فهرست سیارک‌ها (۳۴۰۰۱–۳۵۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۳۴۰۰۱ - ۳۵۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۳۴۰۰۱ تا ۳۵۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۳۴۰۰۱ 2000 OR5 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۰۲ 2000 OD6 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۰۳ 2000 OU6 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۰۴ Gregorini ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۰۵ 2000 OY7 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۰۶ 2000 OQ9 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۰۷ 2000 OS11 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۰۸ 2000 OB12 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۰۹ 2000 OX12 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۱۰ 2000 OH13 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۱۱ 2000 OK14 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۱۲ 2000 OD15 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۱۳ 2000 OG15 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۱۴ 2000 OP15 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۱۵ 2000 OR16 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۱۶ 2000 OY16 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۱۷ 2000 OD17 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۱۸ 2000 OK19 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۱۹ 2000 OU19 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۲۰ 2000 ON21 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۲۱ 2000 OW22 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۲۲ 2000 OY23 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۲۳ 2000 OH24 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۲۴ 2000 OO24 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۲۵ 2000 OX24 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۲۶ 2000 OA25 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۲۷ 2000 OL25 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۲۸ 2000 OP25 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۲۹ 2000 OX25 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۳۰ 2000 OM26 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۳۱ 2000 OU26 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۳۲ 2000 OC27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۳۳ 2000 OH27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۳۴ 2000 OQ27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۳۵ 2000 OV27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۳۶ 2000 OX27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۳۷ 2000 OZ27 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۳۸ 2000 OA28 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۳۹ 2000 OB29 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۴۰ 2000 OX30 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۴۱ 2000 OD31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۴۲ 2000 OQ31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۴۳ 2000 OS31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۴۴ 2000 OZ31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۴۵ 2000 OD34 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۴۶ 2000 OQ34 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۴۷ 2000 OJ35 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۴۸ 2000 OR35 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۴۹ 2000 ON36 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۵۰ 2000 OU36 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۵۱ 2000 OK37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۵۲ 2000 OL37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۵۳ 2000 OF38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۵۴ 2000 OE39 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۵۵ 2000 OU41 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۵۶ 2000 OJ42 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۵۷ 2000 ON44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۵۸ 2000 OT44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۵۹ 2000 OS45 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۶۰ 2000 OZ45 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۶۱ 2000 OC48 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۶۲ 2000 OD48 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۶۳ 2000 OA49 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۶۴ 2000 OK51 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۶۵ 2000 OD52 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۶۶ 2000 OS52 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۶۷ 2000 OA55 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۶۸ 2000 OB56 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۶۹ 2000 OZ56 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۷۰ 2000 OK57 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۷۱ 2000 OT57 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۷۲ 2000 OU58 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۷۳ 2000 OW58 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۷۴ 2000 OG59 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۷۵ 2000 OE60 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۷۶ 2000 OK60 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۷۷ Yoshiakifuse ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۳۴۰۷۷ 2000 PF ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۷۹ 2000 PD1 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۸۰ 2000 PE1 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۸۱ 2000 PH1 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۸۲ 2000 PL2 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۸۳ 2000 PE4 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۸۴ 2000 PM4 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۸۵ 2000 PE5 ۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۸۶ 2000 PP5 ۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۸۷ 2000 PA7 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۸۸ Satokosuka ۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۸۹ 2000 PL7 ۲ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۹۰ 2000 PG10 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۹۱ 2000 PQ10 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۹۲ 2000 PF11 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۹۳ 2000 PP11 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۹۴ 2000 PV11 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۹۵ 2000 PW11 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۹۶ 2000 PC12 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۹۷ 2000 PD12 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۹۸ 2000 PM12 ۲ اوت ۲۰۰۰
۳۴۰۹۹ 2000 PT12 ۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۰۰ 2000 PQ13 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۰۱ 2000 PT15 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۰۲ 2000 PO16 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۰۳ 2000 PP17 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۰۴ 2000 PY19 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۰۵ 2000 PD20 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۰۶ 2000 PP22 ۲ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۰۷ 2000 PX22 ۲ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۰۸ 2000 PN23 ۲ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۰۹ 2000 PX23 ۲ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۱۰ 2000 PX24 ۳ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۱۱ 2000 PZ24 ۳ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۱۲ 2000 PC25 ۳ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۱۳ 2000 PL25 ۳ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۱۴ 2000 PU26 ۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۱۵ 2000 PV26 ۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۱۶ 2000 PW26 ۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۱۷ 2000 PA27 ۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۱۸ 2000 PC27 ۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۱۹ 2000 PY27 ۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۲۰ 2000 PL28 ۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۲۱ 2000 PJ29 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۲۲ 2000 PQ29 ۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۲۳ Uedayukika ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۲۳ 2000 QS ۲۲ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۲۳ 2000 QZ ۲۳ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۲۶ 2000 QA1 ۲۳ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۲۷ 2000 QN2 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۲۸ 2000 QO2 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۲۹ 2000 QN3 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۳۰ 2000 QW3 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۳۱ 2000 QY3 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۳۲ 2000 QX4 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۳۳ 2000 QU5 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۳۴ 2000 QW5 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۳۵ 2000 QX5 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۳۶ 2000 QF6 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۳۷ Lonnielinda ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۳۷ Lonnielinda QE۹
