فهرست سیارک‌ها (۸۵۰۰۱–۸۶۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۸۵۰۰۱ - ۸۶۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۸۵۰۰۱ تا ۸۶۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۸۵۰۰۱ 2003 YP128 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۳
۸۵۰۰۲ 2003 YT138 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۳
۸۵۰۰۳ 2003 YR142 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳
۸۵۰۰۴ 2003 YY152 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۳
۸۵۰۰۵ 2003 YF154 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۳
۸۵۰۰۶ 2003 YU154 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۳
۸۵۰۰۷ 2004 AK3 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۴
۸۵۰۰۸ 2004 BL3 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴
۸۵۰۰۹ 2004 BL4 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴
۸۵۰۱۰ 2004 BY9 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴
۸۵۰۱۱ 2004 BA16 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۴
۸۵۰۱۲ 2004 BY27 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۴
۸۵۰۱۳ 2004 BO36 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۴
۸۵۰۱۴ 2004 BD38 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۴
۸۵۰۱۵ 2004 BE38 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۴
۸۵۰۱۶ 2004 BW42 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۴
۸۵۰۱۷ 2004 BH52 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۴
۸۵۰۱۸ 2004 BL54 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۴
۸۵۰۱۸ 2039 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۱۸ 2057 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۱۸ 2067 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۱۸ 2068 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۱۸ 2087 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۱۸ 2224 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۱۸ 2544 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۱۸ 2653 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۱۸ 2677 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۱۸ 2729 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۱۸ 2755 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ Admetos ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 2860 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 3054 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 3073 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 3542 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 4149 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 4203 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 4279 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 4313 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 4541 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 4617 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 4653 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 4779 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 4817 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 4829 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 5015 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 6126 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 6255 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 6265 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 6279 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 6572 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 6641 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 6778 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 6789 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 6841 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 6872 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 9093 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۸۵۰۳۰ 9608 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۸۵۰۵۸ 1112 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۸۵۰۵۹ 1211 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۸۵۰۶۰ 2080 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۸۵۰۶۱ 2137 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۸۵۰۶۲ 2272 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۸۵۰۶۳ 3148 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۸۵۰۶۴ 3338 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۸۵۰۶۵ 4053 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۸۵۰۶۶ 4255 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۸۵۰۶۷ 4333 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۸۵۰۶۸ 1021 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۶۹ 1056 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۷۰ 1120 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۷۱ 1189 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۷۲ 1245 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۷۳ 1263 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۷۴ 1288 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۷۵ 1444 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۷۶ 1451 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۷۷ 1454 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۷۸ 1509 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۷۹ 2047 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۸۰ 2070 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۸۱ 2153 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۸۲ 2158 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۸۳ 2305 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۸۴ 2309 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۸۵ 3014 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۸۶ 3059 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۸۷ 3090 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۸۸ 3202 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۸۹ 3304 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۹۰ 4028 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۹۱ 4112 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۹۲ 4253 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۹۳ 5071 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۹۴ 5119 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۹۵ 5192 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۸۵۰۹۶ 1044 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۰۹۷ 1082 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۰۹۸ 1208 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۰۹۹ 1213 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۰۰ 2189 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۰۱ 2192 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۰۲ 2211 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۰۳ 2412 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۰۴ 2415 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۰۵ 2433 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۰۶ 3038 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۰۷ 3144 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۰۸ 3475 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۰۹ 3892 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۱۰ 4043 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۱۱ 4051 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۱۲ 4060 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۱۳ 4116 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۱۴ 4285 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۱۵ 4329 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۱۶ 4342 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۱۷ 5135 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۸۵۱۱۷ 1971 UU ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۸۵۱۱۹ Hannieschaft ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۲
