فهرست سیارک‌ها (۴۳۰۰۱–۴۴۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۴۳۰۰۱ - ۴۴۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۴۳۰۰۱ تا ۴۴۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۴۳۰۰۱ 1999 UE9 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۰۲ 1999 US12 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۰۳ 1999 UC14 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۰۴ 1999 UR16 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۰۵ 1999 UA17 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۰۶ 1999 UG26 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۰۷ 1999 UK27 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۰۸ 1999 UD31 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۰۹ 1999 UB39 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۱۰ 1999 UE41 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۱۱ 1999 UD42 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۱۲ 1999 US49 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۱۳ 1999 UX50 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۱۴ 1999 UQ51 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۱۵ 1999 UD52 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۳۰۱۵ 1999 VM ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۱۷ 1999 VA2 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۱۸ 1999 VY2 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۱۹ 1999 VG3 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۲۰ 1999 VO4 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۲۱ 1999 VT5 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۲۲ 1999 VR7 ۷ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۲۳ 1999 VS12 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۲۴ 1999 VU12 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۲۵ Valusha ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۲۶ 1999 VJ20 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۲۷ 1999 VA23 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۲۸ 1999 VE23 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۲۹ 1999 VT24 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۳۰ 1999 VK25 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۳۱ 1999 VY25 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۳۲ 1999 VR26 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۳۳ 1999 VT29 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۳۴ 1999 VO34 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۳۵ 1999 VO35 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۳۶ 1999 VF37 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۳۷ 1999 VH37 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۳۸ 1999 VV44 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۳۹ 1999 VD45 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۴۰ 1999 VT45 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۴۱ 1999 VC47 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۴۲ 1999 VF47 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۴۳ 1999 VN49 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۴۴ 1999 VR49 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۴۵ 1999 VV49 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۴۶ 1999 VF50 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۴۷ 1999 VT56 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۴۸ 1999 VR59 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۴۹ 1999 VD61 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۵۰ 1999 VL66 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۵۱ 1999 VF71 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۵۲ 1999 VJ71 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۵۳ 1999 VD72 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۵۴ 1999 VU78 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۵۵ 1999 VR81 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۵۶ 1999 VW88 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۵۷ 1999 VN92 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۵۸ 1999 VT92 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۵۹ 1999 VF93 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۶۰ 1999 VS93 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۶۱ 1999 VU93 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۶۲ 1999 VC103 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۶۳ 1999 VC104 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۶۴ 1999 VK114 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۶۵ 1999 VZ124 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۶۶ 1999 VJ135 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۶۷ 1999 VA140 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۶۸ 1999 VK159 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۶۹ 1999 VO160 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۷۰ 1999 VD161 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۷۱ 1999 VA173 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۷۲ 1999 VS177 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۷۳ 1999 VP184 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۷۴ 1999 VT188 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۷۵ 1999 VJ189 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۷۶ 1999 VW189 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۷۷ 1999 VY191 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۷۸ 1999 VX192 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۷۹ 1999 VS194 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۸۰ 1999 VA198 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۸۱ 1999 VA199 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۸۲ 1999 VH216 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۸۳ Frankconrad ۱۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۸۴ 1999 WQ1 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۸۵ 1999 WE2 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۸۶ 1999 WB7 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۸۷ 1999 WW8 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۸۸ 1999 WO9 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۸۹ 1999 WP12 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۹۰ 1999 WF20 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۹۱ 1999 XL1 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۹۲ 1999 XT5 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۹۳ 1999 XA7 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۹۴ 1999 XK7 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۹۵ 1999 XF8 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۹۶ 1999 XL11 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۹۷ 1999 XM13 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۹۸ 1999 XD14 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۰۹۹ 1999 XO15 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۰۰ 1999 XV15 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۰۱ 1999 XX18 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۰۲ 1999 XU19 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۰۳ 1999 XC21 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۰۴ 1999 XP21 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۰۵ 1999 XM22 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۰۶ 1999 XB26 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۰۷ 1999 XG26 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۰۸ 1999 XQ26 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۰۹ 1999 XP28 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۱۰ 1999 XH29 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۱۱ 1999 XD30 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۱۲ 1999 XK31 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۱۳ 1999 XN31 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۱۴ 1999 XR36 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۱۵ 1999 XG39 