فهرست سیارک‌ها (۶۵۰۰۱–۶۶۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۶۵۰۰۱ - ۶۶۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۶۵۰۰۱ تا ۶۶۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۶۵۰۰۱ Teodorescu ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۰۲ 2002 AT70 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۰۳ 2002 AB71 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۰۴ 2002 AM71 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۰۵ 2002 AE77 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۰۶ 2002 AN78 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۰۷ 2002 AG81 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۰۸ 2002 AL81 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۰۹ 2002 AO81 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۱۰ 2002 AR82 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۱۱ 2002 AJ83 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۱۲ 2002 AE86 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۱۳ 2002 AO86 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۱۴ 2002 AU88 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۱۵ 2002 AX88 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۱۶ 2002 AF89 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۱۷ 2002 AD95 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۱۸ 2002 AK95 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۱۹ 2002 AC99 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۲۰ 2002 AW99 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۲۱ 2002 AY103 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۲۲ 2002 AQ104 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۲۳ 2002 AF106 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۲۴ 2002 AP106 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۲۵ 2002 AS106 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۲۶ 2002 AD109 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۲۷ 2002 AH109 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۲۸ 2002 AM110 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۲۹ 2002 AC111 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۳۰ 2002 AR111 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۳۱ 2002 AS111 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۳۲ 2002 AR112 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۳۳ 2002 AW112 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۳۴ 2002 AM114 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۳۵ 2002 AG116 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۳۶ 2002 AB119 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۳۷ 2002 AV119 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۳۸ 2002 AT128 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۳۹ 2002 AK129 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۴۰ 2002 AC132 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۴۱ 2002 AS133 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۴۲ 2002 AF135 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۴۳ 2002 AY137 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۴۴ 2002 AH139 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۴۵ 2002 AS140 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۴۶ 2002 AF148 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۴۷ 2002 AE149 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۴۸ 2002 AW151 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۴۹ 2002 AV153 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۵۰ 2002 AZ153 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۵۱ 2002 AV156 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۵۲ 2002 AA157 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۵۳ 2002 AP159 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۵۴ 2002 AF169 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۵۵ 2002 AX169 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۵۶ 2002 AH170 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۵۷ 2002 AQ171 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۵۸ 2002 AP173 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۵۹ 2002 AB176 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۶۰ 2002 AD177 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۶۱ 2002 AS179 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۶۲ 2002 AD181 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۶۳ 2002 AK181 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۶۴ 2002 AN183 ۶ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۶۵ 2002 AL184 ۷ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۶۶ 2002 AU185 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۶۷ 2002 AE186 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۶۸ 2002 AK186 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۶۹ 2002 AL186 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۷۰ 2002 AD187 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۷۱ 2002 AJ188 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۷۲ 2002 AP188 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۷۳ 2002 AD189 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۷۴ 2002 AM189 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۷۵ 2002 AU191 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۷۶ 2002 AF199 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۷۷ 2002 AB202 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۷۸ 2002 BR3 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۷۹ 2002 BV6 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۸۰ 2002 BE8 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۸۱ 2002 BS11 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۸۲ 2002 BA13 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۸۳ 2002 BL15 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۸۴ 2002 BJ16 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۸۵ 2002 BB20 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۸۶ 2002 BY20 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۸۷ 2002 BM22 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۸۸ 2002 BU23 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۸۹ 2002 BB26 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۹۰ 2002 BT30 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۲
۶۵۰۹۱ Saramagrin ۱ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۰۹۲ 2002 CK1 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۰۹۳ 2002 CG2 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۰۹۴ 2002 CU2 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۰۹۵ 2002 CN3 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۰۹۶ 2002 CQ3 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۰۹۷ 2002 CC4 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۰۹۸ 2002 CG5 ۴ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۰۹۹ 2002 CH13 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۰۰ Birtwhistle ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۰۱ 2002 CS15 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۰۲ 2002 CY17 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۰۳ 2002 CQ18 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۰۴ 2002 CK20 ۴ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۰۵ 2002 CR26 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۰۶ 2002 CW26 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۰۷ 2002 CW31 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۰۸ 2002 CR33 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۰۹ 2002 CV36 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۱۰ 2002 CO37 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۱۱ 2002 CG40 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۱۲ 2002 CR44 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۱۳ 2002 CD47 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۱۴ 2002 CH49 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۱۵ 2002 CK50 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۱۶ 