فهرست سیارک‌ها (۱۰۴۰۰۱–۱۰۵۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۰۴۰۰۱ - ۱۰۵۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۰۴۰۰۱ تا ۱۰۵۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۰۴۰۰۱ 2000 DO99 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۰۲ 2000 DX99 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۰۳ 2000 DD100 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۰۴ 2000 DU100 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۰۵ 2000 DS101 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۰۶ 2000 DG102 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۰۷ 2000 DT102 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۰۸ 2000 DY102 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۰۹ 2000 DD103 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۱۰ 2000 DH105 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۱۱ 2000 DQ105 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۱۲ 2000 DV106 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۱۳ 2000 DL107 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۱۴ 2000 DR107 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۱۵ 2000 DF108 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۱۶ 2000 DH108 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۱۷ 2000 DO108 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۱۸ 2000 DF109 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۱۹ 2000 DT109 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۲۰ 2000 DL110 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۲۱ 2000 DW110 ۲۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۲۲ 2000 DJ111 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۲۳ 2000 DZ111 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۲۴ 2000 DA112 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۲۵ 2000 DF112 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۲۶ 2000 DY112 ۲۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۲۷ 2000 DA113 ۲۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۲۸ 2000 DT113 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۲۹ 2000 DG115 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۳۰ 2000 DK116 ۲۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۰۴۰۳۰ 2000 EA ۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۳۲ 2000 ED1 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۳۳ 2000 EJ1 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۳۴ 2000 EK1 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۳۵ 2000 ER1 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۳۶ 2000 EJ4 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۳۷ 2000 EK4 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۳۸ 2000 EP4 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۳۹ 2000 EY5 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۴۰ 2000 EK6 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۴۱ 2000 EE8 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۴۲ 2000 EJ10 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۴۳ 2000 EU10 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۴۴ 2000 EA11 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۴۵ 2000 EC11 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۴۶ 2000 EW11 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۴۷ 2000 EM12 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۴۸ 2000 EL13 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۴۹ 2000 EP13 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۵۰ 2000 ET13 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۵۱ 2000 ET14 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۵۲ 2000 EE15 ۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۵۳ 2000 EE16 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۵۴ 2000 ET16 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۵۵ 2000 EQ17 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۵۶ 2000 ES17 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۵۷ 2000 EU17 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۵۸ 2000 EV17 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۵۹ 2000 EZ17 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۶۰ 2000 EM18 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۶۱ 2000 EP18 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۶۲ 2000 EU18 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۶۳ 2000 EX18 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۶۴ 2000 EF19 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۶۵ 2000 EJ19 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۶۶ 2000 EN20 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۶۷ 2000 EY20 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۶۸ 2000 EJ22 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۶۹ 2000 EU22 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۷۰ 2000 EM23 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۷۱ 2000 ET23 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۷۲ 2000 EU23 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۷۳ 2000 EZ24 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۷۴ 2000 ES25 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۷۵ 2000 EE27 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۷۶ 2000 EB28 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۷۷ 2000 EF28 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۷۸ 2000 EK29 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۷۹ 2000 EC30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۸۰ 2000 EE30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۸۱ 2000 EH30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۸۲ 2000 EQ30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۸۳ 2000 EU30 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۸۴ 2000 EA32 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۸۵ 2000 EF32 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۸۶ 2000 EM32 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۸۷ 2000 EV32 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۸۸ 2000 EZ32 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۸۹ 2000 EJ33 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۹۰ 2000 ET33 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۹۱ 2000 EA34 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۹۲ 2000 EN34 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۹۳ 2000 EO34 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۹۴ 2000 EX34 ۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۹۵ 2000 EB35 ۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۹۶ 2000 EN35 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۹۷ 2000 EH36 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۹۸ 2000 EQ37 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۰۹۹ 2000 EW37 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۰۰ 2000 ER39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۰۱ 2000 EK42 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۰۲ 2000 EB43 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۰۳ 2000 EW43 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۰۴ 2000 EB44 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۰۵ 2000 EQ44 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۰۶ 2000 ES44 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۰۷ 2000 EB45 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۰۸ 2000 EH45 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۰۹ 2000 EN46 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۱۰ 2000 EA47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۱۱ 2000 EE47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۱۲ 2000 EO47 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۱۳ 2000 EJ49 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۱۴ 2000 EO50 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۱۵ 2000 EX51 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۱۶ 2000 EF52 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۱۷ 2000 EZ52 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۱۸ 2000 EU53 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۱۹ 2000 EF54 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۲۰ 2000 EL55 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۲۱ 2000 ET55 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۲۲ 2000 EG56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۲۳ 