فهرست سیارک‌ها (۵۲۰۰۱–۵۳۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۵۲۰۰۱ - ۵۳۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۵۲۰۰۱ تا ۵۳۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۵۲۰۰۱ 2001 UO30 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۵۲۰۰۲ 2001 UT30 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۵۲۰۰۳ 2001 VB77 ۸ نوامبر ۲۰۰۱
۵۲۰۰۴ 2001 YH2 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۵۲۰۰۵ Maik ۸ فوریه ۲۰۰۲
۵۲۰۰۶ 2002 EK31 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۵۲۰۰۷ 2002 EQ47 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۵۲۰۰۸ 2002 EP111 ۹ مارس ۲۰۰۲
۵۲۰۰۹ 2002 EU146 ۱۴ مارس ۲۰۰۲
۵۲۰۱۰ 2002 JA59 ۹ مه ۲۰۰۲
۵۲۰۱۱ 2002 LW19 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۵۲۰۱۲ 2002 LQ55 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۲
۵۲۰۱۳ 2002 LJ59 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲
۵۲۰۱۴ 2002 NZ13 ۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۱۵ 2002 NG17 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۱۶ 2002 NO18 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۱۷ 2002 NB27 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۱۸ 2002 NO27 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۱۹ 2002 NO32 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۲۰ 2002 NM33 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۲۱ 2002 NK39 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۲۲ 2002 NQ52 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۲۳ 2002 OH3 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۲۴ 2002 OH4 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۲۵ 2002 OR17 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۲۶ 2002 OA24 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۲۷ 2002 OB24 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۲
۵۲۰۲۸ 2002 PT29 ۶ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۲۹ 2002 PN32 ۶ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۳۰ 2002 PX33 ۶ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۳۱ 2002 PU35 ۶ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۳۲ 2002 PK37 ۵ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۳۳ 2002 PT41 ۵ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۳۴ 2002 PX42 ۹ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۳۵ 2002 PS43 ۴ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۳۶ 2002 PV46 ۹ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۳۷ 2002 PR47 ۱۰ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۳۸ 2002 PX48 ۱۰ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۳۹ 2002 PB59 ۱۰ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۴۰ 2002 PJ61 ۱۱ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۴۱ 2002 PT61 ۱۱ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۴۲ 2002 PH63 ۸ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۴۳ 2002 PM75 ۱۲ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۴۴ 2002 PN75 ۱۲ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۴۵ 2002 PE80 ۴ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۴۶ 2002 PH83 ۱۰ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۴۷ 2002 PC85 ۱۰ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۴۸ 2002 PL92 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۴۹ 2002 PL95 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۵۰ 2002 PV96 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۵۱ 2002 PA97 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۵۲ 2002 PJ115 ۱۲ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۵۳ 2002 PQ119 ۱۳ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۵۴ 2002 PB121 ۱۳ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۵۵ 2002 PR126 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۵۶ 2002 PO130 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۵۷ 2002 PS130 ۱۵ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۵۸ 2002 PQ132 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۵۹ 2002 PH133 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۶۰ 2002 QJ7 ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۶۱ 2002 QR9 ۲۰ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۶۲ 2002 QL12 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۶۳ 2002 QS18 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۶۴ 2002 QH20 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۶۵ 2002 QA23 ۲۷ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۶۶ 2002 QF27 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۶۷ 2002 QE36 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۶۸ 2002 QX40 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۶۹ 2002 QJ41 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۷۰ 2002 QP41 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۷۱ 2002 QX41 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۷۲ 2002 QC45 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۷۳ 2002 QD45 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۵۲۰۷۴ 2002 RJ2 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۷۵ 2002 RL7 ۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۷۶ 2002 RE29 ۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۷۷ 2002 RJ30 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۷۸ 2002 RA34 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۷۹ 2002 RU61 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۸۰ 2002 RZ62 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۸۱ 2002 RM71 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۸۲ 2002 RU87 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۸۳ 2002 RQ88 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۸۴ 2002 RC93 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۸۵ 2002 RC102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۸۶ 2002 RY108 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۸۷ 2002 RH111 ۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۵۲۰۸۷ 2014 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2027 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2046 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2075 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2083 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2088 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2177 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2191 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2221 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2565 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2568 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2589 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2591 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2598 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2616 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2658 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2660 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2669 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2673 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2703 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2830 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 2863 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 3007 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 3020 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 3064 P-L ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 3100 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 3118 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 3512 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4032 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4059 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4103 