فهرست فرمانروایان موناکو

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله، فهرستی از فرمانروایان موناکو را که اغلب از خاندان گریمالدی هستند را نشان می‌دهد.

فرمانروایان موناکو[ویرایش]

نام زندگی پرتره دوران خویشاوندی
تولد درگذشت از تا
فرانچسکو گریمالدی ... ۱۳۰۹ ۸ ژانویه ۱۲۹۷ ۱۰ آوریل ۱۳۰۱ رئیس گروه گوئلف‌های جنوایی که صخره موناکو را فتح کرد.
رینیه یکم، لرد کاگنس ۱۲۶۷ ۱۳۱۴ پسرعموی فرانچسکو، نخستین حاکم موناکو، پسر لافرانکو گریمالدی
موناکو تحت کنترل نیروهای جنوایی-گیبلیایی از ۱۰ آوریل ۱۳۰۱ تا ۱۲ سپتامبر ۱۳۳۱
لردهای موناکو
چارلز یکم ... ۱۳۵۷ ۱۲ سپتامبر ۱۳۳۱ اوت ۱۳۵۸ پسر رینیه یکم
رینیه دوم ۱۳۵۰ ۱۴۰۷ ۲۹ ژوئن ۱۳۵۲ ۱۵ اوت ۱۳۵۷ پسر چارلز یکم
موناکو تحت کنترل نیروهای جنوایی-گیبلیایی از ۱۵ اوت ۱۳۵۷ تا ژانویه ۱۳۹۵
لوئیز ... ۱۴۰۲ ژانویه ۱۳۹۵ ۱۹ دسامبر ۱۳۹۵ پسر چارلز یکم
ژان یکم ۱۳۸۲ ۱۴۵۴ پسر رینیه دوم
موناکو تحت کنترل نیروهای جنوایی از ۱۹ دسامبر ۱۳۹۵ تا ۱۱ مه ۱۳۹۷
لوئیز ... ۱۴۰۲ ۱۱ مه ۱۳۹۷ ۵ نوامبر ۱۴۰۲ پسر چارلز یکم
موناکو تحت کنترل نیروهای جنوایی از ۵ نوامبر ۱۴۰۲ تا ۵ ژوئن ۱۴۱۹
ژان یکم ۱۳۸۲ ۱۴۵۴ ۵ ژوئن ۱۴۱۹ ۸ مه ۱۴۵۴ پسر رینیه دوم
آمبرویز ... ۱۴۳۳ ۱۴۲۷ پسر رینیه دوم
آنتونی ... ۱۴۲۷ پسر رینیه دوم
کاتالان ... ۱۴۵۷ ۸ مه ۱۴۵۴ ژوئیه ۱۴۵۷ پسر ژان یکم
کلودین ۱۴۵۱ ۱۵۱۵ ژوئیه ۱۴۵۷ ۱۶ مارس ۱۴۵۸ دختر کاتالان
لامبرتو ۱۴۲۰ ۱۴۹۴ ۱۶ مارس ۱۴۵۸ مارس ۱۴۹۴ نوه ژان یکم
ژان دوم ۱۴۶۸ ۱۵۰۵ مارس ۱۴۹۴ ۱۱ اکتبر ۱۵۰۵ پسر لامبرتو و کلودین
لوسین ۱۴۸۷ ۱۵۲۳ ۱۱ اکتبر ۱۵۰۵ ۲۲ اکتبر ۱۵۲۳ پسر لامبرتو و کلودین
انوره یکم ۱۵۲۲ ۱۵۸۱ ۲۲ اوت ۱۵۲۳ ۷ اکتبر ۱۵۸۱ پسر لوسین
چارلز دوم ۱۵۵۵ ۱۵۸۹ ۷ اکتبر ۱۵۸۱ ۱۷ مه ۱۵۸۹ پسر انوره یکم
هرکول ۱۵۶۲ ۱۶۰۴ ۱۷ مه ۱۵۸۹ ۲۹ نوامبر ۱۶۰۴ پسر انوره یکم
انوره دوم ۱۵۹۷ ۱۶۶۲ ۲۹ نوامبر ۱۶۰۴ ۱۰ ژانویه ۱۶۶۲ پسر هرکول
شاهزادگان حاکم موناکو
لوئی یکم ۱۶۴۲ ۱۷۰۱ ۱۰ ژانویه ۱۶۶۲ ۲ ژانویه ۱۷۰۱ نوه انوره سوم
آنتونیو یکم ۱۶۶۱ ۱۷۳۱ ۲ ژانویه ۱۷۰۱ ۲۰ فوریه ۱۷۳۱ پسر لوئی یکم
لوئی هیپولیت ۱۶۹۷ ۱۷۳۱ ۲۱ فوریه ۱۷۳۱ ۲۹ دسامبر ۱۷۳۱ دختر آنتونیو یکم
ژاک یکم ۱۶۸۹ ۱۷۵۱ ۲۹ دسامبر ۱۷۳۱ ۷ نوامبر ۱۷۳۳ شوهر لوئی هیپولیت
انوره سوم ۱۷۲۰ ۱۷۹۵ ۷ نوامبر ۱۷۳۳ ۱۹ ژانویه ۱۷۹۳ پسر ژاک یکم و لوئی هیپولیت
اشغال فرانسه (۱۹ ژانویه ۱۷۹۳ تا ۱۷ مه ۱۸۱۴)
قرارداد ملی ۱۹ ژانویه ۱۷۹۳ ۲۴ فوریه ۱۷۹۳ رئیس‌جمهور: ژوزف باریرا
ضمیمه فرانسه ۲۴ فوریه ۱۷۹۳ ۱۷ مه ۱۸۱۴ اداره‌شده توسط:
  • آرماند لوئیز د گونتاوت (۲۴ فوریه ۱۷۹۳ تا ۱ مارس ۱۷۹۳)
  • هنری گرگوریه (بعد از ۱ مارس ۱۷۹۳)
  • گرگوریه ماریه ژاگوت (مأمور عالی‌رتبه دولت)
اشغال متفقین (۱۷ مه تا ۱۷ ژوئن ۱۸۱۴)
انوره چهارم ۱۷۵۸ ۱۸۱۹ ۳۰ مه ۱۸۱۴ ۱۶ فوریه ۱۸۱۹ پسر انوره سوم
انوره پنجم ۱۷۷۸ ۱۸۴۱ ۱۶ فوریه ۱۸۱۹ ۲ اکتبر ۱۸۴۱ پسر انوره چهارم
فلورستان یکم ۱۷۸۵ ۱۸۵۶ ۲ اکتبر ۱۸۴۱ ۲۰ ژوئن ۱۸۵۶ پسر انوره چهارم
چارلز سوم ۱۸۱۸ ۱۸۸۹ ۲۰ ژوئن ۱۸۵۶ ۱۰ سپتامبر ۱۸۸۹ پسر فلورستان یکم
آلبرت یکم ۱۸۴۸ ۱۹۲۲ ۱۰ سپتامبر ۱۸۸۹ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۲ پسر چارلز سوم
لوئی دوم ۱۸۷۰ ۱۹۴۹ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۲ ۹ مه ۱۹۴۹ پسر البرت یکم
رینیه سوم ۱۹۲۳ ۲۰۰۵ ۹ مه ۱۹۴۹ ۶ آوریل ۲۰۰۵ نوه دختری لوئی دوم
آلبرت دوم ۱۹۵۸ هم‌اکنون ۶ آوریل ۲۰۰۵ هم‌اکنون پسر رینیه سوم

منابع[ویرایش]