فهرست سیارک‌ها (۵۴۰۰۱–۵۵۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۵۴۰۰۱ - ۵۵۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۵۴۰۰۱ تا ۵۵۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۵۴۰۰۱ 2000 GP90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۰۲ 2000 GS90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۰۳ 2000 GN91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۰۴ 2000 GP91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۰۵ 2000 GJ93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۰۶ 2000 GM93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۰۷ 2000 GE94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۰۸ 2000 GU94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۰۹ 2000 GN95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۱۰ 2000 GU95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۱۱ 2000 GB96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۱۲ 2000 GQ96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۱۳ 2000 GA97 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۱۴ 2000 GY97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۱۵ 2000 GC98 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۱۶ 2000 GF98 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۱۷ 2000 GP98 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۱۸ 2000 GO99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۱۹ 2000 GP99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۲۰ 2000 GT99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۲۱ 2000 GU99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۲۲ 2000 GX99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۲۳ 2000 GD100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۲۴ 2000 GS100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۲۵ 2000 GU103 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۲۶ 2000 GH104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۲۷ 2000 GT104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۲۸ 2000 GW104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۲۹ 2000 GB105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۳۰ 2000 GF105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۳۱ 2000 GP105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۳۲ 2000 GL106 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۳۳ 2000 GV106 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۳۴ 2000 GG107 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۳۵ 2000 GG109 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۳۶ 2000 GP109 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۳۷ 2000 GE110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۳۸ 2000 GS110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۳۹ 2000 GW110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۴۰ 2000 GZ112 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۴۱ 2000 GQ113 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۴۲ 2000 GR113 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۴۳ 2000 GC114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۴۴ 2000 GG114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۴۵ 2000 GO115 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۴۶ 2000 GK123 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۴۷ 2000 GM123 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۴۸ 2000 GE125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۴۹ 2000 GO125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۵۰ 2000 GE126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۵۱ 2000 GL126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۵۲ 2000 GQ126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۵۳ 2000 GV126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۵۴ 2000 GK127 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۵۵ 2000 GL133 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۵۶ 2000 GT133 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۵۷ 2000 GF134 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۵۸ 2000 GG134 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۵۹ 2000 GN134 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۶۰ 2000 GR134 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۶۱ 2000 GX134 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۶۲ 2000 GX135 ۱۰ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۶۳ 2000 GC136 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۶۴ 2000 GF138 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۶۵ 2000 GZ138 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۶۶ 2000 GN139 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۶۷ 2000 GR140 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۶۸ 2000 GD142 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۶۹ 2000 GM142 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۷۰ 2000 GQ143 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۷۱ 2000 GQ146 ۱۰ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۷۲ 2000 GV148 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۷۳ 2000 GG149 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۷۴ 2000 GV149 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۷۵ 2000 GY153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۷۶ 2000 GL154 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۷۷ 2000 GA157 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۷۸ 2000 GC157 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۷۹ 2000 GY157 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۸۰ 2000 GA160 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۸۱ 2000 GH162 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۸۲ 2000 GO162 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۸۳ 2000 GQ162 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۸۴ 2000 GF163 ۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۸۵ 2000 GY163 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۸۶ 2000 GH165 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۸۷ 2000 GO172 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۸۸ 2000 GR173 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۸۹ 2000 GA176 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۹۰ 2000 GH178 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۹۱ 2000 GD179 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۹۲ 2000 GZ180 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۹۳ 2000 GC182 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۹۴ 2000 GU183 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۹۵ 2000 HS1 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۹۶ 2000 HX1 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۹۷ 2000 HZ1 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۹۸ 2000 HW3 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۰۹۹ 2000 HF4 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۰۰ 2000 HL5 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۰۱ 2000 HM5 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۰۲ 2000 HN5 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۰۳ 2000 HX6 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۰۴ 2000 HN7 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۰۵ 2000 HZ7 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۰۶ 2000 HX8 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۰۷ 2000 HM9 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۰۸ 2000 HU9 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۰۹ 2000 HD10 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۱۰ 2000 HA11 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۱۱ 2000 HP11 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۱۲ 2000 HB12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۱۳ 2000 HP12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۱۴ 2000 HZ12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۱۵ 2000 HX15 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۱۶ 2000 HT16 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۱۷ 2000 HB20 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۱۸ 2000 HK21 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۱۹ 2000 HW21 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۲۰ 2000 HM24 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۲۱ 2000 HP24 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۲۲ 2000 HO26 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۲۳ 