فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان زنجان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.


استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت
زنجان           ۲۳۵۷۷۱ ۹۴۲۸۱۸
زنجان ابهر         ۴۱۳۳۳ ۱۵۸۵۴۴
زنجان ابهر سلطانیه       ۷۲۸۲ ۲۸۲۶۶
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه   ۲۲۵۹ ۹۳۷۴
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه ارجین ۴۸ ۱۶۴
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه اولنگ ۲۷ ۱۲۳
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه چپ دره ۴۴ ۱۷۹
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه طهماسب‌آباد ۲۹ ۱۳۷
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه عباس‌آباد ۵ ۲۶
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه کبودگنبد ۸۵ ۳۸۵
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه ندیرآباد ۷ ۳۷
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه مزرعه بنگاه تعاون * *
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه میهمان شهرسلطانیه ۱۰ ۲۸
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه شهرک صنعتی سلطانیه * *
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه المکی ۹۸ ۴۲۰
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه قلعه ۸۳ ۳۱۷
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه کاکاآباد ۹۰ ۳۶۰
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه مشک‌آباد ۱۰۳ ۴۰۷
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه مزرعه کشت و صنعت دشت سلطانیه * *
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه قره بلاغ ۳۶۰ ۱۴۷۱
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه خیرآباد ۵۸۵ ۲۶۱۷
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه یوسف‌آباد ۲۹۰ ۱۱۰۲
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه اقزوج ۲۰ ۷۳
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه کنگه ۲۷ ۹۷
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه بوجی ۲۹ ۱۰۷
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه سرخه دیزج ۱۷۰ ۷۵۸
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه امیرآباد * *
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه برنقور ۳۵ ۱۶۰
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه پرنگین ۲۹ ۱۱۲
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه چمرود ۱۲ ۶۳
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه چمه ۱۱ ۲۴
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه قشلاق ۸ ۱۸
زنجان ابهر سلطانیه   سلطانیه ونونان ۴۵ ۱۶۱
زنجان ابهر سلطانیه   سنبل‌آباد   ۲۰۵۰ ۸۰۶۹
زنجان ابهر سلطانیه   سنبل‌آباد اسدآباد ۴۱ ۱۴۷
زنجان ابهر سلطانیه   سنبل‌آباد بویین ۳۲۶ ۱۲۲۶
زنجان ابهر سلطانیه   سنبل‌آباد قیاسیه ۶۹ ۲۷۳
زنجان ابهر سلطانیه   سنبل‌آباد ویر ۷۵۲ ۲۹۲۴
زنجان ابهر سلطانیه   سنبل‌آباد ترکانده ۵۷ ۲۳۹
زنجان ابهر سلطانیه   سنبل‌آباد حسین‌آباد ۱۵۲ ۵۴۲
زنجان ابهر سلطانیه   سنبل‌آباد شلوار ۳۲ ۱۲۱
زنجان ابهر سلطانیه   سنبل‌آباد ویک ۱۲۶ ۵۵۹
زنجان ابهر سلطانیه   سنبل‌آباد دوسنگان ۸۰ ۳۷۶
زنجان ابهر سلطانیه   سنبل‌آباد سنبل‌آباد ۱۹۱ ۷۷۲
زنجان ابهر سلطانیه   سنبل‌آباد والایش ۲۲۴ ۸۹۰
زنجان ابهر سلطانیه   گوزل دره   ۱۳۲۴ ۴۹۵۹
زنجان ابهر سلطانیه   گوزل دره کردناب ۶۳ ۳۰۹
زنجان ابهر سلطانیه   گوزل دره گوزلدره سفلی ۴۸۹ ۱۶۰۴
زنجان ابهر سلطانیه   گوزل دره خرمدرق ۲۳۳ ۸۹۲
زنجان ابهر سلطانیه   گوزل دره سبزدرق ۹۹ ۴۱۷
زنجان ابهر سلطانیه   گوزل دره ساریجالو ۱۱۵ ۴۵۱
زنجان ابهر سلطانیه   گوزل دره سلمان کندی ۱۰۰ ۴۱۶
زنجان ابهر سلطانیه   گوزل دره شکورآباد ۱۸۲ ۷۴۳
زنجان ابهر سلطانیه   گوزل دره کردرق ۴۳ ۱۲۷
زنجان ابهر سلطانیه سلطانیه     ۱۶۴۹ ۵۸۶۴
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر       ۳۴۰۵۱ ۱۳۰۲۷۸
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   ابهررود   ۱۳۰۰ ۵۶۸۶
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   ابهررود اسپاس ۱۰۲ ۳۸۳
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   ابهررود فونش‌آباد ۳۷۰ ۱۶۲۷
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   ابهررود زره باش ۹۰ ۴۰۶
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   ابهررود قفس‌آباد ۹۹ ۴۸۷
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   ابهررود کینه ورس ۱۸۴ ۷۰۳
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   ابهررود چالچوق ۲۴ ۱۳۷
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   ابهررود عباس‌آباد سفلی ۹۸ ۵۰۵
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   ابهررود عباس‌آباد علیا ۱۵ ۸۹
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   ابهررود قره اغاج ۱۸ ۹۹
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   ابهررود قزلجه ۴۸ ۲۲۲
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   ابهررود میموندره ۲۵۲ ۱۰۲۸
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه   ۳۲۵۹ ۱۲۵۴۳
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه قروه ۷۲۰ ۲۷۷۲
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه حصارقاجار ۹۴ ۳۳۰
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه قمچ‌آباد ۱۵۴ ۵۶۱
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه نورین ۵۵۰ ۲۰۸۸
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه مجتمع صنعتی نورین ۱۶ ۶۱
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه شریف‌آباد ۱۴۶۷ ۵۵۲۱
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه اسدآباد ۲۱ ۹۰
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه برزابیل ۸ ۲۲
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه علی‌آباد ۵ ۳۲
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه قارلوق ۳۷ ۱۸۶
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه مزرعه قره بلاغ * *
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه قره تپه ۷ ۲۳
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه قویوجوق ۴ ۹
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه گلجه ۱۹ ۶۸
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه حسین‌آباد قارقالو ۱۰ ۵۲
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه حصارعبدالکریم ۱۶ ۶۴
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه داودگر ۱۲ ۷۹
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه علی‌بلاغی * *
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه امیرآباد ۶ ۱۶
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه قشلاق مرشون ۴ ۱۵
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه کله خانه ۱۳ ۲۹
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه کماجین ۶ ۲۰
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه ییلاق مرشون ۷۷ ۴۳۲
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   حومه بهاور ۱۰ ۶۳
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   درسجین   ۶۱۱ ۲۰۹۹
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   درسجین ارکین ۲۹ ۱۱۰
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   درسجین ازناب ۵۸ ۱۳۷
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   درسجین خلیفه حصار/خلیفه حصار و میلان ۵۱ ۱۹۲
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   درسجین رازمجین ۲۹ ۱۲۷
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   درسجین قوهجین ۵۹ ۱۸۴
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   درسجین کلنگرز ۴۳ ۱۹۳
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   درسجین اقچه کند ۴۳ ۱۴۵
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   درسجین درسجین ۱۶۸ ۵۴۹
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   درسجین مزرعه بالقلو * *
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   درسجین توده بین ۹۴ ۳۳۵
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   درسجین شیورین ۳۵ ۱۲۴
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد   ۹۳۷ ۴۲۲۸
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد امیربستاق ۴۹ ۲۳۳
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد ایوانک ۹۹ ۴۴۴
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد چشین ۷۳ ۳۵۹
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد گل تپه ۴۳ ۲۰۶
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد کلی ۲۹ ۱۶۷
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد اغور ۷۳ ۳۵۲
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد چشمه بار ۵۸ ۲۳۴
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد خوشنام ۱۰۰ ۴۸۷
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد نایجوک ۸۹ ۳۳۳
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد ینگی کند ۴۵ ۱۶۱
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد چنگ الماس ۱۶۳ ۷۶۷
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد دولت‌آباد ۱۰۷ ۴۴۰
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   دولت‌آباد شکرچشمه ۹ ۴۵
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه   ۲۹۰۱ ۱۲۰۰۵
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه ارهان ۲۳۸ ۱۰۷۷
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه جداقیه ۱۵۱ ۵۶۰
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه عمیدآباد ۶۴۱ ۲۴۸۲
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه الگزیر ۴۱۳ ۲۰۹۵
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه پیرزاغه ۴۷۰ ۱۸۵۰
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه چرگر ۲۳۸ ۸۵۳
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه کوه زین ۹۹ ۴۰۲
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه ایستگاه زرین دره (زرین دژ) * *
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه خراسانلو ۱۳۹ ۴۹۲
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه داشبلاغ ۸۱ ۳۵۵
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه گاودره ۹۵ ۳۸۶
