فهرست سیارک‌ها (۱۲۹۰۰۱–۱۳۰۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۲۹۰۰۱ - ۱۳۰۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۲۹۰۰۱ تا ۱۳۰۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۲۹۰۰۱ 2004 TY247 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۰۲ 2004 TR256 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۰۳ 2004 TJ268 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۰۴ 2004 TS286 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۰۵ 2004 TK291 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۰۶ 2004 TV294 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۰۷ 2004 TP296 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۰۸ 2004 TV296 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۰۹ 2004 TT302 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۱۰ 2004 TB303 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۱۱ 2004 TG306 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۱۲ 2004 TM307 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۱۳ 2004 TX310 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۱۴ 2004 TE317 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۱۵ 2004 TJ321 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۱۶ 2004 TS321 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۱۷ 2004 TD324 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۱۸ 2004 TF324 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۱۹ 2004 TS325 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۲۰ 2004 TL328 ۴ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۲۱ 2004 TS330 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۲۲ 2004 TM335 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۲۳ 2004 TB336 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۲۴ 2004 TA339 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۲۵ 2004 TX343 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۲۶ 2004 TE345 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۲۷ 2004 TJ345 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۲۸ 2004 TR346 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۲۹ 2004 TQ348 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۳۰ 2004 TR349 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۳۱ 2004 TW349 ۹ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۳۲ 2004 TS356 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۳۳ 2004 TV356 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۳۴ 2004 TH360 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۳۵ 2004 US2 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۳۶ 2004 UC4 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۳۷ 2004 UL4 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۳۸ 2004 UY4 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۳۹ 2004 UC5 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۴۰ 2004 UY5 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۴۱ 2004 UV7 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۴۲ 2004 VF2 ۲ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۴۳ 2004 VN3 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۴۴ 2004 VW3 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۴۵ 2004 VR4 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۴۶ 2004 VY4 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۴۷ 2004 VR5 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۴۸ 2004 VV5 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۴۹ 2004 VQ6 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۵۰ 2004 VW9 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۵۱ 2004 VO10 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۵۲ 2004 VC11 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۵۳ 2004 VP12 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۵۴ 2004 VM13 ۱ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۵۵ 2004 VC16 ۵ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۵۶ 2004 VQ17 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۵۷ 2004 VL18 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۵۸ 2004 VQ18 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۵۹ 2004 VS18 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۶۰ 2004 VH21 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۶۱ 2004 VM22 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۶۲ 2004 VL25 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۶۳ 2004 VF26 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۶۴ 2004 VT26 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۶۵ 2004 VV27 ۵ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۶۶ 2004 VY28 ۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۶۷ 2004 VD31 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۶۸ 2004 VU52 ۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۶۹ 2004 VD53 ۵ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۷۰ 2004 VV53 ۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۷۱ 2004 VF54 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۷۲ 2004 VD57 ۵ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۷۳ 2004 VP59 ۹ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۷۴ 2004 VE61 ۵ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۷۵ 2004 VA62 ۶ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۷۶ 2004 VB62 ۶ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۷۷ 2004 VC62 ۶ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۷۸ Animoo ۸ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۷۹ 2004 VZ70 ۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۸۰ 2004 VM73 ۶ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۸۱ 2004 VH75 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۸۲ 2004 VK76 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۸۳ 2004 VC80 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۸۴ 2004 VM88 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۸۵ 2004 VY88 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۸۶ 2004 VK89 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۸۷ 2004 VW90 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۸۸ 2004 VE91 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۸۹ 2004 VX91 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۸۹ 2004 WB ۱۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۹۱ 2004 WE5 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۹۲ Snowdonia ۱۹ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۹۳ 2004 WR10 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۹۳ 2004 XZ ۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۹۵ 2004 XC1 ۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۹۶ 2004 XU1 ۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۹۷ 2004 XX1 ۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۹۸ 2004 XQ2 ۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۰۹۹ Spoelhof ۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۰۰ 2004 XY4 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۰۱ Geoffcollyer ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۰۲ 2004 XO9 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۰۳ 2004 XG15 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۰۴ 2004 XW17 ۷ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۰۵ 2004 XT20 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۰۶ 2004 XD21 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۰۷ 2004 XH21 ۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۰۸ 2004 XO24 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۰۹ 2004 XF32 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۱۰ 2004 XM40 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۱۱ 2004 XE48 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۱۲ 2004 XZ59 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۱۳ 2004 XT63 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۱۴ 2004 XZ72 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۱۵ 2004 XE79 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۱۶ 2004 XN102 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۱۷ 2004 XZ105 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۱۸ 2004 XP109 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۱۹ 2004 XA111 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۲۰ 2004 XS120 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۲۱ 2004 XS123 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۲۲ 2004 XA126 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۲۳ 2004 XY142 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۲۴ 2004 XB144 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۲۵ 2004 XA162 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۲۶ 2004 XJ165 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۲۷ 2004 XA167 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۲۸ 2004 XE182 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۲۸ 2004 YJ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۳۰ 2004 YP20 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۳۱ 2004 YY27 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۳۲ 2004 YS28 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۳۳ 2004 YZ31 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۹۱۳۴ 2005 AC5 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۳۵ 2005 AD21 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۳۶ 2005 AM22 ۷ ژانویه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۳۷ Hippolochos ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۳۸ 2005 AN38 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۳۹ 2005 AV48 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۴۰ 2005 AO50 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۴۱ 2005 AL57 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۴۲ 2005 AS60 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۴۳ 2005 BZ16 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۴۴ 2005 BP25 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۴۴ 2005 CE ۱ فوریه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۴۶ 2005 CF38 ۴ فوریه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۴۷ 2005 CY70 ۱ فوریه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۴۸ 2005 ET49 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۲۹۱۴۹ 2005 EP51 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۲۹۱۵۰ 2005 EF93 ۸ مارس ۲۰۰۵
۱۲۹۱۵۱ 2005 EE99 ۳ مارس ۲۰۰۵
۱۲۹۱۵۲ 2005 EQ133 ۹ مارس ۲۰۰۵
۱۲۹۱۵۳ 2005 EL140 ۱۰ مارس ۲۰۰۵
۱۲۹۱۵۴ 2005 EG188 ۱۰ مارس ۲۰۰۵
۱۲۹۱۵۵ 2005 EV260 ۱۲ مارس ۲۰۰۵
۱۲۹۱۵۶ 2005 EN264 ۱۳ مارس ۲۰۰۵
۱۲۹۱۵۷ 2005 ET305 ۱۰ مارس ۲۰۰۵
۱۲۹۱۵۸ 2005 FD8 ۳۰ مارس ۲۰۰۵
۱۲۹۱۵۹ 2005 GS16 ۲ آوریل ۲۰۰۵
۱۲۹۱۶۰ 2005 GH41 ۵ آوریل ۲۰۰۵
۱۲۹۱۶۱ 2005 GP64 ۲ آوریل ۲۰۰۵
۱۲۹۱۶۲ 2005 GF65 ۲ آوریل ۲۰۰۵
۱۲۹۱۶۳ 2005 GX69 ۴ آوریل ۲۰۰۵
۱۲۹۱۶۴ 2005 GE97 ۷ آوریل ۲۰۰۵
۱۲۹۱۶۵ 2005 GP113 ۹ آوریل ۲۰۰۵
۱۲۹۱۶۶ 2005 GX161 ۱۴ آوریل ۲۰۰۵
۱۲۹۱۶۷ 2005 JZ18 ۴ مه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۶۸ 2005 JR27 ۳ مه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۶۹ 2005 JU77 ۱۰ مه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۷۰ 2005 JK124 ۱۱ مه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۷۱ 2005 JE132 ۱۳ مه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۷۲ 2005 JP137 ۱۳ مه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۷۳ 2005 JG139 ۱۳ مه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۷۴ 2005 JK179 ۱۴ مه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۷۵ 2005 KT11 ۳۰ مه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۷۶ 2005 LM2 ۲ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۷۷ 2005 LN2 ۲ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۷۸ 2005 LK6 ۴ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۷۹ 2005 LN15 ۴ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۸۰ 2005 LB17 ۶ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۸۱ 2005 LM34 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۸۲ 2005 LK38 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۸۳ 2005 LH39 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۸۴ 2005 LL41 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۸۵ 2005 LO47 ۱۴ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۸۶ 2005 LJ48 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۸۷ 2005 LB50 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۸۸ 2005 MM4 ۱۷ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۸۹ 2005 ML8 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۹۰ 2005 MW12 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۹۱ 2005 MG15 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۹۲ 2005 MQ32 ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۹۳ 2005 MU39 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۹۴ 2005 MS40 ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۹۵ 2005 ML46 ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۹۶ 2005 MV52 ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۹۱۹۶ 2005 NC ۲ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۹۸ 2005 NW2 ۳ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۱۹۹ 2005 NK7 ۲ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۰۰ 2005 NC9 ۱ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۰۱ 2005 NF10 ۳ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۰۲ 2005 NO21 ۱ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۰۳ 2005 NF28 ۵ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۰۴ 2005 NN32 ۵ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۰۵ 2005 NP32 ۵ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۰۶ 2005 NU32 ۵ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۰۷ 2005 ND41 ۴ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۰۸ 2005 NO56 ۵ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۰۹ 2005 NP60 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۱۰ 2005 NZ64 ۱ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۱۱ 2005 NC66 ۱ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۱۲ 2005 NA69 ۳ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۱۳ 2005 NF69 ۴ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۱۴ 2005 NW69 ۴ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۱۵ 2005 NQ79 ۹ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۱۶ 2005 NQ82 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۱۷ 2005 NB85 ۳ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۱۸ 2005 NP96 ۷ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۱۹ 2005 NO99 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۲۰ 2005 NK102 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۲۱ 2005 OC4 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۲۲ 2005 OL12 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۲۳ 2005 OQ14 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۲۴ 2005 OR14 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۲۵ 2005 OV14 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۲۶ 2005 OX19 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۲۷ 2005 OY20 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۲۸ 2005 OM23 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۹۲۲۹ 2005 PB1 ۱ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۳۰ 2005 PX1 ۱ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۳۱ 2005 PE2 ۲ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۳۲ 2005 PG3 ۲ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۳۳ 2005 PH3 ۲ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۳۴ Silly ۸ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۳۵ 2005 PS18 ۱۵ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۳۶ 2005 PE19 ۲ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۳۷ 2005 PJ19 ۴ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۳۷ 2005 QV ۲۲ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۳۹ 2005 QD4 ۲۴ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۴۰ 2005 QK5 ۲۲ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۴۱ 2005 QS13 ۲۴ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۴۲ 2005 QB14 ۲۴ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۴۳ 2005 QQ18 ۲۵ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۴۴ 2005 QC21 ۲۶ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۴۵ 2005 QN24 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۴۶ 2005 QE25 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۴۷ 2005 QJ26 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۴۸ 2005 QV33 ۲۵ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۴۹ 2005 QQ41 ۲۶ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۵۰ 2005 QY41 ۲۶ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۵۱ 2005 QA42 ۲۶ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۵۲ 2005 QW49 ۲۶ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۵۳ 2005 QP66 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۵۴ 2005 QU66 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۵۵ 2005 QC69 ۲۸ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۵۶ 2005 QG70 ۲۹ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۵۷ 2005 QL72 ۲۹ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۵۸ 2005 QZ74 ۲۴ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۵۹ Tapolca ۲۵ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۶۰ 2005 QC84 ۲۹ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۶۱ 2005 QM87 ۳۱ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۶۲ 2005 QD89 ۳۱ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۶۳ 2005 QM95 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۶۴ 2005 QS105 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۶۵ 2005 QG110 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۶۶ 2005 QT112 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۶۷ 2005 QF124 ۲۸ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۶۸ 2005 QK126 ۲۸ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۶۹ 2005 QG145 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۷۰ 2005 QS159 ۲۸ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۷۱ 2005 QK161 ۲۸ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۷۲ 2005 QD173 ۲۹ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۷۳ 2005 QJ173 ۲۹ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۷۴ 2005 QC176 ۳۱ اوت ۲۰۰۵
۱۲۹۲۷۵ 2005 RJ4 ۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۷۶ 2005 RJ8 ۸ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۷۷ 2005 RC10 ۶ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۷۸ 2005 RF10 ۸ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۷۹ 2005 RL11 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۸۰ 2005 RW20 ۱ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۸۱ 2005 RP21 ۶ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۸۲ 2005 RN31 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۸۳ 2005 RC33 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۸۴ 2005 RX33 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۸۵ 2005 SG4 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۸۶ 2005 SW6 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۸۷ 2005 SP14 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۸۸ 2005 SO18 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۸۹ 2005 SE41 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۹۰ 2005 SQ47 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۹۱ 2005 SJ60 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۹۲ 2005 SD70 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۹۳ 2005 SX75 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۹۴ 2005 SX105 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۹۵ 2005 SS111 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۹۶ 2005 SB117 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۹۷ 2005 SV125 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۹۸ 2005 SW131 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۲۹۹ 2005 SU148 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۰۰ 2005 SY151 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۰۱ 2005 ST152 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۰۲ 2005 SE161 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۰۳ 2005 SA164 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۰۴ 2005 SL164 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۰۵ 2005 SK167 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۰۶ 2005 SX186 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۰۷ 2005 SL190 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۰۸ 2005 SB193 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۰۹ 2005 SJ194 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۱۰ 2005 SC202 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۱۱ 2005 SP203 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۱۲ 2005 SH214 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۱۳ 2005 SA218 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۱۴ 2005 SM220 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۱۵ 2005 SS257 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۱۶ 2005 TY14 ۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۱۷ 2005 TM18 ۱ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۱۸ 2005 TC23 ۱ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۱۹ 2005 TE23 ۱ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۲۰ 2005 TV23 ۱ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۲۱ 2005 TS24 ۱ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۲۲ 2005 TN45 ۶ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۲۳ 2005 TQ47 ۵ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۲۴ 2005 TH72 ۴ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۲۵ 2005 TW72 ۵ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۲۶ 2005 TJ83 ۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۲۷ 2005 TG134 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۲۸ 2005 TZ171 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۲۹ 2005 TW172 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۳۰ 2005 UH18 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۳۱ 2005 UZ25 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۳۲ 2005 UJ50 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۳۳ 2005 UR55 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۳۴ 2005 UN68 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۳۵ 2005 UM70 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۳۶ 2005 UC73 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۳۷ 2005 UE74 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۳۸ 2005 UZ74 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۳۹ 2005 UT109 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۴۰ 2005 UR119 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۴۱ 2005 UR131 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۴۲ Ependes ۵ نوامبر ۲۰۰۵
۱۲۹۳۴۲ 2063 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 2094 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 2116 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 2222 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 2234 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 2513 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 2514 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 2515 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 2652 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 2664 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 2719 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 2747 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 3004 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 3067 P-L ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 3099 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 3105 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 4209 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 4263 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 4324 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 4327 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 4330 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 4719 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 4751 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 4752 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 4795 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 4823 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 4909 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6258 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6266 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6291 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6318 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6340 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6350 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6357 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6716 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6729 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6799 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6839 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6850 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 6852 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۴۲ 7623 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۱۲۹۳۸۴ 1218 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۲۹۳۸۵ 4041 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۹۳۸۶ 1027 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۸۷ 1129 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۸۸ 1149 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۸۹ 1285 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۹۰ 1291 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۹۱ 1319 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۹۲ 1339 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۹۳ 1362 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۹۴ 1402 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۹۵ 1421 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۹۶ 1424 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۹۷ 1508 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۹۸ 2109 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۳۹۹ 2186 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۴۰۰ 2321 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۴۰۱ 3098 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۴۰۲ 4093 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۴۰۳ 4185 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۴۰۴ 5021 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۴۰۵ 5046 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۴۰۶ 5092 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۴۰۷ 5177 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۹۴۰۸ 1045 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۰۹ 2033 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۱۰ 2150 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۱۱ 2154 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۱۲ 2160 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۱۳ 2226 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۱۴ 2231 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۱۵ 2277 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۱۶ 2291 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۱۷ 2613 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۱۸ 2617 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۱۹ 2619 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۲۰ 3114 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۲۱ 3147 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۲۲ 3223 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۲۳ 3379 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۲۴ 3415 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۲۵ 3497 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۲۶ 3516 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۲۷ 4123 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۲۸ 4164 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۲۹ 4289 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۳۰ 4305 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۳۱ 4355 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۳۲ 4506 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۳۳ 4608 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۳۴ 5013 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۳۵ 5017 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۳۶ 5039 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۹۴۳۶ 1978 NG ۱۰ ژوئیه ۱۹۷۸
۱۲۹۴۳۸ 1979 MO3 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۲۹۴۳۹ 1980 PX2 ۴ اوت ۱۹۸۰
۱۲۹۴۴۰ 1981 DC1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۲۹۴۴۱ 1981 DJ3 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۲۹۴۴۲ 1981 EC15 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۴۴۳ 1981 EP21 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۴۴۴ 1981 EN23 ۳ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۴۴۵ 1981 EA24 ۷ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۴۴۶ 1981 EB30 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۴۴۷ 1981 EP33 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۲۹۴۴۸ 1989 SX1 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۲۹۴۴۹ 1990 WE1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۱۲۹۴۴۹ 1991 JM ۵ مه ۱۹۹۱
۱۲۹۴۴۹ 1991 KD ۱۸ مه ۱۹۹۱
۱۲۹۴۵۲ 1991 TJ16 ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۱۲۹۴۵۳ 1991 TO16 ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۱۲۹۴۵۴ 1991 UQ2 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۱
۱۲۹۴۵۵ 1992 BR2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۲
۱۲۹۴۵۶ 1992 DR7 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۲۹۴۵۷ 1992 EH5 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۲۹۴۵۸ 1992 EQ6 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۲۹۴۵۹ 1992 ED10 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۲۹۴۶۰ 1992 PW2 ۶ اوت ۱۹۹۲
۱۲۹۴۶۱ 1993 FJ5 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۲۹۴۶۲ 1993 FU9 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۲۹۴۶۳ 1993 FA10 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۲۹۴۶۴ 1993 FF23 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۲۹۴۶۵ 1993 FC41 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۲۹۴۶۶ 1993 FM44 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۲۹۴۶۷ 1993 FM47 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۲۹۴۶۸ 1993 FZ52 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۲۹۴۶۹ 1993 FU69 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۲۹۴۶۹ 1993 KC ۲۰ مه ۱۹۹۳
۱۲۹۴۷۱ 1993 OL8 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۲۹۴۷۲ 1993 PS5 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۱۲۹۴۷۲ 1993 TK ۱۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۹۴۷۴ 1993 TF16 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۹۴۷۵ 1993 TK16 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۹۴۷۶ 1993 TN20 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۹۴۷۷ 1993 TB26 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۹۴۷۸ 1993 TU27 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۹۴۷۹ 1993 TO41 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۹۴۸۰ 1993 UQ8 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۹۴۸۱ 1994 CL15 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۱۲۹۴۸۲ 1994 GL4 ۶ آوریل ۱۹۹۴
۱۲۹۴۸۳ 1994 GO8 ۱۵ آوریل ۱۹۹۴
۱۲۹۴۸۴ 1994 PG15 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۲۹۴۸۵ 1994 PM30 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۲۹۴۸۶ 1994 PN30 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۲۹۴۸۷ 1994 RX14 ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۲۹۴۸۸ 1994 SW2 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۲۹۴۸۹ 1994 TN5 ۴ اکتبر ۱۹۹۴
۱۲۹۴۹۰ 1994 TP10 ۹ اکتبر ۱۹۹۴
۱۲۹۴۹۱ 1994 TA12 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۴
۱۲۹۴۹۲ 1994 TF13 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۴
۱۲۹۴۹۳ 1995 BM2 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۱۲۹۴۹۴ 1995 BB15 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۵
۱۲۹۴۹۵ 1995 DP6 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۱۲۹۴۹۵ 1995 EK ۵ مارس ۱۹۹۵
۱۲۹۴۹۷ 1995 FA3 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۲۹۴۹۸ 1995 FF4 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۲۹۴۹۹ 1995 FG6 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۲۹۵۰۰ 1995 GW2 ۲ آوریل ۱۹۹۵
۱۲۹۵۰۱ 1995 HJ5 ۲۸ آوریل ۱۹۹۵
۱۲۹۵۰۲ 1995 MT6 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵
۱۲۹۵۰۳ 1995 OZ1 ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۲۹۵۰۴ 1995 SU8 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۰۵ 1995 SE24 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۰۶ 1995 SJ32 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۰۷ 1995 SU45 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۰۸ 1995 SO52 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۰۹ 1995 ST52 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۱۰ 1995 SQ85 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۱۱ 1995 TN7 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۱۲ 1995 UZ1 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۱۳ 1995 UD10 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۱۴ 1995 UJ13 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۱۵ 1995 UX17 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۱۶ 1995 UR22 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۱۷ 1995 UM31 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۱۸ 1995 VU11 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۱۹ 1995 VG16 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۲۰ 1995 WP3 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۲۱ 1995 WH40 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۲۲ 1995 XY3 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۲۳ 1995 XY4 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۲۴ 1995 YK8 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۹۵۲۵ 1996 AG11 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۹۵۲۶ 1996 AZ11 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۹۵۲۷ 1996 AJ14 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۹۵۲۸ 1996 BQ8 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۹۵۲۹ 1996 EM7 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۱۲۹۵۳۰ 1996 EB9 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۱۲۹۵۳۱ 1996 EX9 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۱۲۹۵۳۲ 1996 EO13 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۱۲۹۵۳۳ 1996 EN14 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۱۲۹۵۳۴ 1996 HA5 ۱۹ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۹۵۳۵ 1996 HH7 ۱۹ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۹۵۳۶ 1996 JQ6 ۱۱ مه ۱۹۹۶
۱۲۹۵۳۷ 1996 KA2 ۱۶ مه ۱۹۹۶
۱۲۹۵۳۷ 1996 NM ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۲۹۵۳۹ 1996 NO1 ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۲۹۵۴۰ 1996 PU2 ۱۳ اوت ۱۹۹۶
۱۲۹۵۴۱ 1996 PQ9 ۹ اوت ۱۹۹۶
۱۲۹۵۴۲ 1996 RK5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۴۳ 1996 RU5 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۴۴ 1996 RE24 ۷ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۴۵ 1996 SE3 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۴۶ 1996 TZ1 ۳ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۴۷ 1996 TC6 ۳ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۴۸ 1996 TC7 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۴۹ 1996 TG9 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۵۰ 1996 TN14 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۵۱ 1996 TQ19 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۵۲ 1996 TH30 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۵۳ 1996 TZ45 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۵۴ 1996 TC63 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۵۵ 1996 UB3 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۵۶ 1996 VY5 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۵۷ 1996 XA1 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۵۸ 1996 XQ8 ۶ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۵۸ 1996 YH ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۹۵۶۰ 1997 CW12 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۹۵۶۱ Chuhachi ۹ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۹۵۶۲ 1997 CJ23 ۴ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۹۵۶۳ 1997 ER8 ۲ مارس ۱۹۹۷
۱۲۹۵۶۴ Christy ۷ مارس ۱۹۹۷
۱۲۹۵۶۵ 1997 GS1 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۹۵۶۶ 1997 GS8 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۹۵۶۷ 1997 GR9 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۹۵۶۸ 1997 GE11 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۹۵۶۹ 1997 GJ21 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۹۵۷۰ 1997 GE34 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۹۵۷۱ 1997 GS35 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۹۵۷۲ 1997 GF44 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۹۵۷۳ 1997 HY1 ۲۹ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۹۵۷۴ 1997 JU8 ۲ مه ۱۹۹۷
۱۲۹۵۷۴ 1997 LM ۳ ژوئن ۱۹۹۷
۱۲۹۵۷۶ 1997 RG2 ۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۷۷ 1997 RA8 ۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۷۸ 1997 RM10 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۷۹ 1997 SF1 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۸۰ 1997 SV3 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۸۱ 1997 SB6 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۸۲ 1997 SC9 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۸۳ 1997 SV14 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۸۴ 1997 SY17 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۸۵ 1997 SM21 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۸۶ 1997 TE18 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۸۷ 1997 TH21 ۴ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۸۸ 1997 TN21 ۴ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۸۸ 1997 UD ۲۰ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۸۸ 1997 UN ۱۹ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۹۱ 1997 UL12 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۹۲ 1997 UP24 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۹۳ 1997 UZ24 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۹۴ 1997 UP25 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۹۵ Vand ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۹۶ 1997 VR1 ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۹۷ 1997 VT1 ۴ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۹۸ 1997 VL3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۵۹۹ 1997 VD8 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۶۰۰ 1997 WZ1 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۶۰۱ 1997 WE9 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۶۰۲ 1997 WA12 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۶۰۳ 1997 WF12 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۶۰۴ 1997 WL12 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۶۰۵ 1997 WH29 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۶۰۶ 1997 WU57 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۶۰۷ 1997 WE58 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۶۰۸ 1997 YQ8 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۶۰۹ 1997 YO16 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۲۹۶۱۰ 1998 AA1 ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۱۱ 1998 AE2 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۱۲ 1998 AS2 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۱۳ 1998 BR6 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۱۴ 1998 BB25 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۱۵ 1998 BP30 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۱۶ 1998 BP34 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۱۷ 1998 BV41 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۱۸ 1998 DS11 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۱۹ 1998 DR17 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۲۰ 1998 EA3 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۹۶۲۱ 1998 ES5 ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۲۹۶۲۲ 1998 FV2 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۲۹۶۲۳ 1998 FS20 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۹۶۲۴ 1998 FT25 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۹۶۲۵ 1998 FJ133 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۹۶۲۶ 1998 HN1 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۲۷ 1998 HA3 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۲۸ 1998 HH12 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۲۹ 1998 HW31 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۳۰ 1998 HK32 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۳۱ 1998 HF35 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۳۲ 1998 HV36 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۳۳ 1998 HD38 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۳۴ 1998 HP43 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۳۵ 1998 HN53 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۳۶ 1998 HF89 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۳۷ 1998 HH96 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۳۸ 1998 HE137 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۳۹ 1998 HS150 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۹۶۴۰ 1998 KB1 ۱۹ مه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۴۱ 1998 KC1 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۴۲ 1998 KU5 ۱۹ مه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۴۳ 1998 KH6 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۴۴ 1998 KQ8 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۴۵ 1998 KA22 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۴۶ 1998 KR26 ۲۷ مه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۴۷ 1998 LX2 ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۹۶۴۸ 1998 MB4 ۱۸ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۹۶۴۹ 1998 MM4 ۱۸ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۹۶۵۰ 1998 MC19 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۹۶۵۱ 1998 MF24 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۹۶۵۲ 1998 OA4 ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۲۹۶۵۳ 1998 QL3 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۵۴ 1998 QA12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۵۵ 1998 QT15 ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۵۶ 1998 QO16 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۵۷ 1998 QQ33 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۵۸ 1998 QV44 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۵۹ 1998 QZ44 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۶۰ 1998 QJ51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۶۱ 1998 QR54 ۲۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۶۲ 1998 QJ57 ۳۰ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۶۳ 1998 QS57 ۳۰ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۶۴ 1998 QS80 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۶۵ 1998 QX84 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۶۶ 1998 QT97 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۶۷ 1998 QY104 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۶۸ 1998 QE111 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۱۲۹۶۶۸ 1998 RY ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۷۰ 1998 RU6 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۷۱ 1998 RA23 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۷۲ 1998 RR24 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۷۳ 1998 RN27 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۷۴ 1998 RQ36 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۷۵ 1998 RV36 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۷۶ 1998 RM42 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۷۷ 1998 RZ43 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۷۸ 1998 RQ50 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۷۹ 1998 RP57 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۸۰ 1998 RF58 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۸۱ 1998 RB60 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۸۲ 1998 RQ67 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۸۳ 1998 RO71 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۸۴ 1998 RD73 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۸۵ 1998 RX75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۸۶ 1998 RB78 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۸۷ 1998 SO8 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۸۸ 1998 SK14 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۸۹ 1998 SN15 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۹۰ 1998 SF16 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۹۱ 1998 SH16 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۹۲ 1998 SR25 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۹۳ 1998 SW39 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۹۴ 1998 SP46 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۹۵ 1998 SY46 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۹۶ 1998 SG62 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۹۷ 1998 SO69 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۹۸ 1998 SH77 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۶۹۹ 1998 SN82 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۰۰ 1998 SS89 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۰۱ 1998 SL93 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۰۲ 1998 SH118 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۰۳ 1998 SU120 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۰۴ 1998 SG124 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۰۵ 1998 SV135 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۰۶ 1998 SZ143 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۰۷ 1998 SM147 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۰۸ 1998 SM150 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۰۹ 1998 SW157 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۱۰ 1998 SX159 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۱۱ 1998 SH168 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۱۲ 1998 TH3 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۱۳ 1998 TR4 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۱۴ 1998 TE19 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۱۵ 1998 TW24 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۱۶ 1998 TA28 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۱۷ 1998 TT34 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۱۸ 1998 UR13 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۱۹ 1998 UG14 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۲۰ 1998 UZ30 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۲۱ 1998 VU2 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۲۲ 1998 VK19 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۲۳ 1998 VU19 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۲۴ 1998 VV33 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۲۵ 1998 VQ34 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۲۶ 1998 VP37 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۲۷ 1998 VX49 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۲۸ 1998 WT9 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۲۹ 1998 WB19 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۳۰ 1998 WF21 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۳۱ 1998 WC28 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۳۲ 1998 WP33 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۳۳ 1998 XM13 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۳۴ 1998 XY24 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۳۴ 1998 YU ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۳۶ 1998 YW21 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۹۷۳۷ 1999 AA9 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۳۷ 1999 BT ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۳۹ 1999 CA9 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۴۰ 1999 CK34 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۴۱ 1999 CT51 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۴۲ 1999 CU65 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۴۳ 1999 CF82 ۱۵ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۴۴ 1999 CP108 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۴۵ 1999 CX109 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۴۶ 1999 CE119 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۴۷ 1999 CZ133 ۷ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۴۸ 1999 CB136 ۸ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۴۹ 1999 CJ137 ۹ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۵۰ 1999 CA143 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۵۱ 1999 CP145 ۸ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۵۲ 1999 CX146 ۹ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۵۳ 1999 DG3 ۲۱ فوریه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۵۳ 1999 EE ۹ مارس ۱۹۹۹
۱۲۹۷۵۵ 1999 EK8 ۱۴ مارس ۱۹۹۹
۱۲۹۷۵۶ 1999 EG13 ۹ مارس ۱۹۹۹
۱۲۹۷۵۷ 1999 FX3 ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۱۲۹۷۵۸ 1999 FG44 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۲۹۷۵۹ 1999 FU60 ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۱۲۹۷۶۰ 1999 GO2 ۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۶۱ 1999 GL6 ۱۴ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۶۲ 1999 GZ10 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۶۳ 1999 GD11 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۶۴ 1999 GK25 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۶۵ 1999 GG36 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۶۶ 1999 GC43 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۶۷ 1999 GT53 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۶۸ 1999 GG61 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۶۸ 1999 HN ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۶۸ 1999 HV ۱۸ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۷۱ 1999 HQ1 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۷۲ 1999 HR11 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۲۹۷۷۳ 1999 JJ1 ۸ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۷۴ 1999 JM5 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۷۵ 1999 JU11 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۷۶ 1999 JL13 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۷۷ 1999 JO23 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۷۸ 1999 JY35 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۷۹ 1999 JV38 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۸۰ 1999 JJ42 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۸۱ 1999 JK46 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۸۲ 1999 JJ53 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۸۳ 1999 JG55 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۸۴ 1999 JB57 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۸۵ 1999 JF64 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۸۶ 1999 JU64 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۸۷ 1999 JZ71 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۸۸ 1999 JV73 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۸۹ 1999 JT85 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۹۰ 1999 JN108 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۹۱ 1999 JC109 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۹۲ 1999 JR110 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۹۳ 1999 JH111 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۹۴ 1999 JT116 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۹۵ 1999 JP118 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۹۶ 1999 JE121 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۹۷ 1999 JW123 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۹۸ 1999 JL129 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۷۹۹ 1999 JT130 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۰۰ 1999 JS131 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۰۱ 1999 KB1 ۱۷ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۰۲ 1999 KP5 ۱۶ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۰۳ 1999 KF9 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۰۴ 1999 KG10 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۰۵ 1999 KR10 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۰۶ 1999 KL11 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۰۷ 1999 KV17 ۱۷ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۰۸ 1999 KF18 ۱۷ مه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۰۹ 1999 LO20 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۲۹۸۱۰ 1999 LD26 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۲۹۸۱۱ 1999 LY33 ۱۱ ژوئن ۱۹۹۹
۱۲۹۸۱۲ 1999 MA1 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۹
۱۲۹۸۱۲ 1999 NJ ۶ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۱۴ 1999 NU5 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۱۵ 1999 NV5 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۱۶ 1999 NC23 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۱۷ 1999 NE25 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۱۸ 1999 NE28 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۱۹ 1999 NN30 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۲۰ 1999 NQ51 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۲۱ 1999 ND53 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۲۲ 1999 NV53 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۲۳ 1999 NJ55 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۲۴ 1999 NT55 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۲۵ 1999 NA56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۲۶ 1999 NM56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۲۷ 1999 NQ56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۲۹۸۲۸ 1999 PZ3 ۱۳ اوت ۱۹۹۹
۱۲۹۸۲۸ 1999 RP ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۳۰ 1999 RQ3 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۳۱ 1999 RQ7 ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۳۲ 1999 RC8 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۳۳ 1999 RC11 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۳۴ 1999 RV13 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۳۵ 1999 RW13 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۳۶ 1999 RL16 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۳۷ 1999 RR16 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۳۸ 1999 RS20 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۳۹ 1999 RH21 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۴۰ 1999 RU21 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۴۱ 1999 RG25 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۴۲ 1999 RT25 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۴۳ 1999 RY25 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۴۴ 1999 RC26 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۴۵ 1999 RG27 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۴۶ 1999 RO29 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۴۷ 1999 RH40 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۴۸ 1999 RY48 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۴۹ 1999 RX55 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۵۰ 1999 RW63 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۵۱ 1999 RV65 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۵۲ 1999 RN91 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۵۳ 1999 RJ94 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۵۴ 1999 RT94 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۵۵ 1999 RX96 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۵۶ 1999 RX101 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۵۷ 1999 RR107 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۵۸ 1999 RW113 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۵۹ 1999 RV115 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۶۰ 1999 RJ139 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۶۱ 1999 RM142 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۶۲ 1999 RN155 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۶۳ 1999 RJ157 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۶۴ 1999 RJ161 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۶۵ 1999 RA170 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۶۶ 1999 RQ171 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۶۷ 1999 RU173 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۶۸ 1999 RC187 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۶۹ 1999 RJ198 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۷۰ 1999 RF200 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۷۱ 1999 RH203 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۷۲ 1999 RW212 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۷۳ 1999 RH214 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۷۴ 1999 RN219 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۷۵ 1999 RZ248 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۷۶ 1999 RA254 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۷۷ 1999 SP2 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۷۸ 1999 SQ2 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۷۹ 1999 SV4 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۸۰ 1999 SX4 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۸۱ 1999 SK16 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۸۱ 1999 TO ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۸۳ 1999 TO2 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۸۴ 1999 TB4 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۸۵ 1999 TW7 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۸۶ 1999 TA9 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۸۷ 1999 TT17 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۸۸ 1999 TF21 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۸۹ 1999 TH25 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۹۰ 1999 TE29 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۹۱ 1999 TO29 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۹۲ 1999 TS34 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۹۳ 1999 TW34 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۹۴ 1999 TK35 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۹۵ 1999 TM35 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۹۶ 1999 TP35 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۹۷ 1999 TV35 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۹۸ 1999 TP39 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۸۹۹ 1999 TC41 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۰۰ 1999 TE44 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۰۱ 1999 TM53 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۰۲ 1999 TO61 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۰۳ 1999 TO64 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۰۴ 1999 TF69 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۰۵ 1999 TV69 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۰۶ 1999 TF78 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۰۷ 1999 TN78 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۰۸ 1999 TN89 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۰۹ 1999 TH97 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۱۰ 1999 TO97 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۱۱ 1999 TH99 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۱۲ 1999 TK99 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۱۳ 1999 TW99 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۱۴ 1999 TR101 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۱۵ 1999 TA107 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۱۶ 1999 TJ108 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۱۷ 1999 TH114 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۱۸ 1999 TP115 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۱۹ 1999 TJ116 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۲۰ 1999 TY119 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۲۱ 1999 TF123 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۲۲ 1999 TD124 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۲۳ 1999 TJ126 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۲۴ 1999 TK127 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۲۵ 1999 TM127 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۲۶ 1999 TO127 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۲۷ 1999 TU127 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۲۸ 1999 TN131 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۲۹ 1999 TV141 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۳۰ 1999 TX141 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۳۱ 1999 TV144 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۳۲ 1999 TB148 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۳۳ 1999 TE149 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۳۴ 1999 TA151 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۳۵ 1999 TJ153 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۳۶ 1999 TY153 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۳۷ 1999 TH156 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۳۸ 1999 TA163 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۳۹ 1999 TH163 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۴۰ 1999 TS166 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۴۱ 1999 TB170 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۴۲ 1999 TX171 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۴۳ 1999 TK174 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۴۴ 1999 TC182 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۴۵ 1999 TS184 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۴۶ 1999 TQ191 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۴۷ 1999 TB195 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۴۸ 1999 TL212 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۴۹ 1999 TG213 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۵۰ 1999 TH214 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۵۱ 1999 TV219 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۵۲ 1999 TW220 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۵۳ 1999 TE225 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۵۴ 1999 TA236 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۵۵ 1999 TY248 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۵۶ 1999 TT255 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۵۷ 1999 TQ262 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۵۸ 1999 TV265 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۵۹ 1999 TW272 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۶۰ 1999 TP276 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۶۱ 1999 TP288 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۶۲ 1999 TY294 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۶۳ 1999 TZ296 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۶۴ 1999 TY314 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۶۵ 1999 UZ4 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۶۶ 1999 UU5 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۶۷ 1999 UL10 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۶۸ 1999 UA15 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۶۹ 1999 UV16 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۷۰ 1999 UH19 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۷۱ 1999 UM22 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۷۲ 1999 UF23 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۷۳ 1999 UW25 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۷۴ 1999 US33 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۷۵ 1999 UA36 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۷۶ 1999 UJ36 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۷۷ 1999 UK36 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۷۸ 1999 UC39 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۷۹ 1999 UF40 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۸۰ 1999 UN42 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۸۱ 1999 UZ44 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۸۲ 1999 UJ45 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۸۳ 1999 UR48 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۸۴ 1999 UC51 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۸۵ 1999 UP51 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۸۶ 1999 UP53 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۸۷ 1999 UL62 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۸۸ 1999 VH4 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۸۹ 1999 VS5 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۹۰ 1999 VW13 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۹۱ 1999 VL14 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۹۲ 1999 VQ16 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۹۳ 1999 VN18 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۹۴ 1999 VQ18 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۹۵ 1999 VA20 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۹۶ 1999 VF25 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۹۷ 1999 VH28 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۹۸ 1999 VA31 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۲۹۹۹۹ 1999 VM33 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۳۰۰۰۰ 1999 VX33 ۳ نوامبر ۱۹۹۹

منابع[ویرایش]