۳۴۱۳۹ 2000 QU10 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۴۰ 2000 QE11 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۴۱ 2000 QZ11 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۴۲ 2000 QE12 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۴۳ 2000 QE13 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۴۴ 2000 QX14 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۴۵ 2000 QV15 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۴۶ 2000 QH16 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۴۷ 2000 QV16 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۴۸ 2000 QX16 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۴۹ 2000 QL17 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۵۰ 2000 QK18 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۵۱ 2000 QH19 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۵۲ 2000 QW19 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۵۳ 2000 QZ19 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۵۴ 2000 QC20 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۵۵ 2000 QJ22 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۵۶ 2000 QT22 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۵۷ 2000 QU22 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۵۸ 2000 QB24 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۵۹ 2000 QJ24 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۶۰ 2000 QS26 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۶۱ 2000 QC27 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۶۲ 2000 QV27 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۶۳ 2000 QY27 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۶۴ 2000 QQ28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۶۵ 2000 QW28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۶۶ 2000 QQ30 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۶۷ 2000 QS30 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۶۸ 2000 QP31 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۶۹ 2000 QA33 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۷۰ 2000 QX33 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۷۱ 2000 QZ34 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۷۲ 2000 QU37 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۷۳ 2000 QY37 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۷۴ 2000 QP38 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۷۵ 2000 QG39 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۷۶ 2000 QT39 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۷۷ 2000 QD40 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۷۸ 2000 QM41 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۷۹ 2000 QT41 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۸۰ 2000 QP42 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۸۱ 2000 QT42 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۸۲ 2000 QC44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۸۳ 2000 QG44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۸۴ 2000 QZ44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۸۵ 2000 QP47 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۸۶ 2000 QT47 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۸۷ 2000 QW47 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۸۸ 2000 QB48 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۸۹ 2000 QD48 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۹۰ 2000 QA49 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۹۱ 2000 QR49 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۹۲ 2000 QE50 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۹۳ 2000 QT52 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۹۴ 2000 QW52 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۹۵ 2000 QA54 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۹۶ 2000 QB54 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۹۷ 2000 QD54 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۹۸ 2000 QM54 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۱۹۹ 2000 QV54 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۰۰ 2000 QW54 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۰۱ 2000 QX54 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۰۲ 2000 QB55 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۰۳ 2000 QO55 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۰۴ 2000 QR55 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۰۵ 2000 QR57 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۰۶ 2000 QM60 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۰۷ 2000 QR65 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۰۸ 2000 QR66 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۰۹ 2000 QP67 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۱۰ 2000 QV67 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۱۱ 2000 QE68 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۱۲ 2000 QZ68 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۱۳ 2000 QF69 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۱۴ 2000 QA72 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۱۵ 2000 QD72 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۱۶ 2000 QK75 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۱۷ 2000 QA78 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۱۸ 2000 QC78 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۱۹ 2000 QM80 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۲۰ 2000 QO84 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۲۱ 2000 QW84 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۲۲ 2000 QS85 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۲۳ 2000 QD87 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۲۴ 2000 QG87 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۲۵ 2000 QT87 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۲۶ 2000 QM88 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۲۷ 2000 QX89 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۲۸ 2000 QF90 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۲۹ 2000 QE92 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۳۰ 2000 QF93 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۳۱ 2000 QL93 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۳۲ 2000 QL94 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۳۳ 2000 QD95 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۳۴ 2000 QS95 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۳۵ 2000 QZ95 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۳۶ 2000 QJ96 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۳۷ 2000 QO96 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۳۸ 2000 QU96 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۳۹ 2000 QX96 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۴۰ 2000 QP98 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۴۱ 2000 QZ98 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۴۲ 2000 QD100 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۴۳ 2000 QR100 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۴۴ 2000 QF101 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۴۵ 2000 QG101 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۴۶ 2000 QO102 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۴۷ 2000 QC103 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۴۸ 2000 QE104 