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۱۶ 1999 XN39 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۱۷ 1999 XT42 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۱۸ 1999 XD43 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۱۹ 1999 XV44 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۲۰ 1999 XB49 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۲۱ 1999 XM49 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۲۲ 1999 XL50 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۲۳ 1999 XT50 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۲۴ 1999 XJ53 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۲۵ 1999 XQ61 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۲۶ 1999 XL64 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۲۷ 1999 XD68 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۲۸ 1999 XM68 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۲۹ 1999 XY68 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۳۰ 1999 XZ68 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۳۱ 1999 XK72 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۳۲ 1999 XO73 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۳۳ 1999 XK76 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۳۴ 1999 XU77 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۳۵ 1999 XT82 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۳۶ 1999 XE85 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۳۷ 1999 XU85 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۳۸ 1999 XJ86 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۳۹ 1999 XM90 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۴۰ 1999 XT90 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۴۱ 1999 XR91 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۴۲ 1999 XQ93 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۴۳ 1999 XA97 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۴۴ 1999 XD98 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۴۵ 1999 XT98 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۴۶ 1999 XN102 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۴۷ 1999 XO105 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۴۸ 1999 XB106 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۴۹ 1999 XU107 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۵۰ 1999 XF109 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۵۱ 1999 XU114 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۵۲ 1999 XM115 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۵۳ 1999 XC118 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۵۴ 1999 XH118 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۵۵ 1999 XE120 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۵۶ 1999 XF120 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۵۷ 1999 XT120 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۵۸ 1999 XK121 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۵۹ 1999 XP121 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۶۰ 1999 XY122 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۶۱ 1999 XW123 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۶۲ 1999 XE126 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۶۳ 1999 XB127 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۶۴ 1999 XJ154 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۶۵ 1999 XA156 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۶۶ 1999 XO156 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۶۷ 1999 XY157 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۶۸ 1999 XO161 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۶۹ 1999 XE167 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۷۰ 1999 XH171 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۷۱ 1999 XF172 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۷۲ 1999 XV172 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۷۳ 1999 XK177 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۷۴ 1999 XF180 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۷۵ 1999 XY189 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۷۶ 1999 XM196 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۷۷ 1999 XQ198 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۷۸ 1999 XH201 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۷۹ 1999 XL204 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۸۰ 1999 XT206 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۸۱ 1999 XY206 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۸۲ 1999 XG212 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۸۳ 1999 XK213 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۸۴ 1999 XD214 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۸۵ 1999 XK222 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۸۶ 1999 XQ230 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۸۷ 1999 XF233 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۸۸ 1999 XP234 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۸۹ 1999 XR240 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۹۰ 1999 XR241 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۹۱ 1999 YM5 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۹۲ 1999 YG13 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۳۱۹۳ Secinaro ۱ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۱۹۴ 2000 AJ6 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۱۹۵ 2000 AP13 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۱۹۶ 2000 AH32 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۱۹۷ 2000 AU44 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۱۹۸ 2000 AD62 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۱۹۹ 2000 AJ68 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۰۰ 2000 AO68 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۰۱ 2000 AT69 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۰۲ 2000 AQ70 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۰۳ 2000 AV70 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۰۴ 2000 AA71 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۰۵ 2000 AV72 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۰۶ 2000 AJ78 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۰۷ 2000 AJ79 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۰۸ 2000 AW98 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۰۹ 2000 AP101 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۱۰ 2000 AS101 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۱۱ 2000 AR105 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۱۲ 2000 AL113 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۱۳ 2000 AC132 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۱۴ 2000 AQ135 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۱۵ 2000 AN138 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۱۶ 2000 AB139 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۱۷ 2000 AE139 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۱۸ 2000 AE143 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۱۹ 2000 AC150 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۲۰ 2000 AR150 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۲۱ 2000 AJ151 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۲۲ 2000 AG155 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۲۳ 2000 AE162 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۲۴ Tonypensa ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۲۵ 2000 AW165 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۲۶ 2000 AM166 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۲۷ 2000 AR166 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۲۸ 2000 AH169 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۲۹ 2000 AD174 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۳۰ 2000 AX175 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۳۱ 2000 AU177 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۳۲ 