2002 CH51 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۱۷ 2002 CW51 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۱۸ 2002 CD52 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۱۹ 2002 CF53 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۲۰ 2002 CB54 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۲۱ 2002 CT56 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۲۲ 2002 CB59 ۱۳ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۲۳ 2002 CN61 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۲۴ 2002 CV61 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۲۵ 2002 CQ62 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۲۶ 2002 CS62 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۲۷ 2002 CG63 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۲۸ 2002 CN65 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۲۹ 2002 CO73 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۳۰ 2002 CD86 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۳۱ 2002 CY88 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۳۲ 2002 CF91 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۳۳ 2002 CH94 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۳۴ 2002 CH96 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۳۵ 2002 CH99 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۳۶ 2002 CF101 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۳۷ 2002 CQ103 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۳۸ 2002 CX103 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۳۹ 2002 CE104 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۴۰ 2002 CV104 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۴۱ 2002 CL108 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۴۲ 2002 CK111 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۴۳ 2002 CY112 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۴۴ 2002 CO113 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۴۵ 2002 CG114 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۴۶ 2002 CT114 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۴۷ 2002 CN116 ۱۵ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۴۸ 2002 CE117 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۴۹ 2002 CH122 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۵۰ 2002 CA126 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۵۱ 2002 CR127 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۵۲ 2002 CU135 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۵۳ 2002 CK136 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۵۴ 2002 CH138 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۵۵ 2002 CP140 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۵۶ 2002 CG143 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۵۷ 2002 CB147 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۵۸ 2002 CT149 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۵۹ Sprowls ۱۴ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۶۰ 2002 CB157 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۶۱ 2002 CX159 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۶۲ 2002 CF161 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۶۳ 2002 CJ161 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۶۴ 2002 CF162 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۶۵ 2002 CR163 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۶۶ 2002 CJ165 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۶۷ 2002 CJ166 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۶۸ 2002 CL166 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۶۹ 2002 CR167 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۷۰ 2002 CE170 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۷۱ 2002 CB173 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۷۲ 2002 CQ174 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۷۳ 2002 CP203 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۷۴ 2002 CW207 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۷۵ 2002 CC218 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۷۶ 2002 CL219 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۷۷ 2002 CW219 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۷۸ 2002 CX221 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۷۹ 2002 CN224 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۸۰ 2002 CV224 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۸۱ 2002 CB226 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۸۲ 2002 CV232 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۸۳ 2002 CU235 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۸۴ 2002 CD239 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۸۵ 2002 CF243 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۸۶ 2002 CH244 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۸۷ 2002 CJ246 ۱۳ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۸۸ 2002 CA247 ۱۵ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۸۹ 2002 CR247 ۱۵ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۹۰ 2002 CV247 ۱۵ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۹۱ 2002 CR257 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۹۲ 2002 CO261 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۹۳ 2002 CA263 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۹۴ 2002 CV264 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۹۵ 2002 CD266 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۹۶ 2002 CF280 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۹۷ 2002 CY282 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۹۸ 2002 CR286 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۱۹۹ 2002 CP287 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۲۰۰ 2002 CL294 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۲۰۱ 2002 CX294 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۲۰۲ 2002 CO304 ۱۵ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۲۰۲ 2002 DU ۱۷ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۲۰۴ 2002 DQ12 ۲۲ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۲۰۵ 2002 DW12 ۲۴ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۲۰۶ 2002 DB13 ۲۴ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۲۰۷ 2002 DY13 ۱۶ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۲۰۸ 2002 DJ16 ۱۹ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۲۰۹ 2002 DB17 ۲۰ فوریه ۲۰۰۲
۶۵۲۰۹ 2002 EG ۲ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۱۱ 2002 EK1 ۶ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۱۲ 2002 EU1 ۵ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۱۳ 2002 EC9 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۱۴ 2002 EV12 ۱۴ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۱۵ 2002 EX13 ۳ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۱۶ 2002 EZ13 ۵ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۱۷ 2002 EY16 ۹ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۱۸ 2002 EJ20 ۹ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۱۹ 2002 EY21 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۲۰ 2002 EH22 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۲۱ 2002 ET22 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۲۲ 2002 EM29 ۹ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۲۳ 2002 EU34 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۲۴ 2002 EJ44 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۲۵ 2002 EK44 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۲۶ 2002 EQ46 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۲۷ 2002 ES46 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۲۸ 2002 EH58 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۲۹ 2002 EE61 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۳۰ 2002 ER71 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۳۱ 2002 ED74 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۳۲ 2002 EO87 ۹ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۳۳ 2002 EW87 ۹ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۳۴ 