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۴۹ 2000 QY108 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۵۰ 2000 QA112 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۵۱ 2000 QR112 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۵۲ 2000 QE113 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۵۳ 2000 QH114 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۵۴ 2000 QN114 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۵۵ 2000 QR115 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۵۶ 2000 QK116 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۵۷ 2000 QU116 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۵۸ 2000 QO119 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۵۹ 2000 QS119 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۶۰ 2000 QG120 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۶۱ 2000 QK120 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۶۲ 2000 QP120 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۶۳ 2000 QV121 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۶۴ 2000 QN124 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۶۵ 2000 QC125 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۶۶ 2000 QF125 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۶۷ 2000 QC126 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۶۸ 2000 QP128 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۶۹ 2000 QV130 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۷۰ 2000 QW131 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۷۱ 2000 QH132 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۷۲ 2000 QQ132 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۷۳ 2000 QS134 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۷۴ 2000 QM135 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۷۵ 2000 QE136 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۷۶ 2000 QW136 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۷۷ 2000 QH138 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۷۸ 2000 QE139 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۷۹ 2000 QJ139 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۸۰ 2000 QP140 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۸۱ 2000 QR141 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۸۲ 2000 QX142 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۸۳ 2000 QM146 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۸۴ 2000 QR146 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۸۵ 2000 QA147 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۸۶ 2000 QF147 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۸۷ 2000 QG147 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۸۸ 2000 QU149 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۸۹ 2000 QC150 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۹۰ 2000 QQ150 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۹۱ 2000 QS150 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۹۲ 2000 QK151 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۹۳ 2000 QJ152 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۹۴ 2000 QM152 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۹۵ 2000 QN152 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۹۶ 2000 QT153 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۹۷ 2000 QH156 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۹۸ 2000 QH159 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۲۹۹ 2000 QF162 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۰۰ 2000 QV166 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۰۱ 2000 QO171 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۰۲ 2000 QU172 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۰۳ 2000 QN173 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۰۴ 2000 QB178 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۰۵ 2000 QN179 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۰۶ 2000 QP183 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۰۷ 2000 QT183 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۰۸ 2000 QC185 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۰۹ 2000 QY186 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۱۰ 2000 QA187 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۱۱ 2000 QE188 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۱۲ 2000 QO188 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۱۳ 2000 QQ188 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۱۴ 2000 QN189 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۱۵ 2000 QJ190 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۱۶ 2000 QS190 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۱۷ 2000 QH191 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۱۸ 2000 QV192 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۱۹ 2000 QD193 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۲۰ 2000 QU195 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۲۱ 2000 QY195 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۲۲ 2000 QW196 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۲۳ 2000 QN198 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۲۴ 2000 QB199 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۲۵ 2000 QN201 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۲۶ 2000 QF202 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۲۷ 2000 QS203 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۲۸ 2000 QR204 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۲۹ 2000 QO206 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۳۰ 2000 QB209 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۳۱ 2000 QH209 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۳۲ 2000 QU209 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۳۳ 2000 QG211 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۳۴ 2000 QG212 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۳۵ 2000 QR214 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۳۶ 2000 QT214 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۳۷ 2000 QR215 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۳۸ 2000 QM216 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۳۹ 2000 QH218 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۴۰ 2000 QN224 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۴۱ 2000 QW224 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۴۲ 2000 QK227 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۴۳ 2000 QU227 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۴۴ 2000 QP229 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۳۴۳۴۴ 2000 RY ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۴۶ 2000 RJ1 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۴۷ 2000 RN1 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۴۸ 2000 RF3 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۴۹ 2000 RQ7 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۵۰ 2000 RW7 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۵۱ Decatur ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۵۲ 2000 RJ13 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۵۳ 2000 RX17 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۵۴ 2000 RL18 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۵۵ 2000 RB20 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۵۶ 2000 RR20 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۵۷ 2000 RO21 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۵۸ 2000 RV22 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۵۹ 2000 RN26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۶۰ 2000 RS28 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۶۱ 2000 RT28 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۶۲ 2000 RK30 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۶۳ 2000 RT30 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۶۴ 2000 RZ30 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۶۵ 2000 RS34 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۶۶ Rosavestal ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۶۷ 2000 RQ40 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۶۸ 2000 RA41 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۶۹ 2000 RA42 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۷۰ 2000 RY42 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۷۱ 2000 RC43 