فهرست شهرهای پرجمعیت فرانسه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست شهرهای پرجمعیت فرانسه، آمار شهرهای فرانسه بر اساس جمعیت را نشان می‌دهد که به دو بخش شهرهای بالای ۳۰٫۰۰۰ نفر جمعیت و شهرهای نزدیک به آن تقسیم شده است.

این آمارها مربوط به جمعیت رسمی هر شهر تا تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۹ است.[۱]

این فهرست شامل شهرهای ۹۶ بخش داخل کشور فرانسه و ۴ بخش از ۵ بخش و مناطق فرانسه است که خارج از مرزهای اروپایی کشور فرانسه قرار دارد.

شهرهای پرجمعیت بیشتر از ۳۰٫۰۰۰ نفر[ویرایش]

رتبه شهر بخش منطقه ۲۰۱۶[۲] ۲۰۱۱[۳] ۲۰۰۶[۴] ۱۹۹۹[۵][۶] ۱۹۹۰[۵] ۱۹۸۲[۵] ۱۹۷۵[۵][۷] ۱۹۶۸[۵][۸]
۱ پاریس پاریس ایل-دو-فرانس ۲۱۹۰۳۲۷ ۲۲۴۹۹۷۵ ۲۱۸۱۳۷۱ ۲۱۲۵۲۴۶ ۲۱۵۲۴۲۳ ۲۱۷۶۲۴۳ ۲۲۹۹۸۳۰ ۲۵۹۰۷۷۱
۲ مارسی بوش-دو-رون پروانس-آلپ-کوت دازور ۸۶۲۲۱۱ ۸۵۰۶۳۶ ۸۳۹۰۴۳ ۷۹۵۵۱۸ ۸۰۰۵۵۰ ۸۷۴۴۳۶ ۹۰۸۶۰۰ ۸۸۹۰۲۹
۳ لیون متروپل دو لیون[۹] اوورنی-رون-آلپ ۵۱۵۶۹۵ ۴۹۱۲۶۸ ۴۷۲۳۰۵ ۴۴۵۴۵۲ ۴۱۵۴۸۷ ۴۱۳۰۹۵ ۴۵۶۷۱۶ ۵۲۷۸۰۰
۴ تولوز اوت-گارون اکسیتنی ۴۷۵۴۳۸ ۴۴۷۳۴۰ ۴۳۷۷۱۵ ۳۹۰۳۵۰ ۳۵۸۶۸۸ ۳۴۷۹۹۵ ۳۷۳۷۹۶ ۳۷۰۷۹۶
۵ نیس آلپ-ماریتیم پروانس-آلپ-کوت دازور ۳۴۲۶۳۷ ۳۴۴۰۶۴ ۳۴۷۰۶۰ ۳۴۲۷۳۸ ۳۴۲۴۳۹ ۳۳۷۰۸۵ ۳۴۴۴۸۱ ۳۲۲۴۴۲
۶ نانت لوآر-آتلانتیک پی دو لا لوآر ۳۰۶۶۹۴ ۲۸۷۸۴۵ ۲۸۲۸۵۳ ۲۷۰۲۵۱ ۲۴۴۹۹۵ ۲۴۰۵۳۹ ۲۵۶۶۹۳ ۲۶۰۲۴۴
۷ مون‌پلیه شهرستان ارو، فرانسه اکسیتنی ۲۸۱۶۱۳ ۲۶۴۵۳۸ ۲۵۱۶۳۴ ۲۲۵۳۹۲ ۲۰۷۹۹۶ ۱۹۷۲۳۱ ۱۹۱۳۵۴ ۱۶۱۹۱۰
۸ استراسبورگ با-رن گرانت است ۲۷۹۲۸۴ ۲۷۲۲۲۲ ۲۷۲۹۷۵ ۲۶۴۱۱۵ ۲۵۲۳۳۸ ۲۴۸۷۱۲ ۲۵۳۳۸۴ ۲۴۹۳۹۶
۹ بوردو ژیروند نوول-آکیتن ۲۵۲۰۴۰ ۲۳۹۳۹۹ ۲۳۲۲۶۰ ۲۱۵۳۶۳ ۲۱۰۳۳۶ ۲۰۸۱۵۹ ۲۲۳۱۳۱ ۲۶۶۶۶۲
۱۰ لیل [۱۰] نر او-دو-فرانس ۲۳۲۴۴۰ ۲۲۷۵۳۳ ۲۲۶۰۱۴ ۲۱۲۵۹۷ ۱۹۸۶۹۱ ۱۹۶۷۰۵ ۲۱۹۲۰۴ ۲۳۸۵۵۴
۱۱ رن ایل-ا-ویلن برتانی ۲۱۶۲۶۸ ۲۰۸۰۳۳ ۲۰۹۶۱۳ ۲۰۶۲۲۹ ۱۹۷۵۳۶ ۱۹۴۶۵۶ ۱۹۸۳۰۵ ۱۸۰۹۴۳
۱۲ رنس مرن گرانت است ۱۸۳۱۱۳ ۱۸۰۷۵۲ ۱۸۳۸۳۷ ۱۸۷۲۰۶ ۱۸۰۶۲۰ ۱۷۷۲۳۴ ۱۷۸۳۸۱ ۱۵۴۵۳۴
۱۳ سن-اتین لوآر اوورنی-رون-آلپ ۱۷۱۹۲۴ ۱۷۰۰۴۹ ۱۷۷۴۸۰ ۱۸۰۲۱۰ ۱۹۹۳۹۶ ۲۰۴۹۵۵ ۲۲۰۱۸۱ ۲۲۳۲۲۳
۱۴ لو آور سن-ماریتیم نرماندی ۱۷۰۳۵۲ ۱۷۴۱۵۶ ۱۸۲۵۸۰ ۱۹۰۹۰۵ ۱۹۵۸۵۴ ۱۹۹۳۸۸ ۲۱۷۸۸۲ ۲۰۷۱۵۰
۱۵ تولون ور (بخش) پروانس-آلپ-کوت دازور ۱۶۹۶۳۴ ۱۶۳۹۷۴ ۱۶۷۸۱۶ ۱۶۰۶۳۹ ۱۶۷۶۱۹ ۱۷۹۴۲۳ ۱۸۱۸۰۱ ۱۷۴۷۴۶
۱۶ گرونوبل ایزر اوورنی-رون-آلپ ۱۵۸۱۸۰ ۱۵۷۴۲۴ ۱۵۶۱۰۷ ۱۵۳۳۱۷ ۱۵۰۷۵۸ ۱۵۶۶۳۷ ۱۶۶۰۳۷ ۱۶۱۶۱۶
۱۷ دیژون کوت دور بورگونی-فرانش-کنته ۱۵۵۰۹۰ ۱۵۱۶۷۲ ۱۵۱۵۰۴ ۱۴۹۸۶۷ ۱۴۶۷۰۳ ۱۴۰۹۴۲ ۱۵۱۷۰۵ ۱۴۵۳۵۷
۱۸ آنژه من-ا-لوآر پی دو لا لوآر ۱۵۱۲۲۹ ۱۴۸۸۰۳ ۱۵۲۳۳۷ ۱۵۱۲۷۹ ۱۴۱۴۰۴ ۱۳۶۰۳۸ ۱۳۷۵۹۱ ۱۲۸۵۵۷
۱۹ نیم (شهر) گار اکسیتنی ۱۵۱۰۰۱ ۱۴۴۹۴۰ ۱۴۴۰۹۲ ۱۳۳۴۲۴ ۱۲۸۴۷۱ ۱۲۴۲۲۰ ۱۲۷۹۳۳ ۱۲۳۲۹۲
۲۰ ویوربن متروپل دو لیون[۹] اوورنی-رون-آلپ ۱۴۹۰۱۹ ۱۴۵۰۳۴ ۱۳۶۴۷۳ ۱۲۴۲۱۵ ۱۱۶۸۷۲ ۱۱۵۹۶۰ ۱۱۶۵۳۵ ۱۱۹۸۷۹
۲۱ سن-دنی، رئونیون رئونیون رئونیون ۱۴۷۹۲۰ ۱۴۵۳۴۷ ۱۳۸۳۱۴ ۱۳۱۵۵۷ ۱۲۱۹۹۹ ۱۰۹۰۷۲ ۱۰۳۵۱۲ ۸۵۴۴۴
۲۲ اکس-آن-پرووانس بوش-دو-رون پروانس-آلپ-کوت دازور ۱۴۳۰۰۶ ۱۴۰۶۸۴ ۱۴۲۵۳۴ ۱۳۴۲۲۲ ۱۲۳۸۴۲ ۱۲۱۳۲۷ ۱۱۰۶۵۹ ۸۹۵۶۶
۲۳ لو مان سارت پی دو لا لوآر ۱۴۲۹۹۱ ۱۴۳۲۴۰ ۱۴۴۰۱۶ ۱۴۶۱۰۵ ۱۴۵۵۰۲ ۱۴۷۶۹۷ ۱۵۲۲۸۵ ۱۴۳۲۴۶
۲۴ کلرمون-فران پوی-دو-دم اوورنی-رون-آلپ ۱۴۲۶۸۶ ۱۴۰۹۵۷ ۱۳۸۹۹۲ ۱۳۷۱۴۰ ۱۳۶۱۸۱ ۱۴۷۲۲۴ ۱۵۶۷۶۳ ۱۴۸۷۵۹
۲۵ برست فینیستر برتانی ۱۳۹۳۴۲ ۱۴۰۵۴۷ ۱۴۴۵۴۸ ۱۴۹۶۳۴ ۱۴۷۹۵۶ ۱۵۶۰۶۰ ۱۶۶۸۲۶ ۱۵۴۰۲۳
۲۶ تور اندر-ا-لوآر سانتر-وال-دلوآر ۱۳۶۵۶۵ ۱۳۴۶۳۳ ۱۳۶۹۴۲ ۱۳۲۸۲۰ ۱۲۹۵۰۹ ۱۳۲۲۰۹ ۱۴۰۶۸۶ ۱۲۸۱۲۰
۲۷ آمیان سم او-دو-فرانس ۱۳۳۷۵۵ ۱۳۳۳۲۷ ۱۳۶۱۰۵ ۱۳۵۵۰۱ ۱۳۱۸۷۲ ۱۳۱۳۳۲ ۱۳۱۴۷۶ ۱۱۷۸۸۸
۲۸ لیموژ اوت-وین نوول-آکیتن ۱۳۲۶۶۰ ۱۳۷۷۵۸ ۱۳۶۵۳۹ ۱۳۳۹۶۸ ۱۳۳۴۶۴ ۱۴۰۴۰۰ ۱۴۳۷۲۵ ۱۳۳۰۱۹
۲۹ انسی [۱۱] اوت سووآ اوورنی-رون-آلپ ۱۲۶۴۱۹ ۱۱۹۴۲۸ ۱۱۳۶۱۴ ۱۱۲۹۲۶ ۱۰۷۵۳۷ ۱۰۱۰۸۷ ۹۶۵۲۷ ۷۸۰۱۹
۳۰ پرپینیان پیرنه-اورینتال اکسیتنی ۱۲۱۸۷۵ ۱۱۸۲۳۸ ۱۱۵۳۲۶ ۱۰۵۱۱۵ ۱۰۵۹۵۳ ۱۱۱۶۶۹ ۱۰۶۴۲۶ ۱۰۲۱۹۱
۳۱ بولونی-بیانکور او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۱۱۹۶۴۵ ۱۱۶۲۲۰ ۱۱۰۲۵۱ ۱۰۶۳۶۷ ۱۰۱۷۴۳ ۱۰۲۵۸۲ ۱۰۳۵۷۸ ۱۰۹۰۰۸
۳۲ مس، فرانسه موزل گرانت است ۱۱۷۸۹۰ ۱۱۹۹۶۲ ۱۲۴۴۳۵ ۱۲۳۷۷۶ ۱۱۹۵۹۴ ۱۱۴۲۳۲ ۱۱۱۸۶۹ ۱۰۷۵۳۷
۳۳ بزانسون دو بورگونی-فرانش-کنته ۱۱۶۴۶۶ ۱۱۵۸۷۹ ۱۱۷۰۸۰ ۱۱۷۷۳۳ ۱۱۳۸۲۸ ۱۱۳۲۸۳ ۱۲۰۳۱۵ ۱۱۳۲۲۰
۳۴ اورلئان لوآره سانتر-وال-دلوآر ۱۱۴۷۸۲ ۱۱۴۱۸۵ ۱۱۳۱۳۰ ۱۱۳۱۲۶ ۱۰۵۱۱۱ ۱۰۲۷۱۰ ۱۰۶۲۴۶ ۹۵۸۲۸
۳۵ سن دنی، سن سن دنی سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۱۱۱۳۵۴ ۱۰۷۷۶۲ ۹۷۸۷۵ ۸۵۸۳۲ ۸۹۹۸۸ ۹۰۸۲۹ ۹۶۱۳۲ ۹۹۲۶۸
۳۶ ارژانتوی ول-دوآز ایل-دو-فرانس ۱۱۰۴۶۸ ۱۰۴۲۸۲ ۱۰۲۶۸۳ ۹۳۹۶۱ ۹۳۰۹۶ ۹۵۳۴۷ ۱۰۲۵۳۰ ۹۰۴۸۰
۳۷ روان سن-ماریتیم نرماندی ۱۱۰۱۱۷ ۱۱۱۵۵۳ ۱۰۷۹۰۴ ۱۰۶۵۹۲ ۱۰۲۷۲۳ ۱۰۱۹۴۵ ۱۱۴۸۳۴ ۱۲۰۴۷۱
۳۸ مولوز او-رن گرانت است ۱۰۸۹۹۹ ۱۱۰۳۵۱ ۱۱۰۵۱۴ ۱۱۰۳۵۹ ۱۰۸۳۵۷ ۱۱۲۱۵۷ ۱۱۷۰۱۳ ۱۱۶۳۳۶