2000 HZ26 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۲۴ 2000 HK27 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۲۵ 2000 HL27 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۲۶ 2000 HK29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۲۷ 2000 HN29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۲۸ 2000 HW30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۲۹ 2000 HY30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۳۰ 2000 HE31 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۳۱ 2000 HM31 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۳۲ 2000 HB32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۳۳ 2000 HU32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۳۴ 2000 HK34 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۳۵ 2000 HU34 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۳۶ 2000 HG35 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۳۷ 2000 HA36 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۳۸ 2000 HC36 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۳۹ 2000 HZ36 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۴۰ 2000 HB37 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۴۱ 2000 HF37 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۴۲ 2000 HL39 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۴۳ 2000 HO39 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۴۴ 2000 HG40 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۴۵ 2000 HN40 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۴۶ 2000 HY40 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۴۷ 2000 HN41 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۴۸ 2000 HS41 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۴۹ 2000 HU42 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۵۰ 2000 HF43 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۵۱ 2000 HO45 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۵۲ 2000 HX45 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۵۳ 2000 HN46 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۵۴ 2000 HQ46 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۵۵ 2000 HR46 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۵۶ 2000 HK47 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۵۷ 2000 HG48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۵۸ 2000 HY48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۵۹ 2000 HJ49 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۶۰ 2000 HH51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۶۱ 2000 HO51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۶۲ 2000 HF53 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۶۳ 2000 HE54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۶۴ 2000 HH54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۶۵ 2000 HO54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۶۶ 2000 HV54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۶۷ 2000 HZ54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۶۸ 2000 HX56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۶۹ 2000 HF57 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۷۰ 2000 HK57 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۷۱ 2000 HP57 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۷۲ 2000 HF58 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۷۳ 2000 HS58 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۷۴ 2000 HD59 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۷۵ 2000 HB60 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۷۶ 2000 HO61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۷۷ 2000 HX61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۷۸ 2000 HY61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۷۹ 2000 HO62 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۸۰ 2000 HT63 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۸۱ 2000 HR65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۸۲ 2000 HA66 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۸۳ 2000 HN66 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۸۴ 2000 HJ67 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۸۵ 2000 HC68 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۸۶ 2000 HG68 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۸۷ 2000 HR74 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۸۸ 2000 HB75 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۸۹ 2000 HQ75 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۹۰ 2000 HT75 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۹۱ 2000 HE76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۹۲ 2000 HH76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۹۳ 2000 HN76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۹۴ 2000 HV76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۹۵ 2000 HW77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۹۶ 2000 HH78 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۹۷ 2000 HM78 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۹۸ 2000 HJ79 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۱۹۹ 2000 HP79 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۰۰ 2000 HK80 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۰۱ 2000 HO80 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۰۲ 2000 HQ80 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۰۳ 2000 HR80 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۰۴ 2000 HX80 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۰۵ 2000 HY82 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۰۶ 2000 HM83 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۰۷ 2000 HY83 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۰۸ 2000 HX85 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۰۹ 2000 HD86 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۱۰ 2000 HV87 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۱۱ 2000 HW88 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۱۲ 2000 HJ89 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۱۳ 2000 HZ89 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۱۴ 2000 HP92 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۱۵ 2000 HR95 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۱۶ 2000 HQ96 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۱۷ 2000 HW96 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۱۸ 2000 HC97 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۱۹ 2000 HC99 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۲۰ 2000 HJ100 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۲۱ 2000 HN100 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۵۴۲۲۱ 2000 JF ۳ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۲۱ 2000 JU ۱ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۲۴ 2000 JM6 ۴ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۲۵ 2000 JU7 ۴ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۲۶ 2000 JA10 ۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۲۷ 2000 JE11 ۳ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۲۸ 2000 JA12 ۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۲۹ 2000 JA13 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۳۰ 2000 JO13 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۳۱ 2000 JO14 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۳۲ 2000 JL15 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۳۳ 2000 JZ15 ۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۳۴ 2000 JD16 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۳۵ 2000 JO16 ۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۳۶ 2000 JH17 ۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۳۷ Hiroshimanabe ۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۳۸ 2000 JD19 ۳ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۳۹ 2000 JF19 ۳ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۴۰ 2000 JR19 ۴ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۴۱ 2000 JY19 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۴۲ 2000 JC20 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۴۳ 2000 JG20 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۴۴ 2000 JR20 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۴۵ 2000 JE21 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۴۶ 2000 JF21 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۴۷ 2000 JN24 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۴۸ 