فهرست سیارک‌ها (۲۶۰۰۱–۲۷۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۲۶۰۰۱ - ۲۷۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۲۶۰۰۱ تا ۲۷۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۲۶۰۰۱ 2001 FX98 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۰۲ 2001 FL103 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۰۳ 2001 FD104 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۰۴ 2001 FL108 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۰۵ 2001 FO109 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۰۶ 2001 FC112 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۰۷ 2001 FQ120 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۰۸ 2001 FE127 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۰۹ 2001 FJ129 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۱۰ 2001 FN129 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۱۱ 2001 FA136 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۱۲ 2001 FG148 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۱۳ 2001 FZ148 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۲۶۰۱۳ 2051 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 2076 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 2633 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 2674 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 2695 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 2768 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 3094 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 4177 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 4180 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 4538 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 4543 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 4587 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 4664 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 4861 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 5554 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 5565 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 6004 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 6074 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 6556 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 6801 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۰۱۳ 9611 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۶۰۳۵ 1119 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۶۰۳۶ 2166 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۶۰۳۷ 2183 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۶۰۳۸ 2290 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۶۰۳۹ 3268 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۶۰۴۰ 3747 T-1 ۱۳ مه ۱۹۷۱
۲۶۰۴۱ 4172 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۶۰۴۲ 4242 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۶۰۴۳ 4319 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۶۰۴۴ 1259 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۴۵ 1582 T-2 ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۴۶ 2104 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۴۷ 2148 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۴۸ 2409 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۴۹ 3161 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۵۰ 3167 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۵۱ 3200 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۵۲ 3230 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۵۳ 4081 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۵۴ 4231 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۵۵ 4257 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۵۶ 4281 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۵۷ Ankaios ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۰۵۸ 1061 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۵۹ 1089 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۶۰ 1164 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۶۱ 2315 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۶۲ 2466 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۶۳ 2634 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۶۴ 3500 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۶۵ 3761 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۶۶ 4031 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۶۷ 4079 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۶۸ 4093 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۶۹ 4215 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۷۰ 4240 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۷۱ 4335 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۷۲ 5155 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۷۳ 5168 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۷۴ Carlwirtz ۸ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۰۷۵ Levitsvet ۸ اوت ۱۹۷۸
۲۶۰۷۶ 1979 MM1 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۶۰۷۷ 1979 ML6 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۶۰۷۸ 1979 MP6 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۶۰۷۹ 1979 MW6 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۶۰۷۹ 1980 EF ۱۴ مارس ۱۹۸۰
۲۶۰۸۱ 1980 PT1 ۶ اوت ۱۹۸۰
۲۶۰۸۲ 1981 EB11 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۶۰۸۳ 1981 EJ11 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۶۰۸۴ 1981 EK17 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۶۰۸۵ 1981 ED18 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۶۰۸۶ 1981 UE23 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۲۶۰۸۷ 1982 UU8 ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲
۲۶۰۸۸ 1985 QF1 ۱۷ اوت ۱۹۸۵
۲۶۰۸۹ 1985 QN2 ۱۷ اوت ۱۹۸۵
۲۶۰۹۰ 1986 PU1 ۱ اوت ۱۹۸۶
۲۶۰۹۱ 1987 RL1 ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۷
۲۶۰۹۱ 1987 SF ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۷
۲۶۰۹۳ 1987 UA1 ۲۵ اکتبر ۱۹۸۷
۲۶۰۹۳ 1988 NU ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۸
۲۶۰۹۳ 1988 PU ۱۰ اوت ۱۹۸۸
۲۶۰۹۶ 1988 SD3 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۶۰۹۷ 1988 VJ1 ۶ نوامبر ۱۹۸۸
۲۶۰۹۸ 1989 AN3 ۴ ژانویه ۱۹۸۹
۲۶۰۹۸ 1989 WH ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹
۲۶۱۰۰ 1990 QL5 ۲۹ اوت ۱۹۹۰
۲۶۱۰۱ 1990 QQ6 ۲۰ اوت ۱۹۹۰
۲۶۱۰۲ 1990 QA9 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۲۶۱۰۳ 1990 SC3 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۶۱۰۴ 1990 VV1 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰
۲۶۱۰۵ 1990 VH5 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۲۶۱۰۶ 1990 WJ2 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۲۶۱۰۷ 1991 GZ5 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۲۶۱۰۸ 1991 LF2 ۶ ژوئن ۱۹۹۱
۲۶۱۰۹ 1991 LJ3 ۶ ژوئن ۱۹۹۱
۲۶۱۱۰ 1991 NK4 ۸ ژوئیه ۱۹۹۱
۲۶۱۱۰ 1991 OV ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۱
۲۶۱۱۲ 1991 PG18 ۸ اوت ۱۹۹۱
۲۶۱۱۳ 1991 PL18 ۸ اوت ۱۹۹۱
۲۶۱۱۳ 1991 QG ۳۱ اوت ۱۹۹۱
۲۶۱۱۵ 1991 RG17 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۶۱۱۶ 1991 RW17 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۶۱۱۷ 1991 RX21 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۶۱۱۷ 1991 TH ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۲۶۱۱۹ Duden ۷ اکتبر ۱۹۹۱
۲۶۱۲۰ 1991 VZ2 ۵ نوامبر ۱۹۹۱
۲۶۱۲۰ 1992 BX ۲۸ ژانویه ۱۹۹۲
۲۶۱۲۲ 1992 CS2 ۲ فوریه ۱۹۹۲
۲۶۱۲۲ 1992 OK ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۲
۲۶۱۲۴ 1992 PG2 ۲ اوت ۱۹۹۲
۲۶۱۲۴ 1992 RG ۳ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۶۱۲۶ 1992 RD2 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۶۱۲۷ Otakasakajyo ۱۹ ژانویه ۱۹۹۳
۲۶۱۲۸ 1993 BO10 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۳
۲۶۱۲۸ 1993 DK ۱۹ فوریه ۱۹۹۳