۳۹ مونتروی سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۱۰۸۴۰۲ ۱۰۳۰۶۸ ۱۰۱۵۸۷ ۹۰۶۷۴ ۹۴۷۵۴ ۹۳۳۶۸ ۹۶۵۸۷ ۹۵۶۹۸
۴۰ سن پول رئونیون رئونیون ۱۰۵۴۸۲ ۱۰۳۹۱۶ ۹۹۲۹۱ ۸۷۷۱۲ ۷۱۶۶۹ ۵۸۴۱۲ ۵۲۵۵۴ ۴۳۱۲۹
۴۱ کان کالوادوس نرماندی ۱۰۵۴۰۳ ۱۰۸۷۹۳ ۱۱۰۳۹۹ ۱۱۳۹۸۷ ۱۱۲۸۴۶ ۱۱۴۰۶۸ ۱۱۹۶۴۰ ۱۱۰۲۶۲
۴۲ نانسی مرت-ا-موزل گرانت است ۱۰۴۵۹۲ ۱۰۵۳۸۲ ۱۰۵۴۶۸ ۱۰۳۶۰۵ ۹۹۳۵۱ ۹۶۳۱۷ ۱۰۷۹۰۲ ۱۲۳۴۲۸
¤ نومئا[۱۲] کالدونیای جدید (collectivité sui generis) ۹۹۹۲۶
(۲۰۱۴)
۹۷۵۷۹
(۲۰۰۹)
۹۱۳۸۶
(۲۰۰۴)
۷۶۲۹۳
(۱۹۹۶)
۶۵۱۱۰
(۱۹۸۹)
۶۰۱۱۲
(۱۹۸۳)
۵۶۰۷۸
(۱۹۷۶)
۴۱۸۷۳
(۱۹۶۹)
۴۳ تورکوآن نر او-دو-فرانس ۹۷۴۷۶ ۹۲۰۱۸ ۹۲۳۵۷ ۹۳۵۴۰ ۹۳۷۶۵ ۹۶۹۰۸ ۱۰۲۲۳۹ ۹۸۷۵۵
۴۴ روبه نر او-دو-فرانس ۹۶۴۱۲ ۹۴۱۸۶ ۹۷۹۵۲ ۹۶۹۸۴ ۹۷۷۴۶ ۱۰۱۶۰۲ ۱۰۹۵۵۳ ۱۱۴۵۴۷
۴۵ نانتر او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۹۴۲۵۸ ۸۹۴۷۶ ۸۸۳۱۶ ۸۴۲۸۱ ۸۴۵۶۵ ۸۸۵۷۸ ۹۵۰۰۲ ۹۰۳۳۲
۴۶ ویتری-سور-سن ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۹۲۷۵۵ ۸۶۳۷۵ ۸۲۹۰۲ ۷۸۹۰۸ ۸۲۴۰۰ ۸۵۲۶۳ ۸۷۳۱۶ ۷۷۸۴۶
۴۷ اوینیون وکلوز پروانس-آلپ-کوت دازور ۹۲۳۷۸ ۹۰۱۹۴ ۹۲۴۵۴ ۸۵۹۳۵ ۸۶۹۳۹ ۸۹۱۳۲ ۹۰۷۸۶ ۸۶۰۹۶
۴۸ کرتی ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۸۹۳۹۲ ۹۰۵۲۸ ۸۸۹۳۹ ۸۲۱۵۴ ۸۲۰۸۸ ۷۱۶۹۳ ۵۹۰۲۳ ۴۹۱۹۷
۴۹ دانکرک[۱۳] نر او-دو-فرانس ۸۸۱۰۸ ۹۱۳۸۶ ۹۴۹۶۰ ۹۷۹۶۴ ۹۸۲۳۷ ۱۰۰۴۰۴ ۹۹۷۷۶ ۹۶۵۴۷
۵۰ پواتیه وین نوول-آکیتن ۸۷۹۶۱ ۸۷۹۰۶ ۸۸۷۷۶ ۸۳۴۴۸ ۷۸۸۹۴ ۷۹۳۵۰ ۸۱۳۱۳ ۷۱۱۲۹
۵۱ اوبرویلیه سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۸۶۰۶۱ ۷۵۵۹۸ ۷۳۵۰۶ ۶۳۱۳۶ ۶۷۵۵۷ ۶۷۷۱۹ ۷۲۹۷۶ ۷۳۶۹۵
۵۲ انییر-سور-سن او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۸۵۹۷۳ ۸۳۳۷۶ ۸۲۳۵۱ ۷۵۸۳۷ ۷۱۸۵۰ ۷۱۰۷۷ ۷۵۴۳۱ ۸۰۱۱۳
۵۳ کلومب او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۸۵۳۶۸ ۸۵۱۰۲ ۸۲۰۲۶ ۷۶۷۵۷ ۷۸۵۱۳ ۷۸۷۷۷ ۸۳۳۹۰ ۸۰۳۵۷
۵۴ کاخ ورسای ایولین ایل-دو-فرانس ۸۵۳۴۶ ۸۶۳۰۷ ۸۷۵۴۹ ۸۵۷۲۶ ۸۷۷۸۹ ۹۱۴۹۴ ۹۴۱۴۵ ۹۰۸۲۹
۵۵ اولنه سو بوآ سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۸۴۶۶۲ ۸۱۸۸۰ ۸۱۶۰۰ ۸۰۰۲۱ ۸۲۳۱۴ ۷۵۹۹۶ ۷۸۱۳۷ ۶۱۵۲۱
۵۶ سن-پیر رئونیون رئونیون ۸۴۱۶۹ ۸۰۳۵۶ ۷۴۴۸۰ ۶۸۹۱۵ ۵۸۸۴۶ ۵۰۰۸۲ ۴۶۰۶۰ ۴۰۳۵۵
۵۷ کوربوآ او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۸۱۷۲۰ ۸۸۵۳۰ ۸۴۴۱۵ ۶۹۶۹۴ ۶۵۳۸۹ ۵۹۸۳۰ ۵۴۴۸۸ ۵۸۱۱۸
۵۸ فور-دو-فرانس مارتینیک مارتینیک ۸۱۰۱۷ ۸۶۷۵۳ ۹۰۳۴۷ ۹۴۰۴۹ ۱۰۰۰۸۰ ۹۹۸۴۴ ۹۸۸۰۷ ۹۶۹۴۳
۵۹ Cherbourg-en-Cotentin[۱۴] مانش نرماندی ۸۰۰۷۶ ۸۱۶۹۰ ۸۵۵۸۸ ۸۸۵۸۸ ۹۲۱۴۵ ۸۵۴۸۵ ۸۲۵۳۹ ۷۹۱۲۱
۶۰ روی ملمیزون او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۷۸۱۹۵ ۷۹۸۵۵ ۷۷۶۲۵ ۷۳۴۶۹ ۶۶۴۰۱ ۶۳۴۱۲ ۶۲۷۲۷ ۶۰۸۰۴
۶۱ شامپینی-سور-مرن ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۷۷۴۰۹ ۷۵۸۰۰ ۷۴۸۶۳ ۷۴۲۳۷ ۷۹۴۸۶ ۷۶۱۷۶ ۸۰۲۹۱ ۷۰۴۱۹
۶۲ لو تامپون رئونیون رئونیون ۷۷۲۸۳ ۷۴۹۹۸ ۶۹۸۴۹ ۶۰۳۲۳ ۴۷۵۹۳ ۴۰۵۴۵ ۳۶۱۰۷ ۳۱۳۷۸
۶۳ پو پیرنه-آتلانتیک نوول-آکیتن ۷۷۲۵۱ ۷۹۷۹۸ ۸۳۹۰۳ ۷۸۷۳۲ ۸۲۱۵۷ ۸۳۷۹۰ ۸۳۴۹۸ ۷۴۰۰۵
۶۴ بزیه شهرستان ارو، فرانسه اکسیتنی ۷۶۴۹۳ ۷۱۴۳۲ ۷۲۲۴۵ ۶۹۱۵۳ ۷۰۹۹۶ ۷۶۶۴۷ ۸۴۰۲۹ ۸۰۴۸۱
۶۵ لا روشل شرانت-ماریتیم نوول-آکیتن ۷۵۷۳۶ ۷۴۸۸۰ ۷۷۱۹۶ ۷۶۵۸۴ ۷۱۰۹۴ ۷۵۸۴۰ ۷۹۷۵۷ ۷۳۳۶۲
۶۶ کاله پا-دو-کاله او-دو-فرانس ۷۴۹۷۸ ۷۲۹۱۵ ۷۴۸۸۸ ۷۷۳۳۳ ۷۵۳۰۹ ۷۶۵۲۷ ۷۸۸۲۰ ۷۴۶۲۴
۶۷ سن-مر-د-فوسه ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۷۴۸۹۳ ۷۴۸۱۸ ۷۵۲۱۴ ۷۳۰۶۹ ۷۷۲۰۶ ۸۰۸۱۱ ۸۰۹۲۰ ۷۷۲۵۱
۶۸ آنتیب آلپ-ماریتیم پروانس-آلپ-کوت دازور ۷۴۸۷۵ ۷۵۱۷۶ ۷۵۸۲۰ ۷۲۴۱۲ ۷۰۰۰۵ ۶۲۸۵۹ ۵۵۹۶۰ ۴۷۵۴۷
۶۹ کن آلپ-ماریتیم پروانس-آلپ-کوت دازور ۷۳۷۹۸ ۷۲۶۰۷ ۷۰۶۱۰ ۶۷۳۰۴ ۶۸۶۷۶ ۷۲۲۵۹ ۷۰۵۲۷ ۶۷۱۸۷
¤ مامودزو مایوت مایوت ۷۱۴۳۷
(۲۰۱۷)
۵۷۲۸۱
(۲۰۱۲)
۵۳۰۲۲
(۲۰۰۷)
۳۲۷۷۴
(۱۹۹۷)
۲۰۰۳۷
(۱۹۹۱)
۱۲۰۲۶
(۱۹۸۵)
۷۰ مرینیک، ژیروند ژیروند نوول-آکیتن ۷۰۳۱۷ ۶۵۸۸۲ ۶۵۴۶۹ ۶۱۹۹۲ ۵۷۲۷۳ ۵۱۳۰۶ ۵۰۶۵۲ ۴۵۹۵۱
۷۱ درانسی سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۷۰۲۶۹ ۶۶۶۳۵ ۶۶۰۶۳ ۶۲۲۶۳ ۶۰۷۰۷ ۶۰۱۸۳ ۶۴۴۳۰ ۶۸۴۶۷
۷۲ کلمار او-رن گرانت است ۶۹۸۹۹ ۶۷۴۰۹ ۶۵۷۱۳ ۶۵۱۳۶ ۶۳۴۹۸ ۶۲۴۸۳ ۶۴۷۷۱ ۵۹۵۰۶
۷۳ سن-نزر لوآر-آتلانتیک پی دو لا لوآر ۶۹۷۱۹ ۶۷۰۹۷ ۶۸۸۳۸ ۶۵۸۷۴ ۶۴۸۱۲ ۶۸۳۴۸ ۶۹۲۵۱ ۶۳۲۸۹
۷۴ آژاکسیو کرس جنوبی جزیره کرس ۶۹۰۷۵ ۶۶۸۰۹ ۶۳۷۲۳ ۵۲۸۸۰ ۵۸۹۴۹ ۵۴۰۸۹ ۴۹۰۶۵ ۴۳۴۳۸
۷۵ ایسی-له-مولینو او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۶۸۳۹۵ ۶۵۳۲۶ ۶۱۴۷۱ ۵۲۶۴۷ ۴۶۱۹۴ ۴۵۸۳۵ ۴۷۶۲۵ ۵۰۵۱۲
۷۶ Évry-Courcouronnes[۱۵] اسون ایل-دو-فرانس ۶۸۰۹۰ ۶۵۸۷۰ ۶۷۰۶۰ ۶۳۳۹۱ ۵۸۸۱۳ ۳۴۸۱۲ ۱۹۷۶۲ ۷۲۸۲
۷۷ نوآزی-لو-گران سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۶۶۶۵۹ ۶۲۹۷۰ ۶۱۳۴۱ ۵۸۲۱۷ ۵۴۰۳۲ ۴۰۵۸۵ ۲۶۶۶۲ ۲۵۴۴۰
۷۸ بورژ شر سانتر-وال-دلوآر ۶۵۵۵۵ ۶۶۶۰۲ ۷۰۸۲۸ ۷۲۴۸۰ ۷۵۶۰۹ ۷۶۴۳۲ ۷۷۳۰۰ ۷۰۸۱۴
۷۹ ونیسیو متروپل دو لیون[۹] اوورنی-رون-آلپ ۶۵۴۰۵ ۶۰۱۵۹ ۵۷۱۷۹ ۵۶۰۶۱ ۶۰۴۴۴ ۶۴۸۰۴ ۷۴۳۴۷ ۴۷۶۱۳
