فهرست سیارک‌ها (۸۸۰۰۱–۸۹۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۸۸۰۰۱ - ۸۹۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۸۸۰۰۱ تا ۸۹۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۸۸۰۰۱ 2000 UQ37 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۰۲ 2000 UJ39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۰۳ 2000 UV39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۰۴ 2000 UQ42 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۰۵ 2000 UR44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۰۶ 2000 UF47 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۰۷ 2000 UK47 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۰۸ 2000 UE48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۰۹ 2000 UE54 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۱۰ 2000 UJ56 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۱۱ 2000 UT56 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۱۲ 2000 UY56 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۱۳ 2000 UZ58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۱۴ 2000 UY59 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۱۵ 2000 UC61 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۱۶ 2000 UG61 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۱۷ 2000 UD63 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۱۸ 2000 UJ66 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۱۹ 2000 UT66 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۲۰ 2000 UC67 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۲۱ 2000 UZ69 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۲۲ 2000 UG71 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۲۳ 2000 UR72 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۲۴ 2000 UU75 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۲۵ 2000 UT79 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۲۶ 2000 UB80 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۲۷ 2000 UD81 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۲۸ 2000 UD83 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۲۹ 2000 UN83 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۳۰ 2000 UN86 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۳۱ 2000 UP87 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۳۲ 2000 UR87 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۳۳ 2000 UL91 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۳۴ 2000 UR93 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۳۵ 2000 UA95 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۳۶ 2000 UT95 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۳۷ 2000 UL96 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۳۸ 2000 UB97 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۳۹ 2000 UQ100 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۴۰ 2000 UU100 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۴۱ 2000 UM102 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۴۲ 2000 UT103 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۴۳ 2000 UE110 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۴۴ 2000 UP111 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۸۸۰۴۵ 2000 VC5 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۴۶ 2000 VM5 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۴۷ 2000 VR7 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۴۸ 2000 VO13 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۴۹ 2000 VB15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۵۰ 2000 VL15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۵۱ 2000 VM16 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۵۲ 2000 VP16 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۵۳ 2000 VE18 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۵۴ 2000 VK27 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۵۵ 2000 VA28 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۵۶ 2000 VV33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۵۷ 2000 VQ35 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۵۸ 2000 VG40 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۵۹ 2000 VT40 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۶۰ 2000 VO44 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۶۱ 2000 VG45 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۶۲ 2000 VX45 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۶۳ 2000 VP46 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۶۴ 2000 VR46 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۶۵ 2000 VH47 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۶۶ 2000 VX47 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۶۷ 2000 VM49 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۶۸ 2000 VX49 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۶۹ 2000 VY50 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۷۰ 2000 VN53 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۷۱ 2000 VO59 ۴ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۷۱ 2000 WB ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۷۳ 2000 WB4 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۷۴ 2000 WG5 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۷۵ 2000 WL8 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۷۶ 2000 WP13 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۷۷ 2000 WG14 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۷۸ 2000 WX14 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۷۹ 2000 WP15 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۸۰ 2000 WG17 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۸۱ 2000 WJ23 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۸۲ 2000 WJ25 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۸۳ 2000 WF28 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۸۴ 2000 WT32 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۸۵ 2000 WY34 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۸۶ 2000 WC35 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۸۷ 2000 WW41 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۸۸ 2000 WS47 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۸۹ 2000 WD48 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۹۰ 2000 WE48 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۹۱ 2000 WG48 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۹۲ 2000 WL50 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۹۳ 2000 WJ54 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۹۴ 2000 WT55 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۹۵ 2000 WZ60 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۹۶ 2000 WQ62 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۹۷ 2000 WU62 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۹۸ 2000 WA69 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۰۹۹ 2000 WJ72 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۰۰ 2000 WB73 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۰۱ 2000 WV77 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۰۲ 2000 WA79 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۰۳ 2000 WJ81 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۰۴ 2000 WT81 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۰۵ 2000 WZ88 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۰۶ 2000 WD89 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۰۷ 2000 WJ91 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۰۸ 2000 WO96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۰۹ 2000 WF97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۱۰ 2000 WK98 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۱۱ 2000 WJ101 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۱۲ 2000 WF103 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۱۳ 2000 WT107 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۱۴ 2000 WW107 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۱۵ 2000 WD116 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۱۶ 2000 WN132 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۱۷ 2000 WV132 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۱۸ 2000 WQ134 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۱۹ 2000 WX134 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۲۰ 2000 WF139 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۲۱ 2000 WD140 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۲۲ 2000 WL140 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۲۳ 2000 WV141 