۲۶۱۳۰ 1993 FQ11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۶۱۳۱ 1993 FE20 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۶۱۳۲ 1993 FF24 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۶۱۳۳ 1993 FS26 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۶۱۳۴ 1993 FY34 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۶۱۳۵ 1993 GL1 ۱۲ آوریل ۱۹۹۳
۲۶۱۳۶ 1993 OK7 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۲۶۱۳۷ 1993 QV1 ۱۶ اوت ۱۹۹۳
۲۶۱۳۸ 1993 TK25 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۶۱۳۹ 1993 TK32 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۶۱۴۰ 1994 CX10 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۲۶۱۴۱ 1994 GR2 ۵ آوریل ۱۹۹۴
۲۶۱۴۲ 1994 PL1 ۳ اوت ۱۹۹۴
۲۶۱۴۳ 1994 PF5 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۶۱۴۴ 1994 PG7 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۶۱۴۵ 1994 PG18 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۶۱۴۶ 1994 PF27 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۶۱۴۷ 1994 PS32 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۶۱۴۸ 1994 PN37 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۶۱۴۹ 1994 PU37 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۶۱۵۰ 1994 RW11 ۴ سپتامبر ۱۹۹۴
۲۶۱۵۱ Irinokaigan ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۲۶۱۵۱ 1994 UF ۲۴ اکتبر ۱۹۹۴
۲۶۱۵۱ 1994 UY ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۲۶۱۵۴ 1994 VF1 ۴ نوامبر ۱۹۹۴
۲۶۱۵۵ 1994 VL7 ۸ نوامبر ۱۹۹۴
۲۶۱۵۵ 1994 WT ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴
۲۶۱۵۷ 1994 WA1 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴
۲۶۱۵۸ 1994 WH1 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴
۲۶۱۵۹ 1994 WN3 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۲۶۱۶۰ 1994 XR4 ۹ دسامبر ۱۹۹۴
۲۶۱۶۱ 1995 BY2 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۵
۲۶۱۶۲ 1995 BB14 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۵
۲۶۱۶۲ 1995 DW ۲۰ فوریه ۱۹۹۵
۲۶۱۶۴ 1995 FK4 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۲۶۱۶۵ 1995 FJ6 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۲۶۱۶۶ 1995 QN3 ۳۱ اوت ۱۹۹۵
۲۶۱۶۷ 1995 SA1 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۶۱۶۸ Kanaikiyotaka ۲۴ نوامبر ۱۹۹۵
۲۶۱۶۹ Ishikawakiyoshi ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵
۲۶۱۷۰ Kazuhiko ۲۴ ژانویه ۱۹۹۶
۲۶۱۷۱ 1996 BY2 ۱۷ ژانویه ۱۹۹۶
۲۶۱۷۲ 1996 BV5 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۶
۲۶۱۷۳ 1996 DQ2 ۲۳ فوریه ۱۹۹۶
۲۶۱۷۴ 1996 EP1 ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۲۶۱۷۵ 1996 EZ15 ۱۳ مارس ۱۹۹۶
۲۶۱۷۶ 1996 GD2 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۲۶۱۷۷ Fabiodolfi ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۲۶۱۷۸ 1996 GV2 ۱۱ آوریل ۱۹۹۶
۲۶۱۷۹ 1996 GL3 ۹ آوریل ۱۹۹۶
۲۶۱۸۰ 1996 GS9 ۱۳ آوریل ۱۹۹۶
۲۶۱۸۱ 1996 GQ21 ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۲۶۱۸۲ 1996 HW8 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۲۶۱۸۳ 1996 HG15 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۲۶۱۸۴ 1996 HC25 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۲۶۱۸۴ 1996 NG ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۲۶۱۸۶ 1996 SJ3 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۶۱۸۷ 1996 XA27 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶
۲۶۱۸۸ 1996 YE2 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۶
۲۶۱۸۹ 1997 AX12 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۲۶۱۹۰ 1997 BG3 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۲۶۱۹۱ 1997 CZ2 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۲۶۱۹۲ 1997 CH16 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۲۶۱۹۳ 1997 CL20 ۱۲ فوریه ۱۹۹۷
۲۶۱۹۴ Chasolivier ۱۰ فوریه ۱۹۹۷
۲۶۱۹۵ Cernohlavek ۱ مارس ۱۹۹۷
۲۶۱۹۶ 1997 EF46 ۹ مارس ۱۹۹۷
۲۶۱۹۷ Bormio ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۲۶۱۹۸ 1997 GJ13 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۱۹۹ 1997 GP13 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۲۰۰ 1997 GF17 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۲۰۱ 1997 GD24 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۲۰۲ 1997 GD42 ۹ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۲۰۲ 1997 KS ۳۱ مه ۱۹۹۷
۲۶۲۰۴ 1997 LO3 ۵ ژوئن ۱۹۹۷
۲۶۲۰۵ Kuratowski ۱۱ ژوئن ۱۹۹۷
۲۶۲۰۶ 1997 PJ4 ۱۱ اوت ۱۹۹۷
۲۶۲۰۶ 1997 QU ۲۵ اوت ۱۹۹۷
۲۶۲۰۸ 1997 QJ3 ۲۸ اوت ۱۹۹۷
۲۶۲۰۹ 1997 RD1 ۲ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۱۰ Lingas ۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۱۱ 1997 RR9 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۱۲ 1997 TG26 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۷
۲۶۲۱۳ 1997 UV8 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۲۶۲۱۴ Kalinga ۳۰ اکتبر ۱۹۹۷
۲۶۲۱۵ 1997 VM2 ۴ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۱۶ 1997 VE3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۱۷ 1997 WK2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۱۸ 1997 WJ13 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۱۹ 1997 WO21 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۲۰ 1997 WB37 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۲۱ 1997 WG41 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۲۲ 1997 WC45 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۲۳ Enari ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۲۴ 1997 XF2 ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۲۵ 1997 YO14 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷
۲۶۲۲۶ 1998 GJ1 ۴ آوریل ۱۹۹۸
۲۶۲۲۷ 1998 HJ7 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۶۲۲۸ 1998 OZ6 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۶۲۲۹ 1998 OG7 ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۶۲۳۰ 1998 QR1 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۳۱ 1998 QQ7 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۳۲ 1998 QW8 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۳۳ 1998 QS11 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۳۴ 1998 QV12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۳۵ 1998 QU18 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۳۶ 1998 QC25 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۳۷ 1998 QQ31 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۳۸ 1998 QE32 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۳۹ 1998 QP33 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۴۰ 1998 QX39 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۴۱ 1998 QY40 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۴۲ 1998 QA41 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۴۳ 1998 QE42 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۴۴ 1998 QB43 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۴۵ 1998 QR45 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۴۶ 1998 QN46 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۴۷ 1998 QW47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۴۸ 1998 QZ48 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۴۹ 1998 QV50 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۵۰ 1998 QP51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۵۱ 1998 QG52 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۵۲ 1998 QV54 ۲۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۵۳ 1998 QB56 ۲۹ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۵۴ 1998 QE57 ۳۰ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۵۵ 1998 QW68 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۵۶ 1998 QC73 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۵۷ 1998 QL84 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۵۸ 1998 QA89 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۵۹ 1998 QK108 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۶۲۶۰ 1998 RA2 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۶۱ 1998 RL6 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۶۲ 1998 RW15 