فهرست سیارک‌ها (۱۶۴۰۰۱–۱۶۵۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۶۴۰۰۱ - ۱۶۵۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۶۴۰۰۱ تا ۱۶۵۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۶۴۰۰۱ 2003 UP170 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۰۲ 2003 UU172 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۰۳ 2003 UE174 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۰۴ 2003 UR174 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۰۵ 2003 US185 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۰۶ Thierry ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۰۷ 2003 UW186 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۰۸ 2003 UJ189 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۰۹ 2003 UZ189 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۱۰ 2003 UV192 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۱۱ 2003 UX194 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۱۲ 2003 UL197 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۱۳ 2003 UT197 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۱۴ 2003 UO200 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۱۵ 2003 UC203 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۱۶ 2003 UK204 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۱۷ 2003 UL206 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۱۸ 2003 UP207 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۱۹ 2003 UR208 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۲۰ 2003 UC219 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۲۱ 2003 UQ220 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۲۲ 2003 UA222 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۲۳ 2003 UZ222 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۲۴ 2003 UZ224 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۲۵ 2003 UH226 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۲۶ 2003 UT227 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۲۷ 2003 UY232 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۲۸ 2003 UA241 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۲۹ 2003 UA244 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۳۰ 2003 UJ245 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۳۱ 2003 UQ247 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۳۲ 2003 UR249 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۳۳ 2003 UC251 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۳۴ 2003 UX252 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۳۵ 2003 UH254 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۳۶ 2003 UZ255 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۳۷ 2003 UP257 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۳۸ 2003 UP264 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۳۹ 2003 UE265 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۴۰ 2003 UQ265 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۴۱ 2003 UF266 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۴۲ 2003 UO269 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۴۳ 2003 UM278 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۴۴ 2003 US279 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۴۵ 2003 UC283 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۴۶ 2003 UW283 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۴۷ 2003 UL296 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۴۸ 2003 UO298 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۴۹ 2003 UC302 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۵۰ 2003 UO307 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۵۱ 2003 UL314 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۵۲ 2003 VC5 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۵۳ 2003 VP5 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۵۴ 2003 VH6 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۵۵ 2003 VL8 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۵۶ 2003 VO10 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۵۷ 2003 WR10 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۵۸ 2003 WV11 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۵۹ 2003 WH13 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۶۰ 2003 WV16 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۶۱ 2003 WF29 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۶۲ 2003 WL38 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۶۳ 2003 WP40 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۶۴ 2003 WY46 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۶۵ 2003 WN50 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۶۶ 2003 WY55 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۶۷ 2003 WH65 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۶۸ 2003 WJ66 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۶۹ 2003 WK69 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۷۰ 2003 WV70 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۷۱ 2003 WT80 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۷۲ 2003 WS81 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۷۳ 2003 WR84 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۷۴ 2003 WD86 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۷۵ 2003 WU87 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۷۶ 2003 WE89 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۷۷ 2003 WP91 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۷۸ 2003 WK94 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۷۹ 2003 WS94 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۸۰ 2003 WJ96 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۸۱ 2003 WB97 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۸۲ 2003 WX102 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۸۳ 2003 WU103 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۸۴ 2003 WR121 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۸۵ 2003 WD122 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۸۶ 2003 WM122 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۸۷ 2003 WU122 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۸۸ 2003 WQ125 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۸۹ 2003 WV126 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۹۰ 2003 WF132 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۹۱ 2003 WY134 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۹۲ 2003 WX136 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۹۳ 2003 WF142 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۹۴ 2003 WT142 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۹۵ 2003 WS144 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۹۶ 2003 WZ155 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۹۷ 2003 WU156 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۹۸ 2003 WX161 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۰۹۹ 2003 WE163 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۰۰ 2003 WV166 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۰۱ 2003 WD168 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۰۲ 2003 WY175 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۰۳ 2003 XG5 ۱ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۰۴ 2003 XF9 ۴ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۰۵ 2003 XT9 ۴ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۰۶ 2003 XQ10 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۰۷ 2003 XU11 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۰۸ 2003 XW11 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۰۹ 2003 XF13 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۱۰ 2003 XM16 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۱۱ 2003 XQ17 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۱۲ 2003 XJ19 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۱۳ 2003 XT21 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۱۴ 2003 XR27 ۱ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۱۵ 2003 XC33 ۱ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۱۶ 2003 XP33 ۱ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۱۷ 2003 XL36 ۳ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۱۸ 2003 XY37 ۴ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۱۹ 2003 XF40 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۱۹ 