فهرست سیارک‌ها (۱۰۵۰۰۱–۱۰۶۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۰۵۰۰۱ - ۱۰۶۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۰۵۰۰۱ تا ۱۰۶۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۰۵۰۰۱ 2000 KH5 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۰۲ 2000 KN5 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۰۳ 2000 KX5 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۰۴ 2000 KZ5 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۰۵ 2000 KR6 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۰۶ 2000 KP10 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۰۷ 2000 KR10 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۰۸ 2000 KZ10 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۰۹ 2000 KA12 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۱۰ 2000 KN12 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۱۱ 2000 KW12 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۱۲ 2000 KG13 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۱۳ 2000 KH13 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۱۴ 2000 KK13 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۱۵ 2000 KL13 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۱۶ 2000 KM13 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۱۷ 2000 KT13 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۱۸ 2000 KU15 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۱۹ 2000 KK16 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۲۰ 2000 KD17 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۲۱ 2000 KR21 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۲۲ 2000 KQ29 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۲۳ 2000 KD30 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۲۴ 2000 KH30 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۲۵ 2000 KS30 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۲۶ 2000 KX30 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۲۷ 2000 KT31 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۲۸ 2000 KM32 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۲۹ 2000 KG33 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۳۰ 2000 KB35 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۳۱ 2000 KE35 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۳۲ 2000 KJ36 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۳۳ 2000 KU36 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۳۴ 2000 KF37 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۳۵ 2000 KD38 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۳۶ 2000 KM39 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۳۷ 2000 KS39 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۳۸ 2000 KG40 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۳۹ 2000 KN40 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۴۰ 2000 KA41 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۴۱ 2000 KO41 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۴۲ 2000 KB42 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۴۳ 2000 KH42 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۴۴ 2000 KM42 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۴۵ 2000 KH48 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۴۶ 2000 KP48 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۴۷ 2000 KG52 ۲۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۴۸ 2000 KN52 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۴۹ 2000 KB53 ۳۱ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۵۰ 2000 KV53 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۵۱ 2000 KW53 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۵۲ 2000 KD54 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۵۳ 2000 KF54 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۵۴ 2000 KV55 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۵۵ 2000 KR57 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۵۶ 2000 KR58 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۵۷ 2000 KX60 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۵۸ 2000 KH61 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۵۹ 2000 KN61 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۶۰ 2000 KT61 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۶۱ 2000 KB62 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۶۲ 2000 KE62 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۶۳ 2000 KZ62 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۶۴ 2000 KH63 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۶۵ 2000 KO63 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۶۶ 2000 KW63 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۶۷ 2000 KA66 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۶۸ 2000 KD66 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۶۹ 2000 KQ66 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۷۰ 2000 KV66 ۲۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۷۱ 2000 KX66 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۷۲ 2000 KY66 ۳۱ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۷۳ 2000 KY67 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۷۴ 2000 KB68 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۷۵ 2000 KS69 ۲۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۷۶ 2000 KF70 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۷۷ 2000 KT70 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۷۸ 2000 KD71 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۷۹ 2000 KV73 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۸۰ 2000 KB74 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۸۱ 2000 KF74 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۸۲ 2000 KC75 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۸۳ 2000 KF75 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۸۴ 2000 KC76 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۸۵ 2000 KH78 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۸۶ 2000 KR78 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۸۷ 2000 KB79 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۸۸ 2000 KO81 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۸۹ 2000 KY81 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۹۰ 2000 KW82 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۹۰ 2000 LO ۲ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۰۹۲ 2000 LC1 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۰۹۳ 2000 LE1 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۰۹۴ 2000 LK1 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۰۹۵ 2000 LQ1 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۰۹۶ 2000 LY2 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۰۹۷ 2000 LL3 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۰۹۸ 2000 LA6 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۰۹۹ 2000 LC7 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۰۰ 2000 LD9 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۰۱ 2000 LL9 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۰۲ 2000 LA11 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۰۳ 2000 LD11 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۰۴ 2000 LJ11 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۰۵ 2000 LH14 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۰۶ 2000 LS14 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۰۷ 2000 LY14 ۲ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۰۸ 2000 LS15 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۰۹ 2000 LX15 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۱۰ 2000 LT16 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۱۱ 2000 LP19 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۱۲ 2000 LS19 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۱۳ 2000 LX20 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۱۴ 2000 LS21 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۱۵ 2000 LA22 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۱۶ 2000 LN22 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۱۷ 2000 LA24 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۱۸ 2000 LH24 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۱۹ 2000 LH26 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۲۰ 2000 LJ26 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۲۱ 2000 LS31 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۲۲ 2000 LV31 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۲۳ 2000 LZ34 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۲۴ 