فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۰۱–۱۰۱۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۰۱ - ۱۰۱۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۰۰۰۰۱ تا ۱۰۱۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۰۰۰۰۱ 1982 UC3 ۲۰ اکتبر ۱۹۸۲
۱۰۰۰۰۲ 1983 QC1 ۳۰ اوت ۱۹۸۳
۱۰۰۰۰۳ 1983 RN3 ۱ سپتامبر ۱۹۸۳
۱۰۰۰۰۳ 1983 VA ۱ نوامبر ۱۹۸۳
۱۰۰۰۰۳ 1986 RY ۶ سپتامبر ۱۹۸۶
۱۰۰۰۰۶ 1987 DA7 ۲۸ فوریه ۱۹۸۷
۱۰۰۰۰۷ 1988 CP4 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۱۰۰۰۰۷ 1988 QZ ۱۶ اوت ۱۹۸۸
۱۰۰۰۰۹ 1988 RQ4 ۱ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۰۰۰۱۰ 1988 RN12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۰۰۰۱۱ 1988 VE3 ۱۱ نوامبر ۱۹۸۸
۱۰۰۰۱۲ 1989 BC1 ۲۵ ژانویه ۱۹۸۹
۱۰۰۰۱۳ 1989 CD3 ۴ فوریه ۱۹۸۹
۱۰۰۰۱۴ 1989 SR4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۰۰۰۱۵ 1989 SR7 ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۰۰۰۱۶ 1989 SD8 ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۰۰۰۱۷ 1989 TN2 ۳ اکتبر ۱۹۸۹
۱۰۰۰۱۸ 1989 TA5 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۱۰۰۰۱۹ Gregorianik ۲۳ اکتبر ۱۹۸۹
۱۰۰۰۲۰ 1990 QH4 ۲۳ اوت ۱۹۹۰
۱۰۰۰۲۱ 1990 QV7 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۱۰۰۰۲۲ 1990 SG5 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۰۰۰۲۳ 1990 SH5 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۰۰۰۲۴ 1990 SW6 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۰۰۰۲۵ 1990 SY6 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۰۰۰۲۶ 1990 ST9 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۰۰۰۲۷ Hannaharendt ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰
۱۰۰۰۲۸ 1990 TZ9 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۰۰۰۲۹ Varnhagen ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۰۰۰۳۰ 1990 WN1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۱۰۰۰۳۱ 1991 FM2 ۲۰ مارس ۱۹۹۱
۱۰۰۰۳۲ 1991 GU6 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۰۰۰۳۳ Taize ۹ آوریل ۱۹۹۱
۱۰۰۰۳۴ 1991 PN1 ۲ اوت ۱۹۹۱
۱۰۰۰۳۵ 1991 PO8 ۵ اوت ۱۹۹۱
۱۰۰۰۳۶ 1991 PM14 ۶ اوت ۱۹۹۱
۱۰۰۰۳۶ 1991 RM ۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۳۸ 1991 RD13 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۳۹ 1991 RO16 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۴۰ 1991 RQ17 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۴۱ 1991 RJ28 ۸ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۴۲ 1991 SJ2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۴۳ 1991 SE3 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۴۳ 1991 TX ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۴۵ 1991 TK1 ۵ اکتبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۴۶ 1991 TT6 ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۴۷ Leobaeck ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۴۸ 1991 TE14 ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۴۹ Cesarann ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۵۰ Carloshernandez ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۵۱ Davidhernandez ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۵۲ 1991 VP5 ۷ نوامبر ۱۹۹۱
۱۰۰۰۵۳ 1992 AR2 ۲ ژانویه ۱۹۹۲
۱۰۰۰۵۴ 1992 BG4 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۲
۱۰۰۰۵۵ 1992 BK4 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۲
۱۰۰۰۵۶ 1992 DZ3 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۰۰۰۵۷ 1992 DE10 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۰۰۰۵۷ 1992 EH ۵ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۵۹ 1992 EE4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۶۰ 1992 ET4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۶۱ 1992 EL5 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۶۲ 1992 EH9 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۶۳ 1992 EY13 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۶۴ 1992 EL20 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۶۵ 1992 ES25 ۸ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۶۶ 1992 EV25 ۸ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۶۷ 1992 EY26 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۶۸ 1992 EH28 ۸ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۶۹ 1992 ED29 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۷۰ 1992 EX29 ۳ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۷۱ 1992 ET30 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۷۲ 1992 EY30 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۷۳ 1992 EV31 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۰۰۰۷۴ 1992 OB2 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۲
۱۰۰۰۷۵ 1992 PS1 ۸ اوت ۱۹۹۲
۱۰۰۰۷۶ 1992 PT1 ۸ اوت ۱۹۹۲
۱۰۰۰۷۷ Tertzakian ۷ اوت ۱۹۹۲
۱۰۰۰۷۸ 1992 RZ2 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۰۰۰۷۹ 1992 RZ4 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۰۰۰۸۰ 1992 RY6 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۰۰۰۸۱ 1992 SU8 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۰۰۰۸۲ 1992 SA10 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۰۰۰۸۳ 1992 SA13 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۰۰۰۸۴ 1992 SY13 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۰۰۰۸۵ 1992 UY4 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۲
۱۰۰۰۸۶ 1992 UG7 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۲
۱۰۰۰۸۷ 1993 BW9 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۳
۱۰۰۰۸۷ 1993 DC ۱۸ فوریه ۱۹۹۳
۱۰۰۰۸۹ 1993 FW2 ۲۳ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۰۹۰ 1993 FX5 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۰۹۱ 1993 FT6 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۰۹۲ 1993 FK8 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۰۹۳ 1993 FL10 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۰۹۴ 1993 FJ13 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۰۹۵ 1993 FN13 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۰۹۶ 1993 FG18 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۰۹۷ 1993 FK19 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۰۹۸ 1993 FZ19 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۰۹۹ 1993 FG21 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۰۰ 1993 FB25 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۰۱ 1993 FZ28 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۰۲ 1993 FU30 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۰۳ 1993 FC33 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۰۴ 1993 FQ33 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۰۵ 1993 FK35 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۰۶ 1993 FW35 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۰۷ 1993 FH39 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۰۸ 1993 FF45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۰۹ 1993 FN46 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۱۰ 1993 FV47 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۱۱ 1993 FA51 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۱۲ 1993 FM57 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۱۳ 1993 FW73 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۱۴ 1993 FQ82 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۰۰۱۱۵ 1993 HA3 ۱۹ آوریل ۱۹۹۳
۱۰۰۱۱۶ 1993 KG1 ۲۱ مه ۱۹۹۳
۱۰۰۱۱۷ 1993 KM1 ۲۵ مه ۱۹۹۳
۱۰۰۱۱۸ 1993 LG1 ۱۳ ژوئن ۱۹۹۳
۱۰۰۱۱۸ 1993 OB ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۰۰۱۲۰ 1993 OW4 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۰۰۱۲۱ 1993 OP7 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۰۰۱۲۱ 1993 PE۷
۱۰۰۱۲۳ 1993 QU5 ۱۷ اوت ۱۹۹۳
