فهرست سیارک‌ها (۲۴۰۰۱–۲۵۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۲۴۰۰۱ - ۲۵۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۲۴۰۰۱ تا ۲۵۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۲۴۰۰۱ 1999 RK34 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۰۲ 1999 RR35 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۰۳ 1999 RG36 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۰۴ 1999 RQ57 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۰۵ Eddieozawa ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۰۶ 1999 RQ86 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۰۷ 1999 RE91 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۰۸ 1999 RF94 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۰۹ 1999 RX98 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۱۰ Stovall ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۱۱ 1999 RR109 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۱۲ 1999 RO111 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۱۳ 1999 RR113 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۱۴ 1999 RB118 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۱۵ Pascalepinner ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۱۶ 1999 RK126 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۱۷ 1999 RN126 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۱۸ 1999 RU134 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۱۹ Jeremygasper ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۲۰ 1999 RV142 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۲۱ Yocum ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۲۲ 1999 RA144 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۲۳ 1999 RX147 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۲۴ Lynnejohnson ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۲۵ Kimwallin ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۲۶ Pusateri ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۲۷ Downs ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۲۸ Veronicaduys ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۲۹ 1999 RT198 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۳۰ 1999 RT206 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۳۱ 1999 RV207 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۳۲ Aimeemcarthy ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۳۳ 1999 RY238 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۳۴ 1999 SF2 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۳۵ 1999 SJ2 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۳۶ 1999 SP4 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۳۷ 1999 SB7 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۳۸ 1999 SL8 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۳۹ 1999 SS8 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۴۰ 1999 ST8 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۴۱ 1999 SO10 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۴۲ 1999 SY11 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۴۳ 1999 SD13 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۴۴ Caballo ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۴۵ Unruh ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۴۶ Malovany ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۴۷ 1999 TD6 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۴۸ Pedroduque ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۴۹ 1999 TZ18 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۵۰ 1999 TZ25 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۵۱ Hadinger ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۵۲ Nguyen ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۵۳ 1999 TS36 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۵۴ 1999 TZ37 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۵۵ 1999 TX71 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۵۶ 1999 TT73 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۵۷ 1999 TG76 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۵۸ 1999 TR89 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۵۹ Halverson ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۶۰ Schimenti ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۶۱ 1999 TS100 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۶۲ Hardister ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۶۳ Nanwoodward ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۶۴ 1999 TK119 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۶۵ Barbfriedman ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۶۶ Eriksorensen ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۶۷ 1999 TW152 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۶۸ Simonsen ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۶۹ Barbarapener ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۷۰ Toniwest ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۷۱ 1999 TS174 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۷۲ 1999 TL192 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۷۳ 1999 TB198 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۷۴ Thomasjohnson ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۷۵ 1999 TY209 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۷۶ 1999 TL223 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۷۷ 1999 TD233 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۷۸ 1999 TJ240 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۷۹ 1999 TH246 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۸۰ 1999 TU247 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۸۱ 1999 TY247 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۸۲ 1999 TD248 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۸۳ 1999 TM283 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۸۴ Teresaswiger ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۸۵ 1999 TM291 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۸۵ 1999 UT ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۸۷ Ciambetti ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۸۸ 1999 UQ5 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۸۹ 1999 UW7 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۹۰ 1999 UY8 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۹۱ 1999 UC9 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۹۲ 1999 UU13 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۹۳ 1999 UM38 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۹۴ 1999 UN60 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۴۰۹۴ 1999 VN ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۹۶ 1999 VQ2 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۹۷ 1999 VB6 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۹۸ 1999 VC7 ۷ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۹۹ 1999 VF8 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۰۰ 1999 VH8 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۰۱ Cassini ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۰۲ Jacquescassini ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۰۳ Dethury ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۰۴ Vinissac ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۰۵ Broughton ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۰۶ 1999 VA12 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۰۷ 1999 VS19 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۰۸ 1999 VL20 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۰۹ 1999 VO20 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۱۰ 1999 VP20 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۱۱ 1999 VY22 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۱۲ 1999 VO23 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۱۳ 1999 VQ23 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۱۴ 1999 VV23 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۱۵ 