فهرست سیارک‌ها (۱۴۶۰۰۱–۱۴۷۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۴۶۰۰۱ - ۱۴۷۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۴۶۰۰۱ تا ۱۴۷۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۴۶۰۰۱ 2000 CK42 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۰۲ 2000 CT42 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۰۳ 2000 CT52 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۰۴ 2000 CN55 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۰۵ 2000 CE56 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۰۶ 2000 CR64 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۰۷ 2000 CA67 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۰۸ 2000 CY74 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۰۹ 2000 CR76 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۱۰ 2000 CN78 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۱۱ 2000 CM84 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۱۲ 2000 CK89 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۱۳ 2000 CO98 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۱۴ 2000 CD104 ۱۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۱۵ 2000 CV111 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۱۶ 2000 CS115 ۱ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۱۷ 2000 CX120 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۱۸ 2000 CB121 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۱۹ 2000 CM138 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۲۰ 2000 CA144 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۲۱ 2000 DB4 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۲۲ 2000 DF5 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۲۳ 2000 DX25 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۲۴ 2000 DS26 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۲۵ 2000 DY29 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۲۶ 2000 DJ40 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۲۷ 2000 DC60 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۲۸ 2000 DG64 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۲۹ 2000 DK65 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۳۰ 2000 DM66 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۳۱ 2000 DL70 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۳۲ 2000 DV71 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۳۳ 2000 DS83 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۳۴ 2000 DT87 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۳۵ 2000 DG88 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۳۶ 2000 DF89 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۳۷ 2000 DF93 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۳۸ 2000 DY104 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۳۹ 2000 DA108 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۴۰ 2000 DV114 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۴۱ 2000 EN2 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۴۲ 2000 ET4 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۴۳ 2000 ET7 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۴۴ 2000 EB10 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۴۵ 2000 ET11 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۴۶ 2000 ES13 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۴۷ 2000 EC17 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۴۸ 2000 EX17 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۴۹ 2000 EK30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۵۰ 2000 ED44 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۵۱ 2000 EU82 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۵۲ 2000 ES86 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۵۳ 2000 EO96 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۵۴ 2000 EB101 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۵۵ 2000 EO114 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۵۶ 2000 EP123 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۵۷ 2000 EM137 ۷ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۵۸ 2000 EA171 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۵۹ 2000 ER181 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۶۰ 2000 EH196 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۶۱ 2000 FG7 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۶۲ 2000 FU22 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۶۳ 2000 FU50 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۶۴ 2000 FC58 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۶۵ 2000 FW60 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۶۶ 2000 FO63 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۴۶۰۶۷ 2000 GQ35 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۶۸ 2000 GE64 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۶۹ 2000 GL85 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۷۰ 2000 GA87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۷۱ 2000 GQ90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۷۲ 2000 GR90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۷۳ 2000 GT94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۷۴ 2000 GV111 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۷۵ 2000 GC116 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۷۶ 2000 GR158 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۷۷ 2000 GZ158 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۷۸ 2000 GT169 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۷۹ 2000 GW176 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۸۰ 2000 HV3 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۸۱ 2000 HU14 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۸۲ 2000 HX29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۸۳ 2000 HH43 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۸۴ 2000 HG62 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۸۵ 2000 HE73 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۴۶۰۸۶ 2000 JH4 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۸۷ 2000 JS13 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۸۸ 2000 JO33 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۸۹ 2000 KY5 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۹۰ 2000 KS19 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۹۱ 2000 KN35 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۹۲ 2000 KY39 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۹۳ 2000 KA43 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۹۴ 2000 KD83 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۹۵ 2000 OR12 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۹۶ 2000 OY15 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۴۶۰۹۷ 2000 PK7 ۲ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۰۹۸ 2000 PX7 ۳ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۰۹۹ 2000 PX25 ۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۰۰ 2000 PM26 ۵ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۰۱ 2000 QR5 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۰۲ 2000 QB9 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۰۳ 2000 QK28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۰۴ 2000 QP44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۰۵ 2000 QW72 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۰۶ 2000 QP81 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۰۷ 2000 QL88 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۰۸ 2000 QK105 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۰۹ 2000 QH108 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۱۰ 2000 QH152 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۱۱ 2000 QV160 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۱۲ 2000 QW176 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۱۳ 2000 QQ179 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۱۴ 2000 QU208 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۱۵ 2000 QC215 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۱۶ 2000 QY228 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۱۷ 2000 QB251 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۴۶۱۱۸ 2000 RZ2 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۱۹ 2000 RC15 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۲۰ 2000 RM18 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۲۱ 2000 RR18 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۲۲ 2000 RA23 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۲۳ 