸ اوت ۲۰۱۴ 61 Erdoğan III ۲۰۱۱
۲۶ احمد داووداغلو
(۱۹۵۹–)
Ahmet Davutoglu cropped.JPG ۲۹ اوت ۲۰۱۴ Incumbent حزب عدالت و توسعه 62 Davutoğlu رجب طیب اردوغان
Recep Tayyip Erdogan.PNG
۲۰۱۴–

منابع[ویرایش]

  1. مرگ در دفتر
  2. Deposed in the 1960 Turkish coup d'état
  3. Resigned after the 1971 Turkish coup d'état
  4. Deposed in the 1980 Turkish coup d'état