فهرست سیارک‌ها (۱۴۸۰۰۱–۱۴۹۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۴۸۰۰۱ - ۱۴۹۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۴۸۰۰۱ تا ۱۴۹۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۴۸۰۰۱ 1997 EX49 ۵ مارس ۱۹۹۷
۱۴۸۰۰۲ 1997 GF2 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۴۸۰۰۳ 1997 GN20 ۵ آوریل ۱۹۹۷
۱۴۸۰۰۴ 1997 GP22 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۱۴۸۰۰۵ 1997 GF30 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۴۸۰۰۶ 1997 HY11 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۴۸۰۰۷ 1997 JL12 ۳ مه ۱۹۹۷
۱۴۸۰۰۸ 1997 JS17 ۳ مه ۱۹۹۷
۱۴۸۰۰۸ 1997 NW ۳ ژوئیه ۱۹۹۷
۱۴۸۰۱۰ 1997 SK31 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۴۸۰۱۱ 1997 TE9 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۱۴۸۰۱۲ 1997 TT18 ۶ اکتبر ۱۹۹۷
۱۴۸۰۱۳ 1997 US20 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۷
۱۴۸۰۱۴ 1997 VX1 ۵ نوامبر ۱۹۹۷
۱۴۸۰۱۵ 1997 WW5 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۴۸۰۱۶ 1997 WR24 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷
۱۴۸۰۱۷ 1997 WU30 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۴۸۰۱۸ 1997 YQ15 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷
۱۴۸۰۱۹ 1997 YW19 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۴۸۰۲۰ 1998 AW3 ۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۴۸۰۲۰ 1998 CT ۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۴۸۰۲۲ 1998 CH4 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۱۴۸۰۲۳ 1998 DY1 ۲۰ فوریه ۱۹۹۸
۱۴۸۰۲۴ 1998 DX18 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۴۸۰۲۵ 1998 DT37 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۴۸۰۲۶ 1998 DZ37 ۲۶ فوریه ۱۹۹۸
۱۴۸۰۲۷ 1998 EH9 ۸ مارس ۱۹۹۸
۱۴۸۰۲۸ 1998 EY12 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۴۸۰۲۹ 1998 FQ7 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۴۸۰۳۰ 1998 FF13 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۱۴۸۰۳۱ 1998 FG101 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۴۸۰۳۲ 1998 FQ142 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۱۴۸۰۳۳ 1998 MF41 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۱۴۸۰۳۴ 1998 QQ25 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۴۸۰۳۵ 1998 QY44 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۴۸۰۳۶ 1998 RE42 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۳۷ 1998 RG43 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۳۸ 1998 RV46 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۳۹ 1998 RL52 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۴۰ 1998 RH53 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۴۱ 1998 RN59 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۴۲ 1998 RP79 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۴۳ 1998 SF25 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۴۴ 1998 SL34 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۴۵ 1998 SX64 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۴۶ 1998 SF70 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۴۷ 1998 SN72 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۴۸ 1998 ST87 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۴۹ 1998 SU91 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۵۰ 1998 SG103 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۵۱ 1998 SF118 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۵۲ 1998 SU119 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۵۳ 1998 SU130 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۵۴ 1998 SB137 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۵۵ 1998 SF139 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۵۶ 1998 SF152 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۵۷ 1998 ST154 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۵۸ 1998 SX167 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۵۹ 1998 SN168 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۶۰ 1998 TO11 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۶۱ 1998 TB28 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۶۲ 1998 UB5 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۶۳ 1998 UA20 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۶۴ 1998 UW24 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۶۵ 1998 UH29 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۶۶ 1998 VL17 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۶۷ 1998 VN20 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۶۸ 1998 VE21 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۶۹ 1998 VP43 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۷۰ 1998 VY49 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۷۱ 1998 VU56 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۷۲ 1998 WR16 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۷۳ 1998 WU29 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۷۴ 1998 WR32 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۷۵ 1998 WB37 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۷۶ 1998 XJ1 ۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۷۷ 1998 XJ10 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۷۸ 1998 XS10 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۴۸۰۷۹ 1999 AZ13 ۸ ژانویه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۸۰ 1999 AQ17 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۸۱ 1999 AW23 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۸۲ 1999 BH15 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۸۳ 1999 CZ11 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۸۴ 1999 CN24 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۸۵ 1999 CW46 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۸۶ 1999 CC92 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۸۷ 1999 CS94 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۸۸ 1999 CE100 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۸۹ 1999 CB114 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۹۰ 1999 CQ120 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۹۱ 1999 CC153 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۹۲ 1999 FW13 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۴۸۰۹۳ 1999 FZ33 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۴۸۰۹۴ 1999 GP6 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۴۸۰۹۵ 1999 JF10 ۸ مه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۹۶ 1999 JF90 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۹۷ 1999 JM138 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۹۷ 1999 KR ۱۶ مه ۱۹۹۹
۱۴۸۰۹۹ 1999 LN3 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۱۴۸۱۰۰ 1999 NM10 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۴۸۱۰۱ 1999 RD33 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۰۲ 1999 RW47 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۰۳ 1999 RO57 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۰۴ 1999 RX68 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۰۵ 1999 RU102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۰۶ 1999 RV102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۰۷ 1999 RR144 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۰۸ 1999 RJ164 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۰۹ 1999 RC167 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۱۰ 1999 RQ200 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۱۱ 1999 RF209 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۱۲ 1999 RA216 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۱۳ 1999 RW252 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۱۴ 1999 SM12 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۱۵ 1999 TA25 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۱۶ 1999 TD30 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۱۷ 1999 TX52 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۱۸ 1999 TQ65 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۱۹ 1999 TV81 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۲۰ 1999 TK85 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۲۱ 1999 TL100 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۲۲ 1999 TC140 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۲۳ 1999 TF161 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۲۴ 1999 TK165 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۲۵ 1999 TV166 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۲۶ 1999 TM185 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۲۷ 1999 TM186 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۲۸ 1999 TM191 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۲۹ 1999 TK192 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۳۰ 1999 TB203 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۳۱ 1999 TO250 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۳۲ 1999 TW256 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۳۳ 1999 TO258 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۳۴ 1999 TQ270 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۳۵ 1999 TY272 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۳۶ 1999 TX287 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۳۷ 1999 TP311 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۳۸ 1999 TW312 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۳۹ 1999 VT55 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۴۰ 1999 VH106 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۴۱ 1999 VC113 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۴۲ 1999 VY134 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۴۳ 1999 VN142 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۴۴ 1999 VS146 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۴۵ 1999 VW165 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۴۶ 1999 VB169 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۴۷ 1999 XZ28 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۴۸ 1999 XE50 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۴۹ 1999 XU52 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۵۰ 1999 XK79 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۵۱ 1999 XE119 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۵۲ 1999 XC131 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۵۳ 1999 XZ131 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۵۴ 1999 XA134 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۵۵ 1999 XL135 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۵۶ 1999 XP141 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۵۷ 1999 XV142 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۵۸ 1999 XB153 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۵۹ 1999 XC153 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۶۰ 1999 XQ160 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۶۱ 1999 XH172 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۶۲ 1999 XC186 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۶۳ 1999 XV194 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۶۴ 1999 XW194 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۶۵ 1999 XK228 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۶۶ 1999 XN229 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۶۷ 1999 XU251 ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۶۸ 1999 XH252 ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۶۹ 1999 XQ257 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۷۰ 1999 YE1 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۷۱ 1999 YC3 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۷۲ 1999 YZ25 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۴۸۱۷۲ 2000 AT ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۷۴ 2000 AC36 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۷۵ 2000 AE36 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۷۶ 2000 AL46 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۷۷ 2000 AR62 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۷۸ 2000 AO73 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۷۹ 2000 AY79 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۸۰ 2000 AD114 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۸۱ 2000 AQ122 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۸۲ 2000 AF161 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۸۳ 2000 AG208 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۸۴ 2000 AH212 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۸۵ 2000 AT223 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۸۵ 2000 BG ۱۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۸۷ 2000 BP18 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۸۸ 2000 BF20 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۸۹ 2000 BE22 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۹۰ 2000 BT23 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۹۱ 2000 BK24 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۹۲ 2000 BQ34 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۹۳ 2000 BQ45 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۹۴ 2000 BD46 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۹۵ 2000 CG7 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۹۶ 2000 CR37 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۹۷ 2000 CQ38 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۹۸ 2000 CR38 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۱۹۹ 2000 CE40 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۰۰ 2000 CH69 ۱ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۰۱ 2000 CD80 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۰۲ 2000 CN80 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۰۳ 2000 CW88 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۰۴ 2000 CN90 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۰۵ 2000 CZ93 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۰۶ 2000 CL97 ۱۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۰۷ 2000 CM100 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۰۸ 2000 CD101 ۱۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۰۹ 2000 CR105 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۱۰ 2000 CR111 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۱۱ 2000 CO116 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۱۲ 2000 CR140 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۱۳ 2000 DU2 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۱۴ 2000 DA21 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۱۵ 2000 DE28 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۱۶ 2000 DM30 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۱۷ 2000 DB33 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۱۸ 2000 DM37 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۱۹ 2000 DP41 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۲۰ 2000 DB47 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۲۱ 2000 DO51 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۲۲ 2000 DP53 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۲۳ 2000 DQ60 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۲۴ 2000 DV61 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۲۵ 2000 DB78 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۲۶ 2000 DO84 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۲۷ 2000 DP99 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۲۸ 2000 DP101 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۲۹ 2000 DN102 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۳۰ 2000 DF106 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۳۱ 2000 DG108 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۳۲ 2000 DU109 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۳۳ 2000 DV109 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۸۲۳۴ 2000 EW5 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۳۵ 2000 EC6 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۳۶ 2000 EC9 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۳۷ 2000 EX9 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۳۸ 2000 EA19 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۳۹ 2000 EH28 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۴۰ 2000 EA41 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۴۱ 2000 EP42 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۴۲ 2000 EN58 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۴۳ 2000 EX58 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۴۴ 2000 EW63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۴۵ 2000 EG70 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۴۶ 2000 EK109 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۴۷ 2000 EA124 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۴۸ 2000 EJ124 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۴۹ 2000 EO125 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۵۰ 2000 EC127 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۵۱ 2000 EA145 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۵۲ 2000 ER162 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۵۳ 2000 EC178 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۵۴ 2000 EL198 ۱ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۵۵ 2000 EF201 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۵۶ 2000 FL16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۵۷ 2000 FS17 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۵۸ 2000 FQ20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۵۹ 2000 FB22 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۶۰ 2000 FA24 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۶۱ 2000 FV31 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۶۲ 2000 FT33 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۶۳ 2000 FM34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۶۴ 2000 FS34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۶۵ 2000 FQ37 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۶۶ 2000 FQ39 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۶۷ 2000 FH43 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۶۸ 2000 FN57 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۶۹ 2000 FX66 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۴۸۲۷۰ 2000 GM6 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۷۱ 2000 GF20 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۷۲ 2000 GL29 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۷۳ 2000 GB37 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۷۴ 2000 GS39 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۷۵ 2000 GB49 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۷۶ 2000 GL56 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۷۷ 2000 GV58 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۷۸ 2000 GW83 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۷۹ 2000 GF87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۸۰ 2000 GG93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۸۱ 2000 GT97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۸۲ 2000 GO107 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۸۳ 2000 GM134 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۸۴ 2000 GX157 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۸۵ 2000 GC158 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۸۶ 2000 GN164 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۸۷ 2000 GD172 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۸۸ 2000 GE172 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۸۹ 2000 GO173 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۹۰ 2000 HV2 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۹۱ 2000 HJ25 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۹۲ 2000 HB27 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۹۳ 2000 HM27 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۹۴ 2000 HQ34 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۹۵ 2000 HU51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۹۶ 2000 HG67 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۹۷ 2000 HH72 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۹۸ 2000 HX74 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۲۹۹ 2000 HM77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۳۰۰ 2000 HO97 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۸۳۰۱ 2000 JJ2 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۴۸۳۰۲ 2000 JR62 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۴۸۳۰۳ 2000 KQ14 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۴۸۳۰۴ 2000 KF41 ۳۱ مه ۲۰۰۰
۱۴۸۳۰۵ 2000 KD55 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۴۸۳۰۶ 2000 KR68 ۲۹ مه ۲۰۰۰
۱۴۸۳۰۷ 2000 LR33 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۴۸۳۰۸ 2000 LF36 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۴۸۳۰۹ 2000 NA4 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۴۸۳۱۰ 2000 NN4 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۴۸۳۱۱ 2000 NE22 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۴۸۳۱۲ 2000 OP1 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۴۸۳۱۳ 2000 OZ22 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۴۸۳۱۴ 2000 OH52 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۴۸۳۱۵ 2000 PU6 ۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۱۶ 2000 PL18 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۱۷ 2000 QX12 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۱۸ 2000 QK13 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۱۹ 2000 QO32 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۲۰ 2000 QV47 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۲۱ 2000 QV52 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۲۲ 2000 QT57 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۲۳ 2000 QP64 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۲۴ 2000 QH81 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۲۵ 2000 QB83 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۲۶ 2000 QA95 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۲۷ 2000 QD99 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۲۸ 2000 QQ106 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۲۹ 2000 QO107 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۳۰ 2000 QG111 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۳۱ 2000 QO125 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۳۲ 2000 QY134 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۳۳ 2000 QA149 ۳۰ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۳۴ 2000 QB158 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۳۵ 2000 QJ159 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۳۶ 2000 QP166 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۳۷ 2000 QM167 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۳۸ 2000 QQ167 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۳۹ 2000 QG182 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۴۰ 2000 QN202 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۴۱ 2000 QF203 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۴۲ 2000 QJ242 ۲۷ اوت ۲۰۰۰
۱۴۸۳۴۳ 2000 RK5 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۴۴ 2000 RW18 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۴۵ 2000 RC19 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۴۶ 2000 RL23 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۴۷ 2000 RC24 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۴۸ 2000 RL24 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۴۹ 2000 RF29 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۵۰ 2000 RN34 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۵۱ 2000 RH43 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۵۲ 2000 RH45 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۵۳ 2000 RE100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۵۴ 2000 RV101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۵۵ 2000 RA102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۵۶ 2000 SE9 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۵۷ 2000 ST17 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۵۸ 2000 SY18 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۵۹ 2000 SM20 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۶۰ 2000 SJ27 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۶۱ 2000 SG36 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۶۲ 2000 SG46 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۶۳ 2000 SX90 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۶۴ 2000 SN91 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۶۵ 2000 SP94 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۶۶ 2000 SM100 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۶۷ 2000 SS101 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۶۸ 2000 SO105 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۶۹ 2000 SW108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۷۰ 2000 SE119 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۷۱ 2000 SU129 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۷۲ 2000 ST137 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۷۳ 2000 SP165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۷۴ 2000 SW174 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۷۵ 2000 SO184 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۷۶ 2000 SX195 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۷۷ 2000 SN281 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۷۸ 2000 SP282 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۷۹ 2000 SQ294 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۸۰ 2000 SS307 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۸۱ 2000 SC309 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۸۲ 2000 SR318 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۸۳ 2000 SA352 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۸۴ 2000 SV373 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۸۵ 2000 TG10 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۸۶ 2000 TM19 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۸۷ 2000 TS29 ۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۸۸ 2000 TU33 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۸۹ 2000 TN35 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۹۰ 2000 TU37 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۹۱ 2000 TV61 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۹۲ 2000 TQ68 ۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۹۳ 2000 UV12 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۹۴ 2000 UU23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۹۵ 2000 UL38 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۹۶ 2000 UJ43 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۹۷ 2000 UE55 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۹۸ 2000 UY61 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۳۹۹ 2000 UB78 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۰۰ 2000 UW80 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۰۱ 2000 UF82 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۰۲ 2000 UO98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۰۳ 2000 UU101 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۰۴ 2000 VS40 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۰۵ 2000 VJ41 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۰۶ 2000 VC54 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۰۷ 2000 WG8 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۰۸ 2000 WQ13 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۰۹ 2000 WF20 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۱۰ 2000 WN24 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۱۱ 2000 WR25 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۱۲ 2000 WD47 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۱۳ 2000 WY62 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۱۴ 2000 WU70 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۱۵ 2000 WK73 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۱۶ 2000 WQ73 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۱۷ 2000 WU75 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۱۸ 2000 WD81 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۱۹ 2000 WF83 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۲۰ 2000 WZ90 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۲۱ 2000 WT106 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۲۲ 2000 WE108 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۲۳ 2000 WN109 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۲۴ 2000 WK114 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۲۵ 2000 WZ114 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۲۶ 2000 WB126 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۲۷ 2000 WX132 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۲۸ 2000 WV160 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۲۹ 2000 WM165 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۳۰ 2000 WZ167 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۳۱ 2000 WU169 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۳۲ 2000 WS176 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۳۲ 2000 XW ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۳۴ 2000 XN3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۳۵ 2000 XJ4 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۳۶ 2000 XP4 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۳۷ 2000 XP14 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۳۸ 2000 XU24 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۳۹ 2000 XN25 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۴۰ 2000 XY26 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۴۱ 2000 XG31 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۴۲ 2000 XN33 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۴۳ 2000 XF36 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۴۴ 2000 XL42 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۴۵ 2000 XV51 ۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۴۶ 2000 XG54 ۳ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۴۶ 2000 YH ۱۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۴۸ 2000 YB1 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۴۹ 2000 YQ5 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۵۰ 2000 YN35 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۵۱ 2000 YN42 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۵۲ 2000 YR59 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۵۳ 2000 YO66 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۵۴ 2000 YS70 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۵۵ 2000 YM82 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۵۶ 2000 YQ87 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۵۷ 2000 YB88 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۵۸ 2000 YG88 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۵۹ 2000 YV97 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۶۰ 2000 YA112 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۶۱ 2000 YW131 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۶۲ 2000 YN136 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۸۴۶۳ 2001 AB7 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۶۴ 2001 AT12 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۶۵ 2001 AG52 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۶۶ 2001 BA19 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۶۷ 2001 BF68 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۶۸ 2001 CJ10 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۶۹ 2001 DL28 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۷۰ 2001 DR42 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۷۱ 2001 DY55 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۷۲ 2001 DQ88 ۲۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۷۳ 2001 EC4 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۴۸۴۷۴ 2001 ED9 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۴۸۴۷۵ 2001 EX17 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۴۸۴۷۶ 2001 FU70 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۴۸۴۷۷ 2001 FS99 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۱۴۸۴۷۸ 2001 FJ112 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۴۸۴۷۹ 2001 FK124 ۲۷ مارس ۲۰۰۱
۱۴۸۴۸۰ 2001 FE155 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۱۴۸۴۸۱ 2001 FL161 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۱۴۸۴۸۲ 2001 HC21 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۸۴۸۳ 2001 HU54 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۸۴۸۴ 2001 HK60 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۸۴۸۴ 2001 JW ۱۲ مه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۸۶ 2001 JF9 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۸۷ 2001 KB12 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۸۸ 2001 KU22 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۸۹ 2001 KD27 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۹۰ 2001 KR29 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۹۱ 2001 KP48 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۹۲ 2001 KB51 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۹۳ 2001 KV61 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۹۴ 2001 KX70 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۱۴۸۴۹۵ 2001 LO1 ۱۴ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۸۴۹۶ 2001 LZ7 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۸۴۹۷ 2001 MM10 ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۸۴۹۸ 2001 MU10 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۸۴۹۹ 2001 MD15 ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۸۵۰۰ 2001 MP15 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۸۵۰۱ 2001 MF18 ۲۲ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۸۵۰۲ 2001 MM18 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۸۵۰۲ 2001 NQ ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۸۵۰۴ 2001 NG18 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۸۵۰۵ 2001 NQ22 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۸۵۰۶ 2001 OG7 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۸۵۰۷ 2001 OA44 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۸۵۰۸ 2001 OX46 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۸۵۰۹ 2001 ON58 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۸۵۱۰ 2001 OW61 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۸۵۱۱ 2001 OK67 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۸۵۱۲ 2001 OL70 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۸۵۱۳ 2001 OE113 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۸۵۱۴ 2001 PS5 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۱۵ 2001 PW8 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۱۶ 2001 PX9 ۸ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۱۷ 2001 PA27 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۱۸ 2001 PW28 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۱۹ 2001 PO40 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۲۰ 2001 PT41 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۲۱ 2001 PL46 ۱۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۲۲ 2001 PT49 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۲۳ 2001 PH53 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۲۴ 2001 PP59 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۲۴ 2001 QG ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۲۴ 2001 QV ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۲۷ 2001 QC2 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۲۸ 2001 QC5 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۲۹ 2001 QQ5 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۳۰ 2001 QP19 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۳۱ 2001 QZ27 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۳۲ 2001 QL32 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۳۳ 2001 QZ32 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۳۴ 2001 QQ39 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۳۵ 2001 QB58 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۳۶ 2001 QG83 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۳۷ 2001 QJ91 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۳۸ 2001 QM97 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۳۹ 2001 QH102 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۴۰ 2001 QN102 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۴۱ 2001 QC119 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۴۲ 2001 QH123 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۴۳ 2001 QG125 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۴۴ 2001 QM130 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۴۵ 2001 QP134 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۴۶ 2001 QW141 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۴۷ 2001 QK144 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۴۸ 2001 QU144 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۴۹ 2001 QL147 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۵۰ 2001 QA152 ۲۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۵۱ 2001 QU155 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۵۲ 2001 QR159 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۵۳ 2001 QB161 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۵۴ 2001 QR163 ۳۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۵۵ 2001 QM164 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۵۶ 2001 QZ176 ۲۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۵۷ 2001 QH194 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۵۸ 2001 QQ194 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۵۹ 2001 QW203 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۶۰ 2001 QP204 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۶۱ 2001 QO215 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۶۲ 2001 QJ216 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۶۳ 2001 QW219 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۶۴ 2001 QA223 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۶۵ 2001 QP228 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۶۶ 2001 QJ233 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۶۷ 2001 QK236 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۶۸ 2001 QS244 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۶۹ 2001 QR254 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۷۰ 2001 QK255 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۷۱ 2001 QB260 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۷۲ 2001 QS265 ۲۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۷۳ 2001 QN268 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۷۴ 2001 QK269 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۷۵ 2001 QA272 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۷۶ 2001 QU274 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۷۷ 2001 QV284 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۷۸ 2001 QG286 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۷۹ 2001 QD287 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۸۰ 2001 QG291 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۸۱ 2001 QS292 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۸۲ 2001 QM333 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۸۳ 2001 QN333 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۸۴ 2001 QU333 ۲۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۸۵۸۵ 2001 RO4 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۸۶ 2001 RP5 ۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۸۷ 2001 RM6 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۸۸ 2001 RW7 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۸۹ 2001 RQ11 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۹۰ 2001 RQ15 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۹۱ 2001 RR16 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۹۲ 2001 RM17 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۹۳ 2001 RO21 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۹۴ 2001 RX29 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۹۵ 2001 RR32 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۹۶ 2001 RD33 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۹۷ 2001 RL33 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۹۸ 2001 RT40 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۵۹۹ 2001 RN48 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۰۰ 2001 RE52 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۰۱ 2001 RE55 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۰۲ 2001 RK56 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۰۳ 2001 RF59 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۰۴ Shobbrook ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۰۵ 2001 RT63 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۰۶ 2001 RK71 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۰۷ 2001 RN80 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۰۸ 2001 RS80 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۰۹ 2001 RB83 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۱۰ 2001 RF98 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۱۱ 2001 RQ104 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۱۲ 2001 RY108 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۱۳ 2001 RV109 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۱۴ 2001 RR113 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۱۵ 2001 RS114 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۱۶ 2001 RC117 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۱۷ 2001 RA118 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۱۸ 2001 RV119 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۱۹ 2001 RM120 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۲۰ 2001 RE122 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۲۱ 2001 RC126 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۲۲ 2001 RY126 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۲۳ 2001 RG127 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۲۴ 2001 RE131 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۲۵ 2001 RD133 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۲۶ 2001 RV134 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۲۷ 2001 RE136 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۲۸ 2001 RP151 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۲۹ 2001 RT151 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۳۰ 2001 RU155 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۳۱ 2001 SP3 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۳۲ 2001 SO10 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۳۳ 2001 SU13 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۳۴ 2001 SL19 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۳۵ 2001 ST19 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۳۶ 2001 SJ22 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۳۷ 2001 SY23 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۳۸ 2001 SH31 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۳۹ 2001 SQ31 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۴۰ 2001 SB42 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۴۱ 2001 SB45 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۴۲ 2001 SO45 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۴۳ 2001 ST45 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۴۴ 2001 SU56 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۴۵ 2001 SD61 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۴۶ 2001 SY66 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۴۷ 2001 SL75 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۴۸ 2001 SD86 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۴۹ 2001 SY86 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۵۰ 2001 ST93 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۵۱ 2001 SQ110 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۵۲ 2001 SB111 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۵۳ 2001 SK118 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۵۴ 2001 SK119 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۵۵ 2001 SG121 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۵۶ 2001 SW123 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۵۷ 2001 SX124 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۵۸ 2001 SG128 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۵۹ 2001 ST128 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۶۰ 2001 SW131 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۶۱ 2001 SE137 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۶۲ 2001 SA138 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۶۳ 2001 SM145 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۶۴ 2001 SH150 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۶۵ 2001 SQ156 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۶۶ 2001 SP158 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۶۷ 2001 SW158 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۶۸ 2001 SH161 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۶۹ 2001 SL162 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۷۰ 2001 SU165 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۷۱ 2001 SQ166 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۷۲ 2001 SQ172 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۷۳ 2001 SB176 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۷۴ 2001 SZ186 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۷۵ 2001 SF200 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۷۶ 2001 SR202 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۷۷ 2001 ST210 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۷۸ 2001 SM213 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۷۹ 2001 SB215 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۸۰ 2001 SX215 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۸۱ 2001 SA224 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۸۲ 2001 SB224 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۸۳ 2001 SG227 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۸۴ 2001 SZ229 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۸۵ 2001 SF230 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۸۶ 2001 SS235 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۸۷ 2001 SO244 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۸۸ 2001 SU246 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۸۹ 2001 SM247 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۹۰ 2001 SV247 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۹۱ 2001 SQ250 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۹۲ 2001 SC252 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۹۳ 2001 SJ253 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۹۴ 2001 SP253 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۹۵ 2001 SR253 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۹۶ 2001 SS260 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۹۷ 2001 SH261 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۹۸ 2001 SA264 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۶۹۹ 2001 SA272 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۰۰ 2001 SU277 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۰۱ 2001 SV289 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۰۲ 2001 SG316 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۰۳ 2001 SX320 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۰۴ 2001 SV323 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۰۵ 2001 SZ339 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۰۶ 2001 SA349 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۰۷ 2001 SC353 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۰۸ 2001 TX14 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۰۹ 2001 TW16 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۱۰ 2001 TJ20 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۱۱ 2001 TQ22 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۱۲ 2001 TX30 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۱۳ 2001 TA36 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۱۴ 2001 TD39 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۱۵ 2001 TK40 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۱۶ 2001 TR40 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۱۷ 2001 TB50 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۱۸ 2001 TK51 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۱۹ 2001 TO51 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۲۰ 2001 TC52 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۲۱ 2001 TD52 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۲۲ 2001 TN64 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۲۳ 2001 TJ67 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۲۴ 2001 TM69 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۲۵ 2001 TX70 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۲۶ 2001 TY73 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۲۷ 2001 TS75 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۲۸ 2001 TG85 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۲۹ 2001 TB87 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۳۰ 2001 TJ87 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۳۱ 2001 TA88 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۳۲ 2001 TA94 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۳۳ 2001 TD94 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۳۴ 2001 TL102 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۳۵ 2001 TN104 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۳۶ 2001 TG105 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۳۷ 2001 TC113 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۳۸ 2001 TF113 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۳۹ 2001 TX114 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۴۰ 2001 TS115 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۴۱ 2001 TT118 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۴۲ 2001 TM120 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۴۳ 2001 TS132 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۴۴ 2001 TF134 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۴۵ 2001 TA136 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۴۶ 2001 TP139 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۴۷ 2001 TR143 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۴۸ 2001 TF164 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۴۹ 2001 TM170 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۵۰ 2001 TL171 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۵۱ 2001 TQ178 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۵۲ 2001 TS180 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۵۳ 2001 TZ181 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۵۴ 2001 TG191 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۵۵ 2001 TH191 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۵۶ 2001 TD194 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۵۷ 2001 TG195 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۵۸ 2001 TK196 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۵۹ 2001 TF203 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۶۰ 2001 TH212 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۶۱ 2001 TX215 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۶۲ 2001 TL219 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۶۳ 2001 TK225 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۶۴ 2001 TA227 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۶۵ 2001 TQ228 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۶۶ 2001 TY228 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۶۷ 2001 TJ229 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۶۸ 2001 TB232 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۶۹ 2001 TE239 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۷۰ 2001 TD240 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۷۰ 2001 UN ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۷۲ 2001 UU2 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۷۳ 2001 UT3 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۷۴ 2001 UK4 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۷۵ 2001 UM4 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۷۶ 2001 US8 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۷۷ 2001 UK10 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۷۸ 2001 UL13 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۷۹ 2001 UJ18 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۸۰ Altjira ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۸۱ 2001 UL19 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۸۲ 2001 UE21 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۸۳ 2001 UL21 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۸۴ 2001 UK25 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۸۵ 2001 UN26 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۸۶ 2001 UD32 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۸۷ 2001 UV32 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۸۸ 2001 UP42 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۸۹ 2001 UX47 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۹۰ 2001 UU50 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۹۱ 2001 UW53 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۹۲ 2001 UF54 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۹۳ 2001 UZ60 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۹۴ 2001 UF62 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۹۵ 2001 UV65 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۹۶ 2001 UP66 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۹۷ 2001 UH67 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۹۸ 2001 UL75 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۷۹۹ 2001 UQ81 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۰۰ 2001 UM91 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۰۱ 2001 UR93 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۰۲ 2001 UO98 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۰۳ 2001 US99 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۰۴ 2001 UX101 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۰۵ 2001 UU103 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۰۶ 2001 UW106 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۰۷ 2001 UM108 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۰۸ 2001 US108 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۰۹ 2001 UP110 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۱۰ 2001 UX112 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۱۱ 2001 UX114 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۱۲ 2001 UN115 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۱۳ 2001 UY116 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۱۴ 2001 UK117 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۱۵ 2001 UD118 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۱۶ 2001 UB124 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۱۷ 2001 UN125 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۱۸ 2001 UT125 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۱۹ 2001 UO126 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۲۰ 2001 UW127 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۲۱ 2001 UV130 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۲۲ 2001 UQ132 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۲۳ 2001 UR141 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۲۴ 2001 UY144 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۲۵ 2001 UA145 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۲۶ 2001 UJ153 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۲۷ 2001 UV154 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۲۸ 2001 UZ158 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۲۹ 2001 UD167 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۳۰ 2001 UL169 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۳۱ 2001 UN169 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۳۲ 2001 UA176 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۳۳ 2001 UY177 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۳۴ 2001 UF192 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۳۵ 2001 UQ192 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۳۶ 2001 UN196 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۳۷ 2001 UK210 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۳۸ 2001 UP214 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۳۹ 2001 UK218 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۴۰ 2001 VD7 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۴۱ 2001 VL11 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۴۲ 2001 VG13 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۴۳ 2001 VZ16 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۴۴ 2001 VA22 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۴۵ 2001 VE22 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۴۶ 2001 VK22 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۴۷ 2001 VY23 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۴۸ 2001 VY24 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۴۹ 2001 VF25 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۵۰ 2001 VC27 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۵۱ 2001 VR29 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۵۲ 2001 VL31 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۵۳ 2001 VJ34 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۵۴ 2001 VP36 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۵۵ 2001 VS38 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۵۶ 2001 VU50 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۵۷ 2001 VU52 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۵۸ 2001 VH56 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۵۹ 2001 VC57 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۶۰ 2001 VK59 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۶۱ 2001 VL60 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۶۲ 2001 VD66 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۶۳ 2001 VV66 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۶۴ 2001 VP72 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۶۵ 2001 VF76 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۶۶ 2001 VQ81 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۶۷ 2001 VR88 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۶۸ 2001 VV90 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۶۹ 2001 VL99 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۷۰ 2001 VE103 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۷۱ 2001 VC113 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۷۲ 2001 VM114 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۷۳ 2001 VV115 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۷۴ 2001 VH116 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۷۵ 2001 VZ116 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۷۶ 2001 VS119 