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4105 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4106 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4117 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4128 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4217 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4272 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4274 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4284 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4681 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4693 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4796 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4882 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 4892 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 5034 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6007 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6059 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6070 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6076 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6080 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6131 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6192 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6603 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6605 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6610 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6635 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6759 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 6832 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 7061 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 9061 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۵۲۰۸۷ 9506 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۵۲۱۴۹ 1074 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۵۰ 1097 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۵۱ 1180 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۵۲ 1296 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۵۳ 2043 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۵۴ 2152 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۵۵ 2236 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۵۶ 4100 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۵۷ 4126 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۵۸ 4175 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۵۹ 4178 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۶۰ 4229 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۶۱ 4302 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۶۲ 4357 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۵۲۱۶۳ 1004 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۶۴ 1012 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۶۵ 1099 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۶۶ 1184 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۶۷ 1220 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۶۸ 1305 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۶۹ 1494 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۷۰ 2046 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۷۱ 2127 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۷۲ 2166 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۷۳ 2178 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۷۴ 2183 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۷۵ 2204 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۷۶ 2233 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۷۷ 2235 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۷۸ 2244 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۷۹ 2270 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۸۰ 2273 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۸۱ 3112 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۸۲ 3130 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۸۳ 3286 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۸۴ 3361 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۸۵ 3370 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۸۶ 4072 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۸۷ 4125 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۸۸ 4142 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۸۹ 4215 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۹۰ 4241 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۹۱ 4263 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۹۲ 5053 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۹۳ 5209 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۵۲۱۹۴ 1149 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۱۹۵ 2061 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۱۹۶ 2075 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۱۹۷ 2373 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۱۹۸ 2389 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۱۹۹ 2465 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۰۰ 3094 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۰۱ 3098 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۰۲ 3124 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۰۳ 3160 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۰۴ 3219 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۰۵ 3247 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۰۶ 3326 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۰۷ 3403 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۰۸ 3423 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۰۹ 3495 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۱۰ 4032 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۱۱ 4049 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۱۲ 4056 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۱۳ 4181 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۱۴ 4196 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۱۵ 4213 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۱۶ 5014 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۱۷ 5035 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۱۸ 5050 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۱۹ 5071 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۲۰ 5082 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۲۱ 5103 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۲۲ 5111 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۲۳ 5158 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۲۴ 5602 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۵۲۲۲۵ 1968 OF1 ۲۵ ژوئیه ۱۹۶۸
۵۲۲۲۶ Saenredam ۱۲ اوت ۱۹۷۴
۵۲۲۲۷ 1975 SM1 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۵۲۲۲۸ Protos ۵ سپتامبر ۱۹۷۷
۵۲۲۲۸ 1978 NN ۱۰ ژوئیه ۱۹۷۸
۵۲۲۲۸ 1978 NR ۱۰ ژوئیه ۱۹۷۸
۵۲۲۳۱ 1978 RX1 ۵ سپتامبر ۱۹۷۸
۵۲۲۳۲ 1978 UY4 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۵۲۲۳۳ 1978 UQ5 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۵۲۲۳۴ 1978 UX7 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۵۲۲۳۵ 1979 MW2 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۵۲۲۳۶ 1979 MF7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۵۲۲۳۷ 1979 OW2 ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۹
۵۲۲۳۸ 1979 OM9 ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۹
۵۲۲۳۹ 1979 OV10 ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۹
۵۲۲۴۰ 1980 FQ4 ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۵۲۲۴۱ 1980 PW2 ۴ اوت ۱۹۸۰