2000 AH178 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۳۳ 2000 AQ179 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۳۴ 2000 AN186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۳۵ 2000 AX197 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۳۶ 2000 AB199 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۳۷ 2000 AB204 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۳۸ 2000 AT233 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۳۹ 2000 AK238 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۴۰ 2000 AP240 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۴۱ 2000 AB244 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۴۲ 2000 AK244 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۴۳ 2000 AB253 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۴۴ 2000 AR253 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۴۵ 2000 BB15 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۴۶ 2000 BB18 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۴۷ 2000 BV25 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۴۸ 2000 BD26 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۴۹ 2000 BQ29 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۴۳۲۵۰ 2000 CG3 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۵۱ 2000 CX4 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۵۲ 2000 CB10 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۵۳ 2000 CY18 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۵۴ 2000 CE35 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۵۵ 2000 CT62 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۵۶ 2000 CF82 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۵۷ 2000 CO87 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۵۸ 2000 CH91 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۵۹ 2000 CK104 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۶۰ 2000 CV116 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۶۱ 2000 DF3 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۶۲ 2000 DL4 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۶۳ 2000 DM19 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۶۴ 2000 DZ52 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۶۵ 2000 DX54 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۶۶ 2000 DZ83 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۶۷ 2000 DL84 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۶۸ 2000 DP93 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۶۹ 2000 DO98 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۴۳۲۷۰ 2000 ED9 ۳ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۷۱ 2000 EQ13 ۵ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۷۲ 2000 ED34 ۵ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۷۳ 2000 EL41 ۸ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۷۴ 2000 ER56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۷۵ 2000 ED95 ۹ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۷۶ 2000 EE95 ۹ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۷۷ 2000 EZ96 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۷۸ 2000 ES109 ۸ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۷۹ 2000 EY112 ۹ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۸۰ 2000 EY131 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۸۱ 2000 EL137 ۷ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۸۲ 2000 EB140 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۸۳ 2000 EC143 ۳ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۸۴ 2000 ED151 ۵ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۸۵ 2000 ED156 ۹ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۸۶ 2000 EA158 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۸۷ 2000 FJ3 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۸۸ 2000 FB16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۸۹ 2000 FE44 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۹۰ 2000 FV48 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۹۱ 2000 FY48 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۹۲ 2000 FP49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۴۳۲۹۳ Banting ۱ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۲۹۴ 2000 GY4 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۲۹۵ 2000 GZ35 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۲۹۶ 2000 GM53 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۲۹۷ 2000 GB64 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۲۹۸ 2000 GL67 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۲۹۹ 2000 GD73 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۰۰ 2000 GZ87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۰۱ 2000 GL108 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۰۲ 2000 GE114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۰۳ 2000 GO133 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۰۴ 2000 GZ133 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۰۵ 2000 GH142 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۰۶ 2000 GW157 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۰۷ 2000 HU21 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۰۸ 2000 HY26 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۰۹ 2000 HH34 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۱۰ 2000 HN37 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۱۱ 2000 HH55 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۱۲ 2000 HB68 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۴۳۳۱۲ 2000 JW ۱ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۱۴ 2000 JC12 ۵ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۱۵ 2000 JB18 ۶ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۱۶ 2000 JV19 ۶ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۱۷ 2000 JY21 ۶ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۱۸ 2000 JO37 ۷ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۱۹ 2000 JA38 ۷ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۲۰ 2000 JG44 ۷ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۲۱ 2000 JR52 ۹ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۲۲ 2000 JQ69 ۲ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۲۳ 2000 JY72 ۲ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۲۴ 2000 KQ15 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۲۵ 2000 KY50 ۲۹ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۲۶ 2000 KH73 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۴۳۳۲۷ 2000 LH3 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۴۳۳۲۸ 2000 OU15 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۳۳۲۹ 2000 OU25 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۳۳۳۰ 2000 OQ30 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۳۳۳۱ 2000 PS6 ۳ اوت ۲۰۰۰
