فهرست سیارک‌ها (۶۹۰۰۱–۷۰۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۶۹۰۰۱ - ۷۰۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۶۹۰۰۱ تا ۷۰۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۶۹۰۰۱ 2002 TM173 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۰۲ 2002 TX181 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۰۳ 2002 TK196 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۰۴ 2002 TL198 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۰۵ 2002 TZ207 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۰۶ 2002 TS212 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۰۷ 2002 TN217 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۰۸ 2002 TV240 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۰۹ 2002 TJ250 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۱۰ 2002 TD256 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۱۱ 2002 TF259 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۱۲ 2002 TC284 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۱۳ 2002 TP290 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۱۴ 2002 UD1 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۱۵ 2002 UE26 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۱۶ 2002 UX32 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۱۷ 2002 UK49 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۶۹۰۱۸ 2002 VH24 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۱۹ 2002 VA35 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۲۰ 2002 VU51 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۲۱ 2002 VR53 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۲۲ 2002 VS62 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۲۳ 2002 VY63 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۲۴ 2002 VH70 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۲۵ 2002 VS84 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۲۶ 2002 VL93 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۲۷ 2002 VW95 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۲۸ 2002 VG109 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۲۹ 2002 VT119 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۳۰ 2002 WD9 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۳۱ 2002 WX16 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۳۲ 2002 WG17 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۳۳ 2002 XA2 ۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۳۴ 2002 XE15 ۲ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۳۵ 2002 XR30 ۶ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۳۶ 2002 XN31 ۶ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۳۷ 2002 XD43 ۹ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۳۸ 2002 XU44 ۷ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۳۹ 2002 XG47 ۸ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۴۰ 2002 XH47 ۸ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۴۱ 2002 XF49 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۴۲ 2002 XY51 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۴۳ 2002 XJ55 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۴۴ 2002 XP57 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۴۵ 2002 XN59 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۴۶ 2002 XV61 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۴۷ 2002 XM68 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۴۸ 2002 XR70 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۴۹ 2002 XP76 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۵۰ 2002 XE78 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۵۱ 2002 XT79 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۵۲ 2002 XC82 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۵۳ 2002 YJ3 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۵۴ 2002 YP6 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۵۵ 2002 YE7 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۵۶ 2002 YE8 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۵۷ 2002 YA13 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۵۸ 2002 YV14 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۵۹ 2002 YL18 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۶۰ 2002 YO20 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۶۱ 2002 YN28 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۶۲ 2002 YF29 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۶۳ 2002 YG32 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۲
۶۹۰۶۴ 2003 AZ7 ۲ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۶۵ 2003 AY11 ۱ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۶۶ 2003 AY28 ۴ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۶۷ 2003 AJ30 ۴ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۶۸ 2003 AO32 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۶۹ 2003 AR37 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۷۰ 2003 AQ38 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۷۱ 2003 AR39 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۷۲ 2003 AG41 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۷۳ 2003 AB43 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۷۴ 2003 AC43 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۷۵ 2003 AZ52 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۷۶ 2003 AC53 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۷۷ 2003 AR53 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۷۸ 2003 AO55 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۷۹ 2003 AS60 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۸۰ 2003 AA62 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۸۱ 2003 AZ64 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۸۲ 2003 AY75 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۸۳ 2003 AX77 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۸۳ 2003 BB ۱۶ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۸۵ 2003 BE2 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۸۶ 2003 BU6 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۸۷ 2003 BQ11 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۸۸ 2003 BS17 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۸۹ 2003 BN18 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۹۰ 2003 BH20 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۹۱ 2003 BE25 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۹۲ 2003 BQ25 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۹۳ 2003 BM48 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۹۴ 2003 BA49 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۹۵ 2003 BE53 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۹۶ 2003 BG54 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۹۷ 2003 BR54 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۹۸ 2003 BZ59 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۰۹۹ 2003 BA63 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۱۰۰ 2003 BM68 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۱۰۱ 2003 BJ72 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۱۰۲ 2003 BB73 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۱۰۳ 2003 BG80 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۱۰۴ 2003 BG84 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۱۰۵ 2003 BR88 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۹۱۰۶ 2003 CC3 ۲ فوریه ۲۰۰۳
۶۹۱۰۷ 2003 CG8 ۱ فوریه ۲۰۰۳
۶۹۱۰۸ 2003 CH8 ۱ فوریه ۲۰۰۳
۶۹۱۰۹ 2003 CM8 ۱ فوریه ۲۰۰۳
۶۹۱۱۰ 2003 CK10 ۲ فوریه ۲۰۰۳
۶۹۱۱۱ 2003 CE17 ۷ فوریه ۲۰۰۳
۶۹۱۱۲ 2003 DO4 ۲۱ فوریه ۲۰۰۳
۶۹۱۱۳ 2003 DG10 ۲۲ فوریه ۲۰۰۳
۶۹۱۱۴ 2003 DV17 ۲۶ فوریه ۲۰۰۳
۶۹۱۱۵ 2003 DD21 ۲۲ فوریه ۲۰۰۳
