فهرست نام‌های کردی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرستی از نام‌های کردی که برای نامگذاری افراد به‌کار گرفته می‌شوند. این نام‌ها ریشهٔ کردی دارند. بعضی از این نام‌ها در زبان پارتی (زبان پهلوی اشکانی) هم رایج بوده‌اند

نام‌های دخترانه[ویرایش]

ئ[ویرایش]

☆ ئافرت (آفریننده)

 • ئادان: زمین حاصلخیز)
 • ئادار (آدار)
 • ئاران (آران: قشلاق)
 • ئاردا (آردا: نام فرشته‌ای در آیین زرتشت)
 • ئارژه‌ن (آرژَن)
 • ئاروا (آروا: نام فرشته‌ای در آیین زرتشت)
 • فه رهاد(عاشق،عاشق گلاله)
 • ئاریمان (آریمان)
 • ئارینا (آرینا: آریایی)
 • ئاسکی (آسکی:آهو، زیبا و دلفریب)
 • ئاسو (شفق، هنگام طلوع خورشید)
 • ئاشتی (آشتی)
 • ئاگرین (آگرین: آتشین)
 • ئالند (آلند: اولین پرتو خروشید)
 • ئالووس (آلوس)
 • ئالین (آلین)
 • ئاڤان (آوان: نام کوهستانی در کردستان)
 • ئاڤات (آوات: آرزو، خواسته)
 • ئاڤزه‌ن (آوزَن)
 • ئاڤبین (آوبین)
 • ئاڤشین (آوشین)
 • ئاڤین (آوین)
 • ئارگۆن (آرگُن: به رنگ آتش)
 • ئاژار (آژار: محصول زمین)
 • ئاژنا (آژنا)
 • ئاژین (آژین: زِبر)
 • ئاساره (آساره: ستاره)
 • ئاسکۆڵ (آسکُل: بچه آهو)
 • ئاسمین (آسْمین: یاسمین)
 • ئاشناو (آشْناو)
 • ئالشک (آلِشک: شب‌بو)
 • ئالیا (آلیا: غنچهٔ گل)
 • ئاڵا (آلا: پرچم)
 • ئاماژه (آماژه: اشاره)
 • ئامێز (آمِز: آغوش)
 • ئایرین (آیرین: آتشین)
 • ئایگین (آیگین: ایل زیبا)
 • ئه‌توون (اَتون)
 • ئه‌دگار (اَدگار)
 • ئه‌رده‌لان (اَردلان: نام امارت و ولایتی سابق در کردستان)
 • ئه‌رده‌م (اَردَم)
 • ئه‌رمین (اَرمین)
 • ئه‌رنه‌واز (اَرنَواز)
 • ئه‌زموون (اَزمون: امتحان)
 • ئه‌ژین (باهم زیستن)
 • ئه‌سرین (اَسرین: اشکین)
 • ئه‌ستی (اَستی)
 • ئه‌ستیلان (اَستیلان)
 • ئه‌له‌گه‌ز (اَلَگَز)
 • ئه‌نوا (اَنوا: پناه)
 • ئه‌ورین (اَوْرین)
 • ئه‌وین، ئه‌ڤین (اَوین: عشق)
 • ئورامان (اورامان)
 • ئیرینا (اِرینا)
 • ئیلیان (اِلیان)
 • ئینانا (اینانا: الههٔ عشق)
 • ئیوان (ایوان: تراس)

ب[ویرایش]

