فهرست سیارک‌ها (۲۳۰۰۱–۲۴۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۲۳۰۰۱ - ۲۴۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۲۳۰۰۱ تا ۲۴۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۲۳۰۰۱ 1999 VS89 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۰۲ Jillhirsch ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۰۳ Ziminski ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۰۴ 1999 VH114 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۰۵ 1999 VJ114 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۰۶ Pazden ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۰۷ 1999 VC145 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۰۸ Rebeccajohns ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۰۹ 1999 VL149 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۱۰ Kathyfinch ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۱۱ Petach ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۱۲ 1999 VM166 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۱۳ Carolsmyth ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۱۴ Walstein ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۱۵ 1999 VQ179 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۱۶ Michaelroche ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۱۷ Advincula ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۱۸ Annmoriarty ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۱۹ Thomgregory ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۲۰ 1999 WY2 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۲۱ 1999 WR3 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۲۲ 1999 WJ4 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۲۳ 1999 WA7 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۲۴ 1999 WM7 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۲۵ 1999 WR9 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۲۶ 1999 WV9 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۲۷ 1999 WV17 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۲۸ 1999 XV3 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۲۹ 1999 XF4 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۳۰ Jimkennedy ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۳۱ 1999 XX7 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۳۲ Fossey ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۳۳ 1999 XU10 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۳۴ 1999 XJ15 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۳۵ 1999 XS17 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۳۶ 1999 XF18 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۳۷ 1999 XM18 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۳۸ Jeffbaughman ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۳۹ 1999 XP20 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۴۰ Latham ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۴۱ Hunt ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۴۲ Craigpeters ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۴۳ 1999 XN25 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۴۴ Starodub ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۴۵ Sarahocken ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۴۶ Stevengordon ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۴۷ Isseroff ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۴۸ Davidnelson ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۴۹ 1999 XT30 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۵۰ 1999 XJ36 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۵۱ 1999 XF37 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۵۲ 1999 XK37 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۵۳ 1999 XD42 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۵۴ Thomaslynch ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۵۵ Barbjewett ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۵۶ 1999 XL44 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۵۷ Angelawilson ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۵۸ 1999 XP45 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۵۹ Paulpaino ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۶۰ Shepherd ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۶۱ Blueglass ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۶۲ Donnamooney ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۶۳ Lichtman ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۶۴ Mattmiller ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۶۵ 1999 XF54 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۶۶ Yihedong ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۶۷ Ishajain ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۶۸ Tyagi ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۶۹ Kapps ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۷۰ Koussa ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۷۱ Tinaliu ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۷۲ 1999 XS71 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۷۳ 1999 XT75 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۷۴ Sarakirsch ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۷۵ 1999 XV83 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۷۶ 1999 XP93 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۷۷ 1999 XZ93 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۷۸ 1999 XB95 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۷۹ Munguia ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۸۰ 1999 XH100 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۸۱ 1999 XQ105 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۸۲ 1999 XK107 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۸۳ 1999 XU110 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۸۴ 1999 XU113 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۸۵ 1999 XM116 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۸۶ 1999 XB118 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۸۷ 1999 XL118 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۸۸ 1999 XR118 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۸۹ 1999 XC119 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۹۰ 1999 XX121 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۹۱ Stansill ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۹۲ 1999 XT136 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۹۳ 1999 XW136 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۹۴ 1999 XF143 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۹۵ 1999 XP144 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۹۶ Mihika ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۹۷ 1999 XF157 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۹۸ Huanghuang ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۰۹۹ 1999 XA160 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۱۰۰ 1999 XN164 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۱۰۱ 1999 XP164 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۱۰۲ Dayanli ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۱۰۳ 1999 XK169 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۱۰۴ 1999 XK182 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۱۰۵ 1999 XN184 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۱۰۶ 1999 XM191 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۱۰۷ 1999 XA242 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۱۰۸ 1999 YP9 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۱۰۹ 1999 YD13 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۳۱۱۰ Ericberne ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۱۱ Fritzperls ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۱۲ 2000 AG3 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۱۳ Aaronhakim ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۱۴ 2000 AL16 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۱۵ Valcourt ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۱۶ Streich ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۱۷ 2000 AC25 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۱۸ 2000 AU27 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۱۹ 2000 AP33 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۲۰ Paulallen ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۲۱ Michaelding ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۲۲ Lorgat ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۲۳ 2000 AU57 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۲۴ 2000 AW82 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۲۵ 2000 AK94 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۲۶ 2000 AK95 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۲۷ 2000 AV97 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۲۸ Dorminy ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۲۹ 2000 AO100 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۳۰ 2000 AZ106 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۳۱ Debenedictis ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۳۲ 2000 AT131 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۳۳ Rishinbehl ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۳۴ 2000 AU142 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۳۵ 2000 AN146 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۳۶ 2000 AD148 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۳۷ 2000 AV148 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۳۸ 2000 AV150 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۳۹ 2000 AP151 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۴۰ 2000 AW154 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۴۱ 2000 AB163 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۴۲ 2000 AM165 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۴۳ 2000 AZ177 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۴۴ 2000 AY182 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۴۵ 2000 AB187 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۴۶ 2000 AM200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۴۷ 2000 AQ228 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۴۸ 2000 AR242 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۴۹ 2000 AF244 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۵۰ 2000 AG244 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۵۱ Georgehotz ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۲۳۱۵۲ 2000 CS8 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۳۱۵۳ Andrewnowell ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۳۱۵۴ 2000 CL58 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۲۳۱۵۵ Judithblack ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۳۱۵۶ 2000 DM3 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۲۳۱۵۷ 2000 DH19 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۳۱۵۸ Bouligny ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۳۱۵۹ 2000 EB58 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۳۱۶۰ 2000 EN201 ۱۳ مارس ۲۰۰۰
۲۳۱۶۱ 2000 FS3 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۲۳۱۶۲ Alexcrook ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۲۳۱۶۳ 2000 FG49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۲۳۱۶۴ Badger ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۳۱۶۵ Kakinchan ۶ آوریل ۲۰۰۰
۲۳۱۶۶ Bilal ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۳۱۶۷ 2000 GL124 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۳۱۶۸ Lauriefletch ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۲۳۱۶۹ 2000 GK174 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۳۱۷۰ 2000 GZ178 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۳۱۷۱ 2000 HF10 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۳۱۷۲ Williamartin ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۲۳۱۷۳ 2000 HF26 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۳۱۷۴ 2000 HM40 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۲۳۱۷۵ 2000 HL87 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۳۱۷۶ Missacarvell ۷ مه ۲۰۰۰
۲۳۱۷۷ 2000 JD58 ۶ مه ۲۰۰۰
۲۳۱۷۸ Ghaben ۲۸ مه ۲۰۰۰
۲۳۱۷۹ Niedermeyer ۲۸ مه ۲۰۰۰
۲۳۱۸۰ 2000 KH57 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۲۳۱۸۱ 2000 LP20 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۲۳۱۸۲ Siyaxuza ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۳۱۸۳ 2000 OY21 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۳۱۸۴ 2000 OD36 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۳۱۸۵ 2000 PQ7 ۲ اوت ۲۰۰۰
۲۳۱۸۶ 2000 PO8 ۶ اوت ۲۰۰۰
۲۳۱۸۷ 2000 PN9 ۸ اوت ۲۰۰۰
۲۳۱۸۸ 2000 PJ20 ۱ اوت ۲۰۰۰
۲۳۱۸۹ 2000 PT23 ۲ اوت ۲۰۰۰
۲۳۱۹۰ Klages-Mundt ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۲۳۱۹۱ Sujaytyle ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۲۳۱۹۲ Caysvesterby ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۲۳۱۹۳ 2000 QK181 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۳۱۹۴ 2000 RF1 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۱۹۵ 2000 RA58 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۱۹۶ 2000 RY59 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۱۹۷ Danielcook ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۱۹۸ Norvell ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۱۹۹ Bezdek ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۰۰ 2000 SH3 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۰۱ 2000 SJ42 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۰۲ 2000 SU49 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۰۳ 2000 SU161 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۰۴ Arditkroni ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۰۵ 2000 SL222 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۰۶ 2000 SL225 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۰۷ 2000 SL279 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۰۸ 2000 SO279 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۰۹ 2000 SX279 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۱۰ 2000 SA293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۱۱ 2000 SC311 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۱۲ Arkajitdey ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۳۲۱۳ Ameliachang ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۳۲۱۴ Patrickchen ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۲۳۲۱۵ 2000 UV75 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۳۲۱۶ Mikehagler ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۳۲۱۷ Nayana ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۳۲۱۸ Puttachi ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۱۹ 2000 VW23 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۲۰ Yalemichaels ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۲۱ Delgado ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۲۲ 2000 VZ53 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۲۲ 2000 WA ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۲۴ 2000 WD10 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۲۵ 2000 WD25 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۲۶ 2000 WC49 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۲۷ 2000 WP55 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۲۸ Nandinisarma ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۲۹ 2000 WX58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۳۰ 2000 WM59 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۳۱ 2000 WT59 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۳۲ Buschur ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۳۳ 2000 WM72 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۳۴ Lilliantsai ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۳۵ Yingfan ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۳۶ 2000 WX100 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۳۷ 2000 WV104 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۳۸ Ocasio-Cortez ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۳۹ 2000 WR116 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۴۰ 2000 WG118 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۴۱ 2000 WV131 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۴۲ 2000 WY140 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۴۳ 2000 WT145 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۴۴ 2000 WP162 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۴۵ 2000 WP168 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۴۶ 2000 WY168 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۴۷ 2000 WG174 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۴۸ Batchelor ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۴۹ Liaoyenting ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۵۰ 2000 WQ181 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۵۱ 2000 XL6 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۵۲ 2000 XO7 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۵۳ 2000 YY12 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۵۴ 2000 YZ15 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۵۵ 2000 YD17 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۵۶ 2000 YK17 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۵۷ Denny ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۵۸ Tsuihark ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۵۹ 2000 YX29 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۶۰ 2000 YA34 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۶۱ 2000 YQ44 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۶۲ Thiagoolson ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۶۳ 2000 YE46 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۶۴ 2000 YC50 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۶۴ 2000 YO۵۰
۲۳۲۶۶ 2000 YP50 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۶۷ 2000 YJ54 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۶۸ 2000 YD55 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۶۹ 2000 YH62 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۷۰ Kellerman ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۷۱ Kellychacon ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۷۲ 2000 YR67 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۷۳ 2000 YM75 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۷۴ Wuminchun ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۷۵ 2000 YP101 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۷۶ 2000 YT101 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۷۷ Benhughes ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۷۸ 2000 YD105 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۷۹ Chenhungjen ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۸۰ Laitsaita ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۸۱ Vijayjain ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۸۲ 2000 YZ116 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۸۳ Jinjuyi ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۸۴ Celik ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۸۵ 2000 YH119 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۸۶ Parlakgul ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۸۷ 2000 YL120 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۸۸ 2000 YG123 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۸۹ 2000 YQ126 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۹۰ 2000 YQ127 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۹۱ 2000 YB128 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۹۲ 2000 YH128 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۹۳ 2000 YS131 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۹۴ 2000 YJ137 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۹۵ Brandoreavis ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۲۳۲۹۶ Brianreavis ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۲۹۷ 2001 AX3 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۲۹۸ Loewenstein ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۲۹۹ 2001 AP9 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۰۰ 2001 AE16 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۰۱ 2001 AO16 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۰۲ 2001 AB17 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۰۳ 2001 AD17 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۰۴ 2001 AN17 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۰۵ 2001 AH18 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۰۶ Adamfields ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۰۷ Alexramek ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۰۸ Niyomsatian ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۰۹ 2001 AX22 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۱۰ Siriwon ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۱۱ 2001 AM29 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۱۲ 2001 AV41 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۱۳ Supokaivanich ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۱۴ 2001 AU44 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۱۵ Navinbrian ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۱۶ 2001 BZ8 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۱۷ 2001 BP13 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۱۸ Salvadorsanchez ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۱۹ 2001 BR14 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۲۰ 2001 BP15 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۲۱ 2001 BY16 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۲۲ Duyingsewa ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۲۳ Anand ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۲۴ Kwak ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۲۵ Arroyo ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۲۶ 2001 BL30 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۲۷ Luchernandez ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۲۸ 2001 BM34 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۲۹ Josevega ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۳۰ 2001 BP43 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۳۱ Halimzeidan ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۳۲ 2001 BP54 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۲۳۳۳۲ 2059 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 2508 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 2542 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 2579 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 2613 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 2809 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 3025 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 3092 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 3503 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 4086 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 4238 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 4612 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 4619 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 4695 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 5567 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 6046 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 6741 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 6779 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 6818 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 7585 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 9518 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۳۳۳۲ 9547 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۳۳۵۵ Elephenor ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۳۳۵۶ 1194 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۳۳۵۷ 1285 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۳۳۵۸ 2194 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۳۳۵۹ 2301 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۳۳۶۰ 3101 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۳۳۶۱ 3243 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۳۳۶۲ 3248 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۳۳۶۳ 3770 T-1 ۱۳ مه ۱۹۷۱