۶۹۱۱۶ 2003 EX1 ۳ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۱۷ 2003 EX2 ۶ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۱۸ 2003 EK16 ۸ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۱۹ 2003 EA21 ۶ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۲۰ 2003 ET23 ۶ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۲۱ 2003 EJ26 ۶ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۲۲ 2003 EZ30 ۶ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۲۳ 2003 EP39 ۸ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۲۴ 2003 EQ39 ۸ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۲۵ 2003 EK43 ۱۰ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۲۶ 2003 EC60 ۷ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۲۷ 2003 FK12 ۲۲ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۲۸ 2003 FR16 ۲۳ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۲۹ 2003 FG21 ۲۴ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۳۰ 2003 FC39 ۲۳ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۳۱ 2003 FP47 ۲۴ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۳۲ 2003 FG49 ۲۴ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۳۳ 2003 FK54 ۲۵ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۳۴ 2003 FJ70 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۳۵ 2003 FP74 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۳۶ 2003 FE85 ۲۸ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۳۷ 2003 FS87 ۲۸ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۳۸ 2003 FY90 ۲۹ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۳۹ 2003 FH91 ۲۹ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۴۰ 2003 FB100 ۳۱ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۴۱ 2003 FT112 ۳۱ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۴۲ 2003 FL115 ۳۱ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۴۳ 2003 FN115 ۳۱ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۴۴ 2003 FU115 ۳۱ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۴۵ 2003 FF119 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۴۶ 2003 FV121 ۲۵ مارس ۲۰۰۳
۶۹۱۴۷ 2003 GR1 ۱ آوریل ۲۰۰۳
۶۹۱۴۸ 2003 GH8 ۳ آوریل ۲۰۰۳
۶۹۱۴۹ 2003 GQ12 ۱ آوریل ۲۰۰۳
۶۹۱۵۰ 2003 GZ15 ۵ آوریل ۲۰۰۳
۶۹۱۵۱ 2003 GZ41 ۷ آوریل ۲۰۰۳
۶۹۱۵۲ 2003 GL50 ۴ آوریل ۲۰۰۳
۶۹۱۵۳ 2003 HJ22 ۲۷ آوریل ۲۰۰۳
۶۹۱۵۴ 2003 HZ50 ۲۸ آوریل ۲۰۰۳
۶۹۱۵۵ 2003 HL52 ۳۰ آوریل ۲۰۰۳
۶۹۱۵۶ 2003 JH1 ۱ مه ۲۰۰۳
۶۹۱۵۷ 2003 JZ3 ۳ مه ۲۰۰۳
۶۹۱۵۸ 2003 JR13 ۵ مه ۲۰۰۳
۶۹۱۵۹ 2003 JE16 ۷ مه ۲۰۰۳
۶۹۱۵۹ 2029 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 2203 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 2736 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 2744 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 3031 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 3044 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 3075 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 3082 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 3515 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4066 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4199 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4230 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4283 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4304 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4514 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4550 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4602 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4618 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4729 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4756 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4770 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4821 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 4850 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 6638 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 6705 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 6739 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۵۹ 6783 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۹۱۸۷ 1178 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۶۹۱۸۸ 1258 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۶۹۱۸۹ 1263 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۶۹۱۹۰ 2027 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۶۹۱۹۱ 2143 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۶۹۱۹۲ 3172 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۶۹۱۹۳ 3326 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۶۹۱۹۴ 1118 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۱۹۵ 1164 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۱۹۶ 1216 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۱۹۷ 1238 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۱۹۸ 1255 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۱۹۹ 1278 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۰۰ 1300 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۰۱ 1323 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۰۲ 2026 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۰۳ 2088 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۰۴ 2139 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۰۵ 2156 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۰۶ 2167 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۰۷ 3004 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۰۸ 3078 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۰۹ 3300 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۱۰ 3356 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۱۱ 4098 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۱۲ 4287 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۱۳ 4616 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۱۴ 5067 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۱۵ 5099 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۹۲۱۶ 1108 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۱۷ 2135 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۱۸ 2330 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۱۹ 2364 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۲۰ 3030 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۲۱ 3528 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۲۲ 4210 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۲۳ 4331 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۲۴ 4388 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۲۵ 5043 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۲۶ 5129 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۲۷ 5139 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۲۸ 5173 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۲۹ 5188 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۹۲۳۰ Hermes ۲۸ اکتبر ۱۹۳۷
۶۹۲۳۱ Alettajacobs ۱۶ مارس ۱۹۷۲
۶۹۲۳۲ 1978 UJ4 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۶۹۲۳۳ 1978 UL6 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۶۹۲۳۴ 1978 VO2 ۱ نوامبر ۱۹۷۸
۶۹۲۳۵ 1978 VS3 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۶۹۲۳۶ 1978 VF5 ۶ نوامبر ۱۹۷۸
۶۹۲۳۷ 1978 VR6 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۶۹۲۳۸ 1978 VZ8 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۶۹۲۳۸ 1978 XT ۶ دسامبر ۱۹۷۸
۶۹۲۴۰ 1979 MZ1 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۶۹۲۴۱ 1979 MX3 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۶۹۲۴۲ 1979 MA7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۶۹۲۴۳ 1979 MU7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۶۹۲۴۴ 1979 MP8 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۶۹۲۴۴ 1981 EO ۱ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۴۶ 1981 EZ4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۴۷ 1981 ED10 ۱ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۴۸ 1981 EA19 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۴۹ 1981 EH27 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۵۰ 1981 EK32 ۷ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۵۱ 1981 ER33 ۱ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۵۲ 1981 EC35 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۵۳ 1981 EX35 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۵۴ 1981 EW37 ۱ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۵۵ 1981 ER40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۵۶ 1981 EF46 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۵۷ 1981 ER47 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۹۲۵۸ 1981 UJ22 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۶۹۲۵۹ 1982 ST7 ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۲
