فهرست شاهان بابل

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شاهان بابل

نخستین دودمان بابلی[ویرایش]

شاهان آغازین کاسیت[ویرایش]

دومین دودمان بابلی (دودمان سیلند)[ویرایش]

سومین دودمان بابلی (دودمان کاسیت)[ویرایش]

چهارمین دودمان بابلی[ویرایش]

پنجمین دودمان بابلی[ویرایش]

ششمین دودمان بابلی[ویرایش]

هفتمین دودمان بابلی[ویرایش]

هشتمین دودمان بابلی[ویرایش]

نهمین دودمان بابلی[ویرایش]

دهمین دودمان بابلی[ویرایش]

یازدهمین دودمان بابلی[ویرایش]

نبوپلسر (۶۵۸ تا ۶۰۵ ق.م) بخت النصر دوم (۶۰۵ تا ۵۶۲ ق.م) نبونعید (۵۵۶/۵۵۵ تا ۵۳۹/۵۳۸ ق. م)

بابل تحت سلطه هخامنشیان[ویرایش]

منابع[ویرایش]