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۷۷ 2001 VA124 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۷۸ 2001 VC124 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۷۹ 2001 VU125 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۸۰ 2001 WL5 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۸۱ 2001 WM7 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۸۲ 2001 WQ9 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۸۳ 2001 WP11 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۸۴ 2001 WO14 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۸۵ 2001 WV15 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۸۶ 2001 WC19 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۸۷ 2001 WQ19 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۸۸ 2001 WJ20 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۸۹ 2001 WL29 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۹۰ 2001 WO30 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۹۱ 2001 WZ30 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۹۲ 2001 WY32 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۹۳ 2001 WP34 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۹۴ 2001 WX34 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۹۵ 2001 WE38 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۹۶ 2001 WQ42 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۹۷ 2001 WN56 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۹۸ 2001 WT57 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۸۹۹ 2001 WD60 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۰۰ 2001 WO61 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۰۱ 2001 WR67 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۰۲ 2001 WA68 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۰۳ 2001 WX70 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۰۴ 2001 WD89 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۰۵ 2001 WA90 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۰۶ 2001 WC91 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۰۷ 2001 WA93 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۰۸ 2001 XL1 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۰۹ 2001 XA2 ۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۱۰ 2001 XY9 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۱۱ 2001 XX13 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۱۲ 2001 XK18 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۱۳ 2001 XE34 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۱۴ 2001 XX35 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۱۵ 2001 XR36 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۱۶ 2001 XF41 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۱۷ 2001 XL48 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۱۸ 2001 XJ50 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۱۹ 2001 XG51 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۲۰ 2001 XB54 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۲۱ 2001 XO69 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۲۲ 2001 XW72 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۲۳ 2001 XH73 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۲۴ 2001 XL73 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۲۵ 2001 XD75 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۲۶ 2001 XR75 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۲۷ 2001 XM77 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۲۸ 2001 XW79 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۲۹ 2001 XN89 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۳۰ 2001 XN90 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۳۱ 2001 XA92 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۳۲ 2001 XR92 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۳۳ 2001 XZ99 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۳۴ 2001 XO101 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۳۵ 2001 XU106 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۳۶ 2001 XL113 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۳۷ 2001 XK114 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۳۸ 2001 XB117 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۳۹ 2001 XT123 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۴۰ 2001 XF126 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۴۱ 2001 XC131 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۴۲ 2001 XC138 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۴۳ 2001 XA139 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۴۴ 2001 XW141 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۴۵ 2001 XS144 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۴۶ 2001 XE148 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۴۷ 2001 XA151 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۴۸ 2001 XQ154 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۴۹ 2001 XM159 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۵۰ 2001 XX163 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۵۱ 2001 XB167 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۵۲ 2001 XD179 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۵۳ 2001 XE188 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۵۴ 2001 XX203 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۵۵ 2001 XQ204 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۵۶ 2001 XC205 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۵۷ 2001 XD205 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۵۸ 2001 XM216 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۵۹ 2001 XU222 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۶۰ 2001 XY222 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۶۱ 2001 XM224 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۶۲ 2001 XU224 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۶۳ 2001 XW225 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۶۴ 2001 XF226 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۶۵ 2001 XK227 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۶۶ 2001 XT228 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۶۷ 2001 XV231 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۶۸ 2001 XN233 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۶۹ 2001 XY233 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۷۰ 2001 XG235 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۷۱ 2001 XZ236 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۷۲ 2001 XN237 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۷۳ 2001 XP249 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۷۴ 2001 XD250 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۷۵ 2001 XA255 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۷۶ 2001 XN264 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۷۷ 2001 YX21 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۷۸ 2001 YO24 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۷۹ 2001 YH27 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۸۰ 2001 YA33 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۸۱ 2001 YU34 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۸۲ 2001 YS38 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۸۳ 2001 YT39 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۸۴ 2001 YA41 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۸۵ 2001 YF43 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۸۶ 2001 YO47 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۸۷ 2001 YC48 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۸۸ 2001 YR67 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۸۹ 2001 YM73 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۹۰ 2001 YX92 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۹۱ 2001 YH98 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۹۲ 2001 YS100 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۹۳ 2001 YA101 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۹۴ 2001 YT121 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۹۵ 2001 YL122 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۹۶ 2001 YA123 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۹۷ 2001 YU126 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۹۸ 2001 YF127 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۸۹۹۹ 2001 YF128 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۹۰۰۰ 2001 YM130 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱

منابع[ویرایش]