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۲۴ 2000 WV142 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۲۵ 2000 WU145 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۲۶ 2000 WW145 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۲۷ 2000 WY146 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۲۸ 2000 WH152 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۲۹ 2000 WN152 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۳۰ 2000 WM153 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۳۱ 2000 WV153 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۳۲ 2000 WF155 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۳۳ 2000 WO158 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۳۴ 2000 WZ160 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۳۵ 2000 WD165 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۳۶ 2000 WL170 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۳۷ 2000 WY171 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۳۸ 2000 WD172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۳۹ 2000 WP172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۴۰ 2000 WV173 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۴۱ 2000 WE174 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۴۲ 2000 WH175 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۴۳ 2000 WN177 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۴۴ 2000 WS181 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۴۵ 2000 WT182 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۴۶ 2000 WE183 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۴۷ 2000 WR183 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۴۸ 2000 WB191 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۴۹ 2000 XJ3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۵۰ 2000 XZ3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۵۱ 2000 XO4 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۵۲ 2000 XP5 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۵۳ 2000 XD6 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۵۴ 2000 XJ6 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۵۵ 2000 XN8 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۵۶ 2000 XJ9 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۵۷ 2000 XJ12 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۵۸ 2000 XH14 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۵۹ 2000 XA17 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۶۰ 2000 XV17 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۶۱ 2000 XK18 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۶۲ 2000 XY19 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۶۳ 2000 XS22 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۶۴ 2000 XC24 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۶۵ 2000 XJ24 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۶۶ 2000 XN24 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۶۷ 2000 XD25 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۶۸ 2000 XM25 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۶۹ 2000 XS25 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۷۰ 2000 XW25 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۷۱ 2000 XV26 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۷۲ 2000 XD28 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۷۳ 2000 XH29 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۷۴ 2000 XQ29 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۷۵ 2000 XL31 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۷۶ 2000 XP31 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۷۷ 2000 XW31 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۷۸ 2000 XQ32 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۷۹ 2000 XU33 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۸۰ 2000 XY35 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۸۱ 2000 XT36 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۸۲ 2000 XH37 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۸۳ 2000 XX40 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۸۴ 2000 XA42 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۸۵ 2000 XD42 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۸۶ 2000 XF42 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۸۷ 2000 XZ42 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۸۸ 2000 XH44 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۸۹ 2000 XJ53 ۶ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۹۰ 2000 YH18 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۹۱ 2000 YK21 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۹۲ 2000 YT35 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۹۳ 2000 YJ42 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۹۴ 2000 YE45 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۹۵ 2000 YV45 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۹۶ 2000 YO65 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۹۷ 2000 YY68 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۹۸ 2000 YU70 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۱۹۹ 2000 YQ73 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۰۰ 2000 YR78 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۰۱ 2000 YJ92 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۰۲ 2000 YS98 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۰۳ 2000 YJ107 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۰۴ 2000 YM113 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۰۵ 2000 YL115 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۰۶ 2000 YE118 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۰۷ 2000 YV119 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۰۸ 2000 YG120 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۰۹ 2000 YQ121 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۱۰ 2000 YQ128 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۱۱ 2000 YH130 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۱۲ 2000 YN135 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰
۸۸۲۱۳ 2001 AF2 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۱۴ 2001 AB21 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۱۵ 2001 AR22 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۱۶ 2001 AD27 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۱۷ 2001 AY28 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۱۸ 2001 AM30 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۱۹ 2001 AM31 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۲۰ 2001 AQ39 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۲۱ 2001 AP42 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۲۲ 2001 AY51 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۲۳ 2001 BQ13 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۲۴ 2001 BM24 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۲۵ 2001 BN27 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۲۶ 2001 BY41 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۲۷ 2001 BU42 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۲۸ 2001 BW42 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۲۹ 2001 BZ54 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۳۰ 2001 BT65 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۳۱ 2001 BF71 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۳۲ 2001 BN72 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۳۳ 2001 BJ73 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۱
۸۸۲۳۴ 2001 CB6 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۳۵ 2001 CW6 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۳۶ 2001 CC12 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۳۷ 2001 CX15 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۳۸ 2001 CN19 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۳۹ 2001 CU19 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۴۰ 2001 CG21 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۴۱ 2001 CD23 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۴۲ 2001 CK35 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۴۳ 2001 CQ35 ۵ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۴۴ 2001 CG38 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۴۵ 2001 CH49 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۴۶ 2001 DZ25 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۴۷ 2001 DF27 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۴۸ 2001 DR101 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۸۸۲۴۹ 2001 EV16 ۳ مارس ۲۰۰۱