 • بابان (خانه پدری، نام امارت و ولایتی سابق در کردستان عراق بویژه سلیمانیه و اطرافش)
 • بابوس (نام پدر اورونت پادشاه سکایی)
 • بابیلان (نوازش دختر کوچک از روی محبت)
 • باپیو (باد سنج)
 • باتوف (گیاهی با گل‌های قرمز)
 • باتینک (غنچه تاز شکفته)
 • باتینوک (آلاله)
 • بادا (بادا)
 • بادر (حرکت باد، فرشته مأمور باد)
 • بارزان (نام بارزیا بارجان)
 • بارنگ (ریزش باران همراه باد)
 • باروشه (بادبزن)
 • باریز (میوه‌ای که به وسیله باد از درخت کنده می‌شود)
 • باریزان (رواج، برکت)
 • بارین (بارین: باریدن، بارندگی، بارش)
 • بازان (جمع باز پرنده شکاری)
 • بازنه (النگو)
 • بازور (پرنده کوچک خاکستری رنگ)
 • بازیان (بازیان)
 • بازین (بازین)
 • باژوران (جنوبیها)
 • باژیر (شهر)
 • باژیلان (محل وزش باد)
 • باستینک (گل نو شکفته)
 • باسکار (قدرتمند، توان مند در بحث و استدلال)
 • باشن (خوب است، عالی است)
 • * باشوک (نوعی شاهین شکاری)
 • باشو ( خوب ، درستکار )
 • باشیلا (خانه به دوش)
 • باغان (جمع باغ)
 • باکوت (میوه‌هایی که توسط باد ریخته باشند)
 • بالین (ستون، کلون)
 • بانواز (با خبر ساختن مردم با صدای بلند)
 • بانوورام (بانورام)
 • بانه (بانه: فلات، نام شهری در استان کردستان)
 • بانیا (بانیا)
 • باوان (باوان)
 • باوشین (پنکه)
 • باوند (اصیل)
 • باوێژان (باوِژان)
 • باوین (صاحب)
 • بایخ (پایداری)
 • بتمان (بتمان)
 • بتین (پرحرارت، قدرتمند)
 • بچکول (کوچک)
 • بختان (بد شانسی)
 • بختوان (مدینه فاضله)
 • بختور (بهروز، کامران)
 • بخشین (عفو کردن)
 • برزی (بلند قامت)
 • برزین (با شکوه)
 • برژان (کار)
 • برژانگ (مژه)
 • برژنگ (مژه)
 • برژول (برژول)
 • برسیل (برسیل)
 • برشیو (عصرانه)
 • برف آب (برافاب)
 • برقه (برقه)
 • بریا (بِریا: کاش)
 • بریوان (بریوان)
 • بزان (شکست دهنده)
 • بزین (بهزان)
 • بژدار (سهامدار، شریک)
 • بژن (قد و بالا)
 • بژول (برژانگ)
 • بژوین (بژوار)
 • بژیو (قوت، مایه زندگی)
 • بفران (معصوم و روپاک مانند برف)
 • بفرانبار (هنگام باریدن برف)
 • بلار (آدم شوخ‌طبع)
 • بلنجه (خرامان، صاحب خرام)
 • بلواژ (آبگینه)
 • بلیسه (لهیب، شراره)
 • بلین (عهد، قرار)
 • بناز (نازنین)
 • بناوان (کدبانو، خانهدار)
 • بنرخ (قیمتی)
 • بنین (نوعی گیاهی خوراکی که در بهار می‌روید)
 • بۆژانه (بُژانه: گلی خوشرنگ)
 • بۆکان (زیبارویان، عروس‌ها، نامی شهری کُردنشین در کردستان ایران)[۱]
 • بوکبویانی (نو عروس)
 • بوین (خوشبو)
 • بۆنه (بُنه: مناسبت)
 • بووژان (بوژان: احیا)
 • به‌ده‌و (بَدَو: زیبا)
 • به‌رافین (بَرافین)
 • به‌رامه (بَرامه: بوی خوش)
 • به‌دڵ (بَردل: محبوب)
 • به‌ربانگ (بَربانگ: افطار)
 • به‌رسنا (بَسنا:)
 • به‌رسین (بَرسین:)
 • به‌رکه‌ن (بَرکن)
 • به‌رما (بَرما)
 • به‌روار (بَروار: نام کوهستانی در کردستان)
 • به‌ژنا (بَژنا)
 • به‌ژین (بَژین)
 • به‌سیله (بَسیله)
 • به‌فران (بفران: برفان)
 • به‌فرین (بَفرین: برفی)
 • به‌ناز (بَناز: نازنین)
 • به‌نه‌ده‌ن (بَندَن: کوه)
 • به‌وران (بَوران)
 • به‌هیا (بَهیا)
 • به‌یان (بَیان: بامداد)
 • بیاره (بیاره)
 • بی خم (بیخم: آرامش)
 • بێری (بِری: شیردوش)
 • بێریڤان (بِریوان: شیردوش)
 • بێژا (بِژا)
 • بێژان (بِژان)
 • بێژین (بِژین)
 • بێستان (بِستان: بوستان)
 • بیکن (یگانه)
 • بێشه‌نگ (بِشَنگ)
 • بی ڤینه (بیوینه: بی نظیر)
 • بهلێن (بهلین: خوش قول)