۱۰۰۱۲۴ 1993 QD7 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۱۰۰۱۲۵ 1993 QG7 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۱۰۰۱۲۶ 1993 QK7 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۱۰۰۱۲۷ 1993 QA8 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۱۰۰۱۲۸ 1993 QK8 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۱۰۰۱۲۹ 1993 RQ1 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۳۰ 1993 RD3 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۳۱ 1993 RU5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۳۲ 1993 RR8 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۳۳ 1993 RG14 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۳۴ 1993 RT14 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۳۵ 1993 RR16 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۳۶ 1993 SM4 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۳۷ 1993 SD7 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۳۸ 1993 SN14 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۳۸ 1993 TS ۱۱ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۴۰ 1993 TP2 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۴۱ 1993 TH5 ۸ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۴۲ 1993 TK6 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۴۳ 1993 TD11 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۴۴ 1993 TM14 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۴۵ 1993 TW14 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۴۶ 1993 TQ15 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۴۷ 1993 TV15 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۴۸ 1993 TT16 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۴۹ 1993 TM17 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۵۰ 1993 TN17 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۵۱ 1993 TT17 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۵۲ 1993 TN19 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۵۳ 1993 TF20 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۵۴ 1993 TS23 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۵۵ 1993 TG25 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۵۶ 1993 TD26 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۵۷ 1993 TU26 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۵۸ 1993 TF27 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۵۹ 1993 TP27 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۶۰ 1993 TS27 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۶۱ 1993 TV28 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۶۲ 1993 TS30 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۶۳ 1993 TN32 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۶۴ 1993 TV38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۶۵ 1993 TN41 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۶۶ 1993 UU1 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۶۷ 1993 UN2 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۶۸ 1993 UN4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۶۹ 1993 UW4 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۷۰ 1993 UE8 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۷۱ 1993 UJ8 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۷۱ 1993 WL ۱۷ نوامبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۷۱ 1993 XZ ۱۱ دسامبر ۱۹۹۳
۱۰۰۱۷۴ 1994 AJ2 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۷۵ 1994 AX4 ۵ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۷۶ 1994 AD5 ۵ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۷۷ 1994 AH5 ۵ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۷۸ 1994 AW5 ۶ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۷۹ 1994 AQ6 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۸۰ 1994 AR9 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۸۱ 1994 AN10 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۸۲ 1994 AX10 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۸۳ 1994 AA11 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۸۴ 1994 AE12 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۸۵ 1994 AC13 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۸۶ 1994 BL2 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۸۷ 1994 BT4 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۸۸ 1994 CM1 ۹ فوریه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۸۹ 1994 CK3 ۱۰ فوریه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۹۰ 1994 CE4 ۱۰ فوریه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۹۱ 1994 CX5 ۱۱ فوریه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۹۲ 1994 CZ5 ۱۲ فوریه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۹۳ 1994 CC7 ۱۵ فوریه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۹۴ 1994 CK11 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۹۵ 1994 CR12 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۹۶ 1994 CL16 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۹۷ 1994 CQ17 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۱۰۰۱۹۸ 1994 EA1 ۹ مارس ۱۹۹۴
۱۰۰۱۹۹ 1994 EF4 ۴ مارس ۱۹۹۴
۱۰۰۲۰۰ 1994 EL4 ۵ مارس ۱۹۹۴
۱۰۰۲۰۰ 1994 FD ۱۹ مارس ۱۹۹۴
۱۰۰۲۰۰ 1994 GB ۲ آوریل ۱۹۹۴
۱۰۰۲۰۳ 1994 GF3 ۶ آوریل ۱۹۹۴
۱۰۰۲۰۴ 1994 GT3 ۶ آوریل ۱۹۹۴
۱۰۰۲۰۵ 1994 GB7 ۱۱ آوریل ۱۹۹۴
۱۰۰۲۰۵ 1994 HW ۱۶ آوریل ۱۹۹۴
۱۰۰۲۰۷ 1994 HB1 ۱۹ آوریل ۱۹۹۴
۱۰۰۲۰۸ 1994 JD2 ۱ مه ۱۹۹۴
۱۰۰۲۰۹ 1994 JG5 ۴ مه ۱۹۹۴
۱۰۰۲۱۰ 1994 LD1 ۱۵ ژوئن ۱۹۹۴
۱۰۰۲۱۱ 1994 PF1 ۷ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۱۲ 1994 PV3 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۱۳ 1994 PD4 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۱۴ 1994 PJ4 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۱۵ 1994 PV5 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۱۶ 1994 PQ6 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۱۷ 1994 PL7 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۱۸ 1994 PV7 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۱۹ 1994 PG8 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۲۰ 1994 PT10 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۲۱ 1994 PP12 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۲۲ 1994 PU12 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۲۳ 1994 PZ12 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۲۴ 1994 PO13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۲۵ 1994 PS13 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۲۶ 1994 PJ16 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۲۷ 1994 PR16 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۲۸ 1994 PH17 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۲۹ 1994 PB18 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۳۰ 1994 PN18 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۳۱ 1994 PB20 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۳۲ 1994 PU23 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۳۳ 1994 PL24 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۳۴ 1994 PS24 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۳۵ 1994 PX24 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۳۶ 1994 PS27 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۳۷ 1994 PG31 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۳۸ 1994 PY31 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۳۹ 1994 PE32 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۴۰ 1994 PV33 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۴۱ 1994 PK35 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۴۲ 1994 PS35 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۴۳ 1994 PO37 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۴۳ 1994 QB ۱۶ اوت ۱۹۹۴