1999 VH24 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۱۶ 1999 VK24 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۱۷ 1999 VQ26 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۱۸ Babazadeh ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۱۹ Katherinrose ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۲۰ Jeremyblum ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۲۱ Achandran ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۲۲ 1999 VW34 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۲۳ Timothychang ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۲۴ Dozier ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۲۵ Sapphozoe ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۲۶ Gudjonson ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۲۷ 1999 VZ52 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۲۸ Hipsman ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۲۹ Oliviahu ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۳۰ Alexhuang ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۳۱ Jonathuggins ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۳۲ 1999 VS67 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۳۳ Chunkaikao ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۳۴ Cliffordkim ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۳۵ Lisann ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۳۶ 1999 VL72 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۳۷ 1999 VP72 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۳۸ Benjaminlu ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۳۹ Brianmcarthy ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۴۰ Evanmirts ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۴۱ 1999 VN113 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۴۲ 1999 VP114 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۴۳ 1999 VY124 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۴۴ Philipmocz ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۴۵ 1999 VD154 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۴۶ Benjamueller ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۴۷ Stefanmuller ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۴۸ Mychajliw ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۴۹ Raghavan ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۵۰ 1999 VN174 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۵۱ 1999 VR184 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۵۲ Ramasesh ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۵۳ Davidalex ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۵۴ Ayonsen ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۵۵ Serganov ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۵۶ Hamsasridhar ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۵۷ 1999 VN192 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۵۸ 1999 VV192 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۵۹ 1999 VY192 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۶۰ 1999 VS207 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۶۱ 1999 VU219 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۶۲ Askaci ۱۷ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۶۳ 1999 WT1 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۶۴ 1999 WM3 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۶۵ 1999 WQ3 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۶۶ 1999 WW3 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۶۷ 1999 WC4 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۶۸ Hexlein ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۶۹ 1999 WQ11 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۷۰ 1999 WB13 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۷۱ 1999 XE1 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۷۲ 1999 XG1 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۷۳ SLAS ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۷۴ 1999 XZ4 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۷۵ 1999 XD5 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۷۶ 1999 XP6 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۷۷ 1999 XJ7 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۷۸ 1999 XL7 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۷۹ 1999 XS7 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۸۰ 1999 XH8 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۸۱ 1999 XN8 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۸۲ 1999 XP11 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۸۳ 1999 XV11 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۸۴ 1999 XS13 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۸۵ 1999 XM14 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۸۶ Shivanisud ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۸۷ 1999 XO18 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۸۸ Matthewage ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۸۹ Lewasserman ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۹۰ Xiaoyunyin ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۹۱ Qiaochuyuan ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۹۲ 1999 XM30 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۹۳ 1999 XF32 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۹۴ Palus ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۹۵ 1999 XD36 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۹۶ 1999 XG37 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۹۷ 1999 XP37 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۹۸ Xiaomengzeng ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۱۹۹ Tsarevsky ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۰۰ Peterbrooks ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۰۱ Davidkeith ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۰۲ 1999 XR42 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۰۳ 1999 XA46 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۰۴ Trinkle ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۰۵ 1999 XC48 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۰۶ Mariealoia ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۰۷ 1999 XJ49 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۰۸ Stelguerrero ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۰۹ 1999 XM51 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۱۰ Handsberry ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۱۱ Barbarawood ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۱۲ 1999 XW59 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۱۳ 1999 XA61 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۱۴ Jonchristo ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۱۵ Jongastel ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۱۶ 1999 XR68 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۱۷ Paulroeder ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۱۸ Linfrederick ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۱۹ Chrisodom ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۲۰ 1999 XJ72 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۲۱ 1999 XT73 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۲۲ 1999 XW74 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۲۳ 1999 XR76 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۲۴ Matthewdavis ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۲۵ 1999 XV80 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۲۶ Sekhsaria ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۲۷ 1999 XU86 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۲۸ 1999 XC87 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۲۹ 1999 XC90 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۳۰ 1999 XE90 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۳۱ 1999 XN91 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۳۲ Lanthrum ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۳۳ 1999 XD94 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۳۴ 1999 XA95 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۳۵ 1999 XK95 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۳۶ Danielberger ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۳۷ 1999 XL97 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۳۸ Adkerson ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۳۹ Paulinehiga ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۴۰ Tinagal ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۴۱ 1999 XK100 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۴۲ 1999 XY100 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۴۳ 1999 XL101 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۴۴ 1999 XY101 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۴۵ Ezratty ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۴۶ 1999 XC102 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۴۷ 1999 XD105 ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۴۸ 1999 XU105 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۴۹ Bobbiolson ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۵۰ Luteolson ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۵۱ 1999 XL117 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۵۲ 1999 XW117 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۵۳ 1999 XX120 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۵۴ 1999 XB122 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۵۵ 1999 XR124 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۵۶ 1999 XZ125 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۵۷ 1999 XQ126 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۵۸ 1999 XH127 ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۵۹ Chriswalker ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۶۰ Krivan ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۶۱ Judilegault ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۶۲ 1999 XG133 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۶۳ 1999 XL133 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۶۴ 1999 XL143 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۶۵ Banthonytwarog ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۶۶ 1999 XE144 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۶۷ 1999 XU144 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۶۸ Charconley ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۶۹ Kittappa ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۷۰ Dougskinner ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۷۱ 1999 XR159 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۷۲ 1999 XE165 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۷۳ 1999 XO166 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۷۴ Alliswheeler ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۷۵ 1999 XW167 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۷۶ 1999 XO169 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۷۷ Schoch ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۷۸ Davidgreen ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۷۹ 1999 XR171 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۸۰ Rohenderson ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۸۱ 1999 XT174 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۸۲ 1999 XB179 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۸۳ 1999 XE179 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۸۴ 1999 XJ183 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۸۵ 1999 XC188 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۸۶ 1999 XU188 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۸۷ 1999 XC189 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۸۸ 1999 XR189 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۸۹ Anthonypalma ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۹۰ 1999 XS190 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۹۱ 1999 XJ191 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۹۲ Susanragan ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۹۳ 1999 XW191 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۹۴ 1999 XE193 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۹۵ 1999 XX200 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۹۶ Marychristie ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۹۷ Jonbach ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۹۸ 1999 XC221 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۲۹۹ 1999 XE221 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۰۰ 1999 XX223 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۰۱ 1999 XZ233 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۰۲ 1999 XP242 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۰۳ Michaelrice ۱۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۰۴ Lynnrice ۱۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۰۵ Darrellparnell ۲۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۰۶ 1999 YE5 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۰۷ 1999 YB7 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۰۸ Cowenco ۲۹ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۰۹ 1999 YF9 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۱۰ 1999 YT9 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۱۱ 1999 YS15 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۱۲ 1999 YO22 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۱۳ 1999 YR27 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۴۳۱۴ 2000 AQ2 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۱۵ 2000 AV4 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۱۶ Anncooper ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۱۷ Pukarhamal ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۱۸ Vivianlee ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۱۹ 2000 AY15 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۲۰ 2000 AS17 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۲۱ 2000 AO23 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۲۲ 2000 AM43 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۲۳ 2000 AW49 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۲۴ 2000 AT51 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۲۵ Kaleighanne ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۲۶ 2000 AS53 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۲۷ 2000 AB54 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۲۸ Thomasburr ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۲۹ 2000 AR56 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۳۰ 2000 AC66 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۳۱ Alyshaowen ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۳۲ Shaunalinn ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۳۳ Petermassey ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۳۴ Conard ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۳۵ 2000 AG76 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۳۶ 2000 AD77 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۳۷ Johannessen ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۳۸ 2000 AE80 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۳۹ 2000 AK84 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۴۰ 2000 AP84 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۴۱ 2000 AJ87 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۴۲ 2000 AV87 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۴۳ 2000 AS88 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۴۴ Brianbarnett ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۴۵ Llaverias ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۴۶ Lehienphan ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۴۷ Arthurkuan ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۴۸ 2000 AO102 