۲۳۳۶۴ 4060 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۳۳۶۵ 4217 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۳۳۶۶ 1043 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۶۷ 1173 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۶۸ 1196 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۶۹ 1295 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۷۰ 1329 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۷۱ 1364 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۷۲ 1405 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۷۳ 2133 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۷۴ 2207 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۷۵ 2234 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۷۶ 2239 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۷۷ 3035 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۷۸ 3043 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۷۹ 3159 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۸۰ 3197 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۸۱ 3363 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۸۲ Epistrophos ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۸۳ Schedios ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۸۴ 5163 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۸۵ 5168 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۸۶ 5179 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۳۸۷ 1039 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۸۸ 1168 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۸۹ 1181 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۹۰ 1186 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۹۱ 2065 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۹۲ 2416 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۹۳ 3283 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۹۴ 4340 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۹۵ 5018 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۹۶ 5112 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۹۷ 5122 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۹۸ 5124 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۹۹ 5132 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۳۹۹ A913 CF ۱۱ فوریه ۱۹۱۳
۲۳۴۰۱ Brodskaya ۲۵ ژوئیه ۱۹۶۸
۲۳۴۰۲ Turchina ۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۳۴۰۳ Boudewijnbuch ۲۴ مارس ۱۹۷۱
۲۳۴۰۴ Bomans ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۳۴۰۵ Nisyros ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۴۰۶ Kozlov ۲۳ اوت ۱۹۷۷
۲۳۴۰۷ 1977 RG19 ۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۳۴۰۸ Beijingaoyun ۱۲ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۴۰۹ Derzhavin ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۳۴۱۰ Vikuznetsov ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۳۴۱۱ 1978 ST7 ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۳۴۱۲ 1978 UN5 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۲۳۴۱۳ 1978 VQ9 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۳۴۱۴ 1979 MP1 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۳۴۱۵ 1979 MQ3 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۳۴۱۶ 1979 MU4 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۳۴۱۷ 1979 MU6 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۳۴۱۸ 1979 QM3 ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۲۳۴۱۹ 1980 FQ1 ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۲۳۴۱۹ 1981 DO ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۳۴۱۹ 1981 DR ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۳۴۲۲ 1981 DF1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۳۴۲۳ 1981 EA3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۳۴۲۴ 1981 EU9 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۳۴۲۵ 1981 EL12 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۳۴۲۶ 1981 EB16 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۳۴۲۷ 1981 EF16 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۳۴۲۸ 1981 EL18 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۳۴۲۹ 1981 EO35 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۳۴۳۰ 1981 EO38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۳۴۳۱ 1981 EA45 ۷ مارس ۱۹۸۱
۲۳۴۳۲ 1981 EF47 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۳۴۳۳ 1981 UU22 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۲۳۴۳۴ 1981 UB23 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۲۳۴۳۵ 1981 UZ24 ۲۵ اکتبر ۱۹۸۱
۲۳۴۳۶ Alekfursenko ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲
۲۳۴۳۷ 1984 SJ1 ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۴
۲۳۴۳۸ 1984 SZ5 ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۴
۲۳۴۳۸ 1986 PP ۱ اوت ۱۹۸۶
۲۳۴۴۰ 1986 QH1 ۲۷ اوت ۱۹۸۶
۲۳۴۴۱ 1986 QW1 ۲۷ اوت ۱۹۸۶
۲۳۴۴۲ 1986 QJ2 ۲۸ اوت ۱۹۸۶
۲۳۴۴۳ 1986 TG1 ۴ اکتبر ۱۹۸۶
۲۳۴۴۴ Kukucin ۵ اکتبر ۱۹۸۶
۲۳۴۴۵ 1987 QY7 ۲۱ اوت ۱۹۸۷
۲۳۴۴۶ 1987 SJ2 ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۷
۲۳۴۴۶ 1987 VG ۱۵ نوامبر ۱۹۸۷
۲۳۴۴۶ 1988 BG ۱۸ ژانویه ۱۹۸۸
۲۳۴۴۹ 1988 BG5 ۲۸ ژانویه ۱۹۸۸
۲۳۴۵۰ 1988 CB4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۲۳۴۵۱ 1988 CO7 ۱۵ فوریه ۱۹۸۸
۲۳۴۵۲ Drew ۱۸ اوت ۱۹۸۸
۲۳۴۵۲ 1988 QR ۱۹ اوت ۱۹۸۸
۲۳۴۵۴ 1988 XU2 ۱ دسامبر ۱۹۸۸
۲۳۴۵۵ Fumi ۵ دسامبر ۱۹۸۸
۲۳۴۵۵ 1989 DB ۲۶ فوریه ۱۹۸۹
۲۳۴۵۷ Beiderbecke ۵ آوریل ۱۹۸۹
۲۳۴۵۸ 1989 RY1 ۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۳۴۵۹ 1989 ST4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۳۴۶۰ 1989 SX9 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۲۳۴۶۱ 1989 TM4 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۲۳۴۶۲ 1989 TU4 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۲۳۴۶۳ 1989 TX11 ۲ اکتبر ۱۹۸۹
۲۳۴۶۴ 1989 TN15 ۳ اکتبر ۱۹۸۹
۲۳۴۶۵ 1989 UA1 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۹
۲۳۴۶۶ 1990 DU4 ۲۸ فوریه ۱۹۹۰
۲۳۴۶۷ 1990 QS3 ۲۰ اوت ۱۹۹۰
۲۳۴۶۸ 1990 SS3 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۳۴۶۹ Neilpeart ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۳۴۷۰ 1990 SO8 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۲۳۴۷۱ 1990 TH3 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۰
۲۳۴۷۲ Rolfriekher ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۲۳۴۷۳ Voss ۱۱ اکتبر ۱۹۹۰
۲۳۴۷۴ 1990 UX1 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۰
۲۳۴۷۵ 1990 VM2 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۰
۲۳۴۷۶ 1990 VE4 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۲۳۴۷۷ 1990 WS1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۲۳۴۷۷ 1991 BZ ۲۱ ژانویه ۱۹۹۱
۲۳۴۷۷ 1991 CG ۵ فوریه ۱۹۹۱
۲۳۴۷۷ 1991 EL ۱۰ مارس ۱۹۹۱
۲۳۴۸۱ 1991 GT4 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۲۳۴۸۱ 1991 LV ۱۴ ژوئن ۱۹۹۱
۲۳۴۸۳ 1991 LV4 ۶ ژوئن ۱۹۹۱
۲۳۴۸۴ 1991 NC1 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱
۲۳۴۸۵ 1991 NV6 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱
۲۳۴۸۶ 1991 PE2 ۲ اوت ۱۹۹۱
۲۳۴۸۷ 1991 PX4 ۳ اوت ۱۹۹۱
۲۳۴۸۸ 1991 PF12 ۷ اوت ۱۹۹۱
۲۳۴۸۹ 1991 PU16 ۷ اوت ۱۹۹۱
