فهرست سیارک‌ها (۴۶۰۰۱–۴۷۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۴۶۰۰۱ - ۴۷۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۴۶۰۰۱ تا ۴۷۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۴۶۰۰۱ 2001 CG1 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۰۲ 2001 CB3 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۰۳ 2001 CF3 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۰۴ 2001 CF4 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۰۵ 2001 CR7 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۰۶ 2001 CB11 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۰۷ 2001 CG12 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۰۸ 2001 CY12 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۰۹ 2001 CE13 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۱۰ 2001 CU16 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۱۱ 2001 CM19 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۱۲ 2001 CM26 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۱۳ 2001 CP26 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۱۴ 2001 CF27 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۱۵ 2001 CJ36 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۱۶ 2001 CP41 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۱۷ 2001 DP3 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۱۸ 2001 DX6 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۱۹ 2001 DT9 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۲۰ 2001 DL11 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۲۱ 2001 DZ14 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۲۲ 2001 DE16 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۲۳ 2001 DN16 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۲۴ 2001 DC18 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۲۵ 2001 DQ18 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۲۶ 2001 DJ20 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۲۷ 2001 DG21 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۲۸ 2001 DT21 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۲۹ 2001 DF22 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۳۰ 2001 DQ25 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۳۱ 2001 DB29 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۳۲ 2001 DM29 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۳۳ 2001 DG31 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۳۴ 2001 DR31 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۳۵ 2001 DM32 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۳۶ 2001 DS32 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۳۷ 2001 DF33 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۳۸ 2001 DH33 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۳۹ 2001 DW39 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۴۰ 2001 DT44 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۴۱ 2001 DX46 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۴۲ 2001 DK54 ۲۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۴۳ 2001 DR64 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۴۴ 2001 DP68 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۴۵ 2001 DU68 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۴۶ 2001 DM70 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۴۷ 2001 DN70 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۴۸ 2001 DJ71 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۴۹ 2001 DL73 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۵۰ 2001 DM74 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۵۱ 2001 DQ74 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۵۲ 2001 DD76 ۲۰ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۵۳ Davidpatterson ۲۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۵۴ 2001 DC80 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۵۵ 2001 DA83 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۵۶ 2001 DD87 ۲۳ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۵۷ 2001 DT87 ۲۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۵۸ 2001 DE88 ۲۴ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۵۹ 2001 DJ88 ۲۵ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۶۰ 2001 DL88 ۲۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۶۱ 2001 DC90 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۶۲ 2001 DT91 ۲۰ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۶۳ 2001 DV91 ۲۰ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۶۴ 2001 DH92 ۲۰ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۶۵ 2001 DB93 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۶۶ 2001 DV95 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۶۷ 2001 DY99 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۶۸ 2001 DM100 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۶۹ 2001 DY100 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۷۰ 2001 DV101 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۷۱ 2001 DQ103 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۶۰۷۱ 2001 EJ ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۷۳ 2001 EA1 ۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۷۴ 2001 EK1 ۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۷۵ 2001 EK3 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۷۶ 2001 EH4 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۷۷ 2001 EJ5 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۷۸ 2001 ET6 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۷۹ 2001 EB7 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۸۰ 2001 EV9 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۸۱ 2001 EB10 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۸۲ 2001 EC10 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۸۳ 2001 ED10 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۸۴ 2001 EU10 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۸۵ 2001 EL11 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۸۶ 2001 EN11 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۸۷ 2001 EQ11 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۸۸ 2001 EO12 ۴ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۸۹ 2001 EC14 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۹۰ 2001 EJ15 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۹۱ 2001 ES15 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۹۲ 2001 EP16 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۹۳ 2001 EL17 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۹۴ 2001 EX21 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۹۵ Frederickoby ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۹۵ 2001 FB ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۹۷ 2001 FN1 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۹۸ 2001 FH2 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۰۹۹ 2001 FD5 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۰۰ 2001 FD6 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۰۱ 2001 FK8 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۰۲ 2001 FR9 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۰۳ 2001 FQ12 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۰۴ 2001 FR12 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۰۵ 2001 FQ14 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۰۶ 2001 FA16 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۰۷ 2001 FP17 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۰۸ 2001 FW18 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۰۹ 2001 FG23 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۱۰ 2001 FK23 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۱۱ 2001 FR24 ۱۷ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۱۲ 2001 FA26 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۱۳ 2001 FT29 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۱۴ 2001 FX29 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۱۵ 2001 FP33 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۱۶ 2001 FY33 