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه سروجهان ۹۲ ۴۳۶
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر   صایین قلعه کبودچشمه ۲۴۳ ۱۰۱۵
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر ابهر     ۱۹۱۳۶ ۷۰۸۳۶
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر صایین قلعه     ۲۸۹۶ ۱۱۰۸۳
زنجان ابهر مرکزی شهرستان ابهر هیدج     ۳۰۱۱ ۱۱۷۹۸
زنجان ایجرود         ۹۰۲۹ ۳۵۶۶۱
زنجان ایجرود حلب       ۱۶۷۸ ۶۳۴۲
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین   ۱۴۶۰ ۵۵۱۳
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین ارموتلو ۱۹ ۷۶
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین قراقیه ۲۳ ۱۰۴
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین پاشاچای ۴۲ ۱۵۹
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین چولچه ۲۳ ۹۰
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین صایین ۸۳ ۲۴۷
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین کهریزسیاه‌منصور ۳۷ ۱۵۰
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین حاج قشلاق ۳۵ ۱۶۶
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین قره بوته ۴۰ ۱۵۷
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین سفیدکمر ۶۷ ۲۰۶
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین قندی بلاغ ۱۵ ۷۲
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین ینگی کندجامع السرا ۱۱۹ ۵۲۳
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین ارکویین ۷۵ ۲۱۷
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین بلوبین ۲۳ ۶۶
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین خویین ۵۷ ۱۳۲
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین قوریه ۴۰ ۱۲۴
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین گرنه ۲۱ ۷۱
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین نجم الشیخان ۷۷ ۳۳۶
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین بهمن ۳۳ ۱۲۸
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین قادرلو ۵ ۲۴
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین قوشچی ۴۳ ۱۷۹
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین قلقاتی ۱۳۷ ۵۴۹
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین نکتو ۱۴۶ ۶۵۲
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین ابوجانلو ۱۷ ۶۰
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین دایدارسفلی ۱۸ ۶۹
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین دایدارعلیا ۴۳ ۱۴۲
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین قره دوراخلوسفلی ۱۱ ۳۷
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین قره گنی * *
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین گنبد ۳۱ ۱۰۶
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین چسب ۱۳۷ ۵۰۸
زنجان ایجرود حلب   ایجرودپایین چولچه قشلاق ۴۰ ۱۴۲
زنجان ایجرود حلب حلب     ۲۱۸ ۸۲۹
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود       ۷۳۵۱ ۲۹۳۱۹
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا   ۲۳۴۲ ۱۰۰۲۵
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا آقبلاغ ۱۵۷ ۶۷۴
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا اغلبیک سفلی ۲۲۹ ۹۳۰
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا باریک اب ۱۸۱ ۷۱۵
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا الاچمن ۲۳۳ ۱۰۴۸
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا اغلبیک علیا ۲۳۲ ۹۴۹
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا دورمشقان ۸ ۴۶
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا اینچه رهبری ۱۶۶ ۷۱۸
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا باغ کندی ۷۵ ۲۶۵
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا چتز ۱۶۷ ۷۴۱
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا خاکریز ۴۱ ۱۶۲
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا قارختلو ۱۳۶ ۵۵۵
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا قره سعید ۱۹۱ ۹۵۴
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا کوسه لر ۱۲۶ ۶۳۴
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا احمدکندی ۲۰۹ ۸۹۴
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا اوچ تپه ۱۸۴ ۷۰۵
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   ایجرودبالا یارکندی ۷ ۳۵
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر   ۳۴۳۳ ۱۳۶۴۴
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر بیدگینه ۲۲۰ ۸۸۰
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر چاپوق ۱۴۴ ۵۹۲
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر قوزان ۱۳۴ ۵۲۰
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر ایج ۱۸۳ ۷۲۶
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر تله جرد ۱۵۵ ۶۹۳
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر یدی بلاغ ۲۳ ۷۹
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر ینگی کندسیدلر ۳۷۶ ۱۲۸۴
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر تازه کند ۱۰ ۴۹
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر خانجین ۱۱۳ ۳۹۶
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر خانقاه ۸۳ ۳۱۱
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر قمچقای ۱۱۵ ۴۳۴
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر ینکی کندمیرزاالماسی ۴۷ ۱۶۵
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر قره درق ۳۴ ۱۲۰
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر شیوه ۳۲۴ ۱۳۸۸
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر جوقین ۵۶۸ ۲۵۵۷
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر گلابرسفلی ۵۰۵ ۱۸۸۳
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر بیزین * *
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر سراب ۱۳ ۵۴
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر سها ۱۵۹ ۶۰۱
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر قره داغ ۳۲ ۱۳۱
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر گلیجه ۷ ۳۴
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر هلیل‌آباد ۱۷۱ ۶۷۴
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   گلابر ینگی کند کندسها/ینگی کند مجذومین ۱۴ ۶۳
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   سعیدآباد   ۱۰۶۴ ۳۷۰۶
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   سعیدآباد شوراب ۳۳ ۸۱
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   سعیدآباد شهرک ۳۴۰ ۱۱۷۹
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   سعیدآباد قره بلاغ ۴ ۴
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   سعیدآباد سعیدآباد سفلی ۷۴ ۲۲۲
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   سعیدآباد سعیدآباد علیا ۲۶۶ ۹۱۳
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   سعیدآباد قزلجه ۶۶ ۲۰۰
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود   سعیدآباد ملاپیری ۲۸۱ ۱۱۰۷
زنجان ایجرود مرکزی شهرستان ایجرود زرین‌آباد     ۵۱۲ ۱۹۴۴
زنجان خدابنده         ۳۶۱۲۱ ۱۶۱۶۹۶
زنجان خدابنده افشار       ۳۵۴۵ ۱۶۳۰۴
زنجان خدابنده افشار   شیوانات   ۱۹۱۹ ۸۹۶۳
زنجان خدابنده افشار   شیوانات قره ولی ۸۳ ۳۹۰
زنجان خدابنده افشار   شیوانات قازقلوی علیا ۱۷ ۸۶
زنجان خدابنده افشار   شیوانات مسگر ۹۲ ۴۰۴
زنجان خدابنده افشار   شیوانات حصارسفلی ۵۸ ۲۳۴
زنجان خدابنده افشار   شیوانات حصارعلیا ۶۷ ۳۵۰
زنجان خدابنده افشار   شیوانات رستم‌آباد * *
زنجان خدابنده افشار   شیوانات خلیفه قشلاق ۶۷ ۳۳۴
زنجان خدابنده افشار   شیوانات قمچقای ۸۰ ۴۰۴
زنجان خدابنده افشار   شیوانات نریمان قشلاق ۷۶ ۳۲۹
زنجان خدابنده افشار   شیوانات اقچه گنبد ۱۰۰ ۴۴۹
زنجان خدابنده افشار   شیوانات بختی ۵۶ ۲۳۱
زنجان خدابنده افشار   شیوانات دینی بیک ۲۳ ۱۱۴
زنجان خدابنده افشار   شیوانات گونای ۴۵ ۱۸۸
زنجان خدابنده افشار   شیوانات ینگی‌آباد ۲۶ ۱۱۷
زنجان خدابنده افشار   شیوانات سوله ۱۰۹ ۵۱۴
زنجان خدابنده افشار   شیوانات مصرآباد ۱۰۰ ۴۹۹
زنجان خدابنده افشار   شیوانات تاتارده ۶۷ ۳۰۲
زنجان خدابنده افشار   شیوانات حصارشیوان ۱۷ ۸۶
زنجان خدابنده افشار   شیوانات فریدون ۸۶ ۳۴۸
زنجان خدابنده افشار   شیوانات قمشلو ۳۳ ۱۳۳
زنجان خدابنده افشار   شیوانات مصطفی لو ۳۰ ۱۴۳
زنجان خدابنده افشار   شیوانات کند تاتار/چشمه تاتار ۲۰ ۷۸
زنجان خدابنده افشار   شیوانات محمدشاه لو ۳۱ ۱۰۱
زنجان خدابنده افشار   شیوانات اولی بیک ۱۵۶ ۷۶۲
زنجان خدابنده افشار   شیوانات گوگر چینک ۱۶۸ ۷۳۸
زنجان خدابنده افشار   شیوانات شورجا ۴۵ ۲۴۱
زنجان خدابنده افشار   شیوانات یوزباشی ۱۹ ۸۵
زنجان خدابنده افشار   شیوانات قویی ۱۷۷ ۹۴۹
زنجان خدابنده افشار   شیوانات بورون ۶۸ ۳۴۲
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار   ۸۵۴ ۴۰۶۷
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار تیمورلو ۲۳ ۹۲
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار چقلوی سفلی ۴۸ ۲۲۵
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار چقلوی علیا ۲۴ ۱۲۰
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار حسن لو ۲۷ ۱۵۰
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار خلیفه لو ۳۸ ۱۸۹
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار قویجوق علیا ۶۳ ۳۱۲
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار گنداب ۴۵ ۲۶۰
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار محمدلو ۳۳ ۱۴۷
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار یقین لو * *
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار اصلانلو ۳۸ ۱۳۸
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار افشارلو ۷ ۳۳
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار باغلوجه ۲۵ ۱۲۵
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار باش قشلاق ۴۵ ۱۸۵
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار توحیدلو ۴۳ ۱۶۰
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار جمعه لو ۲۴ ۱۱۷
