فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان سمنان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.


استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت
سمنان           ۱۵۹۷۹۱ ۵۷۰۸۳۵
سمنان دامغان         ۲۳۰۲۰ ۸۱۹۹۳
سمنان دامغان امیرآباد       ۲۷۱۷ ۹۰۲۶
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق   ۱۱۸۹ ۴۳۶۳
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق اقبالیه ۴ ۱۱
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق ابراهیم آباد یزدانی * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق حاجی‌آباد موسویان * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق مزرعه حسن ابادو * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق خورزان ۱۰۶ ۳۹۸
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق ذیل اباد * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق رومنان ۵ ۱۴
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق سبحان ۱۲ ۳۲
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق سیدآبادو ۵ ۱۴
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق شریف آباد * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق شریفیه ۸ ۲۴
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق شوکت آباد * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق صالح‌آبادو/ صلح آباد ۲۳ ۷۰
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق کامران آباد * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق کبوترخان * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق کلا ۴۱ ۱۲۷
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق کوشکو * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق مزرعه شهیدچمران * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق مزرعه شهیدشمسی پور * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق معصوم اباد ۹ ۲۰
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق میل * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق ایستگاه اصلاح نژادگوسفندسنگسری * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق باقر آباد * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق حاج آباد حاج علی‌محمد * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق دهو * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق مرغداری گوشتی ابراهیم آبادی * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق بحرآباد * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق مزرعه تقی آباد * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق حسن آباد ۲۸۰ ۱۰۹۵
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق ده قاضی ۵ ۱۳
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق صلح آباد ۲۴ ۵۴
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق فخر آباد * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق فرات ۸۳ ۲۸۰
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق قاسم آباد ۳۷ ۱۱۰
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق کلاتو * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق مزرعه سیدها * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق امامزاده‌هفت‌تن * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق علیان ۴۱ ۱۰۵
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق معبد ۶ ۲۲
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق معین آباد ۴ ۱۰
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق یزدان آباد ۶ ۱۴
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق شیمی ۳۸ ۱۵۶
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق کلو ۴۹ ۱۹۹
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق کوه زر ۱۱۵ ۴۹۴
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق نوا ۸ ۳۱
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق توچاه ۳۱ ۱۳۴
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق حسینان ۵۰ ۱۷۸
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق دیان * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق رشم ۷۸ ۳۲۷
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق سلم اباد ۱۳ ۵۳
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق سوسن وار ۴ ۱۸
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق سینگ/سی انگ ۱۷ ۶۵
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب رستاق معلمان ۵۱ ۱۹۰
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر   ۵۳۱ ۱۵۵۹
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر احمد آباد * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر اله آباد ۲۳ ۸۱
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر بخش آباد ۳۳ ۸۴
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر حاجی‌آباد رضوه ۷ ۲۵
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر حجاجی ۲۹ ۹۶
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر دولت آباد ۲۸ ۵۴
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر رضی آباد ۱۸ ۴۵
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر شیراشیان ۸ ۲۰
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر علی‌آباد مطلب خان ۲۷ ۸۱
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر عوض آباد ۱۱ ۲۶
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر قاسم آباد موقوفه * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر قدرت آباد ۲۲ ۵۹
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر مجتمع صنعتی صحرا * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر مزرعه شریفی /سمنانی / * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر مرغداری حاج منصورصادقی * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر شرکت مرغداری سحر ۲۵ ۸۳
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر مرغداری بعثت * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر شرکت کشت و صنعت طیورافق * *
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر صید آباد ۱۴۸ ۴۴۳
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر عبداله آباد ۷۸ ۲۵۲
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر عمروان/امروان ۴۵ ۱۴۱
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر فیروز آباد ۱۶ ۲۶
سمنان دامغان امیرآباد   قهاب صرصر مزرع مبارک آباد * *
سمنان دامغان امیرآباد   تویه دروار   ۵۴۲ ۱۵۶۳
سمنان دامغان امیرآباد   تویه دروار قوشه ۴۱ ۱۳۵
سمنان دامغان امیرآباد   تویه دروار صح ۸۱ ۲۳۸
سمنان دامغان امیرآباد   تویه دروار تویه ۱۳۷ ۳۳۹
سمنان دامغان امیرآباد   تویه دروار دروار ۲۲۳ ۷۰۹
سمنان دامغان امیرآباد   تویه دروار دشتبو ۳۰ ۷۶
سمنان دامغان امیرآباد   تویه دروار دهخدا ۲۴ ۵۵
سمنان دامغان امیرآباد   تویه دروار سرتنگه ۶ ۱۱
سمنان دامغان امیرآباد امیریه     ۴۵۵ ۱۵۴۱
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان       ۲۰۳۰۳ ۷۲۹۶۷
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه   ۱۲۶۱ ۴۳۱۸
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه ابوالبق ۲۳ ۷۰
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه بق ۶۸ ۱۸۲
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه حاجی‌آباد بستیجیان ۳۶ ۹۸
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه حسین آباد حاجیعلی‌نقی ۵۰ ۱۶۱
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه طاق ۷۲ ۲۳۱
