فهرست سیارک‌ها (۱۶۱۰۰۱–۱۶۲۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۶۱۰۰۱ - ۱۶۲۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۶۱۰۰۱ تا ۱۶۲۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۶۱۰۰۱ 2002 CG310 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۰۲ 2002 CQ314 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۰۳ 2002 DA2 ۱۹ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۰۴ 2002 DV3 ۱۹ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۰۵ 2002 DV19 ۱۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۰۶ 2002 EV2 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۰۷ 2002 EL32 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۰۸ 2002 EO40 ۹ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۰۹ 2002 EP41 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۱۰ 2002 EK46 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۱۱ 2002 EU47 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۱۲ 2002 EK65 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۱۳ 2002 EF74 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۱۴ 2002 ES80 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۱۵ 2002 EY86 ۹ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۱۶ 2002 EG92 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۱۷ 2002 EP106 ۹ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۱۸ 2002 EU107 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۱۹ 2002 EM115 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۲۰ 2002 EK158 ۵ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۲۱ 2002 EC161 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۲۲ 2002 EP161 ۱۴ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۲۳ 2002 FL2 ۱۹ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۲۴ 2002 FM7 ۲۳ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۲۵ 2002 FP11 ۱۶ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۲۶ 2002 FP32 ۲۱ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۲۷ 2002 FM38 ۳۰ مارس ۲۰۰۲
۱۶۱۰۲۸ 2002 GS7 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۲۹ 2002 GJ42 ۴ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۳۰ 2002 GR62 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۳۱ 2002 GA65 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۳۲ 2002 GP65 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۳۳ 2002 GW84 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۳۴ 2002 GT93 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۳۵ 2002 GH95 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۳۶ 2002 GL101 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۳۷ 2002 GV104 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۳۸ 2002 GJ109 ۱۱ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۳۹ 2002 GY126 ۱۲ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۴۰ 2002 GQ155 ۱۳ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۴۱ 2002 GQ159 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۴۲ 2002 GO162 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۴۳ 2002 GL170 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۴۴ 2002 GG181 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۴۵ 2002 GB182 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۴۶ 2002 HP3 ۱۶ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۱۰۴۷ 2002 JK1 ۳ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۴۸ 2002 JA6 ۵ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۴۹ 2002 JV12 ۸ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۵۰ 2002 JE15 ۸ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۵۱ 2002 JW24 ۸ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۵۲ 2002 JA29 ۹ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۵۳ 2002 JO32 ۹ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۵۴ 2002 JD44 ۹ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۵۵ 2002 JV46 ۹ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۵۶ 2002 JG53 ۹ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۵۷ 2002 JL74 ۹ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۵۸ 2002 JK78 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۵۹ 2002 JE83 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۶۰ 2002 JZ85 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۶۱ 2002 JN99 ۱۳ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۶۲ 2002 JY102 ۹ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۶۳ 2002 JJ106 ۱۵ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۶۴ 2002 JJ107 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۶۵ 2002 JR143 ۱۳ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۶۶ 2002 KB2 ۱۶ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۶۷ 2002 KE9 ۲۹ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۶۸ 2002 KY11 ۱۷ مه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۶۹ 2002 LG8 ۵ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۱۰۷۰ 2002 LU14 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۱۰۷۱ 2002 LC25 ۲ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۱۰۷۲ 2002 LQ28 ۹ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۱۰۷۳ 2002 LH35 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۱۰۷۴ 2002 LR37 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۱۰۷۵ 2002 LR38 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۱۰۷۶ 2002 LY40 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۱۰۷۷ 2002 LB43 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۱۰۷۸ 2002 LE57 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۱۰۷۹ 2002 LP61 ۱۴ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۱۰۸۰ 2002 MC1 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۱۰۸۱ 2002 NR2 ۵ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۸۲ 2002 NS8 ۱ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۸۳ 2002 NU23 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۸۴ 2002 NM64 ۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۸۵ 2002 OR3 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۸۶ 2002 OZ3 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۸۷ 2002 OS8 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۸۸ 2002 OJ10 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۸۹ 2002 OY10 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۹۰ 2002 ON13 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۹۱ 2002 OR14 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۹۲ 2002 OL28 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۹۳ 2002 PH44 ۵ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۰۹۴ 2002 PS45 ۹ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۰۹۵ 2002 PL56 ۹ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۰۹۶ 2002 PP92 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۰۹۷ 2002 PP111 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۰۹۸ 2002 PS118 ۱۳ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۰۹۹ 2002 PN124 ۱۳ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۰۰ 2002 PQ124 ۱۳ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۰۱ 2002 PL154 ۹ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۰۲ 2002 PU165 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۰۳ 2002 PT169 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۰۴ 2002 PF174 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۰۵ 2002 QS7 ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۰۶ 2002 QK14 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۰۷ 2002 QR16 ۲۷ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۰۸ 2002 QT27 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۰۹ 2002 QA46 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۱۰ 2002 QA54 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۱۱ 2002 QS56 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۱۲ 2002 QX57 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۱۳ 2002 QX98 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۱۶۱۱۱۴ 2002 RC2 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۱۵ 2002 RL2 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۱۶ 2002 RL5 ۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۱۷ 2002 RO13 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۱۸ 2002 RB17 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۱۹ 2002 RK17 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۲۰ 2002 RH18 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۲۱ 2002 RZ18 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۲۲ 2002 RH21 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۲۳ 2002 RA37 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۲۴ 2002 RH44 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۲۵ 2002 RY58 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۲۶ 2002 RH61 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۲۷ 2002 RW68 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۲۸ 2002 RG77 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۲۹ 2002 RG80 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۳۰ 2002 RL82 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۳۱ 2002 RR87 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۳۲ 2002 RK96 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۳۳ 2002 RR108 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۳۴ 2002 RJ111 ۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۳۵ 2002 RB116 ۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۳۶ 2002 RT117 ۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۳۷ 2002 RN136 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۳۸ 2002 RD138 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۳۹ 2002 RJ150 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۴۰ 2002 RA152 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۴۱ 2002 RD152 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۴۲ 2002 RG152 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۴۳ 2002 RR161 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۴۴ 2002 RL202 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۴۵ 2002 RA204 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۴۶ 2002 RH245 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۴۷ 2002 RW254 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۴۸ 2002 SN15 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۴۹ 2002 SA20 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۵۰ 2002 SL25 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۵۱ 2002 SH27 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۵۲ 2002 SR28 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۵۳ 2002 SF30 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۵۴ 2002 SV36 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۵۵ 2002 SY36 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۵۶ 2002 SZ37 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۵۷ 2002 SJ39 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۵۸ 2002 ST52 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۵۹ 2002 SH57 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۶۰ 2002 SZ66 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۶۰ 2002 TX ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۶۲ 2002 TH1 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۶۳ 2002 TZ1 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۶۴ 2002 TE9 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۶۵ 2002 TH17 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۶۶ 2002 TD24 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۶۷ 2002 TP26 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۶۸ 2002 TQ33 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۶۹ 2002 TY38 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۷۰ 2002 TX47 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۷۱ 2002 TY52 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۷۲ 2002 TH55 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۷۳ 2002 TW62 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۷۴ 2002 TD68 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۷۵ 2002 TX70 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۷۶ 2002 TT75 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۷۷ 2002 TS89 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۷۸ 2002 TM99 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۷۹ 2002 TQ100 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۸۰ 2002 TO105 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۸۱ 2002 TH110 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۸۲ 2002 TO120 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۸۳ 2002 TV122 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۸۴ 2002 TL126 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۸۵ 2002 TZ127 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۸۶ 2002 TW135 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۸۷ 2002 TD139 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۸۸ 2002 TA157 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۸۹ 2002 TU179 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۹۰ 2002 TW180 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۹۱ 2002 TZ183 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۹۲ 2002 TN196 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۹۳ 2002 TG199 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۹۴ 2002 TS206 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۹۵ 2002 TS227 ۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۹۶ 2002 TN229 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۹۷ 2002 TU231 ۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۹۸ 2002 TB237 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۱۹۹ 2002 TA245 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۰۰ 2002 TO254 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۰۱ 2002 TT254 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۰۲ 2002 TN257 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۰۳ 2002 TT269 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۰۴ 2002 TK270 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۰۵ 2002 TA271 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۰۶ 2002 TG292 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۰۷ 2002 TW305 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۰۸ 2002 UQ5 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۰۹ 2002 UW5 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۱۰ 2002 UG6 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۱۱ 2002 UA7 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۱۲ 2002 UE19 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۱۳ 2002 UK31 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۱۴ 2002 UU47 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۱۵ 2002 UL66 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۱۶ 2002 VR6 ۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۱۷ 2002 VS54 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۱۸ 2002 VD85 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۱۹ 2002 VW138 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۲۰ 2002 WH17 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۲۱ 2002 XJ1 ۱ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۲۲ 2002 XO5 ۱ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۲۳ 2002 XG20 ۲ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۲۴ 2002 XP44 ۷ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۲۵ 2002 XN56 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۲۶ 2002 XC63 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۲۷ 2002 XO68 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۲۸ 2002 XF70 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۲۹ 2002 XK71 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۳۰ 2002 XO90 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۳۱ 2002 XD108 ۶ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۳۲ 2002 YG18 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۱۲۳۳ 2003 AS2 ۲ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۳۴ 2003 AB9 ۳ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۳۵ 2003 AV14 ۲ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۳۶ 2003 AK29 ۴ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۳۷ 2003 AT36 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۳۸ 2003 AC65 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۳۹ 2003 AP69 ۸ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۴۰ 2003 BK9 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۴۱ 2003 BE12 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۴۲ 2003 BK13 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۴۳ 2003 BX16 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۴۴ 2003 BP31 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۴۵ 2003 BH74 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۴۶ 2003 BJ78 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۴۷ 2003 BM84 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۴۸ 2003 CQ17 ۶ فوریه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۴۹ 2003 DA4 ۲۲ فوریه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۵۰ 2003 EL20 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۵۱ 2003 EQ23 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۵۲ 2003 EC28 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۵۳ 2003 EO37 ۸ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۵۴ 2003 EH41 ۹ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۵۵ 2003 EO47 ۹ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۵۶ 2003 EP53 ۹ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۵۷ 2003 FD2 ۲۳ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۵۸ 2003 FM5 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۵۹ 2003 FN6 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۶۰ 2003 FU16 ۲۳ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۶۱ 2003 FS26 ۲۴ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۶۲ 2003 FQ28 ۲۴ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۶۳ 2003 FQ31 ۲۳ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۶۴ 2003 FQ42 ۲۳ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۶۵ 2003 FR46 ۲۴ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۶۶ 2003 FG50 ۲۴ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۶۷ 2003 FD54 ۲۵ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۶۸ 2003 FJ61 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۶۹ 2003 FM66 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۷۰ 2003 FV66 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۷۱ 2003 FK73 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۷۲ 2003 FD83 ۲۷ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۷۳ 2003 FL83 ۲۷ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۷۴ 2003 FT84 ۲۸ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۷۵ 2003 FU99 ۳۱ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۷۶ 2003 FD107 ۳۰ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۷۷ 2003 FR117 ۲۵ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۷۸ Cesarmendoza ۲۴ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۷۹ 2003 FB131 ۲۲ مارس ۲۰۰۳
۱۶۱۲۸۰ 2003 GP4 ۱ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۸۱ 2003 GH14 ۱ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۸۲ 2003 GE18 ۴ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۸۳ 2003 GE35 ۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۸۴ 2003 GL43 ۹ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۸۵ 2003 HU11 ۲۵ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۸۶ 2003 HZ19 ۲۶ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۸۷ 2003 HN20 ۲۴ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۸۸ 2003 HQ22 ۲۴ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۸۹ 2003 HK23 ۲۵ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۹۰ 2003 HU28 ۲۶ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۹۱ 2003 HV29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۹۲ 2003 HV44 ۲۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۹۳ 2003 HR46 ۲۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۱۲۹۴ 2003 JH14 ۸ مه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۹۵ 2003 JF16 ۶ مه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۹۶ 2003 KO3 ۲۳ مه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۹۷ 2003 KG33 ۲۷ مه ۲۰۰۳
۱۶۱۲۹۸ 2003 LN4 ۴ ژوئن ۲۰۰۳
۱۶۱۲۹۹ 2003 LR4 ۵ ژوئن ۲۰۰۳
۱۶۱۳۰۰ 2003 LJ5 ۶ ژوئن ۲۰۰۳
۱۶۱۳۰۱ 2003 MH1 ۲۲ ژوئن ۲۰۰۳
۱۶۱۳۰۲ 2003 NK2 ۳ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۱۳۰۳ 2003 NT6 ۶ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۱۳۰۴ 2003 NQ9 ۳ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۱۳۰۵ 2003 OQ1 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۱۳۰۶ 2003 OB2 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۱۳۰۷ 2003 OR2 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۱۳۰۸ 2003 OU20 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۱۳۰۹ 2003 OC22 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۱۳۱۰ 2003 OE28 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۱۳۱۱ 2003 OY28 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۱۳۱۲ 2003 OY30 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۱۳۱۳ 2003 PZ10 ۴ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۱۴ 2003 QQ3 ۱۷ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۱۵ 2003 QS5 ۱۹ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۱۶ 2003 QH6 ۱۸ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۱۷ 2003 QQ15 ۲۰ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۱۸ 2003 QB18 ۲۲ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۱۹ 2003 QJ28 ۲۱ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۲۰ 2003 QE33 ۲۲ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۲۱ 2003 QR33 ۲۲ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۲۲ 2003 QZ33 ۲۲ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۲۳ 2003 QF39 ۲۲ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۲۴ 2003 QE41 ۲۲ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۲۵ 2003 QZ49 ۲۲ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۲۶ 2003 QC60 ۲۳ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۲۷ 2003 QS63 ۲۳ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۲۸ 2003 QV66 ۲۲ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۲۹ 2003 QO72 ۲۳ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۳۰ 2003 QY79 ۲۶ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۳۱ 2003 QA90 ۲۵ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۳۲ 2003 QX93 ۲۸ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۳۳ 2003 QR99 ۲۸ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۳۴ 2003 QY103 ۳۱ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۳۵ 2003 QQ114 ۲۴ اوت ۲۰۰۳
۱۶۱۳۳۶ 2003 RQ1 ۲ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۳۷ 2003 RB22 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۳۸ 2003 SC4 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۳۹ 2003 SL22 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۴۰ 2003 SK37 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۴۱ 2003 SM41 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۴۲ 2003 SQ44 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۴۳ 2003 SL62 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۴۴ 2003 SU64 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۴۵ 2003 SX64 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۴۶ 2003 SG89 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۴۷ 2003 SP94 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۴۸ 2003 SR103 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۴۹ 2003 SJ127 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۵۰ 2003 SM140 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۵۱ 2003 SR140 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۵۲ 2003 SY140 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۵۳ 2003 SV142 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۵۴ 2003 SH149 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۵۵ 2003 SG152 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۵۶ 2003 SS157 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۵۷ 2003 SB162 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۵۸ 2003 SC163 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۵۹ 2003 SU164 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۶۰ 2003 SR165 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۶۱ 2003 SS165 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۶۲ 2003 SC182 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۶۳ 2003 SF192 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۶۴ 2003 SJ198 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۶۵ 2003 SD199 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۶۶ 2003 SX207 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۶۷ 2003 SP208 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۶۸ 2003 SD226 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۶۹ 2003 SK228 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۷۰ 2003 SJ233 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۷۱ Bertrandou ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۷۲ 2003 SM247 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۷۳ 2003 SN259 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۷۴ 2003 SA272 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۷۵ 2003 SF291 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۷۶ 2003 SH291 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۷۷ 2003 SX292 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۷۸ 2003 ST293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۷۹ 2003 SE298 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۸۰ 2003 SD304 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۸۱ 2003 TH7 ۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۸۲ 2003 TJ11 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۸۳ 2003 TH15 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۸۴ 2003 UK25 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۸۵ 2003 UM27 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۸۶ 2003 UB28 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۸۷ 2003 UX40 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۸۸ 2003 UH62 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۸۹ 2003 UL78 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۹۰ 2003 UB81 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۹۱ 2003 UF97 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۹۲ 2003 UU116 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۹۳ 2003 UJ122 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۹۴ 2003 UL130 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۹۵ 2003 UM131 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۹۶ 2003 UR132 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۹۷ 2003 UU140 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۹۸ 2003 UY162 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۳۹۹ 2003 UB163 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۰۰ 2003 UV164 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۰۱ 2003 UT166 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۰۲ 2003 UP168 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۰۳ 2003 UH181 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۰۴ 2003 UD190 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۰۵ 2003 UF202 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۰۶ 2003 UJ202 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۰۷ 2003 UB213 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۰۸ 2003 UC213 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۰۹ 2003 UG234 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۱۰ 2003 UP237 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۱۱ 2003 UD238 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۱۲ 2003 UW245 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۱۳ 2003 UG246 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۱۴ 2003 UD253 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۱۵ 2003 UM253 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۱۶ 2003 UU254 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۱۷ 2003 UJ264 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۱۸ 2003 UL267 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۱۹ 2003 UL276 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۲۰ 2003 UM276 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۲۱ 2003 WC6 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۲۲ 2003 WK17 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۲۳ 2003 WE26 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۲۴ 2003 WC39 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۲۵ 2003 WC41 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۲۶ 2003 WN42 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۲۷ 2003 WC55 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۲۸ 2003 WD57 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۲۹ 2003 WY72 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۳۰ 2003 WP81 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۳۱ 2003 WG83 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۳۲ 2003 WN83 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۳۳ 2003 WY100 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۳۴ 2003 WT133 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۳۵ 2003 WB150 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۳۶ 2003 WL159 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۳۷ 2003 WJ170 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۳۸ 2003 WY170 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۳۹ 2003 WM171 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۴۰ 2003 WA172 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۴۱ 2003 XV9 ۴ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۴۲ 2003 YU14 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۴۳ 2003 YK26 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۴۴ 2003 YX32 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۴۵ 2003 YN45 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۴۶ 2003 YM46 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۴۷ 2003 YF47 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۴۸ 2003 YK63 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۴۹ 2003 YX91 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۵۰ 2003 YK103 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۵۱ 2003 YM119 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۵۲ 2003 YJ139 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۵۳ 2003 YE158 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۵۴ 2003 YD180 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۱۴۵۴ 2004 AR ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۵۶ 2004 AH26 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۵۶ 2004 BV ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۵۸ 2004 BP2 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۵۹ 2004 BQ22 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۶۰ 2004 BU44 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۶۱ 2004 BS56 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۶۲ 2004 BE116 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۶۳ 2004 CY1 ۱۲ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۶۴ 2004 CE35 ۱۰ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۶۵ 2004 CY70 ۱۲ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۶۶ 2004 CA83 ۱۲ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۶۷ 2004 DY17 ۱۸ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۶۸ 2004 DE31 ۱۷ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۶۹ 2004 EC79 ۱۵ مارس ۲۰۰۴
۱۶۱۴۷۰ 2004 EV80 ۱۵ مارس ۲۰۰۴
۱۶۱۴۷۱ 2004 FE12 ۱۶ مارس ۲۰۰۴
۱۶۱۴۷۲ 2004 FG20 ۱۶ مارس ۲۰۰۴
۱۶۱۴۷۳ 2004 FC40 ۱۸ مارس ۲۰۰۴
۱۶۱۴۷۴ 2004 FE40 ۱۸ مارس ۲۰۰۴
۱۶۱۴۷۵ 2004 FY92 ۱۹ مارس ۲۰۰۴
۱۶۱۴۷۶ 2004 FS96 ۲۳ مارس ۲۰۰۴
۱۶۱۴۷۷ 2004 FJ160 ۱۸ مارس ۲۰۰۴
۱۶۱۴۷۸ 2004 GX25 ۱۴ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۱۴۷۹ 2004 GU27 ۱۵ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۱۴۸۰ 2004 GX38 ۱۵ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۱۴۸۱ 2004 GQ60 ۱۴ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۱۴۸۲ 2004 GL61 ۱۳ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۱۴۸۳ 2004 GA87 ۱۴ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۱۴۸۴ 2004 HU42 ۲۰ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۱۴۸۵ 2004 HZ47 ۲۲ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۱۴۸۶ 2004 HE52 ۲۴ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۱۴۸۷ 2004 JO15 ۱۰ مه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۸۸ 2004 JC18 ۱۳ مه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۸۹ 2004 KN6 ۱۸ مه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۹۰ 2004 KY7 ۱۹ مه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۹۱ 2004 KJ10 ۲۰ مه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۹۲ 2004 LG2 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۴
۱۶۱۴۹۳ 2004 LL6 ۹ ژوئن ۲۰۰۴
۱۶۱۴۹۴ 2004 LN14 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴
۱۶۱۴۹۵ 2004 MA1 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۴
۱۶۱۴۹۵ 2004 NY ۷ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۹۷ 2004 NY32 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۶۱۴۹۸ 2004 PT69 ۷ اوت ۲۰۰۴
۱۶۱۴۹۹ 2004 PE82 ۱۰ اوت ۲۰۰۴
۱۶۱۵۰۰ 2004 RW13 ۶ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۰۱ 2004 RV19 ۷ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۰۲ 2004 RP26 ۶ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۰۳ 2004 RD45 ۸ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۰۴ 2004 RD54 ۸ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۰۵ 2004 RU68 ۸ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۰۶ 2004 RR79 ۸ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۰۷ 2004 RU82 ۹ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۰۸ 2004 RW88 ۸ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۰۹ 2004 RB99 ۸ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۱۰ 2004 RA150 ۹ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۱۱ 2004 RP179 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۱۲ 2004 RD190 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۱۳ 2004 RK195 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۱۴ 2004 RE288 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۱۵ 2004 RO291 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۱۶ 2004 RR326 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۱۷ 2004 RZ328 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۱۸ 2004 RK334 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۱۹ 2004 SQ11 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۲۰ 2004 SO32 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۲۱ 2004 SG51 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۲۲ 2004 SO57 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۲۳ 2004 SQ60 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۲۴ 2004 TU16 ۸ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۲۵ 2004 TH44 ۴ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۲۶ 2004 TF106 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۲۷ 2004 TG124 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۲۸ 2004 TE133 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۲۹ 2004 TR179 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۳۰ 2004 TQ293 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۳۱ 2004 TA296 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۳۲ 2004 TN342 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۳۳ 2004 TF345 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۳۴ 2004 TZ359 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۳۵ 2004 VR9 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۳۶ 2004 VA16 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۳۷ 2004 VA24 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۳۸ 2004 VP26 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۳۹ 2004 VQ57 ۵ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۴۰ 2004 VP77 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۴۱ 2004 VJ81 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۴۲ 2004 WF3 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۴۳ 2004 WH10 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۴۴ 2004 XQ13 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۴۵ Ferrando ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۴۶ Schneeweis ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۴۷ 2004 XS29 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۴۸ 2004 XL49 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۴۹ 2004 XN49 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۵۰ 2004 XS54 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۵۱ 2004 XO72 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۵۲ 2004 XT80 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۵۳ 2004 XV102 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۵۴ 2004 XO121 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۵۵ 2004 XX121 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۵۶ 2004 XZ146 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۵۷ 2004 YF6 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۵۸ 2004 YF17 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۵۹ 2004 YO21 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۶۰ 2004 YW34 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۱۵۶۱ 2005 AR7 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۶۲ 2005 AU10 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۶۳ 2005 AB17 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۶۴ 2005 AF35 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۶۵ 2005 AD62 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۶۶ 2005 AH64 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۶۶ 2005 BX ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۶۸ 2005 BC2 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۶۹ 2005 BH17 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۷۰ 2005 BR23 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۷۱ 2005 CB6 ۱ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۷۲ 2005 CP50 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۷۳ 2005 CX57 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۷۳ 2005 DS ۲۸ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۷۵ 2005 EZ10 ۲ مارس ۲۰۰۵
۱۶۱۵۷۶ 2005 EY47 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۶۱۵۷۷ 2005 EK72 ۲ مارس ۲۰۰۵
۱۶۱۵۷۸ 2005 EL85 ۴ مارس ۲۰۰۵
۱۶۱۵۷۹ 2005 EH121 ۸ مارس ۲۰۰۵
۱۶۱۵۸۰ 2005 EV122 ۸ مارس ۲۰۰۵
۱۶۱۵۸۱ 2005 EA204 ۱۱ مارس ۲۰۰۵
۱۶۱۵۸۲ 2005 ET219 ۱۰ مارس ۲۰۰۵
۱۶۱۵۸۳ 2005 GZ119 ۶ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۱۵۸۴ 2005 GN123 ۷ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۱۵۸۵ 2005 GN184 ۱۰ آوریل ۲۰۰۵
۱۶۱۵۸۶ 2005 JO88 ۱۰ مه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۸۷ 2005 LC7 ۱ ژوئن ۲۰۰۵
۱۶۱۵۸۸ 2005 LE30 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵
۱۶۱۵۸۹ 2005 MF49 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵
۱۶۱۵۹۰ 2005 NO49 ۸ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۹۱ 2005 OG14 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۶۱۵۹۲ 2005 PN24 ۱۰ اوت ۲۰۰۵
۱۶۱۵۹۳ 2005 QE28 ۲۸ اوت ۲۰۰۵
۱۶۱۵۹۴ 2005 QR171 ۲۹ اوت ۲۰۰۵
۱۶۱۵۹۵ 2005 SK19 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۵۹۶ 2005 SK79 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۵۹۷ 2005 SR85 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۵۹۸ 2005 SF129 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۵۹۹ 2005 SB153 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۰۰ 2005 TE28 ۱ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۰۱ 2005 TU75 ۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۰۲ 2005 TQ129 ۷ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۰۳ 2005 TY166 ۹ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۰۴ 2005 TU174 ۱ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۰۵ 2005 TR191 ۱ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۰۶ 2005 UR38 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۰۷ 2005 UW54 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۰۸ 2005 UZ68 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۰۹ 2005 UA83 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۱۰ 2005 UN88 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۱۱ 2005 UR110 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۱۲ 2005 UQ127 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۱۳ 2005 UE274 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۱۴ 2005 UG427 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۱۵ 2005 UQ440 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۱۶ 2005 UB497 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۱۷ 2005 UJ513 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۱۸ 2005 VH117 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۱۹ 2005 VH120 ۵ نوامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۲۰ 2005 WV57 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۲۱ 2005 WM92 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۲۲ 2005 WM115 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۲۳ 2005 WF158 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۲۴ 2005 WB202 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۲۵ 2005 YJ7 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۲۶ 2005 YD8 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۲۷ 2005 YH8 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۲۸ 2005 YW29 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۲۹ 2005 YL47 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۳۰ 2005 YP93 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۳۱ 2005 YS130 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۳۲ 2005 YB244 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۳۳ 2005 YL247 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۳۴ 2005 YN277 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۳۵ 2005 YU290 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۱۶۳۶ 2006 AR50 ۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۳۷ 2006 AM58 ۸ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۳۸ 2006 AA68 ۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۳۹ 2006 AS78 ۴ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۴۰ 2006 BJ5 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۴۱ 2006 BE11 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۴۲ 2006 BZ21 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۴۳ 2006 BS25 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۴۴ 2006 BC30 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۴۵ 2006 BO40 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۴۶ 2006 BL56 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۴۷ 2006 BO69 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۴۸ 2006 BH87 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۴۹ 2006 BR95 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۵۰ 2006 BM97 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۵۱ 2006 BJ175 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۵۲ 2006 BC181 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۵۳ 2006 BB206 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۵۴ 2006 BE211 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۵۵ 2006 BZ234 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۵۶ 2006 BG251 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۵۷ 2006 BM268 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۵۸ 2006 BS269 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۵۹ 2006 CB23 ۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۶۰ 2006 CW34 ۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۶۱ 2006 CN59 ۶ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۶۲ 2006 CV59 ۶ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۶۳ 2006 DM3 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۶۴ 2006 DM16 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۶۵ 2006 DS48 ۲۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۶۶ 2006 DN59 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۶۷ 2006 DD71 ۲۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۶۸ 2006 DS79 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۶۹ 2006 DL83 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۷۰ 2006 DP88 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۷۱ 2006 DT90 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۷۲ 2006 DB107 ۲۵ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۷۳ 2006 DH211 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۱۶۷۴ 2006 EM53 ۲ مارس ۲۰۰۶
۱۶۱۶۷۵ 2006 FU1 ۲۲ مارس ۲۰۰۶
۱۶۱۶۷۶ 2006 FQ4 ۲۳ مارس ۲۰۰۶
۱۶۱۶۷۷ 2006 FM13 ۲۳ مارس ۲۰۰۶
۱۶۱۶۷۸ 2006 FK17 ۲۳ مارس ۲۰۰۶
۱۶۱۶۷۹ 2006 FY46 ۲۳ مارس ۲۰۰۶
۱۶۱۶۸۰ 2006 GD15 ۲ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۸۱ 2006 GK24 ۲ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۸۲ 2006 GP33 ۷ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۸۳ 2006 GY42 ۱۲ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۸۴ 2006 GD50 ۸ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۸۵ 2006 GD52 ۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۸۶ 2006 HX16 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۸۷ 2006 HC17 ۲۰ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۸۸ 2006 HX24 ۲۰ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۸۹ 2006 HD30 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۹۰ 2006 HF32 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۹۱ 2006 HX41 ۲۱ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۹۲ 2006 HS44 ۲۴ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۹۳ Attilladanko ۲۶ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۹۴ 2006 HV52 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۹۵ 2006 HL81 ۲۶ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۹۶ 2006 HR83 ۲۶ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۹۷ 2006 HZ104 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۹۸ 2006 HL120 ۳۰ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۶۹۹ 2006 HR140 ۲۶ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۱۷۰۰ 2006 JK32 ۳ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۰۱ 2006 JW41 ۷ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۰۲ 2006 JZ46 ۵ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۰۳ 2006 JH52 ۵ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۰۴ 2006 JL55 ۱ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۰۴ 2006 KJ ۱۶ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۰۶ 2006 KG2 ۱۷ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۰۷ 2006 KY2 ۱۸ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۰۸ 2006 KX37 ۲۴ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۰۹ 2006 KJ48 ۲۱ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۱۰ 2006 KV75 ۲۴ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۱۱ 2006 KU88 ۲۶ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۱۲ 2006 KF91 ۲۴ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۱۳ 2006 KJ109 ۳۱ مه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۱۳ 2006 MH ۱۶ ژوئن ۲۰۰۶
۱۶۱۷۱۵ Wenchuan ۲۳ ژوئن ۲۰۰۶
۱۶۱۷۱۶ 2006 OS15 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۶
۱۶۱۷۱۷ 2006 PL23 ۱۲ اوت ۲۰۰۶
۱۶۱۷۱۸ 2006 QP28 ۲۱ اوت ۲۰۰۶
۱۶۱۷۱۹ 2006 QM123 ۲۹ اوت ۲۰۰۶
۱۶۱۷۲۰ 2006 QK126 ۱۶ اوت ۲۰۰۶
۱۶۱۷۲۱ 2006 RF11 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۲۲ 2006 RH20 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۲۳ 2006 RT21 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۲۴ 2006 RB48 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۲۵ 2006 RK48 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۲۶ 2006 RB102 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۲۷ 2006 SW7 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۲۸ 2006 SQ20 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۲۹ 2006 SZ23 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۳۰ 2006 SE27 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۳۱ 2006 SG36 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۳۲ 2006 SV42 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۳۳ 2006 ST44 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۳۴ 2006 SP83 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۳۵ 2006 SC87 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۳۶ 2006 SA121 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۳۷ 2006 SR121 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۳۸ 2006 SD126 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۳۹ 2006 SL126 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۴۰ 2006 SE154 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۴۱ 2006 SU207 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۴۲ 2006 SV238 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۴۳ 2006 SR253 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۴۴ 2006 SK259 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۴۵ 2006 SV262 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۴۶ 2006 SF267 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۴۷ 2006 SY272 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۴۸ 2006 SR274 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۴۹ 2006 ST274 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۵۰ 2006 SQ285 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۵۱ 2006 SU287 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۵۲ 2006 SX289 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۵۳ 2006 SW327 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۵۴ 2006 SJ354 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۵۵ 2006 SQ354 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۵۶ 2006 SB360 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۵۶ 2006 TH ۲ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۵۸ 2006 TL18 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۵۹ 2006 TO20 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۶۰ 2006 TU25 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۶۱ 2006 TK26 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۶۲ 2006 TQ29 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۶۳ 2006 TO30 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۶۴ 2006 TV49 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۶۵ 2006 TH55 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۶۶ 2006 TC56 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۶۷ 2006 TW62 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۶۸ 2006 TA64 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۶۹ 2006 TP67 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۷۰ 2006 TK73 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۷۱ 2006 TY86 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۷۲ 2006 TG89 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۷۳ 2006 TG90 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۷۴ 2006 TU91 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۷۵ 2006 TG108 ۱ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۷۶ 2006 UJ7 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۷۷ 2006 UE11 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۷۸ 2006 US27 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۷۹ 2006 UN50 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۸۰ 2006 UQ70 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۸۱ 2006 UX108 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۸۲ 2006 UJ112 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۸۳ 2006 UB132 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۸۴ 2006 UZ138 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۸۵ 2006 UR179 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۸۶ 2006 UK189 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۸۷ 2006 UA192 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۸۸ 2006 UR208 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۸۹ 2006 UW255 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۹۰ 2006 UK261 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۹۱ 2006 UM261 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۹۲ 2006 UO274 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۹۳ 2006 UT286 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۹۴ 2006 UE287 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۹۵ 2006 VJ29 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۹۶ 2006 VT34 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۹۷ 2006 VL45 ۲ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۹۸ 2006 VN48 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۷۹۹ 2006 VT51 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۰۰ 2006 VJ63 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۰۱ 2006 VS64 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۰۲ 2006 VN75 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۰۳ 2006 VL85 ۱۳ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۰۴ 2006 VO87 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۰۵ 2006 VQ89 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۰۶ 2006 VZ92 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۰۷ 2006 VS96 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۰۸ 2006 VT119 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۰۹ 2006 VM144 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۱۰ 2006 VO147 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۱۱ 2006 VL168 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۱۲ 2006 WV24 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۱۳ 2006 WW26 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۱۴ 2006 WS27 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۱۵ 2006 WK30 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۱۶ 2006 WB45 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۱۷ 2006 WL66 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۱۸ 2006 WB86 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۱۹ 2006 WS86 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۲۰ 2006 WG89 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۲۱ 2006 WP101 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۲۲ 2006 WO103 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۲۳ 2006 WG104 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۲۴ 2006 WN131 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۲۵ 2006 WE135 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۲۶ 2006 WX148 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۲۷ 2006 WX151 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۲۸ 2006 WF178 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۲۹ 2006 XQ8 ۹ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۳۰ 2006 XZ25 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۳۱ 2006 XZ32 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۳۲ 2006 XV36 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۳۳ 2006 XC49 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۳۴ 2006 XU50 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۳۵ 2006 XY50 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۳۶ 2006 XX57 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۳۷ 2006 XZ63 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۳۸ 2006 XO66 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۳۹ 2006 YB7 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۴۰ 2006 YC16 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۴۱ 2006 YN18 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۱۸۴۲ 2007 AV7 ۹ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۴۳ 2007 AZ7 ۹ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۴۴ 2007 AZ9 ۸ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۴۵ 2007 AK18 ۹ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۴۶ 2007 AG21 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۴۷ 2007 AP24 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۴۸ 2007 AZ25 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۴۹ 2007 AL27 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۵۰ 2007 BY7 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۵۱ 2007 BQ8 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۵۲ 2007 BP18 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۵۳ 2007 BR19 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۵۴ 2007 BQ29 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۵۵ 2007 BH30 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۵۶ 2007 BL40 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۵۷ 2007 BU40 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۵۸ 2007 BD42 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۵۹ 2007 BN42 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۶۰ 2007 BP43 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۶۱ 2007 BX44 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۶۲ 2007 BJ49 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۶۳ 2007 BP50 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۶۴ 2007 BE53 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۶۵ 2007 BX59 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۶۶ 2007 BF70 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۶۶ 2007 CD ۵ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۶۶ 2007 CQ ۵ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۶۹ 2007 CW5 ۸ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۷۰ 2007 CC7 ۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۷۱ 2007 CE12 ۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۷۲ 2007 CM13 ۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۷۳ 2007 CG15 ۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۷۴ 2007 CS22 ۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۷۵ 2007 CK25 ۸ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۷۶ 2007 CW28 ۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۷۷ 2007 CR34 ۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۷۸ 2007 CL36 ۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۷۹ 2007 CT40 ۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۸۰ 2007 CP44 ۸ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۸۱ 2007 CS45 ۸ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۸۲ 2007 CM46 ۸ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۸۳ 2007 CU46 ۸ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۸۴ 2007 CD54 ۱۰ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۸۵ 2007 CF56 ۱۵ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۸۶ 2007 CO58 ۱۰ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۸۷ 2007 CG59 ۱۰ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۸۸ 2007 CP62 ۱۳ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۸۹ 2007 DP3 ۱۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۹۰ 2007 DT3 ۱۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۹۱ 2007 DW10 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۹۲ 2007 DK19 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۹۳ 2007 DJ23 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۹۴ 2007 DZ29 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۹۵ 2007 DV30 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۹۶ 2007 DE34 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۹۷ 2007 DQ41 ۲۱ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۹۸ 2007 DS44 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۸۹۹ 2007 DZ44 ۱۹ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۰۰ 2007 DF47 ۲۱ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۰۱ 2007 DD51 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۰۲ 2007 DG52 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۰۳ 2007 DK54 ۲۱ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۰۴ 2007 DU54 ۲۱ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۰۵ 2007 DN59 ۲۲ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۰۶ 2007 DW59 ۲۲ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۰۷ 2007 DL60 ۲۱ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۰۸ 2007 DD79 ۲۳ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۰۹ 2007 DO82 ۲۳ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۱۰ 2007 DE86 ۲۱ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۱۱ 2007 DV91 ۲۳ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۱۲ 2007 DY97 ۲۳ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۱۲ 2007 EA ۵ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۱۴ 2007 EE9 ۹ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۱۵ 2007 EY24 ۱۰ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۱۶ 2007 EO34 ۱۰ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۱۷ 2007 EK36 ۱۱ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۱۸ 2007 EY37 ۱۱ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۱۹ 2007 EH48 ۹ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۲۰ 2007 EP51 ۱۰ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۲۱ 2007 EX56 ۱۴ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۲۲ 2007 EA57 ۱۴ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۲۳ 2007 EP86 ۱۳ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۲۴ 2007 EZ86 ۱۳ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۲۵ 2007 EM101 ۱۱ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۲۶ 2007 EX108 ۱۱ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۲۷ 2007 EU119 ۱۳ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۲۸ 2007 EB133 ۹ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۲۹ 2007 ET133 ۹ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۳۰ 2007 EG161 ۱۴ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۳۱ 2007 EK171 ۱۱ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۳۲ 2007 EU172 ۱۴ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۳۳ 2007 EB181 ۱۴ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۳۴ 2007 EJ185 ۱۴ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۳۵ 2007 EN199 ۱۰ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۳۶ 2007 FX23 ۲۰ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۳۷ 2007 FC34 ۲۵ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۳۸ 2007 FB37 ۲۶ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۳۹ 2007 FT38 ۲۵ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۴۰ 2007 FU38 ۲۶ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۴۱ 2007 FT43 ۱۸ مارس ۲۰۰۷
۱۶۱۹۴۲ 2007 GS1 ۱۰ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۴۳ 2007 GF18 ۱۱ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۴۴ 2007 GM20 ۱۱ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۴۵ 2007 GP21 ۱۱ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۴۶ 2007 GX23 ۱۱ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۴۷ 2007 GD25 ۱۲ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۴۸ 2007 GU29 ۱۳ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۴۹ 2007 GF30 ۱۴ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۵۰ 2007 GJ41 ۱۴ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۵۱ 2007 GX47 ۱۴ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۵۲ 2007 GA60 ۱۵ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۵۳ 2007 HD17 ۱۶ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۵۴ 2007 HB18 ۱۶ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۵۵ 2007 HZ26 ۱۸ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۵۶ 2007 HG39 ۲۰ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۵۷ 2007 HR41 ۲۰ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۵۸ 2007 HV46 ۲۰ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۵۹ 2007 HH48 ۲۰ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۶۰ 2007 HA64 ۲۲ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۶۱ 2007 HO65 ۲۲ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۶۲ Galchyn ۲۷ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۶۳ 2007 HU85 ۲۴ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۶۴ 2007 HV85 ۲۴ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۶۵ 2007 HX87 ۲۶ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۱۹۶۶ 2007 JP3 ۶ مه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۶۷ 2007 JE28 ۱۰ مه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۶۸ 2007 JQ32 ۱۲ مه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۶۹ 2007 JS32 ۱۲ مه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۷۰ 2007 JW34 ۱۰ مه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۷۱ 2007 JN38 ۱۲ مه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۷۲ 2007 JJ40 ۱۰ مه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۷۳ 2007 KJ5 ۲۴ مه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۷۴ 2007 KP7 ۱۶ مه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۷۴ 2007 LO ۸ ژوئن ۲۰۰۷
۱۶۱۹۷۶ 2007 LY1 ۷ ژوئن ۲۰۰۷
۱۶۱۹۷۷ 2007 LE3 ۸ ژوئن ۲۰۰۷
۱۶۱۹۷۸ 2007 LU16 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۷
۱۶۱۹۷۹ 2007 MU24 ۲۳ ژوئن ۲۰۰۷
۱۶۱۹۸۰ 2007 OR3 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۷
۱۶۱۹۸۰ 4745 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۱۹۸۰ 6159 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۱۹۸۰ 6236 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۱۹۸۰ 6515 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۱۹۸۵ 1253 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۱۹۸۶ 3418 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۱۹۸۷ 2026 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۶۱۹۸۸ 4069 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۶۱۹۸۹ Cacus ۸ فوریه ۱۹۷۸
۱۶۱۹۹۰ 1981 EY29 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۶۱۹۹۱ 1981 EU36 ۷ مارس ۱۹۸۱
۱۶۱۹۹۲ 1981 EK38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۶۱۹۹۳ 1981 EG45 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۶۱۹۹۴ 1981 EK48 ۷ مارس ۱۹۸۱
۱۶۱۹۹۴ 1983 LB ۱۳ ژوئن ۱۹۸۳
۱۶۱۹۹۶ 1985 RH3 ۶ سپتامبر ۱۹۸۵
۱۶۱۹۹۶ 1987 AN ۱ ژانویه ۱۹۸۷
۱۶۱۹۹۶ 1988 PA ۹ اوت ۱۹۸۸
۱۶۱۹۹۶ 1989 RC ۵ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۶۱۹۹۶ 1990 OS ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۰

منابع[ویرایش]