فهرست سیارک‌ها (۱۸۰۰۱–۱۹۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۸۰۰۱ - ۱۹۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۸۰۰۱ تا ۱۹۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۸۰۰۱ 1999 JY83 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۰۲ 1999 JJ84 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۰۳ 1999 JU84 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۰۴ Krystosek ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۰۵ 1999 JD91 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۰۶ 1999 JE94 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۰۷ 1999 JK97 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۰۸ 1999 JV99 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۰۹ Patrickgeer ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۱۰ 1999 JQ100 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۱۱ 1999 JQ113 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۱۲ Marsland ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۱۳ Shedletsky ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۱۴ 1999 JC121 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۱۵ Semenkovich ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۱۶ Grondahl ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۱۷ 1999 JC124 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۱۸ 1999 JR125 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۱۹ Dascoli ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۲۰ Amend ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۲۱ Waldman ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۲۲ Pepper ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۲۳ 1999 JQ129 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۲۴ Dobson ۲۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۲۵ 1999 KF5 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۲۶ Juliabaldwin ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۲۷ Gokcay ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۲۸ Ramchandani ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۲۹ 1999 KA16 ۲۱ مه ۱۹۹۹
۱۸۰۳۰ 1999 LX4 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۱۸۰۳۱ 1999 LO14 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۸۰۳۲ Geiss ۲۰ ژوئن ۱۹۹۹
۱۸۰۳۳ 1999 NR4 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۰۳۴ 1999 NF6 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۰۳۵ 1999 NJ7 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۰۳۶ 1999 ND26 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۰۳۷ 1999 NA38 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۰۳۸ 1999 NR48 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۰۳۹ 1999 ND49 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۰۴۰ 1999 NC60 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۰۴۱ 1999 RX13 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۴۲ 1999 RF27 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۴۳ Laszkowska ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۴۴ 1999 RS89 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۴۵ 1999 RR100 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۴۶ 1999 RN116 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۴۷ 1999 RP145 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۴۸ 1999 RG170 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۴۹ 1999 RX195 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۵۰ 1999 RS196 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۵۱ 1999 RU196 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۵۲ 1999 RV199 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۵۳ 1999 RU208 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۵۴ 1999 SW7 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۵۵ Fernhildebrandt ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۸۰۵۶ 1999 TV15 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۸۰۵۷ 1999 VK10 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۵۸ 1999 XY129 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۵۹ Cavalieri ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۶۰ 1999 XJ156 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۶۱ 1999 XH179 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۶۲ 1999 XY187 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۶۳ 1999 XW211 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۶۴ 1999 XY242 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۰۶۵ 2000 AM41 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۸۰۶۶ 2000 AR79 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۸۰۶۷ 2000 AB98 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۸۰۶۸ 2000 AF184 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۸۰۶۹ 2000 AS199 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۸۰۷۰ 2000 AC205 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۸۰۷۱ 2000 BA27 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۸۰۷۲ 2000 CL71 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۸۰۷۳ 2000 CB82 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۸۰۷۳ 2000 DW ۲۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۸۰۷۵ Donasharma ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۸۰۷۶ 2000 DV59 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۸۰۷۷ 2000 EM148 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۸۰۷۸ 2000 FL31 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۸۰۷۹ Lion-Stoppato ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۸۰۸۰ 2000 GW105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۸۰۸۱ 2000 GB126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۸۰۸۲ 2000 GB136 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۸۰۸۳ 2000 HD22 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۸۰۸۴ Adamwohl ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۸۰۸۵ 2000 JZ14 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۸۰۸۶ Emilykraft ۶ مه ۲۰۰۰
۱۸۰۸۷ Yamanaka ۶ مه ۲۰۰۰
۱۸۰۸۸ Roberteunice ۷ مه ۲۰۰۰
۱۸۰۸۹ 2000 JB41 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۸۰۹۰ Kevinkuo ۶ مه ۲۰۰۰
۱۸۰۹۱ Iranmanesh ۶ مه ۲۰۰۰
۱۸۰۹۲ Reinhold ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۸۰۹۳ 2000 KS31 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۸۰۹۴ 2000 KN56 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۸۰۹۵ Frankblock ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۱۸۰۹۶ 2000 LM16 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۸۰۹۷ 2000 LU19 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۸۰۹۸ 2000 LR20 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۸۰۹۹ Flamini ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۸۱۰۰ Lebreton ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۸۱۰۱ Coustenis ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۱۸۱۰۲ Angrilli ۳ ژوئن ۲۰۰۰
