فهرست سری‌های ریاضی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

در این صفحه فهرست سری‌های ریاضی برای سری‌های هم‌گرا و واگرا را می‌یابید.

حاصل‌جمع سری‌های توانی[ویرایش]

 • \sum_{m=1}^n m = \frac{n(n+1)}{2}\,\!
 • \sum_{m=1}^n m^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6} \,\!
 • \sum_{m=1}^n m^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 = \frac{n^4}{4} + \frac{n^3}{2} + \frac{n^2}{4} = \left(\sum_{m=1}^n m\right)^2\,\!
 • \sum_{m=1}^{n} m^{4} = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^{2}+3n-1)}{30}=\frac{6 n^5+15 n^4+10 n^3-n}{30}\,\!
 • \sum_{m=0}^n m^s = \frac{(n+1)^{s+1}}{s+1} + \sum_{k=1}^s\frac{B_k}{s-k+1}{s\choose k}(n+1)^{s-k+1}\,\!

که B_k\, عدد برنولی k\,-اُم، و B_1\, عددی منفی است.

 • \sum^{\infty}_{m=1} \frac{1}{m^2} = \frac{\pi^2}{6}\,\!
 • \sum^{\infty}_{m=1} \frac{1}{m^4} = \frac{\pi^4}{90}\,\!
 • \sum^{\infty}_{m=1} \frac{1}{m^{2n}} = (-1)^{n+1} \frac{B_{2n} (2\pi)^{2n}}{2(2n)!}
 • \sum_{m=1}^\infty m^{-s} = \prod_{p \text{ prime}} \frac{1}{1-p^{-s}} = \zeta(s)\,\!

که \zeta(s)\, تابع زتای ریمان است.

سری‌های توانی[ویرایش]

برای حالت‌های نامتناهی: |x| < 1

\sum_{m=0}^\infty x^m= \frac{1}{1-x}\,\!

\sum_{m=0}^n x^m = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} = 1+\frac{1}{r}\left(1-\frac{1}{(1+r)^n}\right) که r > 0 و x=\frac{1}{1+r}.\,\!|\sum_{m=0}^\infty x^{2m}= \frac{1}{1-x^2}\,\! \sum_{m=1}^\infty m x^m = \frac{x}{(1-x)^2}\,\!|\sum_{m=1}^n m x^m = x\frac{1-x^n}{(1-x)^2} - \frac{n x^{n+1}}{1-x}\,\!

\sum_{m=1}^{\infty} m^2 x^m =\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}\,\!

\sum_{m=1}^n m^2 x^m = \frac{x(1+x-(n+1)^2x^n+(2n^2+2n-1)x^{n+1}-n^2x^{n+2})}{(1-x)^3} \,\!

\sum_{m=1}^{\infty} m^3 x^m =\frac{x(1+4x+x^2)}{(1-x)^4}\,\!

\sum_{m=1}^{\infty} m^4 x^m =\frac{x(1+x)(1+10x+x^2)}{(1-x)^5}\,\!

\sum_{m=1}^{\infty} m^k x^m = \operatorname{Li}_{-k}(x),\,\!

که Li_s (x) پلی‌لگاریتم x است.

سری‌های سادهٔ کسری[ویرایش]

 • \sum^{\infty}_{m=1} \frac{x^m}m = \ln\left(\frac{1}{1-x}\right) برای |x| < 1 \!
 • \sum^{\infty}_{m=0} \frac{(-1)^m}{2m+1} x^{2m+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots = \arctan(x)\,\!
 • \sum^{\infty}_{m=0} \frac{x^{2m+1}}{2m+1} = \mathrm{arctanh} (x) برای |x| < 1\,\!

سری‌های کسری فاکتوریلی[ویرایش]

بسیاری از سری‌های توانی که از بسط تیلور به دست می‌آیند، ضریب‌های فاکتوریلی دارند.

 • \sum^{\infty}_{m=0} \frac{x^m}{m!} = e^x
 • \sum^{\infty}_{m=0} \frac{(-1)^m}{m!} x^{m} = \frac{1}{e^{x}}
 • \sum^{\infty}_{m=0} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} x^{2m+1}= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = \sin x
 • \sum^{\infty}_{m=0} \frac{(-1)^m}{(2m)!} x^{2m} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots = \cos x
 • \sum^{\infty}_{m=0} \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} = \sinh x
 • \sum^{\infty}_{m=0} \frac{x^{2m}}{(2m)!} = \cosh x


 • \sum^{\infty}_{m=0} \frac{(2m)!}{4^m (m!)^2 (2m+1)} x^{2m+1} = \arcsin x\quad\mbox{ for } |x| < 1\!
 • \sum^{\infty}_{m=0} \frac{(-1)^m (2m)!}{4^m (m!)^2 (2m+1)} x^{2m+1} = \mathrm{arcsinh}(x) \quad\mbox{ for } |x| < 1\!

سری‌های دوجمله‌ای[ویرایش]

سری‌های هندسی:

 • 
 (1+x)^{-1} = 
 \begin{cases} 
  \displaystyle \sum_{m=0}^\infty (-x)^m   & |x|<1 \\
  \displaystyle \sum_{m=1}^\infty -(x)^{-m} & |x|>1 \\
 \end{cases}

بسط دوجمله‌ای:

 • (a+x)^n = \begin{cases}  \displaystyle \sum_{m=0}^\infty \binom{n}{m} a^{n-m} x^m & |x| \! < \! |a| \\  \displaystyle \sum_{m=0}^\infty \binom{n}{m} a^m x^{n-m} & |x| \! > \! |a| \\ \end{cases}


 • (1+x)^\alpha = \sum_{m=0}^\infty {\alpha \choose m} x^m

برای تمام |x| < 1 و تمام \alpha\!های مختلط

عمومی‌شدهٔ ضریب‌های دوجمله‌ای

{\alpha\choose n} = \prod_{k=1}^n \frac{\alpha-k+1}k = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}\!

ریشهٔ دوم:

 • \sqrt{1+x} = \sum_{m=0}^\infty \frac{(-1)^m(2m)!}{(1-2m)m!^24^m}x^m برای |x|<1\!

گوناگون:

عددهای برنولی[ویرایش]

عددهای هارمونیک[ویرایش]

ضریب‌های دوجمله‌ای[ویرایش]

 • \sum_{m=0}^n {n \choose m} = 2^n
 • \sum_{m=0}^n {n \choose m}a^{(n-m)} b^m = (a + b)^n
 • \sum_{m=0}^n (-1)^i{n \choose m} = 0
 • \sum_{m=0}^n {m \choose k} = { n+1 \choose k+1 }
 • \sum_{m=0}^n {k+m \choose m} = { k + n + 1 \choose n }
 • \sum_{m=0}^r {r \choose m}{s \choose n-m} = {r + s \choose n}

تابع‌های مثلثاتی[ویرایش]

برخی از سینوس‌ها و کسینوس‌ها از سری فوریه به دست می‌آیند.

 • \sum_{m=1}^n \sin\left(\frac{m\pi}{n}\right) = 0
 • \sum_{m=1}^n \cos\left(\frac{m\pi}{n}\right) = 0

دسته‌بندی نشده[ویرایش]

 • \sum_{m=b+1}^{\infty} \frac{b}{m^2 - b^2} = \frac{1}{2} H_{2b}
 • \sum^{\infty}_{m=1} \frac{y}{m^2+y^2} = -\frac{1}{2y}+\frac{\pi}{2}\coth(\pi y)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منبع‌ها[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «List of mathematical series»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۲۴ فوریهٔ ۲۰۱۱).