فهرست سیستم‌عامل‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیрусский

فهرست سیستم‌های عامل اشاره به سیستم‌های عاملی دارد که می‌توان از دیدگاه‌های گوناگونی آن‌ها را دسته بندی کرد. از دید کاربر آنچه بیشتر مهم است رایگان بودن یا نبودن یک سیستم عامل است که به عنوان دو شاخه اصلی در این فهرست وجود دارد. از دید برنامه نویسان و کاربران حرفه‌ای تر متن باز بودن یا نبودن هم موردی مهم به‌شمار می‌رود که در این فهرست گنجانده شده‌است. همچنین این فهرست شامل سیستم عامل‌هایی است که توسط شرکتی خاص عرضه شده‌است.
در بخش سیستم عامل‌های متن باز از نوشتن همه سیستم‌های مبتنی بر هسته لینوکس و ابزارهای گنو خودداری شده‌است.

رایگان[ویرایش]

سیستم عامل‌هایی در این بخش قرار دارند که رایگان هستند ولی متن باز نیستند.

اختصاصی[ویرایش]

در این بخش سیستم عامل‌هایی قرار دارند که که کاربر نهایی باید برای استفاده از آن پول پرداخت کند یا دستگاه خاصی را خریداری کند.

متن باز[ویرایش]

در این بخش سیستم عامل‌هایی قرار دارند که متن باز هستند ولی (به انگلیسی: Unix-Like) نیستند.

یونیکس[ویرایش]

سیستم عامل یونیکس در طول سال شاخه‌های زیادی داشته‌است. این بخش شامل سیستم عامل‌هایی است که از نظر حقوقی و برنامه‌نویسی می‌توانند یک Unix خوانده شوند. (با Unix-Like اشتباه نشود.)

شبه یونیکس[ویرایش]

موفقیت یونیکس در عرصه‌های مختلف و اختصاصی بودن و همچنین نسبتاً گران بودن آن باعث شد تا برنامه نویسان به فکر تولید سیستم عامل‌هایی بی‌افتند که شبیه یونیکس عمل می‌کند. این شبیه بودن به دلیل استانداردسازی در بخش‌های مختلفی از این ردیف سیستم عامل‌ها موسوم به پوزیکس است. (الزامی به رعایت این استاندارد نیست) در ضمن فقط به ذکر نام "لینوکس" بسنده شده‌است.

آموزشی[ویرایش]

این بخش بیشتر شامل سیستم عامل‌هایی است که بیشتر به خاطر حجم کم هسته به عنوان مدلی برای آموزش چگونگی کارکرد یک سیستم عامل استفاده می‌شوند. البته این سیستم عامل‌ها همه متن باز هم هستند.

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of operating systems». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۶ اوت ۲۰۱۲.

Это список известных операционных систем. Операционные системы могут быть классифицированы по базовой технологии (UNIX-подобные, пост-UNIX/потомки UΝΙΧ), типу лицензии (проприетарная или открытая), развивается ли в настоящее время (устаревшие или современные), по назначению (универсальные, ОС встроенных систем, ОС PDA, ОС реального времени, для рабочих станций или серверов), а также по множеству других признаков.

Проприетарные

Ранние

Acorn

Операционные системы, разработанные в СССР

Atari ST

Apple

Корпорация Be

Control Data Corporation

DEC/Compaq/HP

 • AiS
 • OS-8
 • ITS (для PDP-6 и PDP-10)
 • TOPS-10 (для PDP-10)
 • TOPS-20 (для PDP-10)
 • WAITS
 • TENEX (от BBN)
 • RSTS/E (работала на нескольких типах машин, в основном PDP-11)
 • RSX-11 (многопользовательская многозадачная ОС для PDP-11)
 • RT-11 (однопользовательская для PDP-11)
 • RTE-II (система реального времени для HP-2000/2100 и ДОС РВ для М-6000/7000, СМ-1)
 • RTE-IV (система реального времени для СМ-2M, наследница RTE-II)
 • RTE-6 (система реального времени для СОУ-6, наследница RTE-IV)
 • VMS (от DEC для серии компьютеров VAX, позднее переименована в OpenVMS)
 • HP-UX от HP
 • NonStop OS[en] — разработана компанией Tandem Computers, впоследствии приобретённой фирмой Compaq
 • OSF/1 (от DEC; дважды переименована, сначала в Digital UNIX, затем в Tru64 UNIX)

IBM

ICT/ICL

Microsoft

Mediatek

 • MtkOS — операционная система для мобильных телефонов на MTK (ARM) процессорах

Novell

Strawberry Development Group

Sun Microsystems

 • SunOS — Unix-подобная ОС, основана на реализации BSD Unix
  • SunOS 4.x — (Solaris 1.x)
 • Solaris — Unix-подобная ОС, основана на реализации UNIX System V Release 4 + наработки из SunOS
  • SunOS 5.x — (Solaris 2.x, 7.x и более поздние)
  • OpenSolaris — SunOS 5.11

