فهرست سیارک‌ها (۵۸۰۰۱–۵۹۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۵۸۰۰۱ - ۵۹۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۵۸۰۰۱ تا ۵۹۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۵۸۰۰۱ 2002 TX126 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۰۲ 2002 TM175 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۰۳ 2002 TC180 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۰۴ 2002 TG206 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۰۵ 2002 TR207 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۰۶ 2002 TD221 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۰۷ 2002 TL234 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۰۸ 2002 TW240 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۰۹ 2002 TU262 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۱۰ 2002 TB266 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۱۱ 2002 TW280 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۱۲ 2002 TM290 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۱۳ 2002 TP293 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۱۴ 2002 US28 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۱۵ 2002 UG29 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۱۶ 2002 UH29 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۱۷ 2002 UC34 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۱۸ 2002 UX37 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۱۹ 2002 UV40 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۵۸۰۲۰ 2002 VE17 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۲۱ 2002 VD32 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۲۲ 2002 VK36 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۲۳ 2002 VR40 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۲۴ 2002 VC48 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۲۵ 2002 VW48 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۲۶ 2002 VS55 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۲۷ 2002 VH58 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۲۸ 2002 VB63 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۲۹ 2002 VH63 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۳۰ 2002 VU67 ۸ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۳۱ 2002 VH82 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۳۲ 2002 VA86 ۸ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۳۳ 2002 VB88 ۸ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۳۴ 2002 VS101 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۳۵ 2002 VK107 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۳۶ 2002 VO108 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۳۷ 2002 VL109 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۳۸ 2002 VJ110 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۳۹ 2002 VC113 ۱۳ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۴۰ 2002 VU122 ۱۳ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۴۱ 2002 VU127 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۴۲ 2002 VV127 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۴۳ 2002 VJ128 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۴۳ 2002 WF ۱۷ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۴۵ 2002 WY16 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۴۶ 2002 XA14 ۱ دسامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۴۷ 2002 XY21 ۲ دسامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۴۸ 2002 XJ78 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۴۹ 2002 XY86 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۴۹ 2002 YA ۱۸ دسامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۵۱ 2002 YY2 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۲
۵۸۰۵۲ 2003 AN1 ۱ ژانویه ۲۰۰۳
۵۸۰۵۳ 2003 AP5 ۱ ژانویه ۲۰۰۳
۵۸۰۵۴ 2003 AR5 ۱ ژانویه ۲۰۰۳
۵۸۰۵۵ 2003 AH6 ۱ ژانویه ۲۰۰۳
۵۸۰۵۶ 2003 AJ41 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۵۸۰۵۷ 2003 AG58 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۵۸۰۵۷ 2118 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۸۰۵۷ 2690 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۸۰۵۷ 2751 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۸۰۵۷ 2769 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۸۰۵۷ 4034 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۸۰۵۷ 6024 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۸۰۵۷ 6220 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۸۰۵۷ 6814 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۸۰۵۷ 7579 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۵۸۰۶۷ 2269 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۵۸۰۶۸ 3143 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۵۸۰۶۹ 4310 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۵۸۰۷۰ 1034 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۷۱ 1308 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۷۲ 1476 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۷۳ 1514 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۷۴ 1612 T-2 ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۷۵ 2205 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۷۶ 2208 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۷۷ 2209 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۷۸ 3003 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۷۹ 3244 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۸۰ 4228 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۸۱ 4817 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۸۲ 5072 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۸۳ 5459 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۸۴ Hiketaon ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۵۸۰۸۵ 1199 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۵۸۰۸۶ 2017 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۸۰۸۷ 2156 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۸۰۸۸ 2256 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۸۰۸۹ 2352 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۸۰۹۰ 3452 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۸۰۹۱ 3768 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۸۰۹۲ 4053 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۸۰۹۲ 1934 JP ۹ مه ۱۹۳۴
۵۸۰۹۲ 1972 AP ۱۴ ژانویه ۱۹۷۲
۵۸۰۹۵ Oranienstein ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۹۶ Oineus ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۸۰۹۷ Alimov ۲۶ اکتبر ۱۹۷۶
۵۸۰۹۸ Quirrenbach ۹ اکتبر ۱۹۷۷
۵۸۰۹۹ 1978 RB10 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۵۸۱۰۰ 1978 VQ7 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۵۸۱۰۱ 1979 MV4 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۵۸۱۰۲ 1979 MW4 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۵۸۱۰۳ 1979 MQ5 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۵۸۱۰۴ 1979 ML7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۵۸۱۰۵ 1979 MN8 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۵۸۱۰۶ 1979 MO8 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۵۸۱۰۷ 1979 OZ10 ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۹
۵۸۱۰۸ 1979 QE1 ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۵۸۱۰۸ 1980 PQ ۶ اوت ۱۹۸۰
۵۸۱۱۰ 1980 UF1 ۳۱ اکتبر ۱۹۸۰