۸۵۱۲۰ 1975 SP1 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۸۵۱۲۱ Loehde ۲۷ مه ۱۹۷۶
۸۵۱۲۲ 1978 UZ5 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۸۵۱۲۳ 1978 VC8 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۸۵۱۲۴ 1978 VF8 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۸۵۱۲۵ 1978 VU8 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۸۵۱۲۶ 1978 VO10 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۸۵۱۲۷ 1978 VJ11 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۸۵۱۲۷ 1979 HA ۲۱ آوریل ۱۹۷۹
۸۵۱۲۹ 1979 MC5 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۸۵۱۳۰ 1979 MH5 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۸۵۱۳۱ 1979 MT6 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۸۵۱۳۲ 1979 MR7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۸۵۱۳۳ 1979 MX7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۸۵۱۳۴ 1979 MH8 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۸۵۱۳۵ 1979 QN1 ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۸۵۱۳۶ 1979 QX2 ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۸۵۱۳۷ 1981 DS3 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۸۵۱۳۸ 1981 ED7 ۶ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۳۹ 1981 EN9 ۱ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۴۰ 1981 ES19 ۲ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۴۱ 1981 EM28 ۶ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۴۲ 1981 EO29 ۱ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۴۳ 1981 EE30 ۲ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۴۴ 1981 EU30 ۲ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۴۵ 1981 ED33 ۱ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۴۶ 1981 EF33 ۱ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۴۷ 1981 EV38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۴۸ 1981 EH39 ۲ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۴۹ 1981 EU43 ۶ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۵۰ 1981 EO46 ۲ مارس ۱۹۸۱
۸۵۱۵۰ 1983 QT ۳۰ اوت ۱۹۸۳
۸۵۱۵۲ 1985 QL3 ۱۶ اوت ۱۹۸۵
۸۵۱۵۲ 1985 TA ۱۲ اکتبر ۱۹۸۵
۸۵۱۵۴ 1986 TS4 ۱۱ اکتبر ۱۹۸۶
۸۵۱۵۵ 1986 VH7 ۷ نوامبر ۱۹۸۶
۸۵۱۵۶ 1987 RN1 ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۷
۸۵۱۵۷ 1987 SP5 ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۷
۸۵۱۵۸ 1987 UT1 ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷
۸۵۱۵۸ 1988 DL ۲۲ فوریه ۱۹۸۸
۸۵۱۶۰ 1988 RW12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۸۵۱۶۱ 1988 SA2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۸۵۱۶۲ 1988 SL2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۸۵۱۶۳ 1988 SQ2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۸۵۱۶۴ 1988 TG2 ۳ اکتبر ۱۹۸۸
۸۵۱۶۵ 1988 TV2 ۷ اکتبر ۱۹۸۸
۸۵۱۶۵ 1989 OC ۲۱ ژوئیه ۱۹۸۹
۸۵۱۶۷ 1989 RS2 ۷ سپتامبر ۱۹۸۹
۸۵۱۶۸ Albertacentenary ۲ سپتامبر ۱۹۸۹
۸۵۱۶۹ 1989 SN2 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۸۵۱۷۰ 1989 TZ3 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۸۵۱۷۱ 1989 TZ6 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۸۵۱۷۲ 1990 QU6 ۲۰ اوت ۱۹۹۰
۸۵۱۷۳ 1990 QV6 ۲۰ اوت ۱۹۹۰
۸۵۱۷۴ 1990 QN8 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۸۵۱۷۴ 1990 RS ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۸۵۱۷۶ 1990 RP2 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۰
۸۵۱۷۷ 1990 SE3 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۰
۸۵۱۷۷ 1990 TQ ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۸۵۱۷۹ Meistereckhart ۱۱ اکتبر ۱۹۹۰
۸۵۱۸۰ 1990 UW5 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۰
۸۵۱۸۱ 1990 VF6 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۸۵۱۸۱ 1991 AQ ۱۴ ژانویه ۱۹۹۱
۸۵۱۸۳ 1991 BE1 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۱
۸۵۱۸۴ 1991 JG1 ۹ مه ۱۹۹۱
۸۵۱۸۵ 1991 LM3 ۶ ژوئن ۱۹۹۱
۸۵۱۸۶ 1991 PR2 ۲ اوت ۱۹۹۱
۸۵۱۸۷ 1991 PC12 ۷ اوت ۱۹۹۱
۸۵۱۸۸ 1991 PK12 ۷ اوت ۱۹۹۱
۸۵۱۸۹ 1991 RL2 ۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۸۵۱۹۰ 1991 RR3 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۸۵۱۹۱ 1991 RP4 ۷ سپتامبر ۱۹۹۱
۸۵۱۹۲ 1991 RS11 ۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۸۵۱۹۳ 1991 RD19 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۸۵۱۹۴ 1991 TL2 ۵ اکتبر ۱۹۹۱
۸۵۱۹۴ 1991 TW۲
۸۵۱۹۶ 1991 TG3 ۴ اکتبر ۱۹۹۱
۸۵۱۹۷ Ginkgo ۵ اکتبر ۱۹۹۱
۸۵۱۹۸ 1991 TC6 ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۸۵۱۹۹ Habsburg ۳ اکتبر ۱۹۹۱
۸۵۲۰۰ Johnhault ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۸۵۲۰۱ 1991 VU8 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۸۵۲۰۲ 1992 DR11 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۸۵۲۰۳ 1992 EE5 ۱ مارس ۱۹۹۲
۸۵۲۰۴ 1992 EX5 ۲ مارس ۱۹۹۲
۸۵۲۰۵ 1992 EM6 ۱ مارس ۱۹۹۲
۸۵۲۰۶ 1992 EQ7 ۱ مارس ۱۹۹۲
۸۵۲۰۷ 1992 EB19 ۱ مارس ۱۹۹۲
۸۵۲۰۸ 1992 EG20 ۱ مارس ۱۹۹۲
۸۵۲۰۹ 1992 GM3 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۸۵۲۱۰ 1992 HM1 ۲۶ آوریل ۱۹۹۲
۸۵۲۱۰ 1992 PL ۸ اوت ۱۹۹۲
۸۵۲۱۰ 1992 RF ۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۸۵۲۱۳ 1992 RN7 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۸۵۲۱۴ 1992 SZ1 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲
۸۵۲۱۵ Hohenzollern ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۲
۸۵۲۱۶ 1992 SL17 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۸۵۲۱۷ Bilzingsleben ۳۱ اکتبر ۱۹۹۲
۸۵۲۱۸ 1993 FW5 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۱۹ 1993 FM9 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۲۰ 1993 FY11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۲۱ 1993 FX13 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۲۲ 1993 FO14 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۲۳ 1993 FU22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۲۴ 1993 FT28 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۲۵ 1993 FP31 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۲۶ 1993 FQ37 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۲۷ 1993 FT40 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۲۸ 1993 FU45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۲۹ 1993 FU46 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۳۰ 1993 FM52 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۳۱ 1993 FR52 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۳۲ 1993 FT52 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۳۳ 1993 FA53 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۸۵۲۳۴ 1993 HY2 ۱۹ آوریل ۱۹۹۳
۸۵۲۳۴ 1993 JA ۱۳ مه ۱۹۹۳
۸۵۲۳۴ 1993 KH ۲۴ مه ۱۹۹۳
۸۵۲۳۷ 1993 NE2 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۳
۸۵۲۳۸ 1993 OU1 ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۳
۸۵۲۳۹ 1993 OB7 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۸۵۲۴۰ 1993 OT11 ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۳
۸۵۲۴۱ 1993 PC3 ۱۴ اوت ۱۹۹۳
۸۵۲۴۲ 1993 QP4 ۱۸ اوت ۱۹۹۳
۸۵۲۴۳ 1993 QG8 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۸۵۲۴۴ 1993 QB9 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۸۵۲۴۵ 1993 RM2 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۸۵۲۴۶ 1993 RL4 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۸۵۲۴۷ 1993 RE5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۸۵۲۴۸ 1993 RR6 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۸۵۲۴۹ 1993 RT11 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۸۵۲۵۰ 1993 RQ16 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۸۵۲۵۱ 1993 RJ18 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۸۵۲۵۲ 1993 SX12 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۸۵۲۵۳ 1993 TD5 ۸ اکتبر ۱۹۹۳
۸۵۲۵۴ 1993 TG12 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۳