پ[ویرایش]

 • پاراو (پاراو)
 • پاکان (پاکان: نیکان)
 • پاکانه (پاکانه: تبرئه، مبری)
 • پاکاو (پاکاو)
 • پاکینه (پاکینه)
 • پرووشه (پُروشه: دانه‌های ریز برف)
 • پڕژین (پُرژین)
 • پرشنگ (اشعهٔ خورشید)
 • پڕناز (پُرناز)
 • پژال (پژال: جوانهٔ نازک)
 • په‌رژین (پَرژین: پرچین)
 • په‌رگوڵ (پَرگُل)
 • په‌روه (پَروه)
 • په‌ره‌نگ (پَرَنگ)
 • په‌ژنا (پَژنا)
 • په‌سار (پَسار: نسار)
 • په‌سنۆ (پَسنو)
 • په‌سیره (پَسیره)
 • په‌له‌ک (پَلَک)
 • په‌لشین (پَلْشین)
 • پێتۆ (پیتو)
 • پیفۆک (پیفُک)
 • پێلوو (پِلو: پلک)
 • په یمان (به یه که وه بون)

ت[ویرایش]

☆ تریکه (تلاءلو، درخشندگی)

 • ترووسکه (براق)
 • ترلال (زیبا، نوعی اسب)
 • مامه‌نی (منشأ خوبی) کلمهای بسیار قدیمی و رایج بین هورامانی‌ها
 • توار (نوعی ریسمان و کردی به معنای پرنده)، نام محلی در دوسیور کشور فرانسه)
 • تووشیار (اشعهٔ خورشید)
 • تانیا
 • تارا (اسمی بین‌المللی؛ کردی: پارچه‌ای نازک و عمدتاً قرمز بر سر عروس، فارسی: ستاره و مردمک چشم، در اسکاتلندی و ایرلندی: ملکه، محل دیدار پادشاهان)

ج[ویرایش]

 • جیهان
 • چاوجوان (زیباچشم)
 • چاوره‌ش (سیه‌چشم)
 • چکاوک (نام پرنده‌ای)
 • چنور (نام گلی خوشبو)
 • چیا (اسم دخترانه و پسرانه، کوهستان بلند، سرد و خنک، اسم چشمه‌ای در شهر نودشه)

چیاکو (کوه بلند)

 • چرو (جوانه)
 • چیمه‌ن (سبزه و طبیعت)
 • چوپی (نوعی رقص کردی)

خ[ویرایش]

 • خه‌زال (غزال)
 • خه‌زیم
 • خوزگه (آرزو، حسرت، اسم مشترک)
 • خوناو (باران آهسته و دلپذیر)

د[ویرایش]

 • دامینه (دامنهٔ کوه)
 • دایان (مادر، جمع مادران، دایه)
 • دلژین (باصفا زندگی کردن)
 • زانا (دانا)
 • دیلان (نوعی رقص کردی)
 • دلنیا (دلگرم و مطمئن)
 • دلۆڤان (مهربان)
 • دیانا (اسم دخترانه نام شهری درعراق، نام الهه رومی)
 • دیمه‌ن (چشم‌انداز)
 • دژئاگر (آتش قلعه)
 • دلدار (عاشق-زنده دل)-تخلص شاعر
 • دینا (پسندیده)
 • دلکو (مهد و مرکز دل)
 • دلووان (مهربان)

ر[ویرایش]