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۶۳ 1998 RC16 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۶۴ 1998 RH44 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۶۵ 1998 RQ46 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۶۶ 1998 RW47 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۶۷ 1998 RS50 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۶۸ 1998 RY55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۶۹ 1998 RG57 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۷۰ 1998 RL62 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۷۱ 1998 RW63 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۷۲ 1998 RV66 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۷۳ 1998 RD71 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۷۴ 1998 RH75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۷۵ 1998 SN1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۷۶ Natrees ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۷۷ Ianrees ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۷۸ 1998 SK8 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۷۹ 1998 SP21 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۸۰ 1998 SW22 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۸۱ 1998 ST43 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۸۲ 1998 SD56 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۸۳ 1998 ST58 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۸۴ 1998 SZ59 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۸۵ 1998 SS61 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۸۶ 1998 SV65 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۸۷ 1998 SD67 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۸۸ 1998 SA73 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۸۹ 1998 SL74 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۹۰ 1998 SX101 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۹۱ 1998 SU106 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۹۲ 1998 SJ109 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۹۳ 1998 SD110 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۹۴ 1998 SF111 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۹۵ 1998 SD112 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۹۶ 1998 SM116 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۹۷ 1998 SK118 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۹۸ 1998 SD124 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۲۹۹ 1998 SG133 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۰۰ 1998 ST134 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۰۱ 1998 SB136 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۰۲ 1998 ST142 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۰۳ 1998 SD144 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۰۴ 1998 SZ145 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۰۵ 1998 SH146 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۰۶ 1998 SX147 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۰۷ 1998 SE163 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۰۸ 1998 SM165 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۰۸ 1998 TG ۱۰ اکتبر ۱۹۹۸
۲۶۳۱۰ 1998 TX6 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۶۳۱۱ 1998 TR16 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۶۳۱۲ 1998 TG34 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۶۳۱۳ 1998 TK34 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۶۳۱۴ Skvorecky ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸
۲۶۳۱۵ 1998 UF4 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۸
۲۶۳۱۶ 1998 US16 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸
۲۶۳۱۷ 1998 UB17 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۸
۲۶۳۱۸ 1998 UC20 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۶۳۱۹ 1998 UM23 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۸
۲۶۳۲۰ 1998 UD27 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۶۳۲۱ 1998 VT5 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۲۲ 1998 VS6 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۲۳ 1998 VX8 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۲۴ 1998 VG16 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۲۵ 1998 VD29 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۲۶ 1998 VD36 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۲۷ 1998 VQ38 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۲۸ Litomysl ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۲۹ 1998 WC1 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۳۰ 1998 WN5 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۳۱ 1998 WC10 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۳۲ 1998 WW10 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۳۳ 1998 WU11 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۳۴ 1998 WD15 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۳۵ 1998 WT16 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۳۶ 1998 WC17 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۳۷ 1998 WJ19 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۳۸ 1998 WT35 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۳۹ 1998 XT3 ۹ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۴۰ Evamarkova ۱۳ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۴۱ 1998 XK9 ۹ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۴۲ 1998 XM52 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۴۳ 1998 XB53 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۴۴ 1998 XS76 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۴۵ 1998 XQ77 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۴۶ 1998 XF93 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۴۷ 1998 XU93 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۴۸ 1998 XO94 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۴۹ 1998 XR94 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۵۰ 1998 XU94 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۵۱ 1998 XG95 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۵۲ 1998 XJ95 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۵۲ 1998 YP ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۵۴ 1998 YJ4 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۵۵ Grueber ۲۳ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۵۶ Aventini ۲۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۵۷ Laguerre ۲۷ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۵۸ 1998 YZ11 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۵۹ 1998 YF12 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۶۰ 1998 YL13 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۲۶۳۶۱ 1999 AJ5 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹
۲۶۳۶۲ 1999 AC6 ۷ ژانویه ۱۹۹۹
۲۶۳۶۳ 1999 AG6 ۸ ژانویه ۱۹۹۹
۲۶۳۶۴ 1999 AH8 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۲۶۳۶۵ 1999 AK21 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۶۳۶۶ 1999 AM21 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۲۶۳۶۷ 1999 CD1 ۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۶۳۶۸ 1999 CJ37 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۶۳۶۹ 1999 CG62 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۶۳۷۰ 1999 CJ62 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۶۳۷۱ 1999 CT64 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۶۳۷۲ 1999 CW69 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۶۳۷۳ 1999 CZ74 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۶۳۷۴ 1999 CP106 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۶۳۷۵ 1999 DE9 ۲۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۶۳۷۶ Roborosa ۱۱ مارس ۱۹۹۹
۲۶۳۷۷ 1999 FH4 ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۲۶۳۷۸ 1999 GF35 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۲۶۳۷۹ 1999 HZ1 ۲۰ آوریل ۱۹۹۹
۲۶۳۸۰ 1999 JY65 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۶۳۸۱ 1999 KV15 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۲۶۳۸۲ 1999 LT32 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۲۶۳۸۳ 1999 MA2 ۲۰ ژوئن ۱۹۹۹
۲۶۳۸۴ 1999 QP2 ۳۱ اوت ۱۹۹۹
۲۶۳۸۵ 1999 RN20 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۶۳۸۶ 1999 RC171 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۶۳۸۷ 1999 TG2 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۶۳۸۸ 1999 TR105 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۶۳۸۹ 1999 TO151 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۶۳۹۰ Rusin ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۶۳۹۱ 1999 VN9 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۳۹۲ 1999 VT10 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۳۹۳ 1999 VT35 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۳۹۴ 1999 VE53 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۳۹۵ 1999 VK150 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۳۹۶ 1999 VQ169 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۳۹۷ 1999 VB185 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۳۹۸ 1999 VL188 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۳۹۹ 1999 VG189 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۰۰ 1999 VJ190 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۰۱ Sobotiste ۱۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۰۲ 1999 WB5 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۰۳ 1999 WF18 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۰۴ 1999 XF1 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۰۵ 1999 XS15 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۰۶ 1999 XZ21 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۰۷ 1999 XT24 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۰۸ 1999 XO33 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۰۹ 1999 XV33 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۱۰ 1999 XZ34 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۱۱ 1999 XA40 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۱۲ 1999 XR60 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۱۳ 1999 XB62 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۱۴ 1999 XS65 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۱۵ 1999 XK83 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۱۶ 1999 XM84 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۱۷ 1999 XO87 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۱۸ 1999 XP94 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۱۹ 1999 XR95 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۲۰ 1999 XL103 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۲۱ 1999 XP113 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۲۲ 1999 XV131 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۲۳ 1999 XN140 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۲۴ 1999 XT152 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۲۵ 1999 XR156 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۲۶ 1999 XB158 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۲۷ 1999 XG165 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۲۸ 1999 XR169 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۲۹ 1999 XG170 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۳۰ 1999 XW176 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۳۱ 1999 XT193 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۳۲ 1999 XZ202 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۳۳ 1999 XK215 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۳۴ 1999 XQ216 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۳۵ 1999 XS241 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۳۶ 1999 YV4 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۳۷ 1999 YD8 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۳۸ 1999 YE13 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۶۴۳۹ 2000 AZ1 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۴۰ 2000 AA4 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۴۱ 2000 AX33 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۴۲ 2000 AK41 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۴۳ 2000 AT50 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۴۴ 2000 AB58 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۴۵ 2000 AY61 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۴۶ 2000 AE64 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۴۷ 2000 AX67 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۴۸ 2000 AC76 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۴۹ 2000 AJ85 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۵۰ 2000 AQ85 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۵۱ 2000 AB86 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۵۲ 2000 AU87 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۵۳ 2000 AH89 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۵۴ 2000 AQ89 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۵۵ 2000 AP95 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۵۶ 2000 AY101 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۵۷ 2000 AL105 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۵۸ 2000 AC110 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۵۹ 2000 AD117 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۶۰ 2000 AZ120 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۶۱ 2000 AW124 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۶۲ 2000 AL126 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۶۳ 2000 AW137 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۶۴ 2000 AA138 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۶۵ 2000 AF140 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۶۶ 2000 AA142 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۶۷ 2000 AX142 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۶۸ 2000 AO143 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۶۹ 2000 AE147 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۷۰ 2000 AT150 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۷۱ 2000 AS152 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۷۲ 2000 AC162 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۷۳ 2000 AD171 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۷۴ 2000 AA175 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۷۵ 2000 AD185 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۷۶ 2000 AK185 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۷۷ 2000 AF197 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۷۸ 2000 AM197 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۷۹ 2000 AE198 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۸۰ 2000 AG198 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۸۱ 2000 AS200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۸۲ 2000 AM203 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۸۳ 2000 AX204 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۸۴ 2000 AZ215 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۸۵ 2000 AD231 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۸۶ 2000 AQ231 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۸۷ 2000 AV236 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۸۸ 2000 AB242 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۸۹ 2000 AS242 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۹۰ 2000 AN245 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۹۱ 2000 BT3 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۹۲ 2000 BA13 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۹۳ 2000 BQ16 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۹۴ 2000 BR22 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۹۵ 2000 BX22 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۲۶۴۹۶ 2000 CE1 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۴۹۷ 2000 CS1 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۴۹۸ Dinotina ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۴۹۹ 2000 CX1 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۰۰ Toshiohino ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۰۱ Sachiko ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۰۲ 2000 CQ5 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۰۳ 2000 CA9 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۰۴ 2000 CM17 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۰۵ 2000 CX21 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۰۶ 2000 CO25 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۰۷ 2000 CC29 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۰۸ 2000 CD29 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۰۹ 2000 CJ34 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۱۰ 2000 CZ34 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۱۱ 2000 CB39 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۱۲ 2000 CL46 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۱۳ 2000 CP47 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۱۴ 2000 CH48 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۱۵ 2000 CJ53 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۱۶ 2000 CW56 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۱۷ 2000 CG62 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۱۸ 2000 CM65 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۱۹ 2000 CU70 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۲۰ 2000 CQ75 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۲۱ 2000 CS76 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۲۲ 2000 CZ83 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۲۳ 2000 CA84 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۲۴ 2000 CY85 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۲۵ 2000 CD86 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۲۶ 2000 CP86 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۲۷ 2000 CH87 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۲۸ 2000 CL92 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۲۹ 2000 CM94 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۳۰ 2000 CY96 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۳۱ 2000 CP100 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۳۲ 2000 CZ102 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۳۳ 2000 CG108 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۳۳ 2000 DA ۱۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۳۵ 2000 DG3 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۳۶ 2000 DL3 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۳۷ 2000 DA5 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۳۸ 2000 DG7 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۳۹ 2000 DJ10 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۴۰ 2000 DF13 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۴۱ 2000 DV15 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۴۲ 2000 DA27 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۴۳ 2000 DJ33 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۴۴ 2000 DN37 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۴۵ 2000 DK39 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۴۶ 2000 DH41 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۴۷ 2000 DM41 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۴۸ 2000 DF56 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۴۹ 2000 DZ57 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۵۰ 2000 DQ62 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۵۱ 2000 DS73 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۵۲ 2000 DT74 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۵۳ 2000 DO75 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۵۴ 2000 DU82 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۵۵ 2000 DH101 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۵۶ 2000 DG107 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۵۷ 2000 DS107 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۲۶۵۵۸ 2000 EA12 ۴ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۵۹ 2000 EX29 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۶۰ 2000 EQ36 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۶۱ 2000 EV37 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۶۲ 2000 EB38 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۶۳ 2000 EG39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۶۴ 2000 EC46 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۶۵ 2000 EF47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۶۶ 2000 EH47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۶۷ 2000 EC48 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۶۸ 2000 ET49 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۶۹ 2000 EL77 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۷۰ 2000 EU77 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۷۱ 2000 EN84 ۷ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۷۲ 2000 EP84 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۷۳ 2000 EG87 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۷۴ 2000 ER87 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۷۵ 2000 ES89 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۷۶ 2000 EN90 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۷۷ 2000 EC91 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۷۸ 2000 EH92 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۷۹ 2000 EU96 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۸۰ 2000 EW97 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۸۱ 2000 EP107 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۸۲ 2000 EV107 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۸۳ 2000 EF109 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۸۴ 2000 EF114 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۸۵ 2000 ED116 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۸۶ Harshaw ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۸۷ 2000 EU125 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۸۸ 2000 EX128 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۸۹ 2000 EN133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۹۰ 2000 EY136 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۹۱ Robertreeves ۲ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۹۲ 2000 EE144 ۳ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۹۳ 2000 EC145 ۳ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۹۴ 2000 EF151 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۹۵ 2000 EJ153 ۶ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۹۶ 2000 EE171 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۹۷ 2000 EF171 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۹۸ 2000 EV171 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۶۵۹۹ 2000 EZ171 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۰۰ 2000 EX182 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۰۱ 2000 FD1 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۰۲ 2000 FQ11 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۰۳ 2000 FT17 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۰۴ 2000 FO25 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۰۵ 2000 FS26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۰۶ 2000 FH31 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۰۷ 2000 FA33 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۰۸ 2000 FZ33 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۰۹ 2000 