۴۳۳۳۲ 2000 QG6 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۳۳۳۳ 2000 QY64 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۴۳۳۳۴ 2000 QM117 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۴۳۳۳۵ 2000 QX127 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۳۳۳۶ 2000 QT148 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۳۳۳۷ 2000 RG9 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۳۸ 2000 RA10 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۳۹ 2000 RM10 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۴۰ 2000 RX46 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۴۱ 2000 RK62 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۴۲ 2000 RO67 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۴۳ 2000 RY81 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۴۴ 2000 RR85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۴۵ 2000 RB88 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۴۶ 2000 RT103 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۴۷ 2000 SM52 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۴۸ 2000 SK108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۴۹ 2000 SK160 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۵۰ 2000 SG161 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۵۱ 2000 SX169 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۵۲ 2000 SH265 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۵۳ 2000 SJ275 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۵۴ 2000 SZ278 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۵۵ 2000 SY293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۵۶ 2000 TJ29 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۴۳۳۵۷ 2000 UM19 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۳۳۵۸ 2000 UQ32 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۴۳۳۵۹ 2000 UF41 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۳۳۶۰ 2000 UU49 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۳۳۶۱ 2000 UA50 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۳۳۶۲ 2000 VK2 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۶۳ 2000 VG35 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۶۴ 2000 VZ35 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۶۵ 2000 VA36 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۶۶ 2000 VZ37 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۶۷ 2000 VL47 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۶۸ 2000 VZ62 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۶۹ 2000 WP3 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۷۰ 2000 WD5 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۷۱ 2000 WJ8 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۷۲ 2000 WO15 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۷۳ 2000 WC17 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۷۴ 2000 WT33 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۷۵ 2000 WE36 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۷۶ 2000 WV36 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۷۷ 2000 WF41 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۷۸ 2000 WM43 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۷۹ 2000 WN43 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۸۰ 2000 WJ44 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۸۱ 2000 WQ47 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۸۲ 2000 WJ49 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۸۳ 2000 WQ52 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۸۴ 2000 WP54 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۸۵ 2000 WQ54 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۸۶ 2000 WJ57 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۸۷ 2000 WF58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۸۸ 2000 WA61 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۸۹ 2000 WP61 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۹۰ 2000 WF62 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۹۱ 2000 WT62 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۹۲ 2000 WF86 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۹۳ 2000 WL86 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۹۴ 2000 WM87 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۹۵ 2000 WE88 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۹۶ 2000 WN89 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۹۷ 2000 WQ91 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۹۸ 2000 WS93 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۳۹۹ 2000 WO95 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۰۰ 2000 WE97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۰۱ 2000 WE116 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۰۲ 2000 WO117 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۰۳ 2000 WY122 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۰۴ 2000 WT126 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۰۵ 2000 WX129 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۰۶ 2000 WR135 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۰۷ 2000 WX135 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۰۸ 2000 WW137 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۰۹ 2000 WY147 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۱۰ 2000 WB148 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۱۱ 2000 WN153 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۱۲ 2000 WH158 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۱۳ 2000 WJ158 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۱۴ 2000 WS168 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۱۵ 2000 WW168 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۱۶ 2000 WA169 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۱۷ 2000 WE169 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۱۸ 2000 XP7 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۱۹ 2000 XK11 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۲۰ 2000 XR22 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۲۱ 2000 XN27 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۲۲ 2000 XA30 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۲۳ 2000 XQ41 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۲۴ 2000 YF5 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۲۵ 2000 YC6 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۲۶ 2000 YD6 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۲۷ 2000 YS12 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۲۸ 2000 YT17 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۲۹ 2000 YU19 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۳۰ 2000 YA23 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۳۱ 2000 YZ32 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۳۲ 2000 YL35 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۳۳ 2000 YW35 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۳۴ 2000 YX35 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۳۵ 2000 YV36 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۳۶ 2000 YD42 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۳۷ 2000 YL47 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۳۸ 2000 YP49 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۳۹ 2000 YX54 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۴۰ 2000 YT60 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۴۱ 2000 YS61 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۴۲ 2000 YX62 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۴۳ 2000 YY62 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۴۴ 2000 YC72 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۴۵ 2000 YM74 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۴۶ 2000 YB75 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۴۷ 2000 YF76 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۴۸ 2000 YM79 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۴۹ 2000 YC83 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۵۰ 2000 YX91 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۵۱ 2000 YH96 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۵۲ 2000 YE99 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۵۳ 2000 YT100 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۵۴ 2000 YD102 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۵۵ 2000 YG103 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۵۶ 2000 YG117 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۵۷ 2000 YF118 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۵۸ 2000 YF119 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۵۹ 2000 YB122 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۶۰ 2000 YM123 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۶۱ 2000 YL128 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۴۳۴۶۱ 2001 AV ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۶۳ 2001 AN5 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۶۴ 2001 AA9 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۶۵ 2001 AV10 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۶۶ 2001 AV14 