2000 LC35 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۲۵ 2000 LO36 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۲۶ 2000 ME1 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۲۷ 2000 MH1 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۲۸ 2000 MW1 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۲۹ 2000 MH2 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۳۰ 2000 MJ2 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۳۱ 2000 MD3 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۳۲ 2000 MJ3 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۰۵۱۳۲ 2000 NA ۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۳۴ 2000 NS1 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۳۵ 2000 NT1 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۳۶ 2000 NB4 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۳۷ 2000 NA6 ۸ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۳۸ 2000 NP6 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۳۹ 2000 NA7 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۴۰ 2000 NL10 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۴۱ 2000 NF11 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۴۲ 2000 NA12 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۴۳ 2000 NJ12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۴۴ 2000 NR12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۴۵ 2000 NP14 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۴۶ 2000 NB15 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۴۷ 2000 NH15 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۴۸ 2000 NL17 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۴۹ 2000 NA19 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۵۰ 2000 NB20 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۵۱ 2000 NQ22 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۵۲ 2000 NV24 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۵۳ 2000 NS25 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۵۴ 2000 NA26 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۵۵ 2000 NG26 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۵۶ 2000 NW26 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۵۷ 2000 NA28 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۵۷ 2000 OL ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۵۹ 2000 OQ5 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۶۰ 2000 OU5 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۶۱ 2000 OA6 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۶۲ 2000 OZ8 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۶۳ 2000 OW11 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۶۴ 2000 OM12 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۶۵ 2000 OQ12 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۶۶ 2000 OU12 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۶۷ 2000 OT13 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۶۸ 2000 OU14 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۶۹ 2000 OC15 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۷۰ 2000 OK15 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۷۱ 2000 OA19 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۷۲ 2000 OS20 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۷۳ 2000 OJ22 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۷۴ 2000 OK22 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۷۵ 2000 OO22 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۷۶ 2000 OW25 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۷۷ 2000 OA27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۷۸ 2000 ON27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۷۹ 2000 OP28 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۸۰ 2000 OK29 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۸۱ 2000 OS29 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۸۲ 2000 OF30 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۸۳ 2000 OO30 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۸۴ 2000 OZ30 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۸۵ 2000 OG31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۸۶ 2000 OO31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۸۷ 2000 OC33 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۸۸ 2000 OR33 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۸۹ 2000 OW34 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۹۰ 2000 OZ34 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۹۱ 2000 ON35 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۹۲ 2000 OV37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۹۳ 2000 OY37 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۹۴ 2000 OA38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۹۵ 2000 OD38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۹۶ 2000 OT38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۹۷ 2000 OY38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۹۸ 2000 OO39 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۱۹۹ 2000 OR39 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۰۰ 2000 OD40 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۰۱ 2000 OG40 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۰۲ 2000 OJ40 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۰۳ 2000 OV41 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۰۴ 2000 OF42 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۰۵ 2000 OV43 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۰۶ 2000 OB44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۰۷ 2000 OL46 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۰۸ 2000 OH48 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۰۹ 2000 OU48 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۱۰ 2000 OK52 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۱۱ 2000 OM52 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۱۲ 2000 OP52 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۱۳ 2000 OV52 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۱۴ 2000 OL56 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۱۵ 2000 OR56 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۱۶ 2000 OS56 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۱۷ 2000 OX56 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۱۸ 2000 OJ57 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۱۹ 2000 ON57 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۲۰ 2000 OV58 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۲۱ 2000 OU60 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۲۲ 2000 OS69 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۰۵۲۲۲ 2000 PJ ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۲۴ 2000 PB1 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۲۵ 2000 PF1 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۲۶ 2000 PS2 ۲ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۲۷ 2000 PO5 ۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۲۸ 2000 PW5 ۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۲۹ 2000 PY7 ۳ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۳۰ 2000 PC10 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۳۱ 2000 PJ10 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۳۲ 2000 PL11 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۳۳ 2000 PL12 ۲ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۳۴ 2000 PB13 ۱۰ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۳۵ 2000 PP13 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۳۶ 2000 PE20 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۳۷ 2000 PF20 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۳۸ 2000 PC21 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۳۹ 2000 PD21 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۴۰ 2000 PA22 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۴۱ 2000 PT24 ۳ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۴۲ 2000 PY24 ۳ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۴۳ 2000 PB26 ۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۴۴ 2000 PC26 ۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۴۵ 2000 PO27 ۳ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۴۶ 2000 QH2 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۴۷ 2000 QH3 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۴۸ 2000 QM3 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۴۹ 2000 QB4 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۵۰ 2000 QJ6 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۵۱ 2000 QP6 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۵۲ 2000 QD7 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۵۳ 2000 QF10 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۵۴ 2000 QQ10 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۵۵ 2000 QR10 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۵۶ 2000 QQ11 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۵۷ 2000 QD13 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۵۸ 2000 QM13 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۵۹ 2000 QU13 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۶۰ 2000 QC14 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۶۱ 2000 QS14 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۶۲ 2000 QH15 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۶۳ 2000 QG17 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۶۴ 2000 QE18 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۶۵ 2000 QQ18 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۶۶ 2000 QC21 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۶۷ 2000 QB22 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۶۸ 2000 QK22 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۶۹ 2000 QV23 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۷۰ 2000 QF24 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۷۱ 2000 QN24 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۷۲ 2000 QD25 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۷۳ 2000 QW25 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۷۴ 2000 QL27 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۷۵ 2000 QA28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۷۶ 2000 QO30 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۷۷ 2000 QE33 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۷۸ 2000 QK33 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۷۹ 2000 QQ33 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۸۰ 2000 QD35 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۸۱ 2000 QH36 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۸۲ 2000 QK36 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۸۳ 2000 QQ38 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۸۴ 2000 QJ40 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۸۵ 2000 QD42 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۸۶ 2000 QG42 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۸۷ 2000 QF44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۸۸ 2000 QL44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۸۹ 2000 QH46 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۹۰ 2000 QX47 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۹۱ 2000 QY47 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۹۲ 2000 QP49 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۹۳ 2000 QY49 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۹۴ 2000 QG50 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۹۵ 2000 QN50 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۹۶ 2000 QM51 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۹۷ 2000 QA53 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۹۸ 2000 QZ53 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۲۹۹ 2000 QU54 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۰۰ 2000 QL55 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۰۱ 2000 QS55 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۰۲ 2000 QF57 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۰۳ 2000 QV57 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۰۴ 2000 QY58 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۰۵ 2000 QN60 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۰۶ 2000 QS60 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۰۷ 2000 QT60 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۰۸ 2000 QY63 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۰۹ 2000 QX65 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۱۰ 2000 QM67 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۱۱ 2000 QL70 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۱۲ 2000 QC71 ۳۰ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۱۳ 2000 QV71 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۱۴ 2000 QC72 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۱۵ 2000 QY72 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۱۶ 2000 QN73 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۱۷ 2000 QU74 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۱۸ 2000 QB75 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۱۹ 2000 QL75 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۲۰ 2000 QP75 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۲۱ 2000 QY75 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۲۲ 2000 QD76 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۲۳ 2000 QQ78 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۲۴ 2000 QM81 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۲۵ 2000 QH82 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۲۶ 2000 QS82 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۲۷ 2000 QF83 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۲۸ 2000 QS83 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۲۹ 2000 QA84 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۳۰ 2000 QG84 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۳۱ 2000 QK84 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۳۲ 2000 QR84 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۳۳ 2000 QH85 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۳۴ 2000 QQ85 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۳۵ 2000 QZ85 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۳۶ 2000 QC86 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۳۷ 2000 QR86 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۳۸ 2000 QD89 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۳۹ 2000 QL91 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۴۰ 2000 QC93 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۴۱ 2000 QY93 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۴۲ 2000 QE94 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۴۳ 2000 QJ94 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۴۴ 2000 QM94 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۴۵ 2000 QG95 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۴۶ 2000 QN96 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۴۷ 2000 QB98 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۴۸ 2000 QH99 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۴۹ 2000 QC100 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۵۰ 2000 QN100 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۵۱ 2000 QV101 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۵۲ 2000 QB104 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۵۳ 2000 QN105 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۵۴ 2000 QF107 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۵۵ 2000 QD108 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۵۶ 2000 QF108 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۵۷ 2000 QF109 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۵۸ 2000 QO110 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۵۹ 2000 QS110 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۶۰ 2000 QU110 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۶۱ 2000 QG112 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۶۲ 2000 QT112 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۶۳ 2000 QK115 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۶۴ 2000 QM116 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۶۵ 2000 QY117 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۶۶ 2000 QZ121 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۶۷ 2000 QO123 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۶۸ 2000 QG124 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۶۹ 2000 QW125 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۷۰ 2000 QY125 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۷۱ 2000 QD126 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۷۲ 2000 QF127 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۷۳ 2000 QG127 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۷۴ 2000 QG128 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۷۵ 2000 QC129 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۷۶ 2000 QK129 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۷۷ 2000 QA130 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۷۸ 2000 QF130 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۷۹ 2000 QR130 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۸۰ 2000 QK131 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۸۱ 2000 QO131 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۸۲ 2000 QP132 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۸۳ 2000 QT133 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۸۴ 2000 QO136 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۸۵ 2000 QZ137 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۸۶ 2000 QC138 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۸۷ 2000 QL138 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۸۸ 2000 QO138 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۸۹ 2000 QT138 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۹۰ 2000 QZ138 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۹۱ 2000 QA139 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۹۲ 2000 QB140 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۹۳ 2000 QT141 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۹۴ 2000 QU141 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۹۵ 2000 QD142 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۹۶ 2000 QN142 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۹۷ 2000 QA143 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۹۸ 2000 QX143 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۳۹۹ 2000 QG144 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۰۰ 2000 QJ144 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۰۱ 2000 QM144 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۰۲ 2000 QZ144 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۰۳ 2000 QU145 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۰۴ 2000 QZ145 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۰۵ 2000 QM148 ۲۷ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۰۶ 2000 QN150 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۰۷ 2000 QE153 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۰۸ 2000 QO153 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۰۹ 2000 QX153 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۱۰ 2000 QL154 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۱۱ 2000 QQ154 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۱۲ 2000 QY154 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۱۳ 2000 QF155 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۱۴ 2000 QA159 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۱۵ 2000 QW159 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۱۶ 2000 QY161 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۱۷ 2000 QL163 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۱۸ 2000 QR164 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۱۹ 2000 QR165 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۲۰ 2000 QB167 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۲۱ 2000 QL167 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۲۲ 2000 QW167 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۲۳ 2000 QA168 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۲۴ 2000 QD173 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۲۵ 2000 QF173 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۲۶ 2000 QK173 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۲۷ 2000 QL173 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۲۸ 2000 QT173 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۲۹ 2000 QN174 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۳۰ 2000 QR174 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۳۱ 2000 QH176 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۳۲ 2000 QJ176 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۳۳ 2000 QN176 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۳۴ 2000 QA177 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۳۵ 2000 QJ177 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۳۶ 2000 QS177 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۳۷ 2000 QR178 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۳۸ 2000 QD179 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۳۹ 2000 QM179 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۴۰ 2000 QF180 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۴۱ 2000 QU180 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۴۲ 2000 QW180 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۴۳ 2000 QY180 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۴۴ 2000 QU182 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۴۵ 2000 QW182 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۴۶ 2000 QS183 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۴۷ 2000 QU183 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۴۸ 2000 QZ190 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۴۹ 2000 QA191 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۵۰ 2000 QE191 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۵۱ 2000 QZ192 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۵۲ 2000 QB193 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۵۳ 2000 QX194 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۵۴ 2000 QP195 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۵۵ 2000 QJ197 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۵۶ 2000 QK197 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۵۷ 2000 QG198 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۵۸ 2000 QN199 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۵۹ 2000 QX199 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۶۰ 2000 QV201 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۶۱ 2000 QH205 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۶۲ 2000 QG206 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۶۳ 2000 QT206 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۶۴ 2000 QD207 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۶۵ 2000 QO207 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۶۶ 2000 QP207 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۶۷ 2000 QD208 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۶۸ 2000 QF208 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۶۹ 2000 QA209 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۷۰ 2000 QE209 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۷۱ 2000 QP209 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۷۲ 2000 QG210 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۷۳ 2000 QA211 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۷۴ 2000 QJ211 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۷۵ 2000 QK211 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۷۶ 2000 QM211 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۷۷ 2000 QO213 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۷۸ 2000 QS213 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۷۹ 2000 QO214 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۸۰ 2000 QF215 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۸۱ 2000 QB216 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۸۲ 2000 QJ216 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۸۳ 2000 QK216 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۸۴ 2000 QV216 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۸۵ 2000 QW216 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۸۶ 2000 QX216 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۸۷ 2000 QS219 ۲۰ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۸۸ 2000 QX220 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۸۹ 2000 QE221 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۹۰ 2000 QS223 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۹۱ 2000 QM227 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۹۲ 2000 QO227 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۹۳ 2000 QB228 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۹۴ 2000 QF228 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۹۵ 2000 QW228 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۹۶ 2000 QC229 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۹۷ 2000 QF229 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۹۸ 2000 QM230 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۴۹۹ 2000 QS230 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۵۰۰ 2000 QL231 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۵۰۱ 2000 QA232 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۵۰۲ 2000 QN250 ۲۰ اوت ۲۰۰۰
۱۰۵۵۰۳ 2000 RG1 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۰۴ 2000 RX2 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۰۵ 2000 RK3 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۰۶ 2000 RO3 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۰۷ 2000 RZ6 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۰۸ 2000 RA9 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۰۹ 2000 RL9 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۱۰ 2000 RJ11 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۱۱ 2000 RF13 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۱۲ 2000 RJ14 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۱۳ 2000 RL14 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۱۴ 2000 RO15 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۱۵ 2000 RQ15 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۱۶ 2000 RY15 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۱۷ 2000 RA16 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۱۸ 2000 RP16 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۱۹ 2000 RP18 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۲۰ 2000 RW22 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۲۱ 2000 RM24 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۲۲ 2000 RH25 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۲۳ 2000 RC26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۲۴ 2000 RF26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۲۵ 2000 RL26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۲۶ 2000 RQ26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۲۷ 2000 RW26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۲۸ 2000 RZ26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۲۹ 2000 RG27 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۳۰ 2000 RM27 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۳۱ 2000 RR28 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۳۲ 2000 RA29 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۳۳ 2000 RB29 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۳۴ 2000 RC29 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۳۵ 2000 RT32 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۳۶ 2000 RG37 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۳۷ 2000 RH37 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۳۸ 2000 RF39 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۳۹ 2000 RJ39 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۴۰ 2000 RH40 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۴۱ 2000 RL40 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۴۲ 2000 RR40 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۴۳ 2000 RW40 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۴۴ 2000 RC41 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۴۵ 2000 RY41 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۴۶ 2000 RM44 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۴۷ 2000 RX44 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۴۸ 2000 RF45 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۴۹ 2000 RJ45 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۵۰ 2000 RY45 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۵۱ 2000 RW46 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۵۲ 2000 RR49 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۵۳ 2000 RA50 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۵۴ 2000 RJ53 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۵۵ 2000 RK53 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۵۶ 2000 RU53 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۵۷ 2000 RZ53 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۵۸ 2000 RK54 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۵۹ 2000 RN54 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۶۰ 2000 RA56 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۶۱ 2000 RB56 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۶۲ 2000 RS57 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۶۳ 2000 RY58 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۶۴ 2000 RR60 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۶۵ 2000 RA61 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۶۶ 2000 RQ63 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۶۷ 2000 RG64 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۶۸ 2000 RN64 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۶۹ 2000 RB65 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۷۰ 2000 RP66 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۷۱ 2000 RT67 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۷۲ 2000 RQ68 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۷۳ 2000 RF70 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۷۴ 2000 RZ70 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۷۵ 2000 RJ71 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۷۶ 2000 RM72 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۷۷ 2000 RP74 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۷۸ 2000 RE75 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۷۹ 2000 RE77 ۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۸۰ 2000 RN78 ۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۸۱ 2000 RW80 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۸۲ 2000 RC82 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۸۳ 2000 RU82 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۸۴ 2000 RV82 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۸۵ 2000 RM83 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۸۶ 2000 RB85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۸۷ 2000 RM85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۸۸ 2000 RT85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۸۹ 2000 RV85 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۹۰ 2000 RJ86 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۹۱ 2000 RL86 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۹۲ 2000 RK88 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۹۳ 2000 RN88 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۹۴ 2000 RU88 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۹۵ 2000 RK89 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۹۶ 2000 RO89 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۹۷ 2000 RA91 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۹۸ 2000 RD91 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۵۹۹ 2000 RL91 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۰۰ 2000 RT91 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۰۱ 2000 RZ91 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۰۲ 2000 RL93 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۰۳ 2000 RS93 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۰۴ 2000 RR94 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۰۵ 2000 RJ95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۰۶ 2000 RV95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۰۷ 2000 RY95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۰۸ 2000 RY96 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۰۹ 2000 RB98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۱۰ 2000 RG98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۱۱ 2000 RL98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۱۲ 2000 RT99 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۱۳ 2000 RX100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۱۴ 2000 RT101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۱۵ 2000 RX101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۱۶ 2000 RF102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۱۷ 2000 RJ102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۱۸ 2000 RX102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۱۹ 2000 RA104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۲۰ 2000 RE104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۲۱ 2000 RG105 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۲۲ 2000 RK105 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۲۳ 2000 SN1 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۲۴ 2000 ST3 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۲۵ 2000 SG4 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۲۶ 2000 SW4 