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۱۷ 2001 FD34 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۱۸ 2001 FL34 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۱۹ 2001 FU34 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۲۰ 2001 FY34 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۲۱ 2001 FB36 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۲۲ 2001 FJ37 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۲۳ 2001 FW37 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۲۴ 2001 FU40 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۲۵ 2001 FB43 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۲۶ 2001 FN45 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۲۷ 2001 FS45 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۲۸ 2001 FU45 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۲۹ 2001 FP46 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۳۰ 2001 FQ46 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۳۱ 2001 FW47 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۳۲ 2001 FG49 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۳۳ 2001 FT50 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۳۴ 2001 FH53 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۳۵ 2001 FF56 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۳۶ 2001 FH56 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۳۷ 2001 FN56 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۳۸ 2001 FR56 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۳۹ 2001 FV56 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۴۰ 2001 FU57 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۴۱ 2001 FY57 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۴۲ 2001 FN58 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۴۳ 2001 FO60 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۴۴ 2001 FB63 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۴۵ 2001 FC63 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۴۶ 2001 FP64 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۴۷ 2001 FK66 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۴۸ 2001 FC67 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۴۹ 2001 FJ67 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۵۰ 2001 FY67 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۵۱ 2001 FS68 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۵۲ 2001 FV68 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۵۳ 2001 FH69 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۵۴ 2001 FL70 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۵۵ 2001 FS70 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۵۶ 2001 FR72 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۵۷ 2001 FZ72 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۵۸ 2001 FC73 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۵۹ 2001 FO73 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۶۰ 2001 FE78 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۶۱ 2001 FK78 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۶۲ 2001 FM78 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۶۳ 2001 FV79 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۶۴ 2001 FZ79 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۶۵ 2001 FF80 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۶۶ 2001 FF82 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۶۷ 2001 FX83 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۶۸ 2001 FK86 ۲۷ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۶۹ 2001 FY87 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۷۰ 2001 FG90 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۷۱ 2001 FV90 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۷۲ 2001 FB92 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۷۳ 2001 FQ92 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۷۴ 2001 FB93 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۷۵ 2001 FR93 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۷۶ 2001 FX94 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۷۷ 2001 FW97 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۷۸ 2001 FA98 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۷۹ 2001 FD98 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۸۰ 2001 FX101 ۱۷ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۸۱ 2001 FM113 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۸۲ 2001 FD119 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۸۳ 2001 FH119 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۸۴ 2001 FM120 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۸۵ 2001 FF124 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۸۶ 2001 FS124 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۸۷ 2001 FW126 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۸۸ 2001 FW134 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۸۹ 2001 FN135 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۹۰ 2001 FV135 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۹۱ 2001 FS140 ۲۲ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۹۲ 2001 FG141 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۹۳ 2001 FW141 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۹۴ 2001 FR143 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۹۵ 2001 FM144 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۹۶ 2001 FH145 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۹۷ 2001 FK146 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۹۸ 2001 FS147 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۶۱۹۹ 2001 FX147 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۰۰ 2001 FE148 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۰۱ 2001 FS148 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۰۲ 2001 FR151 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۰۳ 2001 FB153 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۰۴ 2001 FC155 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۰۵ 2001 FV155 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۰۶ 2001 FS156 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۰۷ 2001 FF158 ۲۷ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۰۸ 2001 FB160 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۰۹ 2001 FK160 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۱۰ 2001 FX160 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۱۱ 2001 FO161 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۱۲ 2001 FD162 ۳۰ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۱۳ 2001 FN162 ۳۱ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۱۴ 2001 FX166 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۱۵ 2001 FX170 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۱۶ 2001 FK171 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۱۷ 2001 FK176 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۱۸ 2001 FV177 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۱۹ 2001 FB187 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۲۰ 2001 FW189 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۶۲۲۰ 2001 GP ۱ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۲۲ 2001 GJ5 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۲۳ 2001 GV7 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۲۴ 2001 GN10 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۲۵ 2001 GV10 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۲۶ 2001 HP2 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۲۷ 2001 HQ2 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۲۸ 2001 HZ2 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۲۹ 2001 HQ3 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۳۰ 2001 HZ4 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۳۱ 2001 HM5 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۳۲ 2001 HS7 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۳۳ 2001 HF9 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۳۴ 2001 HK9 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۳۵ 