فهرست سیارک‌ها (۱۴۲۰۰۱–۱۴۳۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۴۲۰۰۱ - ۱۴۳۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۴۲۰۰۱ تا ۱۴۳۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۴۲۰۰۱ 2002 PW159 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۰۲ 2002 PM160 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۰۳ 2002 PP160 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۰۴ 2002 PE161 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۰۵ 2002 PS161 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۰۶ 2002 PG162 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۰۷ 2002 PJ162 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۰۸ 2002 PT162 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۰۹ 2002 PS163 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۱۰ 2002 PX163 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۱۱ 2002 PW164 ۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۱۲ 2002 PF165 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۱۳ 2002 PC167 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۱۴ Neirinck ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۱۵ 2002 PW169 ۱۱ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۱۶ 2002 PD172 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۱۷ 2002 PB173 ۷ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۱۸ 2002 PK173 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۱۹ 2002 PG174 ۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۲۰ 2002 PH178 ۱۵ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۲۱ 2002 QB1 ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۲۲ 2002 QE1 ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۲۳ 2002 QY2 ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۲۴ 2002 QO3 ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۲۵ 2002 QR4 ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۲۶ 2002 QY4 ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۲۷ 2002 QM5 ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۲۸ 2002 QU5 ۱۷ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۲۹ 2002 QE6 ۱۷ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۳۰ 2002 QG6 ۱۷ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۳۱ 2002 QR6 ۲۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۳۲ 2002 QN7 ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۳۳ 2002 QY7 ۱۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۳۴ 2002 QJ8 ۱۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۳۵ 2002 QT9 ۲۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۳۶ 2002 QH11 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۳۷ 2002 QJ13 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۳۸ 2002 QS13 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۳۹ 2002 QX13 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۴۰ 2002 QE15 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۴۱ 2002 QR15 ۲۱ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۴۲ 2002 QS15 ۲۱ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۴۳ 2002 QX15 ۲۷ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۴۴ 2002 QZ15 ۲۷ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۴۵ 2002 QD16 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۴۶ 2002 QK16 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۴۷ 2002 QK18 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۴۸ 2002 QU18 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۴۹ 2002 QK20 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۵۰ 2002 QP20 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۵۱ 2002 QQ20 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۵۲ 2002 QS20 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۵۳ 2002 QL21 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۵۴ 2002 QB22 ۲۷ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۵۵ 2002 QP23 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۵۶ 2002 QA24 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۵۷ 2002 QZ25 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۵۸ 2002 QM27 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۵۹ 2002 QH29 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۶۰ 2002 QH30 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۶۱ 2002 QP31 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۶۲ 2002 QR32 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۶۳ 2002 QS32 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۶۴ 2002 QY32 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۶۵ 2002 QL33 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۶۶ 2002 QC35 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۶۷ 2002 QV35 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۶۸ 2002 QA36 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۶۹ 2002 QH36 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۷۰ 2002 QO36 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۷۱ 2002 QX36 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۷۲ 2002 QF39 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۷۳ 2002 QQ41 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۷۴ 2002 QW41 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۷۵ 2002 QK42 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۷۶ 2002 QQ42 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۷۷ 2002 QB43 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۷۸ 2002 QZ43 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۷۹ 2002 QB44 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۸۰ 2002 QT44 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۸۱ 2002 QD46 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۸۲ 2002 QQ46 ۳۱ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۸۳ 2002 QK47 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۸۴ Jamesdaniel ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۸۵ 2002 QB48 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۸۶ 2002 QK50 ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۸۷ 2002 QM50 ۱۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۸۸ 2002 QN50 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۸۹ 2002 QE52 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۹۰ 2002 QL52 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۹۱ 2002 QW52 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۹۲ 2002 QT53 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۹۳ 2002 QM54 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۹۴ 2002 QR55 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۹۵ 2002 QR58 ۱۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۹۶ 2002 QR59 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۹۷ 2002 QG62 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۹۸ 2002 QU63 ۱۷ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۰۹۹ 2002 QO64 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۱۰۰ 2002 QE66 ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۱۰۱ 2002 QJ68 ۱۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۱۰۲ 2002 QP69 ۱۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۱۰۳ 2002 QV74 ۱۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۱۰۴ 2002 QM78 ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۱۰۵ 2002 QX83 ۱۹ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۱۰۶ Nengshun ۳۰ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۱۰۷ 2002 QG86 ۱۷ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۱۰۸ 2002 QJ86 ۱۷ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۱۰۹ 2002 QD92 ۱۸ اوت ۲۰۰۲