۱۰۰۲۴۵ 1994 RT2 ۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۴۶ 1994 RD3 ۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۴۷ 1994 RA7 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۴۸ 1994 RB13 ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۴۹ 1994 RW13 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۵۰ 1994 RN15 ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۵۱ 1994 RC17 ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۵۲ 1994 RY25 ۵ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۵۳ 1994 SB2 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۵۴ 1994 SG4 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۵۵ 1994 SJ5 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۵۶ 1994 SU5 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۵۷ 1994 SF9 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۵۸ 1994 SW10 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۵۹ 1994 TX4 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۶۰ 1994 TF5 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۶۱ 1994 TR6 ۴ اکتبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۶۲ 1994 TV10 ۹ اکتبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۶۳ 1994 TL11 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۶۴ 1994 TS11 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۶۵ 1994 TH14 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۶۶ Sadamisaki ۱۴ اکتبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۶۷ JAXA ۱۴ اکتبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۶۸ Rosenthal ۵ اکتبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۶۹ 1994 UM6 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۶۹ 1994 VQ ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۷۱ 1994 VP1 ۳ نوامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۷۲ 1994 VX6 ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۷۳ 1994 WO1 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۷۴ 1994 WU5 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۷۵ 1994 WW12 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۷۵ 1994 XV ۶ دسامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۷۷ 1994 XB5 ۲ دسامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۷۷ 1994 YN ۲۸ دسامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۷۹ 1994 YL4 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴
۱۰۰۲۸۰ 1995 BQ1 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۸۱ 1995 BX7 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۸۲ 1995 BZ7 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۸۳ 1995 BU8 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۸۴ 1995 BC14 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۸۵ 1995 CG3 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۸۶ 1995 CY4 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۸۷ 1995 CK5 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۸۸ 1995 CZ5 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۸۹ 1995 CD6 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۹۰ 1995 CL6 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۹۱ 1995 CM8 ۳ فوریه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۹۲ 1995 DP2 ۲۸ فوریه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۹۳ 1995 DY7 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۹۴ 1995 DM9 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۱۰۰۲۹۵ 1995 EC5 ۲ مارس ۱۹۹۵
۱۰۰۲۹۵ 1995 FB ۲۱ مارس ۱۹۹۵
۱۰۰۲۹۷ 1995 FU2 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۰۰۲۹۸ 1995 FY6 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۰۰۲۹۹ 1995 FR7 ۲۵ مارس ۱۹۹۵
۱۰۰۳۰۰ 1995 FS7 ۲۵ مارس ۱۹۹۵
۱۰۰۳۰۱ 1995 FH12 ۲۷ مارس ۱۹۹۵
۱۰۰۳۰۲ 1995 FQ14 ۲۷ مارس ۱۹۹۵
۱۰۰۳۰۳ 1995 FD15 ۲۷ مارس ۱۹۹۵
۱۰۰۳۰۴ 1995 FJ20 ۳۱ مارس ۱۹۹۵
۱۰۰۳۰۵ 1995 GN1 ۱ آوریل ۱۹۹۵
۱۰۰۳۰۶ 1995 GH2 ۲ آوریل ۱۹۹۵
۱۰۰۳۰۷ 1995 GJ8 ۸ آوریل ۱۹۹۵
۱۰۰۳۰۷ 1995 HB ۲۱ آوریل ۱۹۹۵
۱۰۰۳۰۹ Misuzukaneko ۲۰ آوریل ۱۹۹۵
۱۰۰۳۱۰ 1995 HK3 ۲۶ آوریل ۱۹۹۵
۱۰۰۳۱۱ 1995 HZ3 ۲۶ آوریل ۱۹۹۵
۱۰۰۳۱۱ 1995 LQ ۳ ژوئن ۱۹۹۵
۱۰۰۳۱۳ 1995 LD1 ۵ ژوئن ۱۹۹۵
۱۰۰۳۱۴ 1995 MK1 ۲۲ ژوئن ۱۹۹۵
۱۰۰۳۱۵ 1995 MZ1 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵
۱۰۰۳۱۶ 1995 MM2 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۵
۱۰۰۳۱۷ 1995 MJ3 ۲۵ ژوئن ۱۹۹۵
۱۰۰۳۱۸ 1995 MN4 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵
۱۰۰۳۱۹ 1995 MY4 ۲۲ ژوئن ۱۹۹۵
۱۰۰۳۲۰ 1995 MF5 ۲۲ ژوئن ۱۹۹۵
۱۰۰۳۲۱ 1995 MG8 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵
۱۰۰۳۲۲ 1995 MJ8 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵
۱۰۰۳۲۳ 1995 OY1 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۰۰۳۲۴ 1995 OH3 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۰۰۳۲۵ 1995 OC4 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۰۰۳۲۶ 1995 OR4 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۰۰۳۲۶ 1995 QX ۲۲ اوت ۱۹۹۵
۱۰۰۳۲۸ 1995 QF4 ۱۷ اوت ۱۹۹۵
۱۰۰۳۲۹ 1995 QW8 ۲۸ اوت ۱۹۹۵
۱۰۰۳۳۰ 1995 QY8 ۲۸ اوت ۱۹۹۵
۱۰۰۳۳۱ 1995 QV9 ۲۳ اوت ۱۹۹۵
۱۰۰۳۳۲ 1995 QW11 ۲۰ اوت ۱۹۹۵
۱۰۰۳۳۳ 1995 SN5 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۳۴ 1995 SZ10 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۳۵ 1995 SC12 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۳۶ 1995 SQ18 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۳۷ 1995 SY36 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۳۸ 1995 ST39 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۳۹ 1995 SP40 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۴۰ 1995 SQ41 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۴۱ 1995 ST44 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۴۲ 1995 SH51 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۴۳ 1995 SJ51 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۴۴ 1995 SY51 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۴۵ 1995 ST61 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۴۶ 1995 SA68 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۴۷ 1995 SE69 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۴۸ 1995 SJ72 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۴۹ 1995 SM78 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۵۰ 1995 SP82 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۵۱ 1995 SU88 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۵۲ 1995 TD1 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۵۳ 1995 TC2 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۵۴ 1995 TR4 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۵۵ 1995 TO6 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۵۶ 1995 TC7 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۵۷ 1995 TF11 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۵۸ 1995 UK2 ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۵۹ 1995 UK8 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۶۰ 1995 UE12 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۶۱ 1995 UC14 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۶۲ 1995 UJ14 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۶۳ 1995 US14 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۶۴ 1995 UF22 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۶۵ 1995 UE32 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۶۶ 1995 UZ39 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۶۷ 1995 UY40 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۶۸ 1995 UG41 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۶۹ 1995 UX45 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۷۰ 1995 UJ51 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۷۱ 1995 UO52 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۷۲ 1995 UR54 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۷۳ 1995 UV69 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۷۴ 1995 UX69 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۷۵ 1995 UY72 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۷۶ 1995 UT73 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۷۶ 1995 VH ۱ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۷۸ 1995 VD6 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۷۹ 1995 VZ6 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۸۰ 1995 VS10 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۸۱ 1995 VB13 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۸۲ 1995 VF13 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۸۳ 1995 VD15 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۸۴ 1995 VH15 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۸۵ 1995 VP15 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۸۶ 1995 WZ2 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۸۷ 1995 WJ4 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۸۸ 1995 WW7 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۸۹ 1995 WU8 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۹۰ 1995 WK13 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۹۱ 1995 WO17 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۹۲ 1995 WR17 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۹۳ 1995 WZ30 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۹۴ 1995 WX32 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۹۵ 1995 WG38 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۹۶ 1995 YH5 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۹۷ 1995 YK5 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۹۸ 1995 YA7 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۳۹۹ 1995 YM7 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۴۰۰ 1995 YX7 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۴۰۱ 1995 YS17 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۴۰۲ 1995 YP20 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۵