2002 ET95 ۱۴ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۳۵ 2002 EG97 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۳۶ 2002 EW97 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۳۷ 2002 EY97 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۳۸ 2002 EZ97 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۳۹ 2002 EV101 ۶ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۴۰ 2002 EU106 ۹ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۴۱ 2002 EP110 ۹ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۴۲ 2002 EW115 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۴۳ 2002 EP118 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۴۴ 2002 ED126 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۴۵ 2002 EH130 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۴۶ 2002 EH146 ۱۴ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۴۶ 2002 FR ۱۸ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۴۸ 2002 FN4 ۲۰ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۴۹ 2002 FF6 ۲۰ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۵۰ 2002 FT14 ۱۶ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۵۱ 2002 FV14 ۱۶ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۵۲ 2002 FP24 ۱۹ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۵۳ 2002 FO26 ۲۰ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۵۴ 2002 FY26 ۲۰ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۵۵ 2002 FM31 ۲۰ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۵۶ 2002 FP34 ۲۰ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۵۷ 2002 FU36 ۲۳ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۵۸ 2002 FH37 ۳۰ مارس ۲۰۰۲
۶۵۲۵۸ 2002 GP ۳ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۶۰ 2002 GE2 ۶ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۶۱ 2002 GC11 ۱۵ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۶۲ 2002 GU12 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۶۳ 2002 GA16 ۱۵ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۶۴ 2002 GW16 ۱۵ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۶۵ 2002 GY16 ۱۵ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۶۶ 2002 GL20 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۶۷ 2002 GR22 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۶۸ 2002 GP23 ۱۵ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۶۹ 2002 GR34 ۲ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۷۰ 2002 GC38 ۳ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۷۱ 2002 GD39 ۴ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۷۲ 2002 GE41 ۴ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۷۳ 2002 GN45 ۴ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۷۴ 2002 GM55 ۵ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۷۵ 2002 GN55 ۵ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۷۶ 2002 GR78 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۷۷ 2002 GL80 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۷۸ 2002 GW101 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۷۹ 2002 GJ108 ۱۱ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۸۰ 2002 GK113 ۱۱ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۸۱ 2002 GM121 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۸۲ 2002 GW148 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۸۳ 2002 GT172 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۸۴ 2002 HE1 ۱۶ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۸۵ 2002 HU1 ۱۶ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۸۶ 2002 HC8 ۲۱ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۸۷ 2002 HL11 ۲۲ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۸۸ 2002 HW13 ۲۱ آوریل ۲۰۰۲
۶۵۲۸۸ 2002 JX ۳ مه ۲۰۰۲
۶۵۲۹۰ 2002 JA4 ۵ مه ۲۰۰۲
۶۵۲۹۱ 2002 JX11 ۶ مه ۲۰۰۲
۶۵۲۹۲ 2002 JA15 ۸ مه ۲۰۰۲
۶۵۲۹۳ 2002 JM18 ۷ مه ۲۰۰۲
۶۵۲۹۴ 2002 JJ22 ۸ مه ۲۰۰۲
۶۵۲۹۵ 2002 JC24 ۸ مه ۲۰۰۲
۶۵۲۹۶ 2002 JS25 ۸ مه ۲۰۰۲
۶۵۲۹۷ 2002 JB31 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۲۹۸ 2002 JA39 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۲۹۹ 2002 JZ41 ۸ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۰۰ 2002 JT44 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۰۱ 2002 JP48 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۰۲ 2002 JB49 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۰۳ 2002 JP52 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۰۴ 2002 JT52 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۰۵ 2002 JC60 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۰۶ 2002 JL63 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۰۷ 2002 JD64 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۰۸ 2002 JC65 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۰۹ 2002 JZ66 ۱۰ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۱۰ 2002 JL70 ۷ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۱۱ 2002 JZ75 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۱۲ 2002 JP76 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۱۳ 2002 JB80 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۱۴ 2002 JM80 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۱۵ 2002 JE102 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۱۶ 2002 JG103 ۱۰ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۱۷ 2002 JY103 ۱۰ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۱۸ 2002 JH107 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۱۹ 2002 JJ127 ۷ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۲۰ 2002 JX128 ۸ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۲۱ 2002 JD133 ۹ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۲۱ 2002 KS ۱۶ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۲۳ 2002 KR4 ۱۶ مه ۲۰۰۲
۶۵۳۲۴ 2002 LA11 ۵ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۲۵ 2002 LO18 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۲۶ 2002 LZ18 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۲۷ 2002 LV20 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۲۸ 2002 LU23 ۸ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۲۹ 2002 LX31 ۸ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۳۰ 2002 LR33 ۵ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۳۱ 2002 LW35 ۹ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۳۲ 2002 LM44 ۴ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۳۳ 2002 LZ53 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۳۴ 2002 LF57 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۳۵ 2002 LR58 ۳ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۳۶ 2002 LS58 ۳ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۳۷ 2002 MD4 ۱۷ ژوئن ۲۰۰۲
۶۵۳۳۸ 2002 NH1 ۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۳۹ 2002 NJ2 ۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۴۰ 2002 NR11 ۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۴۱ 2002 NC13 ۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۴۲ 2002 NL13 ۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۴۳ 2002 NO16 ۵ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۴۴ 2002 NL18 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۴۵ 2002 NF19 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۴۶ 2002 NC20 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۴۷ 2002 NR20 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۴۸ 2002 NU25 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۴۹ 2002 NR26 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۵۰ 2002 NG34 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۵۱ 2002 ND37 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۵۲ 2002 NJ40 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۵۳ 2002 NR40 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۵۴ 2002 NG43 ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۵۵ 2002 NH52 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۵۶ 2002 NE54 ۵ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۵۷ Antoniucci ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۵۷ 2002 OS ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۵۹ 