۱۸۱۰۳ 2000 MC5 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۸۱۰۴ Mahalingam ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۰۵ 2000 NT3 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۰۶ Blume ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۰۷ 2000 NC5 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۰۸ 2000 NT5 ۸ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۰۹ 2000 NG11 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۱۰ HASI ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۱۱ Pinet ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۱۲ Jeanlucjosset ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۱۳ Bibring ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۱۴ Rosenbush ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۱۵ Rathbun ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۱۶ Prato ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۱۷ Jonhodge ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۱۸ 2000 NB24 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۱۹ Braude ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۲۰ Lytvynenko ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۲۱ Konovalenko ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۲۲ Forestamartin ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۲۳ Pavan ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۲۴ Leeperry ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۲۵ Brianwilson ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۲۶ 2000 OU3 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۲۷ Denversmith ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۲۸ Wysner ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۲۹ 2000 OH5 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۳۰ 2000 OK5 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۳۱ 2000 OM5 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۳۲ Spector ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۳۳ 2000 OL12 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۳۴ 2000 OS14 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۳۵ 2000 OQ20 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۳۶ 2000 OD21 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۳۷ 2000 OU30 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۳۸ 2000 OP35 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۳۹ 2000 OF37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۴۰ 2000 OD39 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۴۱ 2000 OK42 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۴۲ Adamsidman ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۴۳ 2000 OK48 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۴۴ 2000 OO48 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۴۵ 2000 OX48 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۴۶ 2000 OU49 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۴۷ 2000 OY50 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۴۸ Bellier ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۴۹ Colombatti ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۵۰ Lopez-Moreno ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۵۱ Licchelli ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۵۲ Heidimanning ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۵۳ 2000 OC61 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۱۵۳ 2000 PA ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۵۵ Jasonschuler ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۵۶ Kamisaibara ۳ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۵۷ Craigwright ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۵۸ Nigelreuel ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۵۹ Andrewcook ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۵۹ Andrewcook ۲۰۰۰
۱۸۱۶۱ Koshiishi ۷ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۶۲ Denlea ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۶۳ Jennalewis ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۶۴ 2000 PA20 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۶۵ 2000 PN20 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۶۶ 2000 PG27 ۸ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۶۷ 2000 PS27 ۶ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۶۸ 2000 PN28 ۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۶۸ 2000 QF ۲۰ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۷۰ Ramjeawan ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۷۱ Romaneskue ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۷۲ 2000 QL7 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۷۳ 2000 QD8 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۷۴ Khachatryan ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۷۵ Jenniferchoy ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۷۶ Julianhong ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۷۷ Harunaga ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۷۸ 2000 QP28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۷۹ 2000 QV29 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۸۰ Irenesun ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۸۱ 2000 QD34 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۸۲ Wiener ۲۷ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۸۳ 2000 QG37 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۸۴ Dianepark ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۸۵ 2000 QW49 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۸۶ 2000 QW50 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۸۷ 2000 QQ53 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۸۸ 2000 QD55 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۸۹ Medeobaldia ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۹۰ Michaelpizer ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۹۱ Rayhe ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۹۲ Craigwallace ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۹۳ Hollilydrury ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۹۴ 2000 QE100 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۹۵ 2000 QG116 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۹۶ Rowberry ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۸۱۹۶ 2055 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 2056 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 2583 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 2714 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 2733 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 2757 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 2837 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 3065 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 3090 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 3093 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 4041 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 4095 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 4158 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 4529 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 4597 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 4603 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 4607 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 4615 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 4792 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 4917 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 5021 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 6245 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 6260 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 6286 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 6526 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 6669 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 6700 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 6726 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۸۱۹۶ 7069 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۱۸۲۲۶ 1182 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۸۲۲۷ 1222 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۸۲۲۸ Hyperenor ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۸۲۲۹ 3222 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۸۲۳۰ 3285 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۸۲۳۱ 3286 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۸۲۳۲ 3322 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۸۲۳۳ 4068 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۸۲۳۴ 4262 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۸۲۳۵ Lynden-Bell ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۳۶ Bernardburke ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۳۷ Kenfreeman ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۳۸ Frankshu ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۳۹ Ekers ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۴۰ Mould ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۴۱ Genzel ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۴۲ Peebles ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۴۳ Gunn ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۴۴ Anneila ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۴۵ 3061 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۴۶ 3088 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۴۷ 3151 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۴۸ 3152 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۴۹ 3175 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۵۰ 3178 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۵۱ 3207 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۵۲ 3282 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۵۳ 3295 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۵۴ 4062 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۵۵ 4188 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۵۶ 4195 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۵۷ 4209 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۵۸ 4250 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۵۹ 4311 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۶۰ 5056 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۶۱ 5065 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۶۲ 5125 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۶۳ Anchialos ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۶۴ 5184 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۸۲۶۵ 1136 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۶۶ 1189 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۶۷ 2122 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۶۸ Dardanos ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۶۹ 2206 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۷۰ 2312 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۷۱ 2332 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۷۲ 2495 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۷۳ 3140 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۷۴ 3150 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۷۵ 3173 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۷۶ 3355 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۷۷ 3446 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۷۸ Drymas ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۷۹ 4221 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۸۰ 4245 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۸۱ Tros ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۸۲ Ilos ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۸۳ 5165 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۸۲۸۴ Tsereteli ۱۰ اوت ۱۹۷۰
۱۸۲۸۴ 1972 GJ ۱۴ آوریل ۱۹۷۲
۱۸۲۸۶ Kneipp ۲۷ اکتبر ۱۹۷۳
۱۸۲۸۷ 1975 TU3 ۳ اکتبر ۱۹۷۵
۱۸۲۸۸ Nozdrachev ۲ نوامبر ۱۹۷۵
۱۸۲۸۹ 1976 UB16 ۲۲ اکتبر ۱۹۷۶
۱۸۲۹۰ 1977 DR2 ۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۱۸۲۹۱ 1977 DL4 ۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۱۸۲۹۲ Zoltowski ۱۷ مارس ۱۹۷۷
۱۸۲۹۳ Pilyugin ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۸۲۹۴ Rudenko ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۸۲۹۵ Borispetrov ۲ اکتبر ۱۹۷۸
۱۸۲۹۶ 1978 VW2 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۸۲۹۷ 1978 VG4 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۸۲۹۸ 1979 MZ4 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۸۲۹۹ 1979 MT8 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۸۲۹۹ 1979 PA ۱۴ اوت ۱۹۷۹
۱۸۳۰۱ Konyukhov ۲۷ اوت ۱۹۷۹
۱۸۳۰۲ 1980 FL3 ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۱۸۳۰۲ 1980 PU ۶ اوت ۱۹۸۰
۱۸۳۰۴ 1981 DH1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۸۳۰۵ 1981 DL1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۸۳۰۶ 1981 EF9 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۰۷ 1981 ER10 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۰۸ 1981 EZ11 ۷ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۰۹ 1981 EV13 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۱۰ 1981 EJ16 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۱۱ 1981 EV16 ۶ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۱۲ 1981 EC19 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۱۳ 1981 EB23 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۱۴ 1981 EX27 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۱۵ 1981 ED37 ۱۱ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۱۶ 1981 EJ38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۱۷ 1981 EM41 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۱۸ 1981 ET43 ۶ مارس ۱۹۸۱
۱۸۳۱۹ 1981 QS2 ۲۳ اوت ۱۹۸۱
۱۸۳۲۰ 1981 UJ28 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۱۸۳۲۱ Bobrov ۲۵ اکتبر ۱۹۸۲
۱۸۳۲۲ 1982 VF5 ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۱۸۳۲۳ 1983 RZ2 ۲ سپتامبر ۱۹۸۳
۱۸۳۲۴ 1984 HA2 ۲۷ آوریل ۱۹۸۴
۱۸۳۲۵ 1984 SB2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۴
۱۸۳۲۶ 1985 CV1 ۱۱ فوریه ۱۹۸۵
۱۸۳۲۷ 1985 CX1 ۱۲ فوریه ۱۹۸۵
۱۸۳۲۷ 1985 UU ۲۰ اکتبر ۱۹۸۵
۱۸۳۲۹ 1986 RY4 ۱ سپتامبر ۱۹۸۶
۱۸۳۳۰ 1987 BW1 ۲۵ ژانویه ۱۹۸۷
۱۸۳۳۱ 1987 DQ6 ۲۴ فوریه ۱۹۸۷
۱۸۳۳۱ 1987 ON ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۷
۱۸۳۳۱ 1987 OV ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۷
۱۸۳۳۴ Drozdov ۲ سپتامبر ۱۹۸۷
۱۸۳۳۴ Drozdov SC۱
۱۸۳۳۴ 1988 LG ۱۵ ژوئن ۱۹۸۸
۱۸۳۳۷ 1988 RB11 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۸۳۳۸ 1989 EP2 ۴ مارس ۱۹۸۹
۱۸۳۳۹ 1989 GM2 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۱۸۳۳۹ 1989 OM ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۹
۱۸۳۴۱ 1989 SJ5 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۸۳۴۲ 1989 ST9 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۸۳۴۲ 1989 TN ۲ اکتبر ۱۹۸۹
۱۸۳۴۴ 1989 TN11 ۲ اکتبر ۱۹۸۹
۱۸۳۴۵ 1989 UP4 ۲۲ اکتبر ۱۹۸۹
۱۸۳۴۵ 1989 WG ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹
۱۸۳۴۵ 1989 WU ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹
۱۸۳۴۸ 1990 BM1 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۰
۱۸۳۴۹ Dafydd ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۰
۱۸۳۵۰ 1990 QJ2 ۲۲ اوت ۱۹۹۰
۱۸۳۵۱ 1990 QN5 ۲۹ اوت ۱۹۹۰
۱۸۳۵۲ 1990 QB8 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۱۸۳۵۳ 1990 QF9 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۱۸۳۵۴ 1990 RK5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۸۳۵۵ 1990 RN9 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۸۳۵۶ 1990 SF1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۸۳۵۷ 1990 SR2 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۸۳۵۸ 1990 SB11 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۸۳۵۹ Jakobstaude ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰
۱۸۳۶۰ Sachs ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۸۳۶۱ 1990 VN6 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۱۸۳۶۲ 1990 VX6 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۱۸۳۶۳ 1990 VW8 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۰
۱۸۳۶۴ 1990 WF4 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۰
۱۸۳۶۵ Shimomoto ۱۷ نوامبر ۱۹۹۰
۱۸۳۶۶ 1991 DG1 ۱۸ فوریه ۱۹۹۱
۱۸۳۶۷ 1991 FS1 ۱۷ مارس ۱۹۹۱
۱۸۳۶۸ Flandrau ۱۵ آوریل ۱۹۹۱
۱۸۳۶۸ 1991 LM ۱۳ ژوئن ۱۹۹۱
۱۸۳۷۰ 1991 NS2 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱
۱۸۳۷۱ 1991 PH10 ۷ اوت ۱۹۹۱
۱۸۳۷۲ 1991 RF16 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۸۳۷۳ 1991 RQ16 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۸۳۷۴ 1991 RA18 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۸۳۷۵ 1991 RC27 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۸۳۷۶ Quirk ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۸۳۷۷ 1991 SH1 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۸۳۷۸ 1991 UX2 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۱