۶۹۲۵۹ 1982 TJ ۱۳ اکتبر ۱۹۸۲
۶۹۲۶۱ 1982 YM1 ۲۳ دسامبر ۱۹۸۲
۶۹۲۶۲ 1986 PV6 ۱۲ اوت ۱۹۸۶
۶۹۲۶۲ 1986 BB۲
۶۹۲۶۴ Nebra ۱۴ اوت ۱۹۸۸
۶۹۲۶۵ 1988 RF6 ۵ سپتامبر ۱۹۸۸
۶۹۲۶۶ 1988 RJ6 ۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۶۹۲۶۷ 1988 RO6 ۷ سپتامبر ۱۹۸۸
۶۹۲۶۸ 1988 SD2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۶۹۲۶۹ 1988 VA1 ۳ نوامبر ۱۹۸۸
۶۹۲۶۹ 1989 BB ۲۹ ژانویه ۱۹۸۹
۶۹۲۷۱ 1989 GK2 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۶۹۲۷۲ 1989 SC2 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۶۹۲۷۳ 1989 TN1 ۴ اکتبر ۱۹۸۹
۶۹۲۷۴ 1989 UZ1 ۲۹ اکتبر ۱۹۸۹
۶۹۲۷۵ Wiesenthal ۲۸ نوامبر ۱۹۸۹
۶۹۲۷۶ 1989 YH8 ۳۱ دسامبر ۱۹۸۹
۶۹۲۷۷ 1990 EC1 ۲ مارس ۱۹۹۰
۶۹۲۷۸ 1990 EK2 ۲ مارس ۱۹۹۰
۶۹۲۷۹ 1990 ES2 ۲ مارس ۱۹۹۰
۶۹۲۸۰ 1990 RB7 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۶۹۲۸۱ 1990 SG6 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۶۹۲۸۲ 1990 SV6 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۶۹۲۸۳ 1990 ST7 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۶۹۲۸۴ 1990 SB9 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۶۹۲۸۵ 1990 ST14 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۰
۶۹۲۸۵ 1990 TN۹
۶۹۲۸۷ 1990 TW10 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۶۹۲۸۸ Berlioz ۱۱ اکتبر ۱۹۹۰
۶۹۲۸۹ 1990 UU2 ۲۴ اکتبر ۱۹۹۰
۶۹۲۹۰ 1990 UQ4 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۶۹۲۹۱ 1990 WG1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۶۹۲۹۲ 1990 WH2 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۶۹۲۹۳ 1991 GW10 ۱۰ آوریل ۱۹۹۱
۶۹۲۹۴ 1991 PU9 ۱۳ اوت ۱۹۹۱
۶۹۲۹۵ 1991 TO6 ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۶۹۲۹۶ 1992 BM4 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۲
۶۹۲۹۷ 1992 DT8 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۶۹۲۹۸ 1992 DR9 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۶۹۲۹۹ 1992 EW6 ۱ مارس ۱۹۹۲
۶۹۳۰۰ 1992 EH7 ۱ مارس ۱۹۹۲
۶۹۳۰۱ 1992 ES8 ۲ مارس ۱۹۹۲
۶۹۳۰۲ 1992 EZ10 ۶ مارس ۱۹۹۲
۶۹۳۰۳ 1992 EM13 ۲ مارس ۱۹۹۲
۶۹۳۰۴ 1992 EA14 ۲ مارس ۱۹۹۲
۶۹۳۰۵ 1992 EJ14 ۲ مارس ۱۹۹۲
۶۹۳۰۶ 1992 EN29 ۳ مارس ۱۹۹۲
۶۹۳۰۶ 1992 ON ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۲
۶۹۳۰۸ 1992 PK1 ۸ اوت ۱۹۹۲
۶۹۳۰۹ 1992 PL1 ۸ اوت ۱۹۹۲
۶۹۳۱۰ 1992 PQ1 ۸ اوت ۱۹۹۲
۶۹۳۱۱ Russ ۲۱ اوت ۱۹۹۲
۶۹۳۱۲ Rogerbacon ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۶۹۳۱۳ 1992 SW18 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۶۹۳۱۴ 1992 SW21 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۶۹۳۱۵ 1992 UR2 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۲
۶۹۳۱۶ 1993 FP8 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۱۷ 1993 FB20 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۱۸ 1993 FQ20 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۱۹ 1993 FA29 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۲۰ 1993 FJ30 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۲۱ 1993 FH34 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۲۲ 1993 FX41 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۲۳ 1993 FZ41 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۲۴ 1993 FY46 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۲۵ 1993 FP48 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۲۶ 1993 FU49 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۲۷ 1993 FJ60 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۲۸ 1993 FY80 ۱۸ مارس ۱۹۹۳
۶۹۳۲۹ 1993 GH1 ۱۵ آوریل ۱۹۹۳
۶۹۳۳۰ 1993 HO2 ۱۹ آوریل ۱۹۹۳
۶۹۳۳۱ 1993 LE1 ۱۳ ژوئن ۱۹۹۳
۶۹۳۳۲ 1993 LJ1 ۱۳ ژوئن ۱۹۹۳
۶۹۳۳۳ 1993 OU8 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۶۹۳۳۴ 1993 PT1 ۱۴ اوت ۱۹۹۳
۶۹۳۳۵ 1993 RT6 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۶۹۳۳۵ 1993 SJ ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۶۹۳۳۷ 1993 SQ5 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳
۶۹۳۳۸ 1993 TM6 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۹۳۳۹ 1993 TF11 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۶۹۳۴۰ 1993 TA15 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۹۳۴۱ 1993 TD18 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۹۳۴۲ 1993 TT19 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۹۳۴۳ 1993 TO29 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۹۳۴۴ 1993 TH30 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۹۳۴۵ 1993 TE31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۹۳۴۶ 1993 TV32 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۹۳۴۷ 1993 TM41 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۹۳۴۸ 1993 UH8 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۶۹۳۴۸ 1993 VU ۹ نوامبر ۱۹۹۳
۶۹۳۴۸ 1993 YP ۱۷ دسامبر ۱۹۹۳
۶۹۳۵۱ 1994 AE3 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۴
۶۹۳۵۲ 1994 AR5 ۵ ژانویه ۱۹۹۴
۶۹۳۵۳ 1994 AE9 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۶۹۳۵۴ 1994 CZ2 ۱۰ فوریه ۱۹۹۴
۶۹۳۵۵ 1994 CM12 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۶۹۳۵۶ 1994 CA17 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۶۹۳۵۶ 1994 FU ۲۱ مارس ۱۹۹۴
۶۹۳۵۸ 1994 PC9 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۶۹۳۵۹ 1994 PH10 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۶۹۳۶۰ 1994 PJ12 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۶۹۳۶۱ 1994 PA13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۶۹۳۶۲ 1994 PX13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۶۹۳۶۳ 1994 PK14 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۶۹۳۶۴ 1994 PU30 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۶۹۳۶۴ 1994 QF ۲۶ اوت ۱۹۹۴
۶۹۳۶۶ 1994 RF6 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۶۹۳۶۶ 1994 SD ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۴
۶۹۳۶۸ 1994 SE8 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۶۹۳۶۹ 1994 SP9 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۶۹۳۷۰ 1994 SF11 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۴
۶۹۳۷۱ 1994 TA1 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۶۹۳۷۲ 1994 UA6 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۶۹۳۷۳ 1994 UL6 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۶۹۳۷۴ 1994 UH7 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۶۹۳۷۵ 1994 VG1 ۴ نوامبر ۱۹۹۴
۶۹۳۷۶ 1994 WR1 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴
۶۹۳۷۷ 1994 WJ3 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۶۹۳۷۸ 1994 WA8 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۶۹۳۷۹ 1994 WC13 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۶۹۳۸۰ 1994 YK2 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴
۶۹۳۸۰ 1995 BH ۲۳ ژانویه ۱۹۹۵
۶۹۳۸۲ 1995 BQ8 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۶۹۳۸۳ 1995 BK13 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۵
۶۹۳۸۴ 1995 CQ3 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۶۹۳۸۵ 1995 DH6 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۶۹۳۸۶ 1995 DL6 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۶۹۳۸۷ 1995 DN7 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۶۹۳۸۸ 1995 ER5 ۲ مارس ۱۹۹۵
۶۹۳۸۹ 1995 FD4 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۶۹۳۹۰ 1995 FH5 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۶۹۳۹۱ 1995 FF6 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۶۹۳۹۲ 1995 FV7 ۲۵ مارس ۱۹۹۵
۶۹۳۹۳ 1995 FY7 ۲۵ مارس ۱۹۹۵