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۴۹ 2000 AA103 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۵۰ 2000 AJ103 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۵۱ Fionawood ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۵۲ Kapilrama ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۵۳ Patrickhsu ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۵۴ Caz ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۵۵ 2000 AJ111 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۵۶ 2000 AO114 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۵۷ 2000 AC115 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۵۸ 2000 AV117 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۵۹ 2000 AS118 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۶۰ 2000 AG120 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۶۱ 2000 AK120 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۶۲ 2000 AR120 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۶۳ 2000 AH121 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۶۴ 2000 AK121 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۶۵ 2000 AE124 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۶۶ 2000 AY124 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۶۷ 2000 AC126 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۶۸ 2000 AQ127 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۶۹ Evanichols ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۷۰ Marywang ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۷۱ 2000 AC140 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۷۲ Timobauman ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۷۳ 2000 AN143 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۷۴ 2000 AV143 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۷۵ 2000 AU144 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۷۶ Ramesh ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۷۷ 2000 AO154 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۷۸ Katelyngibbs ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۷۹ 2000 AW158 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۸۰ 2000 AA160 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۸۱ 2000 AA166 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۸۲ 2000 AG169 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۸۳ 2000 AC170 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۸۴ 2000 AR171 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۸۵ Katcagen ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۸۶ McLindon ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۸۷ Trettel ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۸۸ 2000 AB175 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۸۹ 2000 AA177 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۹۰ 2000 AD177 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۹۱ 2000 AU178 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۹۲ 2000 AD179 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۹۳ 2000 AG183 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۹۴ 2000 AD186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۹۵ 2000 AR186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۹۶ 2000 AS186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۹۷ Parkerowan ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۹۸ 2000 AZ187 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۳۹۹ 2000 AB188 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۰۰ 2000 AF192 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۰۱ 2000 AS192 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۰۲ 2000 AT192 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۰۳ 2000 AX193 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۰۴ 2000 AB194 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۰۵ 2000 AT197 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۰۶ 2000 AR199 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۰۷ 2000 AJ200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۰۸ 2000 AH214 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۰۹ Caninquinn ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۱۰ Juliewalker ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۱۱ 2000 AU240 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۱۲ 2000 AM243 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۱۳ 2000 AN243 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۱۴ 2000 AJ246 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۱۵ 2000 AA251 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۱۶ 2000 BF2 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۱۷ 2000 BK5 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۱۸ 2000 BA7 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۱۹ 2000 BE16 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۲۰ 2000 BU22 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۲۱ 2000 BQ33 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۲۴۴۲۲ Helentressa ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۲۳ 2000 CR3 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۲۴ 2000 CS5 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۲۵ 2000 CW6 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۲۶ 2000 CR12 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۲۷ 2000 CN21 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۲۸ 2000 CZ26 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۲۹ 2000 CV27 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۳۰ 2000 CN35 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۳۱ 2000 CR45 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۳۲ Elizamcnitt ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۳۳ 2000 CF83 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۳۴ 2000 CY112 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۳۴ 2000 DN ۲۳ فوریه ۲۰۰۰
۲۴۴۳۶ 2000 ES56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۴۴۳۷ 2000 EW93 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۴۴۳۸ Michaeloy ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۴۴۳۹ 2000 EM144 ۳ مارس ۲۰۰۰
۲۴۴۴۰ 2000 FB1 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۲۴۴۴۱ 2000 FM29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۲۴۴۴۲ 2000 GM122 ۱۰ آوریل ۲۰۰۰
۲۴۴۴۲ 2000 OG ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۴۴۴۴ 2000 OP32 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۴۴۴۵ 2000 PM8 ۲ اوت ۲۰۰۰
۲۴۴۴۶ 2000 PR25 ۴ اوت ۲۰۰۰
۲۴۴۴۷ 2000 QY1 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۲۴۴۴۸ 2000 QE42 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۲۴۴۴۹ 2000 QL63 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۲۴۴۵۰ Victorchang ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۲۴۴۵۱ 2000 QS104 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۲۴۴۵۲ 2000 QU167 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۴۴۵۳ 2000 QG173 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۴۴۵۴ 2000 QF198 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۲۴۴۵۵ 2000 QF222 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۲۴۴۵۶ 2000 RO25 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۵۷ 2000 RX76 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۵۸ 2000 RP100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۵۹ 2000 RF103 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۶۰ 2000 RF105 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۶۱ 2000 SZ3 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۶۲ 2000 SS107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۶۳ 2000 SO123 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۶۴ Williamkalb ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۶۵ 2000 SX155 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۶۶ 2000 SC156 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۶۷ 2000 