FQ34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۱۰ 2000 FK39 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۱۱ 2000 FT41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۱۲ 2000 FL55 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۲۶۶۱۳ 2000 GL2 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۱۴ 2000 GD4 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۱۵ 2000 GV5 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۱۶ 2000 GG6 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۱۷ 2000 GV9 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۱۸ 2000 GX24 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۱۹ 2000 GP44 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۲۰ 2000 GQ45 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۲۱ 2000 GY57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۲۲ 2000 GH75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۲۳ 2000 GK82 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۲۴ 2000 GX88 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۲۵ 2000 GY92 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۲۶ 2000 GZ96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۲۷ 2000 GC99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۲۸ 2000 GX114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۲۹ Zahller ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۳۰ 2000 GH133 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۳۱ 2000 GE136 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۳۲ 2000 HS30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۳۳ 2000 HS47 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۳۴ 2000 HX51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۳۵ 2000 HC53 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۳۶ 2000 HX57 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۳۷ 2000 HE82 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۳۸ 2000 HO88 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۲۶۶۳۹ Murgas ۵ مه ۲۰۰۰
۲۶۶۴۰ Bahyl ۹ مه ۲۰۰۰
۲۶۶۴۱ 2000 JT30 ۷ مه ۲۰۰۰
۲۶۶۴۲ 2000 JJ55 ۶ مه ۲۰۰۰
۲۶۶۴۳ 2000 JT59 ۷ مه ۲۰۰۰
۲۶۶۴۴ 2000 JJ61 ۷ مه ۲۰۰۰
۲۶۶۴۵ 2000 JJ66 ۶ مه ۲۰۰۰
۲۶۶۴۶ 2000 KG67 ۳۱ مه ۲۰۰۰
۲۶۶۴۶ 2000 LT ۲ ژوئن ۲۰۰۰
۲۶۶۴۸ 2000 LY7 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۲۶۶۴۹ 2000 ML6 ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰
۲۶۶۵۰ 2000 OY20 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۶۶۵۱ 2000 OB45 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۶۶۵۲ 2000 QH219 ۲۰ اوت ۲۰۰۰
۲۶۶۵۳ 2000 RY52 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۵۴ 2000 RH103 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۵۵ 2000 SV87 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۵۶ 2000 SN160 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۵۷ 2000 SX293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۵۸ 2000 UN90 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۶۶۵۹ 2000 VY29 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۶۰ 2000 VG33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۶۱ Kempelen ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۶۲ 2000 WB181 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۶۳ 2000 XK47 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۶۴ 2000 YB7 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۶۵ 2000 YF60 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۶۶ 2000 YN97 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۶۶۶۷ 2001 AS41 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۲۶۶۶۸ 2001 BV7 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۲۶۶۶۹ 2001 BW44 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۲۶۶۷۰ 2001 BC74 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۶۶۷۱ 2001 DQ73 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۲۶۶۷۲ 2001 DR74 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۲۶۶۷۳ 2001 DJ92 ۲۰ فوریه ۲۰۰۱
۲۶۶۷۴ 2001 DB99 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۲۶۶۷۴ 2001 EZ ۱ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۷۶ 2001 EZ10 ۲ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۷۷ 2001 EJ18 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۷۸ 2001 EN19 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۷۹ 2001 FX5 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۸۰ 2001 FL8 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۸۱ 2001 FQ8 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۸۲ 2001 FV8 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۸۳ 2001 FM22 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۸۴ 2001 FZ35 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۸۵ 2001 FK44 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۸۶ 2001 FT45 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۸۷ 2001 FH54 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۸۸ 2001 FZ54 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۸۹ 2001 FD56 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۹۰ 2001 FS57 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۹۱ 2001 FZ76 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۹۲ 2001 FM80 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۹۳ 2001 FP87 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۹۴ 2001 FR98 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۹۵ 2001 FC111 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۹۶ 2001 FE112 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۹۷ 2001 FJ127 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۹۸ 2001 FN128 ۳۱ مارس ۲۰۰۱
۲۶۶۹۹ 2001 FZ128 ۳۰ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۰۰ 2001 FD134 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۰۱ 2001 FH134 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۰۲ 2001 FK143 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۰۳ 2001 FB144 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۰۴ 2001 FW144 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۰۵ 2001 FL145 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۰۶ 2001 FA154 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۰۷ 2001 FP155 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۰۸ 2001 FG158 ۲۷ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۰۹ 2001 FX158 ۲۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۱۰ 2001 FY158 ۲۸ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۱۱ 2001 FQ170 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۱۲ 2001 FV180 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۲۶۷۱۲ 2001 GR ۱۳ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۱۴ 2001 GL1 ۱۳ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۱۴ 2001 HJ
۲۶۷۱۶ 2001 HZ3 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۱۷ 2001 HL5 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۱۸ 2001 HP5 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۱۹ 2001 HQ5 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۲۰ 2001 HB6 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۲۱ 2001 HG6 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۲۲ 2001 HK7 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۲۳ 2001 HE8 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۲۴ 2001 HU8 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۲۵ 2001 HH9 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۲۶ 2001 HD10 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۲۷ 2001 HK10 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۲۸ 2001 HM10 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۲۹ 2001 HE12 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۳۰ 2001 HJ13 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۳۱ 2001 HE14 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۳۲ 2001 HB16 ۲۲ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۳۳ Nanavisitor ۲۲ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۳۴ Terryfarrell ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۳۵ 2001 HL27 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۳۶ 2001 HM27 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۳۷ 2001 HQ28 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۳۸ 2001 HB32 ۲۸ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۳۹ 2001 HV32 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۴۰ 2001 HN34 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۴۱ 2001 HZ35 ۲۹ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۴۲ 2001 HW36 ۲۹ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۴۳ 2001 HE38 ۳۰ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۴۴ 2001 HF43 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۴۵ 2001 HV45 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۴۶ 2001 HW46 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۴۷ 2001 HC47 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۴۸ 2001 HP50 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۴۹ 2001 HT52 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۵۰ 2001 HJ55 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۵۱ 2001 HP64 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۵۲ 2001 HU65 ۳۰ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۵۳ 2001 HM66 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۲۶۷۵۴ 2001 JL4 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۲۶۷۵۵ 2001 KT6 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۲۶۷۵۶ 2001 KW7 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۲۶۷۵۷ Bastei ۲۰ مه ۲۰۰۱
۲۶۷۵۸ 2001 KV19 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۲۶۷۵۹ 2001 KS22 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۲۶۷۶۰ 2001 KP41 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۲۶۷۶۱ Stromboli ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۷۶۱ 2564 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۷۶۳ Peirithoos ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۷۶۳ 2800 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۷۶۳ 3038 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۷۶۳ 3052 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۷۶۳ 4084 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۷۶۳ 4608 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۷۶۳ 4658 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۷۶۳ 4734 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۷۶۳ 4846 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۷۶۳ 6033 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۷۷۳ 3254 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۶۷۷۴ 4189 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۶۷۷۵ 4205 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۶۷۷۶ 4236 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۶۷۷۷ 1225 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۷۷۸ 1354 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۷۷۹ 2191 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۷۸۰ 2313 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۷۸۱ 3182 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۷۸۲ 4174 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۷۸۳ 1085 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۷۸۴ 2103 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۷۸۵ 2496 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۷۸۶ 3382 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۷۸۷ 4265 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۷۸۸ 4321 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۷۸۹ 5092 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۷۹۰ 5235 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۷۹۱ 5282 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۶۷۹۱ 1975 LY ۸ ژوئن ۱۹۷۵
۲۶۷۹۳ Bolshoi ۱۳ ژانویه ۱۹۷۷
۲۶۷۹۴ 1977 DG3 ۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۲۶۷۹۵ 1978 SD8 ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۶۷۹۶ 1978 VO6 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۶۷۹۷ 1978 VS8 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۶۷۹۸ 1979 QG2 ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۲۶۷۹۸ 1979 XL ۱۵ دسامبر ۱۹۷۹
۲۶۸۰۰ 1981 EK1 ۶ مارس ۱۹۸۱
۲۶۸۰۱ 1981 EC14 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۶۸۰۲ 1981 EJ24 ۷ مارس ۱۹۸۱
۲۶۸۰۳ 1981 ES26 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۶۸۰۴ 1981 EZ29 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۶۸۰۵ 1981 EZ30 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۶۸۰۶ 1982 KX1 ۲۲ مه ۱۹۸۲
۲۶۸۰۷ 1982 RK1 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۲
۲۶۸۰۸ 1982 VB4 ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۲۶۸۰۸ 1984 QU ۲۴ اوت ۱۹۸۴
۲۶۸۱۰ 1985 CL2 ۱۴ فوریه ۱۹۸۵
۲۶۸۱۰ 1985 QP ۲۲ اوت ۱۹۸۵
۲۶۸۱۲ 1985 RQ2 ۴ سپتامبر ۱۹۸۵
۲۶۸۱۳ 1985 RN3 ۷ سپتامبر ۱۹۸۵
۲۶۸۱۳ 1986 GZ ۹ آوریل ۱۹۸۶
۲۶۸۱۵ 1986 QR1 ۲۷ اوت ۱۹۸۶
۲۶۸۱۵ 1986 TS ۴ اکتبر ۱۹۸۶
۲۶۸۱۵ 1987 QB ۲۵ اوت ۱۹۸۷
۲۶۸۱۵ 1987 QM ۲۵ اوت ۱۹۸۷
۲۶۸۱۹ 1987 QH7 ۲۳ اوت ۱۹۸۷
۲۶۸۲۰ 1987 SR9 ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۷
۲۶۸۲۱ Baehr ۱۷ مارس ۱۹۸۸
۲۶۸۲۲ 1988 RG13 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۶۸۲۳ 1988 SS2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۶۸۲۴ 1988 TW1 ۱۳ اکتبر ۱۹۸۸
۲۶۸۲۵ 1989 SB14 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۶۸۲۶ 1989 TQ7 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۲۶۸۲۷ 1989 UW5 ۳۰ اکتبر ۱۹۸۹
۲۶۸۲۸ 1989 WZ1 ۲۹ نوامبر ۱۹۸۹
۲۶۸۲۹ Sakaihoikuen ۳۰ نوامبر ۱۹۸۹
۲۶۸۲۹ 1990 BB ۱۷ ژانویه ۱۹۹۰
۲۶۸۳۱ 1990 OC5 ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۰
۲۶۸۳۲ 1990 QT6 ۲۰ اوت ۱۹۹۰
۲۶۸۳۲ 1990 RE ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۶۸۳۴ 1990 RM9 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۶۸۳۵ 1990 SH13 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۶۸۳۶ 1991 PA6 ۶ اوت ۱۹۹۱
۲۶۸۳۷ 1991 RF1 ۷ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۶۸۳۸ 1991 RC9 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۶۸۳۹ 1991 RC10 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۶۸۴۰ 1991 RP12 ۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۶۸۴۱ 1991 TY1 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۱
۲۶۸۴۲ Hefele ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۲۶۸۴۳ 1991 UK1 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۱
۲۶۸۴۴ 1991 VA4 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۱
۲۶۸۴۴ 1992 AG ۱ ژانویه ۱۹۹۲
۲۶۸۴۶ 1992 CG3 ۲ فوریه ۱۹۹۲
۲۶۸۴۶ 1992 DG ۲۵ فوریه ۱۹۹۲
۲۶۸۴۸ 1992 DB8 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۲۶۸۴۹ 1992 HD4 ۲۳ آوریل ۱۹۹۲
۲۶۸۴۹ 1992 JL ۱ مه ۱۹۹۲
۲۶۸۵۱ Sarapul ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۲
۲۶۸۵۲ 1992 UK2 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۲
۲۶۸۵۳ 1992 UQ2 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۲
۲۶۸۵۳ 1992 WB ۱۶ نوامبر ۱۹۹۲
۲۶۸۵۵ 1992 WN1 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۲
۲۶۸۵۶ 1993 BT14 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۳
۲۶۸۵۷ 1993 DN1 ۱۹ فوریه ۱۹۹۳
۲۶۸۵۸ Misterrogers ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۶۸۵۹ 1993 FM8 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۶۸۶۰ 1993 FX16 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۶۸۶۱ 1993 FO20 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۶۸۶۲ 1993 FE22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۶۸۶۳ 1993 FO22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۶۸۶۴ 1993 FT24 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۶۸۶۵ 1993 FX29 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۶۸۶۶ 1993 FW41 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۶۸۶۷ 1993 GK1 ۱۲ آوریل ۱۹۹۳