۶۹۳۹۴ 1995 FA8 ۲۵ مارس ۱۹۹۵
۶۹۳۹۵ 1995 FO12 ۲۷ مارس ۱۹۹۵
۶۹۳۹۶ 1995 FN17 ۲۸ مارس ۱۹۹۵
۶۹۳۹۷ 1995 FO17 ۲۸ مارس ۱۹۹۵
۶۹۳۹۸ 1995 FH19 ۲۹ مارس ۱۹۹۵
۶۹۳۹۹ 1995 GD4 ۴ آوریل ۱۹۹۵
۶۹۴۰۰ 1995 OO2 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۶۹۴۰۱ 1995 QV3 ۲۶ اوت ۱۹۹۵
۶۹۴۰۲ 1995 SM10 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۰۳ 1995 SR13 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۰۴ 1995 SS30 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۰۵ 1995 SW48 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۰۶ 1995 SX48 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۰۷ 1995 SZ83 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۰۸ 1995 TT8 ۱ اکتبر ۱۹۹۵
۶۹۴۰۸ 1995 UQ ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۶۹۴۱۰ 1995 UB3 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵
۶۹۴۱۱ 1995 UR8 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۶۹۴۱۲ 1995 UJ37 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۶۹۴۱۲ 1995 VA ۱ نوامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۱۴ 1995 VY11 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۱۵ 1995 WA13 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۱۶ 1995 WX16 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۱۷ 1995 WV35 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۱۸ 1995 WX42 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۱۹ 1995 XH3 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۲۰ 1995 YA1 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۲۱ Keizosaji ۲۲ دسامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۲۲ 1995 YO7 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۶۹۴۲۳ 1996 AA2 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۶۹۴۲۴ 1996 AG6 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۶۹۴۲۴ 1996 BC ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۶۹۴۲۶ 1996 BW6 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۶
۶۹۴۲۷ 1996 BJ10 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۶
۶۹۴۲۸ 1996 EA3 ۹ مارس ۱۹۹۶
۶۹۴۲۹ 1996 EB8 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۶۹۴۳۰ 1996 GA1 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۶۹۴۳۱ 1996 GG8 ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۶۹۴۳۲ 1996 HC18 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۶۹۴۳۳ 1996 HY18 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۶۹۴۳۳ 1996 HC۲۱
۶۹۴۳۵ 1996 HH21 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۶۹۴۳۶ 1996 JT7 ۱۲ مه ۱۹۹۶
۶۹۴۳۷ 1996 KW2 ۲۱ مه ۱۹۹۶
۶۹۴۳۸ 1996 LU2 ۱۱ ژوئن ۱۹۹۶
۶۹۴۳۸ 1996 PX ۹ اوت ۱۹۹۶
۶۹۴۴۰ 1996 PV2 ۱۴ اوت ۱۹۹۶
۶۹۴۴۱ 1996 PG8 ۸ اوت ۱۹۹۶
۶۹۴۴۲ 1996 RA13 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۴۳ 1996 RB16 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۴۴ 1996 RN17 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۴۵ 1996 RZ20 ۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۴۶ 1996 SL4 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۴۷ 1996 SG8 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۴۷ 1996 TQ ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۴۹ 1996 TD2 ۳ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۵۰ 1996 TL3 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۵۱ 1996 TD5 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۵۲ 1996 TL5 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۵۳ 1996 TG11 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۵۴ 1996 TE28 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۵۵ 1996 TB33 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۵۶ 1996 TO33 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۵۷ 1996 TP36 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۵۸ 1996 TQ54 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۵۹ 1996 TX62 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۶۰ 1996 UO1 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۶۱ 1996 UA3 ۲۴ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۶۲ 1996 UB4 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۶
۶۹۴۶۳ 1996 VZ1 ۱ نوامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۶۴ 1996 VV4 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۶۵ 1996 VR5 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۶۶ 1996 VZ5 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۶۷ 1996 VA14 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۶۸ 1996 VO15 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۶۸ 1996 WR ۱۶ نوامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۶۸ 1996 XH ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۷۱ 1996 XM1 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۷۲ 1996 XN1 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۷۳ 1996 XO1 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۷۴ 1996 XA3 ۳ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۷۵ 1996 XE9 ۶ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۷۶ 1996 XF10 ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۷۷ 1996 XS13 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۷۸ 1996 XO15 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۷۹ 1996 XH16 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۸۰ 1996 XL19 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۸۱ 1996 XU19 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۸۲ 1996 XC26 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۸۳ 1996 XA31 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۸۴ 1996 YR1 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۶
۶۹۴۸۴ 1997 AD ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۸۶ 1997 AM1 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۸۷ 1997 AZ2 ۴ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۸۸ 1997 AV3 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۸۹ 1997 AB4 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۹۰ 1997 AE5 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۹۱ 1997 AZ5 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۹۲ 1997 AG7 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۹۳ 1997 AO12 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۹۴ 1997 AF15 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۹۵ 1997 AY17 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۹۶ 1997 AE22 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۹۷ 1997 BK2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۶۹۴۹۸ 1997 CM1 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۶۹۴۹۹ 1997 CV4 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۶۹۵۰۰ 1997 CB6 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۶۹۵۰۱ 1997 CK11 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۶۹۵۰۲ 1997 CK12 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۶۹۵۰۳ 1997 CF16 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۶۹۵۰۴ 1997 CG20 ۱۲ فوریه ۱۹۹۷
۶۹۵۰۵ 1997 CX21 ۱۱ فوریه ۱۹۹۷
۶۹۵۰۶ 1997 CF26 ۱۴ فوریه ۱۹۹۷
۶۹۵۰۷ 1997 CQ27 ۴ فوریه ۱۹۹۷
۶۹۵۰۸ 1997 ET2 ۴ مارس ۱۹۹۷
۶۹۵۰۹ 1997 ES4 ۲ مارس ۱۹۹۷
۶۹۵۱۰ 1997 EN5 ۴ مارس ۱۹۹۷
۶۹۵۱۱ 1997 ER33 ۴ مارس ۱۹۹۷
۶۹۵۱۲ 1997 EZ38 ۵ مارس ۱۹۹۷
۶۹۵۱۳ 1997 EP39 ۵ مارس ۱۹۹۷
۶۹۵۱۴ 1997 EQ46 ۱۲ مارس ۱۹۹۷
۶۹۵۱۵ 1997 EM47 ۱۲ مارس ۱۹۹۷
۶۹۵۱۵ 1997 FJ ۲۱ مارس ۱۹۹۷
۶۹۵۱۷ 1997 FM3 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۶۹۵۱۸ 1997 FS4 ۲۸ مارس ۱۹۹۷