۵۲۲۴۱ 1981 EX ۳ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۴۳ 1981 ED3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۴۴ 1981 EE4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۴۵ 1981 EP4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۴۶ 1981 EQ5 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۴۷ 1981 EP10 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۴۸ 1981 EE15 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۴۹ 1981 EK21 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۵۰ 1981 EE32 ۶ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۵۱ 1981 EF32 ۶ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۵۲ 1981 EJ35 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۵۳ 1981 EZ35 ۳ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۵۴ 1981 EJ36 ۷ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۵۵ 1981 EM37 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۵۶ 1981 EM38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۵۷ 1981 EJ42 ۲ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۵۸ 1981 EE44 ۶ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۵۹ 1981 EY47 ۳ مارس ۱۹۸۱
۵۲۲۵۹ 1982 KA ۲۲ مه ۱۹۸۲
۵۲۲۶۱ 1982 VL4 ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۵۲۲۶۱ 1983 QV ۳۰ اوت ۱۹۸۳
۵۲۲۶۳ 1985 QD6 ۲۴ اوت ۱۹۸۵
۵۲۲۶۴ 1985 RD2 ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۵
۵۲۲۶۵ 1985 RM3 ۷ سپتامبر ۱۹۸۵
۵۲۲۶۵ 1985 AD
۵۲۲۶۷ 1986 EP2 ۴ مارس ۱۹۸۶
۵۲۲۶۷ 1986 WU ۲۵ نوامبر ۱۹۸۶
۵۲۲۶۷ 1988 CU ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۵۲۲۷۰ 1988 CH5 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۵۲۲۷۱ Lecorbusier ۸ سپتامبر ۱۹۸۸
۵۲۲۷۲ 1988 RO5 ۲ سپتامبر ۱۹۸۸
۵۲۲۷۳ 1988 RQ10 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۵۲۲۷۴ 1988 RG12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۵۲۲۷۵ 1988 RS12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۵۲۲۷۶ 1988 RZ12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۵۲۲۷۷ 1988 SE3 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۵۲۲۷۸ 1988 SG3 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۵۲۲۷۹ 1989 CH3 ۴ فوریه ۱۹۸۹
۵۲۲۷۹ 1989 RB ۵ سپتامبر ۱۹۸۹
۵۲۲۸۱ 1989 SJ1 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۵۲۲۸۲ 1989 SO2 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۵۲۲۸۳ 1989 SE5 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۵۲۲۸۳ 1990 HP ۲۶ آوریل ۱۹۹۰
۵۲۲۸۵ 1990 OX2 ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۰
۵۲۲۸۶ 1990 QT1 ۲۲ اوت ۱۹۹۰
۵۲۲۸۷ 1990 QP4 ۲۳ اوت ۱۹۹۰
۵۲۲۸۸ 1990 QU8 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۵۲۲۸۹ 1990 QH9 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۵۲۲۸۹ 1990 SF ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۰
۵۲۲۹۱ Mott ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۵۲۲۹۲ 1990 TB2 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۵۲۲۹۳ Mommsen ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰
۵۲۲۹۴ 1990 TJ4 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰
۵۲۲۹۵ 1990 VK4 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۵۲۲۹۶ 1990 WM3 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۰
۵۲۲۹۷ 1991 CH2 ۱۲ فوریه ۱۹۹۱
۵۲۲۹۸ 1991 GM7 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۵۲۲۹۹ 1991 NJ1 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱
۵۲۳۰۰ 1991 NE3 ۴ ژوئیه ۱۹۹۱
۵۲۳۰۱ Qumran ۹ سپتامبر ۱۹۹۱
۵۲۳۰۲ 1991 RL8 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۵۲۳۰۳ 1991 RU9 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۵۲۳۰۴ 1991 RB10 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۵۲۳۰۵ 1991 RR10 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۵۲۳۰۶ 1991 RF20 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۵۲۳۰۷ 1991 TH1 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۱
۵۲۳۰۸ 1991 TE3 ۷ اکتبر ۱۹۹۱
۵۲۳۰۹ Philnicolai ۷ اکتبر ۱۹۹۱
۵۲۳۰۹ 1991 VJ ۹ نوامبر ۱۹۹۱
۵۲۳۱۱ 1991 VK8 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۵۲۳۱۲ 1991 VG9 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۵۲۳۱۳ 1991 VH9 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۵۲۳۱۳ 1991 XD ۷ دسامبر ۱۹۹۱
۵۲۳۱۳ 1992 AM ۹ ژانویه ۱۹۹۲
۵۲۳۱۳ 1992 BD ۲۹ ژانویه ۱۹۹۲
۵۲۳۱۷ 1992 BC1 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۲
۵۲۳۱۸ 1992 BC3 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۲
۵۲۳۱۹ 1992 DP7 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۵۲۳۲۰ 1992 DX7 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۵۲۳۲۱ 1992 DO8 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۵۲۳۲۲ 1992 DD9 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۵۲۳۲۳ 1992 DP9 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۵۲۳۲۴ 1992 DV9 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۵۲۳۲۵ 1992 EX2 ۶ مارس ۱۹۹۲
۵۲۳۲۶ 1992 EL7 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۲۳۲۷ 1992 EK9 ۲ مارس ۱۹۹۲
۵۲۳۲۸ 1992 EK11 ۶ مارس ۱۹۹۲
۵۲۳۲۹ 1992 ER12 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۲۳۳۰ 1992 EA15 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۲۳۳۱ 1992 EC15 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۲۳۳۲ 1992 EZ19 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۲۳۳۳ 1992 EE22 ۱ مارس ۱۹۹۲
۵۲۳۳۴ Oberammergau ۳۰ مارس ۱۹۹۲
۵۲۳۳۴ 1992 HO ۲۳ آوریل ۱۹۹۲
۵۲۳۳۶ 1992 OE7 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۲
۵۲۳۳۷ Compton ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۵۲۳۳۸ 1992 RH1 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۵۲۳۳۹ 1992 RO2 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۵۲۳۳۹ 1992 SY ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۲
۵۲۳۴۱ 1992 SB2 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲
۵۲۳۴۲ 1992 SK19 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۵۲۳۴۳ 1992 WX1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲
۵۲۳۴۴ 1992 YM1 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
۵۲۳۴۵ 1993 FG1 ۲۰ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۴۶ 1993 FG8 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۴۷ 1993 FL9 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۴۸ 1993 FH12 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۴۹ 1993 FK15 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۵۰ 1993 FH16 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۵۱ 1993 FN17 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۵۲ 1993 FU18 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۵۳ 1993 FP19 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۵۴ 1993 FF22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۵۵ 1993 FD24 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۵۶ 1993 FP25 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۵۷ 1993 FK26 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۵۸ 1993 FQ26 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۵۹ 1993 FM27 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۶۰ 1993 FC30 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۶۱ 1993 FT30 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۶۲ 1993 FS31 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۶۳ 1993 FP37 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۶۴ 1993 FG38 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۶۵ 1993 FS38 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۶۶ 1993 FN39 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۶۷ 1993 FO39 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۶۸ 1993 FQ44 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۶۹ 1993 FH46 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۷۰ 1993 FQ48 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۷۱ 1993 FV49 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۷۲ 1993 FE50 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۷۳ 1993 FO50 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۷۴ 1993 FS50 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۷۵ 1993 FV53 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۷۶ 1993 FW69 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۷۷ 1993 FH78 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۷۸ 1993 FC81 ۱۸ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۷۹ 1993 FL81 ۱۸ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۸۰ 1993 FG83 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۵۲۳۸۰ 1993 HA ۱۷ آوریل ۱۹۹۳
