فهرست دریاوارهای کره ماه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نام دریاوارها و دهانه‌های اصلی سمت پیدای ماه.

این فهرستی است از دریاوارها (mariaاقیانوس‌وار‌ها (oceanusدریاچه‌وارها (lacusخلیج‌وارها (sinus) و مرداب‌وارها (palus)ی سطح کره ماه که جمعاً آبگیروارها نامیده می‌شوند.

دریاوارها و بزرگ‌دریاها[ویرایش]

دریاوارهای ماه
نام فارسی نام لاتین عرض طول قطر
دریای مار Mare Anguis ۲۲٫۶° شمالی ۶۷٫۷° شرقی ۱۵۰ کیلومتر
دریای نیمروزی Mare Australe ۳۸٫۹° جنوبی ۹۳٫۰° شرقی ۶۰۳ کیلومتر
دریای شناخته Mare Cognitum ۱۰٫۰° جنوبی ۲۳٫۱° غربی ۳۷۶ کیلومتر
دریای بحران‌ها Mare Crisium ۱۷٫۰° شمالی ۵۹٫۱° شرقی ۴۱۸ کیلومتر
دریای باروری Mare Fecunditatis ۷٫۸° جنوبی ۵۱٫۳° شرقی ۹۰۹ کیلومتر
دریای سرما Mare Frigoris ۵۶٫۰° شمالی ۱٫۴° شرقی ۱۵۹۶ کیلومتر
دریای هومبولت Mare Humboldtianum ۵۶٫۸° شمالی ۸۱٫۵° شرقی ۲۷۳ کیلومتر
دریای نمناکی Mare Humorum ۲۴٫۴° جنوبی ۳۸٫۶° غربی ۳۸۹ کیلومتر
دریای رگبارها Mare Imbrium ۳۲٫۸° شمالی ۱۵٫۶° غربی ۱۱۲۳ کیلومتر
دریای هوشمندی Mare Ingenii ۳۳٫۷° جنوبی ۱۶۳٫۵° شرقی ۳۱۸ کیلومتر
دریای آبخوست‌ها Mare Insularum ۷٫۵° شمالی ۳۰٫۹° غربی ۵۱۳ کیلومتر
دریای کناره Mare Marginis ۱۳٫۳° شمالی ۸۶٫۱° شرقی ۴۲۰ کیلومتر
دریای مسکوی Mare Moscoviense ۲۷٫۳° شمالی ۱۴۷٫۹° شرقی ۲۷۷ کیلومتر
دریای شهد Mare Nectaris ۱۵٫۲° جنوبی ۳۵٫۵° شرقی ۳۳۳ کیلومتر
دریای ابرها Mare Nubium ۲۱٫۳° جنوبی ۱۶٫۶° غربی ۷۱۵ کیلومتر
دریای شرقی Mare Orientale ۱۹٫۴° جنوبی ۹۲٫۸° غربی ۳۲۷ کیلومتر
دریای آرامی Mare Serenitatis ۲۸٫۰° شمالی ۱۷٫۵° شرقی ۷۰۷ کیلومتر
دریای اسمیت Mare Smythii ۱٫۳° شمالی ۸۷٫۵° شرقی ۳۷۳ کیلومتر
دریای کف‌آلود Mare Spumans ۱٫۱° شمالی ۶۵٫۱° شرقی ۱۳۹ کیلومتر
دریای آسایش Mare Tranquillitatis ۸٫۵° شمالی ۳۱٫۴° شرقی ۸۷۳ کیلومتر
دریای خیزاب‌ها Mare Undarum ۶٫۸° شمالی ۶۸٫۴° شرقی ۲۴۳ کیلومتر
دریای بخارها Mare Vaporum ۱۳٫۳° شمالی ۳٫۶° شرقی ۲۴۵ کیلومتر
اقیانوس توفان‌ها Oceanus Procellarum ۱۸٫۴° شمالی ۵۷٫۴° غربی ۲۵۶۸ کیلومتر

همچنین ناحیه‌ای در سمت پنهان ماه طی مدت کوتاهی اشتباهاً به صورت یک دریاوار فرض شد و به نام "دریای رؤیاها (Mare Desiderii) نامیده شد ولی این دریاوار امروزه به رسمیت شناخته نمی‌شود.

دریاچه‌وارها[ویرایش]

دریاچه‌مانندهایی نیز بر روی ماه قرار دارند که دشت‌های بازالتی کوچکی هستند و دریاچه‌وار (lacus) نامیده می‌شوند.

