فهرست روستاهای استان مازندران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست روستاهای استان مازندران به تفکیک شهرستان و دهستان به شرح زیر است:[۱]

شهرستان آمل[ویرایش]

آب اسک، آب بخشان، آب گرم، آب گرم، آب‌بخشان، آبدنگسر، آب‌سرفت، آخازیر، آسپاهیکلا، آسپیاری، آغوزبن، آغوزکتی، آقامحمدآباد، آلو، آمره، آنج پل، آهن‌سر، آهنگرکلا، آهنگرکلا سفلی، ابدنگسر، ابوالحسن آباد، ابوالحسن‌آباد، ابومحله، اجبارکلا، اخا، اخازیر، اسپاهی‌کلا، اسپند، اسپیاربن، اسپیاری، اسکومحله، اسکی‌محله، اسکی محله، اسلام‌آباد، اشرف‌آباد، اشکارکلا، اتاق‌سرا، اغوزبن، اغوزکتی، افسانه‌سرا، الو، اله‌کاج، الیمستان، امره، امیرآباد، امین‌آباد، انچ‌پل، اندوار، انصاری‌محله، انهه، اوجاک، اوجی‌آباد، آهن‌کتی، آهنگرکلا، آهنگرکلا علیا، ایرا، ایرا، بائیجان، باریک‌محله، باغبانکلا، بالاهشتل،بامتی، بامرکلا، بانصرکلا، بختیارکتی، بزرودشت، بزمینان، بلیران، بوالقلم، بوران، بورمحله، بیش محله، بیش‌محله، پاریمه، پاسکی‌محله، پاشاکلا، پاشاکلا، پاشاکلا، پاشاکلا، پاشاکلا بیش‌محله، پاشاکلابیش محله، پایین‌هشتل، پپین، پردمه، پرن، پلریه، پلک سفلی، پلک علیا، پلمون، پلور، پلهم‌کتی، پنجاب، پولیکیاده، پیشگون، تازه آباد، تازه‌آباد، تازه‌آباد، تازه‌آباد، تجن جارسفلی، تجن جارعلیا، تجن‌جار سفلی، تجن‌جار علیا، تجنک، ترا، ترک‌کلا، تیربیجان، تسکابن، تلیران، تمسک، تمسک، تنهاکلا، تیار، تیران، تیرکان، تیرکان، تیرکلا، تینه، جالیکلا، جعفرآباد، جمشیدآباد، چائوسرمحله، چاره، چاره، چالی‌کیاده، چایوسر محله، چمه‌بن، چندرمحله، چنگ‌میان، چنگاز، حاجی دلا، حاجی‌آباد، حسن‌آباد، حسین‌آباد، حسین‌آباد، حسین‌آباد، خاص‌کلا، خراب میانرود، خرم، خرمن‌کلا، خشکرود، خوشواش، خونی‌سر، دارکلا، داودکلا، دایو، درازان، درزیکلا، درکاپی، درمه‌کلا، دره‌کنار، دعو کلا، دعوکلا، دنگپیا، دوتیره، دینان، دیوران، دیورز، دیه، رزکه، رزون، رستم‌دارمحله، رشکلا، رفیع‌آباد، رفیع آباد، رودبار، رودباردشت، روکش، رئیس‌آباد، رییس‌آباد، زارونده، زاغ‌ده، زرخونی، زردبند، زوارک، زیار، زیارکلا، زیارود، سائیج‌محله، سالارمحله، ساییج محله، سراج‌محله، سرخ‌کلا، سرهنگ‌کتی، سعدین‌کلا، سلطان‌آباد، سنگ بست، سنگ‌بست، سنگ‌چال، سنگ‌درکا، سنگر، سوا، سوته‌کلا، سورک، سیاه بیشه، سیاه‌بیشه، سیاه‌لش، شادمحل، شادمحله، شانه‌بند، شاه‌کلا، شاهان‌دشت، شاه‌زید، شرم‌کلا، شریعت‌آباد، شمس‌آباد، شنگلده، شهرک صنعتی، شهرک صنعتی، شهرکتی، شهنه‌کلا، شیخ‌آباد، شیخ محله، شیرکاج، صورت‌کلا، طوله‌کلا، عالی‌جنگل، عالیکلااهی، عباس‌آباد، عبدالمناف، عرب‌خیل، عظیم‌آباد، عکس‌شه، الو، علی‌آباد، غیاث‌کلا، فرح‌آباد، فیروزکلا سفلی، فیروزکلا علیا، فیروزکلا وسطی، فیره، قادی‌محله، قایمیه سفلی، قایمیه‌علیا، قجرمحله، قراکلا، قرق، قلاکتی، قلعه‌کش، قلیان‌کلا، کارچی‌کلا، کاسب‌محله، کاسمده، کاشی‌محله، کبودکلا، کپین، کته‌پشت علیا، کچپ سفلی، کچپ کلوا،کردخیل، کردکتی، کرسی‌کلا، کرف، کفا، کلاصفا، کلاک‌سر، کلامحله، کلرد، کلری، کلوده، کلیکان، کمانگرکلا، کمپ سدلار، کمدره، کمربن، کمکلا، کنارانجام، کندلو، کندوا، کنسی، کنی‌بن، کوسه‌رز، کوکده، کهرود، کهنه‌دان، کیان، گالش‌کلا، گت‌کلا، گرنا، گزانه، گلان، گل‌پاشا، گلمزار، گنکرج کلا، گیلاس، لارک، لارین، لاسم، لتی‌کلا، لزیرک، لوط، لهاش، لهر، مارکتی، ماهوت‌کلا، مجیدآباد، محمدآباد، محمدآباد، محمدآباد، مرانده، مرزانکلا، مرزنگو، مریج‌محله، مریجان، مریجان، مزرس، مسکون، مطهرسفلی، مطهرعلیا، معدن پوکه قرقه، معدن گچ، معصوم‌آباد، معلم کلا، ملار، ممرزکتی، منگل جنوبی، موزی‌کتی سفلی، موزی‌کتی علیا، موسی‌محله، مهدی‌خیل، میان‌ده، میان‌رود، میانرود، میانرود، میان‌محله، میخران، میله، ناصرآباد، ناندل، ناییج‌آباد، نجارکلا، نجارمحله، نرگس‌مرز، نرم، نسل، نشل، نظام‌آباد، نفرخیل، نمار،نوآباد، نوآباد، نوآباد، نوا، نوده، نوده، نوسر، نوکلا، نوگردن، نهر، نیاک، واسکس، وانا، ورکاده، وسطی‌کلا، ولیس‌ده، ولیک سفلی، ولیک علیا، هارون‌کلا، هاره، هره‌پاک، هفت تنان، هلومسر، هلی‌چال، هلی‌کتی، همت‌آباد، هندوکلا، یوسف‌آباد

