فهرست سیارک‌ها (۱۳۴۰۰۱–۱۳۵۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۳۴۰۰۱ - ۱۳۵۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۳۴۰۰۱ تا ۱۳۵۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۳۴۰۰۱ 2004 VL9 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۰۲ 2004 VS9 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۰۳ 2004 VD12 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۰۴ 2004 VN13 ۲ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۰۵ 2004 VQ15 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۰۶ 2004 VY17 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۰۷ 2004 VZ18 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۰۸ 2004 VP21 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۰۹ 2004 VZ27 ۵ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۱۰ 2004 VW28 ۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۱۱ 2004 VO36 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۱۲ 2004 VS36 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۱۳ 2004 VX42 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۱۴ 2004 VQ48 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۱۵ 2004 VY52 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۱۶ 2004 VU53 ۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۱۷ 2004 VZ53 ۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۱۸ 2004 VO57 ۵ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۱۹ 2004 VC59 ۹ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۲۰ 2004 VR62 ۶ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۲۱ 2004 VY62 ۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۲۲ 2004 VW63 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۲۳ 2004 VO64 ۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۲۴ 2004 VN65 ۹ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۲۵ 2004 VW65 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۲۶ 2004 VC71 ۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۲۷ 2004 VN76 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۲۸ 2004 VE77 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۲۹ 2004 VJ85 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۳۰ 2004 VT90 ۲ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۳۰ 2004 WY ۱۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۳۲ 2004 WC5 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۳۳ 2004 WZ6 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۳۴ 2004 WV7 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۳۵ 2004 WW8 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۳۶ 2004 XB1 ۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۳۷ 2004 XP3 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۳۸ 2004 XP5 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۳۹ 2004 XX8 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۴۰ 2004 XP9 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۴۱ 2004 XC12 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۴۲ 2004 XQ12 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۴۳ 2004 XB13 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۴۴ 2004 XA14 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۴۵ 2004 XE22 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۴۶ 2004 XM22 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۴۷ 2004 XG23 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۴۸ 2004 XH23 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۴۹ 2004 XB24 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۵۰ 2004 XU25 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۵۱ 2004 XZ26 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۵۲ 2004 XL27 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۵۳ 2004 XQ27 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۵۴ 2004 XM28 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۵۵ 2004 XD36 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۵۶ 2004 XB37 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۵۷ 2004 XT37 ۷ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۵۸ 2004 XX38 ۷ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۵۹ 2004 XL43 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۶۰ 2004 XR43 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۶۱ 2004 XG45 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۶۲ 2004 XH48 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۶۳ 2004 XP50 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۶۴ 2004 XF52 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۶۵ 2004 XP55 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۶۶ 2004 XK60 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۶۷ 2004 XO60 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۶۸ 2004 XS61 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۶۹ 2004 XP63 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۷۰ 2004 XD64 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۷۱ 2004 XL65 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۷۲ 2004 XZ65 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۷۳ 2004 XL66 ۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۷۴ 2004 XN66 ۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۷۵ 2004 XE68 ۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۷۶ 2004 XW69 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۷۷ 2004 XW71 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۷۸ 2004 XX76 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۷۹ 2004 XR78 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۸۰ 2004 XE82 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۸۱ 2004 XY87 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۸۲ 2004 XN89 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۸۳ 2004 XM98 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۸۴ 2004 XH100 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۸۵ 2004 XE102 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۸۶ 2004 XR103 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۸۷ 2004 XU103 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۸۸ 2004 XF104 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۸۹ 2004 XE105 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۹۰ 2004 XS105 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۹۱ 2004 XU110 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۹۲ 2004 XD111 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۹۳ 2004 XP111 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۹۴ 2004 XR119 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۹۵ 2004 XS119 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۹۶ 2004 XA122 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۹۷ 2004 XC123 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۹۸ 2004 XN124 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۰۹۹ 2004 XC125 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۰۰ 2004 XH131 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۰۱ 2004 XQ133 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۰۲ 2004 XM134 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۰۳ 2004 XS136 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۰۴ 2004 XZ144 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۰۵ 2004 XY145 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۰۶ 2004 XP147 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۰۷ 2004 XM157 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۰۸ 2004 XP158 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۰۹ 2004 XN159 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۱۰ 2004 XD162 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۱۱ 2004 XP162 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۱۲ 2004 XZ169 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۱۳ 2004 XF178 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۱۴ 2004 XQ181 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۱۵ 2004 XA182 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۱۶ 2004 YY3 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۱۷ 2004 YS5 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۱۸ 2004 YL11 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۱۹ 2004 YY13 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۲۰ 2004 YG19 