2002 ON10 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۶۰ 2002 OE11 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۶۱ 2002 OO16 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۶۲ 2002 OG22 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۶۵۳۶۳ Ruthanna ۷ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۶۴ 2002 PG16 ۶ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۶۵ 2002 PD24 ۶ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۶۶ 2002 PF26 ۶ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۶۷ 2002 PR29 ۶ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۶۸ 2002 PB41 ۴ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۶۹ 2002 PL44 ۵ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۷۰ 2002 PS44 ۵ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۷۱ 2002 PB46 ۹ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۷۲ 2002 PX46 ۹ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۷۳ 2002 PC52 ۸ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۷۴ 2002 PP55 ۹ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۷۵ 2002 PM56 ۹ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۷۶ 2002 PM63 ۱۱ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۷۷ 2002 PT63 ۱۲ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۷۸ 2002 PD82 ۹ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۷۹ 2002 PL83 ۱۰ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۸۰ 2002 PQ97 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۸۱ 2002 PP121 ۱۳ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۸۲ 2002 PN127 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۸۳ 2002 PN129 ۱۵ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۸۴ 2002 PC136 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۸۴ 2002 QW ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۸۶ 2002 QS6 ۲۰ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۸۷ 2002 QM42 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۸۸ 2002 QF47 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۶۵۳۸۹ 2002 RF12 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۳۹۰ 2002 RA13 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۳۹۱ 2002 RJ25 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۳۹۲ 2002 RH28 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۳۹۳ 2002 RG29 ۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۳۹۴ 2002 RC62 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۳۹۵ 2002 RY63 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۳۹۶ 2002 RQ69 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۳۹۷ 2002 RL71 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۳۹۸ 2002 RP72 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۳۹۹ 2002 RR79 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۰۰ 2002 RJ83 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۰۱ 2002 RX86 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۰۲ 2002 RU92 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۰۳ 2002 RO94 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۰۴ 2002 RX104 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۰۵ 2002 RY105 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۰۶ 2002 RS112 ۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۰۷ 2002 RP120 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۰۸ 2002 RM136 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۰۹ 2002 RM212 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۱۰ 2002 ST16 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۱۱ 2002 SH30 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۱۲ 2002 SS47 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۱۳ 2002 TB28 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۱۴ 2002 TE30 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۱۵ 2002 TW39 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۱۶ 2002 TK40 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۱۷ 2002 TG44 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۱۸ 2002 TC47 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۱۹ 2002 TB50 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۲۰ 2002 TF51 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۲۱ 2002 TG75 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۲۲ 2002 TL79 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۲۳ 2002 TL89 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۲۴ 2002 TO111 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۲۵ 2002 TL129 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۲۶ 2002 TS135 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۲۷ 2002 TU168 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۲۸ 2002 TY176 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۲۹ 2002 TV177 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۳۰ 2002 TK180 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۳۱ 2002 TC198 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۳۲ 2002 TH209 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۳۳ 2002 TX238 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۳۴ 2002 TD243 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۳۵ 2002 TQ253 ۸ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۳۶ 2002 TJ261 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۳۷ 2002 TM275 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۳۸ 2002 TA280 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۳۹ 2002 TV281 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۴۰ 2002 TF285 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۴۱ 2002 TF291 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۴۲ 2002 TV291 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۴۳ 2002 TR300 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۴۴ 2002 UO29 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۴۵ 2002 UK39 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۶۵۴۴۶ 2002 VP25 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۴۷ 2002 VR34 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۴۸ 2002 VN35 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۴۹ 2002 VS37 ۴ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۵۰ 2002 VX52 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۵۱ 2002 VL58 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۵۲ 2002 VZ65 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۵۳ 2002 VJ68 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۵۴ 2002 VD69 ۸ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۵۵ 2002 VC75 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۵۶ 2002 VW76 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۵۷ 2002 VQ78 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۵۸ 2002 VD102 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۵۹ 2002 WV7 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۶۰ 2002 WU11 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۶۱ 2002 WU12 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۶۲ 2002 XB2 ۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۶۳ 2002 XD2 ۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۶۴ 2002 XN3 ۲ دسامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۶۵ 2002 XQ20 ۲ دسامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۶۶ 2002 XR21 ۲ دسامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۶۷ 2002 XG26 ۷ دسامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۶۸ 2002 XV27 ۵ دسامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۶۹ 2002 XJ29 ۵ دسامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۷۰ 2002 XC47 ۸ دسامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۷۱ 2002 YT5 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۷۲ 2002 YJ7 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۷۳ 2002 YT23 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۶۵۴۷۴ 2003 AZ5 ۱ ژانویه ۲۰۰۳
۶۵۴۷۵ 2003 AB16 ۴ ژانویه ۲۰۰۳
۶۵۴۷۶ 2003 AU29 ۴ ژانویه ۲۰۰۳