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار چریکلو ۲۱ ۸۵
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار پیغمبرلو ۱۰ ۴۰
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار طاهرلو ۱۰ ۴۵
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار عیسی بیگلو ۴ ۲۳
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار قلیچ قیه ۲۲ ۱۱۶
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار کردلو ۲۰ ۹۶
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار کشگنلو * *
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار مهدیلو * *
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار اجی کهریز ۹ ۴۲
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار آق قویی ۷ ۴۵
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار اقاچقلو ۴۴ ۲۰۹
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار تازه قشلاق ۱۰ ۳۹
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار توتورقان ۸۴ ۴۴۵
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار علی‌مردان ۲۰ ۱۱۲
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار کملر ۷ ۳۱
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار گل بلاغ ۱۳ ۵۹
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار منداق ۶۰ ۲۶۰
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار ورمانلو ۶ ۲۱
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار وکیل قشلاق ۵ ۳۲
زنجان خدابنده افشار   قشلاقات افشار یساول ۱۲ ۶۴
زنجان خدابنده افشار گرماب     ۷۷۲ ۳۲۷۴
زنجان خدابنده بزینه رود       ۷۲۶۸ ۳۳۶۸۷
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود   ۲۸۶۵ ۱۲۶۶۴
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود حی ۳۱۱ ۱۳۵۵
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود اورگنجه ۳۱ ۱۴۲
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود داش تپه ۲۷ ۱۲۰
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود کهلا ۴۰۶ ۱۶۶۱
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود بزین ۴۳۳ ۱۷۵۴
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود محمدخلج ۴۰۸ ۱۷۱۴
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود استرود ۲۰۱ ۹۳۳
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود شرور ۲۰۴ ۹۲۶
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود اراغول * *
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود توزلو ۴۵۰ ۲۰۸۵
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود غلام ویس ۳۴۳ ۱۷۳۵
زنجان خدابنده بزینه رود   بزینه رود خانلار ۴۹ ۲۳۰
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود   ۳۲۵۸ ۱۶۰۶۷
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود اردهین ۱۵۱ ۸۰۹
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود داشبلاغ ۸۴ ۴۴۶
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود عموکندی ۵۱ ۲۶۸
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود قره محمد ۵۰ ۲۸۳
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود قیاسکندی ۷۸ ۴۱۸
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود بصرک ۵۴ ۲۷۱
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود دربند ۳۹ ۲۱۸
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود سراب ۶۷ ۳۴۲
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود قره کهریز ۱۱۴ ۶۱۷
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود یاستی بولاغ ۵۴ ۳۰۸
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود ارقین بلاغ ۲۰۴ ۹۵۴
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود امیرلو ۹۷ ۵۴۷
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود امام کهریز ۴۳ ۲۲۵
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود قزل بلاغ ۱۴۳ ۶۸۲
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود سریین ۷۹ ۴۴۷
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود قشقجه ۲۴۴ ۱۱۴۶
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود شهیدآباد ۱۴۲ ۷۳۵
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود زاغج ۲۰۰ ۹۳۶
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود سقرچین ۱۷۲ ۷۳۶
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود پنبه زبان ۱۰۳ ۴۶۹
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود پیرمرزبان ۱۷۴ ۷۷۶
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود قجور ۱۰۲ ۴۹۴
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود اغوزلو ۱۳۹ ۶۲۷
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود زاغه لو ۷۸ ۳۴۲
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود گل تپه ۱۸۴ ۸۱۱
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود دوراخلو ۱۳ ۷۰
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود حسام‌آباد ۳۵۰ ۱۸۱۷
زنجان خدابنده بزینه رود   زرینه رود سرشبار ۴۹ ۲۷۳
زنجان خدابنده بزینه رود زرین رود     ۱۱۴۵ ۴۹۵۶
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده       ۱۹۲۰۷ ۸۴۳۶۱
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه   ۴۰۷۳ ۱۹۱۸۶
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه لاچوان ۴۱۱ ۱۷۱۲
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه نعلبندان ۲۱۲ ۹۹۲
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه زواجر ۱۹۸ ۸۰۸
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه شهر صنعتی خدابنده * *
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه گوندره ۱۸۵ ۷۹۹
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه نظرقلی ۲۳۳ ۱۰۴۳
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه بیجقین ۱۹۹ ۱۰۲۵
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه ورجوشان ۱۳۹ ۷۰۸
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه بلگه شیر ۲۷۵ ۱۴۹۹
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه شیخ الو ۱۶۰ ۷۷۱
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه قانلی ۵۸ ۳۲۴
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه توپ قره ۲۶۶ ۱۱۸۷
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه داشلوجه ۱۰۸ ۵۲۲
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه کشت و صنعت دشت میر * *
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه چپقلو ۵۴ ۲۸۲
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه اقچه قیا ۳۱۲ ۱۴۶۹
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه دوتپه علیا ۵۴ ۳۰۲
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه دوتپه سفلی ۸۲۳ ۳۸۰۶
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه رحمت‌آباد ۴۸ ۲۴۴
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه پرچین ۱۵۸ ۸۳۴
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه ده شیر ۱۳۰ ۶۱۸
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه قطاربلاغی ۱۶ ۸۷
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   حومه گلمکان ۳۲ ۱۴۹
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود   ۴۷۵۴ ۲۲۰۷۰
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود علی‌آباد ۱۴۴ ۵۸۷
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود جرین ۲۴۸ ۱۱۱۰
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود رباط ۱۶ ۶۵
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود شهرستانک ۲۸ ۱۱۶
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود اقبلاغ علیا ۶۹ ۳۷۱
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود کهل‌آباد ۱۱۸ ۵۶۹
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود نورآباد ۶۹۹ ۳۲۶۰
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود پیرگاوگل ۴۹ ۲۰۳
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود خالق‌آباد ۱۸۳ ۹۸۰
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود کوچ تپه ۲۲۸ ۱۰۴۴
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود تورپاخلو ۹۰ ۳۷۶
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود زرین گل ۲۹۱ ۱۴۰۲
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود گنگک ۹۴ ۴۳۱
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود محمودآباد ۵۵۸ ۲۴۸۶
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود اینچه خدابنده لو ۳۶۵ ۱۵۲۶
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود اهارمشکین ۲۱۷ ۱۰۱۰
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود قوشه کند ۱۱۳ ۶۱۴
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود قینرجه ۱۲۱ ۵۹۷
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود ابی سفلی ۴۰۰ ۱۷۶۸
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود کهریز ۵۲ ۲۱۰
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود دولاب ۱۹ ۱۱۷
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود سازین ۴۵ ۲۲۲
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود کوسج‌آباد ۸۲ ۴۲۷
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود گوگجه ییلاق ۱۶۶ ۸۴۳
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود منطش ۳۰ ۱۴۸
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود حسین‌آباد ۹۶ ۴۵۲
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود سعیدآباد /سعدآباد ۲۲ ۸۷
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود سعید محمد/سید محمد ۴۳ ۱۹۸
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود شعبان ۱۰۹ ۵۲۸
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   خرارود هیرآباد ۵۹ ۳۲۳
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   سهرورد   ۱۴۷۲ ۶۳۱۷
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   سهرورد اوشتانیان ۱۲ ۵۵
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   سهرورد سنگده * *
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   سهرورد چوخوریورد * *
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   سهرورد گوشتین ۵ ۱۹
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   سهرورد مادآباد ۵۸ ۲۶۲
