فهرست خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در ایالات متحده آمریکا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
فارسیEnglish
فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل فهرست خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در ایالات متحده آمریکا است که خورشیدگرفتگی‌های آینده را نیز شامل می‌شود.

۱۹۰۱–۱۹۵۰[ویرایش]

در ۴۸ ایالت قابل مشاهده بود:

...

در ۴۸ ایالت به‌صورت جزئی قابل مشاهده بود

۱۹۵۱–۲۰۰۰[ویرایش]

خورشیدگرفتگی ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۳
SE1963Jul20T.png
کامل
خورشیدگرفتگی ۷ مارس ۱۹۷۰
SE1970Mar07T.png
کامل
خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۷۹
SE1979Feb26T.png
کامل
خورشیدگرفتگی ۱۰ اوت ۱۹۸۰
SE1980Aug10A.png
حلقه‌ای
خورشیدگرفتگی ۳۰ مه ۱۹۸۴
SE1984May30A.png
حلقه‌ای
خورشیدگرفتگی ۳ اکتبر ۱۹۸۶
SE1986Oct03H.png
مرکب
خورشیدگرفتگی ۷ مارس ۱۹۸۹
SE1989Mar07P.png
جزئی
خورشیدگرفتگی ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱
SE1991Jul11T.png
کامل
خورشیدگرفتگی ۱۰ مه ۱۹۹۴
SE1994May10A.png
حلقه‌ای
خورشیدگرفتگی ۲۹ آوریل ۱۹۹۵
SE1995Apr29A.png
حلقه‌ای
خورشیدگرفتگی ۲۶ فوریه ۱۹۹۸
SE1998Feb26T.png
کامل
خورشیدگرفتگی ۲۵ دسامبر ۲۰۰۰
SE2000Dec25P.png
جزئی
خورشیدگرفتگی ۲۱ مه ۱۹۹۳
SE1993May21P.png
جزئی

۲۰۰۱–۲۰۵۰[ویرایش]

خورشیدگرفتگی ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
SE2001Dec14A.png
حلقه‌ای
خورشیدگرفتگی ۱۰ ژوئن ۲۰۰۲
SE2002Jun10A.png
حلقه‌ای
خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۰۵
SE2005Apr08H.png
مرکب
خورشیدگرفتگی ۱ خرداد ۱۳۹۱
SE2012May20A.png
حلقه‌ای
خورشیدگرفتگی ۲۱ اوت ۲۰۱۷
SE2017Aug21T.png
کامل
خورشیدگرفتگی ۸ آوریل ۲۰۲۴
SE2024Apr08T.png
کامل

جستارهای وابسته[ویرایش]

Lists of solar eclipses
Diagram of a solar eclipse (not to scale)
Geometry of a total solar eclipse
(not to scale)
Centuries

AD
Eclipses seen from
See also Lists of lunar eclipses

This is an incomplete list of solar eclipses visible from the United States between 1901 and 2050. All eclipses whose path of totality or annularity passes through the land territory of the current fifty U.S. states are included. For lists of eclipses worldwide, see the list of 20th-century solar eclipses and 21st-century solar eclipses.

Eclipses between 1001 and 3000

Washington DC

 • 1008 Oct 30 (Annular)
 • 1079 Jul 01 (Total)
 • 1234 Mar 01 (Annular)
 • 1451 Jun 28 (Total)
 • 1478 Jul 29 (Total)
 • 1536 Jun 18 (Annular)
 • 1694 Jun 22 (Annular)
 • 1791 Apr 03 (Annular)
 • 1811 Sep 17 (Annular)
 • 1838 Sep 18 (Annular)
 • 2111 Aug 04 (Annular)
 • 2154 Apr 12 (Annular)

New York

 • 1008 Oct 30 (Annular)
 • 1079 Jul 01 (Total)
 • 1142 Aug 22 (Total)
 • 1234 Mar 01 (Annular)
 • 1349 Dec 10 (Total)
 • 1357 Jul 17 (Annular)
 • 1478 Jul 29 (Total)
 • 1520 Oct 11 (Annular)
 • 1536 Jun 18 (Annular)
 • 1574 Nov 13 (Annular)
 • 1791 Apr 03 (Annular)
 • 1838 Sep 18 (Annular)
 • 1925 Jan 25 (Total)
 • 2079 May 01 (Total)
 • 2144 Oct 26 (Total)
 • 2200 Apr 14 (Total)