۱۸۳۷۹ 1991 VJ6 ۶ نوامبر ۱۹۹۱
۱۸۳۸۰ 1991 VZ8 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۱۸۳۸۰ 1991 YU ۳۰ دسامبر ۱۹۹۱
۱۸۳۸۲ 1992 EG22 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۸۳۸۳ 1992 ER28 ۸ مارس ۱۹۹۲
۱۸۳۸۴ 1992 ES28 ۸ مارس ۱۹۹۲
۱۸۳۸۵ 1992 EG31 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۸۳۸۶ 1992 EL35 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۸۳۸۷ 1992 GN3 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۱۸۳۸۸ 1992 GX4 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۱۸۳۸۹ 1992 JU2 ۴ مه ۱۹۹۲
۱۸۳۹۰ 1992 JD3 ۷ مه ۱۹۹۲
۱۸۳۹۱ 1992 PO1 ۸ اوت ۱۹۹۲
۱۸۳۹۲ 1992 PT4 ۲ اوت ۱۹۹۲
۱۸۳۹۲ 1992 QB ۱۹ اوت ۱۹۹۲
۱۸۳۹۴ 1992 RR5 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۸۳۹۵ Schmiedmayer ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۸۳۹۶ Nellysachs ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۸۳۹۷ 1992 SF14 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۸۳۹۸ Bregenz ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۸۳۹۹ 1992 WK1 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۲
۱۸۴۰۰ 1992 WY3 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲
۱۸۴۰۱ 1992 WE4 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۲
۱۸۴۰۲ 1992 YU2 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۲
۱۸۴۰۲ 1993 AG ۱۳ ژانویه ۱۹۹۳
۱۸۴۰۴ 1993 FQ2 ۲۰ مارس ۱۹۹۳
۱۸۴۰۵ 1993 FY12 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۸۴۰۶ 1993 FT14 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۸۴۰۷ 1993 FQ24 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۸۴۰۸ 1993 FP30 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۸۴۰۹ 1993 FF36 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۸۴۱۰ 1993 FC51 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۸۴۱۱ 1993 FB82 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۸۴۱۱ 1993 LX ۱۳ ژوئن ۱۹۹۳
۱۸۴۱۳ 1993 LD1 ۱۳ ژوئن ۱۹۹۳
۱۸۴۱۴ 1993 OY6 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۸۴۱۵ 1993 PW5 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۱۸۴۱۵ 1993 QW ۲۲ اوت ۱۹۹۳
۱۸۴۱۷ 1993 QY9 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۱۸۴۱۸ 1993 TV1 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۱۸۴۱۹ 1993 TS20 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۸۴۲۰ 1993 TR25 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۸۴۲۱ 1993 TV34 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۸۴۲۲ 1993 UE6 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۸۴۲۳ 1993 UF7 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۸۴۲۳ 1993 YG ۱۷ دسامبر ۱۹۹۳
۱۸۴۲۳ 1993 YL ۱۸ دسامبر ۱۹۹۳
۱۸۴۲۶ Maffei ۱۸ دسامبر ۱۹۹۳
۱۸۴۲۶ 1994 AY ۴ ژانویه ۱۹۹۴
۱۸۴۲۸ 1994 AC1 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۱۸۴۲۹ 1994 AO1 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۱۸۴۳۰ Balzac ۱۴ ژانویه ۱۹۹۴
۱۸۴۳۰ 1994 BM ۱۶ ژانویه ۱۹۹۴
۱۸۴۳۲ 1994 CJ2 ۱۳ فوریه ۱۹۹۴
۱۸۴۳۲ 1994 EQ ۴ مارس ۱۹۹۴
۱۸۴۳۴ Mikesandras ۱۲ مارس ۱۹۹۴
۱۸۴۳۵ 1994 GW10 ۱۴ آوریل ۱۹۹۴
۱۸۴۳۶ 1994 GY10 ۱۴ آوریل ۱۹۹۴
۱۸۴۳۶ 1994 JR ۵ مه ۱۹۹۴
۱۸۴۳۸ 1994 JM6 ۴ مه ۱۹۹۴
۱۸۴۳۹ 1994 LJ1 ۹ ژوئن ۱۹۹۴
۱۸۴۴۰ 1994 NV1 ۸ ژوئیه ۱۹۹۴
۱۸۴۴۰ 1994 PE ۵ اوت ۱۹۹۴
۱۸۴۴۲ 1994 PK3 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۸۴۴۳ 1994 PW8 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۸۴۴۴ 1994 PL10 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۸۴۴۵ 1994 PC12 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۸۴۴۶ 1994 PN13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۸۴۴۷ 1994 PU13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۸۴۴۸ 1994 PW17 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۸۴۴۹ Rikwouters ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۸۴۵۰ 1994 PG27 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۸۴۵۱ 1994 PZ27 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۸۴۵۲ 1994 PL33 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۸۴۵۲ 1994 TT ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۱۸۴۵۴ 1995 BF1 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۵
۱۸۴۵۴ 1995 DF ۲۰ فوریه ۱۹۹۵
۱۸۴۵۴ 1995 ES ۸ مارس ۱۹۹۵
۱۸۴۵۷ 1995 EX7 ۵ مارس ۱۹۹۵
۱۸۴۵۸ Caesar ۵ مارس ۱۹۹۵
۱۸۴۵۹ 1995 FD1 ۲۸ مارس ۱۹۹۵
۱۸۴۶۰ Peckova ۵ اوت ۱۹۹۵
۱۸۴۶۰ 1995 QQ ۱۷ اوت ۱۹۹۵
۱۸۴۶۲ Ricco ۲۶ اوت ۱۹۹۵
۱۸۴۶۳ 1995 SV16 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۶۴ 1995 SK23 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۶۵ 1995 SB34 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۶۶ 1995 SU37 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۶۷ 1995 SX52 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۶۸ 1995 UE8 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۸۴۶۹ 1995 UC9 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۰ 1995 UX44 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۱ 1995 UZ45 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۲ 1995 VA1 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۳ 1995 VK1 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۴ 1995 WV3 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۵ 1995 WM7 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۶ 1995 WR7 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۷ 1995 WA11 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۸ 1995 WT15 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۸ 1995 XR ۱۲ دسامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۸ 1995 YB ۱۷ دسامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۸ 1995 YH ۱۷ دسامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۷۸ 1995 YO ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۸۳ 1995 YY2 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۸۴ 1995 YB3 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۵
۱۸۴۸۴ 1996 AB ۱ ژانویه ۱۹۹۶
۱۸۴۸۶ 1996 AS2 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۸۴۸۷ 1996 AU3 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۸۴۸۸ 1996 AY3 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۸۴۸۹ 1996 BV2 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۶
۱۸۴۹۰ 1996 BG17 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۶
۱۸۴۹۱ 1996 DP2 ۲۳ فوریه ۱۹۹۶
۱۸۴۹۲ 1996 GS2 ۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۸۴۹۳ 1996 HV9 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۱۸۴۹۴ 1996 HH10 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۱۸۴۹۵ 1996 HH24 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۱۸۴۹۶ 1996 JN1 ۹ مه ۱۹۹۶
۱۸۴۹۷ Nevezice ۱۱ ژوئن ۱۹۹۶
۱۸۴۹۸ Cesaro ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶
۱۸۴۹۸ 1996 MR ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶
۱۸۵۰۰ 1996 NX3 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۸۵۰۰ 1996 OB ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۸۵۰۲ 1996 PK1 ۱۱ اوت ۱۹۹۶
۱۸۵۰۳ 1996 PY4 ۱۵ اوت ۱۹۹۶
۱۸۵۰۴ 1996 PB5 ۱۵ اوت ۱۹۹۶
۱۸۵۰۵ Caravelli ۹ اوت ۱۹۹۶
۱۸۵۰۶ 1996 PY6 ۱۵ اوت ۱۹۹۶
۱۸۵۰۷ 1996 QM1 ۱۸ اوت ۱۹۹۶
