فهرست سیارک‌ها (۱۹۲۰۰۱–۱۹۳۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۹۲۰۰۱ - ۱۹۳۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۹۲۰۰۱ تا ۱۹۳۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۹۲۰۰۱ 2005 XG112 ۲ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۰۲ 2005 XB117 ۱ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۰۳ 2005 YH1 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۰۴ 2005 YH24 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۰۵ 2005 YZ24 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۰۶ 2005 YO29 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۰۷ 2005 YO33 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۰۸ 2005 YJ35 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۰۹ 2005 YG41 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۱۰ 2005 YA42 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۱۱ 2005 YP42 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۱۲ 2005 YT60 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۱۳ 2005 YR61 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۱۴ 2005 YV66 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۱۵ 2005 YU70 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۱۶ 2005 YP72 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۱۷ 2005 YB77 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۱۸ 2005 YV109 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۱۹ 2005 YA116 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۲۰ 2005 YJ148 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۲۱ 2005 YN148 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۲۲ 2005 YG158 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۲۳ 2005 YK175 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۲۴ 2005 YA176 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۲۵ 2005 YH193 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۲۶ 2005 YM193 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۲۷ 2005 YG201 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۲۸ 2005 YO211 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۲۹ 2005 YS211 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۳۰ 2005 YS224 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۳۱ 2005 YU225 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۳۲ 2005 YF247 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۳۳ 2005 YG247 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۳۴ 2005 YL269 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۳۵ 2005 YV273 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۳۶ 2005 YW273 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۳۷ 2005 YU274 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۳۸ 2005 YE275 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۳۹ 2005 YM286 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۴۰ 2005 YF287 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۴۱ 2005 YG287 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۵
۱۹۲۰۴۲ 2006 AP4 ۴ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۴۳ 2006 AK14 ۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۴۴ 2006 AH32 ۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۴۵ 2006 AX45 ۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۴۶ 2006 AE73 ۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۴۷ 2006 AX78 ۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۴۸ 2006 AY85 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۴۹ 2006 AU92 ۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۵۰ 2006 AJ93 ۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۵۱ 2006 AT95 ۹ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۵۲ 2006 AU96 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۵۳ 2006 AV96 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۵۴ 2006 BO12 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۵۵ 2006 BA36 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۵۶ 2006 BR40 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۵۷ 2006 BC41 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۵۸ 2006 BT43 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۵۹ 2006 BA45 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۶۰ 2006 BW58 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۶۱ 2006 BE60 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۶۲ 2006 BY79 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۶۳ 2006 BF83 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۶۴ 2006 BX83 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۶۵ 2006 BY83 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۶۶ 2006 BF90 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۶۷ 2006 BT90 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۶۸ 2006 BA93 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۶۹ 2006 BU93 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۷۰ 2006 BH96 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۷۱ 2006 BW96 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۷۲ 2006 BG98 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۷۳ 2006 BW98 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۷۴ 2006 BY98 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۷۵ 2006 BW101 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۷۶ 2006 BO103 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۷۷ 2006 BK116 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۷۸ 2006 BU123 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۷۹ 2006 BC126 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۸۰ 2006 BF139 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۸۱ 2006 BW142 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۸۲ 2006 BX145 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۸۳ 2006 BS155 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۸۴ 2006 BV155 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۸۵ 2006 BY163 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۸۶ 2006 BL166 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۸۷ 2006 BM167 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۸۸ 2006 BG169 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۸۹ 2006 BM183 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۹۰ 2006 BQ192 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۹۱ 2006 BQ196 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۹۲ 2006 BD200 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۹۳ 2006 BG200 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۹۴ 2006 BH203 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۹۵ 2006 BJ207 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۹۶ 2006 BX207 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۹۷ 2006 BF210 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۹۸ 2006 BT252 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۰۹۹ 2006 BS253 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۰۰ 2006 BA269 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۰۱ 2006 BO270 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۰۲ 2006 BY278 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۰۳ 2006 CL11 ۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۰۴ 2006 CK12 ۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۰۵ 2006 CL18 ۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۰۶ 2006 CE23 ۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۰۷ 2006 CD26 ۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۰۸ 2006 CO29 ۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۰۹ 2006 CK39 ۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۱۰ 2006 CR43 ۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۱۱ 2006 CT44 ۳ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۱۲ 2006 CX56 ۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۱۳ 2006 CB57 ۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۱۴ 2006 CR66 ۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۱۵ 2006 DG2 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۱۶ 2006 DM9 ۲۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۱۷ 