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۶۷ 2001 AD15 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۶۸ 2001 AU28 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۶۹ 2001 AP29 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۷۰ 2001 AN31 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۷۱ 2001 AH32 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۷۲ 2001 AH33 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۷۳ 2001 AY33 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۷۴ 2001 AE40 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۷۵ 2001 AY40 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۷۶ 2001 AD42 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۷۷ 2001 BX7 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۷۸ 2001 BH9 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۷۹ 2001 BG15 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۰ 2001 BO15 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۱ 2001 BC17 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۲ 2001 BW32 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۳ 2001 BO38 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۴ 2001 BF43 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۵ 2001 BN43 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۶ 2001 BW56 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۷ 2001 BJ60 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۸ 2001 BC62 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۹ 2001 BB75 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۹ 2001 CL ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۹ 2001 CP ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۴۸۹ 2001 CV ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۴۹۳ 2001 CV1 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۴۹۴ 2001 CJ4 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۴۹۵ 2001 CJ7 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۴۹۶ 2001 CF16 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۴۹۷ 2001 CY17 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۴۹۸ 2001 CT19 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۴۹۹ 2001 CY19 ۳ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۰۰ 2001 CP22 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۰۱ 2001 CW22 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۰۲ 2001 CY28 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۰۳ 2001 CK29 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۰۴ 2001 CF33 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۰۵ 2001 CK33 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۰۶ 2001 CE36 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۰۷ 2001 CN39 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۰۸ 2001 CV40 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۰۹ 2001 CY44 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۱۰ 2001 CG46 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۱۰ 2001 CP۴۸
۴۳۵۱۲ 2001 CL49 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۱۳ 2001 DG4 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۱۴ 2001 DO5 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۱۵ 2001 DS11 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۱۶ 2001 DH12 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۱۷ 2001 DO13 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۱۸ 2001 DQ15 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۱۹ 2001 DP16 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۲۰ 2001 DM17 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۲۱ 2001 DU19 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۲۲ 2001 DX20 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۲۳ 2001 DJ22 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۲۴ 2001 DQ30 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۲۵ 2001 DR32 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۲۶ 2001 DD37 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۲۷ 2001 DS51 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۲۸ 2001 DZ59 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۲۹ 2001 DF65 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۳۰ 2001 DN69 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۳۱ 2001 DC71 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۳۲ 2001 DX72 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۳۳ 2001 DE74 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۳۴ 2001 DZ78 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۳۵ 2001 DE97 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۳۶ 2001 DS107 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۳۵۳۷ 2001 EF2 ۱ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۳۸ 2001 EJ6 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۳۹ 2001 EF12 ۳ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۴۰ 2001 EY13 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۴۱ 2001 EC23 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۴۲ 2001 EC27 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۴۳ 2001 FB3 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۴۴ 2001 FM3 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۴۵ 2001 FL5 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۴۶ 2001 FJ8 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۴۷ 2001 FU10 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۴۸ 2001 FP11 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۴۹ 2001 FN16 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۵۰ 2001 FS24 ۱۷ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۵۱ 2001 FY28 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۵۲ 2001 FT34 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۵۳ 2001 FT39 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۵۴ 2001 FW44 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۵۵ 2001 FJ60 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۵۶ 2001 FK60 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۵۷ 2001 FA61 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۵۸ 2001 FW62 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۵۹ 2001 FU64 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۶۰ 2001 FX64 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۶۱ 2001 FD80 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۶۲ 2001 FE97 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۶۳ 2001 FB102 ۱۷ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۶۴ 2001 FG108 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۶۵ 2001 FC110 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۶۶ 2001 FQ116 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۶۷ 2001 FL120 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۶۸ 2001 FV134 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۶۹ 2001 FY142 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۷۰ 2001 FQ150 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۷۱ 2001 FD165 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۷۲ 2001 FH167 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۷۳ 2001 FC169 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۷۴ 2001 FU192 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۳۵۷۵ 2001 GQ6 ۱۴ آوریل ۲۰۰۱
۴۳۵۷۶ 2001 HO28 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۳۵۷۷ 2001 HH36 ۲۹ آوریل ۲۰۰۱
۴۳۵۷۸ 2001 KD15 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۴۳۵۷۹ 2001 KW26 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۳۵۸۰ 2001 KQ37 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۳۵۸۱ 2001 KS52 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۴۳۵۸۲ 2001 KO59 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۴۳۵۸۳ 2001 KR59 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۴۳۵۸۴ 2001 KW66 ۳۰ مه ۲۰۰۱