 • رازاوه (آراسته، تروتمیز)
 • راژانه (نام گیاهی داروی)
 • راژِیس (درست کارترین)
 • رسپینا (پاییز)
 • روجا (آفتاب، در پارسی میانه مورد استفاده قرار می‌گرفت)
 • روجیار (جمع آفتاب)
 • ڕۆژآوا (غروب، غرب)
 • ڕۆژا (روزها)
 • ڕۆژان (دارای دو چشم رنگی زیبا همانند دو خورشید)
 • ڕۆژانو
 • ڕۆژبین (راهنما و هدایت‌کننده روز)
 • ڕۆژدا (مادر زندگی)
 • ڕۆژه (الماس)
 • ڕۆژیار (میانجی روز و روشنایی)
 • ڕۆژیا (یکی از روزها، اسم مشترک)
 • ڕۆژیتا (مانند روز و روشنی)
 • ڕۆژینا (چشم‌انداز روشنایی، روژین)
 • ڕۆژ (خورشید) Roj
 • رۆژین (خوروَش)
 • روناو (آب زلال)
 • رووناک (روشنا)
 • ڕێژنه (باران تند در هنگام آفتاب)
 • روناهی (تابناک)
 • رونیاس (روناس)
 • ڕۆیسا (چشمه آب زلال)
 • رێژین (هوش)

ز[ویرایش]

 • زارا (پسندیده)
 • زانیار (بسیار دانا)
 • زریان (بادجنوب)(بهمن)
 • زورزان (ییلاق)
 • زێڕین

ژ[ویرایش]

 • ژوان (قرار عاشق و معشوق)
 • ژیا (زنده)
 • ژیانا (زندگی، حیات)
 • ژین (زندگی)
 • ژینا (زندگی)
 • ژیلا
 • ژینۆ (زنده)
 • ژینوس
 • ژینا (زندگی)
 • ژه نیار
 • ژاله
 • ژیله
 • ژیله مو (اخگر زیر خاکستر)
 • ژیوا (زندگی) دارای ریشه کردی هورامی
 • ژیندا (زندگی داد)
 • ژیکال زیبای کوچک. زندگی جدید)
 • روژین (مثل روز، روشن تابان
 • ژینورا (نور زندگی، نام گونه گل از خانواده مینا سانان)
 • ژیوان

س[ویرایش]

  • سارینا
 • ساریژ
 • سامال (هرکیانی: آسمان صاف و بدون ابر)
 • سامان (جمع کردن )
 • سانا (آسان)
 • سایدا (سایهٔ مادر)
 • سروه
 • سادیا
 • سوژین
 • سازان
 • سه‌یران
 • سکالا
 • سرکوت:سربلند. پیروز
 • سروشت (طبیعت)
 • سروه (نسیم)
 • ستران
 • سنور (مرز)
 • سوزان
 • سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
 • سوماً (روشنایی)

ساریسا (کوشا -افق-کوهستانی در ترکیه-دختر زیبارو

ش[ویرایش]

 • شاین (شاهدانه)
 • شاهین (پرنده شکارچی)
 • شاهو (نام کوه)
 • شاه زنان (زن زیبا- زن شاه- زیباترین زن)
 • شنیان (وزیدن نسیم، آرزو کردن، خنده نوزاد)
 • شونا (نوعی گیاه، اثر)
 • شیلان (نسترن کوهی)
 • شلیر (۱. سوسن ۲. لاله)
 • شوخان (=شوخ و شنگ)
 • شنو (نسیم / اشنویه)
 • شنه (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)
 • شه‌پول (موج، آبخیز)
 • شه‌مام (طالبی کوچکی که بسیار زیبا و خوش‌بو است)
 • شه‌مال (توفان)
 • شه‌رمین (شرمگین، با شرم و حیا)
 • شه‌وبو (شب بو، نام گل)
 • شه وین
 • شیلان (نام نوعی درخت)
 • شیروان

ف[ویرایش]

فرنگیز

 • فرمیسک (=اشک)
 • فوژان (=فریاد بلند، بانگ عظیم)
 • فینک (=خنک و دلچسب)
 • فرزانه (= بسیار دانا)

ق[ویرایش]

 • قاسپه(=آواز کبک)

ڤ[ویرایش]

 • ڤیان (=عشق)

ک[ویرایش]

 • کازیوه (سپیدی صبح تا آنجا که همه افق را فراگیرد)
 • کیژان (جمع دختران)
 • کیوان (نام یک سیاره ، نام یکی از شاهزاده های کوردی )
 • کالێ (=دختر چشم آبی با گیسوان طلایی)
 • کانی (=چشمه)
 • کانیاو (چشمه اب)
 • که‌ژال (=آهو، بلوند)
 • کویستان (=کوهستان)
 • کوردستان (=کردستان)
 • کامیار
 • که‌ویار(= یار کوهستان)