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۲۱ 2004 YE30 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۲۲ 2004 YY31 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۲۳ 2004 YA32 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۳۴۱۲۴ Subirachs ۲ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۲۵ 2005 AH6 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۲۶ 2005 AN6 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۲۷ 2005 AK7 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۲۸ 2005 AF8 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۲۹ 2005 AB9 ۷ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۳۰ 2005 AP11 ۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۳۱ 2005 AT11 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۳۲ 2005 AQ12 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۳۳ 2005 AP13 ۷ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۳۴ 2005 AU21 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۳۵ 2005 AY24 ۷ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۳۶ 2005 AR29 ۸ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۳۷ 2005 AV29 ۸ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۳۸ 2005 AG30 ۹ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۳۹ 2005 AK31 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۴۰ 2005 AT32 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۴۱ 2005 AL35 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۴۲ 2005 AX38 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۴۳ 2005 AR43 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۴۴ 2005 AV46 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۴۵ 2005 AN48 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۴۶ 2005 AL51 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۴۷ 2005 AZ53 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۴۸ 2005 AC56 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۴۹ 2005 AJ56 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۵۰ 2005 AU57 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۵۱ 2005 AL58 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۵۲ 2005 AF60 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۵۳ 2005 AF61 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۵۴ 2005 AD66 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۵۵ 2005 AJ71 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۵۶ 2005 AL71 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۵۷ 2005 AM71 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۵۸ 2005 AJ75 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۵۸ 2005 BP ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۶۰ Pluis ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۶۱ 2005 BN3 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۶۲ 2005 BN5 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۶۳ 2005 BO6 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۶۴ 2005 BK10 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۶۵ 2005 BJ18 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۶۶ 2005 BL19 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۶۷ 2005 BX20 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۶۸ 2005 BG23 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۶۹ 2005 BO24 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۷۰ 2005 BS24 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۷۱ 2005 BM25 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۷۲ 2005 BW26 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۷۳ 2005 CL5 ۱ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۷۴ 2005 CU9 ۱ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۷۵ 2005 CF12 ۱ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۷۶ 2005 CF16 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۷۷ 2005 CN16 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۷۸ 2005 CR18 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۷۹ 2005 CW21 ۳ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۸۰ 2005 CN22 ۱ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۸۱ 2005 CG26 ۱ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۸۲ 2005 CS29 ۱ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۸۳ 2005 CL33 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۸۴ 2005 CV39 ۴ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۸۵ 2005 CV43 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۸۶ 2005 CU49 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۸۷ 2005 CR50 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۸۸ 2005 CV52 ۳ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۸۹ 2005 CM57 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۹۰ 2005 CP57 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۹۱ 2005 CA59 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۹۲ 2005 CD63 ۹ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۹۳ 2005 CB68 ۲ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۹۴ 2005 CL70 ۸ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۹۵ 2005 CX76 ۹ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۹۵ 2005 DW ۲۸ فوریه ۲۰۰۵
۱۳۴۱۹۵ 2005 EP ۱ مارس ۲۰۰۵
۱۳۴۱۹۸ 2005 EL6 ۱ مارس ۲۰۰۵
۱۳۴۱۹۹ 2005 EP12 ۲ مارس ۲۰۰۵
۱۳۴۲۰۰ 2005 EQ22 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۳۴۲۰۱ 2005 EJ72 ۲ مارس ۲۰۰۵
۱۳۴۲۰۲ 2005 EO84 ۴ مارس ۲۰۰۵
۱۳۴۲۰۳ 2005 EK86 ۴ مارس ۲۰۰۵
۱۳۴۲۰۴ 2005 EJ113 ۴ مارس ۲۰۰۵
۱۳۴۲۰۵ 2005 ET198 ۱۱ مارس ۲۰۰۵
۱۳۴۲۰۶ 2005 ER214 ۸ مارس ۲۰۰۵
۱۳۴۲۰۷ 2005 EO218 ۱۰ مارس ۲۰۰۵
۱۳۴۲۰۸ 2005 EY293 ۱۱ مارس ۲۰۰۵
۱۳۴۲۰۹ 2005 JC63 ۹ مه ۲۰۰۵
۱۳۴۲۱۰ 2005 PQ21 ۹ اوت ۲۰۰۵
۱۳۴۲۱۱ 2005 QO98 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۳۴۲۱۲ 2005 SN144 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۱۳ 2005 SK191 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۱۴ 2005 TU61 ۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۱۵ 2005 TD164 ۹ اکتبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۱۶ 2005 UO160 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۱۷ 2005 UZ336 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۱۸ 2005 UE439 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۱۹ 2005 VJ120 ۵ نوامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۲۰ 2005 WM46 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۲۱ 2005 WB147 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۲۲ 2005 WN188 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۲۳ 2005 WX193 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۲۴ 2005 XY57 ۱ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۲۵ 2005 XS61 ۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۲۶ 2005 XJ64 ۶ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۲۷ 2005 XT80 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۲۸ 2005 XU83 ۶ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۲۹ 2005 YK30 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۳۰ 2005 YB43 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۳۱ 2005 YC45 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۳۲ 2005 YN46 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۳۳ 2005 YD54 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۳۴ 2005 YF57 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۳۵ 2005 YL70 ۲۶ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۳۶ 2005 YO89 ۲۶ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۳۷ 2005 YS114 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۳۸ 2005 YX126 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۳۹ 2005 YY144 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۴۰ 2005 YQ170 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۴۱ 2005 YR219 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۴۲ 2005 YS270 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۴۳ 2005 YN275 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۵
۱۳۴۲۴۳ 2005 AA۴
۱۳۴۲۴۵ 2006 AG11 ۴ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۴۶ 2006 AR14 ۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۴۷ 2006 AM18 ۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۴۸ 2006 AL19 ۲ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۴۹ 2006 AV21 ۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۵۰ 2006 AU32 ۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۵۱ 2006 AN34 ۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۵۲ 2006 AK41 ۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۵۳ 2006 AQ71 ۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۵۴ 2006 AF81 ۴ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۵۵ 2006 AV84 ۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۵۶ 2006 AE91 ۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۵۷ 2006 AY93 ۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۵۸ 2006 AS97 ۷ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۵۹ 2006 BG6 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۶۰ 2006 BG12 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۶۱ 2006 BA21 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۶۲ 2006 BX23 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۶۳ 2006 BB29 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۶۴ 2006 BO30 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۶۵ 2006 BM59 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۶۶ 2006 BQ92 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۶۷ 2006 BQ98 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۶۸ 2006 BJ111 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۶۹ 2006 BP114 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۷۰ 2006 BG125 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۷۱ 2006 BO139 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۷۲ 2006 BW145 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۷۳ 2006 BR156 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۷۴ 2006 BV159 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۷۵ 2006 BW161 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۷۶ 2006 BE247 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۷۷ 2006 BJ252 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۷۸ 2006 BS256 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۷۹ 2006 BT264 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۸۰ 2006 BR269 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۸۱ 2006 CM8 ۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۸۲ 2006 CU20 ۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۸۳ 2006 CV40 ۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۸۴ 2006 CC42 ۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۸۵ 2006 CU43 ۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۸۶ 2006 CX48 ۳ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۸۷ 2006 CG60 ۱ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۸۸ 2006 CL62 ۱۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۸۹ 2006 CN62 ۱۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۹۰ 2006 DX2 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۹۱ 2006 DZ6 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۹۲ 2006 DF8 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۹۳ 2006 DX37 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۹۴ 2006 DE40 ۲۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۹۵ 2006 DB41 ۲۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۹۶ 2006 DP46 ۲۰ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۹۷ 2006 DE59 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۹۸ 2006 DX68 ۲۶ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۹۹ 2006 DW73 ۲۳ فوریه ۲۰۰۶
۱۳۴۲۹۹ 2109 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 2141 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 2634 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 2701 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 2716 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 2738 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 2807 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 2849 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 4183 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 4552 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 4698 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 4704 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 4797 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 4816 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 6362 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 7501 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۳۴۲۹۹ 9579 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۳۴۳۱۷ 4117 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۳۴۳۱۸ 1141 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۳۴۳۱۹ 1205 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۳۴۳۲۰ 1292 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۳۴۳۲۱ 1316 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۳۴۳۲۲ 1471 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۳۴۳۲۳ 1564 T-2 ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۳۴۳۲۴ 1619 T-2 ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۳۴۳۲۵ 4492 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۳۴۳۲۶ 2251 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۲۷ 2304 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۲۸ 2371 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۲۹ Cycnos ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۳۰ 3055 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۳۱ 3139 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۳۲ 3323 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۳۳ 3345 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۳۴ 3391 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۳۵ 4112 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۳۶ 4592 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۳۷ 4680 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۳۸ 5080 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۳۹ 5628 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۳۴۳۴۰ Pluto ۲۳
۱۳۴۳۴۰ 1979 MA ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۳۴۳۴۲ 1979 MV3 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۳۴۳۴۳ 1981 EO5 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۳۴۳۴۴ 1989 SG9 ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۳۴۳۴۵ 1990 UN5 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۱۳۴۳۴۶ 1991 PT2 ۲ اوت ۱۹۹۱
۱۳۴۳۴۷ 1992 RV3 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۳۴۳۴۸ Klemperer ۳۱ اکتبر ۱۹۹۲
۱۳۴۳۴۹ 1993 FC19 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۳۴۳۵۰ 1993 FH33 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۳۴۳۵۱ 1993 RC8 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۳۴۳۵۲ 1993 TS7 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۳۴۳۵۳ 1993 TB30 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۳۴۳۵۴ 1993 UM7 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۳۴۳۵۵ 1994 JL7 ۵ مه ۱۹۹۴
۱۳۴۳۵۶ 1994 PN6 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۳۴۳۵۷ 1994 PU9 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۳۴۳۵۸ 1994 PW10 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۳۴۳۵۹ 1994 PP27 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۳۴۳۶۰ 1994 PQ37 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۳۴۳۶۰ 1994 RF ۴ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۳۴۳۶۲ 1994 TZ3 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۱۳۴۳۶۳ 1994 VG3 ۷ نوامبر ۱۹۹۴
۱۳۴۳۶۴ 1995 DU4 ۲۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۳۴۳۶۵ 1995 GG2 ۲ آوریل ۱۹۹۵
۱۳۴۳۶۵ 1995 LC ۱ ژوئن ۱۹۹۵
۱۳۴۳۶۷ 1995 OY7 ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۳۴۳۶۸ 1995 OA16 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۳۴۳۶۸ 1995 QE ۱۷ اوت ۱۹۹۵
۱۳۴۳۷۰ 1995 QA1 ۱۹ اوت ۱۹۹۵
۱۳۴۳۷۰ 1995 RH ۳ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۳۴۳۷۲ 1995 SB4 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۳۴۳۷۳ 1995 SO15 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۳۴۳۷۴ 1995 ST15 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۳۴۳۷۵ 1995 SP18 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۳۴۳۷۶ 1995 SN24 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۳۴۳۷۷ 1995 SF40 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۳۴۳۷۸ 1995 SX55 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۳۴۳۷۹ 1995 UZ40 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵
۱۳۴۳۸۰ 1995 YH4 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۵
۱۳۴۳۸۱ 1996 AF8 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۳۴۳۸۲ 1996 CX5 ۱۰ فوریه ۱۹۹۶
۱۳۴۳۸۳ 1996 CF8 ۱۰ فوریه ۱۹۹۶
۱۳۴۳۸۴ 1996 FU7 ۱۹ مارس ۱۹۹۶
۱۳۴۳۸۵ 1996 RW3 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۳۴۳۸۶ 1996 SR5 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۳۴۳۸۷ 1996 TB16 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۳۴۳۸۸ 1996 TF19 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۳۴۳۸۹ 1996 VP2 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۶
۱۳۴۳۹۰ 1996 VP15 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۱۳۴۳۹۱ 1996 XW10 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۱۳۴۳۹۲ 1996 XD27 ۵ دسامبر ۱۹۹۶
۱۳۴۳۹۳ 1997 AU19 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۳۴۳۹۴ 1997 BW3 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۳۴۳۹۵ 1997 GA8 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۳۴۳۹۶ 1997 HM9 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۳۴۳۹۷ 1997 JK11 ۳ مه ۱۹۹۷
۱۳۴۳۹۸ 1997 JW15 ۳ مه ۱۹۹۷
۱۳۴۳۹۹ 1997 LK1 ۱ ژوئن ۱۹۹۷
۱۳۴۴۰۰ 1997 LK17 ۸ ژوئن ۱۹۹۷
۱۳۴۴۰۱ 1997 MB10 ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷
۱۳۴۴۰۱ 1997 RG ۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۳۴۴۰۱ 1997 SC ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۳۴۴۰۴ 1997 UG8 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۱۳۴۴۰۵ 1997 WA29 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۳۴۴۰۵ 1998 BF ۱۷ ژانویه ۱۹۹۸
۱۳۴۴۰۷ 1998 BV9 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۳۴۴۰۸ 1998 DA18 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۳۴۴۰۸ 1998 FV ۱۸ مارس ۱۹۹۸
۱۳۴۴۱۰ 1998 FF8 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۳۴۴۱۱ 1998 FH8 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۳۴۴۱۲ 1998 FR29 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۳۴۴۱۳ 1998 FU76 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۳۴۴۱۴ 1998 HA26 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۳۴۴۱۵ 1998 HZ33 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۳۴۴۱۶ 1998 HP37 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۳۴۴۱۷ 1998 HR60 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۳۴۴۱۸ 1998 HP130 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۳۴۴۱۹ 1998 MV47 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۱۳۴۴۲۰ 1998 OA15 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۳۴۴۲۱ 1998 QT2 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۳۴۴۲۲ 1998 QM3 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۳۴۴۲۳ 1998 QT4 ۲۲ اوت ۱۹۹۸
۱۳۴۴۲۴ 1998 QM43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۳۴۴۲۵ 1998 QJ68 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۳۴۴۲۶ 1998 QQ105 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۱۳۴۴۲۷ 1998 QM109 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۳۴۴۲۸ 1998 RZ3 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۲۹ 1998 RT5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۳۰ 1998 RK30 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۳۱ 1998 RU34 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۳۲ 1998 RH47 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۳۳ 1998 RG48 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۳۴ 1998 RQ48 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۳۵ 1998 RK58 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۳۶ 1998 RH61 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۳۷ 1998 RR62 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۳۸ 1998 RV72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۳۹ 1998 RW74 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۴۰ 1998 SE33 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۴۱ 1998 SK36 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۴۲ 1998 SU50 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۴۳ 1998 SN56 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۴۴ 1998 SV75 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۴۵ 1998 SB80 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۴۶ 1998 SE80 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۴۷ 1998 SK80 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۴۸ 1998 SX80 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۴۹ 1998 SR81 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۵۰ 1998 SC86 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۵۱ 1998 SG98 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۵۲ 1998 SZ104 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۵۳ 1998 SU108 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۵۴ 1998 SG109 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۵۵ 1998 ST116 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۵۶ 1998 SH117 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۵۷ 1998 SK131 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۵۸ 1998 SQ131 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۵۹ 1998 SS131 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۶۰ 1998 SA132 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۶۱ 1998 SN139 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۶۲ 1998 ST163 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۶۳ 1998 SG169 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۶۴ 1998 TQ2 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۶۵ 1998 TB13 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۶۶ 1998 TD19 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۶۷ 1998 UM7 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۶۸ 1998 UX8 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۶۹ 1998 UD11 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۷۰ 1998 UU34 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۷۱ 1998 UW41 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۷۲ 1998 UX41 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۷۳ 1998 VA14 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۷۴ 1998 VD37 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۷۵ 1998 VC39 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۷۶ 1998 VE49 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۷۷ 1998 VF49 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۷۸ 1998 VN51 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۷۹ 1998 VJ52 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۸۰ 1998 VY52 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۸۱ 1998 VJ54 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۸۲ 1998 WX1 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۸۳ 1998 WK2 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۸۴ 1998 WO15 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۸۵ 1998 WA21 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۸۵ 1998 XP ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۸۷ 1998 XF4 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۸۸ 1998 XJ22 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۸۹ 1998 XR38 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۹۰ 1998 XF40 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۹۱ 1998 XK45 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۹۲ 1998 XR53 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۹۳ 1998 XR63 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۹۴ 1998 XV67 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۹۵ 1998 YT21 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۸
۱۳۴۴۹۶ 1999 AG17 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۹
۱۳۴۴۹۷ 1999 BQ1 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۱۳۴۴۹۸ 1999 BZ7 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۹
۱۳۴۴۹۹ 1999 BE9 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۰۰ 1999 BK27 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۰۱ 1999 CK45 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۰۲ 1999 CW81 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۰۳ 1999 CO91 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۰۴ 1999 CL95 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۰۵ 1999 CG98 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۰۶ 1999 CZ108 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۰۷ 1999 CR142 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۰۸ 1999 CA147 ۹ فوریه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۰۹ 1999 FC8 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۳۴۵۱۰ 1999 FT21 ۲۴ مارس ۱۹۹۹
۱۳۴۵۱۱ 1999 FK35 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۳۴۵۱۲ 1999 GC58 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۳۴۵۱۳ 1999 JN42 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۱۴ 1999 JK123 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۱۵ 1999 JL124 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۱۶ 1999 KM10 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۱۶ 1999 NN ۷ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۱۸ 1999 NA18 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۱۹ 1999 NB21 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۳۴۵۲۰ 1999 PK3 ۱۲ اوت ۱۹۹۹
۱۳۴۵۲۱ 1999 RU8 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۲۲ 1999 RD13 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۲۳ 1999 RR13 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۲۴ 1999 RH18 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۲۵ 1999 RW21 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۲۶ 1999 RX22 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۲۷ 1999 RY30 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۲۸ 1999 RQ38 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۲۹ 1999 RD40 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۳۰ 1999 RN52 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۳۱ 1999 RN54 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۳۲ 1999 RF55 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۳۳ 1999 RO64 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۳۴ 1999 RN69 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۳۵ 1999 RZ70 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۳۶ 1999 RD77 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۳۷ 1999 RD83 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۳۸ 1999 RQ84 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۳۹ 1999 RV89 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۴۰ 1999 RZ91 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۴۱ 1999 RD96 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۴۲ 1999 RZ101 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۴۳ 1999 RA119 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۴۴ 1999 RN124 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۴۵ 1999 RP124 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۴۶ 1999 RZ136 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۴۷ 1999 RL148 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۴۸ 1999 RY150 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۴۹ 1999 RN154 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۵۰ 1999 RF157 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۵۱ 1999 RQ162 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۵۲ 1999 RD165 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۵۳ 1999 RK165 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۵۴ 1999 RE169 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۵۵ 1999 RN169 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۵۶ 1999 RV169 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۵۷ 1999 RH172 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۵۸ 1999 RW173 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۵۹ 1999 RB174 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۶۰ 1999 RV174 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۶۱ 1999 RM175 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۶۲ 1999 RS177 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۶۳ 1999 RA179 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۶۴ 1999 RG179 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۶۵ 1999 RK208 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۶۶ 1999 RY208 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۶۷ 1999 RZ212 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۶۸ 1999 RH215 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۶۹ 1999 RH222 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۷۰ 1999 RM241 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۷۱ 1999 RH246 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۷۲ 1999 RV248 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۷۳ 1999 SK3 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۷۴ 1999 SF14 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۷۵ 1999 SL15 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۷۶ 1999 SX15 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۷۷ 1999 SY27 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۷۸ 1999 TN7 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۷۹ 1999 TC14 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۸۰ 1999 TE19 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۸۱ 1999 TX28 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۸۲ 1999 TZ31 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۸۳ 1999 TA34 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۸۴ 1999 TU44 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۸۵ 1999 TN56 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۸۶ 1999 TA61 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۸۷ 1999 TZ62 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۸۸ 1999 TK64 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۸۹ 1999 TB94 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۹۰ 1999 TO96 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۹۱ 1999 TJ104 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۹۲ 1999 TK111 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۹۳ 1999 TR121 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۹۴ 1999 TZ121 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۹۵ 1999 TS123 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۹۶ 1999 TD125 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۹۷ 1999 TE128 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۹۸ 1999 TQ147 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۵۹۹ 1999 TF148 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۰۰ 1999 TO149 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۰۱ 1999 TM151 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۰۲ 1999 TX151 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۰۳ 1999 TJ171 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۰۴ 1999 TN174 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۰۵ 1999 TF177 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۰۶ 1999 TH191 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۰۷ 1999 TK197 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۰۸ 1999 TS200 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۰۹ 1999 TO213 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۱۰ 1999 TE215 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۱۱ 1999 TN217 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۱۲ 1999 TO218 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۱۳ 1999 TT220 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۱۴ 1999 TB232 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۱۵ 1999 TC232 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۱۶ 1999 TP235 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۱۷ 1999 TZ242 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۱۸ 1999 TJ259 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۱۹ 1999 TA260 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۲۰ 1999 TC265 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۲۱ 1999 TC271 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۲۲ 1999 TT271 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۲۳ 1999 TM272 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۲۴ 1999 TZ272 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۲۵ 1999 TM273 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۲۶ 1999 TM274 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۲۷ 1999 TA281 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۲۸ 1999 TR283 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۲۹ 1999 TK286 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۳۰ 1999 TC315 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۳۱ 1999 TX322 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۳۲ 1999 UG7 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۳۳ 1999 UG8 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۳۴ 1999 UH12 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۳۵ 1999 UY15 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۳۶ 1999 UB20 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۳۷ 1999 UD24 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۳۸ 1999 UD37 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۳۹ 1999 UH38 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۴۰ 1999 UV42 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۴۱ 1999 UA43 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۴۲ 1999 UV44 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۴۳ 1999 UU47 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۴۴ 1999 VV4 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۴۵ 1999 VZ4 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۴۶ 1999 VN7 ۷ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۴۷ 1999 VM9 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۴۸ 1999 VN22 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۴۹ 1999 VR28 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۵۰ 1999 VS29 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۵۱ 1999 VQ37 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۵۲ 1999 VT37 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۵۳ 1999 VJ38 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۵۴ 1999 VK40 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۵۵ 1999 VR51 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۵۶ 1999 VV68 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۵۷ 1999 VG79 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۵۸ 1999 VS85 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۵۹ 1999 VX88 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۶۰ 1999 VR112 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۶۱ 1999 VT112 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۶۲ 1999 VQ128 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۶۳ 1999 VM135 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۶۴ 1999 VE144 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۶۵ 1999 VR148 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۶۶ 1999 VM156 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۶۷ 1999 VQ164 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۶۸ 1999 VX169 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۶۹ 1999 VC186 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۷۰ 1999 VF189 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۷۱ 1999 VF193 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۷۲ 1999 VE205 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۷۳ 1999 VM211 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۷۴ 1999 VO225 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۷۵ 1999 WR6 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۷۶ 1999 WN11 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۷۷ 1999 WD14 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۷۸ 1999 WZ16 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۷۹ 1999 XX4 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۸۰ 1999 XX24 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۸۱ 1999 XC25 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۸۲ 1999 XM27 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۸۳ 1999 XO28 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۸۴ 1999 XM32 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۸۵ 1999 XJ43 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۸۶ 1999 XP50 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۸۷ 1999 XL56 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۸۸ 1999 XS58 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۸۹ 1999 XO61 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۹۰ 1999 XP61 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۹۱ 1999 XR61 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۹۲ 1999 XV66 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۹۳ 1999 XP67 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۹۴ 1999 XX72 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۹۵ 1999 XR82 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۹۶ 1999 XZ96 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۹۷ 1999 XG105 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۹۸ 1999 XY115 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۶۹۹ 1999 XX118 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۰۰ 1999 XB120 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۰۱ 1999 XT122 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۰۲ 1999 XQ125 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۰۳ 1999 XM137 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۰۴ 1999 XS156 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۰۵ 1999 XA186 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۰۶ 1999 XK202 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۰۷ 1999 XD212 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۰۸ 1999 XR215 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۰۹ 1999 XT228 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۱۰ 1999 XR230 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۱۱ 1999 XV241 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۱۲ 1999 XZ248 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۱۳ 1999 XC251 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۱۴ 1999 XJ254 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۱۵ 1999 YJ14 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۱۶ 1999 YL16 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۳۴۷۱۷ 2000 AO1 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۱۸ 2000 AP12 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۱۹ 2000 AF14 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۲۰ 2000 AX29 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۲۱ 2000 AE32 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۲۲ 2000 AL37 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۲۳ 2000 AV38 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۲۴ 2000 AE40 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۲۵ 2000 AX52 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۲۶ 2000 AJ67 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۲۷ 2000 AR68 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۲۸ 2000 AN77 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۲۹ 2000 AP92 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۳۰ 2000 AX97 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۳۱ 2000 AU101 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۳۲ 2000 AW122 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۳۳ 2000 AA130 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۳۴ 2000 AQ130 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۳۵ 2000 AV144 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۳۶ 2000 AS151 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۳۷ 2000 AO155 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۳۸ 2000 AM168 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۳۹ 2000 AZ171 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۴۰ 2000 AX187 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۴۱ 2000 AM195 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۴۲ 2000 AK204 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۴۳ 2000 AY230 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۴۴ 2000 AM232 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۴۵ 2000 AW247 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۴۶ 2000 BO6 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۴۷ 2000 BR10 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۴۸ 2000 BF14 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۴۹ 2000 BT24 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۵۰ 2000 BE26 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۵۱ 2000 BJ34 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۵۲ 2000 BQ35 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۵۳ 2000 CY1 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۵۴ 2000 CP7 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۵۵ 2000 CZ9 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۵۶ 2000 CP11 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۵۷ 2000 CM27 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۵۸ 2000 CZ29 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۵۹ 2000 CJ33 ۱ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۶۰ 2000 CT60 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۶۱ 2000 CN77 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۶۲ 2000 CU87 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۶۳ 2000 CY89 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۶۴ 2000 CJ91 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۶۵ 2000 CX93 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۶۶ 2000 CY102 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۶۷ 2000 CS113 ۱۱ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۶۸ 2000 CC125 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۶۹ 2000 DB1 ۲۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۷۰ 2000 DP10 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۷۱ 2000 DA20 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۷۲ 2000 DY25 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۷۳ 2000 DS27 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۷۴ 2000 DA30 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۷۵ 2000 DT34 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۷۶ 2000 DN52 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۷۷ 2000 DB64 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۷۸ 2000 DW67 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۷۹ 2000 DZ69 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۸۰ 2000 DL72 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۸۱ 2000 DB77 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۸۲ 2000 DR78 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۸۳ 2000 DZ90 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۸۴ 2000 DO93 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۸۵ 2000 DK107 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۸۶ 2000 DH109 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۸۷ 2000 DY111 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۸۸ 2000 DJ117 ۲۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۳۴۷۸۹ 2000 EC3 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۷۹۰ 2000 EH4 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۷۹۱ 2000 EQ7 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۷۹۲ 2000 EH13 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۷۹۳ 2000 EH15 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۷۹۴ 2000 EW17 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۷۹۵ 2000 EV18 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۷۹۶ 2000 ER19 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۷۹۷ 2000 EE25 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۷۹۸ 2000 EN30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۷۹۹ 2000 ES30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۰۰ 2000 EJ31 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۰۱ 2000 ES40 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۰۲ 2000 EW87 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۰۳ 2000 ER95 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۰۴ 2000 EP98 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۰۵ 2000 EV114 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۰۶ 2000 EM162 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۰۷ 2000 EJ164 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۰۸ 2000 EO165 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۰۹ 2000 EO169 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۱۰ 2000 EB182 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۱۱ 2000 EU185 ۱ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۱۲ 2000 EA192 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۱۳ 2000 FB3 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۱۴ 2000 FQ23 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۱۵ 2000 FA30 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۳۴۸۱۶ 2000 GQ4 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۱۷ 2000 GB11 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۱۸ 2000 GH18 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۱۹ 2000 GW20 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۲۰ 2000 GE82 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۲۱ 2000 GR107 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۲۲ 2000 GK110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۲۳ 2000 GR119 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۲۴ 2000 GT148 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۲۵ 2000 GL153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۲۶ 2000 HD2 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۲۷ 2000 HP5 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۲۸ 2000 HU40 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۲۹ 2000 HV41 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۳۰ 2000 HU55 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۳۱ 2000 HO60 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۳۲ 2000 HT61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۳۳ 2000 HM68 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۳۴ 2000 HO73 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۳۵ 2000 HX76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۳۶ 2000 HB85 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۳۴۸۳۷ 2000 JF7 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۳۸ 2000 JF20 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۳۹ 2000 JN25 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۴۰ 2000 JT55 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۴۱ 2000 JL57 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۴۲ 2000 JJ65 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۴۳ 2000 JG79 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۴۴ 2000 JX80 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۴۵ 2000 KO4 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۴۶ 2000 KN13 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۴۷ 2000 KF48 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۴۸ 2000 KE54 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۴۹ 2000 KO65 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۵۰ 2000 KJ83 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۵۱ 2000 LG28 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۳۴۸۵۱ 2000 MM ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۳۴۸۵۳ 2000 NW10 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۵۴ 2000 OC18 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۵۵ 2000 OK21 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۵۶ 2000 OY26 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۵۷ 2000 OD27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۵۸ 2000 OW54 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۵۹ 2000 OF60 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۶۰ 2000 OJ67 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۶۱ 2000 OT68 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۳۴۸۶۲ 2000 PE2 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۶۳ 2000 PX5 ۲ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۶۴ 2000 PA15 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۶۵ 2000 QO5 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۶۶ 2000 QG16 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۶۷ 2000 QA18 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۶۸ 2000 QE21 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۶۹ 2000 QZ23 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۷۰ 2000 QQ82 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۷۱ 2000 QT84 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۷۲ 2000 QV85 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۷۳ 2000 QR89 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۷۴ 2000 QA111 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۷۵ 2000 QE112 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۷۶ 2000 QB117 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۷۷ 2000 QN135 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۷۸ 2000 QS195 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۷۹ 2000 QZ214 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۸۰ 2000 QF223 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۸۱ 2000 QL223 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۳۴۸۸۲ 2000 RH31 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۸۳ 2000 RE36 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۸۴ 2000 RY79 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۸۵ 2000 SZ38 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۸۶ 2000 SR62 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۸۷ 2000 SL103 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۸۸ 2000 SG128 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۸۹ 2000 SU191 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۹۰ 2000 SO215 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۹۱ 2000 SA223 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۹۲ 2000 SY256 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۹۳ 2000 SA258 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۹۴ 2000 SM259 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۹۵ 2000 UC13 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۹۶ 2000 WH13 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۹۷ 2000 WM13 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۹۸ 2000 WT75 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۸۹۹ 2000 WV106 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۰۰ 2000 WT120 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۰۱ 2000 WY156 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۰۲ 2000 WU159 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۰۳ 2000 XZ9 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۰۴ 2000 XR17 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۰۵ 2000 XA26 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۰۶ 2000 XO33 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۰۷ 2000 YL13 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۰۸ 2000 YM32 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۰۹ 2000 YC37 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۱۰ 2000 YL39 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۱۱ 2000 YM42 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۱۲ 2000 YC44 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۱۳ 2000 YZ45 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۱۴ 2000 YC51 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۱۵ 2000 YV51 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۱۶ 2000 YP53 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۱۷ 2000 YS53 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۱۸ 2000 YE55 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۱۹ 2000 YM59 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۲۰ 2000 YU92 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۲۱ 2000 YD98 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۲۲ 2000 YV104 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۲۳ 2000 YQ111 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۲۴ 2000 YC115 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۲۵ 2000 YO117 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۲۶ 2000 YS117 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۲۷ 2000 YB132 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۴۹۲۸ 2001 AG2 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۲۹ 2001 AT16 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۳۰ 2001 AH26 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۳۱ 2001 AN33 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۳۲ 2001 BQ5 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۳۳ 2001 BZ5 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۳۴ 2001 BT9 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۳۵ 2001 BL11 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۳۶ 2001 BV13 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۳۷ 2001 BH21 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۳۸ 2001 BW29 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۳۹ 2001 BY35 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۴۰ 2001 BR37 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۴۱ 2001 BM47 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۴۲ 2001 BO53 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۴۳ 2001 BB54 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۴۴ 2001 BY57 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۴۵ 2001 BN60 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۴۶ 2001 BH62 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۴۷ 2001 BD74 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۴۸ 2001 BL82 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۴۸ 2001 CR ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۵۰ 2001 CX5 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۵۱ 2001 CK7 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۵۲ 2001 CB12 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۵۳ 2001 CV20 ۴ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۵۴ 2001 CL27 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۵۵ 2001 CQ39 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۵۶ 2001 DJ8 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۵۷ 2001 DN18 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۵۸ 2001 DX27 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۵۹ 2001 DU34 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۶۰ 2001 DW37 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۶۱ 2001 DN41 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۶۲ 2001 DB64 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۶۳ 2001 DM78 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۶۴ 2001 DB97 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۶۵ 2001 DQ99 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۶۶ 2001 DO102 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۶۷ 2001 DR103 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۶۸ 2001 DJ107 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۴۹۶۹ 2001 EL1 ۱ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۷۰ 2001 EZ9 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۷۱ 2001 EE21 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۷۲ 2001 EV24 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۷۲ 2001 FA ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۷۴ 2001 FS3 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۷۵ 2001 FJ10 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۷۶ 2001 FL30 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۷۷ 2001 FX30 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۷۸ 2001 FH40 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۷۹ 2001 FF53 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۸۰ 2001 FT54 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۸۱ 2001 FK57 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۸۲ 2001 FZ66 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۸۳ 2001 FP69 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۸۴ 2001 FU71 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۸۵ 2001 FY80 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۸۶ 2001 FE100 ۱۷ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۸۷ 2001 FA114 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۸۸ 2001 FX115 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۸۹ 2001 FG123 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۹۰ 2001 FM131 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۹۱ 2001 FG138 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۹۲ 2001 FP138 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۹۳ 2001 FX146 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۹۴ 2001 FW151 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۹۵ 2001 FZ155 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۹۶ 2001 FD158 ۲۷ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۹۷ 2001 FE195 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۱۳۴۹۹۸ 2001 GU9 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۴۹۹۹ 2001 HC9 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۵۰۰۰ 2001 HT13 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱

منابع[ویرایش]