SS165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۶۸ 2000 SY221 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۶۹ 2000 SN287 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۷۰ 2000 SJ310 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۷۱ 2000 SH313 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۷۲ 2000 SY317 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۷۳ 2000 UK98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۴۴۷۴ Ananthram ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۷۵ 2000 VN2 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۷۶ 2000 WE68 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۷۷ 2000 WH87 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۷۸ 2000 WC145 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۷۹ 2000 WU157 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۸۰ 2000 WA191 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۸۱ 2000 XO9 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۸۲ 2000 XV49 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۸۳ 2000 XK50 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۸۴ Chester ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۸۵ 2000 YL102 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۸۶ 2000 YR102 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۸۷ 2000 YT105 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۸۸ Eliebochner ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۸۹ 2000 YC117 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۹۰ 2000 YK122 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۹۱ 2000 YT123 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۹۲ Nathanmonroe ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۹۳ McCommon ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۹۴ Megmoulding ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۴۴۹۵ 2001 AV1 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۴۹۶ 2001 AV17 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۴۹۷ 2001 AE18 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۴۹۸ 2001 AC25 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۴۹۹ 2001 AL30 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۰۰ 2001 AX33 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۰۱ 2001 AN37 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۰۲ 2001 AT38 ۱ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۰۳ 2001 AJ42 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۰۴ 2001 AD45 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۰۴ 2001 BZ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۰۶ 2001 BS15 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۰۷ 2001 BH18 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۰۸ 2001 BL26 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۰۹ Joycechai ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۱۰ 2001 BY31 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۱۱ 2001 BM33 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۱۲ 2001 BK35 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۱۳ 2001 BL35 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۱۴ 2001 BB58 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۱۵ 2001 BN58 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۱۶ 2001 BB66 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۱۷ Omattage ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۱۸ 2001 BR76 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۲۴۵۱۸ 2001 CH ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۲۰ Abramson ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۲۱ 2001 CZ1 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۲۲ 2001 CO2 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۲۳ Sanaraoof ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۲۴ Kevinhawkins ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۲۵ 2001 CS4 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۲۶ Desai ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۲۷ 2001 CA6 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۲۸ 2001 CP11 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۲۹ Urbach ۲ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۳۰ 2001 CP18 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۳۱ 2001 CE21 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۳۲ 2001 CY21 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۳۳ 2001 CR27 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۳۴ 2001 CX27 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۳۵ 2001 CA28 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۳۶ 2001 CN33 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۳۷ 2001 CB35 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۳۸ Charliexie ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۳۹ 2001 DP5 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۴۰ 2001 DJ16 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۴۱ Hangzou ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۴۲ 2001 DD17 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۴۳ 2001 DH19 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۴۴ 2001 DT19 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۴۵ 2001 DP25 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۴۶ Darnell ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۴۷ Stauber ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۴۸ Katieeverett ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۴۹ Jaredgoodman ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۵۰ 2001 DM71 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۲۴۵۵۰ 2048 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 2226 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 2590 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 2608 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 2839 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 3514 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 3521 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 4037 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 4148 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 4517 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 4646 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 4647 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 4858 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 6056 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 6577 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 6777 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 6790 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 6794 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۵۰ 9609 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۵۷۰ 2153 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۴۵۷۱ 2179 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۴۵۷۲ 2221 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۴۵۷۳ 2237 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۴۵۷۴ 3312 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۴۵۷۵ 3314 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۴۵۷۶ 4406 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۴۵۷۷ 4841 T-1 ۱۳ مه ۱۹۷۱