۶۵۴۷۷ 2003 AX37 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۶۵۴۷۸ 2003 AW53 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۶۵۴۷۹ 2003 AP75 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۳
۶۵۴۸۰ 2003 BP12 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۶۵۴۸۱ 2003 BW36 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۳
۶۵۴۸۲ 2003 BH63 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۳
۶۵۴۸۳ 2003 BD84 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۳
۶۵۴۸۴ 2003 BL90 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳
۶۵۴۸۵ 2003 CK9 ۲ فوریه ۲۰۰۳
۶۵۴۸۶ 2003 CJ19 ۸ فوریه ۲۰۰۳
۶۵۴۸۷ 2003 CD20 ۹ فوریه ۲۰۰۳
۶۵۴۸۸ 2003 DT8 ۲۲ فوریه ۲۰۰۳
۶۵۴۸۹ Ceto ۲۲ مارس ۲۰۰۳
۶۵۴۸۹ 2062 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 2084 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 2104 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 2119 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 2123 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 2200 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 2211 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 2606 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 2647 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 2650 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 2759 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 2766 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 2856 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 3028 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 3544 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4085 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4102 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4151 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4179 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4186 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4241 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4243 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4246 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4258 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4270 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4712 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4726 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4759 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4838 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4853 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4857 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 4894 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 5570 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 5578 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 5585 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6052 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6075 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6099 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6118 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6200 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6216 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6296 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6389 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6592 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6711 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6773 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6826 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 6855 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 7561 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 7562 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 7628 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۶۵۴۸۹ 9593 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۶۵۵۴۲ 1143 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۶۵۵۴۳ 1223 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۶۵۵۴۴ 2233 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۶۵۵۴۵ 2235 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۶۵۵۴۶ 3256 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۶۵۵۴۷ 3337 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۶۵۵۴۸ 4311 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۶۵۵۴۹ 4869 T-1 ۱۳ مه ۱۹۷۱
۶۵۵۵۰ 1062 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۵۱ 1206 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۵۲ 1261 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۵۳ 1297 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۵۴ 1350 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۵۵ 1464 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۵۶ 1541 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۵۷ 1606 T-2 ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۵۸ 1611 T-2 ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۵۹ 2065 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۶۰ 2175 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۶۱ 2195 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۶۲ 2219 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۶۳ 2238 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۶۴ 2264 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۶۵ 2300 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۶۶ 3022 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۶۷ 3039 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۶۸ 3105 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۶۹ 3127 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۷۰ 3139 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۷۱ 3165 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۷۲ 3173 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۷۳ 3203 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۷۴ 3229 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۷۵ 3245 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۷۶ 3277 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۷۷ 3324 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۷۸ 4137 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۷۹ 4173 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۸۰ 4181 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۸۱ 4275 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۸۲ 4362 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۸۳ Theoklymenos ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۸۴ 5051 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۸۵ 5064 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۸۶ 5160 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۶۵۵۸۷ 1033 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۵۸۸ 1086 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۵۸۹ 1122 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۵۹۰ Archeptolemos ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۵۹۱ 2147 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۵۹۲ 2155 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۵۹۳ 2375 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۵۹۴ 2396 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۵۹۵ 2430 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۵۹۶ 3033 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۵۹۷ 3047 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۵۹۸ 3059 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۵۹۹ 3079 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۰۰ 3121 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۰۱ 3159 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۰۲ 3192 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۰۳ 3229 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۰۴ 3235 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۰۵ 3245 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۰۶ 3315 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۰۷ 3360 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۰۸ 3441 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۰۹ 3445 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۱۰ 