فهرست شهرهای مناطق مسکونی صربستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله شاملفهرست شهرهای مناطق مسکونی صربستان است که براساس سرشماری عمومی سال ۲۰۰۲ در صربستان انجام شده‌است.

A[ویرایش]

آدا، صربستان[ویرایش]

الکساندراواک[ویرایش]

الکسیناتس[ویرایش]

الیبونار[ویرایش]

آپاتین[ویرایش]

آرانجلوواس[ویرایش]

آرییه[ویرایش]

B[ویرایش]

بابوشنیتسا[ویرایش]

باتچ[ویرایش]

باچکا پلانکا[ویرایش]

باکا توپولا[ویرایش]

باچکی پتروواتس[ویرایش]

بایینا باشتا[ویرایش]

بارایوو[ویرایش]

باتوچینا[ویرایش]

بچی[ویرایش]

بلا تسرکوا[ویرایش]

بلا پالانکا[ویرایش]

بوچین[ویرایش]

بلاتسه[ویرایش]

بوگاتیچ[ویرایش]

بوینیک[ویرایش]

بویواتس[ویرایش]

بور[ویرایش]

بوسیلگراد[ویرایش]

بروس[ویرایش]

بوجانوواچ[ویرایش]

C[ویرایش]

تسرنا تراوا[ویرایش]

Č[ویرایش]

چاچاک[ویرایش]

چایتینا[ویرایش]

چوکا[ویرایش]

Ć[ویرایش]

چیچواتس[ویرایش]

چوپریا[ویرایش]

D[ویرایش]

دسپوتوواتس[ویرایش]

دیمیتروگراد[ویرایش]

دویواتس[ویرایش]

G[ویرایش]

گاجین خان[ویرایش]

گولوباک[ویرایش]

گورنیی میلانوواس[ویرایش]

گروتسکا[ویرایش]

I[ویرایش]

اینجییا[ویرایش]

ایریگ[ویرایش]

ایوانئیتسا[ویرایش]

J[ویرایش]

یاگودینا[ویرایش]

K[ویرایش]

کانیژا[ویرایش]

کیکیندا[ویرایش]

کلادووا[ویرایش]

کنیچ[ویرایش]

کنگاژواتس[ویرایش]

کوتسیوا[ویرایش]

کوسیریچ[ویرایش]

کوواچیتسا[ویرایش]

کووین[ویرایش]

کرالیفو[ویرایش]

کراگویواتس[ویرایش]

کروپانگ[ویرایش]

کروشواتس[ویرایش]

کوچوو[ویرایش]

کولا[ویرایش]

کورشوملیا[ویرایش]

L[ویرایش]

لایکوواتس[ویرایش]

لاپووو[ویرایش]

لازارواتس[ویرایش]

لبانه[ویرایش]

لسکواس[ویرایش]

لوزنیسا[ویرایش]

لوچانی[ویرایش]

Lj[ویرایش]

ییگ[ویرایش]

یوبووییا[ویرایش]

M[ویرایش]

مایدانپک[ویرایش]

مالی ایجوش[ویرایش]

مالی زوورنیک[ویرایش]

مالو تسرنیچه[ویرایش]

مدوجا[ویرایش]

مروشینا[ویرایش]

میونیتسا[ویرایش]

ملادنوواتس[ویرایش]

N[ویرایش]

نگوتین[ویرایش]

نیش[ویرایش]

نیشکا بانگا[ویرایش]

نووا تسرنگا[ویرایش]

نووا واروش[ویرایش]

نووی بچی[ویرایش]

نووی کنژواتس[ویرایش]

نووی پازار[ویرایش]

نووی ساد[ویرایش]

O[ویرایش]

Obrenovac[ویرایش]

اوجاتسی[ویرایش]

اوپووو[ویرایش]

اوسچینا[ویرایش]

P[ویرایش]

Palilula[ویرایش]

پانچفو[ویرایش]

پاراچین[ویرایش]

پچینتسی[ویرایش]

پتروواتس نا ملاوی[ویرایش]

پترو وارادین[ویرایش]

پیروت[ویرایش]

پلاندیشته[ویرایش]

پوژارواتس[ویرایش]

پوژگا[ویرایش]

پریچو[ویرایش]

پریبوی[ویرایش]

پریژپولجه[ویرایش]

پروکوپلیه[ویرایش]

R[ویرایش]

راچا[ویرایش]

راشکا[ویرایش]

راژانگ[ویرایش]

رکوواتس[ویرایش]

روما[ویرایش]

S[ویرایش]

سچانگ[ویرایش]

سنتا، صربستان[ویرایش]

سینیتسا[ویرایش]

اسمدرفو[ویرایش]

اسمدرفسکا پلانکا[ویرایش]

سوکوبانگا[ویرایش]

سومبور[ویرایش]

سوپوت[ویرایش]

سربوبران[ویرایش]

سرمسکا میتروویتسا[ویرایش]

سرمسکی کارلووتسی[ویرایش]

استارا پازووا[ویرایش]

Stari Grad, Belgrade[ویرایش]

سوبتیتسا[ویرایش]

سوردولیکا[ویرایش]

سویلایناتس[ویرایش]

سورییگ[ویرایش]

Š[ویرایش]

شاباتس[ویرایش]

شید[ویرایش]

T[ویرایش]

تمرین[ویرایش]

تیتل[ویرایش]

توپولا[ویرایش]

ترگوویشته[ویرایش]

ترستنیک[ویرایش]

توتین، صربستان[ویرایش]

U[ویرایش]

یوبی، صربستان[ویرایش]

اوژیتسه[ویرایش]

V[ویرایش]

والیفو[ویرایش]

ورورین[ویرایش]

ولیکا پلنا[ویرایش]

ولیکو گردیشت[ویرایش]

ولادیچین خان[ویرایش]

ولادیمیرتسی[ویرایش]

ولاسوتینتسه[ویرایش]

Voždovac[ویرایش]

ورانیه[ویرایش]

ورباس، صربستان[ویرایش]

ورنگاچکا بانگا[ویرایش]

فرشاس[ویرایش]

Z[ویرایش]

زایچار[ویرایش]

زیمون[ویرایش]

زرنجانین[ویرایش]

Ž[ویرایش]

زابالج[ویرایش]

ژاباری[ویرایش]

ژاگوبیتسا[ویرایش]

ژیتیشته[ویرایش]

ژیتوراجا[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]


منابع[ویرایش]

  • Popis stanovništva, domaćinstava i Stanova 2002. Knjiga 1: Nacionalna ili etnička pripadnost po naseljima. Republički zavod za statistiku, Beograd, Srbija, 2003. شابک ‎۸۶-۸۴۴۳۳-۰۰-۹

پیوند به بیرون[ویرایش]