۲۴۵۷۸ 1036 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۵۷۹ 1320 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۵۸۰ 1414 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۵۸۱ 1474 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۵۸۲ 2085 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۵۸۳ 2197 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۵۸۴ 3256 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۵۸۵ 4201 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۵۸۶ 4230 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۵۸۷ Kapaneus ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۵۸۸ 4733 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۵۸۹ 5128 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۵۹۰ 1156 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۵۹۱ 2139 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۵۹۲ 3039 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۵۹۳ 3041 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۵۹۴ 3138 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۵۹۵ 3230 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۵۹۶ 3574 T-3 ۱۲ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۵۹۷ 4292 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۵۹۸ 4366 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۵۹۹ 5099 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۵۹۹ 1971 UQ ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۲۴۶۰۱ Valjean ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۲۴۶۰۱ 1972 TE ۳ اکتبر ۱۹۷۲
۲۴۶۰۳ Mekistheus ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۶۰۴ 1973 SP4 ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۴۶۰۵ Tsykalyuk ۸ نوامبر ۱۹۷۵
۲۴۶۰۶ 1976 QK2 ۲۰ اوت ۱۹۷۶
۲۴۶۰۷ Sevnatu ۱۴ اوت ۱۹۷۷
۲۴۶۰۸ Alexveselkov ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۴۶۰۹ Evgenij ۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۴۶۱۰ 1978 RA10 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۴۶۱۱ 1978 SH3 ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۴۶۱۲ 1978 UE6 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۲۴۶۱۳ 1978 VL3 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۴۶۱۴ 1978 VY3 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۴۶۱۵ 1978 VO5 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۴۶۱۶ 1978 VC9 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۴۶۱۶ 1978 WU ۲۹ نوامبر ۱۹۷۸
۲۴۶۱۸ 1978 XD1 ۶ دسامبر ۱۹۷۸
۲۴۶۱۸ 1979 DA ۲۶ فوریه ۱۹۷۹
۲۴۶۲۰ 1979 MO2 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۴۶۲۱ 1979 MS4 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۴۶۲۲ 1979 MU5 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۴۶۲۳ 1979 MD8 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۴۶۲۴ 1980 FH4 ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۲۴۶۲۵ 1980 PC3 ۸ اوت ۱۹۸۰
۲۴۶۲۶ Astrowizard ۹ اکتبر ۱۹۸۰
۲۴۶۲۷ 1981 DT3 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۴۶۲۸ 1981 EG3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۴۶۲۹ 1981 EA4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۴۶۳۰ 1981 EZ9 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۴۶۳۱ 1981 EB21 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۴۶۳۲ 1981 ER24 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۴۶۳۳ 1981 EP25 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۴۶۳۴ 1981 EX29 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۴۶۳۵ 1981 EN42 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۴۶۳۶ 1981 QM2 ۲۷ اوت ۱۹۸۱
۲۴۶۳۷ 1981 RW4 ۸ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۴۶۳۸ 1981 UC23 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۲۴۶۳۹ 1982 US6 ۲۰ اکتبر ۱۹۸۲
۲۴۶۴۰ 1982 XW1 ۱۳ دسامبر ۱۹۸۲
۲۴۶۴۱ Enver ۱ سپتامبر ۱۹۸۳
۲۴۶۴۱ 1984 SA ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۴
۲۴۶۴۳ MacCready ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۴
۲۴۶۴۳ 1985 DA ۲۴ فوریه ۱۹۸۵
۲۴۶۴۳ 1985 PF ۱۴ اوت ۱۹۸۵
۲۴۶۴۳ 1985 PG ۱۴ اوت ۱۹۸۵
۲۴۶۴۷ Maksimachev ۲۳ اوت ۱۹۸۵
۲۴۶۴۸ Evpatoria ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۵
۲۴۶۴۹ Balaklava ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۵
۲۴۶۴۹ 1986 QM ۲۵ اوت ۱۹۸۶
۲۴۶۴۹ 1986 QU ۲۶ اوت ۱۹۸۶
۲۴۶۵۲ 1986 QY1 ۲۸ اوت ۱۹۸۶
۲۴۶۵۳ 1986 RS5 ۳ سپتامبر ۱۹۸۶
۲۴۶۵۴ Fossett ۲۹ مه ۱۹۸۷
۲۴۶۵۴ 1987 QH ۲۵ اوت ۱۹۸۷
۲۴۶۵۶ 1987 QT7 ۲۹ اوت ۱۹۸۷
۲۴۶۵۷ 1987 SP11 ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۷
۲۴۶۵۷ 1987 UX ۱۸ اکتبر ۱۹۸۷
۲۴۶۵۹ 1988 AD5 ۱۴ ژانویه ۱۹۸۸
۲۴۶۶۰ 1988 BH5 ۲۸ ژانویه ۱۹۸۸
۲۴۶۶۰ 1988 GQ ۱۲ آوریل ۱۹۸۸
۲۴۶۶۲ Gryll ۱۴ آوریل ۱۹۸۸
۲۴۶۶۳ 1988 PV1 ۱۲ اوت ۱۹۸۸
۲۴۶۶۴ 1988 RB1 ۸ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۴۶۶۵ Tolerantia ۸ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۴۶۶۶ Miesvanrohe ۸ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۴۶۶۷ 1988 RF4 ۱ سپتامبر ۱۹۸۸
۲۴۶۶۷ 1988 TV ۱۳ اکتبر ۱۹۸۸
۲۴۶۶۷ 1988 VV ۲ نوامبر ۱۹۸۸
۲۴۶۷۰ 1988 VA5 ۱۴ نوامبر ۱۹۸۸
۲۴۶۷۱ Frankmartin ۱۰ ژانویه ۱۹۸۹
۲۴۶۷۱ 1989 OJ ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۹
۲۴۶۷۳ 1989 SB1 ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۴۶۷۴ 1989 SZ4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۴۶۷۴ 1989 TZ ۲ اکتبر ۱۹۸۹
۲۴۶۷۶ 1989 TA4 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۲۴۶۷۷ 1989 TH7 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۲۴۶۷۸ 1989 TR11 ۲ اکتبر ۱۹۸۹
۲۴۶۷۹ 1989 VR1 ۳ نوامبر ۱۹۸۹
۲۴۶۸۰ Alleven ۳۰ دسامبر ۱۹۸۹
۲۴۶۸۱ 1989 YE6 ۲۹ دسامبر ۱۹۸۹
۲۴۶۸۱ 1990 BH ۲۲ ژانویه ۱۹۹۰
۲۴۶۸۳ 1990 DV3 ۲۶ فوریه ۱۹۹۰
۲۴۶۸۴ 1990 EU4 ۲ مارس ۱۹۹۰
۲۴۶۸۴ 1990 FQ ۲۳ مارس ۱۹۹۰
۲۴۶۸۴ 1990 GN ۱۵ آوریل ۱۹۹۰
۲۴۶۸۴ 1990 HW ۲۶ آوریل ۱۹۹۰
۲۴۶۸۸ 1990 KE1 ۲۰ مه ۱۹۹۰
۲۴۶۸۹ 1990 OH1 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۰
۲۴۶۹۰ 1990 QX5 ۲۹ اوت ۱۹۹۰
۲۴۶۹۱ 1990 RH3 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۴۶۹۲ 1990 RO7 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۴۶۹۳ 1990 SB2 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۴۶۹۴ 1990 SZ2 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۴۶۹۵ 1990 ST4 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۴۶۹۶ 1990 SC8 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۴۶۹۷ Rastrelli ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۴۶۹۸ 1990 TU4 ۹ اکتبر ۱۹۹۰
۲۴۶۹۹ Schwekendiek ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰
۲۴۷۰۰ 1990 VN5 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۲۴۷۰۱ Elyu-Ene ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۲۴۷۰۱ 1991 OR ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۱
۲۴۷۰۱ 1991 PA ۳ اوت ۱۹۹۱
۲۴۷۰۴ 1991 PM4 ۳ اوت ۱۹۹۱
۲۴۷۰۵ 1991 PV4 ۳ اوت ۱۹۹۱
۲۴۷۰۶ 1991 PA5 ۳ اوت ۱۹۹۱
۲۴۷۰۷ 1991 PL5 ۳ اوت ۱۹۹۱
۲۴۷۰۸ 1991 PX5 ۶ اوت ۱۹۹۱
۲۴۷۰۹ Mitau ۶ اوت ۱۹۹۱
۲۴۷۱۰ 1991 PX14 ۶ اوت ۱۹۹۱
۲۴۷۱۱ Chamisso ۶ اوت ۱۹۹۱
۲۴۷۱۲ Boltzmann ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۱۳ Ekrutt ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۱۴ 1991 RT9 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۱۵ 1991 RZ15 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۱۶ 1991 RB19 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۱۶ 1991 SA ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۱۶ 1991 SW ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۱۹ 1991 SE1 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۲۰ 1991 SV1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۲۰ 1991 TJ ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۲۴۷۲۰ 1991 TK ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۲۴۷۲۳ 1991 TW8 ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۲۴۷۲۳ 1991 UN ۱۸ اکتبر ۱۹۹۱
۲۴۷۲۵ 1991 UD3 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۱
۲۴۷۲۵ 1991 VY ۲ نوامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۲۷ 1991 VD1 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۲۸ Scagell ۱۱ نوامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۲۹ 1991 VE3 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۳۰ 1991 VM5 ۵ نوامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۳۱ 1991 VN9 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۲۴۷۳۲ 1992 CL2 ۲ فوریه ۱۹۹۲
۲۴۷۳۳ 1992 DM9 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۲۴۷۳۴ Kareness ۱۰ مارس ۱۹۹۲
۲۴۷۳۵ 1992 EU6 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۴۷۳۶ 1992 EV8 ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۴۷۳۷ 1992 ED14 ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۴۷۳۸ 1992 EK14 ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۴۷۳۹ 1992 EB15 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۴۷۴۰ 1992 EW16 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۴۷۴۱ 1992 EW17 ۳ مارس ۱۹۹۲