۸۰ لسن سور مر ور (بخش) پروانس-آلپ-کوت دازور ۶۴۶۲۰ ۶۲۶۴۰ ۵۶۷۶۸ ۶۰۱۸۸ ۵۹۹۶۸ ۵۷۶۵۹ ۵۱۱۵۵ ۴۳۷۸۳
۸۱ سرژی ول-دوآز ایل-دو-فرانس ۶۳۸۲۰ ۵۸۳۴۱ ۵۶۸۷۳ ۵۴۷۸۱ ۴۸۲۲۶ ۱۹۳۵۷ ۸۸۹۶ ۲۸۹۵
۸۲ لوالوآ-پره او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۶۳۴۶۲ ۶۴۶۲۹ ۶۲۸۵۱ ۵۴۷۰۰ ۴۷۵۴۸ ۵۳۵۰۰ ۵۲۵۲۳ ۵۸۹۴۱
۸۳ کمپر فینیستر برتانی ۶۳۴۰۵ ۶۳۲۳۵ ۶۴۹۰۲ ۶۳۲۳۸ ۵۹۴۳۷ ۵۶۹۰۷ ۵۵۹۷۷ ۵۲۴۹۶
۸۴ ولانس، دروم دروم اوورنی-رون-آلپ ۶۲۴۷۷ ۶۳۱۴۸ ۶۵۲۶۳ ۶۴۲۶۰ ۶۳۴۳۷ ۶۶۳۵۶ ۶۸۶۰۴ ۶۲۳۵۸
۸۵ وینو دسک نر او-دو-فرانس ۶۲۳۵۸ ۶۲۶۸۱ ۶۱۱۵۱ ۶۵۰۴۲ ۶۵۳۲۰ ۵۹۵۲۷ ۳۶۷۶۹ ۲۶۱۷۸
۸۶ آنتونی او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۶۲۲۱۰ ۶۲۰۱۲ ۶۰۵۵۲ ۵۹۸۵۵ ۵۷۷۷۱ ۵۴۶۱۰ ۵۷۵۴۰ ۵۶۶۳۸
۸۷ پوسک ژیروند نوول-آکیتن ۶۱۸۵۹ ۵۸۷۴۳ ۵۷۱۸۷ ۵۶۱۴۳ ۵۱۰۵۵ ۵۰۲۶۷ ۵۱۳۶۰ ۳۶۹۸۶
۸۸ کلیشی او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۶۰۸۱۹ ۵۹۴۵۸ ۵۷۱۶۲ ۵۰۱۷۹ ۴۸۰۳۰ ۴۶۸۹۵ ۴۷۷۶۴ ۵۲۴۷۷
۸۹ ایوری-سور-سن ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۶۰۷۷۱ ۵۸۱۸۵ ۵۵۶۰۸ ۵۰۹۷۲ ۵۳۶۱۹ ۵۵۶۹۹ ۶۲۸۵۶ ۶۰۴۵۵
۹۰ تروا، فرانسه اوب گرانت است ۶۰۶۴۰ ۶۰۰۱۳ ۶۱۳۴۴ ۶۰۹۵۸ ۵۹۲۵۵ ۶۳۵۷۹ ۷۲۱۶۵ ۷۴۸۹۶
۹۱ کاین گویان فرانسه گویان فرانسه ۶۰۵۸۰ ۵۷۲۲۹ ۵۸۰۰۴ ۵۰۵۹۴ ۴۱۰۶۷ ۳۸۰۹۱ ۳۰۴۶۱ ۲۴۵۱۸
۹۱ نوی-سور-سن او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۶۰۵۸۰ ۶۱۷۹۷ ۶۱۴۷۱ ۵۹۸۴۸ ۶۱۷۶۸ ۶۴۱۷۰ ۶۵۹۸۳ ۷۰۹۹۵
۹۳ مونتوبان تارن-ا-گارون اکسیتنی ۶۰۴۴۴ ۵۶۵۳۶ ۵۳۹۴۱ ۵۱۸۵۵ ۵۱۲۲۴ ۵۰۶۸۲ ۴۸۰۲۸ ۴۵۸۷۲
۹۴ شامبری ساووآ اوورنی-رون-آلپ ۵۹۱۸۳ ۵۸۴۳۷ ۵۷۵۴۳ ۵۵۷۸۶ ۵۴۱۲۰ ۵۳۴۲۷ ۵۴۴۱۵ ۵۱۰۵۶
۹۵ نیور دو-سور نوول-آکیتن ۵۹۰۰۵ ۵۷۸۱۳ ۵۸۰۶۶ ۵۶۶۶۳ ۵۷۰۱۲ ۵۸۲۰۳ ۶۲۲۶۷ ۵۵۹۸۴
۹۶ سارسل ول-دوآز ایل-دو-فرانس ۵۷۷۸۱ ۵۸۳۹۸ ۵۸۶۵۴ ۵۷۸۷۱ ۵۶۸۳۳ ۵۳۶۳۰ ۵۵۰۰۷ ۵۱۶۷۴
۹۷ لوریان موربیان برتانی ۵۷۲۷۴ ۵۷۴۰۸ ۵۸۵۴۷ ۵۹۱۸۹ ۵۹۲۷۱ ۶۲۵۵۴ ۶۹۷۶۹ ۶۶۴۴۴
۹۸ بووه اوآز او-دو-فرانس ۵۶۰۲۰ ۵۴۱۸۹ ۵۵۴۸۱ ۵۵۳۹۲ ۵۴۱۹۰ ۵۲۳۶۵ ۵۴۰۸۹ ۴۶۸۵۹
۹۹ لو بلان-منیل سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۵۵۹۸۷ ۵۱۹۱۶ ۵۱۱۰۹ ۴۶۹۳۶ ۴۶۹۵۶ ۴۷۰۳۷ ۴۹۱۰۷ ۴۸۴۸۷
۱۰۰ ایئر ور (بخش) پروانس-آلپ-کوت دازور ۵۵۷۷۲ ۵۴۵۲۷ ۵۵۰۰۷ ۵۱۴۱۷ ۴۸۰۴۳ ۳۸۹۹۹ ۳۶۱۲۳ ۳۴۸۷۵
۱۰۱ سنت آندره رئونیون رئونیون ۵۵۶۲۸ ۵۵۰۹۰ ۵۱۸۱۷ ۴۳۱۷۴ ۳۵۰۴۹ ۳۰۰۷۵ ۲۵۲۳۱ ۲۲۰۹۴
۱۰۲ اپینه-سور-سن سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۵۵۵۹۳ ۵۴۵۴۰ ۵۱۵۹۸ ۴۶۴۰۹ ۴۸۷۶۲ ۵۰۳۱۴ ۴۶۵۷۸ ۴۱۷۷۴
۱۰۳ ویلژوئیف ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۵۵۴۷۸ ۵۵۹۲۳ ۵۰۵۷۱ ۴۷۳۸۴ ۴۸۴۰۵ ۵۲۴۴۸ ۵۵۶۰۶ ۵۱۱۲۰
۱۰۴ پانتن سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۵۵۳۴۲ ۵۳۷۹۷ ۵۳۵۷۷ ۴۹۹۱۹ ۴۷۳۰۳ ۴۳۵۵۳ ۴۲۷۳۹ ۴۷۶۰۷
۱۰۵ مزون-آلفور ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۵۵۲۸۹ ۵۳۲۶۵ ۵۳۲۳۳ ۵۱۱۰۳ ۵۳۳۷۵ ۵۱۰۶۵ ۵۴۱۵۶ ۵۳۱۴۹
۱۰۶ سن-کانتن ان (ا-دو-فرانس) او-دو-فرانس ۵۴۴۴۳ ۵۶۲۷۸ ۵۶۷۹۲ ۵۹۰۶۶ ۶۰۶۴۴ ۶۳۵۶۷ ۶۷۲۴۳ ۶۴۱۹۶
۱۰۷ مو، فرانسه سن-ا-مرن ایل-دو-فرانس ۵۴۳۳۱ ۵۲۲۲۵ ۴۸۸۴۲ ۴۹۴۲۱ ۴۸۳۰۵ ۴۵۰۰۵ ۴۲۲۴۳ ۳۰۲۱۴
۱۰۸ لزبیم گوادلوپ گوادلوپ ۵۴۲۶۰ ۵۹۳۱۱ ۶۰۰۵۳ ۶۳۰۵۴ ۶۲۶۰۵ ۵۶۱۶۵ ۵۳۶۰۵ ۳۹۹۱۱
۱۰۹ شل سن-ا-مرن ایل-دو-فرانس ۵۴۱۹۶ ۵۲۸۱۷ ۴۸۶۱۶ ۴۵۳۹۹ ۴۵۳۶۵ ۴۱۸۳۸ ۳۶۵۱۶ ۳۳۲۸۱
۱۱۰ لا روش-سور-یون وانده پی دو لا لوآر ۵۳۷۴۱ ۵۲۷۷۳ ۵۰۷۱۷ ۴۹۲۶۲ ۴۵۲۱۹ ۴۵۰۹۸ ۴۴۷۱۳ ۳۶۰۶۷
۱۱۱ شوله، فرانسه من-ا-لوآر پی دو لا لوآر ۵۳۷۱۸ ۵۴۴۲۱ ۵۴۶۳۲ ۵۴۲۰۴ ۵۵۱۳۲ ۵۵۵۲۴ ۵۲۹۷۶ ۴۲۶۲۰
۱۱۲ ناربون اود اکسیتنی ۵۳۵۹۴ ۵۱۵۴۶ ۵۰۷۷۶ ۴۶۵۱۰ ۴۵۸۴۹ ۴۱۵۶۵ ۳۹۳۴۲ ۳۸۴۴۱
۱۱۳ فونتنه-سو-بوآ ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۵۳۴۲۴ ۵۲۷۲۳ ۵۱۷۲۷ ۵۰۹۲۱ ۵۱۸۶۸ ۵۲۶۲۷ ۴۶۴۷۵ ۳۸۹۶۲
۱۱۴ سن لویی رئونیون رئونیون ۵۳۲۲۰ ۵۲۵۲۳ ۴۹۴۵۵ ۴۳۵۱۹ ۳۷۴۲۰ ۳۱۷۸۵ ۳۰۲۹۱ ۲۶۶۶۳
۱۱۵ ونس موربیان برتانی ۵۳۲۱۸ ۵۲۷۸۴ ۵۳۰۷۹ ۵۱۷۵۹ ۴۵۶۴۴ ۴۲۱۷۸ ۴۰۳۵۹ ۳۶۵۷۶
۱۱۶ فرژوس ور (بخش) پروانس-آلپ-کوت دازور ۵۳۱۶۸ ۵۲۳۴۴ ۵۱۵۳۷ ۴۶۸۰۱ ۴۱۴۸۶ ۳۱۶۶۲ ۲۸۸۵۱ ۲۳۶۲۹
۱۱۷ بوندی سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۵۳۱۴۳ ۵۳۰۵۱ ۵۳۳۱۱ ۴۶۸۲۶ ۴۶۶۷۶ ۴۴۳۰۱ ۴۸۳۳۳ ۵۱۶۵۲
۱۱۸ آرل بوش-دو-رون پروانس-آلپ-کوت دازور ۵۲۸۵۷ ۵۲۵۱۰ ۵۱۹۷۰ ۵۰۵۱۳ ۵۲۰۵۸ ۵۰۵۰۰ ۵۰۰۵۹ ۴۵۷۷۴
۱۱۹ سارتروویل ایولین ایل-دو-فرانس ۵۲۶۴۸ ۵۱۴۳۱ ۵۱۶۰۰ ۵۰۲۱۹ ۵۰۳۲۹ ۴۶۱۹۷ ۴۲۲۵۳ ۴۰۲۷۷
۱۲۰ کلمر او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۵۲۵۲۸ ۵۲۷۳۱ ۵۰۶۵۵ ۴۸۵۷۲ ۴۷۲۲۷ ۴۸۳۵۳ ۵۲۹۵۲ ۵۴۹۰۶
۱۲۱ بوبینی سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۵۲۳۳۷ ۴۷۲۲۴ ۴۷۸۰۶ ۴۴۰۷۹ ۴۴۶۵۹ ۴۲۷۲۳ ۴۳۱۲۵ ۳۹۴۵۳
۱۲۲ کوربی اسون اسون ایل-دو-فرانس ۵۱۰۴۹ ۴۴۲۲۳ ۴۰۹۲۹ ۳۹۳۷۸ ۴۰۳۴۵ ۳۷۸۴۶ ۳۸۸۵۹ ۳۲۱۹۲
۱۲۳ سوران، فرانسه سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۵۰۶۲۹ ۵۰۰۵۳ ۵۱۱۰۶ ۴۷۰۶۳ ۴۸۴۷۸ ۴۱۸۰۹ ۳۴۲۲۱ ۲۰۲۵۳