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۲۷ 2000 SY4 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۲۸ 2000 SG5 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۲۹ 2000 SS5 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۳۰ 2000 SZ5 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۳۱ 2000 SU7 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۳۲ 2000 SQ8 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۳۳ 2000 SZ9 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۳۴ 2000 SX12 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۳۵ 2000 SN13 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۳۶ 2000 ST13 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۳۷ 2000 SC14 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۳۸ 2000 SK14 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۳۹ 2000 SL15 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۴۰ 2000 SP15 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۴۱ 2000 SH17 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۴۲ 2000 SJ17 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۴۳ 2000 SF18 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۴۴ 2000 SY19 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۴۵ 2000 SQ20 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۴۶ 2000 SL21 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۴۷ 2000 SL22 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۴۸ 2000 SA23 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۴۹ 2000 SQ23 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۵۰ 2000 SU23 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۵۱ 2000 SF24 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۵۲ 2000 SU24 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۵۳ 2000 SA26 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۵۴ 2000 SX26 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۵۵ 2000 ST27 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۵۶ 2000 SA28 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۵۷ 2000 SL28 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۵۸ 2000 SF29 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۵۹ 2000 SV31 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۶۰ 2000 SG32 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۶۱ 2000 SO32 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۶۲ 2000 SN36 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۶۳ 2000 SZ36 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۶۴ 2000 SL37 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۶۵ 2000 SQ37 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۶۶ 2000 SS37 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۶۷ 2000 SO38 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۶۸ 2000 SW38 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۶۹ 2000 SW39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۷۰ 2000 SK40 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۷۱ 2000 SM40 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۷۲ 2000 SX40 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۷۳ 2000 SL42 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۷۴ 2000 SQ42 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۷۵ Kamiukena ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۷۶ 2000 SM43 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۷۷ 2000 SN43 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۷۸ 2000 SM46 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۷۹ 2000 SO46 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۸۰ 2000 SP46 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۸۱ 2000 SR46 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۸۲ 2000 SD47 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۸۳ 2000 SF48 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۸۴ 2000 SV48 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۸۵ 2000 SC51 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۸۶ 2000 SG52 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۸۷ 2000 SS55 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۸۸ 2000 SG57 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۸۹ 2000 SX57 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۹۰ 2000 SA58 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۹۱ 2000 SK60 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۹۲ 2000 SL62 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۹۳ 2000 SU62 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۹۴ 2000 SV62 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۹۵ 2000 SC63 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۹۶ 2000 SJ63 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۹۷ 2000 SV64 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۹۸ 2000 SX64 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۶۹۹ 2000 SH66 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۰۰ 2000 SK67 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۰۱ 2000 SS67 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۰۲ 2000 SB68 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۰۳ 2000 SV68 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۰۴ 2000 SF69 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۰۵ 2000 SO69 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۰۶ 2000 SR69 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۰۷ 2000 SL70 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۰۸ 2000 SB71 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۰۹ 2000 SH71 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۱۰ 2000 SA72 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۱۱ 2000 SO73 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۱۲ 2000 SO74 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۱۳ 2000 SR74 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۱۴ 2000 SP75 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۱۵ 2000 SQ75 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۱۶ 2000 SZ75 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۱۷ 2000 SM76 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۱۸ 2000 SN77 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۱۹ 2000 SO77 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۲۰ 2000 SR79 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۲۱ 2000 ST79 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۲۲ 2000 SF80 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۲۳ 2000 SH81 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۲۴ 2000 SN81 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۲۵ 2000 SS81 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۲۶ 2000 SW81 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۲۷ 2000 SG82 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۲۸ 2000 SR82 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۲۹ 2000 SE83 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۳۰ 2000 SN83 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۳۱ 2000 SU83 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۳۲ 2000 SX83 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۳۳ 2000 SP84 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۳۴ 2000 SS84 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۳۵ 2000 SG85 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۳۶ 2000 SK86 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۳۷ 2000 SL88 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۳۸ 2000 SU88 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۳۹ 2000 SY88 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۴۰ 2000 SF89 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۴۱ 2000 SJ89 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۴۲ 2000 SH90 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۴۳ 2000 SA91 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۴۴ 2000 SR91 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۴۵ 2000 SE92 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۴۶ 2000 SP92 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۴۷ 2000 SA93 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۴۸ 2000 SG94 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۴۹ 2000 SK94 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۵۰ 2000 SY94 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۵۱ 2000 SX95 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۵۲ 2000 SC97 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۵۳ 2000 SU97 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۵۴ 2000 SM98 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۵۵ 2000 SA99 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۵۶ 2000 SV99 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۵۷ 2000 SF100 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۵۸ 2000 SP100 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۵۹ 2000 SF101 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۶۰ 2000 ST101 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۶۱ 2000 SU101 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۶۲ 2000 SJ104 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۶۳ 2000 SV104 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۶۴ 2000 ST106 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۶۵ 2000 SX106 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۶۶ 2000 SB107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۶۷ 2000 SE107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۶۸ 2000 SH107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۶۹ 2000 SW107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۷۰ 2000 SA108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۷۱ 2000 SG108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۷۲ 2000 ST108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۷۳ 2000 SC111 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۷۴ 2000 SX111 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۷۵ 2000 SY112 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۷۶ 2000 SG113 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۷۷ 2000 SX113 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۷۸ 2000 SW114 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۷۹ 2000 SA115 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۸۰ 2000 SH115 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۸۱ 2000 SM115 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۸۲ 2000 SR115 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۸۳ 2000 SM118 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۸۴ 2000 SV118 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۸۵ 2000 SY119 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۸۶ 2000 SD120 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۸۷ 2000 SM120 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۸۸ 2000 SB121 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۸۹ 2000 SR121 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۹۰ 2000 SG122 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۹۱ 2000 SH122 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۹۲ 2000 SK122 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۹۳ 2000 SN122 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۹۴ 2000 SV122 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۹۵ 2000 SA123 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۹۶ 2000 SR123 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۹۷ 2000 SD124 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۹۸ 2000 SE125 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۷۹۹ 2000 SV126 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۰۰ 2000 SG127 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۰۱ 2000 SK128 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۰۲ 2000 SV128 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۰۳ 2000 SH132 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۰۴ 2000 SY133 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۰۵ 2000 SL135 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۰۶ 2000 ST135 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۰۷ 2000 SY135 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۰۸ 2000 SZ135 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۰۹ 2000 SJ136 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۱۰ 2000 SR138 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۱۱ 2000 SY138 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۱۲ 2000 SZ138 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۱۳ 2000 ST140 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۱۴ 2000 SW140 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۱۵ 2000 SB141 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۱۶ 2000 SJ141 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۱۷ 2000 SC142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۱۸ 2000 SM142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۱۹ 2000 SN142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۲۰ 2000 SP142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۲۱ 2000 SQ142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۲۲ 2000 SZ142 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۲۳ 2000 SF143 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۲۴ 2000 SW143 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۲۵ 2000 SG144 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۲۶ 2000 SD145 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۲۷ 2000 SM146 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۲۸ 2000 SR146 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۲۹ 2000 SH147 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۳۰ 2000 SC148 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۳۱ 2000 SD148 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۳۲ 2000 SM148 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۳۳ 2000 SA150 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۳۴ 2000 SC150 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۳۵ 2000 SW150 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۳۶ 2000 SJ152 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۳۷ 2000 ST152 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۳۸ 2000 SZ152 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۳۹ 2000 SC154 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۴۰ 2000 SK155 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۴۱ 2000 ST155 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۴۲ 2000 SJ156 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۴۳ 2000 SD160 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۴۴ 2000 SH160 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۴۵ 2000 SB163 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۴۶ 2000 SK164 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۴۷ 2000 SD165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۴۸ 2000 SK165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۴۹ 2000 SL165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۵۰ 2000 SN165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۵۱ 2000 ST165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۵۲ 2000 SV165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۵۳ 2000 SY165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۵۴ 2000 SB167 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۵۵ 2000 SD167 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۵۶ 2000 SH167 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۵۷ 2000 SZ167 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۵۸ 2000 SW169 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۵۹ 2000 SY169 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۶۰ 2000 SJ170 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۶۱ 2000 SP170 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۶۲ 2000 SU170 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۶۳ 2000 SZ170 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۶۴ 2000 SC171 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۶۵ 2000 SE171 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۶۶ 2000 SH171 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۶۷ 2000 ST171 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۶۸ 2000 SC173 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۶۹ 2000 SJ173 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۷۰ 2000 ST173 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۷۱ 2000 SK174 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۷۲ 2000 SZ174 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۷۳ 2000 SB176 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۷۴ 2000 SF176 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۷۵ 2000 SD177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۷۶ 2000 SF177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۷۷ 2000 SJ177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۷۸ 2000 SP177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۷۹ 2000 SQ177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۸۰ 2000 SW177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۸۱ 2000 SZ178 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۸۲ 2000 SL179 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۸۳ 2000 SY179 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۸۴ 2000 SB180 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۸۵ 2000 SW180 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۸۶ 2000 SP181 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۸۷ 2000 SM182 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۸۸ 2000 SP182 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۸۹ 2000 SU182 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۹۰ 2000 SB183 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۹۱ 2000 SF183 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۹۲ 2000 SO183 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۹۳ 2000 SD184 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۹۴ 2000 SE185 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۹۵ 2000 SE187 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۹۶ 2000 SG187 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۹۷ 2000 ST187 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۹۸ 2000 SC188 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۸۹۹ 2000 SH189 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۰۰ 2000 SJ190 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۰۱ 2000 SG192 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۰۲ 2000 SQ192 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۰۳ 2000 SJ196 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۰۴ 2000 SB197 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۰۵ 2000 SL199 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۰۶ 2000 SA200 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۰۷ 2000 SN200 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۰۸ 2000 SO200 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۰۹ 2000 SZ201 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۱۰ 2000 SY202 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۱۱ 2000 SB205 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۱۲ 2000 SD205 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۱۳ 2000 SF205 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۱۴ 2000 ST205 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۱۵ 2000 SU205 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۱۶ 2000 SJ207 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۱۷ 2000 SW207 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۱۸ 2000 SS208 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۱۹ 2000 SR209 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۲۰ 2000 SX209 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۲۱ 2000 SA210 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۲۲ 2000 SB210 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۲۳ 2000 SX210 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۲۴ 2000 SH211 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۲۵ 2000 SD213 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۲۶ 2000 SE218 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۲۷ 2000 SV218 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۲۸ 2000 SA219 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۲۹ 2000 SU219 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۳۰ 2000 SO222 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۳۱ 2000 SV223 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۳۲ 2000 SC224 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۳۳ 2000 SG224 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۳۴ 2000 SM224 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۳۵ 2000 SP224 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۳۶ 2000 SQ224 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۳۷ 2000 SR225 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۳۸ 2000 SL227 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۳۹ 2000 SY227 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۴۰ 2000 SR230 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۴۱ 2000 SX230 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۴۲ 2000 SM233 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۴۳ 2000 SY233 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۴۴ 2000 ST235 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۴۵ 2000 SU237 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۴۶ 2000 ST238 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۴۷ 2000 SL240 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۴۸ 2000 SZ240 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۴۹ 2000 SE242 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۵۰ 2000 SA243 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۵۱ 2000 ST243 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۵۲ 2000 SN246 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۵۳ 2000 SY246 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۵۴ 2000 SS248 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۵۵ 2000 SU249 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۵۶ 2000 SX249 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۵۷ 2000 SX251 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۵۸ 2000 SN252 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۵۹ 2000 SX255 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۶۰ 2000 ST257 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۶۱ 2000 SY257 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۶۲ 2000 SB258 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۶۳ 2000 SR258 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۶۴ 2000 SX258 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۶۵ 2000 SL259 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۶۶ 2000 SN259 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۶۷ 2000 SU259 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۶۸ 2000 SS260 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۶۹ 2000 SX261 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۷۰ 2000 SP262 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۷۱ 2000 SB263 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۷۲ 2000 SZ263 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۷۳ 2000 SE264 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۷۴ 2000 SX264 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۷۵ 2000 SJ265 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۷۶ 2000 SV265 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۷۷ 2000 SF266 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۷۸ 2000 SJ266 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۷۹ 2000 SS266 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۸۰ 2000 SN268 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۸۱ 2000 SS268 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۸۲ 2000 SV268 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۸۳ 2000 SE269 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۸۴ 2000 SQ269 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۸۵ 2000 ST269 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۸۶ 2000 SX269 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۸۷ 2000 SN270 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۸۸ 2000 SD271 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۸۹ 2000 SV271 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۹۰ 2000 SP273 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۹۱ 2000 SC274 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۹۲ 2000 SR275 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۹۳ 2000 SZ277 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۹۴ 2000 SG278 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۹۵ 2000 SN280 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۹۶ 2000 SZ280 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۹۷ 2000 SH281 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۹۸ 2000 SC283 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۵۹۹۹ 2000 SG283 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۰۶۰۰۰ 2000 SJ283 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]