فهرست ستاره‌های زرافه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی زرافه است.

نام B F HD HIP RA میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
β Cam β 10 31910 23522 05h 03m 25.10s ‏ 32.2″ 26′ ‎+60° 4.03 −3.40 997 G0Ib
CS Cam 21291 16228 03h 29m 04.13s ‏ 25.2″ 56′ ‎+59° 4.21 −6.39 4289 B9Ia متغیر آلفا ماکیانی
α Cam α 9 30614 22783 04h 54m 03.01s ‏ 33.6″ 20′ ‎+66° 4.26 −7.38 6936 O9.5Ia SB:
BE Cam 23475 17884 03h 49m 31.29s ‏ 33.6″ 31′ ‎+65° 4.39 −2.97 964 M1III متغیر نامنظم
7 Cam 7 31278 23040 04h 57m 17.22s ‏ 07.5″ 45′ ‎+53° 4.43 −0.88 376 A1V
21389 16281 03h 29m 54.75s ‏ 43.5″ 52′ ‎+58° 4.55 −4.85 2470 A0Ia SB:
M Cam M 49878 33694 07h 00m 03.85s ‏ 38.8″ 58′ ‎+76° 4.55 0.76 187 K4III
γ Cam γ 23401 17959 03h 50m 21.48s ‏ 56.5″ 19′ ‎+71° 4.59 −0.47 335 A2IVn
20336 15520 03h 19m 59.26s ‏ 08.4″ 39′ ‎+65° 4.74 −2.21 801 B2.5Vne
HD 42818 42818 29997 06h 18m 50.78s ‏ 12.1″ 19′ ‎+69° 4.76 1.10 176 A0Vn
23089 17587 03h 46m 02.33s ‏ 42.2″ 20′ ‎+63° 4.78 −2.17 799 A3V...
VZ Cam 55966 36547 07h 31m 04.48s ‏ 41.6″ 24′ ‎+82° 4.92 −0.89 473 M4IIIa متغیر نیمه منظم
24479 18505 03h 57m 25.44s ‏ 20.1″ 04′ ‎+63° 4.95 −0.13 338 B9.5V
24480 18488 03h 57m 08.29s ‏ 32.1″ 06′ ‎+61° 4.99 −3.78 1852 K3I-II
25291 19018 04h 04m 27.16s ‏ 19.8″ 09′ ‎+59° 5.00 −3.63 1734 F0II
22649 17296 03h 42m 09.35s ‏ 00.3″ 13′ ‎+63° 5.06 −0.95 520 S5.3 SB:
3 Cam 3 29317 21727 04h 39m 54.69s ‏ 46.5″ 04′ ‎+53° 5.07 −0.84 495 K0III SB متغیر دلتا قیفاووسی
اچ‌دی ۳۳۵۶۴ 33564 25110 05h 22m 33.78s ‏ 50.7″ 13′ ‎+79° 5.08 3.47 68 F6V یک سیاره دارد(b)
21447 16292 03h 30m 00.23s ‏ 06.6″ 27′ ‎+55° 5.09 1.25 191 A1V
43 Cam 43 49340 33104 06h 53m 42.24s ‏ 17.9″ 53′ ‎+68° 5.11 −2.32 1000 B7III
20797 15890 03h 24m 40.56s ‏ 09.6″ 35′ ‎+64° 5.13 −2.79 1249 M0II
42 Cam 42 48879 32864 06h 50m 57.09s ‏ 18.9″ 34′ ‎+67° 5.14 −1.98 867 B4IV
106112 59504 12h 12m 11.91s ‏ 58.3″ 36′ ‎+77° 5.14 2.50 110 A5m
26764 19949 04h 16m 43.11s ‏ 42.5″ 36′ ‎+53° 5.20 0.03 353 A2Vn
31 Cam 31 39220 27971 05h 54m 57.83s ‏ 18.3″ 53′ ‎+59° 5.20 −0.27 405 A2V TU Cam; دواتیی گرفتی دوتایی طیفی
11 Cam 11 32343 23734 05h 06m 08.46s ‏ 20.6″ 58′ ‎+58° 5.22 −1.35 671 B2.5Ve BV Cam; γ Cas variable ; ستاره دوتایی با 11 Cam
16 Cam 16 34787 25197 05h 23m 27.83s ‏ 40.3″ 32′ ‎+57° 5.24 0.15 340 A0Vn
90089 51502 10h 31m 05.02s ‏ 30.7″ 33′ ‎+82° 5.25 3.59 70 F2V
27022 20266 04h 20m 40.36s ‏ 25.6″ 08′ ‎+65° 5.26 0.22 333 G5III
4 Cam 4 30121 22287 04h 48m 00.22s ‏ 27.1″ 45′ ‎+56° 5.29 1.81 162 A3m
37 Cam 37 41597 29246 06h 09m 58.99s ‏ 08.3″ 56′ ‎+58° 5.35 0.20 349 G8III
2 Cam 2 29316 21730 04h 39m 58.03s ‏ 23.7″ 28′ ‎+53° 5.36 0.71 277 A8V
36 Cam 36 41927 29490 06h 12m 51.05s ‏ 06.6″ 43′ ‎+65° 5.36 −1.11 642 K2II-III
40 Cam 40 42633 29730 06h 15m 40.51s ‏ 56.5″ 59′ ‎+59° 5.37 −0.55 498 K3III
64307 39117 08h 00m 11.76s ‏ 04.8″ 55′ ‎+73° 5.37 −1.29 700 K3III
112028 62572 12h 49m 13.80s ‏ 46.3″ 24′ ‎+83° 5.38 0.54 303 A1IIIsh
64486 39538 08h 04m 47.19s ‏ 47.1″ 28′ ‎+79° 5.39 0.36 330 A0p...
