فهرست شخصیت‌های مورتال کامبت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
یکی از شخصیت های بازی مورتال کامبت

این فهرست، فهرستی از شخصیت‌های مجموعهٔ بازی‌های مبارزه‌ای مورتال کامبت است.

فهرست[ویرایش]

Personajes مورتال کامبت (۱۹۹۲) مورتال کامبت ۲ مورتال کامبت ۳ آلتیمت مورتال کامبت ۳ مورتال کامبت: تریلوژی مورتال کامبت ۴ مورتال کامبت: گولد مورتال کامبت: اتحاد مرگبار مورتال کامبت: نیرنگ مورتال کامبت: آرماگدون مورتال کامبت علیه دنیای دی‌سی مورتال کامبت (بازی ویدئویی ۲۰۱۱) مورتال کامبت اکس مورتال کامبت ۱۱
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری نه نه نه نه
باراکا نه آری نه نه آری نه آری نه آری آری آری آری نه آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه آری آری آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه آری آری آری نه نه آری نه
کسی کیج نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه آری نه نه نه نه آری نه نه نه نه
سایرکس نه نه آری آری آری نه آری آری نه آری نه آری نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه آری نه آری نه نه نه نه
ارمک (مورتال کامبت) نه نه نه آری آری نه نه نه آری آری نه آری آری نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه آری آری آری نه نه نه آری
Fujin نه نه نه نه نه آری آری نه نه آری نه نه نه آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری
گورو آری نه نه نه آری نه نه نه آری آری نه آری آری نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه آری نه آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری
جید نه آری نه آری آری نه نه نه آری آری نه آری نه آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه آری آری نه نه آری نه نه نه نه
جکس نه آری آری آری آری نه آری آری آری آری آری آری آری آری
جانی کیج آری آری نه نه آری آری آری آری نه آری نه آری آری آری
کابال نه نه آری آری آری نه نه نه آری آری نه آری نه آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه آری آری نه نه آری نه نه نه نه
کینو آری نه آری آری آری نه نه آری نه آری آری آری آری آری
کنشی (مورتال کامبت) نه نه نه نه نه نه نه آری آری آری نه آری آری نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه آری نه نه نه نه آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه آری نه نه آری نه نه نه نه آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری نه نه نه نه
کیتانا نه آری نه آری آری نه آری آری آری آری آری آری آری آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری نه
کونگ لائو نه آری آری آری آری نه آری آری نه آری نه آری آری آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه آری آری آری نه نه نه نه
لیو کانگ آری آری آری آری آری آری آری نه آری آری آری آری آری آری
Mavado نه نه نه نه نه نه نه آری نه آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه آری آری نه نه آری نه نه نه نه
میلینا (مورتال کامبت) نه آری نه آری آری نه آری نه آری آری نه آری آری آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه آری نه آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه آری آری آری نه نه نه نه آری نه نه نه نه
نایت‌ولف نه نه آری آری آری نه نه نه آری آری نه آری نه آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه آری نه آری نه نه نه نه
نوب سایبات نه آری آری آری آری آری آری آری آری آری نه آری نه آری
Onaga نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری نه نه نه نه
کوان چی نه نه نه نه نه آری آری آری نه آری نه آری آری نه
ریدن (مورتال کامبت) آری آری نه نه آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری
رین (مورتال کامبت) نه نه نه آری آری نه نه نه نه آری نه آری نه آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه آری آری نه نه آری نه نه نه نه
رپتایل (مورتال کامبت) آری آری نه آری آری آری آری آری نه آری نه آری آری نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه آری نه آری نه نه نه نه
اسکورپیون (مورتال کامبت) آری آری نه آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری
سکتور نه نه آری آری آری نه آری آری نه آری نه آری نه نه
شنگ سونگ آری آری آری آری آری نه نه آری نه آری آری آری نه آری
شائو کان نه آری آری آری آری نه نه نه آری آری آری آری نه آری
Sheeva نه نه آری آری آری نه نه نه نه آری نه آری نه آری
شیناک نه نه نه نه نه آری آری نه نه آری نه نه آری نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری نه نه نه نه
سیندل نه نه آری آری آری نه نه نه آری آری نه آری نه آری
اسکارلت نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری نه آری
اسموک (مورتال کامبت) نه آری آری آری آری نه نه نه آری آری نه آری نه نه
سونیا بلید آری نه آری آری آری آری آری آری نه آری آری آری آری آری
Kurtis Stryker نه نه آری آری آری نه نه نه نه آری نه آری نه نه
ساب-زیرو آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه آری آری نه آری آری نه نه آری نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری نه نه نه نه
فهرست کارکترهای مورتال کمبت نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری نه
لرزش نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری نه
ترایبورگ نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری نه

شخصیت‌های مهمان[ویرایش]

شخصیت حضور توضیحات
سوپرمن مورتال کامبت علیه دنیای دی‌سی
بتمن مورتال کامبت علیه دنیای دی‌سی
زن گربه‌ای مورتال کامبت علیه دنیای دی‌سی
فلش مورتال کامبت علیه دنیای دی‌سی
جوکر مورتال کامبت علیه دنیای دی‌سی و مورتال‌کامبت ۱۱ como DLC en MK11.
Green Lantern مورتال کامبت علیه دنیای دی‌سی
دث‌استروک مورتال کامبت علیه دنیای دی‌سی
لکس لوتر مورتال کامبت علیه دنیای دی‌سی
کاپیتان مارول (دی‌سی کامیکس) مورتال کامبت علیه دنیای دی‌سی
واندر وومن مورتال کامبت علیه دنیای دی‌سی
دارک‌ساید مورتال کامبت علیه دنیای دی‌سی
کریتوس مورتال‌کامبت (۲۰۱۱) como DLC exclusivo de پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا.
فردی کروگر مورتال‌کامبت (۲۰۱۱) como دی‌ال‌سی.
جیسون ورهیز مورتال‌کامبت اکس como DLC.
صورت‌چرمی مورتال‌کامبت اکس como DLC.
Xenomorfo مورتال‌کامبت ‌اکس como DLC.
غارتگر مورتال‌کامبت اکس como DLC.
جان رمبو مورتال‌کامبت ۱۱ como DLC.
پلیس آهنی مورتال‌کامبت ۱۱ como DLC.
اسپاون مورتال‌کامبت ۱۱ como DLC.
Terminator T-800 مورتال‌کامبت ۱۱ como DLC.