2000 EY56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۲۴ 2000 EU57 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۲۵ 2000 EC58 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۲۶ 2000 ET58 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۲۷ 2000 EG59 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۲۸ 2000 EK59 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۲۹ 2000 EB60 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۳۰ 2000 EZ60 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۳۱ 2000 EE61 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۳۲ 2000 EO61 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۳۳ 2000 EX62 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۳۴ 2000 EB63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۳۵ 2000 EG63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۳۶ 2000 EH63 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۳۷ 2000 EE64 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۳۸ 2000 EQ64 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۳۹ 2000 EA65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۴۰ 2000 EB65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۴۱ 2000 EE65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۴۲ 2000 EN65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۴۳ 2000 EU65 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۴۴ 2000 EP66 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۴۵ 2000 EW66 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۴۶ 2000 EE67 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۴۷ 2000 EH67 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۴۸ 2000 EJ67 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۴۹ 2000 ET67 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۵۰ 2000 EE68 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۵۱ 2000 EK68 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۵۲ 2000 EU68 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۵۳ 2000 EC69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۵۴ 2000 EP69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۵۵ 2000 ER69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۵۶ 2000 ET69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۵۷ 2000 EW69 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۵۸ 2000 EF70 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۵۹ 2000 ED73 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۶۰ 2000 EF74 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۶۱ 2000 EQ75 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۶۲ 2000 EB76 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۶۳ 2000 EL76 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۶۴ 2000 EP77 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۶۵ 2000 EY77 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۶۶ 2000 EL78 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۶۷ 2000 EL79 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۶۸ 2000 EU79 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۶۹ 2000 EB80 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۷۰ 2000 EB81 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۷۱ 2000 EK81 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۷۲ 2000 EE82 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۷۳ 2000 EE83 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۷۴ 2000 EY83 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۷۵ 2000 EJ84 ۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۷۶ 2000 EX85 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۷۷ 2000 EO87 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۷۸ 2000 EC90 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۷۹ 2000 EZ90 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۸۰ 2000 EM91 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۸۱ 2000 EA96 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۸۲ 2000 EB96 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۸۳ 2000 EH96 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۸۴ 2000 EK96 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۸۵ 2000 EG98 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۸۶ 2000 EH98 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۸۷ 2000 EJ98 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۸۸ 2000 EW99 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۸۹ 2000 EQ100 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۹۰ 2000 EL101 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۹۱ 2000 EN101 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۹۲ 2000 EE102 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۹۳ 2000 EO102 ۱۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۹۴ 2000 EE103 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۹۵ 2000 EN103 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۹۶ 2000 EL105 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۹۷ 2000 ET105 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۹۸ 2000 ED106 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۱۹۹ 2000 EO107 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۰۰ 2000 EL108 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۰۱ 2000 EN108 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۰۲ 2000 ES108 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۰۳ 2000 EY109 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۰۴ 2000 EA111 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۰۵ 2000 EE112 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۰۶ 2000 EO112 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۰۷ 2000 ED113 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۰۸ 2000 EQ113 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۰۹ 2000 EN115 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۱۰ 2000 ES116 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۱۱ 2000 EW116 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۱۲ 2000 ER117 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۱۳ 2000 EE118 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۱۴ 2000 EJ118 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۱۵ 2000 ES118 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۱۶ 2000 EF119 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۱۷ 2000 EM119 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۱۸ 2000 EU119 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۱۹ 2000 EO120 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۲۰ 2000 EP120 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۲۱ 2000 EU120 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۲۲ 2000 EH121 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۲۳ 2000 EP121 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۲۴ 2000 EC122 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۲۵ 2000 EE123 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۲۶ 2000 EN123 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۲۷ 2000 EH125 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۲۸ 2000 EG127 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۲۹ 2000 ER128 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۳۰ 2000 EZ128 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۳۱ 2000 EE129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۳۲ 2000 ET129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۳۳ 2000 EV129 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۳۴ 2000 EL130 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۳۵ 2000 EL131 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۳۶ 2000 EG132 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۳۷ 2000 EU132 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۳۸ 2000 EB133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۳۹ 2000 EG133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۴۰ 2000 ET133 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۴۱ 2000 EB134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۴۲ 2000 EL134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۴۳ 2000 ES134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۴۴ 2000 EX134 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۴۵ 2000 ED135 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۴۶ 2000 EM135 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۴۷ 2000 EH136 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۴۸ 