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۷۲ 2000 RS44 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۷۳ 2000 RT44 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۷۴ 2000 RP48 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۷۵ 2000 RP49 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۷۶ 2000 RO54 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۷۷ 2000 RQ54 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۷۸ 2000 RV54 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۷۹ 2000 RU55 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۸۰ 2000 RV55 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۸۱ 2000 RW55 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۸۲ 2000 RG56 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۸۳ 2000 RH56 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۸۴ 2000 RW61 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۸۵ 2000 RE62 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۸۶ 2000 RP62 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۸۷ 2000 RX62 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۸۸ 2000 RE63 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۸۹ 2000 RJ65 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۹۰ 2000 RJ66 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۹۱ 2000 RX67 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۹۲ 2000 RT68 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۹۳ 2000 RL69 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۹۴ 2000 RC70 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۹۵ 2000 RS73 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۹۶ 2000 RT74 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۹۷ 2000 RJ76 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۹۸ Terryschmidt ۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۳۹۹ Hachiojihigashi ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۰۰ 2000 RC81 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۰۱ 2000 RS83 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۰۲ 2000 RW84 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۰۳ 2000 RP85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۰۴ 2000 RZ85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۰۵ 2000 RU86 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۰۶ 2000 RD92 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۰۷ 2000 RD93 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۰۸ 2000 RX94 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۰۹ 2000 RB95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۱۰ 2000 RT95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۱۱ 2000 RR96 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۱۲ 2000 RG100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۱۳ 2000 RS101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۱۴ 2000 RQ103 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۱۵ 2000 RV103 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۱۶ 2000 RV104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۱۷ 2000 RE105 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۱۸ 2000 SO3 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۱۹ Corning ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۲۰ Peterpau ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۲۱ 2000 SA12 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۲۲ 2000 SX14 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۲۳ 2000 SF20 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۲۴ 2000 SA21 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۲۵ 2000 SP22 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۲۶ 2000 SS22 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۲۷ 2000 SN23 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۲۸ 2000 SA27 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۲۹ 2000 SC27 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۳۰ 2000 SJ29 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۳۱ 2000 SZ33 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۳۲ 2000 SF36 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۳۳ 2000 SE37 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۳۴ 2000 SE39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۳۵ 2000 SR39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۳۶ 2000 SE40 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۳۷ 2000 SF43 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۳۸ 2000 SV44 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۳۹ 2000 SG45 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۴۰ 2000 SV46 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۴۱ 2000 SZ60 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۴۲ 2000 SS64 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۴۳ 2000 ST70 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۴۴ 2000 SW73 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۴۵ 2000 SX73 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۴۶ 2000 SN74 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۴۷ 2000 SU74 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۴۸ 2000 SC78 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۴۹ 2000 SJ79 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۵۰ 2000 SZ80 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۵۱ 2000 SY82 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۵۲ 2000 SS83 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۵۳ 2000 SG84 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۵۴ 2000 SB86 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۵۵ 2000 SW87 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۵۶ 2000 SG88 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۵۷ 2000 SW88 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۵۸ 2000 ST90 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۵۹ 2000 SC91 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۶۰ 2000 SV91 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۶۱ 2000 SC95 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۶۲ 2000 SD95 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۶۳ 2000 SB101 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۶۴ 2000 SC101 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۶۵ 2000 SD102 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۶۶ 2000 SN105 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۶۷ 2000 SC108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۶۸ 2000 SS109 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۶۹ 2000 SM110 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۷۰ 2000 SV113 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۷۱ 2000 SE115 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۷۲ 2000 ST115 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۷۳ 2000 SC116 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۷۴ 2000 SJ116 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۷۵ 2000 SC118 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۷۶ 2000 SX118 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۷۷ 2000 SJ120 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۷۸ 2000 SR120 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۷۹ 2000 ST120 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۸۰ 2000 SW121 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۸۱ 2000 SF122 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۸۲ 2000 SX122 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۸۳ 2000 SW123 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۸۴ 2000 SR124 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۸۵ 2000 SF128 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۸۶ 2000 ST131 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۸۷ 2000 SE133 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۸۸ 2000 SO135 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۸۹ 2000 SE136 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۹۰ 2000 SO137 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۹۱ 2000 SB138 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۹۲ 2000 SP139 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۹۳ 2000 SR139 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۹۴ 2000 SE144 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۹۵ 2000 SX146 