پرش به محتوا

فهرست شهرهای اروگوئه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نقشه اروگوئه
مونته‌ویدئو، پایتخت اروگوئه
سالتو
سیوداد دلا کاستا

در این صفحه فهرستی از شهرهای کشور اروگوئه تهیه شده‌است. شهرها در این فهرست بر اساس جمعیت مرتب شده‌اند.

رتبه شهر جمیعت استان
سرشماری ۱۹۸۵ سرشماری ۱۹۹۶ سرشماری ۲۰۰۴ سرشماری 2022
۱ مونته‌ویدئو ۱٬۲۵۱٬۶۴۷ ۱٬۳۰۳٬۱۸۲ ۱٬۲۶۹٬۶۴۸ 1.460.147 مونته ویدئو
۲ سالتو ۸۰٬۸۲۳ ۹۳٬۱۱۷ ۹۹٬۰۷۲ در حال بروز رسانی سالتو
۳ سیوداد دلا کاستا ۳۴٬۴۸۳ ۶۶٬۵۹۶ ۸۳٬۳۹۹ در حال بروز رسانی کنلونس
۴ پایساندو ۷۶٬۱۹۱ ۷۴٬۵۶۸ ۷۳٬۲۷۲ در حال بروز رسانی پایساندو
۵ لاس‌پیدراس ۵۸٬۲۸۸ ۶۶٬۵۸۴ ۶۹٬۲۲۲ در حال بروز رسانی کنلونس
۶ ریورا ۵۷٬۳۱۶ ۶۲٬۸۵۹ ۶۴٬۴۲۶ در حال بروز رسانی ریورا
۷ مالدونادو ۳۳٬۵۳۶ ۴۸٬۹۳۶ ۵۴٬۶۰۳ در حال بروز رسانی مالدونادو
۸ تاکوئارمبو ۴۰٬۴۱۳ ۴۵٬۸۹۱ ۵۱٬۲۲۴ در حال بروز رسانی تاکوئارمبو
۹ ملو ۴۲٬۶۱۵ ۴۶٬۸۸۳ ۵۰٬۵۷۸ در حال بروز رسانی سرو لارگو
۱۰ مرسدس ۳۶٬۷۰۲ ۳۹٬۳۲۰ ۴۲٬۰۳۲ در حال بروز رسانی سوریانو
۱۱ آرتیگاس ۳۵٬۱۱۹ ۴۰٬۲۴۴ ۴۱٬۶۸۷ در حال بروز رسانی آرتیگاس
۱۲ میناس ۳۴٬۶۶۱ ۳۷٬۱۴۶ ۳۷٬۹۲۵ در حال بروز رسانی لاوایخا
۱۳ سن خوزه د مایو ۳۱٬۸۲۷ ۳۴٬۵۵۲ ۳۶٬۳۳۹ در حال بروز رسانی سن خوزه
۱۴ سیوداد دل پلاتا ۳۵٬۵۸۸ (۲۰۰۹) در حال بروز رسانی سن خوزه
۱۵ دورازنو ۲۷٬۸۳۵ ۳۰٬۶۰۷ ۳۳٬۵۷۶ در حال بروز رسانی دورازنو
۱۶ فلوریدا ۲۸٬۴۴۵ ۳۱٬۵۹۴ ۳۲٬۱۲۸ در حال بروز رسانی فلوریدا
۱۷ ترینتا و ترس ۲۸٬۱۱۷ ۲۶٬۳۹۰ ۲۵٬۷۱۱ در حال بروز رسانی ترینتا و ترس
۱۸ روچا ۲۴٬۰۱۵ ۲۶٬۰۱۷ ۲۵٬۵۳۸ در حال بروز رسانی روچا
۱۹ سن کارلوس ۱۹٬۸۷۸ ۲۴٬۰۳۰ ۲۴٬۷۷۱ در حال بروز رسانی مالدونادو
۲۰ پندو ۱۹٬۷۹۷ ۲۳٬۳۸۴ ۲۴٬۰۰۴ در حال بروز رسانی کنلونس
۲۱ فری بنتوس ۲۰٬۱۳۵ ۲۱٬۹۵۹ ۲۳٬۱۲۲ در حال بروز رسانی ریو نگرو
۲۲ کولونیا دل ساکرامنتو ۱۹٬۱۰۱ ۲۲٬۲۰۰ ۲۱٬۷۱۴ در حال بروز رسانی کولونیا
۲۳ ترینیداد ۱۸٬۳۷۲ ۲۰٬۰۳۱ ۲۰٬۹۸۲ در حال بروز رسانی فلورس
۲۴ لا پاز ۱۶٬۲۰۹ ۱۹٬۵۴۷ ۱۹٬۸۳۲ در حال بروز رسانی کنلونس
۲۵ کنلونس ۱۷٬۳۲۵ ۱۹٬۳۸۸ ۱۹٬۶۳۱ در حال بروز رسانی کنلونس