2006 DF27 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۱۸ 2006 DN30 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۱۹ 2006 DG32 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۲۰ 2006 DB44 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۲۱ 2006 DG45 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۲۲ 2006 DB53 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۲۳ 2006 DJ59 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۲۴ 2006 DO59 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۲۵ 2006 DB69 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۲۶ 2006 DF74 ۲۳ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۲۷ 2006 DY77 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۲۸ 2006 DV94 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۲۹ 2006 DN98 ۲۵ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۳۰ 2006 DZ101 ۲۵ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۳۱ 2006 DD116 ۲۷ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۳۲ 2006 DK120 ۲۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۳۳ 2006 DZ120 ۲۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۳۴ 2006 DJ124 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۳۵ 2006 DF159 ۲۷ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۳۶ 2006 DS160 ۲۷ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۳۷ 2006 DZ187 ۲۷ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۳۸ 2006 DX195 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۳۹ 2006 DC198 ۲۵ فوریه ۲۰۰۶
۱۹۲۱۴۰ 2006 EV26 ۳ مارس ۲۰۰۶
۱۹۲۱۴۱ 2006 EB41 ۴ مارس ۲۰۰۶
۱۹۲۱۴۲ 2006 FB2 ۲۳ مارس ۲۰۰۶
۱۹۲۱۴۳ 2006 FC8 ۲۳ مارس ۲۰۰۶
۱۹۲۱۴۴ 2006 FR9 ۲۴ مارس ۲۰۰۶
۱۹۲۱۴۵ 2006 FG21 ۲۴ مارس ۲۰۰۶
۱۹۲۱۴۶ 2006 FP22 ۲۴ مارس ۲۰۰۶
۱۹۲۱۴۷ 2006 FS40 ۲۶ مارس ۲۰۰۶
۱۹۲۱۴۸ 2006 FK43 ۲۹ مارس ۲۰۰۶
۱۹۲۱۴۹ 2006 FV47 ۲۴ مارس ۲۰۰۶
۱۹۲۱۵۰ 2006 GC40 ۶ آوریل ۲۰۰۶
۱۹۲۱۵۱ 2006 HD5 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۹۲۱۵۲ 2006 HC7 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۹۲۱۵۳ 2006 HH8 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۹۲۱۵۴ 2006 HN9 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۹۲۱۵۵ 2006 HZ17 ۲۱ آوریل ۲۰۰۶
۱۹۲۱۵۶ 2006 HP42 ۲۳ آوریل ۲۰۰۶
۱۹۲۱۵۷ 2006 VZ113 ۱۳ نوامبر ۲۰۰۶
۱۹۲۱۵۸ Christian ۱۴ دسامبر ۲۰۰۶
۱۹۲۱۵۹ 2007 BP16 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۶۰ 2007 BX28 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۶۱ 2007 CY3 ۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۶۲ 2007 CN41 ۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۶۳ 2007 CM42 ۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۶۴ 2007 DB11 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۶۵ 2007 DG13 ۱۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۶۶ 2007 DJ18 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۶۷ 2007 DQ18 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۶۸ 2007 DT53 ۱۹ فوریه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۶۹ 2007 DR75 ۲۱ فوریه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۷۰ 2007 DV82 ۲۳ فوریه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۷۱ 2007 DC83 ۲۴ فوریه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۷۲ 2007 DO105 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۹۲۱۷۳ 2007 EF42 ۹ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۷۴ 2007 EG51 ۱۰ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۷۵ 2007 EL72 ۱۰ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۷۶ 2007 ER149 ۱۲ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۷۷ 2007 EB182 ۱۴ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۷۸ 2007 EA200 ۱۰ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۷۹ 2007 EQ210 ۸ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۸۰ 2007 ED213 ۱۴ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۸۱ 2007 EC214 ۱۲ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۸۲ 2007 EP217 ۱۱ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۸۳ 2007 FG12 ۱۷ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۸۴ 2007 FW35 ۲۵ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۸۵ 2007 FS43 ۱۸ مارس ۲۰۰۷
۱۹۲۱۸۶ 2007 GA5 ۱۲ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۸۷ 2007 GF9 ۸ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۸۸ 2007 GR9 ۸ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۸۹ 2007 GT23 ۱۱ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۹۰ 2007 GG33 ۱۱ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۹۱ 2007 GH39 ۱۴ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۹۲ 2007 GX45 ۱۴ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۹۳ 2007 GP48 ۱۴ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۹۴ 2007 GW53 ۱۴ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۹۵ 2007 GM71 ۱۴ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۹۶ 2007 HU2 ۱۶ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۹۷ 2007 HR4 ۱۹ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۹۸ 2007 HJ12 ۱۹ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۱۹۹ 2007 HE25 ۱۸ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۲۰۰ 2007 HN52 ۲۰ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۲۰۱ 2007 HA61 ۲۰ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۲۰۲ 2007 HP70 ۱۹ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۲۰۳ 2007 HH90 ۲۲ آوریل ۲۰۰۷
۱۹۲۲۰۴ 2007 JN21 ۱۲ مه ۲۰۰۷
۱۹۲۲۰۵ 2007 JJ27 ۹ مه ۲۰۰۷
۱۹۲۲۰۶ 2007 JR28 ۱۰ مه ۲۰۰۷
۱۹۲۲۰۷ 2007 JB33 ۱۲ مه ۲۰۰۷
۱۹۲۲۰۸ 2007 JX33 ۱۱ مه ۲۰۰۷
۱۹۲۲۰۹ 2007 JL38 ۱۲ مه ۲۰۰۷
۱۹۲۲۱۰ 2007 JY41 ۱۵ مه ۲۰۰۷
۱۹۲۲۱۱ 2007 KO3 ۱۷ مه ۲۰۰۷
۱۹۲۲۱۲ 2007 LM1 ۵ ژوئن ۲۰۰۷
۱۹۲۲۱۳ 2007 LE28 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۷
۱۹۲۲۱۴ 2007 LA34 ۵ ژوئن ۲۰۰۷
۱۹۲۲۱۵ 2007 MH19 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۷
۱۹۲۲۱۶ 2007 ML20 ۲۳ ژوئن ۲۰۰۷
۱۹۲۲۱۷ 2007 PT9 ۹ اوت ۲۰۰۷
۱۹۲۲۱۸ 2007 PX45 ۱۰ اوت ۲۰۰۷
۱۹۲۲۱۹ 2007 RO23 ۳ سپتامبر ۲۰۰۷
۱۹۲۲۲۰ 2007 RZ132 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷
۱۹۲۲۲۱ 2007 RQ278 ۵ سپتامبر ۲۰۰۷
۱۹۲۲۲۲ 2007 RZ281 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷
۱۹۲۲۲۳ 2007 VM6 ۳ نوامبر ۲۰۰۷
۱۹۲۲۲۴ 2007 VO6 ۴ نوامبر ۲۰۰۷
۱۹۲۲۲۵ 2007 WT20 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۷
۱۹۲۲۲۶ 2008 AB112 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۲۷ 2008 AD118 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۲۸ 2008 BE33 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۲۹ 2008 CA12 ۳ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۳۰ 2008 CQ40 ۲ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۳۱ 2008 CK45 ۲ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۳۲ 2008 CN48 ۳ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۳۳ 2008 CV83 ۷ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۳۴ 2008 CS189 ۱۳ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۳۵ 2008 CE201 ۱۳ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۳۶ 2008 CO202 ۸ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۳۷ 2008 DS1 ۲۴ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۳۸ 2008 DP29 ۲۶ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۳۹ 2008 DG40 ۲۷ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۴۰ 2008 DL54 ۲۷ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۴۱ 2008 DA70 ۲۶ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۴۲ 2008 DF85 ۲۸ فوریه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۴۳ 2008 EY32 ۱ مارس ۲۰۰۸
۱۹۲۲۴۴ 2008 EP39 ۴ مارس ۲۰۰۸
۱۹۲۲۴۵ 2008 EG50 ۶ مارس ۲۰۰۸
۱۹۲۲۴۶ 2008 EY57 ۷ مارس ۲۰۰۸
۱۹۲۲۴۷ 2008 EJ98 ۲ مارس ۲۰۰۸
۱۹۲۲۴۸ 2008 EK99 ۴ مارس ۲۰۰۸
۱۹۲۲۴۹ 2008 EC119 ۹ مارس ۲۰۰۸
۱۹۲۲۵۰ 2008 FS39 ۲۸ مارس ۲۰۰۸
۱۹۲۲۵۱ 2008 FF69 ۲۸ مارس ۲۰۰۸
۱۹۲۲۵۲ 2008 FC70 ۲۸ مارس ۲۰۰۸
۱۹۲۲۵۳ 2008 FK80 ۲۷ مارس ۲۰۰۸
۱۹۲۲۵۴ 2008 GB20 ۳ آوریل ۲۰۰۸
۱۹۲۲۵۵ 2008 GM36 ۳ آوریل ۲۰۰۸
۱۹۲۲۵۶ 2008 GS54 ۵ آوریل ۲۰۰۸
۱۹۲۲۵۷ 2008 GD60 ۵ آوریل ۲۰۰۸
۱۹۲۲۵۸ 2008 GB76 ۷ آوریل ۲۰۰۸
۱۹۲۲۵۹ 2008 GR107 ۱۲ آوریل ۲۰۰۸
۱۹۲۲۶۰ 2008 GQ134 ۴ آوریل ۲۰۰۸
۱۹۲۲۶۱ 2008 HB6 ۲۴ آوریل ۲۰۰۸
۱۹۲۲۶۲ 2008 HO8 ۲۴ آوریل ۲۰۰۸
۱۹۲۲۶۳ 2008 HZ16 ۲۵ آوریل ۲۰۰۸
۱۹۲۲۶۴ 2008 HH38 ۲۸ آوریل ۲۰۰۸