۸۵۲۵۵ 1993 TZ13 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۸۵۲۵۶ 1993 TC14 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۸۵۲۵۷ 1993 TT14 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۸۵۲۵۸ 1993 TE16 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۸۵۲۵۹ 1993 TO19 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۸۵۲۶۰ 1993 TC23 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۸۵۲۶۱ 1993 TO23 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۸۵۲۶۲ 1993 TE32 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۸۵۲۶۳ 1993 TU37 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۸۵۲۶۴ 1993 TN46 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۳
۸۵۲۶۴ 1993 VR ۱۴ نوامبر ۱۹۹۳
۸۵۲۶۶ 1993 YK1 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۳
۸۵۲۶۷ 1994 AD2 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۴
۸۵۲۶۸ 1994 AK5 ۵ ژانویه ۱۹۹۴
۸۵۲۶۹ 1994 AV5 ۶ ژانویه ۱۹۹۴
۸۵۲۷۰ 1994 AY5 ۶ ژانویه ۱۹۹۴
۸۵۲۷۱ 1994 AH14 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۴
۸۵۲۷۲ 1994 BE2 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۴
۸۵۲۷۳ 1994 CW13 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۸۵۲۷۳ 1994 GH ۳ آوریل ۱۹۹۴
۸۵۲۷۳ 1994 LY ۱۱ ژوئن ۱۹۹۴
۸۵۲۷۶ 1994 PY4 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۷۷ 1994 PH5 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۷۸ 1994 PU8 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۷۹ 1994 PM10 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۸۰ 1994 PU14 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۸۱ 1994 PZ16 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۸۲ 1994 PE19 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۸۳ 1994 PO21 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۸۴ 1994 PT21 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۸۵ 1994 PE23 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۸۶ 1994 PA27 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۸۷ 1994 PM29 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۸۸ 1994 PC30 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۸۹ 1994 PJ32 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۹۰ 1994 PZ32 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۹۱ 1994 PF33 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۸۵۲۹۲ 1994 RA18 ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۸۵۲۹۳ 1994 RC25 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۸۵۲۹۴ 1994 SO9 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۸۵۲۹۴ 1994 TY ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۸۵۲۹۶ 1994 TT7 ۶ اکتبر ۱۹۹۴
۸۵۲۹۷ 1994 TJ8 ۶ اکتبر ۱۹۹۴
۸۵۲۹۸ 1994 TF10 ۸ اکتبر ۱۹۹۴
۸۵۲۹۹ Neander ۵ اکتبر ۱۹۹۴
۸۵۳۰۰ 1994 UW2 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۴
۸۵۳۰۱ 1994 UM5 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۸۵۳۰۱ 1994 VM ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۸۵۳۰۳ 1994 VN1 ۴ نوامبر ۱۹۹۴
۸۵۳۰۴ 1994 VS1 ۳ نوامبر ۱۹۹۴
۸۵۳۰۵ 1994 VX4 ۵ نوامبر ۱۹۹۴
۸۵۳۰۶ 1994 VL8 ۷ نوامبر ۱۹۹۴
۸۵۳۰۶ 1994 WN ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴
۸۵۳۰۸ Atsushimori ۳۰ نوامبر ۱۹۹۴
۸۵۳۰۹ 1994 WO4 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۴
۸۵۳۱۰ 1994 WH5 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۸۵۳۱۱ 1994 WK8 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۸۵۳۱۲ 1994 YB1 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۴
۸۵۳۱۳ 1994 YU1 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴
۸۵۳۱۴ 1995 AY1 ۷ ژانویه ۱۹۹۵
۸۵۳۱۴ 1995 BE ۲۰ ژانویه ۱۹۹۵
۸۵۳۱۶ 1995 BA4 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۵
۸۵۳۱۷ Lehar ۳۰ ژانویه ۱۹۹۵
۸۵۳۱۸ 1995 DX4 ۲۱ فوریه ۱۹۹۵
۸۵۳۱۹ 1995 EJ4 ۲ مارس ۱۹۹۵
۸۵۳۲۰ Bertram ۴ مارس ۱۹۹۵
۸۵۳۲۱ 1995 FK7 ۲۵ مارس ۱۹۹۵
۸۵۳۲۲ 1995 GS5 ۶ آوریل ۱۹۹۵
۸۵۳۲۳ 1995 GF8 ۸ آوریل ۱۹۹۵
۸۵۳۲۴ 1995 HX2 ۲۵ آوریل ۱۹۹۵
۸۵۳۲۵ 1995 MO1 ۲۲ ژوئن ۱۹۹۵
۸۵۳۲۶ 1995 OR6 ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۵
۸۵۳۲۷ 1995 OR15 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۵
۸۵۳۲۷ 1995 PA ۱ اوت ۱۹۹۵
۸۵۳۲۷ 1995 PQ ۲ اوت ۱۹۹۵
۸۵۳۲۷ 1995 QO ۲۳ اوت ۱۹۹۵
۸۵۳۳۱ 1995 QA13 ۲۲ اوت ۱۹۹۵
۸۵۳۳۲ 1995 SH4 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۳۳ 1995 SN13 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۳۴ 1995 SY13 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۳۵ 1995 SB15 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۳۶ 1995 SJ27 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۳۷ 1995 SW34 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۳۸ 1995 SX37 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۳۹ 1995 ST38 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۴۰ 1995 SV42 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۴۱ 1995 SL49 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۴۲ 1995 SP52 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۴۳ 1995 SX53 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۴۴ 1995 SB64 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۴۵ 1995 SH65 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۴۶ 1995 SE71 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۴۷ 1995 SU82 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۴۸ 1995 SV82 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۴۹ 1995 UP11 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۸۵۳۵۰ 1995 UN13 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۸۵۳۵۱ 1995 UC18 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۵
۸۵۳۵۲ 1995 UR43 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵
۸۵۳۵۳ 1995 UE46 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۸۵۳۵۴ 1995 UA67 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۸۵۳۵۵ 1995 VN17 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۵۶ 1995 WA3 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۵۷ 1995 WW9 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۵۸ 1995 WJ12 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۵۹ 1995 WQ15 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۶۰ 1995 WM16 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۶۱ 1995 WO16 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۶۲ 1995 WR32 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۶۳ 1995 WY36 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۶۴ 1995 YD7 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۶۵ 1995 YB9 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۸۵۳۶۶ 1996 AY13 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۸۵۳۶۷ 1996 AO17 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۸۵۳۶۸ 1996 CQ7 ۱۴ فوریه ۱۹۹۶
۸۵۳۶۹ 1996 DX2 ۲۶ فوریه ۱۹۹۶
۸۵۳۷۰ 1996 EW7 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۸۵۳۷۱ 1996 EV8 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۸۵۳۷۲ 1996 EO12 ۱۳ مارس ۱۹۹۶
۸۵۳۷۳ 1996 FC1 ۱۹ مارس ۱۹۹۶
۸۵۳۷۴ 1996 FC4 ۲۲ مارس ۱۹۹۶
۸۵۳۷۵ 1996 GY4 ۱۱ آوریل ۱۹۹۶
۸۵۳۷۶ 1996 GU14 ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۸۵۳۷۷ 1996 GZ17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۸۵۳۷۸ 1996 GD19 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۸۵۳۷۹ 1996 HY24 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۸۵۳۷۹ 1996 JS ۱۳ مه ۱۹۹۶
۸۵۳۸۱ 1996 JL15 ۱۳ مه ۱۹۹۶
۸۵۳۸۲ 1996 LJ2 ۸ ژوئن ۱۹۹۶
۸۵۳۸۲ 1996 MS ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶
۸۵۳۸۲ 1996 NZ ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۸۵۳۸۵ 1996 NJ5 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۸۵۳۸۶ Payton ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۶
۸۵۳۸۷ 1996 PF7 ۸ اوت ۱۹۹۶
۸۵۳۸۸ 1996 PU9 ۱۱ اوت ۱۹۹۶
۸۵۳۸۹ Rosenauer ۲۲ اوت ۱۹۹۶
۸۵۳۹۰ 1996 QZ2 ۱۸ اوت ۱۹۹۶