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۹۶ 2000 SF147 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۹۷ 2000 SJ147 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۹۸ 2000 SF149 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۴۹۹ 2000 SL150 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۰۰ 2000 SW154 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۰۱ 2000 SC155 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۰۲ 2000 SE157 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۰۳ 2000 SJ157 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۰۴ 2000 SJ158 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۰۵ 2000 SR160 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۰۶ 2000 SO172 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۰۷ 2000 SE174 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۰۸ 2000 SU174 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۰۹ 2000 SH175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۱۰ 2000 SJ175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۱۱ 2000 SK175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۱۲ 2000 SE178 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۱۳ 2000 SQ178 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۱۴ 2000 SQ180 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۱۵ 2000 SD182 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۱۶ 2000 SF182 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۱۷ 2000 SC185 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۱۸ 2000 SD185 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۱۹ 2000 SJ186 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۲۰ 2000 SC187 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۲۱ 2000 SA191 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۲۲ 2000 SH192 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۲۳ 2000 SU194 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۲۴ 2000 SZ195 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۲۵ 2000 SQ205 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۲۶ 2000 SY205 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۲۷ 2000 SQ208 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۲۸ 2000 SW211 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۲۹ 2000 SD212 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۳۰ 2000 ST212 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۳۱ 2000 SY212 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۳۲ 2000 SO213 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۳۳ 2000 SS213 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۳۴ 2000 SL216 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۳۵ 2000 SR220 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۳۶ 2000 SJ221 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۳۷ 2000 SW221 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۳۸ 2000 SA222 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۳۹ 2000 SL223 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۴۰ 2000 SW225 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۴۱ 2000 SB228 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۴۲ 2000 SC228 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۴۳ Davidbriggs ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۴۴ 2000 SP233 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۴۵ 2000 SB234 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۴۶ 2000 SG234 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۴۷ 2000 SH234 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۴۸ 2000 SY237 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۴۹ 2000 SA238 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۵۰ 2000 SU238 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۵۱ 2000 SJ242 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۵۲ 2000 SV242 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۵۳ 2000 SV246 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۵۴ 2000 ST251 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۵۵ 2000 SE262 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۵۶ 2000 SX265 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۵۷ 2000 SE270 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۵۸ 2000 SM270 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۵۹ 2000 SN272 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۶۰ 2000 SF280 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۶۱ 2000 SQ285 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۶۲ 2000 SW287 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۶۳ 2000 SS290 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۶۴ 2000 SN292 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۶۵ 2000 SY292 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۶۶ 2000 SE294 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۶۷ 2000 SR297 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۶۸ 2000 SP305 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۶۹ 2000 ST306 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۷۰ 2000 SZ307 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۷۱ 2000 SA308 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۷۲ 2000 SY310 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۷۳ 2000 SG316 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۷۴ 2000 SW319 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۷۵ 2000 SH327 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۷۶ 2000 SA329 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۷۷ 2000 SP336 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۷۸ 2000 SL338 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۷۹ 2000 SR339 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۸۰ 2000 SA343 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۸۱ 2000 SC348 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۸۲ 2000 SH348 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۸۳ 2000 SN351 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۸۴ 2000 SX351 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۸۵ 2000 SJ352 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۸۶ 2000 SK352 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۸۷ 2000 SA357 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۳۴۵۸۷ 2000 TL ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۵۸۹ 2000 TO2 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۵۹۰ 2000 TS2 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۵۹۱ 2000 TB15 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۵۹۲ 2000 TM17 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۵۹۳ 2000 TD19 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۵۹۴ 2000 TP24 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۵۹۵ 2000 TR29 ۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۵۹۶ 2000 TB34 ۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۵۹۷ 2000 TO36 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۵۹۸ 2000 TC38 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۵۹۹ 2000 TV39 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۰۰ 2000 TY39 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۰۱ 2000 TR51 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۰۲ 2000 TO57 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۰۳ 2000 TS60 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۰۴ 2000 TW60 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۰۴ 2000 US ۲۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۰۴ 2000 UT ۲۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۰۷ 2000 UD3 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۰۸ 2000 UW7 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۰۹ 2000 UK8 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۱۰ 2000 UV9 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۱۱ Nacogdoches ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۱۲ 2000 UN13 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۱۳ 2000 UR13 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۱۴ 2000 UF19 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۱۵ 2000 UQ27 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۱۶ 2000 UO38 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۱۷ 2000 UU48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۱۸ 2000 UX49 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۱۹ 2000 UX53 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۲۰ 2000 UX54 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۲۱ 2000 UR55 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۲۲ 2000 UK58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۲۳ 2000 US59 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۲۴ 2000 UB62 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۲۵ 2000 UT68 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۲۶ 2000 UN69 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۲۷ 2000 UW95 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۲۸ 2000 UA99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۲۹ 2000 UK107 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۳۰ 2000 UX107 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۳۱ 2000 UY107 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۳۲ 2000 UY109 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۳۴۶۳۳ 2000 VN11 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۳۴ 2000 VQ17 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۳۵ 2000 VH29 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۳۶ 2000 VC39 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۳۷ 2000 VR41 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۳۸ 2000 VV54 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۳۹ 2000 WG1 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۴۰ 2000 WN1 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۴۱ 2000 WL2 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۴۲ 2000 WN2 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۴۳ 2000 WQ3 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۴۴ 2000 WX13 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۴۵ 2000 WT67 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۴۶ 2000 WT95 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۴۷ 2000 WV97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۴۸ 2000 WZ101 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۴۹ 2000 WB103 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۵۰ 2000 WK108 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۵۱ 2000 WQ114 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۵۲ 2000 WN136 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۵۳ 2000 WJ144 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۵۴ 2000 WF145 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۵۵ 2000 WS151 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۵۶ 2000 WL152 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۵۷ 2000 WG154 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۵۸ 2000 WS158 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۵۹ 2000 WS159 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۶۰ 2000 WB162 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۶۱ 2000 WQ165 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۶۲ 2000 WA172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۶۳ 2000 WT173 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۶۴ 2000 WW182 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۶۵ 2000 WW184 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۶۶ Bohyunsan ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۶۷ 2000 XJ19 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۶۸ 2000 XW39 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۶۹ 2000 YO5 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۷۰ 2000 YL11 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۷۱ 2000 YY18 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۷۲ 2000 YU53 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۷۳ 2000 YM70 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۷۴ 2000 YE78 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۷۵ 2000 YR115 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۷۶ 2000 YF126 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۷۷ 2000 YB135 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۳۴۶۷۸ 2001 AB29 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۳۴۶۷۹ 2001 BH17 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۳۴۶۸۰ 2001 BR21 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۳۴۶۸۱ 2001 BB22 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۳۴۶۸۲ 2001 BM42 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۳۴۶۸۳ 2001 CM11 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۳۴۶۸۴ 2001 CJ28 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۳۴۶۸۵ 2001 EE12 ۳ مارس ۲۰۰۱
۳۴۶۸۶ 2001 FA40 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۳۴۶۸۷ 2001 FU74 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۳۴۶۸۸ 2001 FG119 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۳۴۶۸۹ 2001 FY147 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۳۴۶۹۰ 2001 FH161 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۳۴۶۹۱ 2001 KV58 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۳۴۶۹۲ 2001 KE61 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۳۴۶۹۳ 2001 LW14 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۳۴۶۹۴ 2001 MK18 ۲۳ ژوئن ۲۰۰۱
۳۴۶۹۵ 2001 NY21 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۶۹۶ Risoldi ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۶۹۷ 2001 OS14 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۶۹۸ 2001 OD22 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۶۹۹ 2001 OQ25 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۰۰ 2001 OE45 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۰۱ 2001 OZ57 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۰۲ 2001 OW62 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۰۳ 2001 OZ67 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۰۴ 2001 OS80 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۰۵ 2001 OA81 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۰۶ 2001 OP83 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۰۷ 2001 OU86 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۰۸ 2001 OG95 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۰۹ 2001 OW96 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۱۰ 2001 OS97 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۱۱ 2001 OV97 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۱۲ 2001 ON103 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۱۳ 2001 OO103 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۱۴ 2001 OB105 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۳۴۷۱۵ 2001 PO12 ۱۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۱۶ Guzzo ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۱۷ Mirkovilli ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۱۸ Cantagalli ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۱۹ 2001 PW47 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۲۰ 2001 PH54 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۲۱ 2001 QH5 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۲۲ 2001 QF9 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۲۳ 2001 QV14 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۲۴ 2001 QM18 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۲۵ 2001 QJ19 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۲۶ 2001 QA25 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۲۷ 2001 QV28 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۲۸ 2001 QM30 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۲۹ 2001 QJ42 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۳۰ 2001 QO45 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۳۱ 2001 QU47 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۳۲ 2001 QD48 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۳۳ 2001 QY52 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۳۴ 2001 QS64 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۳۵ 2001 QA69 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۳۶ 2001 QG69 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۳۷ 2001 QC71 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۳۸ Hulbert ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۳۹ 2001 QO75 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۴۰ 2001 QJ77 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۴۱ 2001 QM77 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۴۲ 2001 QD79 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۴۳ 2001 QE80 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۴۴ 2001 QS86 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۴۵ 2001 QV90 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۴۶ 2001 QE91 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۴۷ 2001 QC92 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۴۸ 2001 QN93 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۴۹ 2001 QU93 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۵۰ 2001 QB97 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۵۱ 2001 QO100 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۵۲ 2001 QU105 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۵۳ Zdenekmatyas ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۵۴ 2001 QG111 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۵۵ 2001 QW120 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۵۶ 2001 QL139 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۵۷ 2001 QX139 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۵۸ 2001 QH148 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۵۹ 2001 QL151 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۶۰ 2001 QR152 ۲۶ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۶۱ 2001 QM179 ۲۸ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۶۲ 2001 QP180 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۶۳ 2001 QV189 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۶۴ 2001 QZ197 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۶۵ 2001 QG199 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۶۶ 2001 QP200 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۶۷ 2001 QV201 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۶۸ 2001 QK221 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۶۹ 2001 QB236 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۷۰ 2001 QJ243 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۷۱ 2001 QO252 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۷۲ 2001 QU257 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۷۳ 2001 QL260 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۷۴ 2001 QX261 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۷۵ 2001 QL263 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۷۶ 2001 QC269 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۳۴۷۷۶ 2001 RH ۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۷۸ Huhunglick ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۷۹ Chungchiyung ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۸۰ 2001 RB56 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۸۱ 2001 RK63 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۸۲ 2001 RV72 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۸۳ 2001 RB75 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۸۴ 2001 RS77 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۸۵ 2001 RG87 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۸۶ 2001 RS87 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۸۷ 2001 RG109 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۸۸ 2001 RE114 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۸۹ 2001 SC2 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۹۰ 2001 SA4 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۹۱ 2001 SU4 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۹۲ 2001 SE10 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۹۳ 2001 SO12 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۹۴ 2001 SS25 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۹۵ 2001 SB34 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۹۶ 2001 SW35 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۹۷ 2001 SK38 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۹۸ 2001 SD45 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۷۹۹ 2001 SQ48 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۰۰ 2001 SD59 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۰۱ 2001 SE61 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۰۲ 2001 SP61 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۰۳ 2001 SW63 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۰۴ 2001 SP67 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۰۵ 2001 SC69 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۰۶ 2001 SJ69 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۰۷ 2001 SQ72 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۰۸ 2001 SY73 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۰۹ 2001 SQ74 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۱۰ 2001 SN108 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۱۱ 2001 ST108 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۱۲ 2001 SB109 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۱۳ 2001 SS109 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۱۴ 2001 ST109 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۱۵ 2001 SQ113 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۱۶ 2001 ST113 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۱۷ 2001 SE116 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۱۸ 2001 SQ116 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۱۹ 2001 SW119 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۲۰ 2001 SC125 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۲۱ 2001 SF129 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۲۲ 2001 SO133 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۲۳ 2001 SM155 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۲۴ 2001 SY156 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۲۵ 2001 SR161 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۲۶ 2001 SK163 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۲۷ 2001 SC165 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۲۸ 2001 SO168 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۲۹ 2001 SF198 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۳۰ 2001 SQ227 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۳۱ 2001 SA234 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۳۲ 2001 SU234 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۳۳ 2001 SF239 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۳۴ 2001 SF243 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۳۵ 2001 SZ249 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۳۶ 2001 SE254 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۳۷ 2001 SD262 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۳۸ 2001 SK262 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۳۹ 2001 SL263 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۴۰ 2001 SB268 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۴۱ 2001 SE268 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۴۲ 2001 SU270 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۴۳ 2001 SZ276 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۴۴ 2001 SG277 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۴۵ 2001 SN278 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۴۶ 2001 SY281 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۴۷ 2001 SJ286 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۴۸ 2001 SC288 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۴۹ 2001 SG288 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۵۰ 2001 TL8 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۵۱ 2001 TT8 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۵۲ 2001 TS12 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۵۳ 2001 TK16 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۵۴ Paquifrutos ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۵۵ 2001 TT30 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۵۶ 2001 TR32 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۵۷ 2001 TB36 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۵۸ 2001 TW44 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۵۹ 2001 TR49 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۶۰ 2001 TJ77 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۶۱ 2001 TY77 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۶۲ 2001 TX79 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۶۳ 2001 TP107 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۶۴ 2001 TG114 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۶۵ 2001 TH116 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۶۶ 2001 TN119 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۶۷ 2001 TB121 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۶۸ 2001 TB136 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۶۹ 2001 TD170 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۷۰ 2001 TS195 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۷۱ 2001 UM2 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۷۲ 2001 UV2 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۷۳ 2001 UF6 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۷۴ 2001 UU9 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۷۵ 2001 US22 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۷۶ 2001 UK32 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۷۷ 2001 UQ34 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۷۸ 2001 UU34 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۷۹ 2001 UQ35 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۸۰ 2001 UN45 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۸۱ 2001 UF63 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۸۲ 2001 UK66 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۸۳ 2001 UQ94 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۸۴ 2001 UR119 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۳۴۸۸۵ 2001 VE12 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۸۶ 2001 VH12 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۸۷ 2001 VJ14 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۸۸ 2001 VP16 ۷ نوامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۸۹ 2001 VY33 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۹۰ 2001 VS62 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۹۱ 2001 VR66 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۹۲ Evapalisa ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۹۳ 2001 WM1 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۳۴۸۹۳ 2012 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 2026 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 2117 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 2537 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 2622 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 2628 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 2698 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 2699 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 2728 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 3037 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 3085 P-L ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 3110 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 3116 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 3527 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 3528 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 3534 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 4052 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 4288 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 4314 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 4527 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 4535 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 4564 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 4595 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 4616 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۸۹۳ 4654 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ Imelda ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 4735 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 4801 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 4825 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 4870 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6109 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6114 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6133 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6189 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6230 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6522 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6570 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6621 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6644 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6652 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6689 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6780 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 6861 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 9063 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 9562 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 9575 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۴۹۱۹ 9586 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۴۹۴۱ 1244 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۴۹۴۲ 1275 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۴۹۴۳ 1286 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۴۹۴۴ 2202 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۴۹۴۵ 2263 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۴۹۴۶ 2286 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۳۴۹۴۷ 3298 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۴۹۴۸ 4103 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۴۹۴۹ 4111 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۴۹۵۰ 4188 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۴۹۵۱ 4221 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۳۴۹۵۲ 4874 T-1 ۱۳ مه ۱۹۷۱
۳۴۹۵۳ 1008 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۵۴ 1032 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۵۵ 1044 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۵۶ 1327 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۵۷ 1347 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۵۸ 1357 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۵۹ 2077 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۶۰ 2100 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۶۱ 2252 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۶۲ 2307 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۶۳ 3091 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۶۴ 3122 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۶۵ 3221 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۶۶ 3260 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۶۷ 3269 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۶۸ 4094 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۶۹ 4108 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۷۰ 4218 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۷۱ 4286 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۷۲ 5039 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۷۳ 5157 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۷۴ 5164 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۷۵ 1050 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۷۶ 1115 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۷۷ 1167 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۷۸ 1901 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۷۹ 2173 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۸۰ 2307 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۸۱ 2342 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۸۲ 2494 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۸۳ 3046 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۸۴ 3163 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۸۵ 3286 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۸۶ 3837 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۸۷ 4065 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۸۸ 4222 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۸۹ 4251 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۹۰ 4270 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۹۱ 4295 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۹۲ 4418 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۴۹۹۳ Euaimon ۲۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۴۹۹۴ 1977 CS1 ۱۱ فوریه ۱۹۷۷
۳۴۹۹۵ 1977 DP2 ۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۳۴۹۹۶ 1977 DH4 ۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۳۴۹۹۶ 1978 OP ۲۸ ژوئیه ۱۹۷۸
۳۴۹۹۶ 1978 SE ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۴۹۹۹ 1978 VC3 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۵۰۰۰ 1978 VN3 ۷ نوامبر ۱۹۷۸

منابع[ویرایش]