۶۹۵۱۹ 1997 GT1 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۲۰ 1997 GC2 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۲۱ 1997 GY2 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۲۲ 1997 GY6 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۲۳ 1997 GH7 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۲۴ 1997 GM7 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۲۵ 1997 GF9 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۲۶ 1997 GN9 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۲۷ 1997 GU10 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۲۸ 1997 GV10 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۲۹ 1997 GU12 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۳۰ 1997 GN13 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۳۱ 1997 GV13 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۳۲ 1997 GC17 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۳۳ 1997 GT17 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۳۴ 1997 GG20 ۵ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۳۵ 1997 GN23 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۳۶ 1997 GN24 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۳۷ 1997 GZ32 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۳۸ 1997 GH36 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۳۹ 1997 GO40 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۴۰ 1997 HA1 ۲۹ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۴۱ 1997 HZ9 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۴۲ 1997 HL10 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۶۹۵۴۳ 1997 JZ2 ۴ مه ۱۹۹۷
۶۹۵۴۴ 1997 JV9 ۹ مه ۱۹۹۷
۶۹۵۴۵ 1997 JF10 ۱۱ مه ۱۹۹۷
۶۹۵۴۶ 1997 JO13 ۳ مه ۱۹۹۷
۶۹۵۴۷ 1997 KU1 ۲۷ مه ۱۹۹۷
۶۹۵۴۸ 1997 LA3 ۵ ژوئن ۱۹۹۷
۶۹۵۴۹ 1997 LC4 ۹ ژوئن ۱۹۹۷
۶۹۵۵۰ 1997 LA6 ۱۳ ژوئن ۱۹۹۷
۶۹۵۵۱ 1997 MY2 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۶۹۵۵۲ 1997 MT4 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۶۹۵۵۳ 1997 QS2 ۳۱ اوت ۱۹۹۷
۶۹۵۵۴ 1997 SZ4 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۶۹۵۵۵ 1997 SQ9 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۶۹۵۵۶ 1997 SA31 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۶۹۵۵۷ 1997 SY31 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۶۹۵۵۸ 1997 TA26 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۷
۶۹۵۵۹ 1997 UG5 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
۶۹۵۶۰ 1997 UW14 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۷
۶۹۵۶۱ 1997 YD2 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۶۹۵۶۲ 1997 YU6 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۶۹۵۶۳ 1997 YP10 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۶۹۵۶۴ 1997 YA18 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۶۹۵۶۵ 1998 AZ4 ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۶۹۵۶۵ 1998 BX ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۶۹۵۶۷ 1998 BC8 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۶۹۵۶۸ 1998 BK12 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۶۹۵۶۹ 1998 BU12 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۶۹۵۷۰ 1998 BT24 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۶۹۵۷۱ 1998 BJ25 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۶۹۵۷۲ 1998 BY25 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۶۹۵۷۳ 1998 BQ26 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۶۹۵۷۴ 1998 BR35 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۶۹۵۷۵ 1998 BT36 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۶۹۵۷۶ 1998 BQ46 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۶۹۵۷۷ 1998 CE5 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۶۹۵۷۷ 1998 DC ۱۶ فوریه ۱۹۹۸
۶۹۵۷۹ 1998 DQ1 ۲۰ فوریه ۱۹۹۸
۶۹۵۸۰ 1998 DR7 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۶۹۵۸۱ 1998 DX8 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۶۹۵۸۲ 1998 DM10 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۶۹۵۸۳ 1998 DP10 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۶۹۵۸۴ 1998 DZ10 ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۶۹۵۸۵ 1998 DN35 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۶۹۵۸۶ 1998 DE36 ۲۵ فوریه ۱۹۹۸
۶۹۵۸۷ 1998 EZ1 ۲ مارس ۱۹۹۸
۶۹۵۸۸ 1998 EF4 ۲ مارس ۱۹۹۸
۶۹۵۸۹ 1998 EM7 ۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۵۹۰ 1998 EL8 ۳ مارس ۱۹۹۸
۶۹۵۹۱ 1998 EV13 ۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۵۹۲ 1998 EO14 ۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۵۹۳ 1998 EN21 ۱۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۵۹۴ Ulferika ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۹۵۹۵ 1998 FK11 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۶۹۵۹۶ 1998 FT14 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۶۹۵۹۷ 1998 FQ15 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۶۹۵۹۸ 1998 FT18 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۵۹۹ 1998 FH19 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۰۰ 1998 FC23 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۰۱ 1998 FB27 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۰۲ 1998 FE28 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۰۳ 1998 FD29 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۰۴ 1998 FH35 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۰۵ 1998 FA38 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۰۶ 1998 FX40 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۰۷ 1998 FZ41 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۰۸ 1998 FJ42 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۰۹ 1998 FQ42 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۱۰ 1998 FD43 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۱۱ 1998 FP46 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۱۲ 1998 FW46 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۱۳ 1998 FK47 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۱۴ 1998 FK48 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۱۵ 1998 FF49 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۱۶ 1998 FY49 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۱۷ 1998 FD52 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۱۸ 1998 FY52 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۱۹ 1998 FM53 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۲۰ 1998 FP53 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۲۱ 1998 FA54 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۲۲ 1998 FS54 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۲۳ 1998 FM55 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۲۴ 1998 FN57 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۲۵ 1998 FG58 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۲۶ 1998 FM59 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۲۷ 1998 FC62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۲۸ 1998 FD62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۲۹ 1998 FS62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۳۰ 1998 FA63 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۳۱ 1998 FF63 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۳۲ 1998 FN64 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۳۳ 1998 FM65 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۳۴ 1998 FH68 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۳۵ 1998 FJ68 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۳۶ 1998 FE71 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۳۷ 1998 FN71 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۳۸ 1998 FU71 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۳۹ 1998 FR75 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۴۰ 1998 FP76 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۴۱ 1998 FQ77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۴۲ 1998 FX77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۴۳ 1998 FY77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۴۴ 1998 FT78 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۴۵ 1998 FM79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۴۶ 1998 FV79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۴۷ 1998 FO84 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۴۸ 1998 FW87 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۴۹ 1998 FK98 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۵۰ 1998 FT99 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۵۱ 