2001 HX9 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۳۶ 2001 HA10 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۳۷ 2001 HB10 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۳۸ 2001 HE10 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۳۹ 2001 HX10 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۴۰ 2001 HT11 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۴۱ 2001 HG12 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۴۲ 2001 HQ12 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۴۳ 2001 HR12 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۴۴ 2001 HU15 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۴۵ 2001 HU20 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۴۶ 2001 HX20 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۴۷ 2001 HG22 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۴۸ 2001 HM22 ۲۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۴۹ 2001 HQ22 ۲۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۵۰ 2001 HP28 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۵۱ 2001 HO31 ۲۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۵۲ 2001 HH32 ۳۰ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۵۳ 2001 HW34 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۵۴ 2001 HB36 ۲۹ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۵۵ 2001 HZ36 ۲۹ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۵۶ 2001 HR40 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۵۷ 2001 HF44 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۵۸ 2001 HE45 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۵۹ 2001 HR45 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۶۰ 2001 HC46 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۶۱ 2001 HA47 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۶۲ 2001 HX47 ۱۹ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۶۳ 2001 HH48 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۶۴ 2001 HB50 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۶۵ 2001 HC51 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۶۶ 2001 HE52 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۶۷ 2001 HR55 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۶۸ 2001 HJ56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۶۹ 2001 HA58 ۲۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۷۰ 2001 HW62 ۲۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۷۱ 2001 HE63 ۲۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۷۲ 2001 HO64 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۷۳ 2001 HX64 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۶۲۷۴ 2001 JU3 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۷۵ 2001 JW3 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۷۶ 2001 JQ4 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۷۷ 2001 JH7 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۷۷ 2001 KM ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۷۹ 2001 KQ12 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۸۰ Hollar ۲۱ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۸۱ 2001 KR19 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۸۲ 2001 KU26 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۸۳ 2001 KE29 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۸۴ 2001 KU33 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۸۵ 2001 KD36 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۸۶ 2001 KR37 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۸۷ 2001 KJ41 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۸۸ 2001 KK43 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۸۹ 2001 KO49 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۹۰ 2001 KY51 ۱۶ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۹۱ 2001 KN54 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۹۲ 2001 KY56 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۹۳ 2001 KF58 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۹۴ 2001 KR65 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۹۵ 2001 KP70 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۹۶ 2001 KU71 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۴۶۲۹۷ 2001 MK13 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۱
۴۶۲۹۸ 2001 MU18 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۱
۴۶۲۹۹ 2001 MR24 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱
۴۶۳۰۰ 2001 MW27 ۲۲ ژوئن ۲۰۰۱
۴۶۳۰۱ 2001 OY5 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۶۳۰۲ 2001 OG13 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۶۳۰۳ 2001 OZ44 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۶۳۰۴ 2001 OZ62 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۶۳۰۵ 2001 OW71 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۶۳۰۶ 2001 OW102 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۶۳۰۷ 2001 OX104 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۶۳۰۸ 2001 OZ104 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۶۳۰۹ 2001 QA2 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۱۰ 2001 QQ11 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۱۱ 2001 QF20 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۱۲ 2001 QJ25 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۱۳ 2001 QO25 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۱۴ 2001 QK29 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۱۵ 2001 QR30 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۱۶ 2001 QH31 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۱۷ 2001 QN53 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۱۸ 2001 QO74 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۱۹ 2001 QP74 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۲۰ 2001 QY74 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۲۱ 2001 QO84 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۲۲ 2001 QD99 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۲۳ 2001 QH115 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۲۴ 2001 QW119 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۲۵ 2001 QZ130 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۲۶ 2001 QU148 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۲۷ 2001 QU161 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۲۸ 2001 QD216 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۲۹ 2001 QW232 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۳۰ 2001 QQ234 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۳۱ 2001 QB264 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۳۲ 2001 QD276 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۳۳ 2001 QS276 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۳۴ 2001 QA296 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۴۶۳۳۵ 2001 RF57 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۳۶ 2001 RG67 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۳۷ 2001 RE76 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۳۸ 2001 RF80 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۳۹ 2001 RU81 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۴۰ 2001 RG86 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۴۱ 2001 RE89 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۴۲ 2001 SC53 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۴۳ 2001 SY56 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۴۴ 2001 SR58 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۴۵ 2001 SP110 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۴۶ 2001 SX112 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۴۷ 2001 SV123 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۴۸ 2001 SC136 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۴۹ 2001 SM140 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۵۰ 2001 SH180 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۵۱ 2001 SD226 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۵۲ 2001 SZ266 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۵۳ 2001 TY7 