دریاچه‌وارهای ماه
نام فارسی نام لاتین عرض طول قطر
دریاچه تابستان Lacus Aestatis ۱۵٫۰° جنوبی ۶۹٫۰° غربی ۹۰ کیلومتر
دریاچه پاییز Lacus Autumni ۹٫۹° جنوبی ۸۳٫۹° غربی ۱۸۳ کیلومتر
دریاچه نیکی Lacus Bonitatis ۲۳٫۲° شمالی ۴۳٫۷° شرقی ۹۲ کیلومتر
دریاچه اندوه Lacus Doloris ۱۷٫۱° شمالی ۹٫۰° شرقی ۱۱۰ کیلومتر
دریاچه برتری Lacus Excellentiae ۳۵٫۴° جنوبی ۴۴٫۰° غربی ۱۸۴ کیلومتر
دریاچه شادی Lacus Felicitatis ۱۹٫۰° شمالی ۵٫۰° شرقی ۹۰ کیلومتر
دریاچه خوشی Lacus Gaudii ۱۶٫۲° شمالی ۱۲٫۶° شرقی ۱۱۳ کیلومتر
دریاچه زمستان Lacus Hiemalis ۱۵٫۰° شمالی ۱۴٫۰° شرقی ۵۰ کیلومتر
دریاچه نرمی Lacus Lenitatis ۱۴٫۰° شمالی ۱۲٫۰° شرقی ۸۰ کیلومتر
دریاچه تجمل Lacus Luxuriae ۱۹٫۰° شمالی ۱۷۶٫۰° شرقی ۵۰ کیلومتر
دریاچه مرگ Lacus Mortis ۴۵٫۰° شمالی ۲۷٫۲° شرقی ۱۵۱ کیلومتر
دریاچه فراموشی Lacus Oblivionis ۲۱٫۰° جنوبی ۱۶۸٫۰° غربی ۵۰ کیلومتر
دریاچه نفرت Lacus Odii ۱۹٫۰° شمالی ۷٫۰° شرقی ۷۰ کیلومتر
دریاچه پشتکار Lacus Perseverantiae ۸٫۰° شمالی ۶۲٫۰° شرقی ۷۰ کیلومتر
دریاچه تنهایی Lacus Solitudinis ۲۷٫۸° جنوبی ۱۰۴٫۳° شرقی ۱۳۹ کیلومتر
دریاچه رویاها Lacus Somniorum ۳۸٫۰° شمالی ۲۹٫۲° شرقی ۳۸۴ کیلومتر
دریاچه امید Lacus Spei ۴۳٫۰° شمالی ۶۵٫۰° شرقی ۸۰ کیلومتر
دریاچه زمان Lacus Temporis ۴۵٫۹° شمالی ۵۸٫۴° شرقی ۱۱۷ کیلومتر
دریاچه هراس Lacus Timoris ۳۸٫۸° جنوبی ۲۷٫۳° غربی ۱۱۷ کیلومتر
دریاچه بهار Lacus Veris ۱۶٫۵° جنوبی ۸۶٫۱° غربی ۳۹۶ کیلومتر

خلیج‌وارها و مرداب‌وارها[ویرایش]

مجموعه‌ای از عوارض سطحی کره ماه با نام خلیج‌وار (sinus) و مرداب‌وار (paludes) نامیده می‌شوند:

خلیج‌وارها و مرداب‌وارهای ماه
نام فارسی نام لاتین عرض طول قطر
مرداب همه‌گیری‌ها Palus Epidemiarum ۳۲٫۰° جنوبی ۲۸٫۲° غربی ۲۸۶ کیلومتر
مرداب پوسیدگی Palus Putredinis ۲۶٫۵° شمالی ۰٫۴° شرقی ۱۶۱ کیلومتر
مرداب خواب Palus Somni ۱۴٫۱° شمالی ۴۵٫۰° شرقی ۱۴۳ کیلومتر
خلیج جوشان Sinus Aestuum ۱۰٫۹° شمالی ۸٫۸° غربی ۲۹۰ کیلومتر
خلیج عشق Sinus Amoris ۱۸٫۱° شمالی ۳۹٫۱° شرقی ۱۳۰ کیلومتر
خلیج ناهمواری Sinus Asperitatis ۳٫۸° جنوبی ۲۷٫۴° شرقی ۲۰۶ کیلومتر
خلیج هماهنگی Sinus Concordiae ۱۰٫۸° شمالی ۴۳٫۲° شرقی ۱۴۲ کیلومتر
خلیج ایمان Sinus Fidei ۱۸٫۰° شمالی ۲٫۰° شرقی ۷۰ کیلومتر
خلیج شرف Sinus Honoris ۱۱٫۷° شمالی ۱۸٫۱° شرقی ۱۰۹ کیلومتر
خلیج تیراژه‌ها Sinus Iridum ۴۴٫۱° شمالی ۳۱٫۵° غربی ۲۳۶ کیلومتر
خلیج لونیک Sinus Lunicus ۳۱٫۸° شمالی ۱٫۴° غربی ۱۲۶ کیلومتر
خلیج میانه Sinus Medii ۲٫۴° شمالی ۱٫۷° شرقی ۳۳۵ کیلومتر
خلیج ژاله Sinus Roris ۵۴٫۰° شمالی ۵۶٫۶° غربی ۲۰۲ کیلومتر
خلیج کامیابی Sinus Successus ۰٫۹° شمالی ۵۹٫۰° شرقی ۱۳۲ کیلومتر

برخی منابع همچنینی مرداب‌واری با نام مرداب مه‌ها (Palus Nebularum) به مختصات ۳۸٫۰° شمالی و ۱٫۰° شرقی در فهرست‌هایشان می‌آورند ولی این مرداب‌واره از سوی اتحادیه اخترشناسی جهانی (IAU) به رسمیت شناخته نشده.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

*ویکی‌پدیای انگلیسی، نسخه ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۶.

  • بخشی از برابرهای فارسی از:

دگانی، مایر، ‌نجوم به زبان ساده، جلد ۱ و ۲، ترجمه محمدرضا خواجه‌پور، تهران: گیتاشناسی، چاپ ششم، ۱۳۷۴خ، ص۲۴۰.

پیوند به بیرون[ویرایش]