۵۲۳۸۲ 1993 HE1 ۱۶ آوریل ۱۹۹۳
۵۲۳۸۳ 1993 HU2 ۱۹ آوریل ۱۹۹۳
۵۲۳۸۴ 1993 HZ5 ۱۹ آوریل ۱۹۹۳
۵۲۳۸۴ 1993 OC ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۳
۵۲۳۸۶ 1993 OF6 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۵۲۳۸۷ 1993 OM7 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۵۲۳۸۸ 1993 PV4 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۵۲۳۸۹ 1993 PP5 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۵۲۳۹۰ 1993 QS4 ۱۸ اوت ۱۹۹۳
۵۲۳۹۱ 1993 QP5 ۱۷ اوت ۱۹۹۳
۵۲۳۹۲ 1993 RG5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۲۳۹۳ 1993 RH5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۲۳۹۴ 1993 RF6 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۲۳۹۵ 1993 RJ6 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۲۳۹۶ 1993 RC7 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۲۳۹۷ 1993 RF7 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۲۳۹۸ 1993 RT7 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۲۳۹۹ 1993 RM15 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۲۴۰۰ 1993 SG14 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۲۴۰۱ 1993 SS15 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۳
۵۲۴۰۱ 1993 TL ۸ اکتبر ۱۹۹۳
۵۲۴۰۳ 1993 TQ17 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۲۴۰۴ 1993 TD20 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۲۴۰۵ 1993 TV22 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۲۴۰۶ 1993 TV23 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۲۴۰۷ 1993 TC31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۲۴۰۸ 1993 TJ34 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۵۲۴۰۹ 1993 UW5 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۵۲۴۱۰ 1993 UG6 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۵۲۴۱۱ 1994 AA3 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۴
۵۲۴۱۲ 1994 AF5 ۵ ژانویه ۱۹۹۴
۵۲۴۱۳ 1994 BF4 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۴
۵۲۴۱۴ 1994 CV17 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۵۲۴۱۵ 1994 EP6 ۹ مارس ۱۹۹۴
۵۲۴۱۶ 1994 GC3 ۶ آوریل ۱۹۹۴
۵۲۴۱۷ 1994 GG4 ۶ آوریل ۱۹۹۴
۵۲۴۱۸ 1994 GX10 ۱۴ آوریل ۱۹۹۴
۵۲۴۱۸ 1994 HX ۱۶ آوریل ۱۹۹۴
۵۲۴۲۰ 1994 JX1 ۱ مه ۱۹۹۴
۵۲۴۲۱ Daihoji ۱ ژوئن ۱۹۹۴
۵۲۴۲۲ LPL ۷ ژوئن ۱۹۹۴
۵۲۴۲۲ 1994 LZ ۱۱ ژوئن ۱۹۹۴
۵۲۴۲۴ 1994 LX3 ۳ ژوئن ۱۹۹۴
۵۲۴۲۵ 1994 LU8 ۸ ژوئن ۱۹۹۴
۵۲۴۲۵ 1994 PF ۵ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۲۵ 1994 PH ۲ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۲۸ 1994 PE4 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۲۹ 1994 PK6 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۳۰ 1994 PF8 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۳۱ 1994 PS10 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۳۲ 1994 PG11 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۳۳ 1994 PZ15 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۳۴ 1994 PA17 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۳۵ 1994 PM25 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۳۶ 1994 PM26 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۳۷ 1994 PY27 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۳۸ 1994 PQ32 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۳۸ 1994 QL ۱۶ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۳۸ 1994 QN ۲۶ اوت ۱۹۹۴
۵۲۴۴۱ 1994 RS1 ۱ سپتامبر ۱۹۹۴
۵۲۴۴۲ 1994 SF10 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۵۲۴۴۲ 1994 TW ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۵۲۴۴۴ 1994 TQ2 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۵۲۴۴۵ 1994 TG5 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۵۲۴۴۶ 1994 TR5 ۴ اکتبر ۱۹۹۴
۵۲۴۴۷ 1994 TH16 ۸ اکتبر ۱۹۹۴
۵۲۴۴۸ 1994 UW9 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۵۲۴۴۸ 1994 VJ ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۵۲۴۴۸ 1994 VL ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۵۲۴۴۸ 1994 VU ۳ نوامبر ۱۹۹۴
۵۲۴۵۲ 1994 VQ1 ۳ نوامبر ۱۹۹۴
۵۲۴۵۲ 1994 WC ۲۳ نوامبر ۱۹۹۴
۵۲۴۵۴ 1994 WV4 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۴
۵۲۴۵۵ Masamika ۶ ژانویه ۱۹۹۵
۵۲۴۵۶ 1995 AY3 ۲ ژانویه ۱۹۹۵
۵۲۴۵۷ 1995 AE4 ۲ ژانویه ۱۹۹۵
۵۲۴۵۸ 1995 BK1 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۵
۵۲۴۵۸ 1995 DS ۲۱ فوریه ۱۹۹۵
۵۲۴۶۰ 1995 DA3 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۵۲۴۶۱ 1995 DE5 ۲۲ فوریه ۱۹۹۵
۵۲۴۶۲ 1995 FQ15 ۲۷ مارس ۱۹۹۵
۵۲۴۶۳ 1995 GA8 ۶ آوریل ۱۹۹۵
۵۲۴۶۴ 1995 MC2 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵
۵۲۴۶۵ 1995 OF3 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۵۲۴۶۶ 1995 OF4 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۵۲۴۶۷ 1995 OS10 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۵۲۴۶۸ 1995 QB1 ۱۹ اوت ۱۹۹۵
۵۲۴۶۹ 1995 QV1 ۲۰ اوت ۱۹۹۵
۵۲۴۷۰ 1995 ST2 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۷۱ 1995 SG4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۷۲ 1995 SR9 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۷۳ 1995 SE17 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۷۴ 1995 SH32 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۷۵ 1995 SO39 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۷۶ 1995 SM73 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۷۷ 1995 SG77 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۷۷ 1995 TO ۱۲ اکتبر ۱۹۹۵
۵۲۴۷۷ 1995 TZ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۵
۵۲۴۸۰ Enzomora ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۵۲۴۸۱ 1995 UG15 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۵۲۴۸۲ 1995 UW25 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۵۲۴۸۳ 1995 VZ4 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۸۴ 1995 VL12 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۸۴ 1995 WD ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۸۶ 1995 WA28 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۸۷ 1995 XO2 ۶ دسامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۸۸ 1995 XD3 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۸۹ 1995 YG3 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۹۰ 1995 YY5 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۹۱ 1995 YC10 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۹۲ 1995 YK11 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۹۳ 1995 YC17 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۵
۵۲۴۹۴ 1996 AN8 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۵۲۴۹۵ 1996 AK10 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۵۲۴۹۶ 1996 AA11 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۵۲۴۹۷ 1996 AA14 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۵۲۴۹۸ 1996 BG8 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۶
۵۲۴۹۹ 1996 CL1 ۱۱ فوریه ۱۹۹۶
۵۲۵۰۰ Kanata ۲۲ فوریه ۱۹۹۶
۵۲۵۰۱ 1996 DJ2 ۲۳ فوریه ۱۹۹۶
۵۲۵۰۲ 1996 EZ4 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۵۲۵۰۳ 1996 EX15 ۱۳ مارس ۱۹۹۶
۵۲۵۰۴ 1996 FQ2 ۱۹ مارس ۱۹۹۶
۵۲۵۰۵ 1996 FD4 ۲۲ مارس ۱۹۹۶
۵۲۵۰۶ 1996 FK4 ۲۳ مارس ۱۹۹۶
۵۲۵۰۷ 1996 GC1 ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۵۲۵۰۸ 1996 GK5 ۱۱ آوریل ۱۹۹۶
۵۲۵۰۹ 1996 GP9 ۱۳ آوریل ۱۹۹۶
۵۲۵۱۰ 1996 GA11 ۱۳ آوریل ۱۹۹۶
۵۲۵۱۱ 1996 GH12 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۵۲۵۱۲ 1996 GO19 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۵۲۵۱۳ 1996 GZ20 ۱۳ آوریل ۱۹۹۶
۵۲۵۱۴ 1996 HG3 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۵۲۵۱۵ 1996 HL12 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۵۲۵۱۶ 1996 HO20 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۵۲۵۱۷ 1996 HZ23 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۵۲۵۱۸ 1996 HE25 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۵۲۵۱۹ 1996 JL1 ۱۵ مه ۱۹۹۶