۱۸۵۰۸ 1996 RJ2 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۰۹ 1996 RB4 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۱۰ Chasles ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۱۱ 1996 SH4 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۱۲ 1996 SO7 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۱۳ 1996 TS5 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۸۵۱۴ 1996 TE11 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۸۵۱۵ 1996 TL14 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۱۸۵۱۶ 1996 TL29 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۸۵۱۷ 1996 VG2 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۱۸ 1996 VT3 ۲ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۱۹ 1996 VH4 ۸ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۲۰ 1996 VK4 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۲۱ 1996 VV5 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۲۲ 1996 VA6 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۲۳ 1996 VA7 ۲ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۲۴ 1996 VE8 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۲۵ 1996 VO8 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۲۶ 1996 VB30 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۲۷ 1996 VJ30 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۲۸ 1996 VX30 ۲ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۲۹ 1996 WK3 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۳۰ 1996 XS1 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۳۱ Strakonice ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۳۲ 1996 XW2 ۳ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۳۳ 1996 XJ6 ۳ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۳۴ 1996 XE12 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۳۵ 1996 XQ13 ۹ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۳۶ 1996 XN15 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۳۷ 1996 XH18 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۳۸ 1996 XY18 ۶ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۳۹ 1996 XX30 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۴۰ 1996 XK31 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۴۱ 1996 YA1 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۴۲ Broglio ۲۹ دسامبر ۱۹۹۶
۱۸۵۴۲ 1997 AE ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۸۵۴۴ 1997 AA2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۸۵۴۵ 1997 AO2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۸۵۴۶ 1997 AP4 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۸۵۴۷ 1997 AU5 ۷ ژانویه ۱۹۹۷
۱۸۵۴۸ Christoffel ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۸۵۴۹ 1997 AD13 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۸۵۵۰ Maoyisheng ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۸۵۵۱ 1997 AQ17 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۸۵۵۲ 1997 AM21 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۸۵۵۳ 1997 AZ21 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۸۵۵۴ 1997 BO1 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۸۵۵۵ Courant ۴ فوریه ۱۹۹۷
۱۸۵۵۶ Battiato ۷ فوریه ۱۹۹۷
۱۸۵۵۷ 1997 CQ11 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۸۵۵۸ 1997 CO19 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۱۸۵۵۹ 1997 EN2 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۸۵۶۰ Coxeter ۷ مارس ۱۹۹۷
۱۸۵۶۱ 1997 EY34 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۸۵۶۲ 1997 EK54 ۸ مارس ۱۹۹۷
۱۸۵۶۳ 1997 FC3 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۱۸۵۶۴ 1997 GO6 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۸۵۶۵ 1997 GP35 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۱۸۵۶۶ 1997 RS3 ۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۶۷ Segenthau ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۶۸ Thuillot ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۸۵۶۹ 1997 UC11 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۱۸۵۷۰ 1997 VB6 ۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۷۱ 1997 WQ21 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۷۲ Rocher ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۷۳ 1997 WM23 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۷۴ Jeansimon ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۷۵ 1997 WS31 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۷۶ 1997 WA42 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۷۶ 1997 XH ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۷۶ 1997 XP ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۷۹ Duongtuyenvu ۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۸۰ 1997 XN8 ۷ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۸۱ Batllo ۷ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۸۲ 1997 XK9 ۴ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۸۳ 1997 XN10 ۷ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۸۴ 1997 YB2 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۸۵ 1997 YE2 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۸۶ 1997 YD3 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۸۷ 1997 YR5 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۸۸ 1997 YO9 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۸۹ 1997 YL10 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۹۰ 1997 YO10 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۹۱ 1997 YT11 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۹۲ 1997 YO18 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷
۱۸۵۹۳ 1998 AG11 ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۵۹۳ 1998 BJ ۱۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۵۹۵ 1998 BR1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۵۹۶ Superbus ۲۱ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۵۹۷ 1998 BE8 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۵۹۸ 1998 BH8 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۵۹۹ 1998 BK8 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۶۰۰ 1998 BK10 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۶۰۱ Zafar ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۶۰۲ Lagillespie ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۶۰۳ 1998 BM25 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۶۰۴ 1998 BK26 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۶۰۵ Jacqueslaskar ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۶۰۶ 1998 BS33 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۶۰۷ 1998 BT33 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۶۰۸ 1998 BU45 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۶۰۹ 1998 BN48 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸
۱۸۶۱۰ Arthurdent ۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۱۱ 1998 CB3 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۱۲ 1998 CK3 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۱۲ 1998 DR ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۱۴ 1998 DN2 ۲۰ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۱۵ 1998 DJ5 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۱۶ 1998 DR5 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۱۷ Puntel ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۱۸ 1998 DD10 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۱۹ 1998 DG10 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۲۰ 1998 DS10 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۲۱ 1998 DD12 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۲۲ 1998 DN13 ۲۵ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۲۳ Pises ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۲۴ Prevert ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۲۵ 1998 DZ13 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۲۶ Michaelcarr ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۲۷ 1998 DH33 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۲۸ 1998 DJ33 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۲۹ 1998 DZ33 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۳۰ 1998 DT34 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۳۱ 1998 DQ35 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۳۲ 1998 DN37 ۲۸ فوریه ۱۹۹۸
۱۸۶۳۲ 1998 EU ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۳۴ Champigneulles ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۳۵ Frouard ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۳۶ Villedepompey ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۳۷ Liverdun ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۳۸ Nouet ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۳۹ Aoyunzhiyuanzhe ۵ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۴۰ 1998 EF9 ۷ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۴۱ 1998 EG10 ۶ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۴۲ 1998 EF12 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۴۲ 1998 EK۱۲