شهرستان بابل[ویرایش]

فهرست روستاهای شهرستان بابل به تفکیک دهستان به شرح زیر است:[۱]

تسکا، کاردی‌کلا، کام‌کلا، خرابه خوش‌رودپی، گاودشت، افراسیاب‌کلا، لمسوکلا غربی، مقری‌کلا، میان‌بورا، پازمین، پاری‌کلا، سفیدتور بالا، سنگ‌رودپی، کاردگرکلا، مسک، ازارکل، اومال استاداحمد، اومال شکراله، سفیدتور پایین، پنبه‌جار، زرتلک، سوت‌سی آقالر، سوت‌سی گل‌چوب، کشیرمحله، مجی‌کتی، ازارسی، ازارسی حاتم، انجیلک، بالابورا، برگ‌نو، پلنگ‌دره، چاق‌فیروزجایی، شهنه‌پشته حاجی‌مهدی، فریدون‌کلا، پولادسی، کیس، موزی‌کتی، ولیک‌تخت، گته‌نو، کرات‌سی، بالاولیک، دیزنو، انجیل‌سی، دولت‌رودبار، دیواملکشاه، نارنج‌لو، میان‌دره، دیواعمران، تلیکا، پینک، تیرنگ‌سی، سوت‌سی شیاده، شیاده بالا، فیل‌بند، تشبیشه، شیاده سادات‌محله، کاشمسی

فکچال، شوب‌کلا، معلم‌کلا، کلاگرمحله، یزدان‌آباد، قنبرزاده، پطرودپی، شانه‌تراش، صلح‌دارکلا، کهرکنار کشتلی، بزرودپی، فیروزآباد، شهیدآباد

باریک‌کلا، گله‌کلا، مشهدی‌کلا، میانرود، اغوزبن، بندارکلااغوزبن، شمشیرمحله، پائین‌بیشه‌سر، لنگور بالا، لنگور پائین، بالابیشه‌سر، برجی‌خیل لنگور، سلطان‌محمدطاهر، محمودآباد، ولی عصر، رمنت، موزی‌گله، اسپی‌کلارمنت، قائمیه، کپورچال، کلمدان‌نقیب، سلیمان‌کلا، کبودکلا، کلهودشت بالا، کلهودشت پائین، نخ‌کلا، چمازکلا، دری‌کنده، استردی‌کلا، گرجی‌آباد، منصورکنده، بوله کلامرزون‌آباد، درویش‌خاک‌مرزون

بوله‌کلا، ترک‌محله، متی‌کلا، الله‌رودبار، نقارچی‌محله، تیرکلا، اسبوکلا، درویش‌خاک بالا، درویش‌خاک پائین، باباآباد، خراسان‌محله، سادات‌محله، حمزه‌کلا شش‌پل، شاسیب‌کلا، شیخ‌محله، عالی‌زمین، آهنگرکلا، قصاب‌امیر، درزی‌کلا نوشیروان، قمی‌کلا، نوشیروان‌کلا، قصاب‌ذالکان

علمدار، هری‌کنده، نقیب‌کلا ثلاث، هتکه‌پشت، ترجی‌کلا، دیودشت، چاره، پایین‌گنج‌افروز، میررودپشت، روشن‌آباد، سیاه‌کلامحله

صورت، کردمحله، شهربن، احمدکلا، زریوان، زواره، کلاگرکلا، کاشی‌کلا، ناریوران غربی، ناریوران شرقی، بهارستان، امیرده، رستم‌کلا، کتی‌سر، ولیک، تشون، تنهاکلا، گری‌محله، اخمن، ازارسی، ازارسی سعداله، پینک‌عسگریان، چشمه‌سر، گردرودبار، لرکانون، لیاردن، رودبارفیروزجا، امامزاده عباس، پولک‌رودپی، امامزاده رضا، لپرعلی بابامحمدی، لدار، لرجارگردن، چفت‌سر، ارکا، پوست‌کلا، تهمتن‌کلا، تیرخال‌گردن، سیدنظام‌الدین، چالرز، گنج‌کلا بالا، گنج‌کلا پایین، لته، لنگه، لی‌طالار، وولی‌گردن، فلکا، وولی‌گله، ازاران گنجعلی، انجیل‌سی، خرطوسی، خونکاه‌زرزمه، دهچر، شالیکش امیرقلی، کربن، مرتع بلکرون، نسیه، هشتری، سنگ‌ریزه، بندبن کبودتبار، افرابن، پینک‌بالا، کوهپایه‌سرا، اسبو، بندبن، پرچیم‌کش، چاسرکا، چه‌سر، درازکش، رفع‌بن، شرباشن، علی‌زرنو، علی‌ماندگار، فیفل، کلهوسی، کیس، نرگس‌کتی، هلی‌بن، ویارسرا، کهلوچال، فیفل شرقی، آب‌بندان ننوش، آب‌بندان یوسف‌زاده، افراکتی میرعلی‌تبار، ال‌دره، نمیون‌انجیل‌سی، پرمیناوشیومن، دیافه، زوارک، شهررحیم، فرام‌رودبار حاجی‌صادق، کمل چوب‌سر، میرملک، هلی‌کتی، تیرگ‌بن، ازاران، پلنگلی، فرام‌لک، کریستو، بتلیم، جلیرود، چهارسی، لیسه، سنگ‌پراش، سنگ‌سی، شنبه، کمل‌سرک، کوهپاره، خنیافه، افراگردن، افراسی، اغوزچال، افراکتی حاج‌احمد، الاش‌سی، برف‌چالسی، بنه‌زمین، چفا، زریجا، قلعه، کراتلو، کلاشکنک، کمیون، کنسلو، لیس‌کتی، لیسی، میانک، ول‌لته، ویشگون، هندوری، اشدکت، ادملا، فیروزآباد، قرق‌یونس، لیس‌تیمور، اتاق‌سر