2000 EJ136 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۴۹ 2000 EQ136 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۵۰ 2000 ET136 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۵۱ 2000 EJ137 ۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۵۲ 2000 EJ138 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۵۳ 2000 EK138 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۵۴ 2000 ET139 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۵۵ 2000 EJ140 ۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۵۶ 2000 EA141 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۵۷ 2000 EC141 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۵۸ 2000 EQ141 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۵۹ 2000 EK142 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۶۰ 2000 EF144 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۶۱ 2000 ES144 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۶۲ 2000 EY144 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۶۳ 2000 EZ144 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۶۴ 2000 EW145 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۶۵ 2000 EK146 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۶۶ 2000 EW146 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۶۷ 2000 EM147 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۶۸ 2000 EA148 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۶۹ 2000 EC148 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۷۰ 2000 EC149 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۷۱ 2000 EF149 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۷۲ 2000 ES149 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۷۳ 2000 EU149 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۷۴ 2000 EU150 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۷۵ 2000 EW150 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۷۶ 2000 EL151 ۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۷۷ 2000 ER151 ۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۷۸ 2000 EK152 ۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۷۹ 2000 EE153 ۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۸۰ 2000 ED154 ۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۸۱ 2000 ET154 ۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۸۲ 2000 EK155 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۸۳ 2000 EL155 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۸۴ 2000 EX155 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۸۵ 2000 EH156 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۸۶ 2000 EF157 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۸۷ 2000 EM157 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۸۸ 2000 EC158 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۸۹ 2000 EW158 ۱۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۹۰ 2000 EB164 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۹۱ 2000 EU164 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۹۲ 2000 EC165 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۹۳ 2000 EN166 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۹۴ 2000 ER168 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۹۵ 2000 EH169 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۹۶ 2000 ET169 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۹۷ 2000 EK171 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۹۸ 2000 EG172 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۲۹۹ 2000 EM173 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۰۰ 2000 ET174 ۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۰۱ 2000 EZ175 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۰۲ 2000 ED178 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۰۳ 2000 EA179 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۰۴ 2000 EM179 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۰۵ 2000 EH183 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۰۶ 2000 EM185 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۰۷ 2000 EO186 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۰۸ 2000 ES186 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۰۹ 2000 EL192 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۱۰ 2000 ER194 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۱۱ 2000 EY195 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۱۲ 2000 EQ196 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۱۳ 2000 EM201 ۱۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۱۴ 2000 EC203 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۱۴ 2000 FO ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۱۶ 2000 FP1 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۱۷ 2000 FD2 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۱۸ 2000 FF2 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۱۹ 2000 FM2 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۲۰ 2000 FP2 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۲۱ 2000 FD3 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۲۲ 2000 FF4 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۲۳ 2000 FT4 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۲۴ 2000 FX4 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۲۵ 2000 FM6 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۲۶ 2000 FU6 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۲۷ 2000 FA7 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۲۸ 2000 FW7 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۲۹ 2000 FN8 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۳۰ 2000 FY8 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۳۱ 2000 FA9 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۳۲ 2000 FD9 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۳۳ 2000 FO9 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۳۴ 2000 FF10 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۳۵ 2000 FF11 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۳۶ 2000 FM12 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۳۷ 2000 FT12 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۳۸ 2000 FA13 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۳۹ 2000 FF13 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۴۰ 2000 FN13 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۴۱ 2000 FR13 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۴۲ 2000 FH15 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۴۳ 2000 FW15 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۴۴ 2000 FX15 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۴۵ 2000 FD16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۴۶ 2000 FY16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۴۷ 2000 FZ16 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۴۸ 2000 FL17 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۴۹ 2000 FO17 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۵۰ 2000 FB18 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۵۱ 2000 FF18 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۵۲ 2000 FP18 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۵۳ 2000 FR19 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۵۴ 2000 FX19 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۵۵ 2000 FF20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۵۶ 2000 FM20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۵۷ 2000 FO20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۵۸ 2000 FT20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۵۹ 2000 FV20 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۶۰ 2000 FK21 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۶۱ 2000 FV21 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۶۲ 2000 FS22 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۶۳ 2000 FH23 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۶۴ 2000 FK26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۶۵ 2000 FP26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۶۶ 2000 FC27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۶۷ 2000 FG27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۶۸ 2000 FL27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۶۹ 2000 FT27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۷۰ 2000 FV27 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۷۱ 2000 FH29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۷۲ 2000 FT29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۷۳ 2000 FV29 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۷۴ 2000 FN30 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۷۵ 2000 FE31 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۷۶ 2000 FC32 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۷۷ 2000 FF32 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۷۸ 2000 FR33 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۷۹ 2000 FB34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۸۰ 2000 FP34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۸۱ 2000 FW34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۸۲ 2000 FA35 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۸۳ 2000 FD36 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۸۴ 2000 FF36 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۸۵ 2000 FL36 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۸۶ 2000 FV36 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۸۷ 2000 FY36 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۸۸ 2000 FZ36 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۸۹ 2000 FP38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۹۰ 2000 FR38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۹۱ 2000 FX38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۹۲ 2000 FW39 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۹۳ 2000 FC41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۹۴ 2000 FO41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۹۵ 2000 FW41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۹۶ 2000 FC42 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۹۷ 2000 FN43 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۹۸ 2000 FC44 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۳۹۹ 2000 FB45 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۰۰ 2000 FO45 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۰۱ 2000 FY45 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۰۲ 2000 FU46 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۰۳ 2000 FG47 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۰۴ 2000 FH47 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۰۵ 2000 FJ48 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۰۶ 2000 FN51 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۰۷ 2000 FP51 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۰۸ 2000 FD52 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۰۹ 2000 FM55 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۱۰ 2000 FF56 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۱۱ 2000 FM56 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۱۲ 2000 FT56 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۱۳ 2000 FV56 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۱۴ 2000 FZ56 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۱۵ 2000 FG57 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۱۶ 2000 FS57 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۱۷ 2000 FX57 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۱۸ 2000 FB58 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۱۹ 2000 FN58 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۲۰ 2000 FY58 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۲۱ 2000 FG59 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۲۲ 2000 FJ59 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۲۳ 2000 FA60 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۲۴ 2000 FS60 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۲۵ 2000 FK61 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۲۶ 2000 FR61 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۲۷ 2000 FE62 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۲۸ 2000 FK62 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۲۹ 2000 FE63 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۳۰ 2000 FD64 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۳۱ 2000 FP64 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۳۲ 2000 FX64 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۳۳ 2000 FP66 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۳۴ 2000 FT66 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۳۵ 2000 FD67 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۳۶ 2000 FG68 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۳۷ 2000 FL72 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۳۸ 2000 FH73 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۳۹ 2000 FW73 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۴۰ 2000 FC74 ۳۱ مارس ۲۰۰۰
۱۰۴۴۴۰ 2000 GQ ۱ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۴۲ 2000 GB1 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۴۳ 2000 GS2 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۴۴ 2000 GR3 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۴۵ 2000 GA4 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۴۶ 2000 GT4 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۴۷ 2000 GP5 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۴۸ 2000 GE6 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۴۹ 2000 GK6 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۵۰ 2000 GT6 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۵۱ 2000 GJ7 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۵۲ 2000 GK7 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۵۳ 2000 GS7 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۵۴ 2000 GU7 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۵۵ 2000 GC8 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۵۶ 2000 GG8 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۵۷ 2000 GL8 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۵۸ 2000 GG9 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۵۹ 2000 GJ9 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۶۰ 2000 GF10 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۶۱ 2000 GL10 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۶۲ 2000 GO10 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۶۳ 2000 GW12 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۶۴ 2000 GR13 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۶۵ 2000 GS13 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۶۶ 2000 GK14 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۶۷ 2000 GR14 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۶۸ 2000 GN15 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۶۹ 2000 GS15 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۷۰ 2000 GW15 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۷۱ 2000 GO16 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۷۲ 2000 GF17 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۷۳ 2000 GV18 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۷۴ 2000 GA20 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۷۵ 2000 GB20 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۷۶ 2000 GO20 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۷۷ 2000 GE21 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۷۸ 2000 GJ21 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۷۹ 2000 GC22 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۸۰ 2000 GT22 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۸۱ 2000 GF23 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۸۲ 2000 GK23 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۸۳ 2000 GU23 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۸۴ 2000 GQ24 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۸۵ 2000 GJ25 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۸۶ 2000 GX25 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۸۷ 2000 GO26 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۸۸ 2000 GQ28 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۸۹ 2000 GT28 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۹۰ 2000 GZ28 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۹۱ 2000 GK30 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۹۲ 2000 GQ30 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۹۳ 2000 GX30 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۹۴ 2000 GA31 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۹۵ 2000 GK32 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۹۶ 2000 GK33 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۹۷ 2000 GC35 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۹۸ 2000 GJ35 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۴۹۹ 2000 GH36 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۰۰ 2000 GQ36 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۰۱ 2000 GM38 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۰۲ 2000 GT38 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۰۳ 2000 GW38 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۰۴ 2000 GA39 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۰۵ 2000 GR39 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۰۶ 2000 GH40 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۰۷ 2000 GW40 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۰۸ 2000 GM41 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۰۹ 2000 GR41 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۱۰ 2000 GD43 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۱۱ 2000 GK43 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۱۲ 2000 GO43 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۱۳ 2000 GZ43 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۱۴ 2000 GJ45 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۱۵ 2000 GT45 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۱۶ 2000 GF46 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۱۷ 2000 GG47 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۱۸ 2000 GO47 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۱۹ 2000 GS47 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۲۰ 2000 GW47 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۲۱ 2000 GP49 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۲۲ 2000 GQ49 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۲۳ 2000 GE50 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۲۴ 2000 GX50 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۲۵ 2000 GA51 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۲۶ 2000 GE51 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۲۷ 2000 GS51 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۲۸ 2000 GE52 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۲۹ 2000 GH52 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۳۰ 2000 GZ52 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۳۱ 2000 GK53 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۳۲ 2000 GJ54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۳۳ 2000 GK54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۳۴ 2000 GN54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۳۵ 2000 GY54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۳۶ 2000 GT55 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۳۷ 2000 GY55 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۳۸ 2000 GJ56 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۳۹ 2000 GU56 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۴۰ 2000 GF57 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۴۱ 2000 GD58 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۴۲ 2000 GU58 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۴۳ 2000 GX58 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۴۴ 2000 GG59 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۴۵ 2000 GJ59 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۴۶ 2000 GS60 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۴۷ 2000 GV61 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۴۸ 2000 GS62 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۴۹ 2000 GV62 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۵۰ 2000 GH63 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۵۱ 2000 GU63 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۵۲ 2000 GZ63 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۵۳ 2000 GC64 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۵۴ 2000 GM65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۵۵ 2000 GP65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۵۶ 2000 GR67 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۵۷ 2000 GH68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۵۸ 2000 GQ68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۵۹ 2000 GZ70 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۶۰ 2000 GK71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۶۱ 2000 GS71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۶۲ 2000 GY71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۶۳ 2000 GL72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۶۴ 2000 GO72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۶۵ 2000 GZ72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۶۶ 2000 GX74 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۶۷ 2000 GC75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۶۸ 2000 GF75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۶۹ 2000 GP75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۷۰ 2000 GN77 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۷۱ 2000 GF78 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۷۲ 2000 GG78 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۷۳ 2000 GK78 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۷۴ 2000 GQ78 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۷۵ 2000 GX78 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۷۶ 2000 GG80 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۷۷ 2000 GM80 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۷۸ 2000 GV80 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۷۹ 2000 GW80 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۸۰ 2000 GG81 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۸۱ 2000 GA82 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۸۲ 2000 GX83 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۸۳ 2000 GF84 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۸۴ 2000 GK84 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۸۵ 2000 GW84 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۸۶ 2000 GP85 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۸۷ 2000 GX85 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۸۸ 2000 GG86 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۸۹ 2000 GT86 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۹۰ 2000 GC87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۹۱ 2000 GJ87 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۹۲ 2000 GJ89 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۹۳ 2000 GK89 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۹۴ 2000 GA90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۹۵ 2000 GF91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۹۶ 2000 GL91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۹۷ 2000 GJ92 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۹۸ 2000 GW92 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۵۹۹ 2000 GA94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۰۰ 2000 GP94 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۰۱ 2000 GG97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۰۲ 2000 GP97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۰۳ 2000 GQ97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۰۴ 2000 GU97 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۰۵ 2000 GQ99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۰۶ 2000 GS99 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۰۷ 2000 GF100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۰۸ 2000 GG100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۰۹ 2000 GT100 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۱۰ 2000 GG101 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۱۱ 2000 GZ101 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۱۲ 2000 GE103 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۱۳ 2000 GO103 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۱۴ 2000 GD104 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۱۵ 2000 GH105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۱۶ 2000 GF108 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۱۷ 2000 GX109 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۱۸ 2000 GZ109 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۱۹ 2000 GJ110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۲۰ 2000 GR110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۲۱ 2000 GX110 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۲۲ 2000 GA111 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۲۳ 2000 GN111 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۲۴ 2000 GD112 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۲۵ 2000 GE112 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۲۶ 2000 GT112 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۲۷ 2000 GY112 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۲۸ 2000 GH113 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۲۹ 2000 GV113 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۳۰ 2000 GF114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۳۱ 2000 GQ114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۳۲ 2000 GC115 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۳۳ 2000 GV115 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۳۴ 2000 GU116 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۳۵ 2000 GD117 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۳۶ 2000 GK117 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۳۷ 2000 GU117 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۳۸ 2000 GW117 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۳۹ 2000 GY118 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۴۰ 2000 GB119 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۴۱ 2000 GD120 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۴۲ 2000 GO122 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۴۳ 2000 GY122 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۴۴ 2000 GG123 ۱۱ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۴۵ 2000 GT125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۴۶ 2000 GY125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۴۷ 2000 GK126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۴۸ 2000 GQ129 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۴۹ 2000 GG132 ۱۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۵۰ 2000 GY132 ۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۵۱ 2000 GF133 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۵۲ 2000 GY133 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۵۳ 2000 GB134 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۵۴ 2000 GS134 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۵۵ 2000 GD135 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۵۶ 2000 GH135 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۵۷ 2000 GJ135 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۵۸ 2000 GQ136 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۵۹ 2000 GJ137 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۶۰ 2000 GR138 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۶۱ 2000 GA139 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۶۲ 2000 GB139 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۶۳ 2000 GW139 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۶۴ 2000 GZ139 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۶۵ 2000 GQ140 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۶۶ 2000 GF141 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۶۷ 2000 GX141 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۶۸ 2000 GB142 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۶۹ 2000 GV142 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۷۰ 2000 GW143 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۷۱ 2000 GW144 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۷۲ 2000 GC146 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۷۳ 2000 GO146 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۷۴ 2000 GK148 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۷۵ 2000 GB149 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۷۶ 2000 GL149 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۷۷ 2000 GW150 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۷۸ 2000 GB152 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۷۹ 2000 GY152 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۸۰ 2000 GK153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۸۱ 2000 GM153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۸۲ 2000 GB154 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۸۳ 2000 GF154 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۸۴ 2000 GG154 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۸۵ 2000 GK154 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۸۶ 2000 GQ154 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۸۷ 2000 GK155 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۸۸ 2000 GN155 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۸۹ 2000 GO155 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۹۰ 2000 GX156 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۹۱ 2000 GV158 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۹۲ 2000 GX158 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۹۳ 2000 GB160 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۹۴ 2000 GL160 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۹۵ 2000 GU161 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۹۶ 2000 GV161 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۹۷ 2000 GW162 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۹۸ 2000 GJ163 ۱۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۶۹۹ 2000 GC164 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۰۰ 2000 GK164 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۰۱ 2000 GV164 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۰۲ 2000 GZ164 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۰۳ 2000 GK166 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۰۴ 2000 GM167 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۰۵ 2000 GS167 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۰۶ 2000 GZ167 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۰۷ 2000 GA168 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۰۸ 2000 GK168 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۰۹ 2000 GO168 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۱۰ 2000 GR168 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۱۱ 2000 GU168 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۱۲ 2000 GK171 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۱۳ 2000 GO171 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۱۴ 2000 GT171 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۱۵ 2000 GZ171 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۱۶ 2000 GM172 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۱۷ 2000 GH173 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۱۸ 2000 GQ174 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۱۹ 2000 GY174 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۲۰ 2000 GA175 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۲۱ 2000 GQ175 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۲۲ 2000 GU175 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۲۳ 2000 GY175 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۲۴ 2000 GK176 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۲۵ 2000 GX176 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۲۶ 2000 GX178 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۲۷ 2000 GY178 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۲۸ 2000 GP179 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۲۹ 2000 GT181 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۲۹ 2000 HQ ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۳۱ 2000 HB2 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۳۲ 2000 HH2 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۳۳ 2000 HT2 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۳۴ 2000 HU2 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۳۵ 2000 HZ2 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۳۶ 2000 HJ4 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۳۷ 2000 HG5 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۳۸ 2000 HX7 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۳۹ 2000 HU8 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۴۰ 2000 HY8 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۴۱ 2000 HC9 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۴۲ 2000 HY9 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۴۳ 2000 HW10 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۴۴ 2000 HX10 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۴۵ 2000 HN11 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۴۶ 2000 HZ11 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۴۷ 2000 HE12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۴۸ 2000 HO12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۴۹ 2000 HR12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۵۰ 