۲۶ کارملو ۱۴٬۱۲۷ ۱۶٬۶۵۸ ۱۶٬۸۶۶ در حال بروز رسانی کولونیا
۲۷ سانتا لوسیا ۱۴٬۹۵۱ ۱۶٬۷۶۴ ۱۶٬۴۲۵ در حال بروز رسانی کنلونس
۲۸ یانگ ۱۲٬۲۴۹ ۱۴٬۵۶۷ ۱۵٬۷۵۹ در حال بروز رسانی ریو نگرو
۲۹ دولورس ۱۲٬۹۱۴ ۱۴٬۷۸۴ ۱۵٬۷۵۳ در حال بروز رسانی سوریانو
۳۰ ریو برانکو ۹٬۰۳۵ ۱۲٬۲۱۵ ۱۳٬۴۵۶ در حال بروز رسانی سرو لارگو
۳۱ پاسو د لوس‌تروس ۱۲٬۸۲۶ ۱۳٬۳۱۵ ۱۳٬۲۳۱ در حال بروز رسانی تاکوئارمبو
۳۲ بلا یونیون ۱۲٬۲۳۸ ۱۳٬۵۳۷ ۱۳٬۱۸۷ در حال بروز رسانی آرتیگاس
۳۳ خوان لاکازه ۱۲٬۵۷۴ ۱۲٬۹۸۸ ۱۳٬۱۹۶ در حال بروز رسانی کولونیا
۳۴ نوئوا هلوکا ۸٬۷۶۸ ۹٬۶۵۰ ۱۰٬۰۰۲ در حال بروز رسانی کولونیا
۳۵ روزاریو ۸٬۸۷۹ ۹٬۴۲۸ ۹٬۳۱۱ در حال بروز رسانی کولونیا
۳۶ نوئوا پالمیرا ۷٬۱۵۱ ۸٬۳۳۹ ۹٬۲۳۰ در حال بروز رسانی کولونیا
۳۷ لیبرتاد ۷٬۰۳۲ ۸٬۳۵۳ ۹٬۱۹۶ در حال بروز رسانی سن خوزه
۳۸ پیریاپلیس ۵٬۸۷۸ ۷٬۵۷۰ ۷٬۸۹۹ در حال بروز رسانی مالدونادو
۳۹ کاستیلیوس ۶٬۸۳۶ ۷٬۳۴۶ ۷٬۶۴۹ در حال بروز رسانی روچا
۴۰ پونتا دل استه ۶٬۷۳۱ ۸٬۲۹۴ ۷٬۲۹۸ در حال بروز رسانی مالدونادو
۴۱ ساراندی دل یی ۵٬۹۱۰ ۶٬۶۶۲ ۷٬۲۸۹ در حال بروز رسانی دورازنو
۴۲ پان د آزوکار ۵٬۵۱۳ ۶٬۵۳۲ ۷٬۰۹۸ در حال بروز رسانی مالدونادو
۴۳ لاسکانو ۷٬۱۵۲ ۷٬۱۳۴ ۶٬۹۹۴ در حال بروز رسانی روچا
۴۴ سن رامون ۷٬۰۰۱ ۶٬۸۲۸ ۶٬۹۹۲ در حال بروز رسانی کنلونس
۴۵ سالیناس ۲٬۵۲۳ ۵٬۲۷۹ ۶٬۵۷۴ در حال بروز رسانی کنلونس
۴۶ ساراندی گرانده ۵٬۳۷۹ ۵٬۶۳۵ ۶٬۳۶۲ در حال بروز رسانی فلوریدا
۴۷ سس ۴٬۲۹۴ ۴٬۹۳۲ ۵٬۷۹۷ در حال بروز رسانی کنلونس
۴۸ خوزه پدرو وارلا ۴٬۰۷۷ ۴٬۹۸۳ ۵٬۳۳۲ در حال بروز رسانی لاوایخا
۴۹ گویچون ۴٬۲۸۴ ۴٬۸۲۶ ۵٬۰۲۵ در حال بروز رسانی پایساندو
۵۰ تالا ۴٬۱۹۷ ۴٬۷۲۰ ۴٬۹۳۹ در حال بروز رسانی کنلونس
۵۱ کاردونا ۳٬۸۲۲ ۴٬۵۷۹ ۴٬۶۸۹ در حال بروز رسانی سوریانو
۵۲ آتلانتیدا ۲٬۷۶۴ ۳٬۹۸۹ ۴٬۵۸۰ در حال بروز رسانی کنلونس
۵۳ ترانکوئراس ۴٬۸۶۲ ۵٬۹۶۷ ۷٬۲۸۴ در حال بروز رسانی ریورا
۵۴ تاراریراس ۵٬۵۳۵ ۶٬۱۷۴ ۶٬۰۷۰ در حال بروز رسانی کولونیا

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیونده به بیرون[ویرایش]