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۵۴ 2001 TY8 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۵۵ 2001 TQ65 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۵۶ 2001 TQ75 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۵۷ 2001 TG77 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۵۸ 2001 TO79 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۵۹ 2001 TQ104 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۶۰ 2001 TA105 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۶۱ 2001 TR105 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۶۲ 2001 TO118 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۶۳ 2001 UX34 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۶۴ 2001 UM35 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۶۵ 2001 UJ47 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۶۶ 2001 UA66 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۶۷ 2001 UP125 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۴۶۳۶۸ 2001 VR36 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۶۹ 2001 VX42 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۷۰ 2001 VY43 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۷۱ 2001 VZ45 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۷۲ 2001 VG67 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۷۳ 2001 VA123 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۷۴ 2001 WZ13 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۷۵ 2001 WD29 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۷۶ 2001 XD3 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۷۷ 2001 XX7 ۸ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۷۸ 2001 XD17 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۷۹ 2001 XD22 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۸۰ 2001 XF54 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۸۱ 2001 XQ59 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۸۲ 2001 XP85 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۸۳ 2001 XC114 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۸۴ 2001 XM115 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۸۵ 2001 XA152 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۸۶ 2001 XP195 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۸۷ 2001 XE215 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۸۸ 2001 XH246 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۸۹ 2001 YJ45 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۹۰ 2001 YT96 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۹۱ 2001 YJ97 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۴۶۳۹۲ Bertola ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۴۶۳۹۳ 2002 AS10 ۶ ژانویه ۲۰۰۲
۴۶۳۹۴ 2002 AZ10 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۴۶۳۹۵ 2002 CT4 ۴ فوریه ۲۰۰۲
۴۶۳۹۶ 2002 CD39 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۴۶۳۹۷ 2002 CE102 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۶۳۹۸ 2002 CQ146 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۴۶۳۹۹ 2002 CD169 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۴۶۴۰۰ 2002 CG220 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۴۶۴۰۱ 2002 CY240 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۴۶۴۰۲ 2002 DB16 ۱۶ فوریه ۲۰۰۲
۴۶۴۰۳ 2002 EQ20 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۶۴۰۴ 2002 EV20 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۶۴۰۵ 2002 EJ28 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۶۴۰۶ 2002 EQ67 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۴۶۴۰۷ 2002 EC74 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۴۶۴۰۸ 2002 FO3 ۱۹ مارس ۲۰۰۲
۴۶۴۰۹ 2002 FT35 ۲۱ مارس ۲۰۰۲
۴۶۴۱۰ 2002 GF46 ۲ آوریل ۲۰۰۲
۴۶۴۱۱ 2002 GS68 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۴۶۴۱۲ 2002 GL76 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۴۶۴۱۳ 2002 GS87 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۴۶۴۱۴ 2002 GD113 ۱۱ آوریل ۲۰۰۲
۴۶۴۱۵ 2002 GV125 ۱۲ آوریل ۲۰۰۲
۴۶۴۱۵ 2002 HK ۱۶ آوریل ۲۰۰۲
۴۶۴۱۷ 2002 JV4 ۴ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۱۸ 2002 JS12 ۶ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۱۹ 2002 JO21 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۲۰ 2002 JH23 ۸ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۲۱ 2002 JC33 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۲۲ 2002 JO33 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۲۳ 2002 JR34 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۲۴ 2002 JZ35 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۲۵ 2002 JP44 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۲۶ 2002 JG58 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۲۷ 2002 JS59 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۲۸ 2002 JO63 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۲۹ 2002 JP63 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۳۰ 2002 JV63 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۳۱ 2002 JL65 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۳۲ 2002 JR65 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۳۳ 2002 JQ67 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۳۴ 2002 JK143 ۱۲ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۳۵ 2002 KY4 ۱۶ مه ۲۰۰۲
۴۶۴۳۶ 2002 LH5 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۴۶۴۳۷ 2002 LL5 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۴۶۴۳۸ 2002 LZ7 ۴ ژوئن ۲۰۰۲
۴۶۴۳۹ 2002 LX12 ۵ ژوئن ۲۰۰۲
۴۶۴۴۰ 2002 LS27 ۹ ژوئن ۲۰۰۲
۴۶۴۴۱ Mikepenston ۱۰ ژوئن ۲۰۰۲
۴۶۴۴۲ Keithtritton ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲
۴۶۴۴۳ 2002 LW43 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۲
۴۶۴۴۳ 2089 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 2102 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 2110 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 2208 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 2829 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 3036 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 3039 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 3050 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 3097 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 4013 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 4029 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 4054 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 4140 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 4166 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 4244 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 4540 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 4798 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 6105 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 6179 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 6290 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 6602 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 6617 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 6622 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 6730 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 6887 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 9572 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۴۶۴۴۳ 9607 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۴۶۴۷۱ 1160 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۴۶۴۷۲ 2155 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۴۶۴۷۳ 3066 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۴۶۴۷۴ 3109 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۴۶۴۷۵ 3204 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۴۶۴۷۶ 4208 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۴۶۴۷۷ 4266 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۴۶۴۷۸ 1097 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۷۹ 1150 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۸۰ 1170 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۸۱ 1198 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۸۲ 1460 