2003 YK ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۲۱ 2003 YT1 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۲۲ 2003 YY3 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۲۳ 2003 YG5 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۲۴ 2003 YD10 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۲۵ 2003 YZ10 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۲۶ 2003 YV13 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۲۷ 2003 YO14 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۲۸ 2003 YM16 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۲۹ 2003 YB21 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۳۰ 2003 YY21 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۳۱ 2003 YL43 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۳۲ 2003 YU45 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۳۳ 2003 YS48 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۳۴ 2003 YY48 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۳۵ 2003 YU58 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۳۶ 2003 YY69 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۳۷ 2003 YS78 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۳۸ 2003 YE81 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۳۹ 2003 YC84 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۴۰ 2003 YM85 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۴۱ 2003 YP87 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۴۲ 2003 YB91 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۴۳ 2003 YG91 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۴۴ 2003 YF96 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۴۵ 2003 YG104 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۴۶ 2003 YQ106 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۴۷ 2003 YR108 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۴۸ 2003 YZ110 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۴۹ 2003 YL114 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۵۰ 2003 YF119 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۵۱ 2003 YM125 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۵۲ 2003 YP126 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۵۳ 2003 YS128 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۵۴ 2003 YE129 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۵۵ 2003 YS133 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۵۶ 2003 YD142 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۵۷ 2003 YY142 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۵۸ 2003 YE144 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۵۹ 2003 YY151 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۶۰ 2003 YL153 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۶۱ 2003 YW154 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۶۲ 2003 YY154 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۶۳ 2003 YS155 ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۶۴ 2003 YK166 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۴۱۶۵ 2004 AC4 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۶۶ 2004 AQ5 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۶۷ 2004 AJ7 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۶۸ 2004 AP8 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۶۹ 2004 AK25 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۷۰ 2004 AS25 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۷۱ 2004 AP26 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۷۲ 2004 BY5 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۷۳ 2004 BM10 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۷۴ 2004 BM17 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۷۵ 2004 BO37 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۷۶ 2004 BE46 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۷۷ 2004 BM46 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۷۸ 2004 BP48 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۷۹ 2004 BA49 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۸۰ 2004 BD52 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۸۱ 2004 BJ52 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۸۲ 2004 BM52 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۸۳ 2004 BG59 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۸۴ 2004 BF68 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۸۵ 2004 BD69 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۸۶ 2004 BP70 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۸۷ 2004 BR70 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۸۸ 2004 BB74 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۸۹ 2004 BQ76 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۹۰ 2004 BD80 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۹۱ 2004 BD94 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۹۲ 2004 BP105 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۹۳ 2004 BM146 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۹۴ 2004 BM151 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۹۵ 2004 CT13 ۱۱ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۹۶ 2004 CF52 ۱۴ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۹۷ 2004 CQ68 ۱۱ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۹۸ 2004 CN74 ۱۱ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۴۱۹۹ 2004 CP80 ۱۱ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۴۲۰۰ 2004 DK29 ۱۷ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۴۲۰۰ 2004 EC ۱۰ مارس ۲۰۰۴
۱۶۴۲۰۰ 2004 EW ۱۳ مارس ۲۰۰۴
۱۶۴۲۰۳ 2004 ED11 ۱۵ مارس ۲۰۰۴
۱۶۴۲۰۴ 2004 EK45 ۱۵ مارس ۲۰۰۴
۱۶۴۲۰۵ 2004 EE51 ۱۴ مارس ۲۰۰۴
۱۶۴۲۰۶ 2004 FN18 ۲۷ مارس ۲۰۰۴
۱۶۴۲۰۷ 2004 GU9 ۱۳ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۴۲۰۸ 2004 HB27 ۲۰ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۴۲۰۹ 2004 HD57 ۲۷ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۴۲۱۰ 2004 JH21 ۹ مه ۲۰۰۴
۱۶۴۲۱۱ 2004 JA27 ۱۵ مه ۲۰۰۴
۱۶۴۲۱۲ 2004 JB48 ۱۳ مه ۲۰۰۴
۱۶۴۲۱۳ 2004 LS2 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴
۱۶۴۲۱۴ 2004 LZ11 ۱۴ ژوئن ۲۰۰۴
۱۶۴۲۱۵ Doloreshill ۲۵ ژوئن ۲۰۰۴
۱۶۴۲۱۶ 2004 OT11 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۶۴۲۱۷ 2004 PT42 ۱۱ اوت ۲۰۰۴
۱۶۴۲۱۸ 2004 PX84 ۱۰ اوت ۲۰۰۴
۱۶۴۲۱۹ 2004 QK3 ۲۱ اوت ۲۰۰۴
۱۶۴۲۲۰ 2004 QW16 ۲۵ اوت ۲۰۰۴
۱۶۴۲۲۱ 2004 QE20 ۲۶ اوت ۲۰۰۴
۱۶۴۲۲۲ 2004 RN9 ۷ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۲۳ 2004 RV80 ۸ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۲۴ 2004 RY182 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۲۵ 2004 RV194 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۲۶ 2004 RD199 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۲۷ 2004 RE228 ۹ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۲۸ 2004 RC229 ۹ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۲۹ 2004 RB308 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۳۰ 2004 RD314 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۳۱ 2004 RC335 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۳۲ 2004 SB23 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۳۳ 2004 SX53 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۳۴ 2004 TJ5 ۴ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۳۵ 2004 TQ15 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۳۶ 2004 TW20 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۳۷ 2004 TZ20 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۳۸ 2004 TM28 ۴ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۳۹ 2004 TL35 ۴ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۴۰ 2004 TO44 ۴ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۴۱ 2004 TF46 ۴ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۴۲ 2004 TV51 ۴ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۴۳ 2004 TX101 ۶ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۴۴ 2004 TC103 ۶ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۴۵ 2004 TV110 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۴۶ 2004 TV113 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۴۷ 2004 TP133 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۴۸ 2004 TS133 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۴۹ 2004 TK138 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۵۰ 2004 TW148 ۶ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۵۱ 2004 