۱۴۲۱۰۹ 2002 RO ۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۱۱ 2002 RU1 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۱۲ 2002 RS2 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۱۳ 2002 RS3 ۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۱۴ 2002 RA4 ۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۱۵ 2002 RC5 ۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۱۶ 2002 RE5 ۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۱۷ 2002 RY5 ۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۱۸ 2002 RE6 ۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۱۹ 2002 RD7 ۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۲۰ 2002 RM7 ۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۲۱ 2002 RD8 ۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۲۲ 2002 RG8 ۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۲۳ 2002 RA9 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۲۴ 2002 RP9 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۲۵ 2002 RR9 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۲۶ 2002 RT9 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۲۷ 2002 RY9 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۲۸ 2002 RE10 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۲۹ 2002 RD11 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۳۰ 2002 RU11 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۳۱ 2002 RV11 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۳۲ 2002 RW13 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۳۳ 2002 RY13 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۳۴ 2002 RH14 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۳۵ 2002 RY14 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۳۶ 2002 RZ14 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۳۷ 2002 RN15 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۳۸ 2002 RQ16 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۳۹ 2002 RR16 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۴۰ 2002 RA17 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۴۱ 2002 RT17 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۴۲ 2002 RW17 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۴۳ 2002 RM18 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۴۴ 2002 RX18 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۴۵ 2002 RD19 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۴۶ 2002 RZ19 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۴۷ 2002 RR20 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۴۸ 2002 RD21 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۴۹ 2002 RR21 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۵۰ 2002 RT21 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۵۱ 2002 RN24 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۵۲ 2002 RO24 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۵۳ 2002 RS24 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۵۴ 2002 RM28 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۵۵ 2002 RT28 ۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۵۶ 2002 RX29 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۵۷ 2002 RB30 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۵۸ 2002 RS30 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۵۹ 2002 RT30 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۶۰ 2002 RN31 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۶۱ 2002 RR31 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۶۲ 2002 RY31 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۶۳ 2002 RF32 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۶۴ 2002 RG32 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۶۵ 2002 RF33 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۶۶ 2002 RK34 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۶۷ 2002 RM34 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۶۸ 2002 RC35 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۶۹ 2002 RS35 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۷۰ 2002 RP36 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۷۱ 2002 RE38 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۷۲ 2002 RK39 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۷۳ 2002 RN39 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۷۴ 2002 RO39 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۷۵ 2002 RB40 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۷۶ 2002 RE40 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۷۷ 2002 RT40 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۷۸ 2002 RW41 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۷۹ 2002 RL43 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۸۰ 2002 RN43 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۸۱ 2002 RP45 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۸۲ 2002 RW45 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۸۳ 2002 RP46 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۸۴ 2002 RC47 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۸۵ 2002 RV47 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۸۶ 2002 RW47 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۸۷ 2002 RZ47 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۸۸ 2002 RC49 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۸۹ 2002 RO49 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۹۰ 2002 RN50 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۹۱ 2002 RV50 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۹۲ 2002 RU51 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۹۳ 2002 RU52 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۹۴ 2002 RF53 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۹۵ 2002 RK54 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۹۶ 2002 RP54 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۹۷ 2002 RT55 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۹۸ 2002 RN56 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۱۹۹ 2002 RC57 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۰۰ 2002 RF57 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۰۱ 2002 RN57 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۰۲ 2002 RY57 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۰۳ 2002 RJ58 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۰۴ 2002 RH59 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۰۵ 2002 RP60 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۰۶ 2002 RD61 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۰۷ 2002 RY61 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۰۸ 2002 RT62 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۰۹ 2002 RX62 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۱۰ 2002 RG63 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۱۱ 2002 RH63 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۱۲ 2002 RG64 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۱۳ 2002 RN65 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۱۴ 2002 RW65 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۱۵ 2002 RD68 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۱۶ 2002 RW69 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۱۷ 2002 RG70 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۱۸ 2002 RG72 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۱۹ 2002 RS72 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۲۰ 2002 RD73 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۲۱ 2002 RL73 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۲۲ 2002 RP74 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۲۳ 2002 RE75 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۲۴ 2002 RF75 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۲۵ 2002 RP76 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۲۶ 2002 RE77 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۲۷ 2002 RA81 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۲۸ 2002 RB81 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۲۹ 2002 RE81 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۳۰ 2002 RR81 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۳۱ 2002 RZ82 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۳۲ 2002 RN83 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۳۳ 2002 RZ84 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۳۴ 2002 RH85 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۳۵ 2002 RA89 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۳۶ 2002 RE89 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۳۷ 2002 RA90 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۳۸ 2002 RE90 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۳۹ 2002 RJ93 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۴۰ 2002 RE96 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۴۱ 2002 RT96 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۴۲ 2002 RP97 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۴۳ 2002 RQ99 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۴۴ 2002 RD100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۴۵ 2002 RL100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۴۶ 2002 RR100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۴۷ 2002 RS100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۴۸ 2002 RX100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۴۹ 2002 RE102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۵۰ 2002 RO102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۵۱ 2002 RX102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۵۲ 2002 RA104 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۵۳ 2002 RN104 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۵۴ 2002 RQ105 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۵۵ 2002 RQ106 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۵۶ 2002 RS106 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۵۷ 2002 RT106 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۵۸ 2002 RZ106 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۵۹ 2002 RD107 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۶۰ 2002 RL107 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۶۱ 2002 RS107 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۶۲ 2002 RW107 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۶۳ 2002 RP108 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۶۴ 2002 RW108 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۶۵ 2002 RO111 ۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۶۶ 2002 RQ111 ۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۶۷ 2002 RN113 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۶۸ 2002 RW113 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۶۹ 2002 RE114 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۷۰ 2002 RJ114 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۷۱ 2002 RY114 ۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۷۲ 2002 RB115 ۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۷۳ 2002 RD115 ۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۷۴ 2002 RO115 ۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۷۵ 2002 RQ117 ۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۷۶ 2002 RX118 ۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۷۷ 2002 RJ119 ۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۷۸ 2002 RY120 ۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۷۹ 2002 RH121 ۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۸۰ 2002 RR121 ۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۸۱ 2002 RJ122 ۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۸۲ 2002 RT128 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۸۳ 2002 RJ130 ۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۸۴ 2002 RO132 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۸۵ 2002 RR132 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۸۶ 2002 RB134 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۸۷ 2002 RZ134 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۸۸ 2002 RW135 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۸۹ 2002 RJ137 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۹۰ 2002 RB138 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۹۱ 2002 RE138 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۹۲ 2002 RF142 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۹۳ 2002 RH142 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۹۴ 2002 RY142 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۹۵ 2002 RV143 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۹۶ 2002 RP144 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۹۷ 2002 RF145 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۹۸ 2002 RO145 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۲۹۹ 2002 RO147 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۰۰ 2002 RY148 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۰۱ 2002 RT149 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۰۲ 2002 RR150 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۰۳ 2002 RW153 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۰۴ 2002 RZ154 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۰۵ 2002 RN155 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۰۶ 2002 RL157 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۰۷ 2002 RS158 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۰۸ 2002 RJ162 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۰۹ 2002 RZ162 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۱۰ 2002 RE164 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۱۱ 2002 RR164 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۱۲ 2002 RU164 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۱۳ 2002 RD165 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۱۴ 2002 RH165 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۱۵ 2002 RU165 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۱۶ 2002 RB166 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۱۷ 2002 RE166 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۱۸ 2002 RQ166 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۱۹ 2002 RD168 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۲۰ 2002 RH169 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۲۱ 2002 RO171 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۲۲ 2002 RX171 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۲۳ 2002 RW172 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۲۴ 2002 RC173 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۲۵ 2002 RB175 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۲۶ 2002 RZ176 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۲۷ 2002 RH180 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۲۸ 2002 RL180 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۲۹ 2002 RW182 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۳۰ 2002 RE185 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۳۱ 2002 RL186 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۳۲ 2002 RG187 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۳۳ 2002 RX187 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۳۴ 2002 RM189 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۳۵ 2002 RU189 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۳۶ 2002 RL190 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۳۷ 2002 RR195 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۳۸ 2002 RT199 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۳۹ 2002 RX201 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۴۰ 2002 RP202 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۴۱ 2002 RM203 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۴۲ 2002 RR203 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۴۳ 2002 RK204 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۴۴ 2002 RM205 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۴۵ 2002 RC207 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۴۶ 2002 RN207 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۴۷ 2002 RT208 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۴۸ 2002 RX211 ۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۴۹ 2002 RR212 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۵۰ 2002 RA213 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۵۱ 2002 RJ213 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۵۲ 2002 RW214 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۵۳ 2002 RC217 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۵۴ 2002 RL217 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۵۵ 2002 RT218 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۵۶ 2002 RX218 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۵۷ 2002 RE219 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۵۸ 2002 RW220 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۵۹ 2002 RP223 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۶۰ 2002 RL224 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۶۱ 2002 RO225 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۶۲ 2002 RD226 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۶۳ 2002 RH227 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۶۴ 2002 RD228 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۶۵ 2002 RT228 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۶۶ 2002 RD230 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۶۷ 2002 RC233 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۶۸ Majden ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۶۹ Johnhodges ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۷۰ 2002 RZ239 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۷۱ 2002 RB240 ۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۷۲ 2002 RN243 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۷۳ 2002 RJ244 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۷۴ 2002 RX246 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۷۵ 2002 RL247 ۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۷۶ 2002 RM248 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۷۷ 2002 RW249 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۷۸ 2002 SJ1 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۷۹ 2002 SN3 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۸۰ 2002 SB5 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۸۱ 2002 SE5 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۸۲ 2002 SS5 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۸۳ 2002 SX6 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۸۴ 2002 SX8 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۸۵ 2002 SZ8 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۸۶ 2002 SU9 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۸۷ 2002 SV10 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۸۸ 2002 SL11 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۸۹ 2002 SQ11 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۹۰ 2002 SR12 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۹۱ 2002 SY13 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۹۲ 2002 SO17 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۹۳ 2002 SW17 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۹۴ 2002 SK18 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۹۵ 2002 ST18 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۹۶ 2002 SW18 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۹۷ 2002 SM19 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۹۸ 2002 SP19 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۳۹۹ 2002 SQ19 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۰۰ 2002 SE20 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۰۱ 2002 SH23 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۰۲ 2002 SH24 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۰۳ 2002 SQ24 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۰۴ 2002 SX24 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۰۵ 2002 SQ25 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۰۶ 2002 SH26 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۰۷ 2002 SA27 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۰۸ Trebur ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۰۹ 2002 SJ29 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۱۰ 2002 SA30 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۱۱ 2002 SC30 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۱۲ 2002 SO30 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۱۳ 2002 SR30 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۱۴ 2002 SS31 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۱۵ 2002 SD32 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۱۶ 2002 SF32 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۱۷ 2002 SX32 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۱۸ 2002 SN33 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۱۹ 2002 SC34 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۲۰ 2002 SQ34 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۲۱ 2002 SW35 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۲۲ 2002 SY35 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۲۳ 2002 SZ35 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۲۴ 2002 SC36 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۲۵ 2002 SQ37 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۲۶ 2002 SH39 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۲۷ 2002 SY39 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۲۸ 2002 SH41 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۲۹ 2002 SH43 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۳۰ 2002 SA44 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۳۱ 2002 SO44 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۳۲ 2002 SD45 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۳۳ 2002 SY45 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۳۴ 2002 SE46 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۳۵ 2002 SC47 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۳۶ 2002 SK48 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۳۷ 2002 SA49 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۳۸ 2002 ST50 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۳۹ 2002 SW53 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۴۰ 2002 SM55 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۴۱ 2002 SQ55 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۴۲ 2002 SQ56 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۴۳ 2002 SW56 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۴۴ 2002 SL57 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۴۵ 2002 SR58 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۴۶ 2002 SV58 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۴۷ 2002 ST59 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۴۸ 2002 SS60 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۴۸ 2002 TB ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۴۸ 2002 TV ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۵۱ 2002 TG1 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۵۲ 2002 TP1 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۵۳ 2002 TS1 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۵۴ 2002 TW1 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۵۵ 2002 TT2 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۵۶ 2002 TQ3 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۵۷ 2002 TX4 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۵۸ 2002 TZ5 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۵۹ 2002 TD6 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۶۰ 2002 TJ6 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۶۱ 2002 TD7 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۶۲ 2002 TT7 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۶۳ 2002 TH8 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۶۴ 2002 TC9 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۶۵ 2002 TJ9 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۶۶ 2002 TO9 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۶۷ 2002 TV9 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۶۸ 2002 TU11 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۶۹ 2002 TY11 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۷۰ 2002 TE13 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۷۱ 2002 TN13 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۷۲ 2002 TH14 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۷۳ 2002 TF15 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۷۴ 2002 TF17 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۷۵ 2002 TG17 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۷۶ 2002 TW17 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۷۷ 2002 TT19 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۷۸ 2002 TB20 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۷۹ 2002 TB21 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۸۰ 2002 TP21 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۸۱ 2002 TU22 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۸۲ 2002 TX22 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۸۳ 2002 TQ24 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۸۴ 2002 TY24 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۸۵ 2002 TJ25 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۸۶ 2002 TK25 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۸۷ 2002 TC27 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۸۸ 2002 TK27 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۸۹ 2002 TO28 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۹۰ 2002 TU28 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۹۱ 2002 TB29 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۹۲ 2002 TC29 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۹۳ 2002 TY29 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۹۴ 2002 TG30 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۹۵ 2002 TP30 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۹۶ 2002 TK31 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۹۷ 2002 TL31 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۹۸ 2002 TY31 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۴۹۹ 2002 TE32 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۰۰ 2002 TM32 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۰۱ 2002 TX32 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۰۲ 2002 TA34 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۰۳ 2002 TT34 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۰۴ 2002 TS35 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۰۵ 2002 TT35 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۰۶ 2002 TC36 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۰۷ 2002 TN36 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۰۸ 2002 TP36 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۰۹ 2002 TJ37 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۱۰ 2002 TM37 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۱۱ 2002 TE38 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۱۲ 2002 TG39 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۱۳ 2002 TK39 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۱۴ 2002 TU39 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۱۵ 2002 TZ39 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۱۶ 2002 TD40 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۱۷ 2002 TJ40 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۱۸ 2002 TP40 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۱۹ 2002 TJ41 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۲۰ 2002 TO41 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۲۱ 2002 TL42 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۲۲ 2002 TM43 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۲۳ 2002 TO43 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۲۴ 2002 TT44 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۲۵ 2002 TA45 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۲۶ 2002 TD45 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۲۷ 2002 TF45 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۲۸ 2002 TL45 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۲۹ 2002 TG47 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۳۰ 2002 TL47 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۳۱ 2002 TN47 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۳۲ 2002 TU47 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۳۳ 2002 TR48 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۳۴ 2002 TY48 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۳۵ 2002 TD49 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۳۶ 2002 TE49 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۳۷ 2002 TV50 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۳۸ 2002 TX50 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۳۹ 2002 TD51 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۴۰ 2002 TN51 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۴۱ 2002 TR51 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۴۲ 2002 TS51 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۴۳ 2002 TT51 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۴۴ 2002 TB52 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۴۵ 2002 TK52 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۴۶ 2002 TS52 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۴۷ 2002 TT52 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۴۸ 2002 TG53 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۴۹ 2002 TJ53 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۵۰ 2002 TK53 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۵۱ 2002 TV53 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۵۲ 2002 TO54 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۵۳ 2002 TX54 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۵۴ 2002 TX56 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۵۵ 2002 TB58 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۵۶ 2002 TK58 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۵۷ 2002 TS60 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۵۸ 2002 TP61 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۵۹ 2002 TO64 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۶۰ 2002 TW67 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۶۱ 2002 TX68 ۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۶۲ Graetz ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۶۳ 2002 TR69 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۶۴ 2002 TR70 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۶۵ 2002 TN75 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۶۶ 2002 TH77 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۶۷ 2002 TQ78 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۶۸ 2002 TV78 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۶۹ 2002 TA79 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۷۰ 2002 TG79 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۷۱ 2002 TA80 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۷۲ 2002 TG81 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۷۳ 2002 TC82 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۷۴ 2002 TS82 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۷۵ 2002 TP85 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۷۶ 2002 TZ85 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۷۷ 2002 TC86 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۷۸ 2002 TB88 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۷۹ 2002 TK88 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۸۰ 2002 TM89 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۸۱ 2002 TH90 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۸۲ 2002 TE95 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۸۳ 2002 TE96 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۸۴ 2002 TF96 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۸۵ 2002 TH96 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۸۶ 2002 TL100 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۸۷ 2002 TZ101 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۸۸ 2002 TD102 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۸۹ 2002 TY103 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۹۰ 2002 TB105 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۹۱ 2002 TG108 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۹۲ 2002 TL108 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۹۳ 2002 TK109 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۹۴ 2002 TZ109 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۹۵ 2002 TF111 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۹۶ 2002 TG112 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۹۷ 2002 TQ112 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۹۸ 2002 TY112 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۵۹۹ 2002 TY115 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۰۰ 2002 TG116 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۰۱ 2002 TF117 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۰۲ 2002 TB118 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۰۳ 2002 TR124 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۰۴ 2002 TJ125 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۰۵ 2002 TQ125 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۰۶ 2002 TX125 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۰۷ 2002 TC126 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۰۸ 2002 TE126 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۰۹ 2002 TJ131 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۱۰ 2002 TU132 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۱۱ 2002 TT135 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۱۲ 2002 TQ136 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۱۳ 2002 TH137 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۱۴ 2002 TV138 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۱۵ 2002 TW138 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۱۶ 2002 TX143 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۱۷ 2002 TE146 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۱۸ 2002 TF146 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۱۹ 2002 TR146 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۲۰ 2002 TL154 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۲۱ 2002 TU157 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۲۲ 2002 TK158 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۲۳ 2002 TT160 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۲۴ 2002 TU160 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۲۵ 2002 TO165 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۲۶ 2002 TQ168 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۲۷ 2002 TZ169 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۲۸ 2002 TL171 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۲۹ 2002 TU173 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۳۰ 2002 TV175 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۳۱ 2002 TX175 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۳۲ 2002 TU177 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۳۳ 2002 TC178 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۳۴ 2002 TL179 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۳۵ 2002 TY179 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۳۶ 2002 TS181 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۳۷ 2002 TL183 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۳۸ 2002 TN184 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۳۹ 2002 TO186 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۴۰ 2002 TK187 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۴۱ 2002 TU187 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۴۲ 2002 TX187 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۴۳ 2002 TS188 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۴۴ 2002 TT188 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۴۵ 2002 TX188 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۴۶ 2002 TG190 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۴۷ 2002 TH190 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۴۸ 2002 TC191 ۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۴۹ 2002 TA192 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۵۰ 2002 TH192 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۵۱ 2002 TR192 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۵۲ 2002 TY196 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۵۳ 2002 TM197 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۵۴ 2002 TP200 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۵۵ 2002 TB203 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۵۶ 2002 TF203 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۵۷ 2002 TJ203 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۵۸ 2002 TY203 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۵۹ 2002 TH206 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۶۰ 2002 TC207 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۶۱ 2002 TU207 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۶۲ 2002 TN208 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۶۳ 2002 TD209 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۶۴ 2002 TK210 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۶۵ 2002 TK212 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۶۶ 2002 TR213 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۶۷ 2002 TB214 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۶۸ 2002 TG214 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۶۹ 2002 TU218 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۷۰ 2002 TN219 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۷۱ 2002 TV219 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۷۲ 2002 TW219 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۷۳ 2002 TY219 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۷۴ 2002 TB221 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۷۵ 2002 TN222 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۷۶ 2002 TU223 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۷۷ 2002 TA224 ۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۷۸ 2002 TC224 ۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۷۹ 2002 TT225 ۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۸۰ 2002 TF227 ۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۸۱ 2002 TM228 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۸۲ 2002 TR228 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۸۳ 2002 TC232 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۸۴ 2002 TN232 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۸۵ 2002 TL233 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۸۶ 2002 TJ235 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۸۷ 2002 TX235 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۸۸ 2002 TU238 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۸۹ 2002 TL240 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۹۰ 2002 TR241 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۹۱ 2002 TT241 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۹۲ 2002 TY242 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۹۳ 2002 TZ242 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۹۴ 2002 TW243 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۹۵ 2002 TU245 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۹۶ 2002 TM246 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۹۷ 2002 TT246 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۹۸ 2002 TO248 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۶۹۹ 2002 TU251 ۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۰۰ 2002 TK254 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۰۱ 2002 TL254 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۰۲ 2002 TY254 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۰۳ 2002 TJ256 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۰۴ 2002 TM256 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۰۵ 2002 TE257 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۰۶ 2002 TB258 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۰۷ 2002 TV259 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۰۸ 2002 TH260 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۰۹ 2002 TS260 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۱۰ 2002 TO261 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۱۱ 2002 TE263 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۱۲ 2002 TQ264 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۱۳ 2002 TW264 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۱۴ 2002 TQ265 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۱۵ 2002 TJ266 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۱۶ 2002 TU266 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۱۷ 2002 TC270 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۱۸ 2002 TF275 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۱۹ 2002 TZ276 ۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۲۰ 2002 TJ277 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۲۱ 2002 TJ279 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۲۲ 2002 TO279 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۲۳ 2002 TW279 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۲۴ 2002 TY279 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۲۵ 2002 TC281 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۲۶ 2002 TH281 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۲۷ 2002 TN283 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۲۸ 2002 TQ283 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۲۹ 2002 TD284 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۳۰ 2002 TN284 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۳۱ 2002 TA285 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۳۲ 2002 TZ285 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۳۳ 2002 TO286 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۳۴ 2002 TS286 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۳۵ 2002 TV286 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۳۶ 2002 TJ289 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۳۷ 2002 TB290 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۳۸ 2002 TD290 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۳۹ 2002 TK290 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۴۰ 2002 TC291 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۴۱ 2002 TE291 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۴۲ 2002 TZ291 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۴۳ 2002 TD292 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۴۴ 2002 TL293 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۴۵ 2002 TQ293 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۴۶ 2002 TS294 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۴۷ 2002 TJ295 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۴۸ 2002 TW295 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۴۹ 2002 TS296 