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   سهرورد ابدالر ۳۶ ۱۸۱
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   سهرورد سهرورد ۱۳۵۶ ۵۷۸۶
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف   ۲۶۵۵ ۱۱۲۶۳
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف ابراهیم‌آباد ۳۲ ۱۴۸
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف بیوک قشلاق ۲۷ ۱۴۲
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف چپقلو ۴۰ ۱۷۷
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف داشالتو ۸ ۵۶
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف دوغانلو ۲۰ ۹۵
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف یاراحمدلو ۲۹ ۱۴۱
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف یارمجا * *
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف صالح‌آباد ۵۹ ۲۵۹
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف قلعه جوق ۱۱۵ ۵۰۶
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف بیگم اقا ۵۴ ۲۸۷
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف دلایرسفلی ۱۲۹ ۵۷۸
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف کسیک ۱۱۱ ۵۳۰
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف شهیدچمنی ۹۲ ۴۴۴
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف دلایرعلیا ۶۳ ۲۸۳
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف عین جیک ۱۹۲ ۸۱۸
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف قول علی ۷۷ ۳۲۴
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف گمش تپه ۶۶ ۳۲۹
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف کرسف ۷۵۳ ۲۸۶۹
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف پسکوهان ۲۵۶ ۱۰۹۷
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف قره محمد ۱۴۶ ۶۱۸
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف کره چال ۲۴ ۱۲۰
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده   کرسف حصار ۳۶۱ ۱۴۳۷
زنجان خدابنده مرکزی شهرستان خدابنده قیدار     ۶۲۵۳ ۲۵۵۲۵
زنجان خدابنده سجاس رود       ۶۱۰۱ ۲۷۳۴۴
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ   ۱۲۲۶ ۵۹۹۶
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ النچه ۷۲ ۳۷۱
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ باریک اب ۴۰ ۱۹۰
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ چراغ مزرعه ۲۳ ۱۰۹
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ نصرت‌آباد ۱۱۲ ۶۰۷
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ شیخ‌موسی ۶۵ ۳۱۷
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ گوران ۶۸ ۳۷۵
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ سرین دره ۳۶ ۲۴۳
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ چراغ حصاری ۳۸ ۱۴۲
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ مهدی‌آباد ۷۹ ۴۱۴
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ شین ۲۰ ۸۴
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ قره گل ۳۱ ۱۸۴
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ ممقان * *
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ اقبلاغ سفلی ۱۴۴ ۷۲۳
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ اوچ بلاغ ۳۲ ۱۶۱
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ قمشلو ۱۲ ۷۷
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ ارقین ۲۰۹ ۹۳۶
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ زرند ۲۰۸ ۹۰۱
زنجان خدابنده سجاس رود   آق بلاغ مهرین‌آباد ۳۶ ۱۶۰
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود   ۳۵۳۰ ۱۵۷۷۱
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود چلاخور ۶۶ ۲۸۸
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود چنگوری ۱۷۴ ۸۵۱
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود دابانلو ۱۵۷ ۶۶۶
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود محمدآباد ۹۲ ۴۷۵
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود بولاماجی ۱۹۷ ۷۵۵
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود امام کندی ۷۲ ۳۱۸
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود ینگجه ۱۶۶ ۶۳۹
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود پابند ۱۳۴ ۵۶۰
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود ده جلال ۱۱۵ ۵۰۵
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود کبوترک ۹ ۳۷
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود کشک‌آباد ۱۲۱ ۶۲۰
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود خمارک ۷۶ ۳۴۰
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود سیامان ۴۴ ۱۹۰
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود شوراب ۶۸ ۳۰۱
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود مزیدآباد ۲۰۳ ۹۶۰
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود نهروان ۶۵ ۳۰۵
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود چنگور ۱۰۲ ۴۶۸
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود حسن‌آباد ۶ ۲۹
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود ذوینق ۹۲ ۴۴۲
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود اسلام‌آباد ۳۸ ۱۵۶
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود مجیدآباد ۱۷۱ ۸۰۶
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود خنداب ۳۷۶ ۱۵۶۲
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود نهاویس ۱۰۳ ۳۹۰
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود اسپرین ۵۲ ۲۵۸
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود خوش ۱۷۱ ۷۹۹
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود دولجین ۷۳ ۳۴۹
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود زرزر ۱۱۶ ۶۰۸
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود اقاجری ۱۰۸ ۵۳۶
زنجان خدابنده سجاس رود   سجاس رود چوزک ۳۶۳ ۱۵۵۸
زنجان خدابنده سجاس رود سجاس     ۱۳۴۵ ۵۵۷۷
زنجان خرمدره         ۱۵۳۱۷ ۶۰۰۲۷
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره       ۱۵۳۱۷ ۶۰۰۲۷
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   الوند   ۱۸۸ ۸۷۳
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   الوند الوند ۸۵ ۴۳۰
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   الوند پلاس ۲۷ ۱۱۹
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   الوند خلیفه لو ۲۲ ۸۰
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   الوند اسلام‌آباد ۲۱ ۹۶
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   الوند انجلین ۳۳ ۱۴۸
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره   ۲۵۶۷ ۱۱۰۹۹
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره نصیرآباد ۴۷۳ ۲۰۴۴
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره ایستگاه خرمدره * *
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره خلج ۱۱ ۳۰
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره مزرعه سبز دشت * *
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره شویر ۳۰۵ ۱۶۳۱
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره قلعه حسینیه ۴۹۰ ۱۹۶۳
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره مجتمع کشت و صنعت خ * *
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره مزرعه مهندس عسگری * *
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره ویستان بالا ۲۹ ۱۰۳
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره ویستان پایین ۱۲ ۳۲
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره شهرک صنعتی خرمدره * *
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره رحمت‌آباد ۲۰۸ ۸۷۲
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره سوکهریز ۵۳۶ ۲۲۰۶
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره فلج ۱۴۹ ۷۲۲
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره اردجین ۲۸۶ ۱۱۷۷
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره   خرمدره باغ دره ۶۱ ۲۹۴
زنجان خرمدره مرکزی شهرستان خرمدره خرمدره     ۱۲۵۶۲ ۴۸۰۵۵
زنجان زنجان         ۱۱۳۸۸۳ ۴۴۲۷۲۸
زنجان زنجان زنجانرود       ۷۲۳۵ ۳۰۴۲۶
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره بالا   ۱۰۶۵ ۴۳۷۹
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره بالا قره بو ته ۷۰۱ ۲۷۴۷
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره بالا عزیزلو ۶ ۲۵
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره بالا قره اوغلانلو ۹۲ ۳۸۰
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره بالا قیطول ۹۵ ۳۸۳
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره بالا گوگ تپه ۸۴ ۴۱۳
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره بالا ایلن ۱۵ ۹۰
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره بالا چوروک علیا ۶۳ ۲۹۳
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره بالا گوگلر ۹ ۴۸
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین   ۲۸۰۱ ۱۱۶۸۶
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین رجعین ۴۶۱ ۱۷۶۲
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین الوارلو ۲۱ ۱۲۳
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین چوروک سفلی ۵۵ ۲۷۴
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین سرچم سفلی ۴۹ ۲۴۸
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین قو لی قصه /سلطان‌آباد ۱۹۳ ۷۷۹
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین گوالان ۷۸ ۳۳۶
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین حماملو پایین ۲۱ ۹۶
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین حماملو بالا ۸ ۳۷
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین تازه کند ۶ ۲۳
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین چپ چپ ۱۴۳ ۶۷۷
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین دلکی ۲۲ ۱۰۳
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین سر چم علیا ۲۶ ۱۰۳
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین سر دهات شیخ ۶۰ ۲۱۹
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین صو فی لر * *