اسپیراملک، افراچال، پری‌چشمه، جزنیکا، چاک‌کلا، خرتو، خواجه‌کلا، درکامیان، رنگل، ریکو، تورسو و سیبرون، سرجه‌کلا، سیرباغ، قلعه‌کتی، کیون، گاوزن‌محله، لمسوکلا، وازی‌گردن، واش‌سره، سلیج، میان‌تلک، اونکنار، اری، ازرودسر، ویتله، پیت‌سره، چالسرون، خریون، خلیل‌کلا، زربوت، سیولیم، عباس‌کلا، فک، کلاگرسرا، نسوم، ولیکن، قلعه‌کش، افراکتی، اسپرنصراله، پهن‌کش، سماگوش‌محله، فیروزجاثابت، میاندرکا، میانک صیادی، لتی‌جون، روانشین، اترین، کلکینگ، خلند، موزیلو، گریوه، بیس‌کتی، پی‌چالک، ذغال‌چال، زیارت‌پشت، شمیران، شورکش، شیخ‌موسی، کش‌پی، لتی، گریوده

طلوت، شاهرضا گاوزن‌محله، فولادکلا، داردکاشت، درزی‌محله، انارستان، بالاگنج‌افروز، هلی‌دشت، پائین‌مرزناک، درونکلا غربی، اجاک، مزداکتی، فیض‌اله‌آباد، پیتکا، رییس‌کلا، درونکلا شرقی، گاوزن‌محله، بزچفت، سیاه‌درکا، بالف‌کلا شرقی، چهره، سیدکلا، شیردارکلا، قران‌تالار، گاوان‌کلا، مرزی‌کتی طیبی

ازارسی تسکانو، ازارسی حاجی‌بابا، ازارسی حسین‌خان‌زاده، ازارسی میرزاگل، ازارسی نعمت‌اله، بی‌نماز، چهارشمین، سفیدهلوم، شال‌بکشت‌ولی، کری‌کلا، میان‌طالار حسینی، نورمحمدتباشی، ویارسره، هلی‌خال، یکشوب، ازارسی بابل‌کنار، وولی‌کتی، ازارسی شعبان‌علی، بالف‌کلا غربی، خمند، درازکلا، موزی‌کتی‌پارک، نوکجار، امیرکلا، خواجه‌کلا، کاردرکلا، کبریاکلا، انجیل‌سی کبودتبار، چهارگل علی‌محمد، خرماکهن شاهرخی، ریگ‌چشمه، مس‌دره، خرماکهن مشهدی‌آقا، جاجن، سرسره، هلی‌کتی، حمه‌کتن، کیس، مرتع‌شهر، ممرزسی، ممرزکن، تیرکن، لمارون، چهارسی عباسی

برسمنان، ارچی، تاج‌الدوله موزیرج، راه‌کلا، نی‌کلا، تلی‌گران، قادی‌کلا، درزی‌کلا کریم‌کلا، شاره، شریعت‌کلا کریم‌کلا، کرفوکلا، اسب‌شورپی، پهناور، توکل کریم‌کلا، شهیدعبداله، گردن‌بری سفلی، نمودارکلا، بیشه‌محله، بصرا پایین، پیجاکلا، کتی‌سر، مرزبال، کارون، بصرا بالا، کلنگا، اردکلا، طغان، گردن‌بری علیا، خردون‌کلا، دهک، حاجی‌کلا، چمازین، کمانگر، خلیل‌کلا، سرون‌محله، منس‌کلا، تجنک، متکه، میان‌دسته، امین‌آباد، بالاکروکلا، پایین‌کروکلا، بیجی‌کلا، هلال‌کلا، اندی‌کلا، نوایی‌کلا، تاری‌محله، شریعت‌کلا، علی‌آباد، لطف‌علی‌آباد، مصیرمحله، قصاب‌کلا، سنگچی، نودههک، درزی‌کلا بزرگ، درزی‌کلا کوچک

تجنک، بابلکان سفلی، بابلکان علیا، خرجی‌کلا، گرمیچ، ورمتون، اکتیج‌کلا، پایین‌احمدچاله‌پی، چناربن، داودکلا آستانه‌سر، گله‌محله، آقاملک، قصاب‌کلا میانده، بالااحمدچال‌پی، الله‌چال، حمزه‌رضا، درزی‌کلا آقاشفیع، دلاورکلا، مهدی‌آباد، پری‌کلا، بالابازیار، پایین‌بازیار، خطیب، رنگرزکلا، مظفرکلا، رکاج، زاهدکلا، طرقچی‌کلا، کاظم‌بیکی، للوک

پایین‌سیدکلا، پایین‌مرزبال، خراط‌کلا، آهنگرکلا، چوب‌بست، ولوکلا، بالامرزبال، بالامرزناک، یورمحله، افراکتی ولوکلا، اتاق‌سرا، مشهدسرا، بالاسیدکلا، ابوالحسن‌کلا، بیل‌پی ابوالحسن‌کلا، سرحمام ابوالحسن‌کلا، بالامیرکلا، کرتیج‌کلا، گاوان‌کلا

درزی‌کلا آخوندی‌پایین، دلاورکلا، ملامحله، درزیکلا نصیرائی، یورسیاه کلامحله، درزی‌کلا آخوندی‌بالا، نجارکلا، حاجی‌کلا، سوربن، ارمک، پائین‌میرکلا، کلاگرمحله، سارون‌خیل، تاری‌کلا، بالاسرست، پایین‌سرست، زیتاکلا، سیدکلا، بنگرکلا، دون‌سر، شیرسوار، زعفران‌کلا، کفشگرکلا، چناربن کشتلی، درزی‌کلا آخوندبابا، شوب‌محله، کاسمان‌کلا، پائین‌محله کشتلی، گل‌چوب، میدان‌سر کشتلی

شهرستان بابلسر[ویرایش]

اوکسر، ایستگاه رادار، مجتمع مکان‌های مسکونی نیروی هوایی، تازه آباد، پایین احمدکلا، باقر تنگه

اجاک سر، میاندشت، بابل پشت، شورک، علی آباد، سادات محله رودبست، گاوزن محله رودبست

هلی باغ، ازن آباد، کرفون، روشندان، داراب دین روشن، پارومحله منگلاب، گالشکلا پایین، گالشکلا بالا، منگلاب، سرخ دشت، افراتخت، کریم کلا، نفت چال، شهید سرا، عربخیل، کاله، میرود

عزیزک

ارمیچ کلا، پایین نقیب کلا، سپاه محله، میر بازار، بالا احمدکلا، خرد مردانیسی، چوپان کلا، خرد مرد رضایی، سعید کلا، کبوتردان، مقریکلا، ایسی کلا، سر حمام، کاسگر محله، بالا نقیب کلا، درزی نقیب کلا، فولاد کلا، سید محله، قادی محله، رضا کلا، رکون، کاریکلا