Milwaukee

 • 1811 Sep 17 (Annular)
 • 1838 Sep 18 (Annular)
 • 2048 Jun 11 (Annular)
 • 2099 Sep 14 (Total)
 • 2111 Aug 04 (Annular)
 • 2205 Jan 21 (Total)
 • 2213 Feb 21 (Annular)

Chicago

 • 1008 Oct 30 (Annular)
 • 1194 Apr 22 (Total)
 • 1379 May 16 (Total)
 • 1558 Apr 18 (Total)
 • 1806 Jun 16 (Total)
 • 1811 Sep 17 (Annular)
 • 1994 May 10 (Annular)
 • 2099 Sep 14 (Total)
 • 2205 Jan 21 (Total)

Philadelphia

 • 1008 Oct 30 (Annular)
 • 1079 Jul 01 (Total)
 • 1142 Aug 22 (Total)
 • 1234 Mar 01 (Annular)
 • 1478 Jul 29 (Total)
 • 1536 Jun 18 (Annular)
 • 1574 Nov 13 (Annular)
 • 1684 Jul 12 (Hybrid)
 • 1694 Jun 22 (Annular)
 • 1791 Apr 03 (Annular)
 • 1811 Sep 17 (Annular)
 • 1838 Sep 18 (Annular)
 • 2144 Oct 26 (Total)
 • 2154 Apr 12 (Annular)
 • 2200 Apr 14 (Total)

Boston

 • 1008 Oct 30 (Annular)
 • 1234 Mar 01 (Annular)
 • 1281 Aug 15 (Annular)
 • 1536 Jun 18 (Annular)
 • 1791 Apr 03 (Annular)
 • 1806 Jun 16 (Total)
 • 1854 May 26 (Annular)
 • 1875 Sep 29 (Annular)
 • 2200 Apr 14 (Total)
 • 2247 Sep 29 (Annular)

Detroit

 • 1008 Oct 30 (Annular)
 • 1048 Sep 10 (Annular)
 • 1062 Dec 03 (Annular)
 • 1451 Jun 28 (Total)
 • 1806 Jun 16 (Total)
 • 1811 Sep 17 (Annular)
 • 1838 Sep 18 (Annular)
 • 1994 May 10 (Annular)
 • 2099 Sep 14 (Total)
 • 2111 Aug 04 (Annular)

Indianapolis

 • 1008 Oct 30 (Annular)
 • 1062 Dec 03 (Annular)
 • 1205 Sep 14 (Total)
 • 1791 Apr 03 (Annular)
 • 2024 Apr 08 (Total)
 • 2153 Oct 17 (Total)
 • 2154 Apr 12 (Annular)
 • 2251 Jul 19 (Annular)

Los Angeles

 • 1062 Dec 03 (Annular)
 • 1117 Jan 04 (Annular)
 • 1196 Sep 13 (Total)
 • 1225 Mar 10 (Annular)
 • 1557 Apr 28 (Total)
 • 1623 Oct 23 (Total)
 • 1647 Jan 05 (Annular)
 • 1679 Apr 10 (Total)
 • 1724 May 22 (Total)
 • 1782 Apr 12 (Annular)
 • 1992 Jan 04 (Annular)
 • 2121 Jul 14 (Annular)
 • 2131 Dec 19 (Annular)

San Francisco

 • 1051 Jul 10 (Annular)
 • 1062 Dec 3 (Annular)
 • 1424 Jun 26 (Total)

Charlotte

 • 1257 Jun 13 (Total)
 • 1301 Feb 09 (Annular)
 • 1394 Jul 28 (Annular)
 • 1442 Jul 07 (Total)
 • 1491 May 08 (Annular)
 • 1536 Jun 18 (Annular)
 • 1623 Oct 23 (Total)
 • 1673 Feb 16 (Annular)
 • 1778 Jun 24 (Total)
 • 1831 Feb 12 (Annular)
 • 1869 Aug 07 (Total)
 • 2078 May 11 (Total)
 • 2153 Oct 17 (Total)

Kansas City

 • 1257 Jun 13 (Total)
 • 1379 May 16 (Total)
 • 1466 Sep 09 (Annular)
 • 1558 Apr 18 (Total)
 • 1806 Jun 16 (Total)
 • 1865 Oct 19 (Annular)
 • 1994 May 10 (Annular)
 • 2017 Aug 21 (Total)
 • 2154 Apr 12 (Annular)