۱۰۰۴۰۲ 1996 AD ۱ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۰۴ 1996 AC1 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۰۵ 1996 AG5 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۰۶ 1996 AU5 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۰۷ 1996 AH6 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۰۸ 1996 AV6 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۰۹ 1996 AX8 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۱۰ 1996 AZ10 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۱۱ 1996 AF11 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۱۲ 1996 AT11 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۱۳ 1996 AF18 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۱۴ 1996 AJ18 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۱۵ 1996 BO14 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۱۶ Syang ۲ فوریه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۱۷ Philipglass ۷ مارس ۱۹۹۶
۱۰۰۴۱۸ 1996 EF9 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۱۰۰۴۱۹ 1996 EP10 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۱۰۰۴۲۰ 1996 EA11 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۱۰۰۴۲۱ 1996 FF4 ۲۳ مارس ۱۹۹۶
۱۰۰۴۲۲ 1996 GP7 ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۱۰۰۴۲۳ 1996 GG14 ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۱۰۰۴۲۴ 1996 GS18 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۱۰۰۴۲۴ 1996 HM ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۱۰۰۴۲۶ 1996 HB7 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۰۰۴۲۷ 1996 HQ10 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۱۰۰۴۲۸ 1996 HT11 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۱۰۰۴۲۹ 1996 HB15 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۱۰۰۴۳۰ 1996 HK18 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۰۰۴۳۱ 1996 HU20 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۰۰۴۳۲ 1996 HX23 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۱۰۰۴۳۳ 1996 KU1 ۲۴ مه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۳۴ Jinyilian ۶ ژوئن ۱۹۹۶
۱۰۰۴۳۵ 1996 LK2 ۸ ژوئن ۱۹۹۶
۱۰۰۴۳۶ 1996 NN1 ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۳۶ 1996 OY ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۰۰۴۳۸ 1996 PC3 ۱۴ اوت ۱۹۹۶
۱۰۰۴۳۹ 1996 PU5 ۱۰ اوت ۱۹۹۶
۱۰۰۴۴۰ 1996 PJ6 ۱۴ اوت ۱۹۹۶
۱۰۰۴۴۱ 1996 PZ7 ۸ اوت ۱۹۹۶
۱۰۰۴۴۱ 1996 QV ۲۰ اوت ۱۹۹۶
۱۰۰۴۴۱ 1996 RS ۹ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۴۴ 1996 RK1 ۹ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۴۵ 1996 RA4 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۴۶ 1996 RC4 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۴۷ 1996 RB5 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۴۸ 1996 RE5 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۴۹ 1996 RJ9 ۷ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۵۰ 1996 RN11 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۵۱ 1996 RR15 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۵۲ 1996 RY27 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۵۳ 1996 SA4 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۵۴ 1996 SA6 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۵۵ 1996 SB6 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۵۵ 1996 TH ۲ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۵۷ 1996 TJ3 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۵۸ 1996 TP3 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۵۹ 1996 TB5 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۶۰ 1996 TN7 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۶۱ 1996 TP7 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۶۲ 1996 TV9 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۶۳ 1996 TU14 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۶۴ 1996 TE15 ۳ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۶۵ 1996 TM16 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۶۶ 1996 TD18 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۶۷ 1996 TD19 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۶۸ 1996 TO23 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۶۹ 1996 TO28 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۷۰ 1996 TY28 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۷۱ 1996 TK29 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۷۲ 1996 TA34 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۷۳ 1996 TO34 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۷۴ 1996 TB35 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۷۵ 1996 TZ36 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۷۶ 1996 TK37 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۷۷ 1996 TM39 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۷۸ 1996 TW59 ۳ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۷۹ 1996 TT60 ۳ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۷۹ 1996 UK ۱۶ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۸۱ 1996 UJ1 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۸۲ 1996 UT2 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۸۳ NAOJ ۳۰ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۸۴ 1996 UL4 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۸۵ Russelldavies ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۸۶ 1996 VH1 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۸۷ 1996 VO2 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۸۸ 1996 VS11 ۴ نوامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۸۹ 1996 VW13 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۹۰ 1996 VB14 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۹۱ 1996 VE31 ۳ نوامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۹۲ 1996 VC34 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۹۳ 1996 VK37 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۹۴ 1996 VF39 ۹ نوامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۹۴ 1996 WH ۱۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۹۴ 1996 WJ ۱۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۹۴ 1996 XB ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۹۴ 1996 XK ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۴۹۴ 1996 XP ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۵۰۰ 1996 XZ16 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۵۰۱ 1996 XA19 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۵۰۲ 1996 XZ22 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۵۰۳ 1996 XD25 ۹ دسامبر ۱۹۹۶