Другие Unix-подобные и POSIX-совместимые

 • TAILS
 • Whonix
 • Aegis/OS (Apollo Computer)
 • CLIX от Intergraph
 • Cromix (Unix-emulating OS from Cromemco)
 • Coherent (Эмулирующая Unix ОС от Mark Williams Co. для персональных компьютеров)
 • DNIX
 • DYNIX — Unix-подобная ОС, разработана компанией Sequent Computer Systems, которая позже была поглощена IBM
 • Idris
 • IRIX от SGI
 • NeXTStep — своё развитие получила в ОС Mac OS X после объединения компаний NeXT и Apple
 • OPENSTEP
 • OS-9 — Unix-подобная RTOS, эмулирующая Unix от Microware для процессора Motorola 6809
  • OS-9/68k (Эмулирующая Unix от Microware для процессора Motorola 680x0; создана из OS-9)
  • OS-9000 (портативная эмуляция Unix от Microware; одна из реализаций предназначена для Intel x86)
 • QNX (POSIX, микроядерная операционная система; используется, в основном, во встроенных системах реального времени)
 • Rhapsody
 • RiscOS
 • SCO UNIX (от Santa Cruz Operation, куплена компанией Caldera, позже переименованной в SCO)
 • System V (реализация AT&T Unix, 'SVr4' 4й релиз). Фактически последний «чистый» UNIX. Всё остальное обычно называют UNIX-подобным.
 • UNIflex (Эмулирующая Unix ОС от TSC для DMA-совместимых, Motorola 6809 с расширенной адресацией; например, SWTPC, GIMIX, …)
 • Ultrix (первая версия Unix для VAX и PDP-11 от DEC, основана на BSD)
 • Unicos (Unix для суперкомпьютеров Cray Research Inc.)
 • Venix

Свободные

Unix-подобные

не-Unix-подобные

 • ReactOS[1]  — это современная, свободная и открытая операционная система, основанная на лучших принципах архитектуры Windows NT (такие продукты компании Microsoft, как Windows XP, Windows 7, Windows Server 2012 построены на архитектуре Windows NT). Система была разработана с нуля, и таким образом не основана на Linux и не имеет ничего общего с архитектурой UNIX.
 • FreeDOS
 • Haiku

Авторские/внутренние, не-UNIX и другие

«Домашние» OS

 • KolibriOS (проект основан на MenuetOS и помещается на одну дискету)
 • LainOS — проект основан на FreeBSD. Навеян GUI Navi из Serial Experiments Lain
 • MenuetOS (помещается на одну дискету)
 • Miraculix
 • Panalix
 • Syllable (почти полностью совместима с POSIX)
 • Trion Operating System
 • Visopsys (визуальная операционная система)
 • UzhOS
 • XSKernel[2] — проект ядра операционной системы под кодовым названием XSystem.
 • FOS[3] — микроядерная операционная система.
 • ExeOS (проект операционной системы, основанной на микроядерной архитектуре)
 • SymbOS — многозадачная графическая ОС для Amstrad CPC, Amstrad PCW и MSX.
 • FlopOS — open-source OS, написанная на чистом ассемблере (помещается на одну дискету).

Для мобильных устройств

Актуальные

Неактуальные

Прикладные системы

Маршрутизаторы

Для микроконтроллеров, встраиваемые и ОС реального времени

Операционные системы, пригодные для установки на оборудовании со слабыми техническими характеристиками

Contiki (англ. Contiki — Контики) — компактная, свободнаяпереносимаямногозадачная операционная система для встраиваемых систем и ПК, в частности разрабатываемая для использования в устройствах с ограниченными ресурсами (в основном память), 8-битные компьютерах для встраиваемых систем на микроконтроллерах. Contiki спроектирована для встраиваемых систем с ограниченным объёмом памяти. При конфигурации по умолчанию Contiki использует 2 килобайта ОЗУ и 40 килобайт ПЗУОС состоит из ядра, которое управляется событиями, программы во время исполнения загружаются и выгружаются динамически. Процессы используют облегчённую потоковую модель — протопотоки, которые обеспечивают линейный потоковый стиль инициализации ядра. Данная ОС выполняется на разнообразных платформах и архитектурах начиная от TI MSP430 и Atmel AVR, и заканчивая разнообразным парком старых ПК. При этом объём занимаемого места находится в пределах нескольких килобайт, использование памяти легко настраивается и может быть снижено до десятков байт. Полностью установленная система, с полным графическим интерфейсом пользователя будет занимать приблизительно 30 килобайт оперативной памяти. В отличие от KolibriOS, написана на языке С а не полностью на ассемблере, что упрощает её модификацию. Позиционируется разработчиками как система, пригодная для использования в оборудовании "для Интернета вещей" (букв. "Contiki: The Open Source OS for the Internet of Things[7]").

FreeDOS — бесплатная операционная система, совместимая с MS-DOS. Пригодна для поддержания работы программ, предназначенных для работы с ОС  MS-DOS.

LongLife OS — бесплатная операционная система, совместимая с Microsoft Windows. Разработанная с нуля на основе Wine, имеет поддержку работы программ, предназначенных для работы с ОС Microsoft Windows.

KolibriOS (рус. Коли́бриОС) — операционная система для PC, полностью написанная на ассемблере fasm. Нетребовательна к ресурсам, мала по объёму на диске.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки