فهرست قنات‌های شهرستان کاشمر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شهرستان کاشمر با نام تاریخی ولایت پُشْت؛ یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی ایران است که در جنوب‌غربی این استان قرار گرفته‌است و در سال ۱۳۹۵، این شهرستان تعداد ۱۴۳۶۵۰ نفر جمعیت داشته‌است.[۱]

فهرست قنات‌ها[ویرایش]

فهرست زیر قنات‌های شهرستان کاشمر را نشان می‌دهد و بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۲]

ردیف نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین منطقهٔ مسکونی طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
۱ اب چکان بخش فرح‌دشت رزق‌آباد ۱۰۰ ۴ ۱۴ ۲۰ ۷
۲ ابوالقاسمی بخش فرح‌دشت کلاته نای ۴۰۰۰ ۱۲۰ ۱۵ ۰ ۰
۳ استاد اصغر بخش مرکزی کلاته استاد اصغر ۱۵۰ ۴ ۵ ۱۰ ۳
۴ اسحق‌آباد بخش مرکزی اسحاق‌آباد ۳۵۰۰۰ ۵۰۰ ۸۵ ۴۵ ۱۰۰
۵ امین‌آباد بخش فرح‌دشت جردوی ۱۵۰۰ ۴۰ ۲۰ ۳ ۲
۶ باغ سنگی بخش فرح‌دشت قوچ‌پلنگ ۵۰۰ ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۱۰
۷ باقرآباد بخش فرح‌دشت حاجی رجب ۳۰۰ ۱۲ ۱۰ ۵ ۱۰
۸ بحرآباد بخش مرکزی کلاته بحرآباد ۱۰۰۰ ۳۵ ۳۰ ۱۵ ۵۰
۹ برارآباد بخش فرح‌دشت رزق‌آباد ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۴
۰۱ بهاریه بخش فرح‌دشت بهاریه ۳۰۰۰ ۳۵ ۲۶ ۴۰ ۱۰۰
۱۱ بیدک بخش فرح‌دشت رزق‌آباد ۱۵۰ ۷ ۱۰ ۱۵ ۵
۱۲ تربقانی بخش مرکزی تربقانی ۲۰۰۰۰ ۴۰۰ ۱۴۰ ۳۰ ۵۰۰
۱۳ تلخوک بخش فرح‌دشت فرشه ۳۰۰ ۱۰ ۸ ۱۵ ۳۰
۱۴ تویک بخش فرح‌دشت قوچ‌پلنگ ۱۵۰ ۸ ۴ ۷ ۷
۱۵ تک درخت بخش مرکزی کلاته تک درخت ۴۰۰ ۱۲ ۴ ۱۰ ۲
۱۶ تک سرو بخش فرح‌دشت نای ۷۰۰ ۲۶ ۲۰ ۱۵ ۳۰
۱۷ تیغ سفید بخش فرح‌دشت رزق‌آباد ۲۰۰ ۱۲ ۱۴ ۱۲ ۷
۱۸ جردوی بخش فرح‌دشت جردوی ۲۴۰۰۰ ۳۰۰ ۱۲۰ ۰ ۰
۱۹ حاج علی بخش فرح‌دشت حاجی رجب ۱۰۰۰ ۳۰ ۵۰ ۱۵ ۲
۲۰ حاجی رجب بخش فرح‌دشت حاجی رجب ۱۰۰۰ ۵۰ ۷۰ ۳۰ ۵۰
۲۱ حسن‌آباد بخش فرح‌دشت قوچ‌پلنگ ۸۰۰ ۳۰ ۲۵ ۰ ۰
۲۲ خرگ بخش مرکزی خرگ ۱۲۰۰۰ ۱۶۰ ۱۲۰ ۹۱ ۲۵۰
۲۳ رزق‌آباد بخش فرح‌دشت رزق‌آباد ۲۰۰۰۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۳۷۰
۲۴ زنده جان بخش مرکزی زنده‌جان ۲۴۰۰۰ ۲۴۵ ۱۸۰ ۰ ۴۰
۲۵ سرچهل بخش فرح‌دشت فرشه ۳۰۰۰ ۶۰ ۲۰ ۰ ۰
۲۶ سلطانیه بخش مرکزی کاشمر ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰ ۳۰ ۳۰۰
۲۷ شادغول بخش فرح‌دشت عارف‌آباد ۵۰۰۰ ۱۲۰ ۹۰ ۳۵ ۱۰۰
۲۸ شوکتیه بخش مرکزی شوکتیه ۱۲۰۰۰ ۳۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲۳
۲۹ صدرآباد بخش فرح‌دشت نای ۱۸۰۰ ۵۰ ۷ ۱۰ ۱۰
۳۰ طاهرآباد بخش فرح‌دشت طاهرآباد ۷۰۰ ۴۶ ۱۲ ۱۵ ۴۰
۳۱ طوقان بخش فرح‌دشت عارف‌آباد ۲۲۰۰۰ ۴۵۰ ۱۱۰ ۷۰ ۱۰۰
۳۲ عارف‌آباد بخش فرح‌دشت عارف‌آباد ۶۰۰۰ ۱۴۰ ۱۳۵ ۲۵ ۶۰
۳۳ علی میریعقوب بخش مرکزی اسحاق‌آباد ۳۰۰ ۱۳ ۱۰ ۱۰ ۱۰
۳۴ علی‌آباد بخش فرح‌دشت قوچ‌پلنگ ۵۰۰ ۲۰ ۶ ۰ ۰
۳۵ علی‌آباد معاون بخش فرح‌دشت قوچ‌پلنگ ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰
۳۶ فتح ا بخش فرح‌دشت حاجی رجب ۵۰۰ ۲۰ ۳۰ ۱۰ ۲۰
۳۷ فخرآباد بخش فرح‌دشت قوچ‌پلنگ ۱۳۰۰ ۵۰ ۱۵ ۲۰ ۱۵
۳۸ فدافن بخش مرکزی فدافن ۱۵۰۰۰ ۲۰۰ ۸۶ ۵۵ ۱۵۰
۳۹ فرح‌آباد بخش فرح‌دشت قلعه بالا ۱۰۰۰۰ ۲۸۰ ۱۵۰ ۶۰ ۳۰۰
۴۰ فرشه بخش فرح‌دشت فرشه ۱۰۰۰ ۴۵ ۱۵ ۳۵ ۸۰
۴۱ فروتقه بخش مرکزی فروتقه ۳۰۰۰۰ ۶۰۰ ۱۳۵ ۵۵ ۲۷۰
۴۲ فلسطین بخش فرح‌دشت قوچ‌پلنگ ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۲ ۱۵
۴۳ فیض‌آباد بخش فرح‌دشت فرشه ۳۵۰ ۲۰ ۸ ۵ ۳۰
۴۴ قاسم‌آباد بخش مرکزی کلاته قاسم‌آباد ۱۲۰ ۴ ۴ ۵ ۱
۴۵ قلندرآباد بخش فرح‌دشت فرشه ۴۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲۵ ۷۰
۴۶ قنات گدار زرد بخش فرح‌دشت قوچ‌پلنگ ۳۰۰ ۸ ۷ ۵ ۲
۴۷ قوچ پلنگ بخش فرح‌دشت قوچ‌پلنگ ۱۵۰۰ ۴۵ ۱۸ ۳۰ ۳۰
۴۸ قوژد بخش مرکزی قوژد ۱۳۰۰۰ ۲۰۰ ۱۴۰ ۴۵ ۱۲۰
۴۹ محمدآباد بخش فرح‌دشت فرشه ۳۰۰ ۱۵ ۳۰ ۳۰ ۳۰
۵۰ مغان بخش مرکزی مغان ۲۰۰۰۰ ۲۷۰ ۱۷۰ ۲۵ ۷۰
۵۱ ممرآباد بخش مرکزی ممرآباد ۳۰۰۰۰ ۳۵۰ ۱۷۰ ۰ ۰
۵۲ نای بخش فرح‌دشت نای ۸۰۰ ۲۴ ۱۸ ۱۰ ۷۰
۵۳ کاظم‌آباد بخش فرح‌دشت قوچ‌پلنگ ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۰ ۰
۵۴ کال آسیاه بخش فرح‌دشت رزق‌آباد ۱۵۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۴
۵۵ کلاته بختیاری بخش فرح‌دشت رزق‌آباد ۶۰۰۰ ۱۱۰ ۵۶ ۳۱ ۱۵۰
۵۶ کلاته بزی بخش مرکزی کلاته بزی ۱۵۰ ۷ ۵ ۵ ۲
۵۷ کلاته حبشی بخش مرکزی کسرنیه ۱۰۰ ۵ ۶ ۴ ۵
۵۸ کلاته زنگول بخش فرح‌دشت فرشه ۲۰۰ ۱۰ ۶ ۱۵ ۳۵
۵۹ کلاته شهرداری بخش مرکزی کلاته شهرداری ۱۵۰ ۶ ۴ ۵ ۱
۶۰ کلاته شور بخش فرح‌دشت عارف‌آباد ۱۰۰۰ ۵۵ ۱۰ ۱۵ ۵
۶۱ کلاته مزار بخش فرح‌دشت قوچ‌پلنگ ۳۰۰ ۱۰ ۱۴ ۱۲ ۶
۶۲ کلاته نای بخش فرح‌دشت کلاته نای ۱۵۰۰ ۴۰ ۱۰ ۱۵ ۳۰
۶۳ گورنگن بخش مرکزی کلاته گورنگن ۱۵۰۰ ۳۰ ۳۰ ۱۵ ۵۰

منابع[ویرایش]

  1. «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۱ آبان ۱۳۹۲.
  2. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.