۵۸۱۱۱ 1981 ER2 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۱۲ 1981 EC3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۱۳ 1981 EV4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۱۴ 1981 EL6 ۶ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۱۵ 1981 EB7 ۶ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۱۶ 1981 EH7 ۷ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۱۷ 1981 ER7 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۱۸ 1981 EX7 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۱۹ 1981 EJ9 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۲۰ 1981 EU11 ۷ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۲۱ 1981 EA13 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۲۲ 1981 EW19 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۲۳ 1981 EE22 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۲۴ 1981 EK29 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۲۵ 1981 EO31 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۲۶ 1981 EJ32 ۶ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۲۷ 1981 EG37 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۲۸ 1981 EJ37 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۲۹ 1981 EU37 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۳۰ 1981 ER38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۳۱ 1981 EQ39 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۳۲ 1981 EW39 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۳۳ 1981 EN40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۳۴ 1981 EW40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۳۵ 1981 EK42 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۳۶ 1981 EV42 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۳۷ 1981 EJ44 ۷ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۳۸ 1981 ET45 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۳۹ 1981 EP46 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۸۱۳۹ 1981 SN ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۱
۵۸۱۴۱ 1981 UW22 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۵۸۱۴۲ 1983 RW3 ۴ سپتامبر ۱۹۸۳
۵۸۱۴۳ 1983 VD7 ۱ نوامبر ۱۹۸۳
۵۸۱۴۳ 1983 WU ۲۹ نوامبر ۱۹۸۳
۵۸۱۴۵ 1986 PT1 ۱ اوت ۱۹۸۶
۵۸۱۴۵ 1986 RU ۶ سپتامبر ۱۹۸۶
۵۸۱۴۵ 1986 WK ۲۹ نوامبر ۱۹۸۶
۵۸۱۴۸ 1987 SH4 ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۷
۵۸۱۴۹ 1987 SX11 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۷
۵۸۱۵۰ 1988 CY4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۵۸۱۵۱ 1988 CG7 ۱۵ فوریه ۱۹۸۸
۵۸۱۵۲ Natsoderblom ۱۲ اوت ۱۹۸۸
۵۸۱۵۳ 1988 RH11 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۵۸۱۵۴ 1988 RJ11 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۵۸۱۵۴ 1988 VD ۳ نوامبر ۱۹۸۸
۵۸۱۵۴ 1989 GL ۶ آوریل ۱۹۸۹
۵۸۱۵۷ 1989 GC3 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۵۸۱۵۷ 1989 RA ۱ سپتامبر ۱۹۸۹
۵۸۱۵۹ 1989 SL4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۵۸۱۶۰ 1989 SX4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۵۸۱۶۱ 1989 SH5 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۵۸۱۶۲ 1989 TS6 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۵۸۱۶۳ Minnesang ۲۳ اکتبر ۱۹۸۹
۵۸۱۶۴ 1989 WV3 ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹
۵۸۱۶۵ 1990 HQ5 ۲۹ آوریل ۱۹۹۰
۵۸۱۶۶ 1990 OF3 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۰
۵۸۱۶۷ 1990 QM3 ۲۸ اوت ۱۹۹۰
۵۸۱۶۸ 1990 QB9 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۵۸۱۶۹ 1990 SD3 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۰
۵۸۱۷۰ 1990 SB5 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۵۸۱۷۱ 1990 SC5 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۵۸۱۷۲ 1990 SD8 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۵۸۱۷۳ 1990 SS10 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۰
۵۸۱۷۴ 1990 SZ10 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۰
۵۸۱۷۵ 1990 SE15 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۰
۵۸۱۷۶ 1990 SN16 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۰
۵۸۱۷۷ 1990 TB6 ۹ اکتبر ۱۹۹۰
۵۸۱۷۸ 1990 UY1 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۰
۵۸۱۷۹ 1990 UN3 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۵۸۱۸۰ 1990 WG6 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۰
۵۸۱۸۱ 1991 CG1 ۷ فوریه ۱۹۹۱
۵۸۱۸۲ 1991 PX2 ۲ اوت ۱۹۹۱
۵۸۱۸۳ 1991 PH9 ۱۵ اوت ۱۹۹۱
۵۸۱۸۴ 1991 RG1 ۷ سپتامبر ۱۹۹۱
۵۸۱۸۵ Rokkosan ۷ سپتامبر ۱۹۹۱
۵۸۱۸۶ 1991 RT4 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۵۸۱۸۶ 1991 TD ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۵۸۱۸۸ 1991 TA9 ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۵۸۱۸۹ 1991 VV9 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۵۸۱۹۰ 1991 VH12 ۸ نوامبر ۱۹۹۱
۵۸۱۹۱ Dolomiten ۲۸ دسامبر ۱۹۹۱
۵۸۱۹۱ 1992 AQ ۱۰ ژانویه ۱۹۹۲
۵۸۱۹۳ 1992 DL6 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۵۸۱۹۴ 1992 DR6 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۵۸۱۹۵ 1992 DH7 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۵۸۱۹۶ Ashleyess ۱۰ مارس ۱۹۹۲
۵۸۱۹۷ 1992 EH2 ۶ مارس ۱۹۹۲
۵۸۱۹۸ 1992 EU2 ۷ مارس ۱۹۹۲
۵۸۱۹۹ 1992 EC5 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۸۲۰۰ 1992 EV6 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۸۲۰۱ 1992 ED7 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۸۲۰۲ 1992 EO7 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۸۲۰۳ 1992 EC9 ۲ مارس ۱۹۹۲
۵۸۲۰۴ 1992 EK10 ۲ مارس ۱۹۹۲
۵۸۲۰۵ 1992 EX12 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۸۲۰۶ 1992 ER13 ۲ مارس ۱۹۹۲
۵۸۲۰۷ 1992 EF14 ۲ مارس ۱۹۹۲
۵۸۲۰۸ 1992 EX16 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۸۲۰۹ 1992 EH19 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۸۲۱۰ 1992 EW21 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۸۲۱۱ 1992 HF4 ۲۳ آوریل ۱۹۹۲
۵۸۲۱۲ 1992 OQ5 ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۲
۵۸۲۱۲ 1992 QP ۲۹ اوت ۱۹۹۲
۵۸۲۱۴ Amorim ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۵۸۲۱۴ Amorim SY۱
۵۸۲۱۶ 1992 SR9 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۲
۵۸۲۱۷ 1992 SP16 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۵۸۲۱۸ 1992 UZ7 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۲
۵۸۲۱۹ 1992 WZ2 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲
۵۸۲۲۰ 1993 BY4 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۳
۵۸۲۲۱ 1993 BM14 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۳
۵۸۲۲۲ 1993 FA18 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۲۳ 1993 FO18 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۲۴ 1993 FM20 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۲۵ 1993 FY20 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۲۶ 1993 FW22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۲۷ 1993 FB26 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۲۸ 1993 FL26 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۲۹ 1993 FZ27 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۳۰ 1993 FR39 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۳۱ 1993 FQ40 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۳۲ 1993 FD41 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۳۳ 1993 FN50 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۳۴ 1993 FY50 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۳۵ 1993 FW52 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۳۶ 1993 FK56 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۳۷ 1993 FR66 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۳۸ 1993 FH77 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۳۹ 1993 FS77 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۴۰ 1993 FV81 ۱۸ مارس ۱۹۹۳
۵۸۲۴۱ 1993 HH4 ۲۱ آوریل ۱۹۹۳
۵۸۲۴۲ 1993 HJ4 ۲۱ آوریل ۱۹۹۳
۵۸۲۴۳ 1993 NG1 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۳
۵۸۲۴۴ 1993 OX5 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۵۸۲۴۵ 1993 OS7 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۵۸۲۴۶ 1993 OP12 ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۳
۵۸۲۴۷ 1993 PH3 ۱۴ اوت ۱۹۹۳
۵۸۲۴۸ 1993 PO5 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۵۸۲۴۹ 1993 PC6 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۵۸۲۵۰ 1993 QU1 ۱۶ اوت ۱۹۹۳
۵۸۲۵۱ 1993 QS2 ۱۶ اوت ۱۹۹۳
۵۸۲۵۲ 1993 QG4 ۱۸ اوت ۱۹۹۳
۵۸۲۵۳ 1993 QJ5 ۱۷ اوت ۱۹۹۳
۵۸۲۵۴ 1993 QN5 ۱۷ اوت ۱۹۹۳
۵۸۲۵۵ 1993 RS5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۵۶ 1993 RL7 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۵۷ 1993 RN9 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۵۸ 1993 RU10 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۵۹ 1993 RA13 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۵۹ 1993 SO ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۶۱ 1993 SD1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۶۲ 1993 ST2 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۶۳ 1993 SO4 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۶۴ 1993 SW7 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۶۵ 1993 TJ12 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۶۶ 1993 TN15 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۶۷ 1993 TB16 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۶۸ 1993 TQ19 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۶۹ 1993 TG20 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۷۰ 1993 TK22 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۷۱ 1993 TT22 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۷۲ 1993 TZ27 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۷۳ 1993 TA31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۷۴ 1993 TY31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۷۵ 1993 TR32 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۷۶ 1993 TB33 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۷۷ 1993 TW33 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۷۸ 1993 TA34 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۷۹ Kamerlingh ۱۱ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۸۰ 1993 UC2 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۸۱ 1993 UR5 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۸۲ 1993 UB6 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۸۳ 1993 UO7 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۵۸۲۸۴ 1993 VW3 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۸۴ 1993 YN ۱۶ دسامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۸۶ 1993 YO1 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۳
۵۸۲۸۷ 1994 AE1 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۵۸۲۸۸ 1994 CF14 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۵۸۲۸۹ 1994 CC16 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۵۸۲۹۰ 1994 CH17 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۵۸۲۹۰ 1994 GA ۱ آوریل ۱۹۹۴
۵۸۲۹۰ 1994 GC ۲ آوریل ۱۹۹۴
۵۸۲۹۳ 1994 GQ5 ۶ آوریل ۱۹۹۴
۵۸۲۹۴ 1994 JJ5 ۴ مه ۱۹۹۴
۵۸۲۹۵ 1994 JJ9 ۱۵ مه ۱۹۹۴
۵۸۲۹۶ 1994 LF1 ۲ ژوئن ۱۹۹۴
۵۸۲۹۷ 1994 PA3 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۲۹۸ 1994 PB3 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۲۹۹ 1994 PH3 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۰۰ 1994 PQ5 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۰۱ 1994 PB8 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۰۲ 1994 PX8 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۰۳ 1994 PY9 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۰۴ 1994 PP10 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۰۵ 1994 PM11 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۰۶ 1994 PA12 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۰۷ 1994 PM13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۰۸ 1994 PE16 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۰۹ 1994 PV17 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۱۰ 1994 PT20 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۱۱ 1994 PA22 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۱۲ 1994 PO23 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۱۳ 1994 PX27 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۱۴ 1994 PE29 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۱۵ 1994 PV29 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۱۶ 1994 PR30 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۱۷ 1994 PB33 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۱۸ 1994 PW37 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۱۹ 1994 PZ37 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۲۰ 1994 PE38 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۲۱ 1994 PQ38 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۲۲ 1994 PU38 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۲۳ 1994 PK39 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۸۳۲۴ 1994 RZ9 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۲۵ 1994 RE11 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۲۶ 1994 RQ16 ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۲۷ 1994 SC9 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۲۸ 1994 ST9 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۲۹ 1994 SD11 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۲۹ 1994 TK ۳ اکتبر ۱۹۹۴
۵۸۳۳۱ 1994 TQ10 ۹ اکتبر ۱۹۹۴
۵۸۳۳۱ 1994 UR ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۵۸۳۳۳ 1994 UL1 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۴
۵۸۳۳۴ 1994 UJ6 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۵۸۳۳۵ 1994 UN11 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۵۸۳۳۵ 1994 VP ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۳۵ 1994 WV ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۳۸ 1994 WX4 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۳۹ 1994 WB12 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۴۰ 1994 YO1 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۴۱ 1994 YP1 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۴۲ 1994 YR1 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴
۵۸۳۴۳ 1995 BG5 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۵
۵۸۳۴۴ 1995 BZ12 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۵
۵۸۳۴۵ 1995 CZ1 ۷ فوریه ۱۹۹۵
۵۸۳۴۶ 1995 CV4 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۵۸۳۴۷ 1995 CB8 ۲ فوریه ۱۹۹۵
۵۸۳۴۸ 1995 CE8 ۲ فوریه ۱۹۹۵
۵۸۳۴۹ 1995 DO5 ۲۲ فوریه ۱۹۹۵
۵۸۳۵۰ 1995 DN6 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۵۸۳۵۱ 1995 DA8 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۵۸۳۵۲ 1995 EX1 ۱ مارس ۱۹۹۵
۵۸۳۵۳ 1995 EW4 ۲ مارس ۱۹۹۵
۵۸۳۵۴ 1995 EH5 ۲ مارس ۱۹۹۵
۵۸۳۵۴ 1995 FN ۲۶ مارس ۱۹۹۵
۵۸۳۵۶ 1995 FR1 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۵۸۳۵۷ 1995 HT1 ۲۴ آوریل ۱۹۹۵
۵۸۳۵۸ 1995 HS3 ۲۶ آوریل ۱۹۹۵
۵۸۳۵۹ 1995 KP4 ۲۶ مه ۱۹۹۵
۵۸۳۵۹ 1995 LM ۳ ژوئن ۱۹۹۵
۵۸۳۶۱ 1995 MC3 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۵
۵۸۳۶۲ 1995 MJ4 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵
۵۸۳۶۳ 1995 MP4 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵
۵۸۳۶۴ Feierberg ۲۵ ژوئن ۱۹۹۵
۵۸۳۶۵ Robmedrano ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۵
۵۸۳۶۶ 1995 OD8 ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۵
۵۸۳۶۶ 1995 QL ۱۹ اوت ۱۹۹۵
۵۸۳۶۸ 1995 QK1 ۱۹ اوت ۱۹۹۵
۵۸۳۶۹ 1995 QZ2 ۳۰ اوت ۱۹۹۵
۵۸۳۷۰ 1995 QM5 ۲۲ اوت ۱۹۹۵
۵۸۳۷۱ 1995 QD7 ۲۵ اوت ۱۹۹۵
۵۸۳۷۱ 1995 SQ ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۷۳ Albertoalonso ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۷۴ 1995 SF5 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۷۵ 1995 SD22 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۷۶ 1995 SF25 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۷۷ 1995 SC26 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۷۸ 1995 SO27 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۷۹ 1995 SY27 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۸۰ 1995 SG32 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۸۱ 1995 SJ37 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۸۲ 1995 SB42 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۸۳ 1995 SV47 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۸۴ 1995 SR51 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۸۵ 1995 SC53 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۸۶ 1995 SM53 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۸۷ 1995 SZ78 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۸۷ 1995 TK ۲ اکتبر ۱۹۹۵
۵۸۳۸۹ 1995 TG2 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۵
۵۸۳۹۰ 1995 TA7 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۵۸۳۹۱ 1995 UV3 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۵۸۳۹۲ 1995 UT10 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۵۸۳۹۳ 1995 UU12 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۵۸۳۹۴ 1995 UX20 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۵۸۳۹۵ 1995 UW24 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۵۸۳۹۶ 1995 US43 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵
۵۸۳۹۷ 1995 VA4 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۹۸ 1995 VY4 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۵۸۳۹۹ 1995 VA5 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۰۰ 1995 VR12 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۰۱ 1995 VV13 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۰۲ 1995 VH16 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۰۳ 1995 WL1 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۰۴ 1995 WJ7 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۰۵ 1995 WN9 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۰۶ 1995 WN18 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۰۷ 1995 WT34 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۰۷ 1995 XU ۱۲ دسامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۰۹ 1995 XH4 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۰۹ 1995 YS ۱۷ دسامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۱۱ 1995 YA2 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۱۲ 1995 YX2 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۱۳ 1995 YC8 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۱۴ 1995 YS12 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵
۵۸۴۱۴ 1996 AM ۱۱ ژانویه ۱۹۹۶
۵۸۴۱۶ 1996 BT1 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۶
۵۸۴۱۷ 1996 BD2 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۶
۵۸۴۱۸ Luguhu ۲۶ ژانویه ۱۹۹۶
۵۸۴۱۹ 1996 BD4 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۶
۵۸۴۲۰ 1996 BU4 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۵۸۴۲۱ 1996 BG5 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۶
۵۸۴۲۲ 1996 BS9 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۶
۵۸۴۲۳ 1996 BW11 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۶
۵۸۴۲۴ Jamesdunlop ۲۲ فوریه ۱۹۹۶
۵۸۴۲۵ 1996 DR1 ۲۰ فوریه ۱۹۹۶
۵۸۴۲۶ 1996 EA2 ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۵۸۴۲۷ 1996 EV7 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۵۸۴۲۸ 1996 EC8 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۵۸۴۲۸ 1996 FH ۱۶ مارس ۱۹۹۶
۵۸۴۳۰ 1996 FZ1 ۲۰ مارس ۱۹۹۶
۵۸۴۳۱ 1996 FV4 ۲۱ مارس ۱۹۹۶
۵۸۴۳۲ 1996 FY17 ۲۲ مارس ۱۹۹۶
۵۸۴۳۳ 1996 FN18 ۲۲ مارس ۱۹۹۶
۵۸۴۳۴ 1996 FQ18 ۲۳ مارس ۱۹۹۶
۵۸۴۳۵ 1996 GD5 ۱۱ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۳۶ 1996 GM5 ۱۱ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۳۷ 1996 GK10 ۱۳ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۳۸ 1996 GR15 ۱۳ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۳۹ 1996 GF20 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۳۹ 1996 HV ۲۱ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۴۱ 1996 HO1 ۱۹ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۴۲ 1996 HR9 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۴۳ 1996 HO12 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۴۴ 1996 HR12 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۴۵ 1996 HU16 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۴۶ 1996 HN22 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۴۷ 1996 HF24 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۴۸ 1996 HO25 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۴۹ 1996 HC26 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۵۸۴۵۰ 1996 JB1 ۱۳ مه ۱۹۹۶
۵۸۴۵۱ 1996 JF3 ۹ مه ۱۹۹۶
۵۸۴۵۲ 1996 JG3 ۹ مه ۱۹۹۶
۵۸۴۵۳ 1996 JB5 ۱۰ مه ۱۹۹۶
۵۸۴۵۴ 1996 JD9 ۱۲ مه ۱۹۹۶
۵۸۴۵۵ 1996 JZ11 ۹ مه ۱۹۹۶
۵۸۴۵۶ 1996 JT14 ۱۲ مه ۱۹۹۶
۵۸۴۵۷ 1996 JX14 ۱۲ مه ۱۹۹۶
۵۸۴۵۷ 1996 KP ۲۱ مه ۱۹۹۶
۵۸۴۵۹ 1996 KK8 ۲۲ مه ۱۹۹۶
۵۸۴۶۰ 1996 LM1 ۱۳ ژوئن ۱۹۹۶
۵۸۴۶۰ 1996 ML ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶
۵۸۴۶۰ 1996 NR ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۵۸۴۶۳ 1996 NT1 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۵۸۴۶۴ 1996 NQ2 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۵۸۴۶۵ 1996 NY3 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۵۸۴۶۶ Santoka ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۶
۵۸۴۶۷ 1996 PW2 ۱۴ اوت ۱۹۹۶
۵۸۴۶۷ 1996 QA ۱۶ اوت ۱۹۹۶
۵۸۴۶۷ 1996 RC ۷ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۷۰ 1996 RA1 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۷۱ 1996 RS3 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۷۲ 1996 RV3 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۷۳ 1996 RN7 ۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۷۴ 1996 RU10 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۷۵ 1996 RE11 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۷۶ 1996 RQ13 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۷۷ 1996 RB26 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۷۸ 1996 RC29 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۷۹ 1996 RJ29 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۸۰ 1996 RJ33 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۸۱ 1996 ST4 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۸۲ 1996 TX1 ۳ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۸۳ 1996 TB2 ۳ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۸۴ 1996 TO3 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۸۵ 1996 TH13 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۸۶ 1996 TP13 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۸۷ 1996 TQ29 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۸۸ 1996 TV33 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۸۹ 1996 TF34 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۹۰ 1996 TZ35 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۹۱ 1996 TG38 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۹۲ 1996 TC44 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۹۳ 1996 TJ52 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۹۴ 1996 UF1 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۹۵ 1996 US1 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۹۶ 1996 UY3 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۹۷ 1996 UK4 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۶
۵۸۴۹۷ 1996 VF ۲ نوامبر ۱۹۹۶
۵۸۴۹۹ Stuber ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۰۰ 1996 VU1 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۰۱ 1996 VQ2 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۰۲ 1996 VH3 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۰۳ 1996 VJ3 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۰۴ 1996 VZ3 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۰۵ 1996 VU15 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۰۶ 1996 VJ22 ۹ نوامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۰۷ 1996 VX32 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۰۸ 1996 WA2 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۰۹ 1996 XB1 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۱۰ 1996 XH2 ۳ دسامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۱۱ 1996 XB4 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۱۲ 1996 XR4 ۶ دسامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۱۳ 1996 XW11 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۱۴ 1996 XK12 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۱۵ 1996 XY12 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۱۶ 1996 XT14 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۶
۵۸۵۱۶ 1997 AJ ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۵۸۵۱۸ 1997 AC2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۵۸۵۱۹ 1997 AU2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۵۸۵۲۰ 1997 AP3 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۵۸۵۲۱ 1997 AC8 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۵۸۵۲۲ 1997 AW19 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۵۸۵۲۲ 1997 BU ۲۷ ژانویه ۱۹۹۷
۵۸۵۲۴ 1997 BE1 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۷
۵۸۵۲۵ 1997 BX3 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۵۸۵۲۶ 1997 BD4 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۵۸۵۲۷ 1997 BF4 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۵۸۵۲۸ 1997 BH7 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۷
۵۸۵۲۸ 1997 CX ۱ فوریه ۱۹۹۷
۵۸۵۳۰ 1997 CU2 ۲ فوریه ۱۹۹۷
۵۸۵۳۱ 1997 CS4 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۵۸۵۳۲ 1997 CY9 ۲ فوریه ۱۹۹۷
۵۸۵۳۳ 1997 CD12 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۵۸۵۳۴ Logos ۴ فوریه ۱۹۹۷
۵۸۵۳۵ Pattillo ۱۶ فوریه ۱۹۹۷
۵۸۵۳۶ 1997 EQ8 ۲ مارس ۱۹۹۷
۵۸۵۳۷ 1997 EG14 ۳ مارس ۱۹۹۷
۵۸۵۳۸ 1997 EN15 ۴ مارس ۱۹۹۷
۵۸۵۳۹ 1997 ET16 ۵ مارس ۱۹۹۷
۵۸۵۴۰ 1997 ET17 ۳ مارس ۱۹۹۷
۵۸۵۴۱ 1997 EA18 ۳ مارس ۱۹۹۷
۵۸۵۴۲ 1997 EQ22 ۵ مارس ۱۹۹۷
۵۸۵۴۳ 1997 ET32 ۱۱ مارس ۱۹۹۷
۵۸۵۴۴ 1997 EK42 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۵۸۵۴۵ 1997 EG43 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۵۸۵۴۶ 1997 FQ2 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۵۸۵۴۷ 1997 FZ2 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۵۸۵۴۸ 1997 GK12 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۵۸۵۴۹ 1997 GM14 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۵۸۵۵۰ 1997 GN19 ۵ آوریل ۱۹۹۷
۵۸۵۵۱ 1997 GP28 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۵۸۵۵۲ 1997 GH32 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۵۸۵۵۳ 1997 GK43 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۵۸۵۵۳ 1997 HX ۲۸ آوریل ۱۹۹۷
۵۸۵۵۵ 1997 HA3 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۵۸۵۵۶ 1997 HH7 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۵۸۵۵۷ 1997 KE3 ۳۰ مه ۱۹۹۷
۵۸۵۵۸ 1997 LE4 ۹ ژوئن ۱۹۹۷
۵۸۵۵۹ 1997 LT5 ۱۲ ژوئن ۱۹۹۷
۵۸۵۶۰ 1997 LK11 ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۵۸۵۶۱ 1997 ME9 ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷
۵۸۵۶۲ 1997 NG1 ۲ ژوئیه ۱۹۹۷
۵۸۵۶۳ 1997 NE5 ۱ ژوئیه ۱۹۹۷
۵۸۵۶۴ 1997 NQ6 ۹ ژوئیه ۱۹۹۷
۵۸۵۶۵ 1997 OC2 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۷
۵۸۵۶۶ 1997 PN3 ۵ اوت ۱۹۹۷
۵۸۵۶۶ 1997 QB ۲۱ اوت ۱۹۹۷
۵۸۵۶۸ 1997 QM1 ۳۱ اوت ۱۹۹۷
۵۸۵۶۹ 1997 QY2 ۲۸ اوت ۱۹۹۷
۵۸۵۷۰ 1997 RD4 ۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۷۱ 1997 RB5 ۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۷۲ 1997 RV6 ۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۷۳ Serpieri ۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۷۴ 1997 RD8 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۷۵ 1997 RK9 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۷۶ 1997 RQ9 ۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۷۶ 1997 SV ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۷۸ Zidek ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۷۹ Ehrenberg ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۸۰ 1997 SW2 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۸۱ 1997 SB3 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۸۲ 1997 SF3 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۸۳ 1997 SV4 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۸۴ 1997 SE11 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۸۵ 1997 SX11 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۸۶ 1997 SG23 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۸۷ 1997 SK23 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۸۸ 1997 SV23 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۸۹ 1997 SF25 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۹۰ 1997 SX30 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۹۱ 1997 SV31 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۹۲ 1997 SB35 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۸۵۹۳ 1997 TD2 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۵۹۴ 1997 TF9 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۵۹۵ 1997 TX9 ۵ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۵۹۶ 1997 TC10 ۶ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۵۹۷ 1997 TH10 ۶ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۵۹۸ 1997 TX11 ۷ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۵۹۹ 1997 TK13 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۰۰ Iwamuroonsen ۵ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۰۱ 1997 TW18 ۷ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۰۲ 1997 TG25 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۰۳ 1997 TM25 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۰۴ 1997 TT26 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۰۵ Liutungsheng ۸ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۰۶ 1997 TF27 ۴ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۰۷ Wenzel ۱۹ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۰۸ Geroldrichter ۲۲ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۰۹ 1997 UZ1 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۱۰ 1997 UN3 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۱۱ 1997 UC4 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۱۲ 1997 UA5 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۱۳ 1997 UN7 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۱۴ 1997 UO7 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۱۵ 1997 UP13 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۱۶ 1997 UT17 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۱۷ 1997 UC21 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۱۸ 1997 UU21 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۱۹ 1997 UF22 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۲۰ 1997 UG22 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۲۱ 1997 UR23 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
۵۸۶۲۱ 1997 VU ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۲۳ 1997 VZ1 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۲۴ 1997 VC2 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۲۵ 1997 VE2 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۲۶ 1997 VF5 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۲۷ 1997 VG5 ۸ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۲۸ 1997 VP7 ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۲۹ 1997 VL8 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۲۹ 1997 WC ۱۸ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۳۱ 1997 WE2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۳۲ 1997 WM2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۳۳ 1997 WY2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۳۴ 1997 WF3 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۳۵ 1997 WQ6 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۳۶ 1997 WQ13 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۳۷ 1997 WT14 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۳۸ 1997 WA17 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۳۹ 1997 WZ17 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۴۰ 1997 WH18 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۴۱ 1997 WX20 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۴۲ 1997 WL24 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۴۳ 1997 WO25 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۴۴ 1997 WU31 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۴۵ 1997 WT33 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۴۶ 1997 WD35 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۴۷ 1997 WW35 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۴۸ 1997 WZ36 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۴۹ 1997 WL38 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۵۰ 1997 WR39 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۵۱ 1997 WL42 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۵۲ 1997 WD43 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۵۳ 1997 WV45 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۵۴ 1997 WA48 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۵۵ 1997 WU49 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۵۶ 1997 WT50 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۵۷ 1997 WG54 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۵۸ 1997 WY57 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۵۹ 1997 WZ57 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۵۹ 1997 XR ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۵۹ 1997 XU ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۶۲ 1997 XJ2 ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۶۳ 1997 XZ10 ۹ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۶۴ IYAMMIX ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۶۵ 1997 YO1 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۶۶ 1997 YJ2 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۶۷ 1997 YS2 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۶۸ 1997 YJ3 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۶۹ 1997 YF5 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۷۰ 1997 YA6 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۷۱ Diplodocus ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۷۲ Remigio ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۷۳ 1997 YA9 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۷۴ 1997 YG12 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۷۵ 1997 YD14 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۷۶ 1997 YN16 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۷۷ 1997 YJ17 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۷۸ 1997 YE18 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷
۵۸۶۷۸ 1998 AH ۱ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۸۰ 1998 AO5 ۸ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۸۱ 1998 AJ7 ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۸۲ Alenasolcova ۱۰ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۸۳ 1998 AJ10 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۸۴ 1998 AA11 ۲ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۸۴ 1998 BP ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۸۶ 1998 BB1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۸۷ 1998 BJ3 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۸۸ 1998 BJ4 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۸۹ 1998 BY9 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۹۰ 1998 BP10 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۹۱ 1998 BG14 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۹۲ 1998 BF17 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۹۳ 1998 BG25 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۹۴ 1998 BQ25 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۹۵ 1998 BJ26 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۹۶ 1998 BW26 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۹۷ 1998 BL27 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۹۸ 1998 BE31 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۶۹۹ 1998 BK42 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۷۰۰ 1998 BQ42 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۷۰۱ 1998 BR42 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۷۰۲ 1998 BX43 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۷۰۳ 1998 BH44 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۷۰۴ 1998 BA46 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۷۰۵ 1998 BN47 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۵۸۷۰۵ 1998 CD ۱ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۰۷ Kyoshi ۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۰۸ 1998 CX1 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۰۹ Zenocolo ۱۴ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۱۰ 1998 CH3 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۱۱ 1998 CM3 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۱۲ 1998 CX4 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۱۲ 1998 DS ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۱۴ 1998 DS2 ۱۶ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۱۵ 1998 DK3 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۱۶ 1998 DU4 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۱۷ 1998 DE8 ۲۱ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۱۸ 1998 DN9 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۱۹ 1998 DY10 ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۲۰ 1998 DD11 ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۲۱ 1998 DX14 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۲۲ 1998 DN17 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۲۳ 1998 DU17 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۲۴ 1998 DY17 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۲۵ 1998 DZ18 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۲۶ 1998 DG19 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۲۷ 1998 DA21 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۲۸ 1998 DR23 ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۲۹ 1998 DJ24 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۳۰ 1998 DR28 ۲۶ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۳۱ 1998 DE32 ۲۱ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۳۲ 1998 DL34 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۳۳ 1998 DH35 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۵۸۷۳۳ 1998 EP ۲ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۳۵ 1998 EP2 ۲ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۳۶ 1998 EO6 ۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۳۷ 1998 EA10 ۱۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۳۸ 1998 EX10 ۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۳۹ 1998 EZ11 ۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۴۰ 1998 ES12 ۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۴۱ 1998 EZ12 ۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۴۲ 1998 EG13 ۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۴۳ 1998 EJ13 ۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۴۴ 1998 EN13 ۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۴۵ 1998 FM3 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۴۶ 1998 FS3 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۴۷ 1998 FJ5 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۴۸ 1998 FB9 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۴۹ 1998 FG10 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۵۰ 1998 FY10 ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۵۱ 1998 FZ11 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۵۲ 1998 FF12 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۵۳ 1998 FO12 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۵۴ 1998 FT12 ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۵۵ 1998 FS14 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۵۶ 1998 FR15 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۵۷ 1998 FF18 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۵۸ 1998 FO18 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۵۹ 1998 FZ18 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۶۰ 1998 FB21 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۶۱ 1998 FH24 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۶۲ 1998 FJ24 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۶۳ 1998 FR25 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۶۴ 1998 FE27 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۶۵ 1998 FZ33 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۶۶ 1998 FS34 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۶۷ 1998 FQ39 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۶۸ 1998 FQ40 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۶۹ 1998 FS45 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۷۰ 1998 FM49 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۷۱ 1998 FP49 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۷۲ 1998 FB56 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۷۳ 1998 FE57 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۷۴ 1998 FA58 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۷۵ 1998 FR59 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۷۶ 1998 FG60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۷۷ 1998 FN65 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۷۸ 1998 FS66 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۷۹ 1998 FA70 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۸۰ 1998 FL70 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۸۱ 1998 FX72 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۸۲ 1998 FY72 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۸۳ 1998 FN74 ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۸۴ 1998 FJ75 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۸۵ 1998 FT77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۸۶ 1998 FD78 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۸۷ 1998 FW78 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۸۸ 1998 FW79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۸۹ 1998 FK80 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۹۰ 1998 FN81 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۹۱ 1998 FH82 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۹۲ 1998 FF84 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۹۳ 1998 FJ84 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۹۴ 1998 FW84 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۹۵ 1998 FE87 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۹۶ 1998 FO94 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۹۷ 1998 FU98 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۹۸ 1998 FU100 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۷۹۹ 1998 FG103 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۰۰ 1998 FF104 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۰۱ 1998 FP105 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۰۲ 1998 FW106 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۰۳ 1998 FX109 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۰۴ 1998 FM110 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۰۵ 1998 FN113 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۰۶ 1998 FF117 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۰۷ 1998 FN127 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۰۸ 1998 FV127 ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۰۹ 1998 FX130 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۱۰ 1998 FR136 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۱۱ 1998 FQ145 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۸۸۱۱ 1998 GM ۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۱۳ 1998 GP4 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۱۴ 1998 GQ6 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۱۵ 1998 GR8 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۱۶ 1998 GU10 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۱۷ 1998 GJ11 ۱۵ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۱۸ 1998 HE2 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۱۹ 1998 HF3 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۲۰ 1998 HN5 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۲۱ 1998 HZ5 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۲۲ 1998 HO7 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۲۳ 1998 HR8 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۲۴ 1998 HY10 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۲۵ 1998 HE11 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۲۶ 1998 HC15 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۲۷ 1998 HH15 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۲۸ 1998 HM15 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۲۹ 1998 HF19 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۳۰ 1998 HE23 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۳۱ 1998 HN30 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۳۲ 1998 HU31 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۳۳ 1998 HM33 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۳۴ 1998 HN37 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۳۵ 1998 HG39 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۳۶ 1998 HA43 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۳۷ 1998 HQ46 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۳۸ 1998 HO50 ۲۹ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۳۹ 1998 HZ50 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۴۰ 1998 HT53 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۴۱ 1998 HT54 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۴۲ 1998 HP55 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۴۳ 1998 HB59 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۴۴ 1998 HV60 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۴۵ 1998 HZ60 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۴۶ 1998 HN63 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۴۷ 1998 HO68 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۴۸ 1998 HH71 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۴۹ 1998 HZ72 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۵۰ 1998 HH74 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۵۱ 1998 HY77 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۵۲ 1998 HE84 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۵۳ 1998 HD85 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۵۴ 1998 HV87 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۵۵ 1998 HR92 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۵۶ 1998 HK93 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۵۷ 1998 HP94 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۵۸ 1998 HU97 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۵۹ 1998 HD98 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۶۰ 1998 HU99 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۶۱ 1998 HV99 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۶۲ 1998 HR101 ۲۸ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۶۳ 1998 HA102 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۶۴ 1998 HC109 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۶۵ 1998 HX109 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۶۶ 1998 HP110 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۶۷ 1998 HV110 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۶۸ 1998 HK112 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۶۹ 1998 HA113 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۷۰ 1998 HR113 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۷۱ 1998 HX114 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۷۲ 1998 HY117 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۷۳ 1998 HK118 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۷۴ 1998 HH119 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۷۵ 1998 HS119 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۷۶ 1998 HT121 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۷۷ 1998 HM124 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۷۸ 1998 HK125 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۷۹ 1998 HO126 ۲۸ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۸۰ 1998 HA130 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۸۱ 1998 HZ132 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۸۲ 1998 HF134 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۸۳ 1998 HH137 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۸۴ 1998 HD139 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۸۵ 1998 HA142 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۸۶ 1998 HN143 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۸۷ 1998 HD144 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۸۸ 1998 HE144 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۸۹ 1998 HW144 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۹۰ 1998 HS145 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۹۱ 1998 HT145 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۹۲ 1998 HP148 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۹۳ 1998 HQ153 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۹۴ 1998 HK155 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۸۸۹۵ 1998 JS3 ۶ مه ۱۹۹۸
۵۸۸۹۶ 1998 JE4 ۱۵ مه ۱۹۹۸
۵۸۸۹۶ 1998 KZ ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۸۹۸ 1998 KH4 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۸۹۹ 1998 KD7 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۰۰ 1998 KM7 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۰۱ 1998 KX8 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۰۲ 1998 KC9 ۲۷ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۰۳ 1998 KC10 ۲۵ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۰۴ 1998 KV10 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۰۵ 1998 KE11 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۰۶ 1998 KN18 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۰۷ 1998 KM22 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۰۸ 1998 KM29 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۰۹ 1998 KP30 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۱۰ 1998 KE32 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۱۱ 1998 KO33 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۱۲ 1998 KN34 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۱۳ 1998 KY34 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۱۴ 1998 KE41 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۱۵ 1998 KA50 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۱۶ 1998 KM50 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۱۷ 1998 KP53 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۱۸ 1998 KB54 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۱۹ 1998 KF55 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۲۰ 1998 KJ56 ۲۷ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۲۱ 1998 KH58 ۲۱ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۲۲ 1998 KK58 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۲۳ 1998 KJ62 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۲۴ 1998 KF67 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۵۸۹۲۵ 1998 LZ2 ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۵۸۹۲۶ 1998 MO1 ۱۶ ژوئن ۱۹۹۸
۵۸۹۲۷ 1998 MB10 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۵۸۹۲۸ 1998 MP18 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۵۸۹۲۹ 1998 MU30 ۲۷ ژوئن ۱۹۹۸
۵۸۹۳۰ 1998 MK31 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۵۸۹۳۱ 1998 MK47 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۵۸۹۳۲ 1998 OF7 ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۸
۵۸۹۳۳ 1998 ON10 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۵۸۹۳۴ 1998 OK13 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۵۸۹۳۵ 1998 ON14 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۵۸۹۳۶ 1998 PJ1 ۱۳ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۳۷ 1998 QL6 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۳۸ 1998 QJ18 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۳۹ 1998 QY20 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۴۰ 1998 QP21 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۴۱ 1998 QK29 ۲۲ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۴۲ 1998 QH33 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۴۳ 1998 QF37 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۴۴ 1998 QO41 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۴۵ 1998 QY43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۴۶ 1998 QY51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۴۷ 1998 QX52 ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۴۸ 1998 QT54 ۲۷ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۴۹ 1998 QK63 ۳۰ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۵۰ 1998 QE69 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۵۱ 1998 QD72 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۵۲ 1998 QO74 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۵۳ 1998 QC75 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۵۴ 1998 QE76 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۵۵ 1998 QG78 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۵۶ 1998 QG90 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۵۷ 1998 QE91 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۵۸ 1998 QL97 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۵۹ 1998 QD98 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۶۰ 1998 QH99 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۶۱ 1998 QG100 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۶۲ 1998 QJ100 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۶۳ 1998 QR100 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۶۴ 1998 QJ104 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۵۸۹۶۵ 1998 RO2 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۶۶ 1998 RW3 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۶۷ 1998 RR5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۶۸ 1998 RJ6 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۶۹ 1998 RO6 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۷۰ 1998 RZ8 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۷۱ 1998 RE11 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۷۲ 1998 RO16 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۷۳ 1998 RX16 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۷۴ 1998 RP22 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۷۵ 1998 RD31 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۷۶ 1998 RD34 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۷۷ 1998 RK38 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۷۸ 1998 RG40 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۷۹ 1998 RE46 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۸۰ 1998 RG47 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۸۱ 1998 RZ56 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۸۲ 1998 RF63 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۸۳ 1998 RF66 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۸۴ 1998 RU69 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۸۵ 1998 RL72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۸۶ 1998 RO72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۸۷ 1998 RU74 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۸۸ 1998 RD75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۸۹ 1998 RN80 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۹۰ 1998 SA2 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۹۱ 1998 SJ4 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۹۲ 1998 SH8 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۹۳ 1998 SF9 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۹۴ 1998 SY9 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۹۵ 1998 SY16 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۹۶ 1998 SM17 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۹۷ 1998 SG20 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۹۸ 1998 SK21 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۸۹۹۹ 1998 SP23 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۹۰۰۰ Beiguan ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸

منابع[ویرایش]