St.Louis

 • 1442 Jul 07 (Total)
 • 1628 Dec 25 (Annular)
 • 1791 Apr 03 (Annular)
 • 1865 Oct 19 (Annular)
 • 1869 Aug 07 (Total)
 • 1994 May 10 (Annular)
 • 2017 Aug 21 (Total)
 • 2154 Apr 12 (Annular)

Minneapolis

 • 1205 Sep 14 (Total)
 • 1285 Jun 04 (Hybrid)
 • 1503 Mar 27 (Total)
 • 1954 Jun 30 (Total)
 • 2106 May 03 (Total)
 • 2111 Aug 04 (Annular)
 • 2213 Feb 21 (Annular)

Oklahoma City

 • 1531 Mar 18 (Hybrid)
 • 1618 Jul 21 (Total)
 • 1918 June 08 (Total)
 • 2045 Aug 12 (Total)
 • 2251 Jul 19 (Annular)

El Paso

 • 1062 Dec 03 (Annular)
 • 1318 Aug 26 (Hybrid)
 • 1623 Oct 23 (Total)
 • 1694 Jun 22 (Annular)
 • 1821 Aug 27 (Annular)
 • 1994 May 10 (Annular)
 • 2165 Sep 05 (Annular)
 • 2251 Jul 19 (Annular)

New Orleans

 • 1180 Jan 28 (Annular)
 • 1259 Oct 17 (Total)
 • 1491 May 08 (Annular)
 • 1618 Jul 21 (Total)
 • 1651 Apr 19 (Annular)
 • 1727 Mar 22 (Annular)
 • 1777 Jan 09 (Annular)
 • 1778 Jun 24 (Total)
 • 1900 May 28 (Total)
 • 1984 May 30 (Annular)
 • 2078 May 11 (Total)
 • 2238 Oct 08 (Annular)

Atlanta

 • 1205 Sep 14 (Total)
 • 1259 Oct 17 (Total)
 • 1301 Feb 09 (Annular)
 • 1394 Jul 28 (Annular)
 • 1491 May 08 (Annular)
 • 1536 Jun 18 (Annular)
 • 1608 Aug 10 (Annular)
 • 1623 Oct 23 (Total)
 • 1628 Dec 25 (Annular)
 • 1673 Feb 16 (Annular)
 • 1778 Jun 24 (Total)
 • 1831 Feb 12 (Annular)
 • 1865 Oct 19 (Annular)
 • 1984 May 30 (Annular)
 • 2078 May 11 (Total)
 • 2165 Sep 05 (Annular)

Miami

 • 1077 Feb 25 (Total)
 • 1130 Apr 09 (Total)
 • 1383 Mar 04 (Annular)
 • 1481 May 28 (Annular)
 • 1619 Jan 15 (Annular)
 • 1737 Mar 01 (Annular)
 • 1752 May 13 (Total)
 • 1777 Jan 09 (Annular)
 • 2045 Aug 12 (Total)
 • 2197 Jun 15 (Annular)
 • 2240 Feb 23 (Annular)

Orlando

 • 1050 Jan 25 (Total)
 • 1064 Apr 19 (Annular)
 • 1180 Jan 28 (Annular)
 • 1181 Jul 13 (Annular)
 • 1259 Oct 17 (Total)
 • 1325 Apr 13 (Total)
 • 1355 Mar 14 (Annular)
 • 1557 Apr 28 (Total)
 • 1600 Jul 10 (Total)
 • 1625 Mar 08 (Total)
 • 1737 Mar 01 (Annular)
 • 1908 Jun 28 (Annular)
 • 1918 Jun 08 (Total)
 • 2045 Aug 12 (Total)

Tampa

 • 1050 Jan 25 (Total)
 • 1064 Apr 19 (Annular)
 • 1180 Jan 28 (Annular)
 • 1181 Jul 13 (Annular)
 • 1325 Apr 13 (Total)
 • 1355 Mar 14 (Annular)
 • 1600 Jul 10 (Total)
 • 1625 Mar 08 (Total)
 • 1737 Mar 01 (Annular)
 • 1908 Jun 28 (Annular)
 • 2045 Aug 12 (Total)