۸۵۳۹۱ 1996 RW11 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۸۵۳۹۲ 1996 RR13 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۸۵۳۹۳ 1996 RF17 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۸۵۳۹۴ 1996 RT32 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۸۵۳۹۵ 1996 SQ4 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۸۵۳۹۶ 1996 SB7 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۸۵۳۹۷ 1996 TN3 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۳۹۸ 1996 TH6 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۳۹۹ 1996 TG8 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۴۰۰ 1996 TD10 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۴۰۱ 1996 TW14 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۴۰۲ 1996 TO15 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۴۰۳ 1996 TY27 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۴۰۴ 1996 TD33 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۴۰۵ 1996 TO39 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۴۰۶ 1996 TL45 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۴۰۷ 1996 TY45 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۴۰۸ 1996 TB55 ۳ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۴۰۹ 1996 UO2 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۴۱۰ 1996 UJ4 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۶
۸۵۴۱۱ Paulflora ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۱۲ 1996 VS10 ۴ نوامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۱۳ 1996 VK11 ۴ نوامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۱۴ 1996 VN17 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۱۵ 1996 VE38 ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۱۶ 1996 XN2 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۱۷ 1996 XQ3 ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۱۸ 1996 XQ14 ۹ دسامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۱۹ 1996 XX16 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۲۰ 1996 XB17 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۲۱ 1996 XL30 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۲۲ 1996 XV30 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۲۳ 1996 XX36 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۸۵۴۲۴ 1997 AA3 ۴ ژانویه ۱۹۹۷
۸۵۴۲۵ 1997 AM3 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۸۵۴۲۶ 1997 AK12 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۸۵۴۲۷ 1997 AE13 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۸۵۴۲۸ 1997 AN16 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۸۵۴۲۹ 1997 AJ18 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۸۵۴۳۰ 1997 BW5 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۸۵۴۳۱ 1997 BE6 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۸۵۴۳۲ 1997 CK19 ۴ فوریه ۱۹۹۷
۸۵۴۳۳ 1997 CJ22 ۱۳ فوریه ۱۹۹۷
۸۵۴۳۴ 1997 CR24 ۹ فوریه ۱۹۹۷
۸۵۴۳۵ 1997 EU3 ۲ مارس ۱۹۹۷
۸۵۴۳۶ 1997 EU16 ۵ مارس ۱۹۹۷
۸۵۴۳۷ 1997 EX31 ۱۱ مارس ۱۹۹۷
۸۵۴۳۸ 1997 EH37 ۵ مارس ۱۹۹۷
۸۵۴۳۹ 1997 EP40 ۱۳ مارس ۱۹۹۷
۸۵۴۴۰ 1997 EB47 ۱۲ مارس ۱۹۹۷
۸۵۴۴۱ 1997 FX2 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۸۵۴۴۲ 1997 GW1 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۴۳ 1997 GZ4 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۴۴ 1997 GL6 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۴۵ 1997 GV7 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۴۶ 1997 GK9 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۴۷ 1997 GQ11 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۴۸ 1997 GR11 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۴۹ 1997 GA17 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۵۰ 1997 GB18 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۵۱ 1997 GC18 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۵۲ 1997 GA23 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۵۳ 1997 GF31 ۱۲ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۵۴ 1997 GH35 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۵۴ 1997 HJ ۲۸ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۵۴ 1997 HW ۲۸ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۵۷ 1997 HQ3 ۲۹ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۵۸ 1997 HD8 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۵۹ 1997 HZ10 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۶۰ 1997 HG12 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۶۱ 1997 HP12 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۶۲ 1997 HL13 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۸۵۴۶۳ 1997 JR1 ۱ مه ۱۹۹۷
۸۵۴۶۴ 1997 JH3 ۳ مه ۱۹۹۷
۸۵۴۶۵ 1997 JE14 ۱۱ مه ۱۹۹۷
۸۵۴۶۶ 1997 JK15 ۳ مه ۱۹۹۷
۸۵۴۶۷ 1997 KK3 ۳۱ مه ۱۹۹۷
۸۵۴۶۸ 1997 LP1 ۱ ژوئن ۱۹۹۷
۸۵۴۶۹ 1997 LJ2 ۵ ژوئن ۱۹۹۷
۸۵۴۷۰ 1997 LN2 ۵ ژوئن ۱۹۹۷
۸۵۴۷۱ Maryam ۴ ژوئن ۱۹۹۷
۸۵۴۷۲ Xizezong ۹ ژوئن ۱۹۹۷
۸۵۴۷۳ 1997 LV5 ۱۲ ژوئن ۱۹۹۷
۸۵۴۷۴ 1997 LN15 ۸ ژوئن ۱۹۹۷
۸۵۴۷۵ 1997 LH17 ۸ ژوئن ۱۹۹۷
۸۵۴۷۵ 1997 MY ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷
۸۵۴۷۷ 1997 MQ2 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۸۵۴۷۸ 1997 MK5 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۷
۸۵۴۷۹ 1997 NF3 ۹ ژوئیه ۱۹۹۷
۸۵۴۸۰ 1997 NB8 ۹ ژوئیه ۱۹۹۷
۸۵۴۸۱ 1997 OG1 ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۷
۸۵۴۸۲ 1997 PL2 ۷ اوت ۱۹۹۷
۸۵۴۸۳ 1997 QG2 ۳۰ اوت ۱۹۹۷
۸۵۴۸۴ 1997 QV2 ۳۰ اوت ۱۹۹۷
۸۵۴۸۵ 1997 RJ2 ۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۸۵۴۸۶ 1997 RG13 ۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۸۵۴۸۷ 1997 SC1 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۸۵۴۸۸ 1997 SH2 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۸۵۴۸۹ 1997 SV2 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۸۵۴۹۰ 1997 SE5 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۸۵۴۹۱ 1997 SL11 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۸۵۴۹۲ 1997 SE19 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۸۵۴۹۳ 1997 SF19 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۸۵۴۹۳ 1997 TS ۴ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۴۹۵ 1997 TT5 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۴۹۶ 1997 TO6 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۴۹۷ 1997 TP11 ۷ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۴۹۸ 1997 TQ12 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۴۹۹ 1997 TH13 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۰۰ 1997 TP13 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۰۱ 1997 TP23 ۹ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۰۲ 1997 TZ23 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۰۳ 1997 TF25 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۰۴ 1997 TC26 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۰۵ 1997 UU3 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۰۶ 1997 UU4 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۰۷ 1997 UD5 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۰۸ 1997 UD7 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۰۹ 1997 UY7 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۱۰ 1997 UZ7 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۱۱ Celnik ۳۰ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۱۲ Rieugnie ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۱۳ 1997 UE11 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۱۴ 1997 UD16 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۱۵ 1997 UT24 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۸۵۵۱۵ 1997 VF ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۱۷ 1997 VL1 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۱۸ 1997 VC3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۱۹ 1997 VR8 ۳ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۲۰ 1997 WO2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۲۱ 1997 WW2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۲۲ 1997 WT4 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۲۳ 1997 WM5 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۲۴ 1997 WZ8 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۲۵ 1997 WJ10 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۲۶ 1997 WM10 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۲۷ 1997 WT10 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۲۸ 1997 WP12 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۲۹ 1997 WW12 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۳۰ 1997 WN15 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۳۱ 