2000 JH25 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۴۹ 2000 JV25 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۵۰ 2000 JC26 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۵۱ 2000 JO26 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۵۲ 2000 JV26 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۵۳ 2000 JP27 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۵۴ 2000 JQ27 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۵۵ 2000 JL28 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۵۶ 2000 JC30 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۵۷ 2000 JK30 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۵۸ 2000 JV30 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۵۹ 2000 JC32 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۶۰ 2000 JF32 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۶۱ 2000 JV32 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۶۲ 2000 JX32 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۶۳ 2000 JD33 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۶۴ 2000 JN33 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۶۵ 2000 JS33 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۶۶ 2000 JC34 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۶۷ 2000 JD35 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۶۸ 2000 JR35 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۶۹ 2000 JZ36 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۷۰ 2000 JC39 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۷۱ 2000 JD39 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۷۲ 2000 JT40 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۷۳ 2000 JC41 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۷۴ 2000 JK42 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۷۵ 2000 JF43 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۷۶ 2000 JG45 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۷۷ 2000 JD46 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۷۸ 2000 JZ46 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۷۹ 2000 JC47 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۸۰ 2000 JF47 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۸۱ 2000 JP47 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۸۲ 2000 JX47 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۸۳ 2000 JG48 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۸۴ 2000 JM50 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۸۵ 2000 JR50 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۸۶ 2000 JD51 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۸۷ 2000 JE51 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۸۸ 2000 JV53 ۴ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۸۹ 2000 JE56 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۹۰ 2000 JM56 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۹۱ 2000 JD57 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۹۲ 2000 JT58 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۹۳ 2000 JB59 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۹۴ 2000 JC59 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۹۵ 2000 JO59 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۹۶ 2000 JN60 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۹۷ 2000 JA61 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۹۸ 2000 JE62 ۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۲۹۹ 2000 JV62 ۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۰۰ 2000 JZ63 ۱۰ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۰۱ 2000 JG64 ۱۰ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۰۲ 2000 JA66 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۰۳ 2000 JD66 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۰۴ 2000 JE66 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۰۵ 2000 JB69 ۱ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۰۶ 2000 JC70 ۲ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۰۷ 2000 JT71 ۱ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۰۸ 2000 JF73 ۲ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۰۹ 2000 JN73 ۲ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۱۰ 2000 JO73 ۲ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۱۱ 2000 JR73 ۲ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۱۲ 2000 JZ73 ۲ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۱۳ 2000 JL75 ۳ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۱۴ 2000 JS75 ۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۱۵ 2000 JU75 ۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۱۶ 2000 JV75 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۱۷ 2000 JD76 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۱۸ 2000 JF76 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۱۹ 2000 JG76 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۲۰ 2000 JL80 ۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۲۱ 2000 JA81 ۱۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۲۲ 2000 JZ83 ۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۲۳ 2000 JQ86 ۱ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۲۴ 2000 KO3 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۲۵ 2000 KP3 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۲۶ 2000 KY3 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۲۷ 2000 KB4 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۲۸ 2000 KO5 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۲۹ 2000 KD6 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۳۰ 2000 KH7 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۳۱ 2000 KS7 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۳۲ 2000 KQ9 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۳۳ 2000 KJ10 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۳۴ 2000 KS10 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۳۵ 2000 KJ12 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۳۶ 2000 KU13 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۳۷ 2000 KL15 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۳۸ 2000 KN18 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۳۹ 2000 KA19 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۴۰ 2000 KX22 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۴۱ 2000 KD24 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۴۲ 2000 KF24 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۴۳ 2000 KY26 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۴۴ 2000 KK27 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۴۵ 2000 KS28 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۴۶ 2000 KZ28 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۴۷ 2000 KB29 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۴۸ 2000 KP29 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۴۹ 2000 KX29 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۵۰ 2000 KO30 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۵۱ 2000 KV30 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۵۲ 2000 KK31 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۵۳ 2000 KH32 ۲۹ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۵۴ 2000 KO32 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۵۵ 2000 KJ33 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۵۶ 2000 KK33 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۵۷ 2000 KN33 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۵۸ 2000 KM35 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۵۹ 2000 KD36 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۶۰ 2000 KK36 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۶۱ 2000 KM37 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۶۲ Restitutum ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۶۳ 2000 KH39 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۶۴ 2000 KN42 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۶۵ 2000 KO42 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۶۶ 2000 KL43 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۶۷ 2000 KL48 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۶۸ 2000 KM50 ۲۳ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۶۹ 2000 KS50 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۷۰ 2000 KT50 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۷۱ 2000 KC52 ۲۳ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۷۲ 2000 KN53 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۷۳ 