Seattle

 • 1527 May 30 (Annular)
 • 1565 Nov 22 (Annular)
 • 1860 Jul 18 (Total)
 • 1865 Oct 19 (Annular)
 • 2084 Jul 03 (Annular)
 • 2169 Jun 25 (Total)

Portland

 • 1455 Apr 16 (Annular)
 • 1527 May 30 (Annular)
 • 1603 May 11 (Annular)
 • 1618 Jul 21 (Total)
 • 1865 Oct 19 (Annular)
 • 1979 Feb 26 (Total)
 • 2077 Nov 15 (Annular)
 • 2084 Jul 03 (Annular)
 • 2169 Jun 25 (Total)

San Jose

 • 1062 Dec 03 (Annular)
 • 1313 Nov 18 (Total)

San Diego

 • 1062 Dec 03 (Annular)
 • 1117 Jan 04 (Annular)
 • 1156 Nov 14 (Annular)
 • 1196 Sep 13 (Total)
 • 1496 Aug 08 (Total)
 • 1782 Apr 12 (Annular)
 • 1923 Sep 10 (Total)
 • 2131 Dec 19 (Annular)
 • 2154 Apr 12 (Annular)

Las Vegas

 • 1062 Dec 03 (Annular)
 • 1117 Jan 04 (Annular)
 • 1234 Mar 01 (Annular)
 • 1257 Jun 13 (Total)
 • 1318 Aug 26 (Hybrid)
 • 1679 Apr 10 (Total)
 • 1724 May 22 (Total)
 • 1782 Apr 12 (Annular)
 • 2207 Nov 20 (Total)

Denver

 • 1618 Jul 21 (Total)
 • 1878 Jul 29 (Total)
 • 1918 Jun 08 (Total)
 • 2193 Aug 26 (Annular)

Columbus

 • 1395 Jan 21 (Total)
 • 1791 Apr 03 (Annular)
 • 1811 Sep 17 (Annular)
 • 1838 Sep 18 (Annular)
 • 2099 Sep 14 (Total)
 • 2154 Apr 12 (Annular)
 • 2251 Jul 19 (Annular)

Louisville

 • 1395 Jan 21 (Total)
 • 1531 Mar 18 (Hybrid)
 • 1694 Jun 22 (Annular)
 • 1791 Apr 03 (Annular)
 • 1869 Aug 07 (Total)
 • 2121 Jul 14 (Annular)
 • 2153 Oct 17 (Total)
 • 2154 Apr 12 (Annular)
 • 2251 Jul 19 (Annular)

Cincinnati

 • 1395 Jan 21 (Total)
 • 1791 Apr 03 (Annular)
 • 2154 Apr 12 (Annular)

Cleveland

 • 1451 Jun 28 (Total)
 • 1791 Apr 03 (Annular)
 • 1806 Jun 16 (Total)
 • 1811 Sep 17 (Annular)
 • 1838 Sep 18 (Annular)
 • 1994 May 10 (Annular)
 • 2024 Apr 08 (Total)
 • 2111 Aug 04 (Annular)

Pittsburgh

 • 1395 Jan 21 (Total)
 • 1451 Jun 28 (Total)
 • 1791 Apr 03 (Annular)
 • 1811 Sep 17 (Annular)
 • 1838 Sep 18 (Annular)
 • 2111 Aug 04 (Annular)
 • 2251 Jul 19 (Annular)

Nashville

 • 1062 Dec 03 (Annular)
 • 1151 Aug 13 (Total)
 • 1205 Sep 14 (Total)
 • 1234 Mar 01 (Annular)
 • 1257 Jun 13 (Total)
 • 1279 Apr 12 (Annular)
 • 1442 Jul 07 (Total)
 • 1478 Jul 29 (Total)
 • 1628 Dec 25 (Annular)
 • 1865 Oct 19 (Annular)
 • 2017 Aug 21 (Total)

Salem

 • 1097 Jul 11 (Total)
 • 1427 Apr 26 (Annular)
 • 1455 Apr 16 (Annular)
 • 1503 Mar 27 (Total)
 • 1742 Jun 03 (Total)
 • 2017 Aug 21 (Total)
 • 2077 Nov 15 (Annular)
 • 2084 Jul 03 (Annular)