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین فیله خاصه ۲۳ ۱۰۴
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین قیطور ۲۹ ۱۵۱
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین مزرعه گچی لیک * *
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین دولک ۱۸ ۶۸
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین قلایچی ۱۹ ۸۹
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین قره آقاجلو ۱۵ ۵۸
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین ایده لو * *
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین بلوغ ۷ ۳۶
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین تلمبه خانه ایده لو ۱۱ ۳۹
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین چاور ۵ ۱۶
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین سردهات بیات جعفر ۵۲ ۲۳۴
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین سیف‌آباد ۲۸ ۱۴۱
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین عربچه ۱۳ ۵۹
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین کهآب‌/قهآب‌/ ۵۳ ۲۱۹
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین گمش‌آباد ۱۸۹ ۸۵۱
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین نجی * *
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین المالو ۱۶ ۶۷
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین باغلوجه سردار ۷۳ ۲۹۳
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین حسن‌آباد ۱۶ ۷۹
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین دولاناب ۱۵۶ ۶۸۹
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین نیک پی ۱۱۹ ۴۲۷
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین دره لیک ۱۰۳ ۴۱۹
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین قاهران ۷۰ ۲۶۷
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین قره چریان ۹۷ ۴۱۷
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین کزبر ۱۷۲ ۶۶۲
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین مزرعه امینی * *
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین اسفناج ۱۰۴ ۴۲۶
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین باغلوجه اقا ۵۳ ۲۲۰
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین تلخاب ۱۱۰ ۴۶۱
زنجان زنجان زنجانرود   زنجانرودپایین قره اغاج ۹۹ ۳۸۴
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین   ۱۰۴۳ ۴۷۳۲
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین ایلجاق ۱۲۱ ۵۷۶
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین ساری کندداداش بیک ۲۳ ۱۱۶
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین ساری کندعلیا ۳۳ ۱۶۶
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین ساری کندکابلی ۲۳ ۱۰۱
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین ساری کندمحمدرضا * *
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین قره اغاج سفلی ۶۴ ۳۵۶
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین قره اغاج علیا ۶۲ ۳۲۷
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین انجمن علیا ۶۶ ۳۸۲
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین مشمپا ۲۸۸ ۱۱۹۵
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین انجمن سفلی ۷۴ ۳۴۵
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین چپر ۱۸ ۹۱
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین حصار ۱۹۳ ۷۳۱
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین شکورچی ۵۹ ۲۵۱
زنجان زنجان زنجانرود   چایپاره پایین نوروزآباد ۱۶ ۷۲
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو   ۲۳۲۶ ۹۶۲۹
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو اربط ۳۳ ۱۴۴
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو اندآباد علیا ۱۴۶ ۵۳۱
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو بزوشا ۱۷۲ ۷۶۸
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو قره کول ۱۰۴ ۴۲۳
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو احمدآباد * *
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو اندآباد سفلی ۲۱۶ ۸۳۱
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو مهرآباد ۱۹۴ ۷۲۸
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو اوزج ۴ ۴
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو تقی کندی ۴۰ ۱۶۳
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو چهره‌آباد ۱۰۷ ۳۷۸
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو حسین‌آباد ۳۵ ۱۳۶
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو سنگبین ۲۳ ۹۴
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو قالیچه بلاغ ۷ ۳۲
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو لولک‌آباد ۵۵ ۱۹۸
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو جنت اولنگ * *
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو زنگین ۴۵ ۲۳۴
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو قزلاربلاغی ۱۳ ۶۸
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو ابراهیم‌آباد ۳۰ ۱۳۸
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو حمزه لو ۹ ۲۹
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو رضاآباد ۱۲۵ ۵۴۳
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو قزلجه علیا ۴۶ ۲۴۳
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو کنگرلو ۳۸ ۱۹۸
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو میاندره ۲۴ ۱۱۶
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو چر لانقوش ۴۴ ۲۰۰
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو قزلجه سفلی ۱۸ ۸۲
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو حبش ۵۱ ۲۰۰
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو دگرمان درسی ۷۹ ۳۳۱
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو علی‌آباد ۸۱ ۳۳۵
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو ملک باغی ۶۵ ۲۶۹
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو مینان ۲۹ ۱۳۹
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو میرجان ۳۲۵ ۱۳۵۹
زنجان زنجان زنجانرود   غنی بیگلو نصیرآباد ۱۶۴ ۶۹۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان       ۱۰۲۷۱۴ ۳۹۵۱۴۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب   ۲۸۴۶ ۱۱۷۸۲
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب اردین ۳۳ ۱۵۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب بیناب ۱۷۲ ۶۰۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب بولاماجی ۱۰۹ ۴۲۱
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب پارس سویچ * *
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب گوالی ۳۱ ۱۱۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب نقطه بندی ۲۲ ۱۰۲
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب حاجی‌احمد ۱۱ ۲۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب نیماور ۳۱۵ ۱۰۸۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب اسکند ۵۹ ۲۹۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب ذاکر ۱۲۲ ۵۵۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب کج کلاه ۱۳ ۴۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب کرده ناب ۱۷ ۶۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب کهناب ۲۱ ۶۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب گلستانه ۱۲ ۴۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب مروارید ۱۱۸ ۴۵۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب مجتمع صنعتی بناب ۴ ۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب ابراهیم‌آباد ۳۴ ۱۶۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب امام ۱۰۱ ۵۲۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب بادامستان ۲۱ ۹۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب چال * *
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب سولی چای ۲۶ ۱۰۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب طرازوج ۲۵ ۱۴۰
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب علی‌آباد شرقی ۲۸ ۱۳۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب قلعه ۵۵ ۲۸۳
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب قوزلجا ۱۰ ۵۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب گلیجه علیا(گلیجه امام) ۱۳ ۴۱
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب لار ۵۷ ۲۷۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب یحیی‌آباد ۱۵ ۶۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب دیزج‌آباد ۹۲۷ ۳۶۸۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب پا یین کوه ۱۴۱ ۵۹۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب جارچی ۷ ۳۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب چوره ناب ۳۹ ۱۸۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب دواسب ۱۵۴ ۷۰۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب زرنان ۷۲ ۳۲۱
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب قیاس‌آباد * *
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بناب گلیجه سفلی ۵۷ ۲۸۰
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی   ۲۰۳۱ ۸۵۸۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی تلخاب ۱۸۷ ۸۰۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی حسین‌آباد ۷۴ ۲۷۳
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی گل بلاغی ۱۶۳ ۶۲۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی جشن سرا ۲۱ ۹۲
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی سنقر ۳۶ ۱۷۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی گل بداغ ۲۶ ۱۲۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی کاوند ۲۸۷ ۱۰۹۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی گلیجه ۳۷ ۱۷۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی اق کند ۴۰۰ ۱۶۹۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی سعیدکندی ۴۳ ۲۰۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی بوغداکندی ۲۵۸ ۱۰۳۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی گل تپه ۱۹۱ ۸۵۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی ده شیر علیا ۱۸۲ ۷۹۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   بوغداکندی مرصع ۱۲۶ ۶۲۳