۵۲۵۲۰ 1996 JK3 ۹ مه ۱۹۹۶
۵۲۵۲۱ 1996 JU3 ۹ مه ۱۹۹۶
۵۲۵۲۲ 1996 JW10 ۱۵ مه ۱۹۹۶
۵۲۵۲۳ 1996 JE16 ۱۵ مه ۱۹۹۶
۵۲۵۲۳ 1996 PH ۸ اوت ۱۹۹۶
۵۲۵۲۳ 1996 PJ ۸ اوت ۱۹۹۶
۵۲۵۲۶ 1996 PF3 ۱۵ اوت ۱۹۹۶
۵۲۵۲۷ 1996 PM5 ۱۰ اوت ۱۹۹۶
۵۲۵۲۸ 1996 PM9 ۸ اوت ۱۹۹۶
۵۲۵۲۸ 1996 RQ ۷ سپتامبر ۱۹۹۶
۵۲۵۳۰ 1996 TW3 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۵۲۵۳۱ 1996 TB8 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۵۲۵۳۲ 1996 TP8 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۵۲۵۳۳ 1996 TJ10 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۵۲۵۳۴ 1996 TB15 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۵۲۵۳۵ 1996 TU19 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۵۲۵۳۶ 1996 TB20 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۵۲۵۳۷ 1996 TL32 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۵۲۵۳۸ 1996 TT39 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۵۲۵۳۹ 1996 TB41 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۵۲۵۴۰ 1996 TJ48 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۵۲۵۴۰ 1996 VB ۱ نوامبر ۱۹۹۶
۵۲۵۴۲ 1996 VU4 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶
۵۲۵۴۳ 1996 VA11 ۴ نوامبر ۱۹۹۶
۵۲۵۴۴ 1996 VC11 ۴ نوامبر ۱۹۹۶
۵۲۵۴۵ 1996 VW12 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۵۲۵۴۵ 1996 XW ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۵۲۵۴۷ 1996 XQ1 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۵۲۵۴۸ 1996 XD2 ۳ دسامبر ۱۹۹۶
۵۲۵۴۹ 1996 XB31 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۵۲۵۵۰ 1996 YB3 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۶
۵۲۵۵۰ 1997 AL ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۵۲۵۵۲ 1997 AD17 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۵۲۵۵۳ 1997 CA16 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۵۲۵۵۴ 1997 EN3 ۲ مارس ۱۹۹۷
۵۲۵۵۵ 1997 EK4 ۲ مارس ۱۹۹۷
۵۲۵۵۶ 1997 ET35 ۴ مارس ۱۹۹۷
۵۲۵۵۷ 1997 EK41 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۵۲۵۵۷ 1997 FR ۲۷ مارس ۱۹۹۷
۵۲۵۵۹ 1997 FN3 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۵۲۵۶۰ 1997 GL14 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۵۲۵۶۱ 1997 GT14 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۵۲۵۶۲ 1997 GY17 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۵۲۵۶۳ 1997 GY18 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۵۲۵۶۴ 1997 GN21 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۵۲۵۶۵ 1997 GO22 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۵۲۵۶۶ 1997 GP27 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۵۲۵۶۷ 1997 HN2 ۲۸ آوریل ۱۹۹۷
۵۲۵۶۸ 1997 HJ8 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۵۲۵۶۹ 1997 HJ11 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۵۲۵۷۰ 1997 JC1 ۱ مه ۱۹۹۷
۵۲۵۷۱ 1997 KJ2 ۲۹ مه ۱۹۹۷
۵۲۵۷۱ 1997 LL ۳ ژوئن ۱۹۹۷
۵۲۵۷۳ 1997 LM12 ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۵۲۵۷۴ 1997 MS2 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۵۲۵۷۵ 1997 MY5 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷
۵۲۵۷۶ 1997 MW6 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۵۲۵۷۷ 1997 MJ7 ۲۷ ژوئن ۱۹۹۷
۵۲۵۷۷ 1997 NE ۱ ژوئیه ۱۹۹۷
۵۲۵۷۷ 1997 NH ۱ ژوئیه ۱۹۹۷
۵۲۵۷۷ 1997 NO ۱ ژوئیه ۱۹۹۷
۵۲۵۸۱ 1997 NB1 ۳ ژوئیه ۱۹۹۷
۵۲۵۸۲ 1997 NE6 ۹ ژوئیه ۱۹۹۷
۵۲۵۸۳ 1997 NY6 ۲ ژوئیه ۱۹۹۷
۵۲۵۸۴ 1997 OV1 ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۷
۵۲۵۸۵ 1997 ON2 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۷
۵۲۵۸۵ 1997 PB ۱ اوت ۱۹۹۷
۵۲۵۸۵ 1997 PD ۱ اوت ۱۹۹۷
۵۲۵۸۸ 1997 PD1 ۳ اوت ۱۹۹۷
۵۲۵۸۹ Montviloff ۱۲ اوت ۱۹۹۷
۵۲۵۹۰ 1997 PC5 ۱۱ اوت ۱۹۹۷
۵۲۵۹۰ 1997 QD ۲۲ اوت ۱۹۹۷
۵۲۵۹۲ 1997 QC2 ۲۷ اوت ۱۹۹۷
۵۲۵۹۳ 1997 QF2 ۲۷ اوت ۱۹۹۷
۵۲۵۹۴ 1997 RF3 ۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۲۵۹۵ 1997 RT3 ۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۲۵۹۶ 1997 RO8 ۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۲۵۹۷ 1997 RM9 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۲۵۹۸ 1997 SR3 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۲۵۹۹ 1997 SK4 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۰۰ 1997 SP10 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۰۱ Iwayaji ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۰۲ 1997 TY5 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۰۳ 1997 TV9 ۵ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۰۴ Thomayer ۵ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۰۵ 1997 TK11 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۰۶ 1997 TM13 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۰۷ 1997 TX16 ۷ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۰۸ 1997 TM19 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۰۹ 1997 TK24 ۵ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۱۰ 1997 UK1 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۱۱ 1997 UL3 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۱۲ 1997 UH5 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۱۳ 1997 UK10 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۱۴ 1997 UP10 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۱۵ 1997 UY12 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۱۶ 1997 UB20 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۵۲۶۱۷ 1997 VH1 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۱۸ 1997 VP2 ۴ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۱۹ 1997 VR2 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۲۰ 1997 VQ3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۲۱ 1997 VW4 ۴ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۲۲ 1997 VT5 ۸ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۲۳ 1997 VY6 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۲۴ 1997 VW8 ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۲۴ 1997 WD ۱۸ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۲۶ 1997 WL1 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۲۷ 1997 WU2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۲۸ 1997 WO3 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۲۹ 1997 WA8 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۳۰ 1997 WL8 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۳۱ 1997 WC21 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۳۲ 1997 WN21 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۳۳ 1997 WL23 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۳۴ 1997 WR28 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۳۵ 1997 WC32 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۳۶ 1997 WO34 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۳۷ 1997 WH35 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۳۸ 1997 WD36 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۳۹ 1997 WF45 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۴۰ 1997 WJ46 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۴۱ 1997 WZ54 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۴۲ 1997 WB55 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۴۲ 1997 XK ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۴۴ 1997 XR10 ۸ دسامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۴۵ 1997 XR13 ۲ دسامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۴۵ 1997 YC ۱۸ دسامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۴۷ 1997 YD4 ۲۳ دسامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۴۸ 1997 YN5 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۴۹ Chrismith ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۵۰ 1997 YF15 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۵۱ 1997 YF18 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۵۲ 1997 YV18 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۵۲۶۵۳ 1998 AJ3 ۳ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۵۴ 1998 AK5 ۸ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۵۵ 1998 AF6 ۸ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۵۶ 1998 AN6 ۴ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۵۷ 1998 AK7 ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۵۸ 1998 BJ6 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۵۹ 1998 BQ6 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۶۰ 1998 BJ8 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۶۱ 1998 BT8 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۶۲ 1998 BW12 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۶۳ 1998 BV18 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۶۴ 1998 BA21 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۶۵ Brianmay ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۶۶ 1998 BL33 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۸