Charleston

 • 1219 Dec 08 (Annular)
 • 1437 Apr 05 (Annular)
 • 1442 Jul 07 (Total)
 • 1491 May 08 (Annular)
 • 1628 Dec 25 (Annular)
 • 1834 Nov 30 (Total)
 • 1865 Oct 19 (Annular)
 • 1970 Mar 07 (Total)
 • 2017 Aug 21 (Total)
 • 2052 Mar 30 (Total)
 • 2153 Oct 17 (Total)
 • 2165 Sep 05 (Annular)

Dallas

 • 1057 Sep 01 (Annular)
 • 1062 Dec 03 (Annular)
 • 1394 Jul 28 (Annular)
 • 1557 Apr 28 (Total)
 • 1623 Oct 23 (Total)
 • 1777 Jan 09 (Annular)
 • 1821 Aug 27 (Annular)
 • 1878 Jul 29 (Total)
 • 2024 Apr 08 (Total)
 • 2165 Sep 05 (Annular)
 • 2238 Oct 08 (Annular)

Fort Worth

 • 1057 Sep 01 (Annular)
 • 1062 Dec 03 (Annular)
 • 1394 Jul 28 (Annular)
 • 1557 Apr 28 (Total)
 • 1623 Oct 23 (Total)
 • 1777 Jan 09 (Annular)
 • 1821 Aug 27 (Annular)
 • 1878 Jul 29 (Total)
 • 2024 Apr 08 (Total)
 • 2165 Sep 05 (Annular)
 • 2238 Oct 08 (Annular)

Tucson

 • 1062 Dec 3 (Annular)
 • 1379 May 16 (Total)
 • 1623 Oct 23 (Total)
 • 1740 Dec 18 (Annular)
 • 1821 Aug 27 (Annular)

Albuquerque

 • 1806 Jun 16 (Total)
 • 2012 May 20 (Annular)
 • 2023 Oct 14 (Annular)
 • 2205 Jan 21 (Total)
 • 2238 Oct 08 (Annular)

Austin

 • 1079 Jul 01 (Total)
 • 1165 Nov 05 (Annular)
 • 1180 Jan 28 (Annular)
 • 1231 May 03 (Total)
 • 1259 Oct 17 (Total)
 • 1372 Sep 27 (Hybrid)
 • 1395 Jan 21 (Total)
 • 1397 May 26 (Total)
 • 1608 Aug 10 (Annular)
 • 1651 Apr 19 (Annular)
 • 1673 Feb 16 (Annular)
 • 1683 Jan 27 (Annular)
 • 1919 Nov 22 (Annular)
 • 1940 Apr 07 (Total)
 • 2024 Apr 08 (Total)
 • 2077 Nov 15 (Annular)

San Antonio

 • 1079 Jul 01 (Total)
 • 1097 Jul 11 (Total)
 • 1395 Jan 21 (Total)
 • 1397 May 26 (Total)
 • 1673 Feb 16 (Annular)
 • 1683 Jan 27 (Annular)
 • 1737 Mar 01 (Annular)
 • 1831 Feb 12 (Annular)
 • 1919 Nov 22 (Annular)
 • 1940 Apr 07 (Annular)
 • 2023 Oct 14 (Annular)
 • 2024 Apr 08 (Total)

Houston

 • 1100 May 11 (Annular)
 • 1165 Nov 5 (Annular)
 • 1180 Jan 28 (Annular)
 • 1259 Oct 17 (Total)
 • 1286 Nov 17 (Total)
 • 1673 Feb 16 (Annular)
 • 1683 Jan 27 (Annular)
 • 1831 Feb 12 (Annular)
 • 1919 Nov 22 (Annular)
 • 1940 Apr 07 (Annular)
 • 2077 Nov 15 (Annular)
 • 2193 Aug 26 (Annular)

Phoenix

 • 1062 Dec 03 (Annular)
 • 1076 Mar 07 (Total)
 • 1379 May 16 (Total)
 • 1623 Oct 23 (Total)
 • 1806 Jun 16 (Total)
 • 2154 Apr 12 (Annular)
 • 2207 Nov 20 (Total)

Anchorage

 • 1149 Apr 09 (Total)
 • 1458 Feb 13 (Total)
 • 1482 May 17 (Annular)
 • 1509 May 18 (Annular)
 • 1523 Aug 11 (Total)
 • 1527 May 30 (Annular)
 • 1565 Nov 22 (Annular)
 • 1939 Apr 19 (Annular)
 • 1943 Feb 04 (Total)
 • 2039 Jun 21 (Annular)
 • 2205 Jan 21 (Total)