2000 RZ28 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۲۴ 2000 RN29 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۲۵ 2000 RM39 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۲۶ 2000 RL80 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۲۷ 2000 RD82 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۲۸ 2000 RQ82 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۲۹ 2000 RO92 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۳۰ 2000 RG93 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۳۱ 2000 RK97 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۳۲ 2000 RP101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۳۳ 2000 RD105 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۳۴ 2000 SE1 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۳۵ 2000 SM1 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۳۶ 2000 SS27 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۳۷ 2000 SG28 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۳۸ 2000 SL30 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۳۹ 2000 SL33 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۴۰ 2000 SE48 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۴۱ 2000 SC52 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۴۲ 2000 SJ52 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۴۳ 2000 SF58 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۴۴ 2000 SY60 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۴۵ 2000 SQ63 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۴۶ 2000 SU91 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۴۷ 2000 SD93 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۴۸ 2000 SN132 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۴۹ 2000 SG134 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۵۰ 2000 SS138 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۵۱ 2000 SD142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۵۲ 2000 SU147 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۵۳ 2000 SZ147 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۵۴ 2000 SQ150 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۵۵ 2000 SH151 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۵۶ 2000 SG158 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۵۷ 2000 SE168 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۵۸ 2000 SF169 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۵۹ 2000 SC177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۶۰ 2000 SA183 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۶۱ 2000 SS186 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۶۲ 2000 SS188 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۶۳ 2000 ST204 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۶۴ 2000 SK224 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۶۵ 2000 SM227 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۶۶ 2000 SG266 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۶۷ 2000 SY266 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۶۸ 2000 SM267 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۶۹ 2000 SW274 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۷۰ 2000 SK275 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۷۱ 2000 SS282 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۷۲ 2000 SB283 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۷۳ 2000 SP284 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۷۴ 2000 SW295 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۷۵ 2000 SJ300 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۷۶ 2000 SM302 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۷۷ 2000 SN305 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۷۸ 2000 SZ305 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۷۹ 2000 SY309 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۸۰ 2000 SY312 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۸۱ 2000 SX316 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۸۲ 2000 SC325 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۸۳ 2000 SK327 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۸۴ 2000 SX333 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۸۵ 2000 SD338 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۸۶ 2000 SC347 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۸۷ 2000 SE365 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۸۸ 2000 TD1 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۸۹ 2000 TN6 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۹۰ 2000 TC25 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۹۱ 2000 TE33 ۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۹۲ 2000 TK43 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۹۳ 2000 TO45 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۹۴ 2000 TO51 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۹۵ 2000 TY52 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۹۶ 2000 TJ55 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۹۷ 2000 TT61 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۹۸ 2000 TT68 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۱۹۹ 2000 UZ9 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۰۰ 2000 UY12 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۰۱ 2000 UX18 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۰۲ 2000 UO34 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۰۳ 2000 UW56 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۰۴ 2000 UJ57 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۰۵ 2000 UW62 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۰۶ 2000 UT65 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۰۷ 2000 UH71 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۰۸ 2000 UW72 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۰۹ 2000 US82 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۱۰ 2000 UV94 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۱۱ 2000 UV97 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۱۲ 2000 UB105 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۱۳ 2000 UD107 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۱۴ 2000 VQ34 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۱۵ 2000 VV36 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۱۶ 2000 VS49 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۱۷ 2000 VX50 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۱۸ 2000 VN52 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۱۹ 2000 VU52 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۲۰ 2000 VB58 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۲۱ 2000 VH58 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۲۲ 2000 WX3 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۲۳ 2000 WL4 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۲۴ 2000 WD38 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۲۵ 2000 WG47 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۲۶ 2000 WZ70 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۲۷ 2000 WA71 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۲۸ 2000 WL76 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۲۹ 2000 WM84 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۳۰ 2000 WN95 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۳۱ 2000 WX101 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۳۲ 2000 WJ125 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۳۳ 2000 WG137 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۳۴ 2000 WF143 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۳۵ 2000 WA145 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۳۶ 2000 WV148 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۳۷ 2000 WP154 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۳۸ 2000 WZ154 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۳۹ 2000 WN171 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۴۰ 2000 WS180 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۴۱ 2000 WV191 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۴۲ 2000 XQ2 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۴۳ 2000 XA3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۴۴ 2000 XO3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۴۵ 2000 XV18 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۴۶ 2000 XX19 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۴۷ 2000 XU23 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۴۸ 2000 XW35 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۴۹ 2000 YN6 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۵۰ 2000 YZ11 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۵۱ 2000 YO42 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۵۲ 2000 YS48 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۵۳ 2000 YB50 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۵۴ 2000 YT50 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۵۵ 2000 YA63 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۵۶ 2000 YE81 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۵۷ 2000 YM135 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۱۴۶۲۵۸ 2001 AO22 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۵۹ 2001 BL7 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۶۰ 2001 BX8 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۶۱ 2001 BA10 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۶۲ 2001 BU39 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۶۳ 2001 BG62 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۶۴ 2001 BM74 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۶۵ 2001 BC78 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۶۵ 2001 CY ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۶۷ 2001 CO26 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۶۸ Jennipolakis ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۶۹ 2001 DY36 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۷۰ 2001 DT50 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۷۱ 2001 DQ75 ۲۰ فوریه ۲۰۰۱
۱۴۶۲۷۲ 2001 EY5 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۷۳ 2001 ES22 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۷۴ 2001 FF6 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۷۵ 2001 FK12 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۷۶ 2001 FG40 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۷۷ 2001 FJ49 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۷۸ 2001 FG63 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۷۹ 2001 FT68 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۸۰ 2001 FW69 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۸۱ 2001 FO75 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۸۲ 2001 FV99 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۸۳ 2001 FQ110 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۸۴ 2001 FC126 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۸۵ 2001 FZ145 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۸۶ 2001 FR155 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۸۷ 2001 FS180 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۱۴۶۲۸۷ 2001 GC ۱ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۶۲۸۹ 2001 GH1 ۱۳ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۶۲۹۰ 2001 HE9 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۶۲۹۱ 2001 HT12 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۶۲۹۲ 2001 HZ13 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۶۲۹۳ 2001 HC22 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۶۲۹۴ 2001 HP30 ۲۶ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۶۲۹۵ 2001 HA43 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۶۲۹۶ 2001 HW52 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۶۲۹۷ 2001 HY52 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۶۲۹۸ 2001 HR65 ۳۰ آوریل ۲۰۰۱
۱۴۶۲۹۸ 2001 JR ۴ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۰۰ 2001 JM5 ۱۴ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۰۰ 2001 KN ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۰۲ 2001 KK3 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۰۳ 2001 KY5 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۰۴ 2001 KT15 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۰۵ 2001 KC19 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۰۶ 2001 KM19 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۰۷ 2001 KK21 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۰۸ 2001 KJ28 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۰۹ 2001 KD30 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۱۰ 2001 KC37 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۱۱ 2001 KS37 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۱۲ 2001 KU51 ۱۶ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۱۳ 2001 KM52 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۱۴ 2001 KO54 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۱۵ 2001 KG57 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۱۶ 2001 KK60 ۱۶ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۱۷ 2001 KT61 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۱۸ 2001 LE1 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۶۳۱۹ 2001 LN3 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۶۳۲۰ 2001 LZ5 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۶۳۲۱ 2001 LA6 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۶۳۲۲ 2001 LM17 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۶۳۲۳ 2001 LX18 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۶۳۲۴ 2001 LY18 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۶۳۲۵ 2001 MB28 ۲۳ ژوئن ۲۰۰۱
۱۴۶۳۲۶ 2001 NL3 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۲۷ 2001 NM4 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۲۸ 2001 NV6 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۲۹ 2001 NJ8 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۳۰ 2001 NK17 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۳۱ 2001 NO20 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۳۱ 2001 OL ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۳۳ 2001 OE1 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۳۴ 2001 OL10 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۳۵ 2001 OK11 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۳۶ 2001 OK13 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۳۷ 2001 OW14 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۳۸ 2001 OH37 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۳۹ 2001 OY46 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۴۰ 2001 OF51 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۴۱ 2001 OS53 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۴۲ 2001 OZ59 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۴۳ 2001 OD62 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۴۴ 2001 OF68 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۴۵ 2001 OJ73 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۴۶ 2001 OS85 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۴۷ 2001 OH87 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۴۸ 2001 OF93 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۴۹ 2001 OX96 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۵۰ 2001 OC97 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۵۱ 2001 OH97 ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۵۲ 2001 OG103 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۵۳ 2001 OK103 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۵۴ 2001 OK106 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۵۵ 2001 OL106 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۵۶ 2001 OB107 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۵۷ 2001 OH107 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۵۸ 2001 OD113 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۴۶۳۵۹ 2001 PG4 ۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۶۰ 2001 PM4 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۶۱ 2001 PL5 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۶۲ 2001 PR13 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۶۳ 2001 PA26 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۶۴ 2001 PX26 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۶۵ 2001 PC32 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۶۶ 2001 PT40 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۶۷ 2001 PO42 ۱۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۶۸ 2001 PZ45 ۱۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۶۹ 2001 PD50 ۱۵ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۷۰ 2001 PE58 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۷۱ 2001 PF62 ۱۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۷۲ 2001 QE2 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۷۳ 2001 QM3 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۷۴ 2001 QG4 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۷۵ 2001 QZ11 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۷۶ 2001 QJ12 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۷۷ 2001 QF16 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۷۸ 2001 QN32 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۷۹ 2001 QS39 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۸۰ 2001 QV50 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۸۱ 2001 QC52 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۸۲ 2001 QS52 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۸۳ 2001 QD58 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۸۴ 2001 QF59 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۸۵ 2001 QY62 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۸۶ 2001 QO70 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۸۷ 2001 QX76 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۸۸ 2001 QG82 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۸۹ 2001 QM82 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۹۰ 2001 QJ87 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۹۱ 2001 QB102 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۹۲ 2001 QJ114 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۹۳ 2001 QO119 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۹۴ 2001 QH133 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۹۵ 2001 QX143 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۹۶ 2001 QQ149 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۹۷ 2001 QW153 ۲۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۹۸ 2001 QL156 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۳۹۹ 2001 QS162 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۰۰ 2001 QJ163 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۰۱ 2001 QK164 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۰۲ 2001 QV164 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۰۳ 2001 QA166 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۰۴ 2001 QZ180 ۲۷ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۰۵ 2001 QJ185 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۰۶ 2001 QU189 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۰۷ 2001 QK190 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۰۸ 2001 QC192 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۰۹ 2001 QQ193 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۱۰ 2001 QU193 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۱۱ 2001 QF194 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۱۲ 2001 QU196 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۱۳ 2001 QM197 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۱۴ 2001 QV197 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۱۵ 2001 QS199 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۱۶ 2001 QC215 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۱۷ 2001 QB217 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۱۸ 2001 QG219 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۱۹ 2001 QP219 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۲۰ 2001 QA220 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۲۱ 2001 QP220 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۲۲ 2001 QP224 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۲۳ 2001 QK228 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۲۴ 2001 QO231 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۲۵ 2001 QQ240 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۲۶ 2001 QF245 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۲۷ 2001 QG247 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۲۸ 2001 QC258 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۲۹ 2001 QQ258 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۳۰ 2001 QR259 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۳۱ 2001 QT267 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۳۲ 2001 QW269 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۳۳ 2001 QX274 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۳۴ 2001 QM275 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۳۵ 2001 QU278 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۳۶ 2001 QC280 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۳۷ 2001 QK282 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۳۸ 2001 QQ283 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۳۹ 2001 QD284 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۴۰ 2001 QH284 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۴۱ 2001 QQ291 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۴۲ 2001 QS320 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۴۳ 2001 QQ333 ۲۶ اوت ۲۰۰۱
۱۴۶۴۴۳ 2001 RB ۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۴۵ 2001 RC1 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۴۶ 2001 RA3 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۴۷ 2001 RU8 ۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۴۸ 2001 RQ14 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۴۹ 2001 RC22 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۵۰ 2001 RE26 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۵۱ 2001 RP26 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۵۲ 2001 RQ27 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۵۳ 2001 RC28 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۵۴ 2001 RE29 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۵۵ 2001 RD31 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۵۶ 2001 RP34 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۵۷ 2001 RH37 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۵۸ 2001 RH38 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۵۹ 2001 RJ39 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۶۰ 2001 RR51 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۶۱ 2001 RX56 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۶۲ 2001 RJ58 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۶۳ 2001 RM59 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۶۴ 2001 RC61 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۶۵ 2001 RJ61 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۶۶ 2001 RY62 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۶۷ 2001 RX63 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۶۸ 2001 RG65 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۶۹ 2001 RR75 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۷۰ 2001 RM78 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۷۱ 2001 RY78 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۷۲ 2001 RO79 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۷۳ 2001 RD81 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۷۴ 2001 RC83 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۷۵ 2001 RS90 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۷۶ 2001 RK96 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۷۷ 2001 RG103 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۷۸ 2001 RJ107 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۷۹ 2001 RQ117 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۸۰ 2001 RB121 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۸۱ 2001 RC123 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۸۲ 2001 RR127 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۸۳ 2001 RF129 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۸۴ 2001 RX136 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۸۵ 2001 RJ144 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۸۶ 2001 RY150 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۸۷ 2001 RQ151 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۸۸ 2001 RP153 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۸۹ 2001 SW2 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۹۰ 2001 SB11 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۹۱ 2001 SG14 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۹۲ 2001 SB20 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۹۳ 2001 SF21 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۹۴ 2001 SO22 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۹۵ 2001 SD25 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۹۶ 2001 SL27 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۹۷ 2001 SM28 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۹۸ 2001 SK30 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۴۹۹ 2001 SP36 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۰۰ 2001 SM37 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۰۱ 2001 SD41 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۰۲ 2001 SF41 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۰۳ 2001 SZ42 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۰۴ 2001 SH45 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۰۵ 2001 SY52 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۰۶ 2001 SF56 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۰۷ 2001 SP58 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۰۸ 2001 SH65 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۰۹ 2001 SY74 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۱۰ 2001 SD81 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۱۱ 2001 SE81 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۱۲ 2001 SM92 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۱۳ 2001 SA98 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۱۴ 2001 SX118 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۱۵ 2001 SJ124 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۱۶ 2001 SD133 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۱۷ 2001 SL135 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۱۸ 2001 SX139 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۱۹ 2001 ST142 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۲۰ 2001 SM143 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۲۱ 2001 SX145 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۲۲ 2001 SC149 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۲۳ 2001 SP149 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۲۴ 2001 SY154 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۲۵ 2001 SO155 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۲۶ 2001 SX156 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۲۷ 2001 SX158 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۲۸ 2001 SE159 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۲۹ 2001 SD161 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۳۰ 2001 SK180 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۳۱ 2001 SW187 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۳۲ 2001 SM191 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۳۳ 2001 SM208 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۳۴ 2001 SX223 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۳۵ 2001 SY226 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۳۶ 2001 SZ226 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۳۷ 2001 SP231 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۳۸ 2001 SJ245 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۳۹ 2001 SG251 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۴۰ 2001 SQ251 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۴۱ 2001 SQ256 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۴۲ 2001 SD266 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۴۳ 2001 SC277 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۴۴ 2001 SE277 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۴۵ 2001 SC278 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۴۶ 2001 SC279 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۴۷ 2001 SR282 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۴۸ 2001 SU285 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۴۹ 2001 SK287 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۵۰ 2001 SB292 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۵۱ 2001 SP301 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۵۲ 2001 ST303 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۵۳ 2001 SX304 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۵۴ 2001 SE315 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۵۵ 2001 SL317 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۵۶ 2001 SJ318 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۵۷ 2001 SR318 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۵۸ 2001 SQ338 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۵۹ 2001 SH345 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۶۰ 2001 SJ350 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۶۱ 2001 TC4 ۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۶۲ 2001 TY6 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۶۳ 2001 TB7 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۶۴ 2001 TT19 ۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۶۵ 2001 TU21 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۶۶ 2001 TF29 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۶۷ 2001 TW48 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۶۸ 2001 TW54 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۶۹ 2001 TM59 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۷۰ 2001 TK60 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۷۱ 2001 TR65 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۷۲ 2001 TF68 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۷۳ 2001 TS68 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۷۴ 2001 TT69 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۷۵ 2001 TR74 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۷۶ 2001 TZ77 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۷۷ 2001 TP78 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۷۸ 2001 TX87 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۷۹ 2001 TF88 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۸۰ 2001 TC89 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۸۱ 2001 TU94 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۸۲ 2001 TA99 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۸۳ 2001 TK99 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۸۴ 2001 TQ101 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۸۵ 2001 TY103 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۸۶ 2001 TE123 ۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۸۷ 2001 TJ125 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۸۸ 2001 TC127 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۸۹ 2001 TS138 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۹۰ 2001 TU140 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۹۱ 2001 TH143 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۹۲ 2001 TQ143 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۹۳ 2001 TD153 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۹۴ 2001 TN153 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۹۵ 2001 TB157 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۹۶ 2001 TW159 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۹۷ 2001 TA160 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۹۸ 2001 TQ166 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۵۹۹ 2001 TK168 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۰۰ 2001 TJ169 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۰۱ 2001 TS178 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۰۲ 2001 TW188 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۰۳ 2001 TC192 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۰۴ 2001 TC194 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۰۵ 2001 TO194 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۰۶ 2001 TJ196 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۰۷ 2001 TD197 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۰۸ 2001 TO200 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۰۹ 2001 TS200 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۱۰ 2001 TB203 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۱۱ 2001 TB205 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۱۲ 2001 TJ208 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۱۳ 2001 TA211 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۱۴ 2001 TP211 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۱۵ 2001 TK212 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۱۶ 2001 TS213 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۱۷ 2001 TJ222 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۱۸ 2001 TV226 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۱۹ 2001 TD227 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۲۰ 2001 TK229 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۲۱ 2001 TX229 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۲۲ 2001 TX231 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۲۳ 2001 TB237 ۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۲۴ 2001 TR256 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۲۵ 2001 TC257 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۲۶ 2001 UN3 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۲۷ 2001 UD12 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۲۸ 2001 UJ12 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۲۹ 2001 UX19 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۳۰ 2001 UU23 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۳۱ 2001 UJ34 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۳۲ 2001 UG35 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۳۳ 2001 UG38 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۳۴ 2001 US42 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۳۵ 2001 UM44 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۳۶ 2001 UV45 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۳۷ 2001 UP47 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۳۸ 2001 UV51 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۳۹ 2001 UH53 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۴۰ 2001 UR61 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۴۱ 2001 US73 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۴۲ 2001 UF74 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۴۳ 2001 UZ74 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۴۴ 2001 UA76 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۴۵ 2001 US79 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۴۶ 2001 UZ79 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۴۷ 2001 UA80 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۴۸ 2001 UM80 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۴۹ 2001 UD89 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۵۰ 2001 UO92 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۵۱ 2001 UD94 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۵۲ 2001 UZ99 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۵۳ 2001 UD101 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۵۴ 2001 UG101 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۵۵ 2001 UV104 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۵۶ 2001 US105 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۵۷ 2001 UB114 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۵۸ 2001 UJ114 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۵۹ 2001 UD122 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۶۰ 2001 UP129 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۶۱ 2001 UW129 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۶۲ 2001 UK133 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۶۳ 2001 UD137 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۶۴ 2001 UK141 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۶۵ 2001 UF151 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۶۶ 2001 UW162 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۶۷ 2001 UW163 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۶۸ 2001 UG168 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۶۹ 2001 UO173 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۷۰ 2001 UT174 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۷۱ 2001 UH185 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۷۲ 2001 UH201 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۷۳ 2001 UM204 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۷۴ 2001 UL205 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۷۵ 2001 UV214 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۷۶ 2001 UG216 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۷۷ 2001 UR217 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۷۸ 2001 UE221 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۷۹ 2001 UF224 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۸۰ 2001 VQ7 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۸۱ 2001 VU11 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۸۲ 2001 VT12 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۸۳ 2001 VB19 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۸۴ 2001 VN20 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۸۵ 2001 VG26 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۸۶ 2001 VW37 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۸۷ 2001 VC39 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۸۸ 2001 VG48 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۸۹ 2001 VB56 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۹۰ 2001 VB58 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۹۱ 2001 VC61 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۹۲ 2001 VV67 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۹۳ 2001 VA69 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۹۴ 2001 VJ69 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۹۵ 2001 VG71 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۹۶ 2001 VZ71 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۹۷ 2001 VU73 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۹۸ 2001 VY87 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۶۹۹ 2001 VP100 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۰۰ 2001 VU100 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۰۱ 2001 VJ101 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۰۲ 2001 VA109 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۰۳ 2001 VY112 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۰۴ 2001 VU113 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۰۵ 2001 VM125 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۰۶ 2001 WM6 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۰۷ 2001 WN6 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۰۸ 2001 WT6 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۰۹ 2001 WV11 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۱۰ 2001 WA13 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۱۱ 2001 WN13 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۱۲ 2001 WQ20 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۱۳ 2001 WZ26 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۱۴ 2001 WM28 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۱۵ 2001 WV34 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۱۶ 2001 WA51 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۱۷ 2001 WU62 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۱۸ 2001 WJ78 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۱۹ 2001 WQ83 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۲۰ 2001 WC87 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۲۱ 2001 XF8 ۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۲۲ 2001 XA9 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۲۳ 2001 XN11 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۲۴ 2001 XC24 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۲۵ 2001 XG30 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۲۶ 2001 XT33 ۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۲۷ 2001 XD35 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۲۸ 2001 XU36 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۲۹ 2001 XW37 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۳۰ 2001 XD45 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۳۱ 2001 XE51 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۳۲ 2001 XH51 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۳۳ 2001 XE52 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۳۴ 2001 XG55 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۳۵ 2001 XQ63 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۳۶ 2001 XS71 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۳۷ 2001 XK73 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۳۸ 2001 XL81 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۳۹ 2001 XQ86 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۴۰ 2001 XC89 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۴۱ 2001 XD93 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۴۲ 2001 XS110 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۴۳ 2001 XX116 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۴۴ 2001 XZ118 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۴۵ 2001 XV129 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۴۶ 2001 XO131 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۴۷ 2001 XV132 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۴۸ 2001 XB136 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۴۹ 2001 XL136 