۵۲۶۶۷ 1998 CT1 ۱ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۶۸ 1998 CA5 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۶۹ 1998 DO2 ۲۰ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۷۰ 1998 DC3 ۲۰ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۷۱ 1998 DL4 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۷۲ 1998 DH5 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۷۳ 1998 DW5 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۷۴ 1998 DZ8 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۷۵ 1998 DJ9 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۷۶ 1998 DF16 ۲۶ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۷۷ 1998 DY20 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۷۸ 1998 DC21 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۷۹ 1998 DZ22 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۸۰ 1998 DX29 ۲۱ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۸۱ 1998 DK34 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۸۲ 1998 DM34 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۸۳ 1998 DF35 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۵۲۶۸۴ 1998 EQ8 ۲ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۸۵ 1998 EZ9 ۱۱ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۸۶ 1998 EN11 ۱ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۸۷ 1998 EO13 ۱ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۸۸ 1998 FL1 ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۸۹ 1998 FF2 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۹۰ 1998 FO2 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۹۱ 1998 FC6 ۱۸ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۹۲ 1998 FO8 ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۹۳ 1998 FH13 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۹۴ 1998 FL28 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۹۵ 1998 FG32 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۹۶ 1998 FC51 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۹۷ 1998 FJ51 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۹۸ 1998 FK54 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۶۹۹ 1998 FO56 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۰۰ 1998 FG62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۰۱ 1998 FL69 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۰۲ 1998 FR71 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۰۳ 1998 FW72 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۰۴ 1998 FX74 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۰۵ 1998 FA77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۰۶ 1998 FO77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۰۷ 1998 FE81 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۰۸ 1998 FS82 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۰۹ 1998 FA84 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۱۰ 1998 FS90 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۱۱ 1998 FE104 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۱۲ 1998 FK107 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۱۳ 1998 FQ113 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۱۴ 1998 FP115 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۱۵ 1998 FR116 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۱۶ 1998 FT120 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۱۷ 1998 FV121 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۱۸ 1998 FL126 ۲۷ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۱۹ 1998 FV130 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۲۰ 1998 FY147 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۲۱ 1998 FH148 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۵۲۷۲۱ 1998 GK ۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۲۳ 1998 GP2 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۲۴ 1998 GC4 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۲۵ 1998 GF5 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۲۶ 1998 GY6 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۲۷ 1998 GG9 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۲۸ 1998 GW9 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۲۹ 1998 GZ9 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۳۰ 1998 HN4 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۳۱ 1998 HU12 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۳۲ 1998 HT15 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۳۳ 1998 HP21 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۳۴ 1998 HV32 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۳۵ 1998 HR33 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۳۶ 1998 HA61 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۳۷ 1998 HS83 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۳۸ 1998 HW108 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۳۹ 1998 HP109 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۴۰ 1998 HB113 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۴۱ 1998 HW116 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۴۲ 1998 HV126 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۴۳ 1998 HW135 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۴۴ 1998 HO136 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۴۵ 1998 HL137 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۴۶ 1998 HS149 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۴۷ 1998 HM151 ۲۹ آوریل ۱۹۹۸
۵۲۷۴۸ 1998 JJ1 ۱ مه ۱۹۹۸
۵۲۷۴۹ 1998 KN8 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۵۲۷۵۰ 1998 KK17 ۲۹ مه ۱۹۹۸
۵۲۷۵۱ 1998 KR37 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۲۷۵۲ 1998 KH48 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۲۷۵۳ 1998 KG56 ۲۷ مه ۱۹۹۸
۵۲۷۵۴ 1998 KN62 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۵۲۷۵۴ 1998 MU ۱۶ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۵۶ 1998 MY3 ۱۸ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۵۷ 1998 MH4 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۵۸ 1998 MN8 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۵۹ 1998 MW13 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۶۰ 1998 ML14 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۶۱ 1998 MN14 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۶۲ 1998 MT24 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۶۳ 1998 ME29 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۶۴ 1998 MC33 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۶۵ 1998 MA36 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۶۶ 1998 MC38 ۱۸ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۶۷ 1998 MW41 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۵۲۷۶۸ 1998 OR2 ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۸