۱۹۲۲۶۵ 2008 KV15 ۲۷ مه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۶۶ 2008 KN31 ۲۹ مه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۶۷ 2008 KT33 ۲۹ مه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۶۸ 2008 LD12 ۷ ژوئن ۲۰۰۸
۱۹۲۲۶۹ 2008 OB4 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۸
۱۹۲۲۶۹ 7642 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۹۲۲۷۱ 3310 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۹۲۲۷۲ 1132 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۲۲۷۳ 2299 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۲۲۷۴ 1169 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۲۲۷۵ 2227 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۲۲۷۶ 2498 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۲۲۷۷ 3126 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۲۲۷۸ 3148 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۲۲۷۹ 3153 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۲۲۸۰ 3534 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۲۲۸۱ 1978 UC7 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۱۹۲۲۸۲ 1979 MY4 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۹۲۲۸۳ 1981 EE3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۲۲۸۴ 1981 EL11 ۷ مارس ۱۹۸۱
۱۹۲۲۸۵ 1981 EU12 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۲۲۸۶ 1981 ES15 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۲۲۸۷ 1981 EL22 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۲۲۸۸ 1981 EF34 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۲۲۸۹ 1981 EQ45 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۲۲۸۹ 1989 QT ۲۶ اوت ۱۹۸۹
۱۹۲۲۹۱ 1990 QX19 ۱۷ اوت ۱۹۹۰
۱۹۲۲۹۲ 1990 RC7 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۹۲۲۹۳ 1990 TA2 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۹۲۲۹۴ 1991 TE15 ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۱۹۲۲۹۵ 1991 TN15 ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۱۹۲۲۹۶ 1991 TA16 ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۱۹۲۲۹۷ 1992 DX9 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۹۲۲۹۸ 1992 ES2 ۶ مارس ۱۹۹۲
۱۹۲۲۹۹ 1992 EW4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۹۲۳۰۰ 1992 SY9 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۹۲۳۰۱ 1992 SQ10 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۹۲۳۰۲ 1993 BL8 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۳
۱۹۲۳۰۳ 1993 FJ7 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۹۲۳۰۴ 1993 FK40 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۹۲۳۰۵ 1993 FE45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۹۲۳۰۶ 1993 FB80 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۹۲۳۰۷ 1993 RM16 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۹۲۳۰۸ 1993 TK7 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۹۲۳۰۹ 1993 TK26 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۹۲۳۱۰ 1993 TN26 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۹۲۳۱۱ 1993 TS29 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۹۲۳۱۲ 1994 AT9 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۱۹۲۳۱۳ 1994 AV13 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۴
۱۹۲۳۱۴ 1994 CN1 ۹ فوریه ۱۹۹۴
۱۹۲۳۱۵ 1994 JO4 ۳ مه ۱۹۹۴
۱۹۲۳۱۶ 1994 JH6 ۴ مه ۱۹۹۴
۱۹۲۳۱۷ 1994 PO26 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۹۲۳۱۸ 1994 RH16 ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۳۱۹ 1994 RY24 ۵ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۳۲۰ 1994 RA28 ۵ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۳۲۱ 1994 SE11 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۳۲۲ 1994 SN11 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۳۲۳ 1994 SD12 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۳۲۴ 1994 TD7 ۴ اکتبر ۱۹۹۴
۱۹۲۳۲۵ 1994 UL8 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۱۹۲۳۲۶ 1994 UT8 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۱۹۲۳۲۷ 1994 VS3 ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۳۲۸ 1994 WW5 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۳۲۹ 1995 BE14 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۵
۱۹۲۳۳۰ 1995 BN15 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۵
۱۹۲۳۳۱ 1995 CB6 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۹۲۳۳۱ 1995 FA ۲۱ مارس ۱۹۹۵
۱۹۲۳۳۳ 1995 FG5 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۹۲۳۳۴ 1995 GU6 ۶ آوریل ۱۹۹۵
۱۹۲۳۳۵ 1995 HD4 ۲۶ آوریل ۱۹۹۵
۱۹۲۳۳۶ 1995 KK3 ۲۵ مه ۱۹۹۵
۱۹۲۳۳۷ 1995 ME2 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵
۱۹۲۳۳۸ 1995 MM5 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵
۱۹۲۳۳۹ 1995 OD4 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۹۲۳۴۰ 1995 OE14 ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۹۲۳۴۱ 1995 QF6 ۲۲ اوت ۱۹۹۵
۱۹۲۳۴۲ 1995 SP14 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۴۳ 1995 SU14 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۴۴ 1995 SY15 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۴۵ 1995 SG24 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۴۶ 1995 ST31 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۴۷ 1995 SK32 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۴۸ 1995 SY37 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۴۹ 1995 SV44 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۵۰ 1995 SW49 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۵۱ 1995 SM51 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۵۲ 1995 SE86 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۵۳ 1995 TS1 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۵۴ 1995 TV2 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۵۵ 1995 TL3 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۵۶ 1995 UB12 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۵۷ 1995 UY16 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۵۸ 1995 VT4 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۵۹ 1995 VY7 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۶۰ 1995 VN11 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۶۱ 1995 VB17 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۶۲ 1995 VC18 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۶۳ 1995 WR9 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۶۴ 1995 WB16 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۶۵ 1995 WU25 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۶۶ 1995 XP3 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۶۷ 1995 YF25 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۳۶۸ 1996 AT5 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۳۶۹ 1996 AC6 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۳۷۰ 1996 AG10 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۳۷۱ 1996 AD12 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۳۷۲ 1996 AB14 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۳۷۳ 1996 BL6 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۳۷۴ 1996 BP6 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۳۷۵ 1996 BR7 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۳۷۶ 1996 EH6 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۱۹۲۳۷۷ 1996 EL11 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۱۹۲۳۷۸ 1996 FZ10 ۲۰ مارس ۱۹۹۶
۱۹۲۳۷۹ 1996 GS6 ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۱۹۲۳۸۰ 1996 GR11 ۱۴ آوریل ۱۹۹۶
۱۹۲۳۸۱ 1996 HT4 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۹۲۳۸۲ 1996 JM8 ۱۲ مه ۱۹۹۶
۱۹۲۳۸۳ 1996 JD10 ۱۳ مه ۱۹۹۶
۱۹۲۳۸۴ 1996 KN2 ۱۸ مه ۱۹۹۶