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۸۳ 1549 T-2 ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۸۴ 2245 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۸۵ 2279 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۸۶ 3113 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۸۷ 3322 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۸۸ 3335 T-2 ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۸۹ 4156 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۹۰ 4164 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۹۱ 5070 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۶۴۹۲ 1023 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۴۹۳ 1032 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۴۹۴ 1088 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۴۹۵ 1123 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۴۹۶ 1157 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۴۹۷ 2214 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۴۹۸ 2240 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۴۹۹ 2409 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۰۰ 2610 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۰۱ 2616 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۰۲ 3084 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۰۳ 3191 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۰۴ 3194 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۰۵ 3195 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۰۶ 3387 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۰۷ 3479 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۰۸ 3554 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۰۹ 4149 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۱۰ 4323 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۱۱ 4356 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۶۵۱۱ 1951 QD ۳۱ اوت ۱۹۵۱
۴۶۵۱۳ Ampzing ۱۶ مارس ۱۹۷۲
۴۶۵۱۴ Lasswitz ۱۵ مه ۱۹۷۷
۴۶۵۱۵ 1978 VW5 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۴۶۵۱۶ 1978 VQ6 ۶ نوامبر ۱۹۷۸
۴۶۵۱۷ 1978 VM7 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۴۶۵۱۸ 1978 VH10 ۶ نوامبر ۱۹۷۸
۴۶۵۱۹ 1979 ME3 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۶۵۲۰ 1979 MJ3 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۶۵۲۱ 1979 MM7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۶۵۲۲ 1979 MS7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۶۵۲۳ 1979 OH10 ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۹
۴۶۵۲۴ 1979 QH2 ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۴۶۵۲۵ 1980 UG1 ۳۱ اکتبر ۱۹۸۰
۴۶۵۲۶ 1981 EN5 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۶۵۲۷ 1981 EE7 ۶ مارس ۱۹۸۱
۴۶۵۲۸ 1981 EB8 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۶۵۲۹ 1981 ED9 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۶۵۳۰ 1981 EE10 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۶۵۳۱ 1981 EV11 ۷ مارس ۱۹۸۱
۴۶۵۳۲ 1981 EN13 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۶۵۳۳ 1981 EO23 ۳ مارس ۱۹۸۱
۴۶۵۳۴ 1981 EU27 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۶۵۳۵ 1981 EB36 ۳ مارس ۱۹۸۱
۴۶۵۳۶ 1981 EJ40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۶۵۳۷ 1981 EV45 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۶۵۳۸ 1981 UC26 ۲۵ اکتبر ۱۹۸۱
۴۶۵۳۹ 1982 UE12 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۲
۴۶۵۳۹ 1983 LD ۱۳ ژوئن ۱۹۸۳
۴۶۵۴۱ 1984 SM6 ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۴
۴۶۵۴۱ 1987 AD ۴ ژانویه ۱۹۸۷
۴۶۵۴۳ 1987 DL6 ۲۳ فوریه ۱۹۸۷
۴۶۵۴۳ 1988 QO ۱۹ اوت ۱۹۸۸
۴۶۵۴۵ 1988 RY12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۴۶۵۴۶ 1988 VM5 ۴ نوامبر ۱۹۸۸
۴۶۵۴۷ 1989 GE3 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۴۶۵۴۸ 1989 SK1 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۴۶۵۴۹ 1989 SA2 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۴۶۵۵۰ 1989 SZ13 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۴۶۵۵۱ 1989 TC4 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۴۶۵۵۲ 1990 RM1 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۴۶۵۵۳ 1990 RW14 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۴۶۵۵۴ 1990 SZ8 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۴۶۵۵۵ 1990 VH3 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰
۴۶۵۵۶ 1991 FU3 ۲۲ مارس ۱۹۹۱
۴۶۵۵۷ 1991 FW3 ۲۲ مارس ۱۹۹۱
۴۶۵۵۸ 1991 GY5 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۴۶۵۵۹ 1991 PC1 ۱۵ اوت ۱۹۹۱
۴۶۵۶۰ 1991 PZ1 ۲ اوت ۱۹۹۱
۴۶۵۶۰ 1991 RQ ۷ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۶۵۶۰ 1991 RV ۷ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۶۵۶۳ Oken ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۶۵۶۴ 1991 RA11 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۶۵۶۵ 1991 RF17 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۶۵۶۶ 1991 RW21 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۶۵۶۷ 1991 RV23 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۶۵۶۸ Stevenlee ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۶۵۶۹ 1991 SY1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۶۵۷۰ 1991 TK8 ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۴۶۵۷۱ 1991 VG1 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۴۶۵۷۲ 1991 VA5 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۴۶۵۷۳ 1992 AJ1 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۲
۴۶۵۷۴ 1992 DE8 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۴۶۵۷۵ 1992 DS9 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۴۶۵۷۶ 1992 EP10 ۲ مارس ۱۹۹۲
۴۶۵۷۷ 1992 EK12 ۶ مارس ۱۹۹۲
۴۶۵۷۸ 1992 EC14 ۲ مارس ۱۹۹۲
۴۶۵۷۹ 1992 EA26 ۸ مارس ۱۹۹۲
۴۶۵۷۹ 1992 GC ۲ آوریل ۱۹۹۲
۴۶۵۸۱ 1992 OK2 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۲
۴۶۵۸۲ 1992 RR3 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۸۳ 1992 RW3 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۸۴ 1992 RN6 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۸۵ 1992 RD7 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۸۶ 1992 SH6 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۸۷ 1992 UJ1 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۲
۴۶۵۸۷ 1992 WR ۱۶ نوامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۸۷ 1992 WU ۱۶ نوامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۹۰ 1992 WP1 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۹۱ 1992 WS1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۹۱ 1992 YP ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۹۳ 1992 YP1 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۹۴ 1992 YP3 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۹۵ Kita-Kyushu ۲۹ دسامبر ۱۹۹۲
۴۶۵۹۶ Tobata ۱۶ ژانویه ۱۹۹۳
۴۶۵۹۷ 1993 DK2 ۲۴ فوریه ۱۹۹۳
۴۶۵۹۸ 1993 FT2 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۶۵۹۹ 1993 FP10 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۶۶۰۰ 1993 FG14 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۶۶۰۱ 1993 FV15 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۶۶۰۲ 1993 FP34 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۶۶۰۳ 1993 FY41 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۶۶۰۴ 1993 FH56 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۶۶۰۵ 1993 HQ1 ۱۸ آوریل ۱۹۹۳
۴۶۶۰۶ 1993 LK2 ۱۳ ژوئن ۱۹۹۳
۴۶۶۰۷ 1993 OY12 ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۳
۴۶۶۰۸ 1993 RA2 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۳
۴۶۶۰۹ 1993 SQ1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۴۶۶۱۰ Besixdouze ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۴۶۶۱۱ 1993 TH4 ۸ اکتبر ۱۹۹۳
۴۶۶۱۲ 1993 TS16 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۶۶۱۳ 1993 TA17 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۶۶۱۴ 1993 TV27 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۶۶۱۵ 1993 TT32 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۶۶۱۵ 1994 AM ۲ ژانویه ۱۹۹۴
۴۶۶۱۷ 1994 BD1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۴
۴۶۶۱۸ 1994 CF16 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۴۶۶۱۹ 1994 CR16 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۴۶۶۲۰ 1994 EL1 ۶ مارس ۱۹۹۴