۴۳۵۸۵ 2001 LZ18 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۴۳۵۸۶ 2001 OD26 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۳۵۸۷ 2001 PA10 ۸ اوت ۲۰۰۱
۴۳۵۸۸ 2001 PL14 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۴۳۵۸۸ 2001 QW ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۳۵۹۰ 2001 QD2 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۳۵۹۱ 2001 QX55 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۳۵۹۲ 2001 QC72 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۴۳۵۹۳ 2001 QR73 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۴۳۵۹۴ 2001 QP101 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۴۳۵۹۵ 2001 QT101 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۴۳۵۹۶ 2001 QK126 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۴۳۵۹۷ 2001 QT163 ۳۱ اوت ۲۰۰۱
۴۳۵۹۸ 2001 QY195 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۴۳۵۹۹ 2001 QS256 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۴۳۶۰۰ 2001 RG22 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۳۶۰۱ 2001 SU148 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۳۶۰۲ 2001 SA316 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۳۶۰۳ 2001 UQ13 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱
۴۳۶۰۴ 2001 VN12 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۴۳۶۰۵ 2001 WD16 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۱
۴۳۶۰۶ 2001 XQ2 ۸ دسامبر ۲۰۰۱
۴۳۶۰۷ 2001 XO48 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۳۶۰۸ 2001 XM60 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۳۶۰۹ 2001 XA69 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۴۳۶۱۰ 2001 XT186 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۴۳۶۱۱ 2002 AV128 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۴۳۶۱۲ 2002 AQ160 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۴۳۶۱۳ 2002 AH177 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۴۳۶۱۴ 2002 AT187 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۴۳۶۱۵ 2002 AQ193 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲
۴۳۶۱۶ 2002 CH30 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۱۷ 2002 CL43 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۱۸ 2002 CZ55 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۱۹ 2002 CR66 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۲۰ 2002 CG79 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۲۱ 2002 CK117 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۲۲ 2002 CW128 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۲۳ 2002 CM138 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۲۴ 2002 CY146 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۲۵ 2002 CE168 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۲۶ 2002 CV168 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۲۷ 2002 CL224 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۲۸ 2002 CA234 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۲۹ 2002 CG234 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۳۰ 2002 CZ235 ۱۳ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۳۱ 2002 CS236 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۳۲ 2002 CQ244 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۳۳ 2002 CX247 ۱۵ فوریه ۲۰۰۲
۴۳۶۳۴ 2002 EA10 ۱۴ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۳۵ 2002 EP19 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۳۶ 2002 EC22 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۳۷ 2002 EW28 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۳۸ 2002 EU30 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۳۹ 2002 EZ30 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۴۰ 2002 EF33 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۴۱ 2002 EG40 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۴۲ 2002 EA41 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۴۳ 2002 EO51 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۴۴ 2002 EU65 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۴۵ 2002 EM73 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۴۶ 2002 ER73 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۴۷ 2002 EU74 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۴۸ 2002 EY76 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۴۹ 2002 EE87 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۵۰ 2002 EF87 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۵۱ 2002 EU87 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۵۲ 2002 EQ88 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۵۳ 2002 EJ92 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۵۴ 2002 EE98 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۵۵ 2002 EC99 ۱۵ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۵۶ 2002 ER104 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۵۷ Bobmiller ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۵۷ 2002 FV ۱۸ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۵۹ 2002 FJ1 ۱۸ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۶۰ 2002 FQ2 ۱۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۶۱ 2002 FY2 ۱۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۶۲ 2002 FP8 ۱۶ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۶۳ 2002 FS10 ۱۷ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۶۴ 2002 FR13 ۱۶ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۶۵ 2002 FM22 ۱۹ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۶۶ 2002 FX33 ۲۰ مارس ۲۰۰۲
۴۳۶۶۷ Dumlupinar ۴ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۶۸ 2002 GH7 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۶۹ Winterthur ۱۵ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۷۰ 2002 GA13 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۷۱ 2002 GN16 ۱۵ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۷۲ 2002 GC17 ۱۵ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۷۳ 2002 GO17 ۱۵ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۷۴ 2002 GP19 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۷۵ 2002 GM20 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۷۶ 2002 GP22 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۷۶ 2002 HN ۱۶ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۷۶ 2002 HP ۱۶ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۷۹ 2002 HJ4 ۱۶ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۸۰ 2002 HE7 ۱۸ آوریل ۲۰۰۲
۴۳۶۸۱ 2002 JG2 ۴ مه ۲۰۰۲
۴۳۶۸۲ 2002 JB7 ۳ مه ۲۰۰۲
۴۳۶۸۳ 2002 JF12 ۴ مه ۲۰۰۲
۴۳۶۸۴ 2002 JZ24 ۸ مه ۲۰۰۲
۴۳۶۸۵ 2002 JK26 ۸ مه ۲۰۰۲
۴۳۶۸۶ 2002 JS41 ۸ مه ۲۰۰۲
۴۳۶۸۷ 2002 JF59 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۳۶۸۸ 2002 JN70 ۸ مه ۲۰۰۲
۴۳۶۸۹ 2002 JY71 ۸ مه ۲۰۰۲
۴۳۶۹۰ 2002 JQ72 ۸ مه ۲۰۰۲
۴۳۶۹۱ 2002 JA76 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۴۳۶۹۱ 2160 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۳۶۹۱ 2731 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۳۶۹۱ 2846 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۳۶۹۱ 4079 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۳۶۹۱ 4159 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۳۶۹۱ 4620 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۳۶۹۱ 4878 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۳۶۹۱ 6586 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۳۶۹۱ 6820 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۳۷۰۱ 1115 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۴۳۷۰۲ 1142 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۴۳۷۰۳ 1276 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۴۳۷۰۴ 3225 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۴۳۷۰۵ 1131 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۳۷۰۶ Iphiklos ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۳۷۰۷ 2050 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۳۷۰۸ 2126 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۳۷۰۹ 2284 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۳۷۱۰ 2907 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۳۷۱۱ 3005 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۳۷۱۲ 5054 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۳۷۱۳ 5104 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۳۷۱۴ 1048 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۳۷۱۵ 1084 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۳۷۱۶ 1096 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۳۷۱۷ 2023 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۳۷۱۸ 2208 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۳۷۱۹ 2666 T-3 ۱۱ اکتبر ۱۹۷۷