۲۳۴۹۰ Monikohl ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۳۴۹۱ 1991 RX17 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۳۴۹۲ 1991 RA20 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۳۴۹۲ 1991 SO ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۳۴۹۴ 1991 SE2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۳۴۹۵ 1991 UQ1 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۱
۲۳۴۹۶ 1991 VN3 ۳ نوامبر ۱۹۹۱
۲۳۴۹۷ 1991 VG4 ۵ نوامبر ۱۹۹۱
۲۳۴۹۸ 1991 VH6 ۶ نوامبر ۱۹۹۱
۲۳۴۹۹ 1991 VY12 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۱
۲۳۵۰۰ 1992 AT2 ۹ ژانویه ۱۹۹۲
۲۳۵۰۱ 1992 CK1 ۱۲ فوریه ۱۹۹۲
۲۳۵۰۲ 1992 DE3 ۲۵ فوریه ۱۹۹۲
۲۳۵۰۳ 1992 DD4 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۲۳۵۰۴ Haneda ۷ مارس ۱۹۹۲
۲۳۵۰۵ 1992 EB4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۳۵۰۶ 1992 EC8 ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۳۵۰۷ 1992 EQ13 ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۳۵۰۸ 1992 ET14 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۳۵۰۹ 1992 HQ3 ۳۰ آوریل ۱۹۹۲
۲۳۵۱۰ 1992 PA2 ۴ اوت ۱۹۹۲
۲۳۵۱۱ 1992 PB2 ۴ اوت ۱۹۹۲
۲۳۵۱۲ 1992 PC3 ۶ اوت ۱۹۹۲
۲۳۵۱۳ 1992 PZ3 ۲ اوت ۱۹۹۲
۲۳۵۱۴ Schneider ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۳۵۱۵ 1992 RF2 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۳۵۱۶ 1992 RK2 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۳۵۱۷ 1992 RO3 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۳۵۱۸ 1992 SP1 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۳۵۱۹ 1992 SG13 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۳۵۲۰ Ludwigbechstein ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۳۵۲۱ 1992 US1 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۲
۲۳۵۲۲ 1992 WC9 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲
۲۳۵۲۲ 1993 AQ ۱۳ ژانویه ۱۹۹۳
۲۳۵۲۴ 1993 BF3 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۳
۲۳۵۲۵ 1993 FS22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۳۵۲۶ 1993 FJ32 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۳۵۲۷ 1993 FD37 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۳۵۲۸ 1993 FQ38 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۳۵۲۹ 1993 FR45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۳۵۳۰ 1993 FV45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۳۵۳۱ 1993 FN62 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۳۵۳۲ 1993 JG1 ۱۴ مه ۱۹۹۳
۲۳۵۳۳ 1993 PU5 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۲۳۵۳۴ 1993 QP3 ۱۸ اوت ۱۹۹۳
۲۳۵۳۵ 1993 QL7 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۲۳۵۳۶ 1993 QS9 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۲۳۵۳۷ 1993 SA6 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۳۵۳۸ 1993 TM15 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۳۵۳۹ 1993 TU15 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۳۵۴۰ 1993 TV19 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۳۵۴۱ 1993 TU29 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۳۵۴۲ 1993 TN30 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۳۵۴۲ 1993 UK ۱۶ اکتبر ۱۹۹۳
۲۳۵۴۲ 1993 XW ۱۱ دسامبر ۱۹۹۳
۲۳۵۴۲ 1994 AC ۲ ژانویه ۱۹۹۴
۲۳۵۴۶ 1994 AV10 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۲۳۵۴۷ Tognelli ۱۷ فوریه ۱۹۹۴
۲۳۵۴۸ 1994 EF2 ۱۱ مارس ۱۹۹۴
۲۳۵۴۹ 1994 ES6 ۹ مارس ۱۹۹۴
۲۳۵۵۰ 1994 GK9 ۱۱ آوریل ۱۹۹۴
۲۳۵۵۱ 1994 GO9 ۱۱ آوریل ۱۹۹۴
۲۳۵۵۱ 1994 NB ۳ ژوئیه ۱۹۹۴
۲۳۵۵۳ 1994 PL4 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۳۵۵۴ 1994 PJ11 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۳۵۵۵ 1994 PP15 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۳۵۵۶ 1994 PY25 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۳۵۵۷ 1994 PU26 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۳۵۵۸ 1994 PW26 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۳۵۵۹ 1994 PD32 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۳۵۶۰ 1994 RX8 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۲۳۵۶۱ 1994 RM12 ۱ سپتامبر ۱۹۹۴
۲۳۵۶۲ 1994 TR1 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۲۳۵۶۳ 1994 UP8 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۲۳۵۶۴ 1994 VX1 ۶ نوامبر ۱۹۹۴
۲۳۵۶۴ 1994 WB ۲۳ نوامبر ۱۹۹۴
۲۳۵۶۶ 1994 WS1 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴
۲۳۵۶۶ 1994 YG ۲۱ دسامبر ۱۹۹۴
۲۳۵۶۶ 1994 YU ۲۸ دسامبر ۱۹۹۴
۲۳۵۶۹ 1994 YF1 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۴
۲۳۵۶۹ 1995 AA ۱ ژانویه ۱۹۹۵
۲۳۵۷۱ Zuaboni ۱ ژانویه ۱۹۹۵
۲۳۵۷۲ 1995 AS2 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۵
۲۳۵۷۲ 1995 BG ۲۳ ژانویه ۱۹۹۵
۲۳۵۷۲ 1995 BX ۲۵ ژانویه ۱۹۹۵
۲۳۵۷۵ 1995 BE2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۵
۲۳۵۷۶ 1995 DZ3 ۲۱ فوریه ۱۹۹۵
۲۳۵۷۷ 1995 DY8 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۲۳۵۷۸ Baedeker ۲۲ فوریه ۱۹۹۵
۲۳۵۷۹ 1995 EN5 ۲ مارس ۱۹۹۵
۲۳۵۸۰ 1995 OZ2 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۲۳۵۸۱ 1995 OE5 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۲۳۵۸۲ 1995 QA3 ۳۱ اوت ۱۹۹۵
۲۳۵۸۳ Krivsky ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۳۵۸۴ 1995 SB31 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۳۵۸۵ 1995 SD53 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۳۵۸۶ 1995 TA1 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۵
۲۳۵۸۷ Abukumado ۲ اکتبر ۱۹۹۵
۲۳۵۸۸ 1995 UX3 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۲۳۵۸۹ 1995 UR6 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵
۲۳۵۹۰ 1995 UD34 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۲۳۵۹۱ 1995 UP44 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۵
۲۳۵۹۲ 1995 UB47 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۲۳۵۹۲ 1995 VJ ۲ نوامبر ۱۹۹۵
۲۳۵۹۴ 1995 VJ2 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۵
۲۳۵۹۵ 1995 VR11 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۲۳۵۹۵ 1995 WQ ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۲۳۵۹۷ 1995 WY4 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۵
۲۳۵۹۸ 1995 WL13 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۲۳۵۹۸ 1995 XV ۱۲ دسامبر ۱۹۹۵
۲۳۶۰۰ 1995 XC1 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۵
۲۳۶۰۱ 1995 YC5 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۲۳۶۰۲ 1995 YK20 ۲۳ دسامبر ۱۹۹۵
۲۳۶۰۳ 1995 YM23 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵
۲۳۶۰۳ 1996 AL ۱۱ ژانویه ۱۹۹۶
۲۳۶۰۳ 1996 AP ۱۱ ژانویه ۱۹۹۶
۲۳۶۰۶ 1996 AS1 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۲۳۶۰۷ 1996 AR2 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۲۳۶۰۸ 1996 AC4 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۲۳۶۰۹ 1996 AU6 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۲۳۶۱۰ 1996 AW7 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۲۳۶۱۱ 1996 BO3 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۶
۲۳۶۱۲ Ramzel ۲۲ ژانویه ۱۹۹۶
۲۳۶۱۳ 1996 EK6 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۲۳۶۱۳ 1996 FX ۱۸ مارس ۱۹۹۶
۲۳۶۱۵ 1996 FK12 ۲۸ مارس ۱۹۹۶
۲۳۶۱۶ 1996 HY10 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۲۳۶۱۷ Duna ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۲۳۶۱۸ 1996 JS5 ۱۱ مه ۱۹۹۶
۲۳۶۱۹ 1996 JX7 ۱۲ مه ۱۹۹۶
۲۳۶۲۰ 1996 LS2 ۱۱ ژوئن ۱۹۹۶
۲۳۶۲۰ 1996 PA ۵ اوت ۱۹۹۶
۲۳۶۲۲ 1996 RW29 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۳۶۲۳ 1996 TR29 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۲۳۶۲۴ 1996 UX3 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۶
۲۳۶۲۵ Gelfond ۱۹ نوامبر ۱۹۹۶
۲۳۶۲۶ 1996 XD3 ۳ دسامبر ۱۹۹۶
۲۳۶۲۷ 1996 XG19 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۲۳۶۲۸ Ichimura ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۲۳۶۲۸ 1996 YR ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۲۳۶۳۰ 1996 YA3 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۶