2000 HW12 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۵۱ 2000 HM13 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۵۲ 2000 HP13 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۵۳ 2000 HZ14 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۵۴ 2000 HC15 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۵۵ 2000 HF15 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۵۶ 2000 HW15 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۵۷ 2000 HF16 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۵۸ 2000 HR18 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۵۹ 2000 HY18 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۶۰ 2000 HD19 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۶۱ 2000 HF22 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۶۲ 2000 HO22 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۶۳ 2000 HT22 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۶۴ 2000 HG23 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۶۵ 2000 HN23 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۶۶ 2000 HG24 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۶۷ 2000 HP25 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۶۸ 2000 HG26 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۶۹ 2000 HV26 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۷۰ 2000 HC28 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۷۱ 2000 HH28 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۷۲ 2000 HV28 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۷۳ 2000 HE29 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۷۴ 2000 HP29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۷۵ 2000 HQ29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۷۶ 2000 HW29 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۷۷ 2000 HP30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۷۸ 2000 HX30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۷۹ 2000 HR31 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۸۰ 2000 HX31 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۸۱ 2000 HA32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۸۲ 2000 HJ32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۸۳ 2000 HT32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۸۴ 2000 HX32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۸۵ 2000 HL33 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۸۶ 2000 HH35 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۸۷ 2000 HZ35 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۸۸ 2000 HD36 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۸۹ 2000 HL36 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۹۰ 2000 HP36 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۹۱ 2000 HG37 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۹۲ 2000 HJ37 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۹۳ 2000 HB38 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۹۴ 2000 HP38 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۹۵ 2000 HS39 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۹۶ 2000 HS40 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۹۷ 2000 HG41 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۹۸ 2000 HH41 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۷۹۹ 2000 HH42 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۰۰ 2000 HK42 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۰۱ 2000 HL42 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۰۲ 2000 HZ42 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۰۳ 2000 HJ43 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۰۴ 2000 HN43 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۰۵ 2000 HS43 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۰۶ 2000 HU44 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۰۷ 2000 HS45 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۰۸ 2000 HG47 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۰۹ 2000 HL47 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۱۰ 2000 HQ47 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۱۱ 2000 HP48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۱۲ 2000 HV48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۱۳ 2000 HO49 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۱۴ 2000 HH50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۱۵ 2000 HK50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۱۶ 2000 HC51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۱۷ 2000 HW51 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۱۸ 2000 HE52 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۱۹ 2000 HK54 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۲۰ 2000 HQ55 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۲۱ 2000 HR55 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۲۲ 2000 HS55 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۲۳ 2000 HK56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۲۴ 2000 HP56 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۲۵ 2000 HJ58 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۲۶ 2000 HM58 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۲۷ 2000 HP59 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۲۸ 2000 HC60 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۲۹ 2000 HX62 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۳۰ 2000 HD63 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۳۱ 2000 HQ63 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۳۲ 2000 HN64 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۳۳ 2000 HH65 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۳۴ 2000 HO67 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۳۵ 2000 HQ68 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۳۶ 2000 HH70 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۳۷ 2000 HT70 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۳۸ 2000 HY70 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۳۹ 2000 HA71 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۴۰ 2000 HF71 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۴۱ 2000 HK71 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۴۲ 2000 HW71 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۴۳ 2000 HZ71 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۴۴ 2000 HE72 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۴۵ 2000 HZ72 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۴۶ 2000 HH73 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۴۷ 2000 HV73 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۴۸ 2000 HL74 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۴۹ 2000 HP74 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۵۰ 2000 HS74 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۵۱ 2000 HH75 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۵۲ 2000 HJ75 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۵۳ 2000 HN75 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۵۴ 2000 HR75 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۵۵ 2000 HK76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۵۶ 2000 HJ77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۵۷ 2000 HT77 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۵۸ 2000 HA78 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۵۹ 2000 HU78 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۶۰ 2000 HV78 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۶۱ 2000 HT79 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۶۲ 2000 HV79 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۶۳ 2000 HA82 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۶۴ 2000 HF82 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۶۵ 2000 HG86 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۶۶ 2000 HM86 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۶۷ 2000 HY86 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۶۸ 2000 HP87 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۶۹ 2000 HQ89 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۷۰ 2000 HV93 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۷۱ 2000 HZ96 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۷۲ 2000 HF97 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۷۳ 2000 HG97 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۷۴ 2000 HH97 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۷۵ 2000 HZ97 