2000 KZ53 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۷۴ 2000 KM55 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۷۵ 2000 KO55 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۷۶ 2000 KV56 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۷۷ 2000 KE58 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۷۸ 2000 KB60 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۷۹ 2000 KA61 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۸۰ 2000 KR61 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۸۱ 2000 KD62 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۸۲ 2000 KM62 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۸۳ 2000 KC63 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۸۴ 2000 KU63 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۸۵ 2000 KB64 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۸۶ 2000 KD64 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۸۷ 2000 KF64 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۸۸ 2000 KD65 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۸۹ 2000 KS65 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۹۰ 2000 KZ66 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۹۱ 2000 KO67 ۳۱ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۹۲ 2000 KH70 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۹۳ 2000 KX72 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۹۴ 2000 KB73 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۹۵ 2000 KD75 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۹۶ 2000 KW78 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۹۷ 2000 KC80 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۹۸ 2000 KP82 ۲۳ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۹۹ 2000 KV82 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۵۴۳۹۹ 2000 LD ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۳۹۹ 2000 LM ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۰۲ 2000 LA2 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۰۳ 2000 LD2 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۰۴ 2000 LO3 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۰۵ 2000 LL4 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۰۶ 2000 LR4 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۰۷ 2000 LU6 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۰۸ 2000 LZ6 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۰۹ 2000 LD8 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۱۰ 2000 LG9 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۱۱ Bobestelle ۳ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۱۲ 2000 LU10 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۱۳ 2000 LL11 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۱۴ 2000 LA13 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۱۵ 2000 LR13 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۱۶ 2000 LR14 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۱۷ 2000 LH17 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۱۸ 2000 LO17 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۱۹ 2000 LA20 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۲۰ 2000 LT20 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۲۱ 2000 LG23 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۲۲ 2000 LK23 ۳ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۲۳ 2000 LO24 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۲۴ 2000 LP24 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۲۵ 2000 LX24 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۲۶ 2000 LR25 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۲۷ 2000 LG27 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۲۸ 2000 LN27 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۲۹ 2000 LN28 ۹ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۳۰ 2000 LZ29 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۳۱ 2000 LA31 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۳۲ 2000 LG31 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۳۳ 2000 LH32 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۳۴ 2000 LU33 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۳۵ 2000 LM35 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۳۶ 2000 LK36 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۳۶ 2000 MW ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۳۸ 2000 MB2 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۳۹ Topeka ۲۹ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۴۰ 2000 MP3 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۴۱ 2000 MP5 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۴۲ 2000 MS5 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۴۳ 2000 MT5 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۴۴ 2000 MU5 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۴۵ 2000 MW5 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۴۶ 2000 MY5 ۲۳ ژوئن ۲۰۰۰
۵۴۴۴۷ 2000 NX1 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۴۸ 2000 NZ2 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۴۹ 2000 NY7 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۵۰ 2000 NT10 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۵۱ 2000 NV10 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۵۲ 2000 NX13 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۵۳ 2000 NL15 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۵۴ 2000 NA16 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۵۵ 2000 NW16 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۵۶ 2000 NJ17 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۵۷ 2000 NC24 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۵۸ 2000 NM24 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۵۹ 2000 NX24 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۶۰ 2000 NU28 ۲ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۶۱ 2000 NA29 ۲ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۶۲ 2000 NC29 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۶۳ 2000 OS1 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۶۴ 2000 OX1 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۶۵ 2000 OE4 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۶۶ 2000 OO4 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۶۷ 2000 OE6 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۶۸ 2000 OA7 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۶۹ 2000 OM8 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۷۰ 2000 OE10 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۷۱ 2000 OC11 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۷۲ 2000 OL11 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۷۳ 2000 OK13 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۷۴ 2000 OV13 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۷۵ 2000 OC16 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۷۶ 2000 OK16 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۷۷ 2000 OM17 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۷۸ 2000 OG23 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۷۹ 2000 OX23 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۸۰ 2000 OB24 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۸۱ 2000 OB25 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۸۲ 2000 OE25 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۸۳ 2000 OF26 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۸۴ 2000 OJ26 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۸۵ 2000 OR27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۸۶ 2000 OO29 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۸۷ 2000 OD30 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۸۸ 2000 OG32 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۸۹ 2000 OZ32 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۹۰ 2000 ON34 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۹۱ 2000 OD35 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۹۲ 2000 OB36 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۹۳ 2000 OP37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۹۴ 2000 OB38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۹۵ 2000 OL38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۹۶ 2000 OT40 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۹۷ 2000 OF41 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۹۸ 2000 OK41 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۴۹۹ 