TT169 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۵۲ 2004 TQ216 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۵۳ 2004 TU232 ۸ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۵۴ 2004 TF238 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۵۵ 2004 TW261 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۵۶ 2004 TQ262 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۵۷ 2004 TD277 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۵۸ 2004 TF278 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۵۹ 2004 TH283 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۶۰ 2004 TW316 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۶۱ 2004 TV330 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۶۲ 2004 TZ332 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۶۳ 2004 UW4 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۶۴ 2004 UU7 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۶۴ 2004 VO ۲ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۶۶ 2004 VK5 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۶۷ 2004 VC27 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۶۸ 2004 VV69 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۶۹ 2004 WS8 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۷۰ 2004 XR1 ۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۷۱ 2004 XG4 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۷۲ 2004 XM7 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۷۳ 2004 XO16 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۷۴ 2004 XM17 ۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۷۵ 2004 XJ19 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۷۶ 2004 XG24 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۷۷ 2004 XK30 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۷۸ 2004 XF33 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۷۹ 2004 XV42 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۸۰ 2004 XX58 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۸۱ 2004 XF71 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۸۲ 2004 XZ71 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۸۳ 2004 XU74 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۸۴ 2004 XH75 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۸۵ 2004 XF82 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۸۶ 2004 XO86 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۸۷ 2004 XJ87 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۸۸ 2004 XA93 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۸۹ 2004 XJ97 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۹۰ 2004 XY106 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۹۱ 2004 XK108 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۹۲ 2004 XN121 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۹۳ 2004 XO124 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۹۴ 2004 XZ130 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۹۵ 2004 XA131 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۹۶ 2004 XD131 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۹۷ 2004 XN140 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۹۸ 2004 XY181 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۲۹۹ 2004 XP186 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۳۰۰ 2004 YN16 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۳۰۱ 2004 YY20 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۳۰۲ 2004 YH21 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۳۰۳ 2004 YE25 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۴۳۰۴ 2005 AR4 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۰۵ 2005 AR10 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۰۶ 2005 AC11 ۸ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۰۷ 2005 AJ11 ۱ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۰۸ 2005 AE12 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۰۹ 2005 AL20 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۱۰ 2005 AW20 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۱۱ 2005 AC21 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۱۲ 2005 AD22 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۱۳ 2005 AL23 ۷ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۱۴ 2005 AC26 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۱۵ 2005 AW29 ۸ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۱۶ 2005 AP32 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۱۷ 2005 AS35 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۱۸ 2005 AJ37 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۱۹ 2005 AJ40 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۲۰ 2005 AS41 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۲۱ 2005 AH43 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۲۲ 2005 AT43 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۲۳ 2005 AS46 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۲۴ 2005 AU47 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۲۵ 2005 AJ48 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۲۶ 2005 AJ49 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۲۷ 2005 AO49 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۲۸ 2005 AH54 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۲۹ 2005 AE69 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۳۰ 2005 AG69 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۳۱ 2005 AV72 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۳۲ 2005 AW79 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۳۲ 2005 BF ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۳۴ 2005 BF2 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۳۵ 2005 BR2 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۳۶ 2005 BB11 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۳۷ 2005 BR12 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۳۸ 2005 BN16 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۳۹ 2005 BO16 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۴۰ 2005 BF43 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۴۰ 2005 CO ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۴۰ 2005 CP ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۴۳ 2005 CU12 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۴۴ 2005 CJ14 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۴۵ 2005 CV15 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۴۶ 2005 CH31 ۱ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۴۷ 2005 CN48 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۴۸ 2005 CP49 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۴۹ 2005 CO51 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۵۰ 2005 CU52 ۳ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۵۱ 2005 CA56 ۴ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۵۲ 2005 CW57 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۵۳ 2005 CH59 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۵۴ 2005 CG62 ۹ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۵۵ 2005 CQ65 ۹ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۵۶ 2005 CF73 ۱ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۵۷ 2005 CN75 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۵۷ 2005 DB ۱۶ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۴۳۵۹ 2005 EC1 ۲ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۶۰ 2005 EL2 ۱ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۶۱ 2005 EV11 ۲ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۶۲ 2005 EH13 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۶۳ 2005 EN14 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۶۴ 2005 EG23 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۶۵ 2005 EO35 ۴ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۶۶ 2005 EV40 ۱ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۶۷ 2005 EB46 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۶۸ 2005 EJ48 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۶۹ 2005 ED49 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۷۰ 2005 EZ49 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۷۱ 2005 ET65 ۴ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۷۲ 2005 EU67 ۴ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۷۳ 2005 ED68 ۷ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۷۴ 2005 EM97 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۷۵ 2005 EM107 ۴ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۷۶ 2005 ET113 ۴ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۷۷ 2005 EM118 ۷ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۷۸ 2005 EY124 ۸ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۷۹ 2005 EE134 ۹ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۸۰ 2005 EB148 ۱۰ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۸۱ 2005 EC168 ۱۱ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۸۲ 2005 EQ182 ۹ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۸۳ 2005 ES205 ۱۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۸۴ 2005 EJ210 ۴ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۸۵ 2005 EQ217 ۹ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۸۶ 2005 EJ240 ۱۱ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۸۷ 2005 EY263 ۱۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۸۸ 2005 EG273 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۸۹ 2005 EL278 ۹ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۹۰ 2005 EO289 ۹ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۹۱ 2005 EG318 ۱۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۹۲ 2005 FG5 ۳۰ مارس ۲۰۰۵
۱۶۴۳۹۳ 2005 GP1 ۱ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۴۳۹۴ 2005 GH2 ۱ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۴۳۹۵ 2005 GJ20 ۲ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۴۳۹۶ 2005 GW38 ۴ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۴۳۹۷ 2005 GK39 ۴ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۴۳۹۸ 2005 GZ39 ۴ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۴۳۹۹ 2005 GK45 ۵ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۴۴۰۰ 2005 GN59 ۷ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۴۴۰۱ 2005 GU69 ۴ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۴۴۰۲ 2005 GT104 ۱۰ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۴۴۰۳ 2005 GR170 ۱۲ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۴۴۰۴ 2005 JJ158 ۶ مه ۲۰۰۵
۱۶۴۴۰۵ 2005 UK504 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۴۴۰۶ 2005 UV504 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۴۴۰۷ 2005 YB207 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۴۴۰۸ 2005 YA215 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۴۴۰۹ 2005 YY237 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۴۴۱۰ 2005 YT248 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۴۴۱۱ 2006 AP35 ۴ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۱۲ 2006 AE71 ۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۱۳ 2006 AW75 ۴ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۱۴ 2006 BK6 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۱۵ 2006 BC34 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۱۶ 2006 BA51 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۱۷ 2006 BM57 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۱۸ 2006 BU90 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۱۹ 2006 BW94 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۲۰ 2006 BH97 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۲۱ 2006 BJ98 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۲۲ 2006 BH123 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۲۳ 2006 BZ136 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۲۴ 2006 BP138 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۲۵ 2006 BH140 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۲۶ 2006 BF183 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۲۷ 2006 BZ190 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۲۸ 2006 BK241 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۲۹ 2006 BU261 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۳۰ 2006 BW267 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۳۱ 2006 BL274 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۳۲ 2006 CF23 ۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۳۳ 2006 CJ40 ۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۳۴ 2006 CS58 ۵ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۳۵ 2006 CZ60 ۶ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۳۶ 2006 CF62 ۱۳ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۳۷ 2006 CP65 ۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۳۷ 2006 DS ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۳۹ 2006 DM6 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۴۰ 2006 DK14 ۲۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۴۱ 2006 DX22 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۴۲ 2006 DR31 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۴۳ 2006 DH35 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۴۴ 2006 DZ38 ۲۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۴۵ 2006 DC39 ۲۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۴۶ 2006 DO41 ۲۳ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۴۷ 2006 DD44 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۴۸ 2006 DX46 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۴۹ 2006 DJ57 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۵۰ 2006 DZ57 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۵۱ 2006 DW60 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۵۲ 2006 DF62 ۲۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۵۳ 2006 DH65 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۵۴ 2006 DM65 ۲۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۵۵ 2006 DY66 ۲۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۵۶ 2006 DG88 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۵۷ 2006 DN89 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۵۸ 2006 DN91 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۵۹ 2006 DX97 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۶۰ 2006 DS113 ۲۷ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۶۱ 2006 DR129 ۲۵ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۶۲ 2006 DW148 ۲۵ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۶۳ 2006 DE152 ۲۵ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۶۴ 2006 DE153 ۲۵ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۶۵ 2006 DX153 ۲۵ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۶۶ 2006 DS156 ۲۷ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۶۷ 2006 DN193 ۲۷ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۶۸ 2006 DS197 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۶۹ 2006 DC199 ۲۸ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۷۰ 2006 DN200 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۷۱ 2006 DP207 ۲۵ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۷۲ 2006 DE210 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۴۴۷۳ 2006 EV1 ۳ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۷۴ 2006 EB16 ۲ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۷۵ 2006 EV19 ۲ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۷۶ 2006 EM25 ۳ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۷۷ 2006 EF30 ۳ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۷۸ 2006 FO8 ۲۳ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۷۹ 2006 FT15 ۲۳ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۸۰ 2006 FZ21 ۲۴ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۸۱ 2006 FN23 ۲۴ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۸۲ 2006 FG24 ۲۴ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۸۳ 2006 FV26 ۲۴ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۸۴ 2006 FO31 ۲۵ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۸۵ 2006 FV32 ۲۵ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۸۶ 2006 FR34 ۲۵ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۸۷ 2006 FB35 ۲۳ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۸۸ 2006 FP40 ۲۶ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۸۹ 2006 FR41 ۲۶ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۹۰ 2006 FD45 ۲۴ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۹۱ 2006 FB46 ۲۵ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۹۲ 2006 FS49 ۲۵ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۹۳ 2006 FF50 ۲۳ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۹۴ 2006 FY52 ۲۶ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۹۵ 2006 FG53 ۲۵ مارس ۲۰۰۶
۱۶۴۴۹۶ 2006 GD14 ۲ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۴۹۷ 2006 GR27 ۲ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۴۹۸ 2006 GP29 ۲ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۴۹۹ 2006 GO34 ۷ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۰۰ 2006 GZ34 ۷ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۰۱ 2006 GK35 ۷ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۰۲ 2006 GM35 ۷ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۰۳ 2006 GY38 ۷ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۰۴ 2006 GT41 ۷ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۰۵ 2006 GP44 ۲ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۰۶ 2006 GO45 ۷ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۰۷ 2006 GU45 ۸ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۰۸ 2006 GH51 ۵ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۰۹ 2006 GH53 ۲ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۱۰ 2006 GB54 ۲ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۱۱ 2006 HO1 ۱۸ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۱۲ 2006 HG2 ۱۸ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۱۳ 2006 HT7 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۱۴ 2006 HS10 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۱۵ 2006 HR13 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۱۶ 2006 HT13 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۱۷ 2006 HZ16 ۲۰ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۱۸ Patoche ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۱۹ 2006 HP24 ۲۰ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۲۰ 2006 HX28 ۲۱ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۲۱ 2006 HC36 ۲۰ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۲۲ 2006 HU43 ۲۴ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۲۳ 2006 HF47 ۲۱ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۲۴ 2006 HR60 ۲۷ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۲۵ 2006 HF63 ۲۴ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۲۶ 2006 HA64 ۲۴ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۲۷ 2006 HT65 ۲۴ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۲۸ 2006 HB69 ۲۴ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۲۹ 2006 HS86 ۲۸ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۳۰ 2006 HO89 ۲۱ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۳۱ 2006 HX94 ۳۰ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۳۲ 2006 HD97 ۳۰ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۳۳ 2006 HK99 ۳۰ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۳۴ 2006 HJ110 ۲۶ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۳۵ 2006 HA128 ۲۵ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۳۶ 2006 HF150 ۲۷ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۴۵۳۷ 2006 JF5 ۳ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۳۸ 2006 JC6 ۲ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۳۹ 2006 JQ8 ۱ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۴۰ 2006 JR8 ۱ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۴۱ 2006 JR10 ۱ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۴۲ 2006 JO15 ۲ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۴۳ 2006 JK19 ۲ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۴۴ 2006 JU29 ۳ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۴۵ 2006 JU30 ۳ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۴۶ 2006 JY39 ۶ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۴۷ 2006 JY43 ۶ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۴۸ 2006 JC48 ۵ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۴۹ 2006 JE58 ۶ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۴۹ 2006 KP ۱۷ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۵۱ 2006 KM1 ۱۹ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۵۲ 2006 KJ6 ۱۹ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۵۳ 2006 KW7 ۱۹ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۵۴ 2006 KU9 ۱۹ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۵۵ 2006 KZ16 ۲۰ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۵۶ 2006 KN17 ۲۰ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۵۷ 2006 KQ22 ۲۰ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۵۸ 2006 KA27 ۲۰ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۵۹ 2006 KJ42 ۲۰ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۶۰ 2006 KW45 ۲۱ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۶۱ 2006 KZ47 ۲۱ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۶۲ 2006 KB50 ۲۱ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۶۳ 2006 KO52 ۲۱ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۶۴ 2006 KY52 ۲۱ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۶۵ 2006 KE59 ۲۲ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۶۶ 2006 KL68 ۲۰ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۶۷ 2006 KL73 ۲۳ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۶۸ 2006 KU82 ۱۹ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۶۹ 2006 KX82 ۱۹ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۷۰ 2006 KP91 ۲۵ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۷۱ 2006 KB108 ۳۱ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۷۲ 2006 KD122 ۲۴ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۷۳ 2006 KK122 ۲۸ مه ۲۰۰۶
۱۶۴۵۷۴ 2006 MQ4 ۱۷ ژوئن ۲۰۰۶
۱۶۴۵۷۵ 2006 MF9 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶
۱۶۴۵۷۶ 2006 SV28 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۴۵۷۷ 2006 SQ124 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۴۵۷۸ 2006 SW159 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۴۵۷۹ 2006 SW353 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۴۵۸۰ 2006 SN356 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۴۵۸۱ 2006 TF47 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۴۵۸۲ 2006 WU193 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۴۵۸۳ 2007 BO27 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۴۵۸۴ 2007 DG10 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۴۵۸۵ 2007 ND2 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۷
۱۶۴۵۸۶ Arlette ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۷
۱۶۴۵۸۶ 2007 OS ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۷
۱۶۴۵۸۶ 2007 PP ۳ اوت ۲۰۰۷
۱۶۴۵۸۶ Arlette PC۱۱
۱۶۴۵۹۰ 2007 PF25 ۱۱ اوت ۲۰۰۷
۱۶۴۵۹۰ 2569 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۴۵۹۰ 2761 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۴۵۹۰ 4114 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۴۵۹۰ 4144 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۴۵۹۰ 4791 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۴۵۹۰ 4802 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۴۵۹۰ 6025 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۴۵۹۰ 6252 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۴۵۹۰ 6366 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۴۶۰۰ 1060 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۴۶۰۱ 1123 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۴۶۰۲ 1301 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۴۶۰۳ 1422 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۴۶۰۴ 2054 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۴۶۰۵ 4097 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۴۶۰۶ 3167 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۶۴۶۰۷ 3273 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۶۴۶۰۸ 3307 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۶۴۶۰۹ 3829 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۶۴۶۱۰ 3840 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۶۴۶۱۱ 4066 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۶۴۶۱۲ 5693 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۶۴۶۱۳ 1981 EQ38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۶۴۶۱۴ 1981 EJ41 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۶۴۶۱۵ 1981 RU7 ۳ سپتامبر ۱۹۸۱
۱۶۴۶۱۶ 1986 WV8 ۳۰ نوامبر ۱۹۸۶
۱۶۴۶۱۷ 1990 RP7 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۶۴۶۱۸ 1991 VX11 ۸ نوامبر ۱۹۹۱
۱۶۴۶۱۹ 1992 EF4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۶۴۶۲۰ 1992 RA3 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۶۴۶۲۱ 1992 SC4 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۶۴۶۲۲ 1993 FN5 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۶۴۶۲۳ 1993 FR38 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۶۴۶۲۴ 1993 FK44 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۶۴۶۲۵ 1993 TC15 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۶۴۶۲۶ 1993 TL41 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۶۴۶۲۷ 1993 UT7 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۶۴۶۲۸ 1993 UX7 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۶۴۶۲۹ 1994 AB13 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۴
۱۶۴۶۳۰ 1994 PO6 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۶۴۶۳۱ 1994 RF9 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۶۴۶۳۲ 1994 RM14 ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۶۴۶۳۳ 1994 SW4 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۶۴۶۳۴ 1994 UB6 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۱۶۴۶۳۵ 1994 WW8 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۱۶۴۶۳۶ 1995 BR8 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۱۶۴۶۳۷ 1995 CC10 ۴ فوریه ۱۹۹۵
۱۶۴۶۳۸ 1995 FW17 ۲۹ مارس ۱۹۹۵
۱۶۴۶۳۹ 1995 FZ18 ۲۹ مارس ۱۹۹۵
۱۶۴۶۴۰ 1995 GN4 ۵ آوریل ۱۹۹۵
۱۶۴۶۴۱ 1995 MK4 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵
۱۶۴۶۴۲ 1995 SJ7 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۶۴۶۴۳ 1995 SU12 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۶۴۶۴۴ 1995 SH14 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۶۴۶۴۵ 1995 SS65 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۶۴۶۴۶ 1995 SU86 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۶۴۶۴۷ 1995 UX25 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۶۴۶۴۸ 1995 UG33 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۱۶۴۶۴۹ 1995 VA18 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۶۴۶۵۰ 1995 WT36 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۵
۱۶۴۶۵۱ 1996 AM7 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۶۴۶۵۲ 1996 AD13 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۱۶۴۶۵۳ 1996 FS14 ۱۹ مارس ۱۹۹۶
۱۶۴۶۵۴ 1996 GM16 ۱۴ آوریل ۱۹۹۶
۱۶۴۶۵۵ 1996 HR1 ۲۲ آوریل ۱۹۹۶
۱۶۴۶۵۶ 1996 RP5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۵۷ 1996 RU6 ۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۵۸ 1996 RG9 ۷ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۵۹ 1996 RT13 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۶۰ 1996 RE16 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۶۱ 1996 ST7 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۶۲ 1996 TC9 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۶۳ 1996 TQ13 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۶۴ 1996 TH17 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۶۵ 1996 TO20 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۶۶ 1996 TB30 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۶۷ 1996 TA36 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۶۸ 1996 TP56 ۲ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۶۹ 1996 VJ23 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۷۰ 1996 XM6 ۳ دسامبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۷۱ 1996 XC12 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۷۲ 1996 XX29 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۶۴۶۷۳ 1997 BR4 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۶۴۶۷۴ 1997 EV4 ۲ مارس ۱۹۹۷
۱۶۴۶۷۵ 1997 EK5 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۶۴۶۷۶ 1997 EL7 ۲ مارس ۱۹۹۷
۱۶۴۶۷۷ 1997 GA4 ۸ آوریل ۱۹۹۷
۱۶۴۶۷۸ 1997 GR4 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۶۴۶۷۹ 1997 GJ12 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۶۴۶۸۰ 1997 GO20 ۵ آوریل ۱۹۹۷
۱۶۴۶۸۱ 1997 KA1 ۲۷ مه ۱۹۹۷
۱۶۴۶۸۲ 1997 LQ1 ۱ ژوئن ۱۹۹۷
۱۶۴۶۸۳ 1997 LH3 ۵ ژوئن ۱۹۹۷
۱۶۴۶۸۴ 1997 LS4 ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۱۶۴۶۸۵ 1997 LH13 ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۱۶۴۶۸۶ 1997 MW5 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷
۱۶۴۶۸۷ 1997 ME6 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷
۱۶۴۶۸۸ 1997 SO1 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۶۴۶۸۹ 1997 SC7 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۶۴۶۹۰ 1997 SH8 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۶۴۶۹۱ 1997 SH14 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۶۴۶۹۲ 1997 TM21 ۴ اکتبر ۱۹۹۷
۱۶۴۶۹۳ 1997 TC24 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۷
۱۶۴۶۹۴ 1997 UC16 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۶۴۶۹۵ 1997 UJ16 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۶۴۶۹۶ 1997 WB8 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۶۴۶۹۷ 1997 WS28 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷
۱۶۴۶۹۸ 1997 WA47 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷
۱۶۴۶۹۹ 1997 XV6 ۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۶۴۷۰۰ 1998 AO4 ۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۶۴۷۰۱ 1998 AX9 ۷ ژانویه ۱۹۹۸
۱۶۴۷۰۲ 1998 BH6 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۶۴۷۰۳ 1998 BN20 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۶۴۷۰۴ 1998 BF31 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۶۴۷۰۵ 1998 DE2 ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۶۴۷۰۶ 1998 DJ19 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۶۴۷۰۷ 1998 DE27 ۲۶ فوریه ۱۹۹۸
۱۶۴۷۰۸ 1998 FX7 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۶۴۷۰۹ 1998 FC10 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۶۴۷۱۰ 1998 FW24 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۶۴۷۱۱ 1998 FD42 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۶۴۷۱۲ 1998 FM58 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۶۴۷۱۳ 1998 FK61 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۶۴۷۱۴ 1998 FN91 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۶۴۷۱۵ 1998 FZ139 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۱۶۴۷۱۵ 1998 GH ۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۶۴۷۱۷ 1998 GN1 ۶ آوریل ۱۹۹۸
۱۶۴۷۱۸ 1998 HM4 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۶۴۷۱۹ 1998 HZ6 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۶۴۷۲۰ 1998 KT24 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۶۴۷۲۱ 1998 QO24 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۶۴۷۲۲ 1998 QN68 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۶۴۷۲۳ 1998 QW71 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۶۴۷۲۴ 1998 QM78 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۶۴۷۲۵ 1998 QF98 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۱۶۴۷۲۶ 1998 QE107 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۱۶۴۷۲۷ 1998 RH5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۲۸ 1998 RH12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۲۹ 1998 RT49 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۳۰ 1998 RA55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۳۱ 1998 RK64 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۳۲ 1998 RE69 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۳۳ 1998 RE70 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۳۴ 1998 SE21 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۳۵ 1998 SY24 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۳۶ 1998 SJ40 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۳۷ 1998 ST47 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۳۸ 1998 SP84 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۳۹ 1998 SF103 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۴۰ 1998 SJ106 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۴۱ 1998 SH113 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۴۲ 1998 SS138 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۴۳ 1998 SD156 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۴۴ 1998 SN162 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۴۵ 1998 TU8 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۴۶ 1998 TF11 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۴۷ 1998 TP20 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۴۸ 1998 TC22 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۴۹ 1998 TP22 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۵۰ 1998 TW29 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۵۱ 1998 UW3 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۵۲ 1998 UR17 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۵۳ 1998 UJ41 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۵۴ 1998 VQ10 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۵۵ 1998 VK27 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۵۶ 1998 VR35 ۹ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۵۷ 1998 VY35 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۵۸ 1998 VN37 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۵۹ 1998 VR56 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۶۰ 1998 WX2 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۶۱ 1998 WU6 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۶۲ 1998 WX27 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۶۳ 1998 WH29 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۶۴ 1998 XK1 ۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۶۵ 1998 XM1 ۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۶۶ 1998 XQ13 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۶۷ 1998 YK4 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۶۸ 1998 YE22 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۸
۱۶۴۷۶۹ 1999 AG38 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۷۰ 1999 BN18 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۷۱ 1999 CB5 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۷۲ 1999 CV33 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۷۳ 1999 CW48 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۷۴ 1999 CA95 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۷۵ 1999 CJ124 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۷۶ 1999 CJ133 ۷ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۷۷ 1999 CD142 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۷۸ 1999 CD149 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۷۹ 1999 CN157 ۸ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۸۰ 1999 CH159 ۸ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۸۱ 1999 DA4 ۲۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۸۲ 1999 DK4 ۱۶ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۸۳ 1999 EZ1 ۹ مارس ۱۹۹۹
۱۶۴۷۸۴ 1999 EJ11 ۱۵ مارس ۱۹۹۹
۱۶۴۷۸۵ 1999 ES14 ۱۴ مارس ۱۹۹۹
۱۶۴۷۸۶ 1999 FZ1 ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۱۶۴۷۸۷ 1999 FE11 ۱۷ مارس ۱۹۹۹
۱۶۴۷۸۸ 1999 FN12 ۱۸ مارس ۱۹۹۹
۱۶۴۷۸۹ 1999 FV18 ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۱۶۴۷۹۰ 1999 FY35 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۶۴۷۹۱ 1999 FJ70 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۶۴۷۹۲ 1999 FD78 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۶۴۷۹۳ 1999 GO7 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۶۴۷۹۴ 1999 GO10 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۱۶۴۷۹۵ 1999 GW10 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۱۶۴۷۹۶ 1999 GX13 ۱۴ آوریل ۱۹۹۹
۱۶۴۷۹۷ 1999 GJ24 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۶۴۷۹۸ 1999 JC1 ۷ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۷۹۹ 1999 JV26 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۰۰ 1999 JE32 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۰۱ 1999 JH42 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۰۲ 1999 JU48 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۰۳ 1999 JH65 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۰۴ 1999 JL75 ۹ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۰۵ 1999 JT109 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۰۶ 1999 JA110 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۰۷ 1999 JA114 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۰۸ 1999 JC116 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۰۹ 1999 JH121 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۱۰ 1999 JN124 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۱۱ 1999 JR135 ۷ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۱۲ 1999 KT17 ۱۷ مه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۱۳ 1999 LC8 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۱۶۴۸۱۴ 1999 LR32 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۱۶۴۸۱۵ 1999 ND62 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۶۴۸۱۶ 1999 PR5 ۱۲ اوت ۱۹۹۹
۱۶۴۸۱۶ 1999 QW ۱۷ اوت ۱۹۹۹
۱۶۴۸۱۸ 1999 RR41 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۱۹ 1999 RL86 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۲۰ 1999 RR89 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۲۱ 1999 RY112 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۲۲ 1999 RV157 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۲۳ 1999 RD171 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۲۴ 1999 RS176 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۲۵ 1999 RT203 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۲۶ 1999 RN208 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۲۷ 1999 RN236 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۲۸ 1999 TL40 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۲۹ 1999 TE45 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۳۰ 1999 TA49 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۳۱ 1999 TL52 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۳۲ 1999 TL55 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۳۳ 1999 TR62 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۳۴ 1999 TL64 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۳۵ 1999 TS67 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۳۶ 1999 TW75 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۳۷ 1999 TY81 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۳۸ 1999 TH83 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۳۹ 1999 TX86 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۴۰ 1999 TK88 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۴۱ 1999 TV112 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۴۲ 1999 TV133 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۴۳ 1999 TH138 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۴۴ 1999 TV143 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۴۵ 1999 TT149 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۴۶ 1999 TT152 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۴۷ 1999 TC153 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۴۸ 1999 TM156 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۴۹ 1999 TW163 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۵۰ 1999 TF171 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۵۱ 1999 TK171 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۵۲ 1999 TT174 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۵۳ 1999 TQ198 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۵۴ 1999 TK204 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۵۵ 1999 TO204 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۵۶ 1999 TJ210 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۵۷ 1999 TC215 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۵۸ 1999 TX215 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۵۹ 1999 TA218 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۶۰ 1999 TA241 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۶۱ 1999 TL260 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۶۲ 1999 TD262 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۶۳ 1999 TN269 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۶۴ 1999 TH272 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۶۵ 1999 TA273 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۶۶ 1999 TK278 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۶۷ 1999 TH287 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۶۸ 1999 TU309 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۶۹ 1999 UJ11 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۷۰ 1999 UD14 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۷۱ 1999 UE20 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۷۲ 1999 UJ31 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۷۳ 1999 UO36 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۷۴ 1999 UL37 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۷۵ 1999 UA38 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۷۶ 1999 UB49 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۷۷ 1999 UQ49 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۷۸ 1999 VA14 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۷۹ 1999 VK18 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۸۰ 1999 VN26 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۸۱ 1999 VT30 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۸۲ 1999 VB42 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۸۳ 1999 VQ65 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۸۴ 1999 VW76 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۸۵ 1999 VU79 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۸۶ 1999 VX81 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۸۷ 1999 VT84 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۸۸ 1999 VK86 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۸۹ 1999 VN93 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۹۰ 1999 VL101 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۹۱ 1999 VD104 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۹۲ 1999 VD106 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۹۳ 1999 VV106 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۹۴ 1999 VR107 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۹۵ 1999 VZ110 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۹۶ 1999 VE116 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۹۷ 1999 VV134 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۹۸ 1999 VM159 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۸۹۹ 1999 VR162 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۰۰ 1999 VE181 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۰۱ 1999 VK181 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۰۲ 1999 VT190 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۰۳ 1999 VP225 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۰۴ 1999 WP2 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۰۵ 1999 WU9 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۰۶ 1999 WY15 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۰۷ 1999 WL17 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۰۸ 1999 XC3 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۰۹ 1999 XO4 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۱۰ 1999 XL10 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۱۱ 1999 XB13 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۱۲ 1999 XP15 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۱۳ 1999 XK32 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۱۴ 1999 XV37 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۱۵ 1999 XC38 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۱۶ 1999 XV38 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۱۷ 1999 XF41 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۱۸ 1999 XR41 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۱۹ 1999 XD44 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۲۰ 1999 XL46 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۲۱ 1999 XW57 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۲۲ 1999 XZ72 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۲۳ 1999 XC77 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۲۴ 1999 XS77 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۲۵ 1999 XN79 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۲۶ 1999 XL87 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۲۷ 1999 XO92 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۲۸ 1999 XQ99 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۲۹ 1999 XK102 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۳۰ 1999 XZ111 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۳۱ 1999 XO113 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۳۲ 1999 XW115 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۳۳ 1999 XJ124 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۳۴ 1999 XV125 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۳۵ 1999 XR126 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۳۶ 1999 XX128 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۳۷ 1999 XW145 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۳۸ 1999 XU151 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۳۹ 1999 XT155 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۴۰ 1999 XZ155 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۴۱ 1999 XQ168 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۴۲ 1999 XE170 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۴۳ 1999 XS176 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۴۴ 1999 XU177 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۴۵ 1999 XD183 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۴۶ 1999 XF192 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۴۷ 1999 XN201 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۴۸ 1999 XQ229 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۴۹ 1999 XF231 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۵۰ 1999 XC234 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۵۱ 1999 XM242 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۵۲ 1999 XM243 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۵۳ 1999 XP252 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۵۴ 1999 YW3 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۵۵ 1999 YA11 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۵۶ 1999 YZ13 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۵۷ 1999 YW22 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۴۹۵۸ 2000 AM3 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۵۹ 2000 AS8 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۶۰ 2000 AW13 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۶۱ 2000 AH16 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۶۲ 2000 AO27 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۶۳ 2000 AW29 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۶۴ 2000 AT30 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۶۵ 2000 AZ39 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۶۶ 2000 AM44 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۶۷ 2000 AO51 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۶۸ 2000 AS52 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۶۹ 2000 AK53 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۷۰ 2000 AV53 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۷۱ 2000 AV61 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۷۲ 2000 AM62 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۷۳ 2000 AU68 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۷۴ 2000 AO78 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۷۵ 2000 AO117 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۷۶ 2000 AJ118 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۷۷ 2000 AA123 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۷۸ 2000 AH143 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۷۹ 2000 AK152 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۸۰ 2000 AW152 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۸۱ 2000 AT167 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۸۲ 2000 AL171 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۸۳ 2000 AE178 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۸۴ 2000 AF193 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۸۵ 2000 AN207 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۸۶ 2000 AE219 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۸۷ 2000 AE234 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۸۸ 2000 AK239 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۸۹ 2000 AE247 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۹۰ 2000 BB2 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۹۱ 2000 BQ8 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۹۲ 2000 BX8 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۹۳ 2000 BW9 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۹۴ 2000 BK13 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۹۵ 2000 BR16 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۹۶ 2000 BS17 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۹۷ 2000 BW24 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۹۸ 2000 BO25 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۴۹۹۹ 2000 BS25 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۵۰۰۰ 2000 BS31 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]