فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان قزوین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

آدرس وبسایت روستای نهب : www.moradlou.rzb.ir فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.


استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت
قزوین           ۲۹۴۳۰۵ ۱۱۲۷۷۳۴
قزوین البرز         ۴۷۰۴۶ ۱۸۲۰۴۶
قزوین البرز محمدیه       ۲۲۷۲۸ ۸۷۱۹۳
قزوین البرز محمدیه   حصارخروان   ۲۱۹۴ ۸۳۲۹
قزوین البرز محمدیه   حصارخروان ورس ۲۱۴ ۷۸۶
قزوین البرز محمدیه   حصارخروان شترک ماخورین ۲۶۹ ۱۰۷۱
قزوین البرز محمدیه   حصارخروان قزقلعه بزرگ ۱۴ ۳۴
قزوین البرز محمدیه   حصارخروان باورس ۴۶۵ ۱۸۵۸
قزوین البرز محمدیه   حصارخروان حصارخروان ۱۱۵۶ ۴۳۴۲
قزوین البرز محمدیه   حصارخروان کبریت میان ۳۳ ۹۴
قزوین البرز محمدیه   حصارخروان ولامدر ۴۳ ۱۴۴
قزوین البرز محمدیه   شریف‌آباد   ۴۳۶۷ ۱۶۹۸۸
قزوین البرز محمدیه   شریف‌آباد شریف‌آباد ۴۲۴۸ ۱۶۵۵۱
قزوین البرز محمدیه   شریف‌آباد سازمان کشت وصنعت شریف‌آباد ۳۳ ۱۲۶
قزوین البرز محمدیه   شریف‌آباد دیزج ۸۶ ۳۱۱
قزوین البرز محمدیه محمدیه     ۱۰۹۰۴ ۴۱۷۶۶
قزوین البرز محمدیه بیدستان     ۵۲۶۳ ۲۰۱۱۰
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز       ۲۴۳۱۸ ۹۴۸۵۳
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   پیریوسفیان   ۲۲۳۷ ۹۴۲۷
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   پیریوسفیان قدیم‌آباد ۳۵۵ ۱۵۵۰
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   پیریوسفیان گاوداری رودباری * *
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   پیریوسفیان قبله * *
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   پیریوسفیان کشت وصنعت ایران * *
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   پیریوسفیان مشعلدار ۷۰۲ ۳۱۵۵
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   پیریوسفیان پیریوسفیان ۸۹۰ ۳۸۱۶
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   پیریوسفیان مجتمع کارخانجات صنعتی لیا ۴۹ ۱۱۸
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   پیریوسفیان شهرصنعتی البرز ۲۰۹ ۶۸۶
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   پیریوسفیان شهرک صنعتی لیا ۲۹ ۹۱
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   نصرت‌آباد   ۴۰۷۷ ۱۶۰۹۳
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   نصرت‌آباد کمال‌آباد ۵۶۴ ۲۳۵۸
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   نصرت‌آباد کوچار ۱۳۲ ۵۵۲
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   نصرت‌آباد مزرعه فیض‌آباد * *
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   نصرت‌آباد منبره ۲۰ ۸۶
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز   نصرت‌آباد نصرت‌آباد ۳۳۵۹ ۱۳۰۹۰
قزوین البرز مرکزی شهرستان البرز الوند     ۱۸۰۰۴ ۶۹۳۳۳
قزوین آبیک         ۲۳۱۳۲ ۸۹۳۳۴
قزوین آبیک بشاریات       ۵۲۲۱ ۲۰۹۸۴
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی   ۱۸۶۵ ۷۲۸۲
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی حاجی‌تپه ۲۵۳ ۱۰۰۵
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی خطایان ۲۴۰ ۹۰۱
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی گاوداری کازرونی ۵ ۲۲
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی باقرآباد کرد ۱۰۷ ۴۳۹
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی بهرام‌آباد ۱۳ ۴۰
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی حلال‌آباد ۸۰ ۳۰۱
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی زاغه ۲۱۷ ۸۶۱
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی مالی‌آباد ۲۸ ۱۱۸
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی مزرعه بازرگانی * *
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی الاداغلو * *
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی خاکشان ۱۹۸ ۷۳۷
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی شفیع‌آباد ۴ ۱۶
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی قره قباد ۱۲۲ ۴۹۹
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی محمودیان ۱۴۲ ۵۲۵
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی مزرعه قدرتی ۳۷ ۱۵۰
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی باقرآباد ترک ۱۰۲ ۳۹۹
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی دبیریان ۴۷ ۱۷۸
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی زرگر ۱۸۲ ۷۵۰
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی قزان چال ۷۲ ۲۷۶
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات شرقی یعقوب‌آباد ۱۱ ۴۶
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی   ۲۵۶۶ ۱۰۵۵۶
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی هزارجلفا ۱۸۴ ۸۳۳
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی ابراهیم‌آباد ۹۵ ۴۰۸
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی شرکت جلفا * *
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی عبدل‌آباد ۳۲۳ ۱۳۰۷
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی اسلام‌آباد ۱۵۱ ۵۸۶
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی حسن‌آباد کلج ۵۳۶ ۲۰۹۰
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی خرمپشته ۲۷۲ ۱۰۹۴
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی زعفران ۶۳ ۲۴۱
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی مورآباد ۱۴۶ ۶۱۵
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی گیل زور ۱۳۵ ۵۶۶
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی نودوز ۲۰۹ ۹۵۹
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی یزبر ۸۳ ۳۳۴
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی حسین‌آباد ۲۲ ۱۲۵
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی رضی‌آباد ۸۱ ۳۶۴
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی شهرآباد ۹۸ ۳۶۹
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی شهرستان ۱۱۴ ۴۴۶
قزوین آبیک بشاریات   بشاریات غربی مامجین ۵۱ ۲۰۳
قزوین آبیک بشاریات خاکعلی     ۷۹۰ ۳۱۴۶
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک       ۱۷۹۱۱ ۶۸۳۵۰
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران   ۳۳۰۳ ۱۲۰۲۴
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران حسین‌آباد کرد ۸۴ ۳۲۴
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران شرکت تعاونی وحدت ۱۲ ۴۹
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران شرکت یوشوند ۱۴ ۶۵
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران قشلاق ۱۱۴۶ ۴۳۱۵
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران شرکت تولیدی وبسته بندی گوشت زیاران ۴ ۱۶
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران ابراهیم‌آباد ۲۴ ۵۰
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران ابیک سفلی ۴۱ ۱۲۹
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران ابیک علیا * *
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران اقچری ۵۱ ۱۱۱
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران امادگاه ابیک ۵۴۹ ۲۱۰۵
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران صمغ‌آباد ۶۰ ۱۳۹
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران معدن زغال سنگ * *
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران کلایه ۵ ۲۳
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران خوزنان ۸۱ ۲۲۷
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران زیاران ۱۱۶۸ ۴۲۸۷
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران قاضی کلایه ۳۲ ۷۱
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   زیاران میان کوه ۳۰ ۱۰۸
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی   ۱۳۹۲ ۴۹۳۶
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی موسسه کشاورزی کوثر ۵ ۱۵
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی مرغداری حوضک * *
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی بهجت‌آباد ۱۱۷ ۴۲۶
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی تازه‌آباد ۱۱۳ ۴۲۰
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی خزین‌آباد ۷ ۲۵
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی مزرعه جزمه * *
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی ناصرآباد ۵۰۱ ۱۹۴۵
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی اتانک ۳۶ ۱۱۵
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی توداران ۵۴ ۱۵۰
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی جزمه ۱۰۴ ۳۷۹
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی دارالسرور ۴۵ ۱۶۹
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی طیخور ۷۲ ۱۹۸
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی کذلک ۲۷ ۹۷
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی کهوان ۳۴ ۷۶
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی اصغرآباد ۳۵ ۱۲۸
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی حاجی‌آباد ۲۹ ۶۷
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی فالیزان ۱۰۱ ۳۶۶
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی وندر ۳۰ ۸۷
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه شرقی یانس‌آباد ۷۸ ۲۵۷
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی   ۱۲۲۷ ۴۱۵۷
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی غریب مزرعه ۲۸ ۷۶
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی شکرناب ۱۲۶ ۴۴۶
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی کیاده ۲۷ ۶۶
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی نوده ۴۸ ۱۱۹
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی امرودک ۵۸ ۱۳۹
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی چناسک ۱۳۳ ۳۸۶
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی حیله رود ۲۶ ۷۲
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی زرجه بستان ۱۲۲ ۲۷۶
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی سایین دره ۳۴ ۹۵
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی تقوی * *
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی شرکت مرغ تک ۱۶ ۶۲
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی انجیلاق ۱۶۸ ۵۵۷
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی کهوانک ۱۱ ۲۲
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی مرغداری صباح ۵ ۱۹
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی مرغداری جلالی * *
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی مرغداری ایران والمان * *
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک   کوهپایه غربی کوندج ۴۱۹ ۱۸۰۱
قزوین آبیک مرکزی شهرستان آبیک آبیک     ۱۱۹۸۹ ۴۷۲۳۳
قزوین بویین زهرا         ۳۸۳۷۷ ۱۵۳۸۷۳
قزوین بویین زهرا آوج       ۵۶۰۷ ۲۲۲۷۳
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر   ۲۱۷۷ ۹۰۵۰
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر اردلان ۵۲۴ ۲۱۸۹
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر دشتک ۳۰۸ ۱۲۶۵
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر حسن‌آباد ۲۲ ۸۰
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر حصارولی عصر ۱۷۰ ۶۶۶
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر لک ۱۳۶ ۶۵۴
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر ازانبار ۱۷۸ ۷۴۵
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر دیدار ۸۸ ۳۵۸
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر شهرباز ۲۱ ۱۰۱
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر قره بلاغ ۴۰ ۱۶۵
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر قوشه قویی ۴۱ ۱۸۷
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر ادار ۸۲ ۳۸۸
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر ازناب ۲۲ ۸۹
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر اسماعیل‌آباد ۴۴ ۱۵۸
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر عبداله مسعودسفلی ۱۵ ۷۲
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر عبداله مسعودعلیا ۳۲ ۱۴۹
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر قانقانلو ۶۱ ۲۷۷
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر قلعه ۴۲ ۱۴۹
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر کامشکان ۳۱ ۸۶
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر کله سر ۱۰ ۴۳
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر ابدره ۲۹ ۹۴
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر چنگوره ۱۸ ۵۴
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر علی‌آباد ۵۰ ۱۴۳
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر کردجین ۲۸ ۱۴۴
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر مشهد ۲۶ ۷۱
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر سعیدآباد ۲۴ ۹۳
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر طبل شکین ۸۰ ۳۶۳
قزوین بویین زهرا آوج   حصارولیعصر محمودآباد ۵۵ ۲۶۷
قزوین بویین زهرا آوج   خرقان غربی   ۵۷۵ ۲۰۸۱
قزوین بویین زهرا آوج   خرقان غربی اسدآباد ۲۰ ۷۴
قزوین بویین زهرا آوج   خرقان غربی شوراب ۶۴ ۲۳۲
قزوین بویین زهرا آوج   خرقان غربی منصور ۱۰۳ ۳۴۷
قزوین بویین زهرا آوج   خرقان غربی نیرج ۴۳ ۱۵۱
قزوین بویین زهرا آوج   خرقان غربی اروان ۱۲۱ ۴۳۲
قزوین بویین زهرا آوج   خرقان غربی امامزاده‌علاالدین ۸۴ ۲۸۴
قزوین بویین زهرا آوج   خرقان غربی قوزلو ۹۸ ۳۹۴
قزوین بویین زهرا آوج   خرقان غربی نقاش ۴ ۶
قزوین بویین زهرا آوج   خرقان غربی بی اب ۳۸ ۱۶۱
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد   ۱۸۱۳ ۷۴۴۷
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد پروان ۶۴ ۲۵۳
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد مشانه ۳۶ ۱۰۸
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد ارقیه ۲۳ ۷۲
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد چوبینه ۵۳ ۱۶۴
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد خروس دره ۷۰ ۲۴۷
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد گل چشمه ۳۱ ۱۱۴
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد شهیدآباد ۳۸۵ ۱۴۶۶
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد قهوج ۱۶۶ ۸۴۹
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد هرایین علیا ۲۷۷ ۱۱۱۲
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد پرسبانج ۲۶۱ ۱۲۲۸
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد خسروآباد ۶۵ ۲۳۹
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد وروق ۹۴ ۴۱۰
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد استلج ۲۱۰ ۸۷۴
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد سنگاوین ۷۵ ۲۹۶
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد علی‌حلاج * *
قزوین بویین زهرا آوج   شهیدآباد احمدآباد * *
قزوین بویین زهرا آوج آوج     ۱۰۴۲ ۳۶۹۵
قزوین بویین زهرا رامند       ۴۵۱۸ ۱۸۰۵۴
قزوین بویین زهرا رامند   ابراهیم‌آباد   ۱۰۸۱ ۴۰۲۸
قزوین بویین زهرا رامند   ابراهیم‌آباد ابراهیم‌آباد ۲۳۶ ۸۰۶
قزوین بویین زهرا رامند   ابراهیم‌آباد علی‌آباد ۱۳ ۳۳
قزوین بویین زهرا رامند   ابراهیم‌آباد مجیدآباد ۱۱۷ ۵۰۲
قزوین بویین زهرا رامند   ابراهیم‌آباد محمدآباد گرگر ۲۰ ۸۰
قزوین بویین زهرا رامند   ابراهیم‌آباد مرغداری عبداله خان * *
قزوین بویین زهرا رامند   ابراهیم‌آباد قشلاق چرخلو ۲۷۱ ۱۱۸۰
قزوین بویین زهرا رامند   ابراهیم‌آباد قلعه گنجی ۹۵ ۳۱۶
قزوین بویین زهرا رامند   ابراهیم‌آباد نوده ۱۳۴ ۴۵۷
قزوین بویین زهرا رامند   ابراهیم‌آباد چسگین ۱۴۶ ۴۸۰
قزوین بویین زهرا رامند   ابراهیم‌آباد ینگی کهریز ۴۸ ۱۷۳
قزوین بویین زهرا رامند   رامندجنوبی   ۱۲۹۶ ۵۳۳۹
قزوین بویین زهرا رامند   رامندجنوبی خوزنین ۶۶۷ ۲۸۶۵
قزوین بویین زهرا رامند   رامندجنوبی خیارج ۳۳۴ ۱۱۹۵
قزوین بویین زهرا رامند   رامندجنوبی اسپیک ۵۱ ۲۴۲
قزوین بویین زهرا رامند   رامندجنوبی بندسر ۴۵ ۱۸۸
قزوین بویین زهرا رامند   رامندجنوبی سنجدر ۷ ۱۸
قزوین بویین زهرا رامند   رامندجنوبی سوراوجین ۴۸ ۱۹۱
قزوین بویین زهرا رامند   رامندجنوبی مرادبیگلو ۴۲ ۲۰۸
قزوین بویین زهرا رامند   رامندجنوبی یزن ۵۶ ۲۲۱
قزوین بویین زهرا رامند   رامندجنوبی سومینک ۴۶ ۲۱۱
قزوین بویین زهرا رامند دانسفهان     ۲۱۴۱ ۸۶۸۷
قزوین بویین زهرا شال       ۵۵۲۷ ۲۳۹۳۵
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد   ۸۷۶ ۳۹۵۸
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد سخس‌آباد ۵۶ ۲۵۹
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد سوس ۱۵۰ ۷۲۸
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد قلعه عبدالرباب‌آباد ۱۷ ۵۸
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد محمودآباد ۱۱ ۴۰
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد مندرآباد ۱۲۱ ۴۸۵
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد انگشت * *
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد خیرآباد ۶۴ ۳۲۷
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد زین‌آباد ۳۷۲ ۱۶۱۱
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد عبدالرباب‌آباد ۲۷ ۱۴۴
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد علی‌آباد نوپس پر * *
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد باقرآباد * *
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد حسین‌آباد شاه نظر ۵۳ ۲۸۶
قزوین بویین زهرا شال   زین‌آباد مجتمع کوره‌های اجرپزی * *
قزوین بویین زهرا شال   قلعه هاشم   ۱۳۰۳ ۴۸۷۳
قزوین بویین زهرا شال   قلعه هاشم طزرک ۴۳۱ ۱۶۱۹
قزوین بویین زهرا شال   قلعه هاشم کوره اجرپزی شال ۱۸۳ ۶۹۴
قزوین بویین زهرا شال   قلعه هاشم شهرک مدرس ۶۸۹ ۲۵۶۰
قزوین بویین زهرا شال شال     ۳۳۴۸ ۱۵۱۰۴
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا       ۱۲۷۱۶ ۴۹۶۴۹
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا   ۳۵۹۹ ۱۴۲۲۸
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا پاپلی علیا ۸ ۳۰
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا شیشه قلعه ۴۱ ۱۵۶
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا محمدآباد خره ۲۱۷ ۸۹۶
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا اله‌آباد * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا پاپلی وسطی ۳۸ ۱۳۴
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا قشلاق مرانلو ۱۳۰ ۵۶۹
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا مزرعه بلوک زهرا ۵ ۱۸
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا علیرضاآباد * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا ککین ۱۳ ۴۷
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا مزرعه مهان دشت * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا ولدآباد ۲۲۲ ۸۰۸
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا یعقوب‌آباد ۹ ۳۵
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا اجرسا و پاکنام * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا امیرآباد کهنه ۱۶۸ ۶۳۳
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا خرم‌آباد * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا خریدارسنگ * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا شرکت سیمرغ * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا قلعه قدرت‌آباد * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا مزرعه شیرین‌آباد ۵ ۲۸
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا مزرعه حکیم‌آباد * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا شرکت کشت وصنعت دشت ارم ۱۲ ۷۳
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا جنت‌آباد ۴۱ ۲۰۵
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا جهان‌آباد * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا حسن‌آباد * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا حیدرآباد ۹۶ ۴۰۵
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا شرکت امید۱۱۰ * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا عصمت‌آباد ۸۴۸ ۳۵۱۰
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا گلدر ۲۰ ۵۹
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا نسیم‌آباد ۱۴ ۴۸
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا فیض‌آباد ۱۴۷ ۵۲۴
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا مشکین تپه ۱۰۳ ۳۴۶
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا ولی‌آباد ۲۳۴ ۹۰۴
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا خاتون‌آباد ۱۸۶ ۷۵۱
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا ساوجبلاغ * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا صدرآباد ۲۲۸ ۸۶۷
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا نورآباد ۵ ۱۸
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا حسین‌آباد ۲۸۰ ۱۱۱۹
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا قشلاق امین‌آباد ۴۹ ۲۳۹
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای بالا خونان ۴۵۷ ۱۷۳۷
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین   ۲۰۸۲ ۸۹۴۸
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین جهان‌آباد ۲۰۹ ۸۴۴
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین کله دره ۲۳۳ ۹۶۲
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین رحیم‌آباد ۱۵۰ ۶۷۱
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین عشرت‌آباد ۷۵ ۳۱۲
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین فتح‌آباد ۲۲۰ ۹۷۶
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین مجتمع کوره‌های اجرپزی عشرت‌آباد ۱۰ ۴۰
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین حاجی‌آباد خویی * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین حجیب ۴۵ ۲۰۸
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین عباس‌آباد سیف ۶ ۵۱
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین اراسنج جدید ۷۴۷ ۳۳۱۸
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین پته کوه * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین شورجه قشلاق * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین صادقلو * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین آب‌باریک ۱۰۵ ۳۶۹
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین اراسنج قدیم ۱۳۹ ۶۷۰
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین اقچه مزار ۱۱۳ ۴۳۶
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین قورقورک ۷ ۱۴
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین مزرعه قدرت‌آباد * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین ولی‌آباد * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین یوسف‌آباد ۹ ۴۵
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   زهرای پایین شهرک صنعتی اراسنج ۵ ۱۳
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد   ۱۴۶۱ ۵۶۷۲
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد امیرآباد نو ۳۴۸ ۱۲۸۵
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد تفک ۱۶۵ ۶۱۵
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد قشلاق حاجی‌آباد علیا ۲۱ ۹۴
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد رودک ۳۹۸ ۱۵۵۶
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد مزرعه گوهرچینک * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد چنارسفلی ۳۲ ۱۲۲
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد رستم‌آباد ۱۶۹ ۵۶۴
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد بالاخانلو ۷ ۳۲
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد چلمبر ۲۶ ۱۰۸
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد حاجی‌عرب ۱۱۶ ۵۵۰
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد روواند ۱۷ ۸۰
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد صادق‌آباد ۱۴ ۵۸
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد یریجان ۱۴۵ ۵۹۹
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا   سگزآباد قشلاق چلمبر * *
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا بویین زهرا     ۴۲۵۰ ۱۵۸۴۸
قزوین بویین زهرا مرکزی شهرستان بویین زهرا سگزآباد     ۱۳۲۴ ۴۹۵۳
قزوین بویین زهرا آبگرم       ۴۱۳۰ ۱۵۸۲۳
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم   ۱۳۲۸ ۵۱۵۴
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم داسکین ۱۸ ۴۵
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم ساغران علیا ۹۹ ۳۶۷
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم هلدر ۲۶ ۸۴
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم یاستی بلاغ ۷۲ ۲۲۳
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم اقچه قلعه ۳۱ ۱۱۷
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم احمدآباد ۵۹ ۲۴۴
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم اسیان ۸۱ ۲۹۰
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم ساغران سفلی ۵۴ ۲۱۲
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم عباس‌آباد ۵۸ ۲۱۸
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم قرخ بلاغ ۳۷ ۱۲۹
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم داخرجین ۱۳۵ ۵۶۲
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم قمشلو ۸۸ ۳۹۰
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم دشت اهو * *
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم بهشتیان ۹۹ ۳۸۲
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم نجف‌آباد ۷۶ ۲۶۳
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم اروچان ۱۵۵ ۶۵۴
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم بیگلر ۲۶ ۱۲۰
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم شاخدار ۱۵۷ ۶۳۶
قزوین بویین زهرا آبگرم   آبگرم کیسه جین ۵۵ ۲۱۳
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی   ۱۴۵۷ ۵۴۷۸
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی افشارمحمد * *
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی دانک ۹۲ ۳۷۴
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی قره داش پرچیک ۸۱ ۳۵۱
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی گل زمیین ۵۹ ۲۷۲
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی نصرت‌ آباد‌ قاراداش ۱۷ ۸۱
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی یمق ۵۶ ۲۲۶
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی اقچه دام * *
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی توآباد ۱۲۷ ۵۰۹
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی چاه برف ۲۶ ۱۰۵
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی رزک ۴۸ ۱۹۹
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی سبزک ۶۲ ۲۳۹
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی علی‌آباد ۸ ۳۷
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی قره اغاج ۳۲ ۱۵۰
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی فارس غلان ۸ ۲۷
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی کلنجین ۲۶۳ ۹۷۹
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی مصرآباد ۵۷ ۱۶۹
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی میلاق ۱۳ ۶۳
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی ارتش‌آباد ۲۰۰ ۶۵۹
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی اک ۲۴ ۷۳
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی امام زاده ۱۱ ۵۲
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی بادغین ۴۲ ۱۴۶
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی تخت میلاق * *
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی سیراب ۶۸ ۲۶۰
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی میان دره ۵ ۱۱
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی ایلدرجین ۵۴ ۱۵۹
قزوین بویین زهرا آبگرم   خرقان شرقی شینگل ۹۷ ۳۱۹
قزوین بویین زهرا آبگرم آبگرم     ۱۳۴۵ ۵۱۹۱
قزوین بویین زهرا دشتابی       ۵۸۷۹ ۲۴۱۳۹
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی   ۲۲۴۷ ۹۵۵۴
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی اقابابا ۱۵۷ ۶۳۴
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی بزمجرد ۶ ۳۲
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی تتنک ۲۴ ۹۹
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی خالدین ۴۵ ۲۱۸
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی رحمت‌آباد کوچک ۲۹ ۱۱۸
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی زرین‌آباد ۱۶ ۵۷
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی نوده لکوان ۱۲۱ ۴۷۸
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی شنبرک ۷۳ ۲۷۲
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی شهرستانک ۴۰۴ ۱۵۶۴
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی زلیخا ۹۸ ۳۸۷
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی لیا ۲۶۶ ۱۰۸۷
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی نصرت‌آباد بایه ۳۷ ۱۶۹
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی وجیه‌آباد ۱۰۰ ۴۵۶
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی ابخوره ۸۶ ۳۳۳
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی امین‌آباد ۶ ۲۶
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی حسین‌آباد امینی ۹۳ ۳۶۶
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی حکیم‌آباد ۴۶ ۱۸۳
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی قمیک کوچک ۳۱ ۱۲۰
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی موین ۱۳۳ ۵۵۳
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی شرقی شاهین تپه ۴۷۶ ۲۴۰۲
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی   ۲۳۷۰ ۹۷۵۳
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی امیرآباد * *
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی رحمت‌آباد بزرگ ۳۴۴ ۱۲۸۳
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی مرادآباد ۱۰۱ ۴۵۰
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی نصرت‌آباد ۱۵ ۶۳
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی وکیل‌آباد * *
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی احمدآباد ۱۳۹ ۵۶۸
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی باقرآباد ۱۵ ۶۷
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی سعیدآباد ۳۲۷ ۱۳۱۸
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی علی‌آباد ۹۰ ۳۵۲
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی خروزک ۹ ۴۱
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی سولیقان ۱۵۵ ۶۷۲
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی شادمهان ۱۶۱ ۷۳۶
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی فرکان ۸ ۳۲
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی کوند ۲۷ ۹۸
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی جوهرین ۱۷۳ ۶۵۳
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی جوین ۹۶ ۴۱۲
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی حسن‌آباد ۱۱۳ ۴۴۸
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی حسین‌آباد بیگلربیگی ۲۳ ۸۶
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی دیزان ۱۰۲ ۳۹۳
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی سلیمان‌آباد ۴۷ ۲۳۹
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی شارد ۲۳۸ ۹۷۳
قزوین بویین زهرا دشتابی   دشتابی غربی کچله گرد ۱۸۴ ۸۵۲
قزوین بویین زهرا دشتابی ارداق     ۱۲۶۲ ۴۸۳۲
قزوین تاکستان         ۴۲۹۶۹ ۱۷۱۵۲۰
قزوین تاکستان اسفرورین       ۶۵۸۳ ۲۸۸۴۵
قزوین تاکستان اسفرورین   اک   ۲۳۶۸ ۱۰۲۸۲
قزوین تاکستان اسفرورین   اک اک ۸۳۴ ۳۴۸۴
قزوین تاکستان اسفرورین   اک مزرعه رضی‌آباد ۲۰ ۷۲
قزوین تاکستان اسفرورین   اک محمودآباد ۱۱۲ ۴۵۳
قزوین تاکستان اسفرورین   اک شارین ۷۲ ۳۱۳
قزوین تاکستان اسفرورین   اک خروزان ۱۱۴ ۴۹۴
قزوین تاکستان اسفرورین   اک ولازجرد ۳۳۳ ۱۲۷۲
قزوین تاکستان اسفرورین   اک کوره اجر پزی نسایی * *
قزوین تاکستان اسفرورین   اک مجتمع کوره‌های اجرپزی لوشکان ۸ ۳۳
قزوین تاکستان اسفرورین   اک ناصرآباد سادات ۲۳ ۷۹
قزوین تاکستان اسفرورین   اک قرقسین ۲۲۸ ۱۲۰۸
قزوین تاکستان اسفرورین   اک لوشکان ۶۲۱ ۲۸۶۴
قزوین تاکستان اسفرورین   خرم‌آباد   ۱۵۴۵ ۶۴۵۹
قزوین تاکستان اسفرورین   خرم‌آباد کهک ۴۴۰ ۱۹۵۶
قزوین تاکستان اسفرورین   خرم‌آباد خرم‌آباد ۴۱۵ ۱۶۸۰
قزوین تاکستان اسفرورین   خرم‌آباد دیال‌آباد ۶۲۵ ۲۴۶۰
قزوین تاکستان اسفرورین   خرم‌آباد شرکت زرمرغ ۹ ۶۹
قزوین تاکستان اسفرورین   خرم‌آباد مجموعه کوره‌های اجرپزی ۵۶ ۲۹۴
قزوین تاکستان اسفرورین اسفرورین     ۲۶۷۰ ۱۲۱۰۴
قزوین تاکستان خرمدشت       ۵۶۰۱ ۲۱۶۸۵
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه   ۲۱۷۳ ۸۵۴۹
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه رحیم‌آباد ۱۴۲ ۵۲۸
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه اورازجین ۲۲۵ ۱۰۱۲
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه جعفرآباد ۱۸۲ ۷۳۲
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه حمیدآباد ۹ ۳۷
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه یاری‌آباد ۵۷ ۱۹۰
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه اتش انبار ۲۰ ۹۰
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه حاجی‌آباد ۶۲ ۲۰۷
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه کوشکک ۵۹ ۲۲۳
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه طرویزک ۲۶۷ ۹۹۴
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه شنستق سفلی ۱۱۷ ۴۶۴
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه شنستق علیا ۱۷۶ ۷۶۹
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه کورچشمه ۸۱ ۳۶۱
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه سینک ۱۰۰ ۴۱۹
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه شیزند ۲۹۳ ۱۰۷۶
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه برزلجین ۲۹۷ ۱۰۵۴
قزوین تاکستان خرمدشت   افشاریه کشمرز ۸۶ ۳۹۳
قزوین تاکستان خرمدشت   رامندشمالی   ۱۸۳۸ ۶۹۴۴
قزوین تاکستان خرمدشت   رامندشمالی رادکان ۵۳۰ ۲۰۹۲
قزوین تاکستان خرمدشت   رامندشمالی داکان ۲۷۴ ۹۸۵
قزوین تاکستان خرمدشت   رامندشمالی سیف‌آباد ۲۴۹ ۸۷۸
قزوین تاکستان خرمدشت   رامندشمالی قاسم‌آباد ۱۷۷ ۵۹۸
قزوین تاکستان خرمدشت   رامندشمالی ورسج دودانگه ۲۹۳ ۱۱۳۲
قزوین تاکستان خرمدشت   رامندشمالی جهان‌آباد ۲۶۵ ۱۰۳۵
قزوین تاکستان خرمدشت   رامندشمالی قنبرآباد ۵۰ ۲۲۴
قزوین تاکستان خرمدشت خرمدشت     ۱۵۹۰ ۶۱۹۲
قزوین تاکستان ضیاءآباد       ۵۸۱۴ ۲۱۱۴۹
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی   ۱۷۶۶ ۶۷۶۲
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی بادامک ۴ ۲۰
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی حسن‌آباد سادات ۷۶ ۲۷۲
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی حصار ۱۰۴ ۳۸۸
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی سگزناب ۵۰ ۱۶۶
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی شیزر ۷۰ ۲۱۹
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی نهب ۱۰۵ ۳۴۱
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی حسین‌آباد ۹۷ ۴۱۱
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی صادق‌آباد ۴۷ ۱۶۷
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی قره قورتان ۲۸ ۱۱۷
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی ورکه رود ۴۸ ۱۶۹
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی قلعه شهداء ۴۸ ۱۵۴
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی چوزه ۲۹۸ ۱۲۶۵
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی گنبدک ۱۶ ۵۹
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی ساج ۲۱۳ ۷۳۳
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی شاکین ۱۲۷ ۴۲۳
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی شبانک ۱۰ ۵۰
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی ارونقاش ۹۱ ۴۴۴
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی ازادده ۱۷۶ ۶۸۷
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه سفلی قرمزآباد ۱۵۸ ۶۷۷
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا   ۱۶۳۷ ۶۰۰۲
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا اورنه ۱۷۹ ۷۶۴
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا شنین ۸۸ ۳۰۱
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا قراچه قیا ۶۸ ۲۷۷
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا قلعه جوق ۷۸ ۳۸۳
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا قینرجه ۲۲ ۱۰۸
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا طویوقچی ۲۱۱ ۷۹۱
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا فارسجین ۵۷۵ ۱۸۴۹
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا یام چشمه ۱۴ ۵۰
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا خنداب ۳۴ ۱۲۳
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا اربطدره ۴ ۱۲
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا جرندق ۱۱۷ ۴۴۹
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا حسین‌آباد جرندق ۵۷ ۱۸۱
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا سولیدره ۱۳ ۴۲
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا سی چانلو ۵ ۱۷
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا شورجه ۲۱ ۷۳
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا مهین ۱۳۰ ۴۹۹
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا هفت‌صندوق ۱۱ ۴۴
قزوین تاکستان ضیاءآباد   دودانگه علیا احمدآباد ۱۰ ۳۹
قزوین تاکستان ضیاءآباد ضیاءآباد     ۲۴۱۱ ۸۳۸۵
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان       ۲۴۹۷۱ ۹۹۸۴۱
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی   ۲۹۳۰ ۱۲۸۹۰
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی اشتجین ۱۰۱ ۴۵۶
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی شیرازک ۱۹۴ ۷۰۵
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی کندر ۳۰۴ ۱۳۱۳
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی مرگسین ۶۹ ۲۷۸
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی داغلان ۲۹۰ ۱۲۲۴
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی دستجرد ۱۹۳ ۷۴۱
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی خورهشت ۳۸۷ ۱۷۵۷
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی یحیی‌آباد ۵۶۵ ۲۸۵۷
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی دولت‌آباد ۱۹۰ ۸۲۷
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی قمیک بزرگ ۲۴۳ ۱۰۹۷
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی عاشق حصار * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی اقچه کند ۶۱ ۲۳۸
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی علنقیه ۷۱ ۲۵۲
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی قازان داغی ۱۵ ۶۳
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی قاسم‌آباد ۲۱ ۹۱
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی قره داش ۹ ۳۴
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی قره کرسلو ۴ ۱۰
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی قلعه قره داش ۵۲ ۱۸۱
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی کشت وصنعت روزبها * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان شرقی مهدی‌آباد ۱۵۷ ۷۵۸
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی   ۱۸۰۵ ۷۳۳۲
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی چنارستان * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی فشالنج ۳۵ ۱۲۶
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی نیکویه ۳۲۹ ۱۳۵۱
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی چنگوره ۲۴ ۹۴
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی دربهان ۱۳۰ ۵۱۳
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی درمان چای * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی سراس ۷۰ ۳۰۰
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی سولیدره دربهان ۲۰ ۱۰۶
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی شناسوند ۲۷ ۱۳۲
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی قلات ۱۵۳ ۵۷۶
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی مایان ۲۵ ۱۲۴
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی ینگجه قاقازان * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی تاکند ۱۱۵ ۳۷۰
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی کنشکین ۳۸۷ ۱۷۰۵
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی اقبلاغ ۵۱ ۱۷۳
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی انداق ۲۴۲ ۱۰۲۴
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی مشکین ۱۴۰ ۵۴۶
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   قاقازان غربی یزده رود ۵۰ ۱۷۰
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه   ۲۵۴ ۹۲۳
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه روکش لاستیک ایران ۱۱ ۳۵
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه تاک بتن شایگان * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه کوره اجرپزی اتحادنو ۷ ۱۷
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه کوره اجرپزی حاجی‌شعبان ۸ ۵۷
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه کوره اجرپزی خرم ۱۶ ۶۲
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه مرغداری روشن * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه مرغداری علی‌خدیو * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه نودهک ۵۴ ۱۹۶
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه باشگل * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه بنددلاور * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه شنین قاقازان ۲۰ ۸۰
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه قره باغ ۱۰۳ ۳۷۲
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه ینگجه * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه کوره اجرپزی نور * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه مرغداری ولی عصر * *
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه شهرصنعتی تاکستان ۱۲ ۳۰
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان   نرجه مرغداری پیوند ۶ ۲۱
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان تاکستان     ۱۸۶۸۵ ۷۳۶۲۵
قزوین تاکستان مرکزی شهرستان تاکستان نرجه     ۱۲۹۷ ۵۰۷۱
قزوین قزوین         ۱۴۲۷۸۱ ۵۳۰۹۶۱
قزوین قزوین رودبارالموت       ۴۱۲۸ ۱۲۵۱۹
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا   ۱۴۸۵ ۴۳۹۸
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا توان ۲۶ ۷۳
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا خشکچال ۶۰ ۲۰۰
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا مینودشت ۵۸ ۱۸۳
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا مسعودآباد ۲۱۱ ۶۹۰
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا افتابدر ۲۴ ۵۲
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا اوه ۵۰ ۱۳۹
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا بوکان ۴۳ ۱۵۱
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا ترکان ۱۹ ۶۰
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا جولادک ۲۸ ۷۸
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا دهک ۴۵ ۱۲۵
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا سرخ کوله ۲۲ ۷۸
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا فیشان ۳۷ ۹۵
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا محمودآباد ۲۶ ۸۹
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا یرک ۵۲ ۱۱۲
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا اندج ۶۱ ۱۷۹
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا شریف‌آباد ۳۵ ۱۲۶
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا دک ۲۴ ۶۰
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا شورستان سفلی ۲۷ ۹۴
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا شهرک ۵۵ ۲۰۴
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا صایین کلایه ۳۰ ۶۲
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا کندان سر ۳۵ ۸۹
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا کوچنان ۹۰ ۲۷۶
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا ملاکلایه ۱۱ ۲۸
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا اقاگیر ۳۶ ۱۰۸
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا اکبرآباد ۲۰ ۵۰
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا چاله ۶۶ ۲۰۸
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا زردچین ۲۷ ۶۷
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا ازادرود ۱۶ ۲۵
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا امشک ۷ ۱۰
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا باغ کلایه ۲۳ ۴۹
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا بیدلی ۱۱ ۲۵
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا جوتان ۳۰ ۶۲
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا دینه کوه ۳۸ ۷۹
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا سلیمان‌آباد ۷ ۱۸
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا شورستان علیا ۶۶ ۲۱۶
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا شیرکوه ۱۳ ۴۳
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا مردانچال * *
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت بالا باغ دشت ۵۵ ۱۹۳
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین   ۱۱۹۸ ۳۵۹۶
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین الانگان * *
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین اواتر ۲۱ ۵۹
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین اوانک ۸۴ ۲۴۱
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین پیج بن ۲۲ ۷۶
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین جیرنده ۱۰ ۲۲
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین دینه رود ۳۱ ۹۲
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین سراج کلایه ۱۲ ۲۹
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین سیلکان ۲۶ ۶۶
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین گرمارود ۱۱۱ ۳۰۰
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین کلان ۱۱ ۲۷
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین نرمیلات ۶ ۲۵
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین ورکرود * *
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین حسن‌آباد ۱۳ ۲۶
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین خوبان ۲۵ ۷۷
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین روچ سفلی ۳۳ ۷۸
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین روچ علیا ۵۷ ۱۱۸
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین زوارک ۵۷ ۱۷۶
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین نسا ۷ ۱۵
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین ورک ۳۸ ۸۲
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین ویکان ۹ ۱۴
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین یارفی ۲۷ ۷۰
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین اتان رود ۱۰ ۲۸
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین ایلان ۸ ۲۳
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین وناش بالا ۱۹ ۵۱
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین چوثر ۵ ۶
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین خوبکوه * *
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین طاله ۶ ۱۵
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین کلایه ۱۰۳ ۲۶۹
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین وناش پایین ۷ ۲۱
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین هنیز ۱۰۹ ۵۱۸
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین اتان ۱۱۱ ۳۱۶
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین روچ دره * *
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین سفیددر ۲۱ ۷۸
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین کافرکش ۱۵ ۴۲
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین کشک دشت ۴۷ ۱۲۲
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین مدان ۷۷ ۳۱۵
قزوین قزوین رودبارالموت   الموت پایین هرانک ۵۲ ۱۸۰
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه   ۷۶۱ ۲۳۲۹
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه اوان ۱۲۸ ۳۶۸
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه ایین ۴ ۱۳
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه دیکین ۱۱۱ ۳۳۴
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه کوشک ۷۶ ۳۹۷
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه میانخانی * *
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه وربن ۷۹ ۲۱۹
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه ازرت ۴ ۸
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه زرآباد ۱۲۹ ۳۴۲
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه زواردشت ۶۹ ۱۸۵
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه سرخه دزک ۲۰ ۶۹
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه گرمارودسفلی ۷۱ ۱۸۴
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه گرمارودعلیا ۳۵ ۱۲۴
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه مزرعه سفلی ۱۱ ۲۹
قزوین قزوین رودبارالموت   معلم کلایه مزرعه علیا ۲۱ ۵۰
قزوین قزوین رودبارالموت معلم کلایه     ۶۸۴ ۲۱۹۶
قزوین قزوین رودبارشهرستان       ۴۶۶۷ ۱۶۲۵۵
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان   ۱۶۷۶ ۶۰۵۷
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان دربند ۳۴ ۱۳۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان سوگاه ۴۵ ۱۹۷
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان شنگل رود ۶ ۱۰
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان ویار ۵۷ ۱۸۴
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان هیر ۱۷۹ ۶۳۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان امامزاده‌محمد ۲۹ ۱۰۵
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان بهرام‌آباد ۲۱ ۸۳
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان تاق دره ۱۰ ۴۱
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان چرشدره ۲۹ ۶۸
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان زردچال ۱۳ ۶۳
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان سالارکیا ۳۵ ۱۳۴
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان شهرستان علیا ۴۹ ۱۶۲
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان کوشکدر ۳۱ ۱۱۷
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان کیاکلایه علیا ۵ ۲۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان هاشاکلایه ۵ ۲۰
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان شهرستان سفلی ۱۲۰ ۵۱۵
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان کمنی ۵۰ ۱۹۲
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان شهرستان سفلی ۱۲۰ ۵۱۵
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان اکوجان ۱۹۴ ۸۱۴
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان پرچکوه ۸۰ ۳۰۰
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان تلاتر ۵۱ ۱۶۲
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان رشکین ۴۷ ۱۵۳
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان امامزاده‌هارون ۹ ۳۰
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان پررود ۴۸ ۲۰۶
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان دورچال * *
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان ده دوشاب ۴۱ ۱۴۶
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان روح‌آباد ۲۸ ۹۷
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان فشک ۹۶ ۳۷۲
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان قسطین ناحیه ۶۴ ۲۴۳
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان کته پشت * *
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان مزرعه رکن‌آباد * *
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان میلک ۳۰ ۶۴
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان ورگیل ۱۲ ۲۸
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان انگورازوج ۲۵ ۷۳
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان جولاده ۲۴ ۶۷
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان راهدارخانه گدیک * *
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان زناسوج ۴ ۱۰
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان سپوهین ۳۲ ۱۰۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان علین ۵ ۱۸
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان فلار ۱۶ ۳۳
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان کامان ۴۸ ۱۴۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان موشقین ۶۱ ۱۶۱
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان ورتوان ۷۳ ۲۶۸
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارشهرستان هلارود ۱۴ ۲۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی   ۲۲۷۳ ۷۶۲۲
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی باغستان ۲۱ ۵۷
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی تنوره ۴۹ ۱۳۰
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی درک ۱۶ ۳۳
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی زینبر * *
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی سیمیار ۴۷ ۱۱۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی علی‌آباد ۵۵ ۱۵۵
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی قسطین رود ۳۰ ۸۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی کارنده چال ۵۴ ۱۷۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی کمال‌آباد ۸ ۲۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی مارکین ۲۰ ۵۰
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی خنجربلاغ ۱۹ ۶۲
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی رجایی دشت ۱۷۷ ۶۴۸
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی قسطین لار ۵۰ ۱۷۵
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی کلین ۲۰ ۵۲
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی مردآباد ۱۲ ۲۵
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی هریف ۵۶ ۱۷۱
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی ازگنین سفلی ۹۶ ۲۹۱
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی ازگنین علیا ۲۰ ۶۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی اویرک ۹۵ ۲۹۲
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی سیمیاردشت ۷ ۲۳
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی وشته ۱۲۹ ۳۸۶
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی سفیداب ۱۱۰ ۵۰۷
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی عباسک ۳۳ ۱۰۶
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی کلمین ۶۲ ۲۴۸
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی کلایه ۹ ۲۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی هلال‌آباد ۱۳ ۴۸
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی یارود ۱۶۷ ۶۴۲
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی امین‌آباد ۱۳ ۳۸
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی پراچان ۳۱ ۹۵
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی جوینک ۹۰ ۳۵۱
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی دورچاک ۱۰۷ ۳۰۵
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی سنبل‌آباد ۵۵ ۱۶۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی گرمک ۲۰ ۷۷
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی لطر ۴۴ ۱۴۴
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی یوج ۵۲ ۱۴۷
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی حسن‌آباد ۱۴۴ ۴۴۳
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی شترک ۶۳ ۲۱۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی صفرین ۶۴ ۲۵۳
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی فانفین ۴۵ ۱۴۱
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی کتکان ۴۸ ۱۶۰
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی محمدآباد ۷۲ ۲۷۴
قزوین قزوین رودبارشهرستان   رودبارمحمدزمانی هریان ۴۸ ۱۷۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد   ۴۳۴ ۱۶۱۱
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد اربدیان ۱۵ ۶۰
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد بازرگاه ۱۱ ۳۰
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد بلکان ۲۶ ۷۲
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد چنگال دشت ۱۰ ۳۴
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد خسرود ۶۸ ۲۴۸
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد دستجردسفلی ۳۶ ۹۵
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد طیاندشت ۲۴ ۹۷
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد علندر ۴ ۱۱
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد کش رود ۵ ۱۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد کنگرین ۱۵ ۳۵
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد لات ۸۹ ۳۰۰
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد تسکین ۹ ۳۱
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد توته چال ۲۰ ۷۶
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد جیردوزان ۱۰ ۵۳
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد طهمورث‌آباد ۱۳ ۵۰
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد کاکوهستان ۵۱ ۲۵۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد کله کوب ۷ ۳۹
قزوین قزوین رودبارشهرستان   دستجرد گشنه رود ۲۱ ۱۰۲
قزوین قزوین رودبارشهرستان رازمیان     ۲۸۴ ۹۶۵
قزوین قزوین طارم سفلی       ۴۱۴۵ ۱۵۴۰۹
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور   ۵۴۱ ۲۳۰۸
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور بروج ۱۲ ۵۳
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور چیزه ۱۴ ۵۰
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور سزنق ۲۷ ۱۲۳
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور ماهین ۷۷ ۲۳۳
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور مقانک ۲۰ ۵۷
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور یمقان ۲۳ ۷۷
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور دهنه ۲۴ ۹۴
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور چمن امیرآباد ۱۹ ۸۷
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور حصار ۴۷ ۱۸۰
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور رزان ۱۳ ۷۱
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور زرند ۴۶ ۱۹۶
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور عباس‌آباد ۵۷ ۳۰۵
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور علی‌آباد ۳۲ ۱۴۷
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور قارخون ۲۴ ۱۰۸
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور اردک ۷۰ ۳۷۶
قزوین قزوین طارم سفلی   چوقور حسین‌آباد ۳۶ ۱۵۱
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان   ۲۱۶۱ ۷۸۹۲
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان التین کش ۲۵۶ ۹۷۳
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان جودکی ۲۹ ۱۵۵
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان قره چم ۳۰ ۱۲۶
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان کشکور ۴۲ ۱۶۳
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان نمکین ۲۰ ۸۱
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان دیزجین ۲۲ ۵۶
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان شاه وران ۱۹ ۶۱
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان شیزر ۴۲ ۱۲۵
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان قیطول ۳۳ ۱۱۳
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان میمونک ۴ ۱۵
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان نهران ۳۱ ۱۰۰
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان هندی زمین ۳۰ ۱۳۷
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان چوبه ۲۱ ۵۹
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان شولومه ۱۲ ۷۵
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان کلج ۴۲۵ ۱۵۱۷
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان پلنگه ۲۷ ۱۳۷
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان محمدده ۵۰ ۳۱۳
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان عنبقین ۶۵ ۱۷۷
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان بغل دوزعلیا ۲۰ ۶۱
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان حسن‌آباد ۱۵ ۴۶
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان دولجک خان محمدآباد ۴۰ ۱۱۶
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان سنگان سفلی ۴۰ ۱۱۴
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان سنگان علیا ۴۷ ۱۷۱
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان عمند ۱۰ ۱۹
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان قلالو ۴۳ ۱۵۶
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان مصطفی لو ۳۰ ۱۱۲
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان نصیرآباد ۱۰ ۱۹
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان سیاه‌پوش ۹۷ ۲۶۵
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان قوشچی ۶۲ ۲۰۱
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان گورخانه ۹ ۲۵
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان مرتضی نک ۳۷ ۹۸
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان میرخواندسفلی ۵۴ ۲۱۸
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان میرخواندعلیا ۱۱۶ ۴۰۸
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان اورکن ترک ۳۵ ۱۳۱
قزوین قزوین طارم سفلی   خندان اورکن کرد ۳۳۸ ۱۳۴۹
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر   ۷۳۴ ۲۸۷۳
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر طرازان سفلی ۷۳ ۲۴۵
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر توینان ۵۲ ۲۰۰
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر زرین‌آباد ۴۷ ۲۲۲
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر قلعه ۱۵ ۶۳
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر اسبک ۸ ۳۵
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر بن زهره ۷۸ ۲۷۰
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر حسنخانی ۹ ۲۲
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر رودبر ۹ ۳۸
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر زاجکان سفلی ۲۲ ۹۲
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر زاجکان علیا * *
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر سماق ۳۲ ۱۵۶
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر شیخلر ۲۲ ۷۲
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر طرازان علیا ۳۶ ۱۱۵
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر قره دولو * *
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر کوهگیر علیا ۴۶ ۱۵۴
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر ملاعلی ۱۶ ۵۴
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر یوزباشی چای ۱۲۰ ۵۲۳
قزوین قزوین طارم سفلی   کوهگیر کوهگیرسفلی ۱۴۶ ۵۹۵
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک   ۵۲۷ ۱۸۷۴
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک فیله ورین ۴۱ ۱۵۷
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک ایل چوپان ۵ ۲۳
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک بهگانه رود ۱۲ ۶۸
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک غنچه خوران ۱۵ ۶۸
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک زه‌آباد ۱۳ ۴۴
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک سورشان ۲۴ ۶۵
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک نجف‌آباد ۴۳ ۱۵۰
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک نیارک ۲۰۴ ۵۹۰
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک ونگین ۱۸ ۶۴
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک اقجه قشلاق ۲۵ ۱۱۵
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک بورمانک ۱۲ ۳۹
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک چربین ۱۲ ۴۹
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک خاکینه بالا ۳۷ ۱۶۶
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک خاکینه پایین ۱۸ ۸۰
قزوین قزوین طارم سفلی   نیارک گونج ۴۸ ۱۹۶
قزوین قزوین طارم سفلی سیردان     ۱۸۲ ۴۶۲
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین       ۱۲۵۷۷۰ ۴۶۹۳۶۷
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی   ۳۴۸۶ ۱۳۱۵۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی رزجرد ۵۱۷ ۱۸۴۴
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی رشتقون ۴۲۸ ۱۵۳۱
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی میان بر ۱۱۶ ۴۰۴
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی دستجردعلیا ۱۵۵ ۶۴۷
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی اشنستان ۳۱۳ ۱۲۹۲
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی امامزاده‌اباذر ۶۰ ۲۴۱
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی شینقر ۴۴۳ ۱۶۴۷
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی حمیدآباد ۲۱۲ ۷۹۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی کورانه ۳۶۰ ۱۳۵۱
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی مزرعه عشرکار * *
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی ارنجک ۴۹ ۱۷۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی نجف‌آباد ۳۴۷ ۱۳۴۸
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی حسن‌آباد ۱۶۴ ۶۵۴
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی عبدل‌آباد ۲۰۶ ۷۶۱
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی وثوق‌آباد ۱۱۳ ۴۵۲
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال شرقی مزرعه میان چال * *
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی   ۸۹۴۰ ۳۷۴۸۸
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی شفیع‌آباد ۳۵ ۸۰
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی سوته کش ۵۰ ۱۶۸
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی کش‌آباد علیا ۲۵ ۶۶
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی کش‌آباد سفلی ۲۱ ۵۰
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی شفیع‌آباد ۱۲۵ ۴۸۳
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی الولک ۲۰۱ ۸۱۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی زرشک ۵۳ ۱۹۰
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی میزوج ۳۲ ۱۲۰
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی نیاق ۵۸ ۱۹۱
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی اسماعیل‌آباد ۴۹۷ ۲۱۵۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی باراجین ۲۵ ۹۸
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی غلام‌آباد * *
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی مهدی‌آباد بزرگ ۳۱۷ ۱۳۵۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی اجربند ۷۰ ۲۷۰
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی جنت‌آباد ۷۲ ۲۵۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی چوبیندر ۱۹۰۴ ۸۰۸۳
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی فارسیان ۶۳۰ ۲۶۲۸
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی شیداصفهان ۷۲۴ ۲۶۹۵
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی خیرآباد ۲۸۷ ۱۱۲۶
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی مزرعه اسماعیل‌آباد * *
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی ناصرآباد ۶۴۹ ۲۷۴۸
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی مزرعه کتیرایی * *
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی مزرعه پرسه‌ای ۴ ۱۱
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی شهرک دانش ۱۰ ۳۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی نظام‌آباد ۸۰۷ ۳۴۷۴
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی اک ۶۵ ۲۸۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی همت‌آباد ۱۳۵ ۶۳۲
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی هادی‌آباد ۱۲۱ ۵۸۸
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی زاکان ۸۳ ۳۵۱
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی محمودآباد علم خانی ۲۶۴ ۱۱۶۳
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی مشکین‌آباد ۸۹ ۴۰۰
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی اردبیلک ۲۳۱ ۸۰۱
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی اکبرآباد ۴۹ ۱۹۱
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی امیرآباد اقبال ۲۵ ۱۰۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی تراتن ۱۶ ۵۴
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی گرکین ۶۰ ۲۶۲
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی اروس‌آباد ۱۴۵ ۷۲۳
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی حسن‌آباد اقبال ۲۵ ۸۵
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی زویار ۱۷۷ ۸۲۰
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی شاه قدم ۴ ۱۱
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی نجم‌آباد ۸۸ ۴۲۱
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی سفیده کش ۵۵ ۲۷۰
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی امام ضامن * *
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی اوزون دره ۷۳ ۲۶۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی بندزویار ۱۷ ۶۳
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی بوزلین ۲۲ ۸۴
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی چاریس ۱۷۷ ۷۹۰
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی خرمن سوخته ۳۶۵ ۱۷۴۰
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی بادمجین ۳۲ ۱۴۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین   اقبال غربی ککجین ۲۰ ۹۱
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین اقبالیه     ۱۲۰۸۲ ۴۹۲۳۰
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین قزوین ۱     ۲۶۴۹۸ ۹۴۰۱۴
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین قزوین ۲     ۲۰۱۹۱ ۶۸۱۲۲
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین محمودآباد نمونه     ۴۸۴۲ ۱۹۶۶۹
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین قزوین ۳     ۲۷۶۸۳ ۱۰۰۶۵۴
قزوین قزوین مرکزی شهرستان قزوین قزوین ۴     ۲۲۰۴۸ ۸۷۰۳۱
قزوین قزوین کوهین       ۴۰۷۱ ۱۷۴۱۱
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی   ۲۲۸۴ ۹۸۸۰
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی احمدآباد اوفان ۲۹ ۱۲۸
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی بشر ۱۶۷ ۷۸۷
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی سنجانک ۸۲ ۵۱۱
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی شنازند ۱۲۲ ۵۳۱
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی اقابابا ۵۵۸ ۲۳۷۳
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی بویینک ۱۹۹ ۸۴۴
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی کوشکک ۸۹ ۴۱۷
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی ارشت ۱۷۶ ۷۷۷
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی حسین‌آباد ۲۴۱ ۹۴۴
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی رامشان ۹۶ ۴۳۱
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی بوچینک جدید ۲۷ ۹۵
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی چشمه غلامعلی ۱۰۱ ۴۰۱
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی حاجی‌آباد ۱۵ ۵۴
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی دوده تاج * *
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی دینک ۱۱ ۳۹
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی سلطان‌آباد ۴۶ ۱۹۵
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی فطر ۲۴ ۹۷
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی کیخنان ۹۲ ۴۳۵
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی مرتضی‌آباد ۱۲ ۴۲
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی معلم خانی بالا ۷ ۲۲
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی میانج ۴۶ ۱۷۱
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی یاکندعلی‌آباد * *
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی امیرآباد ۸ ۴۸
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی خرقان سفلی ۲۰ ۶۷
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی زیتک قشلاق ۲۰ ۹۲
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی ساربانک ۳۶ ۱۸۴
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی ککجین دره * *
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی کردانده ۲۲ ۹۲
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان شرقی نارنده ۳۵ ۸۳
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی   ۱۳۹۹ ۶۱۳۳
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی اسیآب‌برگ * *
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی اق دوز ۹ ۳۵
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی چوبدر * *
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی چوره سفلی * *
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی موملی قشلاق * *
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی دودهه * *
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی دوده چای ۱۱۹ ۵۰۶
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی بهرام‌آباد قاقازان ۱۲۸ ۶۴۰
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی جم جرد ۱۰۳ ۴۹۲
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی گزنه ۳۰ ۱۳۵
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی استین درسفلی ۱۵ ۵۶
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی استین درعلیا ۸ ۲۳
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی اسدآباد خورین ۱۷ ۸۶
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی حسام‌آباد ۳۱ ۹۶
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی طزرکش ۸۰ ۳۱۱
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی قانشاربلاغ * *
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی مزرعه محمودی ۳۰ ۱۴۳
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی یله گنبد ۱۰۵ ۴۲۹
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی استین دروسطی ۵ ۲۱
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی اصطلک ۵۵ ۱۸۴
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی بک کندی ۳۶۲ ۱۴۴۶
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی خرزان ۲۳ ۵۰
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی سوخته چنار ۱۴ ۳۴
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی نوروزآباد ۱۷ ۶۵
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی اسدی ۶ ۱۳
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی الوندی ۱۶ ۷۰
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی بک باغی ۱۵ ۴۸
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی قزل دره ۱۰ ۳۰
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی گابری ۱۴ ۴۴
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی ناصری ۴ ۹
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی اسفستان ۳۱ ۹۹
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی چنارلو * *
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی یل‌آباد ۹۹ ۴۳۷
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی سلقیه ۳۶ ۱۵۳
قزوین قزوین کوهین   ایلات قاقازان غربی شرکتهای راه سازی محور قزوین-رشت ۵ ۴۱۷
قزوین قزوین کوهین کوهین     ۳۸۸ ۱۳۹۸

منابع[ویرایش]

جستارهای دیگر[ویرایش]