2000 OS41 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۵۰۰ 2000 OR44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۵۰۱ 2000 OB52 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۵۰۲ 2000 OX52 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۵۰۳ 2000 OV53 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۵۰۴ 2000 OV54 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۵۰۵ 2000 OK55 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۵۰۶ 2000 OA57 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۵۰۷ 2000 OD59 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۵۴۵۰۸ 2000 PD4 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۰۹ YORP ۳ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۱۰ 2000 PD7 ۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۱۱ 2000 PX10 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۱۲ 2000 PO11 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۱۳ 2000 PS11 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۱۴ 2000 PA12 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۱۵ 2000 PH19 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۱۶ 2000 PB20 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۱۷ 2000 PK21 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۱۸ 2000 PH28 ۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۱۹ 2000 PF29 ۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۲۰ 2000 PJ30 ۵ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۲۱ 2000 QD1 ۲۳ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۲۲ Menaechmus ۲۳ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۲۳ 2000 QV2 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۲۴ 2000 QX2 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۲۵ 2000 QZ3 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۲۶ 2000 QS13 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۲۷ 2000 QJ16 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۲۸ 2000 QF18 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۲۹ 2000 QW20 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۳۰ 2000 QN26 ۲۷ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۳۱ 2000 QH33 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۳۲ 2000 QR35 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۳۳ 2000 QM38 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۳۴ 2000 QE39 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۳۵ 2000 QJ39 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۳۶ 2000 QD46 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۳۷ 2000 QD49 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۳۸ 2000 QC51 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۳۹ 2000 QR56 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۴۰ 2000 QQ58 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۴۱ 2000 QW58 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۴۲ 2000 QO59 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۴۳ 2000 QC60 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۴۴ 2000 QK62 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۴۵ 2000 QS64 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۴۶ 2000 QQ69 ۳۰ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۴۷ 2000 QO71 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۴۸ 2000 QO76 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۴۹ 2000 QX84 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۵۰ 2000 QA87 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۵۱ 2000 QX87 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۵۲ 2000 QO100 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۵۳ 2000 QE103 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۵۴ 2000 QS105 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۵۵ 2000 QK112 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۵۶ 2000 QX116 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۵۷ 2000 QG119 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۵۸ 2000 QR125 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۵۹ 2000 QR128 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۶۰ 2000 QM132 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۶۱ 2000 QH135 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۶۲ 2000 QU140 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۶۳ 2000 QJ147 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۶۴ 2000 QZ148 ۳۰ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۶۵ 2000 QK149 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۶۶ 2000 QW151 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۶۷ 2000 QZ151 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۶۸ 2000 QO152 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۶۹ 2000 QV152 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۷۰ 2000 QB154 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۷۱ 2000 QG155 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۷۲ 2000 QL155 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۷۳ 2000 QP155 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۷۴ 2000 QL157 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۷۵ 2000 QY157 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۷۶ 2000 QE159 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۷۷ 2000 QA160 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۷۸ 2000 QK161 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۷۹ 2000 QA165 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۸۰ 2000 QE168 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۸۱ 2000 QW170 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۸۲ 2000 QU179 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۸۳ 2000 QT180 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۸۴ 2000 QC181 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۸۵ 2000 QJ187 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۸۶ 2000 QV188 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۸۷ 2000 QM189 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۸۸ 2000 QE192 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۸۹ 2000 QF195 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۹۰ 2000 QA202 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۹۱ 2000 QC202 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۹۲ 2000 QA216 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۹۳ 2000 QR219 ۲۰ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۹۴ 2000 QZ220 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۹۵ 2000 QZ222 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۹۶ 2000 QD225 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۹۷ 2000 QZ229 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۹۸ Bienor ۲۷ اوت ۲۰۰۰
۵۴۵۹۹ 2000 QN244 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۵۴۶۰۰ 2000 RU8 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۰۱ 2000 RZ13 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۰۲ 2000 RB15 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۰۳ 2000 RF16 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۰۴ 2000 RG18 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۰۵ 2000 RP26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۰۶ 2000 RA28 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۰۷ 2000 RX28 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۰۸ 2000 RH33 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۰۹ 2000 RN36 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۱۰ 2000 RG52 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۱۱ 2000 RO63 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۱۲ 2000 RA68 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۱۳ 2000 RD80 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۱۴ 2000 RL84 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۱۵ 2000 RF87 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۱۶ 2000 RZ97 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۱۷ 2000 RS98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۱۸ 2000 RB102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۱۹ 2000 SS3 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۲۰ 2000 ST8 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۲۱ 2000 SS12 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۲۲ 2000 SH31 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۲۳ 2000 SR34 