۴۶۶۲۱ 1994 EC7 ۹ مارس ۱۹۹۴
۴۶۶۲۲ 1994 EF7 ۹ مارس ۱۹۹۴
۴۶۶۲۳ 1994 GV10 ۱۴ آوریل ۱۹۹۴
۴۶۶۲۴ 1994 JV4 ۴ مه ۱۹۹۴
۴۶۶۲۴ 1994 LM ۵ ژوئن ۱۹۹۴
۴۶۶۲۶ 1994 PL23 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۴۶۶۲۷ 1994 PG24 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۴۶۶۲۸ 1994 PD27 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۴۶۶۲۹ 1994 PS38 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۶۶۳۰ 1994 SA11 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۴
۴۶۶۳۱ 1994 TQ3 ۵ اکتبر ۱۹۹۴
۴۶۶۳۲ 1994 TN15 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۴
۴۶۶۳۳ 1994 VH1 ۴ نوامبر ۱۹۹۴
۴۶۶۳۴ 1994 VR2 ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۴۶۶۳۵ 1994 WK2 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۴۶۶۳۶ 1994 WD3 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۴۶۶۳۷ 1994 WJ12 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴
۴۶۶۳۸ 1995 BO3 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۵
۴۶۶۳۹ 1995 BN4 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۵
۴۶۶۳۹ 1995 DU ۲۰ فوریه ۱۹۹۵
۴۶۶۳۹ 1995 EY ۵ مارس ۱۹۹۵
۴۶۶۴۲ 1995 FU4 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۴۶۶۴۳ Yanase ۲۳ مه ۱۹۹۵
۴۶۶۴۴ Lagia ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۵
۴۶۶۴۵ 1995 OP1 ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۵
۴۶۶۴۶ 1995 OC8 ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۵
۴۶۶۴۷ 1995 QP3 ۲۸ اوت ۱۹۹۵
۴۶۶۴۷ 1995 SY ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۶۶۴۹ 1995 SN4 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۶۶۵۰ 1995 SR19 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۶۶۵۱ 1995 SV26 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۶۶۵۲ 1995 SV30 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۶۶۵۳ 1995 SE33 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۶۶۵۴ 1995 UB8 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۵
۴۶۶۵۵ 1995 UR9 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۵
۴۶۶۵۶ 1995 WT6 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۵
۴۶۶۵۷ 1995 WM17 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۴۶۶۵۸ 1995 YH12 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵
۴۶۶۵۹ 1996 BB5 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۴۶۶۶۰ 1996 BM17 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۶
۴۶۶۶۱ 1996 CP1 ۱۲ فوریه ۱۹۹۶
۴۶۶۶۱ 1996 DO ۱۹ فوریه ۱۹۹۶
۴۶۶۶۳ 1996 DR2 ۲۶ فوریه ۱۹۹۶
۴۶۶۶۴ 1996 EK10 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۴۶۶۶۴ 1996 FD ۱۶ مارس ۱۹۹۶
۴۶۶۶۶ 1996 FX21 ۲۴ مارس ۱۹۹۶
۴۶۶۶۷ 1996 HM2 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۴۶۶۶۸ 1996 HM10 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۴۶۶۶۹ Wangyongzhi ۶ ژوئن ۱۹۹۶
۴۶۶۶۹ 1996 NU ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۶
۴۶۶۷۱ 1996 NW3 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۴۶۶۷۱ 1996 OA ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۶
۴۶۶۷۳ 1996 OL2 ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۶
۴۶۶۷۴ 1996 PY8 ۸ اوت ۱۹۹۶
۴۶۶۷۴ 1996 QO ۱۷ اوت ۱۹۹۶
۴۶۶۷۶ 1996 RF29 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۴۶۶۷۷ 1996 TK6 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۴۶۶۷۸ 1996 TZ8 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۴۶۶۷۹ 1996 TE30 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۴۶۶۷۹ 1996 YV ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۴۶۶۸۱ 1997 AN5 ۷ ژانویه ۱۹۹۷
۴۶۶۸۲ 1997 AV5 ۱ ژانویه ۱۹۹۷
۴۶۶۸۳ 1997 AK8 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۴۶۶۸۴ 1997 AX8 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۴۶۶۸۵ 1997 AG13 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۴۶۶۸۶ 1997 AS13 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۴۶۶۸۷ 1997 AP18 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۴۶۶۸۸ 1997 AB19 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۴۶۶۸۹ 1997 AL19 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷
۴۶۶۹۰ 1997 AN23 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۴۶۶۹۱ 1997 BK3 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۴۶۶۹۲ Taormina ۲ فوریه ۱۹۹۷
۴۶۶۹۳ 1997 CK4 ۴ فوریه ۱۹۹۷
۴۶۶۹۴ 1997 CS9 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۴۶۶۹۵ 1997 CX13 ۴ فوریه ۱۹۹۷
۴۶۶۹۶ 1997 CF20 ۱۲ فوریه ۱۹۹۷
۴۶۶۹۷ 1997 CM20 ۱۲ فوریه ۱۹۹۷
۴۶۶۹۸ 1997 CT25 ۱۳ فوریه ۱۹۹۷
۴۶۶۹۹ 1997 CL26 ۱۴ فوریه ۱۹۹۷
۴۶۷۰۰ 1997 CK27 ۸ فوریه ۱۹۹۷
۴۶۷۰۱ 1997 CP29 ۷ فوریه ۱۹۹۷
۴۶۷۰۲ Linapucci ۲۸ فوریه ۱۹۹۷
۴۶۷۰۲ 1997 EC ۱ مارس ۱۹۹۷
۴۶۷۰۴ 1997 EL5 ۴ مارس ۱۹۹۷
۴۶۷۰۵ 1997 EE37 ۵ مارس ۱۹۹۷
۴۶۷۰۶ 1997 ET41 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۴۶۷۰۷ 1997 FH3 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۴۶۷۰۸ 1997 FP4 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۴۶۷۰۹ 1997 GU6 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۴۶۷۱۰ 1997 GB7 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۴۶۷۱۱ 1997 GW7 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۴۶۷۱۲ 1997 GY14 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۶۷۱۳ 1997 GO19 ۵ آوریل ۱۹۹۷
۴۶۷۱۴ 1997 HF7 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۴۶۷۱۵ 1997 HE13 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۴۶۷۱۵ 1997 NX ۳ ژوئیه ۱۹۹۷
۴۶۷۱۷ 1997 NY5 ۷ ژوئیه ۱۹۹۷
۴۶۷۱۸ 1997 NK6 ۹ ژوئیه ۱۹۹۷
۴۶۷۱۹ Plantade ۱ اوت ۱۹۹۷
۴۶۷۲۰ Pierostroppa ۱۳ اوت ۱۹۹۷
۴۶۷۲۱ 1997 QW3 ۳۰ اوت ۱۹۹۷
۴۶۷۲۲ Ireneadler ۲ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۲۳ 1997 RS2 ۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۲۴ 1997 SU7 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۲۵ 1997 SS13 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۲۶ 1997 SA22 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۲۷ 1997 SN25 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۲۸ 1997 SJ29 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۲۹ 1997 SJ31 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۳۰ 1997 TY16 ۹ اکتبر ۱۹۹۷
۴۶۷۳۱ Prieurblanc ۴ اکتبر ۱۹۹۷
۴۶۷۳۲ 1997 TD19 ۸ اکتبر ۱۹۹۷
۴۶۷۳۳ 1997 TA20 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۴۶۷۳۴ 1997 TL25 ۹ اکتبر ۱۹۹۷
۴۶۷۳۵ 1997 UG1 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۷
۴۶۷۳۶ 1997 UD21 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۷
۴۶۷۳۷ Anpanman ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۳۸ 1997 VF1 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۳۹ 1997 WH10 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۴۰ 1997 WQ14 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۴۱ 1997 WM15 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۴۲ 1997 WQ15 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۴۳ 1997 WE36 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۴۴ 1997 WP38 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۴۵ 1997 WK47 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷
۴۶۷۴۶ 1998 BX24 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۴۶۷۴۷ 1998 DF9 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۴۶۷۴۸ 1998 DN23 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۴۶۷۴۹ 1998 DM33 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۴۶۷۵۰ 1998 EL14 ۱ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۵۱ 1998 FD30 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۵۲ 1998 FM35 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۵۳ 1998 FL41 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۵۴ 1998 FX49 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۵۵ 1998 FL50 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۵۶ 1998 FP55 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۵۷ 1998 FX57 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۵۸ 1998 FQ59 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۵۹ 1998 FK65 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۶۰ 1998 FK67 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۶۱ 1998 FC71 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۶۲ 1998 FM78 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۶۳ 1998 FE79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۶۴ 1998 FE95 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۶۵ 1998 FN109 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۶۶ 1998 FU115 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۶۷ 1998 FX115 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۶۸ 1998 FK122 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۶۷۶۹ 1998 HJ2 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۷۰ 1998 HY5 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۷۱ 1998 HM7 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۷۲ 1998 HD8 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۷۳ 1998 HZ12 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۷۴ 1998 HO30 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۷۵ 1998 HC42 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۷۶ 1998 HN49 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۷۷ 1998 HO51 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۷۸ 1998 HR51 ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۷۹ 1998 HY51 ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۸۰ 1998 HH52 ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۸۱ 1998 HH86 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۸۲ 1998 HJ98 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۸۳ 1998 HU101 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۸۴ 1998 HK117 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۸۵ 1998 HQ117 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۸۶ 1998 HH125 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۸۷ 1998 HL129 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۸۸ 1998 HP139 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۸۹ 1998 HG141 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۹۰ 1998 HG149 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۹۱ 1998 HW149 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۹۲ 1998 HK153 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۴۶۷۹۳ Phinney ۱ مه ۱۹۹۸
۴۶۷۹۴ 1998 JW2 ۱ مه ۱۹۹۸
۴۶۷۹۵ 1998 JW4 ۱ مه ۱۹۹۸
۴۶۷۹۵ 1998 KU ۱۹ مه ۱۹۹۸
۴۶۷۹۷ 1998 KA4 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۷۹۸ 1998 KU4 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۷۹۹ 1998 KY8 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۰۰ 1998 KH27 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۰۱ 1998 KP29 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۰۲ 1998 KX30 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۰۳ 1998 KL33 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۰۴ 1998 KH34 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۰۵ 1998 KX34 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۰۶ 1998 KJ39 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۰۷ 1998 KT45 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۰۸ 1998 KX45 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۰۹ 1998 KD47 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۱۰ 1998 KK47 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۱۱ 1998 KY47 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۱۲ 1998 KO64 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۱۳ 1998 KQ64 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۱۴ 1998 KS64 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۶۸۱۵ 1998 MG3 ۲۱ ژوئن ۱۹۹۸
۴۶۸۱۶ 1998 MR13 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۶۸۱۷ 1998 MG16 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۶۸۱۸ 1998 MZ24 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۶۸۱۹ 1998 MH27 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۶۸۲۰ 1998 MK28 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۶۸۲۱ 1998 MV31 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۶۸۲۲ 1998 MQ32 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۶۸۲۳ 1998 MN35 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۶۸۲۴ 1998 MT38 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۴۶۸۲۵ 1998 OJ2 ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۶۸۲۶ 1998 OC7 ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۶۸۲۷ 1998 OJ7 ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۶۸۲۸ 1998 OU10 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۶۸۲۹ 1998 OS14 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۶۸۲۹ 1998 PU ۱۵ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۲۹ 1998 QH ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۳۲ 1998 QQ1 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۳۳ 1998 QB8 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۳۴ 1998 QL11 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۳۵ 1998 QR11 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۳۶ 1998 QM12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۳۷ 1998 QB13 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۳۸ 1998 QS13 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۳۹ 1998 QB14 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۴۰ 1998 QZ17 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۴۱ 1998 QE19 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۴۲ 1998 QK20 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۴۳ 1998 QO22 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۴۴ 1998 QW22 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۴۵ 1998 QB24 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۴۶ 1998 QN24 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۴۷ 1998 QM26 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۴۸ 1998 QQ35 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۴۹ 1998 QD36 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۵۰ 1998 QO37 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۵۱ 1998 QN39 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۵۲ 1998 QC41 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۵۳ 1998 QC42 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۵۴ 1998 QY42 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۵۵ 1998 QR44 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۵۶ 1998 QK45 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۵۷ 1998 QN45 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۵۸ 1998 QB50 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۵۹ 1998 QB51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۶۰ 1998 QP60 ۲۷ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۶۱ 1998 QJ73 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۶۲ 1998 QP74 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۶۳ 1998 QE75 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۶۴ 1998 QV86 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۶۵ 1998 QZ86 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۶۶ 1998 QW87 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۶۷ 1998 QN91 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۶۸ 1998 QM93 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۶۹ 1998 QC97 ۲۳ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۷۰ 1998 QC100 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۷۱ 1998 QF100 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۷۲ 1998 QP101 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۷۳ 1998 QZ101 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۷۴ 1998 QC103 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۷۵ 1998 QD104 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۷۶ 1998 QV104 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۴۶۸۷۶ 1998 RU ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۷۸ 1998 RD4 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۷۹ 1998 RZ4 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۸۰ 1998 RC5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۸۱ 1998 RU5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۸۲ 1998 RL9 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۸۳ 1998 RT15 ۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۸۴ 1998 RY16 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۸۵ 1998 RR18 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۸۶ 1998 RU29 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۸۷ 1998 RV29 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۸۸ 1998 RG37 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۸۹ 1998 RD43 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۹۰ 1998 RK48 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۹۱ 1998 RV50 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۹۲ 1998 RJ51 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۹۳ 1998 RF52 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۹۴ 1998 RG52 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۹۵ 1998 RX52 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۹۶ 1998 RR53 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۹۷ 1998 RP55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۹۸ 1998 RW57 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۸۹۹ 1998 RF60 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۰۰ 1998 RG60 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۰۱ 1998 RQ60 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۰۲ 1998 RY60 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۰۳ 1998 RQ61 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۰۴ 1998 RG63 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۰۵ 1998 RT63 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۰۶ 1998 RG66 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۰۷ 1998 RQ70 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۰۸ 1998 RV71 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۰۹ 1998 RF72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۱۰ 1998 RM72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۱۱ 1998 RW72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۱۲ 1998 RY72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۱۳ 1998 RD74 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۱۴ 1998 RX74 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۱۵ 1998 RK75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۱۶ 1998 RG77 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۱۶ 1998 SA ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۱۶ 1998 SC ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۱۹ 1998 SN3 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۲۰ 1998 SX12 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۲۱ 1998 SW13 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۲۲ 1998 ST19 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۲۳ 1998 SG24 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۲۴ 1998 SP26 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۲۵ 1998 SS27 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۲۶ 1998 SR33 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۲۷ 1998 SP54 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۲۸ 1998 SJ57 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۲۹ 1998 SO57 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۳۰ 1998 SV58 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۳۱ 1998 SW59 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۳۲ 1998 SZ60 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۳۳ 1998 SP62 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۳۴ 1998 SN63 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۳۵ 1998 SL65 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۳۶ 1998 SN67 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۳۷ 1998 SA71 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۳۸ 1998 SP71 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۳۹ 1998 SM73 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۴۰ 1998 SK74 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۴۱ 1998 SQ74 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۴۲ 1998 SL75 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۴۳ 1998 SZ99 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۴۴ 1998 SO102 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۴۵ 1998 SB107 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۴۶ 1998 SR111 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۴۷ 1998 SZ111 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۴۸ 1998 SU114 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۴۹ 1998 SL117 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۵۰ 1998 SA118 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۵۱ 1998 SQ118 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۵۲ 1998 SQ119 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۵۳ 1998 SB121 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۵۴ 1998 SL121 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۵۵ 1998 SS121 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۵۶ 1998 SQ123 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۵۷ 1998 SD129 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۵۸ 1998 SM129 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۵۹ 1998 SW129 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۶۰ 1998 ST130 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۶۱ 1998 SC132 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۶۲ 1998 SD132 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۶۳ 1998 SJ132 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۶۴ 1998 SE134 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۶۵ 1998 SN134 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۶۶ 1998 SP134 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۶۷ 1998 SR134 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۶۸ 1998 SJ135 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۶۹ 1998 SP137 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۷۰ 1998 SW137 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۷۱ 1998 SE138 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۷۲ 1998 SV138 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۷۳ 1998 SE139 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۷۴ 1998 SA140 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۷۵ 1998 SC140 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۷۶ 1998 SE140 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۷۷ Krakow ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۷۸ 1998 SD145 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۷۹ 1998 SL154 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۸۰ 1998 SW156 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۸۱ 1998 SQ160 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۸۲ 1998 SP161 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۸۳ 1998 SX161 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۸۴ 1998 SU162 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۸۵ 1998 SA163 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۸۶ 1998 SR163 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۸۷ 1998 SC167 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۴۶۹۸۸ 1998 TJ5 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۴۶۹۸۹ 1998 TO5 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۴۶۹۹۰ 1998 TY6 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۴۶۹۹۱ 1998 TU17 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۴۶۹۹۲ 1998 TZ17 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۴۶۹۹۳ 1998 TF18 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۴۶۹۹۴ 1998 TE27 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۴۶۹۹۵ 1998 TO28 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۴۶۹۹۶ 1998 TR28 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۴۶۹۹۷ 1998 TL29 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۴۶۹۹۸ 1998 TM30 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۸
۴۶۹۹۹ 1998 TA32 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۸
۴۷۰۰۰ 1998 TH32 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۸

منابع[ویرایش]