۱۸۶۴۴ 1998 EX14 ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۴۵ 1998 EM19 ۳ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۴۶ 1998 ED21 ۳ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۴۷ Vaclavhubner ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۴۸ 1998 FW9 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۴۹ 1998 FU10 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۵۰ 1998 FX10 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۵۱ 1998 FP11 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۵۲ 1998 FD15 ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۵۳ Christagunt ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۵۴ 1998 FR22 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۵۵ 1998 FS26 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۵۶ Mergler ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۵۷ 1998 FE30 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۵۸ Rajdev ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۵۹ Megangross ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۶۰ 1998 FL34 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۶۱ Zoccoli ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۶۲ Erinwhite ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۶۳ Lynnta ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۶۴ Rafaelta ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۶۵ Sheenahayes ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۶۶ 1998 FT53 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۶۷ 1998 FF62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۶۸ Gottesman ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۶۹ Lalitpatel ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۷۰ Shantanugaur ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۷۱ Zacharyrice ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۷۲ Ashleyamini ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۷۳ 1998 FH66 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۷۴ 1998 FG69 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۷۵ Amiamini ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۷۶ Zdenkaplavcova ۳۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۷۷ 1998 FZ83 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۷۸ 1998 FS85 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۷۹ Heatherenae ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۸۰ Weirather ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۸۱ Caseylipp ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۸۲ 1998 FH107 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۸۳ 1998 FB111 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۸۴ 1998 FW116 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۸۵ 1998 FL117 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۸۶ 1998 FZ119 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۸۷ 1998 FA120 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۸۸ 1998 FA123 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۸۹ Rodrick ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۸۶۹۰ 1998 GB10 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۶۹۱ 1998 HE1 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۶۹۲ 1998 HJ14 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۶۹۳ 1998 HS19 ۲۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۶۹۴ 1998 HQ24 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۶۹۵ 1998 HH27 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۶۹۶ 1998 HB34 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۶۹۷ Kathanson ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۶۹۸ Racharles ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۶۹۹ Quigley ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۰۰ 1998 HK54 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۰۱ 1998 HB57 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۰۲ Sadowski ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۰۳ 1998 HN68 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۰۴ Brychristian ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۰۵ 1998 HX88 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۰۶ 1998 HV93 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۰۷ Annchi ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۰۸ Danielappel ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۰۹ Laurawong ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۱۰ 1998 HF100 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۱۱ 1998 HL100 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۱۲ 1998 HN108 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۱۳ 1998 HM114 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۱۴ 1998 HQ114 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۱۵ 1998 HE121 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۱۶ 1998 HV121 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۱۷ 1998 HZ127 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۱۸ 1998 HJ128 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۱۹ 1998 HH138 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۲۰ Jerryguo ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۲۱ 1998 HC146 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۲۲ 1998 HF148 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۸۷۲۳ 1998 JO1 ۱ مه ۱۹۹۸
۱۸۷۲۴ 1998 JV1 ۱ مه ۱۹۹۸
۱۸۷۲۵ Atacama ۲ مه ۱۹۹۸
۱۸۷۲۶ 1998 KC2 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۸۷۲۷ Peacock ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۸۷۲۸ 1998 KZ3 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۸۷۲۹ Potentino ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۸۷۳۰ 1998 KV7 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۸۷۳۱ Vil'bakirov ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۸۷۳۲ 1998 KP19 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۸۷۳۳ 1998 KV31 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۸۷۳۴ Darboux ۲۰ ژوئن ۱۹۹۸
۱۸۷۳۵ Chubko ۲۳ ژوئن ۱۹۹۸
۱۸۷۳۵ 1998 NU ۲ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۸۷۳۷ Aliciaworley ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۸۷۳۸ 1998 SN22 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۸۷۳۹ Larryhu ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۸۷۴۰ 1998 VH31 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۱۸۷۴۱ 1998 WB6 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۸۷۴۲ 1998 XX30 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۸۷۴۳ 1998 YD5 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۸۷۴۳ 1999 AU ۷ ژانویه ۱۹۹۹
۱۸۷۴۳ 1998 BJ۱۴
۱۸۷۴۶ 1999 FT20 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۸۷۴۷ Lexcen ۲۶ مارس ۱۹۹۹