۱۲۴ بایون پیرنه-آتلانتیک نوول-آکیتن ۵۰۵۸۹ ۴۴۳۳۱ ۴۴۴۰۶ ۴۰۰۷۸ ۴۰۰۵۱ ۴۱۳۸۱ ۴۲۹۳۸ ۴۲۷۴۳
۱۲۵ گرس آلپ-ماریتیم پروانس-آلپ-کوت دازور ۵۰۵۷۷ ۵۱۶۳۱ ۴۸۸۰۱ ۴۳۸۷۴ ۴۱۳۸۸ ۳۷۶۷۳ ۳۴۵۷۹ ۳۰۹۰۷
۱۲۶ مسی اسون ایل-دو-فرانس ۴۹۹۲۴ ۴۳۰۰۶ ۴۰۱۸۳ ۳۷۷۱۲ ۳۸۵۷۴ ۴۰۱۳۵ ۴۱۳۴۴ ۳۷۰۵۵
۱۲۷ کنی سور مرن آلپ-ماریتیم پروانس-آلپ-کوت دازور ۴۹۹۰۲ ۴۶۶۳۲ ۴۸۳۱۳ ۴۳۹۴۲ ۴۰۹۰۲ ۳۵۲۱۴ ۲۹۵۳۸ ۲۲۱۱۰
۱۲۸ ونسن ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۴۹۸۵۳ ۴۸۶۴۹ ۴۷۴۸۸ ۴۳۵۹۵ ۴۲۲۶۷ ۴۲۸۷۰ ۴۴۲۶۱ ۴۹۱۴۳
۱۲۹ سنت کوئین سور سن سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۴۹۶۶۴ ۴۷۷۸۳ ۴۲۹۵۰ ۳۹۷۲۲ ۴۲۳۴۳ ۴۳۶۰۶ ۴۳۵۸۸ ۴۸۸۸۶
۱۳۰ لاوال ماین (شهرستان) پی دو لا لوآر ۴۹۴۹۲ ۵۰۸۴۳ ۵۱۲۳۳ ۵۰۹۴۷ ۵۰۴۷۳ ۵۰۳۶۰ ۵۱۵۴۴ ۴۵۶۷۴
۱۳۱ مونتروژ او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۴۹۱۲۸ ۴۸۷۱۰ ۴۵۱۷۸ ۳۷۷۳۳ ۳۸۱۰۶ ۳۸۵۱۷ ۴۰۳۰۴ ۴۴۹۲۲
۱۳۲ البی تارن اکسیتنی ۴۹۰۲۴ ۴۹۱۷۹ ۴۸۷۱۲ ۴۶۲۷۴ ۴۶۷۹۰ ۴۵۹۴۷ ۴۶۱۶۲ ۴۲۹۳۰
۱۳۳ بلفور تریتوآر دو بلفور بورگونی-فرانش-کنته ۴۸۹۷۳ ۵۰۱۲۸ ۵۰۸۶۳ ۵۰۴۱۷ ۵۰۱۲۵ ۵۱۲۰۶ ۵۴۶۱۵ ۵۳۲۱۴
۱۳۴ اورو شهرستان اور نرماندی ۴۸۸۹۹ ۴۹۳۵۹ ۵۱۲۳۹ ۵۱۱۹۸ ۴۹۱۰۳ ۴۶۰۴۵ ۴۷۴۱۲ ۴۲۵۵۰
۱۳۵ مرتیگ بوش-دو-رون پروانس-آلپ-کوت دازور ۴۸۷۸۳ ۴۷۶۱۴ ۴۶۳۱۸ ۴۳۴۹۳ ۴۲۶۷۸ ۴۲۰۳۷ ۳۸۳۷۳ ۲۷۹۴۵
۱۳۶ سورزن او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۴۸۶۲۰ ۴۶۸۷۶ ۴۶۴۳۷ ۳۹۶۹۷ ۳۵۹۹۸ ۳۵۱۸۷ ۳۷۵۳۷ ۴۰۶۱۶
۱۳۷ وو آن وولن متروپل دو لیون[۹] اوورنی-رون-آلپ ۴۸۴۹۷ ۴۲۷۲۶ ۴۰۳۰۰ ۳۹۱۵۴ ۴۴۱۷۴ ۴۴۱۶۰ ۳۷۸۶۶ ۲۰۷۲۶
۱۳۸ بریو-لا-گیارد کورز نوول-آکیتن ۴۷۰۰۴ ۴۸۲۶۷ ۵۰۰۰۹ ۴۹۱۲۷ ۴۹۷۶۵ ۵۱۵۱۱ ۵۱۸۲۸ ۴۶۵۳۰
۱۳۹ شارلویل-مزیر آردن گرانت است ۴۶۶۸۲ ۴۹۴۳۳ ۵۱۹۹۷ ۵۵۴۹۰ ۵۷۰۰۸ ۵۸۶۶۷ ۶۰۱۷۶ ۵۵۵۴۵
۱۴۰ ژنویلیه او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۴۶۶۵۳ ۴۱۹۳۰ ۴۳۰۵۴ ۴۲۵۱۳ ۴۴۸۱۸ ۴۵۳۹۶ ۵۰۲۹۰ ۴۶۰۷۴
۱۴۱ سنت اربلن لوآر-آتلانتیک پی دو لا لوآر ۴۶۶۰۳ ۴۳۰۸۲ ۴۳۹۰۱ ۴۳۷۲۶ ۴۲۷۷۴ ۴۱۹۵۸ ۳۹۸۶۷ ۱۷۵۶۸
۱۴۲ سن-ملو ایل-ا-ویلن برتانی ۴۶۰۰۵ ۴۵۲۰۱ ۴۹۶۶۱ ۵۰۶۷۵ ۴۸۰۵۷ ۴۶۳۴۷ ۴۵۰۳۰ ۴۲۲۹۷
۱۴۳ کارکاسون اود اکسیتنی ۴۵۸۹۵ ۴۷۲۶۸ ۴۶۶۳۹ ۴۳۹۵۰ ۴۳۴۷۰ ۴۱۱۵۳ ۴۲۱۵۴ ۴۳۶۱۶
۱۴۴ سن پریه متروپل دو لیون[۹] اوورنی-رون-آلپ ۴۵۸۴۴ ۴۲۵۳۵ ۴۰۷۴۶ ۴۰۹۷۴ ۴۱۸۷۶ ۴۲۶۷۷ ۳۶۷۳۴ ۲۰۴۱۹
۱۴۵ بلوآ لوآر-ا-شر سانتر-وال-دلوآر ۴۵۶۸۷ ۴۶۳۹۰ ۴۸۴۸۷ ۴۹۱۷۱ ۴۹۳۱۸ ۴۷۲۴۳ ۴۹۷۷۸ ۴۲۲۶۴
۱۴۶ سلون دو پروانس بوش-دو-رون پروانس-آلپ-کوت دازور ۴۵۵۷۴ ۴۲۸۱۲ ۴۰۱۴۷ ۳۷۱۲۹ ۳۴۰۵۴ ۳۴۸۴۶ ۳۴۵۷۶ ۳۰۷۲۲
۱۴۷ شلون-سور-سون سون-ا-لوآر بورگونی-فرانش-کنته ۴۵۴۴۶ ۴۴۸۴۷ ۴۶۵۳۴ ۵۰۱۲۴ ۵۴۵۷۵ ۵۶۱۹۴ ۵۸۱۸۷ ۵۰۵۸۹
۱۴۸ روزنی سو بوآ سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۴۵۴۱۱ ۴۱۲۵۴ ۴۱۱۷۴ ۳۹۱۰۵ ۳۷۴۸۹ ۳۶۹۷۰ ۳۵۷۸۴ ۳۰۷۰۵
۱۴۹ مودون او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۴۵۳۲۸ ۴۵۰۱۰ ۴۴۷۴۵ ۴۳۶۶۳ ۴۵۳۳۹ ۴۸۴۵۰ ۵۲۸۰۶ ۵۰۶۲۳
۱۵۰ اوبنی بوش-دو-رون پروانس-آلپ-کوت دازور ۴۵۲۹۰ ۴۵۸۰۰ ۴۴۶۸۲ ۴۲۶۳۸ ۴۱۱۰۰ ۳۸۵۶۱ ۳۳۵۹۵ ۲۷۹۳۸
۱۵۱ سن-بریو کوت-دارمور برتانی ۴۴۹۹۹ ۴۶۱۷۳ ۴۶۴۳۷ ۴۶۰۸۷ ۴۴۷۵۲ ۴۸۵۶۳ ۵۲۵۵۹ ۵۰۲۸۱
۱۵۲ شالون-آن-شامپانی مرن گرانت است ۴۴۹۸۰ ۴۵۱۵۳ ۴۶۱۸۴ ۴۷۳۳۸ ۴۸۴۲۳ ۵۱۱۳۷ ۵۲۲۷۵ ۵۰۷۶۴
۱۵۳ باستیا کرس شمالی جزیره کرس ۴۴۸۲۹ ۴۲۹۱۲ ۴۳۵۷۷ ۳۷۸۸۴ ۳۷۸۴۵ ۴۴۰۲۰ ۴۲۸۱۰ ۳۸۷۴۶
۱۵۴ پوتو او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۴۴۶۶۲ ۴۴۶۸۳ ۴۲۹۸۱ ۴۰۷۸۰ ۴۲۷۵۶ ۳۶۱۱۷ ۳۵۵۱۴ ۳۷۹۴۶
۱۵۵ لیوری-گرگان سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۴۴۴۶۶ ۴۲۰۳۶ ۴۱۵۵۶ ۳۷۲۸۸ ۳۵۳۸۷ ۳۲۷۷۸ ۳۲۹۱۷ ۳۲۰۶۳
۱۵۶ شوآزی-لو-روآ ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۴۴۴۵۰ ۴۱۳۵۵ ۳۶۱۹۸ ۳۴۳۳۶ ۳۴۰۶۸ ۳۵۴۷۶ ۳۸۷۰۵ ۴۱۴۴۰
۱۵۷ شاتورو اندر سانتر-وال-دلوآر ۴۴۰۸۸ ۴۵۵۲۱ ۴۷۵۵۹ ۴۹۶۳۲ ۵۰۹۶۹ ۵۱۹۴۲ ۵۳۴۲۹ ۴۹۱۳۸
۱۵۸ سن ژرمن آن له[۱۶] ایولین ایل-دو-فرانس ۴۴۰۰۸ ۴۴۷۴۸ ۴۵۵۱۶ ۴۲۵۸۴ ۴۳۹۷۹ ۴۰۵۰۶ ۳۹۵۳۸ ۳۹۲۷۴
۱۵۹ مانت-اژولی ایولین ایل-دو-فرانس ۴۳۹۶۹ ۴۲۷۲۷ ۴۱۹۳۰ ۴۳۶۷۲ ۴۵۰۸۷ ۴۳۵۶۴ ۴۲۴۶۵ ۲۶۰۶۲
۱۶۰ آلفورویل ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۴۳۸۸۶ ۴۴۵۵۰ ۴۲۷۴۳ ۳۶۲۳۲ ۳۶۱۱۹ ۳۶۲۳۱ ۳۸۰۵۷ ۳۵۰۲۳
۱۶۱ سن لوران دو مرونی گویان فرانسه گویان فرانسه ۴۳۷۹۹ ۴۰۴۶۲ ۳۳۷۰۷ ۱۹۲۱۱ ۱۳۶۱۶ ۶۹۷۱ ۵۰۵۵ ۵۰۳۱
۱۶۲ والنسین نر او-دو-فرانس ۴۳۶۸۰ ۴۳۴۷۱ ۴۲۴۲۶ ۴۱۲۷۸ ۳۸۴۴۱ ۴۰۲۷۵ ۴۲۴۷۳ ۴۶۶۲۶
۱۶۳ ست، فرانسه شهرستان ارو، فرانسه اکسیتنی ۴۳۶۰۹ ۴۳۴۰۸ ۴۳۰۰۸ ۳۹۵۴۲ ۴۱۵۱۰ ۳۹۵۴۵ ۳۹۲۵۸ ۴۰۴۷۶
۱۶۴ نوآزی لو سک سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۴۳۵۳۷ ۴۰۲۳۲ ۳۸۵۸۷ ۳۷۳۱۲ ۳۶۳۰۹ ۳۶۸۸۰ ۳۷۷۳۴ ۳۴۰۷۹
۱۶۵ له سبل-دولون[۱۷] وانده پی دو لا لوآر ۴۳۲۱۹ ۴۳۴۷۸ ۴۰۸۹۸ ۳۸۴۹۰ ۳۵۳۴۲ ۳۲۳۳۶ ۳۰۸۶۹ ۲۸۲۱۸
۱۶۶ ایستر بوش-دو-رون پروانس-آلپ-کوت دازور ۴۲۹۲۵ ۴۲۹۴۳ ۴۲۰۹۰ ۳۸۹۹۳ ۳۵۱۶۳ ۲۸۵۶۱ ۱۸۱۲۹ ۱۳۴۰۴
