فهرست سیارک‌ها (۱۲۰۰۰۱–۱۲۱۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۲۰۰۰۱ - ۱۲۱۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۲۰۰۰۱ تا ۱۲۱۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۲۰۰۰۱ 2002 YL15 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۱۲۰۰۰۲ 2002 YD20 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۱۲۰۰۰۳ 2002 YU23 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۱۲۰۰۰۴ 2002 YB24 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۱۲۰۰۰۵ 2002 YB31 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۱۲۰۰۰۶ 2002 YK31 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۱۲۰۰۰۷ 2002 YV31 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۱۲۰۰۰۸ 2003 AN5 ۱ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۰۹ 2003 AU5 ۱ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۱۰ 2003 AV5 ۱ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۱۱ 2003 AY5 ۱ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۱۲ 2003 AR7 ۲ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۱۳ 2003 AU17 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۱۴ 2003 AT21 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۱۵ 2003 AO24 ۴ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۱۶ 2003 AY27 ۴ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۱۷ 2003 AD37 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۱۸ 2003 AV38 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۱۹ 2003 AF39 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۲۰ 2003 AV40 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۲۱ 2003 AW40 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۲۲ 2003 AA41 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۲۳ 2003 AW44 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۲۴ 2003 AN50 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۲۵ 2003 AT52 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۲۶ 2003 AR55 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۲۷ 2003 AZ57 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۲۸ 2003 AK58 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۲۹ 2003 AD60 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۳۰ 2003 AF65 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۳۱ 2003 AZ68 ۹ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۳۲ 2003 AV69 ۸ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۳۳ 2003 AZ70 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۳۴ 2003 AK71 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۳۵ 2003 AB75 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۳۶ 2003 AM89 ۴ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۳۷ 2003 AG91 ۵ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۳۸ Franlainsher ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۳۹ 2003 BA2 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۴۰ Pagliarini ۲۴ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۴۱ 2003 BS6 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۴۲ 2003 BQ9 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۴۳ 2003 BA11 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۴۴ 2003 BX20 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۴۵ 2003 BB25 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۴۶ 2003 BT26 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۴۷ 2003 BR27 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۴۸ 2003 BJ29 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۴۹ 2003 BT29 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۵۰ 2003 BE40 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۵۱ 2003 BO66 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۵۲ 2003 BD67 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۵۳ 2003 BW69 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۵۴ 2003 BR71 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۵۵ 2003 BD76 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۵۶ 2003 BA79 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۵۷ 2003 BJ82 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۵۸ 2003 BZ83 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۵۹ 2003 BA84 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۶۰ 2003 BP84 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۶۱ 2003 CO1 ۱ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۶۲ 2003 CQ4 ۱ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۶۳ 2003 CE5 ۱ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۶۴ 2003 CD6 ۱ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۶۵ 2003 CM6 ۱ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۶۶ 2003 CH16 ۷ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۶۷ 2003 CQ18 ۶ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۶۸ 2003 DC1 ۲۱ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۶۹ 2003 DZ3 ۲۲ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۷۰ 2003 DC8 ۲۲ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۷۱ 2003 DM16 ۲۱ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۷۲ 2003 DD18 ۱۹ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۷۳ 2003 DR19 ۲۲ فوریه ۲۰۰۳
۱۲۰۰۷۳ 2003 EA ۱ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۷۵ 2003 EE2 ۵ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۷۶ 2003 EO2 ۵ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۷۷ 2003 EU3 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۷۸ 2003 EH4 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۷۹ 2003 EB10 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۸۰ 2003 ET11 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۸۱ 2003 ED12 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۸۲ 2003 EN12 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۸۳ 2003 EH17 ۵ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۸۴ 2003 EW20 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۸۵ 2003 EO23 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۸۶ 2003 EU24 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۸۷ 2003 ET25 ۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۸۸ 2003 EW32 ۷ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۸۹ 2003 EA34 ۷ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۹۰ 2003 EB35 ۷ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۹۱ 2003 EH35 ۷ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۹۲ 2003 EB36 ۷ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۹۳ 2003 EE38 ۸ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۹۴ 2003 ET39 ۸ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۹۵ 2003 EN42 ۹ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۹۶ 2003 EG47 ۹ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۹۷ 2003 EG50 ۱۰ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۹۸ 2003 EJ50 ۱۰ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۰۹۹ 2003 EV55 ۹ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۰۰ 2003 EY57 ۹ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۰۱ 2003 FP5 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۰۲ 2003 FU5 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۰۳ Dolero ۲۴ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۰۴ 2003 FG9 ۲۱ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۰۵ 2003 FM11 ۲۳ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۰۶ 2003 FK15 ۲۳ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۰۷ 2003 FH17 ۲۴ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۰۸ 2003 FP24 ۲۴ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۰۹ 2003 FQ29 ۲۵ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۱۰ 2003 FZ29 ۲۵ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۱۱ 2003 FN38 ۲۳ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۱۲ 2003 FS51 ۲۵ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۱۳ 2003 FJ58 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۱۴ 2003 FZ64 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۱۵ 2003 FW65 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۱۶ 2003 FR75 ۲۷ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۱۷ 2003 FZ80 ۲۷ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۱۸ 2003 FF83 ۲۷ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۱۹ 2003 FK84 ۲۸ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۲۰ Kankelborg ۲۸ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۲۱ 2003 FO85 ۲۸ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۲۲ 2003 FE88 ۲۸ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۲۳ 2003 FT92 ۲۹ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۲۴ 2003 FO98 ۳۰ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۲۵ 2003 FR100 ۳۱ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۲۶ 2003 FH101 ۳۱ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۲۷ 2003 FJ101 ۳۱ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۲۸ 2003 FP106 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۲۹ 2003 FT117 ۲۵ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۳۰ 2003 FL119 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۳۱ 2003 FX119 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۳۲ 2003 FY128 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۲۰۱۳۳ 2003 GJ4 ۱ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۳۴ 2003 GP6 ۲ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۳۵ 2003 GF7 ۱ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۳۶ 2003 GY12 ۱ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۳۷ 2003 GW14 ۳ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۳۸ 2003 GB17 ۵ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۳۹ 2003 GV20 ۳ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۴۰ 2003 GB21 ۳ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۴۱ Lucaslara ۷ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۴۲ 2003 GL38 ۵ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۴۳ 2003 GG42 ۹ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۴۴ 2003 GM43 ۹ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۴۵ 2003 GZ47 ۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۴۶ 2003 GY49 ۷ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۴۷ 2003 GZ49 ۷ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۴۸ 2003 GO51 ۱۲ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۴۹ 2003 GG54 ۶ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۵۰ 2003 GN54 ۳ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۵۱ 2003 GQ54 ۳ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۵۲ 2003 HJ1 ۲۱ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۵۳ 2003 HR2 ۲۱ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۵۴ 2003 HP4 ۲۴ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۵۵ 2003 HS8 ۲۴ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۵۶ 2003 HB10 ۲۵ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۵۷ 2003 HC10 ۲۵ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۵۸ 2003 HC15 ۲۶ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۵۹ 2003 HC23 ۲۶ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۶۰ 2003 HG30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۶۱ 2003 HB31 ۲۶ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۶۲ 2003 HN36 ۲۹ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۶۳ 2003 HG44 ۲۷ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۶۴ 2003 HV45 ۲۷ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۶۵ 2003 HE46 ۲۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۶۶ 2003 HC47 ۲۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۶۷ 2003 HT47 ۲۹ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۶۸ 2003 HW52 ۲۹ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۶۹ 2003 HD53 ۳۰ آوریل ۲۰۰۳
۱۲۰۱۷۰ 2003 JO5 ۱ مه ۲۰۰۳
۱۲۰۱۷۱ 2003 JT6 ۱ مه ۲۰۰۳
۱۲۰۱۷۲ 2003 JU9 ۳ مه ۲۰۰۳
۱۲۰۱۷۳ 2003 JA10 ۱ مه ۲۰۰۳
۱۲۰۱۷۴ Jeffjenny ۲۳ مه ۲۰۰۳
۱۲۰۱۷۵ 2003 KB11 ۲۴ مه ۲۰۰۳
۱۲۰۱۷۶ 2003 KQ30 ۲۶ مه ۲۰۰۳
۱۲۰۱۷۷ 2003 LW3 ۵ ژوئن ۲۰۰۳
۱۲۰۱۷۸ 2003 OP32 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۲۰۱۷۹ 2003 QY75 ۲۴ اوت ۲۰۰۳
۱۲۰۱۸۰ 2003 QH104 ۲۷ اوت ۲۰۰۳
۱۲۰۱۸۱ 2003 UR292 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۳
۱۲۰۱۸۲ 2003 VQ2 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۳
۱۲۰۱۸۳ 2003 YR138 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۲۰۱۸۴ 2004 BB45 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۸۵ 2004 BB96 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۸۶ 2004 BQ111 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۸۷ 2004 CO3 ۱۰ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۸۸ 2004 CL12 ۱۱ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۸۹ 2004 CY84 ۱۳ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۹۰ 2004 CL97 ۱۳ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۹۱ 2004 CG100 ۱۵ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۹۲ 2004 CM106 ۱۴ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۹۳ 2004 DM6 ۱۶ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۹۴ 2004 DR11 ۱۷ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۹۵ 2004 DL15 ۱۷ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۹۶ 2004 DR21 ۱۷ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۹۷ 2004 DU37 ۱۹ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۹۸ 2004 DT42 ۲۰ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۱۹۹ 2004 DN43 ۲۳ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۲۰۰ 2004 DE60 ۲۶ فوریه ۲۰۰۴
۱۲۰۲۰۱ 2004 ES2 ۱۳ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۰۲ 2004 EL6 ۱۲ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۰۳ 2004 EE7 ۱۲ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۰۴ 2004 EY13 ۱۱ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۰۵ 2004 EF27 ۱۴ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۰۶ 2004 EA30 ۱۵ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۰۷ 2004 EG31 ۱۳ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۰۸ 2004 EK32 ۱۵ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۰۹ 2004 ES36 ۱۳ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۱۰ 2004 EN39 ۱۵ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۱۱ 2004 ES39 ۱۵ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۱۲ 2004 EM54 ۱۳ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۱۳ 2004 EF56 ۱۴ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۱۴ 2004 EG78 ۱۵ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۱۵ 2004 EM79 ۱۵ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۱۶ 2004 EW95 ۱۴ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۱۶ 2004 FL ۱۶ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۱۸ 2004 FN2 ۱۷ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۱۹ 2004 FZ15 ۲۵ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۲۰ 2004 FP17 ۲۶ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۲۱ 2004 FJ18 ۲۸ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۲۲ 2004 FD23 ۱۷ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۲۳ 2004 FZ28 ۲۸ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۲۴ 2004 FB39 ۱۷ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۲۵ 2004 FK45 ۱۶ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۲۶ 2004 FR49 ۱۸ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۲۷ 2004 FZ50 ۱۸ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۲۸ 2004 FB52 ۱۹ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۲۹ 2004 FX57 ۱۷ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۳۰ 2004 FQ63 ۱۹ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۳۱ 2004 FF64 ۱۹ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۳۲ 2004 FH65 ۱۹ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۳۳ 2004 FZ65 ۱۹ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۳۴ 2004 FD66 ۱۹ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۳۵ 2004 FR67 ۲۰ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۳۶ 2004 FA85 ۱۸ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۳۷ 2004 FQ85 ۱۸ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۳۸ 2004 FL90 ۲۰ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۳۹ 2004 FP90 ۲۰ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۴۰ 2004 FM98 ۲۳ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۴۱ 2004 FM102 ۲۰ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۴۲ 2004 FE109 ۲۴ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۴۳ 2004 FG110 ۲۴ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۴۴ 2004 FG122 ۲۵ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۴۵ 2004 FC127 ۲۷ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۴۶ 2004 FM139 ۲۴ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۴۷ 2004 FR139 ۲۵ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۴۸ 2004 FR140 ۲۷ مارس ۲۰۰۴
۱۲۰۲۴۹ 2004 GQ1 ۱۱ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۵۰ 2004 GU4 ۱۱ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۵۱ 2004 GB6 ۱۲ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۵۲ 2004 GA10 ۱۳ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۵۳ 2004 GO14 ۱۳ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۵۴ 2004 GX14 ۱۳ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۵۵ 2004 GG17 ۱۰ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۵۶ 2004 GV17 ۱۲ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۵۷ 2004 GL18 ۱۳ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۵۸ 2004 GS18 ۱۴ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۵۹ 2004 GB20 ۱۵ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۶۰ 2004 GL20 ۹ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۶۱ 2004 GS27 ۱۵ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۶۲ 2004 GP29 ۱۲ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۶۳ 2004 GJ30 ۱۲ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۶۴ 2004 GJ45 ۱۲ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۶۵ 2004 GE55 ۱۳ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۶۶ 2004 GF59 ۱۲ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۶۷ 2004 GP68 ۱۳ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۶۸ 2004 GE72 ۱۴ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۶۹ 2004 GE75 ۱۴ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۷۰ 2004 GW80 ۱۳ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۷۱ 2004 HM3 ۱۶ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۷۲ 2004 HK5 ۱۷ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۷۳ 2004 HP5 ۱۷ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۷۴ 2004 HE6 ۱۷ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۷۵ 2004 HB8 ۱۶ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۷۶ 2004 HU9 ۱۷ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۷۷ 2004 HV9 ۱۷ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۷۸ 2004 HL17 ۱۶ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۷۹ 2004 HG18 ۱۷ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۸۰ 2004 HP32 ۲۰ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۸۱ 2004 HV32 ۲۱ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۸۲ 2004 HB34 ۱۶ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۸۳ 2004 HK35 ۲۰ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۸۴ 2004 HO43 ۲۱ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۸۵ 2004 HE47 ۲۲ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۸۶ 2004 HX56 ۲۷ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۸۷ 2004 HO59 ۲۵ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۸۸ 2004 HK61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۸۹ 2004 HM61 ۲۵ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۹۰ 2004 HB62 ۲۹ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۹۱ 2004 HA75 ۳۰ آوریل ۲۰۰۴
۱۲۰۲۹۲ 2004 JA9 ۱۳ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۲۹۳ 2004 JQ9 ۱۳ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۲۹۴ 2004 JW15 ۱۰ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۲۹۵ 2004 JO16 ۱۱ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۲۹۶ 2004 JH17 ۱۲ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۲۹۷ 2004 JD22 ۹ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۲۹۸ 2004 JY24 ۱۵ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۲۹۹ 2004 JL28 ۹ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۰۰ 2004 JV31 ۱۴ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۰۱ 2004 JL34 ۱۵ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۰۲ 2004 JA36 ۱۳ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۰۳ 2004 JY37 ۱۴ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۰۴ 2004 JP43 ۹ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۰۴ 2004 KF ۱۶ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۰۶ 2004 KE6 ۱۷ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۰۷ 2004 KX9 ۱۹ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۰۸ 2004 KN12 ۲۲ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۰۹ 2004 KX15 ۲۳ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۱۰ 2004 KY16 ۲۴ مه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۱۱ 2004 LX2 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۱۲ 2004 LY2 ۵ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۱۳ 2004 LF4 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۱۴ 2004 LQ4 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۱۵ 2004 LZ4 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۱۶ 2004 LB5 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۱۷ 2004 LY6 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۱۸ 2004 LQ13 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۱۹ 2004 LZ15 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۲۰ 2004 LL17 ۱۴ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۲۱ 2004 LH30 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۲۲ 2004 MG2 ۱۷ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۲۳ 2004 MQ2 ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۲۴ 2004 MV3 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۲۵ 2004 MH7 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۴
۱۲۰۳۲۶ 2004 NK3 ۹ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۲۷ 2004 NV10 ۹ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۲۸ 2004 NP16 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۲۹ 2004 ND17 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۳۰ 2004 NO25 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۳۱ 2004 NP26 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۳۲ 2004 OS2 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۳۳ 2004 OY11 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۳۴ 2004 OS12 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۳۵ 2004 OP14 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۲۰۳۳۶ 2004 PX53 ۸ اوت ۲۰۰۴
۱۲۰۳۳۷ 2004 PN56 ۹ اوت ۲۰۰۴
۱۲۰۳۳۸ 2004 PX65 ۱۰ اوت ۲۰۰۴
۱۲۰۳۳۹ 2004 PM71 ۸ اوت ۲۰۰۴
۱۲۰۳۴۰ 2004 PD106 ۱۴ اوت ۲۰۰۴
۱۲۰۳۴۱ 2004 QX12 ۲۱ اوت ۲۰۰۴
۱۲۰۳۴۲ 2004 RU113 ۷ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۲۰۳۴۳ 2004 RU137 ۸ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۲۰۳۴۴ 2004 RU150 ۹ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۲۰۳۴۵ 2004 RQ193 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۲۰۳۴۶ 2004 RG319 ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۲۰۳۴۷ 2004 SB60 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۲۰۳۴۸ 2004 TY364 ۳ اکتبر ۲۰۰۴
۱۲۰۳۴۹ Kalas ۱۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۲۰۳۵۰ 2005 JC1 ۳ مه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۵۱ 2005 JA168 ۱۴ مه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۵۲ 2005 JG177 ۱۳ مه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۵۳ 2005 LM6 ۴ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۰۳۵۴ 2005 LD40 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۰۳۵۵ 2005 MD5 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۰۳۵۶ 2005 MS8 ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۰۳۵۷ 2005 MZ15 ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۰۳۵۸ 2005 MN36 ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۰۳۵۹ 2005 ME41 ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۰۳۶۰ 2005 MT43 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۵
۱۲۰۳۶۱ Guido ۳ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۶۲ 2005 NK8 ۱ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۶۳ 2005 NU17 ۳ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۶۴ 2005 ND20 ۳ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۶۵ 2005 NP48 ۷ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۶۶ 2005 NC56 ۵ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۶۷ 2005 NL67 ۲ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۶۸ 2005 NO67 ۳ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۶۹ 2005 NW94 ۶ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۷۰ 2005 OS1 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۷۱ 2005 OB16 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۵
۱۲۰۳۷۱ 2005 PY ۱ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۷۳ 2005 PA2 ۱ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۷۴ 2005 PL2 ۱ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۷۵ Kugel ۱۰ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۷۶ 2005 PY6 ۴ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۷۷ 2005 PW14 ۴ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۷۸ 2005 QL9 ۲۵ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۷۹ 2005 QO9 ۲۴ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۸۰ 2005 QP10 ۲۵ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۸۱ 2005 QQ22 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۸۲ 2005 QD25 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۸۳ 2005 QD26 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۸۴ 2005 QU29 ۲۶ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۸۵ 2005 QB36 ۲۵ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۸۶ 2005 QE38 ۲۵ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۸۷ 2005 QL38 ۲۵ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۸۸ 2005 QD39 ۲۶ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۸۹ 2005 QK79 ۲۶ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۹۰ 2005 QL79 ۲۶ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۹۱ 2005 QU80 ۲۸ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۹۲ 2005 QF86 ۳۰ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۹۳ 2005 QH88 ۳۰ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۹۴ 2005 QB107 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۹۵ 2005 QQ110 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۹۶ 2005 QA112 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۹۷ 2005 QU112 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۹۸ 2005 QB142 ۳۰ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۳۹۹ 2005 QK156 ۳۰ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۴۰۰ 2005 QP160 ۲۸ اوت ۲۰۰۵
۱۲۰۴۰۱ 2005 RT6 ۳ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۰۴۰۲ 2005 RY8 ۸ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۰۴۰۳ 2005 RE24 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۰۴۰۴ 2005 RH33 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۰۴۰۵ Svyatylivka ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۰۴۰۶ 2005 SV15 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۰۴۰۷ 2005 SV20 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۰۴۰۸ 2005 SX37 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۲۰۴۰۸ 2178 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۰۴۰۸ 2225 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۰۴۰۸ 2857 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۰۴۰۸ 3017 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۰۴۰۸ 4815 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۰۴۰۸ 4880 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۰۴۰۸ 6057 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۰۴۰۸ 6123 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۰۴۰۸ 6264 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۰۴۰۸ 6633 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۲۰۴۱۹ 2308 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۲۰۴۲۰ 4133 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۲۰۴۲۱ 1604 T-2 ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۰۴۲۲ 2023 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۰۴۲۳ 2061 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۰۴۲۴ 2099 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۰۴۲۵ 2113 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۰۴۲۶ 3080 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۲۰۴۲۷ 1155 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۰۴۲۸ 2128 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۰۴۲۹ 2225 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۰۴۳۰ 2303 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۰۴۳۱ 2448 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۰۴۳۲ 2614 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۰۴۳۳ 3132 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۰۴۳۴ 3202 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۰۴۳۵ 3310 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۰۴۳۶ 4589 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۰۴۳۷ 5101 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۲۰۴۳۷ 1978 NU ۷ ژوئیه ۱۹۷۸
۱۲۰۴۳۹ 1978 VJ4 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۲۰۴۴۰ 1978 VU9 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۲۰۴۴۱ 1979 MZ7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۲۰۴۴۱ 1981 DW ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۲۰۴۴۳ 1981 DK2 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۲۰۴۴۴ 1981 EQ13 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۲۰۴۴۵ 1981 EU16 ۶ مارس ۱۹۸۱
۱۲۰۴۴۶ 1981 EF21 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۲۰۴۴۷ 1981 EP32 ۷ مارس ۱۹۸۱
۱۲۰۴۴۸ 1981 EO43 ۳ مارس ۱۹۸۱
۱۲۰۴۴۹ 1981 ED44 ۶ مارس ۱۹۸۱
۱۲۰۴۴۹ 1982 SV ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۲
۱۲۰۴۴۹ 1983 QU ۳۰ اوت ۱۹۸۳
۱۲۰۴۴۹ 1988 NA ۶ ژوئیه ۱۹۸۸
۱۲۰۴۵۳ 1988 RE12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۲۰۴۵۴ 1988 SJ2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۲۰۴۵۵ 1989 GF2 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۱۲۰۴۵۵ 1989 JB ۳ مه ۱۹۸۹
۱۲۰۴۵۷ 1990 QZ2 ۲۸ اوت ۱۹۹۰
۱۲۰۴۵۸ 1990 SN5 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۲۰۴۵۹ 1990 SQ6 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۲۰۴۶۰ Hambach ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰
۱۲۰۴۶۱ 1990 TK9 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۲۰۴۶۲ 1990 UE2 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۰
۱۲۰۴۶۳ 1991 GQ4 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۲۰۴۶۴ 1991 PV5 ۶ اوت ۱۹۹۱
۱۲۰۴۶۵ 1991 TO15 ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۱۲۰۴۶۶ 1991 VS7 ۳ نوامبر ۱۹۹۱
۱۲۰۴۶۷ 1991 VM9 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۱۲۰۴۶۸ 1991 VO9 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۱۲۰۴۶۹ 1992 DG9 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۲۰۴۷۰ 1992 DY10 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۲۰۴۷۱ 1992 EN2 ۶ مارس ۱۹۹۲
۱۲۰۴۷۲ 1992 ET7 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۲۰۴۷۳ 1992 EE9 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۲۰۴۷۴ 1992 EH14 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۲۰۴۷۵ 1992 EF16 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۲۰۴۷۶ 1992 EB31 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۲۰۴۷۷ 1992 OT6 ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۲
۱۲۰۴۷۷ 1992 QS ۲۹ اوت ۱۹۹۲
۱۲۰۴۷۹ 1992 RO4 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۲۰۴۸۰ 1992 RS7 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۲۰۴۸۱ Johannwalter ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۲۰۴۸۱ 1992 TA ۲ اکتبر ۱۹۹۲
۱۲۰۴۸۳ 1993 BW8 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۳
۱۲۰۴۸۴ 1993 FR7 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۸۵ 1993 FW7 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۸۶ 1993 FG11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۸۷ 1993 FP12 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۸۸ 1993 FZ16 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۸۹ 1993 FL19 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۹۰ 1993 FA24 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۹۱ 1993 FM29 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۹۲ 1993 FO30 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۹۳ 1993 FJ45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۹۴ 1993 FZ45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۹۵ 1993 FZ46 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۹۶ 1993 FB50 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۹۷ 1993 FF50 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۹۸ 1993 FD53 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۲۰۴۹۸ 1993 NA ۹ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۲۰۴۹۸ 1993 OM ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۲۰۵۰۱ 1993 PA8 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۱۲۰۵۰۲ 1993 QD9 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۱۲۰۵۰۳ 1993 RW3 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۰۴ 1993 SS10 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۰۵ 1993 ST10 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۰۶ 1993 TO1 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۰۷ 1993 TK14 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۰۸ 1993 TC16 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۰۹ 1993 TJ16 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۱۰ 1993 TU16 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۱۱ 1993 TA20 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۱۲ 1993 TW20 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۱۳ 1993 TJ25 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۱۴ 1993 TY26 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۱۵ 1993 TX31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۱۶ 1993 TY33 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۱۷ 1993 UU8 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۱۸ 1993 VC7 ۹ نوامبر ۱۹۹۳
۱۲۰۵۱۹ 1994 AM7 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۱۲۰۵۲۰ 1994 AW14 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۴
۱۲۰۵۲۱ 1994 CY11 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۱۲۰۵۲۲ 1994 NU2 ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۴
۱۲۰۵۲۳ 1994 PR4 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۲۰۵۲۴ 1994 PW4 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۲۰۵۲۵ 1994 PV6 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۲۰۵۲۶ 1994 PB7 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۲۰۵۲۷ 1994 PZ7 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۲۰۵۲۸ 1994 PD12 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۲۰۵۲۹ 1994 PH20 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۲۰۵۳۰ 1994 PJ21 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۲۰۵۳۱ 1994 PV26 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۲۰۵۳۲ 1994 PX38 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۲۰۵۳۳ 1994 PM39 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۲۰۵۳۴ 1994 RS5 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۳۵ 1994 RO6 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۳۶ 1994 RV10 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۳۷ 1994 RO29 ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۳۸ 1994 SP5 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۳۹ 1994 SQ5 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۴۰ 1994 SK13 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۴۱ 1994 TX3 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۴۲ 1994 TX8 ۸ اکتبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۴۳ 1994 UC7 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۴۳ 1994 WK ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۴۳ 1994 WS ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۴۶ 1994 WJ8 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۴۷ 1994 YJ3 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴
۱۲۰۵۴۷ 1995 BO ۲۳ ژانویه ۱۹۹۵
۱۲۰۵۴۹ 1995 BL10 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۱۲۰۵۵۰ 1995 BS10 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۱۲۰۵۵۱ 1995 BX10 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۱۲۰۵۵۲ 1995 CY2 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۲۰۵۵۳ 1995 CZ2 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۲۰۵۵۴ 1995 CW5 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۲۰۵۵۵ 1995 CV8 ۴ فوریه ۱۹۹۵
۱۲۰۵۵۶ 1995 CG10 ۴ فوریه ۱۹۹۵
۱۲۰۵۵۷ 1995 DY3 ۲۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۲۰۵۵۸ 1995 DN4 ۲۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۲۰۵۵۹ 1995 EB2 ۱ مارس ۱۹۹۵
۱۲۰۵۶۰ 1995 EZ4 ۲ مارس ۱۹۹۵
۱۲۰۵۶۱ 1995 EJ5 ۲ مارس ۱۹۹۵
۱۲۰۵۶۲ 1995 FP4 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۲۰۵۶۳ 1995 FY4 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۲۰۵۶۴ 1995 FD5 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۲۰۵۶۵ 1995 FX5 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۲۰۵۶۶ 1995 FB6 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۲۰۵۶۷ 1995 FU6 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۲۰۵۶۸ 1995 FX12 ۲۷ مارس ۱۹۹۵
۱۲۰۵۶۹ Huangrunqian ۲۴ مارس ۱۹۹۵
۱۲۰۵۷۰ 1995 GK2 ۲ آوریل ۱۹۹۵
۱۲۰۵۷۱ 1995 HF1 ۲۴ آوریل ۱۹۹۵
۱۲۰۵۷۲ 1995 MQ4 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵
۱۲۰۵۷۳ 1995 MU7 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۵
۱۲۰۵۷۴ 1995 OB10 ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۲۰۵۷۴ 1995 QD ۱۷ اوت ۱۹۹۵
۱۲۰۵۷۶ 1995 QK2 ۲۵ اوت ۱۹۹۵
۱۲۰۵۷۷ 1995 QU5 ۲۲ اوت ۱۹۹۵
۱۲۰۵۷۸ 1995 QV12 ۲۲ اوت ۱۹۹۵
۱۲۰۵۷۹ 1995 QB15 ۲۸ اوت ۱۹۹۵
۱۲۰۵۷۹ 1995 SF ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۸۱ 1995 SN7 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۸۲ 1995 SB12 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۸۳ 1995 SS15 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۸۴ 1995 SU15 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۸۵ 1995 SA24 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۸۶ 1995 SE25 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۸۷ 1995 SM31 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۸۸ 1995 SK34 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۸۹ 1995 SP34 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۹۰ 1995 ST42 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۹۱ 1995 SE51 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۹۲ 1995 SM52 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۹۳ 1995 SR62 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۹۴ 1995 SD72 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۹۵ 1995 TK6 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۹۶ 1995 UM12 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۹۷ 1995 UW14 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۹۸ 1995 UU17 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۰۵۹۹ 1995 UN35 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۰۰ 1995 UE56 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۰۱ 1995 UN73 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۰۲ 1995 VZ1 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۰۳ 1995 VN4 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۰۴ 1995 VF7 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۰۵ 1995 VX7 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۰۶ 1995 VH11 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۰۷ 1995 VH17 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۰۸ 1995 WV11 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۰۹ 1995 WW12 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۱۰ 1995 WF15 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۱۱ 1995 WB17 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۱۲ 1995 WF18 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۱۳ 1995 WV19 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۱۴ 1995 WZ24 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۱۵ 1995 WO27 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۱۶ 1995 WE33 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۱۷ 1995 XE4 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۱۸ 1995 YD5 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۱۹ 1995 YU10 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۲۰ 1995 YT20 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۵
۱۲۰۶۲۱ 1996 AS13 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۰۶۲۲ 1996 AD14 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۰۶۲۳ 1996 BM6 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۶
۱۲۰۶۲۴ 1996 EM2 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۱۲۰۶۲۵ 1996 ES6 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۱۲۰۶۲۶ 1996 EE8 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۱۲۰۶۲۷ 1996 EM9 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۱۲۰۶۲۸ 1996 FO21 ۲۴ مارس ۱۹۹۶
۱۲۰۶۲۹ 1996 GC8 ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۰۶۳۰ 1996 GL8 ۱۳ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۰۶۳۱ 1996 GX9 ۱۳ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۰۶۳۲ 1996 GC10 ۱۳ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۰۶۳۳ 1996 GZ11 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۰۶۳۴ 1996 GP14 ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۰۶۳۵ 1996 HE16 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۰۶۳۶ 1996 HW17 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۲۰۶۳۷ 1996 JC12 ۹ مه ۱۹۹۶
۱۲۰۶۳۸ 1996 JC13 ۱۱ مه ۱۹۹۶
۱۲۰۶۳۹ 1996 KJ3 ۲۴ مه ۱۹۹۶
۱۲۰۶۳۹ 1996 PN ۹ اوت ۱۹۹۶
۱۲۰۶۴۱ 1996 PH4 ۱۰ اوت ۱۹۹۶
۱۲۰۶۴۲ 1996 PY5 ۱۰ اوت ۱۹۹۶
۱۲۰۶۴۲ 1996 RU ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۴۴ 1996 RM3 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۴۵ 1996 RA10 ۷ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۴۶ 1996 RE17 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۴۷ 1996 SZ3 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۴۸ 1996 SE4 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۴۹ 1996 TZ3 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۵۰ 1996 TV7 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۵۱ 1996 TA10 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۵۲ 1996 TF16 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۵۳ 1996 TB19 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۵۴ 1996 TU26 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۵۵ 1996 TZ29 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۵۶ 1996 TV45 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۵۷ 1996 UP2 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۵۸ 1996 UQ2 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۵۹ 1996 UX2 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۵۹ 1996 VA ۱ نوامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۶۱ 1996 VZ2 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۶۲ 1996 VK9 ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۶۳ 1996 VN15 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۶۴ 1996 VR15 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۶۴ 1996 XT ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۶۶ 1996 XL4 ۶ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۶۷ 1996 XB8 ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۶۸ 1996 XM8 ۶ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۶۹ 1996 XT13 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۷۰ 1996 XM21 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۷۱ 1996 XT25 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶
۱۲۰۶۷۱ 1997 AK ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۷۳ 1997 AA6 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۷۴ 1997 AV7 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۷۵ 1997 AO10 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۷۶ 1997 AO16 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۷۷ 1997 AW20 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۷۸ 1997 BB4 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۷۹ 1997 BW4 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۸۰ 1997 BT5 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۸۱ 1997 BB6 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۸۲ 1997 CZ1 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۸۳ 1997 CJ6 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۸۴ 1997 CA9 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۸۵ 1997 CM9 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۸۶ 1997 CY10 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۸۷ 1997 CJ11 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۸۸ 1997 CM23 ۷ فوریه ۱۹۹۷
۱۲۰۶۸۹ 1997 EG5 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۲۰۶۹۰ 1997 EE9 ۲ مارس ۱۹۹۷
۱۲۰۶۹۱ 1997 EZ28 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۱۲۰۶۹۲ 1997 EA37 ۵ مارس ۱۹۹۷
۱۲۰۶۹۳ 1997 GN1 ۸ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۶۹۴ 1997 GV5 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۶۹۵ 1997 GU40 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۶۹۵ 1997 HH ۲۸ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۶۹۷ 1997 HP1 ۲۸ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۶۹۸ 1997 HG13 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۶۹۹ 1997 HM14 ۲۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۷۰۰ 1997 HO16 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۷۰۱ 1997 HR16 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۲۰۷۰۲ 1997 JC5 ۸ مه ۱۹۹۷
۱۲۰۷۰۳ 1997 JM13 ۳ مه ۱۹۹۷
۱۲۰۷۰۴ 1997 KO3 ۳۱ مه ۱۹۹۷
۱۲۰۷۰۵ 1997 LH14 ۸ ژوئن ۱۹۹۷
۱۲۰۷۰۶ 1997 MD1 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷
۱۲۰۷۰۷ 1997 ML1 ۲۷ ژوئن ۱۹۹۷
۱۲۰۷۰۸ 1997 MA2 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷
۱۲۰۷۰۹ 1997 MC5 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۷
۱۲۰۷۱۰ 1997 MX8 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۷
۱۲۰۷۱۱ 1997 MC9 ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷
۱۲۰۷۱۲ 1997 MH9 ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷
۱۲۰۷۱۳ 1997 QO2 ۳۰ اوت ۱۹۹۷
۱۲۰۷۱۴ 1997 SQ3 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۱۵ 1997 SG4 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۱۶ 1997 SM5 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۱۷ 1997 SG6 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۱۸ 1997 SF8 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۱۹ 1997 SQ11 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۲۰ 1997 SG12 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۲۱ 1997 SP13 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۲۲ 1997 SV13 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۲۳ 1997 SA16 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۲۴ 1997 SV16 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۲۵ 1997 SL18 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۲۶ 1997 SR30 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۲۷ 1997 SF32 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۲۸ 1997 SG32 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۲۹ 1997 SH32 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۳۰ 1997 SN33 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۳۱ 1997 TY2 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۳۲ 1997 TS3 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۳۳ 1997 TN5 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۳۴ 1997 TH9 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۳۵ 1997 TD11 ۷ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۳۶ 1997 TA17 ۹ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۳۷ 1997 TL17 ۸ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۳۸ 1997 TO17 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۳۹ 1997 TE26 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۴۰ 1997 UE16 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۴۱ 1997 UJ22 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۴۲ 1997 VW1 ۴ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۴۳ 1997 VN5 ۸ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۴۴ 1997 WX4 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۴۵ 1997 WR9 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۴۶ 1997 WC10 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۴۷ 1997 WE11 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۴۸ 1997 WB12 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۴۹ 1997 WR12 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۵۰ 1997 WX19 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۵۱ 1997 WH21 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۵۲ 1997 WW24 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۵۳ 1997 WW28 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۵۴ 1997 WL31 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۵۵ 1997 WH39 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۵۶ 1997 XN7 ۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۵۷ 1997 YS7 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۵۸ 1997 YO13 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۵۹ 1997 YY17 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۶۰ 1997 YQ18 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷
۱۲۰۷۶۱ 1998 AX1 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۶۲ 1998 AQ4 ۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۶۳ 1998 BW5 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۶۴ 1998 BV8 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۶۵ 1998 BD13 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۶۶ 1998 BA16 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۶۷ 1998 BS26 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۶۸ 1998 BM29 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۶۹ 1998 CM1 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۷۰ 1998 DB7 ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۷۱ 1998 DD8 ۲۱ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۷۲ 1998 DM15 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۷۳ 1998 DA19 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۷۴ 1998 DQ20 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۷۵ 1998 DB23 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۷۶ 1998 DQ23 ۲۸ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۷۷ 1998 DZ25 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۷۸ 1998 DQ34 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۲۰۷۷۹ 1998 ET8 ۵ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۸۰ 1998 EY10 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۸۱ 1998 EL11 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۸۲ 1998 EM12 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۸۳ 1998 EN19 ۳ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۸۴ 1998 EY20 ۳ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۸۵ 1998 FT3 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۸۶ 1998 FO7 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۸۷ 1998 FS12 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۸۸ 1998 FD16 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۸۹ 1998 FQ24 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۹۰ 1998 FX25 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۹۱ 1998 FP28 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۹۲ 1998 FE35 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۹۳ 1998 FT37 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۹۴ 1998 FX53 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۹۵ 1998 FR54 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۹۶ 1998 FF58 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۹۷ 1998 FW60 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۹۸ 1998 FO63 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۷۹۹ 1998 FA64 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۰۰ 1998 FN68 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۰۱ 1998 FU72 ۳۰ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۰۲ 1998 FV94 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۰۳ 1998 FY114 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۰۴ 1998 FJ125 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۰۵ 1998 FF138 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۱۲۰۸۰۶ 1998 GE6 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۰۶ 1998 HK ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۰۸ 1998 HL7 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۰۹ 1998 HU7 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۱۰ 1998 HA12 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۱۱ 1998 HT17 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۱۲ 1998 HZ24 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۱۳ 1998 HW28 ۲۷ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۱۴ 1998 HW37 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۱۵ 1998 HB42 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۱۶ 1998 HN42 ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۱۷ 1998 HW55 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۱۸ 1998 HA68 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۱۹ 1998 HA87 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۲۰ 1998 HL89 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۲۱ 1998 HY94 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۲۲ 1998 HK96 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۲۳ 1998 HZ107 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۲۴ 1998 HG109 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۲۵ 1998 HE111 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۲۶ 1998 HH112 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۲۷ 1998 HZ115 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۲۸ 1998 HE122 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۲۹ 1998 HV124 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۳۰ 1998 HB130 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۳۱ 1998 HN130 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۳۲ 1998 HQ133 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۳۳ 1998 HF146 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۳۴ 1998 HG146 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۳۵ 1998 HM153 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۱۲۰۸۳۶ 1998 KL7 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۳۷ 1998 KE9 ۲۷ مه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۳۸ 1998 KN31 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۳۹ 1998 KX38 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۴۰ 1998 KH43 ۲۸ مه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۴۱ 1998 KC52 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۴۲ 1998 KD55 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۴۳ 1998 KM57 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۴۴ 1998 KL60 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۴۵ 1998 KU63 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۴۶ 1998 KM67 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۴۶ 1998 MG ۱۷ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۰۸۴۸ 1998 MM33 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۱۲۰۸۴۹ 1998 OJ3 ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۵۰ 1998 OO8 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۵۱ 1998 OF12 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۵۲ 1998 OO15 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۲۰۸۵۳ 1998 QK4 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۵۴ 1998 QQ12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۵۵ 1998 QO23 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۵۶ 1998 QP25 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۵۷ 1998 QX43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۵۸ 1998 QT44 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۵۹ 1998 QT49 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۶۰ 1998 QW59 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۶۱ 1998 QA74 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۶۲ 1998 QL75 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۶۳ 1998 QF94 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۶۴ 1998 QK99 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۶۵ 1998 QN106 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۱۲۰۸۶۶ 1998 RL2 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۶۷ 1998 RM2 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۶۸ 1998 RA13 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۶۹ 1998 RZ15 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۷۰ 1998 RM16 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۷۱ 1998 RT19 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۷۲ 1998 RD23 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۷۳ 1998 RH26 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۷۴ 1998 RM27 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۷۵ 1998 RU30 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۷۶ 1998 RM31 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۷۷ 1998 RF37 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۷۸ 1998 RQ37 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۷۹ 1998 RP41 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۸۰ 1998 RW42 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۸۱ 1998 RG45 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۸۲ 1998 RM48 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۸۳ 1998 RH49 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۸۴ 1998 RY50 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۸۵ 1998 RY53 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۸۶ 1998 RV67 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۸۷ 1998 RF70 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۸۸ 1998 RM70 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۸۹ 1998 RT75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۸۹ 1998 SU ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۹۱ 1998 SD1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۹۲ 1998 SO3 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۹۳ 1998 SN8 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۹۴ 1998 SK13 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۹۵ 1998 ST14 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۹۶ 1998 SX19 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۹۷ 1998 SD21 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۹۸ 1998 SL21 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۸۹۹ 1998 SN21 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۰۰ 1998 SP25 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۰۱ 1998 SD26 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۰۲ 1998 SL28 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۰۳ 1998 SV31 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۰۴ 1998 SW31 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۰۵ 1998 SY32 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۰۶ 1998 SL39 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۰۷ 1998 SW40 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۰۸ 1998 SO41 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۰۹ 1998 SO58 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۱۰ 1998 SR59 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۱۱ 1998 SP65 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۱۲ 1998 SP75 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۱۳ 1998 SE78 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۱۴ 1998 SZ78 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۱۵ 1998 SX81 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۱۶ 1998 SB83 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۱۷ 1998 SV83 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۱۸ 1998 SA84 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۱۹ 1998 SU85 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۲۰ 1998 SY85 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۲۱ 1998 SW92 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۲۲ 1998 SO93 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۲۳ 1998 SM99 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۲۴ 1998 SS104 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۲۵ 1998 SC107 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۲۶ 1998 SH107 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۲۷ 1998 SJ108 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۲۸ 1998 SP109 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۲۹ 1998 SM114 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۳۰ 1998 SX121 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۳۱ 1998 SU123 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۳۲ 1998 SL131 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۳۳ 1998 SL147 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۳۴ 1998 SE149 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۳۵ 1998 SG150 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۳۶ 1998 SJ153 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۳۷ 1998 SD155 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۳۸ 1998 SB162 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۳۹ 1998 SV162 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۴۰ 1998 TN12 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۴۱ 1998 TB17 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۴۲ 1998 TB18 ۱ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۴۳ 1998 TN22 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۴۴ 1998 TH23 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۴۵ 1998 TJ26 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۴۶ 1998 TZ28 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۴۷ 1998 TN29 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۴۸ 1998 TZ37 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۴۹ 1998 UU3 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۵۰ 1998 UY6 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۵۱ 1998 UA9 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۵۲ 1998 UV14 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۵۳ 1998 UQ22 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۵۴ 1998 UD25 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۵۵ 1998 UO31 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۵۶ 1998 UX37 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۵۷ 1998 UW40 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۵۸ 1998 UA43 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۵۹ 1998 UP48 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۶۰ 1998 VC3 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۶۱ 1998 VJ4 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۶۲ 1998 VM11 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۶۳ 1998 VE12 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۶۴ 1998 VK22 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۶۵ 1998 VV27 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۶۶ 1998 VT29 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۶۷ 1998 VL30 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۶۸ 1998 VH32 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۶۹ 1998 VM38 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۷۰ 1998 VR43 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۷۱ 1998 VN49 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۷۲ 1998 WE4 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۷۳ 1998 WW4 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۷۴ 1998 WW8 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۷۵ 1998 WE19 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۷۶ 1998 WL25 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۷۷ 1998 WN28 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۷۸ 1998 WU35 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۷۸ 1998 XU ۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۸۰ 1998 XY5 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۸۱ 1998 XZ5 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۸۲ 1998 XE6 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۸۳ 1998 XG7 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۸۴ 1998 XN7 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۸۵ 1998 XT15 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۸۶ 1998 XM17 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۸۷ 1998 XA18 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۸۸ 1998 XM18 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۸۹ 1998 XG21 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۹۰ 1998 XP21 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۹۱ 1998 XQ21 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۹۲ 1998 XS23 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۹۳ 1998 XC25 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۹۴ 1998 XQ49 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۹۵ 1998 XQ62 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۹۶ 1998 XE79 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۹۷ 1998 XT96 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۹۸ 1998 YB2 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۰۹۹۹ 1998 YC2 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۲۱۰۰۰ 1998 YG2 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸

منابع[ویرایش]