اسفندیار محله، درزی محله، کیخامحله، خشک رود، رزکنار، کونر، نصرت کلا، میان بال، دوغی کلا، شرمه کلا، ولیک رودپشت

شهرستان بهشهر[ویرایش]

گرجی‌محله، آسیاب‌سر، کوهستان، شهیدآباد، امام‌ده، عباس‌آباد، کنت، شهرک صنعتی، علی تپه، سارو

دامداری‌ها (مجموع چندین دامداری)، یعقوب‌لنگه، نمک‌چال، یکه‌توت، مهدی‌آباد، امیرآباد، زینود، حسین‌آباد، عسگر آباد/عسکرآباد، قره‌تپه، لله‌مرز، پایگاه جنگلبانی زاغمرز، پاسگاه مرکزی محیطزیست، شیلات امیرآباد، زاغمرز، عسگرآباد، کافه کمال اژدری، مزرعه نعیم

پاسند، تازه‌آباد (بهشهر)، غریب محله، چالکده، رودباریخ کش، شیرداری، گالش محله، محمدآباد، ولم

ارضت، اندرات، بادله‌دره، پارسا، سفیدچاه، عبداللهی، یانه‌سر، الارزبوم، الارز، پیته‌نو، لند، پابند، سرخ‌گریوه، سنگ‌روج، کلیا، گت‌چشمه، علی‌آباد

پجیم، پرکلا، زلت، شیخ‌محله، یخ‌کش، بیشه‌بنه، کیاسر، گرنام، پارم، پچت، متکازین، پارچ، شیلر، آهنگرکلا، برماعشرستاق، جیربند، سمچول، کردمحله، لمرد، لوجنده، ولو، یارسم، جوربند، استارم، بندسر، غلامی، سنگ‌دره، فت‌کش، کفترکار، کلا، کوا، ونشید، افتلت، چالو، سابق محله، عیدین، کوادره، کهنه‌کومه، سابق‌محله (سیب محله)

شهرستان تنکابن[ویرایش]

تازه آباد، جیسا دانیال، جیسا خضر آباد، کراتکوتی، گرجی سرا، سلامت سرا، شهرک صنعتی، تیلورسر شرقی، تیلاکنار، دانیال، سی‌سرا، یالبندان، یالبندان سرا، اسپی رود، جیسا کلار آباد، چارز، گلور بالا، نارنج بندبن

امام دشت، پسنده علیا، سر تاکرات، سی‌بن، ولیکستان، حمزه آباد، خشکلا، حیدر آباد، طالش خیل، سجادیه، مشهدی سرا، بااوج خیل، شجاع محله، سید محله، پلنگ کلا، زیارت ور، پرچور، سرلنگا، کاظم کلا، گرداب، ماشاالله آباد، هردو ابرود، کلاکرده، دراسرا، خضر آباد

ابکوله سرکوچک، حاجی آباد، شهرک اسلام آباد، باغ نظر، ولی آباد، امین آباد، میر شمس الدین، شیرج محله کوچک

تمی جانک، خزر کنار، همت آباد، میاندج محله، شریف آباد، محمد آباد، پشت جوب، زروج محله، شبخوس کول، نورالدین محله، لشتو، بازار محله، بالا شیرود، تلوسر محله، درویش سرا، احمد سرا، پائین شیرود، رمج محله، شاغوز کله، کاسه‌گر محله، کچانک، لپاسر، برامسر، خلخال محله قدیم، رودباری کنار، علی آباد فقیه محله، فقیه محله، لات کنار، رشیدیه، واچک، مجتمع مسکونی فرهنگیان، طاهرک محله، خلخال محله جدید، گلیجان، نصیر آباد، چناربن، گراکو، خوبان رزگاه، مسلم آباد، عماریه، شکار پشته، تنگدشت، سورگلو، کارکوه، هاله کله، سیاه بند، شعیب کلایه، لرزبن، توکله، چلاسر، سلیمان آباد، کندسر، مازولنگاسر، میان رود، آهک چال، خشکرود، کاوه ملک، ایثارده، یوسف آباد، مهران، مرتع پیاز پشته، حاتم سرا، جل چلاسر، جلیل آباد، کتاله سرا، کرات چال، نارنج داربن، مرتع شلندان، نسام گام، لیه، ناحیه صنعتی، آخوند محله، آقا مقیم محله، جل آخوند محله، رستم پشته، سلیم آباد، چرخچی محله، رضا محله، سیف محله، ملا حاجی محله، ملا عظیم رزگاه، تقی آباد، کبود کلایه، کشکو، بالابند، حاجته، لیچ کوه، ولگ سر، دیمرون، گل زاربن، لاکتراشان، پلطان، مهاجر آباد، تودارک، چالکش(نام عظیمیه فاقد هر گونه سند بوده و غیر قابل استفاده می باشد)، پیششار، گوراب(نام صالح آباد ساختگی بوده و فاقد اعتبار می باشد)،همّت آباد(کلامسر)، پسچال، گل محمد لنگه

کاظم آباد، خشکبور، قلعه سر، لوله‌ده، مکرود، پلنگ آباد علیا، سرفقیه آباد، فقیه آباد، تمشکل، چکاده، معلم آباد، عبداله آباد، توبن، رودگر محله، بندبن، پل سرا، چالو، دینار سرا، سفیداب، کلنگه، کتسکو، کوتی بازار، کوه سر، علی آباد

تیل پرده سر، الکله، شمس آباد، پلت کله، حبیب آباد، زوار، بابولات، رود پشت، کترا، مازندران محله، مازوبن علیا، سربود، کمیلیه، طالش محله، همرود بن، دیز پشت، لات سیاه مشته

منصور آباد، کرات کله، کرف، ایکوله سر بزرگ، پسکلایه بزرگ، پلهمدشت، سنگرده، شیروان محله، مرزک، اکبر آباد، شیرج محله بزرگ، گیل محله، اشگرک، اغوزکله، استخر سر، کراجوبکنار، زمین بن، شیرج خیل، کاردگر محله، کنارور، امیر آباد، برسیبور، میانکوه محله، همش بور، تازه آباد، نعمت آباد، مازوبن سفلی، قلعه گردن، هراتبر، هم گردن، خشکرود، سیاورز، گرما پشته، ولمرود، تلو سرک، جیر سرا، صداق آباد، سلیمان محله، قاشق تراش محله، میانسرا، پردارم، کل لات، تشکون، توساکله، عزیز آباد، امام زمین، پرچین پشته، داربار، عسگری آباد، مهدی آباد، گاوپل، لتاک، مرتع مراد، اغوزکتی، پرده سر، توسا کتی، درازلات، زردکند، گلعلی آباد، کلاچ پا، نعیم آیاد، دهگاه، اسد آباد، فلک ده، لیره سر، سوای