۱۰۰۵۰۴ 1997 AU8 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۰۵ 1997 AA9 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۰۶ 1997 AG9 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۰۷ 1997 AG12 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۰۸ 1997 AY14 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۰۹ 1997 AH15 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۱۰ 1997 AO18 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۱۱ 1997 AY18 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۱۲ 1997 AN20 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۱۳ 1997 AL21 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۱۴ 1997 AB24 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۱۵ 1997 AM24 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۱۵ 1997 BA ۱۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۱۵ 1997 BD ۱۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۱۵ 1997 BL ۱۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۱۹ Bombig ۲۸ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۲۰ 1997 BU2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۲۱ 1997 BX5 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۲۱ 1997 CA ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۲۳ 1997 CT2 ۲ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۲۴ 1997 CV5 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۲۵ 1997 CX8 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۲۶ 1997 CK9 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۲۷ 1997 CB10 ۲ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۲۸ 1997 CZ10 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۲۹ 1997 CA11 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۳۰ 1997 CE12 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۳۱ 1997 CP12 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۳۲ 1997 CB17 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۳۳ 1997 CH17 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۳۴ 1997 CM22 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۳۵ 1997 CR22 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۳۶ 1997 CD28 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۳۷ 1997 EL4 ۲ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۳۸ 1997 ET10 ۷ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۳۹ 1997 EN13 ۳ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۴۰ 1997 EK20 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۴۱ 1997 EG25 ۷ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۴۲ 1997 ES25 ۹ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۴۳ 1997 ES26 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۴۴ 1997 ET28 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۴۵ 1997 ED30 ۹ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۴۶ 1997 EU32 ۱۳ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۴۷ 1997 EQ35 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۴۸ 1997 EA36 ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۴۹ 1997 EK38 ۵ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۵۰ 1997 EM41 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۵۱ 1997 EM42 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۵۲ 1997 FK2 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۱۰۰۵۵۲ 1997 GD ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۵۲ 1997 GJ ۴ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۵۵ 1997 GY1 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۵۶ 1997 GS2 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۵۷ 1997 GW3 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۵۸ 1997 GE9 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۵۹ 1997 GO9 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۶۰ 1997 GA12 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۶۱ 1997 GN18 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۶۲ 1997 GW19 ۵ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۶۳ 1997 GW26 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۶۴ 1997 GU27 ۹ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۶۵ 1997 GC29 ۹ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۶۶ 1997 GF33 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۶۷ 1997 GM36 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۶۸ 1997 GV37 ۵ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۶۸ 1997 HR ۲۸ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۷۰ 1997 HU1 ۲۸ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۷۱ 1997 HH2 ۲۹ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۷۲ 1997 HJ2 ۲۹ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۷۳ 1997 HR2 ۲۹ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۷۴ 1997 HS2 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۷۵ 1997 HD3 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۷۶ 1997 HJ10 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۷۷ 1997 HM10 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۷۸ 1997 HY10 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۷۹ 1997 HS11 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۸۰ 1997 HM16 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۸۱ 1997 HA17 ۲۹ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۸۲ 1997 HC17 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۱۰۰۵۸۳ 1997 JY9 ۱۰ مه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۸۴ 1997 JJ14 ۱ مه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۸۵ 1997 LN9 ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۱۰۰۵۸۶ 1997 LP15 ۸ ژوئن ۱۹۹۷
۱۰۰۵۸۶ 1997 MH ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷
۱۰۰۵۸۸ 1997 MV3 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۱۰۰۵۸۹ 1997 MV8 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۷
۱۰۰۵۹۰ 1997 NP1 ۲ ژوئیه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۹۱ 1997 NW2 ۲ ژوئیه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۹۲ 1997 NN5 ۵ ژوئیه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۹۳ 1997 OH1 ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۹۴ 1997 OH2 ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۷
۱۰۰۵۹۵ 1997 PA2 ۴ اوت ۱۹۹۷
۱۰۰۵۹۶ Perrett ۹ اوت ۱۹۹۷
۱۰۰۵۹۷ 1997 PY4 ۱۱ اوت ۱۹۹۷
۱۰۰۵۹۸ 1997 QO1 ۳۱ اوت ۱۹۹۷
۱۰۰۵۹۹ 1997 QV4 ۳۱ اوت ۱۹۹۷
۱۰۰۶۰۰ 1997 RX1 ۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۰۱ 1997 RF4 ۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۰۲ 1997 RD9 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۰۳ 1997 RN9 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۰۴ 1997 RY9 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۰۵ 1997 SR1 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۰۶ 1997 SU2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۰۷ 1997 SB4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۰۸ 1997 SQ6 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۰۹ 1997 ST6 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۱۰ 1997 ST18 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۱۱ 1997 SR19 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۱۲ 1997 SL25 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۱۳ 1997 SM31 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۱۴ 1997 SX34 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۱۵ 1997 TX1 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۱۶ 1997 TN2 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۱۷ 1997 TQ2 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۱۸ 1997 TJ11 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۱۹ 1997 TK14 ۴ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۲۰ 1997 TM20 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۲۱ 1997 TX23 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۲۲ 1997 TK26 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۲۳ 1997 TP27 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۲۴ 1997 TR28 ۶ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۲۴ 1997 UZ ۲۲ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۲۶ 1997 UE2 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۲۷ 1997 UD3 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۲۸ 1997 UX3 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۲۹ 1997 UL5 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۳۰ 1997 UQ7 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۳۱ 1997 UH8 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۳۲ 1997 UZ12 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۳۳ 1997 UX13 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۳۴ 1997 UE24 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۳۵ 1997 UQ24 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۳۶ 1997 UY26 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۳۷ 1997 VF2 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۳۸ 1997 VS2 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۳۹ 1997 VV3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۴۰ 1997 VY3 ۷ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۴۱ 1997 VO4 ۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۴۲ 1997 VV4 ۴ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۴۳ 1997 VZ5 ۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۴۴ 1997 VV6 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۴۵ 1997 VP8 ۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۴۵ 1997 WR ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۴۷ 1997 WS2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۴۸ 1997 WZ2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۴۹ 1997 WF4 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۵۰ 1997 WN4 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۵۱ 1997 WU10 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۵۲ 1997 WN11 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۵۳ 1997 WD12 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۵۴ 1997 WM12 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۵۵ 1997 WJ14 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۵۶ 1997 WD17 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۵۷ 1997 WT18 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۵۸ 1997 WH20 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۵۹ 1997 WM20 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۶۰ 1997 WL21 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۶۱ 1997 WZ26 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۶۲ 1997 WM28 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۶۳ 1997 WN30 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۶۴ 1997 WZ35 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۶۵ 1997 WT36 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۶۶ 1997 WO37 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۶۷ 1997 WH40 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۶۸ 1997 WH44 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۶۹ 1997 WK50 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۷۰ 1997 WV50 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۷۱ 1997 WN57 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۷۲ 1997 WF58 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۷۲ 1997 XY ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۷۴ 1997 XX1 ۲ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۷۵ Chuyanakahara ۴ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۷۶ 1997 XO5 ۶ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۷۷ 1997 XO6 ۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۷۸ 1997 XV9 ۴ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۷۹ 1997 XV10 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۸۰ 1997 XW10 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۸۱ 1997 YD1 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۸۲ 1997 YE1 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۸۳ 1997 YW1 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۸۴ 1997 YX1 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۸۵ 1997 YH2 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۸۶ 1997 YA3 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۸۷ 1997 YF4 ۲۳ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۸۸ 1997 YU5 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۸۹ 1997 YW6 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۹۰ 1997 YY6 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۹۱ 1997 YF7 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۹۲ 1997 YJ7 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۹۳ 1997 YP9 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۹۴ 1997 YH11 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۹۵ 1997 YK11 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۹۶ 1997 YJ14 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۹۷ 1997 YB15 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۹۸ 1997 YK15 ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۶۹۹ 1997 YR17 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۷۰۰ 1997 YX17 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۰۰۷۰۱ 1998 AC1 ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۰۲ 1998 AK1 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۰۳ 1998 AL3 ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۰۳ 1998 BG ۱۷ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۰۵ 1998 BO5 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۰۶ 1998 BQ7 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۰۷ 1998 BW14 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۰۸ 1998 BL17 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۰۹ 1998 BP17 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۱۰ 1998 BU17 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۱۱ 1998 BD19 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۱۲ 1998 BW19 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۱۳ 1998 BG20 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۱۴ 1998 BM20 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۱۵ 1998 BK21 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۱۶ 1998 BF23 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۱۷ 1998 BL23 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۱۸ 1998 BR24 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۱۹ 1998 BU26 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۲۰ 1998 BA28 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۲۱ 1998 BD29 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۲۲ 1998 BB30 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۲۳ 1998 BM35 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۲۴ 1998 BM38 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۲۵ 1998 BO43 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۲۶ 1998 BY43 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۲۷ 1998 BF45 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۲۷ 1998 CK ۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۲۷ 1998 CX ۵ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۳۰ 1998 CE2 ۱۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۳۰ 1998 DO ۱۸ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۳۰ 1998 DQ ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۳۳ 1998 DA1 ۱۸ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۳۴ 1998 DB1 ۱۸ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۳۵ 1998 DE1 ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۳۶ 1998 DD7 ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۳۷ 1998 DR9 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۳۸ 1998 DB12 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۳۹ 1998 DA14 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۴۰ 1998 DP22 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۴۱ 1998 DS23 ۲۶ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۴۲ 1998 DW25 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۴۳ 1998 DC30 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۴۴ 1998 DU36 ۲۸ فوریه ۱۹۹۸