3470 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۱۱ 3498 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۱۲ 3564 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۱۳ 3923 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۱۴ 4096 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۱۵ 4163 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۱۶ 4165 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۱۷ 4172 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۱۸ 4217 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۱۹ 4218 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۲۰ 4238 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۲۱ 4247 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۲۲ 4287 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۲۳ 4297 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۲۴ 4347 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۲۵ 4377 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۲۶ 5052 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۲۷ 5090 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۲۸ 5098 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۲۹ 5118 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۳۰ 5134 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۳۱ 5143 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۳۲ 5177 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۳۳ 5291 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۳۴ 5644 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۶۵۶۳۵ 1977 EA8 ۱۲ مارس ۱۹۷۷
۶۵۶۳۶ 1979 ME1 ۲۴ ژوئن ۱۹۷۹
۶۵۶۳۷ 1979 VS2 ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹
۶۵۶۳۸ 1981 DN1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۶۵۶۳۹ 1981 DS2 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۶۵۶۴۰ 1981 DY2 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۶۵۶۴۱ 1981 DR3 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۶۵۶۴۲ 1981 ES2 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۴۳ 1981 EH12 ۱ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۴۴ 1981 EO12 ۱ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۴۵ 1981 EG13 ۱ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۴۶ 1981 EE17 ۱ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۴۷ 1981 EZ28 ۱ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۴۸ 1981 ES32 ۷ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۴۹ 1981 ES33 ۱ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۵۰ 1981 EP35 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۵۱ 1981 EV35 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۵۲ 1981 ED41 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۵۳ 1981 EP44 ۷ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۵۴ 1981 ES47 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۵۵ 1981 EV47 ۲ مارس ۱۹۸۱
۶۵۶۵۶ 1981 RR1 ۱ سپتامبر ۱۹۸۱
۶۵۶۵۷ Hube ۱۶ اوت ۱۹۸۲
۶۵۶۵۸ 1982 UA6 ۲۰ اکتبر ۱۹۸۲
۶۵۶۵۸ 1983 XE ۱ دسامبر ۱۹۸۳
۶۵۶۶۰ 1985 PM1 ۱۴ اوت ۱۹۸۵
۶۵۶۶۱ 1985 VB1 ۱ نوامبر ۱۹۸۵
۶۵۶۶۲ 1986 QD1 ۲۶ اوت ۱۹۸۶
۶۵۶۶۳ 1986 QC3 ۲۹ اوت ۱۹۸۶
۶۵۶۶۴ 1986 RE5 ۴ سپتامبر ۱۹۸۶
۶۵۶۶۵ 1986 RP5 ۹ سپتامبر ۱۹۸۶
۶۵۶۶۵ 1987 RU ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۷
۶۵۶۶۷ 1987 SM5 ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۷
۶۵۶۶۸ 1988 AX1 ۱۴ ژانویه ۱۹۸۸
۶۵۶۶۹ 1988 CJ4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۶۵۶۷۰ 1988 CS5 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۶۵۶۷۱ 1988 DE3 ۲۲ فوریه ۱۹۸۸
۶۵۶۷۲ Merrick ۱۶ اوت ۱۹۸۸
۶۵۶۷۳ 1988 RH4 ۱ سپتامبر ۱۹۸۸
۶۵۶۷۳ 1988 SM ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۸
۶۵۶۷۵ Mohr-Gruber ۱۱ ژانویه ۱۹۸۹
۶۵۶۷۶ 1989 CC3 ۴ فوریه ۱۹۸۹
۶۵۶۷۷ 1989 EB1 ۱ مارس ۱۹۸۹
۶۵۶۷۸ 1989 SU2 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۶۵۶۷۸ 1989 UQ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۹
۶۵۶۸۰ 1990 EH1 ۲ مارس ۱۹۹۰
۶۵۶۸۱ 1990 EO1 ۲ مارس ۱۹۹۰
۶۵۶۸۲ 1990 QU2 ۲۴ اوت ۱۹۹۰
۶۵۶۸۳ 1990 QW5 ۲۹ اوت ۱۹۹۰
۶۵۶۸۴ 1990 QY5 ۲۹ اوت ۱۹۹۰
۶۵۶۸۵ Behring ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۶۵۶۸۶ 1990 TN8 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۰
۶۵۶۸۷ 1990 VO1 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۰
۶۵۶۸۸ 1990 VD8 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۰
۶۵۶۸۹ 1990 WM4 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۰
۶۵۶۸۹ 1991 DG ۲۰ فوریه ۱۹۹۱
۶۵۶۹۱ 1991 PT10 ۷ اوت ۱۹۹۱
۶۵۶۹۲ 1991 RH3 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۶۵۶۹۳ 1991 RO11 ۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۶۵۶۹۴ Franzrosenzweig ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۶۵۶۹۵ 1991 SC3 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۱
۶۵۶۹۶ Pierrehenry ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۶۵۶۹۷ Paulandrew ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۶۵۶۹۸ Emmarochelle ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۶۵۶۹۹ 1991 VY5 ۲ نوامبر ۱۹۹۱
۶۵۷۰۰ 1991 VW6 ۹ نوامبر ۱۹۹۱
۶۵۷۰۱ 1992 BY1 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۲
۶۵۷۰۲ 1992 EK4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۶۵۷۰۳ 1992 EY4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۶۵۷۰۴ 1992 ED16 ۱ مارس ۱۹۹۲
۶۵۷۰۵ 1992 GH3 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۶۵۷۰۵ 1992 NA ۱ ژوئیه ۱۹۹۲
۶۵۷۰۷ 1992 PY1 ۸ اوت ۱۹۹۲
۶۵۷۰۸ Ehrlich ۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۶۵۷۰۹ 1992 RP1 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۶۵۷۱۰ 1992 RT1 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۶۵۷۱۱ 1992 RJ2 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۶۵۷۱۲ 1992 SJ17 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۶۵۷۱۳ 1992 UQ1 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۲
۶۵۷۱۳ 1992 VR ۲ نوامبر ۱۹۹۲
۶۵۷۱۵ 1992 WV1 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۲
۶۵۷۱۶ Ohkinohama ۲۵ ژانویه ۱۹۹۳
۶۵۷۱۷ 1993 BX3 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۳
۶۵۷۱۷ 1993 FL ۲۳ مارس ۱۹۹۳
۶۵۷۱۹ 1993 FY17 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۶۵۷۲۰ 1993 FN19 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۶۵۷۲۱ 1993 FV28 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۶۵۷۲۲ 1993 FY35 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۶۵۷۲۳ 1993 FO45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۶۵۷۲۴ 1993 FV46 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۶۵۷۲۵ 1993 FB52 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۶۵۷۲۶ 1993 FL60 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۶۵۷۲۷ 1993 FY70 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۶۵۷۲۸ 1993 FD84 ۲۶ مارس ۱۹۹۳
۶۵۷۲۸ 1993 JQ ۱۴ مه ۱۹۹۳
۶۵۷۳۰ 1993 LP1 ۱۴ ژوئن ۱۹۹۳
۶۵۷۳۱ 1993 OH6 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۶۵۷۳۲ 1993 OJ10 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۶۵۷۳۲ 1993 PC ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۶۵۷۳۴ 1993 PU4 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۶۵۷۳۵ 1993 QY3 ۱۸ اوت ۱۹۹۳
۶۵۷۳۶ 1993 QH7 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۶۵۷۳۷ 1993 RE7 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۶۵۷۳۸ 1993 RE9 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۶۵۷۳۹ 1993 SG13 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۶۵۷۴۰ 1993 TO10 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۶۵۷۴۱ 1993 TB14 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۵۷۴۲ 1993 TY18 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۵۷۴۳ 1993 TY19 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۵۷۴۴ 1993 TR23 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۵۷۴۵ 1993 TT31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۵۷۴۶ 1993 TX34 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۵۷۴۷ 1993 TE38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۵۷۴۸ 1993 TS38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۵۷۴۹ 1993 TT38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۶۵۷۵۰ 1993 UV2 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۶۵۷۵۱ 1994 BM2 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۴