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم   ۸۲۷ ۳۳۳۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم طاهرآباد ۲۶ ۸۳
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم گلهرود ۵۱ ۱۹۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم همایون ۱۹۷ ۷۹۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم پادگان ولی عصر * *
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم ناحیه صنعتی زنجان ۲۲ ۶۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم تهم ۲۷۹ ۱۰۷۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم خشکه رود ۵۲ ۱۹۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم کلکش ۳۸ ۱۹۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم گمان * *
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم چلگان ۸۶ ۴۱۳
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم دگاهی ۳۵ ۱۵۰
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم شیلاندر ۳۴ ۱۴۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   تهم علی‌آباد معینی ۵ ۱۲
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا   ۲۹۲۲ ۱۱۹۱۲
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا ابدال ۸ ۴۳
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا اقبلاغ حومه ۱۵۹ ۷۱۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا حاج ارش ۱۴۹ ۵۳۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا قره بولاغ ۳۷ ۱۷۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا گلجیک ۳۶ ۱۰۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا یامچی ۲۳۳ ۱۱۱۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا حاجی‌کندی ۳۴ ۱۲۲
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا قزل تپه بیات ۶۷ ۲۹۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا قزل تپه علیقلی ۱۱۶ ۵۲۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا ینگیجه ۳۱۰ ۱۱۱۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا کناوند ۱۳۷ ۴۸۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا اسفجین ۲۰۱ ۸۳۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا داش کسن ۴۹ ۲۰۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا ملالر ۱۳۸ ۷۳۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا تازه کندضیاآباد ۵۲ ۲۲۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا امین‌آباد ۲۵۹ ۱۱۰۱
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا ایستگاه خرم پی * *
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا چیر ۱۶۵ ۶۲۳
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا علی‌ابا د * *
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا امادگاه میثم ۲۲۶ ۸۵۳
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا نظام‌آباد ۱۷ ۷۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا والارود/باری / ۱۲۷ ۴۸۲
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا محسن‌آباد ۷۱ ۲۳۳
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا باغلوجه بیات ۲۲ ۸۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا بیات لر * *
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا دانشگاه زنجان ۳۶ ۱۲۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا کوشکن ۱۰۹ ۴۴۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا مجینه ۸۸ ۳۶۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا مهتر ۶۷ ۲۴۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   زنجانرودبالا مزرعه دولابار * *
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات   ۳۰۰۰ ۱۲۴۴۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات باروت اغاجی ۱۳۹ ۵۷۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات بایندر ۷ ۲۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات پاپایی ۱۸۹ ۷۲۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات دوران ۵۱ ۲۵۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات ریحان ۴۰ ۱۶۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات قاضی‌آباد ۱۹ ۷۰
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات اقچه پیره ۲۲ ۹۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات رازبین ۲۲۶ ۱۰۷۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات سقل طولی ۳۰ ۱۲۲
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات قلی کندی ۵۴ ۲۱۰
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات گوجه قیا ۱۲۵ ۵۴۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات شهرک تخصصی روی ۶ ۳۱
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات چورزق ۳۶۳ ۱۵۳۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات سورمعلی ۱۳ ۴۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات اژدهاتو ۳۶۴ ۱۲۷۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات پنبه جوق ۵۸ ۲۴۲
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات حسن ابدالی ۷۱ ۲۷۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات دیزج بالا ۱۶۶ ۵۶۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات زنگل‌آباد ۵۰ ۲۰۰
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات سلمانلو ۲۶ ۱۰۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات قره تپه ۹۴ ۳۵۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات رامین ۲۳۶ ۱۰۷۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات سهله ۲۱۳ ۹۱۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات ازادسفلی ۲۴۶ ۱۰۶۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات ازادعلیا ۹۲ ۴۳۲
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   معجزات قینرجه ۱۰۰ ۴۳۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   قلتوق   ۱۲۵۹ ۵۲۸۴
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   قلتوق خاتون کندی ۲۰۲ ۸۲۱
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   قلتوق ده شیر سفلی ۲۰ ۸۱
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   قلتوق گوگجه قیا ۲۲۹ ۹۱۹
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   قلتوق قره گوزلو ۱۱۰ ۴۴۵
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   قلتوق قلتوق ۳۲۳ ۱۲۸۷
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   قلتوق حاجی‌بچه ۳۱ ۱۳۶
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   قلتوق کلتکه ۲۵ ۱۱۲
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   قلتوق چایرلو ۱۵۲ ۷۴۲
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   قلتوق شیخ جابر ۶۷ ۳۱۱
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان   قلتوق قوزلو ۱۰۰ ۴۳۰
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان زنجان ۱     ۳۶۱۴۴ ۱۴۳۹۷۸
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان زنجان ۲     ۴۱۵۲۴ ۱۵۴۶۶۳
زنجان زنجان مرکزی شهرستان زنجان زنجان ۳     ۱۲۱۶۱ ۴۳۱۶۰
زنجان زنجان قره پشتلو       ۳۹۳۴ ۱۷۱۵۳
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا   ۳۲۵۰ ۱۳۹۱۵
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا پالتلو ۲۶ ۹۰
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا سارمساقلو/سارمساخلو ۱۴۵ ۵۴۲
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا کردکندی ۷۶ ۳۲۲
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا سهرین ۶۰۲ ۲۳۰۹
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا فرودگاه زنجان * *
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا قشلاق ۱۳۵ ۵۷۶
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا لگاهی ۸۰ ۳۸۴
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا محمودآباد ۵۳ ۲۶۵
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا وننق ۱۷۹ ۷۸۱
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا اورتا بلاغ ۶۱ ۲۴۶
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا ماری ۶۰ ۲۸۷
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا ولیاران ۱۳۲ ۶۰۵
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا زریک ۵ ۱۹
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا قره تپه ۱۳۶ ۶۴۸
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا ارمغانخانه ۳۷۶ ۱۵۸۱
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا دوسران ۳۵ ۱۴۶
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا اوچ بلاغ ۵۴ ۲۲۳
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا اوراچی ۱۲ ۴۰
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا باغ ۶۹ ۳۲۱
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا جلیل‌آباد ۸۱ ۳۲۲
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا جوره کندی ۷۹ ۳۵۱
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا قاشقاتپه ۱۶ ۶۵
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا کردقشلاق ۹ ۵۰
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا گلجه ۸۴ ۳۷۴
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا کلاسر ۱۳ ۵۴
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا گلچین ۴۴ ۱۸۵
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا زنگی کوه ۴۰ ۱۶۰
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا مشکین ۲۸۵ ۱۳۲۱
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا اسلام‌آباد ۱۵ ۷۱
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا اق کند ۵۰ ۱۸۸
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا بهرامبیک ۱۰۲ ۴۶۹
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا تکمه داش ۱۱۰ ۴۹۷
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا داش تپه ۵۶ ۲۶۳
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا قارلوق ۲۷ ۱۵۲