1998 FW99 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۵۲ 1998 FJ101 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۵۳ 1998 FT101 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۵۴ 1998 FR102 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۵۵ 1998 FD106 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۵۶ 1998 FV108 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۵۷ 1998 FX108 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۵۸ 1998 FC114 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۵۹ 1998 FE116 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۶۰ 1998 FP117 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۶۱ 1998 FZ117 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۶۲ 1998 FR118 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۶۳ 1998 FM119 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۶۴ 1998 FN122 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۶۵ 1998 FQ122 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۶۶ 1998 FC123 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۶۷ 1998 FL131 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۶۸ 1998 FD133 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۶۹ 1998 FF137 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۷۰ 1998 FM141 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۶۹۶۷۱ 1998 GY3 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۷۲ 1998 GX7 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۷۳ 1998 GX10 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۷۴ 1998 HP3 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۷۵ 1998 HT7 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۷۶ 1998 HV13 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۷۷ 1998 HC14 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۷۸ 1998 HA15 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۷۹ 1998 HR15 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۸۰ 1998 HC16 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۸۱ 1998 HN17 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۸۲ 1998 HA19 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۸۳ 1998 HK21 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۸۴ 1998 HA22 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۸۵ 1998 HD22 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۸۶ 1998 HR23 ۲۸ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۸۷ 1998 HK24 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۸۸ 1998 HD25 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۸۹ 1998 HV28 ۲۷ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۹۰ 1998 HL30 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۹۱ 1998 HQ32 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۹۲ 1998 HZ32 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۹۳ 1998 HX33 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۹۴ 1998 HQ35 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۹۵ 1998 HL36 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۹۶ 1998 HA38 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۹۷ 1998 HH39 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۹۸ 1998 HW43 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۶۹۹ 1998 HS45 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۰۰ 1998 HL46 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۰۱ 1998 HP49 ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۰۲ 1998 HP57 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۰۳ 1998 HQ63 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۰۴ 1998 HS69 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۰۵ 1998 HM70 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۰۶ 1998 HJ77 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۰۷ 1998 HP79 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۰۸ 1998 HX85 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۰۹ 1998 HH87 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۱۰ 1998 HR88 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۱۱ 1998 HA89 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۱۲ 1998 HV90 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۱۳ 1998 HB98 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۱۴ 1998 HR98 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۱۵ 1998 HG104 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۱۶ 1998 HG105 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۱۷ 1998 HH108 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۱۸ 1998 HH116 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۱۹ 1998 HY119 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۲۰ 1998 HW120 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۲۱ 1998 HJ125 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۲۲ 1998 HO127 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۲۳ 1998 HV129 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۲۴ 1998 HF133 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۲۵ 1998 HA137 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۲۶ 1998 HR144 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۲۷ 1998 HD145 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۲۸ 1998 HG145 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۲۹ 1998 HE149 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۳۰ 1998 HF149 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۳۱ 1998 HP152 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۶۹۷۳۱ 1998 JE ۱ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۳۳ 1998 JS2 ۱ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۳۴ 1998 KF1 ۱۸ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۳۵ 1998 KB7 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۳۶ 1998 KT7 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۳۷ 1998 KS12 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۳۸ 1998 KL16 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۳۹ 1998 KX19 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۴۰ 1998 KK26 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۴۱ 1998 KR43 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۴۲ 1998 KD44 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۴۳ 1998 KG53 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۴۴ 1998 KM56 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۴۵ 1998 KR57 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۴۶ 1998 KC58 ۲۸ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۴۷ 1998 KD58 ۲۸ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۴۸ 1998 KG59 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۶۹۷۴۹ 1998 MZ1 ۲۱ ژوئن ۱۹۹۸
۶۹۷۵۰ 1998 MA5 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۶۹۷۵۱ 1998 MV17 ۲۲ ژوئن ۱۹۹۸
۶۹۷۵۲ 1998 ME32 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۶۹۷۵۳ 1998 ML34 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۶۹۷۵۴ 1998 MM39 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۶۹۷۵۵ 1998 MQ40 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۶۹۷۵۶ 1998 OY3 ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۸
۶۹۷۵۷ 1998 OD7 ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۸
۶۹۷۵۸ 1998 OP10 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۶۹۷۵۹ 1998 OT10 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۶۹۷۵۹ 1998 PR ۱۵ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۶۱ 1998 QM4 ۲۱ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۶۲ 1998 QS5 ۲۳ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۶۳ 1998 QH9 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۶۴ 1998 QS10 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۶۵ 1998 QN12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۶۶ 1998 QZ19 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۶۷ 1998 QA20 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۶۸ 1998 QF24 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۶۹ 1998 QM24 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۷۰ 1998 QN26 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۷۱ 1998 QT32 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۷۲ 1998 QU32 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۷۳ 1998 QT34 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۷۴ 1998 QN41 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۷۵ 1998 QK46 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۷۶ 1998 QB49 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۷۷ 1998 QJ49 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۷۸ 1998 QM53 ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۷۹ 1998 QZ53 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۸۰ 1998 QG55 ۲۷ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۸۱ 1998 QL59 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۸۲ 1998 QF60 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۸۳ 1998 QC67 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۸۴ 1998 QP70 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۸۵ 1998 QU71 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۸۶ 1998 QS77 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۸۷ 1998 QH80 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۸۸ 1998 QY85 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۸۹ 1998 QS87 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۹۰ 1998 QM88 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۹۱ 1998 QG89 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۹۲ 1998 QS96 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۹۳ 1998 QV96 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۹۴ 1998 QM104 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۶۹۷۹۵ 1998 RA3 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۷۹۶ 1998 RV5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۷۹۷ 1998 RF6 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۷۹۸ 1998 RU11 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۷۹۹ 1998 RD12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۰۰ 1998 RD13 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۰۱ 1998 RS14 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۰۲ 1998 RX15 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۰۳ 1998 RL20 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۰۴ 1998 RV22 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۰۵ 1998 RF23 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۰۶ 1998 RC24 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۰۷ 1998 RE24 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۰۸ 1998 RO29 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۰۹ 1998 RM33 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۱۰ 1998 RF42 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۱۱ 1998 RC47 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۱۲ 1998 RV47 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۱۳ 1998 RB50 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۱۴ 1998 RD50 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۱۵ 1998 RC54 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۱۶ 1998 RS57 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۱۷ 1998 RB58 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۱۸ 1998 RP61 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۱۹ 1998 RK62 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۲۰ 1998 RR63 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۲۱ 1998 RA65 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۲۲ 1998 RD65 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۲۳ 1998 RQ68 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۲۴ 1998 RO70 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۲۵ 1998 RU71 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۲۶ 1998 RE72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۲۷ 1998 RR72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۲۸ 1998 RX73 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۲۹ 1998 RS74 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۳۰ 1998 RA75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۳۱ 1998 RO75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۳۲ 1998 RA76 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۳۳ 1998 RO76 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۳۴ 1998 RH77 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۳۵ 1998 RV78 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۳۶ 1998 SZ2 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۳۷ 1998 SE4 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۳۸ 1998 SX5 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۳۹ 1998 SJ10 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۴۰ 1998 SM10 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۴۱ 1998 SA12 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۴۲ 1998 SE20 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۴۳ 1998 SL22 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۴۴ 1998 SY22 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۴۵ 1998 SU26 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۴۶ 1998 SO32 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۴۷ 1998 SD35 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۴۸ 1998 SQ35 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۴۹ 1998 SZ38 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۵۰ 1998 SN40 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۵۱ 1998 SY45 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۵۲ 1998 SH51 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۵۳ 1998 SP53 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۵۴ 1998 SS54 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۵۵ 1998 SX55 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۵۶ 1998 SZ56 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۵۷ 1998 SG57 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۵۸ 1998 SM57 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۵۹ 1998 SQ57 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۶۰ 1998 SX57 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۶۱ 1998 SP58 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۶۲ 1998 SB59 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۶۳ 1998 SD59 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۶۴ 1998 SG59 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۶۵ 1998 SO60 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۶۶ 1998 ST60 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۶۷ 1998 SA61 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۶۸ 1998 SU61 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۶۹ 1998 SX62 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۷۰ Fizeau ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۷۱ 1998 SW64 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۷۲ 1998 SY70 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۷۳ 1998 SB71 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۷۴ 1998 SQ73 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۷۵ 1998 SB74 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۷۶ 1998 SV74 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۷۷ 1998 SU79 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۷۸ 1998 SJ81 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۷۹ 1998 SN81 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۸۰ 1998 SQ81 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۸۱ 1998 SL91 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۸۲ 1998 SP92 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۸۳ 1998 SK98 