Sacramento

 • 1104 Feb 27 (Total)
 • 1540 Apr 07 (Annular)
 • 1597 Mar 17 (Annular)

Jacksonville

 • 1137 May 21 (Annular)
 • 1151 Aug 13 (Total)
 • 1192 Dec 06 (Annular)
 • 1219 Dec 08 (Annular)
 • 1437 Apr 05 (Annular)
 • 1557 Apr 28 (Total)
 • 1940 Apr 07 (Annular)
 • 2198 Nov 28 (Total)
 • 2238 Oct 08 (Annular)

Hawaii

 • 1756 Aug 25 (Annular)
 • 1839 Sep 07 (Annular)
 • 1991 Jul 11 (Total)
 • 2183 Sep 16 (Annular)

1900–1950

June 28, 1908
SE1908Jun28A.png
Annular
June 8, 1918
SE1918Jun08T.png
Total
November 22, 1919
SE1919Nov22A.png
Annular
September 10, 1923
SE1923Sep10T.png
Total
January 24, 1925
SE1925Jan24T.png
Total
June 29, 1927
SE1927Jun29T.png
Total
April 28, 1930
SE1930Apr28H.png
Hybrid
August 31, 1932
SE1932Aug31T.png
Total
April 19, 1939
SE1939Apr19A.png
Annular
April 7, 1940
SE1940Apr07A.png
Annular
February 4, 1943
SE1943Feb04T.png
Total
July 9, 1945
1945Jul09T.png
Total
May 9, 1948
SE1948May09A.png
Annular

1951–2000

September 1, 1951
SE1951Sep01A.png
Annular
June 30, 1954
SE1954Jun30T.png
Total
October 2, 1959
SE1959Oct02T.png
Total
July 20, 1963
SE1963Jul20T.png
Total
March 7, 1970
SE1970Mar07T.png
Total
July 10, 1972
SE1972Jul10T.png
Total
February 26, 1979
SE1979Feb26T.png
Total
May 30, 1984
SE1984May30A.png
Annular
July 22, 1990
SE1990Jul22T.png
Total
July 11, 1991
SE1991Jul11T.png
Total
January 4, 1992
SE1992Jan04A.png
Annular
May 10, 1994
SE1994May10A.png
Annular

2001–2050

May 20, 2012[1]
SE2012May20A.png
Annular
August 21, 2017[2]
SE2017Aug21T.png
Total
October 14, 2023[3]
SE2023Oct14A.png
Annular
April 8, 2024[4]
SE2024Apr08T.png
Total
March 30, 2033[5]
SE2033Mar30T.png
Total
June 21, 2039[6]
SE2039Jun21A.png
Annular
August 23, 2044[7]
SE2044Aug23T.png
Total
August 12, 2045[8]
SE2045Aug12T.png
Total
February 5, 2046[9]
SE2046Feb05A.png
Annular
June 11, 2048[10]
SE2048Jun11A.png
Annular

References

 1. ^ Espenak, Fred. "Total Solar Eclipse of 2012 May 20". NASA. Retrieved 2 August 2017. 
 2. ^ Espenak, Fred. "Total Solar Eclipse of 2017 Aug 21". NASA. Retrieved 2 August 2017. 
 3. ^ Espenak, Fred. "Total Solar Eclipse of 2023 Oct 14". NASA. Retrieved 2 August 2017. 
 4. ^ Espenak, Fred. "Total Solar Eclipse of 2024 Apr 08". NASA. Retrieved 2 August 2017. 
 5. ^ Espenak, Fred. "Total Solar Eclipse of 2033 Mar 30". NASA. Retrieved 2 August 2017. 
 6. ^ Espenak, Fred. "Total Solar Eclipse of 2039 Jun 21". NASA. Retrieved 2 August 2017. 
 7. ^ Espenak, Fred. "Total Solar Eclipse of 2044 Aug 23". NASA. Retrieved 10 August 2017. 
 8. ^ Espenak, Fred. "Total Solar Eclipse of 2045 Aug 12". NASA. Retrieved 2 August 2017. 
 9. ^ Espenak, Fred. "Total Solar Eclipse of 2046 Feb 05". NASA. Retrieved 5 August 2017. 
 10. ^ Espenak, Fred. "Total Solar Eclipse of 2048 Jun 11". NASA. Retrieved 11 August 2017.