۱۶۷ کلوئیر اکوئیر متروپل دو لیون[۹] اوورنی-رون-آلپ ۴۲۹۱۵ ۴۱۳۵۷ ۴۱۴۱۸ ۴۱۲۳۳ ۴۱۳۱۱ ۴۱۹۳۱ ۴۳۰۴۱ ۳۷۶۰۳
۱۶۸ تلانس ژیروند نوول-آکیتن ۴۲۷۱۲ ۴۰۷۶۳ ۴۰۹۲۰ ۳۷۲۱۰ ۳۴۴۸۵ ۳۴۶۹۲ ۳۴۱۲۷ ۲۹۱۶۱
۱۶۹ گرژ لگونس ول-دوآز ایل-دو-فرانس ۴۲۵۹۸ ۳۹۷۳۰ ۳۹۶۷۲ ۴۰۰۵۸ ۴۲۱۴۴ ۴۰۱۸۲ ۳۷۹۲۷ ۲۷۳۱۲
۱۷۰ لکورنو سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۴۲۳۸۵ ۳۸۷۸۹ ۳۷۰۳۴ ۳۵۳۱۰ ۳۴۱۳۹ ۳۳۵۳۷ ۳۷۹۵۸ ۴۳۳۱۸
۱۷۱ آنگولم شرانت نوول-آکیتن ۴۱۹۳۵ ۴۱۷۷۶ ۴۲۰۹۶ ۴۳۱۷۱ ۴۲۸۷۶ ۴۶۱۹۷ ۴۷۲۲۱ ۴۷۸۲۲
۱۷۲ بولون-سور-مر پا-دو-کاله او-دو-فرانس ۴۱۶۶۹ ۴۲۶۸۰ ۴۴۲۷۳ ۴۴۸۵۹ ۴۳۶۷۸ ۴۷۶۵۳ ۴۸۴۴۰ ۴۹۲۸۸
۱۷۳ لو کنه آلپ-ماریتیم پروانس-آلپ-کوت دازور ۴۱۶۱۲ ۴۲۷۵۴ ۴۲۵۳۱ ۴۲۱۵۸ ۴۱۸۴۲ ۳۷۴۱۱ ۳۳۸۹۲ ۲۳۲۳۱
۱۷۴ بورگ-آن-برس ان (اوورنی-رون-آلپ) اوورنی-رون-آلپ ۴۱۳۶۵ ۳۹۸۸۲ ۴۰۱۵۶ ۴۰۶۶۶ ۴۰۹۷۲ ۴۱۰۹۸ ۴۲۱۸۱ ۳۷۸۸۷
۱۷۵ وترولو نر او-دو-فرانس ۴۱۳۴۱ ۴۱۵۳۸ ۴۲۸۵۲ ۴۲۷۵۳ ۴۳۶۷۵ ۴۴۶۲۶ ۴۵۴۴۰ ۴۳۷۵۴
۱۷۶ کستر تارن اکسیتنی ۴۱۳۳۸ ۴۲۲۲۲ ۴۳۱۴۱ ۴۳۴۹۶ ۴۴۸۱۲ ۴۵۵۷۸ ۴۵۹۷۸ ۴۰۴۵۷
۱۷۷ تیون‌ویل موزل گرانت است ۴۱۰۸۳ ۴۰۹۵۱ ۴۱۱۲۷ ۴۰۹۰۷ ۳۹۷۱۲ ۴۰۵۷۳ ۴۳۰۲۰ ۴۰۲۵۴
۱۷۸ برون متروپل دو لیون[۹] اوورنی-رون-آلپ ۴۱۰۶۰ ۳۸۸۸۱ ۳۸۹۱۹ ۳۷۳۶۹ ۳۹۶۸۳ ۴۰۶۳۸ ۴۴۵۶۳ ۴۱۶۱۹
۱۷۹ آراس پا-دو-کاله او-دو-فرانس ۴۰۸۸۳ ۴۱۳۲۲ ۴۲۰۱۵ ۴۰۵۹۰ ۳۸۹۸۳ ۴۱۷۳۶ ۴۶۴۸۳ ۴۹۱۸۰
۱۸۰ گپ اوت-آلپ پروانس-آلپ-کوت دازور ۴۰۸۰۵ ۴۰۶۵۴ ۳۷۳۳۲ ۳۶۲۶۲ ۳۳۴۴۴ ۳۰۶۷۶ ۲۸۲۳۳ ۲۴۵۷۱
۱۸۱ روزه، فرانسه لوآر-آتلانتیک پی دو لا لوآر ۴۰۳۶۸ ۳۸۹۳۲ ۳۷۳۳۳ ۳۵۴۷۸ ۳۳۲۶۲ ۳۳۵۶۲ ۳۵۷۳۰ ۳۳۵۰۹
۱۸۲ تارب اوت-پیرنه اکسیتنی ۴۰۳۱۸ ۴۲۸۸۸ ۴۵۴۳۳ ۴۶۲۷۵ ۴۷۵۶۶ ۵۱۴۲۲ ۵۴۸۹۷ ۵۵۳۷۵
۱۸۳ کومپین اوآز او-دو-فرانس ۴۰۲۵۸ ۳۹۵۱۷ ۴۲۰۳۶ ۴۱۲۵۴ ۴۱۸۹۶ ۴۰۳۸۴ ۳۷۶۹۹ ۲۹۷۰۰
۱۸۴ مولن سن-ا-مرن ایل-دو-فرانس ۴۰۲۲۸ ۳۹۴۹۷ ۳۷۶۶۳ ۳۵۶۹۵ ۳۵۳۱۹ ۳۵۰۰۵ ۳۷۷۱۲ ۳۴۵۲۴
۱۸۵ لو لمونتن مارتینیک مارتینیک ۴۰۱۷۵ ۳۹۴۵۸ ۳۹۸۴۷ ۳۵۴۶۰ ۳۰۰۲۸ ۲۶۳۶۷ ۲۳۱۴۵ ۱۸۵۵۳
۱۸۶ دراگینیان ور (بخش) پروانس-آلپ-کوت دازور ۴۰۰۵۳ ۳۷۵۰۱ ۳۷۰۸۸ ۳۲۸۲۹ ۳۰۱۸۳ ۲۶۶۶۷ ۲۱۴۴۸ ۱۸۳۷۶
۱۸۷ آلس گار اکسیتنی ۳۹۹۷۰ ۴۰۸۵۱ ۴۰۹۴۹ ۳۹۳۴۶ ۴۱۰۳۷ ۴۳۲۶۸ ۴۴۲۴۵ ۴۲۸۱۸
۱۸۸ بنیو او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۳۹۷۶۳ ۳۸۰۰۲ ۳۸۹۳۶ ۳۷۲۵۲ ۳۶۳۶۴ ۴۰۳۸۵ ۴۰۶۷۴ ۴۲۰۰۶
۱۸۹ دوئه نر او-دو-فرانس ۳۹۶۵۷ ۴۱۹۱۵ ۴۲۷۶۶ ۴۲۷۹۶ ۴۲۱۷۵ ۴۲۵۷۶ ۴۵۲۳۹ ۴۹۱۸۷
۱۹۰ لکه سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۳۹۶۱۸ ۳۴۸۳۰ ۳۴۶۷۰ ۳۲۸۳۹ ۳۴۸۷۹ ۳۶۰۷۹ ۳۵۵۴۵ ۳۲۱۶۹
۱۹۱ مرکان برول نر او-دو-فرانس ۳۹۲۹۸ ۳۹۵۹۱ ۳۸۹۳۹ ۳۷۱۷۷ ۳۶۶۰۱ ۳۵۲۷۸ ۳۶۱۲۶ ۳۵۱۳۶
۱۹۲ گنیی سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۳۹۱۴۸ ۳۹۳۷۸ ۳۷۷۲۹ ۳۶۷۱۵ ۳۶۰۵۹ ۳۴۸۶۱ ۳۶۷۷۲ ۳۵۷۸۰
۱۹۳ شارتر اور-ا-لوآر سانتر-وال-دلوآر ۳۸۷۵۲ ۳۹۲۷۳ ۴۰۰۲۲ ۴۰۳۶۱ ۳۹۵۹۵ ۳۷۱۱۹ ۳۸۹۲۸ ۳۴۴۶۹
۱۹۴ آنگله پیرنه-آتلانتیک نوول-آکیتن ۳۸۷۲۴ ۳۸۶۸۳ ۳۷۶۴۶ ۳۵۲۶۳ ۳۳۰۴۱ ۲۹۸۲۱ ۲۵۲۴۵ ۲۱۱۹۰
۱۹۵ کولومیه اوت-گارون اکسیتنی ۳۸۷۱۶ ۳۵۷۸۴ ۳۲۱۱۰ ۲۸۵۳۸ ۲۶۹۷۹ ۲۳۳۲۶ ۲۰۱۲۶ ۱۰۵۸۴
۱۹۶ مونتلیمر دروم اوورنی-رون-آلپ ۳۸۶۹۲ ۳۵۳۷۲ ۳۳۹۲۴ ۳۱۳۴۴ ۲۹۹۸۲ ۲۹۱۶۱ ۲۸۰۵۸ ۲۶۷۴۸
۱۹۷ سن مرتن در ایزر اوورنی-رون-آلپ ۳۸۶۳۴ ۳۷۱۲۶ ۳۵۲۱۷ ۳۵۷۷۷ ۳۴۳۴۱ ۳۵۱۸۸ ۳۸۰۵۲ ۳۳۶۰۵
۱۹۸ پونتو کومبو سن-ا-مرن ایل-دو-فرانس ۳۸۳۲۶ ۳۶۴۵۸ ۳۴۵۴۶ ۳۲۸۸۶ ۲۶۸۰۴ ۱۹۰۳۷ ۱۶۷۶۱ ۹۲۸۲
۱۹۹ سن بنوآ رئونیون رئونیون ۳۸۱۴۲ ۳۵۷۳۳ ۳۳۱۸۷ ۳۱۵۶۰ ۲۶۱۸۷ ۲۳۵۴۱ ۲۱۶۵۸ ۱۹۴۹۲
۲۰۰ سن ژوزف رئونیون رئونیون ۳۷۶۲۹ ۳۶۴۰۱ ۳۳۵۰۹ ۳۰۲۹۳ ۲۵۶۳۰ ۲۳۳۰۷ ۲۳۶۵۳ ۲۲۳۶۱
۲۰۱ ژوئه لتور اندر-ا-لوآر سانتر-وال-دلوآر ۳۷۵۰۵ ۳۶۵۵۴ ۳۶۲۳۳ ۳۶۵۱۷ ۳۶۷۹۸ ۳۴۷۰۴ ۲۷۴۵۰ ۱۷۸۲۶
۲۰۲ وییوفرانش سور سئون رون (بخش) اوورنی-رون-آلپ ۳۷۲۶۶ ۳۵۶۴۰ ۳۴۱۸۸ ۳۰۶۴۷ ۲۹۵۴۲ ۲۸۸۸۱ ۳۰۳۴۱ ۲۶۳۳۸
۲۰۳ پوآسی ایولین ایل-دو-فرانس ۳۷۱۴۶ ۳۷۶۶۲ ۳۵۸۶۰ ۳۵۸۴۱ ۳۶۷۴۵ ۳۶۳۸۹ ۳۷۴۹۷ ۳۳۶۱۳
۲۰۴ شتیون، او-دو-سن او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۳۶۶۷۹ ۳۳۴۰۵ ۳۲۰۷۷ ۲۸۶۲۲ ۲۶۴۱۱ ۲۴۸۳۴ ۲۶۵۷۴ ۲۴۶۴۰
۲۰۵ ویوپنت سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۳۶۶۵۶ ۳۵۸۵۰ ۳۵۵۹۲ ۳۳۷۸۲ ۳۰۳۰۳ ۲۳۷۴۵ ۱۷۴۶۵ ۱۲۱۰۳
۲۰۶ سوینیی سور اورژ اسون ایل-دو-فرانس ۳۶۳۰۷ ۳۷۱۳۲ ۳۷۲۵۹ ۳۶۲۵۸ ۳۳۲۹۵ ۳۲۵۰۲ ۳۴۴۷۸ ۳۱۹۵۶
۲۰۷ مونلوسون آلیه اوورنی-رون-آلپ ۳۶۱۴۷ ۳۸۱۶۶ ۳۹۸۸۹ ۴۱۳۶۲ ۴۴۲۴۸ ۴۹۹۱۲ ۵۶۴۶۸ ۵۷۸۷۱
۲۰۸ فرانکونویل ول-دوآز ایل-دو-فرانس ۳۶۱۱۲ ۳۳۵۱۲ ۳۲۹۸۸ ۳۳۴۹۷ ۳۳۸۰۲ ۳۲۹۴۸ ۲۴۲۳۱ ۱۶۲۰۵
۲۰۹ بنیوله سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۳۵۸۶۴ ۳۴۵۱۳ ۳۴۰۶۹ ۳۲۵۱۱ ۳۲۶۰۰ ۳۲۵۵۷ ۳۵۹۰۶ ۳۴۰۵۴
۲۱۰ سنت ژنویو دبوآ اسون ایل-دو-فرانس ۳۵۸۵۹ ۳۴۷۷۱ ۳۴۰۲۴ ۳۲۱۲۵ ۳۱۲۸۶ ۳۰۴۳۹ ۳۱۸۵۹ ۲۳۶۸۴
۲۱۱ اشیرول ایزر اوورنی-رون-آلپ ۳۵۸۵۵ ۳۵۹۹۵ ۳۵۶۸۷ ۳۲۸۰۶ ۳۴۴۳۵ ۳۷۳۶۰ ۳۳۲۸۸ ۱۵۴۲۹
۲۱۲ کخیی اوآز او-دو-فرانس ۳۵۷۴۷ ۳۳۷۴۱ ۳۳۴۷۹ ۳۰۶۷۵ ۳۱۹۵۶ ۳۴۷۰۹ ۳۲۵۰۹ ۳۲۵۴۴
۲۱۳ سنت مارتین Saint-Martin est une مجموعه فرادریایی ۳۵۷۴۶ ۳۶۲۸۶ ۳۱۳۹۷ ۲۹۰۷۸ ۲۸۵۱۸ ۸۰۷۲ ۵۵۵۰ ۴۹۹۲