۱۸۷۴۷ 1999 GV ۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۴۹ Ayyubguliev ۹ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۵۰ Leonidakimov ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۵۱ Yualexandrov ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۵۲ 1999 GZ16 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۵۳ 1999 GE17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۵۴ 1999 GL21 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۵۵ Meduna ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۵۶ 1999 GY34 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۵۶ 1999 HT ۱۸ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۵۸ 1999 HD2 ۱۹ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۵۹ 1999 HO2 ۲۰ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۶۰ 1999 HY7 ۱۹ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۶۱ 1999 HA8 ۲۰ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۶۲ 1999 HC9 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۸۷۶۳ 1999 JV2 ۸ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۶۴ 1999 JA12 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۶۵ 1999 JN17 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۶۶ Broderick ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۶۷ 1999 JD22 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۶۸ Sarahbates ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۶۹ 1999 JS24 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۷۰ Yingqiuqilei ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۷۱ Sisiliang ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۷۲ 1999 JR34 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۷۳ Bredehoft ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۷۴ Lavanture ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۷۵ Donaldeng ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۷۶ Coulter ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۷۷ Hobson ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۷۸ 1999 JW43 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۷۹ Hattyhong ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۸۰ Kuncham ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۸۱ Indaram ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۸۲ Joanrho ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۸۳ Sychamberlin ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۸۴ 1999 JS47 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۸۵ Betsywelsh ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۸۶ Tyjorgenson ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۸۷ Kathermann ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۸۸ Carriemiller ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۸۹ Metzger ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۹۰ Ericaburden ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۹۱ 1999 JF58 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۹۲ 1999 JL60 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۹۳ 1999 JW60 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۹۴ Kianafrank ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۹۵ 1999 JT63 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۹۶ Acosta ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۹۷ 1999 JT64 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۹۸ 1999 JG65 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۷۹۹ 1999 JZ73 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۰۰ Terresadodge ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۰۱ Noelleoas ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۰۲ 1999 JR76 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۰۳ Hillaryoas ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۰۴ 1999 JS77 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۰۵ Kellyday ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۰۶ Zachpenn ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۰۷ 1999 JL85 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۰۸ 1999 JP85 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۰۹ Meileawertz ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۱۰ 1999 JF96 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۱۱ 1999 KJ1 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۱۲ Aliadler ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۱۳ 1999 KH15 ۲۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۱۴ Ivanovsky ۲۰ مه ۱۹۹۹
۱۸۸۱۵ 1999 LT8 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۱۸۸۱۶ 1999 LW25 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۸۸۱۷ 1999 LF32 ۱۵ ژوئن ۱۹۹۹
۱۸۸۱۸ Yasuhiko ۲۱ ژوئن ۱۹۹۹
۱۸۸۱۹ 1999 NK8 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۲۰ 1999 NS9 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۲۱ Markhavel ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۲۲ 1999 NL19 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۲۳ Zachozer ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۲۴ Graves ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۲۵ Alicechai ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۲۶ Leifer ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۲۷ 1999 NA26 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۲۸ 1999 NT27 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۲۹ 1999 NE30 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۳۰ Pothier ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۳۱ 1999 NP37 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۳۲ 1999 NV42 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۳۳ 1999 NT53 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۳۴ 1999 NN55 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۳۵ 1999 NK56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۳۶ Raymundto ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۳۷ 1999 NY62 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۳۸ Shannon ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۸۸۳۹ Whiteley ۵ اوت ۱۹۹۹
۱۸۸۴۰ Yoshioba ۸ اوت ۱۹۹۹
۱۸۸۴۱ Hruska ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۴۲ 1999 RB22 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۴۳ Ningzhou ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۴۴ 1999 RU27 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۴۵ Cichocki ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۴۶ 1999 RB28 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۴۷ 1999 RJ32 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۴۸ 1999 RH41 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۴۹ 1999 RK55 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۵۰ 1999 RO81 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۵۱ Winmesser ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۵۲ 1999 RP91 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۵۳ 1999 RO92 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۵۴ 1999 RJ102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۵۵ Sarahgutman ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۵۶ 1999 RT116 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۵۷ Lalchandani ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۵۸ Tecleveland ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۵۹ 1999 RM130 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۶۰ 1999 RL133 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۶۱ Eugenishmidt ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۶۲ Warot ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۶۳ 1999 RC191 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۶۴ 1999 RQ195 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۶۵ 1999 RQ204 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۶۶ 1999 RA208 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۶۷ 1999 RX223 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۶۸ 1999 TD101 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۸۸۶۹ 1999 TU222 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۸۸۷۰ 1999 US13 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۸۸۷۱ Grauer ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۷۲ Tammann ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۷۳ Larryrobinson ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۷۴ Raoulbehrend ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۷۵ 1999 VT39 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۷۶ Sooner ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۷۷ Stevendodds ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۷۸ 1999 XD118 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۷۹ 1999 XJ143 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۸۰ Toddblumberg ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۸۱ 1999 XL195 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۸۲ 1999 YN4 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۸۳ Domegge ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۸۴ 1999 YE9 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۸۸۸۵ 2000 AH80 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۸۸۸۶ 2000 AN164 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۸۸۸۷ Yiliuchen ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۸۸۸۸ 2000 AV246 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۸۸۸۹ 2000 CC28 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۸۸۹۰ 2000 EV26 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۸۸۹۱ Kamler ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۸۸۹۲ 2000 ET137 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۸۸۹۳ 2000 GH1 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۸۸۹۴ 2000 GF42 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۸۸۹۵ 2000 GJ108 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۸۸۹۶ 2000 GN113 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۸۸۹۷ 2000 HG30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۸۸۹۷ 2000 JX ۱ مه ۲۰۰۰