۱۹۲۳۸۵ 1996 RO12 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۸۶ 1996 RE14 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۸۷ 1996 RV15 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۸۸ 1996 RD29 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۸۹ 1996 RT29 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۹۰ 1996 RO30 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۹۱ 1996 TQ2 ۳ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۹۲ 1996 TM18 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۹۳ 1996 TT22 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۹۴ 1996 TJ35 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۹۵ 1996 TN36 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۹۶ 1996 XP3 ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۹۷ 1996 XZ5 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۹۸ 1996 XL10 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۳۹۹ 1996 XL29 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۴۰۰ 1997 AG2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۲۴۰۱ 1997 AR8 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۲۴۰۲ 1997 AW12 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۲۴۰۳ 1997 BQ4 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۲۴۰۴ 1997 EE19 ۳ مارس ۱۹۹۷
۱۹۲۴۰۵ 1997 EU21 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۹۲۴۰۶ 1997 EK26 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۹۲۴۰۷ 1997 EY30 ۵ مارس ۱۹۹۷
۱۹۲۴۰۸ 1997 GD1 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۹۲۴۰۹ 1997 GX13 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۹۲۴۱۰ 1997 GD25 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۹۲۴۱۱ 1997 GX31 ۱۵ آوریل ۱۹۹۷
۱۹۲۴۱۲ 1997 HQ7 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۹۲۴۱۳ 1997 HN9 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۹۲۴۱۴ 1997 LG17 ۸ ژوئن ۱۹۹۷
۱۹۲۴۱۵ 1997 LM18 ۸ ژوئن ۱۹۹۷
۱۹۲۴۱۶ 1997 MA1 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۱۹۲۴۱۷ 1997 NS7 ۷ ژوئیه ۱۹۹۷
۱۹۲۴۱۸ 1997 PC3 ۱۰ اوت ۱۹۹۷
۱۹۲۴۱۹ 1997 SM18 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۲۰ 1997 SP20 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۲۱ 1997 SU20 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۲۲ 1997 SH21 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۲۳ 1997 SM26 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۲۴ 1997 SL30 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۲۵ 1997 ST35 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۲۶ 1997 TJ3 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۲۷ 1997 TD4 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۲۸ 1997 TZ5 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۲۹ 1997 TO9 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۳۰ 1997 TD13 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۳۱ 1997 TS21 ۴ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۳۲ 1997 TA24 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۳۳ 1997 TL26 ۸ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۳۴ 1997 US1 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۳۵ 1997 UJ2 ۲۴ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۳۶ 1997 UU6 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۳۷ 1997 UA16 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۳۸ 1997 UN27 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۳۸ 1997 VC ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۴۰ 1997 VH7 ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۴۱ 1997 WH1 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۴۲ 1997 WJ3 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۴۳ 1997 WY5 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۴۴ 1997 WY9 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۴۵ 1997 WG14 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۴۶ 1997 WA15 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۴۷ 1997 WR15 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۴۸ 1997 WY15 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۴۹ 1997 WG20 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۵۰ 1997 WY21 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۵۱ 1997 WQ42 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۵۲ 1997 YQ2 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۹۲۴۵۳ 1998 BV3 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۲۴۵۴ 1998 BQ5 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۲۴۵۵ 1998 BQ20 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۲۴۵۶ 1998 BU23 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۲۴۵۷ 1998 BM33 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۲۴۵۸ 1998 DG1 ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۲۴۵۹ 1998 DS6 ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۲۴۶۰ 1998 DT16 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۲۴۶۱ 1998 DE19 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۲۴۶۲ 1998 EZ7 ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۶۳ 1998 FU4 ۲۳ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۶۴ 1998 FJ8 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۶۵ 1998 FM14 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۶۶ 1998 FJ16 ۳۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۶۷ 1998 FH28 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۶۸ 1998 FH40 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۶۹ 1998 FF48 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۷۰ 1998 FV53 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۷۱ 1998 FF59 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۷۲ 1998 FO64 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۷۳ 1998 FX71 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۷۴ 1998 FM72 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۷۵ 1998 FR122 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۷۶ 1998 FN133 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۷۷ 1998 FF134 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۷۸ 1998 FM138 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۷۹ 1998 FO138 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۸۰ 1998 FZ138 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۱۹۲۴۸۱ 1998 GQ2 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۸۲ 1998 GS8 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۸۳ 1998 HS2 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۸۴ 1998 HE4 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۸۵ 1998 HM5 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۸۶ 1998 HP7 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۸۷ 1998 HG11 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۸۸ 1998 HK22 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۸۹ 1998 HU22 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۹۰ 1998 HU23 ۲۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۹۱ 1998 HU27 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۹۲ 1998 HA35 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۹۳ 1998 HG42 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۹۴ 1998 HF62 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۹۵ 1998 HJ64 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۹۶ 1998 HS66 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۹۷ 1998 HJ89 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۲۴۹۸ 1998 KA7 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۹۲۴۹۹ 1998 KT10 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۹۲۵۰۰ 1998 KT15 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۹۲۵۰۱ 1998 KD17 ۲۶ مه ۱۹۹۸
۱۹۲۵۰۲ 1998 KN26 ۲۶ مه ۱۹۹۸
۱۹۲۵۰۳ 1998 KO32 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۹۲۵۰۴ 1998 MC14 ۲۰ ژوئن ۱۹۹۸
۱۹۲۵۰۵ 1998 MU14 ۲۰ ژوئن ۱۹۹۸
۱۹۲۵۰۶ 1998 MS15 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸
۱۹۲۵۰۷ 1998 MQ37 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۱۹۲۵۰۸ 1998 OP13 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۹۲۵۰۹ 1998 QL5 ۲۲ اوت ۱۹۹۸
۱۹۲۵۱۰ 1998 QX29 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۱۹۲۵۱۱ 1998 QR73 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۹۲۵۱۲ 1998 QB76 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۹۲۵۱۳ 1998 QZ103 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۱۹۲۵۱۴ 1998 RP12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۱۵ 1998 RS15 ۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۱۶ 1998 RK16 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۱۷ 1998 RF20 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۱۸ 1998 RW29 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۱۹ 1998 RE48 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۲۰ 1998 RS63 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۲۱ 1998 RK67 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۲۲ 1998 RJ76 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۲۳ 1998 RT80 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۲۴ 1998 RY80 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۲۵ 1998 SM12 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۲۶ 1998 SP15 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۲۷ 1998 ST17 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۲۸ 1998 SG41 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۲۹ 1998 SU48 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۳۰ 1998 SE52 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۳۱ 1998 SC62 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۳۲ 1998 SZ63 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۳۳ 1998 SB70 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۳۴ 1998 SN80 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۳۵ 1998 SW85 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۳۶ 1998 SF88 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۳۷ 1998 SL89 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۳۸ 1998 SE97 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۳۹ 1998 SC119 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۴۰ 1998 SN120 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۴۱ 1998 SY124 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۴۲ 1998 SO144 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۴۳ 1998 SD146 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۴۴ 1998 SM157 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۴۵ 1998 SS160 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۴۶ 1998 TE1 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۴۷ 1998 TW6 ۱ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۴۸ 1998 TE7 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۴۹ 1998 TJ14 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۵۰ 1998 TC20 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۵۱ 1998 TY24 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۵۲ 1998 TP26 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۵۳ 1998 TH27 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۵۴ 1998 TU27 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۵۵ 1998 TV27 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۵۶ 1998 UP5 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۵۷ 1998 UE13 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۵۸ 1998 UM44 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۵۸ 1998 VO ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۵۸ 1998 VT ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۶۱ 1998 VA9 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۶۲ 1998 VP17 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۶۳ 1998 WZ6 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۶۴ 1998 WL22 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۶۵ 1998 WS34 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۶۶ 1998 WA35 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۶۷ 1998 WD35 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۶۸ 1998 WZ35 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۶۹ 1998 WB36 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۷۰ 1998 WS36 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۷۱ 1998 WR38 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۷۲ 1998 WS40 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۷۲ 1998 XL ۶ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۷۴ 1998 XQ6 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۷۵ 1998 XM20 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۷۶ 1998 XB22 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۷۷ 1998 XT25 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۷۸ 1998 XU61 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۷۹ 1998 XN62 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۸۰ 1998 XB98 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۸۱ 1998 YH16 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۸۲ 1998 YF18 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۲۵۸۳ 1999 AY9 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۸۴ 1999 AY14 ۸ ژانویه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۸۵ 1999 AX22 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۸۶ 1999 AV29 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۸۷ 1999 AA31 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۸۸ 1999 BH1 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۸۹ 1999 BM11 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۹۰ 1999 BW11 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۹۱ 1999 CE8 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۹۲ 1999 CB11 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۹۳ 1999 CJ26 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۹۴ 1999 CO37 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۹۵ 1999 CS47 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۹۶ 1999 CU87 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۹۷ 1999 CW95 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۹۸ 1999 CV126 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۱۹۲۵۹۹ 1999 CT137 ۹ فوریه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۰۰ 1999 CE147 ۹ فوریه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۰۱ 1999 CK159 ۹ فوریه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۰۲ 1999 EQ2 ۱۰ مارس ۱۹۹۹
۱۹۲۶۰۳ 1999 EA9 ۱۵ مارس ۱۹۹۹
۱۹۲۶۰۴ 1999 EO13 ۱۰ مارس ۱۹۹۹
۱۹۲۶۰۵ 1999 FE12 ۱۸ مارس ۱۹۹۹
۱۹۲۶۰۶ 1999 FE42 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۹۲۶۰۷ 1999 FB60 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۹۲۶۰۸ 1999 FH60 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۹۲۶۰۹ 1999 GY3 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۲۶۱۰ 1999 GH10 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۲۶۱۱ 1999 GX26 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۲۶۱۲ 1999 GT39 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۲۶۱۳ 1999 GL46 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۲۶۱۴ 1999 GY54 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۲۶۱۵ 1999 GP56 ۹ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۲۶۱۶ 1999 GF58 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۲۶۱۷ 1999 HX9 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۲۶۱۸ 1999 JP4 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۱۹ 1999 JQ4 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۲۰ 1999 JV5 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۲۱ 1999 JN11 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۲۲ 1999 JW26 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۲۳ 1999 JR36 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۲۴ 1999 JJ44 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۲۵ 1999 JS101 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۲۶ 1999 JR133 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۲۶ 1999 KS ۱۶ مه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۲۸ 1999 KK3 ۱۷ مه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۲۹ 1999 KM11 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۲۹ 1999 LL ۵ ژوئن ۱۹۹۹
۱۹۲۶۳۱ 1999 LG29 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۹۲۶۳۲ 1999 NL53 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۳۳ 1999 NT56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۳۴ 1999 NF60 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۲۶۳۴ 1999 QT ۱۷ اوت ۱۹۹۹
۱۹۲۶۳۶ 1999 QL2 ۳۱ اوت ۱۹۹۹
