فهرست سیارک‌ها (۱۲۳۰۰۱–۱۲۴۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۲۳۰۰۱ - ۱۲۴۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۲۳۰۰۱ تا ۱۲۴۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۲۳۰۰۱ 2000 SV253 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۰۲ 2000 SS255 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۰۳ 2000 SC258 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۰۴ 2000 SH258 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۰۵ 2000 SZ258 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۰۶ 2000 SD259 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۰۷ 2000 SD260 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۰۸ 2000 SJ260 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۰۹ 2000 ST260 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۱۰ 2000 SF262 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۱۱ 2000 SL262 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۱۲ 2000 SQ262 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۱۳ 2000 SV264 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۱۴ 2000 SB265 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۱۵ 2000 SW265 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۱۶ 2000 SA266 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۱۷ 2000 SD266 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۱۸ 2000 SG267 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۱۹ 2000 SX268 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۲۰ 2000 SV270 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۲۱ 2000 SV272 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۲۲ 2000 SX272 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۲۳ 2000 SE273 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۲۴ 2000 SM276 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۲۵ 2000 SB279 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۲۶ 2000 SZ279 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۲۷ 2000 SC280 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۲۸ 2000 SD282 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۲۹ 2000 SO282 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۳۰ 2000 SH283 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۳۱ 2000 SN283 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۳۲ 2000 SG286 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۳۳ 2000 SJ286 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۳۴ 2000 SG288 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۳۵ 2000 SK288 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۳۶ 2000 SO288 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۳۷ 2000 SF289 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۳۸ 2000 SH290 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۳۹ 2000 SJ290 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۴۰ 2000 SK291 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۴۱ 2000 SP291 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۴۲ 2000 SR291 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۴۳ 2000 SV291 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۴۴ 2000 SK292 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۴۵ 2000 SO292 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۴۶ 2000 SG294 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۴۷ 2000 ST294 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۴۸ 2000 SY294 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۴۹ 2000 SA295 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۵۰ 2000 SL295 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۵۱ 2000 SN295 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۵۲ 2000 SY295 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۵۳ 2000 SV297 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۵۴ 2000 SH298 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۵۵ 2000 SR298 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۵۶ 2000 SO300 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۵۷ 2000 SP300 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۵۸ 2000 SZ300 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۵۹ 2000 SV301 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۶۰ 2000 SZ301 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۶۱ 2000 SV302 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۶۲ 2000 SY302 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۶۳ 2000 SL303 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۶۴ 2000 SN303 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۶۵ 2000 SY303 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۶۶ 2000 SG304 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۶۷ 2000 SZ304 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۶۸ 2000 SJ305 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۶۹ 2000 SS306 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۷۰ 2000 SQ309 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۷۱ 2000 ST310 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۷۲ 2000 SE311 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۷۳ 2000 SF311 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۷۴ 2000 SG311 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۷۵ 2000 SA312 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۷۶ 2000 SK312 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۷۷ 2000 SF313 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۷۸ 2000 SZ313 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۷۹ 2000 SG315 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۸۰ 2000 SA316 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۸۱ 2000 SN316 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۸۲ 2000 SD319 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۸۳ 2000 SL319 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۸۴ 2000 SV319 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۸۵ 2000 ST320 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۸۶ 2000 SH321 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۸۷ 2000 SQ327 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۸۸ 2000 SU327 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۸۹ 2000 SL328 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۹۰ 2000 SQ328 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۹۱ 2000 SE329 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۹۲ 2000 SZ333 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۹۳ 2000 SD335 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۹۴ 2000 SL336 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۹۵ 2000 SV336 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۹۶ 2000 SJ338 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۹۷ 2000 SE340 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۹۸ 2000 SJ340 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۹۹ 2000 SF342 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۰۰ 2000 SC343 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۰۱ 2000 SQ344 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۰۲ 2000 SU344 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۰۳ 2000 SJ347 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۰۴ 2000 SV348 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۰۵ 2000 SS349 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۰۶ 2000 SX349 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۰۷ 2000 SF350 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۰۸ 2000 SM351 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۰۹ 2000 SQ355 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۱۰ 2000 SL357 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۱۱ 2000 SV357 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۱۲ 2000 SW357 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۱۳ 2000 SH361 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۱۴ 2000 SO365 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۱۵ 2000 SE366 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۱۶ 2000 SC367 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۱۷ 2000 SD367 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۱۸ 2000 SH369 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۱۹ 2000 SA370 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۲۰ 2000 SQ372 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۲۱ 2000 TA3 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۲۲ 2000 TS4 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۲۳ 2000 TD5 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۲۴ 2000 TZ5 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۲۵ 2000 TQ7 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۲۶ 2000 TS7 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۲۷ 2000 TA8 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۲۸ 2000 TW8 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۲۹ 2000 TX11 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۳۰ 2000 TY11 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۳۱ 2000 TD12 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۳۲ 2000 TK12 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۳۳ 2000 TH13 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۳۴ 2000 TL13 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۳۵ 2000 TS13 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۳۶ 2000 TA16 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۳۷ 2000 TN17 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۳۸ 2000 TZ17 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۳۹ 2000 TB18 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۴۰ 2000 TD18 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۴۱ 2000 TK18 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۴۲ 2000 TN18 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۴۳ 2000 TX18 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۴۴ 2000 TY19 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۴۵ 2000 TU21 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۴۶ 2000 TB24 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۴۷ 2000 TL25 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۴۸ 2000 TY25 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۴۹ 2000 TK29 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۵۰ 2000 TJ32 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۵۱ 2000 TJ33 ۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۵۲ 2000 TQ37 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۵۳ 2000 TK38 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۵۴ 2000 TH39 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۵۵ 2000 TL40 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۵۶ 2000 TM43 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۵۷ 2000 TG45 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۵۸ 2000 TS45 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۵۹ 2000 TZ45 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۶۰ 2000 TO46 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۶۱ 2000 TD47 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۶۲ 2000 TV47 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۶۳ 2000 TV48 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۶۴ 2000 TZ50 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۶۵ 2000 TK51 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۶۶ 2000 TU51 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۶۷ 2000 TY53 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۶۸ 2000 TC54 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۶۹ 2000 TC57 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۷۰ 2000 TA58 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۷۱ 2000 TL58 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۷۲ 2000 TA59 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۷۳ 2000 TK61 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۷۴ 2000 TU61 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۷۵ 2000 TD63 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۷۶ 2000 TO63 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۷۷ 2000 TD66 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۷۸ 2000 TU66 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۷۹ 2000 TM67 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۸۰ 2000 TP68 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۸۱ 2000 UW2 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۸۲ 2000 UY3 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۸۳ 2000 UQ4 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۸۴ 2000 UQ6 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۸۵ 2000 UJ7 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۸۶ 2000 UB9 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۸۷ 2000 UV10 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۸۸ 2000 UW10 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۸۹ 2000 UP13 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۹۰ 2000 UK14 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۹۱ 2000 UT14 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۹۲ 2000 UA15 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۹۳ 2000 UD15 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۹۴ 2000 UW15 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۹۵ 2000 UU18 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۹۶ 2000 UC19 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۹۷ 2000 UV19 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۹۸ 2000 UF20 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۱۹۹ 2000 UQ20 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۰۰ 2000 UA24 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۰۱ 2000 UK24 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۰۲ 2000 UG25 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۰۳ 2000 UV27 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۰۴ 2000 UX27 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۰۵ 2000 UZ27 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۰۶ 2000 UA28 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۰۷ 2000 UC28 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۰۸ 2000 UO29 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۰۹ 2000 UW32 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۱۰ 2000 UW34 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۱۱ 2000 UW36 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۱۲ 2000 UY36 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۱۳ 2000 UK37 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۱۴ 2000 UX37 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۱۵ 2000 UG38 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۱۶ 2000 UZ39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۱۷ 2000 UF40 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۱۸ 2000 UN40 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۱۹ 2000 UC41 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۲۰ 2000 UR41 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۲۱ 2000 UQ44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۲۲ 2000 UX46 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۲۳ 2000 UH47 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۲۴ 2000 UR48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۲۵ 2000 UW48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۲۶ 2000 UD49 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۲۷ 2000 UP49 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۲۸ 2000 UE50 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۲۹ 2000 UT52 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۳۰ 2000 UL53 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۳۱ 2000 UC55 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۳۲ 2000 UQ56 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۳۳ 2000 US56 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۳۴ 2000 UO57 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۳۵ 2000 UP57 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۳۶ 2000 UX57 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۳۷ 2000 UH58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۳۸ 2000 UN58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۳۹ 2000 UQ58 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۴۰ 2000 UU59 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۴۱ 2000 UL60 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۴۲ 2000 US61 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۴۳ 2000 UW63 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۴۴ 2000 UY64 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۴۵ 2000 UC65 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۴۶ 2000 UO65 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۴۷ 2000 UL67 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۴۸ 2000 UT67 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۴۹ 2000 UK68 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۵۰ 2000 UN68 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۵۱ 2000 UP68 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۵۲ 2000 UG69 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۵۳ 2000 UC70 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۵۴ 2000 UT70 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۵۵ 2000 UM71 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۵۶ 2000 US73 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۵۷ 2000 UT73 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۵۸ 2000 UO74 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۵۹ 2000 UV74 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۶۰ 2000 UR76 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۶۱ 2000 UO77 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۶۲ 2000 UJ78 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۶۳ 2000 UO78 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۶۴ 2000 US78 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۶۵ 2000 UA80 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۶۶ 2000 UY81 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۶۷ 2000 UK82 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۶۸ 2000 UQ82 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۶۹ 2000 UT84 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۷۰ 2000 UB85 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۷۱ 2000 UA88 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۷۲ 2000 UN89 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۷۳ 2000 UO90 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۷۴ 2000 UZ90 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۷۵ 2000 UO91 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۷۶ 2000 UO93 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۷۷ 2000 UU93 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۷۸ 2000 UG95 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۷۹ 2000 UP96 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۸۰ 2000 UT96 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۸۱ 2000 UY96 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۸۲ 2000 US97 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۸۳ 2000 UH98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۸۴ 2000 UZ98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۸۵ 2000 UE99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۸۶ 2000 UG99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۸۷ 2000 UK99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۸۸ 2000 UV99 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۸۹ 2000 UC100 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۹۰ Manoa ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۹۱ 2000 UH101 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۹۲ 2000 UT101 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۹۳ 2000 UU102 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۹۴ 2000 UX102 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۹۵ 2000 UH103 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۹۶ 2000 UJ104 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۹۷ 2000 UC105 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۹۸ 2000 UB110 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۲۹۹ 2000 UG111 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۰۰ 2000 UF112 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۰۱ 2000 UK112 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۰۲ 2000 UW112 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۰۲ 2000 VT ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۰۴ 2000 VO1 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۰۵ 2000 VZ1 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۰۶ 2000 VC3 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۰۷ 2000 VZ4 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۰۸ 2000 VT6 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۰۹ 2000 VV6 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۱۰ 2000 VF7 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۱۱ 2000 VV7 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۱۲ 2000 VY7 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۱۳ 2000 VZ7 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۱۴ 2000 VC8 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۱۵ 2000 VT8 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۱۶ 2000 VR9 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۱۷ 2000 VU9 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۱۸ 2000 VC10 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۱۹ 2000 VN10 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۲۰ 2000 VV15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۲۱ 2000 VF17 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۲۲ 2000 VS19 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۲۳ 2000 VU19 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۲۴ 2000 VA20 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۲۵ 2000 VV20 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۲۶ 2000 VE22 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۲۷ 2000 VT23 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۲۸ 2000 VL30 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۲۹ 2000 VC31 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۳۰ 2000 VA38 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۳۱ 2000 VC40 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۳۲ 2000 VQ41 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۳۳ 2000 VF42 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۳۴ 2000 VY42 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۳۵ 2000 VQ43 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۳۶ 2000 VD45 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۳۷ 2000 VE46 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۳۸ 2000 VT47 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۳۹ 2000 VY52 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۴۰ 2000 VW53 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۴۱ 2000 VQ54 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۴۲ 2000 VS54 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۴۳ 2000 VT57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۴۴ 2000 VA58 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۴۵ 2000 VF60 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۴۶ 2000 VG60 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۴۷ 2000 VV60 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۴۸ 2000 VY60 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۴۹ 2000 VP61 ۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۵۰ 2000 WQ1 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۵۱ 2000 WF2 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۵۲ 2000 WU3 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۵۳ 2000 WV4 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۵۴ 2000 WT6 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۵۵ 2000 WC9 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۵۶ 2000 WX15 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۵۷ 2000 WE18 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۵۸ 2000 WO19 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۵۹ 2000 WV23 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۶۰ 2000 WN26 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۶۱ 2000 WK28 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۶۲ 2000 WM28 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۶۳ 2000 WO30 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۶۴ 2000 WN31 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۶۵ 2000 WU31 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۶۶ 2000 WE32 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۶۷ 2000 WK32 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۶۸ 2000 WX32 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۶۹ 2000 WV35 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۷۰ 2000 WZ35 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۷۱ 2000 WD36 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۷۲ 2000 WA37 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۷۳ 2000 WW39 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۷۴ 2000 WE44 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۷۵ 2000 WU44 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۷۶ 2000 WV44 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۷۷ 2000 WA45 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۷۸ 2000 WU51 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۷۹ 2000 WJ53 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۸۰ 2000 WW53 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۸۱ 2000 WK57 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۸۲ 2000 WR58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۸۳ 2000 WW58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۸۴ 2000 WG60 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۸۵ 2000 WO62 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۸۶ 2000 WW62 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۸۷ 2000 WO66 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۸۸ 2000 WR69 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۸۹ 2000 WG71 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۹۰ 2000 WT71 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۹۱ 2000 WX71 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۹۲ 2000 WF72 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۹۳ 2000 WH72 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۹۴ 2000 WU73 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۹۵ 2000 WA75 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۹۶ 2000 WF75 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۹۷ 2000 WB78 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۹۸ 2000 WL79 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۳۹۹ 2000 WP80 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۰۰ 2000 WY80 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۰۱ 2000 WM83 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۰۲ 2000 WS83 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۰۳ 2000 WH86 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۰۴ 2000 WS88 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۰۵ 2000 WD90 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۰۶ 2000 WJ90 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۰۷ 2000 WG94 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۰۸ 2000 WZ94 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۰۹ 2000 WJ95 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۱۰ 2000 WV96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۱۱ 2000 WM97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۱۲ 2000 WZ97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۱۳ 2000 WT98 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۱۴ 2000 WM99 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۱۵ 2000 WN99 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۱۶ 2000 WF100 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۱۷ 2000 WN103 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۱۸ 2000 WT103 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۱۹ 2000 WX103 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۲۰ 2000 WN105 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۲۱ 2000 WV105 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۲۲ 2000 WF106 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۲۳ 2000 WV107 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۲۴ 2000 WQ108 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۲۵ 2000 WM110 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۲۶ 2000 WE111 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۲۷ 2000 WX111 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۲۸ 2000 WJ112 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۲۹ 2000 WB115 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۳۰ 2000 WX115 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۳۱ 2000 WG117 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۳۲ 2000 WQ118 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۳۳ 2000 WY118 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۳۴ 2000 WD119 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۳۵ 2000 WJ119 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۳۶ 2000 WF120 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۳۷ 2000 WP121 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۳۸ 2000 WU121 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۳۹ 2000 WS125 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۴۰ 2000 WT125 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۴۱ 2000 WP126 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۴۲ 2000 WU129 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۴۳ 2000 WZ129 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۴۴ 2000 WF131 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۴۵ 2000 WL131 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۴۶ 2000 WQ131 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۴۷ 2000 WZ131 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۴۸ 2000 WR132 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۴۹ 2000 WK133 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۵۰ 2000 WZ133 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۵۱ 2000 WF134 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۵۲ 2000 WJ134 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۵۳ 2000 WF135 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۵۴ 2000 WS135 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۵۵ 2000 WF136 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۵۶ 2000 WO137 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۵۷ 2000 WN138 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۵۸ 2000 WW138 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۵۹ 2000 WQ139 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۶۰ 2000 WQ141 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۶۱ 2000 WT142 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۶۲ 2000 WY142 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۶۳ 2000 WC143 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۶۴ 2000 WO144 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۶۵ 2000 WH145 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۶۶ 2000 WZ145 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۶۷ 2000 WZ146 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۶۸ 2000 WS147 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۶۹ 2000 WC148 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۷۰ 2000 WR148 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۷۱ 2000 WE149 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۷۲ 2000 WD154 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۷۳ 2000 WH154 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۷۴ 2000 WO154 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۷۵ 2000 WB155 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۷۶ 2000 WC155 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۷۷ 2000 WR161 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۷۸ 2000 WU161 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۷۹ 2000 WD162 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۸۰ 2000 WE162 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۸۱ 2000 WV162 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۸۲ 2000 WL163 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۸۳ 2000 WX164 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۸۴ 2000 WE166 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۸۵ 2000 WF166 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۸۶ 2000 WS166 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۸۷ 2000 WY166 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۸۸ 2000 WD170 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۸۹ 2000 WO170 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۹۰ 2000 WS170 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۹۱ 2000 WV170 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۹۲ 2000 WL171 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۹۳ 2000 WU171 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۹۴ 2000 WJ173 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۹۵ 2000 WK173 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۹۶ 2000 WL175 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۹۷ 2000 WP175 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۹۸ 2000 WN178 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۴۹۹ 2000 WY178 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۰۰ 2000 WY179 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۰۱ 2000 WM180 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۰۲ 2000 WV180 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۰۳ 2000 WW180 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۰۴ 2000 WE181 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۰۵ 2000 WO181 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۰۶ 2000 WA182 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۰۷ 2000 WP182 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۰۸ 2000 WU182 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۰۹ 2000 WK183 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۱۰ 2000 WV184 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۱۱ 2000 WP185 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۱۲ 2000 WU187 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۱۳ 2000 WV188 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۱۴ 2000 WY190 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۱۵ 2000 WH192 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۱۶ 2000 XN1 ۳ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۱۷ 2000 XY1 ۳ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۱۸ 2000 XK3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۱۹ 2000 XM3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۲۰ 2000 XY3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۲۱ 2000 XD4 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۲۲ 2000 XA5 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۲۳ 2000 XY7 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۲۴ 2000 XW9 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۲۵ 2000 XB10 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۲۶ 2000 XO12 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۲۷ 2000 XQ12 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۲۸ 2000 XZ12 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۲۹ 2000 XA13 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۳۰ 2000 XL13 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۳۱ 2000 XT13 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۳۲ 2000 XZ13 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۳۳ 2000 XX15 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۳۴ 2000 XD16 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۳۵ 2000 XF16 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۳۶ 2000 XU17 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۳۷ 2000 XE18 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۳۸ 2000 XR19 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۳۹ 2000 XV19 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۴۰ 2000 XN20 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۴۱ 2000 XS20 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۴۲ 2000 XM21 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۴۳ 2000 XG22 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۴۴ 2000 XK22 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۴۵ 2000 XN22 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۴۶ 2000 XK23 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۴۷ 2000 XS23 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۴۸ 2000 XT24 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۴۹ 2000 XF25 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۵۰ 2000 XK25 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۵۱ 2000 XU26 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۵۲ 2000 XD29 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۵۳ 2000 XN29 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۵۴ 2000 XL30 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۵۵ 2000 XP30 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۵۶ 2000 XW30 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۵۷ 2000 XJ32 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۵۸ 2000 XD33 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۵۹ 2000 XG33 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۶۰ 2000 XT33 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۶۱ 2000 XD34 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۶۲ 2000 XU34 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۶۳ 2000 XY34 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۶۴ 2000 XC35 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۶۵ 2000 XP35 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۶۶ 2000 XR35 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۶۷ 2000 XV35 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۶۸ 2000 XZ35 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۶۹ 2000 XC36 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۷۰ 2000 XP36 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۷۱ 2000 XV36 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۷۲ 2000 XZ36 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۷۳ 2000 XG37 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۷۴ 2000 XJ37 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۷۵ 2000 XA38 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۷۶ 2000 XV38 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۷۷ 2000 XJ39 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۷۸ 2000 XV39 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۷۹ 2000 XA40 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۸۰ 2000 XK40 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۸۱ 2000 XO40 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۸۲ 2000 XQ40 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۸۳ 2000 XR40 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۸۴ 2000 XT40 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۸۵ 2000 XD41 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۸۶ 2000 XH41 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۸۷ 2000 XK42 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۸۸ 2000 XM42 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۸۹ 2000 XE44 ۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۹۰ 2000 XT45 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۹۱ 2000 XV45 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۹۲ 2000 XP46 ۷ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۹۳ 2000 XZ46 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۹۴ 2000 XF49 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۹۵ 2000 XN50 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۹۶ 2000 XX51 ۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۹۷ 2000 YN2 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۹۸ 2000 YW3 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۵۹۹ 2000 YJ5 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۰۰ 2000 YL5 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۰۱ 2000 YT5 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۰۲ 2000 YG7 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۰۳ 2000 YV7 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۰۴ 2000 YY9 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۰۵ 2000 YU10 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۰۶ 2000 YF11 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۰۷ 2000 YA12 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۰۸ 2000 YC13 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۰۹ 2000 YJ13 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۱۰ 2000 YV13 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۱۱ 2000 YX14 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۱۲ 2000 YL16 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۱۳ 2000 YQ17 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۱۴ 2000 YZ17 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۱۵ 2000 YS20 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۱۶ 2000 YG23 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۱۷ 2000 YQ24 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۱۸ 2000 YS25 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۱۹ 2000 YA26 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۲۰ 2000 YP26 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۲۱ 2000 YK27 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۲۲ 2000 YF28 ۲۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۲۳ 2000 YJ31 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۲۴ 2000 YO32 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۲۵ 2000 YO36 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۲۶ 2000 YY40 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۲۷ 2000 YA43 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۲۸ 2000 YK44 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۲۹ 2000 YR46 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۳۰ 2000 YU46 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۳۱ 2000 YA47 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۳۲ 2000 YO47 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۳۳ 2000 YT47 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۳۴ 2000 YV47 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۳۵ 2000 YH50 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۳۶ 2000 YO52 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۳۷ 2000 YR52 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۳۸ 2000 YY53 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۳۹ 2000 YY54 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۴۰ 2000 YO56 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۴۱ 2000 YJ58 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۴۲ 2000 YR58 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۴۳ 2000 YW60 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۴۴ 2000 YR61 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۴۵ 2000 YQ63 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۴۶ 2000 YW63 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۴۷ 2000 YG66 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۴۸ 2000 YN66 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۴۹ 2000 YT66 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۵۰ 2000 YH71 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۵۱ 2000 YB73 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۵۲ 2000 YC73 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۵۳ 2000 YU73 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۵۴ 2000 YG74 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۵۵ 2000 YK74 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۵۶ 2000 YO74 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۵۷ 2000 YL75 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۵۸ 2000 YX75 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۵۹ 2000 YJ76 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۶۰ 2000 YM77 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۶۱ 2000 YT77 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۶۲ 2000 YM78 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۶۳ 2000 YQ78 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۶۴ 2000 YC79 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۶۵ 2000 YL79 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۶۶ 2000 YX79 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۶۷ 2000 YR80 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۶۸ 2000 YB81 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۶۹ 2000 YH82 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۷۰ 2000 YG83 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۷۱ 2000 YX86 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۷۲ 2000 YA87 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۷۳ 2000 YP88 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۷۴ 2000 YA90 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۷۵ 2000 YT90 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۷۶ 2000 YN91 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۷۷ 2000 YO91 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۷۸ 2000 YP91 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۷۹ 2000 YF92 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۸۰ 2000 YN92 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۸۱ 2000 YE93 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۸۲ 2000 YA95 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۸۳ 2000 YF95 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۸۴ 2000 YK95 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۸۵ 2000 YN96 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۸۶ 2000 YA97 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۸۷ 2000 YA98 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۸۸ 2000 YG99 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۸۹ 2000 YL99 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۹۰ 2000 YO99 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۹۱ 2000 YJ101 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۹۲ 2000 YN101 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۹۳ 2000 YQ101 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۹۴ 2000 YW101 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۹۵ 2000 YC102 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۹۶ 2000 YA103 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۹۷ 2000 YV103 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۹۸ 2000 YQ104 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۶۹۹ 2000 YF105 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۰۰ 2000 YF107 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۰۱ 2000 YQ108 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۰۲ 2000 YE109 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۰۳ 2000 YB111 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۰۴ 2000 YL111 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۰۵ 2000 YV112 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۰۶ 2000 YE114 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۰۷ 2000 YD116 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۰۸ 2000 YE117 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۰۹ 2000 YZ118 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۱۰ 2000 YQ120 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۱۱ 2000 YC121 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۱۲ 2000 YO122 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۱۳ 2000 YU122 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۱۴ 2000 YH124 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۱۵ 2000 YT124 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۱۶ 2000 YP125 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۱۷ 2000 YX126 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۱۸ 2000 YS128 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۱۹ 2000 YD132 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۲۰ 2000 YP133 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۲۱ 2000 YZ133 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۲۲ 2000 YX134 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۲۳ 2000 YD135 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۲۴ 2000 YK135 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۲۵ 2000 YU135 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۲۶ 2000 YK136 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۲۷ 2000 YQ137 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۲۸ 2000 YS142 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۷۲۹ 2001 AM5 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۳۰ 2001 AS7 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۳۱ 2001 AH8 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۳۲ 2001 AU8 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۳۳ 2001 AT9 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۳۴ 2001 AE10 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۳۵ 2001 AH10 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۳۶ 2001 AQ11 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۳۷ 2001 AW11 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۳۸ 2001 AZ14 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۳۹ 2001 AC18 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۴۰ 2001 AO18 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۴۱ 2001 AN19 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۴۲ 2001 AQ20 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۴۳ 2001 AT21 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۴۴ 2001 AT22 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۴۵ 2001 AA23 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۴۶ 2001 AC23 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۴۷ 2001 AV25 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۴۸ 2001 AJ26 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۴۹ 2001 AK26 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۵۰ 2001 AT26 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۵۱ 2001 AR27 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۵۲ 2001 AB28 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۵۳ 2001 AP32 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۵۴ 2001 AR32 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۵۵ 2001 AD33 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۵۶ 2001 AY36 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۵۷ 2001 AY37 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۵۸ 2001 AU39 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۵۹ 2001 AC40 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۶۰ 2001 AP40 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۶۱ 2001 AD41 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۶۲ 2001 AU41 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۶۳ 2001 AH42 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۶۴ 2001 AW43 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۶۵ 2001 AJ46 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۶۶ 2001 AH48 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۶۷ 2001 AR48 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۶۸ 2001 AG50 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۶۹ 2001 AZ50 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۷۰ 2001 AN53 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۷۰ 2001 BL ۱۷ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۷۲ 2001 BQ2 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۷۳ 2001 BB6 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۷۴ 2001 BQ6 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۷۵ 2001 BA7 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۷۶ 2001 BF7 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۷۷ 2001 BH7 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۷۸ 2001 BN12 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۷۹ 2001 BW12 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۸۰ 2001 BJ13 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۸۱ 2001 BU14 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۸۲ 2001 BM15 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۸۳ 2001 BP16 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۸۴ 2001 BE17 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۸۵ 2001 BP17 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۸۶ 2001 BS17 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۸۷ 2001 BG22 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۸۸ 2001 BZ22 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۸۹ 2001 BL25 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۹۰ 2001 BD35 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۹۱ 2001 BH35 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۹۲ 2001 BU37 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۹۳ 2001 BG39 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۹۴ 2001 BE42 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۹۵ 2001 BF42 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۹۶ 2001 BD43 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۹۷ 2001 BV43 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۹۸ 2001 BL47 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۷۹۹ 2001 BK48 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۰۰ 2001 BL48 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۰۱ 2001 BK54 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۰۲ 2001 BC56 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۰۳ 2001 BP56 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۰۴ 2001 BA60 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۰۵ 2001 BZ60 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۰۶ 2001 BY63 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۰۷ 2001 BH64 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۰۸ 2001 BJ64 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۰۹ 2001 BY64 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۱۰ 2001 BM65 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۱۱ 2001 BC67 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۱۲ 2001 BE67 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۱۳ 2001 BC68 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۱۴ 2001 BC71 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۱۵ 2001 BD72 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۱۶ 2001 BU73 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۱۷ 2001 BG74 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۱۸ Helenzier ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۱۹ 2001 BS77 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۲۰ 2001 BV78 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۲۱ 2001 BH80 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۲۲ 2001 BS80 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۲۳ 2001 BW80 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۲۴ 2001 CU3 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۲۵ 2001 CL4 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۲۶ 2001 CH6 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۲۷ 2001 CJ6 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۲۸ 2001 CJ9 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۲۹ 2001 CN9 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۳۰ 2001 CU10 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۳۱ 2001 CB13 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۳۲ 2001 CU14 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۳۳ 2001 CF15 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۳۴ 2001 CW15 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۳۵ 2001 CP16 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۳۶ 2001 CS18 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۳۷ 2001 CO20 ۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۳۸ 2001 CX20 ۴ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۳۹ 2001 CD22 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۴۰ 2001 CF22 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۴۱ 2001 CR22 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۴۲ 2001 CT27 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۴۳ 2001 CZ27 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۴۴ 2001 CN29 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۴۵ 2001 CD30 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۴۶ 2001 CQ31 ۴ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۴۷ 2001 CO32 ۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۴۸ 2001 CX34 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۴۹ 2001 CS35 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۵۰ 2001 CV36 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۵۱ 2001 CB37 ۱۴ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۵۲ 2001 CM37 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۵۳ 2001 CP37 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۵۴ 2001 CB38 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۵۵ 2001 CE38 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۵۶ 2001 CD39 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۵۷ 2001 CB43 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۵۸ 2001 CB48 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۵۹ 2001 CO48 ۱۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۶۰ Davederrick ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۶۱ 2001 DB2 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۶۲ 2001 DF3 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۶۳ 2001 DD5 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۶۴ 2001 DV6 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۶۵ 2001 DK7 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۶۶ 2001 DO9 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۶۷ 2001 DE12 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۶۸ 2001 DJ13 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۶۹ 2001 DR13 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۷۰ 2001 DD19 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۷۱ 2001 DM22 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۷۲ 2001 DH23 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۷۳ 2001 DC27 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۷۴ 2001 DQ28 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۷۵ 2001 DQ29 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۷۶ 2001 DV29 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۷۷ 2001 DM31 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۷۸ 2001 DQ31 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۷۹ 2001 DP34 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۸۰ 2001 DG35 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۸۱ 2001 DH37 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۸۲ 2001 DS39 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۸۳ 2001 DE40 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۸۴ 2001 DJ42 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۸۵ 2001 DM42 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۸۶ 2001 DE45 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۸۷ 2001 DX45 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۸۸ 2001 DJ49 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۸۹ 2001 DT49 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۹۰ 2001 DB51 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۹۱ 2001 DL51 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۹۲ 2001 DM51 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۹۳ 2001 DW52 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۹۴ 2001 DR53 ۲۰ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۹۵ 2001 DW56 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۹۶ 2001 DX58 ۲۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۹۷ 2001 DG60 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۹۸ 2001 DU61 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۸۹۹ 2001 DP62 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۰۰ 2001 DD63 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۰۱ 2001 DB66 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۰۲ 2001 DH68 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۰۳ 2001 DC70 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۰۴ 2001 DZ75 ۲۰ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۰۵ 2001 DR76 ۲۰ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۰۶ 2001 DS76 ۲۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۰۷ 2001 DB78 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۰۸ 2001 DM79 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۰۹ 2001 DQ83 ۲۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۱۰ 2001 DT88 ۲۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۱۱ 2001 DF89 ۲۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۱۲ 2001 DM91 ۲۰ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۱۳ 2001 DW93 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۱۴ 2001 DP94 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۱۵ 2001 DK95 ۱۸ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۱۶ 2001 DL96 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۱۷ 2001 DY97 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۱۸ 2001 DM98 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۱۹ 2001 DQ98 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۲۰ 2001 DW99 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۲۱ 2001 DT104 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۲۲ 2001 DJ106 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۲۳ 2001 DQ106 ۲۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۲۳۹۲۴ 2001 ET1 ۱ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۲۵ 2001 EA2 ۱ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۲۶ 2001 EB3 ۳ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۲۷ 2001 ER4 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۲۸ 2001 ED6 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۲۹ 2001 EM6 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۳۰ 2001 EP6 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۳۱ 2001 ED8 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۳۲ 2001 EV11 ۳ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۳۳ 2001 EE14 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۳۴ 2001 EU14 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۳۵ 2001 EX14 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۳۶ 2001 EA15 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۳۷ 2001 EX16 ۳ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۳۸ 2001 EB17 ۱۳ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۳۹ 2001 EP17 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۴۰ 2001 EL18 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۴۱ 2001 EM18 ۱۳ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۴۲ 2001 EV18 ۱۴ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۴۳ 2001 EW19 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۴۴ 2001 EU20 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۴۵ 2001 EM21 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۴۶ 2001 ER23 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۴۷ 2001 EK24 ۳ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۴۸ 2001 EQ25 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۴۹ 2001 EC26 ۲ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۵۰ 2001 FJ3 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۵۱ 2001 FC4 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۵۲ 2001 FX4 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۵۳ 2001 FT7 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۵۴ 2001 FV7 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۵۵ 2001 FC10 ۱۷ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۵۶ 2001 FY10 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۵۷ 2001 FD11 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۵۸ 2001 FC12 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۵۹ 2001 FH12 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۶۰ 2001 FF13 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۶۱ 2001 FW13 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۶۲ 2001 FL14 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۶۳ 2001 FU15 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۶۴ 2001 FZ16 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۶۵ 2001 FD17 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۶۶ 2001 FF22 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۶۷ 2001 FX22 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۶۸ 2001 FQ26 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۶۹ 2001 FM27 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۷۰ 2001 FQ27 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۷۱ 2001 FX27 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۷۲ 2001 FN28 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۷۳ 2001 FQ28 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۷۴ 2001 FW28 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۷۵ 2001 FV30 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۷۶ 2001 FV33 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۷۷ 2001 FO34 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۷۸ 2001 FF37 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۷۹ 2001 FB38 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۸۰ 2001 FH39 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۸۱ 2001 FJ42 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۸۲ 2001 FA44 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۸۳ 2001 FW46 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۸۴ 2001 FQ51 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۸۵ 2001 FK52 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۸۶ 2001 FC56 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۸۷ 2001 FO58 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۸۸ 2001 FF62 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۸۹ 2001 FG62 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۹۰ 2001 FH62 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۹۱ 2001 FZ62 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۹۲ 2001 FL63 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۹۳ 2001 FK64 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۹۴ 2001 FL64 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۹۵ 2001 FM64 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۹۶ 2001 FV64 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۹۷ 2001 FC68 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۹۸ 2001 FP70 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۳۹۹۹ 2001 FS71 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۱۲۴۰۰۰ 2001 FP72 ۱۹ مارس ۲۰۰۱

منابع[ویرایش]