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۵۰ 2002 TZ297 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۵۱ 2002 TG300 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۵۲ 2002 TD312 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۵۳ 2002 TG316 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۵۴ 2002 TR317 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۵۵ 2002 TA318 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۵۶ 2002 TF319 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۵۷ 2002 TS335 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۵۸ 2002 TH358 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۵۹ 2002 TQ358 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۶۰ 2002 TN361 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۶۱ 2002 UU2 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۶۲ 2002 UF3 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۶۳ 2002 UU3 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۶۴ 2002 UV4 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۶۵ 2002 UX4 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۶۶ 2002 UA5 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۶۷ 2002 UU5 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۶۸ 2002 UA6 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۶۹ 2002 UB6 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۷۰ 2002 UM6 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۷۱ 2002 UQ6 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۷۲ 2002 UU7 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۷۳ 2002 UZ7 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۷۴ 2002 UD8 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۷۵ 2002 UP8 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۷۶ 2002 UQ8 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۷۷ 2002 UX8 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۷۸ 2002 UJ9 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۷۹ 2002 UQ9 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۸۰ 2002 UN10 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۸۱ 2002 UM11 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۸۲ 2002 UK12 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۸۳ 2002 UQ13 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۸۴ 2002 UZ13 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۸۵ 2002 UG14 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۸۶ 2002 UB15 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۸۷ 2002 UD15 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۸۸ 2002 UD16 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۸۹ 2002 UM16 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۹۰ 2002 UX16 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۹۱ 2002 UQ19 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۹۲ 2002 UR19 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۹۳ 2002 UW19 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۹۴ 2002 UZ19 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۹۵ 2002 UG20 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۹۶ 2002 UH20 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۹۷ 2002 UP20 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۹۸ 2002 UT20 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۷۹۹ 2002 UA23 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۰۰ 2002 UT23 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۰۱ 2002 US26 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۰۲ 2002 UG27 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۰۳ 2002 UM27 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۰۴ 2002 UT27 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۰۵ 2002 UT28 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۰۶ 2002 UJ29 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۰۷ 2002 UN31 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۰۸ 2002 UQ33 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۰۹ 2002 US34 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۱۰ 2002 UB36 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۱۱ 2002 UX36 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۱۲ 2002 UL37 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۱۳ 2002 UP38 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۱۴ 2002 UR38 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۱۵ 2002 US39 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۱۶ 2002 UQ40 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۱۷ 2002 UV45 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۱۸ 2002 UT46 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۱۹ 2002 UX46 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۲۰ 2002 UU49 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۲۱ 2002 UB50 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۲۲ 2002 US65 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۲۳ 2002 VY3 ۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۲۴ 2002 VE6 ۲ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۲۵ 2002 VV6 ۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۲۶ 2002 VF9 ۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۲۷ 2002 VK10 ۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۲۸ 2002 VW10 ۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۲۹ 2002 VZ10 ۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۳۰ 2002 VG11 ۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۳۱ 2002 VT11 ۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۳۲ 2002 VZ11 ۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۳۳ 2002 VC12 ۲ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۳۴ 2002 VD12 ۲ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۳۵ 2002 VK12 ۴ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۳۶ 2002 VN12 ۴ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۳۷ 2002 VH13 ۴ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۳۸ 2002 VZ15 ۴ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۳۹ 2002 VQ16 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۴۰ 2002 VV16 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۴۱ 2002 VY17 ۲ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۴۲ 2002 VG18 ۲ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۴۳ 2002 VW18 ۴ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۴۴ 2002 VQ21 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۴۵ 2002 VZ21 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۴۶ 2002 VD22 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۴۷ 2002 VB23 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۴۸ 2002 VD23 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۴۹ 2002 VF23 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۵۰ 2002 VX23 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۵۱ 2002 VE24 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۵۲ 2002 VM24 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۵۳ 2002 VS24 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۵۴ 2002 VA25 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۵۵ 2002 VC26 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۵۶ 2002 VS26 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۵۷ 2002 VF27 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۵۸ 2002 VV27 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۵۹ 2002 VB28 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۶۰ 2002 VJ28 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۶۱ 2002 VU28 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۶۲ 2002 VW28 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۶۳ 2002 VC29 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۶۴ 2002 VR29 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۶۵ 2002 VY29 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۶۶ 2002 VV30 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۶۷ 2002 VW31 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۶۸ 2002 VB32 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۶۹ 2002 VG32 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۷۰ 2002 VQ32 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۷۱ 2002 VL33 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۷۲ 2002 VZ33 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۷۳ 2002 VJ34 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۷۴ 2002 VU34 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۷۵ 2002 VW34 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۷۶ 2002 VO35 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۷۷ 2002 VH36 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۷۸ 2002 VQ37 ۴ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۷۹ 2002 VX38 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۸۰ 2002 VS39 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۸۱ 2002 VH40 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۸۲ 2002 VB41 ۲ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۸۳ 2002 VQ41 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۸۴ 2002 VC42 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۸۵ 2002 VT42 ۳ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۸۶ 2002 VG43 ۴ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۸۷ 2002 VH43 ۴ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۸۸ 2002 VO43 ۴ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۸۹ 2002 VC45 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۹۰ 2002 VK45 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۹۱ 2002 VT45 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۹۲ 2002 VZ45 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۹۳ 2002 VA46 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۹۴ 2002 VN46 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۹۵ 2002 VQ46 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۹۶ 2002 VG47 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۹۷ 2002 VT47 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۹۸ 2002 VV47 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۸۹۹ 2002 VA48 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۰۰ 2002 VR48 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۰۱ 2002 VG49 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۰۲ 2002 VK49 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۰۳ 2002 VY49 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۰۴ 2002 VD50 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۰۵ 2002 VJ50 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۰۶ 2002 VE51 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۰۷ 2002 VA52 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۰۸ 2002 VC52 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۰۹ 2002 VL52 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۱۰ 2002 VC53 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۱۱ 2002 VJ53 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۱۲ 2002 VL54 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۱۳ 2002 VN55 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۱۴ 2002 VW55 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۱۵ 2002 VD56 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۱۶ 2002 VH56 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۱۷ 2002 VP56 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۱۸ 2002 VT56 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۱۹ 2002 VA57 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۲۰ 2002 VG57 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۲۱ 2002 VQ57 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۲۲ 2002 VC58 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۲۳ 2002 VF58 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۲۴ 2002 VR58 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۲۵ 2002 VU58 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۲۶ 2002 VD60 ۳ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۲۷ 2002 VF60 ۳ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۲۸ 2002 VK60 ۳ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۲۹ 2002 VS61 ۵ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۳۰ 2002 VR63 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۳۱ 2002 VT63 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۳۲ 2002 VH64 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۳۳ 2002 VR65 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۳۴ 2002 VX65 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۳۵ 2002 VX66 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۳۶ 2002 VZ66 ۶ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۳۷ 2002 VC68 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۳۸ 2002 VN68 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۳۹ 2002 VP68 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۴۰ 2002 VX68 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۴۱ 2002 VC69 ۸ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۴۲ 2002 VG69 ۸ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۴۳ 2002 VK69 ۸ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۴۴ 2002 VT69 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۴۵ 2002 VB70 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۴۶ 2002 VD70 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۴۷ 2002 VK72 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۴۸ 2002 VQ72 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۴۹ 2002 VB73 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۵۰ 2002 VS73 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۵۱ 2002 VU73 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۵۲ 2002 VF75 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۵۳ 2002 VQ75 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۵۴ 2002 VD77 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۵۵ 2002 VQ77 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۵۶ 2002 VT77 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۵۷ 2002 VX77 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۵۸ 2002 VA78 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۵۹ 2002 VP78 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۶۰ 2002 VJ79 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۶۱ 2002 VQ79 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۶۲ 2002 VY79 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۶۳ 2002 VH80 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۶۴ 2002 VO80 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۶۵ 2002 VA81 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۶۶ 2002 VE81 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۶۷ 2002 VT81 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۶۸ 2002 VX81 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۶۹ 2002 VF82 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۷۰ 2002 VG82 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۷۱ 2002 VQ82 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۷۲ 2002 VY82 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۷۳ 2002 VK83 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۷۴ 2002 VO83 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۷۵ 2002 VM84 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۷۶ 2002 VN84 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۷۷ 2002 VT84 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۷۸ 2002 VU84 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۷۹ 2002 VX84 ۷ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۸۰ 2002 VZ84 ۸ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۸۱ 2002 VK85 ۸ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۸۲ 2002 VD87 ۸ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۸۳ 2002 VO87 ۸ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۸۴ 2002 VA88 ۸ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۸۵ 2002 VF88 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۸۶ 2002 VP89 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۸۷ 2002 VZ89 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۸۸ 2002 VD90 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۸۹ 2002 VK90 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۹۰ 2002 VZ92 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۹۱ 2002 VG93 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۹۲ 2002 VZ93 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۹۳ 2002 VA94 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۹۴ 2002 VB94 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۹۵ 2002 VL94 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۹۶ 2002 VZ95 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۹۷ 2002 VR96 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۹۸ 2002 VP97 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۲۹۹۹ 2002 VZ98 ۱۳ نوامبر ۲۰۰۲
۱۴۳۰۰۰ 2002 VL101 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۲

منابع[ویرایش]