۸۸۲۵۰ 2001 EJ17 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۸۸۲۵۱ 2001 FX7 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۸۸۲۵۲ 2001 FM40 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۸۸۲۵۳ 2001 FV69 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۸۸۲۵۴ 2001 FM129 ۳۱ مارس ۲۰۰۱
۸۸۲۵۵ 2001 FL142 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۸۸۲۵۶ 2001 FY168 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۸۸۲۵۷ 2001 GU2 ۱۴ آوریل ۲۰۰۱
۸۸۲۵۸ 2001 GZ2 ۱۴ آوریل ۲۰۰۱
۸۸۲۵۹ 2001 HJ7 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۸۸۲۶۰ Insubria ۲۲ آوریل ۲۰۰۱
۸۸۲۶۱ 2001 HR29 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۸۸۲۶۲ 2001 HM35 ۲۹ آوریل ۲۰۰۱
۸۸۲۶۳ 2001 KQ1 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۸۸۲۶۴ 2001 KN20 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۸۸۲۶۵ 2001 KU46 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۸۸۲۶۶ 2001 KF48 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۸۸۲۶۷ 2001 KE76 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۸۸۲۶۸ 2001 KK76 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۸۸۲۶۹ 2001 KF77 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۸۸۲۷۰ 2001 KB78 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۸۸۲۷۱ 2001 LO8 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۷۲ 2001 LU16 ۱۴ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۷۳ 2001 LB17 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۷۴ 2001 LE17 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۷۵ 2001 MA6 ۱۸ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۷۶ 2001 MN6 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۷۷ 2001 MF9 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۷۸ 2001 MM9 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۷۹ 2001 MX12 ۲۳ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۸۰ 2001 MG14 ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۸۱ 2001 MV18 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۸۲ 2001 MR19 ۲۳ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۸۳ 2001 MF20 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۸۴ 2001 MU23 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۸۵ 2001 MX23 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۸۶ 2001 MM24 ۳۰ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۸۷ 2001 MB25 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۸۸ 2001 MM25 ۱۷ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۸۹ 2001 MD28 ۲۳ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۹۰ 2001 MH28 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۹۱ 2001 MG29 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱
۸۸۲۹۲ Bora-Bora ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۲۹۳ 2001 NZ9 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۲۹۴ 2001 NA10 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۲۹۵ 2001 ND12 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۲۹۶ 2001 NC14 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۲۹۷ Huikilolani ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۲۹۸ 2001 NN20 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۲۹۹ 2001 NS21 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۰۰ 2001 NW21 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۰۱ 2001 OQ2 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۰۲ 2001 OO3 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۰۳ 2001 OL6 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۰۴ 2001 OC7 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۰۵ 2001 OF8 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۰۶ 2001 OG8 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۰۷ 2001 OS11 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۰۸ 2001 OL13 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۰۹ 2001 OP17 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۱۰ 2001 OP18 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۱۱ 2001 OA19 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۱۲ 2001 OC21 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۱۳ 2001 OZ21 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۱۴ 2001 OL30 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۱۵ 2001 OA35 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۱۶ 2001 OF37 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۱۷ 2001 OJ38 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۱۸ 2001 OM38 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۱۹ 2001 OX41 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۲۰ 2001 ON42 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۲۱ 2001 OS43 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۲۲ 2001 OZ43 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۲۳ 2001 OJ45 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۲۴ 2001 OP46 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۲۵ 2001 OS47 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۲۶ 2001 OA52 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۲۷ 2001 OH54 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۲۸ 2001 OL56 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۲۹ 2001 OO57 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۳۰ 2001 OQ57 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۳۱ 2001 OO58 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۳۲ 2001 OO60 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۳۳ 2001 OV60 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۳۴ 2001 OJ64 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۳۵ 2001 OG66 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۳۶ 2001 OX67 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۳۷ 2001 OA68 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۳۸ 2001 OR68 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۳۹ 2001 OB70 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۴۰ 2001 OE70 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۴۱ 2001 OG70 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۴۲ 2001 ON70 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۴۳ 2001 OW70 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۴۴ 2001 OR72 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۴۵ 2001 OV72 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۴۶ 2001 OA73 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۴۷ 2001 OR73 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۴۸ 2001 OT75 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۴۹ 2001 OU76 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۵۰ 2001 OJ79 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۵۱ 2001 OD83 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۵۲ 2001 OJ86 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۵۳ 2001 OC89 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۵۴ 2001 OF96 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۵۵ 2001 OG99 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۵۶ 2001 ON99 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۵۷ 2001 OX99 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۵۸ 2001 OR100 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۵۹ 2001 OX100 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۶۰ 2001 OM103 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۶۱ 2001 OJ104 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۶۲ 2001 ON105 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۶۳ 2001 OF107 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۸۸۳۶۳ 2001 PK ۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۶۵ 2001 PN2 ۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۶۶ 2001 PG6 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۶۷ 2001 PY8 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۶۸ 2001 PO9 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۶۹ 2001 PU11 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۷۰ 2001 PQ14 ۱۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۷۱ 2001 PF15 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۷۲ 2001 PT17 ۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۷۳ 2001 PB22 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۷۴ 2001 PN22 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۷۵ 2001 PB25 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۷۶ 2001 PY26 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۷۷ 