گ[ویرایش]

 • گلاریس (زلف تابیده، موی بافته شده به زیبایی و آراستگی)
 • گیوا (جذاب و گیرا)
 • گلاره (چشم، حبهٔ انگور)
 • گه‌لاویژ (ستاره شباهنگ، نوعی ستاره که درشبهای تابستان نمایان می‌شود)
 • گولاله (لاله، گل)
 • گزنگ (پرتو خورشید)

ل[ویرایش]

 • لاوک (آهنگی کردی)
 • لاله (اسم گلی کوهی)
 • لاوین (نوازش دهنده)
 • لاویا (نوازش شده، اسم دخترانه در زبان هورامی)
 • لاوه (نوازش)
 • لوسیانا (نور، روشنی)
 • لورکی (طناز، نازنین)

م[ویرایش]

 • مژان (مژگان، مژه)
 • میدیا (سرزمین ماد)
 • مزگین (مژده)
 • مهرایین
 • مارال (آهو ، زیبا
 • مدیسا (ملکه زیبایی، ماه روی، دختر زیبا)

ن[ویرایش]

نظیر

 • نینا (اینها)
 • نازاره (نازنین، دوست داشتنی)
 • نالین
 • ناسکی
 • ناسکول
 • نساره
 • نه‌شمیل (زیبا و دلکش، خوشگل، زیبا اندام)
 • نه شمین
 • نه‌رمین (دلپذیر، مهربان)
 • نیاز (دعا)
 • نیان (لطیف، دلپذیر)
 • نیشتمان (میهن، دیار)

و[ویرایش]

 • وریا (آگاه)
 • وارش (بارش)
 • وینه (تصویر، عکس، منظره)
 • وه نه وشه (نوعی گل)
 • ویانا (فرزانگی)
 • ویناس (خودشناس. واژه‌ای به زبان هورامی و به صورت مجازی برای نامگذاری اسامی فرزندان)
 • ویوین (شادی اور، پایان دهنده غم‌ها)

وریشه (براق، درخشان)

 • ویان(عشق-دلربا)

ه[ویرایش]

 • هالان (ویژیگی دختر به لخاظ زیبایی، سروصدا)
 • هانا (امید، بینایی، خواهش)
 • هانه (تحریک کردن، سرچشمه، اینک)
 • هایا (به هورامی هوشیار، زیرک و باهوش، دانا. اسم دختر هم هست)
 • هایکا:آرام، مرموز
 • هراله، هلاله (آلاله)
 • هورا (درکردی غوغا و در اوستایی به معنایی نوشیدنی مست‌کننده یادشده‌است)
 • هورین (صدای جریان شدید آب)
 • هیدی (آرام، صبور)
 • هیژین (ابدی جاودانه)
 • هیدیکا (به آهستگی)
 • هاوین (تابستان)
 • هتاو، هه‌تاو (آفتاب، خورشید)
 • هیرو (گل ختمی)
 • هیشو (خوشه)
 • هیوا (اگر روی پسرگذاشته بشه به معنی امید و اگر روی دختر گذاشته بشه به معنی آرزو هست. (تلفظ: hivā) (کردی، hiwā) امید)
 • هه نیسک (آرامش)

نام‌های پسران[ویرایش]

ئا[ویرایش]

 • ئاراس (پاک و زلال، اشک، یکی از سرداران کرد زعفرانلو)
 • ئاسو (افق)
 • ئاسوس
 • ئاکار
 • ئاکام (عاقبت، سرانجام)
 • ئاکو (قلهٔ کوه)
 • ئاگرۆ (آگرو، همانند آتش، آتشین، نگهبان آتش)
 • ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان)
 • ئاورین (آتیشن، آتش) رایج در لهجه بوکانی
 • ئالان بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)
 • ئاوات (امید)
 • ئارتین (شعله و گرمای آتش)
 • ئارژین (آتش زندگی، گرمای زندگی)
 • ئارمین (منسوب به آرام-پسر کیقباد)
 • ئازا (دلاور، همریشه با آزاد)
 • ئاژوان (نماینده، مدیر)
 • ئه‌گید (دلاور، اصل این واژه ترکی است)
 • ئه‌له‌ند (تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید)
 • ئه‌رده‌لان (اردلان)
 • ئه‌رده‌وان (اردوان)
 • ئه‌ژده‌ر (اژدر)
 • ئه‌ویندار (عاشق)
 • ئاهورا
 • اَهوَن (ئه‌هوه‌ن به معنای آرام)

آ[ویرایش]

 • آرتین (گرمای آتش)
 • آریوس (جاویدان-نامیرا)
 • آروین (آتش عشق-اوین: به معنی عشق)
 • آرشین (شعله آبي آتش - نام يكي از سرداران قوم ماد - پهلوان باستان)
 • آستیاگ (آخرین پادشاه ماد- پدربزرگ کوروش)
 • آمیار
 • آوات (امید -آرزو)
 • افران
 • هورامان
 • آسو (افق)
 • آریوبرزن (سردار کرد ایرانی)

ئ[ویرایش]

 • ئادان: زمین حاصلخیز)
 • ئادار (آدار)
 • ئاران (آران: قشلاق)
 • ئاردا (آردا: نام فرشته‌ای در آیین زردشت)
 • ئارژه‌ن (آرژَن)
 • ئاریمان (آریمان)
 • ئارینا (آرینا: آریایی)
 • ئاشتی (آشتی)
 • ئاگرین (آگرین: آتشین)
 • ئالووس (آلوس)
 • ئالین (آلین)
 • ئاڤان (آوان: نام کوهستانی در کردستان)
 • ئاڤزه‌ن (آوزَن)
 • ئاڤبین (آوبین)
 • ئاڤشین (آوشین)
 • ئاڤین (آوین)
 • ئارگۆن (آرگُن: به رنگ آتش)
 • ئاژار (آژار: محصول زمین)
 • ئاژنا (آژنا)
 • ئاژوان (آژوان)
 • ئاژین (آژین: زِبر)
 • ئاساره (آساره: ستاره)
 • ئاسکۆڵ (آسکُل: بچه آهو)
 • ئاسمین (آسْمین: یاسمین)
 • ئاشناو (آشْناو)
 • ئالشک (آلِشک: شب‌بو)
 • ئالیا (آلیا: غنچهٔ گل)
 • ئاڵا (آلا: پرچم)
 • ئاماژه (آماژه: اشاره)
 • ئامێز (آمِز: آغوش)
 • ئایرین (آیرین: آتشین)
 • ئه‌توون (اَتون)
 • ئه‌دگار (اَدگار)
 • ئه‌رده‌لان (اَردلان: نام ولایتی در کردستان)
 • ئه‌رده‌م (اَردَم)
 • ئه‌رمین (اَرمین)
 • ئه‌رنه‌واز (اَرنَواز)
 • ئه‌زموون (اَزمون: امتحان)
 • ئه‌ژین (اَژین)
 • ئه‌سرین (اَسرین: اشکین)
 • ئه‌ستی (اَستی)
 • ئه‌له‌گه‌ز (اَلَگَز)
 • ئه‌نوا (اَنوا: پناه)
 • ئه‌ورین (اَوْرین)
 • ئه‌وین، ئه‌ڤین (اَوین: عشق)
 • ئینانا (اینانا: الههٔ عشق)
 • ئێلیان (اِلیان)
 • مهران

=== ب و پ ===واراس ☆ برا خاص (داداش خوب)

 • پیمان (عهد) {یک شخصیت مهم بوده }
 • پژمان (هراسان و افسرده دل «همریشه با پ ه شیو»)
 • پارسیا (اهالی پارس)
 • په‌ژار (افسرده‌دل)
 • په‌شیو (هراسان و افسرده‌دل «همریشه با پژمان»)
 • پشتیوان (پشتیبان)
 • پشکو (شکوفه)
 • پیشه‌نگ

خ و ج[ویرایش]

 • خوشناو (نامدار، نیک نام)

☆ جووامیر (میر جوان، جوانمرد)

د[ویرایش]

 • داژیار (روزی، قدرت)
 • داوین (دامنه کوه)
 • دالاهو (برگرفته از کوهی در کرمانشاه)
 • دانیار (بخشنده)
 • دارا
 • ده‌رسیم (برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه)
 • دیار (دیار، پیدا)
 • دیاری (هدیه)
 • دیلمان (برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد)
 • دیمه‌ن (چشم‌انداز)
 • دیاکو (سرزمین، فردی پرهیزکار، لقب اولین پادشاه ماد)