زنجان زنجان قره پشتلو   دهستان قره‌پشتلو بالا مزرعه آت باتان * *
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین   ۶۸۴ ۳۲۳۸
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین جزیمق /جزیمن / ۵۱ ۲۵۰
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین رشت‌آباد ۲۳ ۱۲۸
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین سالارآباد ۴ ۲۳
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین قره حصارلو ۲۱ ۹۳
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین قندرقالو ۵۲ ۲۵۸
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین کبریک ۴ ۱۶
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین ورمزیارسفلی ۲۳ ۹۷
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین ورمزیارعلیا ۴۹ ۲۶۳
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین جزوان ۸ ۳۷
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین قبله بلاغی ۴۵ ۲۶۶
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین کلهین ۲۶ ۱۱۵
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین لهرگین ۱۳ ۶۲
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین ام‌آباد ۱۰ ۱۷
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین بیرونده ۸۰ ۳۶۵
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین حاج سیران ۸۳ ۳۸۳
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین سلیمان بلاغی ۹ ۴۰
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین احمدآباد ۷ ۲۵
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین اقجه قلعه ۸۲ ۳۱۵
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین داش بلاغ ۲۴ ۱۰۳
زنجان زنجان قره پشتلو   قره پشتلوپایین چومالو ۷۰ ۳۸۲
زنجان طارم         ۱۰۷۳۴ ۴۲۹۳۹
زنجان طارم چورزق       ۴۳۴۶ ۱۷۶۵۵
زنجان طارم چورزق   چورزق   ۲۲۸۳ ۹۶۱۶
زنجان طارم چورزق   چورزق ارشت ۱۴۳ ۴۸۸
زنجان طارم چورزق   چورزق جیا ۱۵۷ ۵۸۳
زنجان طارم چورزق   چورزق زرنی ۳۹ ۱۷۲
زنجان طارم چورزق   چورزق شیرمیشه * *
زنجان طارم چورزق   چورزق ایچ ۱۴۵ ۶۰۹
زنجان طارم چورزق   چورزق تازه کند ۵۱ ۲۰۵
زنجان طارم چورزق   چورزق شقاقی جزلا ۱۲۰ ۵۵۸
زنجان طارم چورزق   چورزق شقاقی چورزق ۲۴ ۹۹
زنجان طارم چورزق   چورزق علارود ۳۶ ۱۷۰
زنجان طارم چورزق   چورزق ولی‌آباد * *
زنجان طارم چورزق   چورزق جوزرگان ۲۳ ۹۶
زنجان طارم چورزق   چورزق زاچکان ۵۶ ۱۹۵
زنجان طارم چورزق   چورزق شیت ۱۹۲ ۸۰۴
زنجان طارم چورزق   چورزق ولیدر ۱۴۳ ۶۹۲
زنجان طارم چورزق   چورزق انذر ۱۹۹ ۷۸۵
زنجان طارم چورزق   چورزق جزلا ۱۵۲ ۶۸۶
زنجان طارم چورزق   چورزق شقاقی انذر/شقاق انذر/ ۷۲ ۳۱۷
زنجان طارم چورزق   چورزق سرخه میشه ۷۵ ۳۴۳
زنجان طارم چورزق   چورزق کلج آبا د ۴۲ ۲۱۲
زنجان طارم چورزق   چورزق کله سیران ۳۲ ۱۲۳
زنجان طارم چورزق   چورزق گوهر ۲۰۵ ۷۴۱
زنجان طارم چورزق   چورزق سرخ‌آباد ۶۱ ۲۶۲
زنجان طارم چورزق   چورزق کمر کوه/کره مالیم ۵۷ ۲۷۹
زنجان طارم چورزق   چورزق کسران ۵۲ ۲۲۴
زنجان طارم چورزق   چورزق کلوییم ۱۰۳ ۴۷۳
زنجان طارم چورزق   چورزق ولیس ۱۰۲ ۴۹۷
زنجان طارم چورزق   دستجرده   ۱۶۸۶ ۶۶۹۶
زنجان طارم چورزق   دستجرده الزین ۱۱۳ ۴۳۵
زنجان طارم چورزق   دستجرده بابامرغوز ۶ ۱۷
زنجان طارم چورزق   دستجرده جزونق ۱۵ ۵۲
زنجان طارم چورزق   دستجرده سرخه دیزج ۷۱ ۳۱۳
زنجان طارم چورزق   دستجرده شیراب ۱۰ ۳۹
زنجان طارم چورزق   دستجرده قاضی بلاغی ۱۱۰ ۴۱۲
زنجان طارم چورزق   دستجرده مورستانه ۵۴ ۲۱۰
زنجان طارم چورزق   دستجرده دستجرده ۲۴۵ ۹۱۲
زنجان طارم چورزق   دستجرده رزه بند ۱۴۵ ۵۸۳
زنجان طارم چورزق   دستجرده دهنه ۱۶۳ ۶۸۵
زنجان طارم چورزق   دستجرده ونی سر ۲۶۹ ۱۱۰۱
زنجان طارم چورزق   دستجرده سانسیز ۲۱۴ ۸۹۳
زنجان طارم چورزق   دستجرده قلات ۱۳۴ ۵۱۹
زنجان طارم چورزق   دستجرده کهیا ۱۳۷ ۵۲۵
زنجان طارم چورزق چورزق     ۳۷۷ ۱۳۴۳
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم       ۶۳۸۸ ۲۵۲۸۴
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   آب‌بر   ۱۰۹۷ ۴۸۷۰
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   آب‌بر هزاررودسفلی ۱۳۲ ۶۱۷
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   آب‌بر هزاررودعلیا ۲۶۴ ۱۱۹۱
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   آب‌بر استاکول ۱۸۹ ۸۴۷
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   آب‌بر کرد ابا د ۹ ۳۹
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   آب‌بر عزیزآباد ۲۲ ۱۰۵
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   آب‌بر قانقلی علیا ۵۲ ۲۰۵
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   آب‌بر هارون‌آباد علیا ۱۰۱ ۴۴۴
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   آب‌بر قانقلی سفلی ۶۸ ۲۷۱
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   آب‌بر کوهکن سفلی ۳۳ ۱۴۵
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   آب‌بر کوهکن علیا ۱۰۴ ۴۵۲
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   آب‌بر هارون‌آباد سفلی ۱۲۳ ۵۵۴
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام   ۱۲۱۷ ۴۵۸۳
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام بنارود ۸ ۲۵
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام خساره ۲۳ ۷۸
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام قشلاق پاورود ۱۳۹ ۵۵۴
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام کلوچ ۱۰۳ ۴۳۵
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام درام ۴۰۹ ۱۵۵۴
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام بابارود * *
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام بالاکوه ۳۵ ۷۶
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام بندرگاه ۱۲ ۳۹
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام چنار ۱۱ ۳۵
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام خشخاش * *
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام سرخه سنگ ۴۸ ۱۷۲
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام سیاه‌رود/سیا ورو ۳۶ ۱۳۰
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام قوهیجان ۶ ۱۸
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام گاوخس ۴۱ ۱۵۵
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام میرزالو ۳۶ ۱۷۸
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام نوکیان ۲۷ ۸۱
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام وناب ۴ ۱۲
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام ته دره ۴۸ ۱۹۷
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام غلام چم ۲۲ ۸۴
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام جزلاندشت ۱۱۵ ۴۴۳
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام کلتان ۳۵ ۱۲۲
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام گماندشت ۳۶ ۱۲۸
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   درام وزنه سر ۱۹ ۵۸
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان   ۲۷۱۶ ۱۰۹۱۳
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان گره لو ۵ ۱۲
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان پرچم قدیم ۳۱ ۱۵۲
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان پسار ۵۵ ۲۰۶
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان خرم‌آباد کهریز ۱۳۰ ۵۵۷
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان ده بهار ۱۸۳ ۷۵۷
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان انارستان ۴۰ ۱۷۱
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان چرزه ۱۲ ۳۶
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان چوقور * *
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان زهترآباد ۱۳۸ ۵۳۳
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان صومعه بر ۴۰ ۱۵۵
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان مامالان ۱۱۶ ۴۲۹
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان حصارآباد ۱۵ ۶۴
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان گیلوان ۵۴۱ ۲۰۳۶
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان محمدآباد خواجه بیگلو ۲۹ ۱۲۲
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان هندی کندی ۲۵۷ ۱۰۴۸
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان گیلانکشه ۳۴۹ ۱۴۵۹
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان تسکین ۱۹۵ ۸۱۶
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان چمله ۵۹ ۲۲۱
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان قارقلی چم ۱۵۹ ۶۶۲
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان پرچینه ۱۹ ۶۸
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان تشویر ۲۹۸ ۱۲۴۱
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان زرده ۳۵ ۱۴۲
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم   گیلوان لهنه ۸ ۲۲
زنجان طارم مرکزی شهرستان طارم آب‌بر     ۱۳۵۸ ۴۹۱۸
زنجان ماهنشان         ۹۳۵۴ ۴۱۲۲۳
زنجان ماهنشان انگوران       ۴۰۴۷ ۱۷۷۹۹
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران   ۲۱۰۱ ۹۴۵۷
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران ایالو ۸۱ ۳۴۲
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران خضرآباد ۲۱ ۸۸
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قرقان سفلی ۱۹ ۹۱
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قرقان علیا ۱۹ ۸۳
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قواق سفلی ۱۱۹ ۵۳۷
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قواق علیا ۲۹ ۱۰۶
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران کاروانسرا ۲۳ ۱۴۰
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران نصیرآباد ۲۷ ۱۲۹
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران یوسف‌آباد ۲۵ ۱۴۶
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قوزیجاق سفلی ۲۹ ۱۶۵
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قوزیجاق علیا ۲۷ ۱۱۹
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران کوسج سفلی ۵۴ ۲۷۴
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران کوسج علیا ۶۶ ۴۰۰
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران مزرعه ۱۵ ۸۲
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران شهرک حلب ۱۱۲ ۵۵۱
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران اکیزقشلاق ۱۰ ۵۱
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران انگوران ۲۶۱ ۱۰۶۸
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران خایینک ۴۵ ۲۱۸
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران زماین ۴۰ ۱۷۵
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قراگل ۱۹ ۹۵
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران امیرآباد ۴ ۱۳
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران ساغرچی ۳۳ ۱۳۰
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران شیخ لر ۴۱ ۱۸۸
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قلعه جوق سادات ۳۶ ۱۷۹
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران کاکا ۳۷ ۱۸۳
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران کش‌آباد * *
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران گلابلو ۲۰ ۸۵
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران گنج‌آباد ۱۲ ۴۸
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران میانج ۱۰۴ ۴۶۵
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران ینگجه ۶۲ ۲۳۹
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران آقبلاغ حسن‌آباد ۱۵ ۵۹
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران اینچه سفلی ۲۳ ۸۵
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران اینچه علیا ۱۳ ۵۵
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران بلندپرچین ۴۳ ۱۷۰
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران حاجی‌اینک ۵ ۲۵
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران حسن‌آباد ۷۹ ۳۲۸
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قشلاق جوق سفلی ۲۷ ۹۵
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران کپز ۵۷ ۲۶۴
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران مراش ۵۷ ۲۳۴
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران استی گل ۲۳ ۸۱
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران خورجهان ۶۷ ۳۲۳
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران سیاه‌خانه ۱۲ ۳۹
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قره زکی ۳۰ ۱۳۱
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قره نا س ۱۴۳ ۶۵۶
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قشلاق جوق علیا ۲۳ ۷۷
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران قوزلو ۵۸ ۲۷۰
زنجان ماهنشان انگوران   انگوران یاستی قلعه ۳۵ ۱۷۰
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق   ۱۲۸۸ ۵۷۹۵
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق تبریزک ۶۴ ۲۷۱
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق دوزکند ۱۶۲ ۷۲۵
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق قره آیی ۲۲ ۱۱۹
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق اوغلبیک دوزکند ۱۰۹ ۴۸۰
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق ابراهیم‌آباد ۷۳ ۳۵۸
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق ایده لو ۴۲ ۲۱۷
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق ایمیر/ایمر/ ۳۲ ۱۴۳
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق توت اغاجی ۱۰ ۴۱
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق حمزه‌آباد ۱۰ ۴۹
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق امام کندی ۴۰ ۱۶۷
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق زرگر * *
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق کهریزبیک ۱۰۵ ۴۴۴
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق اوچ تاش ۶۲ ۲۹۴
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق چهارطاق ۲۴ ۱۲۱
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق قاسم‌آباد ۱۵ ۵۸
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق قره دره ۹۶ ۴۶۳
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق قره قشلاق ۴۲ ۲۱۱
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق مغانلو ۴۲ ۱۹۳
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق چوخ بلاغ * *
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق سونتو ۹۸ ۴۶۵
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق قلعه جوق سیاه‌منصور ۱۶۶ ۶۳۴
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق گاوگل ۳۰ ۱۳۵
زنجان ماهنشان انگوران   قلعه جوق وزمک ۴۲ ۲۰۱
زنجان ماهنشان انگوران دندی     ۶۵۸ ۲۵۴۷
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان       ۵۳۰۷ ۲۳۴۲۴
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد   ۱۲۹۹ ۶۴۱۳
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد تات قشلاق ۵۴ ۲۶۱
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد چای قشلاقی ۲۸ ۱۳۳
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد خضرچوپان ۵۲ ۲۷۹
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد خویین ۸ ۳۶
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد سعیدکندی ۷۳ ۴۱۶
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد علم کندی ۱۲۳ ۶۳۰
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد ارزه خوران ۴۶ ۲۴۳
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد اورجک ۲۹ ۱۷۵
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد خیرآباد ۸۳ ۳۷۴
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد کلیسا ۴۲ ۱۹۵
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد لرده شور ۴۴ ۱۸۴
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد معدن بگجه باغ * *
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد میانج ۲۸ ۱۳۰
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد قلعه ارزه خوران ۳۹ ۲۰۱
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد بیانلو ۳۶ ۲۱۴
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد پری ۱۷۷ ۷۷۷
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد تخته یورد ۷۵ ۴۲۹
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد قزلجه ۲۶ ۱۶۶
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد لهجبین ۵ ۲۹
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد تازه کندفخرلو ۶۲ ۲۹۶
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد حسن‌آباد جدید ۵ ۳۰
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد حسن‌آباد قدیم ۱۴ ۶۷
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد خندق لو ۴۶ ۲۰۶
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد قاضی کندی ۸۶ ۳۶۹
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد قره داش ۱۰۵ ۵۱۰
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   اوریاد قلعه جوق ۱۱ ۵۲
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   قزل گچیلو   ۵۸۱ ۲۳۴۸
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   قزل گچیلو برون قشلاق ۱۱۰ ۴۲۹
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   قزل گچیلو چتز ۴۱ ۱۶۲
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   قزل گچیلو چناقبلاغ ۳۶ ۱۶۳
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   قزل گچیلو گونی ۶۲ ۲۳۴
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   قزل گچیلو امیرآباد ۶۳ ۲۷۹
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   قزل گچیلو اینچه سعیدنظام ۳۲ ۱۳۳
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   قزل گچیلو قره گل ۱۱۳ ۴۲۶
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   قزل گچیلو مغانلو ۱۲۴ ۵۲۲
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان   ۲۳۰۸ ۱۰۱۶۸
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان باغچه ۶۴ ۳۰۹
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان سهندعلیا ۲۳۱ ۹۷۴
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان کردی ۶۳ ۲۹۸
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان المالو ۹۳ ۴۲۶
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان سهندسفلی ۲۱۳ ۹۶۱
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان گندی ۵۷ ۲۵۴
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان ساری اغل ۲۹ ۱۴۲
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان اق کند ۱۳۷ ۵۸۰
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان عوج موسی ۷ ۳۴
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان سرین دره ۴۲ ۱۷۳
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان ینگجه ۹۱ ۴۵۱
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان رز ۱۹ ۸۷
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان سرپل ۱۳۱ ۵۶۹
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان بیاملو ۵ ۲۰
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان پشتک ۹۰ ۳۵۸
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان سریک ۱۵۸ ۶۶۸
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان شهرک صنعتی ماهنشا ن * *
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان بک‌آباد * *
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان بهستان ۸۱ ۳۷۰
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان تک اغاج ۳۷ ۱۷۳
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان لیلان ۳۱ ۱۳۱
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان مزرعه بک‌آباد * *
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان مزرعه تک اغاج * *
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان خلج ۹۷ ۴۲۱
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان قره باطلاق ۱۳۸ ۶۲۹
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان ایلی بلاغ ۱۹۶ ۸۷۰
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان مادآباد ۱۴۰ ۶۲۲
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان   ماه نشان وهران ۱۵۲ ۶۳۰
زنجان ماهنشان مرکزی شهرستان ماهنشان ماه نشان     ۱۱۱۹ ۴۴۹۵

منابع[ویرایش]

جستارهای دیگر[ویرایش]