۲۱۴ ترامبله آنفرانس سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۳۵۶۹۱ ۳۴۴۵۲ ۳۵۳۴۰ ۳۳۸۸۵ ۳۱۳۸۵ ۲۹۶۴۴ ۲۶۸۴۶ ۱۸۴۸۲
۲۱۵ کنفلان-سنت-اونورین ایولین ایل-دو-فرانس ۳۵۴۰۴ ۳۵۵۸۲ ۳۳۶۷۱ ۳۳۳۲۷ ۳۱۴۶۷ ۲۸۹۷۷ ۳۱۰۶۶ ۲۶۳۰۴
۲۱۶ لسیوته بوش-دو-رون پروانس-آلپ-کوت دازور ۳۵۳۶۶ ۳۳۷۳۸ ۳۲۱۲۶ ۳۱۶۳۰ ۳۰۶۲۰ ۳۱۷۲۷ ۳۲۷۲۱ ۲۳۹۱۶
۲۱۷ سن-شامون لوآر اوورنی-رون-آلپ ۳۵۳۳۹ ۳۵۴۱۹ ۳۵۶۰۸ ۳۷۳۷۸ ۳۸۸۷۸ ۴۰۲۶۷ ۴۰۲۵۰ ۳۷۷۲۸
۲۱۸ سن رافائل، ور ور (بخش) پروانس-آلپ-کوت دازور ۳۵۲۲۲ ۳۳۶۲۴ ۳۳۸۰۴ ۳۰۶۷۱ ۲۶۶۱۶ ۲۴۱۱۸ ۲۱۰۸۰ ۱۷۸۴۴
۲۱۹ تونون لبن اوت سووآ اوورنی-رون-آلپ ۳۵۱۳۲ ۳۳۹۲۸ ۳۱۲۱۳ ۲۸۹۲۷ ۲۸۴۰۱ ۲۴۸۴۴ ۲۴۴۵۴ ۲۰۷۰۰
۲۲۰ ان‌مس اوت سووآ اوورنی-رون-آلپ ۳۵۰۴۱ ۳۲۶۵۷ ۲۸۵۷۲ ۲۷۲۵۳ ۲۷۶۶۹ ۲۶۲۰۴ ۲۳۳۸۴ ۱۷۱۶۶
۲۲۱ اوسر یون بورگونی-فرانش-کنته ۳۴۸۴۶ ۳۵۵۳۴ ۳۷۴۱۹ ۳۷۷۹۰ ۳۸۸۱۹ ۳۸۷۴۱ ۳۸۳۴۲ ۳۶۰۶۳
۲۲۲ لو پور رئونیون رئونیون ۳۴۸۱۰ ۳۷۵۵۸ ۳۸۱۴۸ ۳۸۴۱۲ ۳۴۶۹۲ ۳۰۱۳۱ ۲۵۰۶۸ ۱۹۷۶۸
۲۲۳ نوی سور مرن سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۳۴۶۸۵ ۳۴۰۰۵ ۳۳۳۵۲ ۳۲۷۵۴ ۳۱۴۶۱ ۳۱۱۹۵ ۳۰۱۶۸ ۲۲۵۴۳
۲۲۴ روآن لوآر اوورنی-رون-آلپ ۳۴۶۸۵ ۳۶۱۴۷ ۳۶۱۲۶ ۳۸۸۹۶ ۴۱۷۵۹ ۴۸۷۰۸ ۵۵۱۹۸ ۵۳۳۸۵
۲۲۵ اگنو با-رن گرانت است ۳۴۴۶۰ ۳۴۶۱۹ ۳۴۸۹۱ ۳۲۲۴۲ ۲۷۶۷۵ ۲۶۶۲۹ ۲۵۱۴۷ ۲۲۹۴۴
۲۲۶ پلزو اسون ایل-دو-فرانس ۳۴۱۲۰ ۳۰۳۱۶ ۳۰۳۳۹ ۲۸۹۶۵ ۲۸۳۹۵ ۲۸۳۶۹ ۲۸۷۱۶ ۲۳۳۴۳
۲۲۷ لو پرو-سور-مرن ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۳۳۹۷۰ ۳۳۲۱۴ ۳۲۰۶۷ ۳۰۰۸۰ ۲۸۴۷۷ ۲۷۶۴۷ ۲۸۳۳۳ ۲۹۰۹۹
۲۲۸ ویترول بوش-دو-رون پروانس-آلپ-کوت دازور ۳۳۸۸۰ ۳۴۸۲۷ ۳۷۶۹۰ ۳۶۷۸۴ ۳۵۳۹۷ ۲۲۷۲۵ ۱۳۴۱۳ ۵۰۵۰
۲۲۹ سن لو رئونیون رئونیون ۳۳۶۹۷ ۳۱۸۳۷ ۲۸۹۶۹ ۲۵۳۱۰ ۲۰۹۳۱ ۱۸۲۰۷ ۱۷۳۹۶ ۱۶۸۷۰
۲۳۰ اتی مون اسون ایل-دو-فرانس ۳۳۶۹۱ ۲۹۸۳۱ ۳۰۶۱۵ ۲۹۴۲۷ ۲۹۱۲۱ ۲۸۴۹۴ ۳۰۷۳۵ ۲۷۶۳۸
۲۳۱ مرینین بوش-دو-رون پروانس-آلپ-کوت دازور ۳۳۶۵۸ ۳۴۳۹۳ ۳۲۹۲۱ ۳۴۰۰۶ ۳۲۳۲۵ ۳۱۱۰۹ ۲۶۴۷۷ ۲۰۰۴۴
۲۳۲ اژن لو-ا-گرون نوول-آکیتن ۳۳۵۶۹ ۳۳۶۲۰ ۳۳۷۲۸ ۳۰۱۷۰ ۳۰۵۵۳ ۳۱۵۹۳ ۳۴۰۳۹ ۳۴۹۴۹
۲۳۳ ماکن سون-ا-لوآر بورگونی-فرانش-کنته ۳۳۴۲۷ ۳۳۷۳۰ ۳۴۱۷۱ ۳۴۴۶۹ ۳۷۲۷۵ ۳۸۴۰۴ ۳۹۳۴۴ ۳۴۲۲۷
۲۳۴ نور (شهر فرانسوی) نی‌یور بورگونی-فرانش-کنته ۳۳۳۲۵ ۳۶۲۱۰ ۳۸۴۹۶ ۴۰۹۳۲ ۴۱۹۶۸ ۴۳۰۱۳ ۴۵۴۸۰ ۴۲۴۲۲
۲۳۵ رمن- سور-ایزر دروم اوورنی-رون-آلپ ۳۳۳۱۰ ۳۳۶۱۳ ۳۳۱۳۸ ۳۲۶۶۷ ۳۲۷۳۴ ۳۳۱۵۲ ۳۳۰۳۰ ۳۱۵۴۵
۲۳۶ سیس فور لپلاژ ور (بخش) پروانس-آلپ-کوت دازور ۳۳۲۵۰ ۳۴۲۷۵ ۳۴۳۲۵ ۳۲۷۴۲ ۲۸۹۵۷ ۲۵۵۲۶ ۲۰۰۹۰ ۱۵۱۱۸
۲۳۷ سنت ماری، رئونیون رئونیون رئونیون ۳۳۱۶۰ ۲۹۹۶۲ ۳۰۵۹۶ ۲۶۵۸۲ ۲۰۱۵۸ ۱۷۲۵۱ ۱۶۵۶۶ ۱۴۳۶۷
۲۳۸ شاتنه-ملبری او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۳۳۰۱۶ ۳۲۰۸۳ ۳۱۸۷۳ ۳۰۶۲۱ ۲۹۱۹۷ ۲۸۵۸۰ ۳۰۴۹۷ ۲۷۴۸۴
۲۳۹ مزیو متروپل دو لیون[۹] اوورنی-رون-آلپ ۳۲۹۹۶ ۳۱۰۹۰ ۲۸۷۳۸ ۲۸۰۰۹ ۲۸۰۷۷ ۲۶۷۷۶ ۱۹۴۳۵ ۱۰۰۱۲
۲۴۰ مونتینیه لو بروتونو ایولین ایل-دو-فرانس ۳۲۹۸۶ ۳۳۵۶۷ ۳۳۹۶۸ ۳۵۲۱۶ ۳۱۶۸۷ ۱۴۰۹۳ ۱۵۵۰ ۹۳۷
۲۴۱ لپوسسیون رئونیون رئونیون ۳۲۹۷۳ ۳۰۹۱۱ ۲۶۲۴۲ ۲۱۹۰۴ ۱۵۶۱۴ ۱۱۰۰۲ ۱۰۱۱۲ ۷۶۲۶
۲۴۲ ویلنوو-سن-ژرژ ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۳۲۹۶۶ ۳۲۷۶۷ ۳۰۴۵۰ ۲۸۳۶۱ ۲۶۹۵۲ ۲۸۱۱۹ ۳۱۶۶۴ ۳۰۴۶۷
۲۴۳ ویونو دورون ژیروند نوول-آکیتن ۳۲۷۵۰ ۲۸۹۸۴ ۲۹۹۵۸ ۲۷۵۰۰ ۲۵۶۰۹ ۲۱۰۷۳ ۲۲۹۷۵ ۲۱۲۶۳
۲۴۴ تخپ ایولین ایل-دو-فرانس ۳۲۶۷۹ ۲۹۵۶۳ ۲۹۵۲۹ ۲۸۸۱۲ ۳۰۸۷۸ ۲۹۷۶۳ ۲۲۸۹۵ ۱۶۷۹۹
۲۴۵ کمبره نر او-دو-فرانس ۳۲۶۶۸ ۳۲۷۷۰ ۳۲۵۹۴ ۳۳۷۳۸ ۳۳۰۹۲ ۳۵۲۷۲ ۳۹۰۴۹ ۳۷۵۸۴
۲۴۶ لمورو ایولین ایل-دو-فرانس ۳۲۵۷۵ ۳۰۷۳۹ ۳۲۶۳۴ ۳۱۷۳۹ ۳۳۰۸۹ ۳۱۶۱۹ ۲۸۱۶۵ ۲۱۷۳۳
۲۴۷ متوری گویان فرانسه گویان فرانسه ۳۲۴۴۰ ۲۹۲۳۵ ۲۴۵۸۳ ۱۸۰۳۲ ۱۰۱۵۲ ۲۵۳۲ ۱۱۳۳ ۵۶۷
¤ Koungou مایوت مایوت ۳۲۱۵۶
(۲۰۱۷)
۲۶۴۸۸
(۲۰۱۲)
۱۹۸۳۱
(۲۰۰۷)
۱۰۱۶۰
(۱۹۹۷)
۶۰۴۶
(۱۹۹۱)
۳۴۷۹
(۱۹۸۵)
۲۴۸ شته لورو وین نوول-آکیتن ۳۲۰۵۷ ۳۱۹۰۲ ۳۴۴۰۲ ۳۴۱۲۶ ۳۴۶۷۸ ۳۵۸۳۸ ۳۷۰۸۰ ۳۵۷۹۳
۲۴۹ نوژان-سور-مرن ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۳۱۹۴۷ ۳۱۷۹۵ ۳۰۶۳۲ ۲۸۱۹۱ ۲۵۲۴۸ ۲۴۶۳۰ ۲۵۶۳۴ ۲۶۲۳۸
¤ Dumbéa[۱۲] کالدونیای جدید (collectivité sui generis) ۳۱۸۱۲
(۲۰۱۴)
۲۴۱۰۳
(۲۰۰۹)
۱۸۶۰۲
(۲۰۰۴)
۱۳۸۸۸
(۱۹۹۶)
۱۰۰۵۲
(۱۹۸۹)
۵۵۳۸
(۱۹۸۳)
۴۱۹۱
(۱۹۷۶)
۱۳۰۴
(۱۹۶۹)
۲۵۰ شیلتیگهایم با-رن گرانت است ۳۱۸۱۱ ۳۱۶۳۳ ۳۱۲۳۹ ۳۰۸۴۱ ۲۹۱۵۵ ۲۹۵۷۴ ۳۰۱۴۴ ۲۹۱۹۸
۲۵۱ اوی، ایولین ایولین ایل-دو-فرانس ۳۱۶۸۹ ۳۱۹۵۲ ۳۰۸۳۵ ۲۹۶۳۴ ۲۹۶۵۰ ۲۹۵۳۷ ۳۰۳۴۵ ۲۹۳۳۸
۲۵۲ پلزیر ایولین ایل-دو-فرانس ۳۱۶۸۰ ۳۱۰۷۴ ۳۱۵۳۹ ۳۱۰۴۵ ۲۵۸۷۷ ۲۲۵۹۳ ۲۱۲۵۹ ۶۸۶۹
۲۵۳ اپینال ووژ گرانت است ۳۱۵۵۸ ۳۲۷۳۴ ۳۴۰۱۴ ۳۵۷۹۴ ۳۶۷۳۲ ۳۷۸۱۸ ۳۹۶۰۴ ۳۶۸۵۶
۲۵۴ Le Chesnay-Rocquencourt[۱۸] ایولین ایل-دو-فرانس ۳۱۳۲۴ ۳۲۴۴۳ ۳۲۸۰۳ ۳۱۷۴۸ ۳۳۴۱۳ ۳۱۶۸۱ ۲۶۸۱۵ ۱۵۰۷۰
۲۵۵ وینیوسورسن اسون ایل-دو-فرانس ۳۱۲۵۶ ۲۸۲۸۹ ۲۶۳۳۳ ۲۵۶۵۲ ۲۵۲۰۳ ۲۴۴۶۲ ۲۶۵۵۰ ۲۲۵۷۷
۲۵۶ لای-له-رز ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۳۱۱۸۹ ۳۰۵۷۴ ۳۰۴۲۸ ۲۹۶۶۰ ۲۹۷۴۶ ۲۹۵۶۸ ۳۱۴۱۲ ۲۴۳۵۲