۱۹۲۶۳۷ 1999 RD6 ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۳۸ 1999 RC10 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۳۹ 1999 RR20 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۴۰ 1999 RY20 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۴۱ 1999 RG23 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۴۲ 1999 RD32 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۴۳ 1999 RG39 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۴۴ 1999 RS39 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۴۵ 1999 RJ47 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۴۶ 1999 RZ67 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۴۷ 1999 RU71 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۴۸ 1999 RO76 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۴۹ 1999 RV78 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۵۰ 1999 RF80 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۵۱ 1999 RS80 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۵۲ 1999 RM81 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۵۳ 1999 RD103 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۵۴ 1999 RZ106 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۵۵ 1999 RQ107 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۵۶ 1999 RF121 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۵۷ 1999 RD125 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۵۸ 1999 RU130 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۵۹ 1999 RJ134 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۶۰ 1999 RD150 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۶۱ 1999 RU155 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۶۲ 1999 RK161 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۶۳ 1999 RS169 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۶۴ 1999 RK179 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۶۵ 1999 RS181 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۶۶ 1999 RC189 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۶۷ 1999 RC199 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۶۸ 1999 RQ199 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۶۹ 1999 RD203 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۷۰ 1999 RR206 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۷۱ 1999 RF213 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۷۲ 1999 RW219 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۷۳ 1999 RD222 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۷۴ 1999 RB224 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۷۵ 1999 RG226 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۷۶ 1999 RK239 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۷۷ 1999 RR252 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۷۸ 1999 SM10 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۷۹ 1999 SO12 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۸۰ 1999 SE17 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۸۱ 1999 SJ21 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۸۲ 1999 SF26 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۸۳ 1999 SO27 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۸۴ 1999 TW6 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۸۵ 1999 TA8 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۸۶ 1999 TU17 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۸۷ 1999 TC21 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۸۸ 1999 TQ22 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۸۹ 1999 TF25 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۹۰ 1999 TO35 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۹۱ 1999 TY39 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۹۲ 1999 TH41 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۹۳ 1999 TH42 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۹۴ 1999 TM44 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۹۵ 1999 TB48 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۹۶ 1999 TO54 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۹۷ 1999 TB60 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۹۸ 1999 TF60 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۶۹۹ 1999 TL60 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۰۰ 1999 TJ61 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۰۱ 1999 TB63 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۰۲ 1999 TR67 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۰۳ 1999 TD77 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۰۴ 1999 TQ78 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۰۵ 1999 TN81 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۰۶ 1999 TX90 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۰۷ 1999 TM94 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۰۸ 1999 TW102 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۰۹ 1999 TM105 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۱۰ 1999 TF107 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۱۱ 1999 TJ107 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۱۲ 1999 TC112 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۱۳ 1999 TB124 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۱۴ 1999 TN125 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۱۵ 1999 TP127 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۱۶ 1999 TL130 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۱۷ 1999 TJ133 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۱۸ 1999 TM138 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۱۹ 1999 TT138 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۲۰ 1999 TA140 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۲۱ 1999 TH145 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۲۲ 1999 TW145 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۲۳ 1999 TS149 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۲۴ 1999 TF157 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۲۵ 1999 TZ159 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۲۶ 1999 TJ161 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۲۷ 1999 TS169 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۲۸ 1999 TU169 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۲۹ 1999 TR182 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۳۰ 1999 TR188 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۳۱ 1999 TG190 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۳۲ 1999 TF192 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۳۳ 1999 TV192 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۳۴ 1999 TD193 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۳۵ 1999 TK193 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۳۶ 1999 TQ201 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۳۷ 1999 TR205 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۳۸ 1999 TU212 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۳۹ 1999 TZ213 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۴۰ 1999 TF214 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۴۱ 1999 TX214 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۴۲ 1999 TL215 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۴۳ 1999 TG225 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۴۴ 1999 TQ225 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۴۵ 1999 TO226 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۴۶ 1999 TT237 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۴۷ 1999 TX242 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۴۸ 1999 TX249 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۴۹ 1999 TN251 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۵۰ 1999 TB254 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۵۱ 1999 TF255 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۵۲ 1999 TH256 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۵۳ 1999 TD259 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۵۴ 1999 TU262 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۵۵ 1999 TL265 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۵۶ 1999 TQ268 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۵۷ 1999 TH270 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۵۸ 1999 TU271 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۵۹ 1999 TK280 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۶۰ 1999 TH289 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۶۱ 1999 TR292 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۶۲ 1999 TR293 