فهرست سیارک‌ها (۱۱۸۰۰۱–۱۱۹۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۱۸۰۰۱ - ۱۱۹۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۱۸۰۰۱ تا ۱۱۹۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۱۸۰۰۱ 1147 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۰۲ 1172 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۰۳ 1190 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۰۴ 1192 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۰۵ 1214 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۰۶ 1252 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۰۷ 1256 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۰۸ 1257 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۰۹ 1271 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۱۰ 1272 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۱۱ 1289 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۱۲ 1313 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۱۳ 1338 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۱۴ 1342 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۱۵ 1430 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۱۶ 1437 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۱۷ 1448 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۱۸ 1496 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۱۹ 1504 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۲۰ 1602 T-2 ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۲۱ 2035 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۲۲ 2055 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۲۳ 2103 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۲۴ 2110 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۲۵ 2121 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۲۶ 2151 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۲۷ 2161 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۲۸ 2283 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۲۹ 2295 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۳۰ 2325 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۳۱ 2330 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۳۲ 2410 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۳۳ 2904 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۳۴ 3015 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۳۵ 3031 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۳۶ 3038 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۳۷ 3041 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۳۸ 3051 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۳۹ 3075 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۴۰ 3104 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۴۱ 3179 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۴۲ 3204 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۴۳ 3220 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۴۴ 3224 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۴۵ 3258 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۴۶ 3259 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۴۷ 3306 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۴۸ 3311 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۴۹ 4066 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۵۰ 4073 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۵۱ 4102 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۵۲ 4105 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۵۳ 4106 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۵۴ 4123 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۵۵ 4124 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۵۶ 4126 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۵۷ 4163 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۵۸ 4175 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۵۹ 4206 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۶۰ 4213 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۶۱ 4249 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۶۲ 4256 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۶۳ 4259 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۶۴ 4292 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۶۵ 4302 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۶۶ 4317 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۶۷ 4648 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۶۸ 5011 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۶۹ 5022 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۷۰ 5060 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۷۱ 5062 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۷۲ 5076 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۷۳ 5077 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۷۴ 5078 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۷۵ 5082 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۷۶ 5100 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۷۷ 5165 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۷۸ 5174 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۷۹ 5189 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۸۰ 5197 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۸۱ 5206 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۸۲ 5207 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۸۳ 5215 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۸۴ 5340 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۱۸۰۸۵ 1019 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۸۶ 1037 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۸۷ 1043 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۸۸ 1090 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۸۹ 1093 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۹۰ 1105 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۹۱ 1124 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۹۲ 1150 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۹۳ 1163 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۹۴ 1852 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۹۵ 2007 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۹۶ 2125 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۹۷ 2148 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۹۸ 2171 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۰۹۹ 2210 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۰۰ 2224 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۰۱ 2228 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۰۲ 2254 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۰۳ 2279 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۰۴ 2294 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۰۵ 2309 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۰۶ 2343 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۰۷ 2361 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۰۸ 2398 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۰۹ 2445 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۱۰ 2493 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۱۱ 2633 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۱۲ 2665 T-3 ۱۱ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۱۳ 3091 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۱۴ 3117 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۱۵ 3118 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۱۶ 3161 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۱۷ 3168 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۱۸ 3169 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۱۹ 3177 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۲۰ 3181 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۲۱ 3211 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۲۲ 3228 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۲۳ 3238 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۲۴ 3253 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۲۵ 3278 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۲۶ 3344 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۲۷ 3399 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۲۸ 3457 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۲۹ 3459 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۳۰ 3469 