۲۵۷ شتو ایولین ایل-دو-فرانس ۳۱۱۳۴ ۳۰۲۸۱ ۲۹۴۷۲ ۲۸۵۸۸ ۲۷۹۷۷ ۲۸۴۳۷ ۲۶۵۵۰ ۲۲۶۱۹
۲۵۸ درو، فرانسه اور-ا-لوآر سانتر-وال-دلوآر ۳۰۹۷۹ ۳۰۵۳۶ ۳۲۷۲۳ ۳۱۸۴۹ ۳۵۲۳۰ ۳۳۳۷۹ ۳۳۱۰۲ ۲۹۴۰۹
۲۵۹ سن مدردان ژل ژیروند نوول-آکیتن ۳۰۹۵۶ ۲۸۳۴۸ ۲۶۹۳۴ ۲۵۵۶۶ ۲۲۰۶۴ ۱۸۶۶۵ ۱۶۲۶۵ ۸۹۵۵
۲۶۰ گوسن ویل ول-دوآز ایل-دو-فرانس ۳۰۹۴۸ ۳۱۱۲۹ ۳۰۱۴۲ ۲۷۳۵۶ ۲۴۸۱۲ ۲۳۵۴۳ ۲۵۱۸۲ ۱۶۱۹۷
۲۶۱ لیئون پا-دو-کاله او-دو-فرانس ۳۰۹۳۶ ۳۱۷۹۰ ۳۲۵۶۵ ۳۳۴۲۷ ۳۳۶۲۳ ۳۳۰۹۶ ۳۳۰۷۰ ۳۵۸۵۳
۲۶۲ خلیج مئو گوادلوپ گوادلوپ ۳۰۸۶۸ ۳۰۲۰۱ ۲۷۹۰۶ ۲۳۳۸۹ ۱۵۰۳۶ ۱۰۴۷۵ ۸۳۴۸ ۷۳۹۸
۲۶۳ پونتوآز ول-دوآز ایل-دو-فرانس ۳۰۶۹۰ ۲۹۸۸۵ ۲۸۶۷۴ ۲۷۴۹۴ ۲۷۱۵۰ ۲۶۷۸۰ ۲۶۰۱۴ ۱۶۸۱۷
۲۶۴ لانس (شهر فرانسه) پا-دو-کاله او-دو-فرانس ۳۰۶۸۹ ۳۴۱۹۰ ۳۵۵۸۳ ۳۶۲۰۶ ۳۵۰۱۷ ۳۸۲۴۴ ۴۰۱۹۹ ۴۱۸۷۴
۲۶۵ ویری شتیون اسون ایل-دو-فرانس ۳۰۵۷۵ ۳۱۶۵۵ ۳۱۲۵۲ ۳۰۲۵۷ ۳۰۵۸۰ ۳۰۲۲۴ ۳۲۴۱۱ ۲۷۰۴۵
۲۶۶ ریو لپپ متروپل دو لیون[۹] اوورنی-رون-آلپ ۳۰۵۲۹ ۲۹۹۶۶ ۲۹۵۶۲ ۲۸۳۶۷ ۳۰۷۹۱ ۳۱۵۶۰ ۳۰۶۷۶ ۱۸۱۵۲
۲۶۷ شرانتون-لو-پون ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۳۰۵۰۰ ۲۹۵۶۲ ۲۸۳۹۵ ۲۶۵۸۲ ۲۱۸۷۲ ۲۰۵۰۰ ۲۰۴۶۸ ۲۲۳۰۰
۲۶۸ کشان ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۳۰۲۰۸ ۲۸۴۰۴ ۲۷۵۹۰ ۲۴۸۳۸ ۲۴۲۶۶ ۲۳۹۳۰ ۲۶۴۴۲ ۲۶۱۸۷
۲۶۹ سن-کلو او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۳۰۱۹۳ ۲۹۱۹۴ ۲۹۳۸۵ ۲۸۱۵۷ ۲۸۵۹۷ ۲۸۵۶۱ ۲۸۱۳۹ ۲۸۱۵۸
۲۷۰ واندور لنانسی مرت-ا-موزل گرانت است ۳۰۱۸۲ ۳۰۶۴۶ ۳۱۴۴۷ ۳۲۰۴۸ ۳۴۱۰۵ ۳۳۶۸۲ ۳۳۹۰۹ ۱۹۶۸۶
۲۷۱ سوینیی لو تام سن-ا-مرن ایل-دو-فرانس ۳۰۰۹۷ ۲۹۰۷۴ ۲۵۱۳۰ ۲۲۳۳۹ ۱۸۵۲۰ ۱۱۸۳۵ ۲۸۸۱ ۸۶۸
۲۷۲ ویامومب سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۳۰۰۵۱ ۲۸۳۶۸ ۲۸۳۳۹ ۲۶۹۹۵ ۲۸۸۶۳ ۲۷۵۷۱ ۲۸۷۲۷ ۲۸۷۵۶

دیگر شهرهای پرجمعیت[ویرایش]

کمون شهرستان استان ۲۰۱۶[۲] ۲۰۱۴[۱۹] ۲۰۱۳[۲۰] ۲۰۱۱[۳] ۲۰۰۶[۴] ۱۹۹۹[۵][۶] ۱۹۹۰[۵] ۱۹۸۲[۵] ۱۹۷۵[۵] ۱۹۶۸[۵]
ملکوف او-دو-سن ایل-دو-فرانس ۲۹۹۷۳ ۳۰۴۲۸ ۳۰۳۰۴ ۳۰۷۶۸ ۳۰۵۰۹ ۲۹۴۰۲ ۳۰۹۵۹ ۳۲۵۵۳ ۳۴۱۲۱ ۳۶۱۹۸
پریگو (کامین) دوردوین نوول-آکیتن ۲۹۹۱۲ ۳۰۰۶۹ ۳۰۰۳۶ ۲۹۸۱۱ ۲۹۵۵۸ ۳۰۱۹۳ ۳۰۲۸۰ ۳۲۹۴۶ ۳۵۱۲۰ ۳۷۴۵۰
مون-دو-مارسان لاند نوول-آکیتن ۲۹۸۸۵ ۳۱۰۰۹ ۳۱۳۳۴ ۳۱۱۸۸ ۳۰۲۳۰ ۲۹۴۸۹ ۲۸۳۲۸ ۲۷۳۲۶ ۲۶۱۶۶ ۲۴۴۴۴
کلیشی سو بوآ سن-سن-دنی ایل-دو-فرانس ۲۹۸۳۵ ۲۹۹۳۳ ۳۰۷۲۵ ۲۹۸۳۵ ۲۹۴۱۲ ۲۸۲۸۸ ۲۸۱۸۰ ۲۴۶۵۴ ۲۲۴۲۲ ۱۶۳۵۷
اکس-له-بن ساووآ اوورنی-رون-آلپ ۲۹۷۹۹ ۳۰۲۹۱ ۲۹۵۸۰ ۲۸۵۸۵ ۲۷۳۷۵ ۲۵۷۸۲ ۲۴۶۸۳ ۲۳۴۵۱ ۲۲۲۱۰ ۲۰۶۲۷
موبوژ نر او-دو-فرانس ۲۹۶۷۹ ۳۰۳۴۷ ۳۰۵۶۷ ۳۱۱۰۳ ۳۲۶۹۹ ۳۳۵۴۶ ۳۴۹۸۹ ۳۶۰۶۱ ۳۵۳۹۹ ۳۲۰۲۸
دیئپ، سنه مریتیم سن-ماریتیم نرماندی ۲۹۶۰۶ ۳۰۰۸۶ ۳۰۲۱۴ ۳۱۱۴۸ ۳۳۶۱۸ ۳۴۶۵۳ ۳۵۸۹۴ ۳۵۹۵۷ ۳۹۴۶۶ ۳۰۰۱۶
وین، ایزر ایزر اوورنی-رون-آلپ ۲۹۴۵۴ ۲۹۰۹۶ ۲۹۳۲۵ ۲۸۸۰۰ ۳۰۰۹۲ ۲۹۹۷۵ ۲۹۴۴۹ ۲۸۲۹۴ ۲۷۸۳۰ ۲۹۰۵۷
سوتووی لروآن سن-ماریتیم نرماندی ۲۸۹۹۱ ۲۸۹۱۰ ۲۸۷۰۴ ۲۸۶۷۹ ۳۰۰۷۶ ۲۹۵۵۳ ۲۹۵۴۴ ۳۰۵۵۸ ۳۱۶۵۹ ۳۴۴۹۵
سنت اتین دو رووره سن-ماریتیم نرماندی ۲۸۶۹۶ ۲۸۷۵۲ ۲۸۷۳۸ ۲۸۱۱۸ ۲۷۸۱۵ ۲۹۰۹۲ ۳۰۷۳۱ ۳۲۴۴۴ ۳۷۲۴۲ ۳۴۷۱۳
سن-لوران-دو-ور آلپ-ماریتیم پروانس-آلپ-کوت دازور ۲۸۶۴۵ ۲۹۰۶۷ ۲۸۸۹۱ ۲۹۹۴۲ ۳۰۰۷۶ ۲۷۱۴۱ ۲۴۴۲۶ ۲۰۶۷۸ ۱۵۵۰۳ ۱۰۱۵۶
سوآسون ان (ا-دو-فرانس) او-دو-فرانس ۲۸۴۶۶ ۲۸۲۹۰ ۲۸۴۷۲ ۲۸۵۵۱ ۲۸۴۴۲ ۲۹۴۵۳ ۲۹۸۲۹ ۳۰۲۱۳ ۳۰۰۰۹ ۲۵۸۹۰
سومور من-ا-لوآر پی دو لا لوآر ۲۷۱۲۵ ۲۷۳۰۱ ۲۷۴۱۳ ۲۷۰۹۳ ۲۸۶۵۴ ۲۸۹۳۵ ۳۰۱۳۱ ۳۲۱۴۹ ۳۲۵۱۵ ۳۱۶۲۹
ولوری آلپ-ماریتیم پروانس-آلپ-کوت دازور ۲۶۶۱۸ ۲۶۳۰۲ ۲۷۴۶۵ ۲۷۴۱۱ ۳۰۶۱۰ ۲۵۷۷۳ ۲۴۳۲۵ ۲۱۲۰۵ ۱۷۱۸۲ ۱۲۸۸۰
ویرزون شر سانتر-وال-دلوآر ۲۶۳۶۵ ۲۷۰۵۰ ۲۷۱۱۳ ۲۶۷۴۳ ۲۸۱۴۷ ۲۹۷۱۹ ۳۲۲۳۵ ۳۴۲۰۹ ۳۵۶۹۹ ۳۳۷۷۵
الانسون اورن نرماندی ۲۶۱۲۹ ۲۶۰۲۸ ۲۶۳۵۰ ۲۶۳۰۰ ۲۸۴۵۸ ۲۸۹۳۵ ۲۹۹۸۸ ۳۱۶۰۸ ۳۳۶۸۰ ۳۱۶۵۶
اوریاک کانتال اوورنی-رون-آلپ ۲۵۹۵۴ ۲۶۱۳۵ ۲۶۵۷۲ ۲۷۳۳۸ ۲۹۴۷۷ ۳۰۵۵۱ ۳۰۷۷۳ ۳۰۹۶۳ ۳۰۸۶۳ ۲۸۲۲۶
لو گراند کویی سن-ماریتیم نرماندی ۲۵۸۹۷ ۲۵۲۷۳ ۲۴۹۶۷ ۲۴۶۳۷ ۲۶۲۲۶ ۲۶۶۷۹ ۲۷۶۵۸ ۳۱۶۵۰ ۳۱۹۶۳ ۲۵۶۱۱
مونتبلیر دو بورگونی-فرانش-کنته ۲۵۳۰۴ ۲۵۵۲۱ ۲۵۶۹۷ ۲۵۹۷۴ ۲۶۵۳۵ ۲۷۵۷۰ ۲۹۰۰۵ ۳۱۸۳۶ ۳۰۴۲۵ ۲۳۹۰۸
سن دیزیه اوت-مارن گرانت است ۲۴۹۳۲ ۲۵۵۰۵ ۲۵۶۲۶ ۲۴۸۲۵ ۲۶۹۷۲ ۳۰۹۰۰ ۳۳۵۵۲ ۳۵۱۸۹ ۳۷۲۶۶ ۳۶۶۱۶
بیاریتز پیرنه-آتلانتیک نوول-آکیتن ۲۴۷۷۷ ۲۴۷۱۳ ۲۴۹۹۳ ۲۵۹۰۳ ۲۶۶۹۰ ۳۰۰۵۵ ۲۸۷۴۲ ۲۶۵۹۸ ۲۷۵۹۵ ۲۶۷۵۰
ویشی آلیه اوورنی-رون-آلپ ۲۴۳۸۳ ۲۶۲۷۹ ۲۵۳۲۵ ۲۴۹۹۲ ۲۶۱۰۸ ۲۶۵۲۸ ۲۷۷۱۴ ۳۰۵۲۷ ۳۲۱۱۷ ۳۳۵۰۶
اورلی ول-دو-مرن ایل-دو-فرانس ۲۳۳۷۸ ۲۲۶۰۳ ۲۲۳۷۷ ۲۱۳۱۲ ۲۱۱۹۷ ۲۰۴۷۰ ۲۱۶۴۶ ۲۳۷۶۶ ۲۶۱۰۴ ۳۰۱۹۷
بروئه-لا-بوئیسییر پا-دو-کاله او-دو-فرانس ۲۲۲۳۰ ۲۲۵۷۹ ۲۲۸۰۲ ۲۳۴۴۱ ۲۳۸۱۳ ۲۳۹۹۸ ۲۴۹۲۷ ۲۶۶۴۹ ۲۹۴۳۵ ۳۲۳۴۱
لو کروزو سون-ا-لوآر بورگونی-فرانش-کنته ۲۱۷۵۲ ۲۱۹۹۱ ۲۲۳۰۸ ۲۲۶۲۰ ۲۳۸۱۳ ۲۶۲۸۳ ۲۸۹۰۹ ۳۲۱۴۹ ۳۳۳۶۶

منابع[ویرایش]