اشکور محله، امامزاده قاسم، بالا اشتوج، بالاس، برسه، پائین اشتوج، توبن، چاره سر، خرماکله، شانه تراش محله، کلشیم، گلستان محله، پلطداربن، عسل محله، میانکوه حسین آباد، میانکوه سعادت، نرس، نوشا، نیل کلایه، هلوکله

آش محله، پلط هاله، سربالان، جیربالان، خانیان، داس دره، ذلم، سر اسبی لات، سر پل، سرواش پشته، راور، ورزمین، هلوان بالا، هلوان پائین، یاندشت بالا، کترولات، ارود، درجان، سرن، سلچ انبار، شهرستانک، قاضی محله، کرن، حرآباد، مران، مزرعه اشتیاس، میان رود، یوج

شهرستان جویبار[ویرایش]

انبارسر، تلنار، علی‌کلا، گلدشت، لپوصحرا، میان‌ملک، نفت‌چال، انارمرز، دونچال، میستان، بیکارایش، پایین ذغال منزل، پطرود، کردکلا، گل محله، لاک‌دشت، چرخ‌کتی

امامزاده محمود، علی‌آباد، لاریم، ایزدخیل، بالازرین کلا، پایین زرین کلا، چوباغ، خرده لاریم، رنگریزمحله، عروس کتی، کردخیل، مشک آباد بالا، مشک آباد پائین، مهرآباد چفت‌سر، آباده

ازان، حاجی کلا، شیب آببندان، سید کلا، اسماعیل کلا کوچک، فرج آباد، فوتم سفلی، دیو کلا الیمون، سروکلا، فوتم علیا، کله‌بن، بیزکی، چلمیان، اسماعیل کلا بزرگ، شهنه کلا، کوکنده، میانده

ازادبن، پهناب محله، شاهرضا محله، کیامحله، آستانه‌سر، حیدر آباد، سید زین العابدین، شورکا، ماندی محله، ترک محله، چهارطاق‌بن، طالش محله، عشیره‌سر، درکاسر، درویش محمدشاه، زیار محله، قوشچی محله، قادی محله، سراج محله، گلیرد، محله‌کلا، واسوکلا، صفرخیل

شهرستان چالوس[ویرایش]

ازار، چلاجور، دیمو، سرکا، سمای، کلنو سفلی، لرگان، لورچال، راوه، بنفشه ده، بیری، سنار سفلی، سنار علیا، نرگیسان، دریاچه ولشت، کلنو علیا، خشکدره، سنگ سرک، سیرگاه، شهری، گوهرکلا، گوی‌تر علیا، گوی‌تر سفلی، به کله، پردن گون، کلارک، گل کاه، اغوزداربن، برار، بلبل کوه، حریث، شهرستان، گلامره، کنس مال، گرمابک

رزان، سیدکلا مسر، ماسال، متکا رودبار، مراد چال، میانک، میچکار، اشکارلت، اشیر، باندر سفلی، باندر علیا، پنجک، کریم آباد، کل پشت، میجلار، ولشت، لیکر، بیجده نو، تله، چال زمین، ده شهر، دهنار، سرچشمه، طویر، فشکور، کتیر، کنس دره، مرس، مکار، ناتر، صیدخانه سر، پی رجه، لاروسر، الیت، انگوران، پولاد کوه، پولاد کوه‌سر، چهار باغ، دلیر، ساتره، گیجان، مچر، نوکرس، واسپول، پل اوشن، مکارود، لارک، پل زنگوله، دزد بند، سیاه بیشه، کلارک، ورکلا، ولی آباد، هریجان

ایشبن علیا، ایشبن سفلی، بورسر، علوی کلا، اکبر آباد چالوس، سلیم آباد، گرامجان، فرج آباد، شهرک صنعتی خمینی، تازه آباد، تجنکلا سفلی، حسین آباد سفلی، عرب خیل، علی آباد چالوس، مهدی آباد، تجنکلا علیا، حسین آباد علیا، زوات غرب، زوان شرق، مازو پشته، دارکلا علیا، مجتمع مسکونی شهید توبا ابراهیمی، شهر آرا، اشکاردشت، اکبر آباد بالا، اکبر آباد پائین، پل کرات، چنس، سر چشمه، سینوا، طلاجو، محمد آباد، سینوا چشمه

آهنگر کلا، میانکی، شهرک نمک آبرود، کیاکلا، مسده، نورسر، هیچرود، محمد حسین آباد، اوجاکله، دلگشا، هرطه کلا، اکبر آباد، چاخانی، سنگ وارث، امامرود، دوجمان، عباس کلا، پیچده، سیب ده، کریم آباد، کلاچان، گیل کلا، نجار کلا، نعمت آباد، سرداب رود، میانده، شهرک شهید رجائی

شهرستان رامسر[ویرایش]

آرمو،جنت رودبار، جیرود، چورته، دراز زمین، دره دم، زروسرا، سرمشک، نمکدره، کریکش، تلیچ کوه، سیدی، گرکش، لیگاه، آغوزکی،اکراسر، ایزکی، بزشی محله، پلهم جان، گراسماسر، کردخیل، گلین، لیماکده، ولنگان، چاک، تاله‌سر، سرای دشت، هزار لات، جیرچاک، جیرحیاط، مشاورک، بوداغسرا، کش کلایه، کولیزی، گاوسان دله، لگا، شکر گلرز، سید گلرز، سالار سرا (سرای دام)، لتکا(سرای دام)، ایزبین چال، کجین (سرای دام)، کتل ده(سرای دام، چارتعلی (سرای دام)، کرچنگاه (سرای دام)، ستاره پهلو (سرای دام)،دجر(آبادی قدیم)، ششارک، بکاته، سیاسرت، دره دل،

اربه گله، پلسه، دوجه گنه، راش پشته، سرلیماک، سنگ پشته، کش گرما، گاولیماک، گوگین، لرگ دشت، لیماک لام، ونه کوه، جلمه، کوی پریان، گهواره پشت، بصل کوه، چالکرود، شادمراد محله، کلایه بن، لوسر، لات محله، اسیابسر، راجوب، شستا، بهار پشته، پیاز کش، جلو، دال خانی، سرکوسرا، طالش سرا، گل چیگی، لرسانور، لاتی، ازارچال، بالا جلو، طلارسر شرقی، طلارسر غربی، کانگ‌سر، لتر، لترنسا، مازوباغسر، گالش محله، لیماک