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۳۱ 3501 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۳۲ 3505 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۳۳ 3523 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۳۴ 3533 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۳۵ 3559 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۳۶ 3756 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۳۷ 3813 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۳۸ 4036 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۳۹ 4041 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۴۰ 4042 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۴۱ 4048 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۴۲ 4117 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۴۳ 4124 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۴۴ 4136 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۴۵ 4142 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۴۶ 4161 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۴۷ 4183 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۴۸ 4204 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۴۹ 4298 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۵۰ 4325 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۵۱ 4391 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۵۲ 5076 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۵۳ 5083 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۵۴ 5110 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۵۵ 5141 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۵۶ 5146 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۵۷ 5157 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۵۸ 5161 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۵۹ 5162 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۶۰ 5646 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۶۱ 5710 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۱۸۱۶۱ 1951 SX ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۱
۱۱۸۱۶۳ 1979 MJ8 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۱۸۱۶۴ 1981 DC3 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۱۸۱۶۵ 1981 EH2 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۱۸۱۶۶ 1981 EG22 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۱۸۱۶۷ 1981 EJ30 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۱۸۱۶۸ 1981 EQ37 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۱۸۱۶۹ 1981 EL40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۱۸۱۷۰ 1981 EV40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۱۸۱۷۱ 1988 DT1 ۱۶ فوریه ۱۹۸۸
۱۱۸۱۷۲ Vorgebirge ۵ آوریل ۱۹۸۹
۱۱۸۱۷۳ Barmen ۱۱ آوریل ۱۹۹۱
۱۱۸۱۷۴ 1991 RO24 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۱۸۱۷۵ 1991 TL16 ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۱۱۸۱۷۶ 1992 BK3 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۲
۱۱۸۱۷۷ 1992 EZ13 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۱۸۱۷۸ Rinckart ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۱۸۱۷۹ 1993 FC6 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۱۸۱۸۰ 1993 FF6 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۱۸۱۸۱ 1993 FD7 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۱۸۱۸۲ 1993 FH18 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۱۸۱۸۳ 1993 FQ22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۱۸۱۸۴ 1993 FX22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۱۸۱۸۵ 1993 FF29 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۱۸۱۸۵ 1993 XC ۴ دسامبر ۱۹۹۳
۱۱۸۱۸۷ 1993 YC1 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۳
۱۱۸۱۸۸ 1994 GO5 ۶ آوریل ۱۹۹۴
۱۱۸۱۸۹ 1994 PB12 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۱۸۱۹۰ 1994 PT12 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۱۸۱۹۱ 1994 PE14 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۱۸۱۹۲ 1994 RA14 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۱۸۱۹۳ 1994 RG25 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۱۸۱۹۳ 1994 SG ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۱۸۱۹۵ 1994 SP7 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۱۸۱۹۶ 1994 TK8 ۶ اکتبر ۱۹۹۴
۱۱۸۱۹۷ 1994 UU6 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۱۱۸۱۹۸ 1994 UA10 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۱۱۸۱۹۹ 1995 CY5 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۱۸۲۰۰ 1995 CA8 ۲ فوریه ۱۹۹۵
۱۱۸۲۰۱ 1995 FQ19 ۲۹ مارس ۱۹۹۵
۱۱۸۲۰۲ 1995 HQ3 ۲۶ آوریل ۱۹۹۵
۱۱۸۲۰۳ 1995 HL4 ۲۶ آوریل ۱۹۹۵
۱۱۸۲۰۴ 1995 MS1 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵
۱۱۸۲۰۵ 1995 MK7 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۵
۱۱۸۲۰۶ 1995 OB6 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۱۸۲۰۷ 1995 SJ10 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۱۸۲۰۸ 1995 TH10 ۲ اکتبر ۱۹۹۵
۱۱۸۲۰۹ 1995 UH20 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۱۱۸۲۱۰ 1995 UG56 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵
۱۱۸۲۱۱ 1995 VE18 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۱۸۲۱۲ 1995 XM4 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵
۱۱۸۲۱۳ 1995 YO18 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۵
۱۱۸۲۱۴ 1996 AG1 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۱۸۲۱۵ 1996 BN1 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۶
۱۱۸۲۱۶ 1996 DU1 ۲۲ فوریه ۱۹۹۶
۱۱۸۲۱۷ 1996 EO7 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۱۱۸۲۱۸ 1996 GM17 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۱۱۸۲۱۹ 1996 HT20 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۱۸۲۲۰ 1996 HA21 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۱۸۲۲۱ 1996 HQ21 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۱۸۲۲۲ 1996 RR11 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۱۸۲۲۳ 1996 SO4 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۱۸۲۲۴ 1996 TT1 ۳ اکتبر ۱۹۹۶
۱۱۸۲۲۵ 1996 TP18 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۱۸۲۲۶ 1996 TA30 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۱۸۲۲۷ 1996 TR39 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۱۱۸۲۲۸ 1996 TQ66 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۱۱۸۲۲۹ 1996 VE23 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۶
۱۱۸۲۳۰ Sado ۳۰ نوامبر ۱۹۹۶
۱۱۸۲۳۱ 1996 XQ18 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۱۱۸۲۳۲ 1997 AY6 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۱۸۲۳۳ 1997 BX6 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۱۸۲۳۴ 1997 BO7 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۱۸۲۳۵ 1997 ES7 ۷ مارس ۱۹۹۷
۱۱۸۲۳۶ 1997 EO26 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۱۸۲۳۷ 1997 GD16 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۱۸۲۳۸ 1997 JT5 ۲ مه ۱۹۹۷
۱۱۸۲۳۸ 1997 KX ۳۱ مه ۱۹۹۷
۱۱۸۲۴۰ 1997 LS3 ۵ ژوئن ۱۹۹۷
۱۱۸۲۴۱ 1997 LJ9 ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۱۱۸۲۴۲ 1997 NM3 ۹ ژوئیه ۱۹۹۷
۱۱۸۲۴۳ 1997 QL1 ۳۰ اوت ۱۹۹۷
۱۱۸۲۴۴ 1997 RV10 ۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۱۸۲۴۵ 1997 SF10 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۱۸۲۴۶ 1997 SR15 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۱۸۲۴۷ 1997 TH1 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۱۸۲۴۸ 1997 TS19 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۱۱۸۲۴۹ 1997 WF15 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۱۸۲۵۰ 1998 BY1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۱۱۸۲۵۱ 1998 BF18 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۱۸۲۵۲ 1998 BW33 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۸
۱۱۸۲۵۳ 1998 BK43 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۱۱۸۲۵۳ 1998 CU ۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۱۸۲۵۵ 1998 CZ2 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۱۱۸۲۵۶ 1998 DX25 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۱۸۲۵۷ 1998 FS17 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۱۸۲۵۸ 1998 FG41 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۱۸۲۵۹ 1998 FT52 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۱۸۲۶۰ 1998 FP54 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۱۸۲۶۱ 1998 FF79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۱۸۲۶۲ 1998 FO85 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۱۸۲۶۳ 1998 FE90 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۱۸۲۶۴ 1998 FB105 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۱۸۲۶۵ 1998 FM142 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۱۱۸۲۶۶ 1998 HQ17 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۱۸۲۶۷ 1998 HR56 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۱۸۲۶۸ 1998 HG61 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۱۸۲۶۹ 1998 HL74 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۱۸۲۷۰ 1998 HN129 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۱۸۲۷۱ 1998 HO149 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۱۸۲۷۲ 1998 KU10 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۱۸۲۷۳ 1998 OX9 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۱۸۲۷۴ 1998 QE20 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۱۸۲۷۵ 1998 QR24 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۱۸۲۷۶ 1998 QM33 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۱۸۲۷۷ 1998 QE105 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۱۱۸۲۷۸ 1998 RO17 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۷۹ 1998 RG23 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۸۰ 1998 RQ31 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۸۱ 1998 RH43 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۸۲ 1998 RB48 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۸۳ 1998 RU55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۸۴ 1998 RC59 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۸۵ 1998 RF65 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۸۶ 1998 RR66 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۸۷ 1998 RY66 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۸۸ 1998 SK4 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۸۹ 1998 SN10 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۹۰ 1998 SZ26 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۹۱ 1998 SU46 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۹۲ 1998 SE57 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۹۳ 1998 SV62 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۹۴ 1998 SQ75 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۹۵ 1998 SA111 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۹۶ 1998 SL122 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۹۷ 1998 SY129 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۹۸ 1998 SC131 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۲۹۹ 1998 SD148 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۰۰ 1998 SL162 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۰۱ 1998 TO16 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۰۲ 1998 TX36 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۰۲ 1998 UG ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۰۴ 1998 UQ20 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۰۵ 1998 UU30 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۰۶ 1998 US39 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۰۷ 1998 VM1 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۰۸ 1998 VT7 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۰۹ 1998 VR9 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۱۰ 1998 VP32 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۱۱ 1998 VU36 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۱۲ 1998 VM39 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۱۳ 1998 WV2 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۱۴ 1998 WG11 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۱۵ 1998 WR12 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۱۶ 1998 WC15 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۱۷ 1998 WK41 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۱۷ 1998 XW ۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۱۹ 1998 XP10 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۲۰ 1998 XB11 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۲۱ 1998 XS12 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۲۲ 1998 XK48 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۲۳ 1998 XU52 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۲۴ 1998 XB57 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۲۵ 1998 XP71 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۲۶ 1998 YR20 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۲۷ 1998 YZ20 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۲۸ 1998 YH21 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۲۹ 1998 YG24 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۱۱۸۳۲۹ 1999 AP ۴ ژانویه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۳۱ 1999 AM2 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۳۲ 1999 AK14 ۸ ژانویه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۳۳ 1999 AB24 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۳۴ 1999 AY24 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۳۵ 1999 BF2 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۳۶ 1999 BB7 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۳۷ 1999 BQ9 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۳۷ 1999 CS ۵ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۳۹ 1999 CK18 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۴۰ 1999 CL20 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۴۱ 1999 CK25 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۴۲ 1999 CW26 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۴۳ 1999 CT27 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۴۴ 1999 CS42 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۴۵ 1999 CZ45 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۴۶ 1999 CA48 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۴۷ 1999 CM60 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۴۸ 1999 CT86 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۴۹ 1999 CG88 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۵۰ 1999 CR89 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۵۱ 1999 CF98 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۵۲ 1999 CA101 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۵۳ 1999 CZ104 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۵۴ 1999 CY149 ۱۳ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۵۵ 1999 CA154 ۱۴ فوریه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۵۶ 1999 EM3 ۱۲ مارس ۱۹۹۹
۱۱۸۳۵۷ 1999 EM11 ۱۵ مارس ۱۹۹۹
۱۱۸۳۵۸ 1999 FH2 ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۱۱۸۳۵۹ 1999 FZ3 ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۱۱۸۳۶۰ 1999 FV4 ۱۷ مارس ۱۹۹۹
۱۱۸۳۶۱ 1999 FX4 ۱۷ مارس ۱۹۹۹
۱۱۸۳۶۲ 1999 FS17 ۲۳ مارس ۱۹۹۹
۱۱۸۳۶۳ 1999 FH46 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۱۸۳۶۴ 1999 FT47 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۱۸۳۶۵ 1999 FQ52 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۱۸۳۶۵ 1999 GK ۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۶۷ 1999 GC4 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۶۸ 1999 GE11 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۶۹ 1999 GF11 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۷۰ 1999 GT13 ۱۴ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۷۱ 1999 GE33 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۷۲ 1999 GV33 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۷۳ 1999 GD41 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۷۴ 1999 GU55 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۷۵ 1999 HB4 ۱۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۷۶ 1999 HE4 ۱۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۷۷ 1999 HW7 ۱۹ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۷۸ 1999 HT11 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۷۹ 1999 HC12 ۱۸ آوریل ۱۹۹۹
۱۱۸۳۸۰ 1999 JQ5 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۸۱ 1999 JU5 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۸۲ 1999 JH6 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۸۳ 1999 JE7 ۸ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۸۴ 1999 JA8 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۸۵ 1999 JP11 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۸۶ 1999 JF14 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۸۷ 1999 JC15 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۸۸ 1999 JR42 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۸۹ 1999 JV42 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۹۰ 1999 JS49 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۹۱ 1999 JV117 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۹۲ 1999 JO124 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۹۳ 1999 KB3 ۱۷ مه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۹۴ 1999 NV7 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۹۵ 1999 NB65 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۱۸۳۹۶ 1999 RY29 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۳۹۷ 1999 RO45 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۳۹۸ 1999 RO58 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۳۹۹ 1999 RM61 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۰۰ 1999 RB63 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۰۱ LINEAR ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۰۲ 1999 RK78 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۰۳ 1999 RY92 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۰۴ 1999 RC93 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۰۵ 1999 RM104 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۰۶ 1999 RM168 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۰۷ 1999 RA201 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۰۸ 1999 RV220 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۰۹ 1999 RB234 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۱۰ 1999 RD239 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۱۱ 1999 RV251 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۱۲ 1999 RG253 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۱۳ 1999 SP1 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۱۴ 1999 SU10 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۱۵ 1999 SV19 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۱۶ 1999 TD9 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۱۷ 1999 TW12 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۱۸ 1999 TP18 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۱۹ 1999 TK53 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۲۰ 1999 TF59 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۲۱ 1999 TM65 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۲۲ 1999 TU71 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۲۳ 1999 TJ84 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۲۴ 1999 TL111 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۲۵ 1999 TG114 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۲۶ 1999 TX136 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۲۷ 1999 TM148 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۲۸ 1999 TG157 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۲۹ 1999 TE163 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۳۰ 1999 TZ171 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۳۱ 1999 TD187 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۳۲ 1999 TL214 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۳۳ 1999 TN235 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۳۴ 1999 TY250 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۳۵ 1999 TK273 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۳۶ 1999 TU275 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۳۷ 1999 TB285 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۳۸ 1999 UK17 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۳۹ 1999 UT20 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۴۰ 1999 UM37 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۴۱ 1999 UP39 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۴۲ 1999 UM54 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۴۳ 1999 UZ62 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۴۴ 1999 VK20 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۴۵ 1999 VH29 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۴۶ 1999 VK69 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۴۷ 1999 VM81 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۴۸ 1999 VH93 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۴۹ 1999 VY94 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۵۰ 1999 VV116 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۵۱ 1999 VX124 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۵۲ 1999 VH127 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۵۳ 1999 VP159 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۵۴ 1999 VU159 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۵۵ 1999 VP191 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۵۶ 1999 VO205 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۵۷ 1999 WP6 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۵۸ 1999 WY11 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۵۹ 1999 XB6 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۶۰ 1999 XM6 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۶۱ 1999 XJ10 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۶۲ 1999 XQ24 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۶۳ 1999 XZ48 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۶۴ 1999 XE61 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۶۵ 1999 XR70 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۶۶ 1999 XK110 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۶۷ 1999 XO123 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۶۸ 1999 XT216 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۶۹ 1999 XW226 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۱۸۴۷۰ 2000 AG4 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۷۱ 2000 AF15 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۷۲ 2000 AJ31 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۷۳ 2000 AO34 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۷۴ 2000 AH41 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۷۵ 2000 AJ127 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۷۶ 2000 AF163 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۷۷ 2000 AQ168 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۷۸ 2000 AD211 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۷۹ 2000 AM238 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۸۰ 2000 BG10 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۸۱ 2000 BK32 ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۸۲ 2000 BT51 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۸۳ 2000 CJ16 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۸۴ 2000 CK20 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۸۵ 2000 CP27 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۸۶ 2000 CN30 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۸۷ 2000 CK31 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۸۸ 2000 CP37 ۳ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۸۹ 2000 CR40 ۱ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۹۰ 2000 CN54 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۹۱ 2000 CC88 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۹۲ 2000 CK98 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۹۳ 2000 DH3 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۹۴ 2000 DP8 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۹۵ 2000 DV9 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۹۶ 2000 DA34 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۹۷ 2000 DB34 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۹۸ 2000 DD42 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۴۹۹ 2000 DM59 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۰۰ 2000 DH64 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۰۱ 2000 DO67 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۰۲ 2000 DV70 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۰۳ 2000 DA71 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۰۴ 2000 DS72 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۰۵ 2000 DL76 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۰۶ 2000 DX80 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۰۷ 2000 DV81 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۰۸ 2000 DW81 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۰۹ 2000 DA85 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۱۰ 2000 DC90 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۱۱ 2000 DR93 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۱۲ 2000 DR94 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۱۳ 2000 DD97 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۱۴ 2000 DJ104 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۱۵ 2000 DF105 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۱۶ 2000 DP105 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۱۷ 2000 DM106 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۱۸ 2000 DO116 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۱۸۵۱۹ 2000 EY10 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۲۰ 2000 EU11 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۲۱ 2000 EO14 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۲۲ 2000 EA16 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۲۳ 2000 EW22 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۲۴ 2000 EE24 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۲۵ 2000 ED30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۲۶ 2000 EP30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۲۷ 2000 EY33 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۲۸ 2000 EY39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۲۹ 2000 EQ41 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۳۰ 2000 EW48 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۳۱ 2000 EH60 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۳۲ 2000 EJ61 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۳۳ 2000 EB69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۳۴ 2000 ES69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۳۵ 2000 EE70 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۳۶ 2000 EJ79 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۳۷ 2000 EQ80 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۳۸ 2000 ER86 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۳۹ 2000 EE87 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۴۰ 2000 ES90 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۴۱ 2000 EC96 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۴۲ 2000 EL113 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۴۳ 2000 EX120 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۴۴ 2000 EG121 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۴۵ 2000 EC124 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۴۶ 2000 ET132 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۴۷ 2000 EJ133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۴۸ 2000 EV139 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۴۹ 2000 EG155 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۵۰ 2000 EC156 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۵۱ 2000 EX157 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۵۲ 2000 EZ164 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۵۳ 2000 EB171 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۵۴ 2000 EM175 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۵۵ 2000 FH4 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۵۶ 2000 FN17 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۵۷ 2000 FU28 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۵۸ 2000 FF30 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۵۹ 2000 FT37 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۶۰ 2000 FW44 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۶۱ 2000 FY44 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۶۲ 2000 FC47 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۶۳ 2000 FJ47 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۶۴ 2000 FO47 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۶۵ 2000 FZ54 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۶۶ 2000 FL58 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۶۷ 2000 FQ59 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۱۸۵۶۷ 2000 GD ۱ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۶۹ 2000 GF1 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۷۰ 2000 GP1 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۷۱ 2000 GB5 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۷۲ 2000 GR12 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۷۳ 2000 GY12 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۷۴ 2000 GL18 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۷۵ 2000 GL23 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۷۶ 2000 GK27 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۷۷ 2000 GM31 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۷۸ 2000 GL40 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۷۹ 2000 GX44 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۸۰ 2000 GA46 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۸۱ 2000 GO50 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۸۲ 2000 GG52 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۸۳ 2000 GU54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۸۴ 2000 GE58 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۸۵ 2000 GR60 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۸۶ 2000 GK65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۸۷ 2000 GM68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۸۸ 2000 GL69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۸۹ 2000 GA71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۹۰ 2000 GR72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۹۱ 2000 GD76 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۹۲ 2000 GF76 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۹۳ 2000 GQ76 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۹۴ 2000 GZ89 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۹۵ 2000 GZ91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۹۶ 2000 GD93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۹۷ 2000 GE97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۹۸ 2000 GK101 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۵۹۹ 2000 GZ103 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۰۰ 2000 GD106 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۰۱ 2000 GJ107 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۰۲ 2000 GQ111 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۰۳ 2000 GU111 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۰۴ 2000 GL114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۰۵ 2000 GR116 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۰۶ 2000 GG120 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۰۷ 2000 GG130 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۰۸ 2000 GQ134 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۰۹ 2000 GZ137 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۱۰ 2000 GC143 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۱۱ 2000 GG143 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۱۲ 2000 GU143 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۱۳ 2000 GE150 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۱۴ 2000 GZ150 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۱۵ 2000 GT159 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۱۶ 2000 GV159 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۱۷ 2000 GP162 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۱۸ 2000 HB8 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۱۹ 2000 HR9 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۲۰ 2000 HR13 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۲۱ 2000 HK16 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۲۲ 2000 HZ19 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۲۳ 2000 HJ22 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۲۴ 2000 HR24 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۲۵ 2000 HF28 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۲۶ 2000 HJ29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۲۷ 2000 HE36 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۲۸ 2000 HW40 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۲۹ 2000 HC42 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۳۰ 2000 HA47 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۳۱ 2000 HB48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۳۲ 2000 HR48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۳۳ 2000 HM57 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۳۴ 2000 HA58 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۳۵ 2000 HE60 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۳۶ 2000 HW64 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۳۷ 2000 HD66 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۳۸ 2000 HR71 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۳۹ 2000 HM73 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۴۰ 2000 HP94 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۴۱ 2000 HU95 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۴۲ 2000 HG102 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۱۸۶۴۳ 2000 JR1 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۴۴ 2000 JR5 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۴۵ 2000 JC14 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۴۶ 2000 JL26 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۴۷ 2000 JX29 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۴۸ 2000 JF31 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۴۹ 2000 JM32 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۵۰ 2000 JQ33 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۵۱ 2000 JV33 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۵۲ 2000 JM36 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۵۳ 2000 JU36 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۵۴ 2000 JE38 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۵۵ 2000 JB40 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۵۶ 2000 JR40 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۵۷ 2000 JA57 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۵۸ 2000 JO58 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۵۹ 2000 JH77 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۶۰ 2000 JK77 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۶۱ 2000 KL6 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۶۲ 2000 KD11 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۶۳ 2000 KK11 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۶۴ 2000 KP15 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۶۵ 2000 KE34 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۶۶ 2000 KZ34 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۶۷ 2000 KA40 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۶۸ 2000 KS43 ۳۱ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۶۹ 2000 KO54 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۷۰ 2000 KP55 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۷۱ 2000 KL63 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۷۲ 2000 KS63 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۷۳ 2000 KU68 ۲۹ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۷۴ 2000 KD78 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۷۵ 2000 KW81 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۷۶ 2000 LS17 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۱۱۸۶۷۷ 2000 LG19 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۱۸۶۷۸ 2000 LH22 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۱۸۶۷۹ 2000 LE35 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۱۸۶۸۰ 2000 LQ35 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۱۸۶۸۱ 2000 NJ1 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۸۲ 2000 NJ3 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۸۳ 2000 NE11 ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۸۴ 2000 NX14 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۸۵ 2000 NV15 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۸۶ 2000 NA20 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۸۷ 2000 NF22 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۸۸ 2000 NJ22 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۸۹ 2000 NG23 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۹۰ 2000 OO20 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۹۱ 2000 OJ23 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۹۲ 2000 OS28 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۹۳ 2000 OL31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۹۴ 2000 OG42 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۹۵ 2000 OW44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۹۶ 2000 OA46 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۹۷ 2000 OL47 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۹۸ 2000 OY51 ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۶۹۹ 2000 OK53 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۷۰۰ 2000 OQ53 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۷۰۱ 2000 OW59 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۷۰۲ 2000 OM67 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۱۸۷۰۳ 2000 PJ8 ۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۰۴ 2000 PK10 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۰۵ 2000 PJ16 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۰۶ 2000 PL17 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۰۷ 2000 PC20 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۰۸ 2000 PO21 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۰۹ 2000 QS5 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۱۰ 2000 QN12 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۱۱ 2000 QT15 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۱۲ 2000 QU16 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۱۳ 2000 QY22 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۱۴ 2000 QF27 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۱۵ 2000 QW35 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۱۶ 2000 QR46 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۱۷ 2000 QK48 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۱۸ 2000 QT49 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۱۹ 2000 QK55 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۲۰ 2000 QB58 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۲۱ 2000 QM63 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۲۲ 2000 QV64 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۲۳ 2000 QC79 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۲۴ 2000 QF79 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۲۵ 2000 QD82 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۲۶ 2000 QO85 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۲۷ 2000 QS89 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۲۸ 2000 QN93 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۲۹ 2000 QC95 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۳۰ 2000 QL100 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۳۱ 2000 QX115 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۳۲ 2000 QY123 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۳۳ 2000 QN125 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۳۴ 2000 QO126 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۳۵ 2000 QM129 ۳۰ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۳۶ 2000 QF132 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۳۷ 2000 QZ132 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۳۸ 2000 QF134 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۳۹ 2000 QO135 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۴۰ 2000 QN137 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۴۱ 2000 QH141 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۴۲ 2000 QA145 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۴۳ 2000 QV146 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۴۴ 2000 QA155 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۴۵ 2000 QU155 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۴۶ 2000 QS156 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۴۷ 2000 QB162 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۴۸ 2000 QE164 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۴۹ 2000 QD171 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۵۰ 2000 QY171 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۵۱ 2000 QW178 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۵۲ 2000 QQ186 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۵۳ 2000 QP188 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۵۴ 2000 QA192 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۵۵ 2000 QT198 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۵۶ 2000 QK200 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۵۷ 2000 QE207 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۵۸ 2000 QZ207 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۵۹ 2000 QR213 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۶۰ 2000 QU213 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۶۱ 2000 QB220 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۶۲ 2000 QM222 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۶۳ 2000 QU222 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۶۴ 2000 QC224 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۶۵ 2000 QB225 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۶۶ 2000 QQ229 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۶۷ 2000 QG230 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۶۸ 2000 QY233 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۶۹ 2000 QJ249 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۱۸۷۷۰ 2000 RY4 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۷۱ 2000 RY18 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۷۲ 2000 RL20 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۷۳ 2000 RH34 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۷۴ 2000 RH35 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۷۵ 2000 RR37 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۷۶ 2000 RB58 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۷۷ 2000 RW59 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۷۸ 2000 RW62 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۷۹ 2000 RJ68 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۸۰ 2000 RM79 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۸۱ 2000 RN79 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۸۲ 2000 RP80 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۸۳ 2000 RJ81 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۸۴ 2000 RX85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۸۵ 2000 RJ90 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۸۶ 2000 RJ98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۸۷ 2000 RA99 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۸۸ 2000 RN99 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۸۹ 2000 RM101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۹۰ 2000 RD104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۹۱ 2000 SP6 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۹۲ 2000 SZ14 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۹۳ 2000 SV26 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۹۴ 2000 SJ28 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۹۵ 2000 SO29 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۹۶ 2000 SE30 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۹۷ 2000 SU31 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۹۸ 2000 SR32 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۷۹۹ 2000 SQ35 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۰۰ 2000 SC41 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۰۱ 2000 SY43 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۰۲ 2000 SG47 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۰۳ 2000 SC48 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۰۴ 2000 SN54 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۰۵ 2000 SB56 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۰۶ 2000 SO57 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۰۷ 2000 SC58 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۰۸ 2000 SZ59 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۰۹ 2000 SE65 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۱۰ 2000 SD69 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۱۱ 2000 SS73 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۱۲ 2000 SG80 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۱۳ 2000 ST80 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۱۴ 2000 SB97 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۱۵ 2000 SM108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۱۶ 2000 SA109 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۱۷ 2000 SC119 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۱۸ 2000 SJ119 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۱۹ 2000 SW129 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۲۰ 2000 SO131 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۲۱ 2000 SM137 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۲۲ 2000 SP137 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۲۳ 2000 SH139 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۲۴ 2000 SY142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۲۵ 2000 SY153 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۲۶ 2000 SV154 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۲۷ 2000 SY159 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۲۸ 2000 SF163 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۲۹ 2000 SJ163 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۳۰ 2000 SS169 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۳۱ 2000 SX171 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۳۲ 2000 SF174 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۳۳ 2000 SL180 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۳۴ 2000 SY186 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۳۵ 2000 SM190 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۳۶ 2000 SP197 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۳۷ 2000 SQ202 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۳۸ 2000 SO205 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۳۹ 2000 SA208 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۴۰ 2000 SM213 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۴۱ 2000 SR228 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۴۲ 2000 SN229 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۴۳ 2000 SW239 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۴۴ 2000 ST242 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۴۵ 2000 SP245 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۴۶ 2000 SU245 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۴۷ 2000 SF248 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۴۸ 2000 SZ248 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۴۹ 2000 SJ254 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۵۰ 2000 SL257 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۵۱ 2000 SX270 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۵۲ 2000 SV276 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۵۳ 2000 SZ286 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۵۴ 2000 ST289 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۵۵ 2000 SC298 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۵۶ 2000 SS299 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۵۷ 2000 SZ309 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۵۸ 2000 SM311 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۵۹ 2000 SO316 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۶۰ 2000 SW318 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۶۱ 2000 SM319 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۶۲ 2000 SK343 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۶۳ 2000 SK349 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۶۴ 2000 SQ351 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۶۵ 2000 SP354 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۶۶ 2000 SS354 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۶۷ 2000 SB355 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۶۸ 2000 ST360 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۶۹ 2000 SS362 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۷۰ 2000 TE8 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۷۱ 2000 TZ12 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۷۲ 2000 TW13 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۷۳ 2000 TY14 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۷۴ 2000 TK28 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۷۵ 2000 TD29 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۷۶ 2000 TB41 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۷۷ 2000 TM44 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۷۸ 2000 TT49 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۷۹ 2000 TT54 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۸۰ 2000 TJ57 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۸۱ 2000 TK57 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۸۲ 2000 TL59 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۸۳ 2000 US4 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۸۴ 2000 UN12 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۸۵ 2000 UZ23 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۸۶ 2000 UL27 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۸۷ 2000 UH35 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۸۸ 2000 UX35 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۸۹ 2000 UJ38 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۹۰ 2000 UM41 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۹۱ 2000 UA44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۹۲ 2000 UE44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۹۳ 2000 UU46 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۹۴ 2000 UW46 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۹۵ 2000 UO53 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۹۶ 2000 UQ59 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۹۷ 2000 UR60 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۹۸ 2000 UV62 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۸۹۹ 2000 UF66 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۰۰ 2000 UA67 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۰۱ 2000 UH67 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۰۲ 2000 UU67 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۰۳ 2000 US72 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۰۴ 2000 UT86 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۰۵ 2000 UM87 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۰۶ 2000 UE93 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۰۷ 2000 UJ95 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۰۸ 2000 UA98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۰۹ 2000 UE106 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۱۰ 2000 UR111 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۱۱ 2000 VL2 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۱۲ 2000 VN16 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۱۳ 2000 VM18 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۱۴ 2000 VV18 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۱۵ 2000 VM25 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۱۶ 2000 VR25 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۱۷ 2000 VU26 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۱۸ 2000 VY26 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۱۹ 2000 VR27 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۲۰ 2000 VH31 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۲۱ 2000 VP45 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۲۲ 2000 VE48 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۲۳ 2000 VM51 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۲۴ 2000 VG53 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۲۵ 2000 VH59 ۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۲۶ 2000 VT59 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۲۷ 2000 WQ2 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۲۸ 2000 WB3 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۲۹ 2000 WK5 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۳۰ 2000 WB8 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۳۱ 2000 WD21 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۳۲ 2000 WC24 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۳۳ 2000 WA27 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۳۴ 2000 WG31 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۳۵ 2000 WE42 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۳۶ 2000 WT43 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۳۷ 2000 WT46 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۳۸ 2000 WM47 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۳۹ 2000 WL51 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۴۰ 2000 WH58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۴۱ 2000 WW60 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۴۲ 2000 WK62 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۴۳ 2000 WF67 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۴۴ 2000 WU67 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۴۵ Rikhill ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۴۶ 2000 WQ69 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۴۷ 2000 WV69 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۴۸ 2000 WN83 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۴۹ 2000 WM88 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۵۰ 2000 WG89 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۵۱ 2000 WU89 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۵۲ 2000 WA92 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۵۳ 2000 WN94 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۵۴ 2000 WR99 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۵۵ 2000 WU100 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۵۶ 2000 WA103 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۵۷ 2000 WE115 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۵۸ 2000 WR121 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۵۹ 2000 WO124 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۶۰ 2000 WQ124 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۶۱ 2000 WO125 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۶۲ 2000 WK129 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۶۳ 2000 WY132 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۶۴ 2000 WW133 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۶۵ 2000 WA138 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۶۶ 2000 WJ141 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۶۷ 2000 WL144 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۶۸ 2000 WP150 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۶۹ 2000 WC156 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۷۰ 2000 WE160 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۷۱ 2000 WR162 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۷۲ 2000 WV171 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۷۳ 2000 WD173 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۷۴ 2000 WU173 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۷۵ 2000 WB180 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۷۶ 2000 WL181 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۷۷ 2000 WQ183 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۷۸ 2000 WW196 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۷۹ 2000 XM6 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۸۰ 2000 XC11 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۸۱ 2000 XS13 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۸۲ 2000 XK14 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۸۳ 2000 XB19 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۸۴ 2000 XC21 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۸۵ 2000 XW26 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۸۶ 2000 XM30 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۸۷ 2000 XZ41 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۸۸ 2000 XS44 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۸۹ 2000 XO47 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۹۰ 2000 XW48 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۹۱ 2000 YC5 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۹۲ 2000 YW6 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۹۳ 2000 YL12 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۹۴ 2000 YS28 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۹۵ 2000 YH34 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۹۶ 2000 YF38 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۹۷ 2000 YU39 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۹۸ 2000 YC40 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۸۹۹۹ 2000 YJ51 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۱۹۰۰۰ 2000 YV55 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]