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه معدن زغالسنگ طالو * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه مرغداری یحیایی * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه بغدادو * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه جزن ۳۴۰ ۱۲۹۲
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه شهرک صنعتی ۱۴ ۴۱
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه نریشم * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه مزرعه مظهری وشرکا * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه مزرعه فتحعلیان * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه شرکت کشت وصنعت دامغان جوجه ۸ ۱۹
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه کارخانه جوجه کشی * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه حیدر آباد ۵۹ ۲۰۳
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه زون * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه فیروز آباد ۹۶ ۳۳۲
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه مایان ۱۰۳ ۲۸۶
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه وامرزان ۱۰۲ ۳۴۳
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه ورکیان ۱۶ ۵۲
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه بهاآباد ۱۱ ۴۱
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه غنی آباد ۵ ۳۲
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه زرگر آباد ۱۶ ۴۶
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه شامان ۶ ۲۷
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه شمس آباد * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه عباس آباد ۱۱ ۳۱
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه عبداله آباد ۶ ۲۲
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه عبدیا ۲۰ ۶۰
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه عبیراباد ۱۱ ۲۲
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه قلعه بالابرم ۳۲ ۱۱۵
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه قلعه پایین برم ۸۹ ۳۵۰
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه محمد آباد ۳۱ ۱۱۹
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه مهدی آباد ۲۰ ۹۰
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   حومه کوره حاج حسین معمارزاده * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه   ۱۲۹۸ ۴۲۷۸
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه طزره ۵۲ ۲۱۴
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه منطقه معدنی طرزه * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه شهرسازی طزره ۹۶ ۴۱۳
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه مهماندویه ۳۹ ۱۱۵
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه معدن زغال سنگ معیری * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه امام آباد ۶۸ ۲۰۷
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه زرین آباد ۹۸ ۲۸۸
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه مهماندوست ۲۶۴ ۹۳۷
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه حسین آباد دولا ۱۱۳ ۳۳۸
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه قادر آباد ۳۸ ۹۴
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه مومن آباد ۱۵۹ ۵۵۰
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه نعیم آباد ۶۲ ۱۵۵
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه حداده ۸۲ ۲۴۳
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه عبدل آباد ۵ ۲۲
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه کلاته ملا ۱۶۴ ۵۱۷
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه مراد آباد ۵۵ ۱۷۴
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   دامنکوه گاوداری جاویدزاد * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار   ۱۲۱۵ ۴۵۳۶
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار کارگاه اسفالت اداره راه * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار مزرعه اسپروزیان * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار اهوانو ۱۷۲ ۶۰۶
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار مزرعه لبرود ۵ ۱۸
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار مزرعه منصورکوه ۲۸ ۶۲
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار مرکزاموزش علمی کاربردی رسول اکرم (ص) ۴ ۱۲
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار مزرعه مهرنگار ۵ ۱۸
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار اگره ۲۴ ۴۸
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار آستان ۸۹ ۳۰۵
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار چشمه علی * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار مزرعه قلعه چه * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار معدن ذغال سنگ سراب * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار تلخ اب * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار سرخده ۳۶ ۱۱۱
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار سیاه‌پره ۱۳ ۳۹
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار مزرعه رییسی * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار شرکت گلچین غنچ * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار حسن آباد * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار عباس آباد * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار بادله کوه ۲۴ ۱۴۴
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار مزرعه محمدعلی‌کوشا * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار مزرعه مسجدپل * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار کک پزی قربانی * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار تویه ۷۱ ۲۵۶
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار کارخانه ریخته گری آلدا * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار کلاته ۷۱۱ ۲۸۲۶
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار نمکه ۱۳ ۳۸
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان   رودبار معدن ذغالسنگ چهارده کلاته * *
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان دامغان     ۱۵۸۴۹ ۵۷۳۳۱
سمنان دامغان مرکزی شهرستان دامغان دیباج     ۶۸۰ ۲۵۰۴
سمنان سمنان         ۵۲۸۶۹ ۱۸۶۱۵۹
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان       ۳۹۱۰۱ ۱۳۵۸۷۲
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه   ۲۸۰۳ ۱۰۸۷۳
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه پارک جنگلی سوکان * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه خیر آباد ۸۰۲ ۳۰۲۲
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه سالن غذاخوری پارک * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه پادگان ولی عصر تی۲پحضرت قایم محمد ۸۳ ۲۸۱
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه حاجی‌آباد * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه حسن آباد ۳۹ ۱۴۳
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه دلازیان ۴۴ ۱۲۰
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه رکن آباد ۲۵۶ ۱۰۲۵
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شرکت دامداری اعتضادیه * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه قاسم آباد * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه محمود آباد ۱۹ ۷۰
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شرکت گوشت سفیدشماره ۱ ۲۱ ۶۱
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه کشاورزی اعتضادیه * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه گینو * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه احمد آباد * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه کشتارگاه طیور * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه دوزهیر ۴۷ ۱۰۲
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شیخ آب/رضا آباد * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه همیرد ۸ ۱۳
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه احمد آباد * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه بداق آب * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه پایگاه هوایی /منطقه نظامی / ۱۳۱ ۴۱۷
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه حاجی‌آباد خوریاد ۵ ۱۴
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه خوریان * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه تعاونی انقلاب شماره ۲ ۱۸ ۵۶
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه شریعت پناهی ۸ ۲۰
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه تعاونی انقلاب شماره ۱ ۶ ۲۸
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه ناحیه صنعتی علا ۲۴ ۷۶
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه معدن آهن شیخ آب * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه جهازبان پایین * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه چشمه سرهنگ ۴ ۱۱
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه علا ۳۴۹ ۱۳۰۳
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه کلاته بزرگ /حاجی‌آباد/ * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه کلاته کوچک * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه کوره آجر پایه ۲۸ ۱۲۷
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه طولارم * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه کوره آجرفجر ۳۲ ۱۴۳
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مرغداری علی‌مجیدی * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه احمداباد/کلاته امیر/ ۵ ۱۱
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه برو ۴ ۵
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه بهشتیه * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه چاشخوران بالا * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه چاشخوران پایین * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه حمیدیه * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه رضا آباد * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه رضی آباد * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه زمانیه * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه سید آباد * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه عباس آباد * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه عمروان * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه فرح بخش * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه فضل آباد * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه فیض آباد * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه آبخور ۱۹ ۴۶
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه پرپای پایین * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه جام ۵۶ ۱۸۲
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه عبداللّه آباد * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه بستانه * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه بلو * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه حاجی‌آباد میاندر * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه دیکتاش * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه زرطول * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه سارو * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه شورون /شاهوران / * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شرکت کشاورزی بش دلبر * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شرکت کشاورزی جهادیه (کردیان) * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه گروه مشاعی خاتم الانبیا * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شرکت کشاورزی آهوا * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شرکت تعاونی قمچه کلاهی * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شرکت کشاورزی کساییان * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شرکت کشاورزی واشینگ ۶ ۱۴
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شهرک افاغنه ۴۷۱ ۲۵۶۵
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شهرک صنعتی ۲۲۰ ۷۲۸
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه فردوگاه * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه تعاونی مدرس * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه چاه ۲۲بهمن * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه معدن سنگ باریت * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه نارکن ۵ ۳۱
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه نوکه ۴ ۴
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه زرشکوه ۴ ۱۱
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه ایستگاه تحقیقات ۱۴۰هکتاری جهاد ۶ ۲۴
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مزرعه مالان زربهار/بهاریه / * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه راهدارخانه اداره راه * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه سالن غذاخوری آهوان * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شرکت کشاورزی /برون / * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه رستوران کوهپایه * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه شرکت جوجه یکروزه دهرویه ۶ ۲۲
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان   حومه مرغداری افاقی * *
سمنان سمنان مرکزی شهرستان سمنان سمنان     ۳۶۲۹۸ ۱۲۴۹۹۹
سمنان سمنان مهدی شهر       ۹۵۷۳ ۳۶۰۹۳
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه   ۵۶۱ ۱۸۲۵
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه فولادمحله ۳۷۰ ۱۳۴۴
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه تلاجیم ۷ ۱۶
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه رودبارک بالا ۸ ۱۷
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه مزرعه سراور ۳۰ ۹۷
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه شلی ۴۲ ۹۲
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه فنسک ۷ ۲۵
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه کاورد ۳۰ ۸۵
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه کلیم ۲۱ ۴۱
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه ملاده ۲۴ ۵۹
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه ده صوفیان ۹ ۲۴
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه رودبارک پایین ۱۲ ۱۸
سمنان سمنان مهدی شهر   پشتکوه کورمیش علیا * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم   ۱۶۷۹ ۶۴۱۴
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم درجزین ۱۱۰۸ ۴۳۷۰
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم کلاته استادمحمد * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم مجتمع صنعتی * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم شرکت تولیدی سمن دام * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم روانه /رحمانه / * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم ارتت ۱۵ ۶۷
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم اژگوی ۸ ۲۸
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم اساران ۹ ۳۴
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم مزرعه تندور ۴ ۱۵
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم دربند ۴ ۲۰
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم دشت سفید ۱۳ ۴۳
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم شیخ آب * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم کاهش پایین * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم کندوان بالا * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم هومند * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم حسین آباد * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم علی‌آباد ۴۴ ۱۵۰
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم حمیدیه ۵ ۱۷
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم دزگره افشارپایین ۲۷ ۷۹
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم دشت گنبد ۱۳ ۴۵
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم مزرعه زردلو ۴ ۱۴
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم کاهش بالا * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم مرغداری بینایی * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم پاقلعه ۳۲ ۱۲۶
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم چاشم ۱۲۶ ۴۸۳
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم بیجارم /وی جارم / * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم هیکو ۲۹ ۶۲
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم خطیرکوه /کمرود/ ۱۰۱ ۲۹۸
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم رودبار ۵۲ ۲۱۳
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم مزرعه سولا * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم شهزوار * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم کلاته چاسر /چهسر * *
سمنان سمنان مهدی شهر   چاشم لرد ۶۰ ۲۵۴
سمنان سمنان مهدی شهر شهمیرزاد     ۱۸۶۰ ۷۲۷۳
سمنان سمنان مهدی شهر مهدی شهر     ۵۴۷۳ ۲۰۵۸۱
سمنان سرخه سرخه       ۴۱۹۵ ۱۴۱۹۴
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد   ۶۹۳ ۲۱۳۵
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد لاسجرد ۳۱۸ ۱۰۶۹
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد شرکت تعاونی مرغ توکل * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد اسد آبا ۲۵ ۹۳
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد بیابانک ۱۳۱ ۳۵۲
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد جهان آباد * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد کوره آجر وحدت * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد صوفی آباد ۱۷ ۵۱
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد قادر آباد * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد نظامی ۶ ۲۷
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد کوره آجر سرخه د * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد دامداری مجیدی * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد مرغداری سیه چشم * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد مرغداری شفق * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد شرکت مرغ گوشتی کاشو * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد ناحیه صنعتی سرخه * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد گاوداری مونسان * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد جواد آباد * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد مرغداری چاووش * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد کارخانه پودر میکرو نیزه صنعتی * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد شرکت سمنان تیهو(کشتارگاه) ۱۲ ۳۴
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد شرکت تعاونی سور مرغ * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد مرغداری سرخه کویر * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد شرکت کشت و صنعت کومش گستر * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد گاوداری عربیان * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد شرکت کربنات سدیم ۱۴ ۳۷
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد ایچ ۳۲ ۶۳
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد برکیان ۶ ۱۸
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد جوین ۱۱ ۲۶
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد دوروان * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد عبداله آباد بالا ۲۰ ۳۴
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد عبداله آباد پایین * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد مرغداری محمدعرب شماره ۱ * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد مرغداری شرکت تعاونی شماره ۷ ۹ ۲۲
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد رستوران جمشید آباد * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد ناحیه صنایع روستایی جهاد ۱۴ ۴۸
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد شرکت مرغداری سپیدکالکی * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد شرکت تعاونی مرغ گوشتی گروه یک افق * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد شرکت تعاونی مرغداران سمنان نوین ۱۱ ۲۷
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد مرغداری شرکت تعاونی شماره ۴رمضان ۹ ۲۴
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد مرغداری کیمیانصر * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد مرغداری افق کویر * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد مرغداری مرغ ریز ۶ ۲۰
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد شرکت مرغ سپیدبال وطن * *
سمنان سرخه سرخه   لاسگرد مرغداری احسانی * *
سمنان سرخه مرکزی سرخه   لاسگرد مرغداری جهان اباد سرخه * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر   ۸۱۶ ۲۹۹۷
سمنان سرخه هفدر   هفدر علی‌آباد * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر کارخانه گچ سمنان ساری * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر مجتمع صنعتی پایپوش * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر مومن آباد ۴۹۹ ۱۸۲۶
سمنان سرخه هفدر   هفدر گروه صنعتی * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر موزاییک فردوس * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر اروانه ۴۳ ۱۰۴
سمنان سرخه هفدر   هفدر افتر ۲۲۰ ۹۱۴
سمنان سرخه هفدر   هفدر امامزاده‌عبداله ۲۸ ۵۳
سمنان سرخه هفدر   هفدر ککارخانه گچ کوه سفید * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر کارخانه گچ صدف * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر کارخانه گچ ایینه * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر کارخانه پودر صنعتی * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر شرکت مرغ کوه سفید سمنان * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر شرکت مرغ نگاه صبا ۶ ۱۵
سمنان سرخه هفدر   هفدر شرکت پرورش طیورسمنان * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر پلیس راه افتر * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر مرغداری سمن توفان * *
سمنان سرخه هفدر   هفدر مرغداری سمنان کشاورز * *
سمنان سرخه سرخه سرخه     ۲۶۸۶ ۹۰۶۲
سمنان شاهرود         ۶۲۱۹۶ ۲۲۵۰۰۷
سمنان شاهرود بسطام       ۱۰۳۸۰ ۳۷۶۳۵
سمنان شاهرود بسطام   خرقان   ۴۴۰۶ ۱۵۹۳۶
سمنان شاهرود بسطام   خرقان ابر ۳۵۵ ۱۳۸۳
سمنان شاهرود بسطام   خرقان گروه مشاعی صاحب الزمان * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان قلعه عبداله ۳۵ ۱۱۶
سمنان شاهرود بسطام   خرقان قلعه نوخرقان ۵۸۲ ۱۹۳۷
سمنان شاهرود بسطام   خرقان گرمن ۱۰۲ ۳۳۵
سمنان شاهرود بسطام   خرقان پرو ۶۰۶ ۲۱۷۱
سمنان شاهرود بسطام   خرقان قاسم ابادخانلرخان ۱۱۸ ۳۹۸
سمنان شاهرود بسطام   خرقان قلعه میرزاسلیمان ۹۸ ۴۱۵
سمنان شاهرود بسطام   خرقان نصیراباد * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان تقی آباد * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان حسین ابادزنده ۱۲۹ ۴۵۵
سمنان شاهرود بسطام   خرقان زرگر ۴۹ ۱۷۶
سمنان شاهرود بسطام   خرقان قهیج پایین ۱۲۳ ۴۸۸
سمنان شاهرود بسطام   خرقان قهیج بالا ۵۷ ۲۰۴
سمنان شاهرود بسطام   خرقان دولت آباد ۱۰ ۲۴
سمنان شاهرود بسطام   خرقان شرف اباد ۶ ۱۵
سمنان شاهرود بسطام   خرقان علی‌آباد ۱۱۴ ۳۷۲
سمنان شاهرود بسطام   خرقان قاسم آباد میر هاش * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان قلعه کمالی * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان گرجی ۴۸ ۱۹۶
سمنان شاهرود بسطام   خرقان مزرعه گرگان بیطرف * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان میان آباد ۱۴۳ ۵۳۹
سمنان شاهرود بسطام   خرقان کارخانه آرد * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان گروه مشاعی امام خمینی * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان قلعه محمد آقا ۵۱ ۱۸۲
سمنان شاهرود بسطام   خرقان کلامو ۱۹۷ ۷۳۷
سمنان شاهرود بسطام   خرقان میقان ۵۸۷ ۲۲۰۷
سمنان شاهرود بسطام   خرقان اکبر آباد * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان ده خیر ۳۹ ۱۸۲
سمنان شاهرود بسطام   خرقان علی‌کاهی ۲۶ ۸۸
سمنان شاهرود بسطام   خرقان قلعه آقا ۲۸۵ ۱۰۴۵
سمنان شاهرود بسطام   خرقان گنده پلی ۳۲ ۱۳۲
سمنان شاهرود بسطام   خرقان نمدمال ۶۸ ۲۴۴
سمنان شاهرود بسطام   خرقان حسن آباد * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان ابرسیج ۳۴۱ ۱۱۹۳
سمنان شاهرود بسطام   خرقان امیریه ۱۳ ۳۱
سمنان شاهرود بسطام   خرقان نگارمن ۲۳ ۶۹
سمنان شاهرود بسطام   خرقان شرکت مام جوجه ۴ ۱۵
سمنان شاهرود بسطام   خرقان تاش علیا ۴۰ ۱۳۸
سمنان شاهرود بسطام   خرقان مزرعه فرحزاد * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان باغ سینه * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان شرکت کشت و. صنعت توحید/احمد آباد * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان تاش سفلی ۴۱ ۱۴۹
سمنان شاهرود بسطام   خرقان ساختمان کارخانه سیمان شاهرود ۳۲ ۱۵۰
سمنان شاهرود بسطام   خرقان شرکت کشت وصنعت هدف * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان کارگاه آسفالت شهردار * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان مرتع حق علی ۸ ۳۲
سمنان شاهرود بسطام   خرقان منبع اب شماره ۳شهرشاهرود * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان مزرعه میشی ۴ ۱۴
سمنان شاهرود بسطام   خرقان گاوداری کوهسار * *
سمنان شاهرود بسطام   خرقان گاوداری علی‌اکبر متحدی ۱۳ ۳۴
سمنان شاهرود بسطام   خرقان منطقه چاه‌های مجن * *
سمنان شاهرود بسطام   کلاته‌های غربی   ۹۷۶ ۳۴۵۶
سمنان شاهرود بسطام   کلاته‌های غربی خیج ۴۴۷ ۱۵۹۱
سمنان شاهرود بسطام   کلاته‌های غربی پادگان چهل دختر ۱۳۳ ۴۹۳
سمنان شاهرود بسطام   کلاته‌های غربی قلعه آخوند/اسلام آباد * *
سمنان شاهرود بسطام   کلاته‌های غربی مزج ۲۱۵ ۶۶۶
سمنان شاهرود بسطام   کلاته‌های غربی کارخانه پودر زرین * *
سمنان شاهرود بسطام   کلاته‌های غربی جیلان ۱۷۸ ۶۹۸
سمنان شاهرود بسطام   کلاته‌های غربی گروه مشاعی شهیدباهنر * *
سمنان شاهرود بسطام بسطام     ۱۹۹۷ ۷۳۸۲
سمنان شاهرود بسطام مجن     ۱۵۵۴ ۵۵۲۶
سمنان شاهرود بسطام کلاته خیج     ۱۴۴۷ ۵۳۳۵
سمنان شاهرود بیارجمند       ۲۴۲۸ ۷۸۸۵
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند   ۷۳۷ ۲۰۲۳
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند خانخودی ۱۵۰ ۳۹۴
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند کلاته دلبر * *
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند قلعه بالا ۱۳۹ ۳۹۷
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند گیور ۵۰ ۱۲۰
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند یزدو ۲۳ ۷۱
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند دزیان ۸۷ ۲۰۰
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند قلعه احمد ۱۹ ۵۶
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند غزازان ۱۱۲ ۳۶۸
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند چاه منابع طبیعی شماره ۱ * *
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند دستجرد ۱۵۳ ۴۰۹
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند مزرعه شیخ آباد * *
سمنان شاهرود بیارجمند   بیارجمند گروه مشاعی ابوذر * *
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران   ۹۸۵ ۳۶۱۶
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران احمد آباد ۲۴۹ ۸۴۴
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران توچال ۸ ۲۶
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران رضا آباد ۶۷ ۲۷۷
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران کلاته ری ۲۳ ۹۰
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران کلاته مطهری ۱۸ ۷۲
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران کلاته هیزمی * *
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران باغستان ۲۸ ۱۰۸
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران برم ۳۸ ۱۳۱
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران جعفراباد ۱۸ ۶۲
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران زمان آباد ۸۰ ۲۴۲
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران زیور ۲۷ ۹۷
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران صالح‌آباد ۵۵ ۱۹۵
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران عشقوان ۳۷ ۱۳۳
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران فریدر ۲۰ ۶۱
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران کاریز ۲۱ ۹۰
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران ناهر ۱۶ ۵۳
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران نووه ۱۱ ۶۲
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران ابوالحسنی ۱۶ ۵۶
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران اسبکشان ۹ ۳۱
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران امین آباد ۱۳ ۵۹
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران تغمر ۸ ۲۷
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران تجور ۵ ۱۴
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران تلخاب ۳۵ ۱۴۲
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران چاه مری ۷ ۳۴
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران حجاج ۳۳ ۱۲۶
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران درازآب/دراز ۲۵ ۱۰۲
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران رباطزنگ ۱۳ ۴۷
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران سلمرود ۷ ۳۸
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران فرینوبالا ۲۳ ۸۹
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران کلاغ زیلی ۵ ۱۶
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران گرماب بالا ۸ ۳۹
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران گرماب پایین ۲۸ ۱۱۹
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران مری ۱۰ ۳۵
سمنان شاهرود بیارجمند   خوارتوران نور ۲۲ ۹۲
سمنان شاهرود بیارجمند بیارجمند     ۷۰۶ ۲۲۴۶
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود       ۳۹۸۰۵ ۱۴۲۶۶۳
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه   ۲۸۰۶ ۱۰۰۰۸
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه مزرعه اسد آباد ۴ ۱۹
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه مزرعه امیر آباد ۲۶ ۸۱
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه تل ۶۹ ۱۹۳
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه شهرک صنعتی شاهرود ۹ ۱۹
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه قلعه حاجی‌محمداقاصدیق /احمدیه / * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه قلعه شوکت ۹۱ ۳۳۲
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه قلعه عضدی ۱۱ ۴۳
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه قلعه نوخالصه ۷۷ ۲۶۷
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه فرح آباد ۳۷ ۱۴۳
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه پرورش مرغ گوشتی شماره ۱ * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه شرکت تعاونی مرغداری وخوراک دام وطیور * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه مجتمع ورزشی فرهنگی کارگران * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه مغان ۴۵۳ ۱۶۳۱
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه بدشت ۱۴۳ ۴۶۶
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه خیر آباد * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه سعد آباد ۹۶ ۳۰۷
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه شرکت شن و ماسه نفیس زر * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه رویان ۸۷۱ ۳۲۹۵
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه جعفر آباد ۲۸ ۸۰
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه دیزج ۵۵۴ ۱۸۷۹
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه اردیان ۹۴ ۳۲۹
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه حسین آباد ساغر ۱۴ ۵۳
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه قلعه زندانی * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه قلعه صدیق (شهرک نوین) ۷۴ ۲۹۳
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه قلعه صفری * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه شرکت کویرسبز * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   حومه یونس آباد ۱۴۱ ۵۵۰
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   دهملا   ۶۶۹ ۲۱۹۷
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   دهملا دهملا ۳۵۶ ۱۱۳۸
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   دهملا قلعه حاجی ۵۳ ۱۶۰
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   دهملا خوریان ۳۷ ۹۳
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   دهملا راهنجان ۹۷ ۳۵۶
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   دهملا صالح‌آباد ۳۰ ۱۰۳
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   دهملا علی‌آباد ۶۴ ۱۶۶
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   دهملا کلاته خان ۲۴ ۱۶۰
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   دهملا جتمع تولیدمصالح ساختمانی مازند * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   دهملا شرکت راسن شیمی * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   دهملا مجتمع گاوداریهای شاهرود ۵ ۱۵
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود   ۷۸۲ ۳۵۴۲
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود طرود ۴۱۰ ۱۹۰۱
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود مزرعه چشمه سفید * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود مزرعه دله * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود رزه/رزو * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود سهل * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود کلاته میرعلی * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود گرگاب * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود معدن قاسم جانی * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود شرکت کشت و صنعت جماران ۴ ۱۴
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود شرکت نگین سبز * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود شرکت ماهر کشت * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود امامزاده‌پیرمردان * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود مزرعه باباحاف * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود بیدستان ۶۶ ۲۷۲
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود چاه موس * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود زرکی ۴ ۱۳
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود مزرعه سالاران * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود سرتخت ۱۷ ۸۳
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود سطوه ۲۱۹ ۱۰۰۹
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود کلاته میرزا * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود گندی * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود معدن زرشکوه/معدن زرشک * *
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود مهدی آباد ۳۴ ۱۴۲
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود   طرود چشمه سفید ۶ ۲۱
سمنان شاهرود مرکزی شهرستان شاهرود شاهرود     ۳۵۵۴۸ ۱۲۶۹۱۶
سمنان شاهرود میامی       ۹۵۸۳ ۳۶۸۲۴
سمنان شاهرود میامی   فرومد   ۱۰۳۷ ۳۴۷۲
سمنان شاهرود میامی   فرومد استربند ۹۳ ۳۳۴
سمنان شاهرود میامی   فرومد مزرعه خرم آباد * *
سمنان شاهرود میامی   فرومد مزرعه سرنو * *
سمنان شاهرود میامی   فرومد کلاته سادات بالا ۱۱ ۴۰
سمنان شاهرود میامی   فرومد کلاته سادات پایین ۵۳ ۲۰۲
سمنان شاهرود میامی   فرومد کلاته عبدل ۱۵ ۶۸
سمنان شاهرود میامی   فرومد مزرعه اسکندر آباد ۴ ۱۵
سمنان شاهرود میامی   فرومد حسین آباد * *
سمنان شاهرود میامی   فرومد فرومد ۶۱۶ ۱۹۵۹
سمنان شاهرود میامی   فرومد مزرعه نصرتی * *
سمنان شاهرود میامی   فرومد فیروز آباد بالا ۳۱ ۱۰۳
سمنان شاهرود میامی   فرومد فیروز آباد پایین ۱۲۰ ۳۹۸
سمنان شاهرود میامی   فرومد کلاته ملا ۲۰ ۶۱
سمنان شاهرود میامی   فرومد مسیح آباد ۲۱ ۱۰۰
سمنان شاهرود میامی   فرومد کلاته میراعل ۳۱ ۱۱۵
سمنان شاهرود میامی   فرومد میرحاج ۱۸ ۶۱
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی   ۱۶۸۲ ۶۴۲۰
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی بکران ۳۶۰ ۱۳۵۰
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی پویه ۵۹ ۲۴۶
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی ری آباد ۱۳۹ ۴۰۸
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی کرد آباد ۱۶۴ ۵۹۵
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی مزرعه محمدعبداللهی * *
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی جهان آباد ۲۶ ۱۳۱
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی شریف آباد ۴۷ ۲۱۰
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی کوهان ۲۶۴ ۱۰۲۸
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی گزه ۱۷ ۷۲
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی چاه شیرین ۴۷ ۲۱۹
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی چاه فرش ۴۴ ۲۰۸
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی حسین آباد پل ابریش ۳۱ ۱۳۸
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی خانه گلی ۱۰ ۳۶
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی محمد آباد پل ابریشم ۴۳ ۱۸۱
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی مهدی آباد ۵۴ ۲۳۳
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی سازمان لطفعلی‌مقدسی زاده * *
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی چاه ترکمانی * *
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی استرخو ۳۲ ۱۲۰
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی حسین آباد ۷۲ ۲۷۲
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی ریسو * *
سمنان شاهرود میامی   کلاته‌های شرقی هونستان ۲۶۹ ۹۵۸
سمنان شاهرود میامی   میامی   ۱۷۹۱ ۶۵۲۴
سمنان شاهرود میامی   میامی عباس آبا ۱۳۲ ۴۵۸
سمنان شاهرود میامی   میامی چشمه سفید ۳۳ ۱۲۰
سمنان شاهرود میامی   میامی چاه ده اینچ ۱۳ ۳۴
سمنان شاهرود میامی   میامی چاه قره سقر * *
سمنان شاهرود میامی   میامی شرکت تعاونی زیدر * *
سمنان شاهرود میامی   میامی قهوه خانه میاندشت /کاروانسرای شاه عباس * *
سمنان شاهرود میامی   میامی قهوه خانه زیدر ۴ ۹
سمنان شاهرود میامی   میامی ابراهیم آباد سفلا ۱۲۱ ۴۰۰
سمنان شاهرود میامی   میامی ابراهیم آباد علیا ۲۶۳ ۱۰۲۲
سمنان شاهرود میامی   میامی سازمان سعیدی وشرکا ۱۴ ۶۱
سمنان شاهرود میامی   میامی سازمان رضااجدادی ۵ ۱۹
سمنان شاهرود میامی   میامی کلاته اسد ۲۹۷ ۱۱۲۵
سمنان شاهرود میامی   میامی همت آباد ۲۰ ۶۹
سمنان شاهرود میامی   میامی مزرعه حاج عزیزنعیمی ۶ ۱۵
سمنان شاهرود میامی   میامی سازمان سیدجعفرموسوی * *
سمنان شاهرود میامی   میامی شرکت توکل طوسی /علیزاده / * *
سمنان شاهرود میامی   میامی سازمان حاج اسدالله پورعلی * *
سمنان شاهرود میامی   میامی ارمیان ۱۵۸ ۵۹۹
سمنان شاهرود میامی   میامی جودانه ۳۳۳ ۱۱۸۵
سمنان شاهرود میامی   میامی کال سفیدار * *
سمنان شاهرود میامی   میامی مهمانخانه سینه بند * *
سمنان شاهرود میامی   میامی مرغداری سنچولی * *
سمنان شاهرود میامی   میامی شهرک صنعتی میامی * *
سمنان شاهرود میامی   میامی قدس ۱۰۳ ۳۷۵
سمنان شاهرود میامی   میامی محمد آباد ۲۷۴ ۹۷۶
سمنان شاهرود میامی   نردین   ۱۴۵۷ ۵۵۱۴
سمنان شاهرود میامی   نردین حق الخواجه ۱۲۸ ۴۸۱
سمنان شاهرود میامی   نردین نردین ۷۱۴ ۲۷۳۹
سمنان شاهرود میامی   نردین تلوین ۴۹۹ ۱۸۷۵
سمنان شاهرود میامی   نردین گلستان ۱۱۶ ۴۱۹
سمنان شاهرود میامی   رضوان   ۲۵۰۰ ۱۰۸۳۷
سمنان شاهرود میامی   رضوان قوشه دگرمان ۷۸ ۳۱۵
سمنان شاهرود میامی   رضوان نام نیک ۵۸۸ ۲۶۸۲
سمنان شاهرود میامی   رضوان رضوان /سوداغلن / ۲۷۶ ۱۰۶۷
سمنان شاهرود میامی   رضوان باغچه ۲۵۲ ۱۱۴۹
سمنان شاهرود میامی   رضوان کرنگ ۲۵۷ ۱۰۱۹
سمنان شاهرود میامی   رضوان حسین آباد کالپو ۷۳۴ ۳۲۴۲
سمنان شاهرود میامی   رضوان دشت شاد ۲۸۸ ۱۲۲۴
سمنان شاهرود میامی   رضوان کمردار ۲۷ ۱۳۹
سمنان شاهرود میامی میامی     ۱۱۱۶ ۴۰۵۷
سمنان گرمسار         ۲۱۷۰۶ ۷۷۶۷۶
سمنان گرمسار ایوانکی       ۳۵۵۵ ۱۳۱۸۷
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی   ۷۹۵ ۲۷۹۱
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی احمد آباد / گل تپ ۲۶ ۸۴
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی امام زاده خوش نام * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی بهشت آباد ۸ ۳۹
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی بهورد ۶ ۲۱
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی سنگاب ۸ ۳۴
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی کرک ۵۵ ۱۸۸
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی کروس بالا ۸ ۳۱
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی چند اب / گندا ۹۶ ۴۲۵
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی شهرک صنعتی علی‌آباد ۱۷۸ ۵۰۹
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی معدن سنگ لاشه ساختمانی * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی شهرک صنعتی ایوانکی ۱۱۰ ۳۲۸
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی شهرک صنعتی جنت اباد ۲۱ ۵۶
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی شرکت نیکان نمک ۷ ۳۰
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی مزرعه دانش * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی جنت آباد ۶۹ ۲۹۷
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی چشمه نادی ۹۲ ۳۴۵
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی حسین آباد کرو ۲۷ ۱۰۷
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی شورقاضی ۶۰ ۲۲۴
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی مزرعه سیاه‌لک * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی کارخانه سولفات سدیم کیان خاکسارتهران * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی گاوداری مهندس هادی * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی مرغداری پرستو * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی مرغداری شماره یک * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی مرغداری حاج رضااشتری * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی مزرعه حاج همت اشتری * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی جهاد آباد شماره * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی شرکت تولیدی بنی * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی کارخانه سولفات سدیم (عباس کارخانه) * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی مزرعه حسین چال ۶ ۲۱
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی مسجدالزهرا * *
سمنان گرمسار ایوانکی   ایوانکی کارخانه عرش ماکارون * *
سمنان گرمسار ایوانکی ایوانکی     ۲۷۶۰ ۱۰۳۹۶
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار       ۱۳۷۱۴ ۴۹۰۷۱
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه   ۹۱۸ ۳۲۸۵
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه سنرد * *
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه کهک ۷ ۲۶
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه جواد آباد * *
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه رشمه ۵۷ ۱۸۹
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه سعد آباد ۱۸ ۵۷
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه محمود آباد بهادر * *
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه محمود آباد جعفر * *
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه مندولک ۵ ۱۴
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه چهارقشلاق ۱۶ ۵۱
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه ریکان ۱۰۰ ۳۵۴
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه قاطول ۴۲ ۱۶۴
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه قلعه چک ۱۸ ۶۰
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه کردوان ۶۳ ۲۴۰
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه ملیجان پایین ۲۱ ۸۴
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه قشلاق نفر ۴۳ ۱۴۷
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه محمد آباد ۱۰۷ ۳۸۱
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه ملیجان بالا ۸۸ ۲۹۸
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه سلمان ۴۲ ۱۵۰
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه قشلاق اقااسماعیل ۶ ۱۷
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه محمود آباد موقوف ۱۱ ۳۲
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه محمود آباد کرده * *
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه شه سفید ۱۶۳ ۵۸۳
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه فند ۱۰۰ ۳۹۴
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   حومه نورالدین آباد * *
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران   ۱۸۴۵ ۶۸۹۵
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران حصارک * *
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران کوشک خالصه بالا ۲۰۰ ۶۹۲
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران کوشک خالصه پایین ۷ ۲۹
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران محله باغ حاج صادق ۶ ۷
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران نوحصار ۳۱ ۱۴۶
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران اللّه وردی آباد * *
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران سه برار ۳۹ ۱۳۱
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران محله باغ جدید ۴۴ ۱۶۳
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران کوشک اربابی ۲۱ ۷۶
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران محله باغ بالا * *
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران ساروزن پایین ۶ ۲۴
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران لجران ۱۰۲ ۳۸۲
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران نوده خالصه ۲۳۸ ۸۱۴
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران فرور ۱۸۶ ۷۰۶
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران کرند ۲۰۵ ۷۷۷
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران بنکوه ۷ ۲۰
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران حاجی‌آباداتشگاه ۲۲۱ ۸۲۷
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران ناروهه ۴ ۱۶
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران شهرک صنعتی حاجی‌آباد ۴ ۱۴
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران پارک جنگلی * *
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران کارخانه نمک زهره * *
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران شهرک صنعتی فجر ۱۳ ۳۹
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران ابه نو ۱۰ ۶۵
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران امامزاده‌اسماعیل ۴ ۲۸
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران شاهبلاغ بالا(شاهبداغ) ۴۱۵ ۱۶۷۱
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار   لجران نوده اربابی ۷۴ ۲۵۱
سمنان گرمسار مرکزی شهرستان گرمسار گرمسار     ۱۰۹۵۱ ۳۸۸۹۱
سمنان گرمسار آرادان       ۴۴۳۷ ۱۵۴۱۸
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد   ۱۳۹۲ ۴۷۴۵
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد باغستان * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد پاده ۴۸ ۱۷۲
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد پنجهزاری ۷ ۲۳
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد مزرعه چاه قل قل * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد چهارطاق پایین * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد خلخالیه * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد ده نمک ۱۶ ۳۲
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد رامه بالا ۹ ۳۶
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد رامه پایین ۴۱ ۱۳۸
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد مزرعه سرآسیاب * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد عبدالصمد * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد قالیباف ۱۷ ۳۹
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد قلعه خرابه / اسلام آباد ۲۱ ۶۵
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد باسکول امید * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد چهارطاق بالا ۳۶ ۱۱۰
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد مرغداری ادینه * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد ناحیه صنعتی صید آباد * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد کارخانه گچ زمرد * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد مرغداری طاووسی * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد شرکت تاوک گرمسار * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد شرکت امدادمهدیشهر * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد شرکت پارس طیور * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد مرغداری پردیسان * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد شرکت تعاونی خوش اوا * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد مرکز توزیع برق ۶۳ کیلو وات آرادا * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد شرکت تعاونی پرطلادشت لاری ۱۴ ۳۳
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد شرکت تعاونی مرغ زرین پر * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد شرکت تعاونی مرغ لاری کوهپایه * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد شرکت مرغ صداقت کاران * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد شرکت عدالت بعثت * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد شترچشمه * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد فروان ۲۶۱ ۸۹۴
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد کهن آباد ۴۵۷ ۱۶۳۰
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد قلعه اکبر آباد ۴ ۱۳
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد جلیل آباد ۲۰۲ ۷۰۱
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد ده سراب * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد ده قاضی * *
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد کندقلیخان ۲۲۵ ۷۷۵
سمنان گرمسار آرادان   کهن آباد کارخانه آراگاز * *
سمنان گرمسار آرادان   یاتری   ۱۶۶۵ ۵۷۱۴
سمنان گرمسار آرادان   یاتری دولت آباد ۷۴ ۲۳۸
سمنان گرمسار آرادان   یاتری ده سلطان ۱۰۱ ۳۳۳
سمنان گرمسار آرادان   یاتری سوداغلان ۱۳ ۴۲
سمنان گرمسار آرادان   یاتری کویر آباد * *
سمنان گرمسار آرادان   یاتری مگس تپه * *
سمنان گرمسار آرادان   یاتری هفت‌چشمه * *
سمنان گرمسار آرادان   یاتری الویک ۴ ۶
سمنان گرمسار آرادان   یاتری تقی آباد ۹ ۳۵
سمنان گرمسار آرادان   یاتری حسین آباد کرده ۳۶۷ ۱۳۰۳
سمنان گرمسار آرادان   یاتری امامزاده‌ذوالفقار ۵ ۱۳
سمنان گرمسار آرادان   یاتری امامزاده‌عبداله ۵۲ ۱۹۳
سمنان گرمسار آرادان   یاتری امامزاده‌علی‌اکبر ۷ ۲۵
سمنان گرمسار آرادان   یاتری امیر آباد ۵ ۱۴
سمنان گرمسار آرادان   یاتری رستم آباد ۹۵ ۳۰۷
سمنان گرمسار آرادان   یاتری عدل آباد * *
سمنان گرمسار آرادان   یاتری یاتری پایین ۴۷ ۱۷۸
سمنان گرمسار آرادان   یاتری مرغداری جیک جیک * *
سمنان گرمسار آرادان   یاتری داور آباد ۴۵۴ ۱۵۷۰
سمنان گرمسار آرادان   یاتری کوره آجر پزی هاشم * *
سمنان گرمسار آرادان   یاتری ناحیه صنعتی یاتری روستایی * *
سمنان گرمسار آرادان   یاتری هشت آباد ۲۱۰ ۶۹۶
سمنان گرمسار آرادان   یاتری یاتری بالا ۲۰۸ ۷۰۸
سمنان گرمسار آرادان آرادان     ۱۳۸۰ ۴۹۵۹

منابع[ویرایش]

جستارهای دیگر[ویرایش]