۲۴۷۴۲ 1992 GN2 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۲۴۷۴۲ 1992 NF ۲ ژوئیه ۱۹۹۲
۲۴۷۴۴ 1992 OD5 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۲
۲۴۷۴۴ 1992 QY ۲۹ اوت ۱۹۹۲
۲۴۷۴۶ 1992 RH3 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۴۷۴۷ 1992 RG5 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۴۷۴۸ Nernst ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۴۷۴۹ Grebel ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۴۷۵۰ Ohm ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۴۷۵۱ Kroemer ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۴۷۵۱ 1992 UN ۱۹ اکتبر ۱۹۹۲
۲۴۷۵۳ 1992 UU5 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۲
۲۴۷۵۴ Zellyfry ۳۱ اکتبر ۱۹۹۲
۲۴۷۵۵ 1992 UQ6 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۲
۲۴۷۵۵ 1992 VF ۲ نوامبر ۱۹۹۲
۲۴۷۵۵ 1992 VN ۱ نوامبر ۱۹۹۲
۲۴۷۵۵ 1992 WZ ۱۷ نوامبر ۱۹۹۲
۲۴۷۵۹ 1992 WQ1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲
۲۴۷۶۰ 1992 YY1 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
۲۴۷۶۱ Ahau ۲۸ ژانویه ۱۹۹۳
۲۴۷۶۲ 1993 DE1 ۲۵ فوریه ۱۹۹۳
۲۴۷۶۳ 1993 DV2 ۲۰ فوریه ۱۹۹۳
۲۴۷۶۴ 1993 DX2 ۲۰ فوریه ۱۹۹۳
۲۴۷۶۵ 1993 FE8 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۴۷۶۶ 1993 FW9 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۴۷۶۷ 1993 FE12 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۴۷۶۸ 1993 FC13 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۴۷۶۹ 1993 FN24 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۴۷۷۰ 1993 FG28 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۴۷۷۱ 1993 FA32 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۴۷۷۲ 1993 FL33 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۴۷۷۳ 1993 FQ35 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۴۷۷۴ 1993 FE38 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۴۷۷۵ 1993 FT42 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۴۷۷۶ 1993 FR43 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۴۷۷۶ 1993 JY ۱۴ مه ۱۹۹۳
۲۴۷۷۸ Nemsu ۲۴ مه ۱۹۹۳
۲۴۷۷۸ Nemsu OD۲
۲۴۷۸۰ 1993 QA1 ۱۹ اوت ۱۹۹۳
۲۴۷۸۱ 1993 RU3 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۴۷۸۲ 1993 SO7 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۴۷۸۳ 1993 SQ13 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۴۷۸۴ 1993 TV12 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۳
۲۴۷۸۵ 1993 TM22 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۴۷۸۶ 1993 TM24 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۴۷۸۷ 1993 TJ27 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۴۷۸۸ 1993 TL28 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۴۷۸۹ 1993 TZ29 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۴۷۹۰ 1993 TM31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۴۷۹۱ 1993 TK37 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۴۷۹۲ 1993 TB46 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۳
۲۴۷۹۲ 1993 UT ۲۲ اکتبر ۱۹۹۳
۲۴۷۹۴ Kurland ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۲۴۷۹۵ 1994 AC17 ۵ ژانویه ۱۹۹۴
۲۴۷۹۶ 1994 CD18 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۲۴۷۹۷ 1994 PD2 ۹ اوت ۱۹۹۴
۲۴۷۹۸ 1994 PF2 ۹ اوت ۱۹۹۴
۲۴۷۹۹ 1994 PW3 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۴۸۰۰ 1994 PC13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۴۸۰۱ 1994 PQ15 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۴۸۰۲ 1994 PC16 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۴۸۰۳ 1994 PP18 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۴۸۰۴ 1994 PS31 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۴۸۰۵ 1994 RL1 ۴ سپتامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۰۶ 1994 RH9 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۰۷ 1994 SS8 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۰۸ 1994 TN1 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۲۴۸۰۹ 1994 TW3 ۸ اکتبر ۱۹۹۴
۲۴۸۱۰ 1994 UE8 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۲۴۸۱۰ 1994 VB ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۱۰ 1994 VH ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۱۳ 1994 VL1 ۴ نوامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۱۴ 1994 VW1 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۱۵ 1994 VQ6 ۷ نوامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۱۶ 1994 VU6 ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۱۶ 1994 WJ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۱۸ Menichelli ۲۳ نوامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۱۹ 1994 XY4 ۶ دسامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۲۰ 1994 YK1 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴
۲۴۸۲۱ 1995 BJ11 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۲۴۸۲۲ 1995 BW11 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۲۴۸۲۳ 1995 DC10 ۲۵ فوریه ۱۹۹۵
۲۴۸۲۴ 1995 GL7 ۴ آوریل ۱۹۹۵
۲۴۸۲۵ 1995 QB2 ۲۱ اوت ۱۹۹۵
۲۴۸۲۶ 1995 QN2 ۲۲ اوت ۱۹۹۵
۲۴۸۲۶ 1995 RA ۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۲۸ 1995 SE1 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۲۹ 1995 SH1 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۳۰ 1995 ST3 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۳۱ 1995 SX4 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۳۲ 1995 SU5 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۳۳ 1995 SM21 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۳۴ 1995 SY30 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۳۵ 1995 SM55 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۳۶ 1995 TO1 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۵
۲۴۸۳۶ 1995 UQ۱
۲۴۸۳۸ Abilunon ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵
۲۴۸۳۹ 1995 UE4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۲۴۸۴۰ 1995 UN8 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۲۴۸۴۱ 1995 UY8 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۵
۲۴۸۴۲ 1995 UQ46 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۲۴۸۴۲ 1995 VZ ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۴۴ 1995 VM1 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۴۵ 1995 VP17 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۴۵ 1995 WM ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۴۷ Polesny ۲۶ نوامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۴۸ 1995 WO41 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۴۹ 1995 WQ41 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۴۹ 1995 XA ۱ دسامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۴۹ 1995 XE ۲ دسامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۵۲ 1995 XX4 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۵۲ 1995 YJ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۵۲ 1995 YU ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۵۵ 1995 YM4 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۵
۲۴۸۵۶ Messidoro ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۲۴۸۵۷ 1996 AH4 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۲۴۸۵۸ Diethelm ۲۱ ژانویه ۱۹۹۶
۲۴۸۵۹ 1996 BP11 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۶
۲۴۸۶۰ 1996 CK1 ۱۱ فوریه ۱۹۹۶
۲۴۸۶۱ 1996 DE1 ۲۲ فوریه ۱۹۹۶
۲۴۸۶۲ Hromec ۲۷ فوریه ۱۹۹۶
۲۴۸۶۲ 1996 EB ۲ مارس ۱۹۹۶
۲۴۸۶۴ 1996 EB1 ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۲۴۸۶۵ 1996 EG1 ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۲۴۸۶۶ 1996 ER1 ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۲۴۸۶۷ 1996 EB7 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۲۴۸۶۸ 1996 EY7 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۲۴۸۶۸ 1996 FZ ۱۸ مارس ۱۹۹۶
۲۴۸۷۰ 1996 FJ1 ۱۹ مارس ۱۹۹۶