2001 PK29 ۱۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۷۸ 2001 PH30 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۷۹ 2001 PF34 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۸۰ 2001 PQ40 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۸۱ 2001 PU43 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۸۲ 2001 PL49 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۸۳ 2001 PO58 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۸۴ 2001 PE61 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۸۵ 2001 PV62 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۸۶ 2001 PG63 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۸۶ 2001 QT ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۸۸ 2001 QT2 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۸۹ 2001 QC6 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۹۰ 2001 QP9 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۹۱ 2001 QU10 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۹۲ 2001 QY10 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۹۳ 2001 QK14 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۹۴ 2001 QJ16 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۹۵ 2001 QS16 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۹۶ 2001 QH17 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۹۷ 2001 QS17 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۹۸ 2001 QK21 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۳۹۹ 2001 QG22 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۰۰ 2001 QO23 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۰۱ 2001 QN24 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۰۲ 2001 QW24 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۰۳ 2001 QP26 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۰۴ 2001 QR26 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۰۵ 2001 QP27 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۰۶ 2001 QY27 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۰۷ 2001 QB28 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۰۸ 2001 QC28 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۰۹ 2001 QH28 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۱۰ 2001 QJ28 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۱۱ 2001 QL28 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۱۲ 2001 QN28 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۱۳ 2001 QF31 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۱۴ 2001 QC32 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۱۵ 2001 QS32 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۱۶ 2001 QH38 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۱۷ 2001 QJ48 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۱۸ 2001 QA50 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۱۹ 2001 QT52 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۲۰ 2001 QT54 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۲۱ 2001 QU54 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۲۲ 2001 QE55 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۲۳ 2001 QU59 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۲۴ 2001 QC61 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۲۵ 2001 QH61 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۲۶ 2001 QZ61 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۲۷ 2001 QA62 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۲۸ 2001 QR62 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۲۹ 2001 QM64 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۳۰ 2001 QB65 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۳۱ 2001 QZ65 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۳۲ 2001 QR68 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۳۳ 2001 QS68 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۳۴ 2001 QP70 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۳۵ 2001 QW70 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۳۶ 2001 QX70 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۳۷ 2001 QY70 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۳۸ 2001 QA71 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۳۹ 2001 QA74 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۴۰ 2001 QG74 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۴۱ 2001 QA75 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۴۲ 2001 QH76 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۴۳ 2001 QG77 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۴۴ 2001 QJ78 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۴۵ 2001 QK78 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۴۶ 2001 QR80 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۴۷ 2001 QW81 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۴۸ 2001 QH82 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۴۹ 2001 QD84 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۵۰ 2001 QE84 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۵۱ 2001 QW86 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۵۲ 2001 QK90 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۵۳ 2001 QF91 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۵۴ 2001 QG92 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۵۵ 2001 QN94 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۵۶ 2001 QT94 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۵۷ 2001 QV94 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۵۸ 2001 QG95 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۵۹ 2001 QJ95 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۶۰ 2001 QT97 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۶۱ 2001 QL98 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۶۲ 2001 QM99 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۶۳ 2001 QK101 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۶۴ 2001 QD102 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۶۵ 2001 QZ105 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۶۶ 2001 QO107 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۶۷ 2001 QM108 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۶۸ 2001 QB109 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۶۹ 2001 QF109 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۷۰ Joaquinescrig ۲۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۷۱ 2001 QL111 ۲۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۷۲ 2001 QW111 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۷۳ 2001 QX111 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۷۴ 2001 QD112 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۷۵ 2001 QO113 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۷۶ 2001 QS115 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۷۷ 2001 QJ116 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۷۸ 2001 QA118 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۷۹ 2001 QQ119 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۸۰ 2001 QL120 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۸۱ 2001 QS120 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۸۲ 2001 QA122 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۸۳ 2001 QQ125 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۸۴ 2001 QV126 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۸۵ 2001 QY128 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۸۶ 2001 QA130 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۸۷ 2001 QN130 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۸۸ 2001 QH131 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۸۹ 2001 QR131 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۹۰ 2001 QH132 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۹۱ 2001 QH135 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۹۲ 2001 QL136 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۹۳ 2001 QG137 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۹۴ 2001 QL137 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۹۵ 2001 QP137 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۹۶ 2001 QT137 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۹۷ 2001 QA138 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۹۸ 2001 QO138 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۴۹۹ 2001 QV138 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۰۰ 2001 QZ138 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۰۱ 2001 QC139 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۰۲ 2001 QC140 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۰۳ 2001 QO140 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۰۴ 2001 QQ140 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۰۵ 2001 QT140 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۰۶ 2001 QW140 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۰۷ 2001 QC142 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۰۸ 2001 QM144 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۰۹ 2001 QN149 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۱۰ 2001 QB150 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۱۱ 2001 QK154 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۱۲ 2001 QM154 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۱۳ 2001 QB155 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۱۴ 2001 QS155 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۱۵ 2001 QM156 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۱۶ 2001 QE159 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۱۷ 2001 QO159 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۱۸ 2001 QG160 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۱۹ 2001 QS163 ۳۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۲۰ 2001 QZ166 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۲۱ 2001 QN168 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۲۲ 2001 QM171 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۲۳ 2001 QH174 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۲۴ 2001 QS174 ۲۷ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۲۵ 2001 QU174 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۲۶ 2001 QZ175 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۲۷ 2001 QQ177 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۲۸ 2001 QU177 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۲۹ 2001 QF180 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۳۰ 2001 QK180 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۳۱ 2001 QO180 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۳۲ 2001 QO181 ۳۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۳۳ 2001 QB183 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۳۴ 2001 QG183 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۳۵ 2001 QR183 ۲۸ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۳۶ 2001 QN184 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۳۷ 2001 QF185 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۳۸ 2001 QG187 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۳۹ 2001 QZ188 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۴۰ 2001 QP189 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۴۱ 2001 QC190 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۴۲ 2001 QY190 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۴۳ 2001 QH191 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۴۴ 2001 QM191 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۴۵ 2001 QV191 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۴۶ 2001 QJ192 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۴۷ 2001 QX192 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۴۸ 2001 QS194 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۴۹ 2001 QG197 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۵۰ 2001 QT197 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۵۱ 2001 QD198 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۵۲ 2001 QG198 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۵۳ 2001 QN198 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۵۴ 2001 QW199 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۵۵ 2001 QG200 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۵۶ 2001 QG214 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۵۷ 2001 QW214 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۵۸ 2001 QW216 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۵۹ 2001 QB219 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۶۰ 2001 QY223 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۶۱ 2001 QF233 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۶۲ 2001 QH233 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۶۳ 2001 QT233 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۶۴ 2001 QO239 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۶۵ 2001 QH242 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۶۶ 2001 QR242 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۶۷ 2001 QN243 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۶۸ 2001 QG244 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۶۹ 2001 QT245 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۷۰ 2001 QJ246 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۷۱ 2001 QT246 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۷۲ 2001 QZ247 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۷۳ 2001 QF248 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۷۴ 2001 QM248 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۷۵ 2001 QU248 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۷۶ 2001 QA249 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۷۷ 2001 QV249 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۷۸ 2001 QH251 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۷۹ 2001 QE254 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۸۰ 2001 QP258 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۸۱ 2001 QV258 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۸۲ 2001 QN259 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۸۳ 2001 QM261 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۸۴ 2001 QZ261 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۸۵ 2001 QP262 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۸۶ 2001 QT262 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۸۷ 2001 QK263 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۸۸ 2001 QP263 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۸۹ 2001 QC264 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۹۰ 2001 QE264 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۹۱ 2001 QL264 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۹۲ 2001 QL267 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۹۳ 2001 QC268 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۹۴ 2001 QA269 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۹۵ 2001 QD270 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۹۶ 2001 QN270 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۹۷ 2001 QS270 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۹۸ 2001 QM271 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۵۹۹ 2001 QS274 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۰۰ 2001 QA280 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۰۱ 2001 QF284 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۰۲ 2001 QA291 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۰۳ 2001 QL291 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۰۴ 2001 QH293 ۳۱ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۰۵ 2001 QK294 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۰۶ 2001 QU294 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۰۷ 2001 QE296 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۰۸ 2001 QO296 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۰۹ 2001 QP296 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۱۰ 2001 QD297 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۱۱ Teharonhiawako ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۱۲ 2001 QE328 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۸۸۶۱۳ 2001 RO1 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۱۴ 2001 RP1 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۱۵ 2001 RG3 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۱۶ 2001 RC4 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۱۷ 2001 RT6 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۱۸ 2001 RH7 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۱۹ 2001 RD8 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۲۰ 2001 RF8 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۲۱ 2001 RR10 ۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۲۲ 2001 RU10 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۲۳ 2001 RD20 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۲۴ 2001 RR21 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۲۵ 2001 RD23 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۲۶ 2001 RW26 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۲۷ 2001 RT31 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۲۸ 2001 RF34 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۲۹ 2001 RQ34 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۳۰ 2001 RU34 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۳۱ 2001 RM37 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۳۲ 2001 RW38 ۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۳۳ 2001 RP43 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۳۴ 2001 RE45 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۳۵ 2001 RH45 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۳۶ 2001 RM45 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۳۷ 2001 RJ46 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۳۸ 2001 RL46 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۳۹ 2001 RG49 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۴۰ 2001 RU49 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۴۱ 2001 RS51 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۴۲ 2001 RV51 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۴۳ 2001 RK55 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۴۴ 2001 RA65 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۴۵ 2001 RD65 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۴۶ 2001 RO65 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۴۷ 2001 RX66 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۴۸ 2001 RZ66 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۴۹ 2001 RO67 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۵۰ 2001 RY67 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۵۱ 2001 RZ68 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۵۲ 2001 RF69 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۵۳ 2001 RH69 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۵۴ 2001 RQ69 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۵۵ 2001 RY69 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۵۶ 2001 RM71 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۵۷ 2001 RT71 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۵۸ 2001 RK74 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۵۹ 2001 RY74 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۶۰ 2001 RN75 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۶۱ 2001 RJ76 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۶۲ 2001 RN76 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۶۳ 2001 RJ77 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۶۴ 2001 RK77 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۶۵ 2001 RT78 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۶۶ 2001 RP79 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۶۷ 2001 RR79 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۶۸ 2001 RM81 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۶۹ 2001 RC84 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۷۰ 2001 RL84 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۷۱ 2001 RV84 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۷۲ 2001 RO85 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۷۳ 2001 RP87 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۷۴ 2001 RW87 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۷۵ 2001 RR88 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۷۶ 2001 RD89 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۷۷ 2001 RG90 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۷۸ 2001 RC91 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۷۹ 2001 RD92 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۸۰ 2001 RH93 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۸۱ 2001 RW93 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۸۲ 2001 RA97 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۸۳ 2001 RF102 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۸۴ 2001 RC104 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۸۵ 2001 RB108 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۸۶ 2001 RQ115 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۸۷ 2001 RO121 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۸۸ 2001 RK122 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۸۹ 2001 RO126 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۹۰ 2001 RL127 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۹۱ 2001 RK129 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۹۲ 2001 RU132 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۹۳ 2001 RM133 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۹۴ 2001 RH139 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۹۵ 2001 RO139 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۹۶ 2001 RS139 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۹۷ 2001 RF141 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۹۸ 2001 RQ142 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۶۹۹ 2001 RW142 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۰۰ 2001 RF143 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۰۱ 2001 RW150 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۰۲ 2001 RC151 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۰۳ 2001 RF155 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۰۳ 2001 SF ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۰۵ Potato ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۰۵ 2001 SW ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۰۷ 2001 SB1 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۰۸ 2001 SM1 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۰۹ 2001 SA3 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۱۰ 2001 SL9 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۱۱ 2001 SQ9 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۱۲ 2001 SA11 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۱۳ 2001 ST18 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۱۴ 2001 SA21 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۱۵ 2001 SO21 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۱۶ 2001 SG22 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۱۷ 2001 SL22 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۱۸ 2001 SG23 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۱۹ 2001 SL25 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۲۰ 2001 ST26 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۲۱ 2001 SD27 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۲۲ 2001 SJ27 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۲۳ 2001 ST27 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۲۴ 2001 SJ28 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۲۵ 2001 SE29 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۲۶ 2001 SS31 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۲۷ 2001 SX32 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۲۸ 2001 SG33 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۲۹ 2001 SW33 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۳۰ 2001 SB35 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۳۱ 2001 SJ36 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۳۲ 2001 SR36 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۳۳ 2001 SH37 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۳۴ 2001 SP42 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۳۵ 2001 SV42 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۳۶ 2001 SK43 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۳۷ 2001 SX43 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۳۸ 2001 SF44 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۳۹ 2001 SR44 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۴۰ 2001 SY44 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۴۱ 2001 SS45 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۴۲ 2001 SU48 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۴۳ 2001 SD49 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۴۴ 2001 SJ49 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۴۵ 2001 SP50 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۴۶ 2001 SY51 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۴۷ 2001 SS52 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۴۸ 2001 SD54 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۴۹ 2001 SH54 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۵۰ 2001 SW55 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۵۱ 2001 SA56 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۵۲ 2001 SC56 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۵۳ 2001 SM58 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۵۴ 2001 SK59 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۵۵ 2001 SL60 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۵۶ 2001 SN60 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۵۷ 2001 SS61 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۵۸ 2001 SW64 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۵۹ 2001 SF65 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۶۰ 2001 SG65 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۶۱ 2001 SZ65 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۶۲ 2001 SF66 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۶۳ 2001 SS66 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۶۴ 2001 SM67 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۶۵ 2001 SY67 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۶۶ 2001 SA68 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۶۷ 2001 SR69 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۶۸ 2001 SG70 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۶۹ 2001 SH71 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۷۰ 2001 ST72 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۷۱ 2001 SA73 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۷۲ 2001 SJ74 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۷۳ 2001 SK74 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۷۴ 2001 SC76 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۷۵ 2001 SY76 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۷۶ 2001 SC77 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۷۷ 2001 SH79 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۷۸ 2001 SQ88 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۷۹ 2001 SK93 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۸۰ 2001 SE98 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۸۱ 2001 ST104 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۸۲ 2001 SF106 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۸۳ 2001 SK106 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۸۴ 2001 SO106 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۸۵ 2001 ST106 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۸۶ 2001 SG107 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۸۷ 2001 SS108 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۸۸ 2001 SE109 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۸۹ 2001 SC110 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۹۰ 2001 SS110 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۹۱ 2001 SZ110 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۹۲ 2001 SV112 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۹۳ 2001 SG114 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۹۴ 2001 SF115 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۹۵ Morvan ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۹۶ 2001 SB116 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۹۷ 2001 SL119 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۹۸ 2001 SN119 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۷۹۹ 2001 SV121 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۰۰ 2001 SE122 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۰۱ 2001 SN122 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۰۲ 2001 SR124 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۰۳ 2001 SD129 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۰۴ 2001 SU129 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۰۵ 2001 SY129 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۰۶ 2001 SS131 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۰۷ 2001 SV134 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۰۸ 2001 SF135 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۰۹ 2001 SH139 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۱۰ 2001 SU142 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۱۱ 2001 SN143 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۱۲ 2001 SQ146 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۱۳ 2001 SJ147 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۱۴ 2001 SE148 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۱۵ 2001 SX149 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۱۶ 2001 SE151 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۱۷ 2001 SV151 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۱۸ 2001 SF153 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۱۹ 2001 SP153 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۲۰ 2001 SZ153 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۲۱ 2001 SB154 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۲۲ 2001 SK155 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۲۳ 2001 SF158 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۲۴ 2001 SM158 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۲۵ 2001 SG159 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۲۶ 2001 SM160 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۲۷ 2001 SJ161 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۲۸ 2001 SO161 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۲۹ 2001 SS162 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۳۰ 2001 SY162 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۳۱ 2001 SO163 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۳۲ 2001 SY165 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۳۳ 2001 SA169 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۳۴ 2001 SJ169 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۳۵ 2001 SX171 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۳۶ 2001 SC175 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۳۷ 2001 SL175 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۳۸ 2001 SS175 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۳۹ 2001 SJ176 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۴۰ 2001 SC177 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۴۱ 2001 SZ177 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۴۲ 2001 SF178 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۴۳ 2001 SK178 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۴۴ 2001 SE179 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۴۵ 2001 SN179 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۴۶ 2001 SJ180 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۴۷ 2001 SN191 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۴۸ 2001 ST202 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۴۹ 2001 SB205 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۵۰ 2001 SL222 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۵۱ 2001 SW222 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۵۲ 2001 SN230 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۵۳ 2001 ST231 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۵۴ 2001 SD235 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۵۵ 2001 SD236 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۵۶ 2001 SE237 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۵۷ 2001 SK237 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۵۸ 2001 SN240 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۵۹ 2001 SF245 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۶۰ 2001 SO247 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۶۱ 2001 SR247 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۶۲ 2001 SF249 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۶۳ 2001 SP249 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۶۴ 2001 SY250 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۶۵ 2001 ST251 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۶۶ 2001 SW251 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۶۷ 2001 SN252 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۶۸ 2001 SF253 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۶۹ 2001 ST256 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۷۰ 2001 SF260 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۷۱ 2001 SG260 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۷۲ 2001 SV260 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۷۳ 2001 SY260 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۷۴ 2001 SV264 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۷۵ 2001 SB265 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۷۶ 2001 SD265 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۷۷ 2001 SJ265 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۷۸ 2001 SQ266 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۷۹ 2001 SA268 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۸۰ 2001 SF270 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۸۱ 2001 SW278 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۸۲ 2001 ST279 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۸۳ 2001 SY280 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۸۴ 2001 SX282 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۸۵ 2001 SD283 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۸۶ 2001 SA286 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۸۷ 2001 SD288 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۸۸ 2001 SE288 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۸۹ 2001 SR291 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۹۰ 2001 SJ292 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۹۱ 2001 SX298 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۹۲ 2001 SP305 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۹۳ 2001 SE306 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۹۴ 2001 SX313 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۹۵ 2001 SC322 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۹۶ 2001 SB342 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۹۷ 2001 SM342 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۹۸ 2001 SN343 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۸۹۹ 2001 SB346 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۹۰۰ 2001 SC346 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۹۰۱ 2001 SA347 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۹۰۲ 2001 SF349 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۸۸۹۰۲ 2001 TL ۶ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۰۴ 2001 TF1 ۷ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۰۵ 2001 TN1 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۰۶ Moutier ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۰۷ 2001 TY2 ۷ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۰۸ 2001 TZ4 ۸ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۰۹ 2001 TG7 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۱۰ 2001 TZ7 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۱۱ 2001 TN8 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۱۲ 2001 TS8 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۱۳ 2001 TG9 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۱۴ 2001 TQ9 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۱۵ 2001 TG10 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۱۶ 2001 TS10 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۱۷ 2001 TZ10 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۱۸ 2001 TN11 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۱۹ 2001 TC12 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۲۰ 2001 TO12 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۲۱ 2001 TR12 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۲۲ 2001 TK14 ۶ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۲۳ 2001 TR14 ۷ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۲۴ 2001 TZ17 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۲۵ 2001 TC18 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۲۶ 2001 TA20 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۲۷ 2001 TQ20 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۲۸ 2001 TE21 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۲۹ 2001 TR22 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۳۰ 2001 TR23 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۳۱ 2001 TZ25 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۳۲ 2001 TG31 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۳۳ 2001 TB32 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۳۴ 2001 TE32 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۳۵ 2001 TF32 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۳۶ 2001 TN32 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۳۷ 2001 TQ33 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۳۸ 2001 TR33 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۳۹ 2001 TX33 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۴۰ 2001 TA34 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۴۱ 2001 TO34 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۴۲ 2001 TK35 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۴۳ 2001 TR35 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۴۴ 2001 TF36 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۴۵ 2001 TW36 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۴۶ 2001 TD37 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۴۷ 2001 TF37 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۴۸ 2001 TU37 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۴۹ 2001 TH38 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۵۰ 2001 TL38 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۵۱ 2001 TM38 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۵۲ 2001 TW38 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۵۳ 2001 TC39 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۵۴ 2001 TE42 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۵۵ 2001 TW42 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۵۶ 2001 TF43 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۵۷ 2001 TT44 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۵۸ 2001 TV44 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۵۹ 2001 TZ44 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۶۰ 2001 TN45 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۶۱ Valpertile ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۶۲ 2001 TR50 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۶۳ 2001 TX53 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۶۴ 2001 TX54 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۶۵ 2001 TA55 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۶۶ 2001 TC56 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۶۷ 2001 TG56 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۶۸ 2001 TN57 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۶۹ 2001 TU57 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۷۰ 2001 TQ58 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۷۱ 2001 TS58 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۷۲ 2001 TT58 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۷۳ 2001 TA59 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۷۴ 2001 TD59 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۷۵ 2001 TH59 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۷۶ 2001 TN60 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۷۷ 2001 TL62 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۷۸ 2001 TR62 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۷۹ 2001 TG63 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۸۰ 2001 TQ64 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۸۱ 2001 TW65 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۸۲ 2001 TA66 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۸۳ 2001 TV67 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۸۴ 2001 TW67 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۸۵ 2001 TG68 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۸۶ 2001 TW70 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۸۷ 2001 TF71 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۸۸ 2001 TO71 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۸۹ 2001 TQ71 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۹۰ 2001 TT71 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۹۱ 2001 TV71 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۹۲ 2001 TJ72 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۹۳ 2001 TF74 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۹۴ 2001 TX74 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۹۵ 2001 TR75 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۹۶ 2001 TY75 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۹۷ 2001 TG76 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۹۸ 2001 TV76 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۸۹۹۹ 2001 TH77 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۸۹۰۰۰ 2001 TD78 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱

منابع[ویرایش]