۴۳۷۲۰ 4301 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۳۷۲۱ 4433 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۳۷۲۱ 1968 OB ۱۸ ژوئیه ۱۹۶۸
۴۳۷۲۳ 1975 SZ1 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۴۳۷۲۴ Pechstein ۲۹ اکتبر ۱۹۷۵
۴۳۷۲۵ 1978 RK9 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۴۳۷۲۶ 1978 UJ5 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۴۳۷۲۷ 1979 MQ2 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۳۷۲۸ 1979 MA3 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۳۷۲۹ 1979 MS3 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۳۷۳۰ 1979 MK4 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۳۷۳۱ 1979 ML5 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۳۷۳۲ 1979 MO7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۳۷۳۳ 1979 MV7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۳۷۳۴ 1979 MY7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۳۷۳۵ 1981 DQ1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۴۳۷۳۶ 1981 DL2 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۴۳۷۳۷ 1981 EU3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۳۸ 1981 ED6 ۷ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۳۹ 1981 EP7 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۴۰ 1981 EM9 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۴۱ 1981 ES10 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۴۲ 1981 EX12 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۴۳ 1981 EK16 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۴۴ 1981 EX17 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۴۵ 1981 EN22 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۴۶ 1981 EH31 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۴۷ 1981 EX31 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۴۸ 1981 ET37 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۴۹ 1981 EG46 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۳۷۵۰ 1981 QG3 ۲۵ اوت ۱۹۸۱
۴۳۷۵۱ Asam ۱۹ اکتبر ۱۹۸۲
۴۳۷۵۲ 1982 US5 ۲۰ اکتبر ۱۹۸۲
۴۳۷۵۳ 1982 VN3 ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۴۳۷۵۳ 1983 AA ۹ ژانویه ۱۹۸۳
۴۳۷۵۵ 1983 RJ1 ۵ سپتامبر ۱۹۸۳
۴۳۷۵۵ 1984 CE ۱۰ فوریه ۱۹۸۴
۴۳۷۵۷ 1984 DB1 ۲۷ فوریه ۱۹۸۴
۴۳۷۵۸ 1985 QY2 ۱۷ اوت ۱۹۸۵
۴۳۷۵۹ 1986 QW2 ۲۸ اوت ۱۹۸۶
۴۳۷۶۰ 1986 QD3 ۲۹ اوت ۱۹۸۶
۴۳۷۶۱ 1986 QQ3 ۲۹ اوت ۱۹۸۶
۴۳۷۶۲ 1986 WC1 ۲۵ نوامبر ۱۹۸۶
۴۳۷۶۳ Russert ۳۰ مه ۱۹۸۷
۴۳۷۶۴ 1988 BL5 ۲۸ ژانویه ۱۹۸۸
۴۳۷۶۵ 1988 CF4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۴۳۷۶۶ 1988 CR4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۴۳۷۶۷ 1988 CP5 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۴۳۷۶۸ 1988 CH7 ۱۵ فوریه ۱۹۸۸
۴۳۷۶۸ 1988 EK ۱۰ مارس ۱۹۸۸
۴۳۷۷۰ 1988 EX1 ۱۳ مارس ۱۹۸۸
۴۳۷۷۰ 1988 TJ ۳ اکتبر ۱۹۸۸
۴۳۷۷۲ 1988 TV1 ۱۳ اکتبر ۱۹۸۸
۴۳۷۷۲ 1989 AJ ۴ ژانویه ۱۹۸۹
۴۳۷۷۴ 1989 CO2 ۴ فوریه ۱۹۸۹
۴۳۷۷۵ Tiepolo ۲ فوریه ۱۹۸۹
۴۳۷۷۶ 1989 GP2 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۴۳۷۷۷ 1989 RK1 ۳ سپتامبر ۱۹۸۹
۴۳۷۷۸ 1989 SY3 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۴۳۷۷۹ 1989 SQ5 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۴۳۷۸۰ 1989 SL8 ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۹
۴۳۷۸۱ 1989 TB3 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۴۳۷۸۲ 1989 US2 ۲۹ اکتبر ۱۹۸۹
۴۳۷۸۳ 1989 UX7 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۹
۴۳۷۸۴ 1989 XR1 ۲ دسامبر ۱۹۸۹
۴۳۷۸۵ 1989 YC6 ۲۹ دسامبر ۱۹۸۹
۴۳۷۸۶ 1990 QA8 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۴۳۷۸۷ 1990 QR8 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۴۳۷۸۸ 1990 RB3 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۴۳۷۸۹ 1990 SN9 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۴۳۷۹۰ Ferdinandbraun ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰
۴۳۷۹۱ 1990 UK5 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۴۳۷۹۲ 1990 VY1 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰
۴۳۷۹۳ Mackey ۱۳ نوامبر ۱۹۹۰
۴۳۷۹۳ 1990 YP ۱۹ دسامبر ۱۹۹۰
۴۳۷۹۵ 1991 AK1 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۱
۴۳۷۹۶ 1991 AS1 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۱
۴۳۷۹۷ 1991 AF2 ۷ ژانویه ۱۹۹۱
۴۳۷۹۸ 1991 GW8 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۴۳۷۹۹ 1991 PZ10 ۷ اوت ۱۹۹۱
۴۳۸۰۰ 1991 PP13 ۵ اوت ۱۹۹۱
۴۳۸۰۱ 1991 PL15 ۸ اوت ۱۹۹۱
۴۳۸۰۲ 1991 PY18 ۱۰ اوت ۱۹۹۱
۴۳۸۰۳ 1991 RH2 ۷ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۳۸۰۴ 1991 RL4 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۳۸۰۵ 1991 RQ5 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۳۸۰۶ Augustepiccard ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۳۸۰۷ 1991 RC11 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۳۸۰۸ 1991 RF11 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۳۸۰۹ 1991 RE14 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۳۸۱۰ 1991 RJ20 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۳۸۱۱ 1991 RA24 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۳۸۱۲ 1991 RJ29 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۳۸۱۳ 1991 TQ2 ۷ اکتبر ۱۹۹۱
۴۳۸۱۴ 1991 UE1 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۱
۴۳۸۱۵ 1991 VD4 ۳ نوامبر ۱۹۹۱
۴۳۸۱۶ 1992 CN2 ۲ فوریه ۱۹۹۲
۴۳۸۱۷ 1992 EF22 ۱ مارس ۱۹۹۲
۴۳۸۱۸ 1992 ET32 ۲ مارس ۱۹۹۲
۴۳۸۱۸ 1992 LL ۳ ژوئن ۱۹۹۲
۴۳۸۲۰ 1992 PP1 ۸ اوت ۱۹۹۲
۴۳۸۲۱ 1992 RL3 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۴۳۸۲۲ 1992 RP5 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۴۳۸۲۳ 1992 SV24 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۲
۴۳۸۲۴ 1992 SY24 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۲
۴۳۸۲۵ 1992 UJ5 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۲
۴۳۸۲۶ 1992 UC6 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۲
۴۳۸۲۷ 1993 BV5 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۳
۴۳۸۲۸ 1993 FB5 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۲۹ 1993 FB19 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۳۰ 1993 FZ21 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۳۱ 1993 FP29 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۳۲ 1993 FA33 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۳۳ 1993 FF34 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۳۴ 1993 FC45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۳۵ 1993 FM45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۳۶ 1993 FX45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۳۷ 1993 FN49 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۳۸ 1993 FW49 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۳۹ 1993 FC60 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۴۰ 1993 FE76 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۳۸۴۱ Marcustacitus ۱۷ آوریل ۱۹۹۳
۴۳۸۴۱ 1993 MR ۲۶ ژوئن ۱۹۹۳
۴۳۸۴۳ 1993 NC2 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۳
۴۳۸۴۴ Rowling ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۳
۴۳۸۴۵ 1993 OS9 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۴۳۸۴۶ 1993 PV8 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۴۳۸۴۷ 1993 QQ5 ۱۷ اوت ۱۹۹۳
۴۳۸۴۸ 1993 QP9 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۴۳۸۴۹ 1993 RB11 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۴۳۸۵۰ 1993 SB14 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۴۳۸۵۱ 1993 TL1 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۴۳۸۵۲ 1993 TH28 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۳۸۵۳ 1993 TM29 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۳۸۵۴ 1993 TO31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۳۸۵۵ 1993 TX36 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۳۸۵۶ 1993 UV4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۴۳۸۵۷ 1993 VP2 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۳