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۷۶ 2000 HH98 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۷۷ 2000 HW99 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۷۸ 2000 HL100 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۷۹ 2000 HS100 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۸۰ 2000 HK102 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۸۱ 2000 HJ103 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۸۲ 2000 HK103 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۸۳ 2000 HT103 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۸۴ 2000 HU103 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۸۵ 2000 HW103 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۰۴۸۸۵ 2000 JS ۱ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۸۷ 2000 JH1 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۸۸ 2000 JL1 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۸۹ 2000 JQ1 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۹۰ 2000 JT1 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۹۱ 2000 JA2 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۹۲ 2000 JB2 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۹۳ 2000 JO2 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۹۴ 2000 JL3 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۹۵ 2000 JU4 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۹۶ Schwanden ۲ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۹۷ 2000 JP5 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۹۸ 2000 JX5 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۸۹۹ 2000 JS6 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۰۰ 2000 JL7 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۰۱ 2000 JM7 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۰۲ 2000 JN8 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۰۳ 2000 JJ9 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۰۴ 2000 JP9 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۰۵ 2000 JW9 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۰۶ 2000 JK10 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۰۷ 2000 JX10 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۰۸ 2000 JZ10 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۰۹ 2000 JV12 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۱۰ 2000 JL13 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۱۱ 2000 JX13 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۱۲ 2000 JB15 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۱۳ 2000 JK15 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۱۴ 2000 JJ16 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۱۵ 2000 JR16 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۱۶ 2000 JM17 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۱۷ 2000 JR17 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۱۸ 2000 JX17 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۱۹ 2000 JA18 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۲۰ 2000 JU18 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۲۱ 2000 JW18 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۲۲ 2000 JA19 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۲۳ 2000 JN20 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۲۴ 2000 JL21 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۲۵ 2000 JJ22 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۲۶ 2000 JS23 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۲۷ 2000 JU23 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۲۸ 2000 JS25 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۲۹ 2000 JX25 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۳۰ 2000 JO28 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۳۱ 2000 JC29 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۳۲ 2000 JH29 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۳۳ 2000 JJ29 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۳۴ 2000 JN29 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۳۵ 2000 JN30 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۳۶ 2000 JN31 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۳۷ 2000 JY31 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۳۸ 2000 JT32 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۳۹ 2000 JK33 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۴۰ 2000 JC35 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۴۱ 2000 JK35 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۴۲ 2000 JZ35 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۴۳ 2000 JQ40 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۴۴ 2000 JN41 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۴۵ 2000 JN42 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۴۶ 2000 JU42 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۴۷ 2000 JB43 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۴۸ 2000 JN43 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۴۹ 2000 JR44 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۵۰ 2000 JX44 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۵۱ 2000 JY44 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۵۲ 2000 JV45 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۵۳ 2000 JX45 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۵۴ 2000 JJ47 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۵۵ 2000 JH49 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۵۶ 2000 JK49 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۵۷ 2000 JR49 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۵۸ 2000 JS49 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۵۹ 2000 JN50 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۶۰ 2000 JY51 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۶۱ 2000 JX52 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۶۲ 2000 JY52 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۶۳ 2000 JE54 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۶۴ 2000 JP54 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۶۵ 2000 JH56 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۶۶ 2000 JU57 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۶۷ 2000 JW57 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۶۸ 2000 JX58 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۶۹ 2000 JF59 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۷۰ 2000 JQ59 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۷۱ 2000 JJ60 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۷۲ 2000 JX63 ۱۰ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۷۳ 2000 JM64 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۷۴ 2000 JX64 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۷۵ 2000 JB65 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۷۶ 2000 JH65 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۷۷ 2000 JK65 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۷۸ 2000 JZ65 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۷۹ 2000 JN69 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۸۰ 2000 JP71 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۸۱ 2000 JS71 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۸۲ 2000 JS73 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۸۳ 2000 JY73 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۸۴ 2000 JL77 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۸۵ 2000 JB79 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۸۶ 2000 JQ82 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۸۷ 2000 JK83 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۸۸ 2000 JB84 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۸۹ 2000 JH84 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۹۰ 2000 JR84 ۱۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۹۱ 2000 JT84 ۱۲ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۹۲ 2000 JF85 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۹۳ 2000 JQ85 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۹۴ 2000 JY85 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۹۴ 2000 KJ ۲۳ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۹۶ 2000 KH2 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۹۷ 2000 KS2 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۹۸ 2000 KT2 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۴۹۹۹ 2000 KW2 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۰۵۰۰۰ 2000 KZ3 ۲۷ مه ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]