1997 WU17 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۳۲ 1997 WD21 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۳۳ 1997 WM22 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۳۴ 1997 WB26 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۳۵ 1997 WZ27 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۳۶ 1997 WN31 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۳۷ 1997 WP31 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۳۸ 1997 WW34 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۳۹ 1997 WG37 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۴۰ 1997 WP37 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۴۱ 1997 WX37 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۴۲ 1997 WU41 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۴۳ 1997 WP46 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۴۴ 1997 WJ50 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۴۵ 1997 WL55 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۴۶ 1997 XH1 ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۴۷ 1997 XF10 ۵ دسامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۴۸ 1997 XX13 ۴ دسامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۴۸ 1997 YH ۱۸ دسامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۴۸ 1997 YW ۲۰ دسامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۵۱ 1997 YZ1 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۵۲ 1997 YR7 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۵۳ 1997 YK10 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۵۴ 1997 YF14 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۵۵ 1997 YG14 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۵۶ 1997 YV16 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۵۷ 1997 YY16 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۷
۸۵۵۵۸ 1998 AB3 ۳ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۵۹ Villecroze ۸ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۵۹ 1998 BN ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۶۱ 1998 BF2 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۶۲ 1998 BC3 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۶۳ 1998 BF7 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۶۴ 1998 BU7 ۱۷ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۶۵ 1998 BD9 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۶۶ 1998 BM9 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۶۷ 1998 BU9 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۶۸ 1998 BN14 ۱۷ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۶۹ 1998 BG18 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۷۰ 1998 BU20 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۷۱ 1998 BV21 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۷۲ 1998 BY28 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۸۵۵۷۲ 1998 CE ۱ فوریه ۱۹۹۸
۸۵۵۷۲ 1998 CG ۱ فوریه ۱۹۹۸
۸۵۵۷۵ 1998 DC1 ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۸۵۵۷۶ 1998 DH1 ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۸۵۵۷۷ 1998 DC2 ۲۱ فوریه ۱۹۹۸
۸۵۵۷۸ 1998 DP13 ۲۶ فوریه ۱۹۹۸
۸۵۵۷۹ 1998 DQ19 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۸۵۵۸۰ 1998 DO20 ۲۸ فوریه ۱۹۹۸
۸۵۵۸۱ 1998 DZ20 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۸۵۵۸۲ 1998 DW24 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۸۵۵۸۳ 1998 EV10 ۱ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۸۴ 1998 EN20 ۳ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۸۵ Mjolnir ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۸۶ 1998 FP8 ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۸۷ 1998 FE14 ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۸۸ 1998 FA15 ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۸۹ 1998 FE25 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۹۰ 1998 FC39 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۹۱ 1998 FR46 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۹۲ 1998 FN47 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۹۳ 1998 FD57 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۹۴ 1998 FT60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۹۵ 1998 FB71 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۹۶ 1998 FU77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۹۷ 1998 FF82 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۹۸ 1998 FZ86 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۸۵۵۹۹ 1998 FX87 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۸۵۶۰۰ 1998 FU93 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۸۵۶۰۱ 1998 FU121 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۸۵۶۰۲ 1998 FE122 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۸۵۶۰۳ 1998 FV122 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۸۵۶۰۴ 1998 FT125 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۸۵۶۰۵ 1998 FO132 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۸۵۶۰۶ 1998 FP139 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۸۵۶۰۷ 1998 FV146 ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۸۵۶۰۸ 1998 GC7 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۰۹ 1998 HZ8 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۱۰ 1998 HC11 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۱۱ 1998 HW16 ۲۶ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۱۲ 1998 HL23 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۱۳ 1998 HC33 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۱۴ 1998 HR36 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۱۵ 1998 HE37 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۱۶ 1998 HA42 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۱۷ 1998 HJ86 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۱۸ 1998 HM102 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۱۹ 1998 HQ106 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۲۰ 1998 HJ107 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۲۱ 1998 HS107 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۲۲ 1998 HP122 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۲۳ 1998 HL123 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۲۴ 1998 HU138 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۲۵ 1998 HW140 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۲۶ 1998 HM141 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۲۷ 1998 HP151 ۲۸ آوریل ۱۹۹۸
۸۵۶۲۸ 1998 KV2 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۸۵۶۲۹ 1998 KW5 ۲۴ مه ۱۹۹۸
۸۵۶۳۰ 1998 KP31 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۸۵۶۳۱ 1998 KX49 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۸۵۶۳۲ 1998 KV52 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۸۵۶۳۳ 1998 KR65 ۲۹ مه ۱۹۹۸
۸۵۶۳۴ 1998 LR2 ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۸۵۶۳۵ 1998 MV1 ۲۰ ژوئن ۱۹۹۸
۸۵۶۳۶ 1998 MF5 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۸۵۶۳۷ 1998 MO12 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۸۵۶۳۸ 1998 ML35 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۸۵۶۳۸ 1998 OU ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۸
۸۵۶۴۰ 1998 OX4 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۸۵۶۴۱ 1998 OR5 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۸