۲۶۸۶۸ 1993 RS3 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۶۸۶۹ 1993 SR6 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۶۸۷۰ 1993 TP28 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۶۸۷۱ 1993 TB38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۶۸۷۱ 1993 YR ۱۸ دسامبر ۱۹۹۳
۲۶۸۷۳ 1994 AP7 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۲۶۸۷۴ 1994 AN9 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۲۶۸۷۵ 1994 AF10 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۲۶۸۷۶ 1994 CR14 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۲۶۸۷۷ 1994 ED6 ۹ مارس ۱۹۹۴
۲۶۸۷۸ 1994 EY6 ۹ مارس ۱۹۹۴
۲۶۸۷۹ Haines ۹ ژوئیه ۱۹۹۴
۲۶۸۸۰ 1994 PK8 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۶۸۸۱ 1994 PF11 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۶۸۸۲ 1994 PY21 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۶۸۸۳ 1994 PR22 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۶۸۸۴ 1994 RX4 ۵ سپتامبر ۱۹۹۴
۲۶۸۸۵ 1994 RN12 ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۲۶۸۸۶ 1994 TJ2 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۲۶۸۸۷ Tokyogiants ۱۴ اکتبر ۱۹۹۴
۲۶۸۸۷ 1994 XH ۳ دسامبر ۱۹۹۴
۲۶۸۸۹ 1995 BM1 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۵
۲۶۸۹۰ 1995 BC4 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۵
۲۶۸۹۱ Johnbutler ۷ فوریه ۱۹۹۵
۲۶۸۹۲ 1995 FZ3 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۲۶۸۹۳ 1995 FH15 ۲۷ مارس ۱۹۹۵
۲۶۸۹۴ 1995 KN1 ۲۹ مه ۱۹۹۵
۲۶۸۹۴ 1995 MC ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵
۲۶۸۹۶ Josefhudec ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۵
۲۶۸۹۶ 1995 PJ ۵ اوت ۱۹۹۵
۲۶۸۹۸ 1995 SK51 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۶۸۹۹ 1995 UQ3 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۲۶۹۰۰ 1995 WU5 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۵
۲۶۹۰۱ 1995 WN20 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۲۶۹۰۱ 1995 YR ۱۷ دسامبر ۱۹۹۵
۲۶۹۰۳ 1995 YT3 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۵
۲۶۹۰۴ 1995 YE25 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۵
۲۶۹۰۵ 1996 BC1 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۲۶۹۰۶ Rubidia ۲۲ ژانویه ۱۹۹۶
۲۶۹۰۶ 1996 EV ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۲۶۹۰۸ Lebesgue ۱۱ آوریل ۱۹۹۶
۲۶۹۰۹ Lefschetz ۲۴ آوریل ۱۹۹۶
۲۶۹۱۰ 1996 HU25 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۲۶۹۱۱ 1996 JF1 ۱۳ مه ۱۹۹۶
۲۶۹۱۲ 1996 JG1 ۱۳ مه ۱۹۹۶
۲۶۹۱۳ 1996 JF2 ۱۱ مه ۱۹۹۶
۲۶۹۱۴ 1996 KC1 ۲۰ مه ۱۹۹۶
۲۶۹۱۵ 1996 LV1 ۱۴ ژوئن ۱۹۹۶
۲۶۹۱۶ 1996 RR2 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۶۹۱۷ Pianoro ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۶۹۱۸ 1996 RA16 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۶۹۱۹ 1996 RC24 ۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۶۹۲۰ 1996 TQ12 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۲۶۹۲۱ Jensallit ۱۵ اکتبر ۱۹۹۶
۲۶۹۲۲ Samara ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۲۶۹۲۲ 1996 YZ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۲۶۹۲۴ Johnharvey ۳۰ دسامبر ۱۹۹۶
۲۶۹۲۵ 1997 AK2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۲۶۹۲۶ 1997 AC9 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۲۶۹۲۷ 1997 CD4 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۲۶۹۲۸ 1997 CC17 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۲۶۹۲۹ 1997 CE18 ۷ فوریه ۱۹۹۷
۲۶۹۳۰ 1997 CH20 ۱۲ فوریه ۱۹۹۷
۲۶۹۳۱ 1997 CC22 ۱۳ فوریه ۱۹۹۷
۲۶۹۳۲ 1997 EY2 ۴ مارس ۱۹۹۷
۲۶۹۳۳ 1997 EP3 ۲ مارس ۱۹۹۷
۲۶۹۳۴ 1997 EV33 ۴ مارس ۱۹۹۷
۲۶۹۳۵ Vireday ۱۵ مارس ۱۹۹۷
۲۶۹۳۶ 1997 EL47 ۱۲ مارس ۱۹۹۷
۲۶۹۳۷ Makimiyamoto ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۲۶۹۳۸ 1997 FW3 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۲۶۹۳۹ 1997 FZ4 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۲۶۹۴۰ 1997 GC8 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۹۴۱ 1997 GT11 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۹۴۲ 1997 GM12 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۹۴۳ 1997 GZ16 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۹۴۴ 1997 GX20 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۹۴۵ 1997 GE22 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۹۴۶ 1997 GG23 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۹۴۷ 1997 GF36 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۹۴۸ 1997 GD38 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۶۹۴۹ 1997 JV7 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۶۹۵۰ Legendre ۱۱ مه ۱۹۹۷
۲۶۹۵۱ 1997 JZ15 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۶۹۵۲ 1997 JF16 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۶۹۵۳ 1997 KO2 ۲۹ مه ۱۹۹۷
۲۶۹۵۴ Skadiang ۲۵ ژوئن ۱۹۹۷
۲۶۹۵۵ Lie ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷
۲۶۹۵۶ 1997 MT3 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۲۶۹۵۷ 1997 MN4 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۲۶۹۵۸ 1997 MY4 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۲۶۹۵۹ 1997 MR8 ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷
۲۶۹۶۰ Liouville ۸ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۶۹۶۱ 1997 OY1 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۶۹۶۲ 1997 PE3 ۱۳ اوت ۱۹۹۷
۲۶۹۶۳ Palorapavy ۱۳ اوت ۱۹۹۷
۲۶۹۶۳ 1997 RO ۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۶۵ 1997 RW2 ۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۶۶ 1997 RL3 ۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۶۷ 1997 RZ7 ۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۶۸ 1997 RB9 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۶۹ Biver ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۷۰ Elias ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۷۰ Elias SL۲
۲۶۹۷۲ 1997 SM3 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۷۳ Lala ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۷۴ 1997 TJ19 ۸ اکتبر ۱۹۹۷
۲۶۹۷۵ 1997 TY24 ۸ اکتبر ۱۹۹۷
۲۶۹۷۶ 1997 TF26 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۷
۲۶۹۷۷ 1997 US3 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۲۶۹۷۸ 1997 UZ4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۷
۲۶۹۷۹ 1997 UR9 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۲۶۹۸۰ 1997 UQ10 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۲۶۹۸۱ 1997 UJ15 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۲۶۹۸۲ 1997 UY21 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۲۶۹۸۲ 1997 VA ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۸۴ Fernand-Roland ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۸۵ 1997 VP3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۸۶ Caslavska ۴ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۸۷ 1997 WP1 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۸۸ 1997 WT5 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۸۹ 1997 WO7 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۹۰ 1997 WZ7 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۹۱ 1997 WZ30 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۹۲ 1997 WE47 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۹۳ Littlewood ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۹۴ 1997 XU1 ۲ دسامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۹۵ 1997 XS11 ۵ دسامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۹۶ 1997 YH3 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۹۷ 1997 YJ5 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۹۸ 1997 YX6 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۲۶۹۹۹ 1998 BQ41 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۲۷۰۰۰ 1998 BO44 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸

منابع[ویرایش]