۴۳۸۵۷ 1994 AT ۴ ژانویه ۱۹۹۴
۴۳۸۵۹ Naoyayano ۹ ژانویه ۱۹۹۴
۴۳۸۶۰ 1994 CQ9 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۴۳۸۶۱ 1994 CT13 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۴۳۸۶۲ 1994 EK1 ۶ مارس ۱۹۹۴
۴۳۸۶۳ 1994 EU6 ۹ مارس ۱۹۹۴
۴۳۸۶۴ 1994 GM3 ۶ آوریل ۱۹۹۴
۴۳۸۶۵ 1994 PX9 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۳۸۶۶ 1994 PG19 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۴۳۸۶۷ 1994 PO28 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۴۳۸۶۸ 1994 PL35 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۳۸۶۹ 1994 RD11 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۴
۴۳۸۶۹ 1994 TX ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۴۳۸۷۱ 1994 TW15 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۴
۴۳۸۷۲ 1994 UL9 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۴۳۸۷۲ 1994 VD ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۴۳۸۷۴ 1994 VZ6 ۷ نوامبر ۱۹۹۴
۴۳۸۷۵ 1994 WT3 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۴
۴۳۸۷۶ 1994 XV4 ۹ دسامبر ۱۹۹۴
۴۳۸۷۷ 1995 BP11 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۴۳۸۷۸ 1995 BS11 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۴۳۸۷۹ 1995 CN6 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۴۳۸۸۰ 1995 CX7 ۲ فوریه ۱۹۹۵
۴۳۸۸۱ Cerreto ۲۵ فوریه ۱۹۹۵
۴۳۸۸۲ Maurivicoli ۷ مارس ۱۹۹۵
۴۳۸۸۳ 1995 EK2 ۱ مارس ۱۹۹۵
۴۳۸۸۴ 1995 FZ7 ۲۵ مارس ۱۹۹۵
۴۳۸۸۵ 1995 FJ9 ۲۶ مارس ۱۹۹۵
۴۳۸۸۶ 1995 GR7 ۳ آوریل ۱۹۹۵
۴۳۸۸۷ 1995 OS4 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۴۳۸۸۸ 1995 OV8 ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۵
۴۳۸۸۹ Osawatakaomi ۱۷ اوت ۱۹۹۵
۴۳۸۹۰ Katiaottani ۳۱ اوت ۱۹۹۵
۴۳۸۹۱ 1995 SQ1 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۳۸۹۲ 1995 SG21 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۳۸۹۳ 1995 ST32 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۳۸۹۳ 1995 TP ۱۲ اکتبر ۱۹۹۵
۴۳۸۹۵ 1995 UC4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۴۳۸۹۶ 1995 UL4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۴۳۸۹۶ 1995 VC ۱ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۸۹۶ 1995 VN ۲ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۸۹۹ 1995 VH1 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۰۰ 1995 VH2 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۰۱ 1995 VX2 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۰۲ 1995 VX4 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۰۲ 1995 WC ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۰۲ 1995 WO ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۰۵ 1995 WC1 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۰۶ 1995 WK4 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۰۷ 1995 WX4 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۰۸ 1995 WE7 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۰۹ 1995 WB9 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۱۰ 1995 WA20 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۱۱ 1995 WF22 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۱۲ 1995 WR34 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۱۲ 1995 YT ۱۷ دسامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۱۴ 1995 YC2 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۱۵ 1995 YT7 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۴۳۹۱۶ 1996 AP2 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۴۳۹۱۷ 1996 AM16 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۴۳۹۱۸ 1996 AE18 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۴۳۹۱۹ 1996 BG3 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۶
۴۳۹۲۰ 1996 CJ2 ۱۲ فوریه ۱۹۹۶
۴۳۹۲۱ 1996 CW3 ۱۰ فوریه ۱۹۹۶
۴۳۹۲۲ 1996 CE5 ۱۰ فوریه ۱۹۹۶
۴۳۹۲۳ 1996 CX8 ۱۴ فوریه ۱۹۹۶
۴۳۹۲۴ 1996 DV1 ۲۲ فوریه ۱۹۹۶
۴۳۹۲۵ 1996 DB3 ۲۷ فوریه ۱۹۹۶
۴۳۹۲۶ 1996 EL1 ۱۰ مارس ۱۹۹۶
۴۳۹۲۷ 1996 GN4 ۱۱ آوریل ۱۹۹۶
۴۳۹۲۸ 1996 HE13 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۴۳۹۲۹ 1996 JO9 ۱۳ مه ۱۹۹۶
۴۳۹۳۰ 1996 LR3 ۱۵ ژوئن ۱۹۹۶
۴۳۹۳۱ Yoshimi ۹ اوت ۱۹۹۶
۴۳۹۳۱ 1996 QH ۱۶ اوت ۱۹۹۶
۴۳۹۳۳ 1996 RX9 ۷ سپتامبر ۱۹۹۶
۴۳۹۳۳ 1996 TC ۱ اکتبر ۱۹۹۶
۴۳۹۳۳ 1996 TF ۱ اکتبر ۱۹۹۶
۴۳۹۳۶ 1996 TM11 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۴۳۹۳۷ 1996 TS25 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۴۳۹۳۸ 1996 TH51 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۴۳۹۳۹ 1996 TT53 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۴۳۹۴۰ 1996 XY5 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۴۳۹۴۰ 1996 YP ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۴۳۹۴۰ 1996 YX ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۴۳۹۴۰ 1997 AV ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۴۳۹۴۴ 1997 AW1 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۴۳۹۴۵ 1997 AS2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۴۳۹۴۶ 1997 AR6 ۷ ژانویه ۱۹۹۷
۴۳۹۴۷ 1997 AE7 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۴۳۹۴۸ 1997 AU12 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۴۳۹۴۹ 1997 AU18 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۴۳۹۵۰ 1997 BG1 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۷
۴۳۹۵۱ 1997 BC5 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۴۳۹۵۲ 1997 BG7 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۷
۴۳۹۵۳ 1997 CB1 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۴۳۹۵۴ Chynov ۷ فوریه ۱۹۹۷
۴۳۹۵۵ Fixlmuller ۶ فوریه ۱۹۹۷
۴۳۹۵۶ Elidoro ۷ فوریه ۱۹۹۷
۴۳۹۵۷ Invernizzi ۷ فوریه ۱۹۹۷
۴۳۹۵۸ 1997 CZ14 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۴۳۹۵۹ 1997 CB26 ۱۲ فوریه ۱۹۹۷
۴۳۹۶۰ 1997 CE27 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۴۳۹۶۱ 1997 ER5 ۴ مارس ۱۹۹۷
۴۳۹۶۲ 1997 EX13 ۳ مارس ۱۹۹۷
۴۳۹۶۳ 1997 EW14 ۴ مارس ۱۹۹۷
۴۳۹۶۴ 1997 EF23 ۷ مارس ۱۹۹۷
۴۳۹۶۵ 1997 EO32 ۱۱ مارس ۱۹۹۷
۴۳۹۶۶ 1997 EM36 ۴ مارس ۱۹۹۷
۴۳۹۶۷ 1997 FM2 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۴۳۹۶۸ 1997 FA5 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۴۳۹۶۸ 1997 GL ۴ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۷۰ 1997 GH1 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۷۱ Gabzdyl ۸ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۷۲ 1997 GM6 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۷۳ 1997 GE7 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۷۴ 1997 GY12 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۷۵ 1997 GF14 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۷۶ 1997 GQ14 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۷۷ 1997 GD17 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۷۸ 1997 GG17 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۷۹ 1997 GM17 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۸۰ 1997 GR20 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۸۱ 1997 GM21 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۸۲ 1997 GA32 ۱۵ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۸۳ 1997 GR35 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۸۴ 1997 HR7 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۸۵ 1997 HQ8 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۸۶ 1997 HF9 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۴۳۹۸۷ 1997 JR9 ۶ مه ۱۹۹۷
۴۳۹۸۸ 1997 KQ3 ۳۱ مه ۱۹۹۷
۴۳۹۸۹ 1997 LG4 ۹ ژوئن ۱۹۹۷
۴۳۹۹۰ 1997 LN4 ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۴۳۹۹۱ 1997 MF10 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۴۳۹۹۱ 1997 NP ۱ ژوئیه ۱۹۹۷
۴۳۹۹۳ Mariola ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۷
۴۳۹۹۴ 1997 PF3 ۱۱ اوت ۱۹۹۷
۴۳۹۹۵ 1997 PY5 ۱۴ اوت ۱۹۹۷
۴۳۹۹۵ 1997 QH ۲۲ اوت ۱۹۹۷
۴۳۹۹۵ 1997 QX ۲۹ اوت ۱۹۹۷
۴۳۹۹۸ 1997 QB3 ۲۸ اوت ۱۹۹۷
۴۳۹۹۹ Gramigna ۳۱ اوت ۱۹۹۷
۴۳۹۹۹ 1997 RB ۱ سپتامبر ۱۹۹۷

منابع[ویرایش]