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۸۴ 1998 SF99 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۸۵ 1998 SD100 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۸۶ 1998 SH100 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۸۷ 1998 SJ100 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۸۸ 1998 SB102 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۸۹ 1998 SU110 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۹۰ 1998 SZ110 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۹۱ 1998 SF112 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۹۲ 1998 SF114 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۹۳ 1998 SL118 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۹۴ 1998 SD125 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۹۵ 1998 SA126 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۹۶ 1998 SE130 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۹۷ 1998 SN131 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۹۸ 1998 SX134 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۸۹۹ 1998 SZ137 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۰۰ 1998 SN138 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۰۱ 1998 SA141 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۰۲ 1998 SS141 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۰۳ 1998 SU142 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۰۴ 1998 SH143 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۰۵ 1998 SA146 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۰۶ 1998 SU146 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۰۷ 1998 SW146 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۰۸ 1998 SU153 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۰۹ 1998 SS154 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۱۰ 1998 SE155 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۱۱ 1998 SF155 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۱۲ 1998 SE156 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۱۳ 1998 SF157 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۱۴ 1998 ST158 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۱۵ 1998 SU165 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۱۶ 1998 SV166 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۱۶ 1998 TF ۱۰ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۱۸ 1998 TP6 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۱۹ 1998 TK9 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۲۰ 1998 TQ9 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۲۱ 1998 TM19 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۲۲ 1998 TF20 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۲۳ 1998 TR22 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۲۴ 1998 TX22 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۲۵ 1998 TU30 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۲۶ 1998 TZ31 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۲۷ 1998 TN32 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۲۸ 1998 TY32 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۲۹ 1998 TA33 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۳۰ 1998 TQ33 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۳۰ 1998 UA ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۳۰ 1998 UK ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۳۳ 1998 UA7 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۳۴ 1998 US13 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۳۵ 1998 UA17 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۳۶ 1998 UD17 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۳۷ 1998 UZ21 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۳۸ 1998 US23 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۳۹ 1998 UQ25 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۴۰ 1998 UD26 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۴۱ 1998 UL30 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۴۲ 1998 UC31 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۴۳ 1998 UE34 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۴۴ 1998 UM35 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۴۵ 1998 UD38 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۴۶ 1998 UU40 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۴۷ 1998 UZ44 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸
۶۹۹۴۸ 1998 VD2 ۹ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۴۹ 1998 VN4 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۵۰ 1998 VW4 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۵۱ 1998 VK6 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۵۲ 1998 VW12 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۵۳ 1998 VO17 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۵۴ 1998 VC19 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۵۵ 1998 VK21 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۵۶ 1998 VP26 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۵۷ 1998 VM29 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۵۸ 1998 VP29 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۵۹ 1998 VM31 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۶۰ 1998 VN31 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۶۱ Millosevich ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۶۲ 1998 VX34 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۶۳ 1998 VP35 ۴ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۶۴ 1998 VM36 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۶۵ 1998 VN40 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۶۶ 1998 VF46 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۶۷ 1998 VS49 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۶۸ 1998 VX51 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۶۹ 1998 VX54 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۶۹ 1998 WV ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۷۱ Tanzi ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۷۲ 1998 WJ2 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۷۳ 1998 WO4 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۷۴ 1998 WH5 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۷۵ 1998 WU5 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۷۶ 1998 WD6 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۷۷ Saurodonati ۲۸ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۷۸ 1998 WL10 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۷۹ 1998 WJ14 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۸۰ 1998 WP15 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۸۱ 1998 WE16 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۸۲ 1998 WY16 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۸۳ 1998 WO17 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۸۴ 1998 WG18 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۸۵ 1998 WV22 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۸۶ 1998 WW24 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۸۷ 1998 WA25 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۸۸ 1998 WA31 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۸۹ 1998 WK31 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۹۰ 1998 WU31 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۹۱ 1998 WP32 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۹۲ 1998 WC33 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۹۳ 1998 WS37 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۹۴ 1998 WT37 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۹۵ 1998 WE38 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۹۶ 1998 WV40 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۹۷ 1998 WX40 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۹۷ 1998 XD ۱ دسامبر ۱۹۹۸
۶۹۹۹۷ 1998 XN ۹ دسامبر ۱۹۹۸
۷۰۰۰۰ 1998 XX6 ۸ دسامبر ۱۹۹۸

منابع[ویرایش]