۲۳۶۳۰ 1997 AG ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۳۰ 1997 AQ ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۳۳ 1997 AF3 ۴ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۳۴ 1997 AY3 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۳۵ 1997 AH4 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۳۶ 1997 AJ4 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۳۷ 1997 AM6 ۴ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۳۸ 1997 AV6 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۳۹ 1997 AN7 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۴۰ 1997 AY7 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۴۱ 1997 AU10 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۴۲ 1997 AD15 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۴۳ 1997 AQ15 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۴۴ Yamaneko ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۴۵ 1997 BJ2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۴۶ 1997 BX2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۴۷ 1997 BR3 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۲۳۶۴۸ Kolar ۱ فوریه ۱۹۹۷
۲۳۶۴۹ 1997 CJ5 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۲۳۶۵۰ 1997 CU5 ۷ فوریه ۱۹۹۷
۲۳۶۵۱ 1997 CN12 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۲۳۶۵۲ 1997 CW19 ۱۲ فوریه ۱۹۹۷
۲۳۶۵۳ 1997 CE21 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۲۳۶۵۴ 1997 CC26 ۱۳ فوریه ۱۹۹۷
۲۳۶۵۵ 1997 CG26 ۱۴ فوریه ۱۹۹۷
۲۳۶۵۶ 1997 CK26 ۱۴ فوریه ۱۹۹۷
۲۳۶۵۷ 1997 CB28 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۲۳۶۵۸ 1997 CC28 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۲۳۶۵۸ 1997 EH ۱ مارس ۱۹۹۷
۲۳۶۶۰ 1997 ED5 ۴ مارس ۱۹۹۷
۲۳۶۶۱ 1997 EL16 ۵ مارس ۱۹۹۷
۲۳۶۶۲ 1997 ES17 ۳ مارس ۱۹۹۷
۲۳۶۶۳ Kalou ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۲۳۶۶۴ 1997 EP25 ۵ مارس ۱۹۹۷
۲۳۶۶۵ 1997 EU46 ۱۲ مارس ۱۹۹۷
۲۳۶۶۶ 1997 FT1 ۳۰ مارس ۱۹۹۷
۲۳۶۶۷ 1997 FM4 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۲۳۶۶۸ 1997 FR4 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۲۳۶۶۹ 1997 FB5 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۲۳۶۷۰ 1997 GX14 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۷۱ 1997 GX18 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۷۲ 1997 GR21 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۷۳ 1997 GB23 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۷۴ 1997 GJ23 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۷۵ 1997 GU23 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۷۶ 1997 GR25 ۴ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۷۷ 1997 GV32 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۷۸ 1997 GW32 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۷۹ 1997 GM33 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۸۰ 1997 GL34 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۸۱ 1997 GC36 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۸۲ 1997 GT40 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۸۳ 1997 HO1 ۲۸ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۸۴ 1997 HB10 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۲۳۶۸۵ Toaldo ۱ مه ۱۹۹۷
۲۳۶۸۶ Songyuan ۸ مه ۱۹۹۷
۲۳۶۸۷ 1997 JA11 ۸ مه ۱۹۹۷
۲۳۶۸۸ 1997 JJ11 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۳۶۸۹ 1997 JC13 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۳۶۹۰ 1997 JD14 ۹ مه ۱۹۹۷
۲۳۶۹۱ 1997 JN16 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۳۶۹۱ 1997 KA ۲۰ مه ۱۹۹۷
۲۳۶۹۳ 1997 KU2 ۳۰ مه ۱۹۹۷
۲۳۶۹۴ 1997 KZ3 ۲۹ مه ۱۹۹۷
۲۳۶۹۵ 1997 MS4 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۲۳۶۹۶ 1997 MV4 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۲۳۶۹۷ 1997 MK9 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷
۲۳۶۹۸ 1997 NA3 ۴ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۳۶۹۹ Paulgordan ۸ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۳۶۹۹ 1997 OZ ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۳۷۰۱ 1997 PC1 ۳ اوت ۱۹۹۷
۲۳۷۰۲ 1997 QE1 ۲۸ اوت ۱۹۹۷
۲۳۷۰۳ 1997 RJ1 ۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۳۷۰۴ 1997 SD10 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۳۷۰۵ 1997 SQ14 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۳۷۰۶ 1997 SY32 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۳۷۰۷ 1997 TZ7 ۴ اکتبر ۱۹۹۷
۲۳۷۰۸ 1997 TR18 ۵ اکتبر ۱۹۹۷
۲۳۷۰۹ 1997 TA28 ۱ اکتبر ۱۹۹۷
۲۳۷۰۹ 1997 UJ ۲۰ اکتبر ۱۹۹۷
۲۳۷۱۱ 1997 UT2 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۲۳۷۱۲ Willpatrick ۱ ژانویه ۱۹۹۸
۲۳۷۱۳ 1998 EQ2 ۲ مارس ۱۹۹۸
۲۳۷۱۴ 1998 EC3 ۱ مارس ۱۹۹۸
۲۳۷۱۵ 1998 FK2 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۳۷۱۶ 1998 FA107 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۳۷۱۷ Kaddoura ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۳۷۱۸ Horgos ۲ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۱۹ 1998 HG23 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۲۰ 1998 HG26 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۲۱ 1998 HQ27 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۲۲ Gulak ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۲۳ 1998 HG40 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۲۴ 1998 HW41 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۲۵ 1998 HH43 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۲۶ 1998 HG48 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۲۷ 1998 HO52 ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۲۸ Jasonmorrow ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۲۹ Kemeisha ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۳۰ Suncar ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۳۱ 1998 HA93 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۳۲ Choiseungjae ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۳۳ Hyojiyun ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۳۴ Kimgyehyun ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۳۵ Cohen ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۳۶ 1998 HO148 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۳۷ 1998 HW150 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۳۷۳۸ 1998 JZ1 ۱ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۳۹ 1998 KS1 ۱۸ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۴۰ 1998 KP3 ۲۵ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۴۱ 1998 KB4 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۴۲ 1998 KW4 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۴۳ 1998 KT6 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۴۴ 1998 KX6 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۴۵ Liadawley ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۴۶ 1998 KQ19 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۴۷ Rahaelgupta ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۴۸ Kaarethode ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۴۹ Thygesen ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۵۰ Stepciechan ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۵۱ Davidprice ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۵۲ Jacobshapiro ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۵۳ Busdicker ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۵۴ Rachnareddy ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۵۵ Sergiolozano ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۵۶ Daniellozano ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۵۷ Jonmunoz ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۵۸ Guyuzhou ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۵۹ Wangzhaoxin ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۶۰ 1998 KM61 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۶۱ Yangliqing ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۶۲ 1998 KF64 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۳۷۶۳ 1998 MP7 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۳۷۶۴ 1998 MR15 ۲۱ ژوئن ۱۹۹۸
۲۳۷۶۵ 1998 MN16 ۲۷ ژوئن ۱۹۹۸
۲۳۷۶۶ 1998 MZ23 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸
۲۳۷۶۷ 1998 MG31 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۳۷۶۸ Abu-Rmaileh ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۳۷۶۹ Russellbabb ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۳۷۷۰ 1998 MQ35 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۳۷۷۱ 1998 MR37 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۳۷۷۲ 1998 MU37 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۳۷۷۳ 1998 MV37 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۳۷۷۴ Herbelliott ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۲۳۷۷۴ 1998 PE ۲ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۷۶ Gosset ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۷۷ Goursat ۲۳ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۷۸ 1998 QO7 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۷۹ Cambier ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۸۰ 1998 QT10 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۸۱ 1998 QT11 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۸۲ 1998 QE12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۸۳ Alyssachan ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۸۴ 1998 QW15 ۲۲ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۸۵ 1998 QJ16 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۸۶ 1998 QK16 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۸۷ 1998 QC17 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۸۸ Cofer ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۸۹ 1998 QW18 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۹۰ 1998 QK19 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۹۱ Kaysonconlin ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۹۲ Alyssacook ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۹۳ 1998 QK26 ۲۳ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۹۴ 1998 QG29 ۲۲ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۹۵ 1998 QW32 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۹۶ 1998 QK34 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۹۷ 1998 QR36 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۹۸ Samagonzalez ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۷۹۹ 1998 QZ37 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۰۰ 1998 QD38 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۰۱ Erikgustafson ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۰۲ 1998 QA39 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۰۳ 1998 QE39 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۰۴ Haber ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۰۵ 1998 QB40 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۰۶ 1998 QD40 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۰۷ 1998 QM40 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۰۸ Joshuahammer ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۰۹ Haswell ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۱۰ 1998 QO45 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۱۱ Connorivens ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۱۲ Jannuzi ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۱۳ 1998 QT46 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۱۴ Bethanylynne ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۱۵ 1998 QF49 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۱۶ Rohitkamat ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۱۷ Gokulk ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۱۸ Matthewlepow ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۱۹ 1998 QK54 ۲۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۲۰ 1998 QT69 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۲۱ Morganmonroe ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۲۲ 1998 QC70 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۲۳ 1998 QJ70 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۲۴ 1998 QX72 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۲۵ 1998 QD73 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۲۶ 1998 QO73 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۲۷ 1998 QG74 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۲۸ 1998 QK76 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۲۹ 1998 QR77 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۳۰ 1998 QZ85 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۳۱ Mattmooney ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۳۲ 1998 QW89 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۳۳ Mowers ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۳۴ Mukhopadhyay ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۳۵ 1998 QF91 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۳۶ 1998 QS93 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۳۷ Matthewnanni ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۳۸ 1998 QB96 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۳۹ 1998 QO100 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۴۰ 1998 QP100 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۴۱ 1998 QG102 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۴۲ 1998 QM106 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۴۳ 1998 QU106 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۴۴ Raghvendra ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۳۸۴۴ 1998 RB ۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۴۴ 1998 RF ۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۴۷ 1998 RC1 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۴۸ 1998 RJ1 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۴۹ 1998 RA19 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۵۰ Ramaswami ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۵۱ Rottman-Yang ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۵۲ Laurierumker ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۵۳ 1998 RZ35 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۵۴ Rickschaffer ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۵۵ Brandonshih ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۵۶ 1998 RU47 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۵۷ 1998 RT50 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۵۸ Ambrosesoehn ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۵۹ 1998 RX55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۶۰ 1998 RU56 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۶۱ Benjaminsong ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۶۲ 1998 RU59 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۶۳ 1998 RB62 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۶۴ 1998 RP64 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۶۵ Karlsorensen ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۶۶ 1998 RC69 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۶۷ Cathsoto ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۶۸ 1998 RA73 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۶۹ 1998 RF74 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۷۰ 1998 RW75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۷۱ 1998 RC76 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۷۲ 1998 RH76 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۷۳ 1998 RL76 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۷۴ 1998 RB77 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۷۵ Strube ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۷۶ 1998 RZ79 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۷۷ Gourmaud ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۷۸ 1998 SN2 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۷۹ 1998 SX4 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۸۰ Tongil ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۸۱ 1998 SP7 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۸۲ Fredcourant ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۸۳ 