23277 17854 03h 49m 13.70s ‏ 16.3″ 52′ ‎+70° 5.40 0.40 325 A2m
27245 20376 04h 21m 47.58s ‏ 09.2″ 44′ ‎+60° 5.40 −0.18 427 M0III
17 Cam 17 35583 25769 05h 30m 10.21s ‏ 02.0″ 04′ ‎+63° 5.43 −1.85 931 M1III
32650 24254 05h 12m 22.45s ‏ 48.3″ 56′ ‎+73° 5.44 0.14 374 B9p Si
46588 32439 06h 46m 14.47s ‏ 58.6″ 33′ ‎+79° 5.44 4.18 58 F8V
30442 22626 04h 52m 05.17s ‏ 20.3″ 30′ ‎+63° 5.47 −0.46 499 M2III
5 Cam 5 30958 22854 04h 55m 03.14s ‏ 32.9″ 15′ ‎+55° 5.52 −1.02 661 B9.5V
89571 51384 10h 29m 42.21s ‏ 07.6″ 15′ ‎+84° 5.52 2.47 133 F0IV
68375 40793 08h 19m 32.21s ‏ 24.7″ 45′ ‎+75° 5.55 0.79 292 G8III
37289 26882 05h 42m 26.45s ‏ 51.7″ 41′ ‎+65° 5.62 0.96 279 K5III
58425 36528 07h 30m 52.70s ‏ 56.6″ 27′ ‎+68° 5.63 −0.08 453 K2III
34255 24914 05h 20m 22.61s ‏ 13.4″ 39′ ‎+62° 5.64 −3.27 1976 K4Iab:
26670 19968 04h 16m 53.55s ‏ 00.1″ 51′ ‎+61° 5.69 0.20 409 B5Vn
50885 33827 07h 01m 21.40s ‏ 30.0″ 48′ ‎+70° 5.69 −0.04 457 K4III
26755 19983 04h 17m 08.07s ‏ 37.7″ 51′ ‎+57° 5.72 1.18 263 K1III
22764 17342 03h 42m 42.73s ‏ 09.8″ 58′ ‎+59° 5.74 −3.41 2203 K4Ib
117566 65595 13h 26m 57.22s ‏ 37.7″ 38′ ‎+78° 5.74 0.98 292 G2.5IIIb
31134 22936 04h 56m 07.08s ‏ 11.0″ 52′ ‎+52° 5.75 −0.08 478 A2Vs
45866 31940 06h 40m 28.84s ‏ 44.9″ 59′ ‎+77° 5.75 −0.50 579 K5III
1 Cam 1 28446 21148 04h 32m 01.84s ‏ 39.0″ 54′ ‎+53° 5.78 B0III SB
HD 104985 104985 58952 12h 05m 14.74s ‏ 21.4″ 54′ ‎+76° 5.78 0.74 333 G9III یک سیاره دارد(b)
23005 17585 03h 46m 00.82s ‏ 06.8″ 12′ ‎+67° 5.79 2.07 181 F0IV
24141 18217 03h 53m 43.19s ‏ 31.3″ 58′ ‎+57° 5.80 2.21 170 A5m
33541 24732 05h 18m 13.25s ‏ 05.3″ 16′ ‎+73° 5.81 0.60 359 A0V
23523 17891 03h 49m 36.62s ‏ 49.6″ 17′ ‎+63° 5.82 1.57 231 A5Vn
25274 19129 04h 06m 03.17s ‏ 47.9″ 40′ ‎+68° 5.88 −0.53 623 K2III
46509 31946 06h 40m 32.24s ‏ 55.5″ 44′ ‎+71° 5.88 −0.66 663 K0III
27322 20380 04h 21m 51.82s ‏ 22.7″ 30′ ‎+56° 5.91 1.02 310 A3V
28780 21452 04h 36m 24.23s ‏ 41.8″ 15′ ‎+64° 5.91 0.24 443 A1V
112014 62561 12h 49m 06.79s ‏ 04.1″ 25′ ‎+83° 5.92 1.75 222 A0V
120565 66878 13h 42m 22.94s ‏ 09.0″ 45′ ‎+82° 5.92 0.68 364 G9III
26 Cam 26 38091 27249 05h 46m 30.37s ‏ 56.6″ 06′ ‎+56° 5.93 2.07 193 A4Vn
51 Cam 51 62066 37949 07h 46m 40.04s ‏ 20.3″ 27′ ‎+65° 5.93 0.89 332 K2III:
28204 21247 04h 33m 30.62s ‏ 43.8″ 31′ ‎+72° 5.94 0.65 373 A8m
29678 22361 04h 48m 50.26s ‏ 29.6″ 56′ ‎+75° 5.96 2.66 149 A9IV
21819 16599 03h 33m 39.10s ‏ 29.5″ 58′ ‎+54° 5.98 1.82 222 A3V
32356 23766 05h 06m 29.66s ‏ 11.8″ 10′ ‎+61° 6.00 −0.19 563 K5II
105943 59384 12h 11m 00.09s ‏ 35.4″ 42′ ‎+81° 6.00 −1.64 1101 K5III:
53 Cam 53 65339 39261 08h 01m 42.49s ‏ 27.9″ 19′ ‎+60° 6.02 1.05 321 A2p... AX Cam; α2 CVn variable; spectroscopic binary
31662 23380 05h 01m 36.02s ‏ 42.4″ 04′ ‎+61° 6.03 3.19 120 F4V
44472 30794 06h 28m 14.49s ‏ 07.0″ 32′ ‎+70° 6.03 −0.12 553 A4V
26076 19730 04h 13m 44.81s ‏ 34.4″ 07′ ‎+72° 6.05 0.80 365 K1III
31312 23442 05h 02m 19.79s ‏ 09.4″ 16′ ‎+74° 6.05 −0.37 628 K5III
24 Cam 24 37601 26942 05h 43m 01.66s ‏ 53.2″ 34′ ‎+56° 6.05 2.11 200 K0III
26553 19823 04h 15m 01.80s ‏ 37.3″ 27′ ‎+57° 6.06 −1.96 1309 A4III
12 Cam 12 32357 23743 05h 06m 12.14s ‏ 17.1″ 01′ ‎+59° 6.08 −0.33 625 K0III BM Cam; RS CVn variable؛ ستاره دوتایی با11 Cam
23383 17707 03h 47m 32.12s ‏ 19.4″ 55′ ‎+55° 6.09 0.48 431 B9Vnn
8 Cam 8 31579 23216 04h 59m 46.34s ‏ 19.7″ 09′ ‎+53° 6.09 −0.77 767 K4III
65448 39340 08h 02m 30.82s ‏ 25.2″ 05′ ‎+63° 6.09 0.07 522 G1III
31590 23617 05h 04m 39.65s ‏ 01.2″ 04′ ‎+74° 6.10 0.02 537 A1V
99945 56253 11h 31m 51.08s ‏ 37.8″ 07′ ‎+81° 6.12 2.24 195 A2m
15 Cam 15 34233 24836 05h 19m 27.85s ‏ 02.7″ 07′ ‎+58° 6.13 −1.02 879 B5V
21427 16303 03h 30m 10.93s ‏ 57.8″ 21′ ‎+59° 6.14 1.07 337 A2V
25425 19177 04h 06m 38.81s ‏ 15.1″ 31′ ‎+65° 6.14 0.41 457 A3m
30 Cam 30 38831 27731 05h 52m 17.26s ‏ 50.9″ 57′ ‎+58° 6.14 0.02 545 A0Vs
33618 24479 05h 15m 11.38s ‏ 20.6″ 24′ ‎+59° 6.15 1.28 307 K2III-IV
19 Cam 19 36570 26408 05h 37m 15.07s ‏ 17.5″ 09′ ‎+64° 6.15 0.86 372 A0V
72582 42484 08h 39m 42.64s ‏ 47.7″ 37′ ‎+73° 6.16 0.97 355 G7III
33266 24313 05h 13m 02.83s ‏ 00.1″ 51′ ‎+61° 6.17 0.34 477 A2III
23 Cam 23 37638 27046 05h 44m 08.46s ‏ 35.5″ 28′ ‎+61° 6.17 1.23 318 G5III:
27402 20456 04h 22m 57.91s ‏ 58.6″ 36′ ‎+59° 6.18 0.86 378 A4V
38284 27472 05h 49m 04.68s ‏ 29.5″ 48′ ‎+62° 6.18 0.67 412 A4V
36384 26638 05h 39m 43.72s ‏ 37.7″ 02′ ‎+75° 6.19 −0.06 579 M0III
31675 23484 05h 02m 50.34s ‏ 25.6″ 49′ ‎+66° 6.20 3.97 91 F6V:
31563 23582 05h 04m 12.77s ‏ 50.2″ 45′ ‎+73° 6.21 −1.84 1331 K0
104216 58545 12h 00m 18.84s ‏ 11.8″ 51′ ‎+80° 6.21 −0.79 819 M2III
38645 27795 05h 52m 55.49s ‏ 17.9″ 28′ ‎+68° 6.22 0.70 415 G9III
39429 28205 05h 57m 34.95s ‏ 46.1″ 05′ ‎+66° 6.24 0.66 427 K0
25948 19400 04h 09m 22.16s ‏ 44.7″ 49′ ‎+54° 6.25 2.87 155 F5V
115337 64437 13h 12m 25.46s ‏ 16.6″ 28′ ‎+80° 6.25 −0.37 686 K0Ib
36496 26410 05h 37m 16.05s ‏ 48.2″ 41′ ‎+66° 6.26 1.76 259 A8Vn
45947 31703 06h 37m 55.24s ‏ 44.3″ 41′ ‎+73° 6.26 3.51 116 F2
104904 58874 12h 04m 28.53s ‏ 12.9″ 35′ ‎+85° 6.27 1.86 249 F6V
27855 20772 04h 27m 00.86s ‏ 07.2″ 35′ ‎+57° 6.28 −0.54 755 A0III
40055 28831 06h 05m 09.32s ‏ 09.4″ 35′ ‎+75° 6.28 −0.44 720 K5
67934 41208 08h 24m 33.11s ‏ 51.0″ 25′ ‎+82° 6.28 −0.31 679 A2Vn
22316 16974 03h 38m 19.70s ‏ 58.1″ 55′ ‎+56° 6.29 0.13 557 B9p
25877 19412 04h 09m 27.58s ‏ 29.1″ 54′ ‎+59° 6.29 −1.30 1072 G8II
55075 36019 07h 25m 21.97s ‏ 27.1″ 15′ ‎+81° 6.30 −0.73 832 A0III
76990 45421 09h 15m 21.24s ‏ 51.6″ 10′ ‎+84° 6.30 1.53 294 F2III
23662 18067 03h 51m 41.75s ‏ 27.1″ 30′ ‎+68° 6.31 −0.70 821 B9IVp
24164 18438 03h 56m 30.33s ‏ 17.9″ 49′ ‎+71° 6.31 2.42 196 A5m
25602 19172 04h 06m 36.58s ‏ 32.0″ 00′ ‎+54° 6.31 1.36 319 K0III-IV
71973 42249 08h 36m 48.78s ‏ 25.4″ 43′ ‎+74° 6.31 1.69 273 A2m
86321 49688 10h 08m 34.40s ‏ 06.1″ 55′ ‎+83° 6.31 −0.85 883 K0
30144 22300 04h 48m 06.94s ‏ 10.2″ 36′ ‎+55° 6.32 2.78 166 F0
40827 28829 06h 05m 08.23s ‏ 36.0″ 23′ ‎+59° 6.32 0.52 471 K1III-IV
26101 19673 04h 12m 51.88s ‏ 04.1″ 30′ ‎+68° 6.33 0.96 387 K0
111112 62170 12h 44m 25.90s ‏ 16.1″ 37′ ‎+80° 6.33 0.57 462 A5m
30085 22508 04h 50m 36.39s ‏ 29.7″ 56′ ‎+70° 6.36 −0.13 647 A0IV
32781 24440 05h 14m 35.54s ‏ 22.0″ 28′ ‎+76° 6.36 0.81 421 A0V
54070 34956 07h 13m 57.99s ‏ 59.5″ 48′ ‎+71° 6.36 0.94 396 K0
47 Cam 47 56820 35735 07h 22m 17.19s ‏ 07.1″ 54′ ‎+59° 6.36 2.13 229 A8m
21794 16602 03h 33m 41.23s ‏ 07.1″ 52′ ‎+57° 6.37 2.09 234 F7V
32715 24017 05h 09m 44.53s ‏ 11.8″ 55′ ‎+64° 6.37 3.38 129 F3V:
77246 45097 09h 11m 12.73s ‏ 44.2″ 49′ ‎+80° 6.37 1.93 252 F2
34200 24955 05h 20m 40.69s ‏ 48.5″ 44′ ‎+66° 6.39 1.04 384 G5
30752 22720 04h 53m 09.80s ‏ 28.3″ 50′ ‎+52° 6.40 0.37 523 A2V
69054 41011 08h 22m 09.50s ‏ 12.9″ 49′ ‎+74° 6.40 0.63 466 K0III...
20104 15309 03h 17m 31.54s ‏ 30.1″ 39′ ‎+65° 6.41 0.10 596 A3V
40956 28951 06h 06m 39.20s ‏ 13.7″ 27′ ‎+63° 6.42 0.90 414 K0
79517 45764 09h 19m 55.78s ‏ 00.3″ 01′ ‎+74° 6.42 1.14 370 G8III
21903 16712 03h 35m 01.04s ‏ 29.0″ 02′ ‎+60° 6.43 2.69 183 F5V
32518 24003 05h 09m 36.62s ‏ 22.4″ 38′ ‎+69° 6.43 1.08 383 K1III
18 Cam 18 36066 25973 05h 32m 33.68s ‏ 17.8″ 13′ ‎+57° 6.44 3.23 143 F8V
21769 16587 03h 33m 32.19s ‏ 55.3″ 45′ ‎+58° 6.45 −0.40 763 A4III
65299 40559 08h 16m 53.96s ‏ 27.7″ 03′ ‎+84° 6.45 0.24 568 A3IV
23594 17858 03h 49m 19.73s ‏ 06.0″ 07′ ‎+57° 6.46 0.40 531 A0Vn
29329 22152 04h 46m 00.39s ‏ 40.9″ 36′ ‎+76° 6.46 3.92 105 F7V
118686 66251 13h 34m 42.81s ‏ 48.1″ 32′ ‎+76° 6.46 −1.03 1025 K5III:
57742 36211 07h 27m 25.84s ‏ 53.9″ 19′ ‎+66° 6.47 −0.72 893 B9III
34450 25322 05h 24m 59.43s ‏ 25.9″ 42′ ‎+73° 6.48 −1.45 1254 M0
41782 29348 06h 11m 13.63s ‏ 12.7″ 27′ ‎+60° 6.48 −1.47 1268 M0
21203 16177 03h 28m 23.56s ‏ 20.6″ 15′ ‎+60° 6.49 −0.61 858 B9V
25225 19222 04h 07m 10.72s ‏ 01.9″ 00′ ‎+74° 6.49 1.00 409 K0
14 Cam 14 33296 24348 05h 13m 31.29s ‏ 28.1″ 41′ ‎+62° 6.49 1.91 268 A7Vn
38058 27346 05h 47m 32.26s ‏ 55.7″ 35′ ‎+63° 6.49 0.64 482 G5
52030 34238 07h 05m 51.62s ‏ 55.0″ 43′ ‎+70° 6.49 −0.58 847 K0III
40568 28656 06h 03m 04.31s ‏ 06.3″ 01′ ‎+57° 6.50 0.31 565 G5
49 Cam 49 62140 37934 07h 46m 27.46s ‏ 50.4″ 49′ ‎+62° 6.50 1.95 265 F0p SrEu BC Cam; α2 CVn variable
29 Cam 29 38618 27592 05h 50m 33.89s ‏ 08.2″ 55′ ‎+56° 6.53 0.88 441 A4IV-V
28 Cam 28 38129 27283 05h 46m 54.60s ‏ 26.4″ 55′ ‎+56° 6.79 0.39 622 A7V
22 Cam 22 37070 26587 05h 39m 05.39s ‏ 37.3″ 21′ ‎+56° 7.03 3.14 196 F5

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]