۱۸۸۹۹ 2000 JQ2 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۸۹۰۰ 2000 LD12 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۸۹۰۱ 2000 MR5 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۸۹۰۲ 2000 NN5 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۰۳ Matsuura ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۰۴ 2000 OY8 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۰۵ Weigan ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۰۶ 2000 OJ19 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۰۷ Kevinclaytor ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۰۸ 2000 OC21 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۰۹ 2000 OE21 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۱۰ Nolanreis ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۱۱ 2000 OY31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۱۲ Kayfurman ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۱۳ 2000 OU32 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۱۴ 2000 OT35 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۱۵ 2000 OR38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۱۶ 2000 OG44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۱۷ 2000 OG48 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۱۸ Nishashah ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۱۹ 2000 OJ52 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۲۰ 2000 OU52 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۸۹۲۱ 2000 PT7 ۲ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۲۲ 2000 PU12 ۸ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۲۳ Jennifersass ۲ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۲۴ Vinjamoori ۳ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۲۵ 2000 PY25 ۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۲۶ 2000 PO26 ۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۲۷ 2000 PQ26 ۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۲۸ Pontremoli ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۲۹ 2000 QU25 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۳۰ Athreya ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۳۱ 2000 QX31 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۳۲ Robinhood ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۳۳ 2000 QW36 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۳۴ 2000 QY36 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۳۵ Alfandmedina ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۳۶ 2000 QA42 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۳۷ 2000 QF42 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۳۸ Zarabeth ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۳۹ Sariancel ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۴۰ 2000 QV49 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۴۱ 2000 QX50 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۴۲ 2000 QE54 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۴۳ Elaisponton ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۴۴ Sawilliams ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۴۵ 2000 QH71 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۴۶ Massar ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۴۷ Cindyfulton ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۴۸ Hinkle ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۴۹ Tumaneng ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۵۰ Marakessler ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۵۱ 2000 QQ98 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۵۲ 2000 QF105 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۵۳ Laurensmith ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۵۴ Sarahbounds ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۵۵ 2000 QY122 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۵۶ Jessicarnold ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۵۷ Mijacobsen ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۵۸ 2000 QL128 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۵۹ 2000 QG129 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۶۰ 2000 QE130 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۶۱ Hampfreeman ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۶۲ 2000 QV140 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۶۳ 2000 QB141 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۶۴ Fairhurst ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۶۵ Lazenby ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۶۶ 2000 QO145 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۶۷ 2000 QP151 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۶۸ 2000 QX152 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۶۹ Valfriedmann ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۷۰ Jenniharper ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۷۱ 2000 QY177 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۷۲ 2000 QD190 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۷۳ Crouch ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۷۴ Brungardt ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۷۵ 2000 QZ200 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۷۶ Kunilraval ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۷۷ 2000 QK217 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۷۸ 2000 QH232 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۸۹۷۹ Henryfong ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۸۰ Johannatang ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۸۱ 2000 RT3 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۸۲ 2000 RH5 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۸۳ Allentran ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۸۴ Olathe ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۸۵ 2000 RR21 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۸۶ 2000 RF22 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۸۷ Irani ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۸۸ 2000 RB24 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۸۹ 2000 RV26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۹۰ 2000 RW31 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۹۱ Tonivanov ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۹۲ Katharvard ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۹۳ 2000 RB43 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۹۴ Nhannguyen ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۹۵ 2000 RF53 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۹۶ Torasan ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۹۷ Mizrahi ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۹۸ 2000 RH55 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۸۹۹۹ 2000 RC60 ۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۰۰ 2000 RM60 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]