 1. Populations légales 2016 des communes de France hors Mayotte sur le site de l'Insee.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ Population municipale légale en vigueur au الگو:1er janvier 2019, millésimée 2016, limites territoriales en vigueur au الگو:1er janvier 2018 - Date de référence statistique: الگو:1er janvier 2016, Source : Insee.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ Population municipale légale en vigueur au الگو:1er janvier 2014, millésimée 2011, limites territoriales en vigueur au الگو:1er janvier 2013 - Date de référence statistique: الگو:1er janvier 2011, Source : Insee.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ Population municipale, données légales de population au الگو:1er janvier 2006 en vigueur à partir du الگو:1er janvier 2009, Source : Insee.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ ۵٫۵ ۵٫۶ ۵٫۷ ۵٫۸ ۵٫۹ Population sans doubles comptes, données légales de population en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. Population et logements par commune depuis le recensement de ۱۹۶۲ (۱۹۶۱ pour les Dom) à ۱۹۹۹, INSEE.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۸ mars 1999
 7. ۱۹۷۴ pour les DOM.
 8. ۱۹۶۷ pour les DOM.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ ۹٫۴ ۹٫۵ ۹٫۶ ۹٫۷ ۹٫۸ Depuis le ۱ janvier 2015 avant رون (بخش)
 10. En 2000, Lille a absorbé la commune de Lomme qui, en 1999, comptait الگو:Nombre. Dans ses limites actuelles, Lille comptait donc الگو:Nombre en 1999.
 11. Au الگو:1er janvier 2017, la commune nouvelle d'Annecy résulte de la fusion des communes d'Annecy, d'Annecy-le-Vieux, de Cran-Gevrier, de Meythet, de Pringy et de Seynod. Les populations antérieures à ۲۰۱۵ sont les sommes des populations des communées ayant fusionné.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie, Structure de la population et évolution, consulté le 14 juillet 2016
 13. Dans le cadre d'une fusion-association ayant eu lieu en décembre 2010, Dunkerque a absorbé les communes de Fort-Mardyck et de Saint-Pol-sur-Mer qui, en 2006 comptaient respectivement ۳٬۵۸۶ et الگو:Nombre. Dans ses limites actuelles, Dunkerque comptait donc الگو:Nombre en 2006, contre الگو:Nombre dans les limites antérieures.
 14. Commune nouvelle en vigueur le الگو:1er janvier 2016, créée par arrêté préfectoral No. du الگو:1er décembre 2015, résultant de la fusion des communes de Cherbourg-Octeville، Équeurdreville-Hainneville, La Glacerie, Querqueville, Tourlaville, qui composaient la communauté urbaine de Cherbourg-Octeville, désormais dissoute
 15. La commune nouvelle d'Évry-Courcouronnes en vigueur au ۱ a été créée par l'arrêté préfectoral n°۲۰۱۸-PREF-DRCL-540 du 12 octobre 2018, fusionnant les communes d'Évry et de کورکورن. La population municipale des deux communes au recensement de ۲۰۱۶ était respectivement de ۵۴٬۶۶۳ et ۱۳٬۴۲۷ habitants.
 16. Au الگو:1er janvier 2019, la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, créée par l'arrêté préfectoral n° ۷۸-۲۰۱۸-۱۲-۱۹-۰۰۲ du 20 décembre 2018, résulte de la fusion des communes de Saint-Germain-en-Laye (۳۹٬۹۸۲ habitants au recensement millésimé ۲۰۱۶) et de Fourqueux (۴٬۰۲۶ habitants).
 17. Au الگو:1er janvier 2019, la commune nouvelle des Sables-d'Olonne résulte de la fusion des communes de Château-d'Olonne, d'Olonne-sur-Mer et des Sables-d'Olonne consécutive à l'arrêté préfectoral n° ۱۸-DRCTAJ-494 du 17 août 2018. Au recensement millésimé ۲۰۱۶, leurs populations respectives étaient de ۱۴٬۰۳۰, ۱۴٬۹۵۶ et ۱۴٬۲۲۳ habitants.
 18. La commune nouvelle du Chesnay-Rocquencourt résulte, depuis le الگو:1er janvier 2019, de la fusion des communes du لو شزنه et de Rocquencourt, décidée par l'arrêté préfectoral n° ۷۸-۲۰۱۸-۱۱-۲۹-۰۰۵ du 29 novembre 2018. Au recensement du الگو:1er janvier 2016, ces communes étaient peuplées respectivement de ۲۸٬۰۰۱ et ۳٬۳۲۳ habitants.
 19. Population municipale légale en vigueur au ۱ janvier 2017, millésimée 2014, limites territoriales en vigueur au ۱ janvier ۲۰۱۶ - Date de référence statistique: ۱ janvier 2014, Source : Insee.
 20. Population municipale légale en vigueur au ۱ janvier 2016, millésimée 2013, limites territoriales en vigueur au ۱ janvier ۲۰۱۵ - Date de référence statistique: ۱ janvier 2013 Source : Insee.