فهرست سیارک‌ها (۱۳۱۰۰۱–۱۳۲۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۳۱۰۰۱ - ۱۳۲۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۳۱۰۰۱ تا ۱۳۲۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۳۱۰۰۱ 2000 WJ180 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۰۲ 2000 WP188 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۰۳ 2000 WC192 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۰۴ 2000 WT195 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۰۵ 2000 XF2 ۳ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۰۶ 2000 XW3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۰۷ 2000 XL8 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۰۸ 2000 XM8 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۰۹ 2000 XP9 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۱۰ 2000 XQ9 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۱۱ 2000 XA10 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۱۲ 2000 XJ10 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۱۳ 2000 XM10 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۱۴ 2000 XG13 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۱۵ 2000 XV15 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۱۶ 2000 XX25 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۱۷ 2000 XR26 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۱۸ 2000 XA27 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۱۹ 2000 XC31 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۲۰ 2000 XG32 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۲۱ 2000 XR33 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۲۲ 2000 XQ37 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۲۳ 2000 XK38 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۲۴ 2000 XD39 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۲۵ 2000 XO39 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۲۶ 2000 XE41 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۲۷ 2000 XP42 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۲۸ 2000 XQ42 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۲۹ 2000 XV42 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۳۰ 2000 XG46 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۳۱ 2000 XU46 ۷ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۳۲ 2000 XQ48 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۳۳ 2000 XG50 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۳۴ 2000 XZ52 ۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۳۵ 2000 XV53 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۳۵ 2000 YE ۱۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۳۵ 2000 YN ۱۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۳۵ 2000 YP ۱۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۳۹ 2000 YO2 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۴۰ 2000 YM8 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۴۱ 2000 YA13 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۴۲ 2000 YF16 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۴۳ 2000 YU25 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۴۴ 2000 YB26 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۴۵ 2000 YH32 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۴۶ 2000 YX32 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۴۷ 2000 YB35 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۴۸ 2000 YM38 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۴۹ 2000 YP38 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۵۰ 2000 YF48 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۵۱ 2000 YK48 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۵۲ 2000 YW48 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۵۳ 2000 YY50 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۵۴ 2000 YA53 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۵۵ 2000 YP54 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۵۶ 2000 YU54 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۵۷ 2000 YG56 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۵۸ 2000 YE58 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۵۹ 2000 YP59 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۶۰ 2000 YB62 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۶۱ 2000 YG62 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۶۲ 2000 YG69 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۶۳ 2000 YP69 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۶۴ 2000 YA70 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۶۵ 2000 YS75 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۶۶ 2000 YF77 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۶۷ 2000 YO78 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۶۸ 2000 YT79 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۶۹ 2000 YD83 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۷۰ 2000 YY85 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۷۱ 2000 YR89 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۷۲ 2000 YH91 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۷۳ 2000 YQ91 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۷۴ 2000 YZ92 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۷۵ 2000 YP94 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۷۶ 2000 YC103 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۷۷ 2000 YH105 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۷۸ 2000 YL106 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۷۹ 2000 YG110 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۸۰ 2000 YC111 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۸۱ 2000 YG119 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۸۲ 2000 YG121 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۸۳ 2000 YV122 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۸۴ 2000 YE123 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۸۵ 2000 YL124 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۸۶ 2000 YT126 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۸۷ 2000 YM127 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۸۸ 2000 YZ131 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۸۹ 2000 YY134 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۹۰ 2000 YY136 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۹۱ 2000 YG140 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۹۲ 2000 YP142 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۹۳ 2000 YV142 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۳۱۰۹۴ 2001 AQ3 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۰۹۵ 2001 AW3 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۰۹۶ 2001 AT5 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۰۹۷ 2001 AG8 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۰۹۸ 2001 AL13 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۰۹۹ 2001 AP13 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۰۰ 2001 AB20 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۰۱ 2001 AA21 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۰۲ 2001 AB24 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۰۳ 2001 AS26 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۰۴ 2001 AN28 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۰۵ 2001 AV28 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۰۶ 2001 AN29 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۰۷ 2001 AV30 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۰۸ 2001 AO32 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۰۹ 2001 AA33 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۱۰ 2001 AS34 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۱۱ 2001 AN35 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۱۲ 2001 AQ35 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۱۳ 2001 AO45 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۱۴ 2001 AY48 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۱۴ 2001 BN ۱۷ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۱۴ 2001 BS ۱۷ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۱۷ 2001 BC1 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۱۸ 2001 BA4 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۱۹ 2001 BK4 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۲۰ 2001 BY4 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۲۱ 2001 BS7 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۲۲ 2001 BG11 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۲۳ 2001 BO22 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۲۴ 2001 BT22 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۲۵ 2001 BD24 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۲۶ 2001 BD28 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۲۷ 2001 BJ31 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۲۸ 2001 BX31 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۲۹ 2001 BE36 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۳۰ 2001 BH36 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۳۱ 2001 BL36 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۳۲ 2001 BW36 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۳۳ 2001 BA41 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۳۴ 2001 BD44 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۳۵ 2001 BW46 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۳۶ 2001 BT47 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۳۷ 2001 BC50 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۳۸ 2001 BV50 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۳۹ 2001 BE52 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۴۰ 2001 BV52 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۴۱ 2001 BX53 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۴۲ 2001 BF57 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۴۳ 2001 BM62 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۴۴ 2001 BF63 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۴۵ 2001 BZ72 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۴۶ 2001 BN73 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۴۷ 2001 BD75 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۴۸ 2001 BM79 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۴۹ 2001 BF80 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۵۰ 2001 BE82 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۵۱ 2001 CD7 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۵۲ 2001 CH9 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۵۳ 2001 CV9 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۵۴ 2001 CZ9 ۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۵۵ 2001 CC10 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۵۶ 2001 CK14 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۵۷ 2001 CH16 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۵۸ 2001 CD18 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۵۹ 2001 CS19 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۶۰ 2001 CQ21 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۶۱ 2001 CL23 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۶۲ 2001 CO24 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۶۳ 2001 CT26 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۶۴ 2001 CW27 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۶۵ 2001 CU28 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۶۶ 2001 CK30 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۶۷ 2001 CH31 ۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۶۸ 2001 CR32 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۶۹ 2001 CX32 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۷۰ 2001 CD34 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۷۱ 2001 CO36 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۷۲ 2001 CV37 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۷۳ 2001 CN38 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۷۴ 2001 CW38 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۷۵ 2001 CX38 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۷۶ 2001 CE39 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۷۷ 2001 CL39 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۷۸ 2001 CK40 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۷۹ 2001 CW40 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۸۰ 2001 CR41 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۸۱ 2001 CT41 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۸۲ 2001 CC43 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۸۳ 2001 CJ45 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۸۴ 2001 CE46 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۸۵ 2001 CR46 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۸۶ Pauluckas ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۸۶ 2001 DW ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۸۸ 2001 DE2 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۸۹ 2001 DO3 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۹۰ 2001 DH6 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۹۱ 2001 DC7 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۹۲ 2001 DN7 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۹۳ 2001 DY7 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۹۴ 2001 DD10 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۹۵ 2001 DZ11 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۹۶ 2001 DY17 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۹۷ 2001 DA18 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۹۸ 2001 DW19 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۱۹۹ 2001 DO23 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۰۰ 2001 DD27 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۰۱ 2001 DN27 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۰۲ 2001 DS28 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۰۳ 2001 DT29 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۰۴ 2001 DE32 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۰۵ 2001 DK36 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۰۶ 2001 DV41 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۰۷ 2001 DH43 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۰۸ 2001 DH48 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۰۹ 2001 DS48 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۱۰ 2001 DV48 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۱۱ 2001 DE49 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۱۲ 2001 DU49 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۱۳ 2001 DP50 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۱۴ 2001 DV62 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۱۵ 2001 DB63 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۱۶ 2001 DL63 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۱۷ 2001 DW67 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۱۸ 2001 DL71 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۱۹ 2001 DT76 ۲۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۲۰ 2001 DN78 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۲۱ 2001 DZ80 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۲۲ 2001 DW82 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۲۳ 2001 DQ91 ۲۰ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۲۴ 2001 DT92 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۲۵ 2001 DD93 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۲۶ 2001 DM93 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۲۷ 2001 DZ95 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۲۸ 2001 DK97 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۲۹ 2001 DU100 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۳۰ 2001 DD101 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۳۱ 2001 DJ101 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۳۲ 2001 DC103 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۳۳ 2001 DL105 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۳۴ 2001 DT107 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۳۵ 2001 DA109 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۳۱۲۳۵ 2001 ER ۴ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۳۷ 2001 EE1 ۱ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۳۸ 2001 EW1 ۱ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۳۹ 2001 EB2 ۱ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۴۰ 2001 EN8 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۴۱ 2001 EY8 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۴۲ 2001 EE9 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۴۳ 2001 EV14 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۴۳ 2001 FD ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۴۵ Bakich ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۴۶ 2001 FH4 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۴۷ 2001 FU4 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۴۸ 2001 FX8 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۴۹ 2001 FP12 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۵۰ 2001 FV13 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۵۱ 2001 FY13 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۵۲ 2001 FJ16 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۵۳ 2001 FA18 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۵۴ 2001 FN18 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۵۵ 2001 FB23 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۵۶ 2001 FA25 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۵۷ 2001 FG29 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۵۸ 2001 FD30 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۵۹ 2001 FE30 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۶۰ 2001 FG33 ۱۷ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۶۱ 2001 FU35 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۶۲ 2001 FD36 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۶۳ 2001 FX39 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۶۴ 2001 FA43 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۶۵ 2001 FD43 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۶۶ 2001 FM44 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۶۷ 2001 FX45 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۶۸ 2001 FW50 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۶۹ 2001 FF51 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۷۰ 2001 FY59 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۷۱ 2001 FT61 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۷۲ 2001 FR63 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۷۳ 2001 FQ64 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۷۴ 2001 FO65 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۷۵ 2001 FL66 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۷۶ 2001 FV67 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۷۷ 2001 FB69 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۷۸ 2001 FQ70 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۷۹ 2001 FC71 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۸۰ 2001 FX82 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۸۱ 2001 FP92 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۸۲ 2001 FW93 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۸۳ 2001 FX96 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۸۴ 2001 FH97 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۸۵ 2001 FO104 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۸۶ 2001 FP104 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۸۷ 2001 FS106 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۸۸ 2001 FT106 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۸۹ 2001 FD107 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۹۰ 2001 FL109 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۹۱ 2001 FD111 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۹۲ 2001 FD112 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۹۳ 2001 FY112 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۹۴ 2001 FM115 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۹۵ 2001 FH121 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۹۶ 2001 FK121 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۹۷ 2001 FB125 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۹۸ 2001 FJ125 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۲۹۹ 2001 FE128 ۳۰ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۰۰ 2001 FF131 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۰۱ 2001 FG139 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۰۲ 2001 FO143 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۰۳ 2001 FV144 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۰۴ 2001 FA145 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۰۵ 2001 FF145 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۰۶ 2001 FE152 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۰۷ 2001 FD154 ۲۷ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۰۸ 2001 FN154 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۰۹ 2001 FH158 ۲۷ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۱۰ 2001 FZ158 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۱۱ 2001 FF159 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۱۲ 2001 FR160 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۱۳ 2001 FO171 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۱۴ 2001 FW173 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۱۵ 2001 FK177 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۱۶ 2001 FE179 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۱۷ 2001 FF180 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۱۸ 2001 FL194 ۲۲ مارس ۲۰۰۱
۱۳۱۳۱۹ 2001 GB5 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۲۰ 2001 GJ8 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۲۱ 2001 GW8 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۲۲ 2001 GK9 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۲۳ 2001 GE11 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۲۴ 2001 HH7 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۲۵ 2001 HW8 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۲۶ 2001 HG18 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۲۷ 2001 HC23 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۲۸ 2001 HM23 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۲۹ 2001 HP24 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۳۰ 2001 HW26 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۳۱ 2001 HC27 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۳۲ 2001 HK30 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۳۳ 2001 HZ31 ۲۸ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۳۴ 2001 HD34 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۳۵ 2001 HO34 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۳۶ 2001 HP35 ۲۹ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۳۷ 2001 HP37 ۲۹ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۳۸ 2001 HU41 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۳۹ 2001 HZ42 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۴۰ 2001 HW44 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۴۱ 2001 HN47 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۴۲ 2001 HG49 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۴۳ 2001 HX53 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۴۴ 2001 HK54 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۴۵ 2001 HY55 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۴۶ 2001 HU56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۴۷ 2001 HE58 ۲۵ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۴۸ 2001 HB59 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۴۹ 2001 HN59 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۵۰ 2001 HC64 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۱۳۱۳۵۰ 2001 JE ۲ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۵۲ 2001 JA1 ۱۱ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۵۳ 2001 JE2 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۵۴ 2001 JJ2 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۵۵ 2001 JV3 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۵۶ 2001 JB4 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۵۷ 2001 JM8 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۵۸ 2001 KA2 ۱۹ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۵۹ 2001 KJ2 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۶۰ 2001 KN4 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۶۱ 2001 KN5 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۶۲ 2001 KO5 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۶۳ 2001 KF7 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۶۴ 2001 KR7 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۶۵ 2001 KN11 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۶۶ 2001 KE16 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۶۷ 2001 KS16 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۶۸ 2001 KR18 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۶۹ 2001 KX18 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۷۰ 2001 KF22 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۷۱ 2001 KJ25 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۷۲ 2001 KR26 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۷۳ 2001 KS26 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۷۴ 2001 KG29 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۷۵ 2001 KL30 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۷۶ 2001 KX31 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۷۷ 2001 KQ33 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۷۸ 2001 KP35 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۷۹ 2001 KT38 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۸۰ 2001 KL39 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۸۱ 2001 KU39 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۸۲ 2001 KY39 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۸۳ 2001 KJ40 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۸۴ 2001 KC41 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۸۵ 2001 KE41 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۸۶ 2001 KR42 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۸۷ 2001 KN49 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۸۸ 2001 KQ52 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۸۹ 2001 KG53 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۹۰ 2001 KN55 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۹۱ 2001 KR55 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۹۲ 2001 KS55 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۹۳ 2001 KS56 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۹۴ 2001 KC60 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۹۵ 2001 KS61 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۹۶ 2001 KK62 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۹۷ 2001 KX62 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۹۸ 2001 KZ64 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۳۹۹ 2001 KN65 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۰۰ 2001 KT74 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۰۰ 2001 LY ۱۳ ژوئن ۲۰۰۱
۱۳۱۴۰۲ 2001 LP3 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۱
۱۳۱۴۰۳ 2001 LS3 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۱
۱۳۱۴۰۴ 2001 LZ4 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۱
۱۳۱۴۰۵ 2001 LB8 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۱۳۱۴۰۶ 2001 LB12 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۱۳۱۴۰۷ 2001 LR18 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۱۳۱۴۰۸ 2001 MN3 ۱۸ ژوئن ۲۰۰۱
۱۳۱۴۰۹ 2001 MX5 ۱۸ ژوئن ۲۰۰۱
۱۳۱۴۱۰ 2001 MN8 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۱
۱۳۱۴۱۱ 2001 MN9 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۱۳۱۴۱۲ 2001 MP16 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱
۱۳۱۴۱۲ 2001 NT ۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۱۴ 2001 NB6 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۱۵ 2001 NA19 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۱۵ 2001 OA ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۱۷ 2001 OC5 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۱۸ 2001 OO5 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۱۹ 2001 OH13 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۲۰ 2001 OO45 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۲۱ 2001 OL58 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۲۲ 2001 OU71 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۲۳ 2001 OF77 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۲۴ 2001 OZ79 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۲۵ 2001 OK81 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۲۶ 2001 OX93 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۲۷ 2001 OW98 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۲۸ 2001 OO100 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۲۹ 2001 OH101 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۳۰ 2001 OX102 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۳۱۴۳۱ 2001 PL4 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۳۲ 2001 PX39 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۳۳ 2001 PB40 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۳۴ 2001 PX40 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۳۵ 2001 PD42 ۱۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۳۶ 2001 QS11 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۳۷ 2001 QX37 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۳۸ 2001 QS60 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۳۹ 2001 QK68 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۴۰ 2001 QB71 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۴۱ 2001 QS82 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۴۲ 2001 QX86 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۴۳ 2001 QH88 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۴۴ 2001 QA91 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۴۵ 2001 QG94 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۴۶ 2001 QP100 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۴۷ 2001 QZ113 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۴۸ 2001 QD128 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۴۹ 2001 QL134 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۵۰ 2001 QH151 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۵۱ 2001 QD174 ۲۶ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۵۲ 2001 QV186 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۵۳ 2001 QR189 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۵۴ 2001 QE190 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۵۵ 2001 QG190 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۵۶ 2001 QF191 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۵۷ 2001 QJ191 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۵۸ 2001 QA194 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۵۹ 2001 QC194 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۶۰ 2001 QE194 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۶۱ 2001 QF221 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۶۲ 2001 QL227 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۶۳ 2001 QT286 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۶۴ 2001 QK289 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۶۵ 2001 QU290 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۶۶ 2001 QU326 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۱۳۱۴۶۷ 2001 RZ5 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۶۸ 2001 RM7 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۶۹ 2001 RR9 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۷۰ 2001 RN46 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۷۱ 2001 RY46 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۷۲ 2001 RV67 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۷۳ 2001 RQ73 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۷۴ 2001 RA82 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۷۵ 2001 RL82 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۷۶ 2001 RB92 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۷۷ 2001 RN93 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۷۸ 2001 RV95 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۷۹ 2001 RG99 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۸۰ 2001 RY101 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۸۱ 2001 RT111 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۸۲ 2001 SF30 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۸۳ 2001 SS34 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۸۴ 2001 SU38 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۸۵ 2001 SO68 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۸۶ 2001 SZ78 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۸۷ 2001 SS90 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۸۸ 2001 SL94 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۸۹ 2001 SA159 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۹۰ 2001 SJ164 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۹۱ 2001 SW178 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۹۲ 2001 SP181 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۹۳ 2001 SP185 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۹۴ 2001 ST227 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۹۵ 2001 SW236 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۹۶ 2001 SM239 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۹۷ 2001 SQ248 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۹۸ 2001 ST260 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۴۹۹ 2001 SU266 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۰۰ 2001 SK270 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۰۱ 2001 SX272 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۰۲ 2001 SW273 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۰۳ 2001 SS279 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۰۴ 2001 SX280 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۰۵ 2001 SK283 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۰۶ 2001 SP288 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۰۷ 2001 SC305 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۰۸ 2001 SE318 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۰۹ 2001 TK11 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۱۰ 2001 TV33 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۱۱ 2001 TL43 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۱۲ 2001 TS46 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۱۳ 2001 TD69 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۱۴ 2001 TU79 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۱۵ 2001 TO96 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۱۶ 2001 TH117 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۱۷ 2001 TN120 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۱۸ 2001 TW120 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۱۹ 2001 TL191 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۲۰ 2001 TW192 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۲۱ 2001 TJ193 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۲۲ 2001 TW196 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۲۳ 2001 TY199 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۲۴ 2001 TD236 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۲۵ 2001 UZ41 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۲۶ 2001 UJ46 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۲۷ 2001 UQ52 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۲۸ 2001 UT52 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۲۹ 2001 UE73 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۳۰ 2001 UO79 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۳۱ 2001 UL81 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۳۲ 2001 UK95 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۳۳ 2001 UV103 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۳۴ 2001 UQ104 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۳۵ 2001 UU111 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۳۶ 2001 UW112 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۳۷ 2001 UV115 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۳۸ 2001 UH123 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۳۹ 2001 US133 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۴۰ 2001 UX150 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۴۱ 2001 UE153 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۴۲ 2001 UH153 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۴۳ 2001 UZ163 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۴۴ 2001 UD177 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۴۵ 2001 UK209 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۴۶ 2001 VJ3 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۴۷ 2001 VD12 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۴۸ 2001 VF17 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۴۹ 2001 VJ21 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۵۰ 2001 VX21 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۵۱ 2001 VX23 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۵۲ 2001 VG27 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۵۳ 2001 VN29 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۵۴ 2001 VK31 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۵۵ 2001 VS32 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۵۶ 2001 VP33 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۵۷ 2001 VS34 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۵۸ 2001 VB36 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۵۹ 2001 VU37 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۶۰ 2001 VT41 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۶۱ 2001 VN42 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۶۲ 2001 VR42 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۶۳ 2001 VY44 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۶۴ 2001 VR45 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۶۵ 2001 VX48 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۶۶ 2001 VM52 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۶۷ 2001 VG60 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۶۸ 2001 VK61 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۶۹ 2001 VE63 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۷۰ 2001 VJ66 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۷۱ 2001 VM66 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۷۲ 2001 VT66 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۷۳ 2001 VX78 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۷۴ 2001 VE86 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۷۵ 2001 VP86 ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۷۶ 2001 VT86 ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۷۷ 2001 VW111 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۷۸ 2001 VT113 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۷۹ 2001 VA120 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۸۰ 2001 VX120 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۸۱ 2001 VG121 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۸۲ 2001 WK4 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۸۳ 2001 WM4 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۸۴ 2001 WT5 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۸۵ 2001 WW7 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۸۶ 2001 WH8 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۸۷ 2001 WA10 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۸۸ 2001 WF28 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۸۹ 2001 WW35 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۹۰ 2001 WV39 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۹۱ 2001 WX52 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۹۲ 2001 WT64 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۹۳ 2001 WH99 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۹۴ 2001 WL99 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۹۵ 2001 WP100 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۹۵ 2001 XK ۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۹۷ 2001 XT2 ۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۹۸ 2001 XK6 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۵۹۹ 2001 XM7 ۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۰۰ 2001 XG9 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۰۱ 2001 XV9 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۰۲ 2001 XS16 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۰۳ 2001 XD18 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۰۴ 2001 XE18 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۰۵ 2001 XH18 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۰۶ 2001 XM18 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۰۷ 2001 XQ19 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۰۸ 2001 XV19 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۰۹ 2001 XJ21 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۱۰ 2001 XN22 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۱۱ 2001 XX22 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۱۲ 2001 XU24 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۱۳ 2001 XA27 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۱۴ 2001 XK27 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۱۵ 2001 XF28 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۱۶ 2001 XX29 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۱۷ 2001 XX31 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۱۸ 2001 XX33 ۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۱۹ 2001 XE40 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۲۰ 2001 XQ41 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۲۱ 2001 XP45 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۲۲ 2001 XE46 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۲۳ 2001 XG46 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۲۴ 2001 XF52 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۲۵ 2001 XN56 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۲۶ 2001 XR58 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۲۷ 2001 XF60 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۲۸ 2001 XX60 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۲۹ 2001 XB62 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۳۰ 2001 XO64 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۳۱ 2001 XQ66 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۳۲ 2001 XT66 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۳۳ 2001 XK67 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۳۴ 2001 XN68 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۳۵ 2001 XW71 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۳۶ 2001 XJ72 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۳۷ 2001 XU72 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۳۸ 2001 XB73 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۳۹ 2001 XE76 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۴۰ 2001 XK77 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۴۱ 2001 XX82 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۴۲ 2001 XO85 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۴۳ 2001 XS85 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۴۴ 2001 XM86 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۴۵ 2001 XS87 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۴۶ 2001 XH88 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۴۷ 2001 XP90 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۴۸ 2001 XH99 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۴۹ 2001 XK101 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۵۰ 2001 XA103 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۵۱ 2001 XC105 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۵۲ 2001 XM105 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۵۳ 2001 XO106 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۵۴ 2001 XC107 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۵۵ 2001 XT112 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۵۶ 2001 XL114 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۵۷ 2001 XP114 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۵۸ 2001 XM118 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۵۹ 2001 XQ134 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۶۰ 2001 XM144 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۶۱ 2001 XX146 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۶۲ 2001 XX149 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۶۳ 2001 XE150 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۶۴ 2001 XZ164 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۶۵ 2001 XA167 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۶۶ 2001 XC167 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۶۷ 2001 XW168 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۶۸ 2001 XO171 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۶۹ 2001 XP175 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۷۰ 2001 XJ176 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۷۱ 2001 XQ176 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۷۲ 2001 XV177 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۷۳ 2001 XH179 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۷۴ 2001 XE183 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۷۵ 2001 XG184 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۷۶ 2001 XY184 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۷۷ 2001 XZ184 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۷۸ 2001 XV186 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۷۹ 2001 XY186 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۸۰ 2001 XK187 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۸۱ 2001 XK189 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۸۲ 2001 XX192 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۸۳ 2001 XP194 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۸۴ 2001 XG197 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۸۵ 2001 XH201 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۸۶ 2001 XG204 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۸۷ 2001 XW206 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۸۸ 2001 XW207 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۸۹ 2001 XT209 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۹۰ 2001 XR214 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۹۱ 2001 XN232 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۹۲ 2001 XK233 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۹۳ 2001 XC239 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۹۴ 2001 XZ239 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۹۵ 2001 XS254 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۹۶ 2001 XT254 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۹۷ 2001 XH255 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۹۸ 2001 XS257 ۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۹۸ 2001 YA ۱۶ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۹۸ 2001 YN ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۶۹۸ 2001 YV ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۰۲ 2001 YZ3 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۰۳ 2001 YF9 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۰۴ 2001 YB10 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۰۵ 2001 YE11 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۰۶ 2001 YS18 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۰۷ 2001 YM39 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۰۸ 2001 YB44 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۰۹ 2001 YE49 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۱۰ 2001 YM50 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۱۱ 2001 YJ54 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۱۲ 2001 YE65 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۱۳ 2001 YN65 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۱۴ 2001 YZ70 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۱۵ 2001 YD71 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۱۶ 2001 YJ71 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۱۷ 2001 YL71 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۱۸ 2001 YB72 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۱۹ 2001 YR77 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۲۰ 2001 YG78 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۲۱ 2001 YK80 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۲۲ 2001 YR82 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۲۳ 2001 YT82 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۲۴ 2001 YZ83 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۲۵ 2001 YB86 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۲۶ 2001 YS86 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۲۷ 2001 YH87 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۲۸ 2001 YJ87 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۲۹ 2001 YP91 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۳۰ 2001 YE92 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۳۱ 2001 YX94 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۳۲ 2001 YC103 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۳۳ 2001 YY108 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۳۴ 2001 YK111 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۳۵ 2001 YG113 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۳۶ 2001 YB114 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۳۷ 2001 YD114 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۳۸ 2001 YF114 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۳۹ 2001 YJ115 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۴۰ 2001 YH117 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۴۱ 2001 YV121 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۴۲ 2001 YX121 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۴۳ 2001 YH125 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۴۴ 2001 YW125 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۴۵ 2001 YT130 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۴۶ 2001 YW130 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۴۷ 2001 YJ133 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۴۸ 2001 YU133 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۴۹ 2001 YE134 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۵۰ 2001 YS137 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۵۱ 2001 YT151 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۵۲ 2001 YQ154 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۵۳ 2001 YR154 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۳۱۷۵۳ 2002 AO ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۵۵ 2002 AN1 ۶ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۵۶ 2002 AQ1 ۶ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۵۷ 2002 AV2 ۶ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۵۸ 2002 AV5 ۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۵۹ 2002 AP8 ۶ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۶۰ 2002 AW9 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۶۱ 2002 AB10 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۶۲ Csonka ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۶۳ Donatbanki ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۶۴ 2002 AZ11 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۶۵ 2002 AF12 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۶۶ 2002 AT12 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۶۷ 2002 AZ12 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۶۸ 2002 AB14 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۶۹ 2002 AE15 ۶ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۷۰ 2002 AZ16 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۷۱ 2002 AB17 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۷۲ 2002 AV18 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۷۳ 2002 AW18 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۷۴ 2002 AZ18 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۷۵ 2002 AF20 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۷۶ 2002 AM20 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۷۷ 2002 AE21 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۷۸ 2002 AL23 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۷۹ 2002 AO23 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۸۰ 2002 AM24 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۸۱ 2002 AL25 ۶ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۸۲ 2002 AZ26 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۸۳ 2002 AE27 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۸۴ 2002 AL27 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۸۵ 2002 AU27 ۷ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۸۶ 2002 AH28 ۷ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۸۷ 2002 AR29 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۸۸ 2002 AS30 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۸۹ 2002 AU34 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۹۰ 2002 AH39 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۹۱ 2002 AU39 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۹۲ 2002 AC41 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۹۳ 2002 AF41 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۹۴ 2002 AJ46 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۹۵ 2002 AU50 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۹۶ 2002 AB51 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۹۷ 2002 AQ52 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۹۸ 2002 AV52 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۷۹۹ 2002 AD53 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۰۰ 2002 AM53 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۰۱ 2002 AU53 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۰۲ 2002 AR56 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۰۳ 2002 AD59 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۰۴ 2002 AY62 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۰۵ 2002 AE64 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۰۶ 2002 AS66 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۰۷ 2002 AN75 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۰۸ 2002 AB77 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۰۹ 2002 AW85 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۱۰ 2002 AV86 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۱۱ 2002 AC87 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۱۲ 2002 AK87 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۱۳ 2002 AR87 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۱۴ 2002 AW87 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۱۵ 2002 AT88 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۱۶ 2002 AS89 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۱۷ 2002 AH90 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۱۸ 2002 AB91 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۱۹ 2002 AO93 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۲۰ 2002 AX93 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۲۱ 2002 AG95 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۲۲ 2002 AM96 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۲۳ 2002 AY97 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۲۴ 2002 AQ98 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۲۵ 2002 AP99 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۲۶ 2002 AS101 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۲۷ 2002 AO102 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۲۸ 2002 AQ106 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۲۹ 2002 AM107 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۳۰ 2002 AQ107 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۳۱ 2002 AC108 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۳۲ 2002 AK108 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۳۳ 2002 AJ110 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۳۴ 2002 AO110 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۳۵ 2002 AJ113 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۳۶ 2002 AP113 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۳۷ 2002 AX113 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۳۸ 2002 AG115 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۳۹ 2002 AO116 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۴۰ 2002 AV116 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۴۱ 2002 AK117 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۴۲ 2002 AY117 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۴۳ 2002 AM118 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۴۴ 2002 AW119 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۴۵ 2002 AH120 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۴۶ 2002 AU120 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۴۷ 2002 AN121 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۴۸ 2002 AK123 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۴۹ 2002 AP125 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۵۰ 2002 AT125 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۵۱ 2002 AW125 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۵۲ 2002 AC128 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۵۳ 2002 AL129 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۵۴ 2002 AK130 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۵۵ 2002 AL132 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۵۶ 2002 AQ137 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۵۷ 2002 AY144 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۵۸ 2002 AC145 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۵۹ 2002 AS147 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۶۰ 2002 AN148 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۶۱ 2002 AS148 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۶۲ 2002 AA151 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۶۳ 2002 AG152 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۶۴ 2002 AM152 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۶۵ 2002 AD153 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۶۶ 2002 AG153 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۶۷ 2002 AA154 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۶۸ 2002 AW154 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۶۹ 2002 AJ155 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۷۰ 2002 AU156 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۷۱ 2002 AP157 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۷۲ 2002 AN158 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۷۳ 2002 AJ159 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۷۴ 2002 AP160 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۷۵ 2002 AR161 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۷۶ 2002 AZ161 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۷۷ 2002 AG163 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۷۸ 2002 AY163 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۷۹ 2002 AR164 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۸۰ 2002 AV164 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۸۱ 2002 AZ165 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۸۲ 2002 AA166 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۸۳ 2002 AF166 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۸۴ 2002 AJ166 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۸۵ 2002 AP168 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۸۶ 2002 AU168 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۸۷ 2002 AC175 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۸۸ 2002 AY177 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۸۹ 2002 AD179 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۹۰ 2002 AE179 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۹۱ 2002 AQ179 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۹۲ 2002 AJ182 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۹۳ 2002 AW182 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۹۴ 2002 AK184 ۷ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۹۵ 2002 AH186 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۹۶ 2002 AQ189 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۹۷ 2002 AL198 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۹۸ 2002 BB1 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۸۹۹ 2002 BC1 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۰۰ 2002 BG1 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۰۱ 2002 BY1 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۰۲ 2002 BA2 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۰۳ 2002 BE7 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۰۴ 2002 BD8 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۰۵ 2002 BQ9 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۰۶ 2002 BA10 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۰۷ 2002 BG14 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۰۸ 2002 BO14 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۰۹ 2002 BX14 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۱۰ 2002 BR15 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۱۱ 2002 BC16 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۱۲ 2002 BQ16 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۱۳ 2002 BA17 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۱۴ 2002 BD17 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۱۵ 2002 BB18 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۱۶ 2002 BJ18 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۱۷ 2002 BM19 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۱۸ 2002 BA20 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۱۹ 2002 BM24 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۲۰ 2002 BA27 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۲۱ 2002 BH27 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۲۲ 2002 BX28 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۲۳ 2002 CR1 ۴ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۲۴ 2002 CT1 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۲۵ 2002 CB2 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۲۶ 2002 CQ2 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۲۷ 2002 CE3 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۲۸ 2002 CV4 ۵ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۲۹ 2002 CN5 ۴ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۳۰ 2002 CC6 ۴ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۳۱ 2002 CQ8 ۵ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۳۲ 2002 CB11 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۳۳ 2002 CC13 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۳۴ 2002 CF13 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۳۵ 2002 CW13 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۳۶ 2002 CQ14 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۳۷ 2002 CB15 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۳۸ 2002 CC15 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۳۹ 2002 CH15 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۴۰ 2002 CR24 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۴۱ 2002 CB25 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۴۲ 2002 CC28 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۴۳ 2002 CS28 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۴۴ 2002 CF29 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۴۵ 2002 CL29 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۴۶ 2002 CQ30 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۴۷ 2002 CM31 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۴۸ 2002 CS31 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۴۹ 2002 CC33 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۵۰ 2002 CO33 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۵۱ 2002 CS33 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۵۲ 2002 CQ34 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۵۳ 2002 CB36 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۵۴ 2002 CD36 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۵۵ 2002 CS36 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۵۶ 2002 CK37 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۵۷ 2002 CG39 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۵۸ 2002 CS41 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۵۹ 2002 CJ42 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۶۰ 2002 CB43 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۶۱ 2002 CD43 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۶۲ 2002 CG45 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۶۳ 2002 CT49 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۶۴ 2002 CY49 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۶۵ 2002 CU50 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۶۶ 2002 CP51 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۶۷ 2002 CR52 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۶۸ 2002 CY52 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۶۹ 2002 CG53 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۷۰ 2002 CW53 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۷۱ 2002 CQ54 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۷۲ 2002 CG56 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۷۳ 2002 CK56 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۷۴ 2002 CQ57 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۷۵ 2002 CB58 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۷۶ 2002 CM61 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۷۷ 2002 CB62 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۷۸ 2002 CE62 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۷۹ 2002 CJ64 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۸۰ 2002 CG70 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۸۱ 2002 CQ72 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۸۲ 2002 CQ73 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۸۳ 2002 CH77 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۸۴ 2002 CZ77 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۸۵ 2002 CL80 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۸۶ 2002 CF81 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۸۷ 2002 CR82 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۸۸ 2002 CS83 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۸۹ 2002 CF87 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۹۰ 2002 CX89 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۹۱ 2002 CU92 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۹۲ 2002 CE94 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۹۳ 2002 CQ94 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۹۴ 2002 CH95 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۹۵ 2002 CT95 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۹۶ 2002 CC96 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۹۷ 2002 CM97 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۹۸ 2002 CP97 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۱۹۹۹ 2002 CT97 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۳۲۰۰۰ 2002 CZ97 ۷ فوریه ۲۰۰۲

منابع[ویرایش]