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۶۳ 1999 TW297 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۶۴ 1999 TF302 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۶۵ 1999 TV313 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۶۶ 1999 TH315 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۶۷ 1999 TV319 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۶۸ 1999 TB320 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۶۹ 1999 TF321 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۷۰ 1999 TB322 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۷۱ 1999 UY6 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۷۲ 1999 UH11 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۷۳ 1999 UB12 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۷۴ 1999 UY12 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۷۵ 1999 UE16 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۷۶ 1999 UQ16 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۷۷ 1999 UU17 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۷۸ 1999 UW19 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۷۹ 1999 UO24 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۸۰ 1999 UY24 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۸۱ 1999 UG25 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۸۲ 1999 UU25 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۸۳ 1999 UV26 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۸۴ 1999 UH27 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۸۵ 1999 UK30 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۸۶ 1999 UW30 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۸۷ 1999 UE34 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۸۸ 1999 UH34 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۸۹ 1999 UA35 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۹۰ 1999 UC35 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۹۱ 1999 UX41 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۹۲ 1999 UT45 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۹۳ 1999 UT54 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۹۴ 1999 UY54 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۹۵ 1999 UX55 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۹۶ 1999 UR56 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۹۷ 1999 US56 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۹۸ 1999 UV58 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۲۷۹۹ 1999 VB1 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۰۰ 1999 VZ3 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۰۱ 1999 VG4 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۰۲ 1999 VO16 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۰۳ 1999 VF21 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۰۴ 1999 VZ31 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۰۵ 1999 VX44 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۰۶ 1999 VR45 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۰۷ 1999 VX56 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۰۸ 1999 VO59 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۰۹ 1999 VW61 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۱۰ 1999 VL63 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۱۱ 1999 VC68 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۱۲ 1999 VO69 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۱۳ 1999 VO70 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۱۴ 1999 VG71 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۱۵ 1999 VP76 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۱۶ 1999 VR76 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۱۷ 1999 VQ79 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۱۸ 1999 VK81 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۱۹ 1999 VK82 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۲۰ 1999 VO82 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۲۱ 1999 VU82 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۲۲ 1999 VP88 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۲۳ 1999 VD89 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۲۴ 1999 VD91 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۲۵ 1999 VT91 ۷ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۲۶ 1999 VO94 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۲۷ 1999 VJ97 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۲۸ 1999 VJ99 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۲۹ 1999 VL100 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۳۰ 1999 VU101 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۳۱ 1999 VY101 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۳۲ 1999 VF102 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۳۳ 1999 VP107 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۳۴ 1999 VZ117 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۳۵ 1999 VB118 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۳۶ 1999 VC121 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۳۷ 1999 VL125 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۳۸ 1999 VQ130 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۳۹ 1999 VK132 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۴۰ 1999 VN137 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۴۱ 1999 VV138 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۴۲ 1999 VC143 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۴۳ 1999 VM148 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۴۴ 1999 VD152 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۴۵ 1999 VX154 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۴۶ 1999 VK155 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۴۷ 1999 VK156 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۴۸ 1999 VD157 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۴۹ 1999 VS161 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۵۰ 1999 VH166 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۵۱ 1999 VL175 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۵۲ 1999 VD176 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۵۳ 1999 VU176 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۵۴ 1999 VA178 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۵۵ 1999 VT187 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۵۶ 1999 VG190 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۵۷ 1999 VX198 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۵۸ 1999 VT201 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۵۹ 1999 VB213 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۶۰ 1999 VS219 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۶۱ 1999 VO220 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۶۲ 1999 VE223 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۶۳ 1999 WR5 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۶۴ 1999 WP9 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۶۵ 1999 WL15 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۶۶ 1999 WS16 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۶۷ 1999 WS18 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۶۸ 1999 WZ18 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۶۹ 1999 XB14 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۷۰ 1999 XE19 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۷۱ 1999 XV20 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۷۲ 1999 XK25 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۷۳ 1999 XJ27 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۷۴ 1999 XN30 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۷۵ 1999 XF39 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۷۶ 1999 XE43 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۷۷ 1999 XP46 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۷۸ 1999 XD47 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۷۹ 1999 XX52 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۸۰ 1999 XP59 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۸۱ 1999 XR59 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۸۲ 