ر[ویرایش]

 • راژور (جایی بالا، حاکم)
 • روژیار (آفتاب، زمانه)
 • روژمان (اندیشه نورانی، مانند روز)
 • روژهات (روزها)
 • راژان
 • راویژ (تدبیر)
 • راویار (رهرو، رهگذر) کردی هورامی
 • روژند (نور خورشید)
 • رامان (فکور. از خدایان بابل)
 • ریبوار (رهگذر)
 • ریوان (رهگذر)
 • ریباز (راه و شیوه)
 • ریناس (رهشناس)
 • ریبین (رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر)
 • ریکه‌وت (کردی)
 • ریزان (وارد، ماهر)
 • رزگار (رستگار، آزاد)
 • روژان

ریبین (راهنمای راه- بیننده راه)

ریژوان (راه عاشقان)

ز[ویرایش]

 • زاگروس (زاگرس) کردی-یونانی «[ز] یونانی + [ئاگر] کردی (آتش) + [س] یونانی»
 • زال (حکمران، چیره)
 • زانا (دانشمند)
 • زانیار (دانشور)
 • زمناکو (نام کوهستانی در کردستان)
 • زیلان (کردی)
 • زانکو (دانشکده؛ دانشگاه، دانش طلب)
 • زوران (تلاش، کشتی)
 • زوراب (کردی)
 • زریان (نام یک نوع باد)
 • زیبار
 • زه‌رده‌شت
 • زه مه ند

ژ[ویرایش]

 • ژیار (زندگی شهرنشینی. به هورامی مدنیت)
 • ژیکان (قطرهٔ باران)
 • ژیوار (زندگی) نام روستایی در منطقه اورامانات (وجه تسمیه روستا یعنی مکانی برای گذران بهتر زندگی)
 • ژاوه‌رو (ژاورود)
 • ژوان (گفتگوی عاشقانه)
 • ژیار (تمدن- شهرنشینی)
 • ژیر (هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»)
 • ژیله‌مو (اخگر)
 • ژیوار (مایه حیات، زندگی، گذر زمان یا زندگی)
 • ژیوان (نگهبان زندگی)
 • ژیهات (کاردان، ماهر)
 • ژیهات (شایسته، لایق)
 • ژیکو (از دو ریشه ژیر به معنای انسانی عاقل و اندشمند و ژین یعنی زندگی)

س[ویرایش]

 • سامیار (ثروتمند)
 • سانیار (حامی- پرستار- همدم - دوست)
 • سامان (دارا بودن)
 • ساکو (کوه بدون گیاه، ساده و بی‌آلایش)
 • سایمان (مانند سایه)
 • سوران (نام یکی از منطقه‌های وسیع کردستان همچنین با اضافه شدن+ی=سورانی؛ نام یکی از لهجه‌های معروف در کردی)
 • سیپان (بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان)
 • سارو
 • ساکار (پاک و ساده)
 • ساکو (بی‌آلایش)
 • سامال (آسمان بی ابر)
 • سه یوان (کوهی در ایلام)
 • سامره‌ند
 • سه‌ردار (سردار)
 • سه‌نگاو
 • سه‌رکه‌وت (پیروز)
 • سه‌رکو
 • سیامه ند (برگرفته از افسانهٔ کردی «خَج و سیامند»، سیامند عاشق خَج (خدیجه) می‌شود و در راه این عشق هر دو جان می‌سپارند)
 • سیروان (نام شهرستانی در استان ایلام و همچنین نام رودی در منطقه هورامان تخت - کردستان)
 • سوران (نام نوعی لهجهٔ مادری کردی سورانی - کرد سوران)
 • سردشت (به مکانی رؤیایی گفته می‌شود همانند بهشت سرسبز، نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی)
 • سیوان (سایبان، چادر _ نام چشمه ای در استان ایلام)
 • سیروان

ش[ویرایش]