1998 SL12 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۸۴ Karenharvey ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۸۵ 1998 SE13 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۸۶ 1998 SV23 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۸۷ 1998 SA24 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۸۸ 1998 SZ24 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۸۹ Hermanngrassmann ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۹۰ Quindou ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۹۱ 1998 SC49 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۹۲ 1998 SH49 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۹۳ 1998 SL54 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۹۴ 1998 SM56 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۹۵ 1998 SH58 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۹۶ 1998 SF59 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۹۷ 1998 SA60 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۹۸ 1998 SG60 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۸۹۹ 1998 SE61 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۰۰ 1998 SO61 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۰۱ 1998 SU62 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۰۲ 1998 SN64 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۰۳ 1998 SK65 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۰۴ Amytang ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۰۵ 1998 SQ70 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۰۶ 1998 SB72 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۰۷ 1998 SH72 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۰۸ 1998 SL80 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۰۹ 1998 SZ96 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۱۰ 1998 SP115 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۱۱ 1998 SF128 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۱۲ 1998 SU128 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۱۳ 1998 SB129 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۱۴ 1998 SO129 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۱۵ 1998 SN130 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۱۶ 1998 SD131 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۱۷ 1998 SV132 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۱۸ 1998 SH133 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۱۹ 1998 SV134 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۲۰ 1998 SE135 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۲۱ 1998 SH135 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۲۲ Tawadros ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۲۳ 1998 SA137 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۲۴ Premt ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۲۵ 1998 SZ140 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۲۶ 1998 SU141 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۲۷ 1998 SS144 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۲۸ Darbywoodard ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۲۹ 1998 SU163 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۳۰ 1998 SX163 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۳۱ 1998 SV164 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۳۲ 1998 TN2 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۳۳ 1998 TD3 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۳۴ 1998 TN5 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۳۵ 1998 TU6 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۳۶ 1998 TV6 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۳۷ Delibes ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۳۸ 1998 TR33 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۳۹ 1998 TV33 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۳۹ 1998 UE ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۴۱ 1998 UW1 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۴۲ 1998 UX1 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۴۳ 1998 UO2 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۴۴ Dusser ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۴۵ 1998 US4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۴۶ Marcelleroux ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۴۷ 1998 UH16 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۴۸ 1998 UQ18 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۴۹ Dazapata ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۵۰ 1998 UM24 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۵۱ 1998 UX25 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۵۲ 1998 UU28 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۵۳ 1998 UV30 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۵۴ 1998 UT35 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۵۵ 1998 UO44 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۳۹۵۶ 1998 VD9 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۵۷ 1998 VL16 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۵۸ 1998 VD30 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۵۹ 1998 VZ36 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۶۰ 1998 VL37 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۶۱ 1998 VL39 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۶۲ 1998 WO1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۶۳ 1998 WY8 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۶۴ 1998 WR15 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۶۵ 1998 WP16 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۶۶ 1998 WO22 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۶۷ 1998 XQ12 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۶۸ 1998 XA13 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۶۹ 1998 XF78 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۷۰ 1998 YP6 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۷۱ 1998 YU9 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۲۳۹۷۱ 1999 AA ۳ ژانویه ۱۹۹۹
۲۳۹۷۳ 1999 CA4 ۵ فوریه ۱۹۹۹
۲۳۹۷۴ 1999 CK12 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۳۹۷۵ Akran ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۲۳۹۷۶ 1999 DZ6 ۲۳ فوریه ۱۹۹۹
۲۳۹۷۷ 1999 GW6 ۱۴ آوریل ۱۹۹۹
۲۳۹۷۸ 1999 JF21 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۳۹۷۹ 1999 JL82 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۳۹۸۰ Ogden ۱۴ مه ۱۹۹۹
۲۳۹۸۱ Patjohnson ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۲۳۹۸۲ 1999 LM12 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۲۳۹۸۳ 1999 NS11 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۳۹۸۴ 1999 NC42 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۳۹۸۵ 1999 NB53 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۳۹۸۶ 1999 NZ53 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۳۹۸۷ 1999 NB63 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۳۹۸۸ Maungakiekie ۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۳۹۸۹ Farpoint ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۳۹۹۰ Springsteen ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۳۹۹۱ 1999 RD3 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۳۹۹۲ Markhobbs ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۳۹۹۳ 1999 RS13 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۳۹۹۴ Mayhan ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۳۹۹۵ Oechsle ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۳۹۹۶ 1999 RT27 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۳۹۹۷ 1999 RW27 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۳۹۹۸ 1999 RP29 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۳۹۹۹ Rinner ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۴۰۰۰ Patrickdufour ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹

منابع[ویرایش]