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۵۰ 2001 XN141 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۵۱ 2001 XO141 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۵۲ 2001 XU143 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۵۳ 2001 XX145 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۵۴ 2001 XT147 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۵۵ 2001 XM152 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۵۶ 2001 XP159 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۵۷ 2001 XB163 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۵۸ 2001 XX164 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۵۹ 2001 XP167 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۶۰ 2001 XZ170 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۶۱ 2001 XH180 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۶۲ 2001 XW184 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۶۳ 2001 XF193 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۶۴ 2001 XX194 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۶۵ 2001 XE199 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۶۶ 2001 XU201 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۶۷ 2001 XC202 ۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۶۸ 2001 XU203 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۶۹ 2001 XX215 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۷۰ 2001 XN217 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۷۱ 2001 XO220 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۷۲ 2001 XD221 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۷۳ 2001 XO221 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۷۴ 2001 XK224 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۷۵ 2001 XD226 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۷۶ 2001 XO230 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۷۷ 2001 XT230 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۷۸ 2001 XX231 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۷۹ 2001 XK234 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۸۰ 2001 XK235 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۸۱ 2001 XM235 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۸۲ 2001 XQ241 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۸۳ 2001 XR241 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۸۴ 2001 XE245 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۸۵ 2001 XA253 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۸۶ 2001 XF267 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۸۷ 2001 YB9 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۸۸ 2001 YS9 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۸۹ 2001 YW16 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۹۰ 2001 YZ19 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۹۱ 2001 YA22 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۹۲ 2001 YK24 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۹۳ 2001 YP30 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۹۴ 2001 YB35 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۹۵ 2001 YY36 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۹۶ 2001 YA42 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۹۷ 2001 YZ42 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۹۸ 2001 YT43 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۷۹۹ 2001 YV45 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۰۰ 2001 YW45 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۰۱ 2001 YS46 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۰۲ 2001 YG48 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۰۳ 2001 YL50 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۰۴ 2001 YP56 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۰۵ 2001 YR69 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۰۶ 2001 YT69 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۰۷ 2001 YF75 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۰۸ 2001 YW81 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۰۹ 2001 YZ81 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۱۰ 2001 YE82 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۱۱ 2001 YD90 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۱۲ 2001 YP92 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۱۳ 2001 YM93 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۱۴ 2001 YV95 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۱۵ 2001 YP101 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۱۶ 2001 YL105 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۱۷ 2001 YR108 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۱۸ 2001 YL115 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۱۹ 2001 YO117 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۲۰ 2001 YQ125 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۲۱ 2001 YC129 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۲۲ 2001 YF130 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۲۳ 2001 YD137 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۲۴ 2001 YP140 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۲۵ 2001 YC144 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۲۶ 2001 YK145 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۲۷ 2001 YW145 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۲۸ 2001 YL155 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۴۶۸۲۹ 2002 AB5 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۳۰ 2002 AT8 ۷ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۳۱ 2002 AV11 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۳۲ 2002 AZ23 ۷ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۳۳ 2002 AK25 ۶ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۳۴ 2002 AY31 ۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۳۵ 2002 AF40 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۳۶ 2002 AR40 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۳۷ 2002 AN41 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۳۸ 2002 AR43 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۳۹ 2002 AK49 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۴۰ 2002 AN49 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۴۱ 2002 AP49 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۴۲ 2002 AA50 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۴۳ 2002 AP68 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۴۴ 2002 AP79 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۴۵ 2002 AG82 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۴۶ 2002 AM83 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۴۷ 2002 AV84 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۴۸ 2002 AC85 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۴۹ 2002 AX98 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۵۰ 2002 AT99 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۵۱ 2002 AK104 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۵۲ 2002 AQ109 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۵۳ 2002 AY110 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۵۴ 2002 AO115 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۵۵ 2002 AH121 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۵۶ 2002 AD124 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۵۷ 2002 AD127 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۵۸ 2002 AA148 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۵۹ 2002 AB149 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۶۰ 2002 AL149 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۶۱ 2002 AS151 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۶۲ 2002 AV152 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۶۳ 2002 AW162 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۶۴ 2002 AX165 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۶۵ 2002 AB173 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۶۶ 2002 AO174 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۶۷ 2002 AC176 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۶۸ 2002 AG177 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۶۹ 2002 AN181 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۷۰ 2002 AT181 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۷۱ 2002 AT182 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۷۲ 2002 AE191 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۷۳ 2002 AN208 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۷۳ 