1999 XT61 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۸۳ 1999 XT67 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۸۴ 1999 XJ75 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۸۵ 1999 XA94 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۸۶ 1999 XR100 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۸۷ 1999 XZ103 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۸۸ 1999 XB113 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۸۹ 1999 XA115 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۹۰ 1999 XP115 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۹۱ 1999 XK117 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۹۲ 1999 XZ118 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۹۳ 1999 XM122 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۹۴ 1999 XU130 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۹۵ 1999 XS134 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۹۶ 1999 XW137 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۹۷ 1999 XH142 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۹۸ 1999 XB145 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۸۹۹ 1999 XE146 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۰۰ 1999 XN151 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۰۱ 1999 XR151 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۰۲ 1999 XC156 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۰۳ 1999 XX177 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۰۴ 1999 XG185 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۰۵ 1999 XU210 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۰۶ 1999 XJ213 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۰۷ 1999 XU213 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۰۸ 1999 XG223 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۰۹ 1999 XD227 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۱۰ 1999 XG233 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۱۱ 1999 XB237 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۱۲ 1999 XU245 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۱۳ 1999 XC247 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۱۴ 1999 XY247 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۱۵ 1999 XD251 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۱۶ 1999 XR256 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۱۷ 1999 YA4 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۱۸ 1999 YV9 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۱۹ 1999 YH10 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۲۰ 1999 YT10 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۲۱ 1999 YD11 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۲۲ 1999 YM14 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۲۳ 1999 YY14 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۲۴ 1999 YU20 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۲۵ 1999 YU25 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۲۹۲۶ 2000 AN5 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۲۷ 2000 AH6 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۲۸ 2000 AP6 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۲۹ 2000 AT44 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۳۰ 2000 AV52 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۳۱ 2000 AW71 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۳۲ 2000 AO92 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۳۳ 2000 AN111 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۳۴ 2000 AY121 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۳۵ 2000 AZ149 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۳۶ 2000 AV153 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۳۷ 2000 AS170 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۳۸ 2000 AJ185 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۳۹ 2000 AK188 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۴۰ 2000 AG206 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۴۱ 2000 AD207 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۴۲ 2000 AB219 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۴۳ 2000 AJ223 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۴۴ 2000 AC226 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۴۵ 2000 AD227 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۴۶ 2000 AQ230 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۴۷ 2000 AR250 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۴۷ 2000 BA ۱۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۴۹ 2000 BP1 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۵۰ 2000 BQ2 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۵۱ 2000 BK7 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۵۲ 2000 BZ18 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۵۳ 2000 BJ21 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۵۴ 2000 BF22 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۵۵ 2000 BX39 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۵۶ 2000 CF8 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۵۷ 2000 CC35 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۵۸ 2000 CY68 ۱ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۵۹ 2000 CW71 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۶۰ 2000 CY77 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۶۱ 2000 CH80 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۶۲ 2000 CF101 ۱۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۶۳ 2000 CO110 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۶۴ 2000 CF127 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۶۵ 2000 CP129 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۶۶ 2000 CS140 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۶۷ 2000 DF9 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۶۸ 2000 DP9 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۶۹ 2000 DH10 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۷۰ 2000 DV10 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۷۱ 2000 DE14 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۷۲ 2000 DH20 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۷۳ 2000 DL23 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۷۴ 2000 DF30 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۷۵ 2000 DC33 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۷۶ 2000 DB37 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۷۷ 2000 DM39 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۷۸ 2000 DO41 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۷۹ 2000 DG50 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۸۰ 2000 DF57 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۸۱ 2000 DK57 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۸۲ 2000 DX59 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۸۳ 2000 DK64 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۸۴ 2000 DM64 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۸۵ 2000 DA65 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۸۶ 2000 DM65 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۸۷ 2000 DD67 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۸۸ 2000 DN70 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۸۹ 2000 DX72 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۹۰ 2000 DK75 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۹۱ 2000 DG78 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۹۲ 2000 DR87 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۹۳ 2000 DF90 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۹۴ 2000 DQ90 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۹۵ 2000 DT92 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۹۶ 2000 DW108 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۹۷ 2000 DP109 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۹۸ 2000 DJ110 ۲۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۲۹۹۹ 2000 DG111 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۳۰۰۰ 2000 DW112 ۲۵ فوریه ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]