۵۲۷۶۹ 1998 OF4 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۵۲۷۷۰ 1998 OD15 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۵۲۷۷۰ 1998 PX ۱۴ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۷۲ 1998 PT1 ۱۴ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۷۳ 1998 QU12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۷۴ 1998 QC14 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۷۵ 1998 QQ18 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۷۶ 1998 QS19 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۷۷ 1998 QR21 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۷۸ 1998 QV24 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۷۹ 1998 QZ29 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۸۰ 1998 QK31 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۸۱ 1998 QY37 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۸۲ 1998 QA38 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۸۳ 1998 QB38 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۸۴ 1998 QL38 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۸۵ 1998 QN38 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۸۶ 1998 QP42 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۸۷ 1998 QJ43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۸۸ 1998 QA46 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۸۹ 1998 QH47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۹۰ 1998 QD48 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۹۱ 1998 QC49 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۹۲ 1998 QY50 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۹۳ 1998 QN51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۹۴ 1998 QS51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۹۵ 1998 QZ51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۹۶ 1998 QA52 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۹۷ 1998 QS54 ۲۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۹۸ 1998 QO55 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۵۲۷۹۹ 1998 QF56 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۰۰ 1998 QT60 ۲۹ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۰۱ 1998 QG63 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۰۲ 1998 QP67 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۰۳ 1998 QO71 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۰۴ 1998 QT72 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۰۵ 1998 QT76 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۰۶ 1998 QE79 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۰۷ 1998 QZ84 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۰۸ 1998 QE86 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۰۹ 1998 QQ91 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۱۰ 1998 QS91 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۱۱ 1998 QJ92 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۱۲ 1998 QR92 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۱۳ 1998 QT94 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۱۴ 1998 QE98 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۱۵ 1998 QP98 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۱۶ 1998 QX98 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۱۷ 1998 QF99 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۱۸ 1998 QH103 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۱۹ 1998 QK104 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۵۲۸۲۰ 1998 RS2 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۲۱ 1998 RU4 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۲۲ 1998 RN6 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۲۳ 1998 RA7 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۲۴ 1998 RN16 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۲۵ 1998 RM28 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۲۶ 1998 RK34 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۲۷ 1998 RY38 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۲۸ 1998 RP39 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۲۹ 1998 RP43 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۳۰ 1998 RN46 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۳۱ 1998 RA47 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۳۲ 1998 RD49 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۳۳ 1998 RK51 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۳۴ 1998 RV53 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۳۵ 1998 RN54 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۳۶ 1998 RK55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۳۷ 1998 RL55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۳۸ 1998 RW55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۳۹ 1998 RZ55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۴۰ 1998 RF56 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۴۱ 1998 RR59 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۴۲ 1998 RV59 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۴۳ 1998 RX62 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۴۴ 1998 RB66 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۴۵ 1998 RH67 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۴۶ 1998 RL67 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۴۷ 1998 RU67 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۴۸ 1998 RY71 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۴۹ 1998 RU72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۵۰ 1998 RG73 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۵۱ 1998 RR74 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۵۲ 1998 RB75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۵۳ 1998 RG76 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۵۴ 1998 RR76 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۵۵ 1998 RW76 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۵۶ 1998 RD77 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۵۷ 1998 RT78 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۵۸ 1998 RF79 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۵۹ 1998 RG79 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۵۹ 1998 SX ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۶۱ 1998 SG4 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۶۲ 1998 SR4 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۶۳ 1998 SJ13 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۶۴ 1998 SR21 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۶۵ 1998 SH22 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۶۶ 1998 ST23 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۶۷ 1998 SD25 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۶۸ 1998 SJ25 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۶۹ 1998 SZ25 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۷۰ 1998 SC26 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۷۱ 1998 SR27 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۷۲ Okyrhoe ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۷۳ 1998 SP35 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۷۴ 1998 SD36 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۷۵ 1998 SB43 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۷۶ 1998 SQ43 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۷۷ 1998 SU43 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۷۸ 1998 SU45 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۷۹ 1998 SL50 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۸۰ 1998 SW52 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۸۱ 1998 SN53 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۸۲ 1998 ST53 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۸۳ 1998 SO54 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۸۴ 1998 SX54 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۸۵ 1998 SB56 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۸۶ 1998 SF56 