2002 BB ۱۷ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۷۵ 2002 BL17 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۷۶ 2002 BK21 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۷۷ 2002 BQ25 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۷۸ 2002 CN1 ۲ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۷۹ 2002 CS8 ۵ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۸۰ 2002 CV8 ۵ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۸۱ 2002 CH11 ۱ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۸۲ 2002 CV21 ۵ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۸۳ 2002 CF24 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۸۴ 2002 CL24 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۸۵ 2002 CB27 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۸۶ 2002 CW27 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۸۷ 2002 CT29 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۸۸ 2002 CG34 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۸۹ 2002 CG37 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۹۰ 2002 CA38 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۹۱ 2002 CY40 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۹۲ 2002 CQ47 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۹۳ 2002 CK55 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۹۴ 2002 CX59 ۱۴ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۹۵ 2002 CP66 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۹۶ 2002 CZ69 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۹۷ 2002 CB74 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۹۸ 2002 CL74 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۸۹۹ 2002 CS75 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۰۰ 2002 CL79 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۰۱ 2002 CO82 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۰۲ 2002 CL90 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۰۳ 2002 CE92 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۰۴ 2002 CU94 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۰۵ 2002 CH97 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۰۶ 2002 CD119 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۰۷ 2002 CH126 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۰۸ 2002 CX148 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۰۹ 2002 CL151 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۱۰ 2002 CR156 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۱۱ 2002 CA174 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۱۲ 2002 CL187 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۱۳ 2002 CE196 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۱۴ 2002 CB199 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۱۵ 2002 CN204 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۱۶ 2002 CG210 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۱۷ 2002 CE214 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۱۸ 2002 CT225 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۱۹ 2002 CK226 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۲۰ 2002 CB227 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۲۱ 2002 CU250 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۲۲ 2002 CE255 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۲۳ 2002 CJ260 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۲۴ 2002 CU263 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۲۵ 2002 CM265 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۲۶ 2002 CN272 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۲۷ 2002 CX276 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۲۸ 2002 CC289 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۲۹ 2002 CT297 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۳۰ 2002 CH300 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۳۱ 2002 CC307 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۳۲ 2002 CW307 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۳۳ 2002 CZ309 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۳۴ 2002 CJ311 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۳۵ 2002 DF5 ۲۲ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۳۶ 2002 DE6 ۱۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۳۷ 2002 DO9 ۱۹ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۳۸ 2002 DV12 ۲۴ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۳۹ 2002 DR17 ۱۹ فوریه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۴۰ 2002 EY4 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۴۱ 2002 EC5 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۴۲ 2002 EQ7 ۹ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۴۳ 2002 EY15 ۶ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۴۴ 2002 EA17 ۵ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۴۵ 2002 EC20 ۵ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۴۶ 2002 EC21 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۴۷ 2002 EG39 ۹ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۴۸ 2002 EZ42 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۴۹ 2002 EG51 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۵۰ 2002 EZ59 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۵۱ 2002 EP69 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۵۲ 2002 EQ72 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۵۳ 2002 ER80 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۵۴ 2002 EQ90 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۵۵ 2002 EZ124 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۵۶ 2002 EE161 ۹ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۵۷ 2002 FG25 ۱۹ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۵۸ 2002 FA39 ۳۱ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۵۹ 2002 FA40 ۱۸ مارس ۲۰۰۲
۱۴۶۹۶۰ 2002 GO34 ۲ آوریل ۲۰۰۲
۱۴۶۹۶۱ 2002 GH129 ۱۲ آوریل ۲۰۰۲
۱۴۶۹۶۲ 2002 JN5 ۵ مه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۶۳ 2002 JD12 ۳ مه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۶۴ 2002 JM66 ۱۰ مه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۶۵ 2002 JS116 ۴ مه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۶۶ 2002 KF1 ۱۷ مه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۶۷ 2002 LW7 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۱۴۶۹۶۸ 2002 LD24 ۹ ژوئن ۲۰۰۲
۱۴۶۹۶۹ 2002 LZ25 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۱۴۶۹۷۰ 2002 LO55 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲
۱۴۶۹۷۱ 2002 NY10 ۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۷۲ 2002 NU19 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۷۳ 2002 NJ22 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۷۴ 2002 NS22 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۷۵ 2002 NF26 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۷۶ 2002 NC27 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۷۷ 2002 NS39 ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۷۸ 2002 NG45 ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۷۹ 2002 NJ48 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۸۰ 2002 NV49 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۸۱ 2002 NZ49 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۸۲ 2002 NX55 ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۸۳ 2002 NN61 ۵ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۸۴ 2002 OF21 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۴۶۹۸۵ 2002 PM11 ۵ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۸۶ 2002 PE18 ۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۸۷ 2002 PC35 ۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۸۸ 2002 PN41 ۵ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۸۹ 2002 PC42 ۵ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۹۰ 2002 PV43 ۵ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۹۱ 2002 PD44 ۵ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۹۲ 2002 PK48 ۱۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۹۳ 2002 PZ61 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۹۴ 2002 PR63 ۱۲ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۹۵ 2002 PU81 ۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۹۶ 2002 PG85 ۱۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۹۷ 2002 PY91 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۹۸ 2002 PS93 ۱۱ اوت ۲۰۰۲
۱۴۶۹۹۹ 2002 PL99 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۱۴۷۰۰۰ 2002 PD100 ۱۴ اوت ۲۰۰۲

منابع[ویرایش]