۱۰۰۷۴۵ 1998 ET3 ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۴۶ 1998 ED4 ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۴۷ 1998 EO4 ۳ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۴۸ 1998 EW4 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۴۹ 1998 EN5 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۵۰ 1998 EX8 ۶ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۵۱ 1998 EQ13 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۵۲ 1998 EF20 ۳ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۵۳ 1998 FN1 ۱۹ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۵۴ 1998 FP2 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۵۵ 1998 FO3 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۵۶ 1998 FM5 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۵۷ 1998 FA7 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۵۸ 1998 FH7 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۵۹ 1998 FG9 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۶۰ 1998 FN10 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۶۱ 1998 FT10 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۶۲ 1998 FX14 ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۶۳ 1998 FK18 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۶۴ 1998 FR23 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۶۵ 1998 FZ23 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۶۶ 1998 FX24 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۶۷ 1998 FE26 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۶۸ 1998 FN27 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۶۹ 1998 FU29 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۷۰ 1998 FG31 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۷۱ 1998 FA32 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۷۲ 1998 FN34 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۷۳ 1998 FU34 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۷۴ 1998 FV37 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۷۵ 1998 FL42 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۷۶ 1998 FY46 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۷۷ 1998 FL52 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۷۸ 1998 FX52 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۷۹ 1998 FJ53 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۸۰ 1998 FU55 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۸۱ 1998 FX56 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۸۲ 1998 FC57 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۸۳ 1998 FZ57 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۸۴ 1998 FM61 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۸۵ 1998 FA62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۸۶ 1998 FZ69 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۸۷ 1998 FW70 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۸۸ 1998 FC72 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۸۹ 1998 FK74 ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۹۰ 1998 FQ74 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۹۱ 1998 FW75 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۹۲ 1998 FZ75 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۹۳ 1998 FJ76 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۹۴ 1998 FK76 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۹۵ 1998 FS76 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۹۶ 1998 FM77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۹۷ 1998 FP78 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۹۸ 1998 FG79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۷۹۹ 1998 FX79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۰۰ 1998 FZ89 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۰۱ 1998 FW90 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۰۲ 1998 FK93 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۰۳ 1998 FP98 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۰۴ 1998 FM105 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۰۵ 1998 FX105 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۰۶ 1998 FD107 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۰۷ 1998 FA115 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۰۸ 1998 FP116 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۰۹ 1998 FW117 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۱۰ 1998 FW119 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۱۱ 1998 FB120 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۱۲ 1998 FK123 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۱۳ 1998 FE124 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۱۴ 1998 FA125 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۱۵ 1998 FQ125 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۱۶ 1998 FT129 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۱۷ 1998 FM133 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۱۸ 1998 FW133 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۱۹ 1998 FX133 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۲۰ 1998 FM139 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۲۱ 1998 FA140 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۲۲ 1998 FG140 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۲۳ 1998 FS140 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۲۴ 1998 FF142 ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۲۵ 1998 FW145 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۰۰۸۲۶ 1998 HH2 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۲۷ 1998 HU2 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۲۸ 1998 HM6 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۲۹ 1998 HW8 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۳۰ 1998 HV9 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۳۱ 1998 HW9 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۳۲ 1998 HS10 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۳۳ 1998 HW10 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۳۴ 1998 HS12 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۳۵ 1998 HA14 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۳۶ 1998 HF14 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۳۷ 1998 HG15 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۳۸ 1998 HB16 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۳۹ 1998 HW18 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۴۰ 1998 HD19 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۴۱ 1998 HU19 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۴۲ 1998 HX19 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۴۳ 1998 HH21 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۴۴ 1998 HH23 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۴۵ 1998 HY23 ۲۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۴۶ 1998 HW25 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۴۷ 1998 HN26 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۴۸ 1998 HE29 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۴۹ 1998 HN29 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۵۰ 1998 HV31 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۵۱ 1998 HB33 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۵۲ 1998 HY33 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۵۳ 1998 HH34 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۵۴ 1998 HU35 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۵۵ 1998 HH37 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۵۶ 1998 HX43 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۵۷ 1998 HZ43 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۵۸ 1998 HB44 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۵۹ 1998 HR46 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۶۰ 1998 HA52 ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۶۱ 1998 HX53 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۶۲ 1998 HF54 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۶۳ 1998 HQ54 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۶۴ 1998 HW54 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۶۵ 1998 HA58 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۶۶ 1998 HM60 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۶۷ 1998 HC61 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۶۸ 1998 HE61 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۶۹ 1998 HQ71 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۷۰ 1998 HM78 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۷۱ 1998 HH81 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۷۲ 1998 HS81 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۷۳ 1998 HT82 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۷۴ 1998 HG83 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۷۵ 1998 HW84 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۷۶ 1998 HK86 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۷۷ 1998 HN86 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۷۸ 1998 HJ90 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۷۹ 1998 HC91 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۸۰ 1998 HM93 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۸۱ 1998 HK98 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۸۲ 1998 HK101 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۸۳ 1998 HY101 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۸۴ 1998 HB102 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۸۵ 1998 HV106 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۸۶ 1998 HR108 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۸۷ 1998 HB116 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۸۸ 1998 HH117 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۸۹ 1998 HU117 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۹۰ 1998 HS122 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۹۱ 1998 HJ124 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۹۲ 1998 HM125 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۹۳ 1998 HH130 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۹۴ 1998 HK145 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۹۵ 1998 HN146 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۰۰۸۹۶ 1998 JT3 ۶ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۸۹۷ 1998 JW3 ۵ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۸۹۸ 1998 JG4 ۱۵ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۸۹۹ 1998 KC6 ۲۴ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۰۰ 1998 KU6 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۰۱ 1998 KZ6 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۰۲ 1998 KS8 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۰۳ 1998 KU8 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۰۴ 1998 KW10 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۰۵ 1998 KY11 ۲۶ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۰۶ 1998 KF15 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۰۷ 1998 KP16 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۰۸ 1998 KH17 ۲۸ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۰۹ 1998 KV22 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۱۰ 1998 KR23 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۱۱ 1998 KF26 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۱۲ 1998 KU26 ۲۸ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۱۳ 1998 KJ28 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۱۴ 1998 KZ29 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۱۵ 1998 KH49 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۱۶ 1998 KU50 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۱۷ 1998 KX51 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۱۸ 1998 KF52 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۱۹ 1998 KU54 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۲۰ 1998 KT56 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۲۱ 1998 KZ60 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۲۲ 1998 KR61 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۲۳ 1998 LU1 ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۲۴ 1998 LT3 ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۲۵ 1998 LV3 ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۲۵ 1998 MQ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۲۷ 1998 MN1 ۱۶ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۲۸ 1998 MM5 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۲۹ 1998 MQ6 ۲۰ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۳۰ 1998 MG9 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۳۱ 1998 MP11 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۳۲ 1998 MV22 ۲۲ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۳۳ 1998 MK30 ۳۰ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۳۴ 1998 MN41 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۳۵ 1998 MA42 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۳۶ 1998 ME43 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۳۷ 1998 MH43 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۳۸ 1998 MC44 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۳۹ 1998 MG46 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۴۰ 1998 MM47 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۴۱ 1998 MD48 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۱۰۰۹۴۲ 1998 OQ3 ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۴۳ 1998 OH4 ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۴۴ 1998 OT7 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۴۵ 1998 OE8 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۴۶ 1998 OD10 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۴۷ 1998 OS12 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۴۸ 1998 OF13 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۴۹ 1998 OJ14 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۰۰۹۴۹ 1998 PA ۱ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۵۱ 1998 QC3 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۵۲ 1998 QR5 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۵۳ 1998 QB6 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۵۴ 1998 QR6 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۵۵ 1998 QJ9 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۵۶ 1998 QF10 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۵۷ 1998 QX11 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۵۸ 1998 QD12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۵۹ 1998 QO12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۶۰ 1998 QS12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۶۱ 1998 QL13 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۶۲ 1998 QV13 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۶۳ 1998 QW14 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۶۴ 1998 QL16 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۶۵ 1998 QG17 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۶۶ 1998 QP18 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۶۷ 1998 QF20 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۶۸ 1998 QL20 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۶۹ 1998 QV21 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۷۰ 1998 QZ21 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۷۱ 1998 QE22 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۷۲ 1998 QP22 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۷۳ 1998 QZ23 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۷۴ 1998 QG24 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۷۵ 1998 QB25 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۷۶ 1998 QK25 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۷۷ 1998 QJ26 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۷۸ 1998 QB27 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۷۹ 1998 QH27 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۸۰ 1998 QJ27 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۸۱ 1998 QK27 ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۸۲ 1998 QU28 ۲۲ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۸۳ 1998 QQ29 ۲۳ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۸۴ 1998 QQ30 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۸۵ 1998 QW30 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۸۶ 1998 QB33 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۸۷ 1998 QR33 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۸۸ 1998 QU33 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۸۹ 1998 QA34 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۹۰ 1998 QF36 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۹۱ 1998 QG36 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۹۲ 1998 QD37 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۹۳ 1998 QG39 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۹۴ 1998 QH39 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۹۵ 1998 QA40 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۹۶ 1998 QB41 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۹۷ 1998 QF41 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۹۸ 1998 QH41 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۰۹۹۹ 1998 QC43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۰۱۰۰۰ 1998 QT43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸

منابع[ویرایش]