۸۵۶۴۲ 1998 OS8 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۸۵۶۴۳ 1998 OC10 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۸۵۶۴۴ 1998 OH10 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۸۵۶۴۵ 1998 OS11 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۸۵۶۴۶ 1998 OT14 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۸۵۶۴۶ 1998 PZ ۱۴ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۴۸ 1998 PF1 ۱۱ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۴۹ 1998 QZ1 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۵۰ 1998 QH6 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۵۱ 1998 QR12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۵۲ 1998 QQ13 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۵۳ 1998 QN16 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۵۴ 1998 QU17 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۵۵ 1998 QS18 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۵۶ 1998 QX18 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۵۷ 1998 QJ20 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۵۸ 1998 QS28 ۲۲ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۵۹ 1998 QU29 ۲۳ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۶۰ 1998 QX33 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۶۱ 1998 QY36 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۶۲ 1998 QL41 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۶۳ 1998 QX42 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۶۴ 1998 QF43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۶۵ 1998 QG46 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۶۶ 1998 QP50 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۶۷ 1998 QT52 ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۶۸ 1998 QH53 ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۶۹ 1998 QK55 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۷۰ 1998 QZ57 ۳۰ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۷۱ 1998 QH67 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۷۲ 1998 QS95 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۷۳ 1998 QB102 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۷۴ 1998 QD103 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۸۵۶۷۵ 1998 RC2 ۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۷۶ 1998 RT2 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۷۷ 1998 RU2 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۷۸ 1998 RZ7 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۷۹ 1998 RA15 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۸۰ 1998 RS21 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۸۱ 1998 RR25 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۸۲ 1998 RJ29 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۸۳ 1998 RE32 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۸۴ 1998 RN41 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۸۵ 1998 RT42 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۸۶ 1998 RC44 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۸۷ 1998 RF55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۸۸ 1998 RN55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۸۹ 1998 RT55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۹۰ 1998 RG56 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۹۱ 1998 RH57 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۹۲ 1998 RQ57 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۹۳ 1998 RK59 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۹۴ 1998 RK60 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۹۵ 1998 RE61 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۹۶ 1998 RU62 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۹۷ 1998 RG68 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۹۸ 1998 RB69 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۶۹۹ 1998 RX69 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۰۰ 1998 RT70 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۰۱ 1998 RV73 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۰۲ 1998 RA74 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۰۳ 1998 RC75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۰۴ 1998 SV19 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۰۵ 1998 SO21 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۰۶ 1998 SB27 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۰۷ 1998 SU33 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۰۸ 1998 SL35 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۰۹ 1998 SG36 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۱۰ 1998 SP38 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۱۱ 1998 SP43 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۱۲ 1998 SA45 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۱۳ 1998 SS49 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۱۴ 1998 SU49 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۱۵ 1998 SB54 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۱۶ 1998 SG56 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۱۷ 1998 SY56 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۱۸ 1998 SG58 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۱۹ 1998 SV59 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۲۰ 1998 SK60 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۲۱ 1998 SL63 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۲۲ 1998 SX63 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۲۳ 1998 SH67 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۲۴ 1998 SN68 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۲۵ 1998 SV68 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۲۶ 1998 SF71 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۲۷ 1998 SC75 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۲۸ 1998 SR75 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۲۹ 1998 SV76 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۳۰ 1998 SQ77 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۳۱ 1998 SP80 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۳۲ 1998 SJ82 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۳۳ 1998 ST90 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۳۴ 1998 SK92 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۳۵ 1998 SF95 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۳۶ 1998 SW96 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۳۷ 1998 SE98 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۳۸ 1998 SZ103 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۳۹ 1998 SF105 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۴۰ 1998 SO106 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۴۱ 1998 SL107 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۴۲ 1998 SM111 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۴۳ 1998 SU113 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۴۴ 1998 SG117 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۴۵ 1998 SH127 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۴۶ 1998 SP130 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۴۷ 1998 SL132 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۴۸ 1998 SK138 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۴۹ 1998 SH140 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۵۰ 1998 SE141 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۵۱ 1998 SU144 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۵۲ 1998 SC153 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۵۳ 1998 SV153 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۵۴ 1998 SJ156 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۵۵ 1998 SK156 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۵۶ 1998 SD157 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۵۷ 1998 SN157 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۵۸ 1998 SK160 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۵۹ 1998 ST161 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۶۰ 1998 SG170 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۶۱ 1998 SC171 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۶۲ 1998 TH4 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۶۳ 1998 TP7 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۶۴ 1998 TT12 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۶۵ 1998 TM14 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۶۶ 1998 TQ15 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۶۷ 1998 TG28 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۶۸ 1998 TV29 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۶۸ 1998 UB ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۷۰ 1998 UP1 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۷۱ 1998 UR4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۷۲ 1998 UN6 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۷۳ Gutbezahl ۲۵ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۷۴ 1998 UT18 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۷۵ 1998 UY20 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۷۶ 1998 UM37 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۷۷ 1998 UM41 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۷۸ 1998 UZ42 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۷۹ 1998 UO43 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۸۵۷۸۰ 1998 VK2 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۸۱ 1998 VP2 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۸۲ 1998 VZ2 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۸۳ 1998 VT3 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۸۴ 1998 VV3 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۸۵ 1998 VV11 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۸۶ 1998 VY12 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۸۷ 1998 VU14 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۸۸ 1998 VA17 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۸۹ 1998 VK17 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۹۰ 1998 VX17 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۹۱ 1998 VS18 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۹۲ 1998 VK20 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۹۳ 1998 VG26 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۹۴ 1998 VA34 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۹۵ 1998 VO37 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۹۶ 1998 VD43 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۹۷ 1998 VD49 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۹۸ 1998 VA50 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۷۹۹ 1998 VV50 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۰۰ 1998 VE53 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۰۱ 1998 VL54 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۰۲ 1998 VK55 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۰۳ 1998 WS4 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۰۴ 1998 WQ5 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۰۵ 1998 WS6 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۰۶ 1998 WG8 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۰۷ 1998 WR10 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۰۸ 1998 WF12 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۰۹ 1998 WU12 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۱۰ 1998 WV14 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۱۱ 1998 WD17 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۱۲ 1998 WR22 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۱۳ 1998 WY26 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۱۴ 1998 WF31 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۱۵ 1998 WX41 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۱۵ 1998 XG ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۱۷ 1998 XB1 ۷ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۱۸ 1998 XM4 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۱۹ 1998 XF9 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۲۰ 1998 XP9 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۲۱ 1998 XQ10 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۲۲ 1998 XC17 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۲۳ 1998 XM19 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۲۴ 1998 XV20 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۲۵ 1998 XL24 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۲۶ 1998 XA40 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۲۷ 1998 XA47 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۲۸ 1998 XN53 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۲۹ 1998 XW56 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۳۰ 1998 XB59 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۳۱ 1998 XL64 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۳۲ 1998 XR64 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۳۳ 1998 XD68 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۳۴ 1998 XM74 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۳۵ 1998 XB81 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۳۶ 1998 YF2 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۳۷ 1998 YM2 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۳۸ 1998 YU2 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۳۹ 1998 YO4 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۴۰ 1998 YR4 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۴۱ 1998 YR6 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۴۲ 1998 YK7 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۴۳ 1998 YT9 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۴۴ 1998 YN16 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۴۵ 1998 YP16 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۴۶ 1998 YP20 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۴۷ 1998 YA28 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۴۸ 1998 YP29 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۸
۸۵۸۴۸ 1999 AW ۷ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۵۰ 1999 AR2 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۵۱ 1999 AS4 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۵۲ 1999 AA5 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۵۳ 1999 AB12 ۷ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۵۴ 1999 AE13 ۷ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۵۵ 1999 AN15 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۵۶ 1999 AT19 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۵۷ 1999 AK24 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۵۸ 1999 AJ26 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۵۹ 1999 AY27 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۶۰ 1999 AY28 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۶۱ 1999 AJ33 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۶۲ 1999 AF34 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۶۲ 1999 BG ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۶۴ 1999 BJ7 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۶۵ 1999 BW8 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۶۶ 1999 BV9 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۶۷ 1999 BY9 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۶۸ 1999 BZ9 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۶۹ 1999 BK10 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۷۰ 1999 BF18 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۷۱ 1999 BN30 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۷۲ 1999 BH31 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۸۵۸۷۳ 1999 CE1 ۵ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۷۴ 1999 CJ4 ۹ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۷۵ 1999 CR5 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۷۶ 1999 CQ7 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۷۷ 1999 CD8 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۷۸ 1999 CF8 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۷۹ 1999 CO10 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۸۰ 1999 CL14 ۱۵ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۸۱ 1999 CC19 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۸۲ 1999 CA25 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۸۳ 1999 CS27 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۸۴ 1999 CO28 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۸۵ 1999 CS30 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۸۶ 1999 CN35 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۸۷ 1999 CE36 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۸۸ 1999 CG40 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۸۹ 1999 CH40 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۹۰ 1999 CA45 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۹۱ 1999 CH45 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۹۲ 1999 CH47 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۹۳ 1999 CE48 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۹۴ 1999 CH48 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۹۵ 1999 CS48 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۹۶ 1999 CJ49 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۹۷ 1999 CA50 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۹۸ 1999 CS51 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۸۹۹ 1999 CS53 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۰۰ 1999 CQ57 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۰۱ 1999 CM66 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۰۲ 1999 CS66 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۰۳ 1999 CD70 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۰۴ 1999 CH70 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۰۵ 1999 CY73 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۰۶ 1999 CT74 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۰۷ 1999 CV83 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۰۸ 1999 CE85 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۰۹ 1999 CJ85 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۱۰ 1999 CZ86 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۱۱ 1999 CY91 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۱۲ 1999 CL93 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۱۳ 1999 CQ94 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۱۴ 1999 CM95 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۱۵ 1999 CU97 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۱۶ 1999 CT98 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۱۷ 1999 CV98 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۱۸ 1999 CD100 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۱۹ 1999 CH100 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۲۰ 1999 CJ100 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۲۱ 1999 CV101 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۲۲ 1999 CB103 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۲۳ 1999 CF105 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۲۴ 1999 CM107 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۲۵ 1999 CV109 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۲۶ 1999 CV115 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۲۷ 1999 CQ117 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۲۸ 1999 CB120 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۲۹ 1999 CJ122 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۳۰ 1999 CL122 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۳۱ 1999 CK123 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۳۲ 1999 CS141 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۳۳ 1999 CO146 ۹ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۳۴ 1999 CF148 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۳۵ 1999 CG149 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۳۶ 1999 CH149 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۳۷ 1999 DL1 ۱۷ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۳۸ 1999 DJ4 ۲۴ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۳۹ 1999 DN5 ۱۷ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۴۰ 1999 DS8 ۱۸ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۴۱ 1999 DC9 ۱۸ فوریه ۱۹۹۹
۸۵۹۴۲ 1999 EB6 ۱۲ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۴۳ 1999 EJ7 ۱۲ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۴۴ 1999 EM7 ۱۲ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۴۵ 1999 EB8 ۱۲ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۴۶ 1999 EJ8 ۱۴ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۴۷ 1999 ET11 ۱۲ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۴۸ 1999 EP13 ۱۰ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۴۹ 1999 EX14 ۱۰ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۵۰ 1999 FQ7 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۵۱ 1999 FX9 ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۵۲ 1999 FW12 ۱۸ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۵۳ 1999 FK21 ۲۴ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۵۴ 1999 FY23 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۵۵ 1999 FB29 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۵۶ 1999 FT35 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۵۷ 1999 FZ38 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۵۸ 1999 FU42 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۵۹ 1999 FV42 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۶۰ 1999 FR50 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۶۱ 1999 FV51 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۶۲ 1999 FJ53 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۶۳ 1999 FD57 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۶۴ 1999 FZ57 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۶۵ 1999 FW60 ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۶۶ 1999 FD62 ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۸۵۹۶۷ 1999 GK1 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۶۸ 1999 GB2 ۸ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۶۹ 1999 GP2 ۸ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۷۰ 1999 GB4 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۷۱ 1999 GW5 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۷۲ 1999 GJ7 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۷۳ 1999 GP19 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۷۴ 1999 GF21 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۷۵ 1999 GD33 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۷۶ 1999 GR33 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۷۷ 1999 GZ42 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۷۸ 1999 GD45 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۷۹ 1999 GH59 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۸۰ 1999 HG3 ۲۰ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۸۱ 1999 HS3 ۱۸ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۸۲ 1999 HQ6 ۱۹ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۸۳ 1999 HX7 ۱۹ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۸۴ 1999 HV10 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۸۵۹۸۴ 1999 JW ۵ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۸۴ 1999 JX ۶ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۸۷ 1999 JT5 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۸۸ 1999 JX5 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۸۹ 1999 JD6 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۹۰ 1999 JV6 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۹۱ 1999 JJ16 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۹۲ 1999 JR17 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۹۳ 1999 JU28 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۹۴ 1999 JV41 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۹۵ 1999 JT56 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۹۶ 1999 JO65 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۹۷ 1999 JB69 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۹۸ 1999 JH69 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۵۹۹۹ 1999 JY72 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۸۶۰۰۰ 1999 JT78 ۱۳ مه ۱۹۹۹

منابع[ویرایش]