۶۵۷۵۲ 1994 CY10 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۶۵۷۵۳ 1994 CZ17 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۶۵۷۵۴ 1994 CP18 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۶۵۷۵۵ 1994 EW3 ۸ مارس ۱۹۹۴
۶۵۷۵۶ 1994 EO4 ۵ مارس ۱۹۹۴
۶۵۷۵۶ 1994 FV ۲۱ مارس ۱۹۹۴
۶۵۷۵۸ 1994 PG3 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۶۵۷۵۹ 1994 PA4 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۶۵۷۶۰ 1994 PD21 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۶۵۷۶۰ 1994 RA ۱ سپتامبر ۱۹۹۴
۶۵۷۶۰ 1994 RG ۴ سپتامبر ۱۹۹۴
۶۵۷۶۳ 1994 RC10 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۶۵۷۶۴ 1994 TH15 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۴
۶۵۷۶۵ 1994 UR1 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۴
۶۵۷۶۶ 1994 WG1 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴
۶۵۷۶۷ 1995 BZ11 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۶۵۷۶۸ 1995 DR6 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۶۵۷۶۹ Mahalia ۴ مارس ۱۹۹۵
۶۵۷۷۰ 1995 KF1 ۲۸ مه ۱۹۹۵
۶۵۷۷۱ 1995 KQ3 ۲۵ مه ۱۹۹۵
۶۵۷۷۲ 1995 MM1 ۲۲ ژوئن ۱۹۹۵
۶۵۷۷۳ 1995 OQ2 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۶۵۷۷۴ 1995 OW3 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۶۵۷۷۵ Reikotosa ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۶۵۷۷۶ 1995 SW3 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۶۵۷۷۷ 1995 SW25 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۶۵۷۷۸ 1995 SD33 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۶۵۷۷۹ 1995 SV50 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۶۵۷۸۰ 1995 TM1 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۵
۶۵۷۸۱ 1995 TT1 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۵
۶۵۷۸۱ 1995 UG ۱۶ اکتبر ۱۹۹۵
۶۵۷۸۱ 1995 UK ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۶۵۷۸۴ 1995 UF4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۶۵۷۸۵ 1995 UC5 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۵
۶۵۷۸۶ 1995 UV8 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۵
۶۵۷۸۷ 1995 UU14 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۶۵۷۸۸ 1995 UJ20 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۶۵۷۸۹ 1995 UB24 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۶۵۷۹۰ 1995 UT25 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۶۵۷۹۱ 1995 UE45 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۵
۶۵۷۹۲ 1995 WJ1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵
۶۵۷۹۳ 1995 WS3 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۵
۶۵۷۹۴ 1995 WG27 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵
۶۵۷۹۵ 1995 WQ27 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۵
۶۵۷۹۶ 1995 XK1 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۵
۶۵۷۹۶ 1995 YL ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵
۶۵۷۹۸ 1995 YR6 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۶۵۷۹۹ 1995 YB10 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۶۵۸۰۰ 1995 YH25 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵
۶۵۸۰۱ 1996 AJ7 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۶۵۸۰۲ 1996 BA3 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۶
۶۵۸۰۳ Didymos ۱۱ آوریل ۱۹۹۶
۶۵۸۰۴ 1996 HT6 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۶۵۸۰۵ 1996 HO14 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۶۵۸۰۶ 1996 HW18 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۶۵۸۰۷ 1996 JT9 ۱۳ مه ۱۹۹۶
۶۵۸۰۸ 1996 LO1 ۱۴ ژوئن ۱۹۹۶
۶۵۸۰۹ 1996 RW15 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۱۰ 1996 RL26 ۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۱۱ 1996 RW30 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۱۲ 1996 SG7 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۱۳ 1996 TT5 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۶۵۸۱۴ 1996 TH8 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۶۵۸۱۵ 1996 TB18 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۶۵۸۱۶ 1996 TW28 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۶۵۸۱۷ 1996 TC33 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۶۵۸۱۸ 1996 TP39 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۶۵۸۱۹ 1996 TE40 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۶۵۸۲۰ 1996 TR40 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۶۵۸۲۱ 1996 UC3 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۶
۶۵۸۲۲ 1996 VO5 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۲۳ 1996 VO10 ۴ نوامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۲۴ 1996 VJ11 ۴ نوامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۲۵ 1996 VF19 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۲۶ 1996 VA28 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۲۷ 1996 VG32 ۴ نوامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۲۸ 1996 VZ37 ۱ نوامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۲۹ 1996 WS2 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۲۹ 1996 XA ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۳۱ 1996 XQ4 ۶ دسامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۳۲ 1996 XN5 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۳۳ 1996 XE6 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۳۴ 1996 XK7 ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۳۵ 1996 XJ11 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۳۶ 1996 XS15 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۳۷ 1996 XX20 ۵ دسامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۳۸ 1996 XD26 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۳۹ 1996 XV28 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶
۶۵۸۴۰ 1997 AA4 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۶۵۸۴۱ 1997 AD9 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۶۵۸۴۲ 1997 AF14 ۴ ژانویه ۱۹۹۷
۶۵۸۴۳ 1997 AR15 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۷
۶۵۸۴۴ 1997 AV15 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۷
۶۵۸۴۵ 1997 AK22 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۶۵۸۴۶ 1997 BT2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۶۵۸۴۷ 1997 BH6 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۶۵۸۴۸ Enricomari ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۶۵۸۴۹ 1997 CF9 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۶۵۸۵۰ 1997 CG28 ۷ فوریه ۱۹۹۷
۶۵۸۵۱ 1997 EM2 ۴ مارس ۱۹۹۷
۶۵۸۵۲ 1997 EX7 ۷ مارس ۱۹۹۷
۶۵۸۵۳ 1997 EV38 ۵ مارس ۱۹۹۷
۶۵۸۵۴ 1997 EH46 ۷ مارس ۱۹۹۷
۶۵۸۵۵ 1997 GQ5 ۸ آوریل ۱۹۹۷
۶۵۸۵۶ 1997 GX11 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۶۵۸۵۷ 1997 GN17 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۶۵۸۵۸ 1997 GL35 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۶۵۸۵۹ Madler ۹ آوریل ۱۹۹۷
۶۵۸۶۰ 1997 HW7 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۶۵۸۶۱ 1997 JK4 ۱ مه ۱۹۹۷
۶۵۸۶۲ 1997 JN11 ۳ مه ۱۹۹۷
۶۵۸۶۳ 1997 KW1 ۲۸ مه ۱۹۹۷
۶۵۸۶۳ 1997 OT ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۷
۶۵۸۶۵ 1997 OQ1 ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۷
۶۵۸۶۶ 1997 PA4 ۱۰ اوت ۱۹۹۷
۶۵۸۶۷ 1997 QG5 ۲۵ اوت ۱۹۹۷
۶۵۸۶۸ 1997 RR5 ۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۶۹ 1997 SP17 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۷۰ 1997 UK9 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۷
۶۵۸۷۱ 1997 UC22 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷
۶۵۸۷۲ 1997 VQ2 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۷۳ 1997 WD7 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۷۴ 1997 WL13 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۷۵ 1997 WY14 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۷۶ 1997 WV28 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۷۷ 1997 XK1 ۴ دسامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۷۸ 1997 XD10 ۵ دسامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۷۹ 1997 YC2 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۸۰ 1997 YD5 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۸۱ 1997 YO5 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۸۲ 1997 YR8 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۸۳ 1997 YX13 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۸۴ 1997 YP15 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۸۵ Lubenow ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۶۵۸۸۵ 1998 AM ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۶۵۸۸۷ 1998 AW6 ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۶۵۸۸۸ 1998 BS3 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۶۵۸۸۹ 1998 BB4 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۶۵۸۹۰ 1998 BW23 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۶۵۸۹۱ 1998 BQ24 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۶۵۸۹۲ 1998 BH30 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۶۵۸۹۳ 1998 BY33 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۸
۶۵۸۹۴ Echizenmisaki ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸
۶۵۸۹۴ 1998 CP ۳ فوریه ۱۹۹۸
۶۵۸۹۶ 1998 CW1 ۱ فوریه ۱۹۹۸
۶۵۸۹۷ 1998 DQ7 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۶۵۸۹۸ 1998 DG9 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۶۵۸۹۹ 1998 DG12 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۶۵۹۰۰ 1998 DV15 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۶۵۹۰۱ 1998 DM16 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۶۵۹۰۲ 1998 DW17 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۶۵۹۰۳ 1998 DS25 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۶۵۹۰۴ 1998 DL35 ۲۶ فوریه ۱۹۹۸
۶۵۹۰۵ 1998 EH2 ۲ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۰۶ 1998 EZ5 ۳ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۰۷ 1998 EX11 ۱ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۰۷ 1998 FQ ۱۸ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۰۹ 1998 FH12 ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۱۰ 1998 FR21 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۱۱ 1998 FO25 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۱۲ 1998 FQ26 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۱۳ 1998 FD28 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۱۴ 1998 FB32 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۱۵ 1998 FO34 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۱۶ 1998 FJ36 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۱۷ 1998 FG38 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۱۸ 1998 FZ38 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۱۹ 1998 FH39 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۲۰ 1998 FV46 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۲۱ 1998 FM47 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۲۲ 1998 FQ47 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۲۳ 1998 FW47 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۲۴ 1998 FE53 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۲۵ 1998 FE54 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۲۶ 1998 FN55 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۲۷ 1998 FV55 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۲۸ 1998 FW55 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۲۹ 1998 FL56 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۳۰ 1998 FS57 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۳۱ 1998 FK59 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۳۲ 1998 FK60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۳۳ 1998 FT64 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۳۴ 1998 FE65 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۳۵ 1998 FF65 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۳۶ 1998 FJ69 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۳۷ 1998 FZ72 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۳۸ 1998 FV77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۳۹ 1998 FK79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۴۰ 1998 FE80 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۴۱ 1998 FU87 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۴۲ 1998 FL90 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۴۳ 1998 FR98 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۴۴ 1998 FZ99 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۴۵ 1998 FZ100 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۴۶ 1998 FT103 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۴۷ 1998 FZ103 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۴۸ 1998 FT106 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۴۹ 1998 FJ107 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۵۰ 1998 FE114 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۵۱ 1998 FU119 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۵۲ 1998 FF122 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۵۳ 1998 FD123 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۵۴ 1998 FT131 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۵۵ 1998 FU132 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۵۶ 1998 FA146 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۵۷ 1998 FO147 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۶۵۹۵۸ 1998 GG1 ۴ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۵۹ 1998 GU7 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۶۰ 1998 GX8 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۶۱ 1998 HC1 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۶۲ 1998 HU1 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۶۳ 1998 HC5 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۶۴ 1998 HB6 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۶۵ 1998 HR7 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۶۶ 1998 HH8 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۶۷ 1998 HM10 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۶۸ 1998 HV17 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۶۹ 1998 HN19 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۷۰ 1998 HB22 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۷۱ 1998 HY26 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۷۲ 1998 HJ28 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۷۳ 1998 HZ38 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۷۴ 1998 HP39 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۷۵ 1998 HV46 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۷۶ 1998 HF51 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۷۷ 1998 HZ69 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۷۸ 1998 HS98 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۷۹ 1998 HX105 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۸۰ 1998 HB107 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۸۱ 1998 HD119 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۸۲ 1998 HN119 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۸۳ 1998 HS124 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۸۴ 1998 HA125 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۸۵ 1998 HX146 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۸۶ 1998 HA147 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۸۷ 1998 HD152 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۶۵۹۸۸ 1998 KQ1 ۱۸ مه ۱۹۹۸
۶۵۹۸۹ 1998 KZ12 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۶۵۹۹۰ 1998 KR14 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۶۵۹۹۱ 1998 KL36 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۶۵۹۹۲ 1998 KG49 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۶۵۹۹۳ 1998 KP52 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۶۵۹۹۴ 1998 KE53 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۶۵۹۹۵ 1998 KZ57 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۶۵۹۹۶ 1998 MX5 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۶۵۹۹۷ 1998 ME35 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۶۵۹۹۸ 1998 MX40 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۶۵۹۹۸ 1998 ND ۱ ژوئیه ۱۹۹۸
۶۶۰۰۰ 1998 OE1 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۸

منابع[ویرایش]