 • شالیار (همدم شاه)
 • شاهو (نام یک رشته کوه، که بلندترین قسمت آن در روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوه است)
 • شروین ( همچون شیر )
 • شیروان
 • شمِال
 • شیرکو
 • شورش
 • شیوان
 • شوان (چوپان)
 • شڤان
* شاهان

ف[ویرایش]

 • فریبرز (کسی که بسیار بلند است، بلند بالا، بلند قد)
 • فه رهاد (عاشق،عاشق گلاله)

فرشاد (پادشاه) شادی بی پایان

ک[ویرایش]

 • کاردو (کرد)
 • کاوه (برهان)
 • کاویار (مراد، آرزو)
 • کژوان، کشوان (کوهنورد)
 • کواژین (کو زندگی؟) به نظر می‌رسد این "کوژین" باشد که تشکیل شده از "کو"+"ژین" یعنی "باهم زندگی کردن".
 • کیومرث (اسم اولین پادشاه ماد)

م[ویرایش]

 • ماردین (نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه)
 • مامش (نام طایفه‌ای بزرگ در مکریان کردستان)
 • مامه‌دی (منشأ خوشی‌ها، افسانه‌ای قدیمی)
 • ماژان (بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند)
 • میتا (دوست)
 • میتاپاد (دوست افسانه ای)
 • میدیا (سرزمین ماد)
 • میشا (گل همیشه بهار)
 • ماکوان (محافظ و نگهدارنده مادر، همچنین نام منطقه ای در اورامانات کردستان روژهه لات)

ن[ویرایش]

 • نارین دختر
 • نیان (نازک و لطیف) دختر
 • نیها (نیت، قصد)
 • نیهاد (نهاد، هدف و مسیری)
 • نوژن (درخت کاج)
 • نودشه (نام شهری در هورامان که علمای بزرگی از آن برخاسته انداسم مردانه)
 • نیوان (مرد شجاع، دلیر،پهلوان)

و[ویرایش]

 • وریا (هوشیار)
 • وانیار (باسواد)
 • وارو (می‌بارد)
 • واریان/ ڤاریان (باریده شده‌است. رحمت نازل شده از آسمان: اسمی پسرانه هورامی)
 • ویوین (شادی آور، پایان دهنده غم)

ه[ویرایش]

☆ هناس (نفس)

 • هزار مچید (نام کوهی درشرق کشور)
 • هژیر (زیرک و باهوش، ساکت و آرام، فقیر)
 • هژار (بینوا، فقیر، تنگ دست. آزاده)
 • هژیان (ارزنده، شایان ارزش)
 • هیرش (یورش، هجوم و حمله)
 • هیژا (گرامی)
 • هیمن (آرام)
 • هیوا (امید)
 • هاوری (همراه)
 • هاوراز (همراز)
 • هه‌لمه‌ت (هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده واژه عربی حَملة)
 • هه‌ژار (ندار و فقیر)
 • هیمن (متین، نجیب)
 • هه‌لکه‌وت (فراز-رونده، چیره)
 • هه‌لگورد
 • هوله (آله، عقاب)
 • هه‌ردی
 • هه‌ورام (برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت کرده اند )
 • هه‌وراز (فراز و نشیب)
 • هیژا (گرامی، محترم)
 • هیرش (یورش)
 • هیرو (نام یک نوع گل)
 • هیوا (امید)
 • هوزان (آوازه‌خوان) هو به معنای خدا و زان مخفف دانش است این اسم بهتر است به معنای خدای دانش و زانیاری تعبیر شود (همچون:شاهو=شا مخفف شاخ و هو به معنای خداپس شاهو یعنی کوه بلند یا خدای کوه‌های اطراف)
 • هومه‌ر
 • هیدی (آرام، ساکت) باوقار، خوش رفتار
 • هه‌ندرین (نام کوهستانی در کردستان)
 • هووخشتره (نام سومین پادشاه ماد)
 • هوگر (حق و راستی)
 • هوال (دوست، رفیق)

ی[ویرایش]

 • یاشین (آذرخش)
 • یارمه ت (کمک‌کننده، یاری دهنده)

هاوبیر(همفکر)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. «ریشه واژه بوکان، اسامی پسران و دختران». آبادیس. دریافت‌شده در ۳۱تیر1392. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازبینی= را بررسی کنید (کمک)