۲۴۸۷۱ 1996 GV17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۲۴۸۷۲ 1996 GT19 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۲۴۸۷۳ 1996 GG20 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۲۴۸۷۴ 1996 HF14 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۲۴۸۷۵ 1996 HX16 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۲۴۸۷۶ 1996 HO19 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۲۴۸۷۷ 1996 HW20 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۲۴۸۷۸ 1996 HP25 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۲۴۸۷۹ 1996 KO5 ۲۱ مه ۱۹۹۶
۲۴۸۷۹ 1996 OP ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۶
۲۴۸۸۱ 1996 PQ2 ۱۰ اوت ۱۹۹۶
۲۴۸۸۲ 1996 RK30 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۴۸۸۳ 1996 VG9 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶
۲۴۸۸۴ 1996 XL5 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۲۴۸۸۵ 1996 XQ5 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۲۴۸۸۶ 1996 XJ12 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۲۴۸۸۷ 1996 XT19 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۶
۲۴۸۸۸ 1996 XS23 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۲۴۸۸۹ 1996 XU32 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۶
۲۴۸۹۰ 1996 XV32 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۲۴۸۹۱ 1997 AT2 ۴ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۸۹۲ 1997 AD3 ۴ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۸۹۳ 1997 AK5 ۷ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۸۹۴ 1997 AG8 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۸۹۵ 1997 AC13 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۸۹۶ 1997 AT14 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۸۹۷ 1997 AA17 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۸۹۸ Alanholmes ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۸۹۹ Dominiona ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۹۰۰ 1997 AZ17 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۹۰۱ 1997 AV20 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۹۰۲ 1997 AR22 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۹۰۳ 1997 AS22 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۹۰۴ 1997 BM8 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۲۴۹۰۵ 1997 CO1 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۲۴۹۰۶ 1997 CG4 ۴ فوریه ۱۹۹۷
۲۴۹۰۷ Alfredhaar ۴ فوریه ۱۹۹۷
۲۴۹۰۸ 1997 CE22 ۱۳ فوریه ۱۹۹۷
۲۴۹۰۹ 1997 CY28 ۷ فوریه ۱۹۹۷
۲۴۹۱۰ 1997 CK29 ۱۴ فوریه ۱۹۹۷
۲۴۹۱۱ Kojimashigemi ۲۷ فوریه ۱۹۹۷
۲۴۹۱۲ 1997 EB1 ۳ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۱۳ 1997 EQ2 ۴ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۱۴ 1997 EZ2 ۴ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۱۵ 1997 EC6 ۷ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۱۶ Stelzhamer ۷ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۱۷ 1997 EH12 ۳ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۱۸ Tedkooser ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۱۹ Teruyoshi ۳ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۲۰ 1997 EE23 ۲ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۲۱ 1997 EE32 ۱۱ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۲۲ 1997 EH33 ۴ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۲۳ 1997 EB37 ۵ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۲۴ 1997 EY45 ۱۵ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۲۴ 1997 FW ۱۸ مارس ۱۹۹۷
۲۴۹۲۶ 1997 GB8 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۲۷ 1997 GP12 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۲۸ 1997 GK13 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۲۹ 1997 GX15 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۳۰ 1997 GL17 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۳۱ 1997 GO18 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۳۲ 1997 GW22 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۳۳ 1997 GK25 ۸ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۳۴ 1997 GK36 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۳۵ Godfreyhardy ۲۸ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۳۶ 1997 HX7 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۳۷ 1997 HD9 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۳۸ 1997 HY9 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۲۴۹۳۹ Chiminello ۱ مه ۱۹۹۷
۲۴۹۴۰ 1997 JY4 ۱ مه ۱۹۹۷
۲۴۹۴۱ 1997 JM14 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۴۹۴۲ 1997 JA15 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۴۹۴۳ 1997 JY17 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۴۹۴۴ Harish-Chandra ۱۱ ژوئن ۱۹۹۷
۲۴۹۴۵ 1997 LH9 ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۲۴۹۴۵ 1997 NQ ۱ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۴۹۴۷ Hausdorff ۷ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۴۹۴۸ Babote ۹ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۴۹۴۹ 1997 PZ1 ۴ اوت ۱۹۹۷
۲۴۹۵۰ Nikhilas ۲۳ اوت ۱۹۹۷
۲۴۹۵۰ 1997 QK ۲۴ اوت ۱۹۹۷
۲۴۹۵۲ 1997 QJ4 ۲۸ اوت ۱۹۹۷
۲۴۹۵۳ 1997 SG7 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۴۹۵۴ 1997 SL7 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۴۹۵۵ 1997 SK10 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۴۹۵۶ 1997 SN10 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۴۹۵۷ 1997 SF16 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۴۹۵۸ 1997 SS31 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۴۹۵۸ 1997 TR ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۲۴۹۶۰ 1997 TV17 ۶ اکتبر ۱۹۹۷
۲۴۹۶۱ 1997 TO24 ۸ اکتبر ۱۹۹۷
۲۴۹۶۲ Kenjitoba ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
۲۴۹۶۳ 1997 UB11 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۲۴۹۶۴ 1997 UY20 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
۲۴۹۶۵ 1997 WC2 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۴۹۶۶ 1997 YB3 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷
۲۴۹۶۷ 1998 AX8 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۸
۲۴۹۶۸ Chernyakhovsky ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۲۴۹۶۹ Lucafini ۱۳ فوریه ۱۹۹۸
۲۴۹۷۰ 1998 FC12 ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۲۴۹۷۱ 1998 FG77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۴۹۷۲ 1998 FC116 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۴۹۷۳ 1998 GD7 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۲۴۹۷۴ Macuch ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۴۹۷۵ 1998 HO38 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۴۹۷۶ 1998 HE51 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۴۹۷۷ Tongzhan ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۴۹۷۸ 1998 HJ151 ۲۸ آوریل ۱۹۹۸
۲۴۹۷۹ 1998 JB2 ۱ مه ۱۹۹۸
۲۴۹۸۰ 1998 KF2 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۴۹۸۱ Shigekimurakami ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۴۹۸۲ 1998 KB34 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۴۹۸۳ 1998 KZ38 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۴۹۸۴ 1998 KQ42 ۲۷ مه ۱۹۹۸
۲۴۹۸۵ Benuri ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۴۹۸۶ Yalefan ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۴۹۸۷ 1998 KA65 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۴۹۸۸ Alainmilsztajn ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۲۴۹۸۹ 1998 MG13 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۲۴۹۹۰ 1998 MA26 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۴۹۹۱ 1998 ML31 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۴۹۹۲ 1998 MC32 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۴۹۹۳ 1998 MC34 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۴۹۹۴ 1998 MZ37 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۸
۲۴۹۹۴ 1998 OQ ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۴۹۹۶ 1998 OD1 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۴۹۹۷ Petergabriel ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۴۹۹۸ Hermite ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۴۹۹۹ Hieronymus ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۵۰۰۰ Astrometria ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۸

منابع[ویرایش]