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۸۷ 1998 SL58 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۸۸ 1998 SZ58 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۸۹ 1998 SH61 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۹۰ 1998 SL61 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۹۱ 1998 SM61 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۹۲ 1998 SR62 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۹۳ 1998 SD63 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۹۴ 1998 SL64 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۹۵ 1998 SE65 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۹۶ 1998 SC66 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۹۷ 1998 SE66 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۹۸ 1998 SO67 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۸۹۹ 1998 ST67 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۰۰ 1998 SO70 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۰۱ 1998 SK73 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۰۲ 1998 SN73 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۰۳ 1998 SG74 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۰۴ 1998 ST74 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۰۵ 1998 SN75 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۰۶ 1998 SW81 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۰۷ 1998 ST82 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۰۸ 1998 SH83 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۰۹ 1998 SZ86 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۱۰ 1998 SY91 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۱۱ 1998 SP97 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۱۲ 1998 SN100 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۱۳ 1998 SO101 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۱۴ 1998 SE102 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۱۵ 1998 SC103 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۱۶ 1998 SG105 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۱۷ 1998 SH105 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۱۸ 1998 SM106 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۱۹ 1998 SS108 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۲۰ 1998 SQ110 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۲۱ 1998 SF113 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۲۲ 1998 SS113 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۲۳ 1998 SR114 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۲۴ 1998 SF117 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۲۵ 1998 SW117 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۲۶ 1998 SY117 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۲۷ 1998 SC122 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۲۸ 1998 SX122 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۲۹ 1998 SY122 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۳۰ 1998 SK127 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۳۱ 1998 SN127 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۳۲ 1998 SQ129 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۳۳ 1998 SC130 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۳۴ 1998 SZ131 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۳۵ 1998 SF132 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۳۶ 1998 SC134 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۳۷ 1998 ST135 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۳۸ 1998 SW136 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۳۹ 1998 SO137 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۴۰ 1998 SV137 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۴۱ 1998 SC139 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۴۲ 1998 SU139 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۴۳ 1998 SV139 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۴۴ 1998 SO142 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۴۵ 1998 SQ142 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۴۶ 1998 SZ142 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۴۷ 1998 SY144 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۴۸ 1998 SH145 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۴۹ 1998 SK145 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۵۰ 1998 SB146 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۵۱ 1998 SO147 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۵۲ 1998 SU154 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۵۳ 1998 SH170 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۵۲۹۵۳ 1998 TD ۹ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۵۳ 1998 TJ ۱۰ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۵۳ 1998 TZ ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۵۷ 1998 TW1 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۵۸ 1998 TT2 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۵۹ 1998 TY2 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۶۰ 1998 TD7 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۶۱ 1998 TH9 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۶۲ 1998 TS13 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۶۳ 1998 TB16 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۶۴ 1998 TE16 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۶۵ 1998 TK17 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۶۶ 1998 TQ17 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۶۷ 1998 TV26 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۶۸ 1998 TL28 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۶۹ 1998 TG30 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۷۰ 1998 TS30 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۷۱ 1998 TQ31 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۷۲ 1998 TH33 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۷۳ 1998 TP33 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۷۴ 1998 TE34 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۷۵ Cyllarus ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۷۶ 1998 UX2 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۷۷ 1998 UE4 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۷۸ 1998 UH7 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۷۹ 1998 UL7 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۸۰ 1998 UP7 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۸۱ 1998 UX15 ۲۴ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۸۲ 1998 UY15 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۸۳ 1998 UX16 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۸۴ 1998 UZ16 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۸۵ 1998 UV19 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۸۶ 1998 UE21 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۸۷ 1998 UK21 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۸۸ 1998 UN22 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۸۹ 1998 UT23 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۹۰ 1998 UP24 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۹۱ 1998 UM25 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۹۲ 1998 UB26 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۹۳ 1998 UT26 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۹۴ 1998 UY29 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۹۵ 1998 UJ32 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۹۶ 1998 UL32 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۹۷ 1998 UY32 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۹۸ 1998 UM33 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۲۹۹۹ 1998 UQ34 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۵۳۰۰۰ 1998 UO40 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸

منابع[ویرایش]