حسن سرا، سفیدتمشک، گوهر سرا، لپاسرک، دریا پشته، سیاسان، کلک، کلیج کوه، لیماکش، اسالم دشت، شاد منصور محله، طالش محله فتوک، استل کنار، تازه پتک، تنگ دره غربی، توبن، داق لنگه، دیسر، رنگا پشته، کرکتک، کهنه پتک، ولسیالم، پس کرات، بالاجیر کوه، بامسی، پایین مازو، جواهرده، چوتک، چوکاسرا پشته، درمود، دولمه، سلمل، سوته، فیلدم، کنار رود، متکوه، نیدشت، واچکلایه، ولگام لم، زروک، اشکه تچال، جیر چابک، ترمک، چابک، رشولنگه، عسل پشته، کرات کله لو، کلالم، گاورمک، لاتدیسر، مازولنگه، مدک، مهرمیجه، میان لات، دم سرا، کلاکولی

تمل، سپارده، کیت، یازن، افی، اکنه، کلایه، لج، میج، نارنه، نداک، امامزاده شاه سفید کوه یا کوه بلور

شهرستان ساری[ویرایش]

شهرستان سوادکوه[ویرایش]

بازیرکلا، حاجی کلا، برنجستانک، بشل، مهدی آباد، یاغکوه، پادگان شهید یونسی، آهنگر کلا، شیرجه کلا، کلیج خیل، نو آباد، ناحیه صنعتی اسلام آباد، ابدنگسر، اندارکلی، تپه سر، چاکسر، ملفه، رضا آباد، چالی

دهکلان، شارقلت، عالمکلا، مرزیدره، لودشت، بورخانی، چاکسرا، کفاک، لفورک، نفت چال، اسبوکلا، امیرکلا، حاجیکلا، گالش کلا، گشنیان، میرارکلا، افراسی، پاشاکلا، تمر، درزیکلا، کالی کلا، اغوزبن، اوبن، غوزک رودبار، ریکو، رئیس کلا، سنگسی، امام کلا، خرکاک

اساس، استخر سر، درکارودبار، میارکلا، نوسره، ازان ده، البن، ازود، شورمست رودبار، طالع رودبار، شورمست، طالع، خشک دره، فلورد، کالیم، لمرز، للوک، پادگان آموزش دواب، اسد آباد، ارژنگ رودبار، ارفع ده، پایین دواب، بالا دواب، دهخدا، پشتگل، پل پا، پیت سرا، ذال دره، سفید دارگله، سنگ سرگ، سیمت، کمر پشت، وسیه سر، مالی دره، اترکله، گرزین خیل، زیارت سر، چاپارخانه، وندچال، اسه، انارم، ده میان، رجه، اریم، امافت، بایع کلا، برنت، خرج، سرچلشک، کرمان، کنگلو، ملرد، ورپی، سرتنگه، باغ سرهنگ ملکی، کوه استل، اوریم، اوریم رودبار، ورسک، ایستگاه دوگل، شوراب، شورکچال، باغ سرخ آباد، تاسیسات شرکت نفت

جوارم، خواجه کلا، کارسالار، کتیج کلا، معدن زیراب، وچاد، چایرون بالا و پائین، سید آباد

پارسی، کلاریجان، شیردره، کارمزد، کریکلا، لله بند، ممشی، شرکت صنعتی معدن تاریک دره، ارات بن، اوات، پالند، تیلم، زنگیان، شش رودبار، شیرکلا، کاکرون، گررودبار، مومچ خیل، پندرم، مرجونه سر، اسپو کلا، انند، چرات، دراسله، بارنگنان، سرین، اسپرز، سوادرودبار، گلیان، لرزنه، لیند، لاکوم، بارنیگنون، واله، وسیه کش، پیشین واله، گرم خانی، شهریار کلا

اتو، ززول، سوخته سرا، لاجیم، ولیلا، امیرکلا، بهمنان، پاشاکلا، پیرنعیم، سنگنیشت، سی پی، کچید، لولاک کسلیان(2روستا)

شهرستان فریدون‌کنار[ویرایش]

ازباران، شیرا، شهرک فرزاد شهر، بنه کنار، مهلبان، شیر محله، کاردگر محله، منقارپی، بزرگ بیشه محله، کوچک بیشه محله، نوائی محله، پائین نوائی محله، بی نمد، توله سرا، کلاگر سرا، جزین، اوکسر کریم کلا، زاهدکلا، اسبوکلا کریم کلا

حیدر کلا، فرم، ملاکلا، سوته، مجتمع مسکونی خزر شهر، شهرک دریاسر، شهرک دریاکنار، اسلام آباد

شهرستان قائمشهر[ویرایش]

ولوند، استرآباد محله، آسیابسر، اوجی تالار، بارفکلا، بالارستم حاجی، پایین رستم، شاهکلا سعیدکاشی، افراکتی، بالاجنیدلاک پل، سراجکلا، سنگ‌کتی، قراخیل، واکی‌کلا، ترکمن‌خیل، فندری، گزنه‌کلا، خرماکلا، قلزمکلا، افرا، سوخته‌کلا، موسی‌خیل، حاجی‌کلا، چمرانده، شامیکلا، طارسیکلا، فندری نماورکلا، بایکلا، کاردگر خطیر، چفت‌کلا، شیخ کلی، دیزآباد، رنگریزکلا، کشکا، نوکلا، نوگیری، بی‌بی‌کلا، تیل خانی، حاجی‌کلا صنم، صنم، کلاردره، کمانگیرکلا، پاشاکلا، ملک‌خیل، میکلا، حاجی‌کلا ارزنو، گاوان آهنگر، باغدشت، خطیرکلا، میدانسر.ایوک، بورخیل، فرامرز کلا، کتی لته، منگل، هتکه لو،

شیخ رجه، لهرم تلوک، مهدی‌آباد، بالافراکتی، پاشاکلا افراکتی، پایین افراکتی، بورخیل ارطه، پایین لموک، قادیکلا ارطه، ارطه دشت، افراتخت، ابوخیل ارطه، جوجاده ارطه، قاسم‌خیل ارطه، کفشگرکلا ارطه

اسکندرکلا، دنجکلا، ملک‌کلا، تالارپشت سفلی، متان‌کلا، تالارپشت علیا، شهرودکلا، مچه‌بن، واسکس، وسطی‌کلا، شهرک یثرب، ابمال، چپی، گل‌افشان، چاله زمین، فولادکلا، قادیکلا بزرگ، آهنگرکلا.هفت تن