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۲۴ 2000 SH45 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۲۵ 2000 SC49 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۲۶ 2000 SJ49 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۲۷ 2000 SN72 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۲۸ 2000 SB81 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۲۹ 2000 SL98 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۳۰ 2000 SM112 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۳۱ 2000 SJ115 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۳۲ 2000 SD130 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۳۳ 2000 SL130 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۳۴ 2000 SA132 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۳۵ 2000 SE132 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۳۶ 2000 SX140 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۳۷ 2000 SL141 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۳۸ 2000 SC144 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۳۹ 2000 SR184 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۴۰ 2000 SK189 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۴۱ 2000 SA242 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۴۲ 2000 SH243 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۴۳ 2000 SP283 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۴۴ 2000 SN284 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۴۵ 2000 SR284 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۴۶ 2000 SS291 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۴۷ 2000 ST304 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۴۸ 2000 SL307 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۴۹ 2000 SE310 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۵۰ 2000 SE315 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۵۱ 2000 SF327 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۵۲ 2000 SZ344 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۵۳ 2000 SB350 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۵۴ 2000 SW355 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۵۵ 2000 SQ362 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۵۶ 2000 SX362 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۵۷ 2000 SA366 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۵۸ 2000 TN39 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۵۴۶۵۹ 2000 TM51 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۵۴۶۶۰ 2000 UJ1 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۰
۵۴۶۶۱ 2000 UY18 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۵۴۶۶۲ 2000 UY80 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۵۴۶۶۳ 2000 UT82 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۵۴۶۶۴ 2000 UH107 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۵۴۶۶۵ 2000 UL110 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۵۴۶۶۶ 2000 WJ6 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۶۷ 2000 WJ36 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۶۸ 2000 WO85 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۶۹ 2000 WB89 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۷۰ 2000 WW92 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۷۱ 2000 WW102 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۷۲ 2000 WO180 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۷۳ 2000 WS189 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۷۴ 2000 XN4 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۷۵ 2000 XZ25 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۷۶ 2000 YP12 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۷۷ 2000 YD40 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۷۸ 2000 YW47 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۷۹ 2000 YF113 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۵۴۶۸۰ 2001 AS9 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۵۴۶۸۱ 2001 AE49 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۵۴۶۸۲ 2001 BU8 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۵۴۶۸۳ 2001 CJ20 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۵۴۶۸۴ 2001 CS20 ۳ فوریه ۲۰۰۱
۵۴۶۸۵ 2001 CT33 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۵۴۶۸۶ 2001 DU8 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۵۴۶۸۷ 2001 DC15 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۵۴۶۸۸ 2001 DZ69 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۵۴۶۸۹ 2001 DH101 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۵۴۶۸۹ 2001 EB ۱ مارس ۲۰۰۱
۵۴۶۹۱ 2001 EL6 ۲ مارس ۲۰۰۱
۵۴۶۹۲ 2001 EJ10 ۲ مارس ۲۰۰۱
۵۴۶۹۳ Garymyers ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۵۴۶۹۴ 2001 FJ54 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۵۴۶۹۵ 2001 FM54 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۵۴۶۹۶ 2001 FO69 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۵۴۶۹۷ 2001 FA70 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۵۴۶۹۸ 2001 FF70 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۵۴۶۹۹ 2001 FP137 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۵۴۷۰۰ 2001 FE143 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۵۴۷۰۱ 2001 FY150 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۵۴۷۰۲ 2001 FO159 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۵۴۷۰۳ 2001 FE160 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۵۴۷۰۴ 2001 FC172 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۵۴۷۰۵ 2001 GW3 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۰۶ 2001 HG1 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۰۷ 2001 HL6 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۰۸ 2001 HH18 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۰۹ 2001 HS20 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۱۰ 2001 HT20 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۱۱ 2001 HJ23 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۱۲ 2001 HD30 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۱۳ 2001 HK37 ۲۹ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۱۴ 2001 HB38 ۲۶ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۱۵ 2001 HM44 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۱۶ 2001 HK48 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۱۷ 2001 HQ60 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۱۸ 2001 HB61 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۱۹ 2001 HS67 ۲۶ آوریل ۲۰۰۱
۵۴۷۲۰ 2001 JY2 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۲۱ 2001 JX3 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۲۲ 2001 JD10 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۲۳ 2001 KW1 ۱۶ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۲۴ 2001 KM4 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۲۵ 2001 KT5 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۲۶ 2001 KU9 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۲۷ 2001 KO10 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۲۸ 2001 KP11 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۲۹ 2001 KQ13 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۳۰ 2001 KR13 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۳۱ 2001 KJ15 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۳۲ 2001 KH19 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۳۳ 2001 KP19 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۳۴ 2001 KF20 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۳۵ 2001 KW24 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۳۶ 2001 KC26 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۳۷ 2001 KM27 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۳۸ 2001 KZ27 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۳۹ 2001 KC31 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۴۰ 2001 KN31 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۴۱ 2001 KT31 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۴۲ 2001 KS34 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۴۳ 2001 KQ36 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۴۴ 2001 KK37 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۴۵ 2001 KS38 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۴۶ 2001 KE39 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۴۷ 2001 KB42 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۴۸ 2001 KO44 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۴۹ 2001 KR45 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۵۰ 2001 KW45 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۵۱ 2001 KO46 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۵۲ 2001 KL48 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۵۳ 2001 KZ48 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۵۴ 2001 KJ56 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۵۵ 2001 KZ56 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۵۶ 2001 KJ58 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۵۷ 2001 KY58 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۵۸ 2001 KP59 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۵۹ 2001 KA60 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۶۰ 2001 KD60 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۶۱ 2001 KJ66 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۶۲ 2001 KL73 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۶۳ 2001 KQ75 ۲۹ مه ۲۰۰۱
۵۴۷۶۴ 2001 LB4 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۶۵ 2001 LB5 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۶۶ 2001 LT5 ۱۴ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۶۷ 2001 LW6 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۶۸ 2001 LA8 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۶۹ 2001 LJ8 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۷۰ 2001 LS10 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۷۱ 2001 LJ12 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۷۲ 2001 LN12 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۷۳ 2001 LP12 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۷۴ 2001 LY14 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۷۵ 2001 LK16 ۱۴ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۷۶ 2001 LL16 ۱۴ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۷۷ 2001 LF17 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۷۸ 2001 LP17 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۷۹ 2001 LS17 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۸۰ 2001 LW18 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۸۱ 2001 LA19 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۸۲ 2001 LJ19 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۸۳ 2001 MM1 ۱۷ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۸۴ 2001 MW3 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۸۵ 2001 MZ3 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۸۶ 2001 MJ4 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۸۷ 2001 MO5 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۸۸ 2001 MZ6 ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۸۹ 2001 MZ7 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۹۰ 2001 MT8 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۹۱ 2001 ME9 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۹۲ 2001 MJ9 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۹۳ 2001 MD10 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۹۴ 2001 MN10 ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۹۵ 2001 MV10 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۹۶ 2001 MW10 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۹۷ 2001 MR12 ۲۲ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۹۸ 2001 ME14 ۲۳ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۷۹۹ 2001 MR14 ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۰۰ 2001 MC15 ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۰۱ 2001 MT17 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۰۲ 2001 ME19 ۳۰ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۰۳ 2001 MK19 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۰۴ 2001 MT21 ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۰۵ 2001 MW22 ۳۰ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۰۶ 2001 MX22 ۳۰ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۰۷ 2001 MZ23 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۰۸ 2001 ME24 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۰۹ 2001 MN24 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۱۰ 2001 MS24 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۱۱ 2001 MJ26 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۱۲ 2001 MQ26 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۱۳ 2001 MV27 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۱۴ 2001 MK28 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۱۵ 2001 MS28 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۱۶ 2001 MC30 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۱
۵۴۸۱۶ 2001 NB ۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۱۶ 2001 NR ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۱۹ 2001 NA1 ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۲۰ Svenders ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۲۱ 2001 NB2 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۲۲ 2001 NQ2 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۲۳ 2001 NN3 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۲۴ 2001 NJ5 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۲۵ 2001 NE7 ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۲۶ 2001 NV7 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۲۷ 2001 NQ8 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۲۸ 2001 NJ9 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۲۹ 2001 NF10 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۳۰ 2001 NC11 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۳۱ 2001 NE11 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۳۲ 2001 NL12 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۳۳ 2001 NW12 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۳۴ 2001 NH18 ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۳۵ 2001 NU18 ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۳۶ 2001 NA20 ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۳۷ 2001 NK20 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۳۸ 2001 NO21 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۳۹ 2001 NQ21 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۳۹ 2001 OE ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۴۱ 2001 OD2 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۴۲ 2001 OF2 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۴۳ 2001 OX2 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۴۴ 2001 OY2 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۴۵ 2001 OF3 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۴۶ 2001 OJ5 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۴۷ 2001 OM5 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۴۸ 2001 OC8 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۴۹ 2001 OM8 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۵۰ 2001 OZ11 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۵۱ 2001 OA15 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۵۲ Mercatali ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۵۳ 2001 OQ19 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۵۴ 2001 OU20 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۵۵ 2001 OA21 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۵۶ 2001 OF21 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۵۷ 2001 OY22 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۵۸ 2001 OE24 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۵۹ 2001 OG24 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۶۰ 2001 OZ24 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۶۱ 2001 OJ25 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۶۲ Sundaigakuen ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۶۳ 2001 OG28 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۶۴ 2001 OP28 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۶۵ 2001 OZ33 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۶۶ 2001 OO39 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۶۷ 2001 OS39 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۶۸ 2001 OS40 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۶۹ 2001 OP43 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۷۰ 2001 OT43 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۷۱ 2001 OH44 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۷۲ 2001 OW46 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۷۳ 2001 OC47 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۷۴ 2001 OQ47 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۷۵ 2001 OT47 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۷۶ 2001 OU47 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۷۷ 2001 OU51 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۷۸ 2001 OB53 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۷۹ 2001 OO54 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۸۰ 2001 OT54 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۸۱ 2001 OV54 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۸۲ 2001 OK57 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۸۳ 2001 OS57 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۸۴ 2001 OW58 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۸۵ 2001 OH61 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۸۶ 2001 OO61 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۸۷ 2001 OG63 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۸۸ 2001 OS63 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۸۹ 2001 OZ63 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۹۰ 2001 OS65 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۹۱ 2001 OP66 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۹۲ 2001 OW68 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۹۳ 2001 OR69 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۹۴ 2001 OX69 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۹۵ 2001 OO70 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۹۶ 2001 OP70 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۹۷ 2001 OY71 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۹۸ 2001 OP72 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۸۹۹ 2001 OT72 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۰۰ 2001 OL74 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۰۱ 2001 OX75 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۰۲ Close ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۰۳ 2001 OV77 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۰۴ 2001 OZ78 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۰۵ 2001 OA80 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۰۶ 2001 OT80 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۰۷ 2001 OW80 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۰۸ 2001 OY80 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۰۹ 2001 OP81 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۱۰ 2001 OC83 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۱۱ 2001 OM83 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۱۲ 2001 OX86 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۱۳ 2001 OY87 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۱۴ 2001 OS88 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۱۵ 2001 OE89 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۱۶ 2001 OD92 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۱۷ 2001 OL92 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۱۸ 2001 OC94 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۱۹ 2001 OH94 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۲۰ 2001 OJ95 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۲۱ 2001 OL95 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۲۲ 2001 OO95 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۲۳ 2001 OL96 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۲۴ 2001 OA97 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۲۵ 2001 OT98 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۲۶ 2001 OZ99 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۲۷ 2001 OD100 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۲۸ 2001 OF100 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۲۹ 2001 OZ101 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۳۰ 2001 OM102 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۳۱ 2001 OY102 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۳۲ 2001 OH103 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۳۳ 2001 OV103 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۳۴ 2001 OH105 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۳۵ 2001 OY105 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۳۶ 2001 OA106 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۳۷ 2001 OH106 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۳۸ 2001 OG107 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۳۹ 2001 OP107 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۴۰ 2001 OQ107 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۴۱ 2001 OA108 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۴۲ 2001 OC111 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۵۴۹۴۳ 2001 PC1 ۷ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۴۴ 2001 PV1 ۸ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۴۵ 2001 PF2 ۳ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۴۶ 2001 PO2 ۳ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۴۷ 2001 PM3 ۵ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۴۸ 2001 PP3 ۸ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۴۹ 2001 PR3 ۹ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۵۰ 2001 PF5 ۹ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۵۱ 2001 PH6 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۵۲ 2001 PL6 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۵۳ 2001 PS6 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۵۴ 2001 PU6 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۵۵ 2001 PL7 ۵ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۵۶ 2001 PQ7 ۸ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۵۷ 2001 PT7 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۵۸ 2001 PK8 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۵۹ 2001 PS8 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۶۰ 2001 PE10 ۸ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۶۱ 2001 PX10 ۸ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۶۲ 2001 PH12 ۱۲ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۶۳ 2001 PS12 ۱۲ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۶۴ 2001 PF27 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۶۵ 2001 PN27 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۶۶ 2001 PA28 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۶۷ Millucci ۱۵ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۶۸ 2001 PY31 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۶۹ 2001 PL34 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۷۰ 2001 PE38 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۷۱ 2001 PU42 ۱۲ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۷۲ 2001 PY42 ۱۲ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۷۳ 2001 PE44 ۱۵ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۷۴ 2001 PA45 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۷۵ 2001 PL47 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۷۶ 2001 PJ49 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۷۷ 2001 PQ49 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۷۸ 2001 PZ49 ۱۵ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۷۹ 2001 PP56 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۸۰ 2001 PN60 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۸۱ 2001 PU61 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۸۲ 2001 PH62 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۸۲ 2001 QE ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۸۲ 2001 QR ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۸۵ 2001 QQ1 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۸۶ 2001 QZ2 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۸۷ 2001 QT4 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۸۸ 2001 QW5 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۸۹ 2001 QB8 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۹۰ 2001 QW8 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۹۱ 2001 QT10 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۹۲ 2001 QO11 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۹۳ 2001 QF12 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۹۴ 2001 QF13 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۹۵ 2001 QS13 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۹۶ 2001 QW13 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۹۷ 2001 QZ13 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۹۸ 2001 QA14 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۴۹۹۹ 2001 QE16 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۵۵۰۰۰ 2001 QL18 ۱۶ اوت ۲۰۰۱

منابع[ویرایش]