افراپل، پایین جاده، المشیر، گیله‌کلا، رستم‌کلا، ابجر، قادیکلا، موارم‌کلا، اوجابندان، ذیلت، آهنگرکلا نوکنده، رکابدارکلا، بالالموک، زاهدکلا، کاسگرکلا، لهمال، پرچیکلا، خمیرکنده، کروا، نوده، حاجی‌آباد، چفت‌سر، چمازکتی، خنار درویش، گلاگر محله، هردورود، دشتیان، دوک، دیوکلا سفلی، دیوکلا علیا، فوریجا

پرچینک، ریکنده، سید ابوصالح، سیفکتی، کوتنا، کرچنگ، میانرود، ساروکلا

طالار پشت، مری، سالدوزکلا بالا، موسی‌کلا، قجرتپه، آهنگرکلا، اخته‌چی، خراطکلا، سمناکلا، نجارکلا قدیم، پازیک‌خیل، رضوانکلا، سنگتاب، کارتیج‌کلا، گوشیکلا، گوشتی‌کلا، زیارکلا، شیرخوارکلا، صلحدارکلا، لاله‌زار کتی

برجی‌خیل، دینه‌سر رکن‌کلا، ملاکلا، بالا دسته رکن‌کلا، پایین دسته رکن‌کلا، پهناجی، تنبلا، جمال‌کلا، نجارکلا جدید، سوخت آبندان، سید محله، وازیمال،کله بنمحمد حسین حافظی : ، فوتم الیا

شهرستان گلوگاه[ویرایش]

ریحان‌آباد، لمراسک، تیرتاش، سراج محله

سنگ یابسر، قلعه پایان، مهدیرجه، ولمازو، شرکت کشاورزی

تیله‌نو(پیتال)، نصرت‌آباد، مصیب محله، نیالا، هم‌چان، اوارد، رمدان، اغوزدره، بارکلا، چین پارچ، دهی، کلکت، لت‌کومه، وزوار، ویوا

خورشیدکلا، نظام محله(مخ فنی)، تپه

شهرستان محمودآباد[ویرایش]

چاک‌سر، حاجی‌کلا سفلی، درویش‌آباد، حاجی‌کلا علیا، زنگی‌کلا علیا، افراسرا، زنگی‌کلا سفلی، اسلام محله، گل محله، سیرجارون، احمدآباد کلیج سفلی، احمدآباد کلیج علیا، علویکلامبر، کنس مرز، میرده سفلی، میرده علیا

معلم‌کلا،چهارافرا، رودپشت، کلمرز علیا، عزت‌آباد، اردوگاه نیروی هوایی، بیشه‌کلا، دریاسر، علمده غربی، علمده شرقی، سیاه‌کلا، ملاکلا، مجتمع مسکونی خانه دریا، ابوالحسن‌آباد، تازه‌آباد، زرداب، عبداله‌آباد، فرامده، کلوسا، وازیک، ولم علیا، افراتخت، اورطه‌دشت، اسداله‌آباد، اسکنده، علی‌آباد

ترسیاب، سیارکلا، جونی‌کلا، گالش‌پل، خوردونکلا، گیلاپی، کهلوکاج، تشبندان، شومیا، تلارم، قصاب‌کتی، گلیرد، کلوده، میرعلمده، بولیده، سنگ‌کتی، کرچک نوایی، اسلام‌آباد، حسن‌آباد، عشق‌آباد، کرچک لاریجانی، زنگی‌کلا، ناصرآباد، بائوده سفلی، بائوده علیا، آهنگرکلا

مجتمع مسکونی نفت، اهلم، تجنکنار، خشت‌سر، برجنده، شرفتی، شورستاق، ازادمون، بونده، یوسف‌آباد

حرب‌ده، ارم، ارمک کلا، اصفهانی محله،اهی محله، میان کلمرز، جوراکلا، متوریج، یم‌چی، سیاه رودسر، مجتمع مسکونی ساحل مهر، خط اهی

شهرستان نکا[ویرایش]

گلبستان، زرندین سفلی، اومال، بریجان، ولیجی محله، قلعه‌سر علیا، زرندین علیا، سه‌کیله، کوهسارکنده، اوکرکا، بندبنی، خرمچماز، درویش خلک، دواب، رمدان‌خیل، گرگنج، لاک تراش، گلورد بزرگ، گلورد کوچک، للرد، یعقوب محله، کارکم

پلاژ ارتش، دنگ سرک، شیلات گهرباران، نوذرآباد، تازه‌آبادکلا، بایع‌کلا، خورشید، اطرب، بهزادکلا، شهاب الدین، طوس‌کلا، ولاشد، امامیه، ولاشد پائین، تازه‌آباد بستان‌خیل، سیاوش‌کلا، گیل‌آباد، نیم چاه، الوکنده، حاجی محله، اسماعیل آقا مله، دوقانلو، چمان، نودهک

آجند، اسکاردین، دوراب، گل‌چال‌سر، ملیج گاله، نداف‌خیل، چوپان بنه اجند، درزی محله، خانه‌سر، شوراب‌سر، کلت، کمیشان، گل‌خبل، لاک تراشان، میان گاله، چناربن، چالوپل، ابلو

اریم، استخر پشت، ایویم، بجت، حسین‌آباد، درم، درزی‌کلا، سارم، شیت، چرمی، سوچلما، سیکا، کفرات، مرس بزرگ، مرس کوچک، ارم، اسماعیل محله، تلم، رودبار محله، سفیدکوه، سنگر، کچب محله شش مزده

چلمردی، هیرآباد، درویشان، کرداب، پوروا، سفل میان، ملاخیل پوروا، شیرکلا، لایی باسند، آب‌چین، ارژک، زیارت‌کلا، کفکور، محسن‌آباد، ملاخیل لایی، واودین، سورک، سوته‌خیل، کلارودبار، لایی رودبار، برمازارم رود، فریمک، ولادیمه، اکرد، چمازده، چناربن، سیدخیل، ولامده، درمزار، زنگت علیا، زنگت سفلی، لترگاز علیا، لیمونده، بادابسر، بندبن، تجرخیل، حسین‌آباد، لترگاز سفلی، زروم، نوده، ورفام

شهرستان نور[ویرایش]

انگرود، اوز، اوزکلا، پیچده، پیل، کلاک علیا، کلاک سفلی، میناک، ناحیه، نیکنام‌ده، نسن، الیکا، دونای سفلی، دونای علیا، کلاونگاه، کمربن

تترستاق، کرسی، شرکت گچ نور، شرکت زرینه، رزن، ایوا، نچ، اتاق سرا، ایل، تاکر، کلا، ولاشید

بل، زرین کمر، ورازان، چلرود، دویلات، سادات محله، مرتع گهان‌لا، مزید، حطر، مرج، یالرود، خجیرکلا، کام، یاسل، یوش، بردون، بطاهرکلا، سراسب، کمررود، کلیک

اغوزکتی، خطیب‌کلا، دیزنکلا، سادات محله، کیاکلا، ملامحله، ملاکلا، به‌بنک، خورتاب وردبار، رئیس‌کلا، کرجی

جلیکان سفلی، جلیکان علیا، قاسم‌آباد، بلویج، خطیب‌کلا، دارکلا، رمشی، قلعه‌کتی، ورازده سفلی، بریکلا، توران‌کلا، رزک، شیرکلا، معصوم‌آباد، نرگس‌کتی، باریکلا، بوته‌ده، تسبیح‌کلا، کنس پا، کیاب‌سر، ورزاده علیا، ناپلار، شهرک امام خمینی، امیرآباد، بنفشه‌ده، سنگ‌تاب، کچلده، گیلان‌ده، انگنارود بالا، سعادت‌آباد، افراده، ایرکا، میرنا، انگتارود پائین، تنه رز، حاجی‌کلا، ولیرکان، انبارده، علی‌آباد، فولادکلا، هم صفا

صیدکلا، مرداب، نعمت‌آباد، اسپی‌کلا، کردآباد، چمازکلا، سنگین‌ده، طالب‌آباد، مغان‌ده، نانواکلا، اناده، سنگ چالک، شیخ علی‌کلا، عباس‌کلا، عبدل‌ده، آهودشت، باغبان‌کلا، مرزنده، سالده سفلی، سالده علیا، شهربند، کرات‌کتی، جورند، رودبارک، گزناسرا، وازتنگه، واز سفلی، واز علیا، لاسکوتی

پیمط، خرم‌آباد، تیرکده سفلی، تیرکده علیا، زرین‌کلا، هندومرز، شهرک دریاشهر، تاشکوه سفلی، حسین‌آباد، گلندرود، تاشکوه علیا، تاشکوه وسطی(دیوج محله)، توسکا، کاسگر محله، کردمحله، چاله سیاه، درویش‌کلا، ازیر، اشکنار، میان رودبار، وازک، دونکوه، کپعلیا، هلوپشته، پس‌پرس، سنگ‌نو،لس، کالج، کدیرسر

سیاه‌کلا، رستم‌رود

حاجی‌آباد، نصرت‌آباد، کاردگرکلا، کلین خونی، هردورود، واتاشن، سد خاکی الیمالات، ارویج‌کلا، ایزخورده، خوریه، سرکاج، ناتل، دارجار، سلیاکتی، گندیاب بالا، زکی‌آباد، افراسیاب‌کلا، انارجار، شهرکلا، عباسا، گندیاب پائین، مجتمع مسکونی شهرک آزادگان

شهرستان نوشهر[ویرایش]

بسطام، پل‌ذغال، حسن‌آباد، دواب کجور، ساروس، کانی، لله بیجار، تیرس، سنگ‌جار،حيرت، عالیدره، کنیس، کندیس‌کلا، لشکنار، چتن، دشت‌نظیر، ناصرآباد، لعل تازه‌آباد، خورشیدآباد، هزارسم، نپر، سمای، فیروزآباد، کندوسر، کی‌کوه، منجیر

ترخانلش، فیروزکلا سفلی، فیروزکلا علیا، برکن، بین، کلیک، کهنه‌ده، کدیر، شهرک صنعتی کجور، کجور، چمرکوه، انگیل، پی چلو، خاچک، سریوده، لیگوش، هزارخال، انگاس، شاه ناجر، صالحان، کنگر، نیتل، واشکن

گتکش، استانک‌رود، خوشل، اسلام‌آباد، کیاکلا، کینج، دلسم، ویسر، پول، نیمور، اویل، چناربن، چورن، سجار، کشکک، کوهپر سفلی، کوهپر علیا، لاشک، پیده، زانوس، کندلوس، گیل‌کلا، لرگان، مونچ، نیچکوه، میرکلا، اتاق‌سرا

چیلک سفلی، دزدک، چیلک علیا، حوض‌کتی، کهنه‌سرا، حمزه‌ده سفلی، حمزه‌ده علیا، ملکار، چلندر، سنگ سرا، اندرور، علی‌آباد عسگرخان، تسکاتک، دیزرکلا، ملاکلا، ارودوگاه نیروی دریایی، پارک جنگلی سی‌سنگان، پیکلا، تاج الدین‌کلا، صلاح الدین‌کلا(منطقه ونوش)

شریعت‌آباد، شکری‌کلا، کردی‌کلا، کورکورسر علیا، هلستان، بهجت‌آباد، کشک‌سرا، تازه‌آباد، خیرسر، سنگ تجن، نیرنگ، موسی‌آباد، شهرپشت، آبندانک، علی‌آباد میر، درزی‌کلا، شمع جاران، شب خسکاج، لتینگان، سنگتو، امیرورد، خیرودکنار، سیدعلی کیاسلطان، بندپی، نجارده، مزگا

ونوش، خضرتیره، نارنج‌بن،پاشاکلا ، علیوکلا، عزت، منوچهرکلا، میانک، وازیوار، بازیارکلا، بنجکول سفلی، حسن‌آباد، سیاه‌رود، فراشکلا سفلی، فراشکلا علیا، نوده، ویلاشهر

شهرستان کلاردشت[ویرایش]

   حسن کیف،گوهر کلا , لاهو، عثمان کلا، مکارود،ولوال، مکا، اجابیت، مجل،  رودبارک، گرک پس، واحد، بازارسر، پیشنبور، پیمبور، طائب کلا، شکرکوه، ، کردیچال، کلمه، کوهپر، والت، اویجدان، پی قلعه، تلوچال، تبرسو، کردمحله، لش‌سر، اتاق سرا، اکاپل، طوبدره، ونداربن، دامداری صفاریه
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ «سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، جمعیت تا سطح